Årsmøte HK Rygge 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte HK Rygge 2009"

Transkript

1 Årsmøte HK Rygge

2 Agenda årsmøtet HK Rygge Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Godkjenne innkalling og dagsorden 5. Behandle årsmeldingen for Behandle regnskapet for Behandle innkomne forslag og saker 8. Behandle budsjettet for 2010 og fastsette kontigent og treningsavgift 9. Valg av styremedlemmer, valgkomitè, revisor og representanter til ting og møter

3 5. Styrets årsmelding for 2009 HK Rygge har i året hatt følgende administrative sammensetning Styret Leder Bent Monsøy NestlederJan Anders Bruun Finans( trakk seg nov 09) Lill Iren Berger - sportsutvalg Wenche Tangen- sportsutvalg Geir P Aas sportsutvalg Hans Ivar Granberg arrangements utvalg Mette Aasheim varamedlem arrangements utvalg Kristin B Gundersen- varamedlem - kommunikasjon Daglig leder: Lasse Nordby (fra 1 okt) Valgkomitè Leder: Bård Banggren Medlem: Per Inge Johansen, Gunnar Sakariassen Varamedlem: Einar Nathan Revisor Magnar Nilsen

4 5. Styrets årsmelding for 2009 Drift Klubbens daglig leder har etter ansettelse, sørget for den administrative delen i klubben. I 2009 har vi fått Grasrotandelen inn for tapte automat inntekter. Dette medførte til ca 75000,- for året totalt. Vi hadde noen store dugnader, som søppelplukking, ampel salg, flyshow og kladdebok lotteri i Arbeidet med å få inn nye midler til klubben er i gang, og det jobbes målrettet for å få til flere avtaler, som strekker seg over lengre tid. Avtale med Varnaveien Mineralvann og Bajazzo, er allerede i orden. Arbeidet ute i markedet for å sikre seg sponsorer er tungt. Mye pga finas krisen som har herjet, men vi håper på bedring der

5 Styret har i denne perioden hatt mange oppgaver og forholde seg til, klubbens økonomiske situasjon var en stor utfordring og vi skyldte mange, mye penger. Det ble raskt bestemt at vi måtte fremskaffe en del midler slik at likviditeten ble bedre og at vi måtte betale det vi skyldte leverandørene. Det var planlagt og selge blomsterampler i første halvdel av mai og Mesta tok kontakt vedrørende søppelplukking lang Riksvegnettet. Styret bestemte at vi skulle gjennomføre oppgavene og klubbens medlemmer og foreldre tok utfordringen på strak arm og gjennomført til 19 i stil. Dette førte til at vi fikk ett pusterom til over sommeren og styret følte at vi hadde kontroll på økonomien. I tillegg arbeidet finansutvalget parallelt med inntektsbringende arbeid. 1 august sa daglig leder Svein Christer Faale Willadsen opp sin stilling og han hadde opparbeidet seg avspasering som var tilnærmet lik oppsigelsestiden. Styret måtte i perioden omstruktureres slik at den daglige driften kunne ivaretas. Dette ble løst ved at leder Bent Monsøy var tilstede på kontoret 1-2 dager i uken fra 1 september til ansettelse av ny daglig leder 1 oktober. Styret valgte å gå i egne rekker for å finne en eller flere kandidater til jobben som daglig leder, vi intervjuet to kandidater og valget falt på Lasse Norby. Lasse tiltrådte stillingen 1 oktober

6 Styret har i hele perioden kjørt en stram økonomisk linje og dette har resultert i at vi har en klubb som har ett lite overskudd. Dette skyldes at vi har tatt en del tap på fordringer. Dette arbeidet må også fortsette i Pr , skylder vi minimalt med penger til leverandører. Dette har vært pri 1 gjennom hele perioden og vi er ganske fornøyde med dette. Nestleder Jan Anders Bruun trakk seg fra sitt verv november 09. Hans stilling er vakant og Lasse Nordby tok over hans rolle i finansutvalget. Leder Bent Monsøy har vært HK Rygges representant i møter med Norges håndballforbund, Østfold Idrettskrets og Region Øst. SPORTSUTVALGET: Fra styret er Geir P Aas, Lill Iren Berger og Wenche Tangen, øvrige medlemmer er Irene Thoresen, Jozsef Bøhm, Christian Schwartz og Per Inge Johansen. Den største utfordringen sportsutvalget har er å skaffe trenere oppmenn og lagledere til alle lag i klubben. Dette arbeidet er tidkrevende og komplisert. Sportsutvalget kom i mål med dettet arbeidet før sesongen startet 1 mai og det står det respekt av. Videre har det vært arbeidet med å tilrettelegge treningstid, kurs og opplæring Sportsutvalget har i hele perioden forsøkt å bistå lag og trenere de har hatt ansvar for, videre har de løst de problemer som har dukket opp under veis på en tilfredsstillende måte

7 Sportsutvalget har stått for klubbens grøtturnering for aldersklassene under 12 år og flyballturnering for utøvere over 12 år. Sesongen frem til nyttår er noe skuffende rent sportslig, det er kun gutter 13 år som klarte å kvalifisere laget for spill i A- sluttspill. Alle andre lag spiller i B-sluttspill i sine respektive serier. Vårt flaggskip, damelaget, ligger som forventet på nedre halvdel på tabellen og det blir en kamp om å overleve årets 1 divisjon. Vi får håpe at laget klarer å holde seg i 1 divisjon, da det viser seg at det er lettere å holde plassen i nest øverste divisjon enn å rykke opp fra 2 divisjon. Dommere:Helge Horslund, Bjørn Andresen, Bjørn Christian Roksvåg, Sebastian Mikalsen, Knut Egil Myrvang, Bent Monsøy og Per Inge Johansen har vært kvotedommere i RØN denne sesongen. I tillegg har Arnfinn Johansen vært barnekampveileder. Klubben skulle arrangere dommer 1 kurs i Øreåshallen november 09, dette kurset ble avlyst pga for få påmeldte. Klubben har ikke hatt dommerkontakter denne perioden, leder Bent Monsøy har møtt som klubbens representant på to samlinger med sone ansvarlig og på en dommer kontaktsamling i Oslo. Geir P Aas og Bent Monsøy var klubbens representanter på RØNs dommerkontaktsamling i Rolvsøyhallen før sesongstart. Styret vil takke dommerne for den innsatsen de legger ned for klubben, vi er takknemlige for at dere er så selvgående og ordner dere imellom ved forfall og lignende

8 ARRANGEMENTSUTVALGET: Arrangements utvalg består av Hans Ivar Granberg og Mette Aasheim. De har bygget videre på den arrangementsmalen som ligger i klubben fra tidligere år. Da klubben ble uten daglig leder i oppkjøringsperioden arbeidet utvalget mye for å få startet sesongen og lage rutiner for arrangementene. Dette arbeidet tok mye tid og vi så mye til både Hans Ivar og Mette på arrangementene høsten 09. Da Lasse tiltrådte 1 oktober ble mye av arbeidet overført til hans jobb på dagtid og utvalget fikk tid til å utvikle arrangementene ytterligere. Ved gjennomføring av arrangementer i HK Rygges regi i dag, går nesten alle helt knirkefritt og det kan vi takke klubbens foreldre og utvalgets medlemmer for det arbeid som nedlegges. KOMMUNIKASJON: Klubbens internett side er klubbens informasjons kilde. Videre er alle trenere oppmenn og lagledere dommere knyttet opp til klubben gjennom . Hvert lag har så sin kontakt mellom utøver og klubb gjennom det laget man er tilknyttet. Klubbens leder har vært tilstede på nært sagt alle lags foreldremøter og gitt informasjon om Rikets tilstand ved sesongstart

9 HÅNBALLSKOLEN Vi har i år vært 16 barn fra og til som en også forventer på HS. Vi er teller i år 9 gutter og 7 jenter. 4 som er 6 år og 2 på 8 år resten er 7 år. Vi meldte oss på Skogstrandturneringen som går over tre helger. Den siste er nå 6-7 mars og da er det premieutdeling. Videre greier vi oss veldig bra. Syns da vi trenerene. Irene Thoresen Peter Rismoen Trener Hjelpetrener

10 Lagene K1 Vårt damelag har denne sesongen gjort comback i 1-div. Vi startet denne sesongen med kickoff i midten av mai. Turen startet med kanopadling i Vannsjø opp til hytta til Signe Marit som ligger ved Dillingøy. Spillerstallen bestod av både nye og gamle spillere. Oppkjøringen var så i gang med 3 halltreninger og 2 egentreninger i uka. Laget har deltatt i NM hvor vi slo Høland i 2 Runde. Vi trakk Suverene Larvik i 3 Runde og gjorde en hedelig innsats. Det ble som ventet tap med I August dro vi på turnering til Gøteborg hvor vi fikk god kamptrening. Vi Arrangerte også en liten treningsturnering før seriestart hvor Rælingen, Fjellhammer og Vålerengen var invitert. Når Serien startet var vi ca 15 spillere til disposisjon. Ronny, Kjersti og Jan Petter hadde gjennomført en oppkjøring som resulterte i en fin start på serien. Etter 7 kamper hadde vi fått 8 Poeng noe som gjorde at vi var på trygg grunn med tanke på målsettingen å beholde plassen i divisjonen. Senere har det gått litt tyngre og flere tap på rad har gjort at laget har havnet under streken. Vi har fortsatt gode muligheter til å beholde plassen, så vi er optimister. Fakta pr 7/ kamper 5 seiere 1 uavgjort 11 tap Mål Skrevet av Bård Banggren Oppmann

11 J18 og K3 J18-laget har i sesongen bestått av ca16 jenter. Til tross for travle dager på videregående skole, ekstrajobb på kveld og helg, tidlige og sene treninger, har nesten alle som startet fullført sesongen. Vi mistet to stk tidlig på høsten. Jentene forsøkte å kvalifisere seg til SPAR på hjemmebane, men lyktes ikke. Dette skyldes for dårlig grunntrening, noe som tilskrives den kollektivt mangelfulle egentreningsinnsatsen på sommeren. Inntrykket ble forsterket gjennom at vi tapte kampene våre på slutten av omgangene. Dette ble det tatt tak i på høsten, gjennom intervalltrening før eller etter hall-treningene. Etter dette gikk det mye bedre. Vi slår nå lag som vi tapte mot i høst. Men som følge av mange tap tidlig i sesongen, havnet vi i B-sluttspill. Nå er jentene først på tabellen i sluttspill i regionserien for J-18, og seiler i medvind. K3-laget var i begynnelsen bemannet med en basis av J16 spillere, forsterket med enkeltspillere fra J18 og senior. Dette fungerte ikke optimalt, og de tapte kamper. Både lagledelse og spillere ble i løpet av høsten erstattet av J18. Etter det har laget bestått av ca 18 faste jenter. Vi har 3 treninger i hall pr. uke og egentrening med løp 30 min før 2 av treningene. Jentene har hatt et relativt godt treningsoppmøte. Sportslig går det bare bedre og bedre. Vi har ledet underveis i kampene mot alle de tre topplagene i serien. Det er bare tilfeldigheter at vi ikke har vunnet. Dette viser at vi er på rett vei, og har nå sannsynligvis berget plassen i 3 divisjon damer. Laget har vært relativ aktiv i media. Dette håper vi både styrker lagfølelsen og medvirker til fortsatt tilgang til sponsormarkedet. Dog syns vi samarbeidet mellom lagene både over og under oss har vært noe mangelfullt. Det er til klubbens beste at yngre får prøve seg ett hakk opp. På samme måte som det er gunstig for de over å sanke spilletid ett hakk ned, ved ellers lite spilletid på sitt nivå. Trener er Jozsef Bøhm, hjelpetrenere er Lars Werner Jensen og Arve Kulsrud. Oppmann er Arnfinn Røvik

12 J16-1 Vi startet sesongen med å samle spillerne fra 93 og 94 til en stor gruppe. Av denne gruppen ble det tatt ut 16 spillere som skulle danne satsningsgruppa på 16 nivå. Det første hele J16 gruppa gjorde var å dra på en kick off tur til Svarstad i Vestfold. En meget vellykket og flott tur som bidro til at jentene fikk et fint samhold og en gruppefølelse. Spillerne på J16-1 ble spurt i sammen med deres foresatte/foreldre om man var villige til å satse på denne sesongen med tanke på sommertrening, treningsleir og kvalifisering til BRING. Dette ble det svart positivt på fra alle sammen. satsningen ville innebære en stor innsats i fra spillere med tanke på trening og oppkjøring igjennom hele sommeren hvor man trente 3 ganger per uke med blant annet bakke løp på Alby. Denne satsingen ville også kreve stor innsats i fra foreldre gruppen rent økonomisk. Klubben varslet tidlig at det ikke var mye penger å satse for men at HK Rygge skulle bidra med så mye de fikk anledningen til. Det ble stipulert en kostnadsramme per spiller på 1ste lags nivå til mellom 5-10 tusen kroner per spiller, litt avhengig av om man klarte å kvalifisere seg til BRING. Dette skulle dekke treningsleir, reisekostnader i Bring seriespillet, en eller flere elite turneringer og nye treningsdresser. Foreldre gruppa ble enige om på et felles møte før sommeren 2009 at man skulle forsøke å finansiere deler av utgiftene ved å skaffe laget sponsorer. Det ble satt ned en gruppe for denne oppgaven på tvers av hele J16 gruppen. 2 representanter fra hver leir. Oppsummert så fungerte ikke denne gruppen optimalt og det endte til slutt med at J16-1 og j16-2 jobbet hver for seg. Hovedårsak: Man ble ikke enige om en fordelingsnøkkel for ervervede sponsormidler. (Detaljer rundt dette kan fåes ved henvendelse)

13 J16-1 Økonomisk oppsummering: J16-1 har hatt en kostnadsramme for sesongen på Kr ,- Dette er fullfinansiert igjennom foreldre betalinger, sponsor inntekter og spillernes egeninnsats med loddsalg. Sportslig oppsummering: Jentene gjennomførte en uke treningsleir i Danmark i august og deltok i Nordstrand cup før sesongen startet. Seriespill: Målsetningen for seriespillet før jul var å nå A sluttspill men det glapp med knappest margin. Etter jul og per i dag har vi spilt 4 kamper i sluttspill B-1 nivå og har feid all motstand til side med 4 flotte seiere. Målsetningen om å gå ubeseiret igjennom og vinne overlegent er inntakt. Bring kvalifisering. 5te september 2009 var det klart for kvalifisering til Bring serien og J16-1 klarte dette med glans. Et knepent tap for Rælingen men seier mot Helgerød sørget for at HK Rygge J16 kvalifiserte seg til Bring som har gått over 5 runder hvor av laget har arrangert en runde selv. Målsetningen før Bring seriespillet var 10 poeng. Denne målsetningen ble satt etter at gruppene var trukket og man så at klubben havnet i kanskje den vanskeligste puljen. Laget/ Klubben arrangerte selv runde 3 i Ryggehallen i desember 2009 og det ble et meget vellykket arrangement. I skrivende stund gjenstår det 1 runde og laget ligger an til å oppnå 9 poeng totalt

14 J16-1 Umbro Cup 09/10. Etter flere gode resultater i innledende runder så øynet man et håp om å komme til finalen i årets Umbro Cup. Det ble satset mye på denne cupen etter hvert som rundene gikk. Vi tapte med ett mål mot Tindlund i kvartfinalen i årets Umbro cup. En kamp spillerne fortjente å vinne men noen ville det annerledes. Elite turnering. J16-1 deltok på årets Peter Wessel Cupi Larvik og der spilte vi flere gode kamper men røk dessverre ut i 1/8 dels finalen mot Flint som til slutt ble nummer 2 i turneringen. Med litt mer flaks, kunne vi fort havnet i semifinale spillet men prestasjonen sett over ett anses som godkjent. Som nevnt gjenstår det 1 runde i Bring, 3 seriekamper + en turnering i Elverum. Oppsummert har det vært en god sesong for laget men man har ikke fått ut sitt fulle potensial. Spesielt i begynnelsen av sesongen hadde man noen nøkkelspillere på skadelisten og laget har kun hatt en målvakt etter jul, da lagets andre målvakt har vært langtids syk. Laget har i perioden kun mistet 1 spiller som sluttet etter eget ønske og det ble da tatt opp en ny spiller fra J16-2. Det har vært kjempestor progresjon i laget og samtlige spillere har utviklet seg. Samholdet i gruppa omtales som sterkt. Flere av spillerne har fått prøve seg på høyere nivå i klubben og det har vært vellykket. J16-1 har bestått av totalt 17 spillere, 4 ledere og en sensasjonelt flink foreldregruppe som virkelig har stått på og bidratt til at denne sesongen har blitt til hva den er Samarbeidet med klubben og J16-2 laget har også fungert fint. Med sportslig hilsen John Ståle Halvorsen Oppmann HK Rygge J

15 J Styrets årsmelding for2009 Vi startet opp med å ha et felles møte for hele J16 gruppen i slutten av mai Da skulle den enkelte spiller som ønsket å spille håndball i HK Rygge gi tilbakemelding om de ønsket å satse eller ikke. Laget bestod av så mange spillere (ca 35 stk.) at det var bestemt fra sportsutvalgets side at gruppen skulle utgjøre 2 lag. En satsningsgruppe som skulle ledes av Arnfinn Johansen og Magnus Banggren og en gruppe som skulle ledes av Per Inge Johansen. J16-2 ble til med 19 spillere. Det første hele gruppen gjorde var å dra på kick off sammen en helg. Fra mai dro alle som hadde anledning til Svarstad. Fra juni var gruppen med i Herulf cup. Siste turnering som gamle lag. Det ene laget ble J15 lag og de to andre lagene ble J16 lag. J15 som besto av jenter født 1994 og noen få 1993 jenter vant hele turneringen ved å slå Konnerud i A-finalen J16 lagene skulle ikke være dårligere og kom derfor med begge lagene til finale og Rygge 1 slo Rygge i finalen. Grunntrening har jentene gjennomført gjennom hele sommeren Enten det var på Bygdetunet, Øreåsenhallen eller på Alby. Grunntreningen har hele gruppen hatt sammen. Treningen har tatt for seg bakkeintervall, langløp, spenst, hurtighet, styrke og teknikk

16 I august dro hele gruppe J16 på treningsleir i Danmark. Fra til og på Sæby Fritidscenter rett sør for Fredrikshavn. Der hadde begge lagene (j16-1 og J16-2) 2 treningsøkter hver pr dag. De hadde treningskamp mot Vollen under oppholdet i Danmark også. Vi hadde et kjempeopphold med masse trening og sosialt samvær. En kjempegjeng å dra på tur sammen med. I løpet av sesongen har vi hatt 12 seriekamper før jul og til nå 6 kamper etter jul. Laget ligger som nr 5 på tabellen i pulje 41, nivå 2. Det er 11 lag med i avdelingen. Laget har til nå skåret 359 mål og sluppet inn 360 mål. Vi er det laget som Ble tidlig slått ut av Rolvsøy i Umbro Cup og skal til Elverum april 2010 med 12 spillere og 3 lagledere (klubbturnering). Vi har deltatt med to lag på flyball i januar. Som mål har vi hatt at alle skal ha en utvikling på banen og at alle skal få spille kamper. Alle har til nå fått spille kamper (flere kamper) og vi ser at laget begynner å ta form og det er mange spillere som melder seg på skåringslisten. Alle spillerne har skåret i serien. Til og med keeper (straffe). De fleste har godt treningsfremmøte og de fleste har 60 % eller mer. 4 spillere har 85 % eller mer treningsfremmøte siden 04. juni Vi startet sesongforberedelsene med 19 spillere. 1 spiller sluttet i løpet av sommeren, 2 har gått over på J16-1 og 2 er langtidsskadet, og 2 sluttet i løpet av høsten. Vi har fått en spiller fra j16-1. Det vil si at vi har per i dag 14 aktive spillere på J16-2. Vi har fått signaler om at det er spillere som har tenkt å gi seg når sesongen er over. Dette gjør de på grunn av at skole og jobb er førsteprioritet. De i gruppen som ønsker å fortsette ønsker at Per Inge skal fortsette som trener også neste sesong. Utenom sportslige aktiviteter har vært: Dugnad med søppelplukking til 17. mai, dugnad i forbindelse med Rygge Airshow (25 stk), loddsalg for klubben (boklotteri), hatt arrangementet i hallen 6 ganger, hatt loddsalg for laget 3 ganger, dugnad på Coop Ekstra i Råde (6 stk.), skrapelodd for forbundet, 4 vakter til flyballkvelden. Det har vært avholdt 3 møter med spillere/foreldre. Vi har hatt en foreldrekveld på Rompuben. Mvh Evelyn Rise Oppmann J

17 J 14 1 OG 2 (v/lill-iren Berger) Vi slo sammen to treningsgrupper 1.mai og vi var da en spillergruppe på 32 jenter. 2 jenter sluttet rett før vi startet opp treningene. 2 jenter sluttet før sommeren var over og 1 jente sluttet i september og gikk til Herulf. Nå teller vi 27 jenter, som trener 2 ganger i uken x 2 timer i hall, hvor de har ressurs trening i 30 min før hver trening. Annen hver onsdag trener vi 1 time på M8 senteret med egen instruktør, den andre onsdagen har vi teknisk trening i 1 time på Vang skole (gymsal). Vi startet opp med 2 lag i Fredrikstad cup i juni, hvor 1.laget vant finalen over et sterkt Dansk lag og 2.laget tapte kvartfinalen. Herulf cup i juni hadde vi med 3 lag, hvor 1 laget vant finalen over Herulf, 2.laget tapte semifinalen og 3.laget tapte B-sluttspill finalen mot Mysen. Haslum cup i august meldte vi på 2.laget og de tapte semifinalen mot Haslum. I serien har vi meldt på 1 lag i A-serien og 1 lag i B-serien, 2 lag i Umbro cupen og 1 lag i Østlandsserien. Vi spilte kvalifisering til Østlandsserien i september hvor vi møtte Tveter og Haslum. Det ble dessverre tap med et mål mot Tveter i første kamp så selv om vi vant komfortabelt mot Haslum så klarte vi ikke å kvalifisere oss. 1.laget havnet i en ganske hard serie pulje, hvor det ble tap for Sarpsborg og et knepent 1 måls tap for Nordstrand, for å nå A-sluttspillet måtte vi vinne med 3 mål mot Tindlund i seriens siste kamp, den vant vi med 1 mål og måtte se oss slått på mål linjen for å nå målet om å komme til A-sluttspillet. På nyåret kom vi i B-1 sluttspillet hvor vi pr i dag ligger på toppen med bare seiere. 2.laget har gjort en god sesong og har en dobbelserie, hvor de pr i dag ligger på en 3. plass

18 J 14 1 OG 2 (v/lill-iren Berger) I Umbro Cupen ble 2. laget slått ut i 1/16 finalen og 1.laget ble slått ut i kvartfinalen. I jula var vi med i Julecupen i Langhus hvor 1.laget vant finalen over Ski og 2.laget tapte kvartfinalen mot Kråkerøy. 5-7 mars reiser vi med 15 spillere til Petter Wessel cup april reiser vi med 2 lag til Elverum på felles turnering med klubben. Det har vært en stor utfordring med så stor spiller gruppe hvor det er stor variasjon i håndball ferdighetene blant jentene og alle skal ha tilrettelagt etter sine ferdigheter. Det synes vi at vi har klart etter mye planlegging og hvor vi ser at spesielt 2.laget har utviklet seg i riktig retning. Det tok litt lenger tid å få 1.laget i riktig retning da flere av spillerne har vært langtid skadet. Laget er nå mer samspilte og på vei oppover. Trenere er Lill-Iren Berger, Wenche Tangen. Oppmann Torill Wilberg Ressurstrener Ralph Hattevig Keepertrener Håkon Halstensen

19 G 15 Vi avsluttet sesongen med å delta i Baldus cup på Lillehammer. Vi tok oss helt til semifinalen og tapte denne for Oppegård som til slutt vant turneringen, og fikk med dette den oppturen laget trengte før sommeren. Vi startet trening i hall 10. august og vi var 14 utøvere på trening. Etter ett par uker valgte to utøvere å slutte og en meldte overgang til Sarpsborg for videre satsning. Pga få utøvere måtte laget gjennomføre ett foreldremøte hvor situasjonen ble diskutert og vi ble enige om å gjennomføre sesongen. Det har til tider hvert veldig få spiller til disposisjon, dette pga skader og influensa som herjet, men vi har stilt lag til hver kamp. Vi er påmeldt til kvalifisering til A-sluttspill og Umbro cup. Vi tapte alle kampene i kvalifiseringen og skal spille B sluttspill nivå 1 våren Vi tok oss til 1/8 dels finalen i Umbro cup det ble 5-måls tap for Haslum. Vi har pr dd med 3 gutter f 94 og 4 gutter f 95 på RØN s spillerutviklings gruppe. Det er veldig bra og guttene ligger godt an i forhold til styrke teknikk og ferdigheter. Vi har fortsatt en engasjert foreldre gjeng som stiller opp for oss og skaper flotte betingelser for laget. Trenere er Bent Monsøy Erling Thorsen hjelpetrener og lagleder er Birte A. Svartdal

20 G 13 Laget: Har bestått av 15 gutter, 2 av dem er født i 97. Ved oppstart var vi 13, rett før seriestart fikk vi en som meldte overgang fra Gressvik og i slutten av oktober begynte en ny gutt(født 97). Trenere/oppmann: Gunnar Sandaker og Christian Schwartz er trenere, Bjørn Kvien er oppmann. Trening: Vi har treningstid i Ryggehallen tirsdager og torsdager, i årets sesong har vi fått hallen alene. Vi startet opp med trening en gang i uken fra slutten av august fram til høstferien, først da kunne vi ha to treninger i uken. Årsaken til dette er at vi har måttet ta hensyn til fotballen. Det er kun to av guttene som ikke driver med fotball. Vi har spilt to treningskamper mot G13 fra Herulf og J14 fra Tindlund. Vi meldte oss på SPU trening til RØN og har hatt en treningsøkt med instruktør fra RØN (Erling Thorsen). Noen av guttene har også deltatt på treninger med G15 Rygge/Son. Sportslig: Deltok i Herulf-cup i juni og vant også denne turneringa. Vi kom på 3. plass i nivå 1 og kvalifisert oss dermed til A-sluttspillet. Guttene har deltar i Umbro-cup, de har så langt nådd semifinalen. Noen av guttene har også vært med G14 Son/Rygge og spilt kamper for dem. I årets sesong ser vi at de andre lagene har kommet opp siden/passert oss. Vi hadde som målsetning om å gjøre det like bra som i fjor, men nå har vi redusert vår målsetning til å bli best i Østfold

21 G 13 Sosialt: Vi startet sesongen med å ta guttene med på en kick-off til Gaustadtoppen, der vi hadde sosialt samvær med guttene, en topptur til Gaustadtoppen og en treningsøkt i Rjukanhallen. Juleavslutning på Spenst med squash-turnering og pizza på Peppes. Dugnader/arrangement Har deltatt begge dager med foreldre under flystevnet. Kakelotteri på Rygge storsenter der inntektene gikk til hovedlaget. To arrangement, et i Ryggehallen og et i Øreåshallen. Foreldermøte: Det er avholdt et foreldremøte, der leder fra HK Rygge deltok. Generelt: Det har vært en utfordring opp mot fotballen å kunne ha guttene med på treninger og kamper. Vi ser ut i fra den treningsmengden guttene har hatt at vi er kommet på etterskudd i forhold til de andre lagene i serien. De andre lagene trener 3-4 ganger i uken og har fått gutter som vil satse på håndball. Vi har kun 5-6 spillere som vil satse bare på håndball. Dermed ser vi at for å kunne gi de guttene et tilbud må vi før neste sesong inngå et samarbeid med andre klubber. Dette er så vi begynt med.christian Schwartz har vært i samtaler med Son og Herulf. Dette må være avklart innen 30 mars Men, må jo bare si at dette er synd for guttehåndballen i HK Rygge

22 G 11 2 spillere født i spillere født i spillere født i To trenere og to oppmenn. Det er et veldig hyggelig og godt miljø i laget og nye spillere blir godt mottatt. Vi fikk to nye spillere før jul. Vi trener 2 ganger i uken sammen jenter 12 og oppmøte på treninger er bra, selv om det krasjer med flere fotball treninger. Guttene får god kamptrening mot jentene på trening hver uke. På tross av mye sykdom i høst har guttene hatt en veldig positiv utvikling utover i sesongen. Før jul hadde vi en velig trivelig sosial kveld på bowlingen og vi planlegger en sommeravslutning med grilling. Vi har som kjent meldt oss på Yngres Cup i Elverum, men også Olavscup i Sarpsborg i månedskiftet april/mai. De to 1997 spillerne våre får ikke spiller kamper i serien, men heldigvis gjør cup ene unntak, så vi håper de fortsetter på laget fremover også. Vi planlegger et foreldremøte så snart vi har mer info om cup en i Elverum ( kampoppsett, overnatting, avreise osv

23 G9 Vi startet sesongen med veldig få spillere men er nå blitt en stabil gjeng på 9 spillere. Vi lider litt under at fotball-laget til rygge trener samtidig som oss. De har nå fått kunstgress og trener hele året, men det er flere der som kunne tenkt seg å prøve håndball. Det er nå kun 1 stk fra Øreåsen og 1 fra Ekholt på laget og resten er fra Vang-området. Foreldregruppen stiller alltid på kamper og arrangement og det er bra. På trenersiden gir Johannes seg som hjelpetrener men vi har allerede fått på plass 2 stk nye hjelpetrenere. Disse er P.A Stenersen og Arek Wandas. Spillemessig har vi utviklet oss mye og spillerne har fått bedre teknikk. Vi har valgt å legge en del arbeid i forsvarspill. På angrepsiden har vi brukt mye tid på å trene inn grunnskudd og skudd fra alle spillerplasser. Vi ser at mange lag vi møter har spilt litt lengre enn oss men avstanden til de beste lagene har blitt mindre. Vi har fra midten av sesongen mer eller mindre brukt spillere på faste plasser. Det kan sikkert diskuteres hvorvidt det er bra eller ei, men det har også sammenheng med at vi er få spillere. Miljøet på trening er bra selv om spillerne ikke alltid er like konsentrerte. Men det må være litt lek også slik at det er moro å gå på trening. Ett ønske for neste år er en samkjøring med andre idrettsforeninger i forhold til treningstid slik at vi ikke kræsjer med f.eks fotballen. Skjønner ikke helt hvorfor vi er plassert sammen med de lagene som vi har hatt i serien i år heller. Det er jo lag både fra Herulf, Vestby, Son, Kråkerøy som har Gutter 9 lag mens vi spiller mot eksempelvis Norstrand, Ski, Oppegård, Siggerud og Linderud. Morten Bruun Trener G9

24 J9 20 Jenter fordelt på 12 som er født i 2000 og 8 som er født i Spilt 14 kamper hittil i sesongen. 8 seiere, 1 Uavgjort og 5 tap. Godt oppmøte på treningen, og mange som ønsker å spille kamp. Vi er 4 voksne rundt laget: Anita Schwartz - Hovedtrener Lene Hjelkrem - Trener Bjørn Falkenberg - Trener Kenneth Johansen - Oppmann Utfordringer: Mange på trening i en ½ hall. Sesongen 2010/2011: Kanskje dele opp laget, slik at det blir et lag med 2000 J og et lag med 2001 J. Meldt på to lag til Elverum-cup, 16 av 20 jenter blir med sammen med 3 ledere

25 J 10 Det er 14 jenter totalt. Her er det en fin blanding fra skolene i Rygge kommune. Vi har fått tilskudd på 4-5 nye spillere i år og de har integrert seg fint i miljøet. Vi har to treninger i uken på til sammen 2 timer i hall som vi deler med J-11. En i Ryggehallen mandag fra 16:30-17:30 og en i Øreåsenhallen torsdager fra 17:30-18:30. Her løper vi ute før trening. Fremmøte er veldig bra. Miljøet er det ikke noe og si på, og foreldrene er godt engasjert. Laget har kommet i god gruppe og har både seiere, tap og uavgjorte kamper. Vi vil delta på Adecco yngres cup før sesong avslutt. Trener: Geir P. Aas Hj.trener: Hanne T. Sandnes Oppmann: Lene M. Granberg

26 J jenter født i 1997 startet trening i mai. Vi brukte ca 1 mnd før sommerferien på å trene styrke, kondisjon og teknikk. Startet opp etter sommerferien 13 august. Vi hadde første seriekamp 20. september. Etter endt gruppespill endte vi på 6. plass med totalt 8 poeng, med fasiten 4 seire og 5 tap. Jentene har vist stor fremgang gjennom sesongen. Vi spiller pr. i dag i B-sluttspillet med jevne kamper hver gang. Da vi ikke fikk til noen Kick-off eller turnering før seirestart reiste vi på hyttetur til Nesbyen den 9-11 oktober jenter var med. Jentene sto selv for maten. Lørdag gikk alle jentene til toppen Åkrefjell (1200 moh), en tur på til sammen ca 1 mil, i lett snøføre. Kvelden ble brukt til å lære linedance. Slitne, men fornøyde jenter kom hjem søndag ettermiddag. En av våre spillere valgte å slutte til jul og vi mistet dermed vår oppmann. I januar dukket en ny spiller fra Larkollen opp som er ivrig på trening og vi håper trives. Fra Frebruar gikk Gard Molvig inn som oppmann. Moss, 17/2-10 Bodil Skaug Hansen Trener j

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Grüner Ishockey IL Oslo, 9/4-13 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15/3-12. Tirsdag 16/4-13 avholdes årsmøtet på klubbrommet i Grünerhallen

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr104 2014 Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset Styrets beretning med regnskap Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr. 104. 2014 Onsdag 25.02.2015 kl. 19.00 i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene

Detaljer