2Markedsrapport Mars 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Markedsrapport Mars 2001"

Transkript

1 2Markedsrapport Mars 2001 Oppmuntrende start på året SKAGEN Fondene har fortsatt den gode utviklingen fra desember. Alle våre fond har en positiv avkastning og ligger foran sine respektive referanseindekser. En detaljert gjennomgang av endringer i fondene og vårt markedssyn blir presentert fra side 4-6. Vårens informasjonsmøter I løpet av våren arrangerer vi informasjonsmøter flere steder i landet. Du kan da treffe representanter fra SKAGEN Fondene som vil presentere utviklingen og forventningene til markedene, de makroøkonomiske betraktningene samt gjennomgå porteføljene. En annen viktig funksjon er å svare på spørsmål fra de fremmøte. Vi mener det er viktig å møte kundene ansikt til ansikt, og håper flest mulig har anledning til å delta på disse arrangementene. Merk deg tid og sted og meld deg på. Det vil bli enkel servering Kundeservice på Kundene skal oppleve SKAGEN Fondene som den beste aktøren i markedet. Vi skal gi kundene best mulig avkastning for lavest mulig risiko. Men vi skal også tilby kundene nærhet, god service og kompetent oppfølging. Kundeservices hovedoppgave ligger i navnet: vi skal yte best mulig service til kundene. Alle kunder i SKAGEN Fondene er velkommen til å kontakte oss på telefon , via e-post eller til å stikke innom et av våre kontorer. Kunderservicetelefonen er betjent mandag til fredag fra klokken Ta kontakt - så skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe deg. Dato Sted Klokken Lokaler 18. april Kristiansand Hotel Radisson SAS Caledonian 19. april Strand Jørpelands Brug 24. april Oslo Oslo Konserthus 25. april Sarpsborg Rica Saga Hotel 25. april Trondheim Britannia Hotel 26. april Larvik Quality Hotel Grand Farris 26. april Tromsø Hotel Radisson SAS 26. april Ålesund Rica Parken Hotel 02. mai Bergen Hotel Radisson SAS Norge 03. mai Haugesund Hotel Rica Maritim (Lille Maritim) Påmelding: I Ålesund til Arild Rødal telefon , faks eller innen 25. april kl Alle andre steder går påmelding til Kundeservice på telefon , faks eller innen kl dagen før møtet avholdes. Valgmøte i SKAGEN Fondene Torsdag 29. mars blir valgmøte i SKAGEN Fondene avholdt i Stavanger Konserthus klokken I programmet inngår valg, en kort orientering om SKAGEN Fondene av J. Kristoffer C. Stensrud, en enkel bevertning og ikke minst har vi gleden av å tilby en konsert med Sigvart Dagsland. Vi har også planer om å overføre valgmøte (det som skjer før pause) direkte på vår hjemmeside. Møtet vil dessuten bli tilgjengelig på nettet en tid fremover. Nærmere opplysninger vil bli gitt via vår hjemmeside, eller ved å ta kontakt med Kundeservice. Påmelding til Kundeservice på telefon , faks eller e-post, innen tirsdag 27. mars.

2 Kvinner og pensjon Mange kvinner velger å være hjemmearbeidende på hel- eller deltid, eller i visse perioder, i forbindelse med omsorgsarbeid. Det er også flere kvinner enn menn som er ansatt i bedrifter som ikke tilbyr tjenestepensjon. Mange kvinner er dessverre ikke interessert i økonomi og finans. Disse faktorene har medført at de fleste minstepensjonistene i dag er kvinner. For å unngå at det også i fremtiden vil være mange kvinnelige minstepensjonister bør kvinner få et mer bevisst forhold til hva deres fremtidige inntekt blir den dagen de blir pensjonister. Trenden i dag går heldigvis i riktig retning. Kvinner begynner å bli opptatt av sparing og de har oppdaget fondsmarkedet. Et godt råd er å tenke pensjon tidlig og gjøre seg kjent med hvilke spareprodukter som egner seg til pensjonssparing. På den måten kan pensjonisttilværelsen forhåpentligvis nytes uten å måtte bekymre seg for økonomien. På bakgrunn av dette arrangerte SKAGEN Fondene et eget informasjonsmøte i Stavanger som tok for seg temaet "Kvinner og pensjon". Arrangementet ble godt mottatt og vi ønsker derfor å tilby kvinner i andre deler av landet muligheten til å få med seg dette aktuelle temaet. Møtene vil bli kombinert med omvisninger på aktuelle utstillinger og vil dermed få en ramme bestående av kunst, kultur og pensjon. Historikk: Vi startet med å forvalte egne midler. Deretter tok vi ansvaret for å skaffe venner og familie best mulig avkastning på sparepengene. Da allmennheten ble invitert inn, hadde vi forlengst utviklet risikoaversjon. Vi var vant med å se våre kunder i øynene og det skal vi kunne også i fremtiden. Selv om all sparing i aksjefond er forbundet med risiko, skal sjansen for å tape penger være så liten som mulig. Det bør nemlig ikke være nødvendig å tape penger for å tjene penger det gir jo bare dobbelt arbeid å tjene tapet inn igjen. Det er en matematisk nådeløshet at den som taper 50 %, må vinne 100 % for å være tilbake på null. Dato Sted Klokken Lokaler Onsdag 21. mars Ålesund Sunnmøre Museum Torsdag 22. mars Kristiansand Sørlandets Kunstmuseum Tirsdag 17. april Oslo Henie Onstad Kunstsenter Onsdag 18. april Bergen Bergen Kunstmuseum Tirsdag 8. mai Tromsø Polarmiljøsenteret Onsdag 9. mai Trondheim Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Påmelding til Kundeservice på telefon , telefaks eller e-post innen 2 dager før møtet avholdes. SKAGEN Fondene høyt rangert Det er de uavhengige observatørene som har utviklet metoder for å rangere fond. Vi har tatt utgangspunkt i noen av disse metodene for å illustrere hvor våre fond befinner seg på disse listene. SKAGEN Momingstar (1) Wassum (2) Dine Penger (3) DN (4) Norge-iNvest (5) Fondene Stjerner Rangert W-rating Rangert DP- Rangert IR3 r/ Rangert 3 r sharpe/ Rangert Terning avk. 3 r avk. 3-2 r Global 2 av 26 3 av 22 1 av 23 2, 11 1 av 27 1,23 1 av 317 Vekst 7 av av 9 1, 11 1 av9 0,50 12 av 317 Avkastning 2 av av 13 4,93% 1 av 34 4,90% 17 av 85 Høyrente av ,37% 13 av ) Morningstar har kategorisert både SKAGEN Global og Skagen Vekst som Globale aksjefond. SKAGEN Avkastning er kategorisert som et mellomlangt rentefond. Skagen Høyrente har foreløpig ikke 3-års historikk og mangler derfor vurdering hos flere av fondsrating selskapene deriblant Morningstar. 2) Wassum Norge har vurdert SKAGEN Global på delt 3. plass innenfor kategorien Globale fond per 31/ Wassum vurderer foreløpig ikke rentefond i Norge og norsk/internasjonale fond (som SKAGEN Vekst). 3) Rangeringen fra Dine Penger er hentet fra utgave Nr De har utviklet en ny rangeringsmetode for aksjefond som heter DP-Terningen. Denne tar hensyn til både DP-Indeks, differanseavkastning og kostnader. SKAGEN Global er kategorisert innen "Globale fond", mens SKAGEN Vekst befinner seg i kategorien for "Norske og Internasjonale Fond". Dine Penger benytter avkastning i % siste 12 måneder ved vurdering av rentefondene. Dine Penger gir foreløpig ikke DP-terning til rentefondene. SKAGEN Høyrente har blitt kategorisert som et Pengemarkedsfond med lang løpetid, mens SKAGEN Avkastning er kategorisert som Obligasjonsfond med løpetid 2-4 år. 4) Dagens Næringsliv rangering er basert på tall fra 2. Mars DN benytter IR siste 3 år som rangeringskriterie for aksjefondene. For rentefondene benyttes avkastning siste 3 år. SKAGEN Høyrente har foreløpig ikke 3-års historikk og er dermed ikke vurdert. 5) Norge-iNvest (tidligere Sol Børs) har et rangeringsverktøy hvor det er mulig å rangere fond etter ulike kriterier. Vi har valgt å vise 3 års sharpe tall (mål for risiko) for aksjefondene, mens SKAGEN Avkastning og SKAGEN Høyrente er vurdert etter henholdsvis 3 - og 2 års avkastning sammenlignet med andre rentefond i region Norge.

3 DP-Terningen. Ny og forbedret rangering av aksjefond. I flere år har Dine Penger brukt DP-indeksen for å rangere og anbefale fond. Nå har de videreutviklet karaktersystemt til det de kaller for DP-Terningen! Innbakt i terningen ligger både DP-Indeksen og kostnadene i fondet. DP-indeksen er fortsatt viktigst DP-indeksen vil på ingen måte forsvinne. Denne indeksen er svært god, og vil være hovedbestanddel i DP-Terningen. Det nye som er lagt til, er elementer som er viktige ved valg av fond, men som Dine Penger tidligere bare har omtalt i enkeltstående artikler. Derfor har de bygd på DP-indeksen for å gjøre valget enklere for brukerene. I DP-Terningen teller fortsatt DP-indeksen mest - hele 50 %. DP-indeksen tar hensyn til både avkastning og risiko. Kort fortalt måles det hvor mye og hvor mange ganger avkastningen har svingt ned. Dine Penger definerer ikke svingninger opp som risiko. Det er kun svingninger som går under den renten du får i banken de anser som risiko. Fondets kostnader teller også med. Til sammen teller kostnadene 30 % av den totale scoren. Kjøps- og salgskostnadene for fondet har de valgt å fordele jevnt over fem år. Det årlige forvaltningsgebyret løper hele tiden. Fond som har suksesshonorar har de beregnet forventet langsiktig forvaltningsgebyr for. Avkastning betyr mye og Dine Penger har derfor valgt å trekke inn dette elementet enda en gang. Men da måler de bare differanseavkastningen. Det vil si hvordan fondet har gjort det i forhold til referanseindeksen det sammenligner seg med. Differanseavkastningen teller 20 % i det nye karaktersystemet. Kilde: Dine Penger nr Utvidelse av Ålesundskontoret Johan Frisvold er ansatt som formuesvalter ved vårt kontor i Ålesund. Hans oppgave er å informere, gi råd og yte service til våre andelseiere i området, samt å markedsføre våre fond overfor mulige nye kunder. Johan Frisvold er utdannet siviløkonom ved Siviløkonomutdanningen i Bodø (SIB). Frisvold kommer fra K-bank, der han har arbeidet som valuta-/rentemegler og som aksjemegler. Gavebrev Konfirmasjontiden nærmer seg og vi vil i den anledning få komme med et gavetips til konfirmanten. Et gavebrev i SKAGEN Fondene har vist seg å være populært og konfirmanten kan glede seg over en gave som stadig er i utvikling. Vi sender gavebrevet dit du ønsker, og det er selvsagt ingen ekstra omkostninger forbundet med det. Gavebrevet er dessuten pent utformet og gjør seg godt på gavebordet. Et gavebrev i SKAGEN Fondene er også et attraktivt alternativ ved andre anledninger som dåp, fødselsdager, bryllup og jubileer. Integritet: SKAGEN Fondene er til for å gi kundene best mulig avkastning. Vi har ingen annen agenda. Verdipapirfond er en hensiktsmessig organisasjonsform for forretningsvirksomheten, da den gir alle andelseiere lik behandling. Integritet, likhet, uavhengighet og fortjenestedeling gir oss et unikt interessefellesskap med andelseieren. Vedlagt i markedsrapporten finner du blankett for gavebrev. Denne kan returneres kostnadsfritt til oss, eller du kan sende den på telefaks Har du spørsmål så ta kontakt med Kundeservice på telefon

4 Markedssyn SKAGEN Fondene fortsatte den gode utviklingen fra desember. Frem til utgangen av februar ga SKAGEN Global en avkastning på 2,33 %, SKAGEN Vekst en avkastning på 4,76 %, SKAGEN Avkastning på 0,96 % og SKAGEN Høyrente på 1,21 %. Referanseindeksene, utbyttejustert Verdensindeks i NOK falt 5,88 %, Oslo Børs totalindeks steg 3,69 %, BRIX, Oslo Børs obligasjonsindeks, steg 0,91 % og statssertifikatindeks 0,5 steg med 1,17 %. Vinterens kapitalmarkeder har utviklet seg særdeles uensartet. Rentemarkedene har tross rentenedsettelser i USA, Japan, Canada vært stabile. Den sterke korreksjonen av teknologi- og telekomaksjer som fant sted fra andre kvartal 2000 fortsatte, med Nasdaqindeksen ned med 15 %. Andre svake markeder fra 2000 som Japan, Tyrkia og Hellas fortsatte ned, med fall på 5 til 12 %. Kursvinnere er i første rekke Korea, Russland, Thailand og Brasil. Bransjemessig har vinnerne vært de selskapene som reagerer tidlig i et konjunkturforløp, som skog, stål, bil, detaljhandel, samt energirelaterte selskaper. Internasjonale forhold Utsiktene fra januar, som referert i årsberetningen og i årets første markedsrapport, er endret noe. I USA er forventningene fortsatt på vei ned, men viktige atferdsindikatorer som detaljsalg, husbygging og transport holder seg fortsatt oppe i høyere grad enn hva man skulle vente. Arbeidsløsheten har begynt å stige, samtidig som inflasjonstallene for januar viste større prisstigninger enn ventet. Dette har ført til at kapitalmarkedene vakler mellom tvil og tro. Samtidig har vi ennå ikke sett håndfaste beviser på en endring i de ubalanser som ble skapt i den sterke oppgangsperioden fra 1996 til Dette gjør at styringsrentene etter 1 % fall gjennom januar, har vært stabile gjennom februar. I Europa har både forventninger og produksjonsindikatorer snudd opp. Dette gjelder spesielt for de "latinske" land, men er også merkbare i Storbritannia og Irland. Inflasjonstallene har kommet ut noe høyere enn ventet, noe som har bidratt til at den europeiske sentralbank har holdt styringsrentene stabile. 4 Vi ser etter hvert at den økonomiske utviklingen får mer å si for vurderingen av selskapene, hvilket for oss er positivt I Østen er bildet meget blandet. I Japan er den svake produksjons- og forbruksutvikling fra slutten av 2000 bekreftet. Den har som ventet gitt en bias mot mer stimulerende politikk gjennom vinteren, senest bekreftet med et rentekutt i begynnelsen av mars. I Korea ser økt offentlig oppmerksomhet mot kapitalmarkedet og svekkelsen av valutaen ut til allerede å ha gitt en håndfast positiv utvikling. I land som Thailand og Indonesia er fortsatt politiske forhold hovedfokus, men vi ser etter hvert at den økonomiske utviklingen får mer å si for vurderingen av selskapene, hvilket for oss er positivt. Råvarer. Råvareprisene har vært stabile og oljeprisene har holdt seg på et høyt nivå. Fortsatt er det god produsentdisiplin som er nøkkelfaktoren, og signalene hittil i år er stabile. Motsatt forventningene har fraktratene og -volumet gjennom vinteren tatt seg opp, hvilket har vært gunstig for våre porteføljer. Selv om vi ser et klima med lavere vekst, vil forskjell i veksttakt mellom de forskjellige regioner fortsatt gi impulser til varebytte, og gi bra transportmarkeder fremover. Norske økonomiske forhold Prisutviklingen overrasket negativt i januar, og det knytter seg spenning til februar-tallene. Vi hevder at avgiftsstigningene og den førte økonomiske politikk har legitimert prisstigninger, og brutt de forventningene til lav inflasjon som ble skapt gjennom 90-årene. Det skal derfor mer enn høy rente til for å endre publikums atferd, selv om detaljsalg, bilsalg og eiendomsmarkedet tyder på fortsatt behersket vekst i privat forbruk. Investeringsanslagene, spesielt fra Nordsjøen blir ikke uventet justert opp, men neppe så mye at vi går mot en periode med høy vekst. Frem mot høstens valg regner vi med at politiske forhold vil få mer å si, hvilket nå kan virke positivt inn på norsk økonomisk debatt. På bakgrunn av de svake inflasjonstallene og fortsatt høy utlånsaktivitet har Norges Bank ennå ikke indikert endring i rentepolitikken, hvilket har medført at rentemarkedet ikke lenger har tro på rentekutt gjennom året. Dette har ført til et svingende obligasjonsmarked, med stigende rentedifferanse til Europa. At rentemarkedet ikke lenger har tro på rentekutt gjennom året. Renteutvikling USA kuttet som ventet renten i slutten av januar. Men forventninger til ytterligere rentekutt i februar ble ikke innfridd, ikke minst som følge av at nøkkeltallene ga et mer balansert bilde av økonomien enn hva de rene forventningsindkatorene gjorde. I Østen ser vi nå en sterkt stimulerende pengepolitikk som vi regner med vil gi positive effekter for både kapitalmarkedet og underliggende vekst de kommende måneder. I Europa er både forventninger og aktivitetsnøkkeltall stabile, hvilket har gjort at den europeiske sentralbank mot forventning har hatt en uendret pengepolitikk. En så stram pengepolitikk har gjort at obligasjonsrentenivået har falt noe. Mulighet for gode kursgevinster. I Norge er obligasjonsrentene uendret siden årsskiftet. Vi har derfor økt løpetiden i SKAGEN Avkastning fra 2,8 til 3,7 med underliggende avkastning på 6,2 %, som er over 120 rentepunkter høyere enn for tilsvarende europeisk løpetid. Hvis den økonomiske aktiviteten ikke tar seg kraftig opp i løpet av våren i EUROområdet eller Norge, vil obligasjonsrentene oppta den fallende tendensen fra siste halvår 2000, og derved gi mulighet for gode kursgevinster. Investeringsstrategi - SKAGEN Global Ved inngangen til året hadde vi høy vekt i energi, råvarer og kapitalvarer, service og transport. Vi hadde sterk undervekt i stabile forbruksvarer og finans, og markedsvekt i telekom, teknologi og farmasi. Dette har gitt bra resultater i perioden som gikk, spesielt er det oppmuntrende at selskapene våre

5 under ett har levert de forventede resultater. Fortsatt blir nyhetsbildet dominert av nedjustering av fortjenestenivået særlig i USA, men globalt også innen hele TMT-området. Denne sektoren har nå blitt korrigert tilbake til sent nivå. Dette overskygger et noe bedre bilde innenfor ikke-tmt-sektoren og det forhold at utviklingen i Europa utvikler seg bedre enn tidligere ventet. I 2001 vil utviklingen i Europa bli stimulert av skattesenkninger, og i Japan er etterlengtede kapitalmarkedsreformer på vei. I USA har vi foreløpig sett de mest aggressive rentekuttene, og gjennom året venter vi at denne stimulans til økonomien vil kompletteres med skattesenkninger. Dette kan bidra til både å rette opp spareubalansen og stimulere til ny vekst. Vi tror imidlertid ikke at vi står foran en ny oppgangsperiode i USA, da det vil ta tid før ubalansene blir korrigert. Likeledes blir det nå tydeligere at den sterke veksten i teknologiinvesteringene i var mer et unntak enn en regel. Den høye gjeldssetningen av europeiske teleoperatørselskaper gjør at investeringsnivået fremover vil bli lavere enn tidligere forventet. Vi tror derfor det er for tidlig å øke opp i teknologi- og telekomsektoren generelt, og foretrekker fortsatt en balansert portefølje. Innen energi har vi redusert marginalt i Petrobras og Transocean. Innen råvarer har vi redusert noe i den franske aluminiumsprodusenten Pechiney, men økt tilsvarende i amerikanske kjemiprodusenten DuPont. Innen transport har vi solgt Ospray Maritime og redusert i P&O og Mitsui OSK, da sektoren, marginal på verdensbasis, ble stor i en global portefølje. Inntektsavhengige forbruksvarer har utviklet seg bra. Vi solgte Autoliv og har økt i P&O Princess Cruises med godt resultat. Innen farmasi fikk vi en kraftig markedsreaksjon i januar etter "flukten til trygghet" gjennom siste del av Vi benyttet anledningen og kjøpte som et nytt selskap American Home Products. Dette selskapet har en bred portefølje med produkter som ikke er utsatt for patentutløp de neste par år. Selskapet har vært lavt vurdert noen år som følge av erstatningsoppgjør, men god vekstprofil og endelige avsetninger i 2000 regnskapet gjør at selskapet ser bedre ut fremover. Et meget svakt japansk aksjemarked har gjort at vi også har økt i japanske Eisai som nå er vårt største farmasiengasjement. Selskapet vil nyte godt av en fallende yenkurs, og gjennombrudd for nye produkter på det amerikanske markedet. Innen Bank og Finans, har vi redusert Bayerische Hypoverinsbank (tidligere Bank Austria) etter hvert som kurspotensialet er oppnådd. Ny finanskrise i Tyrkia har gjort at vi har økt i Yapi Kredi Bank. I forbindelse med oppløsning av selskapet har vi solgt det lukkede investerings-selskapet Beta GEM og svenske Investor da rabatten ble liten. I perioden har vi kjøpt og solgt Alpha Bank i Hellas med et mindre tap. Innen informasjonsteknologi og telekom benyttet vi et godt teknologimarked etter de amerikanske rentenedsettelsene til å selge Network Associates og Lucent Technologies. Vi realiserte også gevinster i Samsung Electronics, men har siden kjøpt aksjene tilbake, slik at posisjonen er uendret. I et tøffere teknologimarked er kravene til selskapene stigende. De skal være markedsledende teknologisk, vurderingen skal være lav til moderat og gjeldsetningen liten. Underliggende markedsvekst skal være høy. Innen informasjonsteknologi har vi derfor kjøpt mer japanske Kyocera og et nytt selskap, Corvis Corporation, innen fiberoptiske nettverk. Selskapet har ingen gjeld, og fremtiden hviler mer på teknologiakseptanse, som selskapet så langt har klart godt, enn markedsbegrensninger. Innen telekom har vi solgt siste del av Hellenic Telecom, og reinvestert i Cable & Wireless, som er et solid gjeldfritt selskap i et høyvekstmarked. Så langt gjennom året har vi etter vårt skjønn redusert risikoen ved å konsentrere porteføljen til færre selskaper som er mer målrettet. Så langt gjennom året har vi etter vårt skjønn redusert risikoen ved å konsentrere porteføljen til færre selskaper som er mer målrettet. Vi legger fortsatt full vekt på at selskapene har sterk finansiell handlefrihet, da konjunkturutviklingen fortsatt innebærer betydelige usikkerhetsmomenter. Innen teknologi og telekom i særdeleshet vil sterk finansiell stilling de neste månedene gi gode muligheter, og dette har derfor vært en nøkkelfaktor ved våre investeringsvalg. Investeringsstrategi - SKAGEN Vekst De norske børsnoterte aksjene i SKAGEN Vekst hadde i løpet av årets to første måneder steget med 5,5 %, mens de unoterte aksjene steg med 3,8 %. Til sammenligning steg Oslo Børs Totalindeks med 3,7 % i samme tidsrom. De utenlandske aksjene i fondet hadde steget med 5,4 % siden nyttår, noe som er 11,4 % bedre enn Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks målt i NOK. De sektormessige variasjonene hittil i år har fortsatt den generelle trenden vi så i fjor høst. Selskaper innen teknologi, media og telekommunikasjon har generelt hatt en dårlig kursutvikling, mens selskaper innen oljeservice, shipping og basisindustri har hatt en relativt god utvikling. Nytt de siste månedene er at fjorårets vinnersektor, farmasi, har opplevd et generelt kraftig kursfall siden årsskiftet. SKAGEN Vekst har hatt bedre avkastning enn referanseindeks. Hittil i år er det selskaper som Bergesen(+22 %), Samsung Electronics (+13 %), E-Trade Group(+33 %), P&O Princess Cruises(+30 %) og Bonheur (+26 %) som har bidratt mest til at SKAGEN Vekst har hatt bedre avkastning enn referanseindeks. På den negative siden er det Yapi Kredi Bank(- 40 %), Eisai(-25 %), Carlsberg(-21%) og Norske Skog(-8 %) som trekker ned. Siden årsskiftet har vi solgt resterende aksjer i Orkla etter at verdirabatten siste året er blitt gradvis mindre. Reitan Narvesen er kommet inn som nytt porteføljeselskap innen defensive konsumvarer. Det fusjonerte selskapet Rema 1000/Narvesen fremstår som billig sammenlignet med tilsvarende selskaper internasjonalt. Selskapet har en unik distribusjonssituasjon i Norge, men vi må nok regne med at det vil gå noen tid før selskapet kan høste fruktene av satsingen internasjonalt. Innen energi har vi solgt Smedvig til fordel for Transocean. Etter at børskursen til Smedvig har tredoblet seg i 5

6 vår siste eierperiode (2,5 år) er det vår vurdering at selskapet nå er fornuftig priset. En dårlig kursutvikling i Transocean i fjor høst ga oss mulighet til å kjøpe selskapet til en verdi godt under verdijustert egenkapital. Fusjonen med Reading & Bates vil styrke selskapets muligheter til å dra nytte av energimangelsituasjonen som er oppstått i USA. Når fusjonen får "gått seg til" tror vi igjen vi skal se at markedslederen blir priset over sine konkurrenter og ikke som i dag med rabatt. For øvrig har vi innen energi økt i Bonheur/Ganger Rolf (fortsatt meget stor rabatt på verdier) og Hitecvision (fusjonen med Odim synliggjør noe av verdiene), samt redusert beholdningen i DNO (skuffende produksjonsutvikling på Heatherfeltet) og Hydralift (stor kursoppgang på kort tid). Innen råvarer er Du Pont nå også tatt inn i porteføljen til SKAGEN Vekst. Selv med dårlige utsikter for industriproduksjonen i USA fremstår selskapet som for lavt priset, spesielt under hensyn til at verdiene innen farmasøytisk industri nå skal skilles ut til aksjonærene og dermed bli synliggjort. Vi har solgt våre aksjer i Elkem. Frykt for at Alcoa får innflytelse i selskapet uten kamp fra andre større aksjonærer (Orkla) sammenholdt med skuffende resultater for fjerde kvartal gjør at vi fryktet fallende kurser hvis Alcoa velger uthaling av tid som strategi for å overta selskapet til en "billig penge". Eksponeringen innen shipping/offshore er noe redusert, ved salg av Ospray Maritim, og ved salg av vår aksjepost i bøyelasteselskapet Ugland Nordic Shipping. Rasmussengruppens kjøp av 32,1 % av aksjene ga oss en mulighet til å selge til en pris som vi vurderer som "fair" sett med en finansiell investors øyne. For øvrig har Kværner kommet inn som nytt porteføljeselskap innen sektoren kapitalvarer. Etter at vi har vært negative til selskapet gjennom flere år ser vi nå flere tegn som tyder på at selskapet er på rett vei samtidig som risikoen er dramatisk redusert og verdsettelse er på lavt nivå. Selskapets egenkapitalandel har økt fra 10 % til 22 % i løpet av kort tid, lønnsomheten synes å være på vei opp i kjerneområdene Oil&Gas og E&C selv uten bruk av kundefinansiering og nye eierkonstellasjoner i selskapet synes sannsynlig. Vi har ikke til hensikt å øke posten nevneverdig før vi har fått et godt bilde av resultatkvaliteten fra årsregnskapet. Innen medisin har vi igjen økt i den gamle greske kjenningen Lavipharm (spesialist innen hudgjennomtrengende medisinering samt stor lokal distributør av legemidler/kosmetikk) etter at kursen har falt 70 % siden vi solgte oss ut høsten Selskapets store kurssvingninger siste to år må tilskrives situasjonen i det greske aksjemarkedet og ikke selskapet selv som har vist fin progresjon i drift og kjerneområdenens situasjon. Verdsettelsen av porteføljeselskapene er på et lavt nivå i forhold til både verdier og inntjening. Etter at vi har sett fin verdistigning og reduserte verdirabatter har vi solgt oss ut av investeringsselskapene Beta Global EM og Investor. Innen teknologi har Corvis Corp (fiberoptiske telekommunikasjonsnettverk) også kommet inn som nytt porteføljeselskap i SKAGEN Vekst. Selskapet var veldig populært i fjor og har falt 90 % fra toppkurs og ca 66 % fra emisjonskurs og verdsettes nå til ca. det dobbelte av kassebeholdningen. Selv om selskapet er i tidlig fase og ikke venter overskudd før i 2002 kan selskapet med dagens verdsettelse sammenholdt med produktenes markedsmuligheter og patentenes verdi i høyeste grad klassifiseres som en verdiorientert investering. I tillegg har vi siden årsskiftet redusert posten vår i Network Associates. Eventuelle tegn til at vekstutsiktene i USA og Asia ikke blir så dårlige som de fleste i dag synes å tro vil kunne være en katalysator for en høyere verdsettelse av våre porteføljeselskaper. Når det gjelder markedsutsiktene ser vi ingen grunn til å endre på det vi skrev i forrige markedsrapport: Vi forventer et krevende investeringsklima på Oslo Børs. Lavere vekstforventninger globalt, fallende USD-kurs, lavere oljepriser og verre rammebetingelser for shipping er alle faktorer som påvirker markedet negativt. Motposten er at verdsettelsen av porteføljeselskapene er på et lavt nivå i forhold til både verdier og inntjening samt at vi forventer pengepolitiske stimulanser (rentenedsettelser) i både USA og Europa. Markedsaktørene har allerede indiskontert dårligere rammebetingelser for selskapene. Eventuelle tegn til at vekstutsiktene i USA og Asia ikke blir så dårlige som de fleste i dag synes å tro vil kunne være en katalysator for en høyere verdsettelse av våre porteføljeselskaper. 5. mars 2001 J. Kristoffer C. Stensrud Kristian Falnes 6

7 Prospekt kan fås ved henvendelse til SKAGEN Fondene. Tegningsblankett Navn: Adresse: Postnummer/-sted: Telefon arbeid: Telefon privat: E-postadresse: Personnummer (11 siffer, fødselsdato først): VPS-kontonummer (12 siffer): (Hvis du ikke har VPS-konto, blir konto i Verdipapirsentralen opprettet kostnadsfritt.) Jeg vil kjøpe andeler i SKAGEN Fondene (minimum kr 1000): Aksjefond SKAGEN Vekst kr SKAGEN Global kr Rentefond SKAGEN Avkastning kr SKAGEN Høyrente kr Vennligst belast bankkontonummer: Dato: Signatur: Telefaks: Prospekt kan fås ved henvendelse til SKAGEN Fondene. Tegningsblankett for gavebrev Gavebrevets mottaker Navn: Adresse: Postnummer/-sted: Telefon arbeid: Telefon privat: E-postadresse: Personnummer (11 siffer, fødselsdato først): VPS-kontonummer (12 siffer): (Hvis du ikke har VPS-konto, blir konto i Verdipapirsentralen opprettet kostnadsfritt.) Gavebrevets giver Navn: Adresse: Postnummer/-sted: Telefon arbeid: Telefon privat: På gavebrevet skal det stå hilsen fra: Gavebrevet sendes: Mottaker Giver Aksjefond SKAGEN Vekst kr (minimum kr 250) SKAGEN Global kr (minimum kr 250) Rentefond SKAGEN Avkastning kr (minimum kr 1 000) SKAGEN Høyrente kr (minimum kr 1 000) Vennligst belast bankkontonummer: Dato: Signatur: Telefaks

8 Brett her og stift sammen. Frankeres ikke i Norden. Mottaker betaler porto SKAGEN Fondene Svarsending 4099 STAVANGER Avtale nr /509 OMD

9 Verdipapirportefølje for SKAGEN Vekst per 28. februar 2001 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi Valuta verdi NOK fordeling Energi (W. Index: 5,4%) Solstad Offshore , ,73 % Geophysique , EUR ,56 % Bonheur , ,53 % Ganger Rolf , ,24 % Saipem , EUR ,22 % Prosafe , ,03 % Hydralift A , ,89 % Transocean Sedco Forex , USD ,80 % Dof , ,65 % Roxar , ,62 % Hitecvision , ,58 % DNO , ,57 % Brøvig Offshore , ,55 % Petrobras ADR , USD ,44 % Lundin Oil , SEK ,30 % Frontier Drilling , ,27 % Sum Energi ,96 % Råvarer (W. Index: 3,4%) Norske Skog A , ,59 % Norske Skog B , ,34 % Pechiney , EUR ,60 % SCA B , SEK ,50 % Antofagasta HLDGS , GBP ,10 % Du Pont , USD ,71 % Crew Development , ,42 % International Plantations and Finance , DKK ,26 % Sum Råvarer ,52 % Kapitalvarer, service og transport (W. Index: 9,8%) Norsk Hydro , ,83 % Bergesen A , ,71 % Bergesen B , ,56 % SAS Norge , ,60 % SAS Danmark , DKK ,76 % Stolt Nielsen SA , ,12 % Kongsberg Gruppen , ,33 % Odfjell A , ,33 % P & O , GBP ,30 % Concordia Maritime , SEK ,04 % Leif Høegh , ,01 % I.M. Skaugen , ,60 % Solvang , ,50 % Kværner , ,50 % Blom , ,33 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,52 % Inntektsavhengige forbruksvarer (W. Index: 14,1%) P & O Princess Cruises , GBP ,91 % Ofoten & Vesterålen D/S , ,66 % Rica Hotell & Restaurant , ,31 % Sony , JPY ,16 % Troms Fylkes D/S , ,94 % Sensonor , ,92 % Elanders B , SEK ,68 % Hackmann , EUR ,34 % Radioshack , USD ,34 % MacGraw-Hill , USD ,29 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,56 % Defensive konsumvarer (W. Index: 6,5%) Reitan Narvesen , ,24 % Rieber A , ,87 % Rieber t-retter , ,08 % Carlsberg B , DKK ,66 % Holsten Brauerei , EUR ,59 % Lerøy Seafood Group , ,55 % Holsten Brauerei nye , EUR ,14 % Sum Defensive konsumvarer ,12 % Medisin (W. Index: 11%) Eisai , JPY ,82 % Chr. Hansen Holding , DKK ,54 % Lavipharm , EUR ,39 % Sum Medisin ,75 % Bank og finans (W. Index: 20,5%) Amagerbanken , DKK ,35 % BN-bank , ,71 % E*-Group , USD ,62 % Olav Thon , ,85 % Yapi Kredi Bank (ADR) , USD ,39 % Askia Invest , ,21 % Sum Bank og finans ,13 % Informasjonsteknologi (W. Index: 17,2%) Samsung Electronics ord. GDR , USD ,45 % Nera , ,09 % Kyocera , JPY ,73 % Samsung SDI ord.gdr , USD ,87 % Hands , ,67 % Tandberg Data , ,63 % Lucent Technologies , USD ,59 % Proact IT , SEK ,49 % Avaya , USD ,46 % MIPS Tech. B , USD ,43 % United Communication , THB ,41 % Kitron , ,40 % Corvis , USD ,37 % Network Associates , USD ,33 % MediaBin , ,29 % Sum Informasjonsteknologi ,20 % Telekom (W. Index: 8,5%) Pt.Telekomun. Indonesia , USD ,50 % Cable & Wireless , GBP ,75 % Vimpelcom ADR , USD ,75 % Enitel , ,53 % Sum Telekom ,54 % Nyttetjenester (W. Index: 3,6%) Sum Nyttetjenester 0 0 0,00 % Småposter Småposter børsnot. Norge ,81 % Småposter utland ,32 % Småposter unoterte Norge ,65 % Sum Småposter ,77 % Sum verdipapirportefølje ,07 % Disponibel likviditet ,93 % SUM ANDELSKAPITAL ,00 % Basiskurs 437,4955 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner Innløsningskurs 436,1830 som ikke er resultatavregnet. 9

6Markedsrapport September 2001

6Markedsrapport September 2001 6Markedsrapport September 2001 Etter USA-terroren - hva nå? Vi i SKAGEN Fondene er dypt rystet og sjokkert over de fryktelige hendelsene og ondskapen som ligger bak terrorhandlingene i USA tirsdag 11.

Detaljer

1Markedsrapport Januar 2002

1Markedsrapport Januar 2002 1Markedsrapport Januar 2002 Godt nyttår! Børsåret 2001 så lenge ut til å bli et meget trist år for alle som har sparepenger i aksjefond. Etter den tragiske terroraksjonen i New York 11. september stupte

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Desember 2002 8 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. Velg en forvalter du tror på: 2 Kommentar

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2007 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til informasjonsmøte Fiskerne Søren Thy og Thomas Svendsen, 1911 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne Bildet er utlånt av Skagens Museum. Kveldens program Kort

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8

Detaljer