Med de beste ønsker for høstens og nyårets arbeid med internasjonal politikk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med de beste ønsker for høstens og nyårets arbeid med internasjonal politikk!"

Transkript

1 Nr Kjære Partifeller med interesse for internasjonal politikk! Dette er den andre utgaven i 2005 av vårt internasjonale nyhetsbrev Global. Det er mye som skjer på den internasjonale fronten, og ikke alltid så lett å holde oversikten over informasjonsflommen. Vi håper at dette nyhetsbrevet kan være nyttig til å i holde oversikten over det som skjer på partifronten i internasjonal politikk. Denne gangen har vi ikke fått ærlig med innspill fra fylkespartiene, men vi håper at flere kan bidra ved å sende inn innspill til neste utgave. Når vi ser hva som skjer i fylkespartiene rundt omkring, kan dette virke som en inspirasjonskilde til egne arrangementer i våre egne fylker. Innspill til neste utgave kan sendes til: Med de beste ønsker for høstens og nyårets arbeid med internasjonal politikk! Hilsen fra Kathrine Raadim og María Hevzy Hva skjer framover: Det svenske sosialdemokratiets kongress 29/10-3/11 SDP-Tysklands kongress 14-16/11 Franske Parti Socialistes kongress 18-20/11 SAMAK partiledermøte 23/11 PES møte for internasjonale sekretærer 24/11 PES Presidency, november Arbeiderpartiets internasjonale seminar 2-3/12 Rådsmøte i Sosialistinternasjonalen Februar 2006 Om arbeidet framover: På grunn av valget og regjeringsskiftet har vi vært i et lite vakuum når det gjelder å få på plass organiseringen av det internasjonale arbeidet. Akkurat nå diskuteres det hvordan internasjonalt utvalg skal innrettes framover. Når utenriksfraksjonen og utvalget er på plass må den internasjonale strategien revideres og en arbeidsplan legges. Vi planlegger derfor også å oppdatere heftet: SAMMEN om internasjonal handling til neste år. Invitasjon til det internasjonale seminaret kommer i neste uke. Nettsider: På grunn av ny struktur på Arbeiderpartiets hjemmesider vil observante ha lagt merke til at man må gå nye veier for å finne internasjonalt stoff. Du kan gå inn via Velg tema: internasjonalt Om oss: internasjonalt samarbeid Flere nyheter: internasjonalt

2 Vi planlegger å utvikle sidene under Velg Tema: internasjonalt. Internasjonale utvalg i fylkene: Vi mangler fortsatt oversikt over noen internasjonal utvalg i fylkene. Det er fint om dere kan sende inn dette så fort det er klart. Vi minner om at dere gjerne må invitere partikontoret, eller få tips til andre innleder på internasjonalt. Husk for øvrig å sende oss info om hva som skjer i fylkene på internasjonalt. Med hilsen fra USA Av: Kathrine Raadim I oktober tilbrakte undertegnede en uke i Washington med Dinamo/BIs seminar for informasjonsfolk og politikere. Der skulle vi lære om amerikansk politikk og utenrikspolitikk. Det var svært interessant å få førstehånds informasjon fra sentrale folk i Washington om noe som mange mener mye om i Norge mer eller mindre vel begrunnet. Et sentralt moment er religionenes posisjon både i samfunn og politikk i USA. Dette preger amerikansk samfunnsliv mer enn mange av oss her hjemme er klar over. I den politiske sfære har partiene en svakere rolle enn i norsk demokrati. Derimot kaller mange forskere tenketankene (Think Tanks) for USAs femte statsmakt. De har stor innflytelse og ideologiserer amerikansk politikk. Samtidig kan de kritiseres for å bidra til svekkelsen av de politiske partiene. Norske korrespondenter forsøkte også å få oss til å forstå at USA mer er en idé enn et land. Alle kan bli amerikanere bare de stiller seg bak ideen. Om du lykkes i USA, er ene og alene ditt egent ansvar. Men du har alltid anledning til å starte på nytt. Både av forskere og politikere (som George Bush` tidligere taleskrivere mannen bak Axis of Evil talen) ga oss også en solid bakgrunn for amerikansk utenrikspolitikk. Interessant, men også skremmende. Vi ble satt grundig inn i årsakene til skepsisen mot FN, amerikansk eksepsjonalisme, Bush doktrinen og en rekke saker som vi dessverre får komme tilbake til ved en senere anledning. Nettopp fordi vi har et stort behov for å forstå amerikansk utenrikspolitikk og tankegang har også Party of European Socialists gått i bresjen for en transatlantisk dialog med Demokratene i USA. Vi behøver flere møteplasser, mer informasjon og kunnskap om hverandres historie, samfunn og meninger. Dette har også Arbeiderpartiet lagt vekt på i våre programmer, og med ny regjering og ny utenrikspolitikk er det viktig at vi har fokus på dette.

3 Global Progressive Forum (PES) Av: Nina Hanssen Undertegnede representerte det Norske Arbeiderpartiet på The Global Progressive Forum (sosialdemokratenes svar på Sosialt Forum) i Milano helga før stortingsvalget i Norge. Den første slike globale forum i regi av PES ble avholdt November I Milano 2005 hadde GPF følgende åtte politiske hovedtemaer: Nina Hanssen og Laila Nicolaisen 1. Kampen mot AIDS 2. FN reform og Breeton Woods reform 3. Afrika og FNs Tusenårsmål 4. Fattigdom og miljøspørsmål 5. Kvinner og globalisering 6. Handel og fattigdom 7. Globale finansielle behov 8. Den sosiale dimensjonen av globalisering Programmet var variert og spennende. Poul Nyrup Rasmussen ønsket velkommen og fortalte litt om bakgrunnen for årets GPF, etterfulgt av fire ulike paneldebatter, en AIDS-kampanje begivenhet og åtte workshops som tok for seg ulike deler ved globalisering og utviklingsspørsmål. Rundt 100 toppolitikere fra sør og nord deltok og representerte Europeiske og internasjonale sosialdemokratiske partier, NGOer, fagforeninger og andre internasjonale organisasjoner. Blant annet innledet fire partiledere, mange parlamentarikere, 18 ministere fra Europaparlamentet og leder av PES, Poul Nyrup Rasmussen. Fagbevegelsen var representert av lederen av the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), som organiserer 150 fagbevegelser. Også store organisasjoner som Amnesty International, Oxfam og Greenpeace var representert med sine ledere. I tillegg var det flere høyt profilerte innledere fra Third World Network. Det var også flere toppolitikere fra FNs Tusenårsmålskampanje og FNs utviklingsprogram som innledet på ulike arrangement. Noen av hovedinnlederne var Margot Wallström fra Europakommisjonen og Pascal Lamy, generaldirektør i WTO. Arrangørene regner med at det til sammen var over 2000 deltakere fra hele verden tilstede under disse to dagene i Milano. De fleste var fra Italia og andre europeiske land. Andre regioner, som Afrika, Sør-Asia og Latin -Amerika var også representert. Noen av konklusjonene etter Milano er at vi sosialdemokrater må samle kreftene om en ny politisk kurs for å finne svar på globale utfordringer. Vi må se mulighetene og vise at det nytter å engasjere seg. Det er den samme diskusjonen vi har hatt i Norge rundt globalisering. For mer informasjon om konferansen:

4 Andre norske representanter: Laila Nicolaisen fra Norsk Folkehjelp Noreena Hertz på Norgesbesøk Noreena Hertz gjestet nylig Norge i forbindelse med boklanseringen av den norske oversettelsen av "gjeldens Historie". Dette er hennes 2. bok og målet med boka er å skrive om u- landsgjeld og illegitim gjeld på en måte som engasjerer det brede lag av folket, og ikke bare doktorgradsstipendiater på Cambridge. I "Gjeldens historie" tar hun en nøye gjennomgang av årsakene til gjeldskrisa og kommer samtidig med forslag til en løsning på problemet. Hun skisserer 3 steg som avgjørende i denne prosessen; gjelden må slettes for at de fattige landene skal kunne komme ut av krisa. I tillegg må vi, og de andre rike landene i verden, øke bistanden slik at det kan bygges infrastruktur, helsetilbud og utdanningstilbud. Det tredje punktet er rettferdig handel. Vi må kutte på tollbarrierer og subsidier slik at de fattige landene kan komme seg inn på våre markeder. Noreena fik mye medieomtale under norgesbesøket, og hun møtte flere av Arbeiderpartiets folk deriblant både Jens Stoltenberg og internasjonal sekretær, Kathrine Raadim. Fredag 30. september deltok hun på "Først og sist" på NRK1. Der påpekte Noreena at Jens Stoltenberg kan være en viktig stemme i fattigdomsspørsmålet både nasjonalt og internasjonalt. Hun fortalte til seerne at hun hadde tilbrakt en hel dag sammen med Arbeiderpartiet på en konferanse i fjor, og at det hadde vært helt fantastisk. - Det er mye bra i Arbeiderpartiets politikk, og Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg har nå sjansen til å innta lederrollen i Europa når det gjelder kampen mot fattigdom, uttalte Noreena. - Jens kan ta over der Tony Blair feilet. Hun konstaterte at Blair er på vei ut, og Jens er på vei inn. Oppsummering av internasjonalt i den nye regjeringsplattformen. Den nye Rød- grønne regjeringa har forhandlet seg fram til en felles regjeringsplattform. Denne omhandler også et kapittel om internasjonal politikk. Under kan du lese et sammendrag at dette kapitlet. Kapitlet i sin helhet kan du lese på

5 Hovedlinjene i den internasjonale politikken vil være sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS- avtalen og at Norge ikke er medlem av EU. Det er gjort 4 hovedprioriteringer i den nye platt formen for utenrikspolitikken: Legge opp en helhetlig nordområdestrategi. Føre en mer offensiv Europapolitikk. Styrke Norges innsats som fredsnasjon og arbeide aktivt for global rettferdighet og en sosial og bærekraftig globalisering. Videreutvikle FN og folkeretten som forpliktende avtaleverk for alle nasjoner Nordområdesatsingen går ut på at nordområdene skal defineres som Norges strategiske hovedinteresse, og arbeidet skal styrkes gjennom organisatoriske endringer og politisk vektlegging. Det skal legges fram en egen handlingsplan for forvaltnings- og miljøsamarbeidet i nordområdene. I tillegg skal det gjennomføres dialoger med alle de viktigste statene som har interesser i nordområdene. Forsvarets tilstedeværelse skal styrkes samt dets kunnskaper om miljøkriser. Generelt skal samarbeidet i nordområdene styrkes på de fleste områder. Europapolitikken bærer preg av et Norge utenfor EU, men med et sterkt samarbeid innenfor EØS- avtalen og en aktiv støtte til arbeidet i OSSE. Den nye plattformen fokuserer mye på miljøinitiativer. Norge vil arbeider for at EU ikke innfører et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping. Regjeringen vil også gjennomgå erfaringene knyttet til Schengen- avtalen og omorganisere og systematisere arbeidet med EØS- relevante saker slik at Norges posisjon kan styrkes og arbeidet effektiviseres. Styrking av FN og norsk innsats for konfliktforebygging og konfliktløsning er også et av regjeringens satsningsområder. Norge vil også jobbe for at NATO- landene går foran i bekjempelsen av masseødeleggelsesvåpen. Fullstendig avskaffelse av atomvåpen er et mål. Regjeringa vil også jobbe for å begrense handelen og utbredelsen av håndvåpen ved blant annet å jobbe med en egen konvensjon om våpenhandel. Regjeringen ønsker at bevilgningene til utviklingssamarbeidet når målet om 1% av BNI for deretter å trappes videre opp. De rød- grønne ønsker også at den multilaterale bistanden forskyves fra Verdensbanken til programmer i regi av FNorganer. Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav til liberalisering og privatisering. Norge vil lede an i arbeidet for å avvikle fattige lands utestående gjeld, dette skal ikke ramme omfanget av den norske bistanden. Bekjempelse av dødsstraff i alle land er også et mål. Når det gjelder forsvar- og sikkerhetspolitikken så er et satsingsområde å bedre forsvarets økonomistyring, i tillegg legges det opp til å nedsette et bredt sammensatt utvalg for å forberede grunnlaget for en ny langtidsplan fra Militære styrker til internasjonale operasjoner må ha forankring i FN- pakten og et klart FN- mandat. Norske stabs- og opplæringsoffiserer skal trekkes ut av Irak, mens den norske deltakelsen i ISAF i Afghanistan skal styrkes. Norge skal ikke fornye deltakelsen i

6 operasjon Enduring Freedom. Regjeringen vil i tillegg opprette et nytt rådgivende utvalg for sikkerhetspolitikk og samfunnssikkerhet. Regjeringen ønsker å fremme en mest mulig rettferdig internasjonal handelspolitikk. Det skal bli en gjennomgang av alle krav Norge har stilt til u-land om liberalisering av tjenestesektoren i GATS- forhandlingene. Norge skal også i WTO- forhandlingene arbeide for at land i sør gis tilstrekkelig handlingsrom til å velge utviklingsstrategier som tar hensyn til deres særegne behov og utviklingsnivå. Regjeringen vil også støtte utviklingslandenes krav om reforhandling av TRIPS- avtalen. Norge vil at man i WTO- forhandlingene skal anerkjenne retten til produksjon av mat for egen befolkning og bidra til å sikre fattige land tilstrekkelig politisk handlingsrom til å beskytte egen matproduksjon. Sist, men ikke minst ønsker den rød- grønne regjeringen å gå foran for internasjonale avtaler om nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av FN- institusjonene. I denne sammenheng nevnes blant annet flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel og avgift på valutatransaksjoner. Presentasjon av våre folk i Utenriksdepartementet og Utenriksfraksjonen. Utenriksfraksjonen på Stortinget Olav Akselsen, komité og fraksjonsleder. Olav er fra Stord i Hordaland og er 40 år. Han har vært stortingsrepresentant fra Fra var han Olje- og energiminister. Av utdanningsbakgrunn så har han Ex.phil fra Universitetet i Bergen og Geografi mellomfag. Han har også vært leder for næringskomiteen. Vidar Bjørnstad Vidar er fra Bærum i Akershus og er 50 år gammel. Forrige periode satt han i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Av utdanning så har han en Cand. Mag- grad fra Universitetet i Oslo. Han har også gått Kommunalog Sosialhøgskolen. Han har vært leder i Bærum Ap fra , sittet i sentralstyret i AUF , politisk rådgiver i Bistandsdepartementet , hovedtillitsvalgt i Forsvaret Vidar har permisjon fra LOs internasjonale avdeling for å sitte på Stortinget Marit Nybakk Marit er fra Oslo og er 58 år gammel. Hun har vært stortingsrepresentant siden Siden 2004 har hun vært leder for Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti. Hun er også styremedlem i Næringspolitisk Forum. Tidligere har hun vært leder i Oslo Arbeidersamfunn, medlem i styret i Oslo Arbeiderparti og hun har sittet i Arbeiderpartiets utdanningsutvalg. Av utdanning så har hun en Cand. Mag. Grad.

7 Hill- Martha Solberg Hill- Martha er fra Reinsnes i Nordland og er 54 år gammel. Hun er nestleder i Arbeiderpartiet og lærer av utdanning. Tidligere har hun vært ordfører i Sortland. Anette Trettebergstuen Anette er 24 år og kommer fra Hamar i Hedmark. Hun ble valgt inn på stortinget nå i høst. Før det jobbet hun som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun har utdannelse i statsvitenskap, jus, kommunaløkonomi og kommunalkandidatfag. Anette er nestleder i Hedmark Arbeiderparti, sitter i AUFs sentralstyre og er formannskapsmedlem i Hamar Kommune. Hun har også sittet i sentralstyret i Europeisk Ungdom. I tillegg arbeider hun som DJ. Utenriksdepartementet Jonas Gahr Støre, Utenriksminister Jonas er 45 år og kommer fra Oslo. Før han ble utenriksminister jobbet han som generalsekretær i Røde Kors. Han har jobbet for flere Arbeiderparti- regjeringer. I var han stabssjef og statssekretær ved statsministerens kontor. Han var også Gro Harlem Brundtlands høyre hånd i WHO. Jonas er økonom av utdanning. Kjetil Skogrand, statssekretær Kjetil er 38 år og kommer fra Røyken i Buskerud. Han er forsker og kommer fra en jobb som leder for Seksjon for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, på Institutt for Forsvarsstudier. Av tidligere jobber har han vært forskningsstipendiat ved NUPI ( ) og sekretariatsleder for Verdenskongressen for historikere, Historisk institutt, Universitetet i Oslo ( ). Siste større arbeid er fjerde bind av Norsk forsvarshistorie ( ). I tillegg har han skrevet flere artikler for diverse tidsskrifter. Gry Larsen, rådgiver Gry er 30 år og kommer fra Jevnaker, men bor nå i Gamlebyen i Oslo. Hun er nå leder i AUF, før dette var hun nestleder og sentralstyremedlem. Hun har tatt en Cand.mag grad med fagene statsvitenskap, historie og Nord- Afrika og Midtøsten-kunnskap.

8 Sosialistinternasjonalen og valg av ny SI-president Etter en lang prosess har Sosialistinternasjonalen nå én kandidat til å ta over presidentvervet etter Antonio Guterres. Guterres har blitt FNs høgkommissær for flyktninger og går dermed av som leder. Ny president skal velges på rådsmøtet i februar og etter alt og dømme blir dette George A. Papandreou. Papandreou er president av PASOK, vår greske søsterorganisasjon, og visepresident i SI. Han har en lang liste over utdanning, arbeidserfaring og verv, vi skal nevne noe fra den. I regjering har Papandreou vært undersekretær i Kulturdepartementet, Minister for Utdanning og Religiøse saker samt Utenriksminister. Han har også sittet i parlamentet fra 1981 til i dag. Papandreou har hatt flere sentrale verv i partiet siden 70-tallet. I tillegg sitter han i flere styrer. Papandreo er en nestor i internasjonalt arbeid og det er store forventninger knyttet til hans kommende rolle som SI-president. Walden Bello til Arbeiderpartiets internasjonale seminar! Merk datoene 2-3. desember! Da har Arbeiderpartiet sitt årlige internasjonale seminar på Radisson SAS, Gardermoen. Invitasjon og program kommer i neste uke. Årets internasjonale seminar har også i år gleden av å presentere en kjempe i arbeidet for en rettferdig verdensordning. Noreena Hertz bidrag i fjor var en inspirasjon for mange. I år vil Walden Bello beære oss med sitt besøk, og det er all grunn til å glede seg til hva han har å formidle. Walden Bello er Ph. D og leder for "Focus on the Global South". Focus har sin base I Bangkok og driver med forskning støtte til viktige saker i globaliseringsproblematikken. Focus er en av organisasjonene som var med å stifte World Social Forum. Bello er også professor i sosiologi og offentlig administrasjon ved Universitetet på Filippinene. Han har utgitt en mengde bøker og artikler om Asiatisk økonomi, politiske systemer og sikkerhetsspørsmål. Man kan si at Walden Bello kombinerer rollene som både aktivist og intellektuell på en unik måte, han er en av de ledende kritikerne av dagens økonomiske modell for globalisering. Han har levert store og viktige bidrag i kampen mot at de store selskapene skal styre globaliseringen. På grunn av sin innsats på mange felt mottok Bello "alternative fredsprisen", "The Right Livelihood Award" i 2003.

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program:

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning er opplagt for alle fredsaktivister.

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten THORVALD STOLTENBERG Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten I samarbeid med Per Anders Madsen 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Blæst Layout: Trygve Skogrand Passion&Prose E-bok:

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE. Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002. Uttalelse fra konferansen 13. August 2002

DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE. Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002. Uttalelse fra konferansen 13. August 2002 Oversettelse fra amerikansk DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002 Uttalelse fra konferansen 13. August 2002 Vi, valgte representanter fra Canada, Danmark/Grønland,

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Styreseminar Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Styreseminar Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 06. 07.17 Volum 1, Utgave 2 Fra Styret Assalamualeykum. Som nytt Styret 2017-2019 er det gledelig for oss å videreføre kommunikasjonsarbeidet det interim styret (10.2016-03.2017)

Detaljer

Invitasjon til Voices for World Peace!

Invitasjon til Voices for World Peace! Invitasjon til Voices for World Peace! Stiftelsen Dialog for fred i samarbeid med Fyrstikkalleen Skole (F21) arrangerer fredsmarkeringen Voices for World Peace den 3. mai 2016. Vi ønsker å gi ungdom en

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37 Årsplaner Fokus Politikk og Årsplanen under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og, derfor skiller de seg noe fra hverandre men viser også mangfoldet i

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1 Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen Lahlums Quiz vol. 1 Forord/bruksanvisning Lahlums quiz er skrevet for å være et spennende og pedagogisk quizspill, som kan spilles mellom lag eller som individuell konkurranse.

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

Alternativ 1: Strukturert etter boken og læreplanen

Alternativ 1: Strukturert etter boken og læreplanen Årsplaner Årsplanene under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og. Derfor skiller de seg noe fra hverandre, men viser også mangfoldet i muligheter til

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter. Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS

Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter. Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september 2016 Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS Det utsendte bakgrunnsnotatet er omfattende. Det kan tjene

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Den globaliseringskritiske bevegelsen. Steinar Alsos, Attac 14. oktober 2005

Den globaliseringskritiske bevegelsen. Steinar Alsos, Attac 14. oktober 2005 Den globaliseringskritiske bevegelsen Steinar Alsos, Attac 14. oktober 2005 steinar@attac.no Disposisjon Bakteppe Økte sosiale motsetninger i vestlige land Finanskrisen i Øst-Asia 1997 WTO-toppmøtet i

Detaljer

Utgiver: Copyright: Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf:

Utgiver: Copyright: Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf: Om NUPI Utgiver: Copyright: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Norsk Utenrikspolitisk Institutt 2014 Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf: C.J. Hambros plass 2d Postboks 8159 Dep. 0033 Oslo www.nupi.no

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Innspill til regjeringsplattform Fra Europeisk Ungdom og Europabevegelsen

Innspill til regjeringsplattform Fra Europeisk Ungdom og Europabevegelsen Innspill til regjeringsplattform 2017-2021 Fra Europeisk Ungdom og Europabevegelsen Europabevegelsen og Europeisk Ungdom har er rekke forventninger til regjeringen og overleverer herved våre felles innspill

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Hva tenker politikere om kraftnettet og hva vil de gjøre? En analyse av hvordan Storting og regjering vil følge opp Reiten-utvalget

Hva tenker politikere om kraftnettet og hva vil de gjøre? En analyse av hvordan Storting og regjering vil følge opp Reiten-utvalget Hva tenker politikere om kraftnettet og hva vil de gjøre? En analyse av hvordan Storting og regjering vil følge opp Reiten-utvalget - Av Bjarne Håkon Hanssen, partner og seniorrådgiver i First House Jan-Erik

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Velkommen til det første møtet i Kinaforum Dagens tema: Presentasjon av Regjeringens Kinastrategi: Mål og prioriteringer i vårt forhold til Kina. Fokus, samordning

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

FoSam Muntlige kilder i digital form

FoSam Muntlige kilder i digital form FoSam Muntlige kilder i digital form Det 6. Norske Arkivmøte, Ålesund 17. 19. april 2013 Vidar Øverland, Riksarkivet 1 Forum for samtidshistorie (FoSam) FoSam er en studie av endringer i norsk politisk

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

En verden. Samfunnsfag. - rike og fattige land - mot en global økonomi. 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag

En verden. Samfunnsfag. - rike og fattige land - mot en global økonomi. 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Samfunnsfag En verden - rike og fattige land - mot en global økonomi Med utgangspunkt i læreverket Underveis Geografi 10 del 5 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Likheter og forskjeller Hvilke likheter

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål.

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål. Kolleger og samarbeidspartnere. Kjære alle sammen. God morgen. Takk for invitasjonen. Hjertelig velkommen til planseminaret her i Bø. Sjekkes opp mot fremføring Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Gjennomgang av Rødt sitt program for Valg 9 Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk?

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Norges Sikkerhet Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Innlegg Tromsø 08 Septmber 2008, Stina Torjesen, Seniorforsker NUPI. Hei takk til Refleks for at jeg fikk komme og hyggelig

Detaljer

Parti nr 5: Arbeiderpartiets fredspolitikk

Parti nr 5: Arbeiderpartiets fredspolitikk Gjennomgang av Aps program for Valg 9 Parti nr 5: Arbeiderpartiets fredspolitikk Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal 1 Noen kommentarer til Europa i endring Kristen Ringdal 2 Internasjonale spørreundersøkelser European Social Survey (ESS), ca 30 land, 2002- European/World Values Survey (EVS/WVS), 80+ land, 1981- International

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Retningslinjer for fylkeslagsoppfølging

Retningslinjer for fylkeslagsoppfølging Til Kopi til Fra Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Styret i Operasjon Dagsverk Thomas H. Svendsen, Organisatorisk nestleder og Christian Fredrik Leknes- Killmork,

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve Kjære lesere! Vi ber dere innstendig om å ta del i de videodokumentarene vi her har lagt ut, og som belyser hva vi er vitne til i dag, nemlig et økonomisk «krakk» som ligger an til å bli verre enn «krakket»

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

OM UTVALGET. Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig. 12 medlemmer Sekretariat

OM UTVALGET. Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig. 12 medlemmer Sekretariat OM UTVALGET Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig 12 medlemmer Sekretariat STORT MANDAT (UTDRAG) utvalget skal foreta en bred og grundig vurdering

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

2H Årsmelding fra UNIO-studentene

2H Årsmelding fra UNIO-studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unio-studentene består av representanter fra studentorganisasjonene til Unios forbund. Forbundene er Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Partnerforum 2015 Hva er Partnerforum? Medlemsoversikt Formål Organisering Arrangementstyper eksempler fra 2014 Bidragsyteroversikt

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer