Hytteundersøkelsen Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hytteundersøkelsen 2009. Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad"

Transkript

1 Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad

2 Tidspunkt: Fra mars til mai 2009 Formål: Utrede behov for: Hyttekoordinator i Rennebu Bedre kontakt med fritidsbeboerne Finne preferanser til fritidsbeboerne 1676 hytter (SSB 2009) 557 respondenter/svar ( 33,2%) Manuell og Excel-basert analyse Metode og feilkilder

3 Ulsberg + Rennebuskogen Berkåk + Nordskogen Innset + Innerdal + Nåverdalen Gisnadalen + Gisnåsen Grindal + Voll + Stamnan Jøldalen Nerskogen

4 Beliggenhet Hvilken beliggenhet har hytta/fritidsboligen? Ulsberg; 10 Jøldalen; 18 Grindal; 18 Innset; 33 Uspesifisert; 34 Områder = : Ulsberg + Rennebuskogen Berkåk + Nordskogen Innset + Innerdalen + Nåverdalen Gisnadalen + Gisnåsen Grindal + Voll + Stamnan Nerskogen Jøldalen Berkåk; 62 Nerskogen; 296 Gisnadalen; 75

5 Bruksdøgn Hvor mange døgn i året antar du hytta er i bruk? Svar: Gjennomsnitt 50 dager, maks. 375 dager. Min. 1 dag. Mest bruk i Grindal. Minst Ulsberg og Rennebuskogen Grindal Gisnalaen Nerskogen Jøldalen Innset Berkåk Ulsberg

6 120 Alder Hvilken alder har hytta/fritidsboligen? Svar: Gjennomsnitt 34 år. Eldst i Grindal med 98 år!! De nyeste hyttene ligger i Jøldalen og Nerskogen med hhv. 19 og 27 år Grindal Berkåk Innset Ulsberg Gisnadalen Nerskogen Jøldalen

7 Vakttjenester Hvor viktig er vakttjenester (sikkerhet)? 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Jøldalen Grindalen Ulsberg Nerskogen Berkåk Gisnadalen Innset Blå = viktig - Rød = Uviktig Svar: 71,5 % mener vakttjenester ikke er viktig, 25% svarer viktig, mens bare 3,2% svarer veldig viktig.

8 Vaktmestertjenester Hvor viktig er vaktmestertjenester (snømåking, ved, etc.)? 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Gisnadalen Berkåk Nerskogen Ulsberg Grindal Innset Jøldalen Blå = Viktig - Rød = Uviktig Svar: 74,3% svarer det ikke er viktig. Bare 5,7% svarer veldig viktig, mens 20% mener det er viktig.

9 Oppkjørte skispor Hvor viktig er det med oppkjørte/preparerte skiløyper? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Berkåk Jøldalen Nerskogen Gisnadalen Ulsberg Innset Grindal Blå = Viktig - Rød = Uviktig Svar: Over 80% mener oppkjørte skispor er viktig. 44% veldig viktig. 20% mener det ikke er viktig.

10 Merkede turløyper 80 % Hvor viktig er merkede turløyper (sommer og vinter? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Svar: Nesten 70% mener merkede turløyper er viktig. Av dette svarer 31% veldig viktig. 30% svarer at det ikke er viktig. 10 % 0 % Nerskogen Innset Ulsberg Gisnadalen Jøldalen Grindal Berkåk Blå = Viktig - Rød = Uviktig

11 Merkede sykkelruter Hvor viktig er det med merkede sykkelruter? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ulsberg Jøldalen Grindal Gisnadalen Nerskogen Berkåk Innset Blå = viktig - Rød = Uviktig Svar: 57% mener merkede sykkelruter ikke er viktig, mens 43% mener det motsatte. Knapt 13% svarer veldig viktig. På Ulsberg mener 70% at det er viktig, mens bare 34% svarer det samme på Innset.

12 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Lokal varehandel Hvor viktig er informasjon om lokal varehandel? Svar: Viktig for 56,5%. Ikke viktig for 43,5%. Varehandel vurderes viktigst på Nerskogen, der 61% svarer viktig/veldig viktig. Minst viktig på Innset der bare 39% svarer det samme. 0 % Nerskogen Ulsberg Berkåk Grindal Jøldalen Gisnadalen Innset Blå = Viktig - Rød = Uviktig

13 Vinmonopol 90 % Hvor viktig er Vinmonopol på Berkåk? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Svar: Uviktig for 70,4%. Viktigst på Berkåk der 49% svarer viktig/veldig viktig. Minst viktig i Grindal der bare 20% svarer viktig. På Nerskogen og i Gisnadalen svarer hhv. 74% og 75% at det er uviktig. 10 % 0 % Berkåk Innset Ulsberg Jøldalen Nerskogen Gisnadalen Grindal Blå = Viktig - Rød = Uviktig

14 80 % Håndverkertjenester Hvor viktig er lokale håndverkertjenester? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Svar: Viktig for 62,5%. Uviktig for 37,5%. Viktigst i Grindal med 71%. Også viktig på Nerskogen, Berkåk og Gisnadalen med 64-65%. Minst viktig på Innset med 45% 0 % Grindal Ulsberg Nerskogen Berkåk Gisnadalen Jøldalen Innset Blå = Viktig - Rød = Uviktig

15 Saksbehandling Hvor viktig er informasjon om kommunal saksgang og behandling? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Svar: Vurderes som viktig av 63,3%, og uviktig av 36,7%. Viktigst i Grindal med 64%. Minst viktig i Gisnadalen med 32% 10 % 0 % Grindal Nerskogen Jøldalen Innset Berkåk Ulsberg Gisnadalen Blå = Viktig - Rød = Uviktig

16 Kulturtilbud Hvor viktig er informasjon om kulturtilbud i kommunen? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Svar: Vurderes som viktig av 60%. Vurderes som aller viktigst på Berkåk der 74% svarer viktig/veldig viktig. Minst viktig i Jøldalen der bare 33% svarer at det er viktig. 20 % 10 % 0 % Berkåk Ulsberg Innset Grindal Nerskogen Gisnadalen Jøldalen Blå = Viktig - Rød = Uviktig

17 Jakt- og fiske 90 % Hvor viktig er informasjon om fiske og jaktkort? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Svar: Viktig for 71%. Uviktig for 29% 30 % 20 % 10 % 0 % Jøldalen Berkåk Nerskogen Innset Grindal Gisnadalen Ulsberg Blå = Viktig - Rød = Uviktig

18 Transport Hvor viktig er formidling av transporttilbud? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Svar: Viktig for 43% Uviktig for 57% av hytteeierne. 30 % 20 % 10 % 0 % Jøldalen Nerskogen Berkåk Grindal Innset Gisnadalen Ulsberg Blå = Viktig - Rød = Uviktig

19 Bredbånd Hvor viktig er tilgangen til bredbånd? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Grindal Gisnadalen Innset Jøldalen Nerskogen Berkåk Ulsberg Blå = Viktig - Rød = Uviktig Svar: 51% svarer at bredbånd er viktig. Av dette svarer knapt 20% veldig viktig. 51% mener det er uviktig. Viktigst er det for hytteeierne i Grindal (67%). Minst viktig for hytteeierne på Ulsberg og Berkåk (41%).

20 120 % Mobildekning Hvor viktig er betydning av mobildekning? 100 % 80 % 60 % 40 % Svar: 92% mener mobildekning er viktig, og hele 65% Veldig viktig. Aller viktigst er det i Grindal der 100% svarer viktig. Minst viktig i Jøldalen der 83% svarer at det er viktig. 20 % 0 % Grindal Innset Nerskogen Berkåk Gisnadalen Ulsberg Jøldalen Blå = VIktig - Rød = Uviktig

21 Hyttekoordinator Er du villig til å bidra til finansiering av stilling som hyttekoordinator? Nei 73 % Ja 12 % Tja 15 % Svar: Bare 12% svarer Ja, 15% Tja - avhengig av kostnader/beløp: kr er nevnt. Videre betinget av hvilken nytte eller hvilke tjenester som blir utført. Mange mener det er et kommunalt ansvar. Interessen fordeler seg noenlunde likt i alle hytteområdene. 73% svarer Nei.

22 Rangering Hvilke tjenester eller tilbud vurderes som viktigst? Mobildekning Skispor Info jakt/fiske Turløype Info kommunalt Håndtverktjenester Info kultur Info handel Bredbånd Transport Sykkelruter Vinmonopol Vakttjenester Vaktmester Koordinator 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 %

23 Undersøkelse 2005 Hyttefolket Hyttefolket i et nøtteskall: Et vandrende folk heimkjær, liker å tar vare på hytta si - ¼ er fiskere, noen er jegere, en håndfull fristes av alpine, botaniske, fotografiske og andre gleder. Kilde: Hytteundersøkelsen 2005

24 Undersøkelse 2005 Nerskogen Skisenter De som benytter hytta minst - færre enn 10 dager i året - er en del mindre opptatt av turgåing, men er samtidig de som har størst interesse for skitrekket (24%). Kilde: Hytteundersøkelsen 2005

25 Undersøkelse 2005 Preparerte turløyper Over 80% mener at oppkjørte skiløyper er viktig eller svært viktig. Kilde:

26 Undersøkelse 2005 Barnas naturverden Turer, i alt 89 % har dette som en av topp-3 favorittaktiviteter Kilde: Hytteundersøkelsen 2005

27 Undersøkelse 2005 Nerskogen I snitt brukes hyttene 50 døgn i året. Nerskogen er det største området med 51 bruksdøgn i gjennomsnitt. Max 250 og min. 1 døgn i året. Kilde: Hytteundersøkelsen 2005

28 Hyttenæringen hytter i forbruk pr. hytte 35 mill. i lokalt forbruk pr. år 50 bruksdøgn i året gjestedøgn pr. år Kilde: Hytteundersøkelsen nye hytter hvert år 60 mill. i nye hytter nye gjestedøgn + pr. år 40 årsverk i handel og håndverk Viktigst: fjell og uberørt natur

29 Utfordringer Befolkningsutviklingen Næringsstrukturen Bostedspreferanser Det strategisk arbeidet Kunnskapsbasert analyse Eierskap og kapital

30 Muligheter Ny E6 Hytteutbyggingen Trevareindustrien Naturressurser Etablerere Nyskaping

31 Slutt

Hytte undersøkelsen 2008

Hytte undersøkelsen 2008 Hytte undersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage AS Bård Jystad Innhold Side 3 Formål, gjennomføring og mulige feilkilder Side 4 Sammendrag Side 5 Beliggenhet Side 5 Om hyttas alder Side 5 Om hyttas størrelse

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Bård Jystad Kopiering ikke tillatt uten kildeangivelse 1 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars, dvs. like før påske 2015. Samtlige 3.088 utenbygds

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene (utkast 14. februar 2008) Innledning Dyrsku n Arrangement As, Seljord kommune og festivalselskapa Countryfestivalen Seljord AS og Dansebandfestivalen Seljord

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Eivind Brenna. Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten?

Eivind Brenna. Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten? Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten? Eivind Brenna x styreleder i Valdres Natur og Kulturpark X ordfører i Vestre Slidre kommune Nå,, næringsdrivende

Detaljer

Hovedresultater fra rapporten. et samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommuner og Telemark Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark.

Hovedresultater fra rapporten. et samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommuner og Telemark Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark. Hovedresultater fra rapporten Hyttefolk = nyttefolk? et samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommuner og Telemark Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark. Av Ingeborg Nordbø FORORD 2 TEMA

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen)

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen) Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal,Lillehammer,Øyer ogringsaker(sjusjøen) November/desember2009 Januar2010 Lillehammer,april2010 Norsk Turistutvikling AS Fritidsboligundersøkelse2009/2010 igausdal,lillehammer,øyerogringsaker(sjusjøen)

Detaljer

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlig kommune Sluttrapport fra forstudie i Askvoll Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlige kommune rapport fra Askvoll 1 1. Innledning Denne

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Skjerpar sansane. Et eget design program

Skjerpar sansane. Et eget design program VALDRES Valdres Norges første natur- og kulturpark 10 års prosjekt Ta vare på og utvikle en bygderegion Visjon om å bli Norges beste på merkevarebygging Kultur, landbruk, reiseliv, helse Skjerpar sansane

Detaljer

Solid håndverk i 60 år

Solid håndverk i 60 år Din lokale HYTTEGUIDE KOMMUNAL INFORMASJON HY T TET I P S AKT I V I T E TER NR. 4-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Bli lykkelig hyttedeler - enten sammen med søsken eller venner Foto Dagfinn

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

Sannsynligvis verdens beste tallerkentrekk

Sannsynligvis verdens beste tallerkentrekk Sannsynligvis verdens beste tallerkentrekk Slik det har vært Bakgrunn Knaben Ski & Aktivitetssenter AS (KSA) ble etalert i 1998, med formål om å bygge og drive skitrekk på Knaben. Anlegget ble finansiert

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force 4. oktober 2010 Olav Volldal 1 Litt om forutsetningene for innlegget Jeg har ikke svarene og kjenner ikke kommunen godt nok Har erfaring med å utvikle

Detaljer

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28 Rennebu Nytt Informasjonsblad Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28 Kjære lesere av Rennebu Nytt Tidlig påske betyr tidlig vår heter det, men når dette skrives er tvilen tilstede om dette slår til

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL Oppdragsgiver Flå kommune Sluttrapport Mars 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver og bakgrunn...3 2 MÅL...

Detaljer

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning SAMFUNN VESTLIA Reiselivs- alpin- og aktivitetsområde

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Utkast til Næringsplan for Drangedal kommune 2014 2024. 1. Innholdsfortegnelse 2. Innledning 3. Forankring og omfang 4. Fakta situasjonsbeskrivelse

Utkast til Næringsplan for Drangedal kommune 2014 2024. 1. Innholdsfortegnelse 2. Innledning 3. Forankring og omfang 4. Fakta situasjonsbeskrivelse Kommunevåpen + Drangedal kommune Utkast til Næringsplan for Drangedal kommune 2014 2024 Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 1. Innholdsfortegnelse 2. Innledning 3. Forankring og omfang 4. Fakta situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er Møte med rådmannen i Ål kommune Dato / Sted 02.04.13, Ål Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Aud L. Krook Rita Roarsen ÅHF ÅHF Referent Rita Roarsen Sak 1: Hvordan har det gått med...? a.

Detaljer