Personulykker i norsk fiskeri Dødsulykker jan okt Personskader jan jan. 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personulykker i norsk fiskeri Dødsulykker jan. 1997 okt. 2007 Personskader jan. 1998 jan. 2007"

Transkript

1 1 Personulykker i norsk fiskeri Dødsulykker jan okt. 27 Personskader jan jan. 27 Presentasjon av Halvard Aasjord for: Norges Fiskarlags sikkerhetskonferanse Fiskebåten som framtidig arbeidsplass Rica Hell Hotell, nov. 27:

2 2 Fiskerulykker/yrkesdød registrert av SINTEF for 11-års perioden januar 1997 okt. 27 For 11-årsperioden januar 1997 oktober 27 har SINTEF Fiskeri registrert 112 norske fiskere m.fl. som yrkesdøde, det vil si som omkommet ved fiskeriaktivitet og/eller om bord på norske fiskebåter Dette gir et gjennomsnitt for perioden på 1 omkomne fiskere pr. år. Fem ulykkeshendelser er stadig gjengangere, disse er: Forlis/havari med 36 omkomne, herav 3 sjarkfiskere Overbord ulykker med 31 omkomne, herav 2 sjark Drukning i havn med 28 omkomne, herav 9 sjark Slag og klemming med 12 omkomne, herav 6 sjark Fallende/flygende gjenstand med 4 omkomne Brann og gass ulykker med 1 omkommet (år 1997) Kun en sjarkfisker er registrert omkommet ved brann/giftig gass i løpet av hele 11-årsperioden. Det tas forbehold om feil i noen av disse ulykkesregistreringene!

3 3 Dødsulykker i norsk fiskeri registrert yrkesdød Fiskerulykker (yrkesdød) - Jan okt fordelt på fartøygrupper Sjarkfiske < 43 ft Kystfiske, ft Havfiske > 89 ft 14 Antall omkomne okt

4 4 Registrerte ulykkeshendelser i 27 SINTEF Fiskeri har pr. november 27 registrert sju ulykkeshendelser hvor norske yrkesfiskere er registrert eller antas som omkommet: 1. Torsdag 4. jan. 7: En 5 år gammel trålfisker blir utsatt for ei arbeidsulykke ved inntak av trålsekken om bord på fabrikktråleren Prestfjord N-2-Ø og går over bord under fiske på Tromsøflaket. Leiting blir umiddelbart igangsatt med søk av en rekke fartøy, men den erfarne trålfiskeren fra Sandefjord blir ikke funnet. 2. Tirsdag 1. april 7. En eldre fisker fra Sula kommune i Møre og Romsdal ble i en kort notis i Sunmmørsposten meldt funnet omkommet om bord på en 3 fots garnsjark under fiske på Borgundfjorden. Denne saken er ikke etterforsket av Sjøfartsinspektøren, og den må derfor sjekket mot lokalt politi eller lensmann. 3. Torsdag 12. april 7: Offshorefartøyet Bourbon Dolphine av Fosnavåg meldes å ha kantret under en kritisk ankeroperasjon vest av Shetland. Av ei besetning på 15 mann, blir 7 mann reddet, mens 8 omkommer, hvorav bare tre blir funnet. Etter noen dager synker det 75 meter lange og moderne skipet på 18 m dyp. Skipperen på 44 år og hans 14 år gamle sønn, begge fra Herøy kommune er av de omkomne. Denne skipperen kommer fra fiskeri og er tidligere trålskipper. 4. Torsdag 17. mai 7: En 53 år gammel kystfisker fra Tromsø kommune blir funnet druknet i Båtsfjord havn. Han er mannskap om bord på en 69 fots snurrevadbåt heimehørende i Båtsfjord som ligger i heimehavn på nasjonaldagen.

5 5 Forliset med fiskebåten Skarbak av Bø Kollisjon med MT Doris tirsdag 9. okt. 27 på Buadjupet utfor Fræna i Romsdal

6 6 Reg. ulykkeshendelser i 27 (fortsatt) 5. Tirsdag 21. aug.7: Garnsjarken Steiner M-13-F meldes savnet og det settes i gang leting etter den 61 år gamle fiskeren fra Bud i Fræna. Etter noen dagers leiting blir båten lokalisert på 7 meters dyp på Buadjupet, Den faste havarikommisjonen for fiskeflåten blir koplet inn og seinere blir vraket hevet og det viser seg at båten er kraftig skadet på styrbord side. Kollisjon med annet fartøy kan være en forlisårsak! Fiskeren er enda ikke funnet! 6. Søndag 2. sept.: En 17 år gammel førstereisgutt Giske blir funnet omkommet i lasterommet om bord på frysetråleren Skaregg M-47-G av Ålesund. Under trålfiske på Vikingbanken har denne unge fiskeren trolig falt ned under stuing av last i fryserommet, så kommet i klem og derved omkommet før han ble funnet. 7. Tirsdag 9. okt.7: Kystfiskebåten Skarbak N-96-BØ kolliderer med tankskipet Doris av Bergen om kvelden på leia utfor Bud i Romsdal. Den 41,5 fots store Selfasjarken blir knust og deler av båten blir brakt til land, mens den 54 år gamle skipper og kystfisker fra Hovden i Bø ikke blir funnet selv med intens leting. 8. Onsdag 1. okt.7: En eldre fisker fra Skjervøy i Nord-Troms blir meldt savnet etter at han gikk ut igjen kl. 14: for sette seigarn med sin 18 fots åpne båt. Båten blir funnet 18:3 fylt med vann, men den 77 år gamle fiskeren er borte. Han blir funnet omkommet neste dag ved øya Meiland øst for Skjervøy. Det antas at båten har fått vannfylling på følgende sjø, at noen av garna har gått i propellen og at fiskeren har falt i sjøen under forsøk på å skjære løs garna.

7 7 Dødsulykker og risiko blant norske yrkesfiskere Dødsulykker og kalkulert risiko - Jan sept Sum ulykker Risiko død 12, 1, Antall omkomne , 6, 4, Risiko pr. 1. årsverk 4 2, okt,

8 8 Dødsulykker blant norske yrkesfiskere registrert for perioden jan okt. 27 Ulykkestype Åpen båt < 2 fot * Sjarkfiske < 35 fot Kystfiske fot Kystfiske 5-89 fot Havfiske L > 89 fot Sum flåtegrupper Forlis/havari Over bord ulykke Havn-drukning Slag/klemming Fallende/ flygende gj.stand 4 4 Brann/gass om bord 1 1 Sum fiskerulykker %-fordeling 3 % 53 % 13 % 13 % 18 % 1 %

9 9 Ulykker fordelt på hendelse og fartøygrupper Fiskerulykker (yrkesdød) - januar oktober Sjarkfiske < 43 fot Kystfiske, fot Havfiske > 89 fot 25 Antall omkomne Forlis / havari ulykke Over bord ulykke Drukning i havn Slag/klem ulykke Fallende gj.stand Brann/gass om bord

10 1 Ulykker og risiko fordelt på 3 fartøygrupper 8 Fiskerulykker - yrkesdød og risiko - Jan okt. 27 3, 7 25, 6 Omk Risiko pr. 1. årsverk Antall omkomne , 15, 1, 5, Risiko-død/1. årsverk Sjarkfiske; Loa < 12,9 meter Kystfiske, 13 < L < 27,45 m Havfiske, Loa > 27,45 meter,

11 11 Ulykker fordelt på alders- og fartøygrupper Yrkesdød fordelt på aldersgrupper - Jan oktober 27 Sjarkfiske, L < 43 fot (12.9 m) Kystfiske, L = fot (27,44 m) Havfiske, Loa > 9 fot (27,45 meter) Antall omkomne år 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år

12 12 Ulykker og risiko fordelt på aldersgrupper Yrkesdød og risiko fordelt på aldersgrupper - januar oktober 27 Dødsulykker - yrkesdød Risiko død - aldersgrupper 35 12, 3 1, Antall omkomne , 6, 4, Risiko pr. 1. årsverk 5 2, år 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år,

13 SINTEF Fisheries and Aquaculture Ulykker fordelt på fartøygrupper og heimefylke Fiskerulykker (yrkesdød) fordelt på heimefylke Sjarkfiske < 43 ft Kystfiske, ft Havfiske > 89 ft 13 Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre & Romsdal Sogn & Fjordane Hordaland Rogaland Agder V+A Oslofjorden Omkomne fiskere

14 SINTEF Fisheries and Aquaculture Ulykker og risiko fordelt på heimefylke Fiskerulykker - yrkesdød og risiko fordelt på heimefylke 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 14 Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre & Romsdal Sogn & Fjordane Hordaland Rogaland Agder V+A Oslofjorden Finnmark Antall omkomne Risiko død- fylkesvis Sum ulykker Risiko død

15 15 Registrerte personulykker i fiskeri - fordelt på ulykkesår Registrerte fiskerulykker - januar mars 27 Personskade (S-dir) Yrkesdød (SFH) Antall ulykker År 1997 År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars

16 16 Registrerte personulykker i norsk fiske og fangst 9-årsperioden Statistikk for personskader inkl. yrkesdød Datakilde: Ulykkesdatabasen - Sjøfartsdirektoratet Bearbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk

17 17 Personulykker blant fiskere Datagrunnlag: Personulykker (i hovedsak personskader) til sjøs (inkludert fiskere) er blitt innrapportert/registrert i Sjøfartsdirektoratets Ulykkesdatabase for 9-årsperioden Dvs. behandlet for to tidsperioder: og Det tas forbehold om en del under- og etterrapportering. Sjøfartsdirektoratets rådata for fiske- og fangst er stilt til disposisjon for videre bearbeiding og analyse av SFH, se påfølgende tabeller og figurer. Figurer og tabeller viser utviklingen i rapporterte personskader for 9- årsperioden , samt kalkulert risikoutvikling rel. 1 årsverk. I noen av oppsettene er dødsulykkene (yrkesdød) ikke tatt med, slik at summen her er 2552 personskader. Sjøfartsdirektoratet har også innrapportert 78 fiskere som omkommet eller savnet i samme periode, mens SINTEF har noen flere, se egen statistikk Samlet antall ulykker blir derfor 263 for perioden, se tabeller

18 18 Personskader og risiko i fiskeri fordelt på ulykkesår Personulykker i norsk fiskeri jan jan. 27 Personskader Risiko pr , 4 25, 35 Antall skader , 15, 1, Risiko pr. 1 årsverk 1 5, 5 År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 27,

19 19 Personulykker i norsk fiskeri Ulykkesdata fra Sjøfartsdirektoratet bearbeidet av SFH Ulykkesår/ Fartøygrupper Liten kyst, Loa < 15 m Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 meter Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter Sum alle flåtegrupper Herav døde Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Mars Personulykker Registrerte ulykkesdata for periodene og (mars 7) er innhentet og bearbeidet i to omganger av SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH). Tabellen viser at det er registrert 263 fiskerulykker over 9-årsperioden eller ca. 29 ulykkessaker pr. år. Tabellen viser en nedgang i antall ulykker pr. år. SINTEF har foretatt en fordeling på fem utvalgte fartøy-/flåtegrupper

20 2 Personulykker fordelt på ulykkesår og fartøygrupper Personulykker i norsk fiskeri - perioden Antall personulykker Ringnot > 28 meter Torsketrål > 24 meter Industritrål > 28 meter Bankline > 28 meter Stor kyst, 15-27,9 m Liten kyst < 15 meter 1 5 År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars

21 21 Personulykker fordelt på 6 fartøygrupper PUS - fiskerulykker Personulykker 1998 Personulykker 1999 Personulykker 2 Personulykker 21 Personulykker 22 Personulykker 23 Personulykker 24 Personulykker 25 Personulykker 26 Personulykker Mars Antall personulykker Liten kyst < 15 meter Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 meter Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter

22 22 Personulykker fiskeri årsverkstall pr. 22 S-dir-fiskerulykker - registrert Antall og risiko Liten kyst < 15 meter Stor kyst, 15-27,9 meter Bankline > 28 meter Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter Årsverkstall Personulykker Risiko pr. 1 årsverk 13,36 18,49 3,3 36,61 31,2 23,92

23 23 Personulykker og kalkulert risiko fiskeri Fiskerulykker PUS Personulykker Risiko pr. 1 årsverk 1 4, Antall skader , 3, 25, 2, 15, 1, 5, Risiko pr. 1 årsverk Liten kyst < 15 meter Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 meter Industritrål > 28 metertorsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter,

24 24 Personulykker og kalkulert risiko 6 grupper Ulykkesår/ fartøygrupper Liten kyst, Loa < 15 m Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 m Ind.trål > 28 m Torsketrål > 24 m Ringnot > 28 m Sum flåte Årsverkstall Ulykker Risiko 1 årsverk 13,36 18,49 3,3 36,61 31,2 23,92 22,92 Figur forrige side er resultatet av oppsett og beregninger i tabell: Det fremgår at trålergruppa har flest antall skader (personulykker). Kalkulert skaderisiko ligger høyt for bankline (3,3 skader pr. 1 årsverk), industritrål (36,6 høyest), torsketrål (31) og ringnot (23,9). Havfiskegruppene ligger alle over flåtegjennomsnitt: 22,9 skader/1 årsverk/år. Samlet kystfiskeflåte: 6157 årsverk (pr. år 22) og 881 rapportterte skader, som gir en samlet risiko lik 15,9 skader pr. 1 årsverk. Samlet havfiskeflåten: 6591 årsverk (år 22) og 1749 rapporterte skader som gir en samlet risiko lik 29,5 pr. 1 årsverk.

25 Statistikk for personskader om bord på større trålfartøy perioden

26 26 Personulykker blant trålfiskere i 3 driftsgrupper Personskader om bord trålfartøy Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Torsketrål fabrikkskip Antall ulykker År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars

27 27 Personulykker og risikoutvikling i trålerflåten Personulykker og risiko blant trålfiskere Sum ulykker Kalk. Risiko 18 45, 16 4, 14 35, Antall ulykker , 25, 2, 15, Risiko pr. 1 årsverk 4 1, 2 5, År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars,

28 28 Personulykker blant trålfiskere Ulykkesår/ fartøygrupper Industritrål > 28 meter Torsketrål > 28 meter Torsketrål fabrikkskip Sum ulykker Herav omk. trålfiskere Skader (ikke død) År År År År År År År År År År 7 mars Sum Tabell og figur viser at ulykkestalle er på kraftig nedgang med en halvering i antall skader i 8-årsperioden fra 1998 til 25. For 26 er det en ytterligere nedgang, men her kan det være et etterslep i innrapportering av skader.

29 29 Personskader og risikoutvikling i trålfiske Figur over viser en samlet utvikling i ulykker og beregnet risiko for hele perioden januar 1998 mars 27. Sum underlag for risikoberegningene er det brukt årsverkstall hentet fra Budsjettnemda for fiskerinæringen: Lønnsomhetsundersøkelser for fiskeflåten, hvor årsverkstall (helårsdrift) er funnet for seks av årene. Figuren over viser at på tross av at ulykkestallene (skadetallene) har gått kraftig ned fra år til år, så holder ulykkesrisikoen seg relativt høyt, og ligger fortsatt på 3-tallet eller litt over. Dette fordi antall trålere og derved årsverkstallene har blitt kraftig redusert i den havgående trålerflåten (Budsjettnemda) Fra 1998 til 25 har vært en reduksjon fra 4438 årsverk til 2416 årsverk, som gir en bortgang på hele 222 årsverk.

30 Personulykker i trål fordeling på ulykkeshendelser Personulykker omb. trålfartøy - ulykkeshendelser Perioden Perioden Tråkk, støt, klemming Fall, hopp til samme nivå Truffet av fallende gjenstand Løfting, bæring, handtering Fall, hopp til lavere nivå Behandling redskap m.m. Stikk/kutt skarp/spiss gj.stand Kontakt varmt / kaldt stoff Kontakt giftig/etsende stoff Overbord-ulykke Diverse ulykker Antall personulykker

31 31 Skader blant trålfiskere - ulykkeshendelser Ulykkeshendelser hyppigst forekommende: Tråkk, støt og klemming: 39 skader (47 %) Fall, hopp til samme nivå: 189 skader (29 %) Truffet av fallede gjenstand: 158 skader (24 %) Løfting, bæring, håndtering: 95 skader (14,4 %) Fall, hopp til lavere nivå: 8 skader (12,1 %) Behandling av redskap m.m.: 6 skader (9,1 %) Stikk/kutt skarp/spiss gj.stand: 48 skader (7,3 %) I hele denne 9-årsperioden (inkl. overbordulykke jan. 7) har Sjøfartsdirektoratet registrert 6 omkomne trålfiskere. I disse data mangler imidlertid ei dødsulykke hvor en trålfisker druknet i Ålesund havn i januar 26.

32 32 Skader fordelt på arbeidsoperasjon Hoveddelen av rapporterte skadene skjer sannsynligvis på tråldekket. PUS-data perioden : 46 % av trålerulykkene (33 av 659 skader) er relatert til: A13: Fiske/fangst operasjon Tilsendte skadedata (rådata) for 23 6 mangler fordeling på arbeidsoperasjon PUS-fiskeri arbeidsoperasjon - trålfiskeri A99: Uspesifisert A8: Annet A5: Fritidsaktivitet A13: Fiske/fangst operasjon A12: Redningsøvelser A11: Proviant, bysse A1: Arbeid m/kjelen A9: Rengjøring av tanker A8: Vedlikehold maskineri A7: Vaktarbeid A6: Arbeid L/L-operasjoner A5: Klargjør. lastegear/rom A4: Forb. Land/skip A3: Fortøyning A2: Vedlikehold A1: Rengjøring Antall skader

33 33 Sjøfartsdirektoratets Ulykkesdatabase Diverse svakheter behov for avklaringer og forbedring Underrapportering av personulykker: Hvor stor er graden av underrapportering fra fiske og fangst til Sjøfartsdirektoratet? Skadeomfang/invalidegrad: S-dir mangler data for skadeomfang eller invalidegrad evt. skadeutbetalinger. Behov for samarbeid med forsikringsselskap for å finne skadeomfang og forsikringsutbetalinger! Hendelser og skadeårsak: For liten detaljeringsgrad; behov for mer gradering på persondata; stilling om bord, alder, fiskerierfaring, etc. Fartøystyper/driftsgrupper: Bedre registrering av type driftform og fiskeri hvor skaden oppstod; f. eks. kystfiske med garn eller snurrevad, trålfisk etter torsk, sei eller reke, notfiske etter sild, makrell osv. Bedre/flere fartøydata; Flere parametere som fartøylengde, byggeår, motorstørrelse, ulike driftskombinasjoner m.m. Skadested om bord: Flere parametere for mer detaljert fordeling på skadested om bord på fiskefartøy.

34 SINTEF Fisheries and Aquaculture De 1 yrker med flest yrkesulykker Fiskere 41-Hjelpepleiere 644-Vare- og lastebilsjåfører 774-Bygningsarbeidere 64-Lærere 751-Verkstedmekanikere 211-Kontoransatte 761-Elektrikere 41-Sykepleiere 932-Rengjøringspersonale Antall ulykker Erstatning i mill. N.kr DAYSY-skadestatistikk for perioden : De norske 1 yrker med flest yrkesulykker Antall yrkesskader Erstatning i mill kr.

35 35 Omkomne og kalkulert risiko i utvalgte næringer for 7-årsperioden 2 26 Ulykkesdata for 7-års-perioden 2 27 Antall sysselsatte i gjennomsnitt Antall reg. yrkesdøde i 7-årsperioden Gj.snitt antall yrkesdøde/år i 7-årsperiod. Risiko for yrkesdød per 1. sysselsatte Risikoforhold relatert til landbasert arbeid/næringer Norsk landbasert arbeidsliv alle næringer ,88 1 Norsk landbruk (jord og skogbruk) ,5 8,8 Norsk fiskeri / den norsk fiskeflåten ,3 26,7 Det er 8,8 ganger høyere risiko for yrkesdød i landbruket sammenliknet med all landbasert virksomhet (alle næringer underlagt Arbeidstilsynet). Videre er det 26,7 ganger farligere å være yrkesfisker i forhold til arbeidstaker i landbasert virksomhet generelt, mens det er 3 ganger høyere risiko å være yrkesfisker enn landbruksarbeider (jord- og skogbruk). Den siste faktoren på tre (3) gjelder ikke bare for yrkesdød (ref. SINTEF-tall), men også for registrerte yrkesskader (ref. rapporterte ulykker til Sjøfartsdirektoratet)

Fiskerulykker for 10-årsperioden januar 1997 desember 2006

Fiskerulykker for 10-årsperioden januar 1997 desember 2006 1 Fiskerulykker for 10-årsperioden januar 1997 desember 2006 Presentasjon utarbeidet for: Sikkerhetsopplæring for fiskere og fiskernes organisasjoner Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk 2 Fiskerulykker/yrkesdød

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over tabeller, figurer og bilder... 3 Innledning... 4 Den norske trålerflåten - perioden 1988-2006...

INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over tabeller, figurer og bilder... 3 Innledning... 4 Den norske trålerflåten - perioden 1988-2006... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over tabeller, figurer og bilder...3 1 Innledning...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål...5 1.3 Brukerseminarer...5 2 Den norske trålerflåten - perioden 1988-2006...7 2.1 Utvikling

Detaljer

Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere

Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere Forsker, siv.ing. Ingunn Holmen Geving Konferanse Sikkerhet og arbeidsmiljø i fiskeri Thorshavn 30.04.2004 Logistikk og sporbarhet Kystforvaltning

Detaljer

På seitråling på Mørebankene og i Nordsjøen - mars 2004

På seitråling på Mørebankene og i Nordsjøen - mars 2004 1 På seitråling på Mørebankene og i Nordsjøen - mars 2004 Presentasjon av Halvard L. Aasjord på SINTEF Fiskeri og havbruk 2 Skippere/redere: Anders og Kjell Ove Solem Styrmann Willy Eriksen på brua SINTEF

Detaljer

Teknologi og sikkerhet Status for den norske fiskeflåten FosFor - Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum

Teknologi og sikkerhet Status for den norske fiskeflåten FosFor - Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum 1 Teknologi og sikkerhet Status for den norske fiskeflåten FosFor - Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum Presentasjon: Halvard Aasjord FosFor Årsmøte 9.-10. desember 2008 Sted: Quality Airport Hotell, Værnes.

Detaljer

Rapport. Fiskerulykker og årsaksforhold. Analyse av årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i norsk fiskeri

Rapport. Fiskerulykker og årsaksforhold. Analyse av årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i norsk fiskeri A3369 Åpen Rapport Fiskerulykker og årsaksforhold Analyse av årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i norsk fiskeri Forfattere Halvard L. Aasjord Ingunn Marie Holmen Trine Thorvaldsen

Detaljer

Fiskebåten som framtidig arbeidsplass NFR/FHF- prosjekt 2002-2004:

Fiskebåten som framtidig arbeidsplass NFR/FHF- prosjekt 2002-2004: 1 Fiskebåten som framtidig arbeidsplass NFR/FHF- prosjekt 2002-2004: Prosjektmål: Målet er å redusere risikoen for arbeidsulykker og helseskader i fiskeflåten, både antall dødsulykker og arbeidsulykker,

Detaljer

1.0 Ulykker næringsfartøy... 2 1.1 Nestenulykker næringsfartøy... 3 1.2 Skadeomfang - skipsulykker... 3 1.4 Ulykker fordelt på fartøytyper...

1.0 Ulykker næringsfartøy... 2 1.1 Nestenulykker næringsfartøy... 3 1.2 Skadeomfang - skipsulykker... 3 1.4 Ulykker fordelt på fartøytyper... Ulykkesbildet, 214 Dato: Arkiv: - Ulykkesbildet, 214 214 karakteriseres ved en moderat nedgang i antall registrerte ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase. I perioden 29 til 213 registrerte direktoratet

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03531-7 NFR: 147366/120 90

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03531-7 NFR: 147366/120 90 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Fiskeriteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 Telefon: 73 59 56 50 Telefaks:

Detaljer

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen Dødsulykker fritidsfartøy Vegar Berntsen Registrering av ulykker Sjøfartsdirektoratet har siden 21 registrert dødsulykker på fritidsfartøy i norsk farvann. I 213 gikk man over til å registrere fritidsfartøyulykker

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 5 Norsk fiske og fangst diverse data... 8 Norske yrkesfiskere utvikling fra 1950... 12

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 5 Norsk fiske og fangst diverse data... 8 Norske yrkesfiskere utvikling fra 1950... 12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 5 1.1 Personulykker i fiskeri og sammenliknbare næringer... 5 1.2 Personulykker i fiske og fangst - ulykkesutvikling... 6 1.3 Flåtestandard og mulige HMS- forbedringer...

Detaljer

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Skipet som sikker arbeidsplass Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Del 1: Ulykkesutvikling de lange linjene Sjøfartsdirektoratet har registrert ulykker i en eller annen form siden 1981. Databasen har

Detaljer

Sikkerhetsstandarden i den norske sjarkflåten, Loa < 35 fot

Sikkerhetsstandarden i den norske sjarkflåten, Loa < 35 fot Sikkerhetsstandarden i den norske sjarkflåten, Loa < 35 fot Resultater fra Sjøfartsdirektoratets kartlegging 2005 En presentasjon av resultater framlagt av senioringeniør Bjørn Pettersen, Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Rapport. Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy. Forfattere Halvard L. Aasjord Birger Enerhaug

Rapport. Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy. Forfattere Halvard L. Aasjord Birger Enerhaug - Åpen Rapport Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy Forfattere Halvard L. Aasjord Birger Enerhaug SINTEF Fiskeri og havbruk AS Bærekraftig marin produksjon 2013-11-18 Historikk DATO

Detaljer

Årets risikorapport og fokusområde for 2016. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring & HMS

Årets risikorapport og fokusområde for 2016. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring & HMS Årets risikorapport og fokusområde for 2016 Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring & HMS Ulykker på næringsfartøy 1981 2014 Antall ulykker pr involvert fartøy 350 300 250 200 150 100 50 0 1981 1986

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Innledning om ulykker og risikoutvikling for sjarkflåten... 8

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Innledning om ulykker og risikoutvikling for sjarkflåten... 8 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 1.1 Forord...4 1.2 Program for HMS-seminar for kystflåten...5 1.3 Velkommen ved Norges Fiskarlag...6 1.4 Deltakere ved HMS-seminar på Røst mars 2007...7 2 Innledning

Detaljer

Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk.

Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk. Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 4 1.1 Formål og mandat... 4 1. Nasjonal strategi

Detaljer

Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk.

Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk. 1 Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...4 1.1 Formål og mandat...4 1. Nasjonal strategi

Detaljer

Fiskernes helse og arbeidsmiljø i fokus

Fiskernes helse og arbeidsmiljø i fokus Konferansen "Sikker fisker", Svolvær, 29. 30. oktober 2014 Fiskernes helse og arbeidsmiljø i fokus Ingunn Marie Holmen, forskningsleder Ingunn.Holmen@sintef.no Telefon 93059057 SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen 1 Innledning I dette studie er mål å knytte sammen relevant kunnskap

Detaljer

Ny arbeidsbekledning for fiskere

Ny arbeidsbekledning for fiskere FosFor konferanse 5. desember 2005 Ny arbeidsbekledning for fiskere Forsker, siv.ing. Ingunn.Holmen.Geving@sintef.no SINTEF Helse Telefon 930 59 057 SINTEF Teknologi for et bedre samfunn 2 Logistikk og

