HVA SKJER I NORSK MARITIM UTDANNING -eksempler fra det høye nord. Professor, dr. ekon., MNI Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA SKJER I NORSK MARITIM UTDANNING -eksempler fra det høye nord. Professor, dr. ekon., MNI Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø"

Transkript

1 HVA SKJER I NORSK MARITIM UTDANNING -eksempler fra det høye nord Professor, dr. ekon., MNI Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

2 Innhold: Litt om Universitetet i Nordland Hva vet vi om behovet for og kvaliteten på norsk maritim utdanning? Spesielt om utvikling i maritim næring i nord Hva gjør vi ved Universitetet i Nordland og Bodø Maritime Campus

3 Fakta om Universitetet i Nordland Norges 8. universitet Profilerte studietilbud Mer enn 100 studier Faste studiesteder flere steder i Nord-Norge Tilbyr desentraliserte studier over det meste av landsdelen og i Oslo, og i Russland Ca 6000 studenter 600 ansatte

4 Handelshøgskolen i Bodø No. 3 handelshøgskole i Norge Best i landet på: Entreprenørskap Innovasjon Økologisk økonomi og etikk Nordområdeforskning økonomi

5 Maritim utdanning og FoU et sentralt satsingsområde -nye studier -tett samarbeid fagskoler -nye professorater og doktorgradsstudenter -regionale og nasjonale FoUprosjekter

6 Hva skjer i maritim næring i nord og hva er utdanningsbehovet?

7 Nord-norsk maritim næring-særtrekk Svært stor andel av norske sjøfolk (20%) Dominerende posisjon innenfor fiskeflåten Meget sterk innen passasjertransport Hovedarena for kystvakt og forskning Hurtigruten lokomotiv innenfor cruise God posisjon når det gjelder kystgods/bulk En viss aktivitet innenfor offshore Stort antall reparasjonsverft og noen toneangivende utstyrsleverandører

8 Troms Offshore/Nor Supply Offshore Torghatten/Boreal Nord Hurtigruten Kystvakt/Forsvar Chriship Prestfjord, Andøy havfiske Aker Seafood, Nergaard Seaworks Andre kystgodsrederier

9 Maritime ressurser og organisering NORGE NORD-NORGE Norsk sjømannsforbund Rederienes landsforening (hurtigbåt, ferge) 50 7 Fraktefartøyenes rederiforening rederier Fiskebåtredernes forbund rederier båter 34 Norges fiskarlag rederier 7000 (medl) 3000 medl,1100fart Norges kystfiskarlag 600 fartøy fartøy Norges rederiforbund Norske skipsverft (Norwegian shipbuil.) 20 0 Norske maritime eksportører INTSOK Norske maritime leverandører 41 5 Norsk industri maritim Verftsringen Nord-Norge 24 (av 40) Maritimt forum

10 Grovfjord mek Langset-Hammerfest industriservice

11 Hva vil skje i nord de kommende årene?

12 Ekspansjon innenfor mange operasjonstyper 1. Torskefiskerier og sildefiskeriene-stadig større bestander og stadig lengre nord (81 grader) 2. Cruise i Svalbardområdet - flere og større fartøy 3. Polar og marin forskning 4. Kystvakt/overvåkning/beredskap fra Grønlandsstredet til Østhavet 5. Godstrafikk i nordøst-og nordvestpassasjen 6. Olje og gassaktivitet på hele Nordkalotten -tyngdepunkt i Norskehavet og Barentshavet

13

14 Rystad Energy: Total forventet investeringer i Barentshavet

15 Hvor vil vi finne norske skip i nordområdene? 1. Fra Newfoundland til Baffin Bay 2. Fra Kapp Farvel til Diskobukta 3. Fra Danmarksstredet til Vestisen 4. Fra Nordøst Grønland til Svalbard 5. Fra Kvitsjøen/Østisen til Nordishavet

16 IMO GUIDELINES IN ARCTIC ICE-COVERED WATERS-POLAR CODE

17 Hva med beredskapen? Store avstander og begrenset offentlig infrastruktur Større krav på de private aktørene (oljeselskaper og rederi) når det gjelder beredskapssiden Bodø utpekt som Beredskapshovedstad i nord (Forsvarets Operative Hovedkvarter, luftromsovervåkning, HRS, redningshelikopter, Kystvakt, politi og brannutrykningsstyrker -RITS)

18 De gamle og nye olje-gassarenaene i nord

19 Operasjonsområder Usikkerhet/ Turbulens/ manglende forutsigbarhet Greenland North East Barents Sea East and North Greenland NW Barents Sea South North Sea Norwegian Sea Mexican Gulf Kompleksitet -antall faktorer vi må forholde oss til/bredt samfunnsansvar

20 Utfordringer på kompetansesiden Mer avanserte multifunksjonsfartøyspesialutstyr som skal betjenes Større allsidighet hos sjøoffiserer Infrastruktursvakheter krav til samspill med offentlige myndigheter i flere land Mangel på tilpasset regelverk for polarområdene Oppbygging av kompetanse i oljeselskap, rederi og maritimt underleverandørsystem Krav til aktiv FoU hos næringsaktørene

21 -Krav til a)økt utdanningskapasitet b) samspill mellom teknologi og økonomikompetanse c) Skreddersøm knyttet til maritime operasjonsområder i nord

22 Store regionale forskjeller i maritim utdanning og FoU-kapasitet Sør-Norge Nord-Norge Høyere maritim utdanning 3 institusjoner 1 institusjon Tromsø Ny aktør 2013:UiN Andel sjøoffiserer med høgskoleeksamen Tilbud innenfor maritim økonomi Samarbeid fagskoleruniversitet 40% 20% 2013: 15 nye pr år 6 institusjoner 0 Fra 2012: UiN Ved alle de tre maritime høgskoler Begrenset Fra 2012 i nord Antall gaveprofessorat 20 0 Fra 2013: UiN Offentlig finansiert maritim forskning Samarbeid maritimt næringsliv mill kr Svært begrenset 2013: Maroff Sterke klyngestrukturer Svært begrenset Fra 2013: IN-Arena

23 Hva gjør vi ved Universitetet i Nordland?

24 MARITIMT CAMPUS BODØ Bodin maritime fagskole + Universitetet i Nordland -tilby fleksible grunn- og videreutdanningskonsepter Støtte: Nordland fylkeskommune Maritimt Forum Nord Norges forskningsråd næringsliv

25 Strategi rundt utdanningssatsingen 1. Posisjonering Næringslivsforankring-dialogmøter Utenlandsopphold - studier andre lands tilbud Strategisk partnerskap UiN-Bodin Maritime Fagskole, MFN samarbeidsavtaler mellom fagskoler og UiTromsø 1. Nettverksbygging Informasjonsarbeid knyttet til andre fagmiljø Aktiv deltakelse i arktisk-maritim klyngesatsing 2. Kompetanseoppbygging/FoU FoU-plan for maritim næring i nord /Maritim 21 forskningsrådsprosjekter

26 Kompetanseoppbygging UiN Tre professorat (strategisk ledelse, logistikk og teknologi) Gjesteprofessorater (nautikk, logistikk, innovasjon) Nytt maritimt gaveprofessorat Doktorgradsstipendiater (maritim økonomi, IKT, operasjonsledelse, finans) Videreutdanningsplan for faglærere i maritim fagskole

27 Nye studietilbud ved UiN 1. Videreutdanningstilbud Årsstudium i maritim økonomi og ledelse H-2012 Sjøoffiserer og ansatte rederiorganisasjoner 2. Ny grunnutdanning for sjøoffiserer 1. Bachelor nautikk, økonomi og ledelse H Bachelor skipsteknisk drift og ledelse H Mastergradstilbud Høst Teknologiledelse, Samfunnsberedskap 4. Doktorgradsutdanning H-2013

28 Nye utdanningsprinsipper bachelor 1. Forkurs for bedre læringsgrunnlag studentene opp på samme nivå (innføring i maritim næring og forkurs realfag) 2. Teori og praksiskobling Integrasjon fagstab universitet og fagskole 3. Arbeidslivsforankring av lederutdanning Ledelses og økonomikursene som en del av kadettutdanningen - samspill kaptein-faglærere Traineeordning med kadetttjeneste i tre rederi 4. Skolering i rederidrift - bacheloroppgave

29 Akademisk doktorgrad (PhD) Næringsforankret doktorgrad (PhD) Komplett utdanningsløp -fra fagbrev til doktorgrad PhD 3-4 år skreddersøm forskerutdanning 2-årig Erfaringsmaster eller Master of Science (MBA, teknologiledelse, Sikkerhetsledelse) Bachelor: 80 poeng fordypning Økonomi og ledelse 2-årig maritim fagskole Nautikk/skipsteknikk Full bachelor Samlesing fagskole190 poeng Forkurs realfag (Maritimt fagbrev) Forkurs maritim (Allmennfag) (Realkompetanse)

30 Konklusjon Fortsatt behov for nytenkning innenfor maritim utdanning Nordområdene vil være en meget spennende læringsarena Mange nye oppgaver gir økt behov for kompetanse og økt kapasitet i utdanningen Økt behov for skreddersøm inn mot rederiene Partnerskap fortsatt viktig

31 Konklusjon Mange aktører i nord med forskjellige behov Største forskjeller går mellom sesong- og helårlig drift og breddegrad Utfordringer knyttet til uforutsigbarhet og kompleksitet gjør at organisasjon, ledelse og styringsproblematikk blir viktigere enn før Viktig å vurdere ulike operasjonstyper når en diskuterer VELKOMMEN både utstyr, organisasjon TIL NYE og ledelse SPENNENDE teknologi-person-organisasjonssamspill må stå sentralt i arktisk maritim FoU MØTEPLASSER I NORD!

MARITIM UTDANNING OG FOU I NORD Professor, dr. ekon., MNI Odd Jarl Borch Universitetet i Nordland

MARITIM UTDANNING OG FOU I NORD Professor, dr. ekon., MNI Odd Jarl Borch Universitetet i Nordland MARITIM UTDANNING OG FOU I NORD Professor, dr. ekon., MNI Odd Jarl Borch Universitetet i Nordland Innhold: Hva skjer i maritim næring i nord Hva er utdanningsbehovet? Byggeklosser for nye forretningsplattformer

Detaljer

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch Bakgrunn for satsing ved UiN Region med største tetthet av sjøfolk

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014 FORORD Kunnskapsbasert nyskaping står sentralt i norsk næringsliv. Maritim næring har nasjonalt en stor evne til innovasjon og derigjennom ivaretakelse

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Rapport. 2025 Ringer i vannet

Rapport. 2025 Ringer i vannet Rapport Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Innhold: SAMMENDRAG...1 1 STATUS VED INNGANGEN TIL 2006...3 2

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Utredning om maritim utdanning Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Norgesnettrådets sekretariat januar 2002 1 Forord...3 1. Innledning...4

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer