STUDIEHÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEHÅNDBOK 2012 2013 BACHELOR I SYKEPLEIE"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

2 GENERELL INFORMASJON... 4 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 5 ANSATTE... 6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 8 Resepsjonen... 8 Datoer for studieåret StudentWeb... 8 Its learning... 8 Studiekort/Nøkkelkort... 8 Husregler... 9 Kopiering... 9 Datatilgang... 9 Datautskrift... 9 Studiefinansiering - lån... 9 Studentbetaling Kollektiv ulykkeforsikring for studenter Miljøtiltak Samtaletilbud Grupperom Garderobeskap Undervisningslokale i Møllendalsbakken Søknad om parkeringskort Sykkel- og bilparkering Bekreftelser Navneskilt i praksis EKSAMENSFORSKRIFT Forskriftens virkeområde Definisjoner i denne forskrift Adgang og oppmelding til eksamen, forprøve og praksisperiode Oppnevning av sensorer Målform Uteblivelse og trekk fra eksamen og forprøve Tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår Tillatte hjelpemidler ved eksamen

3 9 Karakterfastsetting og kunngjøring av eksamensresultat Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting Studierett og rett til å gå opp til eksamen (1) Styret avgjør om vilkårene for å bli tatt opp som student eller for å gå opp til eksamen uten å være opptatt som student (privatist) er oppfylt., jf lov om universiteter og høyskoler Privatister Annullering av prøve eller oppgave, utestenging fra eksamen Utfyllende regler til eksamensforskriften Ikrafttredelse UTFYLLENDE RETNINGSLINJER TIL EKSAMENSFORSKRIFTEN BESTEMMELSER OM FUSK OG PLAGIERING FORSKRIFT OM KRAV TIL BACHELORGRAD UTDRAG AV HØGSKOLENS STYRINGSSTRUKTUR Høgskolestyret Studentrådet Studentallmøte Klasseutvalg Kvalitets- og læringsmiljøutvalg (KLMU) Fagråd Felles Klagenemnd STUDENTARBEIDET PÅ HØGSKOLEN REGLEMENT FOR STUDIEDELTAKING (Bachelor i sykepleie) Praksisstudier Teoretiske studier Fritak fra obligatorisk studiedeltaking RETNINGSLINJER FOR permisjon (bachelor i sykepleie) Søknad om overflytting PRAKSISUNDERVISNINGEN (bachelor i sykepleie) Generelle bestemmelser Arbeidsmiljø - studentrettigheter Praksisperiodene - vaktturnus Reglement for arbeidsantrekk STUDIER I UTLANDET (bachelor i sykepleie)

4 ETISKE RETNINGSLINJER ved oppgaveskriving (BiS) Retningslinjer ved seksuell trakassering Retningslinjer for skikkethetsvurdering (bis)

5 GENERELL INFORMASJON Haraldsplass diakonale høgskole er en del av Bergen Diakonissehjem sin virksomhet. Bergen Diakonissehjem er en diakonal institusjon innen Den norske kirke, og har som formål å fremme kristen omsorg for mennesket. En del av virksomheten er å drive utdanningsvirksomhet. Bergen Diakonissehjem driver i tillegg Haraldsplass Diakonale Sykehus, Garnes Ungdomssenter, og eier 50 % i Solli Distriktspsykiatriske Senter. Institusjonen ble grunnlagt i 1918, og utdanning av diakonisser med sykepleierutdanning var fra starten av en vesentlig del av virksomheten. Bachelor i sykepleie er en diakonal utdanning som har som formål å dyktiggjøre og bevisstgjøre til utøvelse av sykepleie ut fra et kristent verdigrunnlag. Rammene for Bachelor i sykepleie er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Ved Bachelor i sykepleie er det en kapasitet på 285 studieplasser fordelt på 3 årsenheter med heltids- og deltidsstudenter. Ved høgskolen gis også tilbud om videreutdanning i palliativ omsorg, en tverrfaglig videreutdanning rettet mot arbeid med alvorlig syke og døende pasienter (60 studiepoeng, påbygg 30 studiepoeng), samt videreutdanning i legevaktsykepleie (60 stp), videreutdanning i kommunehelsetjeneste (60 stp) og tverrfaglig videreutdanning i veiledning (60 studiepoeng). Høgskolen har ca. 40 ansatte i fulltids- og deltidsstillinger ved de to avdelingene. Av disse utgjør ca. 25 undervisningsstillinger, mens øvrige ansatte arbeider innen administrasjon, bibliotek og vaktmester/renhold. 4

6 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG Høgskolen er en del av stiftelsen Bergen Diakonissehjem, som har som formål å fremme kristen omsorg for mennesket (ref. grunnreglene for Bergen Diakonissehjem) Høgskolens visjon er å utdanne og utruste mennesker til kompetent, omsorgsfull og modig tjeneste for mennesker. Dette gjøres ved at høgskolen: - Driver utdannings- og utviklingsarbeid innen fagområdene sykepleie, omsorg, veiledning, etikk, diakoni og sjelesorg - har utdanningsprogram som tar utgangpunkt i et verdigrunnlag der utvikling av mennesket som person, og der de lokale og globale felleskap, er i fokus - samarbeider med utdanningsmyndigheter, andre aktuelle deler av samfunnet og Kirken - har et nettverkssamarbeid med relevante samarbeidspartnere innen utdanning forskning og arbeidsliv, nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten bygger på et kristent trosgrunnlag, som utfordrer oss til tjeneste for Gud og mennesker. I dette inngår: - bekjennelse til den treenige Gud, verdens skaper, opprettholder og frelser - tro på at Gud har skapt mennesker til å leve i samfunn med Gud og hverandre og med ansvar ovenfor Gud, medmennesker og seg selv - Guds kjærlighet, tilgivelse og fordring, som et forbilde på hvordan vi mennesker skal forholde oss til hverandre - en forståelse av diakoni som tjeneste for Gud ved aktiv handling overfor medmennesker. Dette utfordrer oss konkret til: - solidaritet og barmhjertighet overfor lidende mennesker i hele verden - ivaretakelse av enkeltmenneskets unike verdi, menneskelivets ukrenkelighet og grunnleggende menneskerettigheter - et aktivt samfunnsengasjement mot urettferdighet og krenkende politiske systemer - en særlig oppmerksomhet mot menigheter og diakonale institusjoner - å gi innhold til begrepet kompetanse med hjertevarme. Godkjent av høgskolestyret mai

7 ANSATTE ADMINISTRASJON (Ekstern tlf., ring intern nr.) Intern nr. Konst. rektor Ingrid O. Torsteinson Adm. og utdanningsleder Ingrid O.Torsteinson (permisjon høst 2012) Studieleder BiS Margareth Haukom Driftssjef Haakon Georg Grung Moe Salgs- og markedssjef Geir Johannessen / Studiekonsulent (Bachelor) Inger Taule Bjørkhaug Studiekonsulent (videreutdanningene) Greta Halseth Resepsjonsmedarbeider (Ekspedisjonen) Susann Angell Næss Økonomikonsulent Randi Fauskanger Bibliotek 3. etg. Hovedbibliotekar Irene Hunskår Avd. bibliotekar Anne Berit Lie Servicefunksjoner Renholdsleder Ingunn Haukås Vaktmester Einar Hønsi For adresser til ansatte se: (under fanen Om høgskolen ) 6

8 BACHELOR I SYKEPLEIE Intern tlf.: Alvsvåg, Herdis professor / faglig utviklingsleder Bygstad-Landro, Marte høgskolelektor Einarsen, Kari Anne høgskolelektor Gammersvik, Åse høgskolelektor / kvalitetskoordinator Giske, Tove førsteamanuensis / Fou-leder Grøthe, Åse høgskolelektor Haugland, Britt høgskolelektor / internasjonal koordinator Hillestad, Ingrid høgskolelektor Kristoffersen, Ingfrid høgskolelærer Kuven, Britt M. høgskolelektor Leivestad, Nina høgskolelektor Martinsen, Kari professor Molvik, Jane høgskolelektor Monstad, Nina Jenny T. høgskolelektor Pedersen, Karen Louise førstelektor Stikholmen, Tone høgskolelektor Tuven, Kristin høgskolelektor Øye, Linda høgskolelektor Aarheim, Kjell Arne førstelektor TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PALLIATIV OMSORG Ellingsen, Sidsel førstelektor/stipendiat Roxberg, Åsa førsteamanuensis Sekse, Ragnhild førsteamanuensis VIDEREUTDANNING I LEGEVAKTSYKEPLEIE Holm-Hansen, Elisabeth førsteamanuensis Mjeldheim, Marta høgskolelærer Førland, Oddvar førsteamanuensis VIDEREUTDANNING I KOMMUNEHELSETJENESTE Aarheim, Kjell Arne førstelektor TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I VEILEDNING Braathen, Espen førstelektor Bye, Ivar August høgskolelektor Bårdsen, Berit høgskolelektor Lassen, Rasmus høgskolelektor Lystrup, Morten høgskolelektor

9 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Resepsjonen Høgskolens ekspedisjon er åpen mandag til torsdag i tiden kl. 9: og , fredag stengt. Datoer for studieåret Siste dag før jul: 14. desember 2012 Første dag etter jul: 2. januar 2013 Påskeferie: 23. mars. Første dag etter påske; 2. april 2013 Siste dag i semesteret: 14. juni 2013 StudentWeb StudentWeb er en nettbasert tjeneste som er utgangspunktet for alt som har med dine studier å gjøre. Link til StudentWeb finner du på vår hjemmeside. Pålogging gjøres ved hjelp av ditt personnummeret og PINKODE, som fås ved studiestart. På StudentWeb kan du blant annet: - Oppdatere semesteradressen din og annen kontaktinfo* - Oversikt over diverse skjema som du må lese igjennom og godkjenne - Oversikt over din Utdanningsplan (som må godkjennes ved oppstart av hvert semester) - Bestille karakterutskrift - Oversikt over alle dine eksamensresultater - Oversikt over hva skolen rapporterer til Lånekassen - Hente ut betalingsinformasjon for å betale semesteravgiften - Bytte PINKODE * Du er selv ansvarlig for å melde adresseendring, både e-postadresse og postadresse, til høgskolen via StudentWeb. Its learning Its learning er høyskolens e-læringsplattform. Link til Its learning finner du på vår hjemmeside. Her må du legge inn viderekobling til din private e-post for på den måten å motta all informasjon som skolen sender ut. Studentnummeret ditt er Brukernavn og passord er PINKODE, som fås ved studiestart. Dersom du glemmer PINKODEN har du 5 forsøk. Hvis kontoen låser seg, vent 15 minutter og forsøk igjen. Dersom dette ikke hjelper, gå inn på Studentweb og klikk på Send PINKODE med e-post. Tilsendt PINKODE vil ikke åpne opp kontoen din før kl 21:00, så du må vente til etter dette tidspunkt.. Studiekort/Nøkkelkort Høgskolen utsteder studiekort til alle studenter. Kortet er kun gyldig med påført semestermerket som fås i resepsjonen etter at høgskolen har registrert innbetaling av semesteravgift. Kortet fungerer som adgangskort, utskriftskort og lånekort på biblioteket. Ved tap av studiekort må studenten selv dekke utgiftene til nytt kort, pris kr 300. Dette kan bestilles ved å sende mail til Hoveddøren er stengt etter kl 16:00 på hverdager. Døren er også stengt på lørdager og helligdager. Det må da brukes adgangskort for å komme inn i bygget. Høgskolen bruker et databasert adgangssystem, d.v.s. at vi til enhver tid kan kontrollere hvem som har gått inn i 8

10 bygget etter at hoveddøren er stengt. Ved tap av kortet, meld fra til skolen. Kortet må ikke lånes ut til andre. Vær oppmerksom på at det er montert alarm i høgskolebygget. Alarmen er på mellom kl og kl Husregler For at ting skal fungere greit på høgskolen, ønsker vi at du noterer deg følgende: - Ytterklær henges på garderobestativet i 1. etg. eller i 2. etg. - Våte paraplyer settes i paraplyholder ved inngangen - Røyking er ikke tillatt innenfor høgskolens lokaler eller ved inngangen til undervisningsbygget. Røyking er kun tillatt utendørs til høyre for plenen, i atriet foran bygningen. - Det er ikke tillatt å ta med barn i undervisningen. - Mobiltelefoner må være avslått under undervisning og eksamener. - Nyt mat og drikke i kantinen - Returnere tomflasker til kantinen - Høgskolen er ikke ansvarlig for gjenglemte eiendeler eller eiendeler som er mistet i undervisningsbygget. Studentene frarådes derfor til å ha med større pengesummer eller verdisaker. Kopiering Kopieringsmaskinen i 1. etasje er til bruk for studentene og koster 1 kr pr side. Maskinen er tilkoblet et webbasert betalingssystem (SafeCom) der studentene må kjøpe kopier på nett for å kunne kopiere. Egen bruksanvisning finnes i hylle ved kopimaskinen i 1. etg. og på Its Learning. Datatilgang Det er ca. 15 datamaskiner med tilgang til internett til bruk for studenter. Disse er plassert på eget datarom i 3 etg., grupperom og ellers i undervisningsbygget. Du får tildelt brukernavn og passord ved studiestart. Det er trådløst nettverk i hele høgskolebygget som er tilgjengelig for alle studenter. Påloggingsveiledning ligger på Its Learning og kan også fåes ved henvendelse i resepsjonen. Det oppfordres til at man er hensynsfull overfor medstudenter i bruk av bærbare maskiner på steder hvor det forventes ro. Datarommet kan stenges av en dag før eksamen og ved intern opplæring/kursing. Dette informeres det om via Its Learning ca. 1 uke før. Det gjelder egen avtale for bruk av høgskolens datamaskiner som skal godkjennes av alle studenter ved studiestart. Dette gjøres via StudentWeb. Datautskrift Datautskrift gjøres enten via kopimaskin i 1. etg. eller skriver på datarommet i 3. etg. Utskrifter kjøpes via det webbaserte betalingsystemet SafeCom. Pris pr utskrift er kr. 0,75. Nye studenter får en startkonto på kr. 50,-. Innestående beløp ved avsluttet studie refunderes ikke. Studiefinansiering - lån Studenter ved Haraldsplass diakonale høgskole kan søke studielån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Nærmere regler finnes i informasjonsmateriell fra Lånekassen, se 9

11 Studentbetaling Som Bachelorstudent ved vår høgskole må du betale en avgift på 1.705,- kr per semester (pr. høsten 2012). Det er til dekning av ulike omkostninger som bl.a. IT-tilgang, lisenser e-læringsprogram, Kopinoravgift, studiekort, vask av arbeidstøy, kollektiv ulykkesforsikring samt en medlemsavgift til Studentrådet. Som student er du også medlem av Studentsamskipnaden i Bergen og må betale en avgift på 470,- kr per semester. Avgiften til SIB må være betalt før Lånekassen utbetaler studielån. Studenter som ikke har betalt alle avgifter for semesteret, kan ikke melde seg opp til eksamener og prøver ved Bachelor i sykepleie. Kollektiv ulykkeforsikring for studenter Denne forsikringen gjelder innenfor høgskolens område i ordinær undervisningstid, samt utflukter og arrangementer i høgskolens regi og under dennes ledelse og ansvar. Forsikringen gjelder også ulykker som rammer studenter ved utplassering i arbeidslivet (praksis i Norge og i utlandet) under arbeid på praksisstedet i arbeidstiden og på direkte reise mellom hjem og praksissted. Dekningen gjelder behandlingsutgifter begrenset inntil 0,5 G, invaliditets-erstatning begrenset oppad til 10G kr ved 100 % medisinsk invaliditet, og 1G ved død. Ved skade skal studieleder varsles skriftlig pr. e-post. Miljøtiltak Hver dag kl. 08:00-08:10 er det andakt i kapellet på Søsterhjemmet. Studenter og ansatte har her felles ansvar. Høgskolen har kantine der det er mulig å kjøpe mat og drikke. Middag kan kjøpes i kantinen på sykehuset. I løpet av året arrangeres det sosiale samvær for studenter og ansatte ved skolen (seminar, festsamvær, turer osv.) Ved institusjonen ellers er det faste gudstjenester, andakter og foreninger. Samtaletilbud Gjennom avtale med Sjelesorgsenteret ved Bergen Diakonissehjem på Haraldsplass kan studenter få tilbud om sjelesørgerisk veiledning. Studentene må selv ta kontakt med Sjelesorgsenteret på telefon Grupperom - Dersom et bestilt grupperom ikke er opptatt etter 15 minutter kan det benyttes av andre - Grupperom skal ikke brukes av enkeltpersoner til f. eks. lesing. Det henvises til Lesesalen - Møterom 205 og 305 er forbeholdt til bruk for ansatte - Før du forlater et grupperom eller et klasserom - husk å: - Rydd og sett på plass stolene - Lukk vinduene - Slukk lyset - Lukk døren (dette er viktig for at ventilasjonssystemet skal virke optimalt). 10

12 Garderobeskap I 2. etg. er det utplassert garderobeskap til utleie for 100 kr/året. I tillegg må det betales et depositum på kr 100 ved utlevering av nøkkel. Leie av garderobeskap ordnes i resepsjonen i åpningstiden. Ved inngåelse av leieforholdet forplikter du deg til å holde skapet ryddig og rent. Er du student på bachelor i sykepleie har du selv ansvar for å bringe brukte uniformer tilbake til sykehuset. Det er ikke anledning til å oppbevare mer enn 1 stk. uniform i garderobeskapet. Garderobeskapet skal tømmes for alt innhold innen 10. juni hvert år for renhold. Skap som ikke er tømt innen fristen, blir åpnet og tømt av høgskolen. Biblioteket Biblioteket skal dekke faglige behov både for studenter og ansatte innen undervisning, oppgaveskriving, forskning og administrasjon. Bokbestanden består av omlag 8000 bind innen fagområdene sykepleie, diakoni, etikk, sjelesorg, omsorg ved livets slutt, veiledning og pedagogikk. Videre har biblioteket en egen samling med pensumlitteratur for de ulike utdanningene. Høgskolen har 80 trykte tidsskrift i løpende abonnement i tillegg til elektroniske tidsskrift i fulltekst via Helsebiblioteket. Biblioteket er betjent av bibliotekar på hverdager i tiden kl Våre brukere er primært egne studenter og ansatte, men biblioteket er også åpent for eksterne brukere. Både bøkene og tidsskriftbestanden er registrert i BIBSYS. Videre er biblioteket medlem av Helsebiblioteket og har via dette offentlige nettstedet tilgang til utenlandske databaser og tidsskrifter med oppdatert fagkunnskap innenfor fagfeltene høgskolen tilbyr undervisning i. Lånereglement Studenter ved Haraldsplass diakonale høgskole bruker studentkortet som lånekort. Eksterne lånere får lånekort på biblioteket eller kan bruke lånekort fra et annet BIBSYSbibliotek. Utlånstid på bøker er 1 måned. Videofilmer lånes ut på dagslån. Tidsskrifter er ikke på utlån. Pensumbøker fra pensumsamlingen lånes ut på dagslån. Bøkene kan beholdes til påfølgende dag kl Eksemplarer av pensumbøker i vanlig utlånssamling har lånetid på 14 dager. Det er anledning til å forlenge lånetiden dersom dokumentet ikke er reservert for en annen låner. Alle lån er låntakerens personlige ansvar. Lån derfor ikke bøker videre til andre! Det blir sendt ut i alt 3 purrebrev fra biblioteket på ikke-tilbakeleverte dokumenter. Etter 3. gangs purring sendes en giro med krav om erstatning. Tapte dokumenter skal erstattes etter fastsatte regler. Tap av lånekort må meldes til biblioteket. Meld også fra om navne- og adresseendringer. Undervisningslokale i Møllendalsbakken 7 Høyskolen leier et klasserom og 2 grupperom i Møllendalsbakken 7, 6. etg. Her avholdes først og fremst undervisning for skolens videreutdanninger. Til lokalene skiftes adgangskoden hver uke, og ansvarlig lærer informerer om dette til det enkelte kull. Det finnes et eget kantinetilbud for brukerne av bygget. Mer utfyllende informasjon er publisert på Its learning. 11

13 Søknad om parkeringskort Dersom du som student har særskilte behov for å bruke egen bil til skolen, kan du søke om parkeringskort etter nærmere fastsatte kriterier. Last ned søknadsskjema fra skolens hjemmeside: For studieinteresserte\parkeringskort. Sykkel- og bilparkering Ved vindeltrappen på høgskolens nordside, utenfor Mohns villa og utenfor sykehusets administrasjonsbygg er det avsatt parkering for sykler. Nedenfor sykehuset er det avsatt plass til parkering for biler. Studenter som har fått tildelt parkeringskort (påsatt frontvinduet på bilen) kan sette denne i oppmerkede parkeringsfelt. Andre må betale avgift som andre besøkende. Parkeringsplassen kontrolleres av parkeringsselskapet Q-Park. Bekreftelser Dersom det er ønske om studentbekreftelse, må bestilling på dette sendes til Bestillingen må sendes en uke før bekreftelsen ønskes. Oppgi om den skal hentes på høgskolen (henges på tavlen utenfor ekspedisjonen) eller sendes. Oppgi i så fall adresse. Navneskilt i praksis Studenter ved Bachelor i sykepleie må bære navneskilt i praksisstudiene. Dette bestilles gjennom høgskolen og ett skilt dekkes via semesteravgiften. Dersom studenten mister navneskiltet, må nytt bestilles via og utgifter til dette dekkes av studenten. Navneskiltet kan kun benyttes når man er i praksis som student, og ikke ved betalte vakter. 12

14 EKSAMENSFORSKRIFT (Forskrift om eksamen og studierett ved Haraldsplass diakonale høgskole) Fastsatt i høgskolestyret 30. mai 2011 med hjemmel i LOV nr 15 Lov om universiteter og høyskole av 1. august 2005, 3-9 og 3-10 (heretter UH-loven), samt 4-7 og 4-8. Forskrift om eksamen og studierett erstatter tidligere eksamensforskrift fastsatt i høgskolestyret 12. desember Forskriftens virkeområde Denne forskriften gjelder for alle eksamener, arbeidskrav, prøver, forprøver og praksisperioder ved høgskolen. De ulike eksamener og forprøver er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene/ studieplanene. Her er også angitt tidsrammer og hvilke hjelpemidler som kan være tillatt å ta med til eksamenslokalet Dersom det ikke er samsvar mellom denne forskriften og rammeplanen for utdanning, gjelder rammeplanen fremfor forskriften. 2 Definisjoner i denne forskrift Arbeidskrav Prøve, innleveringsarbeid, laboratorieøving, prosjektarbeid eller andre krav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, gå ut i praksisstudier eller fortsette med normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i endelig karakter Avdelingsleder Leder for utdanningsavdeling ved høgskolen Emne Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studium. Emnebeskrivelse En emnebeskrivelse angir blant annet emnets omfang, forventet læringsutbytte, innhold, læringsaktiviteter, arbeidskrav, forkunnskapskrav, vurderingsformer, karakterregel, hjelpemidler ved eksamen og litteraturliste. Emnebeskrivelser inngår i én eller flere studieplaner Studiepoeng Mål på omfang av et emne eller andre typer studieenheter, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Studieprogram Begrepet anvendes om studieløp som det er særskilt opptak til, som har et definert innhold i henhold til studieplan, og som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. Et studieprogram er som regel sammensatt av flere emner Utdanningsplan Utdanningsplan er en avtalt plan mellom høyskolen og student tatt opp til et studieprogram med omfang av 60 studiepoeng eller mer Vurderingsform Den enkelte eksamen/deleksamen som gir grunnlag for bedømmelse/sensurering i det enkelte emne. Når flere vurderingsformer benyttes i ett og samme emne, brukes også samlebetegnelsen vurderingsordning. Se eksamen. 13

15 Student En person som er tatt opp til et studium eller et fag ved Haraldsplass diakonale høgskole, jf. Lov om universiteter og høyskoler 3-6 og 3-7. Privatist En person som går opp til eksamen etter Lov om universiteter og høgskoler 3-10, og som ikke er opptatt ved faget eller studiet. Eksamen Skriftlig, muntlig eller praktisk prøving av kunnskaper og ferdigheter etter rammeplaners og fagplaners regler for eksamen. Eksamen gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter på vitnemålet. De enkelte eksamener er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene. Skriftlig eksamen Individuell, skriftlig prøving av kunnskaper i et fag eller del av fag, der eksamen finner sted under tilsyn i anvist lokale, hjemmeeksamen i gruppe eller individuelt Muntlig eksamen Muntlig, individuell prøving av kunnskaper og ferdigheter. Ordinær eksamen Den første eksamen som holdes i et fag for et studentkull eller en gruppe studenter. Student som ønsker å forbedre karakter kan melde seg opp til ny ordinær eksamen inntil to ganger. Utsatt eksamen Eksamen som arrangeres for studenter som har vært sykemeldt eller hatt annet gyldig fravær ved ordinær eksamen. Ny eksamen Eksamen for student som ikke har bestått ordinær eksamen. Prøve En prøve kan inngå som en del av eksamen, men den avlagte prøven kan bare godskrives som et element i den større samlede eksamen, og eventuell egen karakter for prøven inngår som en del av den samlede eksamenskarakter. Forprøve Prøve som ikke teller i en samlet karakter, men som må være bestått før eksamen kan avlegges, studenten kan starte praksisstudier eller fortsette normal studieprogresjon. De enkelte forprøver er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene/ studieplanene. Praksisstudier Obligatoriske, klient/pasientrettede studier som etter rammeplan/fagplan må være bestått for å få vitnemål. De ulike studieplaner/ fagplaner har nærmere regler for hvordan ikke bestått ved eksamener/forprøver påvirker studieprogresjonen. Hovedregelen er at alle studiekrav, eksamener, forprøver og praksisstudier skal være bestått før studenten kan gå videre i studiet. 14

16 Rammeplan Plan for et studium der departementet har fastsatt nasjonale rammer for innholdet i studiet. Fagplan Konkretisering av det faglige innholdet i studier som er regulert av en rammeplan. Studieplan Plan for det faglige innholdet i studier som ikke er regulert av rammeplan. 3 Adgang og oppmelding til eksamen, forprøve og praksisperiode (1) Kun kandidater som har fått godkjent fagplanen/ studieplanens studiekrav og har betalt semesteravgift i henhold til lov om forskrift om studentsamskipnader har anledning til å gå opp til eksamener eller forprøver ved Haraldsplass diakonale høgskole. (2) En student kan ikke framstille seg til eksamen i samme fag mer enn tre ganger, dette er inkludert utsatt eksamen. Dersom en student ikke har oppnådd bestått karakter etter tre forsøk, må studiet avbrytes. (3) Får en student vurdert en praksisperiode ved Bachelor i sykepleie til ikke bestått, må denne perioden tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. Dersom studenten får vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet avbrytes. Hvis det foreligger særskilte grunner, kan studenten søke styret for høgskolen om å ta praksisperioden en tredje gang. (4) Ved utsatt eksamen gjelder pensum for den siste ordinære eksamen. Dersom en student velger å ikke framstille seg til utsatt eksamen, gjelder pensum for den nye ordinære eksamen en da framstiller seg til. Avdelingens faglige ledelse bestemmer om studenten må gjennomgå nye forprøver. 4 Oppnevning av sensorer Styret skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd på en upartisk og faglig betryggende måte. Styret fastsetter vurderingsformer for det enkelte studium (jf UH-lov 3-3 punkt 3). Høgskolestyret oppnevner sensorer etter forslag fra fagansvarlig (jf. UH- lov 3-9 punkt 2). Det bør være to sensorer, og det skal være to sensorer når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter på vedkommende studium, jf UH- lov 3-9 (2). For å sikre kvalitet og nivå på utdanningen, samt gi impulser til videreutvikling av fagplaner/ studieplaner bør en av sensorene være ekstern. Faglærer som har deltatt i undervisningen, er normalt intern sensor. Ekstern sensor skal forhåndsgodkjenne eksamensoppgavene. Ved forprøver og ved vurdering av praksisstudier oppnevnes sensor av avdelingens faglige leder. Denne vil normalt være intern. 5 Målform Eksamenskandidater får oppgavetekst på bokmål eller nynorsk etter ønske. 15

17 6 Uteblivelse og trekk fra eksamen og forprøve (1) Student som ønsker å trekke seg fra eksamen, må gi skriftlig melding til avdelingens administrasjon senest 2 uker før eksamen finner sted. Kandidaten kan da framstille seg først ved neste ordinære eksamen. (2) Gyldig fravær må dokumenteres ved legeattest eller dokumentasjon av sakkyndig. Dokumentasjonen må være levert administrasjonen innen 48 timer etter eksamen. Blir uteblivelsen vurdert som gyldig, har kandidaten rett til å melde seg opp til utsatt eksamen. Blir legeattest eller annen dokumentasjon ikke levert innen de omtalte frister, anses forholdet som ikke møtt og vurderes som en ikke bestått eksamen og teller med i det antall ganger det er tillatt å gå opp til eksamen i samme fag. (3) Ved hjemmeeksamen vil sykdom eller andre grunner til at besvarelse ikke kan leveres innen tidsfrist, måtte dokumenteres etter retningslinjer beskrevet i fagplanen/ studieplanen. Avdelingens faglige ledelse kan, etter søknad og med vedlagt dokumentasjon, gi ny innleveringsfrist. 7 Tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår (1) Studenter som dokumenterer særskilte behov kan søke om særordninger ved eksamen. Særordningen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemningen medfører eller en spesiell, midlertidig situasjon som har oppstått etter at studenten ble tatt opp til studiet, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørge for at studentene prøves likt. (2) Dokumentert søknad om å få avlegge eksamen under særskilte vilkår sendes høgskolen senest 8 uker før eksamen finner sted. Annet morsmål enn norsk gir i seg selv ikke grunnlag for utvidet tid ved eksamen, men studenter kan søke om å få sin situasjon vurdert. (3) Eksempler på særskilte vilkår kan være utvidet eksamenstid, anledning til lenger pause, få eller å få bruke spesielle hjelpemidler under eksamen m.v. (4) Dersom søknad om tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår sendes etter fristen, vil den bli behandlet dersom studenten kan dokumentere at grunnlaget for søknaden er oppstått etter søknadsfristen utløp. 8 Tillatte hjelpemidler ved eksamen (1) Oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av studieplan/emnebeskrivelse og tydelig opplyses på eksamensoppgaven. Kandidaten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll under eksamen. (2) Dersom en kandidat har ikke tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, også på områder utenfor eksamenslokalet, betraktes dette som fusk/ forsøk på fusk, jf Karakterfastsetting og kunngjøring av eksamensresultat (1) Det benyttes karakterer etter en skala fra A til F der A er beste karakter og F er dårligste. Det kreves E eller bedre for at eksamen skal være bestått. (2) Høgskolestyret kan godkjenne at karakteren bestått/ikke bestått kan benyttes. Ved praksisstudier og forprøver brukes vurderingsformen Bestått/Ikke bestått. 16

18 (3) Regler for beregning av endelig karakter for fag som vurderes med mer enn en eksamen eller forprøve, skal framgå av fagplanen/ studieplanen. (4) Kunngjøring av eksamensresultat skjer vanligvis elektronisk. Samtidig med kunngjøringen skal det opplyses om bestemmelsene om begrunnelse og klage i lov om universiteter og høyskoler 5-1 og Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting (1) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av egne prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse framsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer enn 3 uker fra karakteren ble kunngjort. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig til studenten etter sensors valg. (2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen 2 uker etter at kandidaten har bedt om dette. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for studentene etter at karakteren er fastsatt. (3) En student kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen 3 uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensur skal da foretas av nye sensorer. Endring av resultat kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen eller klage over feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller gjennomføring av sensuren framsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelse eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Bedømmelse av muntlig prestasjon eller annen bedømmelse, for eksempel praksisstudier, som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages. (4) Krav om begrunnelse og klage over karakterfastsettelsen stiles og sendes administrasjonen. Klage over formelle feil stiles Klagenemnda for høgskolen og sendes til administrasjonen. (5) Klage på karakter skal være skriftlig og begrunnet. (6) Ved løpende vurdering er det klagerett når endelig karakter er fastsatt med mindre annet er nedfelt i fagplan/ studieplan. 11 Studierett og rett til å gå opp til eksamen (1) Styret avgjør om vilkårene for å bli tatt opp som student eller for å gå opp til eksamen uten å være opptatt som student (privatist) er oppfylt., jf lov om universiteter og høyskoler 3-10 (2) En student som ikke har avlagt eksamen i løpet av de siste to studieår, mister studieretten, og må eventuelt søke nytt opptak til studiet, med mindre noe annet er bestemt i forskrift. (3) En student som er opptatt til et studium, kan miste studieretten når vedkommende går opp til eksamen som privatist innenfor samme utdanning ved annen institusjon. Vedkommende må da eventuelt søke nytt opptak (4) Det kan innvilges permisjon fra studiet inntil to år. 17

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 20. august 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Sept. 22. Deleg. av myndighet

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mars 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Feb. 7. Deleg. av myndighet

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer