GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOK

2 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret FEIDE... 5 StudentWeb... 5 Its learning... 5 Studiekort/Nøkkelkort... 5 Husregler... 6 Kopiering... 6 Datatilgang... 6 Datautskrift... 6 Studiefinansiering - lån... 7 Studentbetaling... 7 Kollektiv ulykkeforsikring for studenter... 7 Miljøtiltak... 7 Samtaletilbud... 7 Grupperom... 7 Garderobeskap... 8 Undervisningslokale i Møllendalsbakken Søknad om parkeringskort... 9 Sykkel- og bilparkering... 9 Bekreftelser... 9 Navneskilt i praksis... 9 EKSAMENSFORSKRIFT Forskriftens virkeområde Definisjoner i denne forskrift Adgang og oppmelding til eksamen, forprøve og praksisperiode Oppnevning av sensorer Målform Uteblivelse og trekk fra eksamen og forprøve Tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår Tillatte hjelpemidler ved eksamen Karakterfastsetting og kunngjøring av eksamensresultat Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting Studierett og rett til å gå opp til eksamen

3 12 Privatister Annullering av prøve eller oppgave, utestenging fra eksamen Utfyllende regler til eksamensforskriften Ikrafttredelse UTFYLLENDE RETNINGSLINJER TIL EKSAMENSFORSKRIFTEN BESTEMMELSER OM FUSK OG PLAGIERING FORSKRIFT OM KRAV TIL BACHELORGRAD UTDRAG AV HØGSKOLENS STYRINGSSTRUKTUR Høgskolestyret Studentrådet Studentallmøte Klasseutvalg Kvalitets- og læringsmiljøutvalg (KLMU) Fagråd Felles Klagenemnd STUDENTARBEIDET PÅ HØGSKOLEN REGLEMENT FOR STUDIEDELTAKELSE Praksisstudier Teoretiske studier Fritak fra obligatorisk studiedeltaking ved Bachelor i sykepleie RETNINGSLINJER FOR PERMISJON Søknad om overflytting PRAKSISUNDERVISNINGEN (bachelor i sykepleie) Generelle bestemmelser Arbeidsmiljø - studentrettigheter Praksisperiodene - vaktturnus Reglement for arbeidsantrekk REGLER FOR REFUSJON AV REISEUTGIFTER I PRAKSISSTUDIER (BiS) STUDIER I UTLANDET ETISKE RETNINGSLINJER ved oppgaveskriving Retningslinjer ved seksuell trakassering Retningslinjer for skikkethetsvurdering (BIS)

4 GENERELL INFORMASJON Haraldsplass diakonale høgskole er en del av Bergen Diakonissehjem sin virksomhet. Bergen Diakonissehjem er en diakonal institusjon innen Den norske kirke, og har som formål å fremme kristen omsorg for mennesket. Bergen Diakonissehjem (BD) driver i tillegg Haraldsplass Diakonale Sykehus, Garnes Ungdomssenter, Haraldsplass samtalesenter og er deleier ved Solli Distriktspsykiatriske Senter. BD ble grunnlagt i 1918, og utdanning av diakonisser med sykepleierutdanning var fra starten av en vesentlig del av virksomheten. Bachelor i sykepleie har som formål å dyktiggjøre og bevisstgjøre til utøvelse av sykepleie ut fra et kristent verdigrunnlag. Rammene for Bachelor i sykepleie er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Høgskolen har også tilbud om videreutdanninger i palliativ sykepleie, legevaktsykepleie, hjemmesykepleie, akutt medisinsk sykepleie og en tverrfaglig videreutdanning i veiledning. Disse videreutdanningene er alle på 60 studiepoeng. I tillegg har høgskolen en videreutdanning i Mindfulness på 30 studiepoeng. Høgskolen har om lag 600 studenter og 40 ansatte. For telefon og e-post adresser til ansatte se: (under fanen om høgskolen ) 3

5 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG Høgskolen er en del av stiftelsen Bergen Diakonissehjem, som har som formål å fremme kristen omsorg for mennesket (ref. grunnreglene for Bergen Diakonissehjem) Høgskolens visjon er å utdanne og utruste mennesker til kompetent, omsorgsfull og modig tjeneste for mennesker. Dette gjøres ved at høgskolen: - Driver utdannings- og utviklingsarbeid innen fagområdene sykepleie, omsorg, veiledning, etikk, diakoni og sjelesorg - har utdanningsprogram som tar utgangpunkt i et verdigrunnlag der utvikling av mennesket som person, og der de lokale og globale felleskap, er i fokus - samarbeider med utdanningsmyndigheter, andre aktuelle deler av samfunnet og Kirken - har et nettverkssamarbeid med relevante samarbeidspartnere innen utdanning forskning og arbeidsliv, nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten bygger på et kristent trosgrunnlag, som utfordrer oss til tjeneste for Gud og mennesker. I dette inngår: - bekjennelse til den treenige Gud, verdens skaper, opprettholder og frelser - tro på at Gud har skapt mennesker til å leve i samfunn med Gud og hverandre og med ansvar ovenfor Gud, medmennesker og seg selv - Guds kjærlighet, tilgivelse og fordring, som et forbilde på hvordan vi mennesker skal forholde oss til hverandre - en forståelse av diakoni som tjeneste for Gud ved aktiv handling overfor medmennesker. Dette utfordrer oss konkret til: - solidaritet og barmhjertighet overfor lidende mennesker i hele verden - ivaretakelse av enkeltmenneskets unike verdi, menneskelivets ukrenkelighet og grunnleggende menneskerettigheter - et aktivt samfunnsengasjement mot urettferdighet og krenkende politiske systemer - en særlig oppmerksomhet mot menigheter og diakonale institusjoner - å gi innhold til begrepet kompetanse med hjertevarme. Godkjent av høgskolestyret mai

6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Resepsjonen Høgskolens ekspedisjon er åpen mandag til torsdag i tiden kl. 9: og Resepsjonen er stengt fredag. Datoer for studieåret Siste dag i høstsemesteret 18. desember 2015 Semesterstart vår 4. januar 2016 Påskeferie fra 18. mars. Første dag etter påske er 30.mars 2016 Siste dag i vårsemesteret 10. juni 2016 FEIDE FEIDE står for Felles Elektronisk IDEntitet. Intensjonen med FEIDE, er at brukere innenfor utdanningssektoren bare skal ha ett brukernavn og ett passord for å logge seg på ulike digitale tjenester som benyttes innenfor utdanningssektoren. Brukernavnet i FEIDE er studentnummer (6 siffer). For mer informasjon, les oppslag om FEIDE på Itslearning. StudentWeb StudentWeb er en nettbasert tjeneste som er utgangspunktet for alt som har med dine studier å gjøre. Link til StudentWeb finner du på vår hjemmeside. Pålogging gjøres ved hjelp av ditt FEIDE passord som du lager ved studiestart. På StudentWeb kan du blant annet: - Oppdatere semesteradressen din og annen kontaktinfo* - Få oversikt over diverse skjema som du må lese igjennom og godkjenne - Få oversikt over din Utdanningsplan (som må godkjennes ved oppstart av hvert semester) - Bestille karakterutskrift - Få oversikt over alle dine eksamensresultater - Få oversikt over hva skolen rapporterer til Lånekassen - Hente ut betalingsinformasjon for å betale semesteravgiften * Du er selv ansvarlig for å melde adresseendring, både e-postadresse og postadresse, til høgskolen via StudentWeb. Its learning Its learning er høgskolens e-læringsplattform. Link til Itslearning finner du på vår hjemmeside. Her må du legge inn viderekobling til din private e-post for på den måten å motta all informasjon som skolen sender ut. Pålogging gjøres ved hjelp av ditt FEIDE-passord som du lager ved studiestart. Studiekort/Nøkkelkort Høgskolen utsteder studiekort til alle studenter. Kortet er kun gyldig med påført semestermerket som fås i resepsjonen etter at høgskolen har registrert innbetaling av semesteravgift. Kortet fungerer som adgangskort, utskriftskort og lånekort på biblioteket. Ved tap av studiekort må 5

7 studenten selv dekke utgiftene til nytt kort, pris kr 300. Dette kan bestilles ved å sende mail til Hoveddøren er stengt etter kl 16:00 på hverdager. Døren er også stengt på lørdager og helligdager. Det må da brukes adgangskort for å komme inn i bygget. Høgskolen bruker et databasert adgangssystem, d.v.s. at vi til enhver tid kan kontrollere hvem som har gått inn i bygget etter at hoveddøren er stengt. Ved tap av kortet, meld fra til skolen. Kortet må ikke lånes ut til andre. Vær oppmerksom på at det er montert alarm i høgskolebygget. Alarmen er på mellom kl og kl Husregler For at ting skal fungere greit på høgskolen, ønsker vi at du noterer deg følgende: - Ytterklær henges på garderobestativet i 1. etg. eller i 2. etg. - Våte paraplyer settes i paraplyholder ved inngangen - Røyking er ikke tillatt innenfor høgskolens lokaler eller ved inngangen til undervisningsbygget. Røyking er kun tillatt utendørs til høyre for plenen, i atriet foran bygningen. - Det er ikke tillatt å ta med barn i undervisningen. - Mobiltelefoner må være avslått under undervisning og eksamener. - Nyt mat og drikke i kantinen - Returnere tomflasker til kantinen - Høgskolen er ikke ansvarlig for gjenglemte eiendeler eller eiendeler som er mistet i undervisningsbygget. Studentene frarådes derfor til å ha med større pengesummer eller verdisaker. Kopiering Kopieringsmaskinen i 1. etasje er til bruk for studentene og koster 1 kr pr side. Maskinen er tilkoblet et webbasert betalingssystem (SafeCom) der studentene må kjøpe kopier på nett for å kunne kopiere. Egen bruksanvisning finnes i hylle ved kopimaskinen i 1. etg. og på Its Learning. Datatilgang Det er plassert datamaskiner for studenter med tilgang til internett på eget datarom i 3 etg., på grupperom 209 og ellers i undervisningsbygget. Du får tildelt brukernavn og passord ved studiestart. Det er trådløst nettverk i hele høgskolebygget og i Møllendalsbakken 7 som er tilgjengelig for alle studenter (GjesteNett). Påloggingsveiledning ligger på Its Learning og kan også fås ved henvendelse i resepsjonen. Det oppfordres til at man er hensynsfull overfor medstudenter i bruk av bærbare maskiner på steder hvor det forventes ro. Datarommet kan stenges av en dag før eksamen og ved intern opplæring/kursing. Dette informeres det om via Its Learning ca.1 uke på forhånd. Det gjelder egen avtale for bruk av høgskolens datamaskiner som skal godkjennes av alle studenter ved studiestart. Dette gjøres via StudentWeb. Datautskrift Datautskrift gjøres enten via kopimaskin i 1. etg. eller skriver på datarommet i 3. etg. Utskrifter kjøpes via det webbaserte betalingsystemet SafeCom. Pris pr utskrift er kr. 0,75. Innestående beløp ved avsluttet studie refunderes ikke. 6

8 Studiefinansiering - lån Studenter ved Haraldsplass diakonale høgskole kan søke studielån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Nærmere regler finnes i informasjonsmateriell fra Lånekassen, se Studentbetaling Som student må du betale en studieavgift per semester. Det er til dekning av ulike omkostninger som bl.a. IT-tilgang, lisenser e-læringsprogram, Kopinoravgift, studiekort, vask av arbeidstøy, kollektiv ulykkesforsikring samt en medlemsavgift til Studentrådet. Som student er du også medlem av Studentsamskipnaden i Bergen og må betale en avgift på 570,- kr per semester. Avgiften til SIB må være betalt før Lånekassen utbetaler studielån. Studenter som ikke har betalt alle avgifter for semesteret, kan ikke melde seg opp til eksamener og prøver. Studenter som tar 10 stp eller mindre pr. semester, betaler ½ semesteravgift + SiB. Kollektiv ulykkeforsikring for studenter Denne forsikringen gjelder innenfor høgskolens område i ordinær undervisningstid, samt utflukter og arrangementer i høgskolens regi og under dennes ledelse og ansvar. Forsikringen gjelder også ulykker som rammer studenter ved utplassering i arbeidslivet (praksis i Norge og i utlandet) under arbeid på praksisstedet i arbeidstiden og på direkte reise mellom hjem og praksissted. Dekningen gjelder behandlingsutgifter begrenset inntil 0,5 G, invaliditets-erstatning begrenset oppad til 10G kr ved 100 % medisinsk invaliditet, og 1G ved død. Egenandel ved skade er kr ,-. Ved skade skal studieleder / fagansvarlig v/videreutdanningene varsles skriftlig pr. e-post. Skadeskjema kan lastes ned fra Itslearning og fylles ut av student og behandlende lege. Utfylt skadeskjema sendes til høgskolen som har ansvar for innsendelse til forsikringsselskapet. Miljøtiltak Hver dag kl. 08:00-08:10 er det andakt i kapellet på Søsterhjemmet. I løpet av året arrangeres det sosiale samvær for studenter og ansatte ved skolen. Ved institusjonen ellers er det faste gudstjenester og andakter. Kantinen er en viktig miljøskaper for deg som student på høyskolen. Kantinen drives av arbeidsmarkedsbedriften Midttun Vekst og består av 4 arbeidstakere som gjennom sitt arbeid får en meningsfull arbeidshverdag. Kantinen ledes av en kantineleder. Kantinen produserer i hovedsak kaldmat, men de serverer også varmmat et par ganger i uken når det er mange studenter på skolen. Åpningstid frem til kl. 14. En matautomat gir et begrenset mattilbud utenom kantinens åpningstid. Drikker du mye kaffe kan du kjøpe rabattkort i kantinen. Samtaletilbud Gjennom avtale med Haraldsplass samtalesenter kan studenter få tilbud om sjelesørgerisk veiledning. Studentene må selv ta kontakt med Samtalesenteret på telefon epost; Grupperom - Dersom et bestilt grupperom ikke er opptatt etter 15 minutter kan det benyttes av andre - Grupperom skal ikke brukes av enkeltpersoner til f. eks. lesing. Det henvises til Lesesalen - Møterom 205 og 305 er forbeholdt til bruk for ansatte 7

9 - Før du forlater et grupperom eller et klasserom - husk å: - Rydd og sett på plass stolene - Lukk vinduene - Slukk lyset - Lukk døren (dette er viktig for at ventilasjonssystemet skal virke optimalt). Garderobeskap Høgskolen har garderobeskap til utleie for studenter som ønsker å benytte seg av dette i løpet av studietiden. Studenter betaler kr 400 på egen faktura fra første studieår BiS. Halvparten av dette beløpet er depositum. Nøkkel til garderobeskapet utleveres i resepsjonen når beløpet er innbetalt. Skapet kan beholdes av studenten i hele studietiden. Ved avsluttet studie er det studentens ansvar å tømme skapet før nøkkelen leveres i resepsjonen. Studenten vil da får igjen sitt depositum på kr 200. Dette gjelder også dersom studenten ønsker å avslutte leie av garderobeskap tidligere. Dersom nøkkelen ikke leveres eller den mistes, vil høgskolen beholde depositumet. For studenter som er i sitt 2. eller 3 år ved BiS studieåret , gjelder den ordningen de har gått inn på mht. depositum for leie av garderobeskap. Alle studenter er ansvarlig for til enhver tid å bringe brukte uniformer tilbake til sykehuset. Det er ikke tillatt å oppbevare brukte uniformer i garderobeskapene. Biblioteket Biblioteket skal dekke faglige behov både for studenter og ansatte innen undervisning, oppgaveskriving, forskning og administrasjon. Bokbestanden består av omlag 8000 bind innen fagområdene sykepleie, diakoni, etikk, sjelesorg, omsorg ved livets slutt, veiledning og pedagogikk. Videre har biblioteket en egen samling med pensumlitteratur for de ulike utdanningene. Høgskolen har 50 trykte tidsskrift i løpende abonnement i tillegg til elektroniske tidsskrift i fulltekst via Helsebiblioteket. Biblioteket er betjent av bibliotekar på hverdager i tiden kl Våre brukere er primært egne studenter og ansatte, men biblioteket er også åpent for eksterne brukere. Både bøkene og tidsskriftbestanden er registrert i BIBSYS. Videre er biblioteket medlem av Helsebiblioteket og har via dette offentlige nettstedet tilgang til utenlandske databaser og tidsskrifter med oppdatert fagkunnskap innenfor fagfeltene høgskolen tilbyr undervisning i. Lånereglement Studenter ved Haraldsplass diakonale høgskole bruker studentkortet som lånekort. Eksterne lånere får lånekort på biblioteket eller kan bruke lånekort fra et annet BIBSYSbibliotek. Utlånstid på bøker er 1 måned. Videofilmer lånes ut på dagslån. Tidsskrifter er ikke på utlån. Pensumbøker fra pensumsamlingen lånes ut på dagslån. Bøkene kan beholdes til påfølgende dag kl Eksemplarer av pensumbøker i vanlig utlånssamling har lånetid på 14 dager. Det er anledning til å forlenge lånetiden dersom dokumentet ikke er reservert for en annen låner. Alle lån er låntakerens personlige ansvar. Lån derfor ikke bøker videre til andre! Det blir sendt ut i alt 3 purrebrev fra biblioteket på ikke-tilbakeleverte dokumenter. Etter 3. gangs purring sendes en giro med krav om erstatning. Tapte dokumenter skal erstattes etter fastsatte regler. Tap av lånekort må meldes til biblioteket. Meld også fra om navne- og adresseendringer. 8

10 Undervisningslokale i Møllendalsbakken 7 Høyskolen leier et klasserom og 2 grupperom i Møllendalsbakken 7, 6. etg. Her avholdes først og fremst undervisning for høgskolens videreutdanninger. Til lokalene skiftes adgangskoden hver uke, og ansvarlig lærer informerer om dette til det enkelte kull. Det finnes et eget kantinetilbud for brukerne av bygget. Søknad om parkeringskort Dersom du som student har særskilte behov for å bruke egen bil til skolen, kan du søke om parkeringskort etter nærmere fastsatte kriterier. Last ned søknadsskjema fra skolens hjemmeside: For studieinteresserte\parkeringskort. Sykkel- og bilparkering Ved vindeltrappen på høgskolens nordside, utenfor Mohns villa og utenfor sykehusets administrasjonsbygg er det avsatt parkering for sykler. Nedenfor sykehuset er det avsatt plass til parkering for biler. Studenter som har fått tildelt parkeringskort (påsatt frontvinduet på bilen) kan sette denne i oppmerkede parkeringsfelt. Andre må betale avgift som andre besøkende. Parkeringsplassen kontrolleres av parkeringsselskapet Q-Park. Bekreftelser Dersom det er ønske om studentbekreftelse, må bestilling på dette sendes til Bestillingen må sendes en uke før bekreftelsen ønskes. Oppgi om den skal hentes på høgskolen (henges på tavlen utenfor ekspedisjonen) eller sendes. Oppgi i så fall adresse. Navneskilt i praksis Studenter ved Bachelor i sykepleie må bære navneskilt i praksisstudiene. Dette bestilles gjennom høgskolen og ett skilt dekkes via semesteravgiften. Dersom studenten mister navneskiltet, må nytt bestilles via og utgifter til dette dekkes av studenten. Navneskiltet kan kun benyttes når man er i praksis som student, og ikke ved betalte vakter. 9

11 EKSAMENSFORSKRIFT (Forskrift om eksamen og studierett ved Haraldsplass diakonale høgskole) Fastsatt i høgskolestyret 30. mai 2011 med hjemmel i LOV nr 15 Lov om universiteter og høyskole av 1. august 2005, 3-9 og 3-10 (heretter UH-loven), samt 4-7 og 4-8. Forskrift om eksamen og studierett erstatter tidligere eksamensforskrift fastsatt i høgskolestyret 12. desember Forskriftens virkeområde Denne forskriften gjelder for alle eksamener, arbeidskrav, prøver, forprøver og praksisperioder ved høgskolen. De ulike eksamener og forprøver er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene. Her er også angitt tidsrammer og hvilke hjelpemidler som kan være tillatt å ta med til eksamenslokalet Dersom det ikke er samsvar mellom denne forskriften og rammeplanen for utdanning, gjelder rammeplanen fremfor forskriften. 2 Definisjoner i denne forskrift Arbeidskrav Prøve, innleveringsarbeid, laboratorieøving, prosjektarbeid eller andre krav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, gå ut i praksisstudier eller fortsette med normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i endelig karakter Avdelingsleder Leder for utdanningsavdeling ved høgskolen Emne Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studium. Emnebeskrivelse En emnebeskrivelse angir blant annet emnets omfang, forventet læringsutbytte, innhold, læringsaktiviteter, arbeidskrav, forkunnskapskrav, vurderingsformer, karakterregel, hjelpemidler ved eksamen og litteraturliste. Emnebeskrivelser inngår i én eller flere studieplaner Studiepoeng Mål på omfang av et emne eller andre typer studieenheter, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Studieprogram Begrepet anvendes om studieløp som det er særskilt opptak til, som har et definert innhold i henhold til studieplan, og som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. Et studieprogram er som regel sammensatt av flere emner Utdanningsplan Utdanningsplan er en avtalt plan mellom høyskolen og student tatt opp til et studieprogram med omfang av 60 studiepoeng eller mer Vurderingsform Den enkelte eksamen/deleksamen som gir grunnlag for bedømmelse/sensurering i det enkelte emne. Når flere vurderingsformer benyttes i ett og samme emne, brukes også samlebetegnelsen vurderingsordning. Se eksamen. 10

12 Student En person som er tatt opp til et studium eller et fag ved Haraldsplass diakonale høgskole, jf. Lov om universiteter og høyskoler 3-6 og 3-7. Privatist En person som går opp til eksamen etter Lov om universiteter og høgskoler 3-10, og som ikke er opptatt ved faget eller studiet. Eksamen Skriftlig, muntlig eller praktisk prøving av kunnskaper og ferdigheter etter rammeplaners og fagplaners regler for eksamen. Eksamen gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter på vitnemålet. De enkelte eksamener er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene. Skriftlig eksamen Individuell, skriftlig prøving av kunnskaper i et fag eller del av fag, der eksamen finner sted under tilsyn i anvist lokale, hjemmeeksamen i gruppe eller individuelt Muntlig eksamen Muntlig, individuell prøving av kunnskaper og ferdigheter. Ordinær eksamen Den første eksamen som holdes i et fag for et studentkull eller en gruppe studenter. Student som ønsker å forbedre karakter kan melde seg opp til ny ordinær eksamen inntil to ganger. Oppmelding på skjema (finnes på itslearning) innen 4 uker før eksamen og sendes på epost Utsatt eksamen Eksamen som arrangeres for studenter som har vært sykemeldt eller hatt annet gyldig fravær ved ordinær eksamen. Ny eksamen Eksamen for student som ikke har bestått ordinær eksamen. Prøve En prøve kan inngå som en del av eksamen, men den avlagte prøven kan bare godskrives som et element i den større samlede eksamen, og eventuell egen karakter for prøven inngår som en del av den samlede eksamenskarakter. Forprøve Prøve som ikke teller i en samlet karakter, men som må være bestått før eksamen kan avlegges, studenten kan starte praksisstudier eller fortsette normal studieprogresjon. De enkelte forprøver er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene/ studieplanene. Praksisstudier Obligatoriske, klient/pasientrettede studier som etter rammeplan/fagplan må være bestått for å få vitnemål. De ulike studieplaner/ fagplaner har nærmere regler for hvordan ikke bestått ved eksamener/forprøver påvirker studieprogresjonen. Hovedregelen er at alle studiekrav, eksamener, forprøver og praksisstudier skal være bestått før studenten kan gå videre i studiet. 11

13 Rammeplan Plan for et studium der departementet har fastsatt nasjonale rammer for innholdet i studiet. Fagplan Konkretisering av det faglige innholdet i studier som er regulert av en rammeplan. Studieplan Plan for det faglige innholdet i studier som ikke er regulert av rammeplan. 3 Adgang og oppmelding til eksamen, forprøve og praksisperiode (1) Kun kandidater som har fått godkjent fagplanen/ studieplanens studiekrav og har betalt semesteravgift i henhold til lov om forskrift om studentsamskipnader har anledning til å gå opp til eksamener eller forprøver ved Haraldsplass diakonale høgskole. (2) En student kan ikke framstille seg til eksamen i samme fag mer enn tre ganger, dette er inkludert utsatt eksamen. Dersom en student ikke har oppnådd bestått karakter etter tre forsøk, må studiet avbrytes. (3) Får en student vurdert en praksisperiode ved Bachelor i sykepleie til ikke bestått, må denne perioden tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. Dersom studenten får vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet avbrytes. Hvis det foreligger særskilte grunner, kan studenten søke styret for høgskolen om å ta praksisperioden en tredje gang. (4) Ved utsatt eksamen gjelder pensum for den siste ordinære eksamen. Dersom en student velger å ikke framstille seg til utsatt eksamen, gjelder pensum for den nye ordinære eksamen en da framstiller seg til. Avdelingens faglige ledelse bestemmer om studenten må gjennomgå nye forprøver. 4 Oppnevning av sensorer Styret skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd på en upartisk og faglig betryggende måte. Styret fastsetter vurderingsformer for det enkelte studium (jf UH-lov 3-3 punkt 3). Høgskolestyret oppnevner sensorer etter forslag fra fagansvarlig (jf. UH- lov 3-9 punkt 2). Det bør være to sensorer, og det skal være to sensorer når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter på vedkommende studium, jf UH- lov 3-9 (2). For å sikre kvalitet og nivå på utdanningen, samt gi impulser til videreutvikling av fagplaner/ studieplaner bør en av sensorene være ekstern. Faglærer som har deltatt i undervisningen, er normalt intern sensor. Ekstern sensor skal forhåndsgodkjenne eksamensoppgavene. Ved forprøver og ved vurdering av praksisstudier oppnevnes sensor av avdelingens faglige leder. Denne vil normalt være intern. 5 Målform Eksamenskandidater får oppgavetekst på bokmål eller nynorsk etter ønske. 12

14 6 Uteblivelse og trekk fra eksamen og forprøve (1) Student som ønsker å trekke seg fra eksamen, må gi skriftlig melding til avdelingens administrasjon senest 2 uker før eksamen finner sted. Kandidaten kan da framstille seg først ved neste ordinære eksamen. (2) Gyldig fravær må dokumenteres ved legeattest eller dokumentasjon av sakkyndig. Dokumentasjonen må være levert administrasjonen innen 48 timer etter eksamen. Blir uteblivelsen vurdert som gyldig, har kandidaten rett til å melde seg opp til utsatt eksamen. Blir legeattest eller annen dokumentasjon ikke levert innen de omtalte frister, anses forholdet som ikke møtt og vurderes som en ikke bestått eksamen og teller med i det antall ganger det er tillatt å gå opp til eksamen i samme fag. (3) Ved hjemmeeksamen vil sykdom eller andre grunner til at besvarelse ikke kan leveres innen tidsfrist, måtte dokumenteres etter retningslinjer beskrevet i fagplanen/ studieplanen. Avdelingens faglige ledelse kan, etter søknad og med vedlagt dokumentasjon, gi ny innleveringsfrist. 7 Tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår (1) Studenter som dokumenterer særskilte behov kan søke om særordninger ved eksamen. Særordningen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemningen medfører eller en spesiell, midlertidig situasjon som har oppstått etter at studenten ble tatt opp til studiet, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørge for at studentene prøves likt. (2) Dokumentert søknad om å få avlegge eksamen under særskilte vilkår sendes høgskolen senest 8 uker før eksamen finner sted. Annet morsmål enn norsk gir i seg selv ikke grunnlag for utvidet tid ved eksamen, men studenter kan søke om å få sin situasjon vurdert. (3) Eksempler på særskilte vilkår kan være utvidet eksamenstid, anledning til lenger pause, få eller å få bruke spesielle hjelpemidler under eksamen m.v. (4) Dersom søknad om tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår sendes etter fristen, vil den bli behandlet dersom studenten kan dokumentere at grunnlaget for søknaden er oppstått etter søknadsfristen utløp. 8 Tillatte hjelpemidler ved eksamen (1) Oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av studieplan/emnebeskrivelse og tydelig opplyses på eksamensoppgaven. Kandidaten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll under eksamen. (2) Dersom en kandidat har ikke tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, også på områder utenfor eksamenslokalet, betraktes dette som fusk/ forsøk på fusk, jf Karakterfastsetting og kunngjøring av eksamensresultat (1) Det benyttes karakterer etter en skala fra A til F der A er beste karakter og F er dårligste. Det kreves E eller bedre for at eksamen skal være bestått. 13

15 (2) Høgskolestyret kan godkjenne at karakteren bestått/ikke bestått kan benyttes. Ved praksisstudier og forprøver brukes vurderingsformen Bestått/Ikke bestått. (3) Regler for beregning av endelig karakter for fag som vurderes med mer enn en eksamen eller forprøve, skal framgå av fagplanen/ studieplanen. (4) Kunngjøring av eksamensresultat skjer vanligvis elektronisk. Samtidig med kunngjøringen skal det opplyses om bestemmelsene om begrunnelse og klage i lov om universiteter og høyskoler 5-1 og Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting (1) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av egne prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse framsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer enn 3 uker fra karakteren ble kunngjort. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig til studenten etter sensors valg. (2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen 2 uker etter at kandidaten har bedt om dette. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for studentene etter at karakteren er fastsatt. (3) En student kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen 3 uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensur skal da foretas av nye sensorer. Endring av resultat kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen eller klage over feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller gjennomføring av sensuren framsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelse eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Bedømmelse av muntlig prestasjon eller annen bedømmelse, for eksempel praksisstudier, som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages. (4) Krav om begrunnelse og klage over karakterfastsettelsen stiles og sendes administrasjonen Klage over formelle feil stiles Klagenemnda for høgskolen og sendes til administrasjonen. (5) Klage på karakter skal være skriftlig og begrunnet. (6) Ved løpende vurdering er det klagerett når endelig karakter er fastsatt med mindre annet er nedfelt i fagplan/ studieplan. 11 Studierett og rett til å gå opp til eksamen (1) Styret avgjør om vilkårene for å bli tatt opp som student eller for å gå opp til eksamen uten å være opptatt som student (privatist) er oppfylt., jf lov om universiteter og høyskoler 3-10 (2) En student som ikke har avlagt eksamen i løpet av de siste to studieår, mister studieretten, og må eventuelt søke nytt opptak til studiet, med mindre noe annet er bestemt i forskrift. 14

16 (3) En student som er opptatt til et studium, kan miste studieretten når vedkommende går opp til eksamen som privatist innenfor samme utdanning ved annen institusjon. Vedkommende må da eventuelt søke nytt opptak (4) Det kan innvilges permisjon fra studiet inntil to år. (5) Styret fastesetter hvilke forprøver som skal være godkjent, og hvilke emner som må være bestått før en student kan fortsette studiet. (6) En student har rett til ny praksisperiode dersom første periode vurderes til ikke bestått. I helt spesiell tilfeller kan studenten søke styret om å få tilrettelagt en tredje praksisperiode. Søknaden sendes administrasjonen. 12 Privatister (1) Privatistenes rettigheter er begrenset til adgang til å delta i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen. Styret kan i spesielle tilfeller dispensere fra dette. (2) Privatister skal i tillegg til semesteravgift til studentsamskipnad, betale vederlag fastsatt av styret selv. (3) Privatistene må melde seg opp til eksamen, betale semesteravgift og vederlag innen fastsatte frister. Dokumentasjon av generell studiekompetanse og realkompetanse må vedlegges oppmeldingen. Styret kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra oppmeldingsfristen. (4) Styret avgjør om vilkårene for oppmelding er oppfylt, og kan etter søknad lempe på krav til forutdanning m.m. når det er sannsynliggjort at søkeren har de nødvendige forkunnskaper. (5) Denne forskrift gjelder også for privatister så lenge bestemmelsene ikke strider mot innholdet i denne paragraf. 13 Annullering av prøve eller oppgave, utestenging fra eksamen (1) Styret selv eller høgskolens klagenemnd kan annullere prøve eller oppgave eller godkjenning av emne ved fusk eller forsøk på fusk eller hvis studenten har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve eller til å delta i vedkommende kurs ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. Styret selv eller høgskolens klagenemnd kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller prøve, hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. Jf. også 4-7 nr. 1 og 2 i UH- loven. (2) Ved annullering av prøve eller oppgave ved fusk eller forsøk på fusk, må studenten levere tilbake til høgskolen vitnemål og eksamensprotokoll. (3) Opptrer en student som beskrevet i 4-7 nr. 1 eller 2 i UH- loven, kan han/hun utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved høgskolen i inntil ett år etter vedtak av styret selv eller høgskolens klagenemnd. Vedtaket må fattes med minst to tredelers flertall. Studentens klagemuligheter ved utestenging fra eksamener er regulert i 4-8 nr. 4 og 5 og 4-11 i UH- loven. (4) Som fusk eller forsøk på fusk regnes å besitte, nytte eller forsøke å nytte andre hjelpemidler enn tillatt ved en prøve eller oppgave, å framstille andres arbeid som eget, å oppgi fiktive kilder, 15

17 å unnlate å angi kilder ved sitater fra andre i skriftlige arbeider eller på annen måte å bryte med forutsetningene som er lagt til grunn for den enkelte prøve eller oppgave, når dette er gjort forsettlig eller grovt uaktsomt. Jf. også 4-7 nr. 1 bokstav b i UH- loven. Utfyllende bestemmelser er gitt i studiehåndbok. 14 Utfyllende regler til eksamensforskriften Rektor har fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for den praktiske gjennomføring av eksamener og forprøver for forhold som gjelder - Rutiner for oppmelding - Tidspunkt for eksamener og forprøver - Krav til studentidentifikasjon - Den praktiske gjennomføring av skriftlig og muntlig eksamen Endring av slike rutiner skal fremlegges styret til orientering. Styret kan gi utfyllende regler innefor rammen av denne forskrift. 15 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. august Fra samme dato oppheves eksamensreglement av UTFYLLENDE RETNINGSLINJER TIL EKSAMENSFORSKRIFTEN Godkjent av rektor etter fullmakt i Eksamensforskriften ( ) 1. Rutiner for oppmelding til eksamen Studenten blir automatisk oppmeldt til ordinær eksamen, forprøve og prøve (heretter kalt eksamen) ved godkjenning av utdanningsplan på studentweb. Studenten må selv melde seg opp til utsatt og ny eksamen innen oppgitte frister. Studenter som ikke har betalt alle avgifter for semesteret, kan ikke melde seg opp til eksamen. Studenter som ønsker å forbedre karakter, har anledning å melde seg opp ved neste ordinære eksamen i det aktuelle faget. Studenten må selv melde seg opp innen 4 uker før eksamen. 2. Fremmøte til eksamen Alle eksamener begynner kl Fremmøte skal skje senest kl på sted angitt på Studentweb. 3. Tidspunkt for eksamen Eksamenstidspunkt skal normalt kunngjøres ved semesterstart, men kan endres inntil 10 uker før eksamen finner sted. 4. Krav til studentidentifikasjon Alle studenter som fremstiller seg til eksamen skal framvise gyldig identitetskort. 16

18 5. Praktisk gjennomføring av skriftlig eksamen Varighet av eksamen skal framgå av fagplanen. Kandidatene får tildelt kandidatnummer og eksamenslokale på studentweb. Kandidater kan ikke bytte eksamenslokale innbyrdes. Kandidatnummer påføres hvert ark som leveres inn. Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før 30 minutt etter at eksamen er startet. En kandidat som kommer for sent, må henvende seg til studieadministrasjonen for å få tillatelse til å delta på eksamen. Tillatelse til å delta kan ikke gis etter at første kandidat har forlatt eksamenslokalet uten følge av eksamensvakt eller etter at eksamensoppgaven er brakt ut av eksamenslokalet. Kandidat som kommer for sent, leverer inn sin besvarelse samtidig som de andre kandidatene. Etter at eksamen er begynt, kan kandidaten forlate plassen sin bare med tillatelse fra og i følge med eksamensvakt. Kandidaten kan kun ha skriveredskaper, mat og drikke med ved eksamen. Eksamensvaktene kan kreve å få kontrollere det kandidaten har med seg til eksamen. Det skal framgå av fagplanen dersom det er tillatt å bruke andre hjelpemidler under eksamen. Besvarelsen skal skrives på papir som utleveres i eksamenslokalet. Det skal brukes penn som gir gjennomslag. Kandidaten skal rette seg etter anvisning fra avdelingens administrasjon og eksamensvakt. Kandidater skal ikke ha kontakt seg imellom uten via eksamensvakt. Det er ikke tillatt å ta med seg trådløst kommunikasjonsutstyr som for eksempel mobiltelefon og / eller håndholdte datamaskiner inn i eksamenslokalet. Fusk eller forsøk på fusk medfører bortvisning fra eksamen. Dette gjelder også eventuelle kandidater som yter hjelp. Det henvises i den forbindelse til egen Bestemmelse om fusk og plagiering. Når besvarelsen er klar for innlevering, gir kandidaten signal til eksamensvakt om dette. Kandidaten må ikke forlate plassen sin før eksamensvakt har gitt tillatelse. Det er kandidatens ansvar å påse at innleveringen er komplett. Dersom kladd vedlegges, må det bemerkes. Leveres besvarelsen før full tid, er det ikke anledning til å komme tilbake til eksamenslokalet før eksamen er avsluttet. Når eksamenstiden er utløpt, er det ikke anledning til å skrive mer på besvarelsen. Det gis opptil 15 minutter til klargjøring av besvarelsen (eksempelvis stifting, påføre sidetall og kandidatnr.). 6. Praktisk gjennomføring av muntlig eksamen Tidspunkt for og fremmøtested til muntlig eksamen kunngjøres senest 24 timer før eksamen på ItsLearning. 7. Hjemmeeksamen Tidspunkt for innlevering er innen klokken på angitt dato, dette gjelder også elektronisk innlevering der dette er bestemt. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes (gjelder både elektronisk og papirversjon), regnes dette som ikke bestått. Se for øvrig regler om uteblivelse og trekk fra eksamen. 8. Eksamensresultat Resultat av eksamen kunngjøres på StudentWeb. 17

19 BESTEMMELSER OM FUSK OG PLAGIERING Bestemmelsene om fusk/ plagiering gjelder alle studenter ved Haraldsplass diakonale høgskole, også internasjonale studenter/ utvekslingsstudenter. 1. Akademisk redelighet Å være student på en akademisk institusjon innebærer at man skal tilstrebe størst mulig akademisk redelighet i studiet, i arbeidskrav, i studiekrav og ved eksamen eller andre vurderingsformer. 2. Fusk og plagiering Universitets- og høyskoleloven og eksamensforskriften har egne bestemmelser om hva som regnes som fusk/forsøk på fusk, og aktuelle reaksjoner/sanksjoner ved slike handlinger. Studentene har et selvstendig ansvar for å tilegne seg kunnskap dette. Studentene må på eget initiativ ta kontakt med høgskolen dersom det foreligger tvil, og en students manglende kunnskap kvalifiserer ikke i seg selv for frifinnelse. Som fusk regnes handlinger som tar sikte på å gi et uberettiget fortrinn ved en eksamen eller oppfyllelse av et studiekrav eller arbeidskrav, eller handlinger med sikte på å gi uberettiget tilgang til eksamen eller vitnemål. Plagiering er å fremstille andres arbeid og ideer uten å oppgi opphav, og dette er regulert av de ordinære bestemmelsene om fusk. Det betyr at høgskolen har de samme reaksjons- og sanksjonsmuligheter overfor slike handlinger. Man unngår plagiering ved å innarbeide sitater og lignende på riktig måte med korrekt bruk av kildehenvisning. For å unngå fusk er det viktig å oppgi alle referanser i litteraturlisten, ikke bruke egen eller andres eksamen ved Haraldsplass diakonale høgskole uten å angi dette eller egen eller andres eksamen ved et annet institutt/universitet/høgskole innenlands eller utenlands uten å angi dette. Det skal ikke refereres til andres arbeid uten å oppgi dette. Hvis det er samarbeidstekster skal alle navn på gruppemedlemmer oppgis, og den enkelte har ansvar for å bidra aktivt og likeverdig til gruppebesvarelser. 3. Tillatte hjelpemidler Studentene skal selv gjøre seg kjent med hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen. Oversikt over tillatte hjelpemidler skal fremgå av studieplan/emnebeskrivelse og tydelig opplyses på eksamensoppgaven. Eksempler på hva som kan betraktes som fusk eller forsøk på fusk ved: a) Skriftlig eksamen under tilsyn Alt som kan ha betydning for eksamensbesvarelsen kan klassifiseres som ikke tillatte hjelpemidler dersom det ikke er oppgitt på eksamensoppgaven at det er tillat. Å ha slike hjelpemidler under eksamen behandles som mistanke om fusk eller forsøk på fusk. Det er ikke nødvendig at studenten har brukt dem eller blir tatt på fersk gjerning i å bruke dem. Studenten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll under eksamen. Det er å anses også som forsøk på fusk å ha slike hjelpemidler tilgjengelig under eksamen i nærheten av eksamenslokalet, toalett, etc. 18

20 b) Skriftlige hjemmeeksamener Bruk av innlevert oppgave som er brukt tidligere eller utarbeidet av en annen person er fusk. Det regnes også som fusk når gjengivelse av andres arbeid, lærebøker, fagbøker, internett og andre oppgaver er uten kildehenvisning (plagiering). Innlevering av besvarelser som er helt eller delvis identiske regnes som fusk når det overstiger 20 % av opprinnelig tekst. c) Fusk/forsøk på fusk før og etter eksamen Det regnes som fusk/ forsøk på fusk dersom studenten før eksamen skaffer seg tilgang til eksamensoppgaven, eller hvor studenten forsøker å endre sin besvarelse etter eksamen. 4. Fullføring av eksamen ved mistanke om fusk Når mistanke om fusk oppstår før eksamen skal studenten orienteres om dette. Ved mistanke om fusk under eksamen skal studenten snarest mulig gjøres oppmerksom på mistanken og at dette vil bli rapportert. Dersom studenten velger å fullføre eksamen, kan det bli aktuelt med utsatt sensur. Studenten får ikke vite noe karakter før det er avgjort om sak skal fremmes, og eventuelt reaksjonsnivå på saken. Hvis sak ikke fremmes behandles besvarelsen på vanlig måte. 5. Hvilke reaksjoner/sanksjoner kan benyttes ved overtredelse av bestemmelsene om fusk? Ved overtredelse av bestemmelsene om fusk vil høyskolen kunne iverksette tre ulike reaksjoner/sanksjoner overfor studenten. 1. Skriftlig advarsel 2. Nedsatt karakter 3. Annullering av eksamen 4. Utestenging Skriftlig advarsel Henvisning: Forskrift om eksamen og studierett ved Haraldsplass diakonale høgskole Dette er den mildeste formelle reaksjonen som høgskolen kan benytte overfor studentene og kan utstedes av avdelingslederne. En skriftlig advarsel skal inneholde en konkret beskrivelse av det klanderverdige forhold, samt informasjon om alvorlighetsgraden og mulige konsekvenser ved gjentatte handlinger. Studenten skal gis anledning til å forklare seg muntlig/skriftlig før avdelingsleder utsteder en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel er ikke et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand og kan dermed ikke påklages. Reaksjonsformen kan være aktuell i tre ulike tilfeller: Simpel uaktsomhet Medvirkning til forsøk på fusk Medvirkning til fusk Å utvise simpel uaktsomhet er å handle på en likegyldig eller slurvete måte i forhold til de krav som følger av bestemmelsene om fusk eller forsøk på fusk. Studenten må selv bære risikoen ved overtredelse av de aktuelle bestemmelser. Dette gjelder selv om det ikke foreligger noe bevisst ønske om fusk/forsøk på fusk fra studentens side. Ved forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger kan ikke denne reaksjonsformen benyttes. Da benyttes annullering av eksamen og/ eller utestengning. Annullering av eksamen og/eller utestenging Henvisning: Forskrift om eksamen og studierett ved Haraldsplass diakonale høgskole og Universitets- og høyskoleloven 4-8. Reaksjonsformen kan være aktuell ved to ulike tilfeller: 19

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 ANSATTE... 5

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 ANSATTE... 5 STUDIEHÅNDBOK 2011 2012 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 ANSATTE... 5 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 7 Datoer for studieåret 2011 2012... 7 StudentWeb... 7 Studiekort/Nøkkelkort...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2012 2013 BACHELOR I SYKEPLEIE

STUDIEHÅNDBOK 2012 2013 BACHELOR I SYKEPLEIE STUDIEHÅNDBOK 2012 2013 BACHELOR I SYKEPLEIE GENERELL INFORMASJON... 4 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 5 ANSATTE... 6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 8 Resepsjonen... 8 Datoer for studieåret 2012 2013...

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 14 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak som student. Rett til å gå opp til eksamen. Bortvisning og utestenging 37. Krav for opptak til høgre utdanning 1. Det generelle grunnlag

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student?

Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student? Fusk hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student? «De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon»

Detaljer

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser2 1-1 Virkeområde... 2 1-2 Definisjoner... 2 1-3 Beslutningsmyndighet... 2 Kapittel 2 Grader og yrkesutdanninger...

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. juli 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 3. august 2017 07.12.2016 nr. 1957 Forskrift om studier

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB Januar 2015 Etikk og redelighet er et viktig satsingsområde ved UiB. Denne brosjyren

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

Eksamensrutiner og reglement 2017

Eksamensrutiner og reglement 2017 Eksamensrutiner og reglement 2017 Bamble videregående skole Kunngjøringer Skriftlig eksamen: Fredag12. Mai kl. 09.00 Kunngjøring av skriftlige eksamener for Bamble vgs I noen fag er det en forberedelsedel,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. november 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 20. november 2017 05.10.2017 nr. 1783 Forskrift

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen Skriftlig eksamen for elever VÅR 2016 Oslo Voksenopplæring Sinsen Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Når er skriftlig eksamen?... 2 Frammøte

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer