Oppdal hytte/bolig nr 2. Ola Røtvei 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdal hytte/bolig nr 2. Ola Røtvei 2012"

Transkript

1 Oppdal hytte/bolig nr 2 Ola Røtvei 2012

2 ..bildet av bygda

3 ..fjellbygd med landbruk

4 ..ferdsel og skysstasjoner

5 Dovrebanen åpnes i 1921 Fra Drivstua stasjon i Drivdalen

6 Stasjonsbygningen..

7 ..Turisthotellet

8 Sentrum flyttes fra Vognild...

9 ...Aune - sentrum i dag

10 Kristoffer Haugen..Bortistu Storli

11

12 ...curling 1924

13 Norges første skiheis

14

15 Kongsvold Fjeldstue

16 ..moskus i Dovrefjell Nasjonalpark...

17 Euroasiatisk villrein stamme på dyr...

18 seterdalene...

19 ..Almannberget

20 K-plan Oppdal kommune Kommunen Legge forholdene til rette Næringspolitikk på dagsorden Forutsigbarhet Yte god service Etablering - finansiering ONH Bård Jystad Oppdal Næringshage Bård Jystad

21 Satsingsområder è Sentrumsutvikling è Infrastruktur è Kompetanse è Nyskaping og entreprenørskap è Næringsmiljø ONH Bård Jystad

22 På vei mot innbyggere Ordfører Ola Røtvei

23 Nøkkelfakta innbyggere deltidsbeboere 545 m.o.h. 55% nasjonalpark Areal: km 2 1,9% arbeidsledighet E6 og Dovrebanen biler ådt. juli 917 mill. varehandel 4,5 timer til Oslo private hytter gjestedøgn hyttedøgn 1.000m Småflyplass Norges største alpinområde Norges beste drikkevann sau på beite! Trådløst bredbåndsnett Oppdal Næringshage Bård Jystad

24 Indikator 1 Utvikling i folketall ONH Bård Jystad

25 Årsverk K-plan Oppdal kommune Næringsstruktur Helse & sosial, 13,5 % Andre tjenester, 3,9 % Jordbruk, 11,7 % Undervisning, 7,2 % Off. adm, 4,6 % Forr.tjenester, 4,4 % Industri, 19,1 % Reiseliv 8% direkte 4% handel 6% bygg/anlegg 2% andre?% landbruk Finans, 1,6 % Transport & kommunikasjon, 4,2 % Handel, hotell & restaurant, 18,0 % Bygg og anlegg, 11,9 % ONH Bård Jystad

26 Indikator 5 K-plan Oppdal kommune Handelsomsetningen Totalt kr. 917 mill. 16 % 11 % 73 % Lokalbefolkning Hytter Turister ONH Bård Jystad

27 Indikator mill. mer enn snitt i landet 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Oppdal Orkdal Trondheim Røros Norge detaljhandelsomsetning pr. innbygger Oppdal Næringshage Bård Jystad

28 Indikator 8 Utvikling gjestedøgn Hytter App/Hotell ONH Bård Jystad

29 Indikator 9 Fordeling gjestedøgn Jan Mars Mai Jul Sept Nov Norge Utland ONH Bård Jystad

30 Indikator 12 Hyttenæringen Vekstfaktor hytter i forbruk pr. hytte 162 mill. i lokalt forbruk pr. år 59 bruksdøgn i året gjestedøgn pr. år nye hytter hvert år? 250 mill. i nye hytter hvert år nye gjestedøgn + pr. år 460 årsverk i handel og håndverk Viktigst: fjell og uberørt natur ONH Bård Jystad

31 Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage AS Bård Jystad

32 Gjennomføring deltakere deltakere 780 svar 884 svar 40% respons 37,6% respons Tidspunkt: 5. februar til 10. mars 2008 Formål: Beslutningsdata og måling av endringer fra (2350 unike) respondenter 883 svar ( 37,6%) Nettbasert Questback/SPSS Metode og feilkilder Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

33 Når i bruk 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Gjennom hele året Helg vinter Vinterferie Påske Helg sommer Sommerferien Helg høst Annet, spesifiser her Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

34 Antall dager i bruk? Endring 51,4 58,5 + 13,8% Stølen Sletvold Rønningslia Sentrum Stavåa Bjørklia Vangslia Hornlia Fagerhaug Gjevilvassd Lønset Grytdalen Total Nerskogen Drivdalen Svarthauge Storlidalen Skarvatnet Orkelsjøen Svar: Gjennomsnitt 58,5 dager, maks. 305 dager. Std.avvik 32,2. Mest bruk i Sentrum og nær hovedinnfartsvei ene,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Hytteundersøkelsen 2008

35 Viktig for bruk Natur og fjellområdene Preparerte turløyper Alpinanlegget Seterdalene Varehandelstilbudet Fritidsfisket Kulturtilbudet Badeanlegget Resaturanttilbudet Småviltjakta Båten på Gjevilvatnet Kino Utelivet Golfbanen Biblioteket Curlingbanen Spørsmål: Hvilke aktiviteter og tilbud i Oppdal er viktig for bruken av hytta? Besvares på en skala fra 1 6 der 1= Svært lite viktig og 6 = Svært viktig Hytteundersøkelsen 2008

36 Endring Kr. 154 p/p/dag p/hytte/år Kr. 315 p/p/dag p/hytte/år + 104% + 114% Lokalt forbruk (I) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0,0 Under kr. 100 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr Spørsmål: Hvor stort lokalt forbruk er knyttet til bruken av hytta? (alle kostnader, avgifter, strøm, mat, byggevarer, fornøyelser osv.) Svar: Gjennomsnitt kr. 315 p/p/døgn eller pr. Hytte. Hytteundersøkelsen 2008

37 Lokalt forbruk II Stølen Sentrum Vangslia Orkelsjøen Sletvold Rønningslia Hornlia Gjevilvassdalen Fagerhaug Stavåa Bjørklia Skarvatnet Lønset Grytdalen Svarthaugen Storlidalen Nerskogen Drivdalen Størst forbruk rundt sentrum med 400 p/pers/døgn i Stølen og minst Nerskogen og Drivdalen med 285. På Nerskogen, Storlidalen og Lønset bruker 40% mindre enn kr. 200 pr. dag. I sentrumsområdet bruker 40% mer enn 600 kroner pr. dag. Tallene for Orkelsjøen er ikke statistisk signifikant med bare 6 respondenter. Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

38 Varer og tjenester Dagligvarer Sports- og fritidsartikler Bensin og kioskvarer Vinmonopolet Byggevarer Mobiltelefon/dekning Tilgang på elektriker Bank og post Tilgang på rørlegger Byggesaksbehandlingen Møbler og innredning Helse og legetilbudet Turistkontoret Tilgang på snekker Kommunale tjenester Tilgang på murer Restauranttilbudet Taxitilbudet Bredbånd/Internett,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Spørsmål: Hvor fornøyd er du med tilbudet av følgende varer og tjenester i Oppdal. Besvares på en skal fra 1 til 6 der 1 = Svært lite tilfreds og 6 = Svært tilfreds. Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

39 Endring 73,2 m2 89,6 m2 + 22,4% Hyttas størrelse Spørsmål: Hvor stor er hytta? Svar: Gjennomsnitt 89,6 m2, maks 380 og minimum 25 m2. Standardavvik 38,6 Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

40 Endrin g 3,75 % 3,45 % - 8% Antall personer Spørsmål: Hvor mange personer oppholder seg i hytta i gjennomsnitt? Svar: 3,45 personer Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

41 60,0 Aldersfordeling 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Under 20 år år år år år Over 61 år Spørsmål: Hvilken aldersgruppe tilhører brukerne av hytta? Svar: Resultatet viser en ganske jevn aldersfordeling, med en overvekt under 20 år med til sammen 56,7%. Samtidig er ungdomsgruppen år minst representert med 28%. I størst grad er de unge (under 20 år) representert i Grytdalen 68,8%, Sentrum 66,7%, Drivdalen 64,5%, Rønningslia 63,3% og Stølen 62,9%. Flest gamle (over 60 år) finnes i Svarthaugen (60%), Drivdalen (54,8%), Grytdalen 46,9% og Gjevilvassdalen (45,2%) Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

42 Framtidig bruk 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % Endring 29% mer 1,6% mindre 25% mer 1,2 % mindre -13,7% - 25% 0,00 % Mer Som i dag Mindre Vet ikke 95% vil bruke hytta som i dag eller mer. Det er hytteeiere i de sentrumsnære områdene som vil bruke hytta mer i framtida. I sentrum svarer 53,3% at de vil bruke hytta mer, mens ingen vil det i Svarthaugen, der 6,2% opplyser at de vil bruke hytta mindre. I Stavåa svarer 4,2% det samme. Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

43 Bosetting Endring 16,5% Ja 19,7% Ja +19,4% 35,8% Kanskje 24,4 % Kanskje - 31,8% Kanskje Nei Ja Spørsmål: Kan du tenke å bosette deg i Oppdal?. Svar:19,7% svarer ja, 24,4% kanskje og 55,9% Det er flest hytteeiere i sentrum (40%), Svarthaugen (40%),Vangslia (28,6%), Rønningslia/Bjørklia (25%) og Stølen (23,3%) som kan tenke å bosette seg i Oppdal. Det er færrest i Storlidalen (10,4%) og på Skarvatnet med 10,9% Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

44 Hinder for bosetting 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Arbeidstilbudet Familien Venner og kjente Avstand til hjemsted Veiforbindelse Kollektivtilbudet Togtilbudet Bredbåndstilbudet For små forhold Annet, spesifiser her Spørsmål: Kan du tenke å bosette deg i Oppdal?. Svar:19,7% svarer ja, 24,4% kanskje og 55,9% Det er flest hytteeiere i sentrum (40%), Svarthaugen (40%),Vangslia (28,6%), Rønningslia/Bjørklia (25%) og Stølen (23,3%) som kan tenke å bosette seg i Oppdal. Det er færrest i Storlidalen (10,4%) og på Skarvatnet med 10,9% Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

45 Total tilfredshet 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Spørsmål: Hvor tilfreds er du totalt sett med å ha hytte i Oppdal? Besvares på en skala fra 1 = Svært lite tilfreds til 6 = Svært tilfreds Svar: Gjennomsnitt; 5,36, dvs. meget til svært tilfreds. Std. avvik 0,80. 88,7% eller nærmere 9 av 10 svarer at de er meget eller svært tilfredse med å ha hytte i Oppdal. Aller mest tilfreds er hytteeierne i sentrum, Drivdalen, Gjevilvatnet, Storlidalen og Skarvatnet. Samtidig finnes respondentene som er lite og svært lite tilfreds i Drivdalen, Svarthaugen og Rønningslia. Til sammen utgjør de 0,3%. Hytteundersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage Bård Jystad

46 Trollheimen 55% vernet - arealpolitikken 1,5% spredt utbygging Det strategisk arbeidet Kunnskapsbasert analyse Dovrefjell Nasjonalpark Eierskap og kapital

47 HYTTEBYGGING OG FORTETTING GRUNNEIERSAMARBEID ENDRING AV KULTURLANDSKAPET BEITEBRUK

48 KAMP OM AREALENE VED HEISNÆRE OMRÅDER VIL FØRE TIL FORTETTING FÆRRE FRITTSTÅENDE HYTTER? FLERE LEILIGHETSANLEGG?

49 HYTTEBYGGING FORTSATT ET SATINGSOMRÅDE? 55% AV AREALENE HAR EN ELLER ANNEN FORM FOR VERN TRENDEN ER EN STRENGERE AREALFORVALTNING

50 KRAV TIL GRUNNEIERSAMARBEID - FELLES PLAN/FELLES INFRASTRUKTUR - ALT AREAL I SAMME SEKKEN

51 SKAL VI TA I BRUK NYE OMRÅDER???

52 DIALOG MED HYTTEEIERNE - HYTTEFORUMET

53 Oppdal i dag 5 fjell : Vangslia Hovden Ådalen- Stølen - Kinnpiken

54 Varme senger Hytter Vangslia Prosjekt for inntil 600 enheter/3600 varme senger Også innregulert inntil 400 nye hyttetomter.

55 Regulert og godkjent Varme senger HOVDEN Prosjekt for inntil 154 enheter - ca 1000 varme senger

56 Varme senger SLETVOLD OG STØLEN Det er lagt ut store hytte områder (gul) hytter Innregulert 2 anlegg med inntil 400 enheter dvs varme senger

57 Regulert og godkjent 350 KINNPIKEN OPPDALS 5. FJELL Området er under regulering. Derfor pr. dato lagt inn 350 hytter (gule felt) MASTERPLAN FELLES FORSTÅELSE/ENIGHET????

58 ADEPT (København), VARIOUS ARCHITECTS (Oslo), Lalaland (Oslo):

59

Hytte undersøkelsen 2008

Hytte undersøkelsen 2008 Hytte undersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage AS Bård Jystad Innhold Side 3 Formål, gjennomføring og mulige feilkilder Side 4 Sammendrag Side 5 Beliggenhet Side 5 Om hyttas alder Side 5 Om hyttas størrelse

Detaljer

Hytteundersøkelsen 2009. Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad

Hytteundersøkelsen 2009. Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad Tidspunkt: Fra mars til mai 2009 Formål: Utrede behov for: Hyttekoordinator i Rennebu Bedre kontakt med fritidsbeboerne Finne preferanser til fritidsbeboerne

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Bård Jystad Kopiering ikke tillatt uten kildeangivelse 1 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars, dvs. like før påske 2015. Samtlige 3.088 utenbygds

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen)

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen) Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal,Lillehammer,Øyer ogringsaker(sjusjøen) November/desember2009 Januar2010 Lillehammer,april2010 Norsk Turistutvikling AS Fritidsboligundersøkelse2009/2010 igausdal,lillehammer,øyerogringsaker(sjusjøen)

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

Byrå brief: Oppdal Kurs-, Konferanse og Arrangements prosjekt (2011 2014)

Byrå brief: Oppdal Kurs-, Konferanse og Arrangements prosjekt (2011 2014) Byrå brief: Oppdal Kurs-, Konferanse og Arrangements prosjekt (2011 2014) 1. Oppsummering av brief 1.1 Hva er Oppdal Kurs-, Konferanse- og Arrangements prosjekt? Kurs-, Konferanse- og Arrangementsprosjektet

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Eivind Brenna. Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten?

Eivind Brenna. Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten? Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten? Eivind Brenna x styreleder i Valdres Natur og Kulturpark X ordfører i Vestre Slidre kommune Nå,, næringsdrivende

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR 2007 DEL A: FELLES PLANFORUTSETNINGER DEL B: KOMMUNEPLAN TEMATISK DEL 2003-2014 VEDLEGG TIL AREALDELEN OPPDAL KOMMUNE A1 OVERORDNA

Detaljer

Skjerpar sansane. Et eget design program

Skjerpar sansane. Et eget design program VALDRES Valdres Norges første natur- og kulturpark 10 års prosjekt Ta vare på og utvikle en bygderegion Visjon om å bli Norges beste på merkevarebygging Kultur, landbruk, reiseliv, helse Skjerpar sansane

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene (utkast 14. februar 2008) Innledning Dyrsku n Arrangement As, Seljord kommune og festivalselskapa Countryfestivalen Seljord AS og Dansebandfestivalen Seljord

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL Oppdragsgiver Flå kommune Sluttrapport Mars 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver og bakgrunn...3 2 MÅL...

Detaljer

Utkast til Næringsplan for Drangedal kommune 2014 2024. 1. Innholdsfortegnelse 2. Innledning 3. Forankring og omfang 4. Fakta situasjonsbeskrivelse

Utkast til Næringsplan for Drangedal kommune 2014 2024. 1. Innholdsfortegnelse 2. Innledning 3. Forankring og omfang 4. Fakta situasjonsbeskrivelse Kommunevåpen + Drangedal kommune Utkast til Næringsplan for Drangedal kommune 2014 2024 Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 1. Innholdsfortegnelse 2. Innledning 3. Forankring og omfang 4. Fakta situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Solid håndverk i 60 år

Solid håndverk i 60 år Din lokale HYTTEGUIDE KOMMUNAL INFORMASJON HY T TET I P S AKT I V I T E TER NR. 4-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Bli lykkelig hyttedeler - enten sammen med søsken eller venner Foto Dagfinn

Detaljer

Gjennom analyse av trender og annet bakgrunnsmateriale kom man frem til noen sentrale og usikre drivkrefter for utviklingen av Vang/Bjørklia-området:

Gjennom analyse av trender og annet bakgrunnsmateriale kom man frem til noen sentrale og usikre drivkrefter for utviklingen av Vang/Bjørklia-området: Våren 2007 vedtok kommunestyret å utarbeide en rapport for å beskrive utviklingsmulighetene for området fra Skjørdøla til Liabekken. Dette området vil mange beskrive som «indrefileten» i Oppdal. Det er

Detaljer

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning SAMFUNN VESTLIA Reiselivs- alpin- og aktivitetsområde

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Strategisk Næringsplan for Folldal kommune 1. INNLEDNING... 3 OM PROSESSEN... 3 2. STRATEGISK DEL... 4 DE VIKTIGSTE KJENNETEGNENE VED DAGENS SITUASJON I KOMMUNEN... 4 2.1 FOLLDALS STERKE

Detaljer

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 Utbetalinger fra KNF er bare et av flere virkemidler kommunen kan benytte i næringsarbeidet. Det vil være fornuftig å ha et lengre perspektiv enn

Detaljer

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter ØF-rapport nr.: 06/2005 Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter Av Birgitta Ericsson og Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Hovedresultater fra rapporten. et samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommuner og Telemark Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark.

Hovedresultater fra rapporten. et samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommuner og Telemark Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark. Hovedresultater fra rapporten Hyttefolk = nyttefolk? et samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn kommuner og Telemark Fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet i Telemark. Av Ingeborg Nordbø FORORD 2 TEMA

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Forord... 2. Attraktivitet, bolyst. Ringerike i tall... 6. Visjon og mål... 8. Arealdelen... 11. Kommuneplankart. Kommuneplanbestemmelser

Forord... 2. Attraktivitet, bolyst. Ringerike i tall... 6. Visjon og mål... 8. Arealdelen... 11. Kommuneplankart. Kommuneplanbestemmelser R i n g e r i k e k o m m u n e KOMMUNEPL AN 2007 2019 Kortversjon Innhold 3 Forord.................. 2 Attraktivitet, bolyst og positiv identitet...... 3 Ringerike i tall......... 6 Visjon og mål..........

Detaljer