Detaljer

Vern av kysttorsk 2016. (videreført fra 2015 uten endringer)

Vern av kysttorsk 2016. (videreført fra 2015 uten endringer) Vern av kysttorsk 2016 (videreført fra 2015 uten endringer) Område 04 Torsketrål må utenfor 6 n.mil av grunnlinjen Område 03 Kun for konv. fartøy under 15 m. Ikke snurrevad Fartøy over 21 m. må som hovedregel

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Trine Thorvaldsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Sjøsikkerhetskonferansen 2012 Tema for dagens presentasjon Bakgrunn/mål/metode Rekruttering og omfang Lover og

Detaljer

Forsidefoto: Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Forsidefoto: Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Forsidefoto: Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag...5 1 Bakgrunn...7 1.1 Mål...7 1.2 Problemstillinger...7 1.3 Gjennomføring og organisering av prosjektet...8

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I FISKEFARTØYET MARIT N-62-Ø, 23. SEPTEMBER 2011

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I FISKEFARTØYET MARIT N-62-Ø, 23. SEPTEMBER 2011 Avgitt januar 2012 RAPPORT Sjø 2012/03 RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I FISKEFARTØYET MARIT N-62-Ø, 23. SEPTEMBER 2011 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Tromsø 27/3-14 Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder Steigen kommune Formål med foredraget Erfaringer med gjeldene plan Planprinsipp: forutsigbarhet,

Detaljer

Fangstbegrensning / fangstkontroll

Fangstbegrensning / fangstkontroll Fangstbegrensning / fangstkontroll Dagfinn Lilleng Utviklingsseksjonen Tromsø 4.9.2015 Fiskeridirektøren Stab for personal og organisasjonsutvikling Kommunikasjonsstab IT-avdelingen -teknisk seksjon -systemseksjonen

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier 9.. Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier Referansegruppemøte i Torskeprogrammet 7 des. Innledning I dette studien er målet å kople relevant kunnskap om bærekraftig

Detaljer

NOU 1986:10. side 1 av 5

NOU 1986:10. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1986:10 Dokumentdato Tittel Sikkerhet i fiskeflåten Utvalgsleder Hansen Arnold Utgiver Departementet for handel og skipsfart Oppnevnt 1984-05-18 Sider 108 Sammenlignet med andre yrker

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

Snurrevadfiske med kystfiskebåten M/S Einar Erlend mars 2004

Snurrevadfiske med kystfiskebåten M/S Einar Erlend mars 2004 1 Snurrevadfiske med kystfiskebåten M/S Einar Erlend mars 2004 Presentasjon av: Halvard Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk 2 3 M/S Einar Erlend mannskapsliste 2004 Johan M. Meløysund, reder/skipper Ombord

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Veileder Melding og rapportering av ulykker Foto: Kystverket Ulykker knyttet til drift av fartøy skal meldes og rapporteres til Sjøfarts direktoratet eller annen relevant instans. Sammen for økt sjøsikkerhet

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann

Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann Sammendrag: Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann TØI rapport 1333/2014 Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Elise Caspersen, Inger Beate Hovi, Torkel Bjørnskau og Christian Steinsland

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Ulykkesutvikling 2000-2010 AVD. STRATEGISK SIKKERHET 2011

Ulykkesutvikling 2000-2010 AVD. STRATEGISK SIKKERHET 2011 Ulykkesutvikling 2-21 AVD. STRATEGISK SIKKERHET 211 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Rapportens oppbygging... 5 2 Ulykker i 21... 6 2.1 Nestenulykker... 6 2.2 Konsekvenser av ulykker... 7 2.2.1

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeriinteressene i planområdet

Fiskeriinteressene i planområdet Fiskeriinteressene i planområdet Ola Midttun Leirvik, 18.03.2015 Planområdet: kjerneområde for kystfiske i Hordaland Hjemmehørende fiskeflåte og antall fiskere i planområdet Kommune Fiskebåter inntil 20m

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt

Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Oslo, 13 juni 2012 Håkon Raabe Siv.øk., Dr.ing. SINTEF Bedriftsutvikling AS Stad skipstunnel Investeringskostnad ca. 1,6 mrd. Le Rove Tunnel, Marseilles-Marignane,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

Sjøfisketurisme i Norge. Et historisk tilbakeblikk og ett par dypdykk. Ved Trude Borch Seniorrådgiver Akvaplan-niva, Tromsø

Sjøfisketurisme i Norge. Et historisk tilbakeblikk og ett par dypdykk. Ved Trude Borch Seniorrådgiver Akvaplan-niva, Tromsø Sjøfisketurisme i Norge Et historisk tilbakeblikk og ett par dypdykk Ved Trude Borch Seniorrådgiver Akvaplan-niva, Tromsø 1998 KARTLEGGING KOMPETANSEBEHOV 1999 - NISJEMARKEDSFØRING Magic North behov for

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

I forbindelse med dette prosjektet er det samlet inn en rekke kartdata. Oversikt over kilder og kvalitet på dataene er gitt i tabell 1.

I forbindelse med dette prosjektet er det samlet inn en rekke kartdata. Oversikt over kilder og kvalitet på dataene er gitt i tabell 1. Vedlegg innsamlede kartdata Innsamlede kartdata I forbindelse med dette prosjektet er det samlet inn en rekke kartdata. Oversikt over kilder og kvalitet på dataene er gitt i tabell 1. Sammenstilling av

Detaljer

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 223/14 Løpenr.: 40664/14 Saknr.: 14/7117-4 Ark.nr.: U40SAKSARKIV Dato: 12.11.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING

Detaljer

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I JÅLLA LM6650 I ROMSDALSFJORDEN 8. AUGUST 2010

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I JÅLLA LM6650 I ROMSDALSFJORDEN 8. AUGUST 2010 Avgitt februar 2011 RAPPORT Sjø 2011/01 RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I JÅLLA LM6650 I ROMSDALSFJORDEN 8. AUGUST 2010 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning,

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning) Det norske storting ratifiserte

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Stig Winge og Bodil Mostue, Direktoratet for arbeidstilsynet Hans Magne Gravseth, NOA/Statens arbeidsmiljøinstitutt Datagrunnlag Arbeidstilsynets register

Detaljer

Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote)

Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote) 1 Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote) LES DETTE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET: Søknaden må sendes innen 31. juli 2015 til: For Fiskeridirektoratet. Saksnummer: 15/ Fiskeridirektoratet

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Protokoll Styremøte 13. oktober 2014

Protokoll Styremøte 13. oktober 2014 Protokoll Styremøte 13. oktober 2014 1 Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 13. oktober 2014 Møtet ble avholdt på lagets kontor i Ålesund Til stede fra Styret: Per Jan Kvalsvik, Leif-Egil Grytten, Leif

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister Nasjonal skaderegistrering Bente Urfjell, Norsk pasientregister Innhold Fakta om ulykker i Norge Nasjonal strategi Modell for nasjonalt skaderegister FMDS Personentydig NPR Status for rapportering av skadedata

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ... 4 Sammendrag... 5 Innledning... 6 Ulykkesutvikling i kystflåten under 15 meter... 8 Prosjektmøter...

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ... 4 Sammendrag... 5 Innledning... 6 Ulykkesutvikling i kystflåten under 15 meter... 8 Prosjektmøter... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 Sammendrag...5 1 Innledning...6 2 Ulykkesutvikling i kystflåten under 15 meter...8 3 Prosjektmøter...10 3.1 Prosjekt- og fiskermøte på Røst...10 3.2 Prosjektmøte under

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene.

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. 9.6 MAKRELL 9.6. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en disponibel på 78 868 tonn makrell. Tabell gir en oversikt over all fangst av makrell i 04 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. Tabell : Fordeling

Detaljer

NOTAT. Komfyrbranner. Analyse av DSBs brannstatistikk for perioden 1998-2007. Revisjon 01.

NOTAT. Komfyrbranner. Analyse av DSBs brannstatistikk for perioden 1998-2007. Revisjon 01. NOTAT GJELDER SINTEF NBL as Postadresse: 75 Trondheim Besøksadresse: Tillerbruvegen 22 Telefon: 7 59 1 78 Telefaks: 7 59 1 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret: NO 982 9

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

- fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 18/06 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Bjørn-Inge Bendiksen 10.02.2015

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Hva er forskjellene mellom marin SAV2 og SAV3 på lokalitetsnivå?

Hva er forskjellene mellom marin SAV2 og SAV3 på lokalitetsnivå? Hva er forskjellene mellom marin SAV2 og SAV3 på lokalitetsnivå? Mona Dverdal Jansen FHF seminar 28 august 2013 Bakgrunn Pankreassykdom (PD) er en listeført, meldepliktig, smittsom fiskesykdom Frem til

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Skadeforebyggende tiltak

Skadeforebyggende tiltak Skadeforebyggende tiltak «Sjøfisk». Reder: Asbjørn Olsen, Brasøy. Foto: Terje Haugvik. Oppdatert januar 2015 RETNINGSLINJER FOR SKADEFOREBYGGENDE TILTAK 1. Målsetting - forebygge skade på fartøyet - redusere

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer