Markedsrapport. Ikke selg på bunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. Ikke selg på bunn"

Transkript

1 Lukk dokumentet Markedsrapport Juni INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Leder 3 Avkastnings- og risikomålinger 4 Nyheter: Elektronisk endringsmelding Private pensjons-forsikringer kan flyttes til IPA Unit Link SKAGEN Fondene i Bergen 5 Nyheter: Høstens informasjonsmøter Sandvolleyball i Vågen Pensjonsordninger tvinger seg frem Har du husket å legitimere deg? 6 Porteføljeforvalternes beretning 11 Portefølje SKAGEN Vekst 13 Portefølje SKAGEN Global 15 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 17 Portefølje rentefondene 19 Fondsrangering & Reisebrev Små fripoliser kan flyttes! 20 Blankett for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Det turbulente aksjemarkedet Svekkelsen innen IT-, telekom- og mediasektoren, frykten for krig mellom India og Pakistan, samt dollarfallet, har ført til stor usikkerhet og fallende børser. Trøsten for andelseierne i SKAGEN Fondene er at våre aksjefond har gjort det relativt bra i denne turbulente tiden. Klikk her! Ikke selg på bunn Dessverre har norske fondssparere vært "flinke" til å selge på bunn og kjøpe på topp. Husk at hvis du skal oppnå meravkastning i aksjemarkedet må du være i markedet over flere år. Å prøve på å "time" markedet, kan fort medføre tap. Se kommentar administrerende direktør Harald Espedal. Klikk her! Deilig å være norsk investor i Danmark Porteføljeforvalterne Kristian Falnes og Filip Weintraub har vært i Danmark og besøkt flere av våre selskaper. Det er mange danske vinnere i porteføljen. Les "reisebrevet". Klikk her! Ny norsk inflasjonsspiral? Det høye rentenivået i Norge gjenspeiler frykten for en ny inflasjonsspiral i Norge. Klikk her! SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, 7011 Trondheim

2 Kjære andelseier 2 Leder Harald Espedal adm. direktør Ved inngangen til juni kan vi konstatere at 2002 så langt har vært et vanskelig år for verdens børser, med betydelige kursfall for de fleste markeder. Norske fond som investerer i utenlandske markeder er, som følge av en betydelig styrking av den norske kronen, spesielt hardt rammet. I tillegg til kursfallet i lokal valuta, kommer et valutatap på toppen. I SKAGEN Fondene kan vi konstatere at vi fremdeles har positiv avkastning i SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, mens SKAGEN Kon-Tiki har opplevd et lite kursfall siden oppstarten i begynnelsen av april. Alle aksjefondene våre ligger betydelig foran sine referanseindekser. Slik sett kan vi si at investeringsfilosofien vår har virket godt også i Det viktigste for kundene våre er at vi over tid kan levere en god absolutt avkastning, sett opp mot andre plasseringsalternativer. Til tross for siste års svake aksjemarkeder, har både SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, siden oppstarten i henholdsvis 1993 og 1997, gitt våre andelseiere en årlig gjennomsnittlig avkastning på linje med eller bedre enn vår ambisiøse målsetting på 20 prosent. Vi er grunnleggende optimistiske for avkastningsmulighetene fremover. I dagens svake og turbulente aksjemarked åpner det seg mange muligheter for investeringer i selskaper som er lavt priset sett i forhold til de underliggende verdiene og inntjeningen. Dessverre er det alt for mange småsparere som lar seg skremme når det blåser kalde vinder over børsmarkedene. Ofte fører dette til at man selger i nærheten av en bunn, og ikke kommer seg inn igjen før markedet er på god vei mot en ny topp. Slikt blir det dårlig med avkastning av. Å "time" aksjemarkedet, å selge på topp og kjøpe på bunn, lar seg i praksis ikke gjennomføre med suksess over tid. Det er gjennom å være i aksjemarkedet over flere år, og gjerne spre sparingen over tid ved å inngå spareavtale, at meravkastningen utover bankrente oppnås. Vi tror det er i turbulente tider som det vi ser i dag at mulighetene er gode for den langsiktige fondssparer! Det er forskjell på fond SKAGEN Fondene har en aktiv forvaltningsfilosofi. Vårt hovedfokus er verdiene i selskapene. Vi finner aksjer verden over som tilfredsstiller en eller flere av de tre U ene: undervurderte, underanalyserte og upopulære. Høy gjeld og svak kontantstrøm er fyord. Det er selskapenes verdiskaping som skal gi våre langsiktige andelseiere best mulig avkastning for lavest mulig risiko. Alt du trenger Ring Kundeservice Vinner kundene, vinner vi

3 3 Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst 6,87 % -2,06 % -1,93 % 14,97 % 11,36 % 12,91 % 19,08 % Oslo Børs totalindeks -0,75 % -19,85 % -9,03 % -1,17 % -4,18 % -0,90 % 7,83 % SKAGEN Global 4,49 % -4,84 % -7,34 % 16,07 % 23,82 % 24,74 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -13,11 % -25,25 % -18,64 % -5,53 % -0,29 % 1,03 % SKAGEN Avkastning -0,50 % 5,82 % 4,90 % 4,37 % 4,78 % 4,36 % 7,09 % BRIX obligasjonsindeks 0,15 % 6,81 % 5,67 % 4,65 % 4,86 % 4,64 % 7,11 % SKAGEN Høyrente 2,40 % 6,90 % 6,91 % 6,57 % 6,74 % Statssertifikatindeks 0,5 2,07 % 6,68 % 6,77 % 6,35 % 6,50 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 17,79 % 7,10 % 16,14 % 15,54 % 13,82 % SKAGEN Global 20,41 % 11,31 % 21,60 % 24,11 % SKAGEN Avkastning -0,99 % -0,77 % -0,28 % -0,08 % -0,28 % SKAGEN Høyrente 0,22 % 0,14 % 0,21 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 23,83 23,17 22,31 23,24 21,33 Oslo Børs totalindeks 26,02 22,98 20,73 27,02 25,17 SKAGEN Global 27,83 26,11 25,03 28,04 Morgan Stanley verdensindeks 14,09 14,57 15,76 18,16 SKAGEN Avkastning 2,93 2,43 2,13 2,00 1,81 BRIX obligasjonsindeks 2,42 2,14 1,88 2,51 2,43 SKAGEN Høyrente 0,32 0,29 0,29 Statssertifikatindeks 0,5 0,56 0,44 0,42 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 6,00 7,55 9,60 11,91 11,54 SKAGEN Global 16,27 14,61 14,10 SKAGEN Avkastning 1,32 1,16 1,08 1,58 1,70 SKAGEN Høyrente 0,29 0,21 0,20 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst -0,40-0,44 0,37 0,21 0,31 Oslo Børs totalindeks -0,96-0,64-0,22-0,31-0,22 SKAGEN Global -0,44-0,59 0,36 0,63 Morgan Stanley verdensindeks -0,02-0,63-0,92-0,38 SKAGEN Avkastning -0,45-0,90-1,00-0,84-0,85 BRIX obligasjonsindeks -0,02-0,63-0,92-0,64-0,53 SKAGEN Høyrente 0,48 0,10 0,06 Statssertifikatindeks 0,5-0,15-0,30-0,46 Information Ratio per SKAGEN Vekst 2,95 0,93 1,69 1,28 1,21 SKAGEN Global 1,30 0,78 1,53 SKAGEN Avkastning -0,95-0,72-0,38-0,05-0,15 SKAGEN Høyrente 0,83 0,76 1,05 Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpeindeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere risiko enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser.

4 Elektronisk endringsmelding Du har nå muligheten for å motta endringsmeldingene elektronisk. Endringsmeldingene blir samlet i et elektronisk arkiv i Investortjenesten (Min konto). Du har mulighet til å søke, lese og skrive ut tidligere endringsmeldinger herfra når du måtte ønske det. 4 Du vil bli varslet per e-post til den e-postadressen du har registrert i "Personopplysninger" når en ny melding er generert. Du kan umiddelbart gå inn og lese meldingen og du slipper også å motta unødvendig papir i posten. Registrering for elektronisk endringsmelding finner du i menyen under meldinger. Klikk på linken Du kan få endringsmelding sendt elektronisk. Deretter er det bare til å krysse av for de konti du ønsker elektronisk endringsmelding for. Private pensjonsforsikringer kan flyttes til IPA Unit Link Har du en gammel privat pensjonsforsikring (tidligere EPES - Egen Pensjonsforsikring etter Skatteloven, nå IPA), kan du flytte den til IPA Unit Link. Hos Handelsbanken Liv får du faktisk muligheten til å få denne pensjonsforsikringen plassert i SKAGEN Fondene! Er du av de som har gamle private pensjonsforsikringer liggende? De kan du nå flytte over til IPA Unit Link i Handelsbanken Liv og få pensjonsforsikringen plassert i SKAGEN Fondene. En flytting av pensjonsavtalen din kan bidra til en pensjonisttilværelse med høyere utbetalinger. Forsikringsselskapenes forvaltning er nemlig preget av lav avkastning. Det skyldes blant annet at de er pålagt rammer som begrenser mulighetene for å investere i aksjer. SKAGEN Fondene kan ikke garantere bedre avkastning, men historisk sett har avkastningen i aksjefond vært bedre enn tradisjonell sparing i forsikring. I tillegg får du sikret etterlatte uten ekstra kostnader. Hvor mye du velger å plassere i aksjefond, i forhold til penge- og obligasjonsfond, avhenger av din risikoprofil. Sentralt her er hvor lang tid som gjenstår før de sparte pensjonsmidlene skal betales ut. Du finner mer informasjon om IPA Unit Link på under menyvalg Pensjon. Der finner du også skjema for flytting. Ta gjerne kontakt med Kundeservice ved spørsmål. SKAGEN Fondene i Bergen I fjor høst etablerte SKAGEN Fondene kontor i Bergen, for å utvide tilbudet til våre mange kunder i Bergen og Hordaland. Vi har kontor i 4. etasje i Foreningsgaten 3, vegg i vegg med Rica Travel Hotel. Der treffer du Dag Straume og Richard Haugland. Hver måned er det informasjonsmøte om innskuddspensjon i Bergen. Ta kontakt med Richard eller Dag for mer informasjon. Bruk Dag og Richards kompetanse til å forvalte dine penger! De bistår gjerne med informasjon om våre fond og utviklingen i dem, og kan fortløpende orientere om vårt markedssyn. De hjelper til ved flytting av fondsandeler fra andre forvaltere til SKAGEN Fondene, ved flytting av livrente eller gamle IPA (eller EPES som det het før, egen pensjonsavtale etter skatteloven), og andre transaksjoner. Du er hjertelig velkommen til å stikke innom Foreningsgaten 3, men det sikreste er å gjøre en avtale på forhånd. Formuesforvalter Dag Straume har vært daglig leder og partner i selskapet Investeringsrådgivning AS. Han har også erfaring fra bank og forsikring. Dag Straume er utdannet siviløkonom, og har i tillegg MBA i Shipping Management fra Norges Handelshøyskole. Du treffer Dag på telefon eller via e-post Formuesforvalter Richard Haugland kommer fra stilling som aksjemegler i Sundal Collier & Co. Han er utdannet diplomøkonom, og har i tillegg finansutdanning fra University of Strathclyde. Richard har telefon og e-post

5 Høstens informasjonsmøter SKAGEN Fondene er i disse dager i ferd med å planlegge høstens informasjonsmøter. I august/september vil vi være å treffe på følgende steder: Sør-Vestlandet/Sørlandet Østlandet Midt- og Nord-Norge Nord-Vestlandet Bergen/Hordaland Stavanger Oslo Trondheim Ålesund Bergen Sola Gol Røros Molde Voss Sandnes Hemsedal Stjørdal Ørsta Fjell Ålgård Skien Orkanger Nordfjordeid Os Bryne Lørenskog Namsos Kristiansund Stord Egersund Arendal Melhus Stryn Flekkefjord Bærum Støren Førde Mandal Fredrikstad Bodø Brattvåg Kristiansand Tønsberg Tromsø Surnadal Strand Vestnes Karmøy Haugesund Vi kommer tilbake med mer informasjon om tid og sted i Markedsrapport5/2002, som kommer i månedsskiftet juli/august. 5 Sandvolleyball i Vågen Det er sommer, og snart tid for årets World Tour i sandvolleyball. Fra juli er Vågen i Stavanger stengt av for biltrafikk, og fylt med sandvolleyballbaner og et folkeliv helt utenom det vanlige. World Tour i Beach Volley arrangeres midt i Stavanger for fjerde år på rad. Nytt av året er at også de kvinnelige utøverne deltar, så nå er arrangementet dobbelt så stort som det har vært tidligere år. Spill sandvolley med proffene! SKAGEN Fondene er en av samarbeidspartnerne til World Tour, og inviterer våre unge kunder til å delta "aktivt" under folkefesten. Er du i aldersgruppen år, har du muligheten til å delta i vår egen SKAGEN Turnering lørdag 6. juli. Du får sjansen til å spille selv, og får i tillegg en av proffene med på laget! Hvis du vil, kan du ta med en venn eller venninne. Kontakt Kundeservice for mer informasjon og påmelding. Send en e-post til eller ring Det er begrenset antall plasser, så første mann til mølla Pensjonsordninger tvinger seg frem Hvorfor ikke være i forkant av lønnsoppgjørene de neste årene og tegne en pensjonsordning for dine ansatte nå? Pensjonsordning har vært et LO-krav under årets lønnsoppgjør. Resultatet av de fleste forhandlingene er at den enkelte bedrift selv kan avgjøre om de vil gi sine ansatte en pensjonsordning. Pensjonsordninger er nå satt på dagsordenen, og det er stor sannsynlighet for det kan komme til å bli tariffestet i fremtiden. Synes du som bedriftseier at det blir dyrt, kan en løsning være å gi innskuddspensjon som hele eller deler av lønnsoppgjøret. Mer om dette kan du lese på Har du husket å legitimere deg? Når du oppretter konto i banken, må du legitimere deg. Det er på samme måte når du kjøper andeler i fond. Ved kjøpssituasjonen ber vi derfor våre kunder om å levere bekreftet kopi av gyldig legitimasjon med foto og signatur (f.eks. sertifikat, bankkort eller Fra SKAGEN Turneringen under World Tour 2001: Flere av de profesjonelle sandvolleyballspillerne var med som instruktører og deltok på lagene. Her med gruppen år (og speaker Kristian Arntzen). Dersom du ikke har anledning til å være med på lørdag, får alle i aldersgruppen år anledning til å være med på SKAGENs volleyballskole i løpet av uken. Klokken hver dag fra tirsdag 2. juli t.o.m. fredag 5. juli arrangerer SKAGEN Fondene i samarbeid med World Tour en volleyballskole. Det er ikke nødvendig å kunne spille volleyball fra før. Det vil være tilstede en instruktør og en proff spiller så her er mulighetene store både til å lære og ha det gøy. Påmelding direkte til World Tour under turneringen, ved deres informasjonsstand. i artikkelen Tvungen pensjonsordning er lik konkursras. SKAGEN Fondene tilbyr innskuddsbasert pensjonsordning til lave kostnader. Hver enkelt ansatt får sin egen pensjonskonto, hvor den ansatte selv kan velge hvilke fond pensjonssparingen skal plasseres i. SKAGEN Fondene tilbyr fem fond, så fondsvalget er enkelt. En innskuddsordning i SKAGEN Fondene betyr også at bedriften og den ansatte kan tegne andeler i SKAGEN Fondene ved siden av til kun 0,3 %.Har du spørsmål om ordningen, spør Kundeservice på telefon pass). Ikke alle våre kunder har fått levert dette enda. Vet du at dette gjelder deg, ber vi om at du sender oss dette. Er du det minste i tvil om du har levert legitimasjon eller ikke, ikke nøl med å kontakte Kundeservice på telefon , så sjekker vi dette for deg.

6 Krigsfrykt, dollar-, IT- og telekomfall 6 Porteføljeforvalternes beretning Hvis vi plusser på mistillit til amerikanske selskapers regnskaper, får vi siste tids børs klima i et nøtteskall. Trøsten for våre andelseiere er at SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har gjort det relativt bra i denne turbulente tiden. SKAGEN Vekst og SKAGEN Global er fremdeles i pluss siden nyttår. Svekkelsen innen IT, telekom og mediasektoren, frykten for krig mellom India og Pakistan, samt dollarfallet, har den siste tiden ført til økt politisk og økonomisk usikkerhet. Med fallende børser som resultat. Positive signaler fra konjunkturfronten og mange selskaper, har ikke klart å snu den negative trenden. For norske investorer ble investeringene i utlandet svært negativt påvirket av en stigende kronekurs, som gjør at verdiene har falt ekstra mye målt i norske kroner. I Norge fikk vi en overraskende sterk stigning i renten, mye som følge av et dyrt lønnsoppgjør. Verdiutviklingen for rentefondene ble derfor svakere enn ventet. Den sterke kronekursen vil gi en stabilisering av rentenivået og en bedre avkastning for våre rentefond. Fornøyd relativt sett Gitt det faktum at SKAGEN Fondene har en betydelig internasjonal eksponering, må vi likevel si oss fornøyde med de relative prestasjonene for våre aksjefond den siste tiden. Utviklingen har absolutt sett vært stabil, noe som bekrefter styrken i de underliggende selskapene i porteføljene. Det er den sterke norske kronen som skal ha "hovedæren" for en negativ kursutvikling for aksjefondene. Noe av den negative valutaeffekten har vi veiet opp gjennom aktiv valutasikring av porteføljen, særlig mot dollar og yen. Til tross for siste tids svake aksjemarked, har både SKAGEN Vekst og SKAGEN Global gitt sine andelseierne en positiv avkastning så langt i år. SKAGEN Vekst er opp 6,9 %, mot referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks, minus 0,8 %. SKAGEN Global er pluss 4,5 %, mot referanseindeks, Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks, minus 13,1 %. Siden oppstart andre april i år har SKAGEN Kon-Tiki falt i kurs med 4,5 prosent, mens referanseindeksen (nevnte verdensindeks) er ned 10,9 %. Nye markedsindeksen er i samme periode minus 10,2 %. Hittil i andre kvartal 2002 er SKAGEN Vekst ned 1,9 %, mot Oslo Børs Hovedindeks minus 7,3 %. SKAGEN Global er 3,9 % i minus, mot Verdensindeksens minus 12,1 %. Alt målt i norske kroner. Mot våre forventninger og den internasjonale trenden har vi sett en betydelig økning i det norske rentenivået. Så langt i år har SKAGEN Høyrente gitt en avkastning på 2,4 %, mot referanseindeks 2,1 %. For SKAGEN Avkastning har avkastningen vært negativ med en halv prosent, mot referanseinseks pluss 0,15 %. Kilde: Bloomberg Avkastning siden nyttår for SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, og til respektive referanse indekser. Både SKAGEN Vekst og SKAGEN Global er i pluss siden nyttår, og har gjort det bedre enn sine referanseindekser, Oslo Børs Hovedindeks og Verdensindeksen.

7 Gode nøkkeltall i USA negativ markedsreaksjon Den høye økonomiske veksten under årets første kvartal i USA, ble bekreftet nå i andre kvartal. Basert på sentrale forventnings- og tilstandsindikatorer ser også dette kvartalet ut til å gi god økonomisk tilvekst. Årsaken er et fortsatt høyt forbruk blant amerikanerne, og en normalisering av selskapenes lagerhold. Disse ble som kjent redusert ned til et minimum gjennom siste del av Inflasjonen holder seg lav og produktiviteten tok seg kraftig opp første kvartal, noe som var uventet i denne fasen av konjunktursyklusen. Fremdeles overvurdert i USA Kilde: BCA Til tross for en kraftig reaksjon ned fra toppen i 2000, da markedet var kraftig overvurdert, er fremdeles det amerikanske markedet (S&P 500) overvurdert, basert på historiske tall tilbake til I Europa har de fleste nøkkeltall for produksjon og forbruk utviklet seg bedre enn hva markedet har ventet. Dette skyldes stimulanser fra nedsatte renter i 2001, samt betydelige skattelettelser gjeldende fra i år. Veksten i Europa er lite påvirket av dollarkursen. I Asia, utenom Japan, har den økonomiske utvikling vært vesentlig bedre enn ventet. Dette skyldes at disse landenes generelt sterke utenriksøkonomi har gjort at både globale og lokale stimulanser har gitt en direkte positiv effekt på det økonomiske aktivitetsnivået. Japan ser lyset I Japan begynner effekten av at Staten "stapper penger i lommene til befolkningen" å gi synlige konsekvenser, i form av stabilisert produksjon og arbeidsmarked. Det viktigste som har skjedd i den senere tid er imidlertid at forventningsbildet blant japanerne er endret i positiv retning, noe som har gitt en rask og relativt sterk oppgang på børsen. Japan er det eneste av de større globale aksjemarkedene som kan vise til positiv avkastning så langt i år. Sett fra vår side, i den grad vi orienterer oss mot makro-økonomiske problemstillinger, har den økonomiske utvikling hittil i år vært en positiv overraskelse. Oppløftende utsikter Utsiktene fremover er oppløftende. Den økonomiske utviklingen globalt synes godt balansert. Inflasjonsimpulsene er små, godt hjulpet av en svært god produktivitetsutvikling. Den økonomiske avmatingen de siste to årene globalt sett, gir et godt kapasitetsgap som økonomiene kan vokse inn i uten å legge press på inflasjonen. Kombinasjon av vilje til vekst, lav inflasjon og høy produktivitet, gjør at den globale penge-politikken fortsatt orienteres mot økonomisk vekst og lave renter. Den fallende dollarkursen har redusert behovet for tilstramming av pengepolitikken i en rekke land som baserer sine inflasjonsmål på dollar-basert import. Det er derfor sannsynlig at vi står foran en forholdsvis lang periode med lave (risikofrie) renter internasjonalt. Samtidig ser vi at mange bedrifter har kuttet kostnader og investeringer, slik at en varig økonomisk vekst umiddelbart gir bedre marginer og avkastning på kapitalen. Tunge elefanter ødelegger børsbildet Det store børsbildet blir forkludret av mange indekstunge selskaper som sliter med gårsdagens overvurderinger og overinvesteringer, med tilhørende goodwill avskrivninger. Det gjennomsnittlige selskap derimot, som har opplevd lavkonjunktur siden 1997, ser nå salget vokse, marginene bedres, og avkastningen på kapitalen øker. Dette har gitt en ekstremt skjev global børsutvikling. De store "børslokomotivene", som har vært kursdrivere og gitt indeksforvalterne god avkastning de senere årene sliter. Det kommer de til å fortsette med. De fleste andre selskaper, som ikke ble omfattet av de to store bølgene på slutten av 90-årene, indekseringssyndromet og teknoboomen, ser daglig nye toppnoteringer. SKAGEN Fondenes investeringsfilosofi er garantien for at denne børsutviklingen fortsatt skal komme våre kunder til gode. Det gode, produktive, selskap, som er lavt eller moderat vurdert, gir fortsatt gode muligheter for god avkastning på investert kapital. Samtidig kan nedturen for de større selskapene føre til interessante kjøpsmuligheter. Rentemarkedet Internasjonal rente toppet første kvartal Det lange internasjonale rentenivået toppet ut mot slutten av første kvartal, og har siden falt innenfor vårt målområde for året, 4,75 % - 5,25 % (basis 10-års amerikanske statsobligasjoner). Renteforskjellen mellom gode og dårlige låntagere har øket noe i kvartalet, hvilket reflekterer mindre vilje til å ta risiko hos långiverne. Dette er usedvanlig i dette stadiet av konjunktursyklusen, men reflekterer usikkerheten i markedet. Sikkerhet prioriteres fremfor avkastning. Risikoaversjon er tradisjonelt en god indikator for når det er betimelig å plassere midler i rentepapirer med lang løpetid. Produktivitets- og inflasjonsutviklingen gjør at vi ikke finner grunn til å endre våre forventninger om en "risikofri" amerikansk statsobligasjonsrente på mellom 4,75 % og 5,25 % for inneværende år. I hovedmarkedene globalt ser vi få signaler som kan gi styrte renteøkninger ut året. Dette begrunnes -med nevnte fravær av inflasjonsimpulser, stabile råvarepriser, fortsatt usikkerhet om den økonomiske utviklingen, og en fallende dollar. Annerledeslandet Norge øker renten I Norge er bildet definitivt forskjellig. Det dyre lønnsoppgjøret og en svak produktivitetsutvikling gir sterkt stigende enhetskostnader for norsk industri. Rekordlav prisstigning og skatteletter er blitt overskygget av velstandsillusjonen som tre år med unormalt høye oljeinntekter har ført til. Disiplinen og solidariteten i arbeidsmarkedet, som har vært et gjennom-gående trekk fra slutten av 1980-tallet, har forsvunnet. Ved inngangen til året trodde vi at det norske rentenivået var på vei ned mot europeisk nivå. Årsaken til dette var at sentral-banken knyttet renteutviklingen opp mot forventet inflasjons-utvikling. Siste tre måneders hendelser gjør at vi er nødt til å endre disse forventningene. En økning i styringsrenten fra sentralbanken synes nå sannsynlig. I rentemarkedet er det for de neste 12 månedene priset inn en rentestigning fra dagens nivå 6,5 % på 0,7-1,0 %. Ny norsk inflasjonsspiral? SKAGEN Høyrente har i den senere tid hatt en relativ lav løpe-tid på sin portefølje, og har med det vært i stand til å reinvestere i lånepapirer med lav risiko og høyere rente. Den løpende renten til SKAGEN Høyrente ligger i skrivende stund på 7,2 %. 7

8 For obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning hadde vi lagt til grunn at det innenlandske rentenivået kom til å holde seg stabilt fremover, noe som ville føre til at renteforskjellen mot Europa ble redusert. Usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen fremover, med et underliggende press opp på kjerneinflasjonen (som Norges Bank har som styringsmål, ikke over 2,5 % med to års horisont), har ført til at dette ikke har slått til. Renteforskjellen har i stedet økt til et rekordhøyt nivå. Etter vårt skjønn rflekterer dette dels troen (frykten) på at norsk økonomi havner inn i en ny inflasjonsspiral, og dels at det norske rentenivået ikke innen rimelig tid kommer ned mot det europeiske nivået. Noe som jo var målet ved å legge om til en pengepolitikk med et gitt inflasjonsmål. Vår hovedhypotese har vært at overgangen til inflasjonsmål fra Norges Banks side reflekterer et seriøst forsøk på å skape konvergens til Europa, og med det et troverdig grunnlag for norsk pengepolitisk styring. En styrt renteøkning fra dagens nivå representerer etter vårt skjønn en naturlig videreføring av denne politikken, og bør ikke reflekteres i de langsiktige rentene. Vi har derfor fastholdt en lang løpetid for SKAGEN Avkastning, som ved utløpet av mai tilsvarer 4,25 år, med en underliggende avkastning på 6,67 %. SKAGEN Global Vellykket dreining av porteføljen Omplasseringer fra sykliske til mer defensive plasseringer gjennom første kvartal har vært vellykket. Det er i første rekke innen bransjene mat, medisin og lite tapsutsatte finansselskaper fokus har vært satt. Dette har gitt god meravkastning i den senere tid. Porteføljen er nå bedre balansert enn tidligere, og har vist god motstandsevne på svake børsdager. Geografisk ga spesielt det forholdsvis store engasjement i Japan og mellomstore europeiske og nordiske selskaper bra meravkastning. Delvis sikring av valutaen mot den negative effekten av sterk norsk krone har også gitt en pen resultateffekt. Ned i energi "Krigspremier" på oljeprisen og ny etterspørsel etter offshoretjenester, ga et godt resultat for våre energirelaterte investeringer. Vi har i det gode markedet for energiaksjer benyttet anledningen til å selge posten vår i Saipem, som har fulgt oss gjennom flere år. Saipem har vært en meget god bidragsyter til fondets resultater. Vi har også solgt noe i det amerikanske boreselskapet Pride International, til gode priser. Petrobras skuffet markedet med et svakt resultat første kvartal, årsaken var tap på distribusjon av oljeprodukter. Den langsiktige veksthistorien er imidlertid intakt, og vi benyttet den negative reaksjonen på de svake tallene og et svakt brasiliansk aksjemarked til å øke posten vår noe i selskapet. Andelen av energiaksjer er blitt redusert til under indeksvekt. Hovedsakelig har vi selskaper som er forholdsvis lite direkte avhengig av oljeprisen. Russlands økte produksjon, fortsatt lagerbalanse og krigsrisikopremie, peker mot en fortsatt fallende tendens for oljeprisen. Råvarer falt med Kinnevik Råvarer har vært en negativ bidragsyter, særlig som følge av svak kursutvikling for svenske Kinnevik. Vi har økt vår eksponering i selskapet noe, da vi mener kursnivået for aksjen bare avspeiler en mindre del av selskapets treforedlingsvirksomhet. Med på kjøpet får du de betydelige investeringene selskapet har utenom treforedling, blant annet innen media. Innen kapitalvarer service og finans fikk vi frigjort mye likvidetet fra salget av danske Sophus Berendsen. Vi økte posisjonen vår i en annen danske, A.P Møller rederiet Svendborg, da vurderingen ble lav i forhold til et oppsving i ratene for containerskip. I tillegg var kursen presset kunstig ned av "indeksinvestorer". Gode resultater fra FLS Industries, og Finnair, samt et betydelig utbytte fra det belgiske rederiet CMB, ga et vesentlig bedre resultat enn for bransjeindeksen. Vi kjøpte og solgte finske Partek, hvor det kom et bud på selskapet før vi hadde kjøpt den beholdningen vi ønsket oss (se under SKAGEN Vekst). Ytterligere kjøp er foretatt i det sveitsiske landbruksselskapet Bucher Industries. Volkswagen falt - vi kjøpte mer Innen inntektsavhengige forbruksvarer trakk Sony resultatet opp, mens Volkswagen ble den største negative bidragsyteren, etter å ha gitt et godt bidrag første kvartal. Vi benyttet kursfallet for VW til å øke vår posisjon i selskapet til dels betydelig. Børskursen til selskapet gjenspeiler etter vår mening ikke en forventet bedring i resultatet utover i 2002, det nye modellprogrammet som er i ferd med å rulles ut, samt merverdien som ligger i en utskilling av Audi som et eget selskap. Vi solgte Radioshack, og reinvesterte i den mexikanske hvite- og brunevarekjeden Grupo Elektra. Fremdeles billig i Asia Kilde: BCA Asiatiske aksjer er fremdeles lavt priset basert på bokførte verdier. Forholdstallet mellom børsverdi og inntjening, P/E, er også lavt. Carlsberg gikk så det skummet Defensive forbruksvarer ga et meget godt bidrag til resultatet. Den største posten, det danske bryggeriet Carlsberg, utviklet seg meget positivt etter å ha levert gode tall for årets første kvartal. Vi økte vår beholdning i forkant av resultatfremleggelsen, og solgte oss etterpå ned i B-aksjen mot rabatterte, stemmeberettigede A-aksjer. I det nederlandske oppdrettsselskapet Nutreco har vi økt posten vår en del. Innen medisin ble Eisai en god bidragsyter, og i det finske farmasiselskapet Orion fortsatte reprisingen av selskapet. Totalt sett ble bransjen en meget god bidragsyter. Vi har økt vektingen innen defensive forbruksvarer, gjennom ytterligere kjøp av danske Chr. Hansen. Selskapet fortsetter en positiv snuoperasjonen innen tilsetningsstoffer til matvareindustrien, og har en spennende legemiddeldivisjon. Resultatene for finans ble trukket ned av kursfall for E-Trade Group. Her fortsetter vi å selge oss ned. Vi har økt i tyske Hannover Rueckversicherung og Depfa Bank, hvor resultatene for første kvartal var godt over forventningene. 8

9 Innen Informasjonsteknologi utviklet alle våre hovedinvesteringer seg positivt. Samsung Electronics, Kyocera og Motorola hadde alle en mye bedre utvikling enn bransjen som helhet. Årsaken er en kombinasjon av et lavt vurdert utgangspunkt, og at selskapene nå viser gode resultater i et meget vanskelig marked. Vi har kjøpt oss inn i to nye selskaper, det amerikanske dataselskapet Sun Microsystems (se kommentarer under SKAGEN Vekst), og kinesiske Travelsky Technology. Sistnevnte er markedsleder for registrering, booking og reiseformidling på det hurtig voksende kinesiske flymarkedet. Selskapets balanse utgjøres for det meste av likvider. Travelsky Technology er svært konkurransedyktig, og prises til halvparten av utenlandske konkurrenter som Amadeus. Tap på Tac Telecom ble som følge av et betydelig kursfall for Tac en negativ bidragsyter. De andre selskapene hadde en bra utvikling. Vi økte forsiktig i russiske Vimpelcom som leverte meget gode tall for første kvartal. Vimpelcom er markedsleder, og til tross for siste tids pene kursutvikling bør aksjen ha en god del mer å gå på oppover. Bransjebalansen er bedret i kvartalet og vi har fortsatt betydelig overvekt i Europa og Asia. SKAGEN Vekst Fremdeles i pluss Aksjefondet SKAGEN Vekst, som minimum skal ha 50 % av aksjeinvesteringene i norske selskaper, har hittil i år (per 31/5) steget med 6,9 % i verdi. Til sammenligning har Oslo Børs Hovedindeks falt med 0,8 % i samme periode. Hittil i andre kvartal har SKAGEN Vekst opplevd et verdifall på 1,9 %, hele 5,4 prosentpoeng bedre enn utviklingen til Oslo Børs Hovedindeks. Verdien til de norske børsnoterte aksjene i SKAGEN Vekst har steget med 5,5 % siden nyttår, mens de unoterte aksjene (3,8 % av fondet) har steget med 11,9 %. De utenlandske aksjene i fondet har til sammenligning lagt på seg 5,7 % i samme periode, og med det slått Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks med 18,3 prosentpoeng, målt i NOK. Pr. 31/5 var 50,5 % av fondet plassert i norske aksjer, 47,2 % i utenlandske aksjer, og 2,3 % i kontanter. Mindre konsentrert portefølje Av fondets enkeltinvesteringer var det Samsung Electronics, Olav Thon, Pride International og Bergesen som har vært de største positive bidragsyterne hittil i andre kvartal. Norske Skog, McDermott, E-Trade Group og Nera har vært enkeltinvesteringene som har bidratt mest i negativ retning. Siden utløpet av første kvartal har vi solgt oss noe ned, på høye kursnivåer, i fondets største enkeltinvesteringer. Både Samsung Electronics, Norsk Hydro og Bergesen har dermed fått redusert vekt i porteføljen. Konsentrasjonsgraden i porteføljen er med dette ytterligere redusert. Per 31/5 utgjorde de 10 største enkeltinvesteringene 36,6 % av fondets samlede verdi, mot 38,8 % ved utgangen av første kvartal. Ved inngangen til året var andelen 42,4 %. Solgte Transocean og Saipem Når det gjelder den bransjemessige vektingen av porteføljen er energibiten blitt redusert med to prosentpoeng siden utløpet av første kvartal. Både Transocean og Saipem ble solgt etter bra kursoppgang. Sistnevnte som følge av at de kjøpte opp det franske selskapet Bouygues Offshore. Prisen var etter vårt skjønn høy, og siden oppkjøpet blir gjort med lånte midler, øker den finansielle risikoen i Saipem betydelig. Selskapet har vært en god bidragsyter i de to og et halvt årene vi har vært aksjonær, med mer enn en dobling av aksjekursen. Vi har også redusert oss i det amerikanske riggselskapet Pride International, og økt eksponeringen noe i Roxar, etter at selskapet leverte et tilfredsstillende resultat for første kvartal. 9 Finsk kule - 30 % på få uker Innen området kapitalvarer har vi sikret oss litt gevinst i McDermott, som har hatt en pen kursutvikling siden vi i fjor høst gikk inn i selskapet. Nye selskaper i porteføljen siden første kvartal er sveitsiske Bucher Industries, danske D/S Svendborg, svenske Brostrøm, og finske Partek. Bucher Industries er et industrikonglomerat med hovedsete i Sveits. Produksjon av landbruksutstyr er største virksomhetsområdet. D/S Svendborg, et selskap i danske A.P. Møller konsernet, er et konglomerat innen olje-, offshore og shipping, mens Brostrøm er et produkttankrederi. Begge selskapene selges etter vår mening med stor rabatt i forhold til de underliggende verdiene. I Brostrøm er også aksjonærstrukturen åpen. I april gikk vi inn i det finske industrikonglomeratet Partek. Det var imidlertid ikke lenge vi "fikk lov" å være aksjonær i selskapet. Kun noen uker etter vår inntreden kom det et bud på alle aksjene i selskapet. Vi valgte å akseptere budet, og realiserte med det en kjapp gevinst på ca. 30 prosent (5 mill. NOK). Posten i Kongsberggruppen er økt noe siste måned, blant annet som følge av våre forventninger om at spekulasjonene rundt strukturendringer i selskapet kommer til å øke fremover. Noe som kan føre til kursoppgang for aksjen. Dobling i oppdrett Andelen innen konsumvarer er økt med nesten to prosentpoeng siden inngangen til andre kvartal. Økningen skyldes først og fremst at vi har doblet våre poster i oppdrettsselskapene Lerøy Seafood Group (børsnoteres f.o.m. 3/6) og nederlandske Nutreco. Sistnevnte er verdensledende innen fiskefor og fiskeoppdrett, samt har en betydelig virksomhet innen kylling- og grisefor. Vi har fortsatt trenden fra første kvartal med å øke andelen av porteføljen med selskaper innen bank og finans. Posten i BN-Bank er økt ytterligere. Det tyske forsikringsselskapet innen reassuranse, Hannover Rueckversicherung, har vi også kjøpt flere aksjer i. Selskapet leverte strålende resultater for årets første kvartal. Den tyske banken Depfa er nykommer i porteføljen. Banken skal i slutten av juni deles i en rendyrket pantelånsbank og en rendyrket finansieringsinstitusjon rettet mot offentlig virksomhet. Vi forventer at denne prosessen reduserer den verdirabatten som ligger i dagens aksjekurs. Med andre ord tror vi en rendyrking av bankens to virksomhetsområder fører til kursoppgang. Innen teknologi- og telekom er Sun Microsystems ny i porteføljen. Vi forventer økt behovet for reinvesteringer innen nødvendig ITutstyr, som blant annet servere og PC er, da det nå er snart tre år siden forrige boom på området. Forrige topp for slike investeringer kom i forbindelse med 2000 års problematikken. Etter et stort kursfall fra toppen i år 2000, representerer dagens aksjekurs i Sun Microsystems meget lave forventninger til fremtiden. Vi har solgt oss noe ned i og sikret gevinst i Global IP Sound, samt økt beholdningen noe i det russiske mobilselskapet Vimpelcom. Selskapet, som er 30 prosent eid av Telenor, leverte nylig meget sterke tall for årets første kvartal. Sikret oss noe mot sterk krone Vi har i lengre tid valgt å valutasikre deler av våre investeringer i utlandet mot effekten av en sterk kursutvikling for norske kroner. Dette gjør vi gjennom å ha en negativ saldo på våre konti i utenlandsk valuta som motsvares av en positiv saldo på vår bankkonto i norske kroner. Ved inngangen til året var ca. 22 % av SKAGEN Veksts investeringer i utlandet valutasikret. Denne har suksessivt økt til 29 % i mai. Ved inngangen til juni ble valutasikringen i fondet redusert til ca. 24 %. Sikringsvalutaene utgjøres hovedsakelig av amerikanske dollar og japanske yen.

10 SKAGEN Kon-Tiki Dårlig startklima I SKAGEN Kon-Tiki ble vi i løpet av perioden fullt investert. At vi har brukt noe tid på å plassere midlene som kom inn i begynnelsen av april har ikke vært noen ulempe. Siden oppstarten for fondet 2. april har ikke akkurat det internasjonale børsklimaet vært det beste. Utviklingen for fondet siden starten er en nedgang på 4,5 %, som er henholdsvis seks og syv prosentpoeng bedre enn indeksen for nye markeder og referanseindeksen (verdensindeksen). Gode bidragsytere har vært Carlsberg, Gedeon Richter, samt de sydøst asiatiske telekomselskapene. Svakest utvikling så vi i Brasil, hvor innenlandsorienterte bedrifter ga betydelige kurstap. Både valutakurs og aksjemarked i landet falt betydelig etter at den radikale presidentkandidaten fikk medvind på meningsmålingene. Nye markeder generelt har tatt en hvilepause i den positive utviklingen vi har sett siste året. Den underliggende styrken er imidlertid god, samtidig som selskapene fortsatt er lavt vurdert. Vår geografiske balanse er ca 45 % i Asia, 25 % i Øst-Europa og Afrika, samt 23 % i Latin-Amerika. Kjøpt verdenstreer på kopper Innen råvarer, som har vært en bra bidragsyter, har vi kjøpt det mexicanske selskapet Grupo Mexico. Selskapet er verdens tredje største produsent av kopper, og en betydelig produsent av sølv og gull. Grupo Mexico har også Mexicos største jernbanesystem. Selskapet har etter kjøpet av amerikanske Asarco i 1999 vært fullastet med gjeld. I den senere tid har de imidlertid solgt unna eiendeler til gode priser. Grupo Mexico leverte et oppsiktsvekkende godt resultat for første kvartal. Metallprisene har også utviklet seg meget positivt. Hvis refinansieringen og den gode operative utviklingen fortsetter, er potensialet betydelig. Inn i verdens største mobilmarked Innen teknologi har vi kjøpt Sun Microsystems og Travelsky, som begge er omtalt under avsnittet om SKAGEN Global. Innen telekom har vi kjøpt China Unicom, Kinas nest største mobiloperatør. Selskapet har også et betydelig engasjement innen bredbånd. Selskapet er priset til halvparten av sin hovedkonkurrent, China Mobile. Mulighetene er store for at China Unicom blir markedsleder i Kina på neste generasjons mobiltelefoni. Vi har i forbindelse med en privatiseringsprosess kjøpt oss inn i koreanske KT Corporation. Som markedsleder og pioner innen neste generasjons mobiltelefoni er selskapet lavt priset samtidig som selskapet har lite gjeld. Telekom-selskaper utgjør nå en snau fjerdedel av porteføljen til SKAGEN Kon-Tiki. Sektoren har, som følge av avtakende vekst, høy gjeld, og skyhøye kostnader i forbindelse med kjøp av lisenser for neste generasjons mobiltelefoni, vært under til dels sterkt salgspress globalt. Samtidig har tradisjonell telefoni hatt betydelig overkapasitet. Dette gjelder imidlertid ikke i nye markeder. Her er selskapene lavt vurdert, veksten meget høy, og gjelden i våre selskaper er lav. Vi har derfor benyttet den svake interessen for telekomaksjer generelt, til å få et betydelig engasjement i særdeles vekstkraftige selskaper til en "billig penge". Elementet av politisk og regulatorisk risiko er søkt redusert gjennom spredning på flere markeder og selskaper. 5. juni 2002 J. Kristoffer C. Stensrud Kristian Falnes 10

11 SKAGEN Vekst Aksjefondet SKAGEN Vekst investerer i undervurderte aksjer i inn- og utland. Minimum 50 prosent av fondets midler skal til enhver tid være investert i Norge. Det overordnede målet er, i likhet med hva tilfellet er for aksjefondet SKAGEN Global, å gi andelseierne høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko (lave kurssvingninger). 11 På målinger foretatt av blant andre Dine Penger, kommer SKAGEN Vekst ut blant de aksjefondene som over tid har gitt høyest avkastning. Samtidig er SKAGEN Vekst rangert som ett av de fondene med lavest risiko. På rangeringer fra andre uavhengige aktører, som den anerkjente internasjonale aktøren Morningstar, kommer også SKAGEN Vekst høyt opp. Redusert risiko oppnås først og fremst ved grundige analyser av de enkelte selskapene, men også ved å "se" trender i norsk- og internasjonal økonomi og næringsliv. Ved å investere i utenlandske selskaper oppnås en redusert risiko sammenlignet med å plassere alle pengene på Oslo Børs. Samtidig gir dette økte gevinstmuligheter. SKAGEN Vekst passer for en investor som ønsker en kvalitativt forbedret, og dermed mindre risikoutsatt, portefølje, sammenlignet med å være investert bare i det norske aksjemarkedet. Fondets startdato 1. desember 1993 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mai 2002) 341,36 % Gjennomsnittlig avkastning per år 19,08 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover 6 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks Porteføljeforvalter Kristian Falnes Geografisk fordeling Norge 46,74 % Kjerne-EU 10,91 % Perifer-EU 10,49 % Øst-Europa 1,50 % Nord-Amerika 6,54 % Syd-Amerika 1,65 % Asia ex Japan 11,84 % Japan 4,28 % Kontanter 2,26 % Norge Unotert 3,80 % Årstall Avkastning Referanse- Forvaltnings- Antall indeks kapital* andelseiere Hittil i år per ,87 % -0,75 % ,33 % -16,57 % ,86 % -1,68 % ,39 % 45,54 % ,37 % -26,65 % ,23 % 32,63 % ,09 % 32,12 % ,72 % 11,60 % ,13 % 7,13 % *I millioner kroner SKAGEN Vekst mot Oslo Børs hovedindeks Bransjefordeling Energi 12,05 % Råvarer 8,33 % Kapitalvarer, service og transport 25,64 % Inntektsavhengige konsumvarer 4,94 % Defensive konsumvarer 6,89 % Medisin 3,44 % Bank og finans 11,99 % Informasjonsteknologi 14,31 % Telekom 5,64 % Nyttetjenester 1,62 % Småposter 2,89 %

12 Verdipapirportefølje SKAGEN Vekst per 31. mai 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi (W. Index: 7,4 %) Solstad Offshore , ,73 % Pride International , USD ,29 % Kerr McGee , USD ,25 % Bonheur , ,03 % Ganger Rolf , ,39 % Geophysique , EUR ,99 % Dof , ,93 % Hydralift , ,73 % Petrobras ord , USD ,64 % Roxar , ,62 % FMC Technologies , USD ,61 % DNO , ,57 % Petrobras pref , USD ,54 % Fortum , EUR ,46 % Hitecvision , ,26 % Sum Energi ,05 % Råvarer (W. Index: 5,1 %) Norske Skog , ,20 % Pechiney , EUR ,45 % Antofagasta , GBP ,47 % Crew Development , ,22 % Sum Råvarer ,33 % Kapitalvarer, service og transport (W. Index: 10,2 %) Norsk Hydro , ,73 % Bergesen A , ,29 % Stolt Nielsen , ,08 % Kongsberg Gruppen , ,67 % Leif Høegh , ,64 % SAS , ,43 % McDermott intl , USD ,27 % Odfjell A , ,17 % Wilhelmsen A , ,92 % D/S Svendborg A , DKK ,87 % Partek , EUR ,73 % I.M. Skaugen , ,70 % I.M. Skaugen konvert. Konvertibel , ,49 % Concordia Maritime , SEK ,67 % Solvang , ,48 % Bucher Industries , CHF ,46 % Brostrøm B , SEK ,46 % CMB , EUR ,44 % Furukawa Electric , JPY ,40 % P & O , GBP ,39 % FLS Industrier B , DKK ,36 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,64 % Inntektsavhengige forbruksvarer (W. Index: 13,7 %) Ofoten & Vesterålen D/S , ,65 % Rica Hotell & Restaurant , ,34 % Sensonor , ,94 % Sony , JPY ,76 % Hackman , EUR ,42 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,94 % Defensive konsumvarer (W. Index: 8,6 %) Nutreco Holding , EUR ,67 % Rieber , ,03 % Carlsberg B , DKK ,03 % Lerøy Seafood Group , ,99 % International Plantations and Finance , DKK ,49 % Aarhus Oliefabrik , DKK ,24 % Holsten-Brauerei , EUR ,48 % Orkla , ,36 % Expert Eilag , ,28 % Synnøve Finden 10% konv. Lån , ,23 % Synnøve Finden , ,10 % Sum Defensive konsumvarer ,89 % Medisin (W. Index: 11,9 %) Orion-Yhtyma A , EUR ,12 % Eisai , JPY ,73 % Axis-Shield (London) , GBP ,65 % Axis-Shield , ,32 % Chr. Hansen Holding , DKK ,44 % Lavipharm , EUR ,17 % Sum Medisin ,44 % Bank og finans (W. Index: 21,9 %) Bnbank , ,18 % Amagerbanken , DKK ,82 % Olav Thon , ,52 % Hannover Rueckversicherung , EUR ,05 % Depfa Bank , EUR ,81 % E*Trade Group , USD ,68 % Old Mutual , GBP ,65 % Yapi Kredi Bank , USD ,51 % Singer & Friedlander , GBP ,43 % Nordlandsbanken , ,34 % Sum Bank og finans ,99 % Informasjonsteknologi (W. Index: 11,7 %) Samsung Electronics , USD ,94 % Kyocera , JPY ,75 % Kyocera (ADR) , USD ,61 % Samsung SDI , USD ,18 % Nera , ,75 % Motorola , USD ,64 % Q-Free , ,64 % Rambus Inc , USD ,56 % Sun Microsystems , USD ,47 % Global IP Sound , ,46 % Webcenter Unique , ,30 % Tandberg Data , ,25 % Kitron , ,24 % Corvis , USD ,23 % Proact IT , SEK ,17 % Hands , ,13 % Sum Informasjonsteknologi ,31 % Telekom (W. Index: 11,7 %) Pt.Telekomun. Indonesia , USD ,25 % Vimpelcom , USD ,50 % Cable & Wireless , GBP ,89 % Sum telekom ,64 % Nyttetjenester (W. Index: 3,8 %) Hafslund B , ,18 % NESA , DKK ,45 % Sum Nyttetjenester ,62 % Småposter Småposter børsnot. Norge ,03 % Småposter utland ,26 % Småposter unoterte Norge ,60 % Sum Småposter ,89 % Sum verdipapirportefølje ,74 % Disponibel likviditet ,26 % SUM ANDELSKAPITAL ,00 % Basiskurs 449,1272 Innløsningskurs 447,7798 Sum Norge - Børsnoterte ,74 % Sum Norge - Unoterte ,80 % Sum Utland ,20 % Sum Disponibel likviditet ,26 % Sum Andelskapital ,00 % Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet. 12

Markedsrapport. og selger på bunn?

Markedsrapport. og selger på bunn? Lukk dokumentet Markedsrapport August 2002 5 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Leder 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

1Markedsrapport Januar 2002

1Markedsrapport Januar 2002 1Markedsrapport Januar 2002 Godt nyttår! Børsåret 2001 så lenge ut til å bli et meget trist år for alle som har sparepenger i aksjefond. Etter den tragiske terroraksjonen i New York 11. september stupte

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Desember 2002 8 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. Velg en forvalter du tror på: 2 Kommentar

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport September 2002 6 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

6Markedsrapport September 2001

6Markedsrapport September 2001 6Markedsrapport September 2001 Etter USA-terroren - hva nå? Vi i SKAGEN Fondene er dypt rystet og sjokkert over de fryktelige hendelsene og ondskapen som ligger bak terrorhandlingene i USA tirsdag 11.

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

2Markedsrapport Mars 2001

2Markedsrapport Mars 2001 2Markedsrapport Mars 2001 Oppmuntrende start på året SKAGEN Fondene har fortsatt den gode utviklingen fra desember. Alle våre fond har en positiv avkastning og ligger foran sine respektive referanseindekser.

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Bare lave priser?

Markedsrapport. Bare lave priser? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2007 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2007 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

markedsrapport 5 Nytt år 7 Vi pusser opp 10 En undervurdert gave 12 Kvartalsregnskap Er markedets forventinger til inntjeningen i 2010 for høy?

markedsrapport 5 Nytt år 7 Vi pusser opp 10 En undervurdert gave 12 Kvartalsregnskap Er markedets forventinger til inntjeningen i 2010 for høy? markedsrapport NUMMER 7 DESEMBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Nytt år Bli med på Nyttårskonferansen 21 7 Vi pusser opp På nyåret kommer SKAGENs nye nettsider 1 En undervurdert gave Et gavebrev i våre fond kan

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Med fremtiden foran seg. Verdiskaping fremfor gratis penger. Smart plan

Markedsrapport. Med fremtiden foran seg. Verdiskaping fremfor gratis penger. Smart plan Markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2013 www.skagenfondene.no Verdiskaping fremfor gratis penger Kristoffer Stensrud kommenterer. >48 Smart plan Takket være en uttaksavtale fikk Roger Terje Larsson friheten

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder

Detaljer