Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) C-stem 2 års RSa resultat 7 Computer assistert kirurgi - CaS på Sykehuset asker og Bærum 8-9 Reisebrev fra "Instructional Workshop Confidence Spinal Sement" En vecka med Stephen Burkhart, rotatorcuff-kirurgiens äkta cowboy arthrex Expanula og Double-Scorpion 13 DI far skrue Legeforeningens kurs om leddskader, bløtdelsskader og artroskopisk kirurgi 16 arthrex flipcutter og RetroButton 17 KURZ titan mellomøre protese 18 Titan for mellomøre diagnostikk 19

2 11. Praktiske Charnley hoftekurs februar 2009, Oslo Fakultetet: Professor Lars Nordsletten,Ullevål Universitetssykehus, Overlege Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital, Overlege Frede Frihagen og Assistentlege Marianne Westberg, begge Ullevål Universitetssykehus, Professor Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus og Overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet Elverum. Etter å ha mottatt entydige avslag fra såvel arthroskopi-, Oppdal- og hånd-/fot-/revmakursene på etterjulsvinteren, var det med dessto større glede jeg mottok meldingen om kursplass fra OrtoMedic. Og likeledes; avdelingens velsignelse til å krysse fylkesgrensen for å delta på det 11. Charnley hoftekurset. 143-bussen var i rute. Luften klar og skarp. Målrettede steg forbi Byporten shopping og der ruver Hotell Radisson Plaza foran meg; en arkitektonisk mastodont i glass og metall. Dersom det var andre deltagere på min alder der (er jammen ikke sikker), vil de kunne huske tiden da glassheisen opp til Panorama-baren med stjerner i taket, kostet kr. 50,-. I 2009 kan man derimot suse rett til himmels, uten å betale en krone. I 34. etg. ventet et sterkt fakultet: Professor Lars Nordsletten, overlege Otto Schnell Husby, professor Ove Furnes, overlege Helge Wangen, overlege Frede Frihagen og assistentlege Marianne Westberg. Før lunsj ble det foredratt spennende om totalprotesens historie, og pedagogisk godt om hofteleddets biomekanikk og slitasjebegrepet. Både Helge Wangen og Lars Nordsletten evnet å gi oss lettfattelige, gode bilder som gjorde et potensielt tungt stoff forståelig. Etter lunsj snakket Frede Frihagen overbevisende om hemiprotesekonseptet som fracturbehandling, Lars Nordsletten foreleste om ulike totalprotesetyper og Ove Furnes delte ut matnyttige data fra Nasjonalt Leddproteseregister. Etter kaffepausen lærte vi om preoperativ planlegging, leiring av pasienten og Otto Schnell Husby innviet oss i faget sementeringsteknikk. Fredag morgen så det ut som de fleste av de 24 påmeldte deltagerene hadde funnet tilbake til plassen sin, før Nordsletten begynte undervisningen om tilganger til hofteleddet. Deretter snakket Marianne Westberg og Ove Furnes om henholdsvis infeksjon og -profylakse. Westberg holdt også et 2

3 Dr. Helge Wangen instruerer sin gruppe. Professor Lars Nordsletten med sin gruppe. Artikkelforfatter, Dr. Ellen T. Langslet, Sykehuset Asker og Bærum, i dyp konsentrasjon. Dr. Otto Schnell Husby ledet som vanlig de praktiske øvelsene. Dr. Marianne Westberg underviser sin gruppe. kjærkomment innlegg om mobiliseringsrutiner. Viderer fulgte kaffepause, og jeg tenkte å nytte høvet til en siste tur-retur i "tivoli-heisen". Litt øren, må jeg ha trykket på feil knapp da jeg skulle opp igjen, for der jeg kom ut, bar påkledningen preg av at man hadde havnet i sauna-avdelingen. Det bar raskt ned igjen til 34. etasje. Tiden var kommet til de praktiske øvelsene. Før vi selv slapp løs gruppevis med plastelina en, fikk vi en engasjert gjennomgang ved Otto Schnell Husby. Moro og lærerikt fra begynnelse til slutt. Takk til hyggelige og kunnskapsrike representanter fra det kliniske fagmiljøet såvel som fra OrtoMedic, og for et glimrende kurs! Assistentlege Ellen T. Langslet, SABHF 3

4 Corail hofteprotese Corail protesen ble introdusert i Norge i Siden den gang er over Corail stammer blitt implantert. Vi siterer fra Årsrapport for Nasjonalt Register for Leddproteser 2007: Corail (HA belagt) stamme er den mest brukte og har færrest revisjoner med endepunkt alle revisjoner. 97% overlevelse etter 15 år pasienter Kilde: nasjonalt Register for Leddproteser 4

5 nsflos vårseminar norsk Sykepleieforbund Lokalgruppen i Møre- og Romsdal for operasjonssykepleiere Kristiansund mars Statuen av Feskarjenta i en lett sløret vårsol møtte de 51 påmeldte operasjons- og anestesisykepleierne til årets NSFLOS-møte på Rica Kristiansund hotell mars. Det faglige programmet første dagen favnet temaet Ytringskultur og dilemmaer ved Øyvind Kvalsnes fra Humanistisk Akademi. Kommunikasjon, ytringer og dilemmatrening holdt forsamlingen konsentrert gjennom en hel ettermiddag. Produktsjef Ingar Grytnes, OrtoMedic, demonstrerer produkter og byr på påskeegg i en av pausene. Industrien var representert ved hele 14 firmaer og 24 representanter, og utstillingene ble flittig besøkt av deltagerne i pausene. Festmiddagen er som regel det sosiale høydepunkt på disse seminarene og denne var intet unntak. Folk hygget seg i godt kollegialt selskap. Danseoppvisning fra byens danseskole ble satt pris på og lattermusklene fikk mosjon da lokale krefter kom innpå med historier fylt med lokalkolloritt. Programmet lørdag var mer relatert til fag med spennvidde fra gynekologi til infeksjonsregistrering ved hofteproteser. Vi takker kurskomiteen for meget god innsats og gleder oss til neste års NSFLOS møte i Ålesund. Avd. leder Oddrun Stokke Jahnsen fra arrangementkomitèen ved Kristiansund sykehus. 5

6 BHS 2009 British Hip Society (BHS) British Hip Society (BHS) er en undergruppe av British Orthopaedic Association (BOA). De arrangerer årlig et vitenskapelig møte og i år var turen kommet til Manchester. Dette er i internasjonal sammenheng et relativt lite møte med et par hundre deltagere. Samtidig og samlokalisert var det et møte for ortopediske sykepleiere og fysioterapeuter med interesse for rehabilitering av protesepasienter. Det var lagt til rette for at man kunne veksle mellom forskjellige sesjoner på disse møtene, uten at det var særlig aktuelt for oss utenfra. Det virket imidlertid som flere fra andre faggrupper deltok på ortopedenes forelesninger. Tanken om å arrangere tverrfaglige møter er vel verdt å forfølge dersom man tenker på å arrangere såpass snevre møter som dette her til lands. Møtet varte i to og en halv dag og besto av flere deler. Den første dagen var det et praktisk kurs for erfarne ass. leger og nye spesialister. Temaene i år var beinpakking ved revisjoner og femoro-acetabular impingement. Dette virket proft med fokus på handson erfaring med beinpakking og innstøping av komponenter. Dr. Jon Dahl og Dr. Stephan Röhrl, begge Ullevål Universitetssykehuset, i dyp konsentrasjon før presentasjonen. Dagen etter begynte med et to timer langt diskusjonsmøte for den samme gruppen. Dette var lagt opp som et forum der enkelte hadde med og presenterte kasuistikker. Den delen vi var med på av dette synes jeg var meget bra. Det er liten tvil om at vi har litt å lære av denne formen for møter. Det er jo sjelden man opplever at norske ortopeder snakker høyt og engasjert i munnen på hverandre når vanskelige kasuistikker diskuteres. Etter dette begynte det egentlige møtet der den første delen omhandlet det britiske leddrergisteret. På dette området ligger de et godt stykke etter oss. Det diskuteres fortsatt om hvem som skal betale for og eie dataene. Årets inviterte taler var Henrik Malchau og han hadde sitt første innlegg i denne sesjonen. Temaet var oppbygningen av de skandinaviske registrene, hva man har fått ut av disse samt litt om status for oppstart av et nasjonalt register i USA (> implantater årlig). Hans andre innlegg omhandlet kryssbundet polyetylen der han presenterte oppsiktsvekkende preliminære resultater etter syv år som ikke kan refereres her, men snart vil publiseres. De har hvert år et tema det fokuseres på. I år var det benlengdeforskjell og det var en serie interessante forelesninger angående dette temaet. Artikkelforfatter, overlege Jon Dahl ved posterpresentasjonen sin. 6

7 C-stem 2 års RSa resultat Presentert på BHS 2009 Resultater fra den norske C-stem studien Vi hadde sendt inn to abstrakter til møtet. Det ene var en 10 års oppfølgning av et RSA-materiale fra Umeå der vi viser redusert slitasje ved bruk av aluminahoder (kramikk) mot konvensjonell polyetylen sammenlignet med kobolt-krom hoder etter ti år. Dette ble presentert som poster. Det andre abstraktet omhandlet vår randomiserte C-stemstudie. Denne fikk vi presentere som innlegg. Resultatene fra denne studien ble presentert på det siste høstmøtet og er vel kjent av noen. Bakgrunnen for studien var at det ble presentert en pasientserie fra Sverige der man viste økt retroversjon ved bruk av denne stammen. Denne studien ble publisert i JBJS(Br) og førte til mye diskusjon. Vi ville etterprøve resultatene og gjøre en randomisert studie med RSA. Det ble bestemt at vi skulle sammenligne migrasjonsmønsteret til C-stem med den best dokumenterte og mest brukte stammen i det norske leddregisteret: Charnley monoblock. Studien ble gjennomført med støtte fra Helse-sør på det som sannsynligvis er verdens minste RSA-senter, Ringerike sykehus, i perioden Vi inkluderte 70 pasienter og fulgte dem med RSA, røntgen og Harris / Oxford hipscore i to år. Resultater: Vi fant økt subsidence (synkning) av C-stem sammenlignet med Charnleystammen. Det var forventet ettersom RSA etter 2 år Migration C-stem Charnley Significance Subsidence 0,65 mm 0,21 mm p<0.01 Varus rotation 0,23 degrees 0,26 degrees ns (p=0.07) Retroversion 2,14 degrees 2,48 degrees ns C-stem er en glattpolert konisk stamme som er designet for å synke og jamme seg fast i sementmantelen. Det den ikke er designet for er å gå i retroversjon og tippe bakover (rundt x-aksen). Vi fant ingen forskjell mellom stammene for disse bevegelsene. Klinisk var det heller ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Diskusjon Vi fikk gode tilbakemeldinger for studien og en rekke spørsmål fra salen i etterkant av presentasjonen. En gruppe fra Wrightington viste sammenfallende resultater med våre i en C-stem serie som er undersøkt med RSA og fulgt i to år. Disse ble presentert som poster på det samme møtet. Det store ankepunktet med vår studie er at det er stammer med forskjellig fiksasjonsprinsipp som sammenlignes. Vi er nå i gang med en ny studie i samarbeid med ortopedisk avdeling på Ringerike sykehus der vi sammenligner C-stem AMT (triple taper) med Exeter stammen (double taper), altså stammer med samme fiksasjonsprinsipp (force closed). I tillegg følger vi disse pasientene med beintetthetsmålinger (DXA) for å se om det er noen forskjell i beinremodellering i proximale femur mellom gruppene. Stephan Røhrl (overlege UUS), Anders Sundal fra OrtoMedic og undertegnede hadde en fin tur og et godt møte i Manchester. Det var betydelig lettere stemning og mindre selvhøytidelighet på dette møtet enn man kan oppleve på den andre siden av Atlanteren. Overlege Jon Dahl Ullevål Universitetssykehus 7

8 Computer assistert kirurgi - cas på Sykehuset Asker og Bærum Erfaringer etter tre år OrtoMedic har hatt en samtale med avdelingsoverlege Asbjørn Hjall ved Sykehuset Asker og Bærum vedrørende erfaringene med CAS teknikken brukt ved innsetting av kneproteser. Når ble du første gang introdusert for denne relativt nye teknikken? -- Jeg ble introdusert for metoden på 25-års jubileumsmøtet til LCS protesen i Hva var det som fikk deg interessert i å prøve ut konseptet og hvordan var opplæringsfasen lagt opp? -- Jeg fikk en ide om at dette var noe å prøve på Uni-protesene som er relativt vanskelige å plassere optimalt. Vedrørende opplæringen, så foregikk dette utover i 2005, gjennom et sertifiseringskurs i DePuy-regi og oppfølging fra OrtoMedic på vårt eget sykehus. Vi trente på plastben, og kort tid deretter prøvde vi oss på egenhånd på hjemmeklinikken, og vi erfarte raskt at denne teknikken hadde sine åpenbare fordeler. På hvilke kneproteseopreasjoner bruker du denne metoden i dag? -- Vi bruker metoden på totalkne, Unikne og revisjonskne. Hvor mange inngrep har du navigert pr. i dag? -- Totalt ca. 400 proteser, men kun på knær. Bruker dere CAS på alle pasientene som skal ha kneprotese? -- Ja, det prøver vi å få til. For det første er det viktig å bruke metoden så ofte som mulig for å få trening i prosedyren og at det blir regelmessig opptrening for alle i teamet. For det andre ser vi at resultatet blir mer nøyaktig. Har du noen tall på hvordan resultatene deres ser ut til nå når du sammenligner konvensjonell teknikk med CAS? -- Vi har en studie gående, som går på funksjon. Dette materialet kan etterhvert sammenliknes med en tilsvarende studie fra 4 år tilbake, men dette vil ta noe tid. Dette med eksakt alignment har vært mye nevnt i forbindelse med CAS. Er det andre punkter du vil nevne der CAS gir deg nyttig og nødvendig informasjon? Dr. Asbjørn Hjall klar for CAS-kirurgi. -- Jeg synes dette med å gjenskape korrekt leddlinje er noe av det viktigste med navigasjon. Jeg får helt eksakte tall på dette og kan bestemme hvor jeg vil ha leddlinjen, og jeg kan beregne ekstenssjons- og fleksjonsgap i hvert enkelt tilfelle uavhengig av anatomien og instrumentene. I tillegg synes jeg dette er nyttig med hensyn til opplæring. Kirurger under opplæring får en meget god forståelse av alignment og hva som skjer når man gjør kirurgiske tiltak fordi man får en tilbakemelding på skjermen umiddelbart på det man gjør. Er kirurgien nå overlatt til maskinene? 8

9 - Nei, bruk av CAS er som å benytte et svært nøyaktig og avansert måleinstrument. Kirurgen må mer enn noen gang vite hva man skal gjøre med den informasjonen man får ut. Fordelen er, som nevnt tidligere, at man får direkte tilbakemelding fra maskinen på de valgene man gjør ved for eksempel bløtdelsbalansering, og man kan simulere situasjoner og se resultatet før man gjør benkuttene. Man kan for eksempel skifte implantatstrørrelse på skjermen og se hvordan dette påvirker gapene. Men man må kunne sin kirurgi. Har det kommet mye nytt på utstyrsfronten i den senere tid? - Nye programmer og mer datakraft gjør at det går noe raskere å registrere de anatomiske landemerkene,og man kan få ut flere opplysninger, men utstyret er i prinsippetet det samme som før. Finnes det egne programmer for revisjonskirurgi? - Nei, ikke ennå, men det er visst på trappene. Jeg bruker i dag programmet for vanlig totalkne til revisjoner, og med litt hoderegning har jeg stor nytte av dette for å beregne leddlinje, høyde på benkutt, riktige symmetriske gap, og selvsagt alignment. På denne måten slipper jeg også å bruke en masse instrumenter. Vi hører mye om moderne instrumenter, og har en følelse av at noen legger mer vekt på instrumentene, enn selve protesen. Hva tenker du om dette? - Protesen er selvsagt det viktigste. Instrumentene er bare et middel til å få protesen riktig plassert. CAS er i denne sammenheng et viktig hjelpemiddel, fordi man som oftest ikke er avhengig av så mange instrumenter med denne teknikken. Har dere fått økt tilsig av pasienter grunnet CAS tilbudet? - Det kan jeg svare positivt på. Pasientene orienterer seg stadig mer, blant annet på internett, og siden CAS er blitt kjent, får vi mange henvendelser fra leger og pasienter som ønsker behandling med denne metoden. Har sykehusledelsen vært noen pådriver for å benytte moderne teknologi? I enkelte saker har det vært tilfelle, men når det gjelder CAS har dette ønsket kommet fra oss på legesiden. Ledelsen har sett at dette har vært positivt for sykehuset og vært positive til oppgradering av utstyr etc. Hva tenker du om CAS om nye 3 år frem i tid? - Jeg regner med at den teknologiske utviklingen går videre og at utstyret og programmene blir mer og mer brukervennlige. Jeg tror dette blir en mer og mer vanlig operasjonsmetode etter hvert. Vi ønsker Dr.Hjall og Sykehuset Asker og Bærum lykke til videre. Preservation Uni kneprotese LCS kneprotese LCS revisjonsprotese BEKLAGELSE I en artikkel i septemberutgaven 2008 av OrtoMedia omtalte vi behandlingsprogrammet Joint Care. Vi skrev om konseptets ide og innhold samt benyttet oss av dets logo / varemerke. Dette skjedde beklageligvis uten først å ha innhentet tillatelse fra Biomet som er registrert eier av både behandlingskonsept, innhold og varemerket. OrtoMedic AS beklager nok en gang overfor Biomet at så har skjedd. 9

10 Reisebrev fra "Instructional Workshop Confidence Spinal Sement" Salzburg 24. mars DePuy arrangerte workshop om vertebroplastikk med Confidence Spinal Cement i Salzburg (Østerrike) 24. mars. Arrangør var Institute of Anatomy and Musculoskeletal Research, Paracelsus Medical University (PMU) Salzburg. OrtoMedic har agenturet på DePuy sine ryggprodukter i Norge. Vidar Punsvik, Ålesund sykehus og Andreas Seip, Haukeland sykehus kom fra Norge på kurset, sammen med Walter Søiland fra OrtoMedic. Vi startet med Product overview & Surgeons Perspective ved Dr. Giovanni Barbanti fra Nord-Italia. Han hadde en interessant gjennomgang, basert på ca 200 prosedyrer med Confidence ved hans klinikk. Deretter fikk vi foredrag av Dr. Markus Weißkopf fra Tyskland, som gikk noe mer innpå det rent tekniske, særlig med Confidence Perimeter. Tanken og ideene bak vertebroplastikk ble gjennomgått, med indikasjoner og kontraindikasjoner, rikt illustrert med kasuistikker. De mente begge at dette var en nyttig del av reportoaret i en ryggkirurgisk praksis. Det ble advart mot å tro at en med dette ble King of Spine, og at alle problemer skulle løses med en slik prosedyre. Hensikten skal være en rask løsning av alvorlige og langvarige smerteproblemer ved patologiske frakturer i ryggen, enten på grunn av osteoporose eller neoplasme. Dr. Vidar Punsvik, Ålesund sykehus og Dr. Andreas Seip, Haukeland Universitetssykehus i dyp konsentrasjon under injisering av Confidence sement. Inntrykket jeg satt igjen med fra Dr. Barbanti var at de vanligste indikasjonene vil være: Alvorlige smerter uten bedring etter 4 uker. Repeterte frakturer i samme virvel slik at forløpet blir langtrukket. Patologisk fraktur i vertebra med metastase, uten behov for operativ dekomprimering av spinalkanalen. Det ble anført at metastaser var teknisk mer krevende enn osteoporosefrakturer. Koagelet fra en fraktur er lett å presse bort med sement, men en bløtvevssvulst vil gi mindre etter. Det vil derfor være større tendens til sementlekkasje. Indikasjonen kunne likevel være god, selv om røntgenbildene ikke blir like pene. Den praktiske gjennomføringen til Dr. Barbanti innebar hyppige kontroller til å begynne med av de mest smertepåvirkede pasientene med spontanfrakturer eller lavenergibrudd. Den konservative behandlingen var sengeleie i dager (eller noen få uker), til de tålte mobilisering i et korsett. Dersom han stilte indikasjon for vertebroplastikk gjorde han prosedyren i løpet av noen få dager, som en form for dagkirurgi. Han brukte vanligvis: Lett sedert pasient, mageleie, ikke narkose/intubasjon. Overvåking av en anestesilege. Lokalbedøvelse i bløtdelene til periost. En dose iv cefalotin peroperativt. Dersom indikasjonen var stilt riktig forventet han umiddelbar smertelindring, og pasienten reiste hjem etter 3 timers observasjon. 10

11 Fotografi av fluoroskopi fra injiseringen av Confidence sementen. Fallgruver som ble påpekt var: Å feiltolke en gammel fraktur som ny. Barbati ville derfor alltid ha MR før prosedyren, for å se etter ødem i knokkelen. Det ble sterkt advart mot å slurve med biopsi, dette må taes ved den minste malignitetsmistanke. Å feiltolke den posturale smerten pga. kyfose med smerter fra en fraktur. Å underbehandle osteoporosen etter en vertebroplastikk med godt resultat, da kommer det gjerne en ny fraktur. Osteoporose beskytter ikke mot ustabile ryggbrudd. Brudd som krever operativ stabilisering skal ikke behandles med vertebroplastikk alene, bare fordi pasienten er osteoporotisk. I slike situasjoner kan det være aktuelt med vertebroplastikk i tillegg, for å gi framre støtte til en pedikkelskruefiksering. Etter formiddagsmat gikk vi over til disseksjonslaben. Her fikk alle rikelig anledning til å prøve ut sementblanding og montering av settene, den perkutane innsettingen av nålene gjennom pediklene under gjennomlysningskontroll, og injeksjon av sementen, både med Confidence, og Confidence perimeter. Perimeter er en strømpe av kunststoff, som holder sementen samlet under første del av injeksjonen. Strømpen trekkes ut før sementen stivner. Blandingen og monteringen virket enkelt, og det hydrauliske systemet der en får god kontroll på injisert volum, og kan stå litt unna gjennomlysningsfeltet, virket greit. Sementen hadde umiddelbart etter blanding en god konsistens, som virket å holde seg uendret en god del minutter. Kurset var interessant, med gode innlegg fra de to foredragsholderne som hadde erfaringsbaserte innlegg. Det er særlig godt å kunne prøve seg fram under trygge forhold på disseksjonslaben! En stor takk til OrtoMedic som gjorde dette mulig! Overlege Andreas Seip Haukeland Universitetssykehus Dr. Seip injiserer Confidence sement 11

12 En vecka med Stephen Burkhart, rotatorcuff-kirurgiens äkta cowboy Resan från Hammerfest till San Antonio i Texas var et äventyr i sig med många osäkra moment och spännande oförutsägbarheter, men låt oss spara nu de historierna till ett annat sammanhang. Oavsett hur krångligt det var att komma dit, för mig som har slitit i ett år med artroskopisk rotatorcuffkirurgi, var det verkligen värt mödan. Det var en innehållsrik vecka som gav svar på många av mina frågor. Det viktigaste var kanske det att se hur krävande cuffkirurgin kan vara även för de som har drivit med det över lång tid. Dr. Stephen Burkhart fotografert under et tidligere Norgesbesøk.... där kan man æven stifta bekantskap med Art, en tobakstuggande, skinnklædd cowboy med klassiska ingredienser i sitt utseende. Det blev rena deja-vu før mig som har væxt upp med gamla cowboyfilmer. Stephen Burkhart är en trevlig, konstant smilande och behaglig skulderkirurg som ser ut att ha all världens tid i den hektiska vardagen i San Antonio. Han startade skulderartroskopin i början av 80-talet trots för all motstand han fick från den konservativa skuldermiljön i USA. På senare tid har Burkhart varit med och bidragit till utveklingen av en rad artroskopiska tekniker och instrumentarier tillsammans med Arthrex. Det var genom OrtoMedic jag fick möjligheten att komma i kontakt med Burkhart. Jag har i flera tillfällen sett hans live-operationer och studerat hans videomaterial. Det var fascinerande att se honom operera i sin egen miljö. Det var i genomsnitt tre artroskopiska skulderingrepp per dag. Mest rotatorcuffkirurgi, men en del stabiliseringar kunde också förekomma. Han opererar alla sina patienter konsekvent i sidoläge och har en utbildad operationssköterska, Chu ck vars enda uppgift är å flektera i armbågen när han gör bicepstenodes och rotera armen när han ska se infraspinatus. Chu ck tog i så svettpärlorna rann över hans röda skägg, medan Burkhart med sin lugna tempo förbredde footprint n for supraspinatus. Burkhart har minst trippel uppsättning av alla tänger, portaler och implantater man har sett eller hört om. I tillägg står en Arthrexrepresentant in på operationsalen med mobiltelefonen i handen för att fram föra Dr. Burkharts önska om en eventuell ny eller annorlunda instrument. Han heter Hersch och fixar i princip allt. Allt Burkhart behöver att säga är, Do you see this, Hersch?. Yes, Sir. Can you fix it, Hersch?. Of course, Sir. Burkhart har en förkärlek før bicepstenodes och fixation av övre subscapularisrupturer. Hans tröskel för å gøra 12

13 bicepstenodes är betydlig lägre än vad de flesta av oss har. Han tror på tenodes vid minsta patologi i senan eller till och med vid degenerativ SLAP. Han väljer tenodes vid degenerativ SLAP även om senan ser ganska frisk ut. Tenodesen menar han är bäst plaserad överst i sulcus som för mig verkar rätt så cranialt. Det minsta patologi i Upper subscap friskar han upp och fixerar med suturankare. Han menar att de flesta kirurger slarvar med att undersöka övre subscapularis noga. Han växlar mellan 30 och 70 scope just för det ändamålet. Förutom att Chu cks mest avanserade jobb är att pressa caput posteriort med en bestämt handgrepp för att senefästet ska sättas på sträck och eventuell osynliga rupturer ska kunna visualiseras lättare. Det som kanske skiljer Burkhart från andra cuffkirurger, jag har upplevt är hans långa och noga förberedelse av footprint n. Han använder olika shaver och kuretter för att friska upp cortex från broskkanten helt intill laterala delen av tuberculum majus. Senestumpen mobiliserar han helt ut och fixerar med double row teknik. Burkhart har inte bråttom och opererar gärna två till tre timmar och skuldern ser ut som en fotboll, men på något underligt sätt jo mera det svullnar upp desto mera plats för han inne i skuldern för å operera. För verje problem, oavsett av teknisk eller anatomisk karaktör, har han flera eleganta lösningar. Det är helt enkelt underhållande att se honom operera. Det är som om man har precis lärt sig att gå och han visar en hur man kan dansa tango. Burkhart har skaffat sig en äkta ranch på 700 hektar som han kallar för 9 th Cloud. Det är på sätt och vis hans fristad när han behöver att vara i fred. Han tog mig och en engelsk kollega på en dagstur dit för att visa sina hjortdjur och Longhorns som är någonslags symbol för Texas. Där kan man även stifta bekantskap med Art, en tobakstuggande, skinnklädd cowboy med klassiska ingredienser i sitt utseende. Det blev rena deja-vu før mig som har växt upp med gamla cowboyfilmer. Han såg på mig med en blandning av førvåning och medlidande i blicken och frågade, Oh My God! You guys really live there?. Jag svarade, Yes we do. And occasionally do some cuffsurgery too. Sista dagen før avresan fick jag en knappnål som skulle sättas på världskartan där man kom ifrån. Det är tydligen en tradition för å kunna se på spridningen av upp till 300 besökande per år runt om i værlden. Kartan satt på væggen på hans kontor. Även om vi hade pratat en hel del om Hammerfest, diverse arktiska naturupplevelser och hans sista Norgesbesøk i Bergen, så tappade han hakan när jag satte nålen få centimeter från änden av hans enorma världskarta. Han såg på mig med en blandning av förvåning och medlidande i blicken och frågade, Oh My God! You guys really live there?. Jag svarade, Yes we do. And occasionally do some cuffsurgery too. OverlegeHouman Charani Ortopedisk avdeling Hammerfest Sykehus Arthrex Expanula og Double-Scorpion Arthrex har i flere år vist en enestående innovasjon innen artroskopisk skulderkirurgi. Den nye Expanula arbeidsportalen gjør cuffkirurgi enklere. En mothake hindrer portalen å gli tilbake samt at den gir mulighet for traksjon. Expanula har 8,25 mm indre diameter. Arthrex Scorpion Suture Passer har vært en stor suksess også her i Norge. Den leveres nå i fire versjoner: Low profile Design med 16 og 20 mm bitt. Humback Scorpion for tykkere sener. AR-6569 Nyheten er DoubleScorpion. Med dette instrumentet kan en gjøre enkle horisontale madrasssuturer eller to enkle suturer på en gang - med 7 mm mellomrom. Med den nye Surfirenålen kan en lettere penetrere en tykk sene. 13

14 Di far skrue Dual Innie Favoured Angle Reduction Tab DePuy Spine s Expedium er et komplett thoracolumbalt bakre ryggfiksasjons system. Systemet kan brukes til degenerative lidelser, deformiteter og tumorer. Expedium er designet rundt prinsippene hurtighet, enkelthet og sikkerhet ( Speed, Simplicity and Security ). Implantatkolleksjonen i systemet varierer fra stag, pedikkelskruer og kroker og finnes i stål og titan. Det finnes i tillegg stag i Cobolt Chrome og Peek som om kort tid vil bli tilgjengelig i Norge. Peddikelskruer finnes i mange former, lengder og størrelser og er designet for en eller noen få spesifikke oppgaver. Et eksempel på dette er Expediums Polyaksiale Dual Innie pedikkelskrue. Denne er designet for å tillate parallell distraksjon, noe som er svært nyttig ved for eksempel TLIF/PLIF prosedyrer og frakturer. 14

15 Nå har en ny type pedikkelskrue sett dagens lys. Denne skruen er Expedium s Dual Innie Favoured Angle Reduction Tab skrue (DI FAR) og er et DePuy Spine patentert produkt. DI FAR skruen ble utviklet av kirurger for å imøtekomme behovet til kirurger som tror på sidemating av stag men som vil ha brukervennligheten til toppmating skruer. I tillegg ble DI FAR skruen utviklet for å knyte sammen nøkkelegenskapene til tre generasjoner av skoliosesystemer. Erfaringene fra flere tiår med forskjellige filosofiretninger har nå blitt samlet i ett produkt. Resultatet er en alt-i-ett skrue som kombinerer egenskapene til sideog toppmatede, og monoaksiale og polyaksiale implantater. Ved skoliosekirurgi er DI FAR skruen et kraftfullt og fleksibelt redskap som lar kirurgen bruke den korrigeringsteknikk han eller hun føler vil gi best mulig resultat. Den tekniske genistreken ved DI FAR skruen tillater enkel og gjentatte funksjonsforandringer av skruen igjennom hele operasjonen, kun med noen få tilleggsinstrumenter. Avhengig av kasus og kirurgens preferanser kan teknikken bli mikset og forandret på underveis. Følgende korrigerings teknikker kan bli brukt med DI FAR skruen: Pumphandle / Cantilever Cotrel Dubousset Segmental Translation Segmental Derotation Apical Derotation Proximal Overcontouring Lumbar Levelling Videre følger en features and benefits (særtrekk og nytteverdi) for kirurgen som bruker DI FAR skruen. Dual Innie Dual Innie toppskruen gjør det mulig å låse polyaxialiteten til skruen samtidig som den kan gli på staget. Dual Innie består av en indre og en ytre innie-skrue. Når den ytre innie-skruen strammes, blir polyaxialiteten til skruen låst. Når den indre innie-skruen blir strammet, låses skruen til staget. Denne funksjonen gjør det mulig å oppnå sann parallell distraksjon og kan være nyttig i TLIF/PLIF prosedyrer og ved fraktur behandling. Denne parallelle distraheringen av skiverommet er mer anatomisk riktig og gjør tilgangen på skiverommet mer tilgjengelig. Favoured angle DI FAR skruen har en favorisert vinkel. 15 /45. Denne vinkel favoriseringen tillater flere reduksjonsteknikker å bli brukt. Fordelen med muligheten til å utnytte en slik kraftig vinkel er at når man for eksempel gjør en segmental translasjon, så hjelper vinkelen med å mate staget inn i skruen. Kort fortalt blir toppmating og sidemating av staget kombinert. Et annet eksempel er at vinkelen på 45 gjør det enkelt å mate staget selv i kraftig roterte ryggvirvler. Reduction tabs Reduksjonsvingene på skruen gjør det lettere å fange staget selv når staget har blitt overbøyd. Om man bruker flere av disse skruene samtidig, vil gradvis approksimering av staget bli fordelt over alle DI FAR skruene. Dette reduserer risikoen for screw pullout. Ved degenerativ ryggkirurgi gir DI FAR skruen mange fordeler. Når man er nede i dypet (L4/L5), er den favori- Fortsettelse neste side 15

16 Difar fortsettelse serte vinkelen samt de lange ekstensjonsvingene svært gunstige. Staget kan med letthet føres inn i skruen og approksimeres med jevn kraftfordeling (ved for eksempel spondylolistese). Om man bruker minimal innvasiv teknikk med for eksempel Wiltse tilgang, så er DI FAR skruen med den favoriserte vinkelen og reduksjonsvinger ideell. DI FAR skruen gjør at det blir lettere å tilpasse skruehodets vinkel i det smale såret, og gjør det enklere å legge i staget å låse skruene. Reduksjonsvingene brekkes med letthet av når approksimeringen av skive-rommet er gjennomført. Oppsummering DiFAR skruen har bevist sin brukervennlighet ved å ta over markedsandeler fra konkurrenter i enkelte Europeiske land. Dette er alt-i-ett skruen for kirurgen som ønsker en mer strømlinjeformet operasjon og muligheten til variasjon, der sikkerhet, hurtighet og enkelhet står i fokus. Lumbar leveling : I degenerative deformiteter kan det være ønskelig å finjustere skruene slik at ryggvirvlene rettes opp. Dual Innie toppskruen tillater dette med enkelhet. Den kraftige vinkelen tillater sidemating og toppmating i samme skrue. I tillegg hjelper ekstensjonsvingene til å lettere mate staget. Segmental derotasjon er mulig ved å låse den ytre innien slik at polyaksialiteten låses og blir som en monoaksial skrue. Den indre innien blir deretter låst og skruen blir fiksert til staget. Legeforeningens kurs om leddskader, bløtdelsskader og artroskopisk kirurgi "Hafjellkurset" februar 2009 Nok et spesialkurs i leddskader, artroskopisk kirurgi og bløtdelsskader ble avholdt på Hafjell. Programmet inneholdt det meste innenfor skopisk kirurgi i skulder-, kne-, hofte-, ankel- og albue-ledd. Industrien hadde sitt eget lokale hvor de praktiske øvelsene ble avholdt. Hvert firma fikk muligheten til å stille med to arbeidsstasjoner. Her fikk deltagerne muligheten til å øve seg på ulike inngrep i ulike ledd. Kurskomiteen under ledelse av dr. Steinar Johansen, Ullevål Universitetssykehus, hadde samlet en rekke forelesere av høy kvalitet. Kurset var lagt opp med forelesninger på formiddagen med påfølgende praktiske øvelser på ettermiddagen. OrtoMedic stilte, i samarbeid med Olympus, med to komplette workshopstasjoner fra Arthrex. I tillegg hadde vi, gjennom samarbeidet med Olympus, to fulle rack med lys og bildeutstyr. Dette ga deltakerne anledningen til å bli kjent med et bredt spekter av produkter og teknikker. Tilbakemeldingene fra deltagerne var bra. Vi i OrtoMedic takker kurskomiteen for et vel gjennomført møte. 16

17 arthrex flipcutter og RetroButton flipcutter FlipCutteren fungerer som guide pinne og reamer i ett, i forbindelse med korsbåndskirurgi. Den gjør det mulig å borre tunneler fra innsiden og ut. FlipCutteren gir stor frihet ved posisjonering av tunneler. Den er tilgjengelig fra 6-13 mm i diameter. Punkt 1: Guidet drillpinne plassering. Punkt 2: Flip og lås. Punkt 3: Mål og marker. AR-1204F Punkt 4: Drill retrograd tunnel. RetroButton Enkel og sterk acl fiksasjon på femursiden Enkel måte å måle femurbredden RetroButton trekkes gjennom en tunnel med 3 mm i diameter Designet for enkel flipping 12 eller 15 mm titan button Loop i 10 forskjellige lengder Loop-profilen beskytter graftet AR

18 KURZ titanium mellomøreproteser KURZ titanium mellomøreproteser finnes i faste og justerbare lengder. Det er flere spesialmodeller, også implantater for stapedectomi. Dette gjør at KURZ mellomøreimplantatsystem er et av markedets mest komplette system i titanium. Noen fordeler ved systemet Komplett system også med instrumenter Gode høreresultater MR kompatibelt Leveres i to diametre: 0.4 mm og 0.6 mm Lav egenvekt Angular Prosthesis Plester type TTP -VARIO BELL & AERIAL K-Piston Titanium Örjan Lindroth ble ansatt som Produktsjef i OrtoMedic fra januar Han har jobbet med salg og leveranser av medisinsk teknisk utstyr siden Før han begynte i utstyrsbransjen jobbet han som spesialsykepleier blant annet ved Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad og ved St. Olavs Hospital. I OrtoMedic har Örjan produktansvaret for Leica mikro-skop, gastro- og endoskopi tilbehør fra ConMed Corporation, samt implantater for mellomørekirurgi. CLIP Piston àwengen 18

19 Titan for mellomøre diagnostikk Interacoustics har utviklet et nytt håndholdt tympanometer, Titan. Her kombineres screening, klinisk og diagnostisk i ett instrument. Titan viser at design møter funksjonalitet. Titan er kompakt og har alle de nødvendige funksjoner og fleksibilitet i et bærbart design. Testene er raske og pålitelige, og de kan lagres i instrumentet alene eller overføres til PC. Demonstreres på vårmøte for ØNH spesialister i Tønsberg mai. For ytterligere informasjon vennligst kontakt Morten Hansen i OrtoMedic: eller I tillegg til å være håndholdt kan TITAN også betjenes via en PC for spesialtilpassing, datadisplay og utskrift. s 19

20 edelpix.com Per Eide Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Øyvind Roaas. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

HOFTEPROTESE. Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe. JointCare_hofteøvelser_2014.indd 1

HOFTEPROTESE. Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe. JointCare_hofteøvelser_2014.indd 1 HOFTEPROTESE Øvelseshefte Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe JointCare_hofteøvelser_2014.indd 1 Det er viktig at du så raskt som mulig kommer i gang med å bruke det opererte benet etter

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø

Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø 1 Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø Kurstittel: Basic 1b (lumbar spine and general principles) Kurset er rettet mot leger & fysioterapeuter. Kursbeskrivelse:

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Anatomi: Leddet mellom skulderbladet og overarmsbenet har en liten leddskål og et stort leddhode. Dette gjør at skulderleddet er det mest bevegelige leddet

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Månedsbrev Newton Oktober 2014

Månedsbrev Newton Oktober 2014 Månedsbrev Newton Oktober 2014 Hei alle foreldre! Vi har hatt en fin måned med masse artige ting. Været har oftest vart greit og vi har kost oss. Som jeg skrev i tidligere brev så jobber vi mye med å skape

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

"Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum

Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum "Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum 1 Glutealsvikt etter THR Bakgrunn Modifisert Hardinge tilgang Rekonstruksjon ved glutealsvikt Resultater

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Unikondylær protese i kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få unikondylær protese (halvprotese) i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om

Detaljer

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14 DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder Rica Nidelven 06.02.14 Tverrfaglig poliklinikk, rygg-, nakke-, skulder Disposisjon: Samhandling i praksis Inklusjon

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

HOFTEPROTESE. JointCare_hofteøvelser_ indd 1

HOFTEPROTESE. JointCare_hofteøvelser_ indd 1 HOFTEPROTESE Øvelseshefte JointCare_hofteøvelser_240417.indd 1 Det er viktig at du så raskt som mulig kommer i gang med å bruke det opererte benet etter operasjonen. Opptreningen starter allerede operasjonsdagen

Detaljer

Det uskadde benet plasseres nedenfor det skadde benet, eller i benholder.

Det uskadde benet plasseres nedenfor det skadde benet, eller i benholder. Leiring: Pasienten plasseres i ryggleie på strekkbord. Adduser det skadde benet for bedre tillgang til trochanter major/margkanalen og flekter 15-30 grader i hofta. Det uskadde benet plasseres nedenfor

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Mestring av ryggsmerter

Mestring av ryggsmerter Informasjon fra fysioterapeutene Mestring av ryggsmerter i hverdagen Universitetssykehuset Nord-Norge Terapeutavdelingen, Seksjon for Fysioterapi 2012 Velkommen til oss! Dette informasjonsheftet er laget

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

KNEPROTESE. JointCare_kneøvelser_ indd 1

KNEPROTESE. JointCare_kneøvelser_ indd 1 KNEPROTESE Øvelseshefte JointCare_kneøvelser_280417.indd 1 Det er viktig at du så raskt som mulig kommer i gang med å bruke det opererte benet etter operasjonen. Opptreningen starter allerede operasjonsdagen

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret

Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret Ove Furnes Klinikkoverlege/professor Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus, Helse-Bergen www.haukeland.no/nrl Lasse Engesæter

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:..

Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:.. Registreringsskjema/HOFTE Initialer DEL 1; Protesepoliklinikk Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:.. Navn Kvinne Mann Høyde (cm). Vekt (kg). Operasjon Primæroperasjon Reoperasjon Antall tidligere

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Hvorfor simulerer vi ved SUS: SUS mottar mange traumepasienter hvert år. Det har vært en økning hvert eneste år. I inneværende år ser det ut som om vi

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende kirurgisk

Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende kirurgisk Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft Plan for kompetansespredning: Vedrørende kompetansespredning til andre sykehus: Samtlige pasienter med påvist

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012 Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Håvard Moksnes, Spesialist idrettsfysioterapi, PhD Lars Engebretsen, Spesialist i ortopedisk kirurgi, Professor Innhold Hva er et korsbånd? Hva skjer ved

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Dekompresjon ved spinal stenose Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført dekompresjon i rygg. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få totalprotese i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 INNLEDNING Kneprotese

Detaljer

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Presentasjon av vår database Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Skal snakke om... Bakgrunn Prosjektet Organisering Datainnsamling Rapportering

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Informasjon om dansekurs høsten 2011 Danseskolen Lær og dans Gyldig fra 19.03.2011

Informasjon om dansekurs høsten 2011 Danseskolen Lær og dans Gyldig fra 19.03.2011 Kursvarighet og annen informasjon Kurslengde og undervisningstime Alle kurs er på 5 uker og du kan velge mellom nivå I og nivå II. Velger du 2 eller flere kurs, kan disse enten tas over samme 5 ukers periode

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen.

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen. PBL-oppgave # 12006: Adolfine Julie Persen Utarbeidet av Vilh. Finsen jan 98 Revidert feb.2002 Fagmiljø: Ortopedisk avdeling Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Postoperativ infeksjon. Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling

Postoperativ infeksjon. Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling Postoperativ infeksjon Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling Mann 60år 5 uker etter margnagle for 4 år gammel pseudartrose Disposisjon Kasuistikk Definisjon Symptomer/ Funn Inndeling

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St.

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Olavs Hospital Fokus på det friske Suksessfaktor I (pre.pol.) Skolering av

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

GA EFFEKT ETTER 10 UKER

GA EFFEKT ETTER 10 UKER 12% Økning i utstrekk 17% Effektiviserte landinger 19% Reduksjon Overcrossing LSK KVINNER satset i forkant av skadene: GA EFFEKT ETTER 10 UKER ANALYSE: Gjennom riktige tiltak, opptrening og behandling

Detaljer

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7%

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Jeg går i VG1 19 41% VG2 13 28% VG3 14 30% Internat/dagelev Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Postnummer på hjemsted:

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skeivstilling i kneet Kneosteotomier Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført osteotomi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter

3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter 3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter Helse 3M TM Smittevern 3M Precise kirurgisk hudstifter Raskt og enkelt Klar til bruk sterilt og individuelt pakket Gir plass til hevelse - stiftene settes

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar. Multi temakurs. Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet

Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar. Multi temakurs. Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar Multi temakurs Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet På kurset får du: Konkrete undervisningstips Lære om nyttige undervisningsverktøy Spennende

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Til deg som skal få operert fremre korsbånd Informasjon og praktiske råd Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Kneleddet Kneleddet forbinder lår- og leggbenet. Leddet

Detaljer