Rødts 3. Landsmøte mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 Rødts 3. Landsmøte mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1

2 Handlingsplan for Rødt Kapittel 1: Innledning Rødts politiske og ideologiske grunnlag fins i prinsipprogrammet og arbeidsprogrammer. Lokallagene står ovenfor viktige kamper som ikke nødvendigvis en like aktuell for hele landet. Rødt skal profileres som et rikspolitisk parti med felles grunnsyn og viktige felles kampsaker. Partiet må ha noen felles politiske kampanjer og aksjonsdager, også for å danne ett sterkere politisk fellesskap. Landsstyret og arbeidsutvalget har ansvar for at planen følges og må derfor arbeide aktivt for at fylkeslagene/lokallagene tar sin del av ansvaret. For at Rødt skal etablere seg som et rikspolitisk parti er å sikre mandat i stortingsvalget 2013 nødvendig. Derfor er kommunevalget 2011 en overordnet oppgave i denne perioden. Den andre overordnede oppgaven er organisasjonsutvikling. Kapittel 2: Organisasjonsutvikling Rekruttering og organisasjonsbygging vil være en hovedprioritering i denne perioden. Sammenlignet med andre etablerte politiske partier har Rødt få medlemmer og få lokallag. Rødt har de siste årene hatt en positiv medlemsvekst, men det er fortsatt behov for flere medlemmer og aktivister for å oppnå de mål partiet setter seg. Det er ikke realistisk å planlegge en medlemseksplosjon. Men man bygger parti stein for stein. Det skal drives aktiv medlemsverving. Målet er over 2200 medlemmer innen Fylker og lag skal ha lokale mål tilpasset dette. Det skal gjennomføres to vervekampanjer i perioden. Den første fra september til desember 2010, den andre siste kvartal Vervekampanjene skal ha egne tiltak for å rekruttere flere arbeidere, kvinner og innvandrere. Det skal gjennomføres en vervekampanje i forhold til tidligere medlemmer Vervekampanjene skal evalueres. Nye medlemmer og folk som ber om informasjon skal følges opp sentralt og på lagsnivå. Å få nye medlemmer og aktivisere lokallag er en viktig målsetning for valgkampen i Landstyre skal arbeide for å opprette fylkesorganisering der dette ikke finnes. Landsstyret i samarbeid med fylkesstyre skal arbeide for å opprette nye lokallag og vedlikeholde eksisterende lokallag aktivt. Alle lagsledere/lagsstyrer skal få en kontaktperson i AU som plikter å holde jevnlig kontakt med styret/leder. Det er nødvendig med en god kommunikasjon mellom partiet sentralt og lokal- og fylkeslag. Dette vil også kunne fremme kontakt med flere lokale ressurspersoner i partiet. AU skal bruke ressurser til å reise rundt til lokallagene. Høsten 2010 tilbys det et helgekurs for å skolere nye lokale og sentrale ledere. Det utarbeides et sentralt kursopplegg for skolering av nye medlemmer og organisasjonstillitsvalgte. 2

3 Partiskolen skal utvikles til å bli et tilbud som skal gis til medlemmer på flere nivå som et internskoleringstilbud. Au skal mobilisere medlemmer til å lage studieopplegg som godkjennes i LS. Erfaringene med studieopplegg skal evalueres slik at studietilbudet i Rødt videreutvikles. Rødt sin tilstedeværelse i masseorganisasjoner skal synliggjøres. Våre medlemmer i massebevegelser skal støttes i å stå frem som medlemmer av Rødt. LS skal sette ned et Strategiutvalg og velge en leder for dette. Kapittel 3: Kommunevalgkampen 2011 Gjennom folkevalgtarbeidet er Rødt synlige representanter for folks kamp. Valget 2011 vil være viktig for Rødt for å komme i angrepsposisjon til Stortingsvalget 2013, og for øke Rødts muligheter gjennom plattforma til folkevalgte organer. Mål: Stille 120 lister inkludert bydelslister Stille lister i alle fylker Det skal lages sentralt materiell på hovedsakene. Det arrangeres folkevalgtkonferanse høsten 2010 med kommuneøkonomi som viktig sak. Det skal opprettes et nettverk for folkevalgte. Det skal tilbys skolering til folkevalgte høsten Kapittel 4: Politiske arbeidsområder Rødts mål er å avskaffe kapitalismen. Alle våre politiske prioriteringer handler om å styrke klassekampen i Norge og det revolusjonære alternativet blant arbeiderklassen. Tre saker hele Rødt skal prioriter fram mot 2012: Velferd Rødt forsvarer og sloss for folk sine velferdsordninger. Kampen for lokalsykehus og skoler som dekker folk sitt behov, er en prioritert oppgave. Sykehuskampen blir i de neste årene en kamp om Samhandlingsreformen. Rødt må i mye større grad prioritere å fronte de fattige og lavtløntes interesser. Klima Norge må gå i spissen for å få ned CO 2 -utslipp og vi krever en helt annen innsats for alternative miljøvennlige energier for å hindre global oppvarming. Rødt er det eneste partiet som vil senke tempoet i gass og olje utvinninga og stoppe brenninga av fossilt materiale. For at framtida skal kunne bli grønn sloss også Rødt for flere nye miljøvennlige arbeidsplasser. Anti-krig Rødt er det eneste partiet som går mot norsk deltagelse i krigen i Afghanistan, som sloss mot USA-imperialismens kriger og driver aktivt solidaritetsarbeid med verdens folk sine kamper. Med antirasistisk arbeid og human asylpolitikk forsvarer Rødt menneskeverdet konsekvent. 3

4 Landsstyret har ansvar for å konkretisere politisk og organisatorisk program for arbeidet i perioden. Landstyret skal opprette saksgrupper og utvalg for å utvikle politikk og spisskompetanse på ulike politiske felt. Kapitel 5: Kvinnekamp Rødt vil i perioden jobbe for Bygge kvinnekollektiv internt, og utvikle kvinnepolitikk Mobilisere til kvinner på tvers Kvinneperspektivet skal gjennomsyre alle politiske saker vi arbeider med. Kapittel 6: Faglig arbeid Pensjonskampen har vært viktig for partiet de siste årene. Kampen vil fortsette i den kommende landsmøteperioden med kampen om uførepensjonen og at vi vil få de første som vil oppleve omleggingen av pensjonssystemet på lommeboken sin. Kampen for likelønn, 6- timersdagen og mot sosial dumping vil også måtte prioriteres. Rødt vil være partiet for arbeiderklassens økonomiske krav. Rødt vil i perioden videre jobbe for å samordne arbeidet med store felles saker som pensjonsreformen, sosial dumping, 6- timersdagen og likelønn skape fora for debatt om faglig politikk på tvers av laga lokalt, både innafor partiet og i åpne fora samarbeid med Rød Ungdom om skolering av og erfaringsoverføring til unge folk en åpen landsomfattende faglig konferanse Kapittel 7: Landsmøtekampanje Våren 2012 avholdes landsmøte i Rødt. LS har ansvar for at LM-kampanjen skal bli mest mulig demokratisk og inkluderende. Landsmøtet gjennomføres innen utgangen av mai 2012 etter gjeldende vedtekter. Arbeidsprogram skal være hovedsak på landsmøtet Programkomiteene settes ned høsten 2011 Kapittel 8: Utvalg Landsstyret står fritt til å nedsette de utvalg de mener er nødvendige for partiet. Landsstyre skal sette ned følgende utvalg: kvinneutvalg, strategiutvalg, fagligutvalg, studieutvalg, internasjonalt utvalg, miljøutvalg, samepolitiskutvalg og anti-rasistisk utvalg. Kapittel 9: Nettsidene 4

5 Nettsidene skal være en ressursbase for medlemmene. LS skal velge en nettredaktør. LS i samarbeid med nettredaktør pålegges å se til at nettsidene oppdateres og er lett tilgjengelige for brukerne. Kapittel 10: Tidsskrift Partiet gir ut tidsskriftet Rødt!. Redaktøren velges av landsstyret. Lagene oppfordres til å abonnere på Rødt! og verve nye abonnenter, samt å bruke tidsskriftet og tidsskriftets utgivelser, i lagets studier. Kapittel 11: Avis Partiet gir ut den eksterne gratisavisa Rødt nytt. Redaktøren velges av landsstyret. Avisa blir brukt til å bygge nettverk, organisere kontakter, øve innflytelse på tillitsvalgte i fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og blant ungdom. Hele partiet må delta i arbeidet med avisas vekst økonomisk og i antall abonnenter. Kapittel 12: Økonomi God økonomi er utgangspunktet for at Rødt skal lykkes med organisasjonsutvikling og kommunevalgkampen AU skal innhente erfaringer fra lag som har lykkes med rødrevmobilisering og spre disse i partiet. Rødt skal gjennomføre en kampanje sentralt for å få flest mulig til å bli Rødrever. I tillegg skal fylkesstyrene ansvarliggjøres til å drive lokale kampanjer. Kapittel 13: Internkommunikasjon Rødt trenger felles debatter i lagene og organisasjonen for å styrke demokratiet og enheten i partiet. LS har et spesielt ansvar for å forsøke å gjøre interndebatten mindre mannsdominert internbladet Opprør skal komme ut minst fire ganger i året LS skal velge en Opprørredaktør AU skal velge moderatorer for Rødts debattforum Det skal sendes ut et elektronisk medlemsbrev minst en gang i måneden. AU er ansvarlig. Kapittel 14 - Forholdet til Rød Ungdom Rød Ungdom er Rødts ungdomsorganisasjon. Det er et mål at RU skal knyttes til arbeidet i Rødt, og at lokalorganisasjonene av RU og RØDT samarbeider. RU skal inviteres til å delta i kampanjer og på møter lokalt og sentralt RU skal inviteres til å delta i de utvalg Rødt nedsetter Det skal arrangeres felles ledelsesmøter minst én gang i året Kapittel 15: Frontarbeid og medlemskap i andre organisasjoner 5

6 Rødt skal samarbeid med organisasjoner og nettverk der det er naturlig, og tilslutte seg aktuelle kampanjer. Medlemmene oppfordres til å arbeide i fagforeninger og fronter. 6

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rødts

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Changemaker. Handlingsplan 2013-2014. Handlingsplan 2013-2014. 1 Organisatorisk arbeid. 1.1 Lokalgrupper

Changemaker. Handlingsplan 2013-2014. Handlingsplan 2013-2014. 1 Organisatorisk arbeid. 1.1 Lokalgrupper 1 2 3 1 Organisatorisk arbeid 1.1 Lokalgrupper Changemaker 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Status: Changemaker har 20 lokalgrupper

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 Revidert på Landsmøte 2007 NSRs hovedmål: NSRs arbeidsområder angis i forbundets formålsparagraf (paragraf 2): Norgga Sámiid Riikkasearvi vil fremme likeverd, solidaritet

Detaljer

1 Organisatorisk arbeid

1 Organisatorisk arbeid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Handlingsplan 2014-2015 1 Organisatorisk arbeid 1.1 Lokalgrupper Status: Changemaker

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå.

Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå. STUDIEPLAN 2013 2014 «BÆST PÅ SKOLERING» 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. FORORD... 3 3. INNLEDNING... 4 4. PROFESJONELL RESPEKTFULL RAUS... 5 5. MÅLSETTINGER FOR SKOLERINGSARBEIDET... 7 6. BÆST PÅ SKOLERING

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Strategidokument Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Forord Innholdsfortegnelse Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Attac Norges arbeidsplan 2010

Attac Norges arbeidsplan 2010 Attac Norges arbeidsplan 2010 Del 1: Politikk Hovedprioriteringene: Dette er prioriteringer for AU og styret, lokallagene oppfordres til å jobbe med disse, men står fritt til å jobbe med andre saker. Finansskatt

Detaljer

Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte. 19.-20. mars 2014

Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte. 19.-20. mars 2014 Protokoll NTL Sentralforvaltningen Representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sørmarka kurs- og konferansesenter 1 Sak 1 Åpning og konstituering Leder Bjørn Halvorsen åpnet møtet. Innkalling Bjørn Halvorsen

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Klimavalg 2013- Forslag til videreføring

Klimavalg 2013- Forslag til videreføring Klimavalg 2013- Forslag til videreføring Kort historikk Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA) ved leder Halfdan Wiik inviterte i oktober 2011 ca 20 organisasjoner fra norsk samfunnsliv til å diskutere samarbeid

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer