MARITIM UTDANNING OG FOU I NORD Professor, dr. ekon., MNI Odd Jarl Borch Universitetet i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARITIM UTDANNING OG FOU I NORD Professor, dr. ekon., MNI Odd Jarl Borch Universitetet i Nordland"

Transkript

1 MARITIM UTDANNING OG FOU I NORD Professor, dr. ekon., MNI Odd Jarl Borch Universitetet i Nordland

2 Innhold: Hva skjer i maritim næring i nord Hva er utdanningsbehovet? Byggeklosser for nye forretningsplattformer Innovasjon i maritim næring Framtidige markedssatsinger og operasjonsområder Utdanning og forskning som plattform for klyngebygging

3 Hva skjer i maritim næring i nord?

4 Nord-norsk maritim næring-særtrekk Svært stor andel av norske sjøfolk (20%) Dominerende posisjon innenfor fiskeflåten Meget sterk innen passasjertransport Hovedarena for kystvakt og forskning Hurtigruten lokomotiv innenfor cruise God posisjon når det gjelder kystgods/bulk Stort antall reparasjonsverft og noen toneangivende utstyrsleverandører En økende aktivitet innenfor offshore Økende vilje til nyinvesteringer

5 Troms Offshore Torghatten Hurtigruten Kystvakt/Forsvar Chriship Prestfjord Seaworks

6 Grovfjord mek Langset-Hammerfest industriservice

7 Hva vil skje i nord de kommende årene?

8 Ekspansjon innenfor mange operasjonstyper 1. Torskefiskerier og sildefiskeriene - stadig større bestander og stadig lengre nord (81 grader) 2. Cruise i Svalbardområdet - flere og større fartøy 3. Økt polar og marin forskning 4. Kystvakt/overvåkning/beredskap fra Grønlandsstredet til Østhavet opp til 90ºN 5. Mer godstrafikk på sjø- transitt 6. Olje og gassaktivitet på hele Nordkalotten -tyngdepunkt i Norskehavet og Barentshavet

9

10 Rystad Energy: Total forventet investeringer i Barentshavet

11 Operasjonsområder med visse utfordringer

12 IMO GUIDELINES IN ARCTIC ICE-COVERED WATERS-POLAR CODE

13 Operasjonsområder Usikkerhet/ Turbulens/ manglende forutsigbarhet Greenland North East Barents Sea East and North Greenland NW Barents Sea South Lofoten North Sea Norwegian Sea Mexican Gulf Kompleksitet -antall faktorer vi må forholde oss til/bredt samfunnsansvar

14 Hvordan skaper vi fundamentet for nærings- og bedriftsutvikling i nordområdene?

15 OMGIVELSER BEDRIFTEN MARKEDS- INNOVASJONER KOMPETANSE TEKNOLOGI KAPITAL INNSATS- INNOVASJONER OMFORMINGS- PROSESSER PROSESS-INNOVASJONER PRODUKTER/ TJENESTER/ KUNDERELASJONER PRODUKT INNOVASJONER TJENESTE- INNOVASJONER ORGANISATORISKE INNOVASJONER AVDELINGER -PARTNERSKAP 1. INNOVASJONSOMRÅDER?

16 NYE FORRETNINGSPLATTFORMER Sentrale innsatsområder: 1. Innovasjonsorientering internt i bedrifter -fra mange små skritt til radikale sprang 2. Skaffe seg de beste innsatsfaktorene: Organisasjon og ledelse, Kapital, Kompetanse 3. Tett samspill med krevende kunder relasjonsmarkedsføring, ideutveksling,uttesting 4. En entreprenøriell orientering -se muligheter, gripe sjansen, ta risiko 5. Bruke tid på samspill i utviklingsnettverk -fra løs bransjeorganisering til FoU-partnerskap

17 Har vi de kompetanseressurser vi trenger?

18 Store regionale forskjeller i maritim utdanning og FoU-kapasitet Sør-Norge Nord-Norge Høyere maritim utdanning 3 institusjoner 1 institusjon Tromsø Ny aktør 2013:UiN Andel nautiske offiserer med høgskoleeksamen Tilbud innenfor maritim økonomi Samarbeid fagskoleruniversitet 40% 20% 2013: 15 nye pr år 6 institusjoner 0 Fra 2012: UiN Ved alle de tre maritime høgskoler Begrenset Fra 2012 i nord Antall gaveprofessorat 20 0 Fra 2013: UiN Offentlig finansiert maritim forskning Samarbeid maritimt næringsliv mill kr Svært begrenset 2013: Maroff Sterke klyngestrukturer Svært begrenset Fra 2013: IN-Arena

19 Radikal, bredskala innovasjon og innovasjon på nye temaområder kan oppnås gjennom åpne innovasjonsprosjekter =>samarbeid bedrift, myndigheter, utdanning og FoU-miljø (Tripple Helix)

20 Maritimt utdanningssamarbeid 1. Mellom universitet og fagskoler Universitetene sammen med maritime fagskoler 2. Mellom universitetene/høgskolene/ forskningsinstituttene samarbeidsavtaler MARKOM Nasjonale og internasjonale kompetansenettverk

21 MARITIMT CAMPUS BODØ Bodin maritime fagskole + Universitetet i Nordland -tilbyr fleksible grunn- og videreutdanningskonsepter Støtte: Nordland fylkeskommune Maritimt Forum Nord næringsliv

22 Nye studietilbud ved UiN 1. Videreutdanningstilbud Årsstudium i maritim økonomi og ledelse H-2012 Sjøoffiserer og ansatte rederiorganisasjoner 2. Ny grunnutdanning for sjøoffiserer 1. Bachelor nautikk, økonomi og ledelse H Bachelor skipsteknisk drift og ledelse H Mastergradstilbud Høst Teknologiledelse, Samfunnsberedskap 4. Doktorgradsutdanning H-2013 Skreddersom doktorgradsstipendiater HHB

23 Akademisk doktorgrad (PhD) Næringsforankret doktorgrad (PhD) Komplett utdanningsløp -fra fagbrev til doktorgrad PhD 3-4 år skreddersøm forskerutdanning 2-årig Erfaringsmaster eller Master of Science (MBA, teknologiledelse, Sikkerhetsledelse) Bachelor: 80 poeng fordypning Økonomi og ledelse 2-årig maritim fagskole Nautikk/skipsteknikk Full bachelor Samlesing fagskole190 poeng Forkurs realfag (Maritimt fagbrev) Forkurs maritim (Allmennfag) (Realkompetanse)

24 Kompetanseoppbygging UiN Tre nye professorater (ledelse, logistikk og kald klimateknologi) Gjesteprofessorater (nautikk, logistikk) Nytt maritimt gaveprofessorat Doktorgradsstipendiater (maritim økonomi, logistikk/operasjonsledelse, finans) Bred satsing på samfunnssikkerhet og beredskap Videreutdanningsplan for faglærere i maritim fagskole

25 Hva kreves på forskningssiden? 1. Skreddersøm av forskerkompetanse knyttet til maritime markedsområder 2. Samspill mellom teknologi, økonomi og samfunnsforskning 3. Betydelig kapasitetsoppbygging innen maritim utdanning og forskning i nord 4. Utvikling av et regionalt innovasjonssystem og en maritim klyngestruktur

26 Eksempel på FoU-samarbeid (1): Eks: Operasjonell offshore logistikk i nordområdene -initiert av Universitetet i Nordland og Troms Offshore -fire norske og to utenlandske universitet -finansiering fra forskningsrådet og fem - bedriftspartnere TO, ENI, DOF, CS, NSO (7.1 mill) Eks: Maritim beredskap i nord -initiert av Nordland fylkeskommune og Nordområdesenteret, HHB, Universitetet i Nordland -Partnere: UoG, UNIS, UoM, UoA,, UiT, FHS, PHS

27 Eksempel på FoU-samarbeid (2): Felles nettverksatsinger Arktisk-maritim klynge Initiert av MFN Nord Utvikling av samarbeidsnettverk Arena prosjekt Innovasjon Norge FoU-plan for maritim næring i nord Maritim 21 -Maritime operasjoner i Nord SARINOR-fokus på søk- og redningsteknologi i nordområdene

28 Veien videre 1. Proaktiv satsing- skape engasjement i og bidra til strategisk retning i bedriftene: -bransjeorganisasjoner, offentlige myndigheter og FoU-miljø 2. Forskningsgrupper med bedriftsallianser Skape konsortier og finansieringsopplegg 3. Langsiktig opptrappingsplan for arktisk, maritim FoU- egen programsatsing

29 Konklusjon Det er stort potensial for å utvikle den maritime nærings konkurransefortrinn i nord Krav til mobilisering innenfor innovasjon med økt fokus på åpen, FoU-basert innovasjon Må utvikle et regionalt innovasjonssystem og skape tette klyngestrukturer Utdanning og forskningsmiljøene må styrke sin kapasitet og utvikle sine relasjoner til bedriftene Allianser og spleiselag mellom bedrifter, det offentlige og FoU-miljø nødvendig for raskt å kunne utnytte potensialet

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Ideas2evidence rapport nr. 4:2009 ideas2evidence Lyngveien 15

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Rapport fra felles faggruppe teknologi 29. november 2006 Forord Både Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer