LINJESKIFT. Årgang 7. Et nyhetsbrev fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINJESKIFT. Årgang 7. Et nyhetsbrev fra"

Transkript

1 LINJESKIFT Nr Årgang 7 Et nyhetsbrev fra

2 Direktøren har ordet Utgiver Alta Kraftlag AL, Markveien 46, 9509 Alta Tlf Produksjon Nord-Media, Havneveien 10, 9515 Alta Design Alfamac Tlf Trykk Fagtrykk Idé AS Distribusjon Posten til husstander i Alta, Loppa og Kvænangen kommune. Forside Fra kraftlagsforestillingen 16. mars. Foto. Hanne Larsen / Altaposten Vedtektsprosessen i kraftlaget Det å arbeide med vedtektsendringer er nærmest blitt en del av kjernekompetansen i Alta Kraftlag. I tidligere tider ble vedtektene endret både på 50-, 60- og 70-tallet. Vi har i «nyere tid» endret vedtektene i 1992, i 1998 og i 2004, og den prosessen vi nå er inne i ble igangsatt i Begrunnelsen for å revidere dagens vedtekter er imidlertid en annen enn ved tidligere endringer. Fra 1. januar 2008 har vi hatt en samvirkelov som omfatter alle typer samvirkeforetak som vår andelslagsform tilhører. Alle som omfattes av loven har frist til 1. januar 2013 med å endre sine vedtekter slik at de kommer inn under bestemmelsene i loven. Representantskapet vårt igangsatte arbeidet med å tilpasse vedtektene allerede et halvt år før loven trådte i kraft, og i desember 2008 ble utkastet til nye vedtekter sendt til de tre kommunene for uttalelse, slik reglene våre krever. I skrivende stund er det slik at to av de tre berørte kommunene, Alta og Loppa, har avgitt sine uttalelser, og Kvænangen skal som den siste behandle saken i mai. Det er helt naturlig og legitimt at det er sterke meninger om denne paragrafen. Det som reguleres her, er enkelt sagt: «Hvem er det som skal styre kraftlaget». Det er på dette området debatten rundt kraftlaget burde vært hele tiden, og vi er glade for at den nå kommer og debatteres i kommunestyrene og i media. I de forskjellige utgavene av denne paragrafen går meningsforskjellene på om store og små kunder av laget skal ha like stor innflytelse, og om kommunene som historisk har hatt stor innflytelse fremdeles skal ha det. Dette er en sunn debatt. Tidligere har debatten, for å bruke et enkelt språk, gått på: «Hvem er det som skal ha pengene?». Denne vinklingen har naturlig nok hatt som resultat at de fleste har blitt svært forvirret over alle påstander, krav og beskyldninger som har blitt fremsatt over tid. En mengde av disse havnet da også i retten, med kjent resultat. Siden debatten nå er på et konstruktivt spor, og uenighetene tross alt ikke virker uoverkommelige, kan det være betimelig med noen klargjøringer. Dersom man kun leser avisoverskrifter og de mest spissede leserinnleggene, vil man sitte igjen med et inntrykk av steile fronter og stor uenighet omkring vedtektene. Dersom man ser nærmere etter, kan bildet fort bli et annet. Vedtektene inneholder 17 paragrafer, som beskriver organisasjonsform, virksomhetsområder, disponering av midler og ressurser, kjøreregler for årsmøtet, samt styret og ledelsen av laget. De regulerer videre habilitet, kontroll- og valgkomitè, endringer og eventuell oppløsning av laget. På alle disse områdene er det etter hvert en nesten oppsiktsvekkende stor enighet. Som sagt over er det lansert tre forskjellige løsninger på hvordan valgene av deltakerne på årsmøtet skal reguleres. For Alta Kraftlag, og for oss som arbeider her, er det viktigste at representantskapet, på bakgrunn av de tre kommunenes uttalelser, kan samle seg om en av modellene. Alle tre modeller vil kunne gi et godt og robust grunnlag for å drive kraftlaget videre på. Vi anser enighetene omkring kraftlagets rolle og retning som mye større enn uenighetene, og ser frem mot en avklaring som kan gi arbeidsro til de viktige oppgavene vi skal løse. Debatten, og uenighetene, er konsentrert om en paragraf: «6 Valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet». 2

3 Alta Kraftlag fortsetter fiberutbyggingen i Alta og omegn. Nye områder vil fortløpende være klare for oppkopling til vårt fibernett. Vi tar forbehold om at oversikten er veiledende og at utbyggingen ikke nødvendigvis inkluderer samtlige husstander i nevnte områder. Våre utbyggingsplaner i 2010 Elvebakken og Bukta Her ble utbyggingen ferdig i vår og det er helt oppkoplingsklart. Kunder er allerede koplet opp, så her er det bare å ta kontakt hvis man ønsker fiber. Nedre Tverrelvdalen Vi bygde ut store deler av Tverrelvdalen i 2009 og i år er turen kommet for resten av Tverrelvdalen. Vi starter oppkopling av kunder i Nedre- Tverrelvdalen i juni og håper at vi får like stor andel kunder der som i resten av Tverrelvdalen. Øvre Alta og Raipas Strekkingen til Øvre Alta og Raipas er i full gang og vi starter oppkopling av kunder der i juni. Gamle Sentrum og Åsveien Noen få har allerede mulighet til å få fiber på Gamle Sentrum. I løpet av 2010 vil de aller fleste i området nå få muligheten til å bli tilkoplet. På slutten av sommeren vil vi starte oppkopling av kunder i disse områdene. Hjemmeluft De fleste områdene i Hjemmeluft har vi allerede bygd ut til. I oktober/november vil vi i tilegg være klar til å kople opp kunder i Saraveien, Skogstadveien og Øverbygdveien. Nerskogen og Transfarelv I løpet av august vil de første kundene i dette området bli koplet opp. Amtmannsnes Siden vi fikk mange interessenter fra Amtmannsnes tidligere i vår ble det kart for oppkopling i år. I løpet av september vil vi være klar til å levere til våre kunder i dette området. Heitmannåsen og Skoleåsen Tidlig høst er planen for oppkobling av kunder i dette området. Apanes Kunder på Apanes vil også få fiber i år. Vi regner med at de første kundene i området blir koplet opp i september. Breverud Planlagt oppkoplingstart i dette området er i månedsskiftet juli/august. Komsa og Komsa Terrasse Komsaveien, Komsahøyden, Komsa Terrasse og Fjellveien skal etter planen være klar til oppkopling månedsskiftet juli/ august. Rafsbotn Her starter vi salgskampanje nå. Vi trenger å få forhåndssolgt til 90 kunder før vi er sikker på at utbygging vil starte. Innen 1. juli vil vi vite om vi kommer i gang med utbygging i år. Hvis vi starter i år, regner vi med at kundene blir oppkoplet i løpet av oktober

4 Nytt kundemo og åpent kont Medarbeiderne på den nye avdelingen for marked og samfunnskontakt sitter ikke lengre trygt på sine stoler. Hver tredje måned må man faktisk bytte plass etter loddtrekning. Og her nytter ingen protester. Markedsavdelingen er plassert i lokalene til den gamle kundeavdelingen og de seks ansatte på avdelingen har ansvar for både kundebehandling, support, markedsføring og salg. Etter en lang prosess med ombygging og omorganisering har den nye avdelingen gått seg til. Medarbeiderne på avdelinga hadde for så vidt ingen problemer med i finne seg til rette. I dag er det i alle fall ikke noen som synes at de er feilplassert selv om det kanskje i starten eksisterte små konsentrasjonsproblemer. Det krever tilvenning å bli plassert så pass opp til hverandre, men tilpasningen har gått greit, og markedssjef Einar Dahl får ingen skjeve blikk fra noen av hans kolleger på avdelinga. Ingen mener seg forstyrret og jobber uanstrengt med sitt. Triveligere for alle Det er klart at det nye mottaket også gjør det triveligere for kundene. Alle henvendelser kan besvares øyeblikkelig. En av oss er alltid tilgjengelig for de som kommer innom. Det ligger i sakens natur at de fleste henvendelser kommer på tele- 4

5 På den nye, trivelige markedsavdelingen er det åpent kontorlandskap. Her bytter man plass hver tredje måned. Seks medarbeidere i ny avdeling. Fra venstre Lisa W. Vidal - Synnøve Hansen - Wenke B. Nikolaisen - Einar Dahl - Silje Ingebrigtsen - Elin Hagerupsen ttak or fonen. Også da skal man slippe lange enerverende musikkpauser. Vi er tross alt seks personer som alle kan svare, sier Dahl. At de fine lyse lokalene også er til beste for arbeidsgleden er også en del av helheten. Det er dessuten svært lett å samarbeide når man sitter sammen. Informasjonsflyten går lett og behovet for lange møter er kuttet merkbart, fastslår Dahl. Komplisert organisasjon I en så pass komplisert organisasjon med svært mange gjøremål som faller på de seks medarbeiderne på avdelinga, er det ikke alltid så lett å løse alle utfordringer på sparket. Avdelinga har fått svært mange nye og ukjente arbeidsoppgaver, og når alle seks på avdelinga sitter i et kontorfelleskap er det en viss trygghet forbundet med det å ha hverandre å spille på. Står man fast i et problem er det lett å hente hjelp. Gradvis tilpasning I starten kan det vel hende at noen følte at det ble vel mye støy av forskjellig karakter, telefoner og høyrøstede mennesker. Vi har lært å tilpasse oss hverandre, og det eksisterer ikke merkbare problemer som en følge av denne «trangboddheten». Tvert i mot feirer vi suksesser med hverandre og hvert salg blir høylydt bejublet. Overlapper hverandre Slik kontorfellesskapet fungerer er det også svært lett for medarbeiderne å overlappe hverandre. Ved fravær overtar en av de andre i fellesskapet. Rullering av arbeidsoppgaver går meget enkelt. At alle må bytte kontorplass hver tredje måned, kan virke litt underlig. Det er imidlertid ikke uvanlig med denne type ordninger i mange andre kontorlandskap. Det er derfor viktig å ha ryddig skrivebord. Man vet hva man kommer til og fordelen med ordningen er at ingen ikke blir sittende på samme sted hele tiden. Det blir en ny vinkel til omgivelsene. Positive erfaringer Så langt har vi bare positive erfaringer med den nye avdelinga. Og det synes heller ikke at kundene har en negativ innstilling til det nye kundemottaket, konkluderer avdelingslederen. 5

6 Nesten ikke noe er så irriterende for folk flest som når lyset forsvinner i pæra. Nettsjef Jacob Grønn har sammen med sine ansatte målet klart; å jobbe for den høyeste grad av leveringssikkerhet. Og i fjor var det minimalt med avbrudd i nettet. Best på leverin Nettsjef Jacob Grønn i kontrollrommet kan bare fastslå at man nå er av de beste i klassen i forhold til leveringssikkerheten. Målet er leveringssikkerhet på 99,99%. Dette ble oppnådd i Målet er en leveringssikkerhet på 99,99% eller bedre. Det tilsvarer ikke levert energi til sluttbruker på ca kwh i året. I fjor ble det registrert brudd i leveransen tilsvarende kwh, altså var vi meget godt innenfor målet, og uten at vi vet det med sikkerhet så er nok dette noe av det bedre i forhold til andre nettselskap. NVE publiserer årlig disse tallene for samtlige nettseskap, disse er for 2009 ennå ikke publisert, sier Grønn. Han er meget godt fornøyd med det gode resultatet som selvfølgelig kan tilskrives mange forhold. Ikke minst det store fokus som eksisterer nettopp på leveringssikkerheten. Stabilt nett At vi har så få brudd på leveransene skyldes ikke minst sterkt fokus fra alle som jobber med nettet. Må vi ta ut nettet, er ett spørsmål som alltid skal stilles. Kan vi gjøre jobben uten utkobling? Det er alltid mange måter å foreta en utbedring på uten å måtte kutte 6

7 gssikkerhet strømmen. Det kan gjøres med omkoblinger, aggregat osv. Og at jobben skjer til riktig tid på døgnet når belastni ngen er lavest og det er til minst sjenanse for sluttbruker er også viktig, sier Grønn. At det har vært så få leveringsavbrudd skyldes også meget godt vedlikehold av nettet. Strømnettet i dekningsområdet er meget solid og stabilt. Klart mål Vårt mål er å tilstrebe den sikreste leveranse, og når målet er klokkeklart blir resultatet som oftest godt. Dette kan også illustres i at antallet planlagte utkoblinger siste år bare utgjorde rundt 25% i forhold til året før. Dette kan i noen grad tilskrives at vi satser på andre arbeidsmetoder enn tidligere for å unngå utkoblinger. Summen for ikke levert energi- ble nesten halvert i fjor i forhold til året før. Vi har altså skjellig grunn til å være skikkelig tilfreds med utviklingen, sier Grønn som mener at det faktisk kan være mulig å komme enda lengre med intens fokus på forholdet. Alta Kraftlag kan være best i klassen i landssammenheng, men det får man først vite når tallene for de andre nettselkapene foreligger. Riktig fokus Vårt mål er best mulig leveringssikkerhet. For å oppnå det best mulige resultat må alle som jobber i nettet ha riktig fokus. Derfor har vi tilbakelagt et år med rekordlavt avbrudd i kraftleveransen, sier en fornøyd nettsjef som også har hatt litt hjelp av værforholdene. Imidlertid er det meget sjeldent i dekningsområde at trær faller over linjene og skaper problemer. Trær som står for nært linjene blir fjernet hele tiden. Når det gjelder ordinært vedlikeholdet så blir det aldri kutt dersom dette kan unngås. Derfor er det i dag meget sjeldent annonser om utkoplinger som følge av vedlikehold på nettet finner veien til lokalavisa. Vedlikeholdet skjer i de aller fleste tilfellene uten strømavbrudd. Når målet er klart blir alt mye lettere, konkluderer nettsjefen som kan si seg svært tilfreds med utviklingen siste år. Vi gjør det enkelt for deg hvordan vil du ha det? Alta Kraftlag fakturerer hvert år våre medlemmer for mellom millioner kroner (nettleie, kraft og fiber). For å klare å holde de samme lave nettleieprisene, har vi sett at vi hittil har brukt for mye ressurser og brukt for lang tid for å få inn oppgjør for utsendte fakturaer. Hva gjør vi? Vi vil slå sammen alle varsler til kundene på en blankett, dette vil da være både påminnelse, stengevarsel og varsel om at kravet kommer til å bli sendt til inkasso. Vil du merke det? Hvordan vil du ha det? Dersom du betaler dine regninger i tide vil du ikke merke noen endringer i det hele tatt. Men det kan allikevel være verdt å tenke på hvordan du ønsker å motta og betale faktura fra oss, her har vi flere muligheter; efaktura: du får faktura rett inn i nettbanken, KID og beløp er ferdig utfylt og du må bare godkjenne faktura. AvtaleGiro: Du får faktura pr. papir, men slipper å tenke på å legge faktura i nettbanken på forfall. Faktura pr. mail: Her vil du få link til din faktura på e-post. Du må logge deg på «Din kontakt» på internett for å se på denne og tidligere fakturaer. En kombinasjon med efaktura og AvtaleGiro, gir deg minst mulig tasting i nettbanken og mindre kostnader dersom du i dag bruker brevgiro eller annet. Har du forresten logget deg inn på «Din kontakt» i det siste? Du finner link til dette på Her kan du gjøre prøveavregning, du finner historikk på alle dine fakturaer, historikk for dine avlesninger med grafer. 7

8 Alta Kraftlag har valgt Homebase som samarbeidspartner for sin TV-leveranse. Homebase kom inn som TV-leverandør i kraftlagets fibernett våren Homebase en for TV-opplevels Etter en utfordrende, men spennende innkjøringsfase, er vi nå svært fornøyde med det TV-produktet vi presenterer for våre kunder. selv internett og IP-telefoni, slik som Alta Kraftlag, mens TV-innhold leveres fra Homebase. Hvem er Homebase? Homebase ble stiftet i 2003 og har siden den tid endret seg, og ikke minst hatt en solid vekst. Selskapet har i dag 28 ansatte, i tillegg til 10 som jobber med support på kveldstid, og server fra sine lokaler på IT-Fornebu over kunder. Homebase leverer TV, Internett og IP telefoni over fiber. Dette gjør de i samarbeid med netteiere fra Honningsvåg i nord til Kristiansand i sør. Homebase leverer i dag tjenester i ca 25 nett spredt over hele landet. Noen av nettene leverer Homebase setter en helt ny standard for TV-opplevelsen og for moderne underholdning, og er markedets mest fleksible og spennende innholdsleverandør! Ikke minst viser selskapet en utrolig vilje til utvikling av sitt TV-produkt i en særdeles konkurransesterk bransje. Selskapet har en ambisiøs visjon; Homebase skal bli nr.1 innen digital underholdning! Med et allerede svært konkurransedyktig produkt har de i alle fall de beste forutsetningene for å lykkes. På vegne av oss selv og våre TV-kunder kan vi bare konstatere at vi gleder oss til fortsettelsen! Homebase Basis Med Homebase Basis TV-pakke har du den første byggeklossen i din nye TV-hverdag. Homebase Basis består av to deler, Viasat Start og Homebase Ekstra. I tillegg til de 21 faste kanalene i Viasat Start, kan du velge 10 egne kanaler fra utvalget i Homebase Ekstra. På denne måten kan du selv skreddersy din egen Homebase Basis TV-pakke. Som TV-kunde hos Alta Kraftlag og Homebase kan du i tillegg velge mellom ca 100 kanaler, både enkeltvis og i pakker. Vi kan tilby kanaler fra både Viasat og Canal+. Hvorfor velge TV fra Alta Kraftlag og Homebase? I tillegg til en fleksibel basispakke har TV-løsningen fra Homebase en rekke flotte funksjoner. Min Homebase du bestemmer På Min Homebase vil du til enhver tid finne en oversikt over dine produkter, muligheter for valg av ekstrakanaler, 8

9 ny standard en kjøp av tilleggstjenester med mer. Opptaksfunksjon Du bestemmer selv hva du skal se på og når du skal se på det. Ta opp favoritt programmet og se det når du har tid. Du kan ta opp programmer fra hele 15 kanaler samtidig. Med Homebase kan du sette programmer til opptak direkte fra TV-en, fra PC eller med mobilen din fra hvilket som helst sted i hele verden. Gjør du et opptak på dekoderen i stua kan du også se dette alle andre steder du også har en dekoder om det er på soverommet, eller på kjøkkenet. Alle våre kunder får minimum 10 timer opptakstid inkludert i sitt abonnement. Sett på pause Som Homebasekunde har du full kontroll over din TV-hverdag. Mens du ser et program kan du sette det på pause, og se videre når det passer deg. Da kan du også enkelt spole frem helt til du ser på direktesendingen igjen. Filmleie Har du Homebase kan du sitte i ro og mak hjemme i godstolen mens du leier en film. I vår filmtjeneste kan du velge blant mer enn 1000 filmtitler i DVD-kvalitet, og vi oppdaterer stadig både med nyheter og klassikere. Lei film når det passer deg døgnet rundt hele året. TV-portalen TV-portalen er din inngangsport til alle ekstrafunksjonene som følger med et abonnement hos Homebase. Her kan du blant annet leie film, sette programmer på opptak, få informasjon fra ditt eget borettslag og se TVprogrammet for den neste uken. Programoversikt Her finner du den komplette programoversikten. Her har du oversikt over programmene inntil en hel uke frem i tid. Det er veldig enkelt å planlegge fremover når du både får utfyllende informasjon om hvert enkelt program og har muligheten til å ta det opp. Radio Nå slipper du å ha radioen stående på hylla. Du har den på TV-skjermen din. Du kan velge blant et bredt utvalg av radiokanaler, både nasjonale, utenlandske og lokale. Arkiv Her ligger dine opptak og filmer som er tilgjengelige. Det er her du holder oversikt over dine opptak. Du kan slette de du har sett eller se det om igjen. Arkivet er veldig praktisk hvis du har tatt opp flere programmer. Homebase En komplett og fleksibel TV-opplevelse 9

10 Tirsdag 16. mars fikk igjen Altas befolkning nyte godt av samarbeid mellom oss og lokalt kulturliv. Fantastisk kraftlagsforestilling Vi fikk forespørsel om vi kunne være interessert i et samarbeid med Alta Skolekorps og Tverrelvdalen skoleog ungdomskorps, de skulle sette opp ei Commitmentsforestilling. Et slikt samarbeid mellom to korps i tillegg til at man brukere sangere og musikere fra andre musikkmiljø i Alta, er midt i blinken for ei Kraftlagsforestilling. For oss som har sett filmen og har nynnet på Mustang Sally helt siden filmen kom på begynnelsen av 90-tallet, kjente vi at vi gledet oss til å se hvordan våre lokale artister tolket irsk soul. Og vi ble ikke skuffet. Første del av konserten fikk korpsene vist fram hva de driver med til daglig og vi koste oss med svingende korpsmusikk mens vi gledet oss til det som skulle komme etter pause. Og da fikk vi bakoversveis. Et orkester med svartkledde ungdommer satte i gang med et trykk og en innlevelse vi ikke kunne drømme om. Disse ordentlige ungdommene som tidligere hadde presentert oss for mer vanlig korpsmusikk var nå forandret til råe soulmusikere med en innlevelse som vi ellers bare opplever fra langt eldre og erfarne musikere. Drillpikene vi vanligvis ser pent og skikkelig foran korpset på 17. mai var nå flotte dansere som elegant krydret musikken. Vi kan heller ikke la være å nevne de to sangsolistene, som virkelig bergtok publikum. Annette Bakstad briljerte og vekslet mellom rå soul og sarte ballader. Andreas Martin Jacobsen Vorren har en stemme og en scenesjarm som fenger både ung og gammel, her holdes ingenting tilbake. Herlig å se to unge mennesker som virkelig gir av seg selv og skaper en konsertopplevelse av de sjeldne. Vi er stolte over å få være sponsor til en slik opplevelse, og håper virkelig at flere skal få oppleve konserten. Første mulighet vil være under Alta Soul- og Bluesfestival. Foto: Altaposten/ Hanne Larsen 10

11 Nettleie Kunder med forbruk under kwh/år (husholdninger, hytter og mindre næring). Fastledd Energiledd kr/år 19,6 øre/kwh Kunder med forbruk over kwh/ år eller inntak større enn 3x250A (større næringsbygg) Fiberpriser, tilknytning Etablering enebolig ordinær ,- kr Etablering enebolig med egeninnsats ,- kr Etablering borettslag/sameie ordinær ,- kr Dette bør du vite Fastledd Energiledd Effektledd Inntil 100 kw kw Over 200 kw kr/år 8,4 øre/kwh 562 kr/år 363 kr/år 287 kr/år Alle priser er oppgitt eks. mva. Husholdninger og hytter er fritatt for mva. I tillegg kommer kraftprisen fra din kraftleverandør. Avlesningsdatoer Måleren skal i løpet av året leses av følgende datoer: 1. januar 1. mars 1. mai 1. juli 1. september 1. november Etablering kampanjepris med egeninnsats ,- kr Gjenåpning av stengt abonnement ,- kr Internett 2 mbit/s symmetrisk ,- kr/mnd. 10 mbit/s symmetrisk ,- kr/mnd. 20 mbit/s symmetrisk ,- kr/mnd. Tillegg fast IP ,- kr/mnd TV Homebase Basis ,- kr/mnd IP-telefoni Fast månedsavgift 159,- kroner/mnd. Tellerskritt kommer i tillegg Representantskap og styre Representantskapet består av: Alf Bjørn, Hanne Rosenberg, Geir Ove Bakken, Anita Håkegård Pedersen, Tor Ole Arnesen, Elin Severinsen, Jørn Eikanger, Ivar Johannes Hågensen, Reidar Kristiansen, Linda S. Pedersen, John Helland, Liv Karin Knutsen Olset, Jan Eirik Jensen, Arne Dag Isaksen Styret består av: Odd Arne Rasmussen Inger Lise Balandin Otto Erik Aas Stein Thomassen Liv Reidun Olsen Rolf Rantala, ansatt rep. Jan Robert Holsmo, ansatt rep. 11

12 Ansatte i Her e vi! kraftlaget Synnøve Hansen Supportansvarlig Ansatt siden 1986 Knut Jørgensen Prosjektleder, nett Ansatt siden 1977 Rolf Birger Olaisen Fibermontør Ansatt siden 2007 Jacob Grønn Nettsjef Ansatt siden 2006

LINJESKIFT. Et nyhetsbrev fra. Nr 2 2010 Årgang 7

LINJESKIFT. Et nyhetsbrev fra. Nr 2 2010 Årgang 7 LINJESKIFT Et nyhetsbrev fra Nr 2 2010 Årgang 7 Markedssjefen har ordet Utgiver Alta Kraftlag AL, Markveien 46, 9509 Alta Tlf. 78 45 09 00 Produksjon Nord-Media, Havneveien 10, 9515 Alta Tlf. 78 45 70

Detaljer

Massivt kanalutvalg. Størst på HD-kanaler. Homebase på mobilen! Ny TV-portal Nye websider Nye Min Homebase Spennende funksjonalitet

Massivt kanalutvalg. Størst på HD-kanaler. Homebase på mobilen! Ny TV-portal Nye websider Nye Min Homebase Spennende funksjonalitet Massivt kanalutvalg Størst på HD-kanaler Homebase på mobilen! Ny TV-portal Nye websider Nye Min Homebase Spennende funksjonalitet Nå skjer det mye! I 2008 gjennomførte Homebase en stor spørreundersøkelse

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i Hordaland Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Smertefritt bytte av

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT]

SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT] SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT] SAMMENDRAG... 2 NOEN ASPEKTER VED SITUASJONEN... 3 FUNGERER TV- PAKKEN?... 4 FUNGERER TV- TJENSTENE?... 10 FUNGERER KUNDESERVICEN

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Et nyhetsbrev fra LINJESKIFT. Nr 1 2015 Årgang 12. I denne utgaven presenteres Borealis vinterfestival med program og omtaler

Et nyhetsbrev fra LINJESKIFT. Nr 1 2015 Årgang 12. I denne utgaven presenteres Borealis vinterfestival med program og omtaler Et nyhetsbrev fra Nr 1 2015 Årgang 12 LINJESKIFT I denne utgaven presenteres Borealis vinterfestival med program og omtaler Utgiver Alta Kraftlag Markveien 46, 9509 Alta Tlf. 78 45 09 00 Produksjon Nord-Media

Detaljer

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no HK til stede i alt næringsliv Side 5 Personlighet gir suksess Side 7 Bedre samhold på Helgeland Side 8 «Monstermast» eller kabelgrøft Side

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 1 Norske Boligbyggelags Landsforbund April 2006, årgang 44 Boligsak og samvirke Framtidsboliger i Fredrikstad «Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 aktuelt Foto: Alf Börjesson 12006

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

Svorka nytt. Nr 1-2012. Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser

Svorka nytt. Nr 1-2012. Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser Svorka nytt Nr 1-2012 Svorka jubilerer Elsertifikater Nettleiepriser 2012 Kompensasjon ved langvarige strømbrudd Prisutvikling kraftpriser Markedskommentar SVORKA ENERGI FYLLER 25 ÅR I 2012 1. Januar 1987

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer