Personulykker i norsk fiskeri Dødsulykker jan okt Personskader jan jan. 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personulykker i norsk fiskeri Dødsulykker jan. 1997 okt. 2007 Personskader jan. 1998 jan. 2007"

Transkript

1 1 Personulykker i norsk fiskeri Dødsulykker jan okt. 27 Personskader jan jan. 27 Presentasjon av Halvard Aasjord for: Norges Fiskarlags sikkerhetskonferanse Fiskebåten som framtidig arbeidsplass Rica Hell Hotell, nov. 27:

2 2 Fiskerulykker/yrkesdød registrert av SINTEF for 11-års perioden januar 1997 okt. 27 For 11-årsperioden januar 1997 oktober 27 har SINTEF Fiskeri registrert 112 norske fiskere m.fl. som yrkesdøde, det vil si som omkommet ved fiskeriaktivitet og/eller om bord på norske fiskebåter Dette gir et gjennomsnitt for perioden på 1 omkomne fiskere pr. år. Fem ulykkeshendelser er stadig gjengangere, disse er: Forlis/havari med 36 omkomne, herav 3 sjarkfiskere Overbord ulykker med 31 omkomne, herav 2 sjark Drukning i havn med 28 omkomne, herav 9 sjark Slag og klemming med 12 omkomne, herav 6 sjark Fallende/flygende gjenstand med 4 omkomne Brann og gass ulykker med 1 omkommet (år 1997) Kun en sjarkfisker er registrert omkommet ved brann/giftig gass i løpet av hele 11-årsperioden. Det tas forbehold om feil i noen av disse ulykkesregistreringene!

3 3 Dødsulykker i norsk fiskeri registrert yrkesdød Fiskerulykker (yrkesdød) - Jan okt fordelt på fartøygrupper Sjarkfiske < 43 ft Kystfiske, ft Havfiske > 89 ft 14 Antall omkomne okt

4 4 Registrerte ulykkeshendelser i 27 SINTEF Fiskeri har pr. november 27 registrert sju ulykkeshendelser hvor norske yrkesfiskere er registrert eller antas som omkommet: 1. Torsdag 4. jan. 7: En 5 år gammel trålfisker blir utsatt for ei arbeidsulykke ved inntak av trålsekken om bord på fabrikktråleren Prestfjord N-2-Ø og går over bord under fiske på Tromsøflaket. Leiting blir umiddelbart igangsatt med søk av en rekke fartøy, men den erfarne trålfiskeren fra Sandefjord blir ikke funnet. 2. Tirsdag 1. april 7. En eldre fisker fra Sula kommune i Møre og Romsdal ble i en kort notis i Sunmmørsposten meldt funnet omkommet om bord på en 3 fots garnsjark under fiske på Borgundfjorden. Denne saken er ikke etterforsket av Sjøfartsinspektøren, og den må derfor sjekket mot lokalt politi eller lensmann. 3. Torsdag 12. april 7: Offshorefartøyet Bourbon Dolphine av Fosnavåg meldes å ha kantret under en kritisk ankeroperasjon vest av Shetland. Av ei besetning på 15 mann, blir 7 mann reddet, mens 8 omkommer, hvorav bare tre blir funnet. Etter noen dager synker det 75 meter lange og moderne skipet på 18 m dyp. Skipperen på 44 år og hans 14 år gamle sønn, begge fra Herøy kommune er av de omkomne. Denne skipperen kommer fra fiskeri og er tidligere trålskipper. 4. Torsdag 17. mai 7: En 53 år gammel kystfisker fra Tromsø kommune blir funnet druknet i Båtsfjord havn. Han er mannskap om bord på en 69 fots snurrevadbåt heimehørende i Båtsfjord som ligger i heimehavn på nasjonaldagen.

5 5 Forliset med fiskebåten Skarbak av Bø Kollisjon med MT Doris tirsdag 9. okt. 27 på Buadjupet utfor Fræna i Romsdal

6 6 Reg. ulykkeshendelser i 27 (fortsatt) 5. Tirsdag 21. aug.7: Garnsjarken Steiner M-13-F meldes savnet og det settes i gang leting etter den 61 år gamle fiskeren fra Bud i Fræna. Etter noen dagers leiting blir båten lokalisert på 7 meters dyp på Buadjupet, Den faste havarikommisjonen for fiskeflåten blir koplet inn og seinere blir vraket hevet og det viser seg at båten er kraftig skadet på styrbord side. Kollisjon med annet fartøy kan være en forlisårsak! Fiskeren er enda ikke funnet! 6. Søndag 2. sept.: En 17 år gammel førstereisgutt Giske blir funnet omkommet i lasterommet om bord på frysetråleren Skaregg M-47-G av Ålesund. Under trålfiske på Vikingbanken har denne unge fiskeren trolig falt ned under stuing av last i fryserommet, så kommet i klem og derved omkommet før han ble funnet. 7. Tirsdag 9. okt.7: Kystfiskebåten Skarbak N-96-BØ kolliderer med tankskipet Doris av Bergen om kvelden på leia utfor Bud i Romsdal. Den 41,5 fots store Selfasjarken blir knust og deler av båten blir brakt til land, mens den 54 år gamle skipper og kystfisker fra Hovden i Bø ikke blir funnet selv med intens leting. 8. Onsdag 1. okt.7: En eldre fisker fra Skjervøy i Nord-Troms blir meldt savnet etter at han gikk ut igjen kl. 14: for sette seigarn med sin 18 fots åpne båt. Båten blir funnet 18:3 fylt med vann, men den 77 år gamle fiskeren er borte. Han blir funnet omkommet neste dag ved øya Meiland øst for Skjervøy. Det antas at båten har fått vannfylling på følgende sjø, at noen av garna har gått i propellen og at fiskeren har falt i sjøen under forsøk på å skjære løs garna.

7 7 Dødsulykker og risiko blant norske yrkesfiskere Dødsulykker og kalkulert risiko - Jan sept Sum ulykker Risiko død 12, 1, Antall omkomne , 6, 4, Risiko pr. 1. årsverk 4 2, okt,

8 8 Dødsulykker blant norske yrkesfiskere registrert for perioden jan okt. 27 Ulykkestype Åpen båt < 2 fot * Sjarkfiske < 35 fot Kystfiske fot Kystfiske 5-89 fot Havfiske L > 89 fot Sum flåtegrupper Forlis/havari Over bord ulykke Havn-drukning Slag/klemming Fallende/ flygende gj.stand 4 4 Brann/gass om bord 1 1 Sum fiskerulykker %-fordeling 3 % 53 % 13 % 13 % 18 % 1 %

9 9 Ulykker fordelt på hendelse og fartøygrupper Fiskerulykker (yrkesdød) - januar oktober Sjarkfiske < 43 fot Kystfiske, fot Havfiske > 89 fot 25 Antall omkomne Forlis / havari ulykke Over bord ulykke Drukning i havn Slag/klem ulykke Fallende gj.stand Brann/gass om bord

10 1 Ulykker og risiko fordelt på 3 fartøygrupper 8 Fiskerulykker - yrkesdød og risiko - Jan okt. 27 3, 7 25, 6 Omk Risiko pr. 1. årsverk Antall omkomne , 15, 1, 5, Risiko-død/1. årsverk Sjarkfiske; Loa < 12,9 meter Kystfiske, 13 < L < 27,45 m Havfiske, Loa > 27,45 meter,

11 11 Ulykker fordelt på alders- og fartøygrupper Yrkesdød fordelt på aldersgrupper - Jan oktober 27 Sjarkfiske, L < 43 fot (12.9 m) Kystfiske, L = fot (27,44 m) Havfiske, Loa > 9 fot (27,45 meter) Antall omkomne år 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år

12 12 Ulykker og risiko fordelt på aldersgrupper Yrkesdød og risiko fordelt på aldersgrupper - januar oktober 27 Dødsulykker - yrkesdød Risiko død - aldersgrupper 35 12, 3 1, Antall omkomne , 6, 4, Risiko pr. 1. årsverk 5 2, år 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år,

13 SINTEF Fisheries and Aquaculture Ulykker fordelt på fartøygrupper og heimefylke Fiskerulykker (yrkesdød) fordelt på heimefylke Sjarkfiske < 43 ft Kystfiske, ft Havfiske > 89 ft 13 Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre & Romsdal Sogn & Fjordane Hordaland Rogaland Agder V+A Oslofjorden Omkomne fiskere

14 SINTEF Fisheries and Aquaculture Ulykker og risiko fordelt på heimefylke Fiskerulykker - yrkesdød og risiko fordelt på heimefylke 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 14 Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre & Romsdal Sogn & Fjordane Hordaland Rogaland Agder V+A Oslofjorden Finnmark Antall omkomne Risiko død- fylkesvis Sum ulykker Risiko død

15 15 Registrerte personulykker i fiskeri - fordelt på ulykkesår Registrerte fiskerulykker - januar mars 27 Personskade (S-dir) Yrkesdød (SFH) Antall ulykker År 1997 År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars

16 16 Registrerte personulykker i norsk fiske og fangst 9-årsperioden Statistikk for personskader inkl. yrkesdød Datakilde: Ulykkesdatabasen - Sjøfartsdirektoratet Bearbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk

17 17 Personulykker blant fiskere Datagrunnlag: Personulykker (i hovedsak personskader) til sjøs (inkludert fiskere) er blitt innrapportert/registrert i Sjøfartsdirektoratets Ulykkesdatabase for 9-årsperioden Dvs. behandlet for to tidsperioder: og Det tas forbehold om en del under- og etterrapportering. Sjøfartsdirektoratets rådata for fiske- og fangst er stilt til disposisjon for videre bearbeiding og analyse av SFH, se påfølgende tabeller og figurer. Figurer og tabeller viser utviklingen i rapporterte personskader for 9- årsperioden , samt kalkulert risikoutvikling rel. 1 årsverk. I noen av oppsettene er dødsulykkene (yrkesdød) ikke tatt med, slik at summen her er 2552 personskader. Sjøfartsdirektoratet har også innrapportert 78 fiskere som omkommet eller savnet i samme periode, mens SINTEF har noen flere, se egen statistikk Samlet antall ulykker blir derfor 263 for perioden, se tabeller

18 18 Personskader og risiko i fiskeri fordelt på ulykkesår Personulykker i norsk fiskeri jan jan. 27 Personskader Risiko pr , 4 25, 35 Antall skader , 15, 1, Risiko pr. 1 årsverk 1 5, 5 År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 27,

19 19 Personulykker i norsk fiskeri Ulykkesdata fra Sjøfartsdirektoratet bearbeidet av SFH Ulykkesår/ Fartøygrupper Liten kyst, Loa < 15 m Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 meter Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter Sum alle flåtegrupper Herav døde Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Mars Personulykker Registrerte ulykkesdata for periodene og (mars 7) er innhentet og bearbeidet i to omganger av SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH). Tabellen viser at det er registrert 263 fiskerulykker over 9-årsperioden eller ca. 29 ulykkessaker pr. år. Tabellen viser en nedgang i antall ulykker pr. år. SINTEF har foretatt en fordeling på fem utvalgte fartøy-/flåtegrupper

20 2 Personulykker fordelt på ulykkesår og fartøygrupper Personulykker i norsk fiskeri - perioden Antall personulykker Ringnot > 28 meter Torsketrål > 24 meter Industritrål > 28 meter Bankline > 28 meter Stor kyst, 15-27,9 m Liten kyst < 15 meter 1 5 År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars

21 21 Personulykker fordelt på 6 fartøygrupper PUS - fiskerulykker Personulykker 1998 Personulykker 1999 Personulykker 2 Personulykker 21 Personulykker 22 Personulykker 23 Personulykker 24 Personulykker 25 Personulykker 26 Personulykker Mars Antall personulykker Liten kyst < 15 meter Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 meter Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter

22 22 Personulykker fiskeri årsverkstall pr. 22 S-dir-fiskerulykker - registrert Antall og risiko Liten kyst < 15 meter Stor kyst, 15-27,9 meter Bankline > 28 meter Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter Årsverkstall Personulykker Risiko pr. 1 årsverk 13,36 18,49 3,3 36,61 31,2 23,92

23 23 Personulykker og kalkulert risiko fiskeri Fiskerulykker PUS Personulykker Risiko pr. 1 årsverk 1 4, Antall skader , 3, 25, 2, 15, 1, 5, Risiko pr. 1 årsverk Liten kyst < 15 meter Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 meter Industritrål > 28 metertorsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter,

24 24 Personulykker og kalkulert risiko 6 grupper Ulykkesår/ fartøygrupper Liten kyst, Loa < 15 m Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 m Ind.trål > 28 m Torsketrål > 24 m Ringnot > 28 m Sum flåte Årsverkstall Ulykker Risiko 1 årsverk 13,36 18,49 3,3 36,61 31,2 23,92 22,92 Figur forrige side er resultatet av oppsett og beregninger i tabell: Det fremgår at trålergruppa har flest antall skader (personulykker). Kalkulert skaderisiko ligger høyt for bankline (3,3 skader pr. 1 årsverk), industritrål (36,6 høyest), torsketrål (31) og ringnot (23,9). Havfiskegruppene ligger alle over flåtegjennomsnitt: 22,9 skader/1 årsverk/år. Samlet kystfiskeflåte: 6157 årsverk (pr. år 22) og 881 rapportterte skader, som gir en samlet risiko lik 15,9 skader pr. 1 årsverk. Samlet havfiskeflåten: 6591 årsverk (år 22) og 1749 rapporterte skader som gir en samlet risiko lik 29,5 pr. 1 årsverk.

25 Statistikk for personskader om bord på større trålfartøy perioden

26 26 Personulykker blant trålfiskere i 3 driftsgrupper Personskader om bord trålfartøy Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Torsketrål fabrikkskip Antall ulykker År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars

27 27 Personulykker og risikoutvikling i trålerflåten Personulykker og risiko blant trålfiskere Sum ulykker Kalk. Risiko 18 45, 16 4, 14 35, Antall ulykker , 25, 2, 15, Risiko pr. 1 årsverk 4 1, 2 5, År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars,

28 28 Personulykker blant trålfiskere Ulykkesår/ fartøygrupper Industritrål > 28 meter Torsketrål > 28 meter Torsketrål fabrikkskip Sum ulykker Herav omk. trålfiskere Skader (ikke død) År År År År År År År År År År 7 mars Sum Tabell og figur viser at ulykkestalle er på kraftig nedgang med en halvering i antall skader i 8-årsperioden fra 1998 til 25. For 26 er det en ytterligere nedgang, men her kan det være et etterslep i innrapportering av skader.

29 29 Personskader og risikoutvikling i trålfiske Figur over viser en samlet utvikling i ulykker og beregnet risiko for hele perioden januar 1998 mars 27. Sum underlag for risikoberegningene er det brukt årsverkstall hentet fra Budsjettnemda for fiskerinæringen: Lønnsomhetsundersøkelser for fiskeflåten, hvor årsverkstall (helårsdrift) er funnet for seks av årene. Figuren over viser at på tross av at ulykkestallene (skadetallene) har gått kraftig ned fra år til år, så holder ulykkesrisikoen seg relativt høyt, og ligger fortsatt på 3-tallet eller litt over. Dette fordi antall trålere og derved årsverkstallene har blitt kraftig redusert i den havgående trålerflåten (Budsjettnemda) Fra 1998 til 25 har vært en reduksjon fra 4438 årsverk til 2416 årsverk, som gir en bortgang på hele 222 årsverk.

30 Personulykker i trål fordeling på ulykkeshendelser Personulykker omb. trålfartøy - ulykkeshendelser Perioden Perioden Tråkk, støt, klemming Fall, hopp til samme nivå Truffet av fallende gjenstand Løfting, bæring, handtering Fall, hopp til lavere nivå Behandling redskap m.m. Stikk/kutt skarp/spiss gj.stand Kontakt varmt / kaldt stoff Kontakt giftig/etsende stoff Overbord-ulykke Diverse ulykker Antall personulykker

31 31 Skader blant trålfiskere - ulykkeshendelser Ulykkeshendelser hyppigst forekommende: Tråkk, støt og klemming: 39 skader (47 %) Fall, hopp til samme nivå: 189 skader (29 %) Truffet av fallede gjenstand: 158 skader (24 %) Løfting, bæring, håndtering: 95 skader (14,4 %) Fall, hopp til lavere nivå: 8 skader (12,1 %) Behandling av redskap m.m.: 6 skader (9,1 %) Stikk/kutt skarp/spiss gj.stand: 48 skader (7,3 %) I hele denne 9-årsperioden (inkl. overbordulykke jan. 7) har Sjøfartsdirektoratet registrert 6 omkomne trålfiskere. I disse data mangler imidlertid ei dødsulykke hvor en trålfisker druknet i Ålesund havn i januar 26.

32 32 Skader fordelt på arbeidsoperasjon Hoveddelen av rapporterte skadene skjer sannsynligvis på tråldekket. PUS-data perioden : 46 % av trålerulykkene (33 av 659 skader) er relatert til: A13: Fiske/fangst operasjon Tilsendte skadedata (rådata) for 23 6 mangler fordeling på arbeidsoperasjon PUS-fiskeri arbeidsoperasjon - trålfiskeri A99: Uspesifisert A8: Annet A5: Fritidsaktivitet A13: Fiske/fangst operasjon A12: Redningsøvelser A11: Proviant, bysse A1: Arbeid m/kjelen A9: Rengjøring av tanker A8: Vedlikehold maskineri A7: Vaktarbeid A6: Arbeid L/L-operasjoner A5: Klargjør. lastegear/rom A4: Forb. Land/skip A3: Fortøyning A2: Vedlikehold A1: Rengjøring Antall skader

33 33 Sjøfartsdirektoratets Ulykkesdatabase Diverse svakheter behov for avklaringer og forbedring Underrapportering av personulykker: Hvor stor er graden av underrapportering fra fiske og fangst til Sjøfartsdirektoratet? Skadeomfang/invalidegrad: S-dir mangler data for skadeomfang eller invalidegrad evt. skadeutbetalinger. Behov for samarbeid med forsikringsselskap for å finne skadeomfang og forsikringsutbetalinger! Hendelser og skadeårsak: For liten detaljeringsgrad; behov for mer gradering på persondata; stilling om bord, alder, fiskerierfaring, etc. Fartøystyper/driftsgrupper: Bedre registrering av type driftform og fiskeri hvor skaden oppstod; f. eks. kystfiske med garn eller snurrevad, trålfisk etter torsk, sei eller reke, notfiske etter sild, makrell osv. Bedre/flere fartøydata; Flere parametere som fartøylengde, byggeår, motorstørrelse, ulike driftskombinasjoner m.m. Skadested om bord: Flere parametere for mer detaljert fordeling på skadested om bord på fiskefartøy.

34 SINTEF Fisheries and Aquaculture De 1 yrker med flest yrkesulykker Fiskere 41-Hjelpepleiere 644-Vare- og lastebilsjåfører 774-Bygningsarbeidere 64-Lærere 751-Verkstedmekanikere 211-Kontoransatte 761-Elektrikere 41-Sykepleiere 932-Rengjøringspersonale Antall ulykker Erstatning i mill. N.kr DAYSY-skadestatistikk for perioden : De norske 1 yrker med flest yrkesulykker Antall yrkesskader Erstatning i mill kr.

35 35 Omkomne og kalkulert risiko i utvalgte næringer for 7-årsperioden 2 26 Ulykkesdata for 7-års-perioden 2 27 Antall sysselsatte i gjennomsnitt Antall reg. yrkesdøde i 7-årsperioden Gj.snitt antall yrkesdøde/år i 7-årsperiod. Risiko for yrkesdød per 1. sysselsatte Risikoforhold relatert til landbasert arbeid/næringer Norsk landbasert arbeidsliv alle næringer ,88 1 Norsk landbruk (jord og skogbruk) ,5 8,8 Norsk fiskeri / den norsk fiskeflåten ,3 26,7 Det er 8,8 ganger høyere risiko for yrkesdød i landbruket sammenliknet med all landbasert virksomhet (alle næringer underlagt Arbeidstilsynet). Videre er det 26,7 ganger farligere å være yrkesfisker i forhold til arbeidstaker i landbasert virksomhet generelt, mens det er 3 ganger høyere risiko å være yrkesfisker enn landbruksarbeider (jord- og skogbruk). Den siste faktoren på tre (3) gjelder ikke bare for yrkesdød (ref. SINTEF-tall), men også for registrerte yrkesskader (ref. rapporterte ulykker til Sjøfartsdirektoratet)

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Innledning om ulykker og risikoutvikling for sjarkflåten... 8

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Innledning om ulykker og risikoutvikling for sjarkflåten... 8 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 1.1 Forord...4 1.2 Program for HMS-seminar for kystflåten...5 1.3 Velkommen ved Norges Fiskarlag...6 1.4 Deltakere ved HMS-seminar på Røst mars 2007...7 2 Innledning

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03531-7 NFR: 147366/120 90

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03531-7 NFR: 147366/120 90 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Fiskeriteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 Telefon: 73 59 56 50 Telefaks:

Detaljer

Fiskebåten som framtidig arbeidsplass NFR/FHF- prosjekt 2002-2004:

Fiskebåten som framtidig arbeidsplass NFR/FHF- prosjekt 2002-2004: 1 Fiskebåten som framtidig arbeidsplass NFR/FHF- prosjekt 2002-2004: Prosjektmål: Målet er å redusere risikoen for arbeidsulykker og helseskader i fiskeflåten, både antall dødsulykker og arbeidsulykker,

Detaljer

Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk.

Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk. 1 Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...4 1.1 Formål og mandat...4 1. Nasjonal strategi

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Forklarende En analyse av tittel trafikkulykker eller undertittel i vegtunneler på riksvegnettet linje for perioden to 2001-2006 RAPPORTA P P O R T Veg

Detaljer

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I NESEBUEN LDUR, EIGERSUNDSBANKEN 6. JANUAR 2009

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I NESEBUEN LDUR, EIGERSUNDSBANKEN 6. JANUAR 2009 Avgitt mars 2010 RAPPORT Sjø 2010/02 RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I NESEBUEN LDUR, EIGERSUNDSBANKEN 6. JANUAR 2009 English summary included Statens havarikommisjon for transport Postboks

Detaljer

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen Dødsulykker fritidsfartøy Vegar Berntsen Registrering av ulykker Sjøfartsdirektoratet har siden 21 registrert dødsulykker på fritidsfartøy i norsk farvann. I 213 gikk man over til å registrere fritidsfartøyulykker

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

RAPPORT OM SJØULYKKE, SJARKEN MARION LM 7730, FORLIS PÅ MELØYFJORDEN 23. MARS 2011

RAPPORT OM SJØULYKKE, SJARKEN MARION LM 7730, FORLIS PÅ MELØYFJORDEN 23. MARS 2011 Avgitt september 2012 RAPPORT Sjø 2012/10 RAPPORT OM SJØULYKKE, SJARKEN MARION LM 7730, FORLIS PÅ MELØYFJORDEN 23. MARS 2011 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Hendelsesstatistikk 2014

Hendelsesstatistikk 2014 Hendelsesstatistikk 214 2 Innhold Oppsummering... 4 Innledning... 5 Utrykninger i Nedre Romerike... 7 Branner... 9 Bygningsbrann... 9 Pipebranner... 14 Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner... 15 Skog-, mark-

Detaljer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Rapporten presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse i 2007 2 helseproblemer 3 Forfatter: Hans

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over, som brukes til fiske året rundt.

Lønnsomhetsundersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over, som brukes til fiske året rundt. Budsjettnemnda for fiskenæringen Lønnsomhetsundersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over, som brukes til fiske året rundt. 1999 FORORD Budsjettnemnda

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv.

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv. Roar Høydal, Kari Kjestveit og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv. Første trinn Rapport IRIS - 2007/125 Prosjektnummer: 720 2028 Prosjektets tittel: Unge arbeidstakere

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

Den store barnehageundersøkelsen 2014

Den store barnehageundersøkelsen 2014 Den store barnehageundersøkelsen 2014 Forord I november 2014 gjennomførte vi for tredje gang Den Store Barnehage undersøkelsen (DSB 2014) 1. Undersøkelsen gikk ut til nesten 6000 norske barnehage ledere

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

ÅR 2007. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Profitability survey on the Norwegian fishing fleet. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2007. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Profitability survey on the Norwegian fishing fleet. Livet i havet - vårt felles ansvar Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90 Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen E-post: postmottak@ skeridir.no www. skeridir.no ISSN: 0809-8174 Livet i havet - vårt felles ansvar

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Kystdirektoratets beredskapsavdeling. Risiko for akutt kjemikalieforurensning av marint miljø forårsaket av skip i norske farvann

Kystdirektoratets beredskapsavdeling. Risiko for akutt kjemikalieforurensning av marint miljø forårsaket av skip i norske farvann Kystdirektoratets beredskapsavdeling Risiko for akutt kjemikalieforurensning av marint miljø forårsaket av skip i norske farvann 31. mars 2004 Side: 3 av 41 Innhold 1 INTRODUKSJON... 5 1.1 Bakgrunn og

Detaljer

En undersøkelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker og muligheter for forebygging

En undersøkelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker og muligheter for forebygging Skadefri bonde En undersøkelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker og muligheter for forebygging Oddfrid Aas, Marit Haugen, Per Olav Rian, Kristin Svendsen, Gunnar Løvås, Siri Slåstad, Jon

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 Sammendrag: Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 TØI rapport 1155/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011 66 sider Denne rapporten er basert på datamateriale

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer