Personulykker i norsk fiskeri Dødsulykker jan okt Personskader jan jan. 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personulykker i norsk fiskeri Dødsulykker jan. 1997 okt. 2007 Personskader jan. 1998 jan. 2007"

Transkript

1 1 Personulykker i norsk fiskeri Dødsulykker jan okt. 27 Personskader jan jan. 27 Presentasjon av Halvard Aasjord for: Norges Fiskarlags sikkerhetskonferanse Fiskebåten som framtidig arbeidsplass Rica Hell Hotell, nov. 27:

2 2 Fiskerulykker/yrkesdød registrert av SINTEF for 11-års perioden januar 1997 okt. 27 For 11-årsperioden januar 1997 oktober 27 har SINTEF Fiskeri registrert 112 norske fiskere m.fl. som yrkesdøde, det vil si som omkommet ved fiskeriaktivitet og/eller om bord på norske fiskebåter Dette gir et gjennomsnitt for perioden på 1 omkomne fiskere pr. år. Fem ulykkeshendelser er stadig gjengangere, disse er: Forlis/havari med 36 omkomne, herav 3 sjarkfiskere Overbord ulykker med 31 omkomne, herav 2 sjark Drukning i havn med 28 omkomne, herav 9 sjark Slag og klemming med 12 omkomne, herav 6 sjark Fallende/flygende gjenstand med 4 omkomne Brann og gass ulykker med 1 omkommet (år 1997) Kun en sjarkfisker er registrert omkommet ved brann/giftig gass i løpet av hele 11-årsperioden. Det tas forbehold om feil i noen av disse ulykkesregistreringene!

3 3 Dødsulykker i norsk fiskeri registrert yrkesdød Fiskerulykker (yrkesdød) - Jan okt fordelt på fartøygrupper Sjarkfiske < 43 ft Kystfiske, ft Havfiske > 89 ft 14 Antall omkomne okt

4 4 Registrerte ulykkeshendelser i 27 SINTEF Fiskeri har pr. november 27 registrert sju ulykkeshendelser hvor norske yrkesfiskere er registrert eller antas som omkommet: 1. Torsdag 4. jan. 7: En 5 år gammel trålfisker blir utsatt for ei arbeidsulykke ved inntak av trålsekken om bord på fabrikktråleren Prestfjord N-2-Ø og går over bord under fiske på Tromsøflaket. Leiting blir umiddelbart igangsatt med søk av en rekke fartøy, men den erfarne trålfiskeren fra Sandefjord blir ikke funnet. 2. Tirsdag 1. april 7. En eldre fisker fra Sula kommune i Møre og Romsdal ble i en kort notis i Sunmmørsposten meldt funnet omkommet om bord på en 3 fots garnsjark under fiske på Borgundfjorden. Denne saken er ikke etterforsket av Sjøfartsinspektøren, og den må derfor sjekket mot lokalt politi eller lensmann. 3. Torsdag 12. april 7: Offshorefartøyet Bourbon Dolphine av Fosnavåg meldes å ha kantret under en kritisk ankeroperasjon vest av Shetland. Av ei besetning på 15 mann, blir 7 mann reddet, mens 8 omkommer, hvorav bare tre blir funnet. Etter noen dager synker det 75 meter lange og moderne skipet på 18 m dyp. Skipperen på 44 år og hans 14 år gamle sønn, begge fra Herøy kommune er av de omkomne. Denne skipperen kommer fra fiskeri og er tidligere trålskipper. 4. Torsdag 17. mai 7: En 53 år gammel kystfisker fra Tromsø kommune blir funnet druknet i Båtsfjord havn. Han er mannskap om bord på en 69 fots snurrevadbåt heimehørende i Båtsfjord som ligger i heimehavn på nasjonaldagen.

5 5 Forliset med fiskebåten Skarbak av Bø Kollisjon med MT Doris tirsdag 9. okt. 27 på Buadjupet utfor Fræna i Romsdal

6 6 Reg. ulykkeshendelser i 27 (fortsatt) 5. Tirsdag 21. aug.7: Garnsjarken Steiner M-13-F meldes savnet og det settes i gang leting etter den 61 år gamle fiskeren fra Bud i Fræna. Etter noen dagers leiting blir båten lokalisert på 7 meters dyp på Buadjupet, Den faste havarikommisjonen for fiskeflåten blir koplet inn og seinere blir vraket hevet og det viser seg at båten er kraftig skadet på styrbord side. Kollisjon med annet fartøy kan være en forlisårsak! Fiskeren er enda ikke funnet! 6. Søndag 2. sept.: En 17 år gammel førstereisgutt Giske blir funnet omkommet i lasterommet om bord på frysetråleren Skaregg M-47-G av Ålesund. Under trålfiske på Vikingbanken har denne unge fiskeren trolig falt ned under stuing av last i fryserommet, så kommet i klem og derved omkommet før han ble funnet. 7. Tirsdag 9. okt.7: Kystfiskebåten Skarbak N-96-BØ kolliderer med tankskipet Doris av Bergen om kvelden på leia utfor Bud i Romsdal. Den 41,5 fots store Selfasjarken blir knust og deler av båten blir brakt til land, mens den 54 år gamle skipper og kystfisker fra Hovden i Bø ikke blir funnet selv med intens leting. 8. Onsdag 1. okt.7: En eldre fisker fra Skjervøy i Nord-Troms blir meldt savnet etter at han gikk ut igjen kl. 14: for sette seigarn med sin 18 fots åpne båt. Båten blir funnet 18:3 fylt med vann, men den 77 år gamle fiskeren er borte. Han blir funnet omkommet neste dag ved øya Meiland øst for Skjervøy. Det antas at båten har fått vannfylling på følgende sjø, at noen av garna har gått i propellen og at fiskeren har falt i sjøen under forsøk på å skjære løs garna.

7 7 Dødsulykker og risiko blant norske yrkesfiskere Dødsulykker og kalkulert risiko - Jan sept Sum ulykker Risiko død 12, 1, Antall omkomne , 6, 4, Risiko pr. 1. årsverk 4 2, okt,

8 8 Dødsulykker blant norske yrkesfiskere registrert for perioden jan okt. 27 Ulykkestype Åpen båt < 2 fot * Sjarkfiske < 35 fot Kystfiske fot Kystfiske 5-89 fot Havfiske L > 89 fot Sum flåtegrupper Forlis/havari Over bord ulykke Havn-drukning Slag/klemming Fallende/ flygende gj.stand 4 4 Brann/gass om bord 1 1 Sum fiskerulykker %-fordeling 3 % 53 % 13 % 13 % 18 % 1 %

9 9 Ulykker fordelt på hendelse og fartøygrupper Fiskerulykker (yrkesdød) - januar oktober Sjarkfiske < 43 fot Kystfiske, fot Havfiske > 89 fot 25 Antall omkomne Forlis / havari ulykke Over bord ulykke Drukning i havn Slag/klem ulykke Fallende gj.stand Brann/gass om bord

10 1 Ulykker og risiko fordelt på 3 fartøygrupper 8 Fiskerulykker - yrkesdød og risiko - Jan okt. 27 3, 7 25, 6 Omk Risiko pr. 1. årsverk Antall omkomne , 15, 1, 5, Risiko-død/1. årsverk Sjarkfiske; Loa < 12,9 meter Kystfiske, 13 < L < 27,45 m Havfiske, Loa > 27,45 meter,

11 11 Ulykker fordelt på alders- og fartøygrupper Yrkesdød fordelt på aldersgrupper - Jan oktober 27 Sjarkfiske, L < 43 fot (12.9 m) Kystfiske, L = fot (27,44 m) Havfiske, Loa > 9 fot (27,45 meter) Antall omkomne år 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år

12 12 Ulykker og risiko fordelt på aldersgrupper Yrkesdød og risiko fordelt på aldersgrupper - januar oktober 27 Dødsulykker - yrkesdød Risiko død - aldersgrupper 35 12, 3 1, Antall omkomne , 6, 4, Risiko pr. 1. årsverk 5 2, år 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år,

13 SINTEF Fisheries and Aquaculture Ulykker fordelt på fartøygrupper og heimefylke Fiskerulykker (yrkesdød) fordelt på heimefylke Sjarkfiske < 43 ft Kystfiske, ft Havfiske > 89 ft 13 Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre & Romsdal Sogn & Fjordane Hordaland Rogaland Agder V+A Oslofjorden Omkomne fiskere

14 SINTEF Fisheries and Aquaculture Ulykker og risiko fordelt på heimefylke Fiskerulykker - yrkesdød og risiko fordelt på heimefylke 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 14 Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre & Romsdal Sogn & Fjordane Hordaland Rogaland Agder V+A Oslofjorden Finnmark Antall omkomne Risiko død- fylkesvis Sum ulykker Risiko død

15 15 Registrerte personulykker i fiskeri - fordelt på ulykkesår Registrerte fiskerulykker - januar mars 27 Personskade (S-dir) Yrkesdød (SFH) Antall ulykker År 1997 År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars

16 16 Registrerte personulykker i norsk fiske og fangst 9-årsperioden Statistikk for personskader inkl. yrkesdød Datakilde: Ulykkesdatabasen - Sjøfartsdirektoratet Bearbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk

17 17 Personulykker blant fiskere Datagrunnlag: Personulykker (i hovedsak personskader) til sjøs (inkludert fiskere) er blitt innrapportert/registrert i Sjøfartsdirektoratets Ulykkesdatabase for 9-årsperioden Dvs. behandlet for to tidsperioder: og Det tas forbehold om en del under- og etterrapportering. Sjøfartsdirektoratets rådata for fiske- og fangst er stilt til disposisjon for videre bearbeiding og analyse av SFH, se påfølgende tabeller og figurer. Figurer og tabeller viser utviklingen i rapporterte personskader for 9- årsperioden , samt kalkulert risikoutvikling rel. 1 årsverk. I noen av oppsettene er dødsulykkene (yrkesdød) ikke tatt med, slik at summen her er 2552 personskader. Sjøfartsdirektoratet har også innrapportert 78 fiskere som omkommet eller savnet i samme periode, mens SINTEF har noen flere, se egen statistikk Samlet antall ulykker blir derfor 263 for perioden, se tabeller

18 18 Personskader og risiko i fiskeri fordelt på ulykkesår Personulykker i norsk fiskeri jan jan. 27 Personskader Risiko pr , 4 25, 35 Antall skader , 15, 1, Risiko pr. 1 årsverk 1 5, 5 År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 27,

19 19 Personulykker i norsk fiskeri Ulykkesdata fra Sjøfartsdirektoratet bearbeidet av SFH Ulykkesår/ Fartøygrupper Liten kyst, Loa < 15 m Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 meter Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter Sum alle flåtegrupper Herav døde Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Personulykker Mars Personulykker Registrerte ulykkesdata for periodene og (mars 7) er innhentet og bearbeidet i to omganger av SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH). Tabellen viser at det er registrert 263 fiskerulykker over 9-årsperioden eller ca. 29 ulykkessaker pr. år. Tabellen viser en nedgang i antall ulykker pr. år. SINTEF har foretatt en fordeling på fem utvalgte fartøy-/flåtegrupper

20 2 Personulykker fordelt på ulykkesår og fartøygrupper Personulykker i norsk fiskeri - perioden Antall personulykker Ringnot > 28 meter Torsketrål > 24 meter Industritrål > 28 meter Bankline > 28 meter Stor kyst, 15-27,9 m Liten kyst < 15 meter 1 5 År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars

21 21 Personulykker fordelt på 6 fartøygrupper PUS - fiskerulykker Personulykker 1998 Personulykker 1999 Personulykker 2 Personulykker 21 Personulykker 22 Personulykker 23 Personulykker 24 Personulykker 25 Personulykker 26 Personulykker Mars Antall personulykker Liten kyst < 15 meter Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 meter Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter

22 22 Personulykker fiskeri årsverkstall pr. 22 S-dir-fiskerulykker - registrert Antall og risiko Liten kyst < 15 meter Stor kyst, 15-27,9 meter Bankline > 28 meter Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter Årsverkstall Personulykker Risiko pr. 1 årsverk 13,36 18,49 3,3 36,61 31,2 23,92

23 23 Personulykker og kalkulert risiko fiskeri Fiskerulykker PUS Personulykker Risiko pr. 1 årsverk 1 4, Antall skader , 3, 25, 2, 15, 1, 5, Risiko pr. 1 årsverk Liten kyst < 15 meter Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 meter Industritrål > 28 metertorsketrål > 24 meter Ringnot > 28 meter,

24 24 Personulykker og kalkulert risiko 6 grupper Ulykkesår/ fartøygrupper Liten kyst, Loa < 15 m Stor kyst, 15-27,9 m Bankline > 28 m Ind.trål > 28 m Torsketrål > 24 m Ringnot > 28 m Sum flåte Årsverkstall Ulykker Risiko 1 årsverk 13,36 18,49 3,3 36,61 31,2 23,92 22,92 Figur forrige side er resultatet av oppsett og beregninger i tabell: Det fremgår at trålergruppa har flest antall skader (personulykker). Kalkulert skaderisiko ligger høyt for bankline (3,3 skader pr. 1 årsverk), industritrål (36,6 høyest), torsketrål (31) og ringnot (23,9). Havfiskegruppene ligger alle over flåtegjennomsnitt: 22,9 skader/1 årsverk/år. Samlet kystfiskeflåte: 6157 årsverk (pr. år 22) og 881 rapportterte skader, som gir en samlet risiko lik 15,9 skader pr. 1 årsverk. Samlet havfiskeflåten: 6591 årsverk (år 22) og 1749 rapporterte skader som gir en samlet risiko lik 29,5 pr. 1 årsverk.

25 Statistikk for personskader om bord på større trålfartøy perioden

26 26 Personulykker blant trålfiskere i 3 driftsgrupper Personskader om bord trålfartøy Industritrål > 28 meter Torsketrål > 24 meter Torsketrål fabrikkskip Antall ulykker År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars

27 27 Personulykker og risikoutvikling i trålerflåten Personulykker og risiko blant trålfiskere Sum ulykker Kalk. Risiko 18 45, 16 4, 14 35, Antall ulykker , 25, 2, 15, Risiko pr. 1 årsverk 4 1, 2 5, År 1998 År 1999 År 2 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 7 mars,

28 28 Personulykker blant trålfiskere Ulykkesår/ fartøygrupper Industritrål > 28 meter Torsketrål > 28 meter Torsketrål fabrikkskip Sum ulykker Herav omk. trålfiskere Skader (ikke død) År År År År År År År År År År 7 mars Sum Tabell og figur viser at ulykkestalle er på kraftig nedgang med en halvering i antall skader i 8-årsperioden fra 1998 til 25. For 26 er det en ytterligere nedgang, men her kan det være et etterslep i innrapportering av skader.

29 29 Personskader og risikoutvikling i trålfiske Figur over viser en samlet utvikling i ulykker og beregnet risiko for hele perioden januar 1998 mars 27. Sum underlag for risikoberegningene er det brukt årsverkstall hentet fra Budsjettnemda for fiskerinæringen: Lønnsomhetsundersøkelser for fiskeflåten, hvor årsverkstall (helårsdrift) er funnet for seks av årene. Figuren over viser at på tross av at ulykkestallene (skadetallene) har gått kraftig ned fra år til år, så holder ulykkesrisikoen seg relativt høyt, og ligger fortsatt på 3-tallet eller litt over. Dette fordi antall trålere og derved årsverkstallene har blitt kraftig redusert i den havgående trålerflåten (Budsjettnemda) Fra 1998 til 25 har vært en reduksjon fra 4438 årsverk til 2416 årsverk, som gir en bortgang på hele 222 årsverk.

30 Personulykker i trål fordeling på ulykkeshendelser Personulykker omb. trålfartøy - ulykkeshendelser Perioden Perioden Tråkk, støt, klemming Fall, hopp til samme nivå Truffet av fallende gjenstand Løfting, bæring, handtering Fall, hopp til lavere nivå Behandling redskap m.m. Stikk/kutt skarp/spiss gj.stand Kontakt varmt / kaldt stoff Kontakt giftig/etsende stoff Overbord-ulykke Diverse ulykker Antall personulykker

31 31 Skader blant trålfiskere - ulykkeshendelser Ulykkeshendelser hyppigst forekommende: Tråkk, støt og klemming: 39 skader (47 %) Fall, hopp til samme nivå: 189 skader (29 %) Truffet av fallede gjenstand: 158 skader (24 %) Løfting, bæring, håndtering: 95 skader (14,4 %) Fall, hopp til lavere nivå: 8 skader (12,1 %) Behandling av redskap m.m.: 6 skader (9,1 %) Stikk/kutt skarp/spiss gj.stand: 48 skader (7,3 %) I hele denne 9-årsperioden (inkl. overbordulykke jan. 7) har Sjøfartsdirektoratet registrert 6 omkomne trålfiskere. I disse data mangler imidlertid ei dødsulykke hvor en trålfisker druknet i Ålesund havn i januar 26.

32 32 Skader fordelt på arbeidsoperasjon Hoveddelen av rapporterte skadene skjer sannsynligvis på tråldekket. PUS-data perioden : 46 % av trålerulykkene (33 av 659 skader) er relatert til: A13: Fiske/fangst operasjon Tilsendte skadedata (rådata) for 23 6 mangler fordeling på arbeidsoperasjon PUS-fiskeri arbeidsoperasjon - trålfiskeri A99: Uspesifisert A8: Annet A5: Fritidsaktivitet A13: Fiske/fangst operasjon A12: Redningsøvelser A11: Proviant, bysse A1: Arbeid m/kjelen A9: Rengjøring av tanker A8: Vedlikehold maskineri A7: Vaktarbeid A6: Arbeid L/L-operasjoner A5: Klargjør. lastegear/rom A4: Forb. Land/skip A3: Fortøyning A2: Vedlikehold A1: Rengjøring Antall skader

33 33 Sjøfartsdirektoratets Ulykkesdatabase Diverse svakheter behov for avklaringer og forbedring Underrapportering av personulykker: Hvor stor er graden av underrapportering fra fiske og fangst til Sjøfartsdirektoratet? Skadeomfang/invalidegrad: S-dir mangler data for skadeomfang eller invalidegrad evt. skadeutbetalinger. Behov for samarbeid med forsikringsselskap for å finne skadeomfang og forsikringsutbetalinger! Hendelser og skadeårsak: For liten detaljeringsgrad; behov for mer gradering på persondata; stilling om bord, alder, fiskerierfaring, etc. Fartøystyper/driftsgrupper: Bedre registrering av type driftform og fiskeri hvor skaden oppstod; f. eks. kystfiske med garn eller snurrevad, trålfisk etter torsk, sei eller reke, notfiske etter sild, makrell osv. Bedre/flere fartøydata; Flere parametere som fartøylengde, byggeår, motorstørrelse, ulike driftskombinasjoner m.m. Skadested om bord: Flere parametere for mer detaljert fordeling på skadested om bord på fiskefartøy.

34 SINTEF Fisheries and Aquaculture De 1 yrker med flest yrkesulykker Fiskere 41-Hjelpepleiere 644-Vare- og lastebilsjåfører 774-Bygningsarbeidere 64-Lærere 751-Verkstedmekanikere 211-Kontoransatte 761-Elektrikere 41-Sykepleiere 932-Rengjøringspersonale Antall ulykker Erstatning i mill. N.kr DAYSY-skadestatistikk for perioden : De norske 1 yrker med flest yrkesulykker Antall yrkesskader Erstatning i mill kr.

35 35 Omkomne og kalkulert risiko i utvalgte næringer for 7-årsperioden 2 26 Ulykkesdata for 7-års-perioden 2 27 Antall sysselsatte i gjennomsnitt Antall reg. yrkesdøde i 7-årsperioden Gj.snitt antall yrkesdøde/år i 7-årsperiod. Risiko for yrkesdød per 1. sysselsatte Risikoforhold relatert til landbasert arbeid/næringer Norsk landbasert arbeidsliv alle næringer ,88 1 Norsk landbruk (jord og skogbruk) ,5 8,8 Norsk fiskeri / den norsk fiskeflåten ,3 26,7 Det er 8,8 ganger høyere risiko for yrkesdød i landbruket sammenliknet med all landbasert virksomhet (alle næringer underlagt Arbeidstilsynet). Videre er det 26,7 ganger farligere å være yrkesfisker i forhold til arbeidstaker i landbasert virksomhet generelt, mens det er 3 ganger høyere risiko å være yrkesfisker enn landbruksarbeider (jord- og skogbruk). Den siste faktoren på tre (3) gjelder ikke bare for yrkesdød (ref. SINTEF-tall), men også for registrerte yrkesskader (ref. rapporterte ulykker til Sjøfartsdirektoratet)

Fiskerulykker for 12.5-årsperioden Januar 1997 Juni 2009

Fiskerulykker for 12.5-årsperioden Januar 1997 Juni 2009 Fiskerulykker for.-årsperioden Januar 7 Juni Presentasjon for Tromsø Maritime Skole, Avd. Sikkerhetsopplæring for fiskere. Utarbeidet av Halvard Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk Fiskerulykker/yrkesdød

Detaljer

Fiskerulykker for 10-årsperioden januar 1997 desember 2006

Fiskerulykker for 10-årsperioden januar 1997 desember 2006 1 Fiskerulykker for 10-årsperioden januar 1997 desember 2006 Presentasjon utarbeidet for: Sikkerhetsopplæring for fiskere og fiskernes organisasjoner Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk 2 Fiskerulykker/yrkesdød

Detaljer

HMS i fiskeflåten -utfordringer, mål og tiltak

HMS i fiskeflåten -utfordringer, mål og tiltak HMS i fiskeflåten -utfordringer, mål og tiltak Innlegg på seminaret HMS i landbruket. 06.03.2009 Torleif Paasche Fagsjef i Norges Fiskarlag Båten som arbeidsplass Bevegelig arbeidsplattform Alle typer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over tabeller, figurer og bilder... 3 Innledning... 4 Den norske trålerflåten - perioden 1988-2006...

INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over tabeller, figurer og bilder... 3 Innledning... 4 Den norske trålerflåten - perioden 1988-2006... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over tabeller, figurer og bilder...3 1 Innledning...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål...5 1.3 Brukerseminarer...5 2 Den norske trålerflåten - perioden 1988-2006...7 2.1 Utvikling

Detaljer

Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere

Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere Forsker, siv.ing. Ingunn Holmen Geving Konferanse Sikkerhet og arbeidsmiljø i fiskeri Thorshavn 30.04.2004 Logistikk og sporbarhet Kystforvaltning

Detaljer

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Data oppdatert pr februar 2011. 1 Ulykker 2010 Sjøfartsdirektoratet mottar rapport etter skipsulykker og arbeidsulykker på norske skip samt

Detaljer

På seitråling på Mørebankene og i Nordsjøen - mars 2004

På seitråling på Mørebankene og i Nordsjøen - mars 2004 1 På seitråling på Mørebankene og i Nordsjøen - mars 2004 Presentasjon av Halvard L. Aasjord på SINTEF Fiskeri og havbruk 2 Skippere/redere: Anders og Kjell Ove Solem Styrmann Willy Eriksen på brua SINTEF

Detaljer

Rapport. Fiskerulykker og årsaksforhold. Analyse av årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i norsk fiskeri

Rapport. Fiskerulykker og årsaksforhold. Analyse av årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i norsk fiskeri A3369 Åpen Rapport Fiskerulykker og årsaksforhold Analyse av årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i norsk fiskeri Forfattere Halvard L. Aasjord Ingunn Marie Holmen Trine Thorvaldsen

Detaljer

Teknologi og sikkerhet Status for den norske fiskeflåten FosFor - Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum

Teknologi og sikkerhet Status for den norske fiskeflåten FosFor - Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum 1 Teknologi og sikkerhet Status for den norske fiskeflåten FosFor - Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum Presentasjon: Halvard Aasjord FosFor Årsmøte 9.-10. desember 2008 Sted: Quality Airport Hotell, Værnes.

Detaljer

HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER

HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER Kilder ved utvelging og gruppering av helårsdrevne fartøy: Fiskeridirektoratets Merkeregister Fiskeridirektoratets Konsesjons- og deltakerregister

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03531-7 NFR: 147366/120 90

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03531-7 NFR: 147366/120 90 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Fiskeriteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 Telefon: 73 59 56 50 Telefaks:

Detaljer

Fiskebåten som framtidig arbeidsplass NFR/FHF- prosjekt 2002-2004:

Fiskebåten som framtidig arbeidsplass NFR/FHF- prosjekt 2002-2004: 1 Fiskebåten som framtidig arbeidsplass NFR/FHF- prosjekt 2002-2004: Prosjektmål: Målet er å redusere risikoen for arbeidsulykker og helseskader i fiskeflåten, både antall dødsulykker og arbeidsulykker,

Detaljer

1.0 Ulykker næringsfartøy... 2 1.1 Nestenulykker næringsfartøy... 3 1.2 Skadeomfang - skipsulykker... 3 1.4 Ulykker fordelt på fartøytyper...

1.0 Ulykker næringsfartøy... 2 1.1 Nestenulykker næringsfartøy... 3 1.2 Skadeomfang - skipsulykker... 3 1.4 Ulykker fordelt på fartøytyper... Ulykkesbildet, 214 Dato: Arkiv: - Ulykkesbildet, 214 214 karakteriseres ved en moderat nedgang i antall registrerte ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase. I perioden 29 til 213 registrerte direktoratet

Detaljer

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen Dødsulykker fritidsfartøy Vegar Berntsen Registrering av ulykker Sjøfartsdirektoratet har siden 21 registrert dødsulykker på fritidsfartøy i norsk farvann. I 213 gikk man over til å registrere fritidsfartøyulykker

Detaljer

Rapport. Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy. Forfattere Halvard L. Aasjord Birger Enerhaug

Rapport. Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy. Forfattere Halvard L. Aasjord Birger Enerhaug - Åpen Rapport Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy Forfattere Halvard L. Aasjord Birger Enerhaug SINTEF Fiskeri og havbruk AS Bærekraftig marin produksjon 2013-11-18 Historikk DATO

Detaljer

Ulykkesstatistikk næringsfartøy, 1 halvår 2016 Foreløpige halvårstall

Ulykkesstatistikk næringsfartøy, 1 halvår 2016 Foreløpige halvårstall Notat Ulykkesstatistikk næringsfartøy, 1 halvår 216 Foreløpige halvårstall ARKIV NR DATO ANTALL SIDER YYYY/XXXXX - X 12.7.216 5 EMNEORD [Nøkkelord] SAMMENDRAG Første halvår 216 har sjøfartsdirektoratet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 5 Norsk fiske og fangst diverse data... 8 Norske yrkesfiskere utvikling fra 1950... 12

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 5 Norsk fiske og fangst diverse data... 8 Norske yrkesfiskere utvikling fra 1950... 12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 5 1.1 Personulykker i fiskeri og sammenliknbare næringer... 5 1.2 Personulykker i fiske og fangst - ulykkesutvikling... 6 1.3 Flåtestandard og mulige HMS- forbedringer...

Detaljer

Innhold. Ulykker Side 1 av 9

Innhold. Ulykker Side 1 av 9 Innhold 1 Ulykker 2011... 2 1.1 Ulykker... 2 1.2 Grunnstøting og kontaktskader ved ankomst... 3 1.3 Nestenulykker... 5 2 Konsekvenser... 6 2.1 Arbeidsulykker/Personulykker... 6 2.2 Tap av liv... 6 2.3

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Oktober 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Oktober 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Oktober 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015

Skipet som sikker arbeidsplass. Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Skipet som sikker arbeidsplass Ulykkesutvikling og fokusområdet 2015 Del 1: Ulykkesutvikling de lange linjene Sjøfartsdirektoratet har registrert ulykker i en eller annen form siden 1981. Databasen har

Detaljer

Årets risikorapport og fokusområde for 2016. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring & HMS

Årets risikorapport og fokusområde for 2016. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring & HMS Årets risikorapport og fokusområde for 2016 Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring & HMS Ulykker på næringsfartøy 1981 2014 Antall ulykker pr involvert fartøy 350 300 250 200 150 100 50 0 1981 1986

Detaljer

Sikkerhetsstandarden i den norske sjarkflåten, Loa < 35 fot

Sikkerhetsstandarden i den norske sjarkflåten, Loa < 35 fot Sikkerhetsstandarden i den norske sjarkflåten, Loa < 35 fot Resultater fra Sjøfartsdirektoratets kartlegging 2005 En presentasjon av resultater framlagt av senioringeniør Bjørn Pettersen, Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Dødsulykker Fritidsfartøy

Dødsulykker Fritidsfartøy Dødsulykker Fritidsfartøy Vegar Berntsen, rådgiver, Sjøfartsdirektoratet Registrering av ulykker Sjøfartsdirektoratet har siden 2001 registrert dødsulykker på fritidsfartøy i norsk farvann. I 2013 gikk

Detaljer

Ulykkesstatistikk næringsfartøy 2015

Ulykkesstatistikk næringsfartøy 2015 Notat Ulykkesstatistikk næringsfartøy 215 ARKIV NR DATO ANTALL SIDER 7.3.216 SAMMENDRAG 215 karakteriseres ved en moderat økning i antallet registrerte ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase sammenlignet

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juli 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juli 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juli 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk.

Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk. Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 4 1.1 Formål og mandat... 4 1. Nasjonal strategi

Detaljer

Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk.

Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk. 1 Alle fotografier i rapporten er gjengitt med tillatelse fra seniorforsker Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...4 1.1 Formål og mandat...4 1. Nasjonal strategi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Innledning om ulykker og risikoutvikling for sjarkflåten... 8

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Innledning om ulykker og risikoutvikling for sjarkflåten... 8 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 1.1 Forord...4 1.2 Program for HMS-seminar for kystflåten...5 1.3 Velkommen ved Norges Fiskarlag...6 1.4 Deltakere ved HMS-seminar på Røst mars 2007...7 2 Innledning

Detaljer

Fiskernes helse og arbeidsmiljø i fokus

Fiskernes helse og arbeidsmiljø i fokus Konferansen "Sikker fisker", Svolvær, 29. 30. oktober 2014 Fiskernes helse og arbeidsmiljø i fokus Ingunn Marie Holmen, forskningsleder Ingunn.Holmen@sintef.no Telefon 93059057 SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen 1 Innledning I dette studie er mål å knytte sammen relevant kunnskap

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Ny arbeidsbekledning for fiskere

Ny arbeidsbekledning for fiskere FosFor konferanse 5. desember 2005 Ny arbeidsbekledning for fiskere Forsker, siv.ing. Ingunn.Holmen.Geving@sintef.no SINTEF Helse Telefon 930 59 057 SINTEF Teknologi for et bedre samfunn 2 Logistikk og

Detaljer

Vern av kysttorsk 2016. (videreført fra 2015 uten endringer)

Vern av kysttorsk 2016. (videreført fra 2015 uten endringer) Vern av kysttorsk 2016 (videreført fra 2015 uten endringer) Område 04 Torsketrål må utenfor 6 n.mil av grunnlinjen Område 03 Kun for konv. fartøy under 15 m. Ikke snurrevad Fartøy over 21 m. må som hovedregel

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Trine Thorvaldsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Sjøsikkerhetskonferansen 2012 Tema for dagens presentasjon Bakgrunn/mål/metode Rekruttering og omfang Lover og

Detaljer

FORFATTER(E) Halvard L. Aasjord OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Halvard L. Aasjord OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17C Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932 70 701 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Forsidefoto: Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Forsidefoto: Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Forsidefoto: Halvard L. Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag...5 1 Bakgrunn...7 1.1 Mål...7 1.2 Problemstillinger...7 1.3 Gjennomføring og organisering av prosjektet...8

Detaljer

Vedlegg A. Kilde til tall i tabeller og figurer er Fiskeridirektoratet

Vedlegg A. Kilde til tall i tabeller og figurer er Fiskeridirektoratet Vedlegg A Kilde til tall i tabeller og figurer er Fiskeridirektoratet Oversikt over utviklingen i antall tillatelser (utvalgte) fordelt på fartøy hjemmehørende i nord og sør Type tillatelse 24 25 26 27

Detaljer

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Tromsø 27/3-14 Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder Steigen kommune Formål med foredraget Erfaringer med gjeldene plan Planprinsipp: forutsigbarhet,

Detaljer

Risikobilde 2017, og fokusområde 2018

Risikobilde 2017, og fokusområde 2018 Risikobilde 2017, og fokusområde 2018 Vegar Berntsen Disposisjon: Fokusområde fra unnfangelse til fødsel I denne presentasjonen skal jeg fortelle litt om arbeidet sjøfartsdirektoratet gjør i forbindelse

Detaljer

" # Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis [Referanse] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 # Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis [Referanse] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des " # rund vekt 4 4 3 3 2 2 1 1 1977 1979 1981 1983 198 1987 1989 1991 1993 199 1997 1999 21 23 2 rund torsk 4 4 3 3 2 2 1 1 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des & 14 +,-. 12 1 (rund vekt) 8 6

Detaljer

Strategi rundt liberalisering av redskapsvalg

Strategi rundt liberalisering av redskapsvalg Strategi rundt liberalisering av redskapsvalg Nor-Fishing Teknologikonferanse - Konsekvenser av fritt redskapsvalg Trondheim, 19. august 2010 Geir Martin Lerbukt seniorrådgiver Utgangspunktet ble skapt:

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I FISKEFARTØYET MARIT N-62-Ø, 23. SEPTEMBER 2011

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I FISKEFARTØYET MARIT N-62-Ø, 23. SEPTEMBER 2011 Avgitt januar 2012 RAPPORT Sjø 2012/03 RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I FISKEFARTØYET MARIT N-62-Ø, 23. SEPTEMBER 2011 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Arbeidstilsynet Kompass Tema nr Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012

Arbeidstilsynet Kompass Tema nr Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012 Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2013 Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012 Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2013 Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012 Utgitt av: Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen

Detaljer

Fangstbegrensning / fangstkontroll

Fangstbegrensning / fangstkontroll Fangstbegrensning / fangstkontroll Dagfinn Lilleng Utviklingsseksjonen Tromsø 4.9.2015 Fiskeridirektøren Stab for personal og organisasjonsutvikling Kommunikasjonsstab IT-avdelingen -teknisk seksjon -systemseksjonen

Detaljer

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren», 9/2 2016 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Thomas Nyrud 1 Hvor er

Detaljer

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 8/09 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen 10.02.2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Landsdelsutvalget 2008

Innholdsfortegnelse. Landsdelsutvalget 2008 Landsdelsutvalget Innholdsfortegnelse Sammendrag... Begrepsliste... Bakgrunn... Strukturkvoteordning... Kondemneringsordning... Datamateriale... Definisjon av kystfartøy... Fartøy med deltakelsesrettigheter

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juni 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juni 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juni 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Om kapasitet og kvalitet Bent Dreyer Fiskeriforskning

Om kapasitet og kvalitet Bent Dreyer Fiskeriforskning Om kapasitet og kvalitet Bent Dreyer Fiskeriforskning Kapasitet - innhold Krisen og mulige årsaker Status kapasitet hvitfiskindustrien Krisen og mulige årsaker Ordinæ rt resultat før skatt (% av driftsinntekter)

Detaljer

NOU 1986:10. side 1 av 5

NOU 1986:10. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1986:10 Dokumentdato Tittel Sikkerhet i fiskeflåten Utvalgsleder Hansen Arnold Utgiver Departementet for handel og skipsfart Oppnevnt 1984-05-18 Sider 108 Sammenlignet med andre yrker

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy -

Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy - Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/4526-1 13.09.17 Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy - 1. INNLEDNING Departementet foreslår i dette høringsbrevet å endre deltakerforskriftens

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Snurrevadfiske med kystfiskebåten M/S Einar Erlend mars 2004

Snurrevadfiske med kystfiskebåten M/S Einar Erlend mars 2004 1 Snurrevadfiske med kystfiskebåten M/S Einar Erlend mars 2004 Presentasjon av: Halvard Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk 2 3 M/S Einar Erlend mannskapsliste 2004 Johan M. Meløysund, reder/skipper Ombord

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) Melding fra fiskeridirektøren J-230-2009 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) Gyldig fra: 27. 11. 2009 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 02. 12. 2009

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem Elisabeth Vaagen, Rune Magne Nilsen Lasteskip Fokusområde 2017 sikkerhetsstyring Årlige vurderinger av ulykkesrisikoen på alle

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier 9.. Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier Referansegruppemøte i Torskeprogrammet 7 des. Innledning I dette studien er målet å kople relevant kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Veileder Melding og rapportering av ulykker Foto: Kystverket Ulykker knyttet til drift av fartøy skal meldes og rapporteres til Sjøfarts direktoratet eller annen relevant instans. Sammen for økt sjøsikkerhet

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

Strukturering av fiskeflåten av fartøy mellom 11 og 15 meter. Konsekvenser og alternativer.

Strukturering av fiskeflåten av fartøy mellom 11 og 15 meter. Konsekvenser og alternativer. Notat 26.3.2007 Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø 1 Stortingsmelding 21 (2006-2007) Strukturering av fiskeflåten av fartøy mellom 11 og 15 meter. Konsekvenser og alternativer.

Detaljer

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/12 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken

Detaljer

Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017

Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017 Statistikk åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 N i perioden 2001 til 2017 Synnøve Liabø Bergen, 6. oktober 2017 Om statistikken Fiskeridirektoratet har ikke noe eget register for åpen gruppe da

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Stortingsmelding nr. 20 Strukturtiltak i Kystfiskeflåten Fiskeriminister Svein Ludvigsens presentasjon fredag 28. mars 2003

Stortingsmelding nr. 20 Strukturtiltak i Kystfiskeflåten Fiskeriminister Svein Ludvigsens presentasjon fredag 28. mars 2003 Stortingsmelding nr. 20 Strukturtiltak i Kystfiskeflåten Fiskeriminister Svein Ludvigsens presentasjon fredag 28. mars 2003 Dagens utfordring overkapasitet i kystflåten Nye fartøy mer effektive enn gamle,

Detaljer

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 04.01.2016 145/2016 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.01.2016 Regional- og næringsutvalet 02.02.2016 Høyringssvar - Heva kvotetak i

Detaljer

Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen

Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen Forfatter(e)/Prosjektleder: Bjørn Inge Bendiksen Avdeling: Næring og bedrift Oppdragsgiver: Fiskeri og havbruksnæringens

Detaljer

Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann

Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann Sammendrag: Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann TØI rapport 1333/2014 Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Elise Caspersen, Inger Beate Hovi, Torkel Bjørnskau og Christian Steinsland

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften) Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 2012 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Hvem skal varsles ved uhell? Lars Inge Særsten

Hvem skal varsles ved uhell? Lars Inge Særsten Hvem skal varsles ved uhell? Lars Inge Særsten Når en har en ulykke Få oversikt over situasjonen Er det noen som trenger førstehjelp, lege,... Er fartøyet sikret eller må det sikres Er det utslipp eller

Detaljer

Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen

Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen Leppefiskstatistikk 2014-2016 Tove Aasheim, Statistikkavdelingen Evalueringsmøte leppefisk 13.12.2016 Disposisjon 1. Antall fartøy 2. Antall fisk (stk) 3. Fangstinntekt 4. Fisketillatelser 5. Eiere 6.

Detaljer

Fiskeriinteressene i planområdet

Fiskeriinteressene i planområdet Fiskeriinteressene i planområdet Ola Midttun Leirvik, 18.03.2015 Planområdet: kjerneområde for kystfiske i Hordaland Hjemmehørende fiskeflåte og antall fiskere i planområdet Kommune Fiskebåter inntil 20m

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet nuar 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer