Hytteundersøkelse Rennebu. Skreddersydd rapport. RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS Mai Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hytteundersøkelse Rennebu. Skreddersydd rapport. RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS Mai 2016. Side 1"

Transkript

1 Hytteundersøkelse Rennebu Skreddersydd rapport RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS Mai 2016 Side 1

2 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 25. april til 05.mai Samtlige utenbygds eiere av fritidsbolig i Rennebu er invitert til å delta. Undersøkelsen er nettbasert og respondentene må logge seg inn på særskilt nettadresse som er oppgitt i invitasjonen. 506 respondenter har svart innen tidsfristen. Antallet er så høyt at det gir stor sikkerhet for at svarene er representative for hele populasjonen. I følge Questalyze kan det med 95% sikkerhet sies at svar fra hele populasjonen ville ligget innenfor et avvik på +/- 3,6%. Med 99% sikkerhet innenfor et avvik på +/- 4,8%. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Easyfact. Totalt har Rennebu fritidsboliger pr (SSB), og er med dette en av de større «hyttekommunene» i Sør-Trøndelag. I løpet av de siste 10 årene er det bygd 392 nye hytter, dvs. et gjennomsnitt på 39,2 nye hytter hvert år. Sentrale funn fra undersøkelsen: 42% av hyttene er bygd før Snitt vekst siste 10 år er 39,2 nye hytter pr. år. Respondentene er totalt sett meget tilfreds med å ha hytte i Rennebu. Gir i gjennomsnitt 5,2 på en skala fra 1=Svært lite tilfreds - til 6=Svært tilfreds Fjell- og naturlandskap, fred og ro, preparerte skiløyper og mobildekning/bredbånd er viktigst for bruken av hytta. Forollhogna Nasjonalpark, Rennebumartnan, Helsetilbudet, Alpinanlegget og Barnas Naturverden er lite viktig for bruken av hytta. Respondentene er godt over middels fornøyd med tilbudet på varer og tjenester i Rennebu. Mest fornøyd med dagligvarer, lokale håndverkere og bensin/kioskvarer. Minst fornøyd med møbler/innredning, og middels fornøyd med aktivitetstilbud, lege og helsetilbud. Over halvparten misliker eiendomsskatten, noen færre renovasjonsavgift, fortetting av hytteområder og mobil/bredbånddekningen. 34% misliker ikke noe som helst. Lokale kostnader/forbruk er i snitt kr. 451,- pr. pers/døgn. Stor variasjon i svarene. Lokale kostnader/forbruk er i snitt kr pr. fritidsbolig pr. år, og totalt 113 mill. pr. år for utenbygds hytter. Gjennomsnitt antall bruksdøgn er 51,4 dager pr. året. Stor variasjon. Personer under 21 år og mellom år utgjør de største brukergruppene 63% sier de bruker hytta gjennom hele året. Minst bruk i jula Utenbygds bruk av hyttene tilsvarer gjestedøgn eller 691 fastboende Ringvirkninger forbruk: minimum 66 lokale årsverk/arbeidsplasser årsverk i bygg/anleggsnæringen (nye hytter). Totalt minimum 109 årsverk 24% eller 406 hytteeiere sier de vil bruke hytta mer i framtida Viktigste kommentarer: Dårlig veistandard på Nerskogveiene! Hytteeierne får lite tilbake fra Eiendomsskatten Renovasjonsordningen er dyr og dårlig Nettleien for strøm er kostbar Lavtflyging med F16 er et støyproblem Questalyze = statistisk kalkulator Respondent = den som besvarer undersøkelsen Populasjon = samtlige individer i en gruppe Kilder: Hytteundersøkelse EasyFact samt SSB Side 2

3 1) Hvor er hytta lokalisert? Angi nærmeste område Nerskogen 55% Gisnadalen/Gisnåsen 16% Berkåk/Nordskogen 9% Innset/Innerdal/Nåverdalen 8% Jøldalen 6% Grindal/Voll/Stamnan 3% Ulsberg/Rennebuskogen 3% Svar: Nerskogen er desidert største hytteområde med 55% av hyttene 2) Når ble hytta bygd? 45% 42% 4 35% 3 25% 2 15% 13% 13% 14% 1 5% 3% 7% 8% Før Etter 2010 Svar: 42% av hyttene er bygd før hytter bygd de siste 10 årene Side 3

4 3) Hva er størrelsen på hytta? Kvadratmeter 18% 16% 14% 15% 17% 16% 14% 12% 11% 1 8% 6% 4% 8% 6% 4% 3% 5% 2% Svar: Gjennomsnitt størrelse = 76 m2 (rød strek) 4) Hvor mange dager i året er hytta i bruk? Anslå antall 2 18% 16% 14% 18% 14% 16% 12% 11% 1 8% 6% 4% 2% 3% 8% 7% 6% 5% 5% 2% 1% 1% 1% 2% Svar: Stor spredning/variasjon i svar. Gjennomsnitt = 51,4 dager i året (rød strek) Side 4

5 5) Hvor mange personer oppholder seg normalt i hytta? Gjennomsnitt 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 4% 45% 19% 22% 8% 2% Mer enn 8 Svar: Gjennomsnitt = 2,9 personer 6) Hvilken aldersgruppe tilhører brukerne av hytta? Flere svar kan avgis, eks. barn, ungdom, voksne 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 47% 4 37% 29% 24% 19% 17% Under 21 år år år år år år Over 70 år Svar: Største brukergrupper er under 21 år og år Side 5

6 7) Hvilken tid på året er hytta i bruk? Flere svar mulig % % 22% 42% 31% 34% 38% 1 9% Svar: 63% bruker hytta gjennom hele året. Minst bruk i julen med 9% 8) Hvordan vil hytta bli brukt i framtida? % % 6% 1% Mer Mindre Som i dag Vet ikke Svar: 24% eller 406 hytteeiere mener de vil bruke hytta mer i framtida. 69% som i dag. Side 6

7 Hva skal til for at hytta brukes mer? Ikke obligatorisk. 58% har besvart spørsmålet. Oppsummering: o o o o o Mer fritid/når vi blir pensjonister Bedre standard på hytta (vann/strøm m.m) Helårsvei/bedre bilvei fram til hytta Flere/bedre preparerte skiløyper Bedre mobilforbindelse/bredbånd Fritekst Bedre vær! Bilvei til ny parkeringsplass ved Furusjøen Innlagt vann vil øke bruken Anledning Innlagt vann Mer ferie med årene og kan jobbe mer fra hytta, de unge vil bruke den mer og mer etterhvert Lettere adkomst om vinteren Vinterbrøyting av vei frem til hytte. Tilgang på vann. Tømming av septikk. Vannklosett Fiske- og båtturer på Granasjøen. Rydde bort alle røttene somligger i strandsonen. Reg. For båtplasser/naust. Barna blir større og kan reise selv Opprettholdelse av dagens tilbud Bredbånd og Vinterbrøyting Mindre jobb, mer fritid og barn som ikke er med på fritidsaktiviteter. Påbygg med dusj/wc og ekstra soverom Utbygging Flere fridager fra jobb, Vet ikke Bedre oppkjørte skiløyper. Andre tilrettelagte turmuligheter, ex sykkelstier Stabile skispor er mangelvare på den siden heisen er og inn mot Leverdalen Bedre bredbånddekning Mer fritid Bedrede fasiliteter mhp. Vann og avløp Få slutt på det øredøvende flybråket fra aktiviteten ved Oppdal Flyplass hver eneste helg og høytid! MYE fredeligere i byen i helgene! Gode veier Mer fritid Oppkjørt skispor til hytta. Opprydding på naboeiendom. Omlegging av ny E6, slik at det blir gang- og sykkelbane til sentrum. Enklere måte å levere avfall. Da må vi ha mer fritid Når jeg slutter å jobbe. Side 7

8 Mere fritid! Stort sett prioritering og at helsa er god Drift i skiheis Regelmessig brøyting Mere fritid, pensjon Vinterbrøyting Bedre vei og breiband!! Mere fritid, pensjon Kortere reisevei Tilgang til strøm og vann (brønn e.l.) Maskinkjørte skispor som kobler seg på Grytdal en Mer fri på jobben Det skjer når man blir pensjonist Bli pensjonister Været bestemmer mest Barna/ungdommene blir større og kan være mer hjemme alene. Tid pensjon Ved flere ledige helger som når barn vokser opp og klarer seg selv Når eierne blir pensjonister Vann i nærheten/brønn el.l. Vi bærer drikkevann og det er tungt... Når jeg går av med pensjon. Bedre skiløyper Bedre tid Godt vær og fine skiløyper :) + mere fritid Tid Vi bruker vel hytta optimalt ifht. de muligheter vi har. Er på hytta hver helg når det ikke er andre aktiviteter man deltar på. Mobilforhold, nettilgang og oppkjørte skispor Barn og barnebarn tar den mer bruk i helgene Bedre veg fram til hytta Bilveg frem til hytta i påska. Strøm og helårsvei Mere fritid Skiløper Heverfallssætra-Gammelsætra-Sunsetsætra-Brattsetsætra-Falkhøa og noen nedkjøringer til veien i Gisnadal. Har planer om å oppgradere / bygge ut Vei, innlagt vann Mere fritid Mer fritid Fremkommelighet, opprusting av vei (gamle kongevei) Egen tid Bygge anneks Mulighet for bedre fasiliteter Mer fri Bedre internettforbindelse (ikke dekning på hytta), noe utbedring av veien og få preparerte skiløyper. Mere fritid. Tilrettelagte skiløper, sykkelstier. På vintertid: Oppkjøring av skiløype i nærområdet. De yngste barna flytter ut At flere barn og barnebarn og/eller venner ønsker å låne hytta På grunn av lang reisevei begrenses bruken De unge i familien må få bedre tid Side 8

9 Mer fritid Scooter løyper. Bilvei helt fram til hytta Den er dessverre litt langt fra bosted, og det er hovedårsak til liten bruk for tiden. Mer fritid Vinterbrøytet vei Brøyting av Leverdalsveien jule-/ vinter- og påskeferie Vann/utslippstillatelse At det blir ordnet med snøscooter led fra midtre Gauldal (Garli) til ilbogen da det er ca. 8 km å gå på ski og det er ganske langt når man nærmer seg 80 år vi er i god form så vi liker å bruke hytta om vinteren Bedre vei. Kjører i dag flere km på dårlig traktorvei Tid Brøytet vei på vinteren Vei og føre, oppkjørte langrennsløper, merkede stier, tur/rasteplasser tilrettelagt for bål At vi selv har mer fritid til disposisjon Brøytet vei til hytta (privat vei for hytteforeningen), samt utbedring av veien fra Grindal til Nerskogen. Stort teleproblem. Mere fritid :) Vil neppe bli brukt mer Innlagt strøm og vintervei Hyppigere oppkjørte skiløyper, bedre vei og bedre mobil/bredbåndstrilbud Mer fritid tilgjengelig Bedre vei Strømdrag koster det en halv million å få strøm til hytta og da blir det ikke aktuelt Økonomi Sikrere vintervei fra riksvei til hytta. Bilvei til hytta åpen på vintertid Kortere kjøretid (fra Oslo og Tønsberg) Bruker hytta ganske mye, men en oppgradering av fylkesvegen på Nerskogen ville vært en stor forbedring. Bedre vær!! Sommervei Bedre helse Helårsvei (vinterbrøyting), preparerte skiløyper med løypemaskin (samkjøring med Nerskogen er under vurdering), Mobilt bredbånd (bedre kapasitet) Oppussing Ikke brøytet om vinteren, har ikke innlagt strøm, ikke telefondekning, ikke innlagt toalett og vann. Mer tid pga pensjonstilværelsen Internettilkobling 4g Stabilt og godt mobil/bredbåndstilbud!! Dette er alt for dårlig i dag. Vet ikke hvor lenge jeg klarer å beholde barndomshjemmet (lite småbruk) Eiendomsskatten føles veldig tung/urimelig Fortsatt gode skiløyper. Ønskelig med ett serveringstilbud inne i fjellet. Innlagt vann Fremkommelighet Bedre bredbåndtilgang. Bussforbindelse fra tog og bussankomster til Gisnadalen. Trønderbanen blir et reelt begrep når toget går jevnlig mellom Oppdal og Steinkjer! Vinterbrøyting alle dager gjennom vinteren. Mere fritid Oppkjørte skispor Masinpreparerte skispor!!! Ekstra fint vær vår/høst Side 9

10 Nå som brukerne har nådd pensjonsalder er det avhengig av at ungdommen tar over. Oppkjørt skiløype i Leverdalen, er ikke helårsvei og derfor vanskelig tilgjengelig på vinteren, 5 km å gå. Ungene slutter med helgeaktiviteter Mer fritid, Internett, inngjerdet eiendom, område for å hindre tilgrising av sauer Flere soverom og varmt vann Avhengig av vær og føreforhold Oppgradering av hytte. Vintervei. Raskere nett Vi ønsker helårsvei (vintervei) Bedre vedlikehold vei; mulighet til kloakktilkobling/septik Oppkjørte skispor, vinterbrøytet vei Bedre vei fra Grindal mot Nerskogen. Lettere atkomst til hytta på vinter. Bedre løypeforhold Preparerte skiløyper og letter frakt av varer med snøscooter. At vi beholder helsa. Heve standarden på bygningen, vei frem, tilgang på kommunal vann Må ha mere fri... Godt vær og mindre andre aktiviteter Mer fritid! Å bli solgt, men E6 er prosjektert over hytta Vi trenger å investere i litt mer komfort for å velge denne mer av to fritidshus Meire fritid Været og kanskje standardøkning og bedre mobilnett Mere fritid Helårsbrøyting av sykkelvei i forbindelse med Buvatnet Mere fritid :-) Vet ikke Helse og familiesituasjon Bredbånd Oppkjørte skispor med løypemaskin Avslutte oppussingsobjekt annet sted og at begge "eldre" slutter å jobbe Innlagt Strøm Veg adkomst Hytta brukes nok Vintervei Mindre stillingsandel, mer fritid Ferie med turgåing. Om sommeren vedlikehold. Barn blir større. Mer stabil vinter Vet ikke, kunne hatt litt bedre vei. Mer fri fra jobb og skole. Familien må være med. Dette er et meget gammelt gårdsbruk som bare en (jeg) har spesiell tilknytning til. Å være der er viktigst for meg, så under er svart hva som også betyr for noen for resten. Kortere (raskere) reisevei Att det ikke er hytteforening i leverdalen, ikke hytterenovasjon, ikke eiendomsskatt. God framkommelighet. Bygge på litt og installere WC Mer fritid Helårsvei. Bedre isolering av den gamle hyttedelen. Innlagt strøm evt vann Mere fritid Bedre oppkjørte skiløyper helger, ferier og fridager for skøyting og klassisk. Gode stier i fjellet om sommeren. Brebånd. Bedre DAB dekning for radio Bedre vei på Nerskogen. Side 10

11 Oppmyking av arealbegrensning i reg.plan. Vår hytte er begrenset til 100m2 inkl overbygde terrasser, vi har behov for m2. Vi ønsker på ingen måte å "ta oss til rette". Det burde være mulig, men vi frykter at firkantet praksis og gammelmodig regulering er til hinder for det. Tillat noe mer areal enn 100 m2, reg.plan for Sørøyåsen er uansett strengere enn det offentlig forvaltning legger opp til, så legger dere til rette for økt bruk av fritidsboliger :-) Fremkommelighet At E6 blir flyttet 10 meter lenger opp i skogen ved Berkåkljøkka ved Buvannet. Det taes mye av min eiendom til veifylling. Er pensjonist om noen år og vil da bruke hytta mere enn i dag. Her er det avstanden som begrenser - det er 82 mil frå fast bustad til hytta. Ingen ting Ordnet veiforhold Ikke noe spesielt. Mer bruk fra barn og barnebarn?????? Kortere avstand fra hjemmet til hytta. Bor på Ski Mere fritid Mer fritid, mindre arbeid! Snø brøyting til hytta, bedre fiskemuligheter, preparerte skiløyper er mangelvare Mere fritid Mer fritid :-) Avhengig av egen helse Brøytet bilvei frem til hytta på vinterstid. Bedre preparerte skispor. (På øst sida av dalen) Enklere tilgang for bruk av egen snøscooter, skuterløyper God helse 3G/4G mobilt bredbånd, slik at det blir mulig å jobbe fra hytta Bedre brøyting /bruk av egen skuter etter vei). Evt, bedre info om hvor langt det er brøytet. (Holtveien) Mer fritid Flere preparerte skiløyper Vinterbrøyting samt vei helt fram. Bedre internett, bedre tv-forhold Mer fritid Planlagt oppgradering: anneks/utvidelse, og med bedre isolasjon for energisparing. Bedre tid, voksne barn Vil bli brukt som i dag. Oppkjørte skiløyper, mere ryper og tilgang på jaktkort, kanoer på Innerdalsvannet, anneks på hytta Flere merka stier. Mer fritid.?? Økt komfort med tilgang på strøm og vanntilførsel. Bosatt i Oslo. Begge i jobb. Begrenset tid til å bruke hytta. Gode skiløyper tidlig på vinteren Bedre veier i skogen Mer fri fra jobb Mer fritid Barna blir eldre - mer fritid? Legge inn vann Helårsvei Helårsvei Tid Tilgang til jakt areal for rype Barna må bli flinkere til å bruke, eieren bor for langt unna Fjerning eller redusere kommende kommunale og bomavgifter Høyere komfort. Skal gjennomgå omfattende påbygging 2016/-17 Side 11

12 Da må vi flytte nærmere hytta. Bedre vei. Veien over Nerskogen er forferdelig dårlig. Den dårligste jeg faktisk kjører på i løpet av hele året, og jeg kjører km årlig med bil via salgsjobb Hurtigtog Oslo-Oppdal/Berkåk Bilvei frem om vinteren Har to fritidseiendommer i Rennebu kommune, har nå svart kun for den ene. Bruker begge tilsammen døgn i året. Tråking av løyper, hytteservice men bl. a vasketjenester Må bli pensjonist først, da blir hytten brukt mere av oss eldre. Mer fri fra arbeidsgiver. Skal bygge ny hytte. Bedre fasiliteter. Vi blir pensjonister om 2 år. Trenger oppføring av anneks med flere sengeplasser. Bedre internettdekning. Kabel i stedet for mobilt bredbånd. To svar så langt, 4 og 8, er feil. Fordi hytta vanskelig kan brukes etter at Nerskogsruta ble tvunget til å legge ned var jeg 3 ganger oppover. I år blir det enda mindre. Infrastrukturen er ødelagt. Jeg er der bare med bare når jeg selv har besøk med bil. Tillatelse til bruk av egen scooter 4 km fra brøytet vei vinter. Brøyting frem til hytte, god oppkjørte skiløyper, Mer fritid for de eldre Veistandarden fra Skarvatnet (Oppdal) til demningen på Granasjøen Har planer om å legge inn vann for å gi dusj-mulighet. Ferdig med pendlerjobb til Oslo Når vi blir pensjonister. Bedre oppkjørte løyper gjennom sesongen Adkomst om vinteren/ brøyting Eks. snøscooter trasse/løype Mere fri fra jobb. Dvs.om 7-8 år Egen mulighet mht tid Innlagt vann Mere gangstier i nærheten Mulig litt mer når begge er pensjonister, men forøvrig ser vi ikke noen stor mulighet for mer bruk. Mere fritid Hytta blir mye brukt Helårsveg, maskinkjørte skiløyper, godt turkart/orienteringskart Bedre tilgang veien opp til hytta, bedre vanntilgang (har kun vannkilde) Bredere vei, Spesielt vanskelig vinterstid da veien kan være sporete og det er bare plass til en bil. Bedre mobil/bredbånd dekning som er svært dårlig på hytta mi. Ønske i fremtiden er å kunne koble seg på kommunalt vann/kloakk system. Innlagt vann og toalett, ett ekstra soverom Bedre bussforbindelse langs fylkesvei 700 (fra Trondheim). At Ola T. Lånkes reguleringsforslag skrinlegges for godt. Vi bruker den mye pr i dag. Blir vel mer når vi blir pensjonister Bedre Bredbånd i Gisnadalen/Olsmedalen Oppkjørte skiløyper, mobildekning, bredbåndsdekning Bilvei helt frem til hytta Vi blir snart pensjonister Internett og løypekjøring i Trollheimen på vinter Bedre veistandard (spesielt vår/dårlig brøyting), Svært dyr renovasjon og komm.avgifter (i forhold til bruken) Har 280 overnattinger i året Side 12

13 Vintervei Vei/parkeringsplass nærmere hytta Flere feriedager Innlegg av strøm og vann Bedre tilgjengelighet, bedre brøyteordninger om vinteren. Muligheten for utvidelse av bygningsmassen på eiendommen slik at hele storfamilien kan benytte hytta samtidig Mer fritid Tilkomstvei på vinter Fortsatt lite fortetting Utbedring av vei Hvis barna slutter med fotball eller flytter ut;-) Innlagt vann Kulturtilbudet bør absolutt bli bedre i Rennebu! Oppkjørte løyper viktig om vinteren, sommer/høst: gjerne noen turmål med servicetilbud a la Jøldalshytta Flere skiløyper og mer tilrettelagt infrastruktur (helse, åpningstider handel, kommunale tilbud) Oppkjørte skispor om vinteren Brøyting om vinteren. At det fortsatt er stille og fredelig i Ånegga og Nerskogen, ønsker ikke mer snøscooterkjøring o.l. Hytta skal leies ut til ny leietaker. Flere opplevelser for barna, Grøtte Gård er fantastisk. Innlagt vann og strøm Strøm, bedre vei opp til hytta Mer fritid Brøyting av vei helt frem hele vinteren Mindre jobbing, mer fritid Pub Kommunalt vann og avløp Side 13

14 9) Hva er viktig for bruken av hytta? Besvares på en skala fra 1 = Svært lite viktig - til 6 = Svært viktig Fjell og naturlandskapet Preparerte skiløyper Mobil/bredbåndstilbudet Trollheimen Merkede turstier Summen av tilbud og aktiviteter Friluftsaktiviteter Varehandelstilbudet Fiskemulighetene Lokal tilhørighet Tilrettelagte turmål Kulturtilbudet Barnas Naturverden Alpinanlegget Helsetilbudet Rennebumartnan Forollhogna nasjonalpark 1,9 2,9 2,6 2,5 2,5 2,5 Svar: Fjell/natur, skiløyper og mobil/bredbånd er viktigst for bruken. Rød strek = middels viktig. Forollhogna Nasjonalpark, Rennebumartnan, alpinanlegg og Barnas Naturverden er lite viktig Kommentarer: Trivelige og serviceinnstilte folk som man kan leie eller be om hjelp. Godt samhold og stemning blant hytteeierne Komme vekk fra jobb og hverdag. Fred og ro er det beste! Hyggelige naboer er heller ikke å forakte. At ikke grunneier lykkes med å fortette i hytteområdet Hvis STILLHET i helgene, vil hytta bli tatt i bruk hele året. UMULIG med nåværende flystøy i hele helgene Det er relativt kort vei fra Trondheim Brøyting på kommunal vei i Gisnadalen At kommersialisering, tilrettelegging og organisering av tilbud ikke i for stor grad går på bekostning av det opprinnelige og uberørte Hytteservice, lokale flinke håndverkere og skuter, bra tilbud på god ved At gamle nerskogvei er kjørbar hele året. Veistandard, spesielt i vårløsningen og brøyting om vinteren Kunne ønske det var flere stier man kan ri på. Helsetilbudet?? Hva er det? Lett adkomst både sommer og spesielt vinter - kjøre helt frem til hytta. Jaktmuligheter savnes (småviltjakt m/hund) Støy fra Fagerhaug flyplass hele helger igjennom er ingen berikelse. Meget trivelig hytteområde med godt naboskap Preparerte skiløyper, Sykkelveier, Matbutikk nærmere Gisnadalen, Rypejakt Mobilnettet rundt Kroktjønna/Hestvatnet (Grindal) er for dårlig. Bruken av hytta kunne økt ved bedre nett. Jobbe fra hytta ville blitt en mulighet. Sikre aktører som kan utføre brøyting og veivedlikehold 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 4,7 4,4 4,2 3,9 3,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 5,5 Side 14

15 Avklaringen om veitrase for riksvei3 Rein og storfugl jakt Tilgang til fjell og naturlandskap hele året og at det er et kulturlandskap og ikke et "villniss". Vi setter stor pris på at det fortsatt er relativt lite folk i Trollheimen så snart man går utenfor oppmerkede løyper og stier. Nærliggende gårds/seterdrift, med beitende dyr. Bedre mottaksforhold for telefon og Tv/nett. Kort avstand fra Trondheim, god vei Jaktmuligheter Mobil/bredbåndstilbudet for dårlig i Innerdalen... Fint å få gårdsprodukter på Svartdalssetra ;) Manglende rutebusstilbud er et stort minus Ny asfalt på vei som er meget dårlig. Mobildekning er bra, men det skulle vært bredbånd over luft - breiband.no f.eks. Må tilføye at vi har eid hytte i området siden 1975, så lokal tilhørighet til området er veldig viktig del av det hele. Vi kjenner området godt og er ikke avhengig av verken merkete stier eller preparerte løyper. Det Bør etableres et kommunalt vannverk med mulighet for tilknytning til hytter og boliger. Stort problem når mange nye hyttefelt legges ut. Standard på Nerskogveien under teleløsninga. Dårlig radiosignal Venner som har hytte på Nerskogen. Hyttenaboer, godt naboskap, brøyting vinterstid Affeksjon og tradisjon Veiforbindelse. Scootertransport. Gode naboer. Stå ute å pess på hjørne av høtttomta Stille forhold uten for mange i fjellet. Diskret plassering av hytter i terrenget. Oppkjørt vinterveg. Hytte på Nerskogen siden 1976/ NY hytte bygd i Turterreng sommer og vinter er meget bra Vi er lite. Avhengig av tilrettelagte muligheter. Går våre egne turer. At turisthyttene består og har et godt tilbud. Skispor inn til Gjevilvasshytta er veldig viktig for bruken av området. Jeg og familien liker oss veldig godt i Rennebu Tvetydige spørsmål!! Mange av disse tilbudene som vi mener er viktige for bruken av hytta er mangelfulle/fraværende idag. Rekreasjon Hva betyr "Helsetilbudet"? Forbedring av veistandarden mellom Berkåk og Nerskogen Svært fin og relativt uberørt natur, så langt uten for mange store, skjemmende inngrep, og uten unødig motorisert ferdsel i fjellet (snøscooter, etc). Men det er dessverre et tydelig press, som kan ødelegge attraktiviteten en god del. Opparbeida sti fra Granasjøen opp over langs Minilla. Fint terreng for barnefamilier og joggere. Lett tilgjengelig fra Trondheim Buvatnet Rolig område Det aller viktigste er å kunne komme til hytta uten bil. Det gikk fint før, med Nerskogsruta som korresponderte med toget og kjørte fra og til stasjonen på Berkåk. Nerskogsruta gikk også i feriene. Nå er det i praksis ingen mulighet uten bil. Paradoksalt med tanke på miljø. Ville nok blitt mer brukt hvis vi fikk bilvei helt fram sommerstid Ønsker oss noen tilrettelagte turmål og merkede stier Dyrelivet og klimaet Helårsveg Barndommens seterliv med bestemor og hennes etterkommere Familiehytte i arv fra 1972 så lokal tilhørighet viktig sammen med naturen rundt Overdreven tilrettelegging virker negativt overfor oss Side 15

16 PS! Driver familiesmåbruk m/skogsdrift. Håper å få regulert hyttefelt i Gisnadalen SNART. Ellers vedlikeholdes bruket også midtuker (ikke bare helger, ref. spm. 7) Stillhet fra trafikk, vei, støy og eksos som ikke bør nå ut til de innerste spredte hyttene i god avstand fra Trollheimen verneområde Bruker Oppdal som handelssted når noe skal kjøpes til hytta da utvalget og tilgjengeligheten er mye bedre der. Unntaket er matvarer de handler vi på Nerskogen. Bruker Oppdal som handelssted når noe skal kjøpes til hytta da utvalget og tilgjengeligheten er mye bedre der. Unntaket er matvarer de handler vi på Nerskogen. Fred og ro, dyreliv Minst mulig fremmed støy, f.eks. fra snøskuterkjøring og småfly. Enkel og grei vei fra hjem til hytte 10) Hvor stort lokalt forbruk er knyttet til bruken av hytta? Anslå beløp pr. pers pr. døgn i gjennomsnitt. Gjelder alle lokale kostnader/innkjøp, mat, materialer, drivstoff, strøm, avgifter, eiendomsskatt, kultur osv. 25% 22% 2 17% 15% 1 5% 8% Under kr. 100 kr kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr % 2% kr. 1000kr % Over kr Svar: Stor variasjon. Gjennomsnitt kr. 451 (rød strek) pr/pers/pr. dag hytta er i bruk Side 16

17 11) Hvor fornøyd er du med tilbudet av følgende varer og tjenester i Rennebu? Besvares på en skala fra 1=Svært lite til fornøyd - til 6=Svært fornøyd Dagligvarer Lokale håndverkere Bensin og kioskvarer Lokalmat Byggevarer Arrangementer og kulturtilbud Byggesaksbehandlingen Hytteservice Mobildekning/bredbånd Kommunale tjenester, renovasjon Lege- og helsetilbudet Tilrettelagte aktivitetstilbud Møbler og innredning 2,7 4,3 4,3 4,1 4,1 3,9 3,8 3,8 3,6 3,5 4,7 4,7 4,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Svar: Respondentene er godt fornøyd med dagligvarer/bensin og kioskvarer samt lokale håndverkere. Rød strek = middels fornøyd 12) Er det varer eller tjenester du savner i Rennebu? (Ikke obligatorisk. 29% har besvart spørsmålet) Varer og tjenester som nevnes oftest: Vinmonopol, sportsforretning, møbelforretning, bedre mobildekning/bredbånd, bedre renovasjonsordning, flere dagligvareforretninger, bedre utvalg i byggevarer, mer kortreist/økologisk mat og apotek Fritekst Har ikke savnet noe enda. Har alltid fått tak i det vi trenger. Bedre og stabilt bredbånd når det er mye folk der. Vinmonopol Med så mange hytter burde det være off. kloakkering. Tømmer septiktank en gang i året, betaler kr ,-. Topp med ny butikk på Nerskogen! Stort minus med eiendomsskatt! Kildesortering av søppel. Hyppigere tømming av søppelcontainer (Berkåk).. Vinmonopol. Side 17

18 Webkamera på Sørøyåsen. Varsel om åpne veier.??????????? Bearbeidelse av vei til Nerskogen Drivstoff pumpe på Nerskogen, bedre vei da veien er forferdelig og bredbånd tilknytning! Ferskvare, fiskedisk, vinmonopol Vet ikke. Vi er ferske hytteeiere. Ferskvarer, vinmonopol, sportsbutikk. Vi reiser til Oppdal for å få disse tjenestene. Vinmonopol Rema konkurrerende byggevare Er ekstremt lite fornøyd med innføring av skatt på fritidseiendom. Totalkost er nå veldig nærme smertegrensen. Vi handler stort sett i Meldal Tilbud om hundekjøring. Ingen spesielle Flere ridestier hadde vært ønskelig i Gisnadalen. Byggevarer Vi savner ikke noe Møbelforretning, solstudio, treningssenter Vinmonopol Ønsker fiber i hyttefeltet. Bedre skiløyper i området Gisnadalen Tv signal, DAB radiosignal, helårsveg, strøm, Det burde vært flere søppelkontainere, f.eks. i Gisnadalen (ved Stølen eller Stølsvang) Sportsbutikk Sortering av søppelet også for hyttebrukere Savner et mer aktivt engasjement fra kommunen m.h.t. oppkjørte skispor. Apotek Dagligvarer i Innset-området Håper på velvilje fra kommunen til å frigi bygslingstomter for salg som fra gammelt av, tilhørte gårdsdrift. En beskrivelse av hva vi får for nylig innført hyttebeskatning Ingen konkrete eksempler Dagligvarehandel på Innset Dagligvare nærmere Gisnadalen Butikk ala Clas Ohlson/Biltema/Jula. Elektrobutikk (Euronics ble jo nedlagt), hytteutstyrbutikk (BM har dårlig utvalg) Mobilnett er ikke bra på Ramssjøen Sportsbutikk Bedre septikrennovasjon - Hamos gjør utilstrekkelig jobb Miljøstasjonene tilfredsstiller ikke leveringsbehovet på enkelte steder. Det må kjøres hit og dit for levering av bl. a glass og metall. Bredbånd + en mer smidig og "kundevennlig" byggesaksadministrasjon - lær av Oppdal Hjemmeside hytter Møbler og klær Ikke dekning av Riks TV Møbel og annet innbo Mobildekning på hytta vår! Kafe / restaurant-tilbud Bedre utvalg av økologisk og kortreist mat. I hyttekommunen Rennebu betaler vi høyere andel eiendomsskatt enn i bostedskommunen. I tillegg betaler vi for fritidsrenovasjon og tømming av tett tank og tømming av slam. Denne avgiften står overhodet ikke i forhold til det en får igjen som fritidsbeboer sammenlignet med det som en får igjen i bostedskommunen. Side 18

19 Område for fuglehund trening Flere maskinpreparerte skiløyper!!!! På Innset er det ikke nærbutikk, dette savnes. Bedre bredbånd Bruker mest tjenester i Oppdal Vaktapotek på Oppdal, busskorrespondanse med tog i helger, Bredbånd. Bedre vedlikehold og oppgradert vei fra Grindal til Nerskogen Polutsalg, sport og klær God tilgang på kortreist lokal mat Sportsbutikk Bru over Minilla ved Minillsetra Dårlig mobildekning, dårlig plassering og kapasitet på hytterenovasjonsplass Ad byggesaksbeh: Spørs i hvilken sak. Søknad om bygging av hytta var i utg. pkt. under enhver kritikk helt til rette person tok tak. Ad renovasjon er dette i dag blitt bra men uforskammet dyrt for oss som stort sett tar søpla med hjem. Kommunen bør etter innføring av eiendomsskatt, dekke alle kostnader med preparerte løyper!!! Hørt at noen får til tider tilsendt Rennbyggen gratis. Det får ikke vi. Egentlig ikke. Er godt fornøyd. Vinmonopol Bredband, veg adkomst Vinmonopol Fornøyd slik det er Mer lokal mat på nærbutikken på Nerskogen., nok for mitt behov. Apotek etter legebesøk Bredbånd Sportsbutikk. Kollektivtransport Berkåk Trondheim. Svært dyr nettleie på strøm og kjempedyr søppeltømming Mer lokal mat. Mer tilpasset åpningstid for innlevering på Gjenvinningsstasjon. Bedre kapasitet på lokalt depot i høytider. Bedre markedsføring av eksisterende varer og tjenestetilbud Lite utvalg av butikker på Berkåk. Savner sportsbutikk. Ikke noe spesielt Savner bedre vegstandard fra Grindal, burde vært asfaltert Vaskemaskinmuligheter på Nerskogen Nærhandel (for de som ikke har det på egen hytte)???? Frykter at skisenteret på Nerskogen blir lagt ned Brøyting, bedre veivedlikehold, oppkjørte skiløyper. Vi føler at vi etter hvert drukner i kommunale avgifter, renovasjon, eiendomsskatt osv. Bredbåndstilbud Mobilnett Adresse m gatenavn og nummer - For nød-enheter og andre Sportsbutikk De varer og tjenester som ikke finnes i Rennebu er tilgjengelige i Oppdal. Buss til Nerskogen Relativt nyetablert hytteeier, må gjøre oss bedre kjent med kommunens tilbud og selve området Nerskogruta kollektivtransport Avfallssortering noen flere steder. Side 19

20 Vinmonopol. Fullsortiment byggevare Vinmonopol. Bedre mulighet for levering av avfall. Svært begrenset åpningstid i Berkåksmoen gjenbruksstasjon Svømmehall Byggvareforretning med bredt tilbud Veldig bra og viktig med dagligvaretilbud! De øvrige mindre viktig. Men viktig at det finnes et lokalmiljø i bygda, Nerskogen. Salg av fiskeutstyr Litt svak på byggevare Ikke pr. i dag Er overasket over at ingen på Nerskogen har startet en aktivitetspark/leir, og ridning inn i fjellet. Det tror jeg har kunnet bli en suksess. Ellers savner jeg tilrettelagte sykkelløyper i skog/markaveier. Hva med downhillsykling i alpinbakken på Nerskogen. Finnes jo ikke rare tilbudet i Trøndelag pr. i dag på slikt. Nærbutikk eller storkiosk på Innset Felles fiskekort for området øst for E6 inkludert Kvikne østre statsallmenning Bedre mobildekning Telenor -Dagligvarebutikk- Billigere renovasjon Ønsker å kunne ha renovasjon til Rennebu og ikke Hamos. Synes det er dyrt å kaste et par poser søppel i året! Mat hall ala Oppdal for kortreist mat. Åpningstider for byggevarer og håndverkere er for korte. Hyttevask, bedre DAB dekning og bredbånd. Et reelt alternativ til ankomst - alle sesonger og ferier - uten bil. Samt søppelcontainer ved avkjørselen til Leverdalsveien før demningen. Bedre avfallssortering. Dårlig kapasitet i enkelte perioder hvor mange bruker hyttene. Kan ikke komme på noe Bedre byggvarerforretninger - Byggmakker Berkåk er for liten/lite sortiment, ikke særlig mer enn Coop Å og da handler man på Coop å Snøscooterløype Dyr renovasjon for liten bruk. Dyr vegavgift etter omlegging. Hytterenovasjon bør være mer tilgjengelig og flere avfallsbeholdere Ikke ennå. Hytta er akkurat ferdigbygd. Egentlig ikke Nærbutikk på Innset Savner å kunne sette opp en postkasse nær hytten for levering av aviser Vi kjører som regel bare gjennom Berkåk. Og det er det. Flere underholdningstilbud STABIL MOBILDEKNING!! Det vet jeg ikke før Kjell Lund en gang legger ned sin service. Sportsbutikk Bensinstasjon på Nerskogen Bensinstasjon på Nerskogen Rema-butikk, vinmonopolet Legevakt evt bedre tilgjengelighet til legevakt. Bedre kollektivtilbud, særlig togforbindelse. Ikke noe spesielt Fiberkabel på Nerskogen Side 20

21 13) Hva liker du spesielt godt med Rennebu? Kryss av de 5 viktigste Natur og fjellområdene Fred og ro De preparerte skiløypene Kulturlandskapet Åpningstiden i forretningene Gjestfriheten Klimaet Friluftsaktivitetene Alpinanlegget Kulturtilbudet Ikke noe spesielt Taxitilbudet 25% 19% 14% 8% 5% 1% 34% 43% 41% 59% 86% 98% Svar: Respondentene liker spesielt godt natur og fjellområder, fred og ro samt preparert skiløyper Kommentarer: Lokal tilhørighet Åpningstidene og servicen ved butikken på Nerskogen. Trivelige fastboende i grenda De innfødte må se på hyttefolket som noe annet enn byfolk med mye penger!!!!! Rolig og god avstand mellom hyttene (der vi er) Fastboende på Nerskogen er imøtekommende. Hjelpsomme og vi føler oss velkommen. Derfor trives vi så godt på Nerskogen Lite, dvs. nesten ikke noe innsekt i form av mygg og knott. Rimelig avstand hjemmefra Alpinanlegget i Oppdal Skiløypa kunne vært kjørt fra til Gravaksel-lykkja Flott natur kombinert med behagelig avstand hjemmefra til hytta. Skulle gjerne satt opp preparerte skiløyper, men her mangler det mye i vårt område enda Vinter er det nærhet til Oppdal. Skiløyper At det ligger så nær Oppdal Vi ser svært positivt på planene om preparerte skispor i Gisnadalen. (Initiativet til Frode Havdal & Ivar Langklopp) Sæterveien mellom dammen og Skarbakkan har høy standard til setervei å være. Buvatnet MEGET VIKTIG at det ikke blir skuterkjøring i fjellene. Det vil være kriken på døra for vår bruk. At det blir enda flere preparerte skiløyper. Bra tilbud og åpningstider på butikken på Nerskogen Min tilhørighet til deler av kommunen. Ikke for langt i fra Trondheim. 1t10 min (uten kø) Godt tilbud om dagligvarer på Nerskogen med egnet åpningstid og god service. Kapellet viktig, påskegudstjenesten et høydepunkt. Side 21

22 Den nye dagligvarebutikken på Nerskogen er flott! Rennebu er HEIME med alt det innebær (familie, slekt, gamle vener, minner, utsikten, fjella, elva, stiene osv.) Kulturtilbudet er tilrettelagt av private i Gisnadalen. Sauebeite rundt setra Arrangementer i Olsmedalen og Håggåsetra er svært viktig Relativt uberørt natur, uten altfor mye tilrettelegging, og uten altfor stort press på naturen. Passende avstand fra bosted Har slekt i Rennebu. Det er hyggelig å treffe disse bl.a. Buvatnet Tidligere kunne vi få kjørt ut varer fra dagligvarebutikk i Nerskogen med snøscooter, et veldig bra tilbud! Og nærbutikken på Nerskogen Folk i Rennebu er trivelig og hjelpsomme. Butikken på Nerskogen er særs god. Familiær tilknytning Billig bensin på Berkåk :) Jeg svarer på vegne av fire personer, vi er nok ikke helt enige om alt Fremdeles å kunne nyte friheten fra bilvei og 220 Volts opplyste panoramavinduer i nærheten Berkåk sentrum/torget er fint 14) Hva liker du IKKE spesielt godt med Rennebu? Kryss av de 5 viktigste Eiendomsskatten Renovasjonsavgifta Fortetting av hytteområder Ikke noe spesielt Mobil/bredbåndtilbudet Infrastrukturen Flystøy Berkåk sentrum Utelivstilbudet Taxitilbudet Alpinanlegget Klimaet Gjestfriheten 4% 3% 2% 1% 7% 11% 11% 15% 32% 34% 37% 42% 55% Svar: 55% liker ikke eiendomsskatten, 42% liker ikke renovasjonsavgifta og 37% fortetting av byggeområder mens 34% ikke misliker noe som helst. Kommentarer: Lavtflyging av F16, og fryktelig dårlig vei på Nerskogen! Begynner å bli nok hytter (fortetting). Eiendomsskatten føles forferdelig urettferdig for oss hytteeiere som likevel betaler for skiløyper, vann, brøyting osv. Støy fra E6 Side 22

23 Forfordeling i forbindelse med kjøp/søknad av jaktkort i forhold til andre utenbygdsboende skulle være praksis. Veistandarden er for dårlig for biler, men også for syklister - og det er nesten verre Veistandard. Støy fra E6 Fornyet flystøytillatelse i helgene samtidig med innføring av eiendomsskatt er et STORT feilgrep for å kunne trives på hytta! Vegstandarden er under enhver kritikk på Nerskogen. Vi får intet igjen for eiendomsskatten vi betaler. At vi er pålagt eiendomsskatt uten å få noe tilbake for det. Vi er ingen belastning for kommunen Dårlig vei! Dårlig behandlet i byggesak. Brukt som prinsippsak ifht. Utbygging. Særbehandling ved lokal tilknytning, og lurer på om prinsippene følges opp. Dårlig veikvalitet. Dyr renovasjon opp mot lite kildesortering FV 512 er i meget dårlig forfatning Nerskogsveien er humpete fra Vognild. Bør oppgraderes Fylkesvei 512 er i elendig befatning og dette gjør det mindre hyggelig å kjøre for å oppleve nye steder. Har ødelagt en bil på strekningen, med store reparasjonskostnader. Det er ikke selve renovasjonsavgifta som er saken, men at anlegget er med tett septik for tømming. Usikkerheten som alltid er med dette og når tanken går full. Et bedre kloakksystem hadde vært ønskelig. Gisnadalen holder på å gro igjen! Åpningstiden for Bygda senteret Spesielt renovasjonsavgift da vi må frakte søppelet i ryggsekk uten vintervei minst 5-6 km for å finne en kontainer. Nesten like ille på sommeren. Fylkesveien på Nerskogen er i elendig forfatning. Horribel høy fastpris på nettleie hos KR Kraftlag!!! Det er litt å gå på når det gjelder byggeskikk oppgjennom dalen. Nerskogveien veldig mye telehiv på asfaltvegen og gjørmete grusveg om våren. Saksbehandlingsprosessen i kommunen for byggesaker. Ikke kundevennlig. Grusveier Veiavgifta på Holtveien Elendig vei mellom Grindal og mot Vognill. I dag betaler vi renovasjon, eget vannanlegg, tømming av septiktømming og skuter tråkking av skiløyper totalt kroner 9000 i året. Hva vil Enkelte ganger er det vanskelig å kvitte seg med husholdningsavfall fordi kontainer på tømmeplass er helt full. Til neste påskehelg bør det utplasseres større kontainer for glass ved Granasjøen da Haugen av tomflasker ved siden av kontaineren var like stor som selve kontaineren. Alkoholforbruket blant hyttefolket i påska på ha vært enormt! Grusveien mellom Grindal og Granasjøen. Dernest resten av veien til Skarvatnet og Vognild Dårlig vegstandard til Nerskogen Snøscooterbråk Foringsstasjon for sau som er plassert 10 m fra hytter. Ved Fjellseth-Åsen. Nerskogsveien er i elendig forfatning!! At det ikke er buss som korresponderer med tog fra Trondheim. Hovedveien må utbedres Alpinanlegget bør bli en del av et helhetstilbud med løyper på Nerskogen Byggesaksbehandlingen Etablering av felles parkering og støy fra felles parkeringsplass nær tomtegrensen til hytta. Ikke dekning for Riks TV Standard på vei til oppdal er for dårlig Nerskogsvegens beskaffenhet Mye løshunder og ulovlig trening av hund, folks manglende respekt for naturvernområdene Dårlig vei fra Grindal til Nerskogen. Manglende aksept til oppkjøring av skiløyper Dårlig veistandard, hvorfor skal kommunen berike seg på renovasjonsavgiften? Urimelig høy e.skatt uten tilbud av vei, vann eller kloakk. Høyere enn e.skatt i TR. Heim på ei dobbelt så dyr leilighet Side 23

24 Manglende rutebusstilbud Veistandarden Veldig dyr nettleie på strøm! Dårlig vei og lite oppkjørte skispor fra alpinanlegget (vi har hytte i nærheten av det) Betalt eiendomsskatt. Avslag på kommunal støtte til løypekjøring. Tilgang på nok drikkevann til hyttefeltene. Radioforhold Jeg synes at kommunen burde betale prep. av skiløypene. Hytteeierne betaler høy eiendomsskatt. Når jeg bruker stedet kanskje 3 døgn i året, så blir kostnad per døgn meget høy. Og jeg har ikke søppelkasse! Fylkesvegen over Nerskogen er svært dårlig. Det blir mindre turer til butikken fordi vegen er så dårlig. Renovasjonsavgiften ble mer enn doblet med halvering av tømmefrekvens etter at kommunene overtok. Ingen melding om når tømming er gjort. DAB dekning mangelfull. Bredbånd mangler Mye høy flystøy i perioder. Eiendomsskatten er grei - vil gjerne støtte heimbygda. Men får kommunen noko av den høge renovasjonsavgifta? Og ikkje er det kildesortering for hyttefolket. Jeg kan ikke se at Rennebu kommune tilfører noe til vårt hytteområde. Vei, vann renovasjon blir og er betalt av hytteeierne, Eiendomsskatten blir derfor en ren fiskalavgift. Liker alt annet Vegen på Nerskogen!! Vi savner at hyttefolket får noe igjen for den alt for høye eiendomsskatten!!!!. (F.eks. snøbrøyting, oppkjørte løyper, tilrettelegging av turstier osv.) Vi som ikke har helårsvei betaler like mye eiendomsskatt som de med enebolig på Berkåk!! Krav om tømming av septiktank en gang i året når det ikke er behov for det Manglende adresse på hytta Den restriktive holdningen til bruk av snøscooter Lite igjen for eiendomsskatten. Burde ha vært bedre satsing på preparerte skiløyper OGSÅ i Gisnadalen, IKKE bare på Berkåk. Kommunens evne til å planlegge og styre arealutnyttelse og utbygging er kritisk dårlig. Kommunen har overlatt viktige planoppgaver (f.eks. etablering av adkomst/veier) til private og privatrettslige løsninger i stedet for å bruke de styringsmuligheten som finnes i P&BL Resultatet er unødig ødelagte naturverdier. Eiendomsskatt på hytter er innført for å saldere budsjett, ikke for å styrke kommunens innsats for hytteområdene. Positivt at kommunen har bidratt til ny butikk på Nerskogen. Veistandarden fra Berkåk til Nerskogen, eiendomsskatt og renovasjon kunne med fordel vært lavere Tull kjøring med snøskuter Dårlig service på byggesakskontoret. At ikke eiendomsavgiften kommer hyttefolket til gode. At hytteeierne må betale samme renovasjonsavgifter som fastboende. Den meningsløse avtalen med Hamos, ekstrem høy pris kombinert med dårlig service, å gi et firma monopol og som man er pliktig å anvende er skammelig politikk. Kombinert med eiendomsskatt som ikke representerer noen synlige goder for hyttebrukere, er dette sterke argumenter mot Rennebu som hyttekommune. Å bli oppfattet som melkeku for kommunekassen synliggjør noe mangel på imøtekommenhet/gjestfrihet. Hytta ligger utenfor hyttefelt og vi må kjøre og levere søpla selv. Hundebjeffing HAMOS-kostnadene er ekstremt høye sett i forhold til tjenesteomfang og -kvalitet, åpenbart overpriset. Ekstra ille med innføring av eiendomsskatt Hyttefolket er for opptatt av at vegene skal brøytes i fjellet. Skulle heller vært oppkjørte skitraseer med tilbud om snøscooter-kjøring/lån av pulker fra p-plass. Plikten til å bruke Hamos til tømming - dyrt og dårlig service. Avgifter på ca kroner hører ingen sted hjemme når læyåekjøring og brøyting kommer I tillegg. Ekstremt misforhold mellom skattlegging og service. Minsker lysten på hytte I Rennebu For mye langtransport på Rv3. Livsfarlig å sykle, gå langs riksveien pga bilenes fart, Turistflyving med småfly enkelte perioder, trolig fra Oppdal Side 24

25 Synes renovasjon koster litt mye, når jeg tenker på at vi er tre søsken som betaler renovasjon for 4 fritidseiendommer i kommunen og jeg synes ikke vi kaster så mye søppel gjennom året. En søster tar til og med søppel til Trondheim for container er plassert slik at det blir omvei. Dessuten betaler jeg mer eiendomsskatt enn jeg burde, i kladdepapirene til kommunen står det 47 kvadrat og jeg tror de har byttet om tallene fordi jeg mener jeg betaler for 74 kvadrat. Jo, har kontaktet kommunen om eiendomsskatten sommeren Har tidligere ikke nevnt renovasjonsavgiften, og skal vurdere om jeg tar opp den saken. Etter at det ikke fins et reelt tilbud om offentlig transport til Nerskogen, vurderer jeg å avhende hele eiendommen på Nerskogen. Situasjonen nå er uakseptabel. Eiendomsskatt på hytte i naturvernområde - hytta kan jo ikke utvides med noe! Rennebu kommune har riktignok stilt opp med et lån for innkjøp av løypemaskin, men har så vidt meg bekjent ikke bidratt med en krone til drift av løypepreparering. Det holder ikke, spesielt når man reklamerer med oppkjørte løyper når man fronter hyttekommunen Raskere og mer stabilt bredbånd er viktig for mer bruk av hytte. Ellers etterlater høye avgifter og meget middelmådige tjenester fra HAMOS et dårlig inntrykk, dette kombinert med eiendomsskatt irriterer ekstra når man ser at kommunen bruker penger på bl., a løypepreparering i andre deler av kommunen. Tar seg rett og slett dårlig ut! Høy eiendomsavgift ellers OK Ønsker mulighet for spredt hyttebygging Alt for dyr strømpris/nettleie. Vanskelig å krysse fem. Ikke noe spesielt jeg ikke liker bortsett fra renovasjon Nettleien for strøm er uforholdsmessig høy. Dårlig vedlikehold av vei (Nerskogsveien), lite hyggelig service fra enkelt personer som leverer tjenester Eiendomsskatten er nr 1 Ikke mulighet for levering av post/aviser, samt altfor høy bomavgift pr. år=2000,- At vedtatte reguleringsplaner stadig utfordres med nye forslag om fortetting i områder med eldre, etablert og spredt hyttebebyggelse. Veistandard på grusvei Veistandard fra Nerskogen mot Oppdal Elendig vei Det blir absolutt ikke prioritert vei på Nerskogen!! Grunneiertvister (dem imellom som gjør oss til en skadelidende 3-part) Savner rasteplassene mellom Berkåk og Ulsberg, spesielt utkikksplassen St.vegvesen har tatt i bruk. Turistmagnet for Berkåks handelsstand. Ingen samlet plan over infrastruktur og fortetting. Problemer med vanntilførsel i eksisterende brønner pga nye borehull i forbindelse med nye hyttefelt. Fare for forurensing av grunnvannsforekomster pga av gråvannsanlegg og svartvannsanlegg. Lukka avløpstanker vil være beste løsning for spillvann. Side 25

26 15) Hvilke kilder benyttes når du søker informasjon om Rennebu? Flere svar kan avgis Rennebunytt 71% Rennebu kommune 41% Opdalingen 27% Butikker/bensinstasjoner 18% Rennebu.com 18% Ingen av de nevnte 12% Bygdesenteret 7% Svar: Rennebunytt er viktigste kilde for informasjon om Rennebu Kommentarer: Nerskogen NET og været på Ånegga Snakker med bekjente Utmarksrådets hjemmeside Nerskogen.net Kjentfolk??????? Søk på nett Joldalveien.no er viktigste kilde Joldalveien.no er viktigste kilde Google Internett, face book Lokale innbyggere Løypeforeningen Nettet generelt samt grunneieren nerskogen.net Webkamera Ånegga Skisporet. Nerskogen nett Kontakter personer jeg kjenner som bor i Rennebu rennebumartnan.no Nettsiden til Nerskogen og hytteforeningene Hjemmesiden til Nerskogen nerskogen.net Nerskogen.net opp.no Kontakter fastboende. Lokalbefolkningen og hyttenaboer Side 26

27 Hadde satt stor pris på å få tilsendt rennebunytt i posten Opp avisa Nettet Gjennom bekjente nerskogen.net, Anegga.no Nerskogen.net og hjemmeside Sørøyåsen hytteforening Webkamera i Ånegga Kjentfolk Nettsider på det vi ønsker å få informasjon om Snakker med de som bor i bygda Nerskogen løypeforening, hytteforeningens nettside Nerskogen.net Senerskogen.no Hyttenaboer og jobbkolleger med hytte i Rennebu Ringer naboer, Rennebu.com Oppslagstavla i Rennebu, Jøldalsveien Hytteforening, hjemmeside nerskogen.net Nettsted for kjøp og salg i Rennebu Skisporet.no, Nerskogen.net. Snakker med de som bor i området Samtaler med kjentfolk. Nerskogen.net Facebook, Innerdalen Innset Google Skisporet.no Nerskogen.net Nerskogen.net Turistforeningens sider nerskogen.net Nerskogen.net Lokalbefolkning og hyttefolk i Gisnadalen Google Søk på nett og bekjente Nerskogens.net Begynner å bruke nettet litt. Har vært vanskelig å finne info om aktiviteter i Rennebu før. Ingen god portal laget. Google Slekt / bekjente på Nerskogen Internett Google Kunne brukt Rennebunytt, men får den sendt til Halden før ferier og ofte er jeg reist til Rennebu før jeg får bladet i posten. Får lest det når jeg kommer hjem igjen, så jeg vet hva jeg kunne deltatt på. Hjemmesidene til nerskogen.net, løypeforeningen, skisporet.no Kontakter i Rennebu. Men det er ikke de menneskene som skal erstatte offentlig kommunikasjonstilbud. Det skal ikke være nødvendig å gå på bygda og tigge "skyss" i våre dager. Internett Lokalkjente/kontakter i lokalmiljøet Spør kjente Har ikke visst om Rennebu.com tidligere, den ser fin ut og vil bli benyttet. Hjemmesida til løypeforeningen på Nerskogen Kontakt med familie nerskogen.net De innfødte Side 27

28 Lokale kjente pr telefon eller besøk. Slekta Hytteforeningene Nettsiden for oppkjørte skiløyper - Nerskogen løypeforening Opp og nerskogen.net Opp og nerskogen.net Joldalsveien.no + søk på internett - da kan det hende at noen av de nevnte kommer opp som treff nerskogen.net Lokale kontakter (fastboende) 16) Hvor tilfreds er du - totalt sett - med å ha hytte i Rennebu kommune? Besvares på en skala fra 1=Svært lite fornøyd, - til 6= Svært fornøyd 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 44% 39% 13% 2% 2% Svar: 83 % er Meget eller Svært godt fornøyd med å ha hytte i Rennebu. Gjennomsnitt = 5,2 på skala fra 1=Svært lite fornøyd, til 6= Svært fornøyd. Side 28

29 17) Besøker du noen gang Rennebu i annet enn fritidssammenheng? % % 2 1 Ja Svar: 26% eller 440 hytteeiere besøker tidvis Rennebu i annet enn fritidssammenheng Dersom Ja, hvilken sammenheng? 25% 2 19% 15% 1 5% 5% 1% 1% Eget arbeid Styrearbeid/rådgiver i lokal bedrift Deltakelse i lokal organisasjon Familie/sosial sammenheng Svar: 19% i familie/sosial sammenheng og 5% i arbeidssammenheng Kommentarer: Rennebu Frivilligsentral - utkjøring mat hver 3 mnd. og da 3 g den uka jeg kjører//har da base på hytta (bor i Malvik) Gjennomreise Rennebumartnan Side 29

30 Arrangert tur for ansatte bla til Jøldalshytta Rennebumartnan, samt stopper ofte ved gjennomreise Har utleiebolig i Rennebu. Deler vedlikeholdsansvar for fraflyttet småbruk. Jobbet over 40 år i TINE og bidro til at meieriet ble bygd (Stamnan nedlagt!) og var jevnlig innom. Nå pensjonist. Rennebumartnad Gamle kjente etter 40 år i kommunen. Overnattingssted (sommerstid) på vei syd/nordover langt - f.eks. til Oslo Jeg har også mulighet til å arbeide fra Nerskogen, dersom det er mulig å komme seg dit - og bredbåndstilbudet utvikles bedre. Har bedrevet styrearbeid, men avsluttet dette i fjor. Fotballkamper og skirenn 18) Har du kompetanse og ressurser du kan/vil benytte i Rennebu? 45% 4 42% 42% 35% 3 25% 2 15% 15% 1 5% Ja Vet ikke Svar: 15% eller 245 hytteeiere har kompetanse/ressurser de kan/vil benytte i Rennebu Side 30

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars,

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Hytteundersøkelsen i Holtålen 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 28. sept. 5. oktober 2015. Samtlige 960 utenbygds eiere av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten om gjennomføringen av Sti- og løypeplanen til etterretning

Detaljer

Verdiskala A - Svært viktig friluftslivsområde B - Viktig friluftslivsområde C - Registrert friluftsområde D - Ikke klassifisert friluftslivsområde

Verdiskala A - Svært viktig friluftslivsområde B - Viktig friluftslivsområde C - Registrert friluftsområde D - Ikke klassifisert friluftslivsområde FAKTAOPPLYSNINGER OM FRILUFTSLIVSOMRÅDER I RENNEU Områdetype - Leke og rekreasjonsområde - Nærturterreng SK - Særlig kvalitetsområde SS - Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag TU - Store turområder

Detaljer

Boligundersøkelse Meldal. Skreddersydd rapport. RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS April Side 1

Boligundersøkelse Meldal. Skreddersydd rapport. RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS April Side 1 Boligundersøkelse Meldal Skreddersydd rapport RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS April 16 Side 1 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 3. mars til 8.april 16. 78 personer med boligeiendom

Detaljer

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Hytte undersøkelsen 2008

Hytte undersøkelsen 2008 Hytte undersøkelsen 2008 Oppdal Næringshage AS Bård Jystad Innhold Side 3 Formål, gjennomføring og mulige feilkilder Side 4 Sammendrag Side 5 Beliggenhet Side 5 Om hyttas alder Side 5 Om hyttas størrelse

Detaljer

Hytteundersøkelsen 2009. Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad

Hytteundersøkelsen 2009. Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad Bearbeidet av Rennebu Næringshage AS Bård Jystad Tidspunkt: Fra mars til mai 2009 Formål: Utrede behov for: Hyttekoordinator i Rennebu Bedre kontakt med fritidsbeboerne Finne preferanser til fritidsbeboerne

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Oppsumering hytteiegarundersøking. Utarbeida av Innovangsjon i samarbeid med velforeinigar i Vang.

Oppsumering hytteiegarundersøking. Utarbeida av Innovangsjon i samarbeid med velforeinigar i Vang. Oppsumering hytteiegarundersøking Utarbeida av Innovangsjon i samarbeid med velforeinigar i Vang. Kvar bur du? Vestafjells: Nærområdet Vestafjells: Anna område Austafjells: Oslo og omegn Vestafjells: Bergen

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

Innhold. Kjerneinformasjon... Eiendom... Eier... ... 3

Innhold. Kjerneinformasjon... Eiendom... Eier... ... 3 Innhold Kjerneinformasjon... 3 Eiendom... 3 Eier...... 3 Selger... 3 Overtakelse av tomten... 3 Områdebeskrivelse... 3 Alternative turforslag... Veibeskrivelse... Tomta... Vei fram til tomta... Strøm og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING FÆRGELI HYTTEEIERFORENING v/styret ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING Det er fint i Fergeli! Vintersolverv 21. desember 2012. Side 2 av 7 ÅRSBERETNING 2011/12 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

Detaljer

Prospekt. Nyheim Boligområde. Brevika Gård, Gnr 216 Bnr 12 Tustna, Aure Kommune

Prospekt. Nyheim Boligområde. Brevika Gård, Gnr 216 Bnr 12 Tustna, Aure Kommune Prospekt Nyheim Boligområde Brevika Gård, Gnr 216 Bnr 12 Tustna, Aure Kommune Det perfekte utgangspunkt for den aktive familie! Ønsker du å bo i grønne omgivelser på landet, men likevel i rimelig nærhet

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Høystandard hyttetomter, Deveg Vegglifjell Sør

SALGSOPPGAVE. Høystandard hyttetomter, Deveg Vegglifjell Sør SALGSOPPGAVE Høystandard hyttetomter, Deveg Vegglifjell Sør Store tomter beliggende 840 moh, gode turmuligheter både sommer- og vintertid Adresse: Deveg, 3628 Veggli Areal: 960 m 2 til 2370 m 2 Prisantydning:

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Hytteundersøkelse Holtålen. Skreddersydd rapport

Hytteundersøkelse Holtålen. Skreddersydd rapport Hytteundersøkelse Holtålen Skreddersydd rapport RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS Oktober 2015 1 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 28. 5. oktober 2015. Samtlige 960 utenbygds eiere

Detaljer

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Høring av forslag til revisjon og plan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder Nordland fylke. Høringsinnspill

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 REGULERINGS REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 1 BYGGEOMRÅDE ( 20-4 NR 1) 1.1 Plankrav: Før det gies tillatelse til fradeling eller til tiltak etter

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Hvis abonnenten fikk bestemme

Hvis abonnenten fikk bestemme Hvis abonnenten fikk bestemme Om Sentio og hvorfor vi er kvalifisert til å synse om hva kundene ønsker Et fullservice markeds- og meningsmålingsinstitutt som har sitt utspring fra Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

ÅRSMØTE I KVISLE SKOG VEL 2000. Årsmøtet ble avholdt på Veggli Vertshus Søndag 10. September 2000. 18 hytter var representert. Kasserer Ann hadde ordnet med kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer

Detaljer

Oppdal hytte/bolig nr 2. Ola Røtvei 2012

Oppdal hytte/bolig nr 2. Ola Røtvei 2012 Oppdal hytte/bolig nr 2 Ola Røtvei 2012 ..bildet av bygda ..fjellbygd med landbruk ..ferdsel og skysstasjoner Dovrebanen åpnes i 1921 Fra Drivstua stasjon i Drivdalen Stasjonsbygningen.. ..Turisthotellet

Detaljer

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene.

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene. Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06 Jan Velvin Høgskolen i Buskerud Jan.velvin@hibu.no Hva forventer turistene Begeistring Underholdning Opplysning

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 HVORFOR BOR VI PÅ VEGÅRSHEI?? Av gammel vane, gidder ikke å flytte Hvor skulle vi ellers bo? Partneren min kommer herfra. Jeg er født og oppvokst her, her er familie og venner

Detaljer

Sentrumsutvikling i Hammerfest

Sentrumsutvikling i Hammerfest Sentrumsutvikling i Hammerfest - behovet for næringslivet Toto Hagen 1 2 Toto Hagen 51 år Siviløkonom fra NHH - 1985 Eier av G. Hagen AS Overtok bedriften som 4. generasjon i 1989. Styreleder i Nissen

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Samfunnsdelen til kommuneplan for Lødingen kommune, 2014-2026: Følgende utfordringer er sentrale i arbeidet med Levende lokalsamfunn Beredskap/sikkerhet - infrastruktur

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Hytteundersøkelse Os kommune. Totalt antall besvarelser: 199 RAPPORT

Hytteundersøkelse Os kommune. Totalt antall besvarelser: 199 RAPPORT Hytteundersøkelse Os kommune Totalt antall besvarelser: 199 RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS Oktober 2015 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 28. 5. oktober 2015. Samtlige 797 utenbygds

Detaljer

Konstruktive synspunkter på oppdrettsnæringen fra hytteeierne

Konstruktive synspunkter på oppdrettsnæringen fra hytteeierne Konstruktive synspunkter på oppdrettsnæringen fra hytteeierne Innlegg på Tekmar- konferansen 8.desember 2009 Omdømme, beredskap og håndtering av laks Alltid beredt? Ved Halvor Stormoen Styremedlem Norges

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Er Park & Ride et miljøtiltak?

Er Park & Ride et miljøtiltak? Er Park & Ride et miljøtiltak? Eller: Blir biltrafikkarbeidet redusert hvis vi øker antall parkeringsplasser? Trafikkdage Aalborg 2012 Jan Usterud Hanssen Overskrifter for presentasjonen Foreløpig: Få

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer Kun 6 min til Sjusjøen sentrum FRITIDSEIENDOMMER - NÆRINGSEIENDOMMER Ved Landetjern NORDSETER (Lillehammers fjellområde) Nordseter - et eldorado for vintersport såvel som for alle former for utendørstrening

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 REGULERINGSPLAN FOR FJÆRVIKA HYTTEFLT del av eiendommene gnr.92/12, 94/2 og 94/6 Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 PLAN-ID 16222009003 Side 1 av 8

Detaljer

Tilbakemelding: Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? X Utmerket God Middels Utilfredstillende RIDNING. Veldig Fornøyd.

Tilbakemelding: Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? X Utmerket God Middels Utilfredstillende RIDNING. Veldig Fornøyd. Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE

UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE MØTE UMB ÅS 24.10.11 BAKGRUNN Jobbet på VAR-avdelingen med kommunalt avløp fra 1976 Godt

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen!

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen! Solrike boligtomter En tilnærmet perfekt beliggenhet Like ovenfor idylliske Nærsnes og med nærhet til badeplasser og et yrende båtliv ligger Morbergtoppen. Du snører på deg skoene og tar deg en løpetur

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune.

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune. 1 2 Vedlegg 1- oversiktskart 3 Vedlegg 2 - gjeldende plankart 4 Vedlegg 3 gjeldende planbestemmelse 5 6 7 8 9 10 Vedlegg 4 varslingsliste naboer- offentlige myndigheter. Oppdal kommune, 7340 Oppdal. Sør-Trøndelag

Detaljer

Notat Sammendrag av en hytteeierundersøkelse i Fyresdal kommune

Notat Sammendrag av en hytteeierundersøkelse i Fyresdal kommune Notat Sammendrag av en hytteeierundersøkelse i Fyresdal kommune Spørsmål 5. Kvar gjer du / dykk innkjøp av daglegvarer? 46 av de innkomne papirbesvarelsene innholdet flere svar på spørsmålet. Alle disse

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES

KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER REMA 1000 TURSTI SANDVEDPARKEN

Detaljer

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9.

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9. Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9. september 2008 Veitrafikken står for den største utslippsøkningen Statistisk

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015

Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015 Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015 Roan hytteforening, november 2014 1 Innledning Hyttedøgn er en spørreundersøkelse utført av Roan hytteforening blant våre medlemmer sommeren 2014.

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

SALGSOPPGAVE Persbuhaugen hyttefelt Vegglifjell

SALGSOPPGAVE Persbuhaugen hyttefelt Vegglifjell SALGSOPPGAVE Persbuhaugen hyttefelt Vegglifjell Ca 2 timers kjøring fra østlandsbyene til inngangen øst på Hardangervidda Geilo Vegglifjell Kongsberg Veggli ligger Ca 60 km fra Kongsberg mot Geilo Tomtenes

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Trondheim, 15. oktober 2013 Mål for samlinga Meningsutveksling Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle

Detaljer

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er Møte med rådmannen i Ål kommune Dato / Sted 02.04.13, Ål Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Aud L. Krook Rita Roarsen ÅHF ÅHF Referent Rita Roarsen Sak 1: Hvordan har det gått med...? a.

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 0 0%

Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 0 0% Jeg har sønn/datter som går i VG1 9 36% VG2 8 32% VG3 8 32% Internat/dagelev Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen

Detaljer

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017 REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL Presentasjon referansegruppemøter 27-28 april 2017 REISEMÅLSPROSESSEN KUNNSKAPSGRUNNLAGET GJESTEUNDERSØKELSE HYTTE- OG LEILIGHETSEIERE MULIGHETSOMRÅDER STRATEGISK VALG Mål med

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Ungdommens kommunestyre besvarte fem spørsmål fra rådmannen i møtet: Representantene fra hver skole presenterte sine svar i møtet.

Saksprotokoll. Ungdommens kommunestyre besvarte fem spørsmål fra rådmannen i møtet: Representantene fra hver skole presenterte sine svar i møtet. Saksprotokoll Utvalg: UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE Møtedato: 14.11.2012 Sak: 9/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/3281 Tittel: OM FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE BEHANDLING: Ungdommens kommunestyre

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel

Innspill til kommuneplanens arealdel DBC arkitektur AS Hans A. Tandberg Utvikling i Tverrlia området 24.09.2012 Innspill til kommuneplanens arealdel HR 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTAKTINFORMASJON... 3 2 FORSLAGSSTILLER...

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Notat Sammendrag av en hytteeierundersøkelse i Fyresdal kommune

Notat Sammendrag av en hytteeierundersøkelse i Fyresdal kommune Notat Sammendrag av en hytteeierundersøkelse i Fyresdal kommune Dette notat tar for seg en kort oppsummering av undersøkelsen som ble gjort blant hytteeiere i Fyresdal kommune. Undersøkelsen er en del

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

MOTTATTE INNSPILL TIL ORDFØRERENS POSTKASSE - KOMMUNEREFORMEN MIDTDALEN PR. 29.03.2016 (6 sider)

MOTTATTE INNSPILL TIL ORDFØRERENS POSTKASSE - KOMMUNEREFORMEN MIDTDALEN PR. 29.03.2016 (6 sider) MOTTATTE INNSPILL TIL ORDFØRERENS POSTKASSE - KOMMUNEREFORMEN MIDTDALEN PR. 29.03.2016 (6 sider) Kommunereform i Midtdalen Må vi gifte oss-nå? Våre 3 kommuner er ganske like mht innbyggernes sammensetning

Detaljer

Nore og Uvdal kommune Avd. næring, miljø og kommunalteknikk. Att: Målfrid Toeneiet Saksbehandler plansaker

Nore og Uvdal kommune Avd. næring, miljø og kommunalteknikk. Att: Målfrid Toeneiet Saksbehandler plansaker Nore og Uvdal kommune Avd. næring, miljø og kommunalteknikk Att: Målfrid Toeneiet Saksbehandler plansaker malfrid.toeneiet@nore- og- uvdal.kommune.no Kommentarer til Kommunedelplan for Stier og Løyper

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset Vi takker våre bidragsytere som har støttet oss for å få dette til: Lekehuset Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Barnas turlag og OK Moss takker Kaptein

Detaljer

-med villmarka som nærmeste nabo! DOKUMENTSAMLING Salg av selveier tomter

-med villmarka som nærmeste nabo! DOKUMENTSAMLING Salg av selveier tomter -med villmarka som nærmeste nabo! DOKUMENTSAMLING Salg av selveier tomter Område Farevassknuten hyttegrend på Ljosland i Åseral kommune Selger Åseral Utbyggingsselskap AS Adresser Adresser er pt. ikke

Detaljer

FredagsBirken ski 2014

FredagsBirken ski 2014 2014 Innledning Dette er en rapport utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse som ble sendt ut til et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til 2014. Vi sendte

Detaljer

Hytte og fritidseiendommer i Balsfjord Undersøkelse

Hytte og fritidseiendommer i Balsfjord Undersøkelse Hytte og fritidseiendommer i Balsfjord Undersøkelse Det kom inn 325 svar på undersøkelsen. Det var litt vanskelig å konkludere med noe på denne, da det under kommentardelene til hvert spørsmål kom inn

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Stille område; rekreasjon og helsebot

Stille område; rekreasjon og helsebot Stille område; rekreasjon og helsebot Kartlegging og implementering i planlegging Elisabeth Sæthre, Direktoratet for naturforvaltning Verdien av stillhet I hverdagslivet Bolig, skole, lekeplass, park,

Detaljer

Holdninger til jakt og jakttider

Holdninger til jakt og jakttider Innhold 9 Oppsummering av hovedfunn 3 Jaktens påvirkning på ferdsel i utmarka 2 Sammenligning av jegere og utmarksbrukere 4 2 Metode 3 Utvalg 4 Jakttider Tillit til kommunen og fylkeskommunen 39 Bruk av

Detaljer

Referat fra styremøte 17.04.2013. Sted: Olaf. Tilstede: Olaf, Rita, Ingrid, Trond, Tiril. Forfall: Svein

Referat fra styremøte 17.04.2013. Sted: Olaf. Tilstede: Olaf, Rita, Ingrid, Trond, Tiril. Forfall: Svein 1 Referat fra styremøte 17.04.2013 Sted: Olaf Tilstede: Olaf, Rita, Ingrid, Trond, Tiril Forfall: Svein 1. Korttidsparkering ved Kiletegnen Grunneierne skal sende søknad om opparbeidelse av parkeringsarealer

Detaljer

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Møteplanen. Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder. De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye

Detaljer