3år 180 studiepoeng. 15. april, søknadsfrist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3år 180 studiepoeng. 15. april, søknadsfrist"

Transkript

1 Målet er å utdanne grafiske designere med en kompetanse som balanserer praktiske ferdigheter og formgivningsevne med analytisk dyktighet og konseptuell kreativitet. 3år 180 studiepoeng «På Høgskolen i Gjøvik får man en god forståelse for den rollen design har for mennesker og samfunnet vårt» 15. april, søknadsfrist Nina Lysbakken, avgangsstudent 2008, gull for beste studentprosjekt i Visueltkonkurransen pt. doktorgradsstipendiat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (aho)

2 Høgskolen i Gjøvik bachelor i mediedesign «Kombinasjonen av en praktisk og akademisk tilnærming til design fungerer veldig bra!» Alexander Prestmo, 2. klasse mediedesign 22

3 UNIKT Bachelor i mediedesign ved Høgskolen i Gjøvik er en profesjonsrettet utdanning innen grafisk design (også kalt visuell kommunikasjon, grafisk kommunikasjon eller kommunikasjonsdesign). Studiet ble etablert i 2003 og er vel innarbeidet. Selv om utdanningen er praktisk og studentene ender opp med en forseggjort mappe med designprosjekter, skiller utdanningen seg ut fra de fleste utdanninger innen grafisk design med en akademisk profil der designrelevant teori og skriftlig kommunikasjon vektlegges på en systematisk og forpliktende måte. Kritisk refleksjon, etisk overveielse, informert situasjonsanalyse, kreativ konseptbygging, brukersentrert fokus, uttrykksfull formgivning, solid håndverk og skriftlig framstillingsevne er alle viktige og nødvendige aspekter ved moderne designutøvelse. delt fokus på tradisjonell grafisk design og moderne informasjonsdesign Studielengde: 3 år, heltid Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i mediedesign [Bachelor of Arts in Media Design] Opptakskrav: Generell studiekompetanse Opptak: Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april

4 VÅR PROFIL Selv om Bachelor i mediedesign er en praktisk formgiverutdanning inneholder studiet en rekke designrelevante tekniske fag (som fargestyring og trykksaksproduksjon), designrelevante samfunnsfag (som prosjektstyring og medierett) og designrelevante humaniorafag (som fotografihistorie og typografihistorie). Utdanningen forholder seg til papirbaserte medier, interaktive digitale medier og skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom. Bachelor i mediedesign har et todelt fokus på henholdsvis tradisjonell grafisk design og moderne informasjonsdesign: Det er fine omgivelser rundt skolen, noe som gjør det mulig å studere ute når det er fint vær. Studiet er orientert mot både papirbaserte og digitale medier Grafisk design Med hovedvekt på typografi, redaksjonell design og solid håndverk. Typografi kan defineres som design for lesing, og dreier seg om effektiv skriftspråklig kommunikasjon og budskapsformidling ved hjelp av visuell strukturering av tekst, visuell komposisjon og bruk av skrift som et artikulerende og ekspressivt virkemiddel. I studiet inngår oppgaver innen webdesign, bokdesign, tidsskriftdesign, avisdesign, emballasjedesign, kalligrafi og skriftdesign. Omfattende prosjekter innen strategisk design som visuell profilering av bedrifter og store arrangementer inngår også. Informasjonsdesign Med fokus på brukervennlighet, inkluderende utforming og allmenn nytte. Begrepet informasjonsdesign refererer til design av komplekse grafiske brukergrensesnitt, ofte basert på ulike former for brukersentrert systemutvikling. For eksempel design for digitale kommunikasjonsplattformer og interaksjonsmiljøer i form av brukergrensesnitt og applikasjoner for web, lesebrett og mobil, design av papirbaserte eller elektroniske blanketter, design av informasjonsgrafikk i form av diagrammer og tematiske kart, design av rutetabeller og design av bruksanvisninger. Og ikke minst design av skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom. Personlig Utdanningen er veiledningsintensiv og bærer preg av et pedagogisk opplegg basert på konstruktiv kritikk og veiledning ansikt til ansikt. Studenter og lærere blir godt kjent med hverandre i løpet av studie tiden, og det legges vekt på uformell coaching og rådgivning av enkeltstudenter. Studiet er svært populært og det er knapt frafall i løpet av de tre studieårene. Det tas kun opp 25 studenter hvert år Scenarieteknikk er en av flere metoder som brukes i designprosjektene ved Bachelor i mediedesign.

5 De praktiske designprosjektene baserer seg på utstrakt bruk av underveisveiledning i gjentatte omganger. Lærerene som veileder de praktiske designprosjektene er erfarne grafiske designere, hvorav et flertall er praktiserende heltidsdesignere på høyt nivå. En rekke av de praktiske designprosjektene er reelle prosjekter Veilederne er erfarne grafiske designere Realistiske prosjekter Bachelor i mediedesign er et helstøpt studium med indre sammenheng og progresjon. Sentralt i studiet er en kontinuerlig rekke av praktiske designprosjekter (fra første til siste semester). Det fokuseres både på analyse, konseptbygging, formgivning og håndverksmessig grundighet. De praktiske designprosjektene er basert på metodisk mangfold. Dette reflekterer en uensartet designverden i stadig forandring, der det i praksis anvendes mange ulike metodiske tilnærminger og der oppgaven vel så mye kan dreie seg om problemdefinisjon som problemløsning. Oppmerksomheten rettes mot behov hos både oppdragsgiver, målgruppe/sluttbruker og samfunnet rundt. Emballasjedesign. I dette tilfellet et CDcover med innmat, 6. semester. Dyktige lærere

6 Bokserieprosjekt, 6. semester. 03 Bokomslag og innmat. Reelt prosjekt med ekstern oppdragsgiver, 3. semester omslaget ferdig trykt, med pp-folie og spotlakk Informasjonsarkitektur, 5. semester. Redesign av et vitenskapelig e-tidsskrift, for web og mobile enheter. Reelt prosjekt med ekstern oppdragsgiver. Skriftdesign, 6. semester. 04 Katalogprosjekt, 5. semester. Reelt prosjekt med HiG som oppdragsgiver.

7 Bokserieprosjekt, 6. semester.

8 07 Kalligrafiprosjekt, 4. semester Plakatdesign, 6. semester. & 03 Logo- og profileringsprosjekt, 6. semester Skriftdesign, 6. semester Bokserieprosjekt, 6. semester. 04 Redesign av vitenskapelig tidsskrift, 3. semester. Omslag og innmat.

9 04 Strategisk design, 4. semester. Komplett visuell profil for Ski NM. Reelt prosjekt med ekstern oppdragsgiver & 06 Avisprosjekt, 6. semester., & 03 Veifinningsprosjekt, 6. semester.

10 Studietur til London i 5. semester (for å besøke designbyråer, designskoler og designmuseer). I det faglige opplegget inngår en studietur til Roma i 3. semester (for å studere vår klassiske skrifttradisjon i en håndverksmessig og kulturhistorisk sammenheng) viktigere enn noensinne å kjenne egen faghistorie Teori og historie Studiets systematiske integrering av design- og praksisrelevante historiefag er basert på premisset om at det i dag er viktigere enn noensinne å kjenne egen faghistorie. Blant annet for å kunne generalisere og se latente sammenhenger på tvers av medieformer og tidsperioder for på kreativt vis å kunne utvikle gode design løsninger for e-bøker og digitale interaksjonsmiljøer der konvensjoner eller standarder ennå ikke er etablert. Og ikke minst: For å kunne ha et bevisst og reflektert forhold til designhistorien og vår visuelle samtidskultur for å unngå enkle oppskriftløsninger, innholdsløse konvensjoner eller uinformerte historiske etterligninger. Essayskriving Essayskriving inngår som en viktig aktivitet i utdanningen og sørger for effektiv formidling av fagstoff, fremmer kritisk refleksjon og analytiske ferdigheter og oppøver den skriftlige formuleringsevnen. Essayskriving kombinert med systematisk veiledning underveis i skriveprosessen fremmer også ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst av avgjørende betydning for grafiske designere som arbeider med redaksjonell design. 03 Labber, studio og bibliotek Utdanningen er knyttet til Medieteknologilaboratoriet ved Avdeling for informatikk og medie teknikk og drar fordel av å befinne seg i omgivelser med en god teknisk infrastruktur. Forholdene er lagt til rette for en interessant tverrfaglig studiesituasjon med tilgang på vel utstyrte mac-labber for papirbasert og elektronisk publisering, samt studioer og labber for stillbildeopptak, lyd- og videoredigering, fargestyringsøvelser og brukertesting. Høgskolens labber er åpne 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Biblioteket har en omfattende og stadig voksende samling av historisk og dagsaktuell faglitteratur innen typografi, grafisk design og informasjonsdesign. I tillegg abonnerer biblioteket på en lang rekke design faglige og medietekniske tidsskrifter og årbøker. Campusbokhandelen fører et godt utvalg av designfaglig litteratur. 04 Høgskolens laboratorier er åpne 24 timer i døgnet, 7 dager i uken 03 Høgskolen har et flott fotostudio for produkt- og portrettfotografering. 04 Høgskolen har flere velutstyrte mac-labber alltid med oppdatert programvare og et omfattende skriftbibliotek.

11 Utveksling Karriere Videre utdanning Utdanningen avsluttes med en godt besøkt avgangsutstilling. Utstillingen er åpen for alle og avholdes den første uken i juni. For femte semester har Bachelor i mediedesign avtaler om plasser ved to prestisjefulle britiske designutdanninger som vi har særlig gode relasjoner til: Central Saint Martins College of Art and Design i London (Graphic Design) og University of Reading (Typography & Graphic Communication). Det er også mulig å ta femte semester ved andre utenlandske universiteter. Fullført studium kvalifiserer til arbeid som grafisk designer eller andre former for designrelatert yrkesutøvelse. For eksempel i design byråer, reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer, konsulentselskap som arbeider med webutvikling og interaksjons design, forlag, aviser, bedrifter som utvikler teknisk dokumentasjon, museer og andre organisasjoner innen kultursektoren, kringkasting og grafiske produksjons bedrifter. Og stadig oftere, i virksomheter innen privat og offentlig sektor som har markeds- og informasjonsavdelinger med intern ansatte designere eller andre stillinger som krever designfaglig kompetanse. Etablering av egen designpraksis er også en mulighet. Fullført studium bidrar til kvalifisering for undervisningsstillinger i videregående skole, ved folkehøgskoler, ved private fagskoler og innen høgere utdanning. Utdanningen, med sin akademiske profil og vektlegging av skriftlig framstillingsevne, kvalifiserer på en særdeles god måte til mastergradsstudier innen design og visuell kommunikasjon i inn- og utland inkludert Master i brukersentrert mediedesign ved Høgskolen i Gjøvik. De siste par årene har en rekke studenter fra mediedesign på Gjøvik utmerket seg som masterstudenter ved eksempelvis Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen og University of Reading i England. Målgruppe Bachelor i mediedesign er egnet for alle med generell studiekompetanse og interesse for design. Utdanningen passer spesielt godt for søkere med generell studiekompetanse fra Medier og kommunikasjon eller Studiespesialisering med formgivningsfag på videregående skole, og for kandidater som har tatt grafisk design ved private fagskoler eller folkehøgskoler. Det samme gjelder for typografer og mediegrafikere med generell studiekompetanse eller realkompetanse. I praksis tas det hvert år opp noen søkere som allerede har komplette bachelorutdanninger fra andre universiteter og høgskoler. Opptak er basert på karakterer og generell studiekompetanse (det eneste unntaket er individuell vurdering av søkere over 25 år med realkompetanse). Opptak er ikke basert på vurdering av portefølje eller opptaksprøver og intervju, slik som det oftest er for designutdanninger. Opptak er basert på karakterer og generell studiekompetanse KONTAKTINFORMASJON Førsteamanuensis Ole Lund [studieprogramleder] Høgskolelektor Ole Edward Wattne Høgskolelektor Eivind Arnstein Johansen Sentralbord tlf &

12 Design: Henrik Steen Karlsen (student i 3. klasse, Bachelor i mediedesign, 22) Fotografi: Espen Dalmo (8thsession.com), Oda Hveem (visuello.no), Eivind Arnstein Johansen, Henrik Steen Karlsen (hskarlsen.com), Ole Lund og Lars Jonas Pedersen (gang Interaktiv) Trykk: 07-gruppen Aurskog Høgskolen i Gjøvik Avdeling for informatikk og medieteknikk Medieteknologilaboratoriet Juni 22

13 3 år 10+ essay 20+ designprosjekter 180 Den faglige kjernegruppen ved Bachelor i medie design består våren 22 av følgende lærere: Første amanuensis II Ole Christian Bergan (grafisk designer), gjestelærer Veronika Burian (skriftdesigner), førsteamanuensis II Jesper Egemar (grafisk designer), førsteamanuensis II Roger Erlandsen (foto historie og bildekommunikasjon), professor II Aud Gloppen (grafisk designer), gjestelærer Helene Jenssen (kalligraf), høgskolelektor Eivind Arnstein Johansen (informasjonsdesigner), første amanuensis og studieprogramleder Ole Lund (typografi og informasjondesign), professor II Jan Michl (designhistorie og designteori), høgskolelektor II Vera Pahle (grafisk designer) og høgskolelektor Ole Edward Wattne (informasjonsdesigner). 20+ fag 2studieturer: Roma og London RIV AV HER FOR BOKMERKE studiepoeng 15. april søknadsfrist bachelor i mediedesign hig.no/mediedesign

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Studiekatalog 2007/2008

Høgskolen i Gjøvik. Studiekatalog 2007/2008 Høgskolen i Gjøvik holder til på Kallerud på Gjøvik. HiG består, foruten fellesadministrasjonen, av 5 institutt. Hvor du henvender deg avhenger av hvilke spørsmål du måtte ha. Sentralbordet er bemannet:

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Den faglige tilretteleggingen og utviklingen av studiet er underlagt IGM, som også stiller med forelesere og veiledere. Studere og jobbe samtidig

Den faglige tilretteleggingen og utviklingen av studiet er underlagt IGM, som også stiller med forelesere og veiledere. Studere og jobbe samtidig Skreddersydd for markedets behov Både de som kommer til IGM for å heve kompetansen, og bedriftene som er avhengige av denne kompetansen er klare på følgende: Omstilling og fornyelse krever mer enn beherskelse

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER 2015 NORGES KREATIVE HØYSKOLE OSLO BERGEN TRONDHEIM BACHELORSTUDIER Grafisk design Interiør Journalistikk Kreativ markedskommunikasjon FAGSKOLESTUDIER 3D og animasjon KONTAKT OSS nkh.no 815 68 090 info@nkh.no

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

Internettmarkedsføring. Noroff Fagskole August 2013

Internettmarkedsføring. Noroff Fagskole August 2013 Internettmarkedsføring Noroff Fagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole Trondheim Noroff Fagskole Oslo Noroff Fagskole Stavanger Noroff Fagskole Bergen Noroff Fagskole Kristiansand

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

Innhold. westerdals.no

Innhold. westerdals.no Innhold Om Westerdals Oslo ACT Studietilbud bachelor Avdeling for Film, TV og spill Avdeling for Teknologi Avdeling for Kunstfag Avdeling for Kommunikasjon Avdeling for Ledelse Studiemiljø Kontakt med

Detaljer

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no BACHELOROPPGAVE: Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no FORFATTERE: Marte Johnsen Mette Pernille Hellesvik DATO: 15.05.2013 Sammendrag av Bacheloroppgaven

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Interaksjonsdesign 1. Noroff fagskole AS August 2013

Interaksjonsdesign 1. Noroff fagskole AS August 2013 Interaksjonsdesign 1 Noroff fagskole AS August 2013 Utdanningssted: Noroff fagskole AS: Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Fredrikstad og fjernundervisning Utdanningstilbud: Interaksjonsdesign

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer