GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOK

2 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret FEIDE... 5 StudentWeb... 5 Its learning... 5 Studiekort/Nøkkelkort... 5 Husregler... 6 Kopiering... 6 Datatilgang... 6 Datautskrift... 6 Studiefinansiering - lån... 7 Studentbetaling... 7 Kollektiv ulykkeforsikring for studenter... 7 Miljøtiltak... 7 Samtaletilbud... 7 Grupperom... 7 Garderobeskap... 8 Undervisningslokale i Møllendalsbakken Søknad om parkeringskort... 9 Sykkel- og bilparkering... 9 Bekreftelser... 9 Navneskilt i praksis... 9 EKSAMENSFORSKRIFT Forskriftens virkeområde Definisjoner i denne forskrift Adgang og oppmelding til eksamen, forprøve og praksisperiode Oppnevning av sensorer Målform Uteblivelse og trekk fra eksamen og forprøve Tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår Tillatte hjelpemidler ved eksamen Karakterfastsetting og kunngjøring av eksamensresultat Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting Studierett og rett til å gå opp til eksamen

3 12 Privatister Annullering av prøve eller oppgave, utestenging fra eksamen Utfyllende regler til eksamensforskriften Ikrafttredelse UTFYLLENDE RETNINGSLINJER TIL EKSAMENSFORSKRIFTEN BESTEMMELSER OM FUSK OG PLAGIERING FORSKRIFT OM KRAV TIL BACHELORGRAD UTDRAG AV HØGSKOLENS STYRINGSSTRUKTUR Høgskolestyret Studentrådet Studentallmøte Klasseutvalg Kvalitets- og læringsmiljøutvalg (KLMU) Fagråd Felles Klagenemnd STUDENTARBEIDET PÅ HØGSKOLEN REGLEMENT FOR STUDIEDELTAKELSE Praksisstudier Teoretiske studier Fritak fra obligatorisk studiedeltaking ved Bachelor i sykepleie RETNINGSLINJER FOR PERMISJON Søknad om overflytting PRAKSISUNDERVISNINGEN (bachelor i sykepleie) Generelle bestemmelser Arbeidsmiljø - studentrettigheter Praksisperiodene - vaktturnus Reglement for arbeidsantrekk REGLER FOR REFUSJON AV REISEUTGIFTER I PRAKSISSTUDIER (BiS) STUDIER I UTLANDET ETISKE RETNINGSLINJER ved oppgaveskriving Retningslinjer ved seksuell trakassering Retningslinjer for skikkethetsvurdering (BIS)

4 GENERELL INFORMASJON Haraldsplass diakonale høgskole er en del av Bergen Diakonissehjem sin virksomhet. Bergen Diakonissehjem er en diakonal institusjon innen Den norske kirke, og har som formål å fremme kristen omsorg for mennesket. Bergen Diakonissehjem (BD) driver i tillegg Haraldsplass Diakonale Sykehus, Garnes Ungdomssenter, Haraldsplass samtalesenter og er deleier ved Solli Distriktspsykiatriske Senter. BD ble grunnlagt i 1918, og utdanning av diakonisser med sykepleierutdanning var fra starten av en vesentlig del av virksomheten. Bachelor i sykepleie har som formål å dyktiggjøre og bevisstgjøre til utøvelse av sykepleie ut fra et kristent verdigrunnlag. Rammene for Bachelor i sykepleie er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Høgskolen har også tilbud om videreutdanninger i palliativ sykepleie, legevaktsykepleie, hjemmesykepleie, akutt medisinsk sykepleie og en tverrfaglig videreutdanning i veiledning. Disse videreutdanningene er alle på 60 studiepoeng. I tillegg har høgskolen en videreutdanning i Mindfulness på 30 studiepoeng. Høgskolen har om lag 600 studenter og 40 ansatte. For telefon og e-post adresser til ansatte se: (under fanen om høgskolen ) 3

5 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG Høgskolen er en del av stiftelsen Bergen Diakonissehjem, som har som formål å fremme kristen omsorg for mennesket (ref. grunnreglene for Bergen Diakonissehjem) Høgskolens visjon er å utdanne og utruste mennesker til kompetent, omsorgsfull og modig tjeneste for mennesker. Dette gjøres ved at høgskolen: - Driver utdannings- og utviklingsarbeid innen fagområdene sykepleie, omsorg, veiledning, etikk, diakoni og sjelesorg - har utdanningsprogram som tar utgangpunkt i et verdigrunnlag der utvikling av mennesket som person, og der de lokale og globale felleskap, er i fokus - samarbeider med utdanningsmyndigheter, andre aktuelle deler av samfunnet og Kirken - har et nettverkssamarbeid med relevante samarbeidspartnere innen utdanning forskning og arbeidsliv, nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten bygger på et kristent trosgrunnlag, som utfordrer oss til tjeneste for Gud og mennesker. I dette inngår: - bekjennelse til den treenige Gud, verdens skaper, opprettholder og frelser - tro på at Gud har skapt mennesker til å leve i samfunn med Gud og hverandre og med ansvar ovenfor Gud, medmennesker og seg selv - Guds kjærlighet, tilgivelse og fordring, som et forbilde på hvordan vi mennesker skal forholde oss til hverandre - en forståelse av diakoni som tjeneste for Gud ved aktiv handling overfor medmennesker. Dette utfordrer oss konkret til: - solidaritet og barmhjertighet overfor lidende mennesker i hele verden - ivaretakelse av enkeltmenneskets unike verdi, menneskelivets ukrenkelighet og grunnleggende menneskerettigheter - et aktivt samfunnsengasjement mot urettferdighet og krenkende politiske systemer - en særlig oppmerksomhet mot menigheter og diakonale institusjoner - å gi innhold til begrepet kompetanse med hjertevarme. Godkjent av høgskolestyret mai

6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Resepsjonen Høgskolens ekspedisjon er åpen mandag til torsdag i tiden kl. 9: og Resepsjonen er stengt fredag. Datoer for studieåret Siste dag i høstsemesteret 18. desember 2015 Semesterstart vår 4. januar 2016 Påskeferie fra 18. mars. Første dag etter påske er 30.mars 2016 Siste dag i vårsemesteret 10. juni 2016 FEIDE FEIDE står for Felles Elektronisk IDEntitet. Intensjonen med FEIDE, er at brukere innenfor utdanningssektoren bare skal ha ett brukernavn og ett passord for å logge seg på ulike digitale tjenester som benyttes innenfor utdanningssektoren. Brukernavnet i FEIDE er studentnummer (6 siffer). For mer informasjon, les oppslag om FEIDE på Itslearning. StudentWeb StudentWeb er en nettbasert tjeneste som er utgangspunktet for alt som har med dine studier å gjøre. Link til StudentWeb finner du på vår hjemmeside. Pålogging gjøres ved hjelp av ditt FEIDE passord som du lager ved studiestart. På StudentWeb kan du blant annet: - Oppdatere semesteradressen din og annen kontaktinfo* - Få oversikt over diverse skjema som du må lese igjennom og godkjenne - Få oversikt over din Utdanningsplan (som må godkjennes ved oppstart av hvert semester) - Bestille karakterutskrift - Få oversikt over alle dine eksamensresultater - Få oversikt over hva skolen rapporterer til Lånekassen - Hente ut betalingsinformasjon for å betale semesteravgiften * Du er selv ansvarlig for å melde adresseendring, både e-postadresse og postadresse, til høgskolen via StudentWeb. Its learning Its learning er høgskolens e-læringsplattform. Link til Itslearning finner du på vår hjemmeside. Her må du legge inn viderekobling til din private e-post for på den måten å motta all informasjon som skolen sender ut. Pålogging gjøres ved hjelp av ditt FEIDE-passord som du lager ved studiestart. Studiekort/Nøkkelkort Høgskolen utsteder studiekort til alle studenter. Kortet er kun gyldig med påført semestermerket som fås i resepsjonen etter at høgskolen har registrert innbetaling av semesteravgift. Kortet fungerer som adgangskort, utskriftskort og lånekort på biblioteket. Ved tap av studiekort må 5

7 studenten selv dekke utgiftene til nytt kort, pris kr 300. Dette kan bestilles ved å sende mail til Hoveddøren er stengt etter kl 16:00 på hverdager. Døren er også stengt på lørdager og helligdager. Det må da brukes adgangskort for å komme inn i bygget. Høgskolen bruker et databasert adgangssystem, d.v.s. at vi til enhver tid kan kontrollere hvem som har gått inn i bygget etter at hoveddøren er stengt. Ved tap av kortet, meld fra til skolen. Kortet må ikke lånes ut til andre. Vær oppmerksom på at det er montert alarm i høgskolebygget. Alarmen er på mellom kl og kl Husregler For at ting skal fungere greit på høgskolen, ønsker vi at du noterer deg følgende: - Ytterklær henges på garderobestativet i 1. etg. eller i 2. etg. - Våte paraplyer settes i paraplyholder ved inngangen - Røyking er ikke tillatt innenfor høgskolens lokaler eller ved inngangen til undervisningsbygget. Røyking er kun tillatt utendørs til høyre for plenen, i atriet foran bygningen. - Det er ikke tillatt å ta med barn i undervisningen. - Mobiltelefoner må være avslått under undervisning og eksamener. - Nyt mat og drikke i kantinen - Returnere tomflasker til kantinen - Høgskolen er ikke ansvarlig for gjenglemte eiendeler eller eiendeler som er mistet i undervisningsbygget. Studentene frarådes derfor til å ha med større pengesummer eller verdisaker. Kopiering Kopieringsmaskinen i 1. etasje er til bruk for studentene og koster 1 kr pr side. Maskinen er tilkoblet et webbasert betalingssystem (SafeCom) der studentene må kjøpe kopier på nett for å kunne kopiere. Egen bruksanvisning finnes i hylle ved kopimaskinen i 1. etg. og på Its Learning. Datatilgang Det er plassert datamaskiner for studenter med tilgang til internett på eget datarom i 3 etg., på grupperom 209 og ellers i undervisningsbygget. Du får tildelt brukernavn og passord ved studiestart. Det er trådløst nettverk i hele høgskolebygget og i Møllendalsbakken 7 som er tilgjengelig for alle studenter (GjesteNett). Påloggingsveiledning ligger på Its Learning og kan også fås ved henvendelse i resepsjonen. Det oppfordres til at man er hensynsfull overfor medstudenter i bruk av bærbare maskiner på steder hvor det forventes ro. Datarommet kan stenges av en dag før eksamen og ved intern opplæring/kursing. Dette informeres det om via Its Learning ca.1 uke på forhånd. Det gjelder egen avtale for bruk av høgskolens datamaskiner som skal godkjennes av alle studenter ved studiestart. Dette gjøres via StudentWeb. Datautskrift Datautskrift gjøres enten via kopimaskin i 1. etg. eller skriver på datarommet i 3. etg. Utskrifter kjøpes via det webbaserte betalingsystemet SafeCom. Pris pr utskrift er kr. 0,75. Innestående beløp ved avsluttet studie refunderes ikke. 6

8 Studiefinansiering - lån Studenter ved Haraldsplass diakonale høgskole kan søke studielån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Nærmere regler finnes i informasjonsmateriell fra Lånekassen, se Studentbetaling Som student må du betale en studieavgift per semester. Det er til dekning av ulike omkostninger som bl.a. IT-tilgang, lisenser e-læringsprogram, Kopinoravgift, studiekort, vask av arbeidstøy, kollektiv ulykkesforsikring samt en medlemsavgift til Studentrådet. Som student er du også medlem av Studentsamskipnaden i Bergen og må betale en avgift på 570,- kr per semester. Avgiften til SIB må være betalt før Lånekassen utbetaler studielån. Studenter som ikke har betalt alle avgifter for semesteret, kan ikke melde seg opp til eksamener og prøver. Studenter som tar 10 stp eller mindre pr. semester, betaler ½ semesteravgift + SiB. Kollektiv ulykkeforsikring for studenter Denne forsikringen gjelder innenfor høgskolens område i ordinær undervisningstid, samt utflukter og arrangementer i høgskolens regi og under dennes ledelse og ansvar. Forsikringen gjelder også ulykker som rammer studenter ved utplassering i arbeidslivet (praksis i Norge og i utlandet) under arbeid på praksisstedet i arbeidstiden og på direkte reise mellom hjem og praksissted. Dekningen gjelder behandlingsutgifter begrenset inntil 0,5 G, invaliditets-erstatning begrenset oppad til 10G kr ved 100 % medisinsk invaliditet, og 1G ved død. Egenandel ved skade er kr ,-. Ved skade skal studieleder / fagansvarlig v/videreutdanningene varsles skriftlig pr. e-post. Skadeskjema kan lastes ned fra Itslearning og fylles ut av student og behandlende lege. Utfylt skadeskjema sendes til høgskolen som har ansvar for innsendelse til forsikringsselskapet. Miljøtiltak Hver dag kl. 08:00-08:10 er det andakt i kapellet på Søsterhjemmet. I løpet av året arrangeres det sosiale samvær for studenter og ansatte ved skolen. Ved institusjonen ellers er det faste gudstjenester og andakter. Kantinen er en viktig miljøskaper for deg som student på høyskolen. Kantinen drives av arbeidsmarkedsbedriften Midttun Vekst og består av 4 arbeidstakere som gjennom sitt arbeid får en meningsfull arbeidshverdag. Kantinen ledes av en kantineleder. Kantinen produserer i hovedsak kaldmat, men de serverer også varmmat et par ganger i uken når det er mange studenter på skolen. Åpningstid frem til kl. 14. En matautomat gir et begrenset mattilbud utenom kantinens åpningstid. Drikker du mye kaffe kan du kjøpe rabattkort i kantinen. Samtaletilbud Gjennom avtale med Haraldsplass samtalesenter kan studenter få tilbud om sjelesørgerisk veiledning. Studentene må selv ta kontakt med Samtalesenteret på telefon epost; Grupperom - Dersom et bestilt grupperom ikke er opptatt etter 15 minutter kan det benyttes av andre - Grupperom skal ikke brukes av enkeltpersoner til f. eks. lesing. Det henvises til Lesesalen - Møterom 205 og 305 er forbeholdt til bruk for ansatte 7

9 - Før du forlater et grupperom eller et klasserom - husk å: - Rydd og sett på plass stolene - Lukk vinduene - Slukk lyset - Lukk døren (dette er viktig for at ventilasjonssystemet skal virke optimalt). Garderobeskap Høgskolen har garderobeskap til utleie for studenter som ønsker å benytte seg av dette i løpet av studietiden. Studenter betaler kr 400 på egen faktura fra første studieår BiS. Halvparten av dette beløpet er depositum. Nøkkel til garderobeskapet utleveres i resepsjonen når beløpet er innbetalt. Skapet kan beholdes av studenten i hele studietiden. Ved avsluttet studie er det studentens ansvar å tømme skapet før nøkkelen leveres i resepsjonen. Studenten vil da får igjen sitt depositum på kr 200. Dette gjelder også dersom studenten ønsker å avslutte leie av garderobeskap tidligere. Dersom nøkkelen ikke leveres eller den mistes, vil høgskolen beholde depositumet. For studenter som er i sitt 2. eller 3 år ved BiS studieåret , gjelder den ordningen de har gått inn på mht. depositum for leie av garderobeskap. Alle studenter er ansvarlig for til enhver tid å bringe brukte uniformer tilbake til sykehuset. Det er ikke tillatt å oppbevare brukte uniformer i garderobeskapene. Biblioteket Biblioteket skal dekke faglige behov både for studenter og ansatte innen undervisning, oppgaveskriving, forskning og administrasjon. Bokbestanden består av omlag 8000 bind innen fagområdene sykepleie, diakoni, etikk, sjelesorg, omsorg ved livets slutt, veiledning og pedagogikk. Videre har biblioteket en egen samling med pensumlitteratur for de ulike utdanningene. Høgskolen har 50 trykte tidsskrift i løpende abonnement i tillegg til elektroniske tidsskrift i fulltekst via Helsebiblioteket. Biblioteket er betjent av bibliotekar på hverdager i tiden kl Våre brukere er primært egne studenter og ansatte, men biblioteket er også åpent for eksterne brukere. Både bøkene og tidsskriftbestanden er registrert i BIBSYS. Videre er biblioteket medlem av Helsebiblioteket og har via dette offentlige nettstedet tilgang til utenlandske databaser og tidsskrifter med oppdatert fagkunnskap innenfor fagfeltene høgskolen tilbyr undervisning i. Lånereglement Studenter ved Haraldsplass diakonale høgskole bruker studentkortet som lånekort. Eksterne lånere får lånekort på biblioteket eller kan bruke lånekort fra et annet BIBSYSbibliotek. Utlånstid på bøker er 1 måned. Videofilmer lånes ut på dagslån. Tidsskrifter er ikke på utlån. Pensumbøker fra pensumsamlingen lånes ut på dagslån. Bøkene kan beholdes til påfølgende dag kl Eksemplarer av pensumbøker i vanlig utlånssamling har lånetid på 14 dager. Det er anledning til å forlenge lånetiden dersom dokumentet ikke er reservert for en annen låner. Alle lån er låntakerens personlige ansvar. Lån derfor ikke bøker videre til andre! Det blir sendt ut i alt 3 purrebrev fra biblioteket på ikke-tilbakeleverte dokumenter. Etter 3. gangs purring sendes en giro med krav om erstatning. Tapte dokumenter skal erstattes etter fastsatte regler. Tap av lånekort må meldes til biblioteket. Meld også fra om navne- og adresseendringer. 8

10 Undervisningslokale i Møllendalsbakken 7 Høyskolen leier et klasserom og 2 grupperom i Møllendalsbakken 7, 6. etg. Her avholdes først og fremst undervisning for høgskolens videreutdanninger. Til lokalene skiftes adgangskoden hver uke, og ansvarlig lærer informerer om dette til det enkelte kull. Det finnes et eget kantinetilbud for brukerne av bygget. Søknad om parkeringskort Dersom du som student har særskilte behov for å bruke egen bil til skolen, kan du søke om parkeringskort etter nærmere fastsatte kriterier. Last ned søknadsskjema fra skolens hjemmeside: For studieinteresserte\parkeringskort. Sykkel- og bilparkering Ved vindeltrappen på høgskolens nordside, utenfor Mohns villa og utenfor sykehusets administrasjonsbygg er det avsatt parkering for sykler. Nedenfor sykehuset er det avsatt plass til parkering for biler. Studenter som har fått tildelt parkeringskort (påsatt frontvinduet på bilen) kan sette denne i oppmerkede parkeringsfelt. Andre må betale avgift som andre besøkende. Parkeringsplassen kontrolleres av parkeringsselskapet Q-Park. Bekreftelser Dersom det er ønske om studentbekreftelse, må bestilling på dette sendes til Bestillingen må sendes en uke før bekreftelsen ønskes. Oppgi om den skal hentes på høgskolen (henges på tavlen utenfor ekspedisjonen) eller sendes. Oppgi i så fall adresse. Navneskilt i praksis Studenter ved Bachelor i sykepleie må bære navneskilt i praksisstudiene. Dette bestilles gjennom høgskolen og ett skilt dekkes via semesteravgiften. Dersom studenten mister navneskiltet, må nytt bestilles via og utgifter til dette dekkes av studenten. Navneskiltet kan kun benyttes når man er i praksis som student, og ikke ved betalte vakter. 9

11 EKSAMENSFORSKRIFT (Forskrift om eksamen og studierett ved Haraldsplass diakonale høgskole) Fastsatt i høgskolestyret 30. mai 2011 med hjemmel i LOV nr 15 Lov om universiteter og høyskole av 1. august 2005, 3-9 og 3-10 (heretter UH-loven), samt 4-7 og 4-8. Forskrift om eksamen og studierett erstatter tidligere eksamensforskrift fastsatt i høgskolestyret 12. desember Forskriftens virkeområde Denne forskriften gjelder for alle eksamener, arbeidskrav, prøver, forprøver og praksisperioder ved høgskolen. De ulike eksamener og forprøver er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene. Her er også angitt tidsrammer og hvilke hjelpemidler som kan være tillatt å ta med til eksamenslokalet Dersom det ikke er samsvar mellom denne forskriften og rammeplanen for utdanning, gjelder rammeplanen fremfor forskriften. 2 Definisjoner i denne forskrift Arbeidskrav Prøve, innleveringsarbeid, laboratorieøving, prosjektarbeid eller andre krav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, gå ut i praksisstudier eller fortsette med normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i endelig karakter Avdelingsleder Leder for utdanningsavdeling ved høgskolen Emne Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studium. Emnebeskrivelse En emnebeskrivelse angir blant annet emnets omfang, forventet læringsutbytte, innhold, læringsaktiviteter, arbeidskrav, forkunnskapskrav, vurderingsformer, karakterregel, hjelpemidler ved eksamen og litteraturliste. Emnebeskrivelser inngår i én eller flere studieplaner Studiepoeng Mål på omfang av et emne eller andre typer studieenheter, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Studieprogram Begrepet anvendes om studieløp som det er særskilt opptak til, som har et definert innhold i henhold til studieplan, og som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. Et studieprogram er som regel sammensatt av flere emner Utdanningsplan Utdanningsplan er en avtalt plan mellom høyskolen og student tatt opp til et studieprogram med omfang av 60 studiepoeng eller mer Vurderingsform Den enkelte eksamen/deleksamen som gir grunnlag for bedømmelse/sensurering i det enkelte emne. Når flere vurderingsformer benyttes i ett og samme emne, brukes også samlebetegnelsen vurderingsordning. Se eksamen. 10

12 Student En person som er tatt opp til et studium eller et fag ved Haraldsplass diakonale høgskole, jf. Lov om universiteter og høyskoler 3-6 og 3-7. Privatist En person som går opp til eksamen etter Lov om universiteter og høgskoler 3-10, og som ikke er opptatt ved faget eller studiet. Eksamen Skriftlig, muntlig eller praktisk prøving av kunnskaper og ferdigheter etter rammeplaners og fagplaners regler for eksamen. Eksamen gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter på vitnemålet. De enkelte eksamener er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene. Skriftlig eksamen Individuell, skriftlig prøving av kunnskaper i et fag eller del av fag, der eksamen finner sted under tilsyn i anvist lokale, hjemmeeksamen i gruppe eller individuelt Muntlig eksamen Muntlig, individuell prøving av kunnskaper og ferdigheter. Ordinær eksamen Den første eksamen som holdes i et fag for et studentkull eller en gruppe studenter. Student som ønsker å forbedre karakter kan melde seg opp til ny ordinær eksamen inntil to ganger. Oppmelding på skjema (finnes på itslearning) innen 4 uker før eksamen og sendes på epost Utsatt eksamen Eksamen som arrangeres for studenter som har vært sykemeldt eller hatt annet gyldig fravær ved ordinær eksamen. Ny eksamen Eksamen for student som ikke har bestått ordinær eksamen. Prøve En prøve kan inngå som en del av eksamen, men den avlagte prøven kan bare godskrives som et element i den større samlede eksamen, og eventuell egen karakter for prøven inngår som en del av den samlede eksamenskarakter. Forprøve Prøve som ikke teller i en samlet karakter, men som må være bestått før eksamen kan avlegges, studenten kan starte praksisstudier eller fortsette normal studieprogresjon. De enkelte forprøver er nærmere beskrevet i fagplanen/ studieplanene/ studieplanene. Praksisstudier Obligatoriske, klient/pasientrettede studier som etter rammeplan/fagplan må være bestått for å få vitnemål. De ulike studieplaner/ fagplaner har nærmere regler for hvordan ikke bestått ved eksamener/forprøver påvirker studieprogresjonen. Hovedregelen er at alle studiekrav, eksamener, forprøver og praksisstudier skal være bestått før studenten kan gå videre i studiet. 11

13 Rammeplan Plan for et studium der departementet har fastsatt nasjonale rammer for innholdet i studiet. Fagplan Konkretisering av det faglige innholdet i studier som er regulert av en rammeplan. Studieplan Plan for det faglige innholdet i studier som ikke er regulert av rammeplan. 3 Adgang og oppmelding til eksamen, forprøve og praksisperiode (1) Kun kandidater som har fått godkjent fagplanen/ studieplanens studiekrav og har betalt semesteravgift i henhold til lov om forskrift om studentsamskipnader har anledning til å gå opp til eksamener eller forprøver ved Haraldsplass diakonale høgskole. (2) En student kan ikke framstille seg til eksamen i samme fag mer enn tre ganger, dette er inkludert utsatt eksamen. Dersom en student ikke har oppnådd bestått karakter etter tre forsøk, må studiet avbrytes. (3) Får en student vurdert en praksisperiode ved Bachelor i sykepleie til ikke bestått, må denne perioden tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. Dersom studenten får vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet avbrytes. Hvis det foreligger særskilte grunner, kan studenten søke styret for høgskolen om å ta praksisperioden en tredje gang. (4) Ved utsatt eksamen gjelder pensum for den siste ordinære eksamen. Dersom en student velger å ikke framstille seg til utsatt eksamen, gjelder pensum for den nye ordinære eksamen en da framstiller seg til. Avdelingens faglige ledelse bestemmer om studenten må gjennomgå nye forprøver. 4 Oppnevning av sensorer Styret skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd på en upartisk og faglig betryggende måte. Styret fastsetter vurderingsformer for det enkelte studium (jf UH-lov 3-3 punkt 3). Høgskolestyret oppnevner sensorer etter forslag fra fagansvarlig (jf. UH- lov 3-9 punkt 2). Det bør være to sensorer, og det skal være to sensorer når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter på vedkommende studium, jf UH- lov 3-9 (2). For å sikre kvalitet og nivå på utdanningen, samt gi impulser til videreutvikling av fagplaner/ studieplaner bør en av sensorene være ekstern. Faglærer som har deltatt i undervisningen, er normalt intern sensor. Ekstern sensor skal forhåndsgodkjenne eksamensoppgavene. Ved forprøver og ved vurdering av praksisstudier oppnevnes sensor av avdelingens faglige leder. Denne vil normalt være intern. 5 Målform Eksamenskandidater får oppgavetekst på bokmål eller nynorsk etter ønske. 12

14 6 Uteblivelse og trekk fra eksamen og forprøve (1) Student som ønsker å trekke seg fra eksamen, må gi skriftlig melding til avdelingens administrasjon senest 2 uker før eksamen finner sted. Kandidaten kan da framstille seg først ved neste ordinære eksamen. (2) Gyldig fravær må dokumenteres ved legeattest eller dokumentasjon av sakkyndig. Dokumentasjonen må være levert administrasjonen innen 48 timer etter eksamen. Blir uteblivelsen vurdert som gyldig, har kandidaten rett til å melde seg opp til utsatt eksamen. Blir legeattest eller annen dokumentasjon ikke levert innen de omtalte frister, anses forholdet som ikke møtt og vurderes som en ikke bestått eksamen og teller med i det antall ganger det er tillatt å gå opp til eksamen i samme fag. (3) Ved hjemmeeksamen vil sykdom eller andre grunner til at besvarelse ikke kan leveres innen tidsfrist, måtte dokumenteres etter retningslinjer beskrevet i fagplanen/ studieplanen. Avdelingens faglige ledelse kan, etter søknad og med vedlagt dokumentasjon, gi ny innleveringsfrist. 7 Tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår (1) Studenter som dokumenterer særskilte behov kan søke om særordninger ved eksamen. Særordningen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemningen medfører eller en spesiell, midlertidig situasjon som har oppstått etter at studenten ble tatt opp til studiet, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørge for at studentene prøves likt. (2) Dokumentert søknad om å få avlegge eksamen under særskilte vilkår sendes høgskolen senest 8 uker før eksamen finner sted. Annet morsmål enn norsk gir i seg selv ikke grunnlag for utvidet tid ved eksamen, men studenter kan søke om å få sin situasjon vurdert. (3) Eksempler på særskilte vilkår kan være utvidet eksamenstid, anledning til lenger pause, få eller å få bruke spesielle hjelpemidler under eksamen m.v. (4) Dersom søknad om tilrettelegging av eksamen under særskilte vilkår sendes etter fristen, vil den bli behandlet dersom studenten kan dokumentere at grunnlaget for søknaden er oppstått etter søknadsfristen utløp. 8 Tillatte hjelpemidler ved eksamen (1) Oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av studieplan/emnebeskrivelse og tydelig opplyses på eksamensoppgaven. Kandidaten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll under eksamen. (2) Dersom en kandidat har ikke tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, også på områder utenfor eksamenslokalet, betraktes dette som fusk/ forsøk på fusk, jf Karakterfastsetting og kunngjøring av eksamensresultat (1) Det benyttes karakterer etter en skala fra A til F der A er beste karakter og F er dårligste. Det kreves E eller bedre for at eksamen skal være bestått. 13

15 (2) Høgskolestyret kan godkjenne at karakteren bestått/ikke bestått kan benyttes. Ved praksisstudier og forprøver brukes vurderingsformen Bestått/Ikke bestått. (3) Regler for beregning av endelig karakter for fag som vurderes med mer enn en eksamen eller forprøve, skal framgå av fagplanen/ studieplanen. (4) Kunngjøring av eksamensresultat skjer vanligvis elektronisk. Samtidig med kunngjøringen skal det opplyses om bestemmelsene om begrunnelse og klage i lov om universiteter og høyskoler 5-1 og Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting (1) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av egne prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse framsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer enn 3 uker fra karakteren ble kunngjort. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig til studenten etter sensors valg. (2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen 2 uker etter at kandidaten har bedt om dette. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for studentene etter at karakteren er fastsatt. (3) En student kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen 3 uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensur skal da foretas av nye sensorer. Endring av resultat kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen eller klage over feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller gjennomføring av sensuren framsatt, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelse eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Bedømmelse av muntlig prestasjon eller annen bedømmelse, for eksempel praksisstudier, som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages. (4) Krav om begrunnelse og klage over karakterfastsettelsen stiles og sendes administrasjonen Klage over formelle feil stiles Klagenemnda for høgskolen og sendes til administrasjonen. (5) Klage på karakter skal være skriftlig og begrunnet. (6) Ved løpende vurdering er det klagerett når endelig karakter er fastsatt med mindre annet er nedfelt i fagplan/ studieplan. 11 Studierett og rett til å gå opp til eksamen (1) Styret avgjør om vilkårene for å bli tatt opp som student eller for å gå opp til eksamen uten å være opptatt som student (privatist) er oppfylt., jf lov om universiteter og høyskoler 3-10 (2) En student som ikke har avlagt eksamen i løpet av de siste to studieår, mister studieretten, og må eventuelt søke nytt opptak til studiet, med mindre noe annet er bestemt i forskrift. 14

16 (3) En student som er opptatt til et studium, kan miste studieretten når vedkommende går opp til eksamen som privatist innenfor samme utdanning ved annen institusjon. Vedkommende må da eventuelt søke nytt opptak (4) Det kan innvilges permisjon fra studiet inntil to år. (5) Styret fastesetter hvilke forprøver som skal være godkjent, og hvilke emner som må være bestått før en student kan fortsette studiet. (6) En student har rett til ny praksisperiode dersom første periode vurderes til ikke bestått. I helt spesiell tilfeller kan studenten søke styret om å få tilrettelagt en tredje praksisperiode. Søknaden sendes administrasjonen. 12 Privatister (1) Privatistenes rettigheter er begrenset til adgang til å delta i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen. Styret kan i spesielle tilfeller dispensere fra dette. (2) Privatister skal i tillegg til semesteravgift til studentsamskipnad, betale vederlag fastsatt av styret selv. (3) Privatistene må melde seg opp til eksamen, betale semesteravgift og vederlag innen fastsatte frister. Dokumentasjon av generell studiekompetanse og realkompetanse må vedlegges oppmeldingen. Styret kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra oppmeldingsfristen. (4) Styret avgjør om vilkårene for oppmelding er oppfylt, og kan etter søknad lempe på krav til forutdanning m.m. når det er sannsynliggjort at søkeren har de nødvendige forkunnskaper. (5) Denne forskrift gjelder også for privatister så lenge bestemmelsene ikke strider mot innholdet i denne paragraf. 13 Annullering av prøve eller oppgave, utestenging fra eksamen (1) Styret selv eller høgskolens klagenemnd kan annullere prøve eller oppgave eller godkjenning av emne ved fusk eller forsøk på fusk eller hvis studenten har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve eller til å delta i vedkommende kurs ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. Styret selv eller høgskolens klagenemnd kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller prøve, hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. Jf. også 4-7 nr. 1 og 2 i UH- loven. (2) Ved annullering av prøve eller oppgave ved fusk eller forsøk på fusk, må studenten levere tilbake til høgskolen vitnemål og eksamensprotokoll. (3) Opptrer en student som beskrevet i 4-7 nr. 1 eller 2 i UH- loven, kan han/hun utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved høgskolen i inntil ett år etter vedtak av styret selv eller høgskolens klagenemnd. Vedtaket må fattes med minst to tredelers flertall. Studentens klagemuligheter ved utestenging fra eksamener er regulert i 4-8 nr. 4 og 5 og 4-11 i UH- loven. (4) Som fusk eller forsøk på fusk regnes å besitte, nytte eller forsøke å nytte andre hjelpemidler enn tillatt ved en prøve eller oppgave, å framstille andres arbeid som eget, å oppgi fiktive kilder, 15

17 å unnlate å angi kilder ved sitater fra andre i skriftlige arbeider eller på annen måte å bryte med forutsetningene som er lagt til grunn for den enkelte prøve eller oppgave, når dette er gjort forsettlig eller grovt uaktsomt. Jf. også 4-7 nr. 1 bokstav b i UH- loven. Utfyllende bestemmelser er gitt i studiehåndbok. 14 Utfyllende regler til eksamensforskriften Rektor har fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for den praktiske gjennomføring av eksamener og forprøver for forhold som gjelder - Rutiner for oppmelding - Tidspunkt for eksamener og forprøver - Krav til studentidentifikasjon - Den praktiske gjennomføring av skriftlig og muntlig eksamen Endring av slike rutiner skal fremlegges styret til orientering. Styret kan gi utfyllende regler innefor rammen av denne forskrift. 15 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. august Fra samme dato oppheves eksamensreglement av UTFYLLENDE RETNINGSLINJER TIL EKSAMENSFORSKRIFTEN Godkjent av rektor etter fullmakt i Eksamensforskriften ( ) 1. Rutiner for oppmelding til eksamen Studenten blir automatisk oppmeldt til ordinær eksamen, forprøve og prøve (heretter kalt eksamen) ved godkjenning av utdanningsplan på studentweb. Studenten må selv melde seg opp til utsatt og ny eksamen innen oppgitte frister. Studenter som ikke har betalt alle avgifter for semesteret, kan ikke melde seg opp til eksamen. Studenter som ønsker å forbedre karakter, har anledning å melde seg opp ved neste ordinære eksamen i det aktuelle faget. Studenten må selv melde seg opp innen 4 uker før eksamen. 2. Fremmøte til eksamen Alle eksamener begynner kl Fremmøte skal skje senest kl på sted angitt på Studentweb. 3. Tidspunkt for eksamen Eksamenstidspunkt skal normalt kunngjøres ved semesterstart, men kan endres inntil 10 uker før eksamen finner sted. 4. Krav til studentidentifikasjon Alle studenter som fremstiller seg til eksamen skal framvise gyldig identitetskort. 16

18 5. Praktisk gjennomføring av skriftlig eksamen Varighet av eksamen skal framgå av fagplanen. Kandidatene får tildelt kandidatnummer og eksamenslokale på studentweb. Kandidater kan ikke bytte eksamenslokale innbyrdes. Kandidatnummer påføres hvert ark som leveres inn. Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før 30 minutt etter at eksamen er startet. En kandidat som kommer for sent, må henvende seg til studieadministrasjonen for å få tillatelse til å delta på eksamen. Tillatelse til å delta kan ikke gis etter at første kandidat har forlatt eksamenslokalet uten følge av eksamensvakt eller etter at eksamensoppgaven er brakt ut av eksamenslokalet. Kandidat som kommer for sent, leverer inn sin besvarelse samtidig som de andre kandidatene. Etter at eksamen er begynt, kan kandidaten forlate plassen sin bare med tillatelse fra og i følge med eksamensvakt. Kandidaten kan kun ha skriveredskaper, mat og drikke med ved eksamen. Eksamensvaktene kan kreve å få kontrollere det kandidaten har med seg til eksamen. Det skal framgå av fagplanen dersom det er tillatt å bruke andre hjelpemidler under eksamen. Besvarelsen skal skrives på papir som utleveres i eksamenslokalet. Det skal brukes penn som gir gjennomslag. Kandidaten skal rette seg etter anvisning fra avdelingens administrasjon og eksamensvakt. Kandidater skal ikke ha kontakt seg imellom uten via eksamensvakt. Det er ikke tillatt å ta med seg trådløst kommunikasjonsutstyr som for eksempel mobiltelefon og / eller håndholdte datamaskiner inn i eksamenslokalet. Fusk eller forsøk på fusk medfører bortvisning fra eksamen. Dette gjelder også eventuelle kandidater som yter hjelp. Det henvises i den forbindelse til egen Bestemmelse om fusk og plagiering. Når besvarelsen er klar for innlevering, gir kandidaten signal til eksamensvakt om dette. Kandidaten må ikke forlate plassen sin før eksamensvakt har gitt tillatelse. Det er kandidatens ansvar å påse at innleveringen er komplett. Dersom kladd vedlegges, må det bemerkes. Leveres besvarelsen før full tid, er det ikke anledning til å komme tilbake til eksamenslokalet før eksamen er avsluttet. Når eksamenstiden er utløpt, er det ikke anledning til å skrive mer på besvarelsen. Det gis opptil 15 minutter til klargjøring av besvarelsen (eksempelvis stifting, påføre sidetall og kandidatnr.). 6. Praktisk gjennomføring av muntlig eksamen Tidspunkt for og fremmøtested til muntlig eksamen kunngjøres senest 24 timer før eksamen på ItsLearning. 7. Hjemmeeksamen Tidspunkt for innlevering er innen klokken på angitt dato, dette gjelder også elektronisk innlevering der dette er bestemt. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes (gjelder både elektronisk og papirversjon), regnes dette som ikke bestått. Se for øvrig regler om uteblivelse og trekk fra eksamen. 8. Eksamensresultat Resultat av eksamen kunngjøres på StudentWeb. 17

19 BESTEMMELSER OM FUSK OG PLAGIERING Bestemmelsene om fusk/ plagiering gjelder alle studenter ved Haraldsplass diakonale høgskole, også internasjonale studenter/ utvekslingsstudenter. 1. Akademisk redelighet Å være student på en akademisk institusjon innebærer at man skal tilstrebe størst mulig akademisk redelighet i studiet, i arbeidskrav, i studiekrav og ved eksamen eller andre vurderingsformer. 2. Fusk og plagiering Universitets- og høyskoleloven og eksamensforskriften har egne bestemmelser om hva som regnes som fusk/forsøk på fusk, og aktuelle reaksjoner/sanksjoner ved slike handlinger. Studentene har et selvstendig ansvar for å tilegne seg kunnskap dette. Studentene må på eget initiativ ta kontakt med høgskolen dersom det foreligger tvil, og en students manglende kunnskap kvalifiserer ikke i seg selv for frifinnelse. Som fusk regnes handlinger som tar sikte på å gi et uberettiget fortrinn ved en eksamen eller oppfyllelse av et studiekrav eller arbeidskrav, eller handlinger med sikte på å gi uberettiget tilgang til eksamen eller vitnemål. Plagiering er å fremstille andres arbeid og ideer uten å oppgi opphav, og dette er regulert av de ordinære bestemmelsene om fusk. Det betyr at høgskolen har de samme reaksjons- og sanksjonsmuligheter overfor slike handlinger. Man unngår plagiering ved å innarbeide sitater og lignende på riktig måte med korrekt bruk av kildehenvisning. For å unngå fusk er det viktig å oppgi alle referanser i litteraturlisten, ikke bruke egen eller andres eksamen ved Haraldsplass diakonale høgskole uten å angi dette eller egen eller andres eksamen ved et annet institutt/universitet/høgskole innenlands eller utenlands uten å angi dette. Det skal ikke refereres til andres arbeid uten å oppgi dette. Hvis det er samarbeidstekster skal alle navn på gruppemedlemmer oppgis, og den enkelte har ansvar for å bidra aktivt og likeverdig til gruppebesvarelser. 3. Tillatte hjelpemidler Studentene skal selv gjøre seg kjent med hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen. Oversikt over tillatte hjelpemidler skal fremgå av studieplan/emnebeskrivelse og tydelig opplyses på eksamensoppgaven. Eksempler på hva som kan betraktes som fusk eller forsøk på fusk ved: a) Skriftlig eksamen under tilsyn Alt som kan ha betydning for eksamensbesvarelsen kan klassifiseres som ikke tillatte hjelpemidler dersom det ikke er oppgitt på eksamensoppgaven at det er tillat. Å ha slike hjelpemidler under eksamen behandles som mistanke om fusk eller forsøk på fusk. Det er ikke nødvendig at studenten har brukt dem eller blir tatt på fersk gjerning i å bruke dem. Studenten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll under eksamen. Det er å anses også som forsøk på fusk å ha slike hjelpemidler tilgjengelig under eksamen i nærheten av eksamenslokalet, toalett, etc. 18

20 b) Skriftlige hjemmeeksamener Bruk av innlevert oppgave som er brukt tidligere eller utarbeidet av en annen person er fusk. Det regnes også som fusk når gjengivelse av andres arbeid, lærebøker, fagbøker, internett og andre oppgaver er uten kildehenvisning (plagiering). Innlevering av besvarelser som er helt eller delvis identiske regnes som fusk når det overstiger 20 % av opprinnelig tekst. c) Fusk/forsøk på fusk før og etter eksamen Det regnes som fusk/ forsøk på fusk dersom studenten før eksamen skaffer seg tilgang til eksamensoppgaven, eller hvor studenten forsøker å endre sin besvarelse etter eksamen. 4. Fullføring av eksamen ved mistanke om fusk Når mistanke om fusk oppstår før eksamen skal studenten orienteres om dette. Ved mistanke om fusk under eksamen skal studenten snarest mulig gjøres oppmerksom på mistanken og at dette vil bli rapportert. Dersom studenten velger å fullføre eksamen, kan det bli aktuelt med utsatt sensur. Studenten får ikke vite noe karakter før det er avgjort om sak skal fremmes, og eventuelt reaksjonsnivå på saken. Hvis sak ikke fremmes behandles besvarelsen på vanlig måte. 5. Hvilke reaksjoner/sanksjoner kan benyttes ved overtredelse av bestemmelsene om fusk? Ved overtredelse av bestemmelsene om fusk vil høyskolen kunne iverksette tre ulike reaksjoner/sanksjoner overfor studenten. 1. Skriftlig advarsel 2. Nedsatt karakter 3. Annullering av eksamen 4. Utestenging Skriftlig advarsel Henvisning: Forskrift om eksamen og studierett ved Haraldsplass diakonale høgskole Dette er den mildeste formelle reaksjonen som høgskolen kan benytte overfor studentene og kan utstedes av avdelingslederne. En skriftlig advarsel skal inneholde en konkret beskrivelse av det klanderverdige forhold, samt informasjon om alvorlighetsgraden og mulige konsekvenser ved gjentatte handlinger. Studenten skal gis anledning til å forklare seg muntlig/skriftlig før avdelingsleder utsteder en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel er ikke et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand og kan dermed ikke påklages. Reaksjonsformen kan være aktuell i tre ulike tilfeller: Simpel uaktsomhet Medvirkning til forsøk på fusk Medvirkning til fusk Å utvise simpel uaktsomhet er å handle på en likegyldig eller slurvete måte i forhold til de krav som følger av bestemmelsene om fusk eller forsøk på fusk. Studenten må selv bære risikoen ved overtredelse av de aktuelle bestemmelser. Dette gjelder selv om det ikke foreligger noe bevisst ønske om fusk/forsøk på fusk fra studentens side. Ved forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger kan ikke denne reaksjonsformen benyttes. Da benyttes annullering av eksamen og/ eller utestengning. Annullering av eksamen og/eller utestenging Henvisning: Forskrift om eksamen og studierett ved Haraldsplass diakonale høgskole og Universitets- og høyskoleloven 4-8. Reaksjonsformen kan være aktuell ved to ulike tilfeller: 19

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer