6Markedsrapport September 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6Markedsrapport September 2001"

Transkript

1 6Markedsrapport September 2001 Etter USA-terroren - hva nå? Vi i SKAGEN Fondene er dypt rystet og sjokkert over de fryktelige hendelsene og ondskapen som ligger bak terrorhandlingene i USA tirsdag 11. september. Det er de menneskelige lidelsene som først og fremst opptar oss, og vi registrerer at slik er det for de aller fleste: Det er påfallende få som har vært opptatt av penger i disse dager. Informasjonsbehovet er imidlertid stort. Svært mange av våre kunder henvender seg til oss og ber om vår vurdering av de konsekvenser disse fryktelige hendelsene kan ha for verdensøkonomien og finansmarkedene. Dette kan du lese om på side 3 i rapporten. Denne markedsrapporten skulle ha vært sendt ut tidligere, men vi holdt den igjen som følge av hendelsene i USA. Du vil kanskje legge merke til at vi ikke kommenterer terrorhandlingene senere i rapporten. Dette fordi markedssynet (fra side 4) ble skrevet 4. september. Vi står fortsatt ved dette synet. Velkommen til informasjonsmøter! Få markedsrapporten raskere! Vi ønsker å tilby deg muligheten til å motta markedsrapporten elektronisk. På den måten vil du få informasjon hurtigere enn hvis vi sender den til deg i posten. Får dere flere rapporter, men synes det holder med en? Send oss en melding til eller fyll ut og send inn blanketten inne i rapporten. I høst er vi å treffe i en lang rekke byer og steder. Tema er våre investeringer, vårt syn på fremtiden, samt orientering om innskuddsbasert pensjon. I tillegg har vi temamøter om kvinner og sparing på langt de fleste av de samme stedene. Sistnevnte møter vil være i en sosial ramme. Vi ønsker deg hjertelig velkommen - ta gjerne med andre som er interessert i sparing i fond. Høstens informasjonsmøter Dato Sted Lokaler 01. oktober Surnadal Surnadal Hotel 02. oktober Haugesund Rica Maritim Hotel 02. oktober Strand Jørpeland Brug 02. oktober Sunndalsøra Sunndalsøra Hotell 09. oktober Sandøy/Harøy Finnøy Sjøhus 10. oktober Fosnavåg Hotel Neptun 11. oktober Ulsteinvik/Hareid Ulstein Hotell 15. oktober Stranda Stranda Hotell 16. oktober Volda/Ørsta Vikingfjord Hotell - Ørsta 16 oktober Eigersund Egersund Hotel 17. oktober Sykkylven Sykkylven Hotel & Apartments 17 oktober Gjesdal Ålgård Hotel 18 oktober Flekkefjord Hotel Maritim 18. oktober Vestnes Vestnes Fjordhotell 22. oktober Brattvåg Brattvåg Hotel 23. oktober Åndalsnes Grand Hotel Bellevue 24 oktober Etne Etne Hotel 24. oktober Aukra Aukra Hotell 25. oktober Midsund Midsund Kro 30 oktober Karmøy Henderson Airport Hotel 30. oktober Stryn Stryn Hotel 31 oktober Sauda Sauda Fjordhotel 31. oktober Nordfjordeid Nordfjord Hotell Møtene vil vare fra klokken

2 Informasjonsmøter "Kvinner og sparing" Dato Sted Lokaler 2. oktober Sandnes Sandnes Kulturhus 3. oktober Stavanger Arkeologisk Museum 4. oktober Bryne Bryne Kro og Motell 9. oktober Ålesund Glasshuset på Aksla 10. oktober Molde Gildehallen, Romsdalmuseet 11. oktober Bergen Bryggen Museum 16. oktober Kristiansand Sørlandets Kunstmuseum 17. oktober Arendal Bomullsfabrikken 23. oktober Tromsø Polarmiljøsenteret 24. oktober Trondheim Trondheim Kunstforening Disse møtene vil vare fra klokken Påmelding til alle møtene: Bruk vårt nye påmeldingsskjema på ring Kundeservice på telefon eller faks innen kl. 12 dagen før møtet avholdes. Kortsiktig gevinst kan virke forlokkende. Men vi lar oss ikke lede ut i fristelse. Vår holdning til forholdet mellom avkastning og risiko er nedfelt i forretningsideen: Vi vil tilstrebe best mulig avkastning for lavest mulig risiko. Det innebærer at vi lar våre langsiktige vekstsituasjoner utvikle seg under nitid kontroll. Vi lar oss ikke friste til å satse på usikre investeringer som vi ikke forstår oss på. Innskuddspensjon i SKAGEN Fondene: Mer forutsigbart for bedriften Enklere og mer interessant for medarbeiderne Innskuddspensjon er en skattegunstig pensjonsordning der innskuddet kan plasseres i aksje- og rentefond. Arbeidsgiver avtaler et årlig pensjonsinnskudd som innbetales til en pensjonskonto for hver enkelt ansatt. Pensjonskostnaden for bedriften blir dermed det årlige innskuddet. Dette fører til mer forutsigbare kostnader. Den endelige pensjonen for den enkelte bestemmes dermed av de samlede innskuddene og avkastningen på pensjonsmidlene. Pensjonen = innskudd + avkastning Verdipapirfond har historisk vist seg å gi bedre avkastning enn tradisjonell bank- og forsikringssparing. Totalt sett blir pensjonen et produkt av den faktiske lønn og den totale avkastning man har hatt i løpet av yrkeskarrieren, og ikke utelukkende av lønnen ved pensjonsalder. Hver enkelt medarbeider får pensjonskonto i SKAGEN Fondene SKAGEN Fondene tilbyr innskuddspensjon etter følgende retningslinjer: Arbeidsgiver inngår avtale med SKAGEN Fondene om innskuddspensjon og bestemmer hvor mye som skal spares i året. Det opprettes en egen pensjonskonto for hver ansatt, der den ansatte selv kan bestemme hvilke fond pengene skal settes i. Avkastning legges i sin helhet til pensjonskapitalen. En eventuell negativ avkastning er den ansattes eget ansvar. Integritet: SKAGEN Fondene er til for å gi kundene best mulig avkastning. Vi har ingen annen agenda. Verdipapirfond er en hensiktsmessig organisasjonsform for forretningsvirksomheten, da den gir alle andelseiere lik behandling. Integritet, likhet, uavhengighet og fortjenestedeling gir oss et unikt interessefellesskap med andelseieren. 2 Kort oppsummert kan vi si at en innskuddspensjonsordning gir følgende fordeler for bedriften og de ansatte: Fordel for bedriften Forutsigbare kostnader. Attraktiv arbeidsgiver i kampen om de dyktige folkene. Skattefordel (innskudd er fradragsberettiget ved ligningen). Enkelt å etablere, enkelt å oppdatere via internett. God oversikt. Investeringsvalg gir høyere engasjement hos den ansatte. Investeringstilbudet skreddersys den enkelte bedrifts behov. Et synlig pensjonsgode som blir verdsatt av de ansatte. Pensjonssparing og forsikring i adskilte ordninger. Fordel for de ansatte Økonomisk trygghet som pensjonist. En enkel og oversiktlig pensjonsordning der den ansatte har investeringsvalget. Oversikt over verdiutvikling for den enkelte på internett. Skattefritt for den ansatte fram til pensjonsalder. Muligheter for tilleggssparing til gunstig pris. Gode avkastningsmuligheter. Ta kontakt med oss på telefon dersom du eller din bedrift vil vite mer om innskuddspensjon i SKAGEN Fondene.

3 Er bunnen nådd? Sommeren ga fortsatt fall i aksjemarkedene globalt, som følge av nedjusterte vekstforventninger. Fallet i aksjemarkedene har vedvart en stund nå, og det er med utgangspunkt i dette at vår fornemmelse er at det sterke nedsalget av aksjer i kjølvannet av terroristangrepet i USA representerer en naturlig bunn i denne konjunktursekvensen. Teknobølgen knakk allerede i mars 2000, og siden august i fjor har også de generelle markedene vist en til dels sterkt fallende tendens. I norske kroner har verdensmarkedet falt med 32,5 % (per 13/9), mens det norske marked har redusert seg med 33,5 %. Hvilket er en sterk korreksjon. Årsakene er mange. I første fase av nedgangen var det aksjer innen teknologi, media og telekom (TMT) som dro hele markedet ned. Etter hvert har fallende forventninger til konjunkturutviklingen på generell basis blitt dominerende. Spesielt over sommeren har resignasjonen bredt seg, følelsen av en grå fremtid har gitt fortsatte nedjusteringer og generelt fallende kurser. Resonnementet at USA, med sine ubalanser, skulle redde verdens økonomiske fremgang, viste seg spekulativt, og lite sannsynlig. Hvor står vi da globalt etter terrorangrepet? Vår fornemmelse er at det sterke nedsalget av aksjer i kjølvannet av terrorangrepet representerer en naturlig bunn i denne konjunktursekvensen. Årsaken er at det nå kan adresseres enkelte hovedproblem i den internasjonale økonomien, som ubalansen i amerikansk forbruk og oppsparing (se graf) - hvor store beslag amerikanske forbrukere legger på de internasjonale kapitalmarkedene USA Personal savings rate Total and adjusted for capital taxes & other tax increases Old figures FIRST Spareraten i USA Adjusted Den sterke kapitalstrømmen vi har sett til USA de siste årene kan bli redusert, hvilket frigjør kapital til investering og forbruk for resten av verden. Samtidig vil fallende globale renter åpne opp for større stimulans av innenlandsøkonomien i viktige økonomier i Østen og Europa, som i dag er i god balanse, men som "underforbruker" sterkt. Dette er mest merkbart i Japan. Rentene faller Rentene faller i USA, og de forventes å falle mer. Sentralbanken pøser inn milliarder av dollar i likvider til markedet for å styrke tilliten til banksystemet og amerikansk økonomi. Et rentefall er bra for aksjemarkedet, da avkastningskravet til aksjer faller. På kort sikt er det, i likhet med hva tilfellet har vært på de europeiske børsene, enkelte aksjer og sektorer som kommer til å falle som følge av frykt for nye terroraksjoner. Slik vi har sett det på de europeiske børsene de siste dagene. Mest utsatt har er reiselivssektoren, med cruiserederier, flyselskaper og hoteller i spissen. Historien viser imidlertid at både det generelle markedet, og spesielt utsatte aksjer, har en tendens til å overreagere til dels kraftig på kort sikt. Gulf-krigen er et godt eksempel i så måte. Her ble også reiselivsaksjer rammet kraftig, men kom, i likhet med resten av aksjemarkedet, seg meget raskt opp igjen etter at krigen var over. Kortsiktig tilbakeslag Den realøkonomiske effekten av terrorhandlingen i USA blir sannsynligvis et par kvartaler med negativ økonomisk vekst. Som følge av årets kraftige rentefall, kombinert med skattepakker til det amerikanske folk, regnet markedet med at amerikansk økonomi kom til å snu opp fra resesjon til ny økonomisk vekst i løpet av fjerde kvartal i år eller første kvartal neste år. Dette vendepunktet kan nå bli utsatt noe i tid. Den økonomiske aktiviteten i USA er nå på nullpunktet, og forbrukertilliten forventes å svekkes på kort sikt. Dette medfører at spareraten øker, importen faller, og resulterer i en bedre balansert økonomi. Noe som er bra på lengre sikt. Investorene kommer nå til vil avskrive inntjeningen fra selskapene for tredje og fjerde kvartal i år, og se fremover mot neste år da amerikansk økonomi snur nesen oppover igjen. Utover i 2002 blir igjen likviditeten bedre og kjøpekraften sterkere. Alle som har utsatt kjøp av bil, båter, PC, elektronikk, fly- og cruisereiser kommer da på banen igjen. Sammen med den amerikanske sentralbanken kommer det amerikanske folk til å gjøre alt som står i deres makt for å unngå at terroristene også skal få gleden av å sette den amerikanske og hele verdensøkonomien ytterligere tilbake. Her får de nok stor drahjelp fra resten av verden. Godt kjøpstidspunkt? Etter siste tids fall og den tragiske hendelen i USA er aksjemarkedene satt tilbake til sent 1998-nivå. I ettertid et nivå som ikke var preget av voldsom optimisme, gitt Asia-krisen og konkurser blant flere hedgefond. I Japan spesielt har vurderingen av toneangivende selskaper som Sony og Kyocera kommet ned på 1,2-1,5 ganger bokført egenkapital. Med lite gjeld, sterke merkenavn, og god kontroll på sine markeder må dette ansees for å være en gave til investorer. Disse vurderingene er også til stede i Europa, og markedene ser nå, uten grunn, til å diskontere et langvarig økonomisk tilbakeslag. Kanskje mer interessant er det at utviklingen i USA kan vise at også andre land er attraktive å investere i. Langsiktige investorer bør tenke på å investere globalt igjen. Den økte likviditeten i markedene som følge av sentralbankenes respons på terrorangrepet og den påfølgende børsnedgangen gjør at tidspunktet nå er inne til å sette tanke ut i handling. Også for de med en mer kortsiktig horisont. Det markedsøkonomiske system har overlevd talløse kriger, depresjoner og sjokkhendelser, og alltid kommet styrket tilbake. Tidspunktet er derfor å se om de vurderinger som markedet gir oss i dag vil gi oss god avkastning fremover. 3

4 Markedssyn Aksjemarkedene fortsatte nedturen i juli og august, på fortsatte svake konjunkturutsikter og svakere resultater enn ventet fra selskapene. I rentemarkedene fortsatte renten ned, samtidig som obligasjonsrentene falt (gevinst for obligasjonsfondet). Avkastningen var bedre enn referanseindeksene for samtlige fond. Utviklingen i SKAGEN-fondene i denne perioden var imidlertid forholdsvis bra, med en avkastning som var bedre enn referanseindeksene for samtlige fond. SKAGEN Vekst ga i to måneders perioden -6,71 %, som var 2,34 % bedre enn Oslo Børs Totalindeks på -9,05 %. SKAGEN Global ga en avkastning i samme periode på -9,68 % mot avkastningen på Morgan Stanley World Index net i norske kroner -10,92 %. Som i første halvår er det positive avviket mot referanseindeksene oppmuntrende, gitt vår bransjebalanse. Rentefondene har opplevd en god utvikling. Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente steg med 1,3 %, på linje med referanseindeksen. Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning steg med 2,31 % mot 2,09 % for referanseindeksen. Både aksje- og obligasjonsmarkedene avspeiler forventninger. Når forventningene stiger tenderer markedene til i for stor grad å avspeile disse med stor entusiasme. Samme fenomen ser vi i fallende markeder, som i dag, forventningene til 4 OBX Totalind MSCI World SKAGEN Vekst SKAGEN Global Avkastning siden nyttår for SKAGEN Vekst, SKAGEN Global, Oslo Børs totalindeks og Morgan Stanley verdensindeks etter skattejustert utbytte. fremtiden blir for lave i forhold til hva som blir realiteten. Verdiene i selskapene er imidlertid fortsatt til stede, og vår verdibaserte forvaltningsstil tenderer derfor til å gi bra resultater både i nåværende situasjon og i første fase av oppgangen. Internasjonale forhold USA Industrien i USA merket nedgangskonjunkturen først, og i takt med forventningsindikatorene flater produksjonsfallet nå ut. Lagrene, som er viktig indikator i en tidlig fase av nedgangkonjunkturen, falt kraftig i andre kvartal, og er nå under normalnivået. Forbruksforventningene er forholdsvis stabile på et høyt nivå. Hvis forbruket holder seg oppe, vil derfor forbruksstigning umiddelbart forplante seg som produksjonsstigning. Viktige indikatorer på dette er arbeids- og eiendomsmarkedene som ennå er stabile. Konjunkturen befinner seg derfor i et viktig område hvor spørsmålet er om vi fortsatt vil se utflating og forsiktig vekst, eller om konjunkturene skal ha nok et nivåskift ned. For at første alternativ skal inntreffe, er det viktig at stimulansene fra rentefallet og skattelettelsene begynner å virke. Hvis det derimot tar tid før gjelds-, inntekts- og forbruksubalansene blir korrigert kan konjunkturene fortsette videre ned. Kapitalmarkedene tar bare i begrenset grad høyde for sistnevnte scenario. Viktig at stimulansene fra rentefallet og skattelettelsene begynner å virke. Europa I Europa ser aktiviteten ut til å stabiliseres på et lavt nivå, og rentekuttet i slutten av august viser at sentralbanken tar de økonomiske signaler på alvor. Forventningene til produksjon og forbruk er stabile. Fraværet av større makroøkonomiske ubalanser for området sett under ett er positivt, og bør gi muligheter for en bra utvikling fremover. Japan/ Østen I Japan har nedgangskonjunkturen tiltatt i styrke, og forventningene avspeiler stigende usikkerhet. Nytt er det at selskapene nå drastisk sier opp ansatte og kutter kostnader, noe som øker forbruksusikkerheten, men som er nødvendig for at selskapene skal få opp kapitalavkastningen og bedre produktiviteten. Dette vil langsiktig bidra til å rette opp de kroniske feilene i landet. I Østen for øvrig er den globale nedtur svært merkbar innen eksport og industriproduksjon, men stigende innenlandsk etterspørsel balanserer regionen under ett til en viss vekst. I Korea og Indonesia spesielt er fortsatt politisk og økonomisk liberalisering i god gjenge, med stigende tillit til følge. I samtlige regioner overrasker nå inflasjonen positivt på nedsiden, og et begynnende dollarfall bidrar også til å stabilisere verdensøkonomien. Dette skaper muligheter for fortsatt stimulans av den økonomiske politikken. Råvarepriser Råvarepriser og fraktrater har generelt fortsatt ned, men falltakten er moderat, og ligger på nivået fra nedgangstiden i perioden 1990/92. Oljeprisene har holdt seg godt oppe, og tankratene fikk i august et uventet oppsving, på fallende oljelagre i USA. Mye tyder på at råvareprisene generelt er nær en bunn, produsentdisiplinen er svært god og lagrene generelt små. For oljeprisen spesielt bemerkes at den tradisjonelt har hatt liten samvariasjon med økonomisk aktivitetsendring. Kapasitetsoverhenget er lavt, noe som bør gi en høyere vurdering av denne typen selskaper enn hva vi er vant til i denne konjunkturfasen. Spor til god tilvekst ser vi spesielt innen matråvarer, som har vært i en svært lang nedgangsperiode. Renteutviklingen I USA ble renten som ventet satt ned med 0,25 % i slutten av august, og fikk følge av den europeiske sentralbanken 30.august. I Japan er renten allerede nær null, og stimulansen foregår ved

5 pengemarkedsintervensjon. De globale obligasjonsrentene har falt kraftig i perioden og reverserte stigningen i andre kvartal. De positive inflasjonsutsiktene gjør at vi regner med at denne trenden holdes fremover, og bidrar til å stabilisere aksjemarkedene. Muligheten for fortsatte rentekutt er til stede, noe som nå bør flytte hele rentekurven ned. I Norge har obligasjonsrentene også falt, men forskjellen til utlandet har vært stigende. Gode inflasjonstall, stigende arbeidsløshet, og lavere kredittetterspørsel gjør at forutsetningene for et rentefall i Norge, i takt med våre opprinnelige forventninger for året, også begynner å komme på plass. Vi regner imidlertid ikke med endringer av styringsrentene på denne siden av nyåret, men fallende obligasjonsrenter og stigende obligasjonskurser som resultat. Løpetiden i SKAGEN Avkastning er derfor økt noe til 4,3 år (durasjon) og løpende avkastning på 6,4 %. SKAGEN Høyrente har fortsatt sin gode utvikling, og hadde ved tertialskiftet en løpende avkastning på 7,23 % med løpetid på 4 måneder. Ved et rentefall blir den realiserte avkastningen i SKAGEN Høyrente høyere enn dette, samtidig som innskuddsrenten i bank nå er på vei ned. De underliggende verdipapirer er undergitt kritisk vurdering, og vi har økt kravene til utstedere som følge av konjunktursituasjonen, samtidig som vi bare aksepterer sikre rentepapirer med forfall innen et år. For investorer med tidshorisont over 6 måneder anbefaler vi fortsatt SKAGEN Avkastning, samtidig som SKAGEN Høyrente fortsatt er det beste alternativ for midler som skal disponeres på kort varsel. SKAGEN Vekst Investeringsstrategi Avkastningen til SKAGEN Vekst var per utgangen av august i år -4,7 %. Så langt i tredje kvartal har avkastningen vært -6,7 %. Per 31. august var 59,2 % av fondets midler investert i Norge. Fondets mandat tilsier at minimum 50 % skal være investert i det norske aksjemarkedet. De norske børsnoterte aksjene i SKAGEN Vekst har så langt i år hatt et verdifall på 2,0 %, mens de unoterte aksjene i samme tidsrom har steget med 4,4 %. Oslo Børs Totalindeks har til sammenligning falt med 11,9 % siden nyttår. Hittil i tredje kvartal har de norske aksjene (børsnoterte og unoterte) redusert seg med 5,2 %, mens Oslo Børs Totalindeks i samme tidsrom har falt 9,0 %. De utenlandske aksjene i fondet hadde per 31. august falt med 8,0 % siden nyttår, noe som er 8,6 %- poeng bedre enn Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks målt i NOK. Hittil i tredje kvartal har de utenlandske aksjene vist et verdifall på 10,0 % hvilket er 1,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Det norske aksjemarkedet fortsetter å være blant de bedre vestlige aksjemarkeder. Utviklingen så langt i tredje kvartal i aksjemarkedene har vært meget svak. Verdensindeksen målt i NOK har falt 11,2 % siste to måneder. Selv om klimaet på Oslo Børs også har vært dårlig, fortsetter det norske aksjemarkedet å være blant de bedre vestlige aksjemarkeder. Dette i et klima med forverrede konjunkturforventninger som normalt skulle føre til en relativt dårlig periode på Oslo Børs. Årsaken til den relativt gode utviklingen i det norske aksjemarkedet kan tilskrives at selskapene i utgangspunktet var priset lavt, gode halvårstall fra flere toneangivende industriselskaper/ rederier og en oljepris som har utviklet seg bra tatt konjunktursituasjonen i betraktning. De største positive bidragsyterne så langt i tredje kvartal er Norske Skog, Telkom Indonesia, Leif Høegh og Reitan Narvesen som er de viktigste bidragsyterne til at fondet har utviklet seg bedre enn referanseindeksen. På den negative siden er det Kyocera, Stolt Nielsen,Corvis, SAS og Sony som veier tyngst. Økt i energi Det er fortsatt små endringer i den bransjemessige fordelingen i fondet. Relative vurderinger har medført at vektingen innen energi er økt noe på bekostning av inntektsavhengige forbruksvarer og informasjonsteknologi. Siden forrige markedsrapport (6. august) har vi til tross for god ordreinngang solgt posten i Kværner. Hovedårsaken til dette er negativ gjeldsutvikling (økt binding av arbeidskapital) og økt usikkerhet rundt rakettprosjektet Sea Launch. Vi liker ikke at selskapet i økende grad må drive med kundefinansiering for å få oppdrag. Videre er Frontier Drilling, som følge av en relativ vurdering, også solgt. Vi har i stedet økt vår aksjebeholdning i riggselskapet Pride International. Som følge av plasseringsbestemmelsene (maks. 10 % av porteføljen i ett selskap) har vi solgt ytterligere aksjer i Norske Skog. Videre har vi redusert postene noe i SCA, P&O Princess, Norsk Hydro og Askia Invest (frivillig tilbud). Vi har i perioden kjøpt for NOK 12,5 mill. i et nyemitert obligasjonslån i I.M. Skaugen med god løpende rente (11 %) og attraktiv konverteringskurs (91,-) i forhold til selskapets underliggende verdier. Videre har vi økt postene i CMB, Leif Høegh, Axis Shield og Vimpelcom. Dagens usikre makroøkonomiske klima stiller strengere krav til kvaliteten på enkeltinvesteringene i porteføljen. Det er urealistisk å tro at den generelle markedsutviklingen vil berge dårlig funderte investeringsideer slik som ofte er tilfelle i et bullmarked. Likevel vil det sannsynligvis være makroøkonomiske forhold som er trigger til omvurdering av porteføljen som helhet. I denne sammenheng gjentar vi fra forrige markedsrapport at det er aggressive rentekutt i Europa og tegn til utflating av fallet i investeringsetterspørselen og industriproduksjonen i USA som er de mest sannsynlige katalysatorer til mer optimistiske konjunkturforventninger denne høsten. For Norge isolert er redusert 5

6 politisk usikkerhet etter valget og fortsatt god produsentdisiplin innen OPEC de viktigste faktorene for en fortsatt god relativ aksjemarkedsutvikling. SKAGEN Global Investeringsstrategi Fallende selskapsresultater og lavere vekstforventninger setter fortsatt selskapsvurderingene under press, i motsetning til første halvår. I første halvår bidro imidlertid fallende obligasjonsrenter til å gjøre aksjer mer attraktive som investeringsobjekt. Som i andre kvartal ser vi fortsatt at selskapsspesifikke forhold har større innflytelse enn bransje- og geografiske forhold, og vi har derfor fortsatt prosessen mot større konsentrasjon av porteføljen for bedre å øke sikkerheten omkring kvaliteten på hver enkelt investering. En større konsentrasjon av porteføljen for bedre å øke sikkerheten omkring kvaliteten på hver enkelt investering Energi Vi har solgt Transocean med tap, og kjøpte Pride International innen oljeservice. Fallende naturgasspriser har ført til svekkede rater i Mexicogulfen. Langsiktig er dette gunstig for markedet, da dette allerede har medført fallende investeringslyst i bransjen. Pride har i motsetning til Transocean god operativ drift, samt betydelig aktivitet i Brasil og Vest- Afrika, og er lavt vurdert. Fusjonen med Marine Drilling vil gjøre selskapet blant verdens ledende riggcontractors, med blant annet en sterk avdeling for internasjonal landdrillling. Fortum var beste bidragsyter, og de tunge postene i Petrobras og Saipem utviklet seg vesentlig bedre enn markedet. Råvarer Her har vi solgt DuPont da resultatene fortsatt har vært under press, og salget av farmasidelen ikke medførte den ventede omvurderingen. Selskapet er også sterkt eksponert mot en usikker amerikansk industrikonjunktur. Selskap med innslag av stabile forbruksvarer utviklet seg godt, med SCA og IPF/UIE i spissen. Vi kompletterte sistnevnte med Aarhus Oliefabrik, som er markedsleder innen vegetabilske oljer. Vi reduserte marginalt i SCA, Antofagasta og økte i Kinnevik. Kundeserviceselskapet Transcom ble spunnet av ved tertialskiftet. Kapitalvarer/transport CMB, Stolt-Nilsen og Sophus Berendsen utviklet seg svakt som følge av forventninger om svakere konjunkturer. Vi kjøpte i perioden Agco innen landbruksmaskineri. Bransjen ser ut til å vokse igjen etter fire vanskelige år, samtidig som selskapet vil tjene på en fallende dollar. Vurderingen er fundamentalt meget lav. Halve beholdningen i Babcock International ble solgt etter svake resultater. Forbruksvarer Inntektsavhengige forbruksvarer hadde som gruppe et svakt resultat, men hovedposten cruiseselskapet P&O Princess hadde en god utvikling. Vi økte i hotellkjeden Shangri-La som følge av stor eksponering i et kinesisk marked i vesentlig bedring og svært lav verdivurdering. I MCGraw Hill har vi også økt eksponeringen basert på et underliggende godt marked for selskapets læremiddelbit, hvor markedet er mest fokusert på svak annonsekonjunktur. Defensive Forbruksvarer og Medisin var positive bidragsytere. Vi solgte American Home Products som følge av selskapets høye gjeldseksponering, og tok nye gevinster i Lundbeck og Johnson&Johnson. Vi økte marginalt i Neurosearch, etter at selskapet fikk tilført nye utviklingsmidler til CNSforskning. I et klima med stor usikkerhet foretrekkes denne sektoren av mange investorer, men vurderingene er etter vårt skjønn generelt for høye. Finans Innen Finans fikk vi en forholdsvis bra utvikling etter en viss omvurdering av E*Trades inntjeningsstruktur. Yapi Kredi Bank var fortsatt under press etter devalueringstapene i første halvår. Vi gjorde ingen større endringer i porteføljen. Teknologi Innen teknologi var Kyocera og Corvis negative bidragsytere, mens Samsung Electronics steg i perioden. Våre investeringer rettet mot komponentområdet ser lovende ut. Tilbud og etterspørsel ser ut til å balansere etter betydelige lagerfall siste året, samtidig som bransjen konsolideres. Denne sektoren vil derfor ventelig være blant de første som snur ved en normalisering, som følge av at investeringene er på vei ned og forbruket stigende. Alle selskaper har meget solide balanser, og ser ut til å bli bransjekonsolidatorer fremover. Telekom Innen telekom fikk vi en meget god utvikling fra de indonesiske telekomselskapene, i første rekke som følge av stigende valutakurs etter det politiske skiftet i august. Selskapsresultatene var gode, og fremover ventes ytterligere privatisering, med sannsynlig revurdering som resultat. Vi økte marginalt i Cable&Wireless, Vimpelcom, og doblet posten i det thailandske mobilselskapet Tac. Mobilselskapene i nye markeder er etter hvert lavt vurdert samtidig som veksttakten er svært høy. Innen telekom ser vi etter hvert et bedre prisbilde for tjenestene, men gjeldsnivået er generelt fortsatt høyt, noe som vil gi kraftige strukturendringer fremover. Selskapene med de sterkeste balansene blir vinnerne i denne prosessen. 4. september

7 Prospekt kan fås ved henvendelse til SKAGEN Fondene. Tegningsblankett Navn: Adresse: Postnummer/-sted: Telefon arbeid: Telefon privat: E-postadresse: Personnummer (11 siffer, fødselsdato først): VPS-kontonummer (12 siffer): (Hvis du ikke har VPS-konto, blir konto i Verdipapirsentralen opprettet kostnadsfritt.) Jeg vil kjøpe andeler i SKAGEN Fondene (minimum kr 1000): Aksjefond SKAGEN Vekst kr SKAGEN Global kr Rentefond SKAGEN Avkastning kr SKAGEN Høyrente kr Vennligst belast bankkontonummer: Dato: Signatur: Telefaks: Prospekt kan fås ved henvendelse til SKAGEN Fondene. Servicekupong Ja, jeg ønsker å motta markedsrapporten hurtigere! Send meg en e-post så snart den legges ut på internett. Vi får flere markedsrapporter. Vennligst ikke send rapporten til: Navn: Født dato: Navn: Født dato: Navn: Født dato: Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon arbeid: Telefon privat: E-postadresse: Dato: Signatur: Telefaks:

8 Brett her og stift sammen. Frankeres ikke i Norden. Mottaker betaler porto SKAGEN Fondene Svarsending 4099 STAVANGER Avtale nr /509 OMD

9 Verdipapirportefølje for SKAGEN Vekst per 31. august 2001 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi Valuta verdi NOK fordeling Energi Solstad Offshore , ,58 % Pride International , USD ,37 % Bonheur , ,35 % Ganger Rolf , ,21 % Saipem , EUR ,23 % Kerr McGee , USD ,03 % Ci Gen Geophysique , EUR ,89 % Hydralift A , ,82 % DNO , ,81 % Dof , ,68 % Roxar , ,60 % Fortum , EUR ,54 % Transocean , USD ,52 % Hitecvision , ,41 % Petrobras , USD ,36 % FMC Technologies , USD ,28 % Odim Hitec , ,24 % Sum Energi ,93 % Råvarer Norske Skog , ,65 % Pechiney , EUR ,73 % SCA B , SEK ,24 % Antofagasta Hldgs , GBP ,21 % International Plantations and Finance , DKK ,32 % Crew Development , ,30 % Sum Råvarer ,45 % Kapitalvarer, service og transport Norsk Hydro , ,61 % Bergesen A , ,84 % SAS , ,52 % Stolt Nielsen , ,30 % Odfjell A , ,60 % Leif Høegh , ,56 % Kongsberg Gruppen , ,48 % Concordia Maritime , SEK ,05 % P & O , GBP ,91 % I.M. Skaugen , ,77 % I.M. Skaugen konvert. 11% 01/08 (konv. Kurs: 91,-) , ,51 % Solvang , ,60 % CMB , EUR ,55 % Blom , ,29 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,60 % Inntektsavhengige forbruksvarer P & O Princess Cruises , GBP ,73 % Ofoten & Vesterålen D/S , ,44 % Rica Hotell & Restaurant , ,24 % Troms Fylkes D/S , ,01 % Sony , JPY ,78 % Hackman , EUR ,40 % Elanders B , SEK ,36 % Sensonor , ,34 % MacGraw-Hill , USD ,31 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,62 % Defensive konsumvarer Reitan Narvesen , ,51 % Rieber , ,31 % Carlsberg B , DKK ,71 % Lerøy Seafood Group , ,67 % Holsten Brauerei , EUR ,65 % Sum Defensive konsumvarer ,85 % Medisin Eisai , JPY ,87 % Axis-Shield , ,75 % Chr. Hansen Lab , DKK ,54 % Lavipharm , EUR ,31 % Sum Medisin ,47 % Bank og finans Amagerbanken , DKK ,24 % Bnbank , ,95 % E*Trade Group , USD ,61 % Olav Thon , ,93 % Yapi Kredi Bank , USD ,56 % Oslo Børs Holding , ,42 % Sum Bank og finans ,71 % Informasjonsteknologi Samsung Electronics ord. GDR , USD ,84 % Kyocera , JPY ,90 % Nera , ,65 % Samsung Display , USD ,81 % Avaya , USD ,40 % Proact IT , SEK ,36 % Corvis , USD ,35 % Tandberg Data , ,29 % Hands , ,27 % United Communication , THB ,26 % Kitron , ,21 % MediaBin , ,15 % Sum Informasjonsteknologi ,48 % Telekom Pt.Telekomun. Indonesia , USD ,16 % Vimpelcom , USD ,06 % Cable & Wireless , GBP ,00 % Telenor , ,73 % Sum Telekom ,96 % Nyttetjenester Hafslund B , ,24 % Sum Nyttetjenester ,24 % Småposter Småposter børsnot. Norge ,66 % Småposter utland ,40 % Småposter unoterte Norge ,67 % Sum Småposter ,73 % Sum verdipapirportefølje ,04 % Disponibel likviditet ,04 % SUM ANDELSKAPITAL ,00 % Basiskurs 397,9295 Innløsningskurs 396,7357 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet. 9

10 10 Verdipapirportefølje for SKAGEN Global per 31. august 2001 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi Valuta verdi NOK fordeling Energi Petrobras ADR , USD ,58 % Pride International , USD ,80 % Saipem , EUR ,79 % Fortum , EUR ,50 % Ci Gen Geophysique , EUR ,90 % FMC Technologies , USD ,15 % BPAmoco , GBP ,01 % Sum Energi ,74 % Råvarer SCA B , SEK ,38 % Pechiney , EUR ,64 % Antofagasta Hldgs , GBP ,54 % Kinnevik B , SEK ,50 % Rautaruukki OY , EUR ,07 % Dyckerhof ord , EUR ,66 % AARHUS OLIEFABRIK , DKK ,24 % UIE , DKK ,17 % International Plantations and Finance , DKK ,14 % UPAL , DKK ,01 % Transcom A+B , SEK ,17 % Asia Pulp&Paper , USD ,00 % Sum Råvarer ,53 % Kapitalvarer, service og transport CMB , EUR ,92 % Sophus Berendsen A , DKK ,74 % Stolt Nilsen SA , USD ,94 % P&O , GBP ,39 % D/S Svendborg A , DKK ,97 % D/S 1912 B , DKK ,60 % Concordia Maritime AB B-aksjer , SEK ,74 % Finnair , EUR ,61 % Agco , USD ,52 % FLS Industries B , DKK ,40 % Babcock Intntl Grp , GBP ,07 % Dawson , GBP ,02 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,92 % Inntektsavhengige forbruksvarer P&O Princess Cruises , GBP ,67 % McGraw-Hill , USD ,64 % Sony , JPY ,59 % Shangri-La Asia , HKD ,15 % Li & Fung Ltd , HKD ,91 % RadioShack , USD ,42 % Mekonomen , SEK ,08 % Hackmann , EUR ,07 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,52 % Defensive konsumvarer Carlsberg , DKK ,87 % Holsten Brauerei , EUR ,20 % Sum Defensive konsumvarer ,08 % Medisin Eisai , JPY ,16 % Johnson & Johnson , USD ,94 % Chr. Hansen Holding B , DKK ,71 % Lavipharm , EUR ,41 % H.Lundbeck , DKK ,36 % Neurosearch , DKK ,36 % Sum Medisin ,95 % Bank og finans E*Trade Group , USD ,02 % Yapi Kredi Bank (ADR) , USD ,06 % Amagerbanken , DKK ,55 % Dansk Kapitalanlæg , DKK ,17 % Aberdeen Opportunities , USD ,15 % Bancolombia , USD ,04 % Edinburgh Java Trust , GBP ,02 % Sum Bank og finans ,01 % Informasjonsteknologi Samsung Electronics ord. GDR , USD ,13 % Kyocera , JPY ,69 % Samsung Display , USD ,37 % Corvis , USD ,70 % United Communication F , THB ,42 % Proact , SEK ,29 % ASAT Holdings , USD ,14 % MIPS B , USD ,06 % KR Precision , THB ,04 % Sum Informasjonsteknologi ,85 % Telekom Pt Telekom. Indo , USD ,05 % Indosat , USD ,55 % Cable & Wireless , GBP ,58 % Vimpelcom , USD ,72 % Tac , USD ,23 % Pakistan Telecom , USD ,26 % Sum Telekom ,38 % Nyttetjenester NESA , DKK ,26 % Sum Nyttetjenester ,26 % Realiserte gevinster Sum verdipapirportefølje ,23 % Disponibel likviditet ,23 % SUM ANDELSKAPITAL ,00 % Basiskurs 256,9140 Innløsningskurs 256,1433 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet.

11 Avkastningsgrafer SKAGEN Global mot vårt avkastningsmål og Morgan Stanleys verdensindeks 550 SKAGEN Vekst mot vårt avkastningsmål og Oslo Børs totalindeks SKAGEN Global Verdensindeks (USD) Verdensindeks (NOK) Indeks 20% årlig avkastning SKAGEN Vekst Oslo Børs totalindeks Indeks 20% årlig avkastning SKAGEN Avkastning mot Brix obligasjonsindeks SKAGEN Avkastning BRIX obligasjonsindeks SKAGEN Høyrente mot korte statsobligasjoner SKAGEN Høyrente Statsobligasjonsindeks 0, Fondsrangering Fondsrangering SKAGEN Global SKAGEN Vekst SKAGEN Avkastning SKAGEN Høyrente Morningstar (5 = Best rating) (per 4. sep) Nr. 3 av 51 Nr. 11 av 51 Nr. 4 av 30 Wassum (5 = Best rating) (per 17. aug) Nr. 1 av 30 Nr. 3 av 27 Dine Penger (DP terning) DP Indeks / Avk. siste 12 mnd. 1,65 1,45 4,91 % 7,29 % (Nr ) Nr. 1 av 25 Nr. 1 av 9 Nr. 34 av 34 Nr. 4 av 13 IR 3 år / Gj.sn. avkastning 3 år 1,21 0,87 5,37 % (Kilde: Dagens Næringsliv, 4. sep) Nr. 1 av 44 Nr. 1 av 9 Nr. 16 av 34 Sharpe 3 år / Gj. sn. avkastning 0,88 0,53 5,37 % (3 år) 6,61 % (2 år) (Kilde: Norge-iNvest, 4. sep) Nr. 3 av 75 Nr. 2 av 72 Nr. 37 av 85 Nr. 11 av 42 IR- og Sharpe-tall gjelder aksjefond, gjennomsnittlig avkastning rentefond. Blanke felt skyldes at det enda ikke utføres målinger for dette fondet. 11

12 KUNDEPOST Avkastnings- og risikomålinger Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst -6,65 % -23,13 % 8,10 % 17,06 % 11,13 % 17,40 % 19,53 % Oslo Børs totalindeks -11,86 % -25,38 % -1,39 % 6,11 % -1,98 % 7,45 % 9,49 % SKAGEN Global -11,37 % -29,28 % 7,08 % 30,59 % 27,05 % - 26,10 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -16,27 % -27,53 % -3,15 % 7,14 % 7,41 % - 4,71 % SKAGEN Avkastning 2,82 % 5,91 % 5,13 % 5,45 % 4,57 % 5,93 % BRIX obligasjonsindeks 3,94 % 6,56 % 5,16 % 5,76 % 4,81 % 5,71 % SKAGEN Høyrente 4,95 % 7,38 % 6,92 % Statssertifikatindeks 0,5 4,83 % 7,32 % 6,44 % * Alle avkastningstallene er annualiserte Differanseavkastning per måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder SKAGEN Vekst 2,25 % 9,35 % 10,95 % 13,10 % 9,90 % SKAGEN Global 2,25 % 10,20 % 17,05 % 19,64 % - SKAGEN Avkastning -0,65 % -0,02 % -0,32 % -0,23 % 0,22 % SKAGEN Høyrente 0,05 % 0,19 % Standardavvik per måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder SKAGEN Vekst 18,02 20,76 19,66 18,97 17,82 Oslo Børs totalindeks 16,57 18,23 19,80 21,76 20,75 SKAGEN Global 21,96 23,03 24,92 23,43 - Morgan Stanley verdensindeks 15,91 16,61 15,96 16,23 - SKAGEN Avkastning 2,18 1,62 1,67 1,57 2,67 BRIX obligasjonsindeks 1,69 1,53 2,36 2,53 2,73 SKAGEN Høyrente 0,20 0, Statssertifikatindeks 0,5 0,24 0,37 0,48 0,71 0,69 Relativ volatilitet per måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder SKAGEN Vekst 7,92 10,12 11,63 11,87 11,16 SKAGEN Global 12,82 11,74 14,03 14,93 - SKAGEN Avkastning 0,81 0,98 1,49 1,70 2,63 SKAGEN Høyrente 0,16 0, Sharpe-indeks per måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder SKAGEN Vekst -1,69 0,06 0,53 0,27 0,66 Oslo Børs totalindeks -0,44 0,74 0,07 0,10 0,32 SKAGEN Global -1,63 0,02 0,98 0,92 - Morgan Stanley verdensindeks -0,44-0,95-0,41 0,29 - SKAGEN Avkastning -0,64-0,91-0,77-0,86 0,13 BRIX obligasjonsindeks -1,23-0,52-0,74-0,58-0,29 SKAGEN Høyrente 0,32 0, Statssertifikatindeks 0,5-0,73-0, Information Ratio per måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder SKAGEN Vekst 0,28 0,92 0,94 1,10 0,89 SKAGEN Global 0,18 0,87 1,22 1,32 - SKAGEN Avkastning -0,80-0,02-0,21-0,14 0,08 SKAGEN Høyrente 0,31 1, Kilder: Stavanger Fondsforvaltning AS (avkastningstall) og OBI (annet) Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpe-indeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere risikojustert avkastning har fondet. Returadresse: Stavanger Fondsforvaltning AS. Postboks 160, 4001 Stavanger Avdeling Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Avdeling Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Avdeling Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Telefon Telefaks E-post: IR som mål på risikojustert avkastning passer best for indeksfond, hvis oppgave er å i størst mulig grad speile utviklingen for en indeks. For aktivt forvaltede fond (som SKAGEN Fondene), er IR et dårlig mål i så måte, ettersom fondets oppgave er å avvike (positivt) fra referanseindeks, både med hensyn til avkasting og risiko. IR beregnes pr. definisjon ikke for indekser.

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene Tilbake til førstesiden Markedsrapport Juni 2005 3 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer