Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) C-stem 2 års RSa resultat 7 Computer assistert kirurgi - CaS på Sykehuset asker og Bærum 8-9 Reisebrev fra "Instructional Workshop Confidence Spinal Sement" En vecka med Stephen Burkhart, rotatorcuff-kirurgiens äkta cowboy arthrex Expanula og Double-Scorpion 13 DI far skrue Legeforeningens kurs om leddskader, bløtdelsskader og artroskopisk kirurgi 16 arthrex flipcutter og RetroButton 17 KURZ titan mellomøre protese 18 Titan for mellomøre diagnostikk 19

2 11. Praktiske Charnley hoftekurs februar 2009, Oslo Fakultetet: Professor Lars Nordsletten,Ullevål Universitetssykehus, Overlege Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital, Overlege Frede Frihagen og Assistentlege Marianne Westberg, begge Ullevål Universitetssykehus, Professor Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus og Overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet Elverum. Etter å ha mottatt entydige avslag fra såvel arthroskopi-, Oppdal- og hånd-/fot-/revmakursene på etterjulsvinteren, var det med dessto større glede jeg mottok meldingen om kursplass fra OrtoMedic. Og likeledes; avdelingens velsignelse til å krysse fylkesgrensen for å delta på det 11. Charnley hoftekurset. 143-bussen var i rute. Luften klar og skarp. Målrettede steg forbi Byporten shopping og der ruver Hotell Radisson Plaza foran meg; en arkitektonisk mastodont i glass og metall. Dersom det var andre deltagere på min alder der (er jammen ikke sikker), vil de kunne huske tiden da glassheisen opp til Panorama-baren med stjerner i taket, kostet kr. 50,-. I 2009 kan man derimot suse rett til himmels, uten å betale en krone. I 34. etg. ventet et sterkt fakultet: Professor Lars Nordsletten, overlege Otto Schnell Husby, professor Ove Furnes, overlege Helge Wangen, overlege Frede Frihagen og assistentlege Marianne Westberg. Før lunsj ble det foredratt spennende om totalprotesens historie, og pedagogisk godt om hofteleddets biomekanikk og slitasjebegrepet. Både Helge Wangen og Lars Nordsletten evnet å gi oss lettfattelige, gode bilder som gjorde et potensielt tungt stoff forståelig. Etter lunsj snakket Frede Frihagen overbevisende om hemiprotesekonseptet som fracturbehandling, Lars Nordsletten foreleste om ulike totalprotesetyper og Ove Furnes delte ut matnyttige data fra Nasjonalt Leddproteseregister. Etter kaffepausen lærte vi om preoperativ planlegging, leiring av pasienten og Otto Schnell Husby innviet oss i faget sementeringsteknikk. Fredag morgen så det ut som de fleste av de 24 påmeldte deltagerene hadde funnet tilbake til plassen sin, før Nordsletten begynte undervisningen om tilganger til hofteleddet. Deretter snakket Marianne Westberg og Ove Furnes om henholdsvis infeksjon og -profylakse. Westberg holdt også et 2

3 Dr. Helge Wangen instruerer sin gruppe. Professor Lars Nordsletten med sin gruppe. Artikkelforfatter, Dr. Ellen T. Langslet, Sykehuset Asker og Bærum, i dyp konsentrasjon. Dr. Otto Schnell Husby ledet som vanlig de praktiske øvelsene. Dr. Marianne Westberg underviser sin gruppe. kjærkomment innlegg om mobiliseringsrutiner. Viderer fulgte kaffepause, og jeg tenkte å nytte høvet til en siste tur-retur i "tivoli-heisen". Litt øren, må jeg ha trykket på feil knapp da jeg skulle opp igjen, for der jeg kom ut, bar påkledningen preg av at man hadde havnet i sauna-avdelingen. Det bar raskt ned igjen til 34. etasje. Tiden var kommet til de praktiske øvelsene. Før vi selv slapp løs gruppevis med plastelina en, fikk vi en engasjert gjennomgang ved Otto Schnell Husby. Moro og lærerikt fra begynnelse til slutt. Takk til hyggelige og kunnskapsrike representanter fra det kliniske fagmiljøet såvel som fra OrtoMedic, og for et glimrende kurs! Assistentlege Ellen T. Langslet, SABHF 3

4 Corail hofteprotese Corail protesen ble introdusert i Norge i Siden den gang er over Corail stammer blitt implantert. Vi siterer fra Årsrapport for Nasjonalt Register for Leddproteser 2007: Corail (HA belagt) stamme er den mest brukte og har færrest revisjoner med endepunkt alle revisjoner. 97% overlevelse etter 15 år pasienter Kilde: nasjonalt Register for Leddproteser 4

5 nsflos vårseminar norsk Sykepleieforbund Lokalgruppen i Møre- og Romsdal for operasjonssykepleiere Kristiansund mars Statuen av Feskarjenta i en lett sløret vårsol møtte de 51 påmeldte operasjons- og anestesisykepleierne til årets NSFLOS-møte på Rica Kristiansund hotell mars. Det faglige programmet første dagen favnet temaet Ytringskultur og dilemmaer ved Øyvind Kvalsnes fra Humanistisk Akademi. Kommunikasjon, ytringer og dilemmatrening holdt forsamlingen konsentrert gjennom en hel ettermiddag. Produktsjef Ingar Grytnes, OrtoMedic, demonstrerer produkter og byr på påskeegg i en av pausene. Industrien var representert ved hele 14 firmaer og 24 representanter, og utstillingene ble flittig besøkt av deltagerne i pausene. Festmiddagen er som regel det sosiale høydepunkt på disse seminarene og denne var intet unntak. Folk hygget seg i godt kollegialt selskap. Danseoppvisning fra byens danseskole ble satt pris på og lattermusklene fikk mosjon da lokale krefter kom innpå med historier fylt med lokalkolloritt. Programmet lørdag var mer relatert til fag med spennvidde fra gynekologi til infeksjonsregistrering ved hofteproteser. Vi takker kurskomiteen for meget god innsats og gleder oss til neste års NSFLOS møte i Ålesund. Avd. leder Oddrun Stokke Jahnsen fra arrangementkomitèen ved Kristiansund sykehus. 5

6 BHS 2009 British Hip Society (BHS) British Hip Society (BHS) er en undergruppe av British Orthopaedic Association (BOA). De arrangerer årlig et vitenskapelig møte og i år var turen kommet til Manchester. Dette er i internasjonal sammenheng et relativt lite møte med et par hundre deltagere. Samtidig og samlokalisert var det et møte for ortopediske sykepleiere og fysioterapeuter med interesse for rehabilitering av protesepasienter. Det var lagt til rette for at man kunne veksle mellom forskjellige sesjoner på disse møtene, uten at det var særlig aktuelt for oss utenfra. Det virket imidlertid som flere fra andre faggrupper deltok på ortopedenes forelesninger. Tanken om å arrangere tverrfaglige møter er vel verdt å forfølge dersom man tenker på å arrangere såpass snevre møter som dette her til lands. Møtet varte i to og en halv dag og besto av flere deler. Den første dagen var det et praktisk kurs for erfarne ass. leger og nye spesialister. Temaene i år var beinpakking ved revisjoner og femoro-acetabular impingement. Dette virket proft med fokus på handson erfaring med beinpakking og innstøping av komponenter. Dr. Jon Dahl og Dr. Stephan Röhrl, begge Ullevål Universitetssykehuset, i dyp konsentrasjon før presentasjonen. Dagen etter begynte med et to timer langt diskusjonsmøte for den samme gruppen. Dette var lagt opp som et forum der enkelte hadde med og presenterte kasuistikker. Den delen vi var med på av dette synes jeg var meget bra. Det er liten tvil om at vi har litt å lære av denne formen for møter. Det er jo sjelden man opplever at norske ortopeder snakker høyt og engasjert i munnen på hverandre når vanskelige kasuistikker diskuteres. Etter dette begynte det egentlige møtet der den første delen omhandlet det britiske leddrergisteret. På dette området ligger de et godt stykke etter oss. Det diskuteres fortsatt om hvem som skal betale for og eie dataene. Årets inviterte taler var Henrik Malchau og han hadde sitt første innlegg i denne sesjonen. Temaet var oppbygningen av de skandinaviske registrene, hva man har fått ut av disse samt litt om status for oppstart av et nasjonalt register i USA (> implantater årlig). Hans andre innlegg omhandlet kryssbundet polyetylen der han presenterte oppsiktsvekkende preliminære resultater etter syv år som ikke kan refereres her, men snart vil publiseres. De har hvert år et tema det fokuseres på. I år var det benlengdeforskjell og det var en serie interessante forelesninger angående dette temaet. Artikkelforfatter, overlege Jon Dahl ved posterpresentasjonen sin. 6

7 C-stem 2 års RSa resultat Presentert på BHS 2009 Resultater fra den norske C-stem studien Vi hadde sendt inn to abstrakter til møtet. Det ene var en 10 års oppfølgning av et RSA-materiale fra Umeå der vi viser redusert slitasje ved bruk av aluminahoder (kramikk) mot konvensjonell polyetylen sammenlignet med kobolt-krom hoder etter ti år. Dette ble presentert som poster. Det andre abstraktet omhandlet vår randomiserte C-stemstudie. Denne fikk vi presentere som innlegg. Resultatene fra denne studien ble presentert på det siste høstmøtet og er vel kjent av noen. Bakgrunnen for studien var at det ble presentert en pasientserie fra Sverige der man viste økt retroversjon ved bruk av denne stammen. Denne studien ble publisert i JBJS(Br) og førte til mye diskusjon. Vi ville etterprøve resultatene og gjøre en randomisert studie med RSA. Det ble bestemt at vi skulle sammenligne migrasjonsmønsteret til C-stem med den best dokumenterte og mest brukte stammen i det norske leddregisteret: Charnley monoblock. Studien ble gjennomført med støtte fra Helse-sør på det som sannsynligvis er verdens minste RSA-senter, Ringerike sykehus, i perioden Vi inkluderte 70 pasienter og fulgte dem med RSA, røntgen og Harris / Oxford hipscore i to år. Resultater: Vi fant økt subsidence (synkning) av C-stem sammenlignet med Charnleystammen. Det var forventet ettersom RSA etter 2 år Migration C-stem Charnley Significance Subsidence 0,65 mm 0,21 mm p<0.01 Varus rotation 0,23 degrees 0,26 degrees ns (p=0.07) Retroversion 2,14 degrees 2,48 degrees ns C-stem er en glattpolert konisk stamme som er designet for å synke og jamme seg fast i sementmantelen. Det den ikke er designet for er å gå i retroversjon og tippe bakover (rundt x-aksen). Vi fant ingen forskjell mellom stammene for disse bevegelsene. Klinisk var det heller ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Diskusjon Vi fikk gode tilbakemeldinger for studien og en rekke spørsmål fra salen i etterkant av presentasjonen. En gruppe fra Wrightington viste sammenfallende resultater med våre i en C-stem serie som er undersøkt med RSA og fulgt i to år. Disse ble presentert som poster på det samme møtet. Det store ankepunktet med vår studie er at det er stammer med forskjellig fiksasjonsprinsipp som sammenlignes. Vi er nå i gang med en ny studie i samarbeid med ortopedisk avdeling på Ringerike sykehus der vi sammenligner C-stem AMT (triple taper) med Exeter stammen (double taper), altså stammer med samme fiksasjonsprinsipp (force closed). I tillegg følger vi disse pasientene med beintetthetsmålinger (DXA) for å se om det er noen forskjell i beinremodellering i proximale femur mellom gruppene. Stephan Røhrl (overlege UUS), Anders Sundal fra OrtoMedic og undertegnede hadde en fin tur og et godt møte i Manchester. Det var betydelig lettere stemning og mindre selvhøytidelighet på dette møtet enn man kan oppleve på den andre siden av Atlanteren. Overlege Jon Dahl Ullevål Universitetssykehus 7

8 Computer assistert kirurgi - cas på Sykehuset Asker og Bærum Erfaringer etter tre år OrtoMedic har hatt en samtale med avdelingsoverlege Asbjørn Hjall ved Sykehuset Asker og Bærum vedrørende erfaringene med CAS teknikken brukt ved innsetting av kneproteser. Når ble du første gang introdusert for denne relativt nye teknikken? -- Jeg ble introdusert for metoden på 25-års jubileumsmøtet til LCS protesen i Hva var det som fikk deg interessert i å prøve ut konseptet og hvordan var opplæringsfasen lagt opp? -- Jeg fikk en ide om at dette var noe å prøve på Uni-protesene som er relativt vanskelige å plassere optimalt. Vedrørende opplæringen, så foregikk dette utover i 2005, gjennom et sertifiseringskurs i DePuy-regi og oppfølging fra OrtoMedic på vårt eget sykehus. Vi trente på plastben, og kort tid deretter prøvde vi oss på egenhånd på hjemmeklinikken, og vi erfarte raskt at denne teknikken hadde sine åpenbare fordeler. På hvilke kneproteseopreasjoner bruker du denne metoden i dag? -- Vi bruker metoden på totalkne, Unikne og revisjonskne. Hvor mange inngrep har du navigert pr. i dag? -- Totalt ca. 400 proteser, men kun på knær. Bruker dere CAS på alle pasientene som skal ha kneprotese? -- Ja, det prøver vi å få til. For det første er det viktig å bruke metoden så ofte som mulig for å få trening i prosedyren og at det blir regelmessig opptrening for alle i teamet. For det andre ser vi at resultatet blir mer nøyaktig. Har du noen tall på hvordan resultatene deres ser ut til nå når du sammenligner konvensjonell teknikk med CAS? -- Vi har en studie gående, som går på funksjon. Dette materialet kan etterhvert sammenliknes med en tilsvarende studie fra 4 år tilbake, men dette vil ta noe tid. Dette med eksakt alignment har vært mye nevnt i forbindelse med CAS. Er det andre punkter du vil nevne der CAS gir deg nyttig og nødvendig informasjon? Dr. Asbjørn Hjall klar for CAS-kirurgi. -- Jeg synes dette med å gjenskape korrekt leddlinje er noe av det viktigste med navigasjon. Jeg får helt eksakte tall på dette og kan bestemme hvor jeg vil ha leddlinjen, og jeg kan beregne ekstenssjons- og fleksjonsgap i hvert enkelt tilfelle uavhengig av anatomien og instrumentene. I tillegg synes jeg dette er nyttig med hensyn til opplæring. Kirurger under opplæring får en meget god forståelse av alignment og hva som skjer når man gjør kirurgiske tiltak fordi man får en tilbakemelding på skjermen umiddelbart på det man gjør. Er kirurgien nå overlatt til maskinene? 8

9 - Nei, bruk av CAS er som å benytte et svært nøyaktig og avansert måleinstrument. Kirurgen må mer enn noen gang vite hva man skal gjøre med den informasjonen man får ut. Fordelen er, som nevnt tidligere, at man får direkte tilbakemelding fra maskinen på de valgene man gjør ved for eksempel bløtdelsbalansering, og man kan simulere situasjoner og se resultatet før man gjør benkuttene. Man kan for eksempel skifte implantatstrørrelse på skjermen og se hvordan dette påvirker gapene. Men man må kunne sin kirurgi. Har det kommet mye nytt på utstyrsfronten i den senere tid? - Nye programmer og mer datakraft gjør at det går noe raskere å registrere de anatomiske landemerkene,og man kan få ut flere opplysninger, men utstyret er i prinsippetet det samme som før. Finnes det egne programmer for revisjonskirurgi? - Nei, ikke ennå, men det er visst på trappene. Jeg bruker i dag programmet for vanlig totalkne til revisjoner, og med litt hoderegning har jeg stor nytte av dette for å beregne leddlinje, høyde på benkutt, riktige symmetriske gap, og selvsagt alignment. På denne måten slipper jeg også å bruke en masse instrumenter. Vi hører mye om moderne instrumenter, og har en følelse av at noen legger mer vekt på instrumentene, enn selve protesen. Hva tenker du om dette? - Protesen er selvsagt det viktigste. Instrumentene er bare et middel til å få protesen riktig plassert. CAS er i denne sammenheng et viktig hjelpemiddel, fordi man som oftest ikke er avhengig av så mange instrumenter med denne teknikken. Har dere fått økt tilsig av pasienter grunnet CAS tilbudet? - Det kan jeg svare positivt på. Pasientene orienterer seg stadig mer, blant annet på internett, og siden CAS er blitt kjent, får vi mange henvendelser fra leger og pasienter som ønsker behandling med denne metoden. Har sykehusledelsen vært noen pådriver for å benytte moderne teknologi? I enkelte saker har det vært tilfelle, men når det gjelder CAS har dette ønsket kommet fra oss på legesiden. Ledelsen har sett at dette har vært positivt for sykehuset og vært positive til oppgradering av utstyr etc. Hva tenker du om CAS om nye 3 år frem i tid? - Jeg regner med at den teknologiske utviklingen går videre og at utstyret og programmene blir mer og mer brukervennlige. Jeg tror dette blir en mer og mer vanlig operasjonsmetode etter hvert. Vi ønsker Dr.Hjall og Sykehuset Asker og Bærum lykke til videre. Preservation Uni kneprotese LCS kneprotese LCS revisjonsprotese BEKLAGELSE I en artikkel i septemberutgaven 2008 av OrtoMedia omtalte vi behandlingsprogrammet Joint Care. Vi skrev om konseptets ide og innhold samt benyttet oss av dets logo / varemerke. Dette skjedde beklageligvis uten først å ha innhentet tillatelse fra Biomet som er registrert eier av både behandlingskonsept, innhold og varemerket. OrtoMedic AS beklager nok en gang overfor Biomet at så har skjedd. 9

10 Reisebrev fra "Instructional Workshop Confidence Spinal Sement" Salzburg 24. mars DePuy arrangerte workshop om vertebroplastikk med Confidence Spinal Cement i Salzburg (Østerrike) 24. mars. Arrangør var Institute of Anatomy and Musculoskeletal Research, Paracelsus Medical University (PMU) Salzburg. OrtoMedic har agenturet på DePuy sine ryggprodukter i Norge. Vidar Punsvik, Ålesund sykehus og Andreas Seip, Haukeland sykehus kom fra Norge på kurset, sammen med Walter Søiland fra OrtoMedic. Vi startet med Product overview & Surgeons Perspective ved Dr. Giovanni Barbanti fra Nord-Italia. Han hadde en interessant gjennomgang, basert på ca 200 prosedyrer med Confidence ved hans klinikk. Deretter fikk vi foredrag av Dr. Markus Weißkopf fra Tyskland, som gikk noe mer innpå det rent tekniske, særlig med Confidence Perimeter. Tanken og ideene bak vertebroplastikk ble gjennomgått, med indikasjoner og kontraindikasjoner, rikt illustrert med kasuistikker. De mente begge at dette var en nyttig del av reportoaret i en ryggkirurgisk praksis. Det ble advart mot å tro at en med dette ble King of Spine, og at alle problemer skulle løses med en slik prosedyre. Hensikten skal være en rask løsning av alvorlige og langvarige smerteproblemer ved patologiske frakturer i ryggen, enten på grunn av osteoporose eller neoplasme. Dr. Vidar Punsvik, Ålesund sykehus og Dr. Andreas Seip, Haukeland Universitetssykehus i dyp konsentrasjon under injisering av Confidence sement. Inntrykket jeg satt igjen med fra Dr. Barbanti var at de vanligste indikasjonene vil være: Alvorlige smerter uten bedring etter 4 uker. Repeterte frakturer i samme virvel slik at forløpet blir langtrukket. Patologisk fraktur i vertebra med metastase, uten behov for operativ dekomprimering av spinalkanalen. Det ble anført at metastaser var teknisk mer krevende enn osteoporosefrakturer. Koagelet fra en fraktur er lett å presse bort med sement, men en bløtvevssvulst vil gi mindre etter. Det vil derfor være større tendens til sementlekkasje. Indikasjonen kunne likevel være god, selv om røntgenbildene ikke blir like pene. Den praktiske gjennomføringen til Dr. Barbanti innebar hyppige kontroller til å begynne med av de mest smertepåvirkede pasientene med spontanfrakturer eller lavenergibrudd. Den konservative behandlingen var sengeleie i dager (eller noen få uker), til de tålte mobilisering i et korsett. Dersom han stilte indikasjon for vertebroplastikk gjorde han prosedyren i løpet av noen få dager, som en form for dagkirurgi. Han brukte vanligvis: Lett sedert pasient, mageleie, ikke narkose/intubasjon. Overvåking av en anestesilege. Lokalbedøvelse i bløtdelene til periost. En dose iv cefalotin peroperativt. Dersom indikasjonen var stilt riktig forventet han umiddelbar smertelindring, og pasienten reiste hjem etter 3 timers observasjon. 10

11 Fotografi av fluoroskopi fra injiseringen av Confidence sementen. Fallgruver som ble påpekt var: Å feiltolke en gammel fraktur som ny. Barbati ville derfor alltid ha MR før prosedyren, for å se etter ødem i knokkelen. Det ble sterkt advart mot å slurve med biopsi, dette må taes ved den minste malignitetsmistanke. Å feiltolke den posturale smerten pga. kyfose med smerter fra en fraktur. Å underbehandle osteoporosen etter en vertebroplastikk med godt resultat, da kommer det gjerne en ny fraktur. Osteoporose beskytter ikke mot ustabile ryggbrudd. Brudd som krever operativ stabilisering skal ikke behandles med vertebroplastikk alene, bare fordi pasienten er osteoporotisk. I slike situasjoner kan det være aktuelt med vertebroplastikk i tillegg, for å gi framre støtte til en pedikkelskruefiksering. Etter formiddagsmat gikk vi over til disseksjonslaben. Her fikk alle rikelig anledning til å prøve ut sementblanding og montering av settene, den perkutane innsettingen av nålene gjennom pediklene under gjennomlysningskontroll, og injeksjon av sementen, både med Confidence, og Confidence perimeter. Perimeter er en strømpe av kunststoff, som holder sementen samlet under første del av injeksjonen. Strømpen trekkes ut før sementen stivner. Blandingen og monteringen virket enkelt, og det hydrauliske systemet der en får god kontroll på injisert volum, og kan stå litt unna gjennomlysningsfeltet, virket greit. Sementen hadde umiddelbart etter blanding en god konsistens, som virket å holde seg uendret en god del minutter. Kurset var interessant, med gode innlegg fra de to foredragsholderne som hadde erfaringsbaserte innlegg. Det er særlig godt å kunne prøve seg fram under trygge forhold på disseksjonslaben! En stor takk til OrtoMedic som gjorde dette mulig! Overlege Andreas Seip Haukeland Universitetssykehus Dr. Seip injiserer Confidence sement 11

12 En vecka med Stephen Burkhart, rotatorcuff-kirurgiens äkta cowboy Resan från Hammerfest till San Antonio i Texas var et äventyr i sig med många osäkra moment och spännande oförutsägbarheter, men låt oss spara nu de historierna till ett annat sammanhang. Oavsett hur krångligt det var att komma dit, för mig som har slitit i ett år med artroskopisk rotatorcuffkirurgi, var det verkligen värt mödan. Det var en innehållsrik vecka som gav svar på många av mina frågor. Det viktigaste var kanske det att se hur krävande cuffkirurgin kan vara även för de som har drivit med det över lång tid. Dr. Stephen Burkhart fotografert under et tidligere Norgesbesøk.... där kan man æven stifta bekantskap med Art, en tobakstuggande, skinnklædd cowboy med klassiska ingredienser i sitt utseende. Det blev rena deja-vu før mig som har væxt upp med gamla cowboyfilmer. Stephen Burkhart är en trevlig, konstant smilande och behaglig skulderkirurg som ser ut att ha all världens tid i den hektiska vardagen i San Antonio. Han startade skulderartroskopin i början av 80-talet trots för all motstand han fick från den konservativa skuldermiljön i USA. På senare tid har Burkhart varit med och bidragit till utveklingen av en rad artroskopiska tekniker och instrumentarier tillsammans med Arthrex. Det var genom OrtoMedic jag fick möjligheten att komma i kontakt med Burkhart. Jag har i flera tillfällen sett hans live-operationer och studerat hans videomaterial. Det var fascinerande att se honom operera i sin egen miljö. Det var i genomsnitt tre artroskopiska skulderingrepp per dag. Mest rotatorcuffkirurgi, men en del stabiliseringar kunde också förekomma. Han opererar alla sina patienter konsekvent i sidoläge och har en utbildad operationssköterska, Chu ck vars enda uppgift är å flektera i armbågen när han gör bicepstenodes och rotera armen när han ska se infraspinatus. Chu ck tog i så svettpärlorna rann över hans röda skägg, medan Burkhart med sin lugna tempo förbredde footprint n for supraspinatus. Burkhart har minst trippel uppsättning av alla tänger, portaler och implantater man har sett eller hört om. I tillägg står en Arthrexrepresentant in på operationsalen med mobiltelefonen i handen för att fram föra Dr. Burkharts önska om en eventuell ny eller annorlunda instrument. Han heter Hersch och fixar i princip allt. Allt Burkhart behöver att säga är, Do you see this, Hersch?. Yes, Sir. Can you fix it, Hersch?. Of course, Sir. Burkhart har en förkärlek før bicepstenodes och fixation av övre subscapularisrupturer. Hans tröskel för å gøra 12

13 bicepstenodes är betydlig lägre än vad de flesta av oss har. Han tror på tenodes vid minsta patologi i senan eller till och med vid degenerativ SLAP. Han väljer tenodes vid degenerativ SLAP även om senan ser ganska frisk ut. Tenodesen menar han är bäst plaserad överst i sulcus som för mig verkar rätt så cranialt. Det minsta patologi i Upper subscap friskar han upp och fixerar med suturankare. Han menar att de flesta kirurger slarvar med att undersöka övre subscapularis noga. Han växlar mellan 30 och 70 scope just för det ändamålet. Förutom att Chu cks mest avanserade jobb är att pressa caput posteriort med en bestämt handgrepp för att senefästet ska sättas på sträck och eventuell osynliga rupturer ska kunna visualiseras lättare. Det som kanske skiljer Burkhart från andra cuffkirurger, jag har upplevt är hans långa och noga förberedelse av footprint n. Han använder olika shaver och kuretter för att friska upp cortex från broskkanten helt intill laterala delen av tuberculum majus. Senestumpen mobiliserar han helt ut och fixerar med double row teknik. Burkhart har inte bråttom och opererar gärna två till tre timmar och skuldern ser ut som en fotboll, men på något underligt sätt jo mera det svullnar upp desto mera plats för han inne i skuldern för å operera. För verje problem, oavsett av teknisk eller anatomisk karaktör, har han flera eleganta lösningar. Det är helt enkelt underhållande att se honom operera. Det är som om man har precis lärt sig att gå och han visar en hur man kan dansa tango. Burkhart har skaffat sig en äkta ranch på 700 hektar som han kallar för 9 th Cloud. Det är på sätt och vis hans fristad när han behöver att vara i fred. Han tog mig och en engelsk kollega på en dagstur dit för att visa sina hjortdjur och Longhorns som är någonslags symbol för Texas. Där kan man även stifta bekantskap med Art, en tobakstuggande, skinnklädd cowboy med klassiska ingredienser i sitt utseende. Det blev rena deja-vu før mig som har växt upp med gamla cowboyfilmer. Han såg på mig med en blandning av førvåning och medlidande i blicken och frågade, Oh My God! You guys really live there?. Jag svarade, Yes we do. And occasionally do some cuffsurgery too. Sista dagen før avresan fick jag en knappnål som skulle sättas på världskartan där man kom ifrån. Det är tydligen en tradition för å kunna se på spridningen av upp till 300 besökande per år runt om i værlden. Kartan satt på væggen på hans kontor. Även om vi hade pratat en hel del om Hammerfest, diverse arktiska naturupplevelser och hans sista Norgesbesøk i Bergen, så tappade han hakan när jag satte nålen få centimeter från änden av hans enorma världskarta. Han såg på mig med en blandning av förvåning och medlidande i blicken och frågade, Oh My God! You guys really live there?. Jag svarade, Yes we do. And occasionally do some cuffsurgery too. OverlegeHouman Charani Ortopedisk avdeling Hammerfest Sykehus Arthrex Expanula og Double-Scorpion Arthrex har i flere år vist en enestående innovasjon innen artroskopisk skulderkirurgi. Den nye Expanula arbeidsportalen gjør cuffkirurgi enklere. En mothake hindrer portalen å gli tilbake samt at den gir mulighet for traksjon. Expanula har 8,25 mm indre diameter. Arthrex Scorpion Suture Passer har vært en stor suksess også her i Norge. Den leveres nå i fire versjoner: Low profile Design med 16 og 20 mm bitt. Humback Scorpion for tykkere sener. AR-6569 Nyheten er DoubleScorpion. Med dette instrumentet kan en gjøre enkle horisontale madrasssuturer eller to enkle suturer på en gang - med 7 mm mellomrom. Med den nye Surfirenålen kan en lettere penetrere en tykk sene. 13

14 Di far skrue Dual Innie Favoured Angle Reduction Tab DePuy Spine s Expedium er et komplett thoracolumbalt bakre ryggfiksasjons system. Systemet kan brukes til degenerative lidelser, deformiteter og tumorer. Expedium er designet rundt prinsippene hurtighet, enkelthet og sikkerhet ( Speed, Simplicity and Security ). Implantatkolleksjonen i systemet varierer fra stag, pedikkelskruer og kroker og finnes i stål og titan. Det finnes i tillegg stag i Cobolt Chrome og Peek som om kort tid vil bli tilgjengelig i Norge. Peddikelskruer finnes i mange former, lengder og størrelser og er designet for en eller noen få spesifikke oppgaver. Et eksempel på dette er Expediums Polyaksiale Dual Innie pedikkelskrue. Denne er designet for å tillate parallell distraksjon, noe som er svært nyttig ved for eksempel TLIF/PLIF prosedyrer og frakturer. 14

15 Nå har en ny type pedikkelskrue sett dagens lys. Denne skruen er Expedium s Dual Innie Favoured Angle Reduction Tab skrue (DI FAR) og er et DePuy Spine patentert produkt. DI FAR skruen ble utviklet av kirurger for å imøtekomme behovet til kirurger som tror på sidemating av stag men som vil ha brukervennligheten til toppmating skruer. I tillegg ble DI FAR skruen utviklet for å knyte sammen nøkkelegenskapene til tre generasjoner av skoliosesystemer. Erfaringene fra flere tiår med forskjellige filosofiretninger har nå blitt samlet i ett produkt. Resultatet er en alt-i-ett skrue som kombinerer egenskapene til sideog toppmatede, og monoaksiale og polyaksiale implantater. Ved skoliosekirurgi er DI FAR skruen et kraftfullt og fleksibelt redskap som lar kirurgen bruke den korrigeringsteknikk han eller hun føler vil gi best mulig resultat. Den tekniske genistreken ved DI FAR skruen tillater enkel og gjentatte funksjonsforandringer av skruen igjennom hele operasjonen, kun med noen få tilleggsinstrumenter. Avhengig av kasus og kirurgens preferanser kan teknikken bli mikset og forandret på underveis. Følgende korrigerings teknikker kan bli brukt med DI FAR skruen: Pumphandle / Cantilever Cotrel Dubousset Segmental Translation Segmental Derotation Apical Derotation Proximal Overcontouring Lumbar Levelling Videre følger en features and benefits (særtrekk og nytteverdi) for kirurgen som bruker DI FAR skruen. Dual Innie Dual Innie toppskruen gjør det mulig å låse polyaxialiteten til skruen samtidig som den kan gli på staget. Dual Innie består av en indre og en ytre innie-skrue. Når den ytre innie-skruen strammes, blir polyaxialiteten til skruen låst. Når den indre innie-skruen blir strammet, låses skruen til staget. Denne funksjonen gjør det mulig å oppnå sann parallell distraksjon og kan være nyttig i TLIF/PLIF prosedyrer og ved fraktur behandling. Denne parallelle distraheringen av skiverommet er mer anatomisk riktig og gjør tilgangen på skiverommet mer tilgjengelig. Favoured angle DI FAR skruen har en favorisert vinkel. 15 /45. Denne vinkel favoriseringen tillater flere reduksjonsteknikker å bli brukt. Fordelen med muligheten til å utnytte en slik kraftig vinkel er at når man for eksempel gjør en segmental translasjon, så hjelper vinkelen med å mate staget inn i skruen. Kort fortalt blir toppmating og sidemating av staget kombinert. Et annet eksempel er at vinkelen på 45 gjør det enkelt å mate staget selv i kraftig roterte ryggvirvler. Reduction tabs Reduksjonsvingene på skruen gjør det lettere å fange staget selv når staget har blitt overbøyd. Om man bruker flere av disse skruene samtidig, vil gradvis approksimering av staget bli fordelt over alle DI FAR skruene. Dette reduserer risikoen for screw pullout. Ved degenerativ ryggkirurgi gir DI FAR skruen mange fordeler. Når man er nede i dypet (L4/L5), er den favori- Fortsettelse neste side 15

16 Difar fortsettelse serte vinkelen samt de lange ekstensjonsvingene svært gunstige. Staget kan med letthet føres inn i skruen og approksimeres med jevn kraftfordeling (ved for eksempel spondylolistese). Om man bruker minimal innvasiv teknikk med for eksempel Wiltse tilgang, så er DI FAR skruen med den favoriserte vinkelen og reduksjonsvinger ideell. DI FAR skruen gjør at det blir lettere å tilpasse skruehodets vinkel i det smale såret, og gjør det enklere å legge i staget å låse skruene. Reduksjonsvingene brekkes med letthet av når approksimeringen av skive-rommet er gjennomført. Oppsummering DiFAR skruen har bevist sin brukervennlighet ved å ta over markedsandeler fra konkurrenter i enkelte Europeiske land. Dette er alt-i-ett skruen for kirurgen som ønsker en mer strømlinjeformet operasjon og muligheten til variasjon, der sikkerhet, hurtighet og enkelhet står i fokus. Lumbar leveling : I degenerative deformiteter kan det være ønskelig å finjustere skruene slik at ryggvirvlene rettes opp. Dual Innie toppskruen tillater dette med enkelhet. Den kraftige vinkelen tillater sidemating og toppmating i samme skrue. I tillegg hjelper ekstensjonsvingene til å lettere mate staget. Segmental derotasjon er mulig ved å låse den ytre innien slik at polyaksialiteten låses og blir som en monoaksial skrue. Den indre innien blir deretter låst og skruen blir fiksert til staget. Legeforeningens kurs om leddskader, bløtdelsskader og artroskopisk kirurgi "Hafjellkurset" februar 2009 Nok et spesialkurs i leddskader, artroskopisk kirurgi og bløtdelsskader ble avholdt på Hafjell. Programmet inneholdt det meste innenfor skopisk kirurgi i skulder-, kne-, hofte-, ankel- og albue-ledd. Industrien hadde sitt eget lokale hvor de praktiske øvelsene ble avholdt. Hvert firma fikk muligheten til å stille med to arbeidsstasjoner. Her fikk deltagerne muligheten til å øve seg på ulike inngrep i ulike ledd. Kurskomiteen under ledelse av dr. Steinar Johansen, Ullevål Universitetssykehus, hadde samlet en rekke forelesere av høy kvalitet. Kurset var lagt opp med forelesninger på formiddagen med påfølgende praktiske øvelser på ettermiddagen. OrtoMedic stilte, i samarbeid med Olympus, med to komplette workshopstasjoner fra Arthrex. I tillegg hadde vi, gjennom samarbeidet med Olympus, to fulle rack med lys og bildeutstyr. Dette ga deltakerne anledningen til å bli kjent med et bredt spekter av produkter og teknikker. Tilbakemeldingene fra deltagerne var bra. Vi i OrtoMedic takker kurskomiteen for et vel gjennomført møte. 16

17 arthrex flipcutter og RetroButton flipcutter FlipCutteren fungerer som guide pinne og reamer i ett, i forbindelse med korsbåndskirurgi. Den gjør det mulig å borre tunneler fra innsiden og ut. FlipCutteren gir stor frihet ved posisjonering av tunneler. Den er tilgjengelig fra 6-13 mm i diameter. Punkt 1: Guidet drillpinne plassering. Punkt 2: Flip og lås. Punkt 3: Mål og marker. AR-1204F Punkt 4: Drill retrograd tunnel. RetroButton Enkel og sterk acl fiksasjon på femursiden Enkel måte å måle femurbredden RetroButton trekkes gjennom en tunnel med 3 mm i diameter Designet for enkel flipping 12 eller 15 mm titan button Loop i 10 forskjellige lengder Loop-profilen beskytter graftet AR

18 KURZ titanium mellomøreproteser KURZ titanium mellomøreproteser finnes i faste og justerbare lengder. Det er flere spesialmodeller, også implantater for stapedectomi. Dette gjør at KURZ mellomøreimplantatsystem er et av markedets mest komplette system i titanium. Noen fordeler ved systemet Komplett system også med instrumenter Gode høreresultater MR kompatibelt Leveres i to diametre: 0.4 mm og 0.6 mm Lav egenvekt Angular Prosthesis Plester type TTP -VARIO BELL & AERIAL K-Piston Titanium Örjan Lindroth ble ansatt som Produktsjef i OrtoMedic fra januar Han har jobbet med salg og leveranser av medisinsk teknisk utstyr siden Før han begynte i utstyrsbransjen jobbet han som spesialsykepleier blant annet ved Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad og ved St. Olavs Hospital. I OrtoMedic har Örjan produktansvaret for Leica mikro-skop, gastro- og endoskopi tilbehør fra ConMed Corporation, samt implantater for mellomørekirurgi. CLIP Piston àwengen 18

19 Titan for mellomøre diagnostikk Interacoustics har utviklet et nytt håndholdt tympanometer, Titan. Her kombineres screening, klinisk og diagnostisk i ett instrument. Titan viser at design møter funksjonalitet. Titan er kompakt og har alle de nødvendige funksjoner og fleksibilitet i et bærbart design. Testene er raske og pålitelige, og de kan lagres i instrumentet alene eller overføres til PC. Demonstreres på vårmøte for ØNH spesialister i Tønsberg mai. For ytterligere informasjon vennligst kontakt Morten Hansen i OrtoMedic: eller I tillegg til å være håndholdt kan TITAN også betjenes via en PC for spesialtilpassing, datadisplay og utskrift. s 19

20 edelpix.com Per Eide Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Øyvind Roaas. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

En fjær i hatten til norsk dagkirurgi!

En fjær i hatten til norsk dagkirurgi! Vintermøte 16 og 17 jan.-2004 Møtet hadde enda en gang en fantastisk oppslutning med over 340 deltagere i salen. Dessverre var det også over 100stykker som ikke kom med. Dette har vi vært nødt til å gjøre

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk!

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk! NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2007 årgang 12 God Påske Husk! Eget ortopedisk høstmøte 24. - 26. oktober 2007 NORSK ORTOPEDISK FORENING 2007 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no

Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no Vårnummer 2013 Den indiske kirurgiens far, Susruta beskriver mange kirurgiske instrumenter. Susruta levde 800 år fkr, og den eldste utgaven av hans kirurgiske lærebok er fra rundt 400 AD. Mange instrumenter

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2006 årgang 11 God Påske NORSK ORTOPEDISK FORENING 2006 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus Tlf: 22

Detaljer

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2005 11. årgang. Nakkeoperasjon. Skal - skal ikke?

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2005 11. årgang. Nakkeoperasjon. Skal - skal ikke? Nakkeslengen Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2005 11. årgang Nakkeoperasjon Skal - skal ikke? Utvalgt samarbeidspartner for LFN Utvalgt samarbeidspartner for LFN Vi har lang og

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 aput et orpus Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 Innhold Kurs og landsmøte... 4 Nytt styre... 6 Fire på kurs... 7 Samling med høy sosial bonusfaktor... 8 Det er hardt å være på kurs...

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Markedsføring av tannimplantater

Markedsføring av tannimplantater Institutt for klinisk odontologi Markedsføring av tannimplantater Et etisk perspektiv Line Kalstad Aronsen og Marianne Lund Masteroppgave i odontologi, juni 2014 Veileder: Prof. Dr. Odont. Asbjørn Jokstad

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon FORUM Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon Et lett valg En lavdosert p-pille 1 med høy preventiv sikkerhet 2 1 Gestagenet drospirenon: 3 4

Detaljer

Bli medlem i Ryggforeningen

Bli medlem i Ryggforeningen Nr. 2 2011 17. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser BekkOpp Spondylolisthese Advokaten svarer Nakke- og ryggdagene

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam?

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Nordaf fortsetter sin spektakulære loddtrekning blant medlemmene om tur til verdenskongressen i dagkirurgi i Amsterdam

Detaljer