Det som har vært og det som kan bli Arkivutfordringer for Bergen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det som har vært og det som kan bli Arkivutfordringer for Bergen kommune 2008 2017"

Transkript

1 HØRINGSUTKAST Det som har vært og det som kan bli Arkivutfordringer for Bergen kommune Strategiplan for arkiv 2 RAMMEVILKÅR OG ANALYSER 1

2 Et veldokumentert bysamfunn skal gjøre kunnskap og opplevelser tilgjengelig for alle. Bergen kommunes arkiver skal representere trygghet for innbyggere og forvaltning, et fast punkt når alt endres. 2

3 Det finnes ikke noe som er nyttigere til å lære opp og instruere folk, ingenting mer nødvendig for å oppklare og illustrere uklare spørsmål, ingenting mer nødvendig for å bevare herredømmer og troner, i alle slags offentlige og private spørsmål, enn et vel etablert lager av protokoller og dokumenter så meget bedre enn marinebaser, så meget mer kraftfull enn ammunisjonsfabrikker, for det er finere å vinne med fornuft enn med vold, edlere å vinne med rett enn med urett. Baldassare Bonifacio: Des Archivis I come from a generation saturated with technology. I am wi-fi-enabled. I belong to list-servs. I lurk on forums. I , I ebay, I YouTube, I download, I upload, I fileshare, I text, I IM, I blog. ( ) In everything we pursue, the Internet generation wants the realest experience possible, even in our virtual ones. To reach us, find us where we are in the online world, but then prove that what is available in analogue is more powerful than can be had in digital, and make that moment truly remarkable. If you do that, we will come. Claire Marie Blaustein, The Generation Game,

4 Innhold Kapittel 1 2 i del 1 av Kommunedelplan for arkiv. 3 Utvikling, utfordringer og visjoner Utviklingsperspektiver Hovedutfordringer for Bergen kommunes arkivarbeid Overgripende problemstillinger visjoner 18 4 Bakgrunn Kort historikk: En kort bergensk arkivhistorie Status for arkiver i Bergen kommune Bystyrets administrasjon Sentralarkivet Andre arkivproduserende virksomheter Bortsettingslokalene Status Bergen Byarkiv Innledning: Organisasjon og oppgaver Bemanning Arkivmateriale Noen typiske trekk ved Bergen Byarkiv 31 5 Nasjonale signaler Lover, forskrifter og lignende Arkivloven med forskrifter Andre lover og forskrifter med arkivkonsekvenser Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) Ny offentlighetslov - offentlegloven Departementer ABM-meldingen Kulturmeldingen Forslag til kulturlov enorge 2009 og ekommune 2009 det digitale spranget St.meld. nr. 17 Eit informasjonssamfunn for alle Norsk helsearkiv, NOU 2006: Riksarkivaren Strategiplan Riksarkivarens bestemmelser Riksarkivarens tilsynsmyndighet Noark-utvikling Riksarkivarens system for privatarkivarbeid Nysæter-utvalgets innstilling ABM-utvikling 44 4

5 5.4.1 Generelt: samordning og tilgjengelighet Fotobevaringsplan Biblioteksutredning Arkivkartlegging Digitalisering Standarder og lignende Obligatoriske standarder for dokumentformater earkivsamarbeidet, OAIS og OpenARMS Noark Asta 48 6 Lokale og regionale signaler Bergen kommune: Vedtak og styrende dokumenter vedrørende arkiv Arkivansvar og arkivorganisering i Bergen kommune, byarkivarens fullmakter. Hjemmelsgrunnlag Andre vedtak av overordnede organer Byarkivets styrende dokumenter Bergen kommune: Byrådets programdokumenter Byrådets tiltredelseserklæring Byrådets politiske grunnlagsdokument Syv steg frem for Bergen Bergen kommunes økonomiplan , IKT investeringer Bergen kommune: Handlingsplan for IKT Bergen kommune: Kulturbyen Bergen Fylkesdelplan for kultur Tid for kultur, Fylkesdelplan for universell utforming Fylkesdelplan for kulturminne Kultur viser veg, Bergensscenarier Aktuelle områder/utfordringer Tverrgående perspektiver på arkivet Framtidens ståsted vår kollektive hukommelse Medborgernes ståsted vis meg mappen min Forvaltningens ståsted beslutningens legitimitet, transparens Arkivarens ståsted registrator og medium Fra det analoge til det digitale Innledende betraktninger Fra analoge arkiver til digitalt arkiv Digitalisering av papirbasert informasjon i Bergen kommune. Felles digitaliseringssentral ved Byarkivet. 72 5

6 Bakgrunn Om separate digitaliseringsprosjekter Felles digitaliseringssentral Plassering av digitaliseringssentral i Byarkivet Hva som bør være digitalt tilgjengelig Kommunikasjon Det audiovisuelle i arkivene Audiovisuelt arkivmateriale i Bergen kommune Forvaltning av foto i Bergen kommune BKBILDE Saksbehandling og arkivdanning Sak- og arkivløsning Fagsystemer versus arkivsystemer Avdeling for moderne arkiv Saksbehandling, arkiv og kommunikasjon Integrasjon av kommunikasjonsverktøy Arkivpersonalets oppgave Brukere med ulik kompetanse Innsyn i offentlig forvaltning og partsinnsyn Papirarkiver i Bergen kommune Oppgavefordeling mellom avdelinger/resultatenheter og byarkivet Mengdeproblem Manglende orden gir dårlig effektivitet og rettsikkerhet Papirarkiver i avdelingene i Bergen kommune Ønsket om tidlig avlevering av papirarkivene Betjening Lokaler Mulighet og kostnader ved forsert avlevering av bortsettingsarkivene Papirarkiver ved Bergen Byarkiv. Bergen kommunes arkivdepot Særtrekk ved et depot for papirarkiv Bevaring Tilgjengeliggjøring av papirarkivene Historisk Elektronisk Arkiv Teknologiforgjengelighet og elektronisk arkivering Prosjekt - Historisk Elektronisk Arkiv Forprosjekt Hovedprosjekt Metode for langtidslagring av digitalt arkivmateriale i Bergen kommune 112

7 Implementering av OAIS Oppgaver og ansvarsområder i arbeidet med historisk elektronisk arkiv ved Bergen Byarkiv Organisering Privatarkiver Innledning Medlemsordningen til Lokalhistorisk Arkiv i Bergen Ordning og tilgjengeliggjøring av LABs arkiver Privatarkivarbeidet i Bergen Byarkivs regi Privatarkivarbeidet i et nasjonalt perspektiv Utviklingstendenser Formidling og publikumsbetjening Arkivene som samfunnsressurs Lik rett til tilgang til arkivdokumentasjon og opplevelser Publikumsbetjening i dag og i morgen Ulike brukergrupper og deres behov Saksbehandling Velferd og rettigheter Forskning Lokal- og slektshistorie Opplevelsesorienterte formidlingstiltak Arkivformidling til barn og unge Utstillinger Arrangementer og andre formidlingstiltak Teknologi og nye muligheter Byarkivets bibliotek, trykksaker og gjenstander Trykksaker som arkivmateriale Håndbibliotek Restopplag bokhandel En ny Bergensbibliografi? Gjenstander som arkivmateriale m.m Byarkivets håndtering av trykksaker og gjenstander Forskning Internasjonalt samarbeid Samarbeid og nettverk Samarbeid innen Bergen kommune Arkivsamarbeid lokalt nasjonalt internasjonalt Abm-samarbeid lokalt og nasjonalt Samarbeid med Universiteter og høyskoler Samarbeid med brukergrupper, historielag m.m

8 Samarbeid andre grupper Organisatoriske forhold En regional arkivorganisering? Arkivfunksjonen i Bergen kommune Oppgavefordeling og samarbeid i Bergen kommune Intern organisering og oppgavefordeling Oppgavebeskrivelse for Bergen Byarkiv Evaluering av Sentralarkivet En smeltedigel av ulike kulturer Det faglige Dimensjonering Maskiner og utstyr Internt samarbeid Ressurser og finansieringsløsninger Lokalisering av Sentralarkivet Sentralarkivet i framtiden Hva skal til for å lykkes? Ressurser og finansieringsordninger Situasjon og utfordringer Forslag til løsninger Ordliste Referanser og litteratur 179 8

9 9

10 10

11 3 Utvikling, utfordringer og visjoner 3.1 Utviklingsperspektiver På alle områder forandres samfunnet og verden rundt oss i et omfang og et tempo som bare er aksellererende. Det er mange og uoversiktlige drivkrefter i denne prosessen, og den går i innbyrdes motstridende retninger samtidig. Mange av de almene tendensene vi kan observere i samfunnsutviklingen har klare konsekvenser for arkivfeltet, mens andres påvirking kan være mer omstendelig å få øye på. I en analyse av arkivutfordringene i Bergen de kommende ti årene er det naturlig å se på disse almene utviklingstrekkene, og vi presenterer dem her i form av en rekke samfunn som lever og utvikler seg side om side, delvis i samklang, og delvis i motstrid til hverandre. Alle har konsekvenser for arkivne og presenterer utfordringer, også på vårt lokale nivå. Det digitale samfunn er kanskje det tydeligste og det mest toneangivende av disse. Overgangen fra det analoge til det digitale skjer over et bredt spekter av elektroniske tjenester: telefoni, fjernsyn, fotografering, musikk, kontrollenheter i biler, fly og maskiner generelt, banktjenester, betalingstjenester, adgangskontroll, etc. Det er digitaliseringen av disse tjenestene som i sin tur legger grunnen for kombinasjoner av produkter og tjenester som tidligere var inkompatible: telefon/datamaskin, musikk/fjernsyn, telefon/kamera osv. For arkivsektoren representerer dette et paradigmeskifte: De digitale arkivene er i ferd med å totalt overta for papirarkivene. Arkivpersonalet har i løpet av få år måttet omstille seg fra en papirbasert til en digital arbeidssituasjon. Dette er en prosess vi ser slutten på innen få år. Implikasjonene er store: Saksbehandlere forventer å få all nødvendig informasjon på sin skjerm og sitt mobile arbeidsverktøy. Saksdokumenter kombinerer i stadig økende grad tekst med bilde og lyd. Publikum forventer i stadig større grad å få all relevant informasjon i digitalt format: nyere informasjon som innsyn i elektroniske systemer, eldre informasjon som skannede dokumenter. Bortsettingsarkivene i kjellere og loft oppfattes etterhvert som fremmedelementer få vil kjenne ansvar for. Nettsamfunnet er sterkt knyttet til det digitale. Flere og flere oppgaver lar seg løse via nettbaserte tjenester. Flere og flere gjøremål lar seg utføre uten å forflytte seg fysisk. Informasjon kan fremsøkes fra de utroligste steder over hele kloden, varer kan bestilles og betales, søknader kan sendes og behandles, kontakt og kommunikasjon kan opprettes og opprettholdes. Nettsamfunnet fremstår etter hvert som en helt egen sosial arena der mennesker fra hele kloden etablerer vennskap, prater, løser problemer (eller ikler seg nye identiteter og erobrer middelalderbyer sammen med dverger eller alver fra Hong Kong eller Sao Paulo.) Tendensen innen teknologi går i retning av mindre og mer mobile enheter. Fra PC som det sentrale redskap til mindre, håndholdte enheter som representerer både informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi på samme tid. I løpet av den perioden som denne utredningen omfatter er det ingen dristig påstand at de aller fleste av oss vil forholde oss til det offentlige, til vår bank og til hverandre via kontakt mellom store portal løsninger Kapittel 3: Utvikling, utfordringer og visjoner 11

12 og små håndholdte datamaskiner som også er telefoner, fjernsyn, radiosender, nøkler, betalingsmiddel og mye annet vi ikke engang kan tenke oss nå. Arkivene vil oppleve endringen som overgang til hovedsakelig en nettbasert formidlingstjeneste der kommunikasjon via strenger av filer vil erstatte brev, personlig kontakt, papirkopier. En utfordring blir å opprettholde en forståelse for at vesentlige deler av arkivtjenestene også i en digitalisert og nettbasert fremtid vil forutsette personlig kontakt mellom arkivar og kunde og mellom kunde og arkivsaker på lesesalen. Informasjonssamfunnet viser seg i at mengden av tilgjengelig informasjon stadig øker, og ikke viser noen tegn til å avta. Informasjonen presses på oss gjennom alle kanaler, og å sortere vesentlig fra uvesentlig, korrekt fra feilaktig, blir stadig vanskeligere. Ikke bare ny informasjon er gjenstand for dette. Google har som målsetting å digitalisere og tilgjengeliggjøre over nett alle publiserte bøker i verden. Konkurrerende tiltak er også satt i gang. Utfordringen for arkivene er ikke bare å være synlige i mengden og tilgjengelige for dem som søker etter arkivinformasjon, men enda viktigere, å oppnå aksept for å være den fremste autoritative og etterrettelige kilden blant stadig flere useriøse aktører. Kunnskapssamfunnet viser seg i at spesialisert fagkunnskap er nødvendig på stadig flere områder. Kunnskap er noe annet enn informasjon, kunnskapen er personifisert. Har man ikke den nødvendige kompetansen, må den kjøpes. En konsekvens er at den faglige utviklingen drives stadig fremover gjennom en mer og mer finmasket spesialisering. En annen konsekvens er at vitale deler av samfunnslivet blir svært sårbart når den nødvendige kompetansen ikke finnes. For arkivene viser dette seg bl.a. i nødvendigheten av å rekruttere nye medarbeidere med kompetanse innenfor de forskjellige stadiene av ikt-utvikling. Det viser seg også i utfordringer mht til å forstå, ordne, katalogisere og drive formidlingstjeneste i arkiver fra de forskjelligste og stadig mer spesialiserte fagområder, fra ingeniørvirksomhet til indremedisin, fra fotogrammetri til psykologiske tester. Dette aksentueres stadig mer jo nyere de mottatte arkivene blir. Billedet av arkivaren som en person som hovedsakelig hjelper slektsforskere og lokalhistorikere med kirkebøker og herredsstyrevedtak er for lengst foreldet. Overvåkingssamfunnet er i utgangspunktet en del knyttet til de foregående. Det markerer seg på stadig flere områder, men liker ikke oppmerksomhet. Et utgangspunkt kan være at vi allerede lenge har vært å finne i mange papirbaserte registre. Med overgangen til databaser og elektroniske systemer økte både omfanget og anvendeligheten av dette, spesielt i de tilfeller der registre kunne kombineres. Med innføringen av kredittkort, nøkkelkort, køfribrikker etc er det blitt fokusert en del på alle de elektroniske spor vi etterlater oss. Neste steg er de spor vi etterlater oss på nettet gjennom våre søk og besøk på nettsider. Spyware ettersøker våre preferanser og sender oss reklame tilsynelatende basert på våre interesser. Google og andre søkemotorer lagrer de søk vi gjør. Alt dette produserer arkiver, og en stadig viktigere oppgave for arkivinstitusjonene blir å gjøre de nødvendige etiske vurderinger av hva av alt dette som er samfunnsmessig viktig å bevare for ettertiden og hva som kan og bør slettes. 12 Kapittel 3: Utvikling, utfordringer og visjoner

13 Personvernsamfunnet representerer en motgående tendens i forhold til overvåkningssamfunnet. På flere områder styrkes vernet av den enkeltes rett til privatliv, noen ganger på bekostning av offentlige interesser. Den høye terskelen som er lagt for forskning i medisinske arkiver er ett eksempel. Tendensen til å betrakte ansattes epost på sin arbeidsgivers maskin som i utgangspunktet privat, og som arbeidsgiver kun unntaksvis vil få adgang til ved sykdom eller fravær, vil for mange fortone seg som å snu saken på hodet: Unntaket er blitt regel, personsfæren er definert som viktigere enn hensynet til arbeidet, og arbeidsgiver (for eksempel det offentlige) er utestengt fra sin egen dokumentasjon. Individsamfunnet merkes i en stadig sterkere markering av enkeltmennesket på bekostning av det kollektive. Stadig flere bor alene, er opptatt av å markere sitt personlige særpreg eller stil, og legger vekt på å fremstå som individer fremfor som medlem av en familie eller gruppe. Den enorme tilstrømningen til nettbaserte løsninger som MySpace, Spray, LinkedIn og ikke minst Facebook er tydelige tegn på dette. Også offentlig forvaltning beveger seg i denne retningen med tjenester som MinSide og AltInn. Disse høyst personifiserte markeringene danner så igjen utgangspunkt for nye sosiale relasjoner gjennom opplenkede vennerelasjoner og tilhørighet i nettbaserte grupper formet utfra et interessefellesskap. Det er tegn som tyder på at de interessefellsskap som dannes på denne måten blir en seriøs konkurrent til det etablerte organisasjonslivet. Noen av de fellesskap som dannes på denne måten har vist seg svært handlingskraftige og fleksible. Ett eksempel er organiseringen rundt demonstrasjonene mot Verdensbanken som i stor grad er mobiltelefonbasert, et annet er de såkalte flashmob-bevegelsene som plutselig dukker opp et sted og for eksempel fremfører et opptrinn og så forsvinner like plutselig. Disse virksomhetene manifesterer seg og dokumenterer seg på andre måter enn de etablerte, og vil i liten grad avleire seg i tradisjonelle arkivstrukturer. Opplevelsessamfunnet blir stadig mer merkbart. Det er ikke nok at undervisning skal være faglig korrekt og pedagogisk. Den skal også engasjere. Det er ikke nok at museene gir viten, de skal også gi opplevelser. Med øket fritid og øket kamp om vår oppmerksomhet, blir vi stadig mer kravstore til kvaliteten på opplevelser. Opplevelsessenter er et nyord. Det er et vesentlig element i Kultur og Kirkedepartementets strategier for ABMsektoren at arkiv, bibliotek og museum ikke bare skal passivt svare på spørsmål, men aktivt oppsøke publikum, fortelle historier og gi opplevelser. Det sies klart at dette er en viktig måleindikator. Også arkivinstitusjonene merker disse forventningene. De fleste vil nok mene at dette åpner for spennende perspektiver, men det er tøft i en startfase uten ekstra ressurser å bli sammenlignet med museer som har hatt utstillingsdesignere og pedagoger i en årrekke. Selvbetjeningssamfunnet er på vei inn i kontakten mellom det offentlige og privatpersoner. Det begynner å bli noen år siden landhandleren og kjøpmannen på hjørnet ble erstattet av supermarkedet. Det er ikke så lenge siden det ble forventet at vi ordnet våre banktransaksjoner selv gjennom nettbanken. For de fleste er det i disse tider en ny opplevelse å måtte forholde seg til barnehageplasser og stillinger i det offentlige gjennom elektroniske søknadsskjema. Den store satsningen på portalløsninger i den offentlige vil Kapittel 3: Utvikling, utfordringer og visjoner 13

14 flytte stadig nye deler av saksbehandlingen ut på en slik arena. På samme måte som supermarkedet og nettbanken overlater til oss å gjøre det meste av jobben selv, vil også portalene forutsette at innbyggerne gjør en vesentlig del av jobben i kontakten med det offentlige. Det som her skjer er at portalen slipper publikum til for å registrere selv direkte i arkivet. Det er et vesentlig risikomoment, som må følges opp av gode sikkerhetsrutiner. Det endrer også arkivpersonalets jobb, fra å være dem som registrerer (som de fortsatt i stor grad vil gjøre) til en mer kontrollerende funksjon, kvalitetssikring av innregistrerte data. I forhold til arkivinstitusjonene viser dette seg i at publikum ikke bare forventer å bestille arkivsaker til lesesal, men forventer å kunne bla i dem selv i nettbaserte versjoner. Privatiseringssamfunnet viser seg i at oppgaver vi har vent oss til å regne som offentlig ansvar blir satt ut til private eller lagt ut på anbud. Helseinstitusjoner, busselskaper, tekniske oppgaver, er bare noen eksempler. Det representerer en endret oppfatning av det offentliges rolle og på hvilke måter det offentlige skal utføre sine oppgaver. En rekke av de private tjenestene forutsettes utført under offentlig kvalitetskontroll. En arkivmessig utfordring er at lovgivningen ikke har fulgt med disse endringene. Arkivene etter disse virksomhetene, som altså utfører oppgaver på vegne av det offentlige og med absolutt samfunnsmessig interesse, blir etter arkivloven å regne som privatarkiver, og dermed ikke underlagt samme krav til dokumentasjon og bevaring som tidligere. Det er et problem at dersom en person benytter sin nyvunne valgfrihet til å velge en privat leverandør av hjemmetjenester eller barnehage fremfor en kommunal, har man samtidig valgt en løsning uten krav til dokumentasjon av tjenesten ut over de krav regnskapsloven setter. Markedssamfunnet måler alt i tilbud og etterspørsel og bunnlinjen er det tilbakeven dende referansepunktet. Synspunktene har for lengst gjort sitt inntog i offentlig for valtning og i kulturlivet, ikke uten motforestillinger. Begreper som bestiller og leverandør er daglige referansepunkter, og kundebegrepet bryner seg mot pasienter, klienter og elever. Den arkivmessige utfordringen ligger i å få forståelse for at etterspørsel etter en bestemt type arkivmateriale ikke er en størrelse som kan defineres på grunnlag av noen få år. Vurderinger av bevaringsverdi og bruksmønster må ta hensyn til en (forholdsvis fjern) fremtid som vil ha helt andre innfalsvinkler og interesser enn vår. Arkivenes langsiktige arbeidsvinkling og markedets krav om kortsiktig gevinst er uforenlige størrelser. Rettighetssamfunnet er i ferd med å etablere seg. I pressen ser man ytringer om at tidsånden er mer opptatt av rettigheter enn av plikter. Uten å ta stilling til det må en kunne fremheve den voldsomme økningen de siste ti-femten årene av saker der enkeltpersoner krever erstatning av det offentlige for feilbehandling, manglende skolegang, manglende oppfølging fra barnevernet, mishandling osv. Mye tyder på at dette er bare begynnelsen på en trend. 14 Kapittel 3: Utvikling, utfordringer og visjoner

15 Denne bevegelsen kunne ikke ha fått det omfanget den har fått uten velfungerende arkiver. Dokumentasjon på feilbehandling etc har vært en avgjørende forutsetning for å vinne frem i disse sakene. Globaliseringssamfunnet er viet stor oppmerksomhet. Multinasjonale konserner, internasjonal lovgivning og traktater setter premisser for stadig mer. I arkivmessig sammenheng merkes mest at beslutninger i et styrerom i f.eks. Texas kan få store konsekvenser for lokalhistoriegrunnlaget i en norsk by eller bygd. Nedlegginger og flyttinger av industriarbeidsplasser fører ofte med seg arkivmessige konsekvenser, ødelegging eller utflytting fra landet. Et annet trekk er at en i stadig større grad er bundet opp av internasjonale standarder, lover og avtaler, der en rekke av dem har konsekvenser for dokumentasjon, datasikkerhet, personvern, offentlighet og andre spørsmål av arkivrelevans. Endringssamfunnet er kanskje det som for en historiker skiller vår tid sterkest fra tidligere tider. Oppfatningen om at endring er bra, at utviklingen går fremover, at omorganisering løser de fleste problemer og er ventet av enhver ny leder, at nyskapning er en forutsetning for kvalitet er verdier som er så fasttømret i vårt tankesett at vi har lett for å tro at det bestandig har vært slik. Endrings- og fremtidsoptimismen grep for alvor om seg like etter 2. verdenskrig og gjennomsyrer nå samfunnet totalt. Et tradisjonelt munnhell som gammel og god ville knapt noen finne på å si i dag. Hva betyr dette for arkiv og arkivarer? De arkivmessige sidene er åpenbare: Nye fagfelter, omorganiseringer, nye metoder, nye kampanjer, nye produkter skaper flere arkiver, annerledes arkiver og kompliserte arkiver. Innen arkivfaget kan det merkes en utvikling fra betoning av arkivenes informasjonsinnhold til betoning av deres dokumentasjonsverdi. Et fokus på transaksjoner og dokumentasjon av disse er mer tydelig, og verdier som etterrettelighet, kontrollerbarhet og bevisverdi legges tydeligere til grunn for karakteristikker av arkivenes spesielle funksjon. I den arkivteoretiske diskusjonen merkes en større betoning av maktaspektet ved arkiv. Det påpekes at arkiver ikke er nøytrale kilder til kunnskap, men en del av den makt arkivskaper utøver overfor andre grupper. En diskusjon av arkivarenes mulighet til å være nøytrale og objektive i sin rolle følger av dette. Endrede arkiver og endrede publikumsforventninger må skape endringsvillige arkivarer. Som likevel ikke må oppgi at de forvalter kontinuiteten og endringenes historie. Kapittel 3: Utvikling, utfordringer og visjoner 15

16 3.2 Hovedutfordringer for Bergen kommunes arkivarbeid Når Byarkivet nå er skaffet nye, permanente lokaler, er den første hovedutfordringen løst. Nå er det andre hovedutfordringer som står foran Bergen kommunes arkivtjeneste. Mestre overgangen til det digitale Dette er trolig den mest grunnleggende og gjennomgripende utfordringen for arkivtjenesten, og for offentlig forvaltning i det hele tatt i tiden fremover. Det gjelder å gjennomføre fullelektroniske arkiv i forvaltningen, å sørge for forsvarlig dokumentasjon av transaksjoner gjennomført via epost, sms og andre moderne kommunikasjonsmidler, å få kontroll med overføringen av analog dokumentasjon til digital, å sikre tilstrekkelig fremdrift i dette arbeidet, å etablere full driftsløsning av historisk elektronisk arkiv og betjening av dette med mer. 16 Kapittel 3: Utvikling, utfordringer og visjoner

17 Realisere potensialet i en sentral arkivtjeneste og portalløsninger En utvidelse av Sentralarkivet til å omfatte alle kommunale enheter og en fullgod utnyttelse av de muligheter som ligger i portalløsninger og nyere kommunikasjonsteknologi, gjør at arkivtjenestene er i ferd med å få en langt mer sentral rolle i det offentlige liv enn tidligere. Å sette disse tjenestene i stand til å utføre sine oppgaver på en smidig og effektiv måte er forutsetninger for å få full nytte av nyere teknologi. Løse mengdeproblemet Overgang til digitale løsninger vil ikke fjerne oppgaven med å bevare og sikre den papirbaserte dokumentasjonen. Dette krever stor innsats. Det er kanskje overraskende, men en av de første oppgavene som må løses er å utvide Byarkivets plassreserver. Det dreier seg i hovedsak om to forhold: Plass til kommende års avleveringer pluss avvikling av bortsettingsarkivene på papir i Bergen kommune (se. 7.6.) Plass til nye personalegrupper i forbindelse med etablering av digitaliseringsenhet og historisk elektronisk arkiv samt arbeidsplasser vedr. prosjekt for bortsettingsarkivene Få kontroll med ordningsetterslepet Byarkivet har over mange år tatt imot svært store arkivmengder av sikringsårsaker. Relativt store deler av dette er uordnet eller kun grovordnet. Dette gjør materialet lite tilgjengelig og representerer et hinder for effektiv saksbehandling, og vanskeliggjør en nødvendig digitalisering av det. Erverve, utvikle og holde på kompetanse og kunnskap En arkivinstitusjon er en typisk kunnskapsbedrift, og vil kun ha suksess i den grad personalets kunnskap og kompetanse står i forhold til oppgavene og publikums forventninger. Mangelen på oppfølging av signalene i Målsettingsdokumentet i 1987 mht. hvilken kompetanse institusjonen bør tilføres, samt det begrensede personalet som kan bidra med kontinuitet i bestandskunnskapen, gjør at institusjonen har et betydelig forbedringspotensiale på dette feltet. Hvordan redde de private arkivene? Det er en økende bevissthet i samfunnet om at arkivene etter privat sektor representerer like store verdier som arkivene etter offentlig sektor. Bergen har i flere år vært langt fremme på dette området, sett i landsmålestokk. Men det er ennå langt igjen til ressursinnsatsen overfor privatarkiv gjenspeiler den samfunnsmessige verdien dette materialet har. Hvordan få skattene ut til folk? I siste instans er det befolkningens bruk (i nåtid og fremtid) av arkivene som er hensikten med arkivbevaring. På dette feltet er det store forventninger om raskere service, bedre svar, større opplevelser og mer tilgjengelig materiale. Her stilles krav både til ressursutvikling og metodeutvikling. Kapittel 3: Utvikling, utfordringer og visjoner 17

18 3.3 Overgripende problemstillinger visjoner Hva slags arkiv trenger Bergen? En gammel by trenger et moderne arkiv. En moderne by trenger et gammelt arkiv. Det er et annet fokus på arkivvirksomhet nå enn for bare noen år siden. Ledelsen i både offentlig og privat virksomhet har begynt å se at arkiv ikke bare er foreldete papirer, men et knutepunkt for saksfordeling og kontroll med hele virksomheten, og i tråd med dette opprettet sentralarkiv eller dokumentkontrollsentre som nervesentre i sine virksomheter. De har også begynt å se at gjennom utviklingen fremover, der nettbaserte tjenester opphever relevansen av tid og sted i forhold til kontakten med publikum, er arkivtjenesten den konstanten og sikkerheten som kreves for at alt annet skal kunne endres uten at rettigheter og dokumentasjon settes over styr. Nasjonale styresmakter har begynt å se arkiv som et sideordnet element med museer og bibliotek i kulturlivet og begynt å legge til rette for at publikum skal kunne nyttiggjøre seg disse godene i samme målestokk som andre kulturtilbud. Riktignok mangler det ennå mye på viljen til å legge ressurser til de gode ønskene, men en må gå ut fra at dette er underveis. Grupper av befolkningen har begynt å få øynene opp for at arkivene er stedet der deres tapte barndom kan gjenfinnes, og spørsmål om rettferdighet og oppretting er blitt aktuelle blant grupper som nesten hadde forsont seg med sin skjebne. Arkivarer er begynt å se på sin virksomhet som noe mer enn å være tjenere for Historien. De er begynt å se Demokratiet, Rettferdigheten og Likebehandling som andre viktige herrer. Og først og fremst er de begynt å bli bevisst sin rolle i å aktivt sørge for at vår generasjon etterlater seg de spor som er nødvendige for en god forvaltning for samtid og ettertid. Arkivene overstrømmes av nye forventninger og nye erkjennelser. Og arkivarene strekker seg for å fylle sine nye roller uten å forsømme de roller de allerede har tatt på seg. Hvordan er disse nye rollene, og hvordan står de i forhold til de etablerte? Hva bør kjennetegne arkivtjenestene i Bergen om 10 år? Hva slags arkivtjenester trenger Bergen? Hva slags arkiv fortjener byens innbyggere? En gammel by trenger et moderne arkiv. En moderne by trenger et gammelt arkiv. Brobyggerfunksjonen er fremdeles sentral. I 2017 trenger Bergen sitt byarkiv mer enn noen sinne. Det er ikke lett å lage noen komplett liste over alle de tjenester og funksjoner som byen behøver. Men disse vil i alle fall være der: Byarkivets tjenester kan finnes med et tastetrykk via terminaler i det offentlige rom, utstillingslokaler, kjøpesentre og biblioteker i tillegg til mobile enheter og egen pc. Gjennom Byarkivets tjenester i kommunens portal finner publikum og saksbehandlere det meste av den informasjon de søker i digital form. 18 Kapittel 3: Utvikling, utfordringer og visjoner

19 Sentralarkivet betjener hele kommunen med tjenester for å dokumentere kommunikasjon og transaksjoner utad og innad i kommunen. Byarkivet har spisskompetanse på eldre og nyere bergenshistorie og formidling av denne. Byarkivet er en synlig og integrert del av kulturtilbudet i Bergen sammen med museer, biblioteker og andre aktører. Byarkivets bibliotek, som er Bergen kommunes forvaltningsbibliotek, er et viktig og sentralt bidrag til publikum med alle bøker registrert i søkbar database. Byarkivet har spesialisert seg på foto og fotobevaring og har analoge og nettbaserte fototjenester som publikum har stor glede av. Byarkivet er en naturlig samarbeidpartner sammen med UiB, HiB og andre miljøer og bidrar direkte med historisk faglig veiledning i forskningsprosjekter, veiledning, granskningsutvalg, bokprosjekter eller i andre større sammenhenger der det er behov for arkivfaglig og historisk kompetanse. Byarkivet bidrar med spisskompetanse innen elektronisk post/arkiv-system, på nye medier og på digitalisering, både i et bevaringsperspektiv og et arkivdanningsperspektiv. Byarkivet har et gjennomgripende samarbeid med byens befolkning og nærings- og organisasjonsliv, slik at hele byens historie blir bevart og formidlet. Byarkivet har arkivfaglig spisskompetanse på alle formidlingsfelt. Byarkivet er sentral i den administrative utviklingsprosessen i kommunen. Byarkivet har tilstrekkelige lokaler, sunne arbeidsforhold og friske, ressurssterke og kompetente ansatte. Byarkivet er her tenkt som både Sentralarkiv og det tradisjonelle byarkivet. Opplistingen ser forbi hindringer og mange hvis og men. Arkivets virksomhet henger sammen med alle andre virksomheter i kommunen og å bidra arkivfaglig der utviklingen skjer vil være helt nødvendig for fremgang for Bergen kommune. Synergieffekter ligger i samarbeid med alliansepartnere som kan være andre enn dem vi tenker på i dag. Et veldokumentert bysamfunn skal gjøre kunnskap og opplevelser tilgjengelig for alle. Bergen kommunes arkiver skal representere trygghet for innbyggere og forvaltning, et fast punkt når alt endres. Kapittel 3: Utvikling, utfordringer og visjoner 19

20 20

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Saksframlegg Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar at Trondheim kommune fremsetter søknad om medeierskap

Detaljer

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Drammen byarkiv - Kommunearkiv 1987-1992 - Byarkiv opprettet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for Norsk Arkivråd Region Øst, 4. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden?

Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden? Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden? Robert Kalleberg Oslo Byarkiv 6. april 2011 1 Agenda Litt om Oslo byarkiv Papirparadokset Innføring av elektronisk arkiv Krav til format og

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

Saksframlegg. ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006

Saksframlegg. ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006 Saksframlegg ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag om at

Detaljer

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn 1 Kort om Arkivverket

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for IKA Rogaland 18. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen (1999):

Detaljer

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert?

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert? Telemarksarkivet og Telemarks privatarkiver: En ressurs for framtida Det er ikke hverdagslig at det startes en ny arkivinstitusjon; det er ikke hverdagslig at museer utvikler permanente driftsorganisasjoner

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Digitalisering av byggesaksarkiver i Bergen kommune

Digitalisering av byggesaksarkiver i Bergen kommune Digitalisering av byggesaksarkiver i Bergen kommune Metode og gjennomføring for en konserntjeneste Stig Narve Brunstad, Bergen byarkiv De neste 45 minuttene Digitaliseringsenheten Byggesaksprosjektet Produksjonsløype

Detaljer

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Målsettinger og tiltak for arbeidet fremover: Handlingsplanen skisserer hovedoppgavene for IKAN i tråd med vedtektene og de føringer IKANs

Detaljer

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen?

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen? Martin Bould 21.4.2015 Overgang til elektronisk arkiv, og oppgradering Hva forventer vi som leverandør og hva bør dere ha avklart? Den arkiv- og saksbehandlingsfaglige «greia» Hva skal vi snakke om i denne

Detaljer

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok. Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok og Arkiv i e-forvaltning DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14. november 2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.com Innhold Bakgrunn Riksrevisjonens

Detaljer

Årsrapport 2008. Bergen Byarkiv. Bergen Byarkiv Årsrapport 2008 Side 1 av 6 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV

Årsrapport 2008. Bergen Byarkiv. Bergen Byarkiv Årsrapport 2008 Side 1 av 6 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV Bergen Byarkiv Årsrapport 2008 Side 1 av 6 Årsrapport 2008 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV Bergen Byarkiv Utviklingstrekk innenfor resultatenhetens tjenester i 2008 FAKTA OM VIRKSOMHETEN:

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne

Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne Av ei som er fra Ålesund: Karin Gjelsten Fagsjef for moderne arkiv Bergen Byarkiv DIGITAL KOMMUNIKASJON

Detaljer

Hva driver NA med og hva kan arkivarenes rolle i omorganiseringer innebære? Marianne Høiklev Tengs, styreleder

Hva driver NA med og hva kan arkivarenes rolle i omorganiseringer innebære? Marianne Høiklev Tengs, styreleder Hva driver NA med og hva kan arkivarenes rolle i omorganiseringer innebære? Marianne Høiklev Tengs, styreleder 17.april 2015 Norsk Arkivråd - Landets største arkivfaglige interesseorganisasjon - Åpen for

Detaljer

OM DIGITALISERING AV ARKIV

OM DIGITALISERING AV ARKIV OM DIGITALISERING AV ARKIV Innledning Årets tema er først og fremst valgt fordi det er utrolig aktuelt både for dere som er forvaltningsarkivarer og for oss som er depotarkivarer. Det er første gang jeg

Detaljer

Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd

Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Hva er Norsk Arkivråd? Landets største arkivfaglige interesseorganisasjon For alle som arbeider med eller er interessert

Detaljer

Arkivdanning i Kristiansand kommune. Enhetsleder Grete Gavelstad Dokumentsenteret

Arkivdanning i Kristiansand kommune. Enhetsleder Grete Gavelstad Dokumentsenteret Arkivdanning i Kristiansand kommune Dokumentsenteret Dokumentsenteret etablert 01.01.2007 Bakgrunn i hovedprosjektet Modernisering med IT Mål Sentralisering av arkivtjeneste og postmottak som eget delprosjekt

Detaljer

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms 23.05.2014 Kontaktseminar Grand Nordic, Tromsø Digital saksbehandling

Detaljer

Informasjon om tilsynsarbeidet i Møre og Romsdal

Informasjon om tilsynsarbeidet i Møre og Romsdal Informasjon om tilsynsarbeidet i Møre og Romsdal Om tilsyn og rammene for disse Fokusområder i tilsynsarbeidet Hovedutfordringen! Hvordan unngå å få avvik praktiske tips Kontaktkonferanse IKA Møre og Romsdal,

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

Strategiplan for arkiv. Arkivutfordringer for Bergen kommune 2008 2017. Høring.

Strategiplan for arkiv. Arkivutfordringer for Bergen kommune 2008 2017. Høring. Flere mottakere Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200711686-1 BBA-0504 18. juli 2007 ASK Strategiplan for arkiv. Arkivutfordringer for Bergen kommune 2008 2017. Høring. Byrådet besluttet

Detaljer

Er du rede til å stå for dine handlinger? Kjetil Reithaug statsarkivar i Kristiansand

Er du rede til å stå for dine handlinger? Kjetil Reithaug statsarkivar i Kristiansand Er du rede til å stå for dine handlinger? Kjetil Reithaug statsarkivar i Kristiansand Powerpointbilde nummer en Tips: Begynn med en vits Debatt? Debattinnlegg Rådmennenes skjulte milliongjeld Debattinnlegg?

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Krav til arkivkunnskap i kommunene

Krav til arkivkunnskap i kommunene Krav til arkivkunnskap i kommunene Av Harald Lindbach Kommunenes arkivtjeneste har gjennomgått stor forandring i de senere årene. Mens det før var alminnelig med en desentralisert arkivtjeneste der nærhet

Detaljer

Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18.

Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18. Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18. november 2009 Dokumentasjon/fagsystemer/NOARK Hva er dokumentasjon

Detaljer

BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015

BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015 BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015 Eiliv SVEEN Consulting Senior Manager, Information Management Kristine Synnøve BRORSON Consulting

Detaljer

Norsk arkivråd Region Sør 15. desember 2015

Norsk arkivråd Region Sør 15. desember 2015 Norsk arkivråd Region Sør 15. desember 2015 Erfaringer fra tilsynsbesøk Arkivsjef Grete Gavelstad Tilsynsbesøk fra Datatilsynet 24. januar 2014 kl 0900-1200 Internkontroll og informasjonssikkerhet Formål

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for og arkiv i bibliotek og museum Statistikken i korte trekk Totalt er det pr 2014 bevart 504 925 hyllemeter arkiv i norske, bibliotek og museer. 468 059 hyllemeter av disse, eller 93 %, blir

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg SAMDOK helhetlig samfunnsdokumentasjon SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg Tema Arkivmeldingens føringer

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune

Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune STATSARKIVET I KRISTIANSAND Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune Lillian Lunden 24.06.2015 Tilsynsrapport Sak: 2015/5336 Dato for tilsyn: 16.04. og 20.04. 2015 Rapportdato: 24.06.2015 Utarbeidet

Detaljer

Grunn til bekymring?

Grunn til bekymring? Grunn til bekymring? Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, kontaktkonferansen i Loen 24.4.2013 Tom Oddby, tom.oddby@drmk.no 3204 6699/9204 5612 Drammen byarkiv -

Detaljer

Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet

Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Rådgiver Turid Holen Journalføring - lovgrunnlag Arkivlov 2 a Definisjon på dokument: Medium som lagrar informasjon for seinare lesing, lyding, framføring

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Strategi for bruk av sosiale medier

Strategi for bruk av sosiale medier Strategi for bruk av sosiale medier Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier Arkiv i Nordland, arkivlederseminar Bodø 27.11.2012 Tom Oddby, tom.oddby@drmk.no 3204 6699/9204 5612 Drammen byarkiv - Kommunearkiv

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Kvenske brev, el-arkiv og arkivformidling. FOU-arbeid i Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) KAFF-seminar 20. og 21.

Kvenske brev, el-arkiv og arkivformidling. FOU-arbeid i Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) KAFF-seminar 20. og 21. Kvenske brev, el-arkiv og arkivformidling. FOU-arbeid i Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) KAFF-seminar 20. og 21. mai 2008 Edsformular fra Talvik 1747 På denne tiden måtte innvandrere fra andre

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2014

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2014 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2014 Ansvarsområde Byarkivet har et overordnet tilsyns- og veiledningsansvar for arkivforvaltningen i Tromsø kommune og er arkivdepot for kommunalt arkivmateriale som

Detaljer

Arkiv 2013 27. november 2013

Arkiv 2013 27. november 2013 Arkiv 2013 27. november 2013 Innledning... 2 Organisering... 2 Arkivansvar og fullmakter... 5 Regelverk... 6 Arkivordning... 6 Sikkerhet... 7 Deponering... 8 Tiltaksplan... 9 2 Innledning I henhold til

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Riksarkivet 20.1.2015 Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Kortversjon av rapport datert 19. januar 2015 av Sopra-Steria på oppdrag fra og i samarbeid med Riksarkivet. Innspill fra Arkivverket til

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

Så til en annen del av digitaliseringsarbeidet jeg håper meldingen vil gripe tak i:

Så til en annen del av digitaliseringsarbeidet jeg håper meldingen vil gripe tak i: God dag. Jeg takker så meget for å ha blitt invitert til å holde en innledning på 15 minutter sett fra ståstedet til det kommunale og interkommunale arkiv som det heter fra departementet. Først, og dette

Detaljer

DEN DIGITALE TIDSALDER

DEN DIGITALE TIDSALDER DEN DIGITALE TIDSALDER Riksarkivar Inga Bolstad 2. juni 2015 Innhold Utfordringer i dag Status helhetlig samfunnsdokumentasjon Hvorfor helhetlig samfunnsdokumentasjon Status: analogt arkivmateriale Status:

Detaljer

Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune

Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune Arkiv, lagring og gjenfinning Kari Myhre, Trondheim kommune 1 Litt om meg Gift og har 2 barn og 3 stebarn Trondheim byarkiv, fagleder for System og Utvikling Systemansvar for sak-/arkivløsning, prosjekt,

Detaljer

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014 Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014 Om statistikken Riksarkivarens statistikk for kommunale arkivtjenester retter seg mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen startet opp i 2010, og er

Detaljer

ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS

ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS Tor Anton Gaarder Oslo 21. oktober 2015 Litt om meg: Status earkiv? Hvorfor? Hva er det? Når kommer det? Hva sier statsbudsjettet? Programkategori 08.20 i kulturdepartementets

Detaljer

Arkivhistorie i Norge

Arkivhistorie i Norge Lovverket Arkivhistorie i Norge 1270-årene:Lagabøtes «Hirdskrå». Fra 1300-tallet:Akershus slott og Kanselliarkivet, Danmark. 1572: Arkivet ble stattholderembete. 1840: fast embetsverk for nasjonalt arkiv.

Detaljer

Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten

Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten INGEN OBJEKT UTEN DIGITALISERING Ny tittel: INGEN DIGITALISERING UTEN OBJEKT Presentasjon av oss selv: Anne

Detaljer

BEGREPSAVKLARING Ordet arkiv er gresk (arché) og betyr opprinnelig styresett eller orden.

BEGREPSAVKLARING Ordet arkiv er gresk (arché) og betyr opprinnelig styresett eller orden. ARKIV ER VIKTIG Det er en grunnleggende demokratisk rettighet at alle skal kunne få innsyn i arkiver. Et slikt offentlighetsprinsipp gjør det mulig å kontrollere politiske og administrative avgjørelser

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen Tema Strategi 2014 2017 Samdok bakgrunn og status Signalprosjekt 2015 Prioriteringer

Detaljer

Dokumentasjon- og arkivseminar

Dokumentasjon- og arkivseminar Dokumentasjon- og arkivseminar for ledere, saksbehandlere og merkantilt ansatte i NAV og for arkivlederne i kommunene Fra IKAVA Arkivsjef Kjetil Reithaug Rådgiver Turid Holen Program 10.00 11.30 Litt om

Detaljer

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften RIKSARKIVAREN Kulturdepartementet v/ Ingvar Engen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2 Deres ref 2010/03516 KV IE:amb Vår ref. 2010/61144 TOBR Dato 18.01.2011 Høring

Detaljer

Revidering av lover med betydning for arkiv

Revidering av lover med betydning for arkiv Revidering av lover med betydning for arkiv v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver Arkiv i Nordland 24. April 2014 Foto: Peter Hamlin Tre tema 1. Offentleglova skal evalueres (og trolig revideres). 2. Arkivlova

Detaljer

HELE BYENS HUKOMMELSE? Strategier for økt representasjon i kommunale arkiver

HELE BYENS HUKOMMELSE? Strategier for økt representasjon i kommunale arkiver HELE BYENS HUKOMMELSE? Strategier for økt representasjon i kommunale arkiver Unn Hovdhaugen og Johanne Bergkvist 6. Norske arkivmøtet i Ålesund 18.04.2013 Verdenserklæringen om arkiver Arkiver dokumenterer

Detaljer

Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune

Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune Fagområde: Administrasjon Dok. type: Rutine Dok. nr.: BKDOK-2005-00432.01 Rev. dato: 24.06.02 Gyldig til: 31.12.2012 Side 1 av 5 Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune 1. Innledning

Detaljer

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim Olav Sataslåtten Riksarkivet 1 Utfordringene Arkivloven pålegger offentlige organer å ha

Detaljer

Bergen 22.05.12. LLP takker for muligheten for å levere innspill til Kulturutredningen 2014, og takker for utsatt frist til 22. mai.

Bergen 22.05.12. LLP takker for muligheten for å levere innspill til Kulturutredningen 2014, og takker for utsatt frist til 22. mai. Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Live Nermoen Kulturutredningen 2014, Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Live.Nermoen@kud.dep.no Vår ref. KG 2012 015 Bergen 22.05.12 LANDSLAGET FOR

Detaljer

DIGITALISERING AV BYGGESAKSARKIVET

DIGITALISERING AV BYGGESAKSARKIVET DIGITALISERING AV BYGGESAKSARKIVET I BERGEN Byggesaksarkiver i Bergen kommune 1900-2006 Volumberegninger Tabellen viser en oversikt over samtlige arkivserier som er aktuelle for digitalisering og oppsumerer

Detaljer

Prosjektet «forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet» Ålesund, 1. juni 2016. Kari Remseth

Prosjektet «forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet» Ålesund, 1. juni 2016. Kari Remseth Prosjektet «forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet» Ålesund, 1. juni 2016 Kari Remseth Prosjektet «forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet» Administrativt prosjekt - KS Prosjektgruppe

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)...1 Forord...1 Innledning...1 Opptakskrav...2 Formål...2...2 Presentasjon av hoved- og delemner...3 Hovedemne ADV Arkivdanning

Detaljer

Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring

Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring Samdok-konferansen, Gardermoen 11.11.2015 Jon Atle Haugen Riksarkivet 1 Saksbehandling Verdi som

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser. Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT. Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015

Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser. Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT. Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015 Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015 Struktur Innledning Kort historikk Arkivloven og arkivplan Oppgaver og planlegging før kommunesammenslåing

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

Bevaring og innsyn i elektroniske arkiver i Bergen kommune. IKAH kontaktkonferanse 2. juni 2015 jan.helle@bergen.kommune.no

Bevaring og innsyn i elektroniske arkiver i Bergen kommune. IKAH kontaktkonferanse 2. juni 2015 jan.helle@bergen.kommune.no Bevaring og innsyn i elektroniske arkiver i Bergen kommune IKAH kontaktkonferanse 2. juni 2015 jan.helle@bergen.kommune.no Underliggende problemstiling Utfordring innenfor dette området Kommunal sektor

Detaljer

KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE. ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo. Riksarkivet,Oslo.

KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE. ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo. Riksarkivet,Oslo. Samarbeid om KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE Avtaleinngått7. mars2001mellom ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo og Riksarkivet,Oslo Avtaleninneholderåtte siderog

Detaljer

Det som har vært og det som kan bli

Det som har vært og det som kan bli Ta k k f o r HØRINGSUTKAST Det som har vært og det som kan bli Arkivutfordringer for Bergen kommune 2008 2017 s i s t, d e t v a r f i n t å m ø t e s i g j e n, a l t f o r l e n g e Strategiplan for

Detaljer

Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012

Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012 Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012 Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenterSA et nasjonalt kommunesamarbeid Tor Eivind Johansen, daglig leder KDRS Nasjonalt digitalt arkivsamarbeid

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner) Stortingsmeldingen om arkiv som ble lagt fram 9. november 2012 bød på store skuffelser

Detaljer

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Foredrag på IKATs kontaktseminar 2004 av arkivsjef Hilde E. Bjørnå, IKAT Innhold Hva innebærer vedlikehold og langtidslagring? Bevaring og sikring

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV

Saksfremlegg. Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV Saksfremlegg Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV Planlagt behandling: Formannskap Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Lokalt privatarkivarbeid eksempelet Bergen 1975 2000. Av Arne Skivenes

Lokalt privatarkivarbeid eksempelet Bergen 1975 2000. Av Arne Skivenes Lokalt privatarkivarbeid eksempelet Bergen 1975 2000 Av Arne Skivenes Stortingsmelding 22 omtaler privatarkivarbeid som et område som må prioriteres. Beskrivelsen av situasjonen og av arbeid som er utført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon gjennomført 2012/13: Prosedyrer og rutiner for journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning

Forvaltningsrevisjon gjennomført 2012/13: Prosedyrer og rutiner for journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning Forvaltningsrevisjon gjennomført 2012/13: Prosedyrer og rutiner for journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning Statusrapport 2014 sikrer at Sentralarkivets virkeområde utvides til å

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Innleiing Arkivstudiet er eit årsstudium (60 studiepoeng) som gjennomførast på deltid over to år. Studiet er delt i fire emne, der emnet Arkiv

Detaljer

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter I paragrafenes tegn Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar John Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 2 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 3 4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Grunn til bekymring? Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier. Fagforbundets arkivkonferanse, Oslo 5.9.2013

Grunn til bekymring? Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier. Fagforbundets arkivkonferanse, Oslo 5.9.2013 Grunn til bekymring? Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier Fagforbundets arkivkonferanse, Oslo 5.9.2013 Hva er sosiale medier? Wikipedia: sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som

Detaljer

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Jubileumsseminar 26. oktober 2011 1 Hvem er jeg? Bibliotekar med påbygning fra Høgskolen i Oslo

Detaljer

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Følgende retningslinjer skal følges ved deponering og/eller avlevering av elektroniske arkiver

Detaljer

Arkiv i interkommunale samarbeidsordninger

Arkiv i interkommunale samarbeidsordninger Arkiv i interkommunale samarbeidsordninger Interkommunale samarbeid En god og effektiv måte å løse oppgaver på - men til hvilken pris? Samarbeidsordninger a) interkommunalt selskap b) samarbeid etter kommunelovens

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer ARKIVPLAN FOR HATTFJELLDAL tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty KOMMUNE: uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Retningslinjer for behandling

Detaljer

Arbeidsgruppe Arkiv kartlegginger SAS Rapport status kartlegging

Arbeidsgruppe Arkiv kartlegginger SAS Rapport status kartlegging Arbeidsgruppe Arkiv kartlegginger SAS Rapport status kartlegging Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål for den nye kommunen... 2 3. Mandat... 2 4. Forholdet til lov og forskrift... 3 5. Kartlegginger dagens

Detaljer

Utvikling av BK-plan for Postog teletilsynet. Seksjonssjef Liv Reppen Seksjon for dokumentforvaltning

Utvikling av BK-plan for Postog teletilsynet. Seksjonssjef Liv Reppen Seksjon for dokumentforvaltning Utvikling av BK-plan for Postog teletilsynet Seksjonssjef Liv Reppen Seksjon for dokumentforvaltning 1 Disposisjon Litt om Post- og teletilsynet (PT) PTs saks/arkivsystemer og fagsystemer BK-plan fysisk

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, samhandling for bevaring DELPROSJEKT Privatarkiv Fokus: SAMDOK Ellen Røsjø Privatarkiv? Privat sektor - privatarkiv:

Detaljer

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir?

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Ivar Fonnes 28.04.2011 Bakgrunn: KS1-analyse 2010-2011. Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer. Fra mandatet (KUD/FIN):

Detaljer