Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune"

Transkript

1 Arkiv, lagring og gjenfinning Kari Myhre, Trondheim kommune 1

2 Litt om meg Gift og har 2 barn og 3 stebarn Trondheim byarkiv, fagleder for System og Utvikling Systemansvar for sak-/arkivløsning, prosjekt, Arkivplan, integrasjon mellom fagsystem og arkiv, opplæring osv Har jobbet i Trondheim kommune i 28 år Ved Trondheim Byarkivet de siste 11 år Arkivutdanning Arkivakademiet (grunnenhet og spesialenhet) Ulike kurs i regi av Norsk Arkivråd Studie i elektronisk arkiv ved Høgskolen i Lillehammer 2

3 Arkiv, lagring og gjenfinning???? Arkiv Lovpålagt langtidsbevaring Lagring Midlertidig oppbevaringsplass Gjenfinning Metode for lesing av informasjon 3

4 Papirarkiv Lovbestemt jfr. Arkivloven 6 Originalen finnes på papir Når vi åpner en boks og finner et papir kan vi, som oftest, lese informasjonen umiddelbart 4

5 Men papirarkiv kan også se slik ut 5

6 Elektronisk arkiv Etablering av elektronisk arkiv er hjemlet bl.a i arkivforskriften 2-13, saksdokument i offentleg arkiv kan lagrast elektronisk Krav om Noark-godkjent system Digital informasjon er kodet og uleselig for folk flest Vi tar vare på data, ikke system 6

7 Kan vi stole på arkivet? Hva vi finner og hvordan vi finner informasjon i arkivet er vesentlig. To viktige begrep her er: Autentisitet Betegner i dagligtale noe som er ekte, opprinnelig, originalt eller som har egenart Integritet Betegner noe som er uskadd og bevart i sin helhet 7

8 Autentisitet Betyr ekthet eller opprinnelighet altså det motsatte av kopi eller forfalskning Dokumentet er hva det gir seg ut for å være

9 Integritet Hvordan kan vi vite om noe er ekte?

10 Er dokumentet ekte? Stemplet tilsier ektehet Hva om dokumentet ikke er stemplet? Det er signert.. Hva om det ikke er en signatur? Dersom det er i papir er det lettere eller? Et elektronisk dokument kan være en kopi uten at vi vet det Eller er det elektroniske dokumentet mer sikkert enn papiret?

11 Konteksten avgjør Det er i den rette sammenheng at bildet og opplevelsen blir riktig Dvs den sammenhengen materialet er blitt til i Tid, Sted, Produsent, Status, Funksjon, System 11

12 Arkivdanning Hva er arkivdanning? Arkivdanning handler om å skape arkiver offentlig og private virksomheter, eller privatpersoner Det engelske begrepet for arkivdanning er «record management» Hvordan? Det må til enhver tid vurderes om det som produseres eller mottas skal inngå i arkivet Hvem? Ansvaret ligger hos alle og enhver, men må «styres» fra arkivtjenesten 12

13 Gjenfinning Det er ikke uvesentlig hvor ting arkiveres Når det skal gjenfinnes må en ha metoder for dette Papirarkiv Elektronisk arkiv 13

14 Hva skal arkiveres? Har dokumentet verdi som dokumentasjon? Er dokumentet er gjenstand for saksbehandling? Kan dokumentet ha kulturell eller forskningsmessig verdi? Inneholder dokumentet rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon? 14

15 Hva er et dokument? Både forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven gir tilsvarende samme beskrivelse: En logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framvisning eller overføring. 15

16 Hvordan er egentlig hverdagen? 16

17 Arbeidsprosesser A Hvem mottar dokument og hvordan? Hva skjer underveis? Kunne noe vært gjort anderledes? Hva oppleves vanskelig? Saksbehandlingsrutiner? Bevaring- og kassasjonsvurdering Er noe uklart? Konkrete forslag til forbedring? Hvem har ansvar for hva? Arkivrutiner? Rutiner og oppfølging Å 17

18 Eks.: Retningslinjer Ansattes bruk av sosiale medier 1. Vær bevisst på rollen din som ansatt i Trondheim kommune 2. Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner, vær åpen om hvor du jobber når det er relevant 3. Vurder nøye om du som privatperson skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende eller leverandører i sosiale medier. Selv om du i utgangspunktet synes det er greit å skille mellom rollene, kan dette over tid føre til situasjoner som kan oppleves problematisk for begge parter 4. Ansatte har ytringsfrihet, men taushetsplikten gjelder også i de sosiale mediene 5. Presiser at du ikke ytrer deg på vegne av Trondheim kommune hvis det kan reises tvil om din rolle 6. Henvendelser direkte til Trondheim kommune skal besvares av administrator på de forskjellige kontoene 7. Husk at internett er permanent, det kan være vanskelig å slette det du har sagt 5. På spørsmål som krever saksbehandling og har verdi som dokumentasjon, må innsender gjøres oppmerksom på kommunens dokumentasjonsplikt. Spørsmålet skal i tillegg videreformidles til rette instans og arkiveres.

19 Godkjente arkivformat REIN TEKST TIFF, XML eller PDF/A Eks.: Tekstdokument, e-post, skjema osv. 19

20 Godkjente arkivformat FOTO og BILDE TIFF eller JPEG 20

21 Godkjente arkivformat KART TIFF eller SOSI 21

22 Godkjente arkivformat VIDEO MPEG-2 Eks.: Opptak fra møter, forhandlinger, søknad om offentlige midler, vedlegg til byggesøknader osv. 22

23 Godkjente arkivformat LYD MP3, PCM eller PCM-basert Wave Eks.: Samtaler, møter, musikk, radio osv. 23

24 Risikostyring og risikoanalyse Utarbeid en enkel og overordnet risikovurdering Beskriv hva som kan gå galt Definer tiltak 24

25 Eks.: Enkel Risikovurdering 25

26 Hva bør saksbehandler kunne? De som jobber i offentlig forvaltning bør ha innblikk i følgende lover: Forvaltningsloven Personopplysningsloven Offentleglova Arkivloven De må vite konsekvensen av å ikke arkivere 26

27 Hva gjør andre? Sjekk Flere kommuner og andre har lagt ut sine rutiner Lov å låne fra andre Et godt sted å få tips og innspill 27

28 Kontrasten alle må ha et forhold til 28

29 «Qued non est in actis, non est in mundo» Latin, fra de gamle romernes tid, og betyr: Det som ikke finnes i dokumentene, finnes ikke i verden Takk for oppmerksomheten! 29

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier?

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier? Ret ni ngsl i nj erf or Songdal en kommunes t i l st edevær el seisosi al emedi er Ver s j on 1 -j anuar2011 Retningslinjer for Songdalen kommunes tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale medier er en

Detaljer

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner HVORDAN TENKE NOARK 5 og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner Historikk NOARK står for Norsk ARKivstandard Noark ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult i 1984 NOARK var opprinnelig

Detaljer

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan lage kravspesifikasjoner

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan lage kravspesifikasjoner HVORDAN TENKE NOARK 5 og hvordan lage kravspesifikasjoner Historikk NOARK står for NOrsk ARKivstandard Noark ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult i 1984 NOARK var opprinnelig en kravspesifikasjon

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov.

Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov. Foredrag på konferansen «I paragrafens tegn» 18. mars 2014 Trine Nesland Ruter og arkivloven Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov. Ruter As Trine Nesland, fagsjef arkiv og dokumentasjon

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Elektronisk dokumenthåndtering

Elektronisk dokumenthåndtering Inviterer til nettkurset Elektronisk dokumenthåndtering Oppstart og varighet: Løpende oppstart den 15. i hver måned - 1 års varighet. Målgruppe: Arkivmedarbeidere og arkivledere i all offentlig forvaltning.

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet

Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Rådgiver Turid Holen Journalføring - lovgrunnlag Arkivlov 2 a Definisjon på dokument: Medium som lagrar informasjon for seinare lesing, lyding, framføring

Detaljer

Semesteroppgave i arkiv og dokumentbehandling Våren 2012. Digital depot

Semesteroppgave i arkiv og dokumentbehandling Våren 2012. Digital depot Semesteroppgave i arkiv og dokumentbehandling Våren 2012 Digital depot Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, arkiv- og dokumentbehandling, JBI 0 Semesteroppgavens

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Arkivering av e-post. Kontaktkonferanse IKA Møre og Romsdal 27. mai 2015. Vilde Ronge, Riksarkivet

Arkivering av e-post. Kontaktkonferanse IKA Møre og Romsdal 27. mai 2015. Vilde Ronge, Riksarkivet Arkivering av e-post Kontaktkonferanse IKA Møre og Romsdal 27. mai 2015 Vilde Ronge, Riksarkivet 1 Hillary Clinton Used Personal Email Account at State Dept., Possibly Breaking Rules New York Times, By

Detaljer

Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18.

Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18. Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18. november 2009 Dokumentasjon/fagsystemer/NOARK Hva er dokumentasjon

Detaljer

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET Tromsø kommune Høsten 2004 Forord Arbeidet med arkivplanen kom i stand etter at arkivleder og byarkivar hadde hatt flere møter med enhetslederne på Byggforvaltninga og Boligkontoret.

Detaljer

orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet

orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet temaann_04_11_fel_06-07 05.10.11 09.37 Side 32 FAGBLADETs temahefter gir deg utfordringer, kunnskap, og inspirasjon. FAGBLADETs temahefter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Utredning av fellesløsninger for lagring og tilgjengeliggjøring av elektroniske saksdokumenter. Forord Innføring av elektronisk saksbehandling

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Aktivt arkiv Arkiv (1) som er i daglig bruk hos arkivskaper. Første fase i arkivmaterialets livssyklus. Se også dagligarkiv.

Aktivt arkiv Arkiv (1) som er i daglig bruk hos arkivskaper. Første fase i arkivmaterialets livssyklus. Se også dagligarkiv. Side 1 av 7 Arkivbegreper Begrepene står alfabetisk. Rull ned siden eller søk med hurtigtastfunksjon ctrl+f. Noen av begrepene er nærmere forklart ellers på sidene våre - søk i feltet øverst til høyre.

Detaljer

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1.

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. juli 1971 I romersk mytologi var Janus guden for porter, dører, innganger, start

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer