LINJESKIFT. Årgang 7. Et nyhetsbrev fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINJESKIFT. Årgang 7. Et nyhetsbrev fra"

Transkript

1 LINJESKIFT Nr Årgang 7 Et nyhetsbrev fra

2 Direktøren har ordet Utgiver Alta Kraftlag AL, Markveien 46, 9509 Alta Tlf Produksjon Nord-Media, Havneveien 10, 9515 Alta Design Alfamac Tlf Trykk Fagtrykk Idé AS Distribusjon Posten til husstander i Alta, Loppa og Kvænangen kommune. Forside Fra kraftlagsforestillingen 16. mars. Foto. Hanne Larsen / Altaposten Vedtektsprosessen i kraftlaget Det å arbeide med vedtektsendringer er nærmest blitt en del av kjernekompetansen i Alta Kraftlag. I tidligere tider ble vedtektene endret både på 50-, 60- og 70-tallet. Vi har i «nyere tid» endret vedtektene i 1992, i 1998 og i 2004, og den prosessen vi nå er inne i ble igangsatt i Begrunnelsen for å revidere dagens vedtekter er imidlertid en annen enn ved tidligere endringer. Fra 1. januar 2008 har vi hatt en samvirkelov som omfatter alle typer samvirkeforetak som vår andelslagsform tilhører. Alle som omfattes av loven har frist til 1. januar 2013 med å endre sine vedtekter slik at de kommer inn under bestemmelsene i loven. Representantskapet vårt igangsatte arbeidet med å tilpasse vedtektene allerede et halvt år før loven trådte i kraft, og i desember 2008 ble utkastet til nye vedtekter sendt til de tre kommunene for uttalelse, slik reglene våre krever. I skrivende stund er det slik at to av de tre berørte kommunene, Alta og Loppa, har avgitt sine uttalelser, og Kvænangen skal som den siste behandle saken i mai. Det er helt naturlig og legitimt at det er sterke meninger om denne paragrafen. Det som reguleres her, er enkelt sagt: «Hvem er det som skal styre kraftlaget». Det er på dette området debatten rundt kraftlaget burde vært hele tiden, og vi er glade for at den nå kommer og debatteres i kommunestyrene og i media. I de forskjellige utgavene av denne paragrafen går meningsforskjellene på om store og små kunder av laget skal ha like stor innflytelse, og om kommunene som historisk har hatt stor innflytelse fremdeles skal ha det. Dette er en sunn debatt. Tidligere har debatten, for å bruke et enkelt språk, gått på: «Hvem er det som skal ha pengene?». Denne vinklingen har naturlig nok hatt som resultat at de fleste har blitt svært forvirret over alle påstander, krav og beskyldninger som har blitt fremsatt over tid. En mengde av disse havnet da også i retten, med kjent resultat. Siden debatten nå er på et konstruktivt spor, og uenighetene tross alt ikke virker uoverkommelige, kan det være betimelig med noen klargjøringer. Dersom man kun leser avisoverskrifter og de mest spissede leserinnleggene, vil man sitte igjen med et inntrykk av steile fronter og stor uenighet omkring vedtektene. Dersom man ser nærmere etter, kan bildet fort bli et annet. Vedtektene inneholder 17 paragrafer, som beskriver organisasjonsform, virksomhetsområder, disponering av midler og ressurser, kjøreregler for årsmøtet, samt styret og ledelsen av laget. De regulerer videre habilitet, kontroll- og valgkomitè, endringer og eventuell oppløsning av laget. På alle disse områdene er det etter hvert en nesten oppsiktsvekkende stor enighet. Som sagt over er det lansert tre forskjellige løsninger på hvordan valgene av deltakerne på årsmøtet skal reguleres. For Alta Kraftlag, og for oss som arbeider her, er det viktigste at representantskapet, på bakgrunn av de tre kommunenes uttalelser, kan samle seg om en av modellene. Alle tre modeller vil kunne gi et godt og robust grunnlag for å drive kraftlaget videre på. Vi anser enighetene omkring kraftlagets rolle og retning som mye større enn uenighetene, og ser frem mot en avklaring som kan gi arbeidsro til de viktige oppgavene vi skal løse. Debatten, og uenighetene, er konsentrert om en paragraf: «6 Valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet». 2

3 Alta Kraftlag fortsetter fiberutbyggingen i Alta og omegn. Nye områder vil fortløpende være klare for oppkopling til vårt fibernett. Vi tar forbehold om at oversikten er veiledende og at utbyggingen ikke nødvendigvis inkluderer samtlige husstander i nevnte områder. Våre utbyggingsplaner i 2010 Elvebakken og Bukta Her ble utbyggingen ferdig i vår og det er helt oppkoplingsklart. Kunder er allerede koplet opp, så her er det bare å ta kontakt hvis man ønsker fiber. Nedre Tverrelvdalen Vi bygde ut store deler av Tverrelvdalen i 2009 og i år er turen kommet for resten av Tverrelvdalen. Vi starter oppkopling av kunder i Nedre- Tverrelvdalen i juni og håper at vi får like stor andel kunder der som i resten av Tverrelvdalen. Øvre Alta og Raipas Strekkingen til Øvre Alta og Raipas er i full gang og vi starter oppkopling av kunder der i juni. Gamle Sentrum og Åsveien Noen få har allerede mulighet til å få fiber på Gamle Sentrum. I løpet av 2010 vil de aller fleste i området nå få muligheten til å bli tilkoplet. På slutten av sommeren vil vi starte oppkopling av kunder i disse områdene. Hjemmeluft De fleste områdene i Hjemmeluft har vi allerede bygd ut til. I oktober/november vil vi i tilegg være klar til å kople opp kunder i Saraveien, Skogstadveien og Øverbygdveien. Nerskogen og Transfarelv I løpet av august vil de første kundene i dette området bli koplet opp. Amtmannsnes Siden vi fikk mange interessenter fra Amtmannsnes tidligere i vår ble det kart for oppkopling i år. I løpet av september vil vi være klar til å levere til våre kunder i dette området. Heitmannåsen og Skoleåsen Tidlig høst er planen for oppkobling av kunder i dette området. Apanes Kunder på Apanes vil også få fiber i år. Vi regner med at de første kundene i området blir koplet opp i september. Breverud Planlagt oppkoplingstart i dette området er i månedsskiftet juli/august. Komsa og Komsa Terrasse Komsaveien, Komsahøyden, Komsa Terrasse og Fjellveien skal etter planen være klar til oppkopling månedsskiftet juli/ august. Rafsbotn Her starter vi salgskampanje nå. Vi trenger å få forhåndssolgt til 90 kunder før vi er sikker på at utbygging vil starte. Innen 1. juli vil vi vite om vi kommer i gang med utbygging i år. Hvis vi starter i år, regner vi med at kundene blir oppkoplet i løpet av oktober

4 Nytt kundemo og åpent kont Medarbeiderne på den nye avdelingen for marked og samfunnskontakt sitter ikke lengre trygt på sine stoler. Hver tredje måned må man faktisk bytte plass etter loddtrekning. Og her nytter ingen protester. Markedsavdelingen er plassert i lokalene til den gamle kundeavdelingen og de seks ansatte på avdelingen har ansvar for både kundebehandling, support, markedsføring og salg. Etter en lang prosess med ombygging og omorganisering har den nye avdelingen gått seg til. Medarbeiderne på avdelinga hadde for så vidt ingen problemer med i finne seg til rette. I dag er det i alle fall ikke noen som synes at de er feilplassert selv om det kanskje i starten eksisterte små konsentrasjonsproblemer. Det krever tilvenning å bli plassert så pass opp til hverandre, men tilpasningen har gått greit, og markedssjef Einar Dahl får ingen skjeve blikk fra noen av hans kolleger på avdelinga. Ingen mener seg forstyrret og jobber uanstrengt med sitt. Triveligere for alle Det er klart at det nye mottaket også gjør det triveligere for kundene. Alle henvendelser kan besvares øyeblikkelig. En av oss er alltid tilgjengelig for de som kommer innom. Det ligger i sakens natur at de fleste henvendelser kommer på tele- 4

5 På den nye, trivelige markedsavdelingen er det åpent kontorlandskap. Her bytter man plass hver tredje måned. Seks medarbeidere i ny avdeling. Fra venstre Lisa W. Vidal - Synnøve Hansen - Wenke B. Nikolaisen - Einar Dahl - Silje Ingebrigtsen - Elin Hagerupsen ttak or fonen. Også da skal man slippe lange enerverende musikkpauser. Vi er tross alt seks personer som alle kan svare, sier Dahl. At de fine lyse lokalene også er til beste for arbeidsgleden er også en del av helheten. Det er dessuten svært lett å samarbeide når man sitter sammen. Informasjonsflyten går lett og behovet for lange møter er kuttet merkbart, fastslår Dahl. Komplisert organisasjon I en så pass komplisert organisasjon med svært mange gjøremål som faller på de seks medarbeiderne på avdelinga, er det ikke alltid så lett å løse alle utfordringer på sparket. Avdelinga har fått svært mange nye og ukjente arbeidsoppgaver, og når alle seks på avdelinga sitter i et kontorfelleskap er det en viss trygghet forbundet med det å ha hverandre å spille på. Står man fast i et problem er det lett å hente hjelp. Gradvis tilpasning I starten kan det vel hende at noen følte at det ble vel mye støy av forskjellig karakter, telefoner og høyrøstede mennesker. Vi har lært å tilpasse oss hverandre, og det eksisterer ikke merkbare problemer som en følge av denne «trangboddheten». Tvert i mot feirer vi suksesser med hverandre og hvert salg blir høylydt bejublet. Overlapper hverandre Slik kontorfellesskapet fungerer er det også svært lett for medarbeiderne å overlappe hverandre. Ved fravær overtar en av de andre i fellesskapet. Rullering av arbeidsoppgaver går meget enkelt. At alle må bytte kontorplass hver tredje måned, kan virke litt underlig. Det er imidlertid ikke uvanlig med denne type ordninger i mange andre kontorlandskap. Det er derfor viktig å ha ryddig skrivebord. Man vet hva man kommer til og fordelen med ordningen er at ingen ikke blir sittende på samme sted hele tiden. Det blir en ny vinkel til omgivelsene. Positive erfaringer Så langt har vi bare positive erfaringer med den nye avdelinga. Og det synes heller ikke at kundene har en negativ innstilling til det nye kundemottaket, konkluderer avdelingslederen. 5

6 Nesten ikke noe er så irriterende for folk flest som når lyset forsvinner i pæra. Nettsjef Jacob Grønn har sammen med sine ansatte målet klart; å jobbe for den høyeste grad av leveringssikkerhet. Og i fjor var det minimalt med avbrudd i nettet. Best på leverin Nettsjef Jacob Grønn i kontrollrommet kan bare fastslå at man nå er av de beste i klassen i forhold til leveringssikkerheten. Målet er leveringssikkerhet på 99,99%. Dette ble oppnådd i Målet er en leveringssikkerhet på 99,99% eller bedre. Det tilsvarer ikke levert energi til sluttbruker på ca kwh i året. I fjor ble det registrert brudd i leveransen tilsvarende kwh, altså var vi meget godt innenfor målet, og uten at vi vet det med sikkerhet så er nok dette noe av det bedre i forhold til andre nettselskap. NVE publiserer årlig disse tallene for samtlige nettseskap, disse er for 2009 ennå ikke publisert, sier Grønn. Han er meget godt fornøyd med det gode resultatet som selvfølgelig kan tilskrives mange forhold. Ikke minst det store fokus som eksisterer nettopp på leveringssikkerheten. Stabilt nett At vi har så få brudd på leveransene skyldes ikke minst sterkt fokus fra alle som jobber med nettet. Må vi ta ut nettet, er ett spørsmål som alltid skal stilles. Kan vi gjøre jobben uten utkobling? Det er alltid mange måter å foreta en utbedring på uten å måtte kutte 6

7 gssikkerhet strømmen. Det kan gjøres med omkoblinger, aggregat osv. Og at jobben skjer til riktig tid på døgnet når belastni ngen er lavest og det er til minst sjenanse for sluttbruker er også viktig, sier Grønn. At det har vært så få leveringsavbrudd skyldes også meget godt vedlikehold av nettet. Strømnettet i dekningsområdet er meget solid og stabilt. Klart mål Vårt mål er å tilstrebe den sikreste leveranse, og når målet er klokkeklart blir resultatet som oftest godt. Dette kan også illustres i at antallet planlagte utkoblinger siste år bare utgjorde rundt 25% i forhold til året før. Dette kan i noen grad tilskrives at vi satser på andre arbeidsmetoder enn tidligere for å unngå utkoblinger. Summen for ikke levert energi- ble nesten halvert i fjor i forhold til året før. Vi har altså skjellig grunn til å være skikkelig tilfreds med utviklingen, sier Grønn som mener at det faktisk kan være mulig å komme enda lengre med intens fokus på forholdet. Alta Kraftlag kan være best i klassen i landssammenheng, men det får man først vite når tallene for de andre nettselkapene foreligger. Riktig fokus Vårt mål er best mulig leveringssikkerhet. For å oppnå det best mulige resultat må alle som jobber i nettet ha riktig fokus. Derfor har vi tilbakelagt et år med rekordlavt avbrudd i kraftleveransen, sier en fornøyd nettsjef som også har hatt litt hjelp av værforholdene. Imidlertid er det meget sjeldent i dekningsområde at trær faller over linjene og skaper problemer. Trær som står for nært linjene blir fjernet hele tiden. Når det gjelder ordinært vedlikeholdet så blir det aldri kutt dersom dette kan unngås. Derfor er det i dag meget sjeldent annonser om utkoplinger som følge av vedlikehold på nettet finner veien til lokalavisa. Vedlikeholdet skjer i de aller fleste tilfellene uten strømavbrudd. Når målet er klart blir alt mye lettere, konkluderer nettsjefen som kan si seg svært tilfreds med utviklingen siste år. Vi gjør det enkelt for deg hvordan vil du ha det? Alta Kraftlag fakturerer hvert år våre medlemmer for mellom millioner kroner (nettleie, kraft og fiber). For å klare å holde de samme lave nettleieprisene, har vi sett at vi hittil har brukt for mye ressurser og brukt for lang tid for å få inn oppgjør for utsendte fakturaer. Hva gjør vi? Vi vil slå sammen alle varsler til kundene på en blankett, dette vil da være både påminnelse, stengevarsel og varsel om at kravet kommer til å bli sendt til inkasso. Vil du merke det? Hvordan vil du ha det? Dersom du betaler dine regninger i tide vil du ikke merke noen endringer i det hele tatt. Men det kan allikevel være verdt å tenke på hvordan du ønsker å motta og betale faktura fra oss, her har vi flere muligheter; efaktura: du får faktura rett inn i nettbanken, KID og beløp er ferdig utfylt og du må bare godkjenne faktura. AvtaleGiro: Du får faktura pr. papir, men slipper å tenke på å legge faktura i nettbanken på forfall. Faktura pr. mail: Her vil du få link til din faktura på e-post. Du må logge deg på «Din kontakt» på internett for å se på denne og tidligere fakturaer. En kombinasjon med efaktura og AvtaleGiro, gir deg minst mulig tasting i nettbanken og mindre kostnader dersom du i dag bruker brevgiro eller annet. Har du forresten logget deg inn på «Din kontakt» i det siste? Du finner link til dette på Her kan du gjøre prøveavregning, du finner historikk på alle dine fakturaer, historikk for dine avlesninger med grafer. 7

8 Alta Kraftlag har valgt Homebase som samarbeidspartner for sin TV-leveranse. Homebase kom inn som TV-leverandør i kraftlagets fibernett våren Homebase en for TV-opplevels Etter en utfordrende, men spennende innkjøringsfase, er vi nå svært fornøyde med det TV-produktet vi presenterer for våre kunder. selv internett og IP-telefoni, slik som Alta Kraftlag, mens TV-innhold leveres fra Homebase. Hvem er Homebase? Homebase ble stiftet i 2003 og har siden den tid endret seg, og ikke minst hatt en solid vekst. Selskapet har i dag 28 ansatte, i tillegg til 10 som jobber med support på kveldstid, og server fra sine lokaler på IT-Fornebu over kunder. Homebase leverer TV, Internett og IP telefoni over fiber. Dette gjør de i samarbeid med netteiere fra Honningsvåg i nord til Kristiansand i sør. Homebase leverer i dag tjenester i ca 25 nett spredt over hele landet. Noen av nettene leverer Homebase setter en helt ny standard for TV-opplevelsen og for moderne underholdning, og er markedets mest fleksible og spennende innholdsleverandør! Ikke minst viser selskapet en utrolig vilje til utvikling av sitt TV-produkt i en særdeles konkurransesterk bransje. Selskapet har en ambisiøs visjon; Homebase skal bli nr.1 innen digital underholdning! Med et allerede svært konkurransedyktig produkt har de i alle fall de beste forutsetningene for å lykkes. På vegne av oss selv og våre TV-kunder kan vi bare konstatere at vi gleder oss til fortsettelsen! Homebase Basis Med Homebase Basis TV-pakke har du den første byggeklossen i din nye TV-hverdag. Homebase Basis består av to deler, Viasat Start og Homebase Ekstra. I tillegg til de 21 faste kanalene i Viasat Start, kan du velge 10 egne kanaler fra utvalget i Homebase Ekstra. På denne måten kan du selv skreddersy din egen Homebase Basis TV-pakke. Som TV-kunde hos Alta Kraftlag og Homebase kan du i tillegg velge mellom ca 100 kanaler, både enkeltvis og i pakker. Vi kan tilby kanaler fra både Viasat og Canal+. Hvorfor velge TV fra Alta Kraftlag og Homebase? I tillegg til en fleksibel basispakke har TV-løsningen fra Homebase en rekke flotte funksjoner. Min Homebase du bestemmer På Min Homebase vil du til enhver tid finne en oversikt over dine produkter, muligheter for valg av ekstrakanaler, 8

9 ny standard en kjøp av tilleggstjenester med mer. Opptaksfunksjon Du bestemmer selv hva du skal se på og når du skal se på det. Ta opp favoritt programmet og se det når du har tid. Du kan ta opp programmer fra hele 15 kanaler samtidig. Med Homebase kan du sette programmer til opptak direkte fra TV-en, fra PC eller med mobilen din fra hvilket som helst sted i hele verden. Gjør du et opptak på dekoderen i stua kan du også se dette alle andre steder du også har en dekoder om det er på soverommet, eller på kjøkkenet. Alle våre kunder får minimum 10 timer opptakstid inkludert i sitt abonnement. Sett på pause Som Homebasekunde har du full kontroll over din TV-hverdag. Mens du ser et program kan du sette det på pause, og se videre når det passer deg. Da kan du også enkelt spole frem helt til du ser på direktesendingen igjen. Filmleie Har du Homebase kan du sitte i ro og mak hjemme i godstolen mens du leier en film. I vår filmtjeneste kan du velge blant mer enn 1000 filmtitler i DVD-kvalitet, og vi oppdaterer stadig både med nyheter og klassikere. Lei film når det passer deg døgnet rundt hele året. TV-portalen TV-portalen er din inngangsport til alle ekstrafunksjonene som følger med et abonnement hos Homebase. Her kan du blant annet leie film, sette programmer på opptak, få informasjon fra ditt eget borettslag og se TVprogrammet for den neste uken. Programoversikt Her finner du den komplette programoversikten. Her har du oversikt over programmene inntil en hel uke frem i tid. Det er veldig enkelt å planlegge fremover når du både får utfyllende informasjon om hvert enkelt program og har muligheten til å ta det opp. Radio Nå slipper du å ha radioen stående på hylla. Du har den på TV-skjermen din. Du kan velge blant et bredt utvalg av radiokanaler, både nasjonale, utenlandske og lokale. Arkiv Her ligger dine opptak og filmer som er tilgjengelige. Det er her du holder oversikt over dine opptak. Du kan slette de du har sett eller se det om igjen. Arkivet er veldig praktisk hvis du har tatt opp flere programmer. Homebase En komplett og fleksibel TV-opplevelse 9

10 Tirsdag 16. mars fikk igjen Altas befolkning nyte godt av samarbeid mellom oss og lokalt kulturliv. Fantastisk kraftlagsforestilling Vi fikk forespørsel om vi kunne være interessert i et samarbeid med Alta Skolekorps og Tverrelvdalen skoleog ungdomskorps, de skulle sette opp ei Commitmentsforestilling. Et slikt samarbeid mellom to korps i tillegg til at man brukere sangere og musikere fra andre musikkmiljø i Alta, er midt i blinken for ei Kraftlagsforestilling. For oss som har sett filmen og har nynnet på Mustang Sally helt siden filmen kom på begynnelsen av 90-tallet, kjente vi at vi gledet oss til å se hvordan våre lokale artister tolket irsk soul. Og vi ble ikke skuffet. Første del av konserten fikk korpsene vist fram hva de driver med til daglig og vi koste oss med svingende korpsmusikk mens vi gledet oss til det som skulle komme etter pause. Og da fikk vi bakoversveis. Et orkester med svartkledde ungdommer satte i gang med et trykk og en innlevelse vi ikke kunne drømme om. Disse ordentlige ungdommene som tidligere hadde presentert oss for mer vanlig korpsmusikk var nå forandret til råe soulmusikere med en innlevelse som vi ellers bare opplever fra langt eldre og erfarne musikere. Drillpikene vi vanligvis ser pent og skikkelig foran korpset på 17. mai var nå flotte dansere som elegant krydret musikken. Vi kan heller ikke la være å nevne de to sangsolistene, som virkelig bergtok publikum. Annette Bakstad briljerte og vekslet mellom rå soul og sarte ballader. Andreas Martin Jacobsen Vorren har en stemme og en scenesjarm som fenger både ung og gammel, her holdes ingenting tilbake. Herlig å se to unge mennesker som virkelig gir av seg selv og skaper en konsertopplevelse av de sjeldne. Vi er stolte over å få være sponsor til en slik opplevelse, og håper virkelig at flere skal få oppleve konserten. Første mulighet vil være under Alta Soul- og Bluesfestival. Foto: Altaposten/ Hanne Larsen 10

11 Nettleie Kunder med forbruk under kwh/år (husholdninger, hytter og mindre næring). Fastledd Energiledd kr/år 19,6 øre/kwh Kunder med forbruk over kwh/ år eller inntak større enn 3x250A (større næringsbygg) Fiberpriser, tilknytning Etablering enebolig ordinær ,- kr Etablering enebolig med egeninnsats ,- kr Etablering borettslag/sameie ordinær ,- kr Dette bør du vite Fastledd Energiledd Effektledd Inntil 100 kw kw Over 200 kw kr/år 8,4 øre/kwh 562 kr/år 363 kr/år 287 kr/år Alle priser er oppgitt eks. mva. Husholdninger og hytter er fritatt for mva. I tillegg kommer kraftprisen fra din kraftleverandør. Avlesningsdatoer Måleren skal i løpet av året leses av følgende datoer: 1. januar 1. mars 1. mai 1. juli 1. september 1. november Etablering kampanjepris med egeninnsats ,- kr Gjenåpning av stengt abonnement ,- kr Internett 2 mbit/s symmetrisk ,- kr/mnd. 10 mbit/s symmetrisk ,- kr/mnd. 20 mbit/s symmetrisk ,- kr/mnd. Tillegg fast IP ,- kr/mnd TV Homebase Basis ,- kr/mnd IP-telefoni Fast månedsavgift 159,- kroner/mnd. Tellerskritt kommer i tillegg Representantskap og styre Representantskapet består av: Alf Bjørn, Hanne Rosenberg, Geir Ove Bakken, Anita Håkegård Pedersen, Tor Ole Arnesen, Elin Severinsen, Jørn Eikanger, Ivar Johannes Hågensen, Reidar Kristiansen, Linda S. Pedersen, John Helland, Liv Karin Knutsen Olset, Jan Eirik Jensen, Arne Dag Isaksen Styret består av: Odd Arne Rasmussen Inger Lise Balandin Otto Erik Aas Stein Thomassen Liv Reidun Olsen Rolf Rantala, ansatt rep. Jan Robert Holsmo, ansatt rep. 11

12 Ansatte i Her e vi! kraftlaget Synnøve Hansen Supportansvarlig Ansatt siden 1986 Knut Jørgensen Prosjektleder, nett Ansatt siden 1977 Rolf Birger Olaisen Fibermontør Ansatt siden 2007 Jacob Grønn Nettsjef Ansatt siden 2006

Intro/Portaltasten/TV-portal

Intro/Portaltasten/TV-portal Brukerveiledning Intro/Portaltasten/TV-portal Velkommen til Homebase! Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder med

Detaljer

LINJESKIFT. Alta Kraftlags årsmelding 2012. Get inntar Alta. Et nyhetsbrev fra. Årgang 10. I dette nummeret: Side 9 19. Side 3

LINJESKIFT. Alta Kraftlags årsmelding 2012. Get inntar Alta. Et nyhetsbrev fra. Årgang 10. I dette nummeret: Side 9 19. Side 3 LINJESKIFT Nr 2 2013 Årgang 10 I dette nummeret: Alta Kraftlags årsmelding 2012 Side 9 19 Get inntar Alta Side 3 Et nyhetsbrev fra Direktøren har ordet Utgiver Alta Kraftlag Markveien 46, 9509 Alta Tlf.

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

LINJESKIFT. Et nyhetsbrev fra. Nr 2 2010 Årgang 7

LINJESKIFT. Et nyhetsbrev fra. Nr 2 2010 Årgang 7 LINJESKIFT Et nyhetsbrev fra Nr 2 2010 Årgang 7 Markedssjefen har ordet Utgiver Alta Kraftlag AL, Markveien 46, 9509 Alta Tlf. 78 45 09 00 Produksjon Nord-Media, Havneveien 10, 9515 Alta Tlf. 78 45 70

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2010 Nettleie fra 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie fra 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV 1. kvartal 2015 Gratulerer med ny TV Analog slukking Film-nyheter Kom i gang med WiMP KABEL-TV Kundenytt Gratulerer med ny TV Nå kan du bruke ipad-en til å boltre

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer

Massivt kanalutvalg. Størst på HD-kanaler. Homebase på mobilen! Ny TV-portal Nye websider Nye Min Homebase Spennende funksjonalitet

Massivt kanalutvalg. Størst på HD-kanaler. Homebase på mobilen! Ny TV-portal Nye websider Nye Min Homebase Spennende funksjonalitet Massivt kanalutvalg Størst på HD-kanaler Homebase på mobilen! Ny TV-portal Nye websider Nye Min Homebase Spennende funksjonalitet Nå skjer det mye! I 2008 gjennomførte Homebase en stor spørreundersøkelse

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

TV og Internett - alt via samme fiberkabel

TV og Internett - alt via samme fiberkabel TV og Internett - alt via samme fiberkabel Om samarbeidet NextGenTel leverer i samarbeid med Øvre Eiker Fibernett internett og tjenester. Samarbeidet dekker snart halve markedet i kommunen. Interessen

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Tariffering av fellesmålt anlegg. Knut Olav Bakkene

Tariffering av fellesmålt anlegg. Knut Olav Bakkene Tariffering av fellesmålt anlegg Knut Olav Bakkene 14.05.08 Fellesmåling Urettferdighet satt i system For andre nettkunder som møter en økt kostnad som følge av at noen nettkunder unndrar seg en andel

Detaljer

Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå

Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå TV Video On Demand Internett Telefoni Alt du ønsker deg. Kryss av for dine valg, og send det inn til oss så formidler vi din bestilling! Innen kort tid vil

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 46% Dette betaler du for NETTLEIE Norges

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Nettleie fra 1. juli 2008

Nettleie fra 1. juli 2008 Nettleie fra 1. juli 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen kalles nettleie. Nettvirksomheten er et monopol,

Detaljer

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Trollåsen, 30/11 2009 Innkalling til informasjonsmøte i musikkrommet på Vassbonn skole onsdag 9/12 kl 19.00 Flere beboere har siden sommeren ytret ønske om et større

Detaljer

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft Sømmelig adferd 31.10.2012 1 Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft «Sømmelig adferd» - regler for god kundebehandling.» Regler for god kundebehandling» Erfaringer og innspill

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård?

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? LYNET INTERNETT Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres til en lavere pris enn dere betaler

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN Ny fjernkontroll Fjernkontrollen er spesielt tilpasset din nye tv-opplevelse og har flere funksjoner som gjør det enkelt å styre tv-en og Get-boksen. Get tv-app som fjernkontroll

Detaljer

LINJESKIFT. Årgang 8. Et nyhetsbrev fra

LINJESKIFT. Årgang 8. Et nyhetsbrev fra LINJESKIFT Nr 2 2011 Årgang 8 Et nyhetsbrev fra Direktøren har ordet Utgiver Alta Kraftlag Markveien 46, 9509 Alta Tlf. 78 45 09 00 Produksjon Nord-Media Havneveien 10, 9515 Alta Tlf. 78 45 70 01 Design

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 Januar 2016 Nytt fra Skagerak Nettleien endres Side 2 Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 AMS til høsten byttes de første målerne Side 5 Husk måleravlesning fra 25. til 1. hver måned!

Detaljer

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1 Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei Fiberutbygging på Holmlia August 2012 30/8/12 1 Infrastruktur Viktige økonomiske utfordringer Ø HFC nettet eldes og trenger mye vedlikehold Ø Største utfordring

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold Funksjoner for fjernkontroll 3 Hva er Get filmleie? 4 1 Trykk på filmtasten 6 2 Velg film 7 3 Bekreft leie av film 7 Flere funksjoner

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer?

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? LYNET INTERNETT Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres uten investeringer

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Styret har notert seg at det er en del spørsmål og uro rundt valg av ny TV- og bredbånds-leverandør for borettslaget. For å sikre at alle andelseiere

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Tilbud på fiberbasert bredbånd og digital TV Bakgrunn På årsmøtet i VFHL 2012 ble temaet bredbånd i fjellandsbyen tatt opp igjen, og det var stor interesse

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007 Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [] Bergen, 19. november 2007 Tilbud til Ospeli borettslag på tv, bredbånd og telefoni fra BKK levert over fiber helt hjem Bredbånd fra BKK gir mulighet

Detaljer

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Get tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om Get... 2 Tilbud

Detaljer

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Her er mine beste råd og tips når det gjelder Feng shui og rot. Hva gjør ROT med oss? Problemer med å TENKE KLART? Har du MYE å gjøre? Alltid noe som «HENGER» over

Detaljer

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag.

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Multinett leverer i dag signaler for TV gjennom eget nettverk til blant annet Skovbakken borettslag. Underleverandør for TV-signaler som

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

LINJESKIFT. Årgang 8. Et nyhetsbrev fra

LINJESKIFT. Årgang 8. Et nyhetsbrev fra LINJESKIFT Nr 1 2011 Årgang 8 Et nyhetsbrev fra Direktøren har ordet Utgiver Alta Kraftlag AL, Markveien 46, 9509 Alta Tlf. 78 45 09 00 Produksjon Nord-Media, Havneveien 10, 9515 Alta Tlf. 78 45 70 01

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser Q4 2015 hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser - Q4 2015 Side 2 av 11 Dette er oss Hyttenyhetene er bindeleddet mellom hytteeieren, det offentlige

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Nils-Martin Sætrang 15.03.2014 NMS Deres dato: Deres referanse: Til alle våre kunder KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Tariffgrunnlaget

Detaljer

Digital-TV og bredbånd fra RKL

Digital-TV og bredbånd fra RKL et andelslag drevet og eid av tilknyttede borettslag og vel i Rælingen Digital-TV og bredbånd fra RKL Produktoversikt og utvalg fra DIN egen kabel-tv- og bredbåndsleverandør www.rkl.no Tlf. 9400 7500 En

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Skeibo årsmøte 12 april 2009

Skeibo årsmøte 12 april 2009 Skeibo årsmøte 12 april 2009 Saksliste Registrering av deltagere ved inngangen. Til behandling: Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder Valg av protokollfører og 2 personer til å underskrive

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

Bli kjent med den nye str mmaleren din

Bli kjent med den nye str mmaleren din Bli kjent med den nye str mmaleren din JÆEV013 fg AMS-folder Jæren Everk.indd 1 10.02.2016 13.46 1. Display (LCD) 2. Statusindikator 3. Målernummer 4. Forbruksindikator 5. Trykknapp til strømbryter 6.

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DEL2002 Elektronisk

Detaljer

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss.

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss. Herre skole Dato: 11.12.17 Foreldreinfo Herre skole nr. 04 2017-18 Til foreldre og foresatte Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss.

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer