Markedsrapport. Ikke selg på bunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. Ikke selg på bunn"

Transkript

1 Lukk dokumentet Markedsrapport Juni INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Leder 3 Avkastnings- og risikomålinger 4 Nyheter: Elektronisk endringsmelding Private pensjons-forsikringer kan flyttes til IPA Unit Link SKAGEN Fondene i Bergen 5 Nyheter: Høstens informasjonsmøter Sandvolleyball i Vågen Pensjonsordninger tvinger seg frem Har du husket å legitimere deg? 6 Porteføljeforvalternes beretning 11 Portefølje SKAGEN Vekst 13 Portefølje SKAGEN Global 15 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 17 Portefølje rentefondene 19 Fondsrangering & Reisebrev Små fripoliser kan flyttes! 20 Blankett for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Det turbulente aksjemarkedet Svekkelsen innen IT-, telekom- og mediasektoren, frykten for krig mellom India og Pakistan, samt dollarfallet, har ført til stor usikkerhet og fallende børser. Trøsten for andelseierne i SKAGEN Fondene er at våre aksjefond har gjort det relativt bra i denne turbulente tiden. Klikk her! Ikke selg på bunn Dessverre har norske fondssparere vært "flinke" til å selge på bunn og kjøpe på topp. Husk at hvis du skal oppnå meravkastning i aksjemarkedet må du være i markedet over flere år. Å prøve på å "time" markedet, kan fort medføre tap. Se kommentar administrerende direktør Harald Espedal. Klikk her! Deilig å være norsk investor i Danmark Porteføljeforvalterne Kristian Falnes og Filip Weintraub har vært i Danmark og besøkt flere av våre selskaper. Det er mange danske vinnere i porteføljen. Les "reisebrevet". Klikk her! Ny norsk inflasjonsspiral? Det høye rentenivået i Norge gjenspeiler frykten for en ny inflasjonsspiral i Norge. Klikk her! SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, 7011 Trondheim

2 Kjære andelseier 2 Leder Harald Espedal adm. direktør Ved inngangen til juni kan vi konstatere at 2002 så langt har vært et vanskelig år for verdens børser, med betydelige kursfall for de fleste markeder. Norske fond som investerer i utenlandske markeder er, som følge av en betydelig styrking av den norske kronen, spesielt hardt rammet. I tillegg til kursfallet i lokal valuta, kommer et valutatap på toppen. I SKAGEN Fondene kan vi konstatere at vi fremdeles har positiv avkastning i SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, mens SKAGEN Kon-Tiki har opplevd et lite kursfall siden oppstarten i begynnelsen av april. Alle aksjefondene våre ligger betydelig foran sine referanseindekser. Slik sett kan vi si at investeringsfilosofien vår har virket godt også i Det viktigste for kundene våre er at vi over tid kan levere en god absolutt avkastning, sett opp mot andre plasseringsalternativer. Til tross for siste års svake aksjemarkeder, har både SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, siden oppstarten i henholdsvis 1993 og 1997, gitt våre andelseiere en årlig gjennomsnittlig avkastning på linje med eller bedre enn vår ambisiøse målsetting på 20 prosent. Vi er grunnleggende optimistiske for avkastningsmulighetene fremover. I dagens svake og turbulente aksjemarked åpner det seg mange muligheter for investeringer i selskaper som er lavt priset sett i forhold til de underliggende verdiene og inntjeningen. Dessverre er det alt for mange småsparere som lar seg skremme når det blåser kalde vinder over børsmarkedene. Ofte fører dette til at man selger i nærheten av en bunn, og ikke kommer seg inn igjen før markedet er på god vei mot en ny topp. Slikt blir det dårlig med avkastning av. Å "time" aksjemarkedet, å selge på topp og kjøpe på bunn, lar seg i praksis ikke gjennomføre med suksess over tid. Det er gjennom å være i aksjemarkedet over flere år, og gjerne spre sparingen over tid ved å inngå spareavtale, at meravkastningen utover bankrente oppnås. Vi tror det er i turbulente tider som det vi ser i dag at mulighetene er gode for den langsiktige fondssparer! Det er forskjell på fond SKAGEN Fondene har en aktiv forvaltningsfilosofi. Vårt hovedfokus er verdiene i selskapene. Vi finner aksjer verden over som tilfredsstiller en eller flere av de tre U ene: undervurderte, underanalyserte og upopulære. Høy gjeld og svak kontantstrøm er fyord. Det er selskapenes verdiskaping som skal gi våre langsiktige andelseiere best mulig avkastning for lavest mulig risiko. Alt du trenger Ring Kundeservice Vinner kundene, vinner vi

3 3 Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst 6,87 % -2,06 % -1,93 % 14,97 % 11,36 % 12,91 % 19,08 % Oslo Børs totalindeks -0,75 % -19,85 % -9,03 % -1,17 % -4,18 % -0,90 % 7,83 % SKAGEN Global 4,49 % -4,84 % -7,34 % 16,07 % 23,82 % 24,74 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -13,11 % -25,25 % -18,64 % -5,53 % -0,29 % 1,03 % SKAGEN Avkastning -0,50 % 5,82 % 4,90 % 4,37 % 4,78 % 4,36 % 7,09 % BRIX obligasjonsindeks 0,15 % 6,81 % 5,67 % 4,65 % 4,86 % 4,64 % 7,11 % SKAGEN Høyrente 2,40 % 6,90 % 6,91 % 6,57 % 6,74 % Statssertifikatindeks 0,5 2,07 % 6,68 % 6,77 % 6,35 % 6,50 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 17,79 % 7,10 % 16,14 % 15,54 % 13,82 % SKAGEN Global 20,41 % 11,31 % 21,60 % 24,11 % SKAGEN Avkastning -0,99 % -0,77 % -0,28 % -0,08 % -0,28 % SKAGEN Høyrente 0,22 % 0,14 % 0,21 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 23,83 23,17 22,31 23,24 21,33 Oslo Børs totalindeks 26,02 22,98 20,73 27,02 25,17 SKAGEN Global 27,83 26,11 25,03 28,04 Morgan Stanley verdensindeks 14,09 14,57 15,76 18,16 SKAGEN Avkastning 2,93 2,43 2,13 2,00 1,81 BRIX obligasjonsindeks 2,42 2,14 1,88 2,51 2,43 SKAGEN Høyrente 0,32 0,29 0,29 Statssertifikatindeks 0,5 0,56 0,44 0,42 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 6,00 7,55 9,60 11,91 11,54 SKAGEN Global 16,27 14,61 14,10 SKAGEN Avkastning 1,32 1,16 1,08 1,58 1,70 SKAGEN Høyrente 0,29 0,21 0,20 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst -0,40-0,44 0,37 0,21 0,31 Oslo Børs totalindeks -0,96-0,64-0,22-0,31-0,22 SKAGEN Global -0,44-0,59 0,36 0,63 Morgan Stanley verdensindeks -0,02-0,63-0,92-0,38 SKAGEN Avkastning -0,45-0,90-1,00-0,84-0,85 BRIX obligasjonsindeks -0,02-0,63-0,92-0,64-0,53 SKAGEN Høyrente 0,48 0,10 0,06 Statssertifikatindeks 0,5-0,15-0,30-0,46 Information Ratio per SKAGEN Vekst 2,95 0,93 1,69 1,28 1,21 SKAGEN Global 1,30 0,78 1,53 SKAGEN Avkastning -0,95-0,72-0,38-0,05-0,15 SKAGEN Høyrente 0,83 0,76 1,05 Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpeindeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere risiko enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser.

4 Elektronisk endringsmelding Du har nå muligheten for å motta endringsmeldingene elektronisk. Endringsmeldingene blir samlet i et elektronisk arkiv i Investortjenesten (Min konto). Du har mulighet til å søke, lese og skrive ut tidligere endringsmeldinger herfra når du måtte ønske det. 4 Du vil bli varslet per e-post til den e-postadressen du har registrert i "Personopplysninger" når en ny melding er generert. Du kan umiddelbart gå inn og lese meldingen og du slipper også å motta unødvendig papir i posten. Registrering for elektronisk endringsmelding finner du i menyen under meldinger. Klikk på linken Du kan få endringsmelding sendt elektronisk. Deretter er det bare til å krysse av for de konti du ønsker elektronisk endringsmelding for. Private pensjonsforsikringer kan flyttes til IPA Unit Link Har du en gammel privat pensjonsforsikring (tidligere EPES - Egen Pensjonsforsikring etter Skatteloven, nå IPA), kan du flytte den til IPA Unit Link. Hos Handelsbanken Liv får du faktisk muligheten til å få denne pensjonsforsikringen plassert i SKAGEN Fondene! Er du av de som har gamle private pensjonsforsikringer liggende? De kan du nå flytte over til IPA Unit Link i Handelsbanken Liv og få pensjonsforsikringen plassert i SKAGEN Fondene. En flytting av pensjonsavtalen din kan bidra til en pensjonisttilværelse med høyere utbetalinger. Forsikringsselskapenes forvaltning er nemlig preget av lav avkastning. Det skyldes blant annet at de er pålagt rammer som begrenser mulighetene for å investere i aksjer. SKAGEN Fondene kan ikke garantere bedre avkastning, men historisk sett har avkastningen i aksjefond vært bedre enn tradisjonell sparing i forsikring. I tillegg får du sikret etterlatte uten ekstra kostnader. Hvor mye du velger å plassere i aksjefond, i forhold til penge- og obligasjonsfond, avhenger av din risikoprofil. Sentralt her er hvor lang tid som gjenstår før de sparte pensjonsmidlene skal betales ut. Du finner mer informasjon om IPA Unit Link på under menyvalg Pensjon. Der finner du også skjema for flytting. Ta gjerne kontakt med Kundeservice ved spørsmål. SKAGEN Fondene i Bergen I fjor høst etablerte SKAGEN Fondene kontor i Bergen, for å utvide tilbudet til våre mange kunder i Bergen og Hordaland. Vi har kontor i 4. etasje i Foreningsgaten 3, vegg i vegg med Rica Travel Hotel. Der treffer du Dag Straume og Richard Haugland. Hver måned er det informasjonsmøte om innskuddspensjon i Bergen. Ta kontakt med Richard eller Dag for mer informasjon. Bruk Dag og Richards kompetanse til å forvalte dine penger! De bistår gjerne med informasjon om våre fond og utviklingen i dem, og kan fortløpende orientere om vårt markedssyn. De hjelper til ved flytting av fondsandeler fra andre forvaltere til SKAGEN Fondene, ved flytting av livrente eller gamle IPA (eller EPES som det het før, egen pensjonsavtale etter skatteloven), og andre transaksjoner. Du er hjertelig velkommen til å stikke innom Foreningsgaten 3, men det sikreste er å gjøre en avtale på forhånd. Formuesforvalter Dag Straume har vært daglig leder og partner i selskapet Investeringsrådgivning AS. Han har også erfaring fra bank og forsikring. Dag Straume er utdannet siviløkonom, og har i tillegg MBA i Shipping Management fra Norges Handelshøyskole. Du treffer Dag på telefon eller via e-post Formuesforvalter Richard Haugland kommer fra stilling som aksjemegler i Sundal Collier & Co. Han er utdannet diplomøkonom, og har i tillegg finansutdanning fra University of Strathclyde. Richard har telefon og e-post

5 Høstens informasjonsmøter SKAGEN Fondene er i disse dager i ferd med å planlegge høstens informasjonsmøter. I august/september vil vi være å treffe på følgende steder: Sør-Vestlandet/Sørlandet Østlandet Midt- og Nord-Norge Nord-Vestlandet Bergen/Hordaland Stavanger Oslo Trondheim Ålesund Bergen Sola Gol Røros Molde Voss Sandnes Hemsedal Stjørdal Ørsta Fjell Ålgård Skien Orkanger Nordfjordeid Os Bryne Lørenskog Namsos Kristiansund Stord Egersund Arendal Melhus Stryn Flekkefjord Bærum Støren Førde Mandal Fredrikstad Bodø Brattvåg Kristiansand Tønsberg Tromsø Surnadal Strand Vestnes Karmøy Haugesund Vi kommer tilbake med mer informasjon om tid og sted i Markedsrapport5/2002, som kommer i månedsskiftet juli/august. 5 Sandvolleyball i Vågen Det er sommer, og snart tid for årets World Tour i sandvolleyball. Fra juli er Vågen i Stavanger stengt av for biltrafikk, og fylt med sandvolleyballbaner og et folkeliv helt utenom det vanlige. World Tour i Beach Volley arrangeres midt i Stavanger for fjerde år på rad. Nytt av året er at også de kvinnelige utøverne deltar, så nå er arrangementet dobbelt så stort som det har vært tidligere år. Spill sandvolley med proffene! SKAGEN Fondene er en av samarbeidspartnerne til World Tour, og inviterer våre unge kunder til å delta "aktivt" under folkefesten. Er du i aldersgruppen år, har du muligheten til å delta i vår egen SKAGEN Turnering lørdag 6. juli. Du får sjansen til å spille selv, og får i tillegg en av proffene med på laget! Hvis du vil, kan du ta med en venn eller venninne. Kontakt Kundeservice for mer informasjon og påmelding. Send en e-post til eller ring Det er begrenset antall plasser, så første mann til mølla Pensjonsordninger tvinger seg frem Hvorfor ikke være i forkant av lønnsoppgjørene de neste årene og tegne en pensjonsordning for dine ansatte nå? Pensjonsordning har vært et LO-krav under årets lønnsoppgjør. Resultatet av de fleste forhandlingene er at den enkelte bedrift selv kan avgjøre om de vil gi sine ansatte en pensjonsordning. Pensjonsordninger er nå satt på dagsordenen, og det er stor sannsynlighet for det kan komme til å bli tariffestet i fremtiden. Synes du som bedriftseier at det blir dyrt, kan en løsning være å gi innskuddspensjon som hele eller deler av lønnsoppgjøret. Mer om dette kan du lese på Har du husket å legitimere deg? Når du oppretter konto i banken, må du legitimere deg. Det er på samme måte når du kjøper andeler i fond. Ved kjøpssituasjonen ber vi derfor våre kunder om å levere bekreftet kopi av gyldig legitimasjon med foto og signatur (f.eks. sertifikat, bankkort eller Fra SKAGEN Turneringen under World Tour 2001: Flere av de profesjonelle sandvolleyballspillerne var med som instruktører og deltok på lagene. Her med gruppen år (og speaker Kristian Arntzen). Dersom du ikke har anledning til å være med på lørdag, får alle i aldersgruppen år anledning til å være med på SKAGENs volleyballskole i løpet av uken. Klokken hver dag fra tirsdag 2. juli t.o.m. fredag 5. juli arrangerer SKAGEN Fondene i samarbeid med World Tour en volleyballskole. Det er ikke nødvendig å kunne spille volleyball fra før. Det vil være tilstede en instruktør og en proff spiller så her er mulighetene store både til å lære og ha det gøy. Påmelding direkte til World Tour under turneringen, ved deres informasjonsstand. i artikkelen Tvungen pensjonsordning er lik konkursras. SKAGEN Fondene tilbyr innskuddsbasert pensjonsordning til lave kostnader. Hver enkelt ansatt får sin egen pensjonskonto, hvor den ansatte selv kan velge hvilke fond pensjonssparingen skal plasseres i. SKAGEN Fondene tilbyr fem fond, så fondsvalget er enkelt. En innskuddsordning i SKAGEN Fondene betyr også at bedriften og den ansatte kan tegne andeler i SKAGEN Fondene ved siden av til kun 0,3 %.Har du spørsmål om ordningen, spør Kundeservice på telefon pass). Ikke alle våre kunder har fått levert dette enda. Vet du at dette gjelder deg, ber vi om at du sender oss dette. Er du det minste i tvil om du har levert legitimasjon eller ikke, ikke nøl med å kontakte Kundeservice på telefon , så sjekker vi dette for deg.

6 Krigsfrykt, dollar-, IT- og telekomfall 6 Porteføljeforvalternes beretning Hvis vi plusser på mistillit til amerikanske selskapers regnskaper, får vi siste tids børs klima i et nøtteskall. Trøsten for våre andelseiere er at SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har gjort det relativt bra i denne turbulente tiden. SKAGEN Vekst og SKAGEN Global er fremdeles i pluss siden nyttår. Svekkelsen innen IT, telekom og mediasektoren, frykten for krig mellom India og Pakistan, samt dollarfallet, har den siste tiden ført til økt politisk og økonomisk usikkerhet. Med fallende børser som resultat. Positive signaler fra konjunkturfronten og mange selskaper, har ikke klart å snu den negative trenden. For norske investorer ble investeringene i utlandet svært negativt påvirket av en stigende kronekurs, som gjør at verdiene har falt ekstra mye målt i norske kroner. I Norge fikk vi en overraskende sterk stigning i renten, mye som følge av et dyrt lønnsoppgjør. Verdiutviklingen for rentefondene ble derfor svakere enn ventet. Den sterke kronekursen vil gi en stabilisering av rentenivået og en bedre avkastning for våre rentefond. Fornøyd relativt sett Gitt det faktum at SKAGEN Fondene har en betydelig internasjonal eksponering, må vi likevel si oss fornøyde med de relative prestasjonene for våre aksjefond den siste tiden. Utviklingen har absolutt sett vært stabil, noe som bekrefter styrken i de underliggende selskapene i porteføljene. Det er den sterke norske kronen som skal ha "hovedæren" for en negativ kursutvikling for aksjefondene. Noe av den negative valutaeffekten har vi veiet opp gjennom aktiv valutasikring av porteføljen, særlig mot dollar og yen. Til tross for siste tids svake aksjemarked, har både SKAGEN Vekst og SKAGEN Global gitt sine andelseierne en positiv avkastning så langt i år. SKAGEN Vekst er opp 6,9 %, mot referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks, minus 0,8 %. SKAGEN Global er pluss 4,5 %, mot referanseindeks, Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks, minus 13,1 %. Siden oppstart andre april i år har SKAGEN Kon-Tiki falt i kurs med 4,5 prosent, mens referanseindeksen (nevnte verdensindeks) er ned 10,9 %. Nye markedsindeksen er i samme periode minus 10,2 %. Hittil i andre kvartal 2002 er SKAGEN Vekst ned 1,9 %, mot Oslo Børs Hovedindeks minus 7,3 %. SKAGEN Global er 3,9 % i minus, mot Verdensindeksens minus 12,1 %. Alt målt i norske kroner. Mot våre forventninger og den internasjonale trenden har vi sett en betydelig økning i det norske rentenivået. Så langt i år har SKAGEN Høyrente gitt en avkastning på 2,4 %, mot referanseindeks 2,1 %. For SKAGEN Avkastning har avkastningen vært negativ med en halv prosent, mot referanseinseks pluss 0,15 %. Kilde: Bloomberg Avkastning siden nyttår for SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, og til respektive referanse indekser. Både SKAGEN Vekst og SKAGEN Global er i pluss siden nyttår, og har gjort det bedre enn sine referanseindekser, Oslo Børs Hovedindeks og Verdensindeksen.

7 Gode nøkkeltall i USA negativ markedsreaksjon Den høye økonomiske veksten under årets første kvartal i USA, ble bekreftet nå i andre kvartal. Basert på sentrale forventnings- og tilstandsindikatorer ser også dette kvartalet ut til å gi god økonomisk tilvekst. Årsaken er et fortsatt høyt forbruk blant amerikanerne, og en normalisering av selskapenes lagerhold. Disse ble som kjent redusert ned til et minimum gjennom siste del av Inflasjonen holder seg lav og produktiviteten tok seg kraftig opp første kvartal, noe som var uventet i denne fasen av konjunktursyklusen. Fremdeles overvurdert i USA Kilde: BCA Til tross for en kraftig reaksjon ned fra toppen i 2000, da markedet var kraftig overvurdert, er fremdeles det amerikanske markedet (S&P 500) overvurdert, basert på historiske tall tilbake til I Europa har de fleste nøkkeltall for produksjon og forbruk utviklet seg bedre enn hva markedet har ventet. Dette skyldes stimulanser fra nedsatte renter i 2001, samt betydelige skattelettelser gjeldende fra i år. Veksten i Europa er lite påvirket av dollarkursen. I Asia, utenom Japan, har den økonomiske utvikling vært vesentlig bedre enn ventet. Dette skyldes at disse landenes generelt sterke utenriksøkonomi har gjort at både globale og lokale stimulanser har gitt en direkte positiv effekt på det økonomiske aktivitetsnivået. Japan ser lyset I Japan begynner effekten av at Staten "stapper penger i lommene til befolkningen" å gi synlige konsekvenser, i form av stabilisert produksjon og arbeidsmarked. Det viktigste som har skjedd i den senere tid er imidlertid at forventningsbildet blant japanerne er endret i positiv retning, noe som har gitt en rask og relativt sterk oppgang på børsen. Japan er det eneste av de større globale aksjemarkedene som kan vise til positiv avkastning så langt i år. Sett fra vår side, i den grad vi orienterer oss mot makro-økonomiske problemstillinger, har den økonomiske utvikling hittil i år vært en positiv overraskelse. Oppløftende utsikter Utsiktene fremover er oppløftende. Den økonomiske utviklingen globalt synes godt balansert. Inflasjonsimpulsene er små, godt hjulpet av en svært god produktivitetsutvikling. Den økonomiske avmatingen de siste to årene globalt sett, gir et godt kapasitetsgap som økonomiene kan vokse inn i uten å legge press på inflasjonen. Kombinasjon av vilje til vekst, lav inflasjon og høy produktivitet, gjør at den globale penge-politikken fortsatt orienteres mot økonomisk vekst og lave renter. Den fallende dollarkursen har redusert behovet for tilstramming av pengepolitikken i en rekke land som baserer sine inflasjonsmål på dollar-basert import. Det er derfor sannsynlig at vi står foran en forholdsvis lang periode med lave (risikofrie) renter internasjonalt. Samtidig ser vi at mange bedrifter har kuttet kostnader og investeringer, slik at en varig økonomisk vekst umiddelbart gir bedre marginer og avkastning på kapitalen. Tunge elefanter ødelegger børsbildet Det store børsbildet blir forkludret av mange indekstunge selskaper som sliter med gårsdagens overvurderinger og overinvesteringer, med tilhørende goodwill avskrivninger. Det gjennomsnittlige selskap derimot, som har opplevd lavkonjunktur siden 1997, ser nå salget vokse, marginene bedres, og avkastningen på kapitalen øker. Dette har gitt en ekstremt skjev global børsutvikling. De store "børslokomotivene", som har vært kursdrivere og gitt indeksforvalterne god avkastning de senere årene sliter. Det kommer de til å fortsette med. De fleste andre selskaper, som ikke ble omfattet av de to store bølgene på slutten av 90-årene, indekseringssyndromet og teknoboomen, ser daglig nye toppnoteringer. SKAGEN Fondenes investeringsfilosofi er garantien for at denne børsutviklingen fortsatt skal komme våre kunder til gode. Det gode, produktive, selskap, som er lavt eller moderat vurdert, gir fortsatt gode muligheter for god avkastning på investert kapital. Samtidig kan nedturen for de større selskapene føre til interessante kjøpsmuligheter. Rentemarkedet Internasjonal rente toppet første kvartal Det lange internasjonale rentenivået toppet ut mot slutten av første kvartal, og har siden falt innenfor vårt målområde for året, 4,75 % - 5,25 % (basis 10-års amerikanske statsobligasjoner). Renteforskjellen mellom gode og dårlige låntagere har øket noe i kvartalet, hvilket reflekterer mindre vilje til å ta risiko hos långiverne. Dette er usedvanlig i dette stadiet av konjunktursyklusen, men reflekterer usikkerheten i markedet. Sikkerhet prioriteres fremfor avkastning. Risikoaversjon er tradisjonelt en god indikator for når det er betimelig å plassere midler i rentepapirer med lang løpetid. Produktivitets- og inflasjonsutviklingen gjør at vi ikke finner grunn til å endre våre forventninger om en "risikofri" amerikansk statsobligasjonsrente på mellom 4,75 % og 5,25 % for inneværende år. I hovedmarkedene globalt ser vi få signaler som kan gi styrte renteøkninger ut året. Dette begrunnes -med nevnte fravær av inflasjonsimpulser, stabile råvarepriser, fortsatt usikkerhet om den økonomiske utviklingen, og en fallende dollar. Annerledeslandet Norge øker renten I Norge er bildet definitivt forskjellig. Det dyre lønnsoppgjøret og en svak produktivitetsutvikling gir sterkt stigende enhetskostnader for norsk industri. Rekordlav prisstigning og skatteletter er blitt overskygget av velstandsillusjonen som tre år med unormalt høye oljeinntekter har ført til. Disiplinen og solidariteten i arbeidsmarkedet, som har vært et gjennom-gående trekk fra slutten av 1980-tallet, har forsvunnet. Ved inngangen til året trodde vi at det norske rentenivået var på vei ned mot europeisk nivå. Årsaken til dette var at sentral-banken knyttet renteutviklingen opp mot forventet inflasjons-utvikling. Siste tre måneders hendelser gjør at vi er nødt til å endre disse forventningene. En økning i styringsrenten fra sentralbanken synes nå sannsynlig. I rentemarkedet er det for de neste 12 månedene priset inn en rentestigning fra dagens nivå 6,5 % på 0,7-1,0 %. Ny norsk inflasjonsspiral? SKAGEN Høyrente har i den senere tid hatt en relativ lav løpe-tid på sin portefølje, og har med det vært i stand til å reinvestere i lånepapirer med lav risiko og høyere rente. Den løpende renten til SKAGEN Høyrente ligger i skrivende stund på 7,2 %. 7

8 For obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning hadde vi lagt til grunn at det innenlandske rentenivået kom til å holde seg stabilt fremover, noe som ville føre til at renteforskjellen mot Europa ble redusert. Usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen fremover, med et underliggende press opp på kjerneinflasjonen (som Norges Bank har som styringsmål, ikke over 2,5 % med to års horisont), har ført til at dette ikke har slått til. Renteforskjellen har i stedet økt til et rekordhøyt nivå. Etter vårt skjønn rflekterer dette dels troen (frykten) på at norsk økonomi havner inn i en ny inflasjonsspiral, og dels at det norske rentenivået ikke innen rimelig tid kommer ned mot det europeiske nivået. Noe som jo var målet ved å legge om til en pengepolitikk med et gitt inflasjonsmål. Vår hovedhypotese har vært at overgangen til inflasjonsmål fra Norges Banks side reflekterer et seriøst forsøk på å skape konvergens til Europa, og med det et troverdig grunnlag for norsk pengepolitisk styring. En styrt renteøkning fra dagens nivå representerer etter vårt skjønn en naturlig videreføring av denne politikken, og bør ikke reflekteres i de langsiktige rentene. Vi har derfor fastholdt en lang løpetid for SKAGEN Avkastning, som ved utløpet av mai tilsvarer 4,25 år, med en underliggende avkastning på 6,67 %. SKAGEN Global Vellykket dreining av porteføljen Omplasseringer fra sykliske til mer defensive plasseringer gjennom første kvartal har vært vellykket. Det er i første rekke innen bransjene mat, medisin og lite tapsutsatte finansselskaper fokus har vært satt. Dette har gitt god meravkastning i den senere tid. Porteføljen er nå bedre balansert enn tidligere, og har vist god motstandsevne på svake børsdager. Geografisk ga spesielt det forholdsvis store engasjement i Japan og mellomstore europeiske og nordiske selskaper bra meravkastning. Delvis sikring av valutaen mot den negative effekten av sterk norsk krone har også gitt en pen resultateffekt. Ned i energi "Krigspremier" på oljeprisen og ny etterspørsel etter offshoretjenester, ga et godt resultat for våre energirelaterte investeringer. Vi har i det gode markedet for energiaksjer benyttet anledningen til å selge posten vår i Saipem, som har fulgt oss gjennom flere år. Saipem har vært en meget god bidragsyter til fondets resultater. Vi har også solgt noe i det amerikanske boreselskapet Pride International, til gode priser. Petrobras skuffet markedet med et svakt resultat første kvartal, årsaken var tap på distribusjon av oljeprodukter. Den langsiktige veksthistorien er imidlertid intakt, og vi benyttet den negative reaksjonen på de svake tallene og et svakt brasiliansk aksjemarked til å øke posten vår noe i selskapet. Andelen av energiaksjer er blitt redusert til under indeksvekt. Hovedsakelig har vi selskaper som er forholdsvis lite direkte avhengig av oljeprisen. Russlands økte produksjon, fortsatt lagerbalanse og krigsrisikopremie, peker mot en fortsatt fallende tendens for oljeprisen. Råvarer falt med Kinnevik Råvarer har vært en negativ bidragsyter, særlig som følge av svak kursutvikling for svenske Kinnevik. Vi har økt vår eksponering i selskapet noe, da vi mener kursnivået for aksjen bare avspeiler en mindre del av selskapets treforedlingsvirksomhet. Med på kjøpet får du de betydelige investeringene selskapet har utenom treforedling, blant annet innen media. Innen kapitalvarer service og finans fikk vi frigjort mye likvidetet fra salget av danske Sophus Berendsen. Vi økte posisjonen vår i en annen danske, A.P Møller rederiet Svendborg, da vurderingen ble lav i forhold til et oppsving i ratene for containerskip. I tillegg var kursen presset kunstig ned av "indeksinvestorer". Gode resultater fra FLS Industries, og Finnair, samt et betydelig utbytte fra det belgiske rederiet CMB, ga et vesentlig bedre resultat enn for bransjeindeksen. Vi kjøpte og solgte finske Partek, hvor det kom et bud på selskapet før vi hadde kjøpt den beholdningen vi ønsket oss (se under SKAGEN Vekst). Ytterligere kjøp er foretatt i det sveitsiske landbruksselskapet Bucher Industries. Volkswagen falt - vi kjøpte mer Innen inntektsavhengige forbruksvarer trakk Sony resultatet opp, mens Volkswagen ble den største negative bidragsyteren, etter å ha gitt et godt bidrag første kvartal. Vi benyttet kursfallet for VW til å øke vår posisjon i selskapet til dels betydelig. Børskursen til selskapet gjenspeiler etter vår mening ikke en forventet bedring i resultatet utover i 2002, det nye modellprogrammet som er i ferd med å rulles ut, samt merverdien som ligger i en utskilling av Audi som et eget selskap. Vi solgte Radioshack, og reinvesterte i den mexikanske hvite- og brunevarekjeden Grupo Elektra. Fremdeles billig i Asia Kilde: BCA Asiatiske aksjer er fremdeles lavt priset basert på bokførte verdier. Forholdstallet mellom børsverdi og inntjening, P/E, er også lavt. Carlsberg gikk så det skummet Defensive forbruksvarer ga et meget godt bidrag til resultatet. Den største posten, det danske bryggeriet Carlsberg, utviklet seg meget positivt etter å ha levert gode tall for årets første kvartal. Vi økte vår beholdning i forkant av resultatfremleggelsen, og solgte oss etterpå ned i B-aksjen mot rabatterte, stemmeberettigede A-aksjer. I det nederlandske oppdrettsselskapet Nutreco har vi økt posten vår en del. Innen medisin ble Eisai en god bidragsyter, og i det finske farmasiselskapet Orion fortsatte reprisingen av selskapet. Totalt sett ble bransjen en meget god bidragsyter. Vi har økt vektingen innen defensive forbruksvarer, gjennom ytterligere kjøp av danske Chr. Hansen. Selskapet fortsetter en positiv snuoperasjonen innen tilsetningsstoffer til matvareindustrien, og har en spennende legemiddeldivisjon. Resultatene for finans ble trukket ned av kursfall for E-Trade Group. Her fortsetter vi å selge oss ned. Vi har økt i tyske Hannover Rueckversicherung og Depfa Bank, hvor resultatene for første kvartal var godt over forventningene. 8

9 Innen Informasjonsteknologi utviklet alle våre hovedinvesteringer seg positivt. Samsung Electronics, Kyocera og Motorola hadde alle en mye bedre utvikling enn bransjen som helhet. Årsaken er en kombinasjon av et lavt vurdert utgangspunkt, og at selskapene nå viser gode resultater i et meget vanskelig marked. Vi har kjøpt oss inn i to nye selskaper, det amerikanske dataselskapet Sun Microsystems (se kommentarer under SKAGEN Vekst), og kinesiske Travelsky Technology. Sistnevnte er markedsleder for registrering, booking og reiseformidling på det hurtig voksende kinesiske flymarkedet. Selskapets balanse utgjøres for det meste av likvider. Travelsky Technology er svært konkurransedyktig, og prises til halvparten av utenlandske konkurrenter som Amadeus. Tap på Tac Telecom ble som følge av et betydelig kursfall for Tac en negativ bidragsyter. De andre selskapene hadde en bra utvikling. Vi økte forsiktig i russiske Vimpelcom som leverte meget gode tall for første kvartal. Vimpelcom er markedsleder, og til tross for siste tids pene kursutvikling bør aksjen ha en god del mer å gå på oppover. Bransjebalansen er bedret i kvartalet og vi har fortsatt betydelig overvekt i Europa og Asia. SKAGEN Vekst Fremdeles i pluss Aksjefondet SKAGEN Vekst, som minimum skal ha 50 % av aksjeinvesteringene i norske selskaper, har hittil i år (per 31/5) steget med 6,9 % i verdi. Til sammenligning har Oslo Børs Hovedindeks falt med 0,8 % i samme periode. Hittil i andre kvartal har SKAGEN Vekst opplevd et verdifall på 1,9 %, hele 5,4 prosentpoeng bedre enn utviklingen til Oslo Børs Hovedindeks. Verdien til de norske børsnoterte aksjene i SKAGEN Vekst har steget med 5,5 % siden nyttår, mens de unoterte aksjene (3,8 % av fondet) har steget med 11,9 %. De utenlandske aksjene i fondet har til sammenligning lagt på seg 5,7 % i samme periode, og med det slått Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks med 18,3 prosentpoeng, målt i NOK. Pr. 31/5 var 50,5 % av fondet plassert i norske aksjer, 47,2 % i utenlandske aksjer, og 2,3 % i kontanter. Mindre konsentrert portefølje Av fondets enkeltinvesteringer var det Samsung Electronics, Olav Thon, Pride International og Bergesen som har vært de største positive bidragsyterne hittil i andre kvartal. Norske Skog, McDermott, E-Trade Group og Nera har vært enkeltinvesteringene som har bidratt mest i negativ retning. Siden utløpet av første kvartal har vi solgt oss noe ned, på høye kursnivåer, i fondets største enkeltinvesteringer. Både Samsung Electronics, Norsk Hydro og Bergesen har dermed fått redusert vekt i porteføljen. Konsentrasjonsgraden i porteføljen er med dette ytterligere redusert. Per 31/5 utgjorde de 10 største enkeltinvesteringene 36,6 % av fondets samlede verdi, mot 38,8 % ved utgangen av første kvartal. Ved inngangen til året var andelen 42,4 %. Solgte Transocean og Saipem Når det gjelder den bransjemessige vektingen av porteføljen er energibiten blitt redusert med to prosentpoeng siden utløpet av første kvartal. Både Transocean og Saipem ble solgt etter bra kursoppgang. Sistnevnte som følge av at de kjøpte opp det franske selskapet Bouygues Offshore. Prisen var etter vårt skjønn høy, og siden oppkjøpet blir gjort med lånte midler, øker den finansielle risikoen i Saipem betydelig. Selskapet har vært en god bidragsyter i de to og et halvt årene vi har vært aksjonær, med mer enn en dobling av aksjekursen. Vi har også redusert oss i det amerikanske riggselskapet Pride International, og økt eksponeringen noe i Roxar, etter at selskapet leverte et tilfredsstillende resultat for første kvartal. 9 Finsk kule - 30 % på få uker Innen området kapitalvarer har vi sikret oss litt gevinst i McDermott, som har hatt en pen kursutvikling siden vi i fjor høst gikk inn i selskapet. Nye selskaper i porteføljen siden første kvartal er sveitsiske Bucher Industries, danske D/S Svendborg, svenske Brostrøm, og finske Partek. Bucher Industries er et industrikonglomerat med hovedsete i Sveits. Produksjon av landbruksutstyr er største virksomhetsområdet. D/S Svendborg, et selskap i danske A.P. Møller konsernet, er et konglomerat innen olje-, offshore og shipping, mens Brostrøm er et produkttankrederi. Begge selskapene selges etter vår mening med stor rabatt i forhold til de underliggende verdiene. I Brostrøm er også aksjonærstrukturen åpen. I april gikk vi inn i det finske industrikonglomeratet Partek. Det var imidlertid ikke lenge vi "fikk lov" å være aksjonær i selskapet. Kun noen uker etter vår inntreden kom det et bud på alle aksjene i selskapet. Vi valgte å akseptere budet, og realiserte med det en kjapp gevinst på ca. 30 prosent (5 mill. NOK). Posten i Kongsberggruppen er økt noe siste måned, blant annet som følge av våre forventninger om at spekulasjonene rundt strukturendringer i selskapet kommer til å øke fremover. Noe som kan føre til kursoppgang for aksjen. Dobling i oppdrett Andelen innen konsumvarer er økt med nesten to prosentpoeng siden inngangen til andre kvartal. Økningen skyldes først og fremst at vi har doblet våre poster i oppdrettsselskapene Lerøy Seafood Group (børsnoteres f.o.m. 3/6) og nederlandske Nutreco. Sistnevnte er verdensledende innen fiskefor og fiskeoppdrett, samt har en betydelig virksomhet innen kylling- og grisefor. Vi har fortsatt trenden fra første kvartal med å øke andelen av porteføljen med selskaper innen bank og finans. Posten i BN-Bank er økt ytterligere. Det tyske forsikringsselskapet innen reassuranse, Hannover Rueckversicherung, har vi også kjøpt flere aksjer i. Selskapet leverte strålende resultater for årets første kvartal. Den tyske banken Depfa er nykommer i porteføljen. Banken skal i slutten av juni deles i en rendyrket pantelånsbank og en rendyrket finansieringsinstitusjon rettet mot offentlig virksomhet. Vi forventer at denne prosessen reduserer den verdirabatten som ligger i dagens aksjekurs. Med andre ord tror vi en rendyrking av bankens to virksomhetsområder fører til kursoppgang. Innen teknologi- og telekom er Sun Microsystems ny i porteføljen. Vi forventer økt behovet for reinvesteringer innen nødvendig ITutstyr, som blant annet servere og PC er, da det nå er snart tre år siden forrige boom på området. Forrige topp for slike investeringer kom i forbindelse med 2000 års problematikken. Etter et stort kursfall fra toppen i år 2000, representerer dagens aksjekurs i Sun Microsystems meget lave forventninger til fremtiden. Vi har solgt oss noe ned i og sikret gevinst i Global IP Sound, samt økt beholdningen noe i det russiske mobilselskapet Vimpelcom. Selskapet, som er 30 prosent eid av Telenor, leverte nylig meget sterke tall for årets første kvartal. Sikret oss noe mot sterk krone Vi har i lengre tid valgt å valutasikre deler av våre investeringer i utlandet mot effekten av en sterk kursutvikling for norske kroner. Dette gjør vi gjennom å ha en negativ saldo på våre konti i utenlandsk valuta som motsvares av en positiv saldo på vår bankkonto i norske kroner. Ved inngangen til året var ca. 22 % av SKAGEN Veksts investeringer i utlandet valutasikret. Denne har suksessivt økt til 29 % i mai. Ved inngangen til juni ble valutasikringen i fondet redusert til ca. 24 %. Sikringsvalutaene utgjøres hovedsakelig av amerikanske dollar og japanske yen.

10 SKAGEN Kon-Tiki Dårlig startklima I SKAGEN Kon-Tiki ble vi i løpet av perioden fullt investert. At vi har brukt noe tid på å plassere midlene som kom inn i begynnelsen av april har ikke vært noen ulempe. Siden oppstarten for fondet 2. april har ikke akkurat det internasjonale børsklimaet vært det beste. Utviklingen for fondet siden starten er en nedgang på 4,5 %, som er henholdsvis seks og syv prosentpoeng bedre enn indeksen for nye markeder og referanseindeksen (verdensindeksen). Gode bidragsytere har vært Carlsberg, Gedeon Richter, samt de sydøst asiatiske telekomselskapene. Svakest utvikling så vi i Brasil, hvor innenlandsorienterte bedrifter ga betydelige kurstap. Både valutakurs og aksjemarked i landet falt betydelig etter at den radikale presidentkandidaten fikk medvind på meningsmålingene. Nye markeder generelt har tatt en hvilepause i den positive utviklingen vi har sett siste året. Den underliggende styrken er imidlertid god, samtidig som selskapene fortsatt er lavt vurdert. Vår geografiske balanse er ca 45 % i Asia, 25 % i Øst-Europa og Afrika, samt 23 % i Latin-Amerika. Kjøpt verdenstreer på kopper Innen råvarer, som har vært en bra bidragsyter, har vi kjøpt det mexicanske selskapet Grupo Mexico. Selskapet er verdens tredje største produsent av kopper, og en betydelig produsent av sølv og gull. Grupo Mexico har også Mexicos største jernbanesystem. Selskapet har etter kjøpet av amerikanske Asarco i 1999 vært fullastet med gjeld. I den senere tid har de imidlertid solgt unna eiendeler til gode priser. Grupo Mexico leverte et oppsiktsvekkende godt resultat for første kvartal. Metallprisene har også utviklet seg meget positivt. Hvis refinansieringen og den gode operative utviklingen fortsetter, er potensialet betydelig. Inn i verdens største mobilmarked Innen teknologi har vi kjøpt Sun Microsystems og Travelsky, som begge er omtalt under avsnittet om SKAGEN Global. Innen telekom har vi kjøpt China Unicom, Kinas nest største mobiloperatør. Selskapet har også et betydelig engasjement innen bredbånd. Selskapet er priset til halvparten av sin hovedkonkurrent, China Mobile. Mulighetene er store for at China Unicom blir markedsleder i Kina på neste generasjons mobiltelefoni. Vi har i forbindelse med en privatiseringsprosess kjøpt oss inn i koreanske KT Corporation. Som markedsleder og pioner innen neste generasjons mobiltelefoni er selskapet lavt priset samtidig som selskapet har lite gjeld. Telekom-selskaper utgjør nå en snau fjerdedel av porteføljen til SKAGEN Kon-Tiki. Sektoren har, som følge av avtakende vekst, høy gjeld, og skyhøye kostnader i forbindelse med kjøp av lisenser for neste generasjons mobiltelefoni, vært under til dels sterkt salgspress globalt. Samtidig har tradisjonell telefoni hatt betydelig overkapasitet. Dette gjelder imidlertid ikke i nye markeder. Her er selskapene lavt vurdert, veksten meget høy, og gjelden i våre selskaper er lav. Vi har derfor benyttet den svake interessen for telekomaksjer generelt, til å få et betydelig engasjement i særdeles vekstkraftige selskaper til en "billig penge". Elementet av politisk og regulatorisk risiko er søkt redusert gjennom spredning på flere markeder og selskaper. 5. juni 2002 J. Kristoffer C. Stensrud Kristian Falnes 10

11 SKAGEN Vekst Aksjefondet SKAGEN Vekst investerer i undervurderte aksjer i inn- og utland. Minimum 50 prosent av fondets midler skal til enhver tid være investert i Norge. Det overordnede målet er, i likhet med hva tilfellet er for aksjefondet SKAGEN Global, å gi andelseierne høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko (lave kurssvingninger). 11 På målinger foretatt av blant andre Dine Penger, kommer SKAGEN Vekst ut blant de aksjefondene som over tid har gitt høyest avkastning. Samtidig er SKAGEN Vekst rangert som ett av de fondene med lavest risiko. På rangeringer fra andre uavhengige aktører, som den anerkjente internasjonale aktøren Morningstar, kommer også SKAGEN Vekst høyt opp. Redusert risiko oppnås først og fremst ved grundige analyser av de enkelte selskapene, men også ved å "se" trender i norsk- og internasjonal økonomi og næringsliv. Ved å investere i utenlandske selskaper oppnås en redusert risiko sammenlignet med å plassere alle pengene på Oslo Børs. Samtidig gir dette økte gevinstmuligheter. SKAGEN Vekst passer for en investor som ønsker en kvalitativt forbedret, og dermed mindre risikoutsatt, portefølje, sammenlignet med å være investert bare i det norske aksjemarkedet. Fondets startdato 1. desember 1993 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mai 2002) 341,36 % Gjennomsnittlig avkastning per år 19,08 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover 6 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks Porteføljeforvalter Kristian Falnes Geografisk fordeling Norge 46,74 % Kjerne-EU 10,91 % Perifer-EU 10,49 % Øst-Europa 1,50 % Nord-Amerika 6,54 % Syd-Amerika 1,65 % Asia ex Japan 11,84 % Japan 4,28 % Kontanter 2,26 % Norge Unotert 3,80 % Årstall Avkastning Referanse- Forvaltnings- Antall indeks kapital* andelseiere Hittil i år per ,87 % -0,75 % ,33 % -16,57 % ,86 % -1,68 % ,39 % 45,54 % ,37 % -26,65 % ,23 % 32,63 % ,09 % 32,12 % ,72 % 11,60 % ,13 % 7,13 % *I millioner kroner SKAGEN Vekst mot Oslo Børs hovedindeks Bransjefordeling Energi 12,05 % Råvarer 8,33 % Kapitalvarer, service og transport 25,64 % Inntektsavhengige konsumvarer 4,94 % Defensive konsumvarer 6,89 % Medisin 3,44 % Bank og finans 11,99 % Informasjonsteknologi 14,31 % Telekom 5,64 % Nyttetjenester 1,62 % Småposter 2,89 %

12 Verdipapirportefølje SKAGEN Vekst per 31. mai 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi (W. Index: 7,4 %) Solstad Offshore , ,73 % Pride International , USD ,29 % Kerr McGee , USD ,25 % Bonheur , ,03 % Ganger Rolf , ,39 % Geophysique , EUR ,99 % Dof , ,93 % Hydralift , ,73 % Petrobras ord , USD ,64 % Roxar , ,62 % FMC Technologies , USD ,61 % DNO , ,57 % Petrobras pref , USD ,54 % Fortum , EUR ,46 % Hitecvision , ,26 % Sum Energi ,05 % Råvarer (W. Index: 5,1 %) Norske Skog , ,20 % Pechiney , EUR ,45 % Antofagasta , GBP ,47 % Crew Development , ,22 % Sum Råvarer ,33 % Kapitalvarer, service og transport (W. Index: 10,2 %) Norsk Hydro , ,73 % Bergesen A , ,29 % Stolt Nielsen , ,08 % Kongsberg Gruppen , ,67 % Leif Høegh , ,64 % SAS , ,43 % McDermott intl , USD ,27 % Odfjell A , ,17 % Wilhelmsen A , ,92 % D/S Svendborg A , DKK ,87 % Partek , EUR ,73 % I.M. Skaugen , ,70 % I.M. Skaugen konvert. Konvertibel , ,49 % Concordia Maritime , SEK ,67 % Solvang , ,48 % Bucher Industries , CHF ,46 % Brostrøm B , SEK ,46 % CMB , EUR ,44 % Furukawa Electric , JPY ,40 % P & O , GBP ,39 % FLS Industrier B , DKK ,36 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,64 % Inntektsavhengige forbruksvarer (W. Index: 13,7 %) Ofoten & Vesterålen D/S , ,65 % Rica Hotell & Restaurant , ,34 % Sensonor , ,94 % Sony , JPY ,76 % Hackman , EUR ,42 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,94 % Defensive konsumvarer (W. Index: 8,6 %) Nutreco Holding , EUR ,67 % Rieber , ,03 % Carlsberg B , DKK ,03 % Lerøy Seafood Group , ,99 % International Plantations and Finance , DKK ,49 % Aarhus Oliefabrik , DKK ,24 % Holsten-Brauerei , EUR ,48 % Orkla , ,36 % Expert Eilag , ,28 % Synnøve Finden 10% konv. Lån , ,23 % Synnøve Finden , ,10 % Sum Defensive konsumvarer ,89 % Medisin (W. Index: 11,9 %) Orion-Yhtyma A , EUR ,12 % Eisai , JPY ,73 % Axis-Shield (London) , GBP ,65 % Axis-Shield , ,32 % Chr. Hansen Holding , DKK ,44 % Lavipharm , EUR ,17 % Sum Medisin ,44 % Bank og finans (W. Index: 21,9 %) Bnbank , ,18 % Amagerbanken , DKK ,82 % Olav Thon , ,52 % Hannover Rueckversicherung , EUR ,05 % Depfa Bank , EUR ,81 % E*Trade Group , USD ,68 % Old Mutual , GBP ,65 % Yapi Kredi Bank , USD ,51 % Singer & Friedlander , GBP ,43 % Nordlandsbanken , ,34 % Sum Bank og finans ,99 % Informasjonsteknologi (W. Index: 11,7 %) Samsung Electronics , USD ,94 % Kyocera , JPY ,75 % Kyocera (ADR) , USD ,61 % Samsung SDI , USD ,18 % Nera , ,75 % Motorola , USD ,64 % Q-Free , ,64 % Rambus Inc , USD ,56 % Sun Microsystems , USD ,47 % Global IP Sound , ,46 % Webcenter Unique , ,30 % Tandberg Data , ,25 % Kitron , ,24 % Corvis , USD ,23 % Proact IT , SEK ,17 % Hands , ,13 % Sum Informasjonsteknologi ,31 % Telekom (W. Index: 11,7 %) Pt.Telekomun. Indonesia , USD ,25 % Vimpelcom , USD ,50 % Cable & Wireless , GBP ,89 % Sum telekom ,64 % Nyttetjenester (W. Index: 3,8 %) Hafslund B , ,18 % NESA , DKK ,45 % Sum Nyttetjenester ,62 % Småposter Småposter børsnot. Norge ,03 % Småposter utland ,26 % Småposter unoterte Norge ,60 % Sum Småposter ,89 % Sum verdipapirportefølje ,74 % Disponibel likviditet ,26 % SUM ANDELSKAPITAL ,00 % Basiskurs 449,1272 Innløsningskurs 447,7798 Sum Norge - Børsnoterte ,74 % Sum Norge - Unoterte ,80 % Sum Utland ,20 % Sum Disponibel likviditet ,26 % Sum Andelskapital ,00 % Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet. 12

13 SKAGEN Global Aksjefondet SKAGEN Global investerer kun i utenlandske aksjer. Som i SKAGEN Vekst er investeringsfilosofien å øke avkastningen og redusere risikoen. Dette ved å investere i undervurderte selskaper, uavhengig av bransjemessig eller geografisk tilhørighet. Begge fondene søker imidlertid en balansert eksponering mot bransjer. 13 I likhet med SKAGEN Vekst kommer SKAGEN Global høyt opp på alle uavhengige rangeringer av globale aksjefond, basert på både avkastning og risiko. Fondet passer for investorer som allerede har en eksponering i det norske markedet. Ved å investere i SKAGEN Global oppnår man en god internasjonal spredning på investeringene. Gjennom fondets brede geografiske spredning blir markedsrisikoen redusert. Fondets fokus på undervurderte enkeltselskaper, kombinert med en sunn markedsbalanse i porteføljen, gir muligheter for ekstraordinære gevinster. Fondets startdato 8. august 1997 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mai 2002) 190,06 Gjennomsnittlig avkastning per år 24,74 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover referanseindeks Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner Porteføljeforvalter J. Kristoffer C. Stensrud/ Filip Weintraub Geografisk fordeling Kjerne-EU 25,36 % Perifer EU 19,88 % Øst-Europa 3,23 % Nord-Amerika 8,82 % Syd-Amerika 5,99 % Asia ex Japan 21,68 % Japan 13,68 % Kontanter 1,37 % Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,49 % -13,11 % ,24 % -16,07 % ,94 % -5,43 % ,41 % 31,16 % ,71 % 26,00 % ** -0,31 % -8,20 % *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året SKAGEN Global mot vårt avkastningsmål og Morgan Stanleys verdensindeks Bransjefordeling Energi 6,89 % Råvarer 9,67 % Kapitalvarer, service og transport 11,88 % Inntektsavhengige forbruksvarer 13,70 % Defensive konsumvarer 8,59 % Medisin 10,43 % Bank og finans 9,57 % Informasjonsteknologi 16,02 % Telekom 11,37 % Nyttetjenester 0,50 % Kontanter 1,37 %

14 Verdipapirportefølje SKAGEN Global per 31. mai 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi (W. Index: 7,4 %) Petrobras ADR , USD ,07 % Pride International , USD ,50 % Fortum , EUR ,17 % FMC Technologies , USD ,14 % Sum Energi ,89 % Råvarer (W. Index: 5,1 %) SCA B , SEK ,23 % Pechiney , EUR ,02 % Kinnevik B , SEK ,50 % Rautaruukki OY , EUR ,26 % Antofagasta Hldgs , GBP ,08 % Dyckerhof ord , EUR ,45 % Transcom B , SEK ,08 % Transcom A , SEK ,04 % Asia Pulp&Paper , USD ,01 % Sum råvarer ,67 % Kapitalvarer, service og transport (W. Index: 10,2 %) CMB , EUR ,48 % Furukawa Electric , JPY ,46 % Stolt Nilsen SA , USD ,27 % D/S Svendborg A , DKK ,20 % D/S 1912 B , DKK ,38 % Agco , USD ,04 % FLS Industries B , DKK ,71 % Finnair , EUR ,70 % P&O , GBP ,48 % Bucher Industries , CHF ,44 % Concordia Maritime AB B-aksjer , SEK ,43 % Brostrom , SEK ,26 % Dawson , GBP ,02 % Sum kapitalvarer, service og transport ,88 % Inntektsavhengige forbruksvarer (W. Index: 13,7 %) Volkswagen , EUR ,63 % Sony , JPY ,91 % Sony ADR , USD ,46 % Independent News , EUR ,99 % Shangri-La Asia , HKD ,77 % P&O Princess Cruises , GBP ,75 % Li & Fung Ltd , HKD ,74 % Techtronic Industries , HKD ,65 % Grupo Elektra , USD ,64 % Mekonomen , SEK ,10 % Hackmann , EUR ,07 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,70 % Defensive konsumvarer (W. Index: 8,6 %) Carlsberg B , DKK ,38 % Carlsberg A , DKK ,38 % Nutreco Holding , EUR ,23 % AARHUS OLIEFABRIK , DKK ,86 % UIE , DKK ,32 % International Plantations and Finance , DKK ,17 % UPAL , DKK ,01 % Holsten Brauerei , EUR ,14 % IC Companys A/S , DKK ,10 % Sum defensive forbruksvarer ,59 % Medisin (W. Index: 11,9 %) Eisai Co , JPY ,75 % Orion-Yhtyma A-shares , EUR ,62 % Orion-Yhtyma B-shares , EUR ,08 % Chr. Hansen Holding B , DKK ,32 % Gedeon Richter , USD ,25 % Lavipharm , EUR ,21 % Neurosearch , DKK ,20 % Sum medisin ,43 % Bank og finans (W. Index: 21,9 %) Hannnover Rueckversicheru , EUR ,07 % Depfa Deutsche Pfandbriefbank , EUR ,97 % E*Trade Group , USD ,41 % Yapi Kredi Bank (ADR) , USD ,92 % Old Mutual PLC , GBP ,90 % Singer & Friedlander , GBP ,44 % Amagerbanken , DKK ,43 % Bancolombia , USD ,20 % Aberdeen Opportunities , USD ,11 % Dansk Kapitalanlæg , DKK ,10 % Edinburgh Java Trust , GBP ,01 % Sum bank og finans ,57 % Informasjonsteknologi (W. Index: 11,7 %) Samsung Electronics , USD ,17 % Kyocera , JPY ,33 % Kyocera ADR , USD ,77 % Samsung Display , USD ,84 % Motorola , USD ,20 % Sun Microsystems , USD ,69 % Travelsky , HKD ,51 % United Communication F , THB ,24 % Proact , SEK ,13 % Corvis , USD ,06 % ASAT Holdings , USD ,04 % MIPS B , USD ,03 % KR Precision , THB ,02 % Sum Informasjonsteknologi ,02 % Telekom (W. Index: 5,8 %) Pt Telekom. Indonesia , USD ,96 % Indosat , USD ,51 % Vimpelcom , USD ,20 % Tac , USD ,56 % Cable & Wireless , GBP ,96 % Pakistan Telecom , USD ,19 % Sum Telekom ,37 % Nyttetjenester (W. Index: 3,8 %) NESA , DKK ,50 % Sum Nyttetjenester ,50 % Realiserte gevinster Sum verdipapirportefølje ,63 % Disponibel likviditet ,37 % SUM ANDELSKAPITAL ,00 % Basiskurs 289,7770 Innløsningskurs 288,9077 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet. 14

15 SKAGEN Kon-Tiki I likhet med våre to andre aksjefond, SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, har SKAGEN Kon-Tiki som overordnet mål å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Fondet skal investere store deler av midlene i såkalte nye markeder. Dette er markeder som ikke er inkludert i Morgan Stanley World Index. Disse er: Øst-Europa, Tyrkia, Afrika, Asia (utenom Japan, Singapore og Hong Kong) samt hele Latin-Amerika inklusive Mexico. 15 Som følge av vårt krav til en fornuftig bransjebalanse, kan inntil 50 prosent av fondets midler investeres i markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks. Forutsetningen er imidlertid at selskapene det investeres i må være registrert i, og/eller ha, nye markeder som sitt primære virksomhetsområde. I startfasen av fondet kommer minst 25 prosent av fondets midler til å være investert i selskaper og land som inngår i verdensindeksen, og som ikke er knyttet opp mot nye markeder. SKAGEN Kon-Tiki får en noe høyere risikoprofil enn SKAGEN Global, men også en høyere forventet avkastning. I likhet med våre øvrige aksjefond skal fokus ved investeringene i SKAGEN Kon-Tiki rettes mot de enkelte selskapene, uavhengig av markeder og bransjer. Dog søkes en balansert bransjebalanse. Høy kontantstrøm og/eller lav gjeldsgrad er også for dette fondet viktige kriterier i selskapsvalget. Likeledes de tre "SKAGEN U'ene": Undervurdert, underanalysert og upopulær. En viktig faktor blir også å analysere og redusere den politiske risikoen. Sentralt her er hvor langt i demokratiseringsprosessen landene vi investerer i er kommet. SKAGEN Kon-Tiki passer for investorer som er eksponert både i det norske og den modne delen av det globale aksjemarkedet, men ønsker å spisse porteføljen med en bit av verdens nye markeder. Fondets startdato 2. april 2002 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mai 2002) -4,76 % Gjennomsnittlig avkastning per år Historie under 1 år Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital 345 mill. Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 2,5 % p.a. pluss/minus fortjenestedeling Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger Referanseindeks Porteføljeforvalter IPA og Unit Link MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner J. Kristoffer C. Stensrud Geografisk fordeling Kjerne-EU 2,76 % Perifer EU 5,66 % Øst-Europa 18,79 % Nord-Amerika 3,20 % Syd-Amerika 24,03 % Asia ex Japan 42,71 % Japan 0 % Kontanter 2,85 % Bransjefordeling Energi 5,34 % Råvarer 10,21 % Kapitalvarer, service og transport 3,96 % Inntektsavhengige forbruksvarer 6,50 % Defensive konsumvarer 7,38 % Medisin 4,13 % Bank og finans 12,36 % Informasjonsteknologi 10,77 % Telekom 26,66 % Nyttetjenester 9,85 % Kontanter 2,85 %

16 Verdipapirportefølje SKAGEN Kon-Tiki per 31. mai 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling 16 Energi (EMW. Index: 7,4 %) Repsol , EUR ,76 % Petrobras ADR , USD ,58 % Sum Energi ,34 % Råvarer (EMW. Index: 5,1 %) Vale Di Rio (ADR) , USD ,49 % KGHM , PLN ,47 % Gruo Mexico , MXN ,92 % Cluff Mining , GBP ,34 % Sum Råvarer ,21 % Kapitalvarer, service og transport (EMW. Index: 10,2 %) Neptune Orient , SGD ,11 % Quiñenco , USD ,85 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,96 % Inntektsavhengige forbruksvarer (EMW. Index: 13,7 %) Grupo Elektra , USD ,61 % Danubius hotels , HUF ,89 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,50 % Defensive konsumvarer (EMW. Index: 8,6 %) Carlsberg A , DKK ,66 % UIE , DKK ,58 % Aaarhus Oliefabrik , DKK ,14 % Sum Defensive konsumvarer ,38 % Medisin (EMW. Index: 11,9 %) Gedeon Richter (GDR) , USD ,67 % Gedeon Richter RT , HUF ,46 % Sum Medisin ,13 % Bank og finans (EMW. Index: 21,9 %) Unibanco (GDR) , USD ,63 % Yapi Kredi Bank (ADR) , USD ,63 % Old Mutual PLC , GBP ,06 % Bancolombia , USD ,47 % Inter EuropaBank , HUF ,57 % Sum Bank og finans ,36 % Informasjonsteknologi (EMW. Index: 11,7 %) Samsung Electronic prf ADR , USD ,83 % Sun Microsystems , USD ,20 % TravelSky Technology , HKD ,73 % Sum Informasjonsteknologi ,77 % Telekom (EMW. Index: 5,8 %) Vimpelcom , USD ,34 % Korea Telecom P-note , USD ,17 % Tac , USD ,98 % Indosat , USD ,12 % China Unicom ADR , USD ,24 % PT Telkom Indonesia , USD ,20 % Pakistan Telecom , USD ,60 % Sum Telekom ,66 % Nyttetjenester (EMW. Index: 3,8 %) Shanghai Industrial , HKD ,80 % Eletrobras pref GDR , USD ,49 % Unified Energy Systems GDR , USD ,56 % Sum Nyttetjenester ,85 % Realiserte gevinster 0 Sum verdipapirportefølje ,15 % Disponibel likviditet ,85 % SUM ANDELSKAPITAL ,00 % Basiskurs 95,7671 Innløsningskurs 95,4798 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet.

17 Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning SKAGEN Avkastning er et obligasjonsfond opprettet for de som ønsker å ha deler av sin langsiktige formue i rentebærende verdipapirer. Fondet investerer kun i lån med lav utstederrisiko, det vil si statslån, statsgaranterte lån, lån i finansinstitusjoner og bankinnskudd. 17 Fondet skal på seks måneders sikt søke å oppnå best mulig avkastning i rente-markedet, ved å balansere investeringene mellom korte og lange papirer. Fondets startdato 16. september 1994 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mai 2002) 69,55 % Gjennomsnittlig avkastning per år 7,09 % Morningstar Rating (5= Best rating) Ingen obligasjonsfond rangert for øyeblikket Forvaltningskapital 92 mill. kr Antall andelseiere 429 Tegningsprovisjon 0 % Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 0,5 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000,- spareavtale kr 1 000,- Skatteordninger IPA Referanseindeks Oslo Børs BRIX obligasjonsindeks Porteføljeforvalter Ross Porter Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,50 % 0,15 % ,17 % 7,65 % ,29 % 4,55 % ,57 % 5,49 % ,63 % 2,86 % ,66 % 6,01 % ,77 % 8,73 % ,11 % 14,07 % ,71 % 5,53 % 5 18 *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med gjenværende løpetid under ett år, samt i bankinnskudd. Utstedere kan være stat, kommuner, kraftselskaper og vanlige aksjeselskaper. Fondet søker å gi best mulig avkastning i den korteste enden av rentemarkedet. Fondet kan sammenlignes med en høyrentekonto, men siden pengene plasseres i verdipapirer hvor kursene fastsettes i markedet, vil verdiene av disse papirene kunne svinge noe. Vi anbefaler derfor en investeringshorisont på minst en til to måneder. Fondets startdato 18. september 1998 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mai 2002) 27,31 % Gjennomsnittlig avkastning per år 6,74 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital 243 mill. kr Antall andelseiere 1462 Tegningsprovisjon 0 % Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 0,3 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000,- spareavtale kr 1 000,- Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks Oslo Børs Statsobligasjonsindeks Porteføljeforvalter Ross Porter Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,40 % 2,07 % ,54 % 7,57 % ,19 % 6,07 % ,61 % 6,29 % ** 2,16 % 2,00 % *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året

18 18 Portefølje SKAGEN Avkastnıng per 31. mai 2002 Stat og kommune Effektiv Markeds- Andel av Utesteder Forfallsdato Pålydende Kupong rente Kurs verdi fondet Den norske stat 15. mai ,50 % 6,90 % 97,58 % ,35 % Den norske stat 16. mai ,00 % 6,90 % 94,42 % ,56 % Den norske stat 15. mai ,50 % 6,95 % 92,40 % ,16 % Den norske stat 15. jan ,75 % 7,01 % 99,05 % ,77 % Den norske stat 30. nov ,75 % 7,10 % 97,00 % ,46 % Norsk stat sertifikat 19. sep ,00 % 7,57 % 98,08 % ,07 % Den norske stat 31. okt ,50 % 7,30 % 100,83 % ,16 % Oslo kommune 16. mai ,90 % 7,22 % 98,80 % ,25 % Oslo Sporveier 25. jun ,10 % 7,05 % 98,45 % ,28 % Sum stat og kommune ,06 % Bank og Finans Utesteder Sparebk kreditt 15. mai ,00 % 7,48 % 93,20 % ,09 % BN Kreditt 20. jun ,20 % 7,45 % 95,35 % ,29 % Landkreditt 22. nov ,70 % 7,40 % 98,00 % ,37 % Sandnes sparebank 13. jun ,00 % 6,83 % 76,57 % ,42 % Christiania Bank 28. apr ,00 % 6,73 % 77,49 % ,69 % Helgeland Sparebank 22. mar ,20 % 7,40 % 99,00 % ,49 % Sparebanken Midt-Norge 10. nov ,54 % 7,40 % 97,26 % ,41 % Sparebanken Møre 23. jun ,00 % 6,83 % 81,65 % ,89 % Christiania Bank 30. mai ,00 % 6,53 % 82,70 % ,71 % Norges kommunalbk 10. mar ,15 % 7,07 % 102,75 % ,57 % Nordlandsbanken 10. mar ,00 % 7,03 % 82,78 % ,90 % Eksportfinans 8. des ,75 % 7,50 % 97,50 % ,30 % Norgeskreditt 16. jun ,85 % 7,50 % 97,10 % ,36 % Sum bank og finans ,50 % Likviditet IInnskudd Handelsbanken ,44 % Sum bank og finans ,44 % SKAGEN Avkastning totalt ,00 % Portefølje SKAGEN Høyrente per 31. mai 2002 Stat og kommune Periode Markeds- Andel av Utesteder Forfallsdato Pålydende Kupong rente verdi fondet Sparebanken Rana 11. mar ,95 % 7,39 % ,17 % Sandnes Sparebank 26. jul ,72 % 6,92 % ,32 % Sparebank 1 - Gudbrandsdal 17. sep ,27 % 7,08 % ,03 % Landshypotek 13. mar ,95 % 7,40 % ,92 % Sparebanken 1 Nordvest 7. mai ,20 % 7,47 % ,89 % Landshypotek 15. aug ,35 % 6,99 % ,18 % Sparebank Sogn og Fjordane 6. sep ,20 % 7,06 % ,17 % Rygge-Våler Sparebank 18. nov ,73 % 7,23 % ,13 % Nes Prestegjeld 15. aug ,68 % 6,99 % ,10 % Sparebanken Nord-Norge 22. feb ,75 % 7,37 % ,09 % Sparebanken Nord-Norge 16. apr ,10 % 7,44 % ,07 % Sparebanken Vest 26. mar ,93 % 7,42 % ,08 % Nordea 13. mai ,20 % 7,48 % ,06 % Norgeskreditt 19. jun ,60 % 6,78 % ,70 % Eiendomskreditt 7. mar ,95 % 7,39 % ,83 % Sum Bank og finans ,74 % Kraftselskaper Utesteder Fredrikstad energi 20. mar ,20 % 7,41 % ,34 % Fredrikstad energi 10. sep ,47 % 7,07 % ,11 % Agder Energi 15. jul ,99 % 6,88 % ,01 % Tussa Kraft 27. aug ,20 % 7,03 % ,89 % Istad Kraft 22. aug ,35 % 7,02 % ,89 % Tafjord Kraft 19. jun ,25 % 6,78 % ,17 % BKK 19. feb ,95 % 7,37 % ,09 % BKK 4. mar ,10 % 7,38 % ,09 % Tafjord Kraft 20. sep ,00 % 7,09 % ,09 % Tafjord Kraft 6. jan ,10 % 7,31 % ,08 % Sum Kraftselskaper ,75 % Industri Utesteder Reitan Narvesen 25. sep ,00 % 7,10 % ,17 % Thon Holding 22. aug ,68 % 7,01 % ,77 % Orkla 24. jul ,60 % 6,91 % ,20 % Kongsberggruppen 20. sep ,90 % 7,09 % ,09 % Wilh Wilhelmsen 15. aug ,20 % 6,99 % ,07 % Smedvig ASA 22. jul ,00 % 6,88 % ,22 % Smedvig ASA 22. aug ,00 % 7,01 % ,22 % Sum Industriselskaper ,74 % Stat og kommunerelaterte papirer Utesteder Askøybrua AS* 4. sep ,21 % 7,05 % ,12 % Norges Statsbaner 20. jan ,05 % 7,33 % ,90 % Gjøvik Kommune 2. okt ,77 % 7,12 % ,08 % Sum Stat og kommunerelaterte papirer ,11 % Uoppgjorte handler ,93 % Likviditet ,74 % SKAGEN Høyrente totalt ,00 % *Askøybrua er kommunalt garantert

19 Fondsrangering SKAGEN SKAGEN SKAGEN SKAGEN Fondsrangering Global Vekst Avkastning Høyrente Morningstar (5 = Best rating) (Kilde: Morningstar.no, 7. mai) Wassum (5 = Best rating) (per 31. Desember) Nr. 3 av 30 Nr. 17 av 24 Dine Penger (DP terning) - - DP Indeks / Avk. siste 12 mnd. 1,72 1,55 5,25 % 7,09 % (Nr ) Nr. 1 av 55 Nr. 1 av 9 Nr. 29 av 34 Nr. 2 av 12 IR 3 år / Gj.sn. avkastning 3 år 1,60 1,73 4,37 % 6,57 % (Kilde: Fondsnett.no, 3. juni) Nr. 2 av 73 Nr. 1 av 73 Nr. 20 av 32 Nr. 1 av 13 Sharpe 3 år 0,38 0,41-1,1 0,03 (Kilde: Fondsnett.no, 3. juni) Nr. 6 av 211 Nr. 5 av 211 Nr. 14 av 32 Nr. 1 av 13 Blanke felt skyldes at det enda ikke utføres målinger for dette fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Investeringer i utenlandsk valuta er ikke valutasikret. Tegningsprovisjon: Maks. 1 %. Innløsningsprovisjon: 0,3 %. Årlig forvaltningshonorar er 1 % + fortjenestedeling: Avkastning over 6 % i SKAGEN Vekst fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. I SKAGEN Global gjelder den resultatavhengige delen når avkastningen overstiger referanseindeksen Morgan Stanley Capital International Daily Traded Net $ World Index målt i norske kroner. Forvaltningshonoraret i SKAGEN Kon-Tiki er 2,5 % p.a. pluss/minus fortjenestedeling: Akkumulert avkastning utover verdensindeksen Morgan Stanleys Capital International Daily Traded Net $ World Index (i NOK) fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Totalt årlig forvaltningshonorar har imidlertid et øvre tak på 4 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Ved lavere avkastning enn verdensindeksen, deles verdifallet likeledes 90/10. Dog begrenses reduksjonen slik at det totale årlige forvaltningshonoraret blir minimum 1 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. I SKAGEN Avkastning og SKAGEN Høyrente er det ingen kostnader knyttet til kjøp og salg av andeler. Det er heller ingen uttaksbegrensninger. Årlig forvaltningshonorar er 0,5 % for SKAGEN Avkastning og 0,3 % for SKAGEN Høyrente. Prospekt kan fås ved henvendelse til SKAGEN Fondene. 19 Reisebrev fra København Etter å ha vært på en to dagers turné i Danmark, er konklusjonen klar: Det er fremdeles mange upopulære og billige dansker. Den 14. og 15. mai var porteføljeforvalterne Filip Weintraub og Kristian Falnes på tur til København. Ikke for å dra på Tivoli og ha det gøy, om noen skulle tro det. Formålet med turen var å besøke noen av "våre" selskaper i porteføljene til SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, samt prøve å finne nye undervurderte danske selskaper som kan være med på gi våre andelseiere en god avkastning fremover. Av våre eksisterende selskaper besøkte vi Amagerbanken, FLS Industrier, Chr. Hansen, Neurosearch og IC Companys. I tillegg fikk vi en gjennomgang av Carlsberg og A.P. Møller, presentert av analytikere i meglerselskapet Danske Securities. Av selskaper vi i skrivende stund ikke har eierinteresser i, men som er potensielle kandidater, var vi innom forsikringsselskapet Alm. Brand og byggog anleggsselskapet Højgaard Holding. Medi-Cult, som er børsnotert i Oslo, stod også på programmet. Her måtte imidlertid selskapet kansellere vår avtale dagen før møtet skulle finne sted, da selskapets administrerende direktør forlot sin stilling. Et fellestrekk for de fleste av selskapene vi besøkte, er at de er underanalyserte og upopulære i det danske investormiljøet. Med andre ord typiske "SKAGEN selskaper". Det kom tydelig frem at selskapene ikke fikk besøk av analytikere og investorer hver dag. Vi ble veldig godt mottatt, og de fleste av selskapene stilte opp med sin toppledelse. At mellomstore danske selskaper fortsatt ikke er mer i fokus, synes vi er besynderlig. Våre danske investeringer har så langt i år vært meget gode bidragsytere til aksjefondenes relativt sett gode avkastning (se tabell). Ingen negative overraskelser Ved våre besøk fikk vi stort sett bekreftet at grunnlaget og forutsetningene for våre investeringer fortsatt er til stede. Prosessen med salg og oppsplitting i FLS Industrier (konglomerat som er store på Små fripoliser kan flyttes! I forrige markedsrapport skrev vi om muligheten for å flytte små kollektive fripoliser fra tidligere arbeidsforhold til pensjonssparing i fond, ved en Unit Link-avtale. Små fripoliser er definert som fripoliser med verdi mindre enn en 1/2 G, p.t. kr Vi har hatt meget god respons på dette, og det er tydelig at mange ikke har vært klar over denne muligheten. Mange har slike fripoliser, sement) er kommet i gang, og Amagerbankens tap på utlån i 1. kvartal var en engangshendelse. Det mest interessante var imidlertid at progresjonen i Chr. Hansens ALK-Abello var god. ALK-Abello er verdensledende innen allergivaksine og omsetter for rundt 1 milliard danske kroner i året. Selskapet er lønnsomt, men bruker for tiden betydelige ressurser på mange interessante forskningsprosjekter. Blant annet en ny tablett for helbredelse av pollenallergi som skal erstatte dagens sprøytekur (daglige sprøyter i 1 1/2 år). Etter planen skal ALK-Abello skilles ut og børsnoteres som eget selskap innen 2003, gjennom en overførsel av aksjene til dagens eiere i Chr. Hansen. Etter denne operasjonen vil Chr. Hansen fremstå som et rendyrket selskap innen tilsetningsstoffer i matvarer. Vi fikk også anledning til å oppleve atmosfæren i Nyhavn en nydelig maikveld, God mat, ditto drikke, blide dansker og et yrende folkeliv. En klar kjøps-anbefaling! *Kursutvikling i DKK for våre danske porteføljeselskaper fra nyttår til 30/5-2002: Selskap Verdiutvikling IPF + 69 % United Intl Enterprises + 60 % FLS Industrier + 47 % Nesa + 46 % Sophus Berendsen + 43 % Aarhus Oliefabrik + 27 % Chr. Hansen + 25 % Carlsberg + 19 % Amagerbanken + 10 % Dansk Kapitalanlæg + 7 % Neurosearch - 6 % Svendborg/D/S % IC Companys - 18 % *Den mest populære børsindeksen i København (KFX) har i samme periode falt med ca. 7 %. og synes det er mye arbeid for lite penger å holde rede på disse. Nå kan disse samles på ett sted, med muligheter for bedre avkastning. Du kan flytte fripoliser til IPA Unit Link i SKAGEN Fondene via vår samarbeidspartner Handelsbanken Liv. Du finner mer informasjon om IPA Unit Link på under menyvalg Pensjon. Der finner du også skjema for flytting. Ta gjerne kontakt med Kundeservice ved spørsmål.

20 20 Kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Fylles ut av alle (også informasjon om gavebrevets mottaker): Navn: Adresse: Postnummer/-sted: Telefon arbeid/privat: E-postadresse: Personnummer (11 siffer, fødselsdato først): VPS-kontonummer(12 siffer): (Hvis du ikke har VPS-konto, blir konto i Verdipapirsentralen opprettet kostnadsfritt.) Vinner kundene, vinner vi Jeg gir herved SKAGEN Fondene fullmakt til å innhente opplysninger om størrelsen på beløpet. Denne fullmakten gjelder overfor banken beløpet hentes fra. Vennligst belast bankkontonummer: Dato: Signatur: Spareavtale og engangstegning Aksjefond (min. kr 250) Belastningsdato: Hver måned Hvert kvartal Hvert år Engangstegning (min. kr 1000) SKAGEN Vekst Kr Kr SKAGEN Global Kr Kr SKAGEN Kon-Tiki Kr Kr Rentefond (min. kr 1000) Belastningsdato Hver måned Hvert kvartal Hvert år Engangstegning (min. kr 1000) SKAGEN Avkastning Kr Kr SKAGEN Høyrente Kr Kr Overføring av andeler fra andre fond Vennligst innløs mine andeler i: Verdipapirfondet: Antall andeler: (eller) Beløp:... Jeg gir herved SKAGEN Fondene fullmakt til å innhente opplysninger om størrelsen på det innløste beløpet og valuteringsdatoen. Denne fullmakten gjelder både overfor verdipapirfondene som mine andeler overføres fra, og overfor banken som ovennevnte beløp overføres til (banken der jeg har min bankkonto). Beløpet overføres til mitt bankkontonummer: Deretter skal beløpet i sin helhet overføres til: Aksjefondet SKAGEN Vekst % Rentefondet SKAGEN Avkastning % Aksjefondet SKAGEN Global % Rentefondet SKAGEN Høyrente % Aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki % Gavebrev Gavebrevets giver Navn: Adresse: Postnummer/-sted: Telefon arbeid/privat: På gavebrevet skal det stå følgende beskjed: Gavebrevet sendes: Mottaker Giver Aksjefond (min. kr 250) Rentefond (min. kr 1000) SKAGEN Vekst Kr SKAGEN Avkastning Kr SKAGEN Global Kr SKAGEN Høyrente Kr SKAGEN Kon-Tiki Kr Du kan sende blanketten på telefaks:

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06 SKAGEN Vekst Status per 30-04-06 Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 16,6% siden nyttår Fondets norske aksjer utviklet seg noe svakere enn Oslo Børs Fondets globale aksjer utviklet seg betydelig bedre

Detaljer

1Markedsrapport Januar 2002

1Markedsrapport Januar 2002 1Markedsrapport Januar 2002 Godt nyttår! Børsåret 2001 så lenge ut til å bli et meget trist år for alle som har sparepenger i aksjefond. Etter den tragiske terroraksjonen i New York 11. september stupte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Markedsrapport. og selger på bunn?

Markedsrapport. og selger på bunn? Lukk dokumentet Markedsrapport August 2002 5 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Leder 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang?

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang? SKAGEN Vekst Juni 2006: Stormen er over for denne gang? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 11,4% hittil i 2006 Fondets norske aksjer ligger litt foran Oslo Børs Fondets globale aksjer har utviklet

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

6Markedsrapport September 2001

6Markedsrapport September 2001 6Markedsrapport September 2001 Etter USA-terroren - hva nå? Vi i SKAGEN Fondene er dypt rystet og sjokkert over de fryktelige hendelsene og ondskapen som ligger bak terrorhandlingene i USA tirsdag 11.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 Stigende renter I november hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,19 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,14 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

4Markedsrapport Juni 2001

4Markedsrapport Juni 2001 4Markedsrapport Juni 2001 Det spirer og gror i SKAGEN Fondene Aksjemarkedene utviklet seg positivt i andre kvartal, og hittil i år har både SKAGEN Vekst og SKAGEN Global gjort det vesentlig bedre enn sine

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Ageposten. 1885. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Dagens program Hva er et aksjefond? Hvordan redusere

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

2Markedsrapport Mars 2001

2Markedsrapport Mars 2001 2Markedsrapport Mars 2001 Oppmuntrende start på året SKAGEN Fondene har fortsatt den gode utviklingen fra desember. Alle våre fond har en positiv avkastning og ligger foran sine respektive referanseindekser.

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer