STUDIEHÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEHÅNDBOK 2012 2013 BACHELOR I SYKEPLEIE"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

2 GENERELL INFORMASJON... 4 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 5 ANSATTE... 6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 8 Resepsjonen... 8 Datoer for studieåret StudentWeb... 8 Its learning... 8 Studiekort/Nøkkelkort... 8 Husregler... 9 Kopiering... 9 Datatilgang... 9 Datautskrift... 9 Studiefinansiering - lån... 9 Studentbetaling Kollektiv ulykkeforsikring for studenter Miljøtiltak Samtaletilbud Grupperom Garderobeskap Undervisningslokale i Møllendalsbakken Søknad om parkeringskort Sykkel- og bilparkering Bekreftelser Navneskilt i praksis EKSAMENSFORSKRIFT Forskriftens virkeområde Definisjoner i denne forskrift Adgang og oppmelding til eksamen, forprøve og praksisperiode Oppnevning av sensorer Målform Uteblivelse og trekk fra eksamen og forprøve Tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår Tillatte hjelpemidler ved eksamen

3 9 Karakterfastsetting og kunngjøring av eksamensresultat Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting Studierett og rett til å gå opp til eksamen (1) Styret avgjør om vilkårene for å bli tatt opp som student eller for å gå opp til eksamen uten å være opptatt som student (privatist) er oppfylt., jf lov om universiteter og høyskoler Privatister Annullering av prøve eller oppgave, utestenging fra eksamen Utfyllende regler til eksamensforskriften Ikrafttredelse UTFYLLENDE RETNINGSLINJER TIL EKSAMENSFORSKRIFTEN BESTEMMELSER OM FUSK OG PLAGIERING FORSKRIFT OM KRAV TIL BACHELORGRAD UTDRAG AV HØGSKOLENS STYRINGSSTRUKTUR Høgskolestyret Studentrådet Studentallmøte Klasseutvalg Kvalitets- og læringsmiljøutvalg (KLMU) Fagråd Felles Klagenemnd STUDENTARBEIDET PÅ HØGSKOLEN REGLEMENT FOR STUDIEDELTAKING (Bachelor i sykepleie) Praksisstudier Teoretiske studier Fritak fra obligatorisk studiedeltaking RETNINGSLINJER FOR permisjon (bachelor i sykepleie) Søknad om overflytting PRAKSISUNDERVISNINGEN (bachelor i sykepleie) Generelle bestemmelser Arbeidsmiljø - studentrettigheter Praksisperiodene - vaktturnus Reglement for arbeidsantrekk STUDIER I UTLANDET (bachelor i sykepleie)

4 ETISKE RETNINGSLINJER ved oppgaveskriving (BiS) Retningslinjer ved seksuell trakassering Retningslinjer for skikkethetsvurdering (bis)

5 GENERELL INFORMASJON Haraldsplass diakonale høgskole er en del av Bergen Diakonissehjem sin virksomhet. Bergen Diakonissehjem er en diakonal institusjon innen Den norske kirke, og har som formål å fremme kristen omsorg for mennesket. En del av virksomheten er å drive utdanningsvirksomhet. Bergen Diakonissehjem driver i tillegg Haraldsplass Diakonale Sykehus, Garnes Ungdomssenter, og eier 50 % i Solli Distriktspsykiatriske Senter. Institusjonen ble grunnlagt i 1918, og utdanning av diakonisser med sykepleierutdanning var fra starten av en vesentlig del av virksomheten. Bachelor i sykepleie er en diakonal utdanning som har som formål å dyktiggjøre og bevisstgjøre til utøvelse av sykepleie ut fra et kristent verdigrunnlag. Rammene for Bachelor i sykepleie er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Ved Bachelor i sykepleie er det en kapasitet på 285 studieplasser fordelt på 3 årsenheter med heltids- og deltidsstudenter. Ved høgskolen gis også tilbud om videreutdanning i palliativ omsorg, en tverrfaglig videreutdanning rettet mot arbeid med alvorlig syke og døende pasienter (60 studiepoeng, påbygg 30 studiepoeng), samt videreutdanning i legevaktsykepleie (60 stp), videreutdanning i kommunehelsetjeneste (60 stp) og tverrfaglig videreutdanning i veiledning (60 studiepoeng). Høgskolen har ca. 40 ansatte i fulltids- og deltidsstillinger ved de to avdelingene. Av disse utgjør ca. 25 undervisningsstillinger, mens øvrige ansatte arbeider innen administrasjon, bibliotek og vaktmester/renhold. 4

6 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG Høgskolen er en del av stiftelsen Bergen Diakonissehjem, som har som formål å fremme kristen omsorg for mennesket (ref. grunnreglene for Bergen Diakonissehjem) Høgskolens visjon er å utdanne og utruste mennesker til kompetent, omsorgsfull og modig tjeneste for mennesker. Dette gjøres ved at høgskolen: - Driver utdannings- og utviklingsarbeid innen fagområdene sykepleie, omsorg, veiledning, etikk, diakoni og sjelesorg - har utdanningsprogram som tar utgangpunkt i et verdigrunnlag der utvikling av mennesket som person, og der de lokale og globale felleskap, er i fokus - samarbeider med utdanningsmyndigheter, andre aktuelle deler av samfunnet og Kirken - har et nettverkssamarbeid med relevante samarbeidspartnere innen utdanning forskning og arbeidsliv, nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten bygger på et kristent trosgrunnlag, som utfordrer oss til tjeneste for Gud og mennesker. I dette inngår: - bekjennelse til den treenige Gud, verdens skaper, opprettholder og frelser - tro på at Gud har skapt mennesker til å leve i samfunn med Gud og hverandre og med ansvar ovenfor Gud, medmennesker og seg selv - Guds kjærlighet, tilgivelse og fordring, som et forbilde på hvordan vi mennesker skal forholde oss til hverandre - en forståelse av diakoni som tjeneste for Gud ved aktiv handling overfor medmennesker. Dette utfordrer oss konkret til: - solidaritet og barmhjertighet overfor lidende mennesker i hele verden - ivaretakelse av enkeltmenneskets unike verdi, menneskelivets ukrenkelighet og grunnleggende menneskerettigheter - et aktivt samfunnsengasjement mot urettferdighet og krenkende politiske systemer - en særlig oppmerksomhet mot menigheter og diakonale institusjoner - å gi innhold til begrepet kompetanse med hjertevarme. Godkjent av høgskolestyret mai

7 ANSATTE ADMINISTRASJON (Ekstern tlf., ring intern nr.) Intern nr. Konst. rektor Ingrid O. Torsteinson Adm. og utdanningsleder Ingrid O.Torsteinson (permisjon høst 2012) Studieleder BiS Margareth Haukom Driftssjef Haakon Georg Grung Moe Salgs- og markedssjef Geir Johannessen / Studiekonsulent (Bachelor) Inger Taule Bjørkhaug Studiekonsulent (videreutdanningene) Greta Halseth Resepsjonsmedarbeider (Ekspedisjonen) Susann Angell Næss Økonomikonsulent Randi Fauskanger Bibliotek 3. etg. Hovedbibliotekar Irene Hunskår Avd. bibliotekar Anne Berit Lie Servicefunksjoner Renholdsleder Ingunn Haukås Vaktmester Einar Hønsi For adresser til ansatte se: (under fanen Om høgskolen ) 6

8 BACHELOR I SYKEPLEIE Intern tlf.: Alvsvåg, Herdis professor / faglig utviklingsleder Bygstad-Landro, Marte høgskolelektor Einarsen, Kari Anne høgskolelektor Gammersvik, Åse høgskolelektor / kvalitetskoordinator Giske, Tove førsteamanuensis / Fou-leder Grøthe, Åse høgskolelektor Haugland, Britt høgskolelektor / internasjonal koordinator Hillestad, Ingrid høgskolelektor Kristoffersen, Ingfrid høgskolelærer Kuven, Britt M. høgskolelektor Leivestad, Nina høgskolelektor Martinsen, Kari professor Molvik, Jane høgskolelektor Monstad, Nina Jenny T. høgskolelektor Pedersen, Karen Louise førstelektor Stikholmen, Tone høgskolelektor Tuven, Kristin høgskolelektor Øye, Linda høgskolelektor Aarheim, Kjell Arne førstelektor TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PALLIATIV OMSORG Ellingsen, Sidsel førstelektor/stipendiat Roxberg, Åsa førsteamanuensis Sekse, Ragnhild førsteamanuensis VIDEREUTDANNING I LEGEVAKTSYKEPLEIE Holm-Hansen, Elisabeth førsteamanuensis Mjeldheim, Marta høgskolelærer Førland, Oddvar førsteamanuensis VIDEREUTDANNING I KOMMUNEHELSETJENESTE Aarheim, Kjell Arne førstelektor TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I VEILEDNING Braathen, Espen førstelektor Bye, Ivar August høgskolelektor Bårdsen, Berit høgskolelektor Lassen, Rasmus høgskolelektor Lystrup, Morten høgskolelektor

9 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Resepsjonen Høgskolens ekspedisjon er åpen mandag til torsdag i tiden kl. 9: og , fredag stengt. Datoer for studieåret Siste dag før jul: 14. desember 2012 Første dag etter jul: 2. januar 2013 Påskeferie: 23. mars. Første dag etter påske; 2. april 2013 Siste dag i semesteret: 14. juni 2013 StudentWeb StudentWeb er en nettbasert tjeneste som er utgangspunktet for alt som har med dine studier å gjøre. Link til StudentWeb finner du på vår hjemmeside. Pålogging gjøres ved hjelp av ditt personnummeret og PINKODE, som fås ved studiestart. På StudentWeb kan du blant annet: - Oppdatere semesteradressen din og annen kontaktinfo* - Oversikt over diverse skjema som du må lese igjennom og godkjenne - Oversikt over din Utdanningsplan (som må godkjennes ved oppstart av hvert semester) - Bestille karakterutskrift - Oversikt over alle dine eksamensresultater - Oversikt over hva skolen rapporterer til Lånekassen - Hente ut betalingsinformasjon for å betale semesteravgiften - Bytte PINKODE * Du er selv ansvarlig for å melde adresseendring, både e-postadresse og postadresse, til høgskolen via StudentWeb. Its learning Its learning er høyskolens e-læringsplattform. Link til Its learning finner du på vår hjemmeside. Her må du legge inn viderekobling til din private e-post for på den måten å motta all informasjon som skolen sender ut. Studentnummeret ditt er Brukernavn og passord er PINKODE, som fås ved studiestart. Dersom du glemmer PINKODEN har du 5 forsøk. Hvis kontoen låser seg, vent 15 minutter og forsøk igjen. Dersom dette ikke hjelper, gå inn på Studentweb og klikk på Send PINKODE med e-post. Tilsendt PINKODE vil ikke åpne opp kontoen din før kl 21:00, så du må vente til etter dette tidspunkt.. Studiekort/Nøkkelkort Høgskolen utsteder studiekort til alle studenter. Kortet er kun gyldig med påført semestermerket som fås i resepsjonen etter at høgskolen har registrert innbetaling av semesteravgift. Kortet fungerer som adgangskort, utskriftskort og lånekort på biblioteket. Ved tap av studiekort må studenten selv dekke utgiftene til nytt kort, pris kr 300. Dette kan bestilles ved å sende mail til Hoveddøren er stengt etter kl 16:00 på hverdager. Døren er også stengt på lørdager og helligdager. Det må da brukes adgangskort for å komme inn i bygget. Høgskolen bruker et databasert adgangssystem, d.v.s. at vi til enhver tid kan kontrollere hvem som har gått inn i 8

10 bygget etter at hoveddøren er stengt. Ved tap av kortet, meld fra til skolen. Kortet må ikke lånes ut til andre. Vær oppmerksom på at det er montert alarm i høgskolebygget. Alarmen er på mellom kl og kl Husregler For at ting skal fungere greit på høgskolen, ønsker vi at du noterer deg følgende: - Ytterklær henges på garderobestativet i 1. etg. eller i 2. etg. - Våte paraplyer settes i paraplyholder ved inngangen - Røyking er ikke tillatt innenfor høgskolens lokaler eller ved inngangen til undervisningsbygget. Røyking er kun tillatt utendørs til høyre for plenen, i atriet foran bygningen. - Det er ikke tillatt å ta med barn i undervisningen. - Mobiltelefoner må være avslått under undervisning og eksamener. - Nyt mat og drikke i kantinen - Returnere tomflasker til kantinen - Høgskolen er ikke ansvarlig for gjenglemte eiendeler eller eiendeler som er mistet i undervisningsbygget. Studentene frarådes derfor til å ha med større pengesummer eller verdisaker. Kopiering Kopieringsmaskinen i 1. etasje er til bruk for studentene og koster 1 kr pr side. Maskinen er tilkoblet et webbasert betalingssystem (SafeCom) der studentene må kjøpe kopier på nett for å kunne kopiere. Egen bruksanvisning finnes i hylle ved kopimaskinen i 1. etg. og på Its Learning. Datatilgang Det er ca. 15 datamaskiner med tilgang til internett til bruk for studenter. Disse er plassert på eget datarom i 3 etg., grupperom og ellers i undervisningsbygget. Du får tildelt brukernavn og passord ved studiestart. Det er trådløst nettverk i hele høgskolebygget som er tilgjengelig for alle studenter. Påloggingsveiledning ligger på Its Learning og kan også fåes ved henvendelse i resepsjonen. Det oppfordres til at man er hensynsfull overfor medstudenter i bruk av bærbare maskiner på steder hvor det forventes ro. Datarommet kan stenges av en dag før eksamen og ved intern opplæring/kursing. Dette informeres det om via Its Learning ca. 1 uke før. Det gjelder egen avtale for bruk av høgskolens datamaskiner som skal godkjennes av alle studenter ved studiestart. Dette gjøres via StudentWeb. Datautskrift Datautskrift gjøres enten via kopimaskin i 1. etg. eller skriver på datarommet i 3. etg. Utskrifter kjøpes via det webbaserte betalingsystemet SafeCom. Pris pr utskrift er kr. 0,75. Nye studenter får en startkonto på kr. 50,-. Innestående beløp ved avsluttet studie refunderes ikke. Studiefinansiering - lån Studenter ved Haraldsplass diakonale høgskole kan søke studielån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Nærmere regler finnes i informasjonsmateriell fra Lånekassen, se 9

11 Studentbetaling Som Bachelorstudent ved vår høgskole må du betale en avgift på 1.705,- kr per semester (pr. høsten 2012). Det er til dekning av ulike omkostninger som bl.a. IT-tilgang, lisenser e-læringsprogram, Kopinoravgift, studiekort, vask av arbeidstøy, kollektiv ulykkesforsikring samt en medlemsavgift til Studentrådet. Som student er du også medlem av Studentsamskipnaden i Bergen og må betale en avgift på 470,- kr per semester. Avgiften til SIB må være betalt før Lånekassen utbetaler studielån. Studenter som ikke har betalt alle avgifter for semesteret, kan ikke melde seg opp til eksamener og prøver ved Bachelor i sykepleie. Kollektiv ulykkeforsikring for studenter Denne forsikringen gjelder innenfor høgskolens område i ordinær undervisningstid, samt utflukter og arrangementer i høgskolens regi og under dennes ledelse og ansvar. Forsikringen gjelder også ulykker som rammer studenter ved utplassering i arbeidslivet (praksis i Norge og i utlandet) under arbeid på praksisstedet i arbeidstiden og på direkte reise mellom hjem og praksissted. Dekningen gjelder behandlingsutgifter begrenset inntil 0,5 G, invaliditets-erstatning begrenset oppad til 10G kr ved 100 % medisinsk invaliditet, og 1G ved død. Ved skade skal studieleder varsles skriftlig pr. e-post. Miljøtiltak Hver dag kl. 08:00-08:10 er det andakt i kapellet på Søsterhjemmet. Studenter og ansatte har her felles ansvar. Høgskolen har kantine der det er mulig å kjøpe mat og drikke. Middag kan kjøpes i kantinen på sykehuset. I løpet av året arrangeres det sosiale samvær for studenter og ansatte ved skolen (seminar, festsamvær, turer osv.) Ved institusjonen ellers er det faste gudstjenester, andakter og foreninger. Samtaletilbud Gjennom avtale med Sjelesorgsenteret ved Bergen Diakonissehjem på Haraldsplass kan studenter få tilbud om sjelesørgerisk veiledning. Studentene må selv ta kontakt med Sjelesorgsenteret på telefon Grupperom - Dersom et bestilt grupperom ikke er opptatt etter 15 minutter kan det benyttes av andre - Grupperom skal ikke brukes av enkeltpersoner til f. eks. lesing. Det henvises til Lesesalen - Møterom 205 og 305 er forbeholdt til bruk for ansatte - Før du forlater et grupperom eller et klasserom - husk å: - Rydd og sett på plass stolene - Lukk vinduene - Slukk lyset - Lukk døren (dette er viktig for at ventilasjonssystemet skal virke optimalt). 10

12 Garderobeskap I 2. etg. er det utplassert garderobeskap til utleie for 100 kr/året. I tillegg må det betales et depositum på kr 100 ved utlevering av nøkkel. Leie av garderobeskap ordnes i resepsjonen i åpningstiden. Ved inngåelse av leieforholdet forplikter du deg til å holde skapet ryddig og rent. Er du student på bachelor i sykepleie har du selv ansvar for å bringe brukte uniformer tilbake til sykehuset. Det er ikke anledning til å oppbevare mer enn 1 stk. uniform i garderobeskapet. Garderobeskapet skal tømmes for alt innhold innen 10. juni hvert år for renhold. Skap som ikke er tømt innen fristen, blir åpnet og tømt av høgskolen. Biblioteket Biblioteket skal dekke faglige behov både for studenter og ansatte innen undervisning, oppgaveskriving, forskning og administrasjon. Bokbestanden består av omlag 8000 bind innen fagområdene sykepleie, diakoni, etikk, sjelesorg, omsorg ved livets slutt, veiledning og pedagogikk. Videre har biblioteket en egen samling med pensumlitteratur for de ulike utdanningene. Høgskolen har 80 trykte tidsskrift i løpende abonnement i tillegg til elektroniske tidsskrift i fulltekst via Helsebiblioteket. Biblioteket er betjent av bibliotekar på hverdager i tiden kl Våre brukere er primært egne studenter og ansatte, men biblioteket er også åpent for eksterne brukere. Både bøkene og tidsskriftbestanden er registrert i BIBSYS. Videre er biblioteket medlem av Helsebiblioteket og har via dette offentlige nettstedet tilgang til utenlandske databaser og tidsskrifter med oppdatert fagkunnskap innenfor fagfeltene høgskolen tilbyr undervisning i. Lånereglement Studenter ved Haraldsplass diakonale høgskole bruker studentkortet som lånekort. Eksterne lånere får lånekort på biblioteket eller kan bruke lånekort fra et annet BIBSYSbibliotek. Utlånstid på bøker er 1 måned. Videofilmer lånes ut på dagslån. Tidsskrifter er ikke på utlån. Pensumbøker fra pensumsamlingen lånes ut på dagslån. Bøkene kan beholdes til påfølgende dag kl Eksemplarer av pensumbøker i vanlig utlånssamling har lånetid på 14 dager. Det er anledning til å forlenge lånetiden dersom dokumentet ikke er reservert for en annen låner. Alle lån er låntakerens personlige ansvar. Lån derfor ikke bøker videre til andre! Det blir sendt ut i alt 3 purrebrev fra biblioteket på ikke-tilbakeleverte dokumenter. Etter 3. gangs purring sendes en giro med krav om erstatning. Tapte dokumenter skal erstattes etter fastsatte regler. Tap av lånekort må meldes til biblioteket. Meld også fra om navne- og adresseendringer. Undervisningslokale i Møllendalsbakken 7 Høyskolen leier et klasserom og 2 grupperom i Møllendalsbakken 7, 6. etg. Her avholdes først og fremst undervisning for skolens videreutdanninger. Til lokalene skiftes adgangskoden hver uke, og ansvarlig lærer informerer om dette til det enkelte kull. Det finnes et eget kantinetilbud for brukerne av bygget. Mer utfyllende informasjon er publisert på Its learning. 11

13 Søknad om parkeringskort Dersom du som student har særskilte behov for å bruke egen bil til skolen, kan du søke om parkeringskort etter nærmere fastsatte kriterier. Last ned søknadsskjema fra skolens hjemmeside: For studieinteresserte\parkeringskort. Sykkel- og bilparkering Ved vindeltrappen på høgskolens nordside, utenfor Mohns villa og utenfor sykehusets administrasjonsbygg er det avsatt parkering for sykler. Nedenfor sykehuset er det avsatt plass til parkering for biler. Studenter som har fått tildelt parkeringskort (påsatt frontvinduet på bilen) kan sette denne i oppmerkede parkeringsfelt. Andre må betale avgift som andre besøkende. Parkeringsplassen kontrolleres av parkeringsselskapet Q-Park. Bekreftelser Dersom det er ønske om studentbekreftelse, må bestilling på dette sendes til Bestillingen må sendes en uke før bekreftelsen ønskes. Oppgi om den skal hentes på høgskolen (henges på tavlen utenfor ekspedisjonen) eller sendes. Oppgi i så fall adresse. Navneskilt i praksis Studenter ved Bachelor i sykepleie må bære navneskilt i praksisstudiene. Dette bestilles gjennom høgskolen og ett skilt dekkes via semesteravgiften. Dersom studenten mister navneskiltet, må nytt bestilles via og utgifter til dette dekkes av studenten. Navneskiltet kan kun benyttes når man er i praksis som student, og ikke ved betalte vakter. 12

14 EKSAMENSFORSKRIFT (Forskrift om eksamen og studierett ved Haraldsplass diakonale høgskole) Fastsatt i høgskolestyret 30. mai 2011 med hjemmel i LOV nr 15 Lov om universiteter og høyskole av 1. august 2005, 3-9 og 3-10 (heretter UH-loven), samt 4-7 og 4-8. Forskrift om eksamen og studierett erstatter tidligere eksamensforskrift fastsatt i høgskolestyret 12. desember Forskriftens virkeområde Denne forskriften gjelder for alle eksamener, arbeidskrav, prøver, forprøver og praksisperioder ved høgskolen. De ulike eksamener og forprøver er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene/ studieplanene. Her er også angitt tidsrammer og hvilke hjelpemidler som kan være tillatt å ta med til eksamenslokalet Dersom det ikke er samsvar mellom denne forskriften og rammeplanen for utdanning, gjelder rammeplanen fremfor forskriften. 2 Definisjoner i denne forskrift Arbeidskrav Prøve, innleveringsarbeid, laboratorieøving, prosjektarbeid eller andre krav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, gå ut i praksisstudier eller fortsette med normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i endelig karakter Avdelingsleder Leder for utdanningsavdeling ved høgskolen Emne Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studium. Emnebeskrivelse En emnebeskrivelse angir blant annet emnets omfang, forventet læringsutbytte, innhold, læringsaktiviteter, arbeidskrav, forkunnskapskrav, vurderingsformer, karakterregel, hjelpemidler ved eksamen og litteraturliste. Emnebeskrivelser inngår i én eller flere studieplaner Studiepoeng Mål på omfang av et emne eller andre typer studieenheter, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Studieprogram Begrepet anvendes om studieløp som det er særskilt opptak til, som har et definert innhold i henhold til studieplan, og som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. Et studieprogram er som regel sammensatt av flere emner Utdanningsplan Utdanningsplan er en avtalt plan mellom høyskolen og student tatt opp til et studieprogram med omfang av 60 studiepoeng eller mer Vurderingsform Den enkelte eksamen/deleksamen som gir grunnlag for bedømmelse/sensurering i det enkelte emne. Når flere vurderingsformer benyttes i ett og samme emne, brukes også samlebetegnelsen vurderingsordning. Se eksamen. 13

15 Student En person som er tatt opp til et studium eller et fag ved Haraldsplass diakonale høgskole, jf. Lov om universiteter og høyskoler 3-6 og 3-7. Privatist En person som går opp til eksamen etter Lov om universiteter og høgskoler 3-10, og som ikke er opptatt ved faget eller studiet. Eksamen Skriftlig, muntlig eller praktisk prøving av kunnskaper og ferdigheter etter rammeplaners og fagplaners regler for eksamen. Eksamen gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter på vitnemålet. De enkelte eksamener er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene. Skriftlig eksamen Individuell, skriftlig prøving av kunnskaper i et fag eller del av fag, der eksamen finner sted under tilsyn i anvist lokale, hjemmeeksamen i gruppe eller individuelt Muntlig eksamen Muntlig, individuell prøving av kunnskaper og ferdigheter. Ordinær eksamen Den første eksamen som holdes i et fag for et studentkull eller en gruppe studenter. Student som ønsker å forbedre karakter kan melde seg opp til ny ordinær eksamen inntil to ganger. Utsatt eksamen Eksamen som arrangeres for studenter som har vært sykemeldt eller hatt annet gyldig fravær ved ordinær eksamen. Ny eksamen Eksamen for student som ikke har bestått ordinær eksamen. Prøve En prøve kan inngå som en del av eksamen, men den avlagte prøven kan bare godskrives som et element i den større samlede eksamen, og eventuell egen karakter for prøven inngår som en del av den samlede eksamenskarakter. Forprøve Prøve som ikke teller i en samlet karakter, men som må være bestått før eksamen kan avlegges, studenten kan starte praksisstudier eller fortsette normal studieprogresjon. De enkelte forprøver er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene/ studieplanene. Praksisstudier Obligatoriske, klient/pasientrettede studier som etter rammeplan/fagplan må være bestått for å få vitnemål. De ulike studieplaner/ fagplaner har nærmere regler for hvordan ikke bestått ved eksamener/forprøver påvirker studieprogresjonen. Hovedregelen er at alle studiekrav, eksamener, forprøver og praksisstudier skal være bestått før studenten kan gå videre i studiet. 14

16 Rammeplan Plan for et studium der departementet har fastsatt nasjonale rammer for innholdet i studiet. Fagplan Konkretisering av det faglige innholdet i studier som er regulert av en rammeplan. Studieplan Plan for det faglige innholdet i studier som ikke er regulert av rammeplan. 3 Adgang og oppmelding til eksamen, forprøve og praksisperiode (1) Kun kandidater som har fått godkjent fagplanen/ studieplanens studiekrav og har betalt semesteravgift i henhold til lov om forskrift om studentsamskipnader har anledning til å gå opp til eksamener eller forprøver ved Haraldsplass diakonale høgskole. (2) En student kan ikke framstille seg til eksamen i samme fag mer enn tre ganger, dette er inkludert utsatt eksamen. Dersom en student ikke har oppnådd bestått karakter etter tre forsøk, må studiet avbrytes. (3) Får en student vurdert en praksisperiode ved Bachelor i sykepleie til ikke bestått, må denne perioden tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. Dersom studenten får vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet avbrytes. Hvis det foreligger særskilte grunner, kan studenten søke styret for høgskolen om å ta praksisperioden en tredje gang. (4) Ved utsatt eksamen gjelder pensum for den siste ordinære eksamen. Dersom en student velger å ikke framstille seg til utsatt eksamen, gjelder pensum for den nye ordinære eksamen en da framstiller seg til. Avdelingens faglige ledelse bestemmer om studenten må gjennomgå nye forprøver. 4 Oppnevning av sensorer Styret skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd på en upartisk og faglig betryggende måte. Styret fastsetter vurderingsformer for det enkelte studium (jf UH-lov 3-3 punkt 3). Høgskolestyret oppnevner sensorer etter forslag fra fagansvarlig (jf. UH- lov 3-9 punkt 2). Det bør være to sensorer, og det skal være to sensorer når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter på vedkommende studium, jf UH- lov 3-9 (2). For å sikre kvalitet og nivå på utdanningen, samt gi impulser til videreutvikling av fagplaner/ studieplaner bør en av sensorene være ekstern. Faglærer som har deltatt i undervisningen, er normalt intern sensor. Ekstern sensor skal forhåndsgodkjenne eksamensoppgavene. Ved forprøver og ved vurdering av praksisstudier oppnevnes sensor av avdelingens faglige leder. Denne vil normalt være intern. 5 Målform Eksamenskandidater får oppgavetekst på bokmål eller nynorsk etter ønske. 15

17 6 Uteblivelse og trekk fra eksamen og forprøve (1) Student som ønsker å trekke seg fra eksamen, må gi skriftlig melding til avdelingens administrasjon senest 2 uker før eksamen finner sted. Kandidaten kan da framstille seg først ved neste ordinære eksamen. (2) Gyldig fravær må dokumenteres ved legeattest eller dokumentasjon av sakkyndig. Dokumentasjonen må være levert administrasjonen innen 48 timer etter eksamen. Blir uteblivelsen vurdert som gyldig, har kandidaten rett til å melde seg opp til utsatt eksamen. Blir legeattest eller annen dokumentasjon ikke levert innen de omtalte frister, anses forholdet som ikke møtt og vurderes som en ikke bestått eksamen og teller med i det antall ganger det er tillatt å gå opp til eksamen i samme fag. (3) Ved hjemmeeksamen vil sykdom eller andre grunner til at besvarelse ikke kan leveres innen tidsfrist, måtte dokumenteres etter retningslinjer beskrevet i fagplanen/ studieplanen. Avdelingens faglige ledelse kan, etter søknad og med vedlagt dokumentasjon, gi ny innleveringsfrist. 7 Tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår (1) Studenter som dokumenterer særskilte behov kan søke om særordninger ved eksamen. Særordningen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemningen medfører eller en spesiell, midlertidig situasjon som har oppstått etter at studenten ble tatt opp til studiet, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørge for at studentene prøves likt. (2) Dokumentert søknad om å få avlegge eksamen under særskilte vilkår sendes høgskolen senest 8 uker før eksamen finner sted. Annet morsmål enn norsk gir i seg selv ikke grunnlag for utvidet tid ved eksamen, men studenter kan søke om å få sin situasjon vurdert. (3) Eksempler på særskilte vilkår kan være utvidet eksamenstid, anledning til lenger pause, få eller å få bruke spesielle hjelpemidler under eksamen m.v. (4) Dersom søknad om tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår sendes etter fristen, vil den bli behandlet dersom studenten kan dokumentere at grunnlaget for søknaden er oppstått etter søknadsfristen utløp. 8 Tillatte hjelpemidler ved eksamen (1) Oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av studieplan/emnebeskrivelse og tydelig opplyses på eksamensoppgaven. Kandidaten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll under eksamen. (2) Dersom en kandidat har ikke tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, også på områder utenfor eksamenslokalet, betraktes dette som fusk/ forsøk på fusk, jf Karakterfastsetting og kunngjøring av eksamensresultat (1) Det benyttes karakterer etter en skala fra A til F der A er beste karakter og F er dårligste. Det kreves E eller bedre for at eksamen skal være bestått. (2) Høgskolestyret kan godkjenne at karakteren bestått/ikke bestått kan benyttes. Ved praksisstudier og forprøver brukes vurderingsformen Bestått/Ikke bestått. 16

18 (3) Regler for beregning av endelig karakter for fag som vurderes med mer enn en eksamen eller forprøve, skal framgå av fagplanen/ studieplanen. (4) Kunngjøring av eksamensresultat skjer vanligvis elektronisk. Samtidig med kunngjøringen skal det opplyses om bestemmelsene om begrunnelse og klage i lov om universiteter og høyskoler 5-1 og Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting (1) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av egne prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse framsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer enn 3 uker fra karakteren ble kunngjort. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig til studenten etter sensors valg. (2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen 2 uker etter at kandidaten har bedt om dette. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for studentene etter at karakteren er fastsatt. (3) En student kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen 3 uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensur skal da foretas av nye sensorer. Endring av resultat kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen eller klage over feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller gjennomføring av sensuren framsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelse eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Bedømmelse av muntlig prestasjon eller annen bedømmelse, for eksempel praksisstudier, som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages. (4) Krav om begrunnelse og klage over karakterfastsettelsen stiles og sendes administrasjonen. Klage over formelle feil stiles Klagenemnda for høgskolen og sendes til administrasjonen. (5) Klage på karakter skal være skriftlig og begrunnet. (6) Ved løpende vurdering er det klagerett når endelig karakter er fastsatt med mindre annet er nedfelt i fagplan/ studieplan. 11 Studierett og rett til å gå opp til eksamen (1) Styret avgjør om vilkårene for å bli tatt opp som student eller for å gå opp til eksamen uten å være opptatt som student (privatist) er oppfylt., jf lov om universiteter og høyskoler 3-10 (2) En student som ikke har avlagt eksamen i løpet av de siste to studieår, mister studieretten, og må eventuelt søke nytt opptak til studiet, med mindre noe annet er bestemt i forskrift. (3) En student som er opptatt til et studium, kan miste studieretten når vedkommende går opp til eksamen som privatist innenfor samme utdanning ved annen institusjon. Vedkommende må da eventuelt søke nytt opptak (4) Det kan innvilges permisjon fra studiet inntil to år. 17

19 (5) Styret fastesetter hvilke forprøver som skal være godkjent, og hvilke emner som må være bestått før en student kan fortsette studiet. (6) En student har rett til ny praksisperiode dersom første periode vurderes til ikke bestått. I helt spesiell tilfeller kan studenten søke styret om å få tilrettelagt en tredje praksisperiode. Søknaden sendes administrasjonen. 12 Privatister (1) Privatistenes rettigheter er begrenset til adgang til å delta i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen. Styret kan i spesielle tilfeller dispensere fra dette. (2) Privatister skal i tillegg til semesteravgift til studentsamskipnad, betale vederlag fastsatt av styret selv. (3) Privatistene må melde seg opp til eksamen, betale semesteravgift og vederlag innen fastsatte frister. Dokumentasjon av generell studiekompetanse og realkompetanse må vedlegges oppmeldingen. Styret kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra oppmeldingsfristen. (4) Styret avgjør om vilkårene for oppmelding er oppfylt, og kan etter søknad lempe på krav til forutdanning m.m. når det er sannsynliggjort at søkeren har de nødvendige forkunnskaper. (5) Denne forskrift gjelder også for privatister så lenge bestemmelsene ikke strider mot innholdet i denne paragraf. 13 Annullering av prøve eller oppgave, utestenging fra eksamen (1) Styret selv eller høgskolens klagenemnd kan annullere prøve eller oppgave eller godkjenning av emne ved fusk eller forsøk på fusk eller hvis studenten har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve eller til å delta i vedkommende kurs ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. Styret selv eller høgskolens klagenemnd kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller prøve, hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. Jf. også 4-7 nr. 1 og 2 i UH- loven. (2) Ved annullering av prøve eller oppgave ved fusk eller forsøk på fusk, må studenten levere tilbake til høgskolen vitnemål og eksamensprotokoll. (3) Opptrer en student som beskrevet i 4-7 nr. 1 eller 2 i UH- loven, kan han/hun utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved høgskolen i inntil ett år etter vedtak av styret selv eller høgskolens klagenemnd. Vedtaket må fattes med minst to tredelers flertall. Studentens klagemuligheter ved utestenging fra eksamener er regulert i 4-8 nr. 4 og 5 og 4-11 i UH- loven. (4) Som fusk eller forsøk på fusk regnes å besitte, nytte eller forsøke å nytte andre hjelpemidler enn tillatt ved en prøve eller oppgave, å framstille andres arbeid som eget, å oppgi fiktive kilder, å unnlate å angi kilder ved sitater fra andre i skriftlige arbeider eller på annen måte å bryte med forutsetningene som er lagt til grunn for den enkelte prøve eller oppgave, når dette er gjort forsettlig eller grovt uaktsomt. Jf. også 4-7 nr. 1 bokstav b i UH- loven. Utfyllende bestemmelser er gitt i studiehåndbok. 18

20 14 Utfyllende regler til eksamensforskriften Rektor har fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for den praktiske gjennomføring av eksamener og forprøver for forhold som gjelder - Rutiner for oppmelding - Tidspunkt for eksamener og forprøver - Krav til studentidentifikasjon - Den praktiske gjennomføring av skriftlig og muntlig eksamen Endring av slike rutiner skal fremlegges styret til orientering. Styret kan gi utfyllende regler innefor rammen av denne forskrift. 15 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. august Fra samme dato oppheves eksamensreglement av UTFYLLENDE RETNINGSLINJER TIL EKSAMENSFORSKRIFTEN Godkjent av rektor etter fullmakt i Eksamensforskriften ( ) 1. Rutiner for oppmelding til eksamen Ved Bachelor i sykepleie blir studenten automatisk oppmeldt til ordinær eksamen, forprøve og prøve (heretter kalt eksamen). Studenten må selv melde seg opp til utsatt og ny eksamen. Skriftlig oppmelding må skje via Studentweb innen 4 uker før eksamen. Studenter som ikke har betalt alle avgifter for semesteret, kan ikke melde seg opp til eksamener ved Bachelor i sykepleie. 2. Fremmøte til eksamen Alle eksamener begynner kl Fremmøte skal skje senest kl Tidspunkt for eksamen Eksamenstidspunkt skal normalt kunngjøres ved semesterstart, men kan endres inntil 10 uker før eksamen finner sted. 4. Krav til studentidentifikasjon Alle studenter som fremstiller seg til eksamen skal framvise gyldig identitetskort. 5. Praktisk gjennomføring av skriftlig eksamen Varighet av eksamen skal framgå av fagplanen. Kandidatene får tildelt kandidatnummer. Dette påføres hvert ark som leveres inn. Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før 30 minutt etter at eksamen er startet. En kandidat som kommer for sent, må henvende seg til studieadministrasjonen for å få tillatelse til å delta på eksamen. Tillatelse til å delta kan ikke gis etter at første kandidat har forlatt eksamenslokalet uten følge av eksamensvakt eller etter at eksamensoppgaven er brakt ut av eksamenslokalet. Kandidat som kommer for sent, leverer inn 19

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 ANSATTE... 5

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 ANSATTE... 5 STUDIEHÅNDBOK 2011 2012 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 ANSATTE... 5 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 7 Datoer for studieåret 2011 2012... 7 StudentWeb... 7 Studiekort/Nøkkelkort...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student?

Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student? Fusk hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student? «De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon»

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB Januar 2015 Etikk og redelighet er et viktig satsingsområde ved UiB. Denne brosjyren

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer