ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår 2014

2

3 Landkreditt Bank As Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten.

4 nøkkeltall Pr 31. desember Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (%) 2,97 3,49 Årsresultat (mill. kr.) 133,5 88,6 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 15,44 13,33 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 91,3 51,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 15,73 13,55 Utlånsvekst (%) 0,61 3,27 Innskuddsvekst (%) 2,92 1,54 Innskuddsdekning (%) 93,74 91,64 Tapsprosent (%) 0,12 0,13 Misligholdsprosent (%) 1,54 1,73 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 21,0 18,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 20,06 19,75 Utlånsvekst (%) 11,22 11,42 Tapsprosent (%) 0,06 0,00 Misligholdsprosent (%) 1,28 1,17 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 21,2 18,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 20,34 21,49 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 0,00 0,00 4 Landkreditt Bank

5 Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS Pr. 31. desember 2014 Konsernsjef Administrasjon Risikostyring Økonomi Marked og IKT salg og kunde JURIDISK regnskap Finans Personal Eiendomsdrift FORRETNINGS- UTVIKLING PLATTFORM Marked Kreditt og spesialengasjement Personmarked Landbruk og NÆring Depot- og låneadm. Distrikts- Sjefer Kundeservice SPARING 5

6 Ren kjernekapitaldekning Ren (%) kjernekapitaldekning 12,25 13,33 15, (%) 2014 Ren kjernekapitaldekning Ren (%) kjernekapitaldekning 12,25 13,33 15,44 Ren (%) (%) Ren kjernekapitaldekning i prosent Ren kjernekapitaldekning (%) Ren kjernekapitaldekning 12,25 13,33 (%) 15,44 15,44 12,25 12,25 12,25 Ren kjernekapitaldekning (%) 13,33 Ren kjernekapitaldekning (%) 13,33 13,33 15,44 15,44 Kommende sterkt økende formelle minimumskrav til kapital har medført at konsernets solidietet er styrket gjennom tiltak for å øke inntjeningen Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. 17 kr.) Forvaltningskapital (mill kr.) Forvaltningskapital (mill. (mill. kr.) kr.) Forvaltningskapital (Mill. kr) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Grafen viser utviklingen i konsernets balanse. Utviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet Kostnader/inntekter (%) Kostnader/inntekter (%) Kostnader/inntekter (%) (%) 68 Kostnader/inntekter 63 (%) Kostnader/inntekter 68 i prosent Kostnader/inntekter (%) 63 Kostnader/inntekter (%) Kostnader/inntekter 68 (%) Kostnader/inntekter (%) Nøkketallet er en indikator på effektivitet. Den positive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll Landkreditt Bank

7 Innskuddsvekst i prosent Innskuddsvekst (%) (%) Innskuddsvekst (%) Innskuddsvekst (%) (%) Innskuddsvekst (%) Innskuddsvekst (%) Innskuddsvekst (%) Innskudd er konsernets viktigste finansieringsform. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet Årsresultat (mill. kr) Årsresultat (mill. kr.) kr.) Årsresultat (mill. kr.) Årsresultat (mill. (mill. kr.) kr.) Årsresultat (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) Den gode resultatutviklingen har i hovedsak vært nødvendig som følge av sterkt økende soliditetskrav fra offentlige myndigheter Utlånsvekst i prosent 5,6 5,6 5,6 Utlånsvekst (%) Utlånsvekst (%) Utlånsvekst (%) (%) Utlånsvekst (%) Utlånsvekst (%) (%) 3,5 3, ,6 5, inntjening ,5 3,5 3 Utlånsvekst (%) 5,6 3,5 3 3,5 3 3 Konsernet har hatt en moderat utlånsvekst. Som følge av økte kapitalkrav må det være en god balanse mellom utlånsvekst og

8 Medarbeidere i landkreditt BAnk Administrasjon Risikostyring Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Administrasjonssekretær Anders Sigstad Organisasjonssjef Trond Solberg Controller Morten Fredrik Amundsen Analytiker Rune Nordbye Analytiker JURIDISK Depot og låneadministrasjon Lars Tore Myklatun Direktør Eva Hopperstad Depotansvarlig Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Hege Enerud Camilla Gimse Petersen Marked og IKT Marked Einar Storsul Direktør Hanne S. Guttormsen Markedssjef Mina Sofie Homstvedt Eldrid Kjernli Skau Kristina Lindberg Line Sollie Karlsen Forretningsutvikling Mariann Baugerud Leder Forretningsutvikling Håvard Andrè Nes Bjørn Anders Gislerud Øyvind Hestnes Øyvind Gulbjørnrud Marianne Rudlang 8

9 Plattform SALG OG KUNDE Personmarked Stian Torp Leder Plattform Fredrik Vik Arooj Imran Emil Inversini Direktør Lars Johannessen Banksjef Personmarked Sissel Skistad Sparing Pernille H. Havaas Pål Alexander Marcussen Maj-Britt Kelle Martin Flaaten Sandra Gadell Hauge Jørgen Østby Kreditt og spesialengasjement Landbruk og Næring Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Per Morten Lønn Marianne Kirchoff Banksjef Landbruk Karianne Lundberg Pettersen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Elisabeth Aune Sundt Une Leirset Tysdal Linda Helgå Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen 9

10 Landbruk og Næring Anne Marit Gjelten Øsmundset Ingrid Fjellstad Luke Andre Halse Klaffmo Line Maria Sandhaug Bertel Hellum-Håkestad Tone Anita Repseth Distriktssjefer Kundeservice Torbjørn Skjeppe Leder distriktssjefer Thomas Engan Peder Skåre Lars Erik Lundby Voung Lu Else-Lill Grønli Leder kundeservice Ola Standish Charlotte Nguyen Madeleine Sorkness Marthe Alman Kaas Harsem Hege Simonsen Henning Hansen Økonomi Petter Fredrik Lindstad Vivian O. Øverstad Geir Idar Røsdal Lene Huus-Hansen Anne Mette Løkken Jon Martin Østby Direktør 10

11 Regnskap Finans Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Personal Eiendomsdrift Siw H. Farstad Personalsjef Pål Svensson 11

12 Landkreditt FInans Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig Kjetil Kummen Brynjar Hestvik Larsen Johnny Johnsen Sissel Farstad Dahle Jostein Gravdal Mette Haavik Janne Longva Holen Heidi Haugen Lyng Øystein Juliussen Foto Finans: Salt Studio 12

13 Landkreditt Bank Representantskap Valgt på generalforsamlingen Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 2013/15 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherrad 2014/16 Arne Holan, Verdal 2013/15 Hilde Mari Bakken, Storforshei 2013/15 Hans Harald Kirkevold, Re 2014/16 Bjørn Brustugun, Trøgstad 2014/16 Lisbeth Nordbye, Selbu 2014/16 Torleif Stople, Vindafjord 2014/16 Vararepresentanter Othild Bakken Tjugen, Eide 2014/16 Ivar Skramstad, Hamar 2014/16 Ola Johansen, Sør-Varanger 2014/16 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Bjørn Gimming, Halden 2013/15 Vara: Knut Hoff, Sørum 2013/15 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2013/15 Vara: Olaf Godli, Oslo 2013/15 Norsk Landbrukssamvirke Sveinung Svebestad, Sandnes 2013/15 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2013/15 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2014/16 Helen Nordahl 2014/16 Torbjørn Skjeppe 2013/15 Inger Neple 2013/15 Vara for de ansatte Anne Mette Løkken 2013/15 Mina Sofie Homstvedt 2014/16 Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i representantskapsmøte 20. februar 2014 Inge Støve (styreleder) 2014/15 Eli Reistad (nestleder) 2014/15 Knut A. Nordmo 2013/15 Elin Schanche 2014/16 Anders Sigstad (ansatt) 2013/15 Anne Mette Løkken (ansatt) 2014/16 Harald Lein (vara) 2014/15 Marianne Rudlang (ansatt vara) 2013/15 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2014/16 Valgkomité Ordfører i representantskapet, Torleif Stople og Torbjørn Skjeppe Revisor PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 27. februar

14 Landkreditt Boligkreditt AS Representantskapet Oddveig Gikling-Bjørnå Hilde Mari Bakken Arne Holan Heidi Synnøve Hvidevold Hans Harald Kirkevold Bjørn Brustugun Lisbeth Nordbye Torleif Stople Inger Neple Per Bjarne Kvande Torbjørn Skjeppe Helen Nordahl Styret Ole Laurits Lønnum (styreleder) Emil Inversini Aase Lømo Lars Johannessen Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt. Revisor PricewaterhouseCoopers AS Varamedlemmer Othild Bakken Tjugen Ivar Skramstad Ola Johansen Mina Sofie Homstvedt Anne Mette Løkken Landkreditt Finans AS Representantskapet Oddveig Gikling Bjørnå, Sunndal 2014/16 Endre Stakkerud, Sørum 2014/16 Inger Amb, Ringsaker 2014/16 Per Ballestad, Skien 2013/15 Børre Børresen, Trøgstad 2013/15 Anne Berit Haga, Nes 2013/15 Vararepresentanter Lisbeth Nordbye, Selbu 2014/16 Per Jacobsen, Gjøvik 2014/16 Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2014/16 Kristen Bartnes, Otestad 2014/16 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2014/16 Halfdan Blytt, Oslo 2014/16 Styret Ole Laurits Lønnum Frode Dahl Terje Johansen Jon Martin Østby Åge Gyland Revisor PricewaterhouseCoopers AS 14 Landkreditt Bank

15 landkreditt bank as Styrets årsberetning for 2014 Landkreditt Bank hadde god utlånsvekst til landbruket i 2014 og forsterket således sin strategiske posisjon i landbruksmarkedet. Årsresultatet i bankkonsernet økte med 51 prosent fra 89 millioner kroner i 2013 til 134 millioner kroner i Vi ligger foran vedtatt utvikling i strategiplanen og bygger kapital som øker vår evne til investeringer, vekst og risikostyring, og til å følge et landbruk i utvikling med økte investeringsbehov. Våre medlemmer verdsetter i kundeundersøkelsen at Landkreditt har ansatte med kompetanse på landbruk. Vår strategi og utvikling gjør at vi i økende grad lykkes med vårt formål om å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter. Eierstyring Landkreditt Bank sin eier Landkreditt SA har en gjennomgående styringsstruktur der våre medlemmer er organisert i 16 valgdistrikter som velger sine representanter direkte til årsmøtet. Vi gjennomfører elektroniske valg for å nå flest mulig medlemmer og sikre en bredest mulig eierstyring. Medlemsmøter holdes sammen med øvrige arrangementer i landbruket, for å møte flest mulig medlemmer og bønder, og på den måten sikre aktiv eierstyring gjennom gode informasjons- og diskusjonsfora i Landkreditt. Representanter for styret og ledelse deltar på samtlige møter. Årsmøtet og styret er besluttende organer. De lokale foraene, årsmøtet og høstmøtet skaper god kontakt mellom den demokratiske og forretningsmessige delen av konsernet. Strategi I henhold til vedtatt strategi for ligger vi foran våre målsetninger i strategiperioden. Kundeundersøkelsen bekrefter at våre medlemmer verdsetter kombinasjonen av bank- og landbruksfaglig kompetanse. Vi lykkes også med økt lokal tilstedeværelse kombinert med konkurransedyktige produkter og betingelser. Dette gjør at vi i 2014 etterlever den ambisjonen vi har om å være det markedsledende finanskonsern på landbruk. Dette skal vi forsterke og videreføre i årene som kommer, samtidig som vi forventer sterkere vekst innen personmarked. Vår lønnsomhet skal fortsette å utvikle seg positivt for å sikre fremtidig vekst og investeringsevne samt øke vår evne til å oppfylle vårt formål som samvirke. Landkreditt har en fantastisk ressurs i sine tillitsvalgte. Dette er våre positive ambassadører. Det ble i 2014 satt i gang en prosess som skal sikre hvordan vi best mulig skaper verdi for Landkreditt gjennom denne viktige gruppen. Styret vil i løpet av 2015 gjøre en evaluering av overordnet strategi, herunder vurdere behov for justeringer. Driftskreditten og 100 års markering Landkreditt Bank har hatt gode vilkår på driftskreditt til landbruket helt siden banken ble startet i I årene 2004 til 2008 var Landkreditt Bank en viktig bidragsyter til at renten på trekket på driftskreditten ble presset ned to prosentpoeng. Dette er dokumentert i tidligere undersøkelser gjort av NILF. I forbindelse med Landkreditts 100-årsjubileum i 2015 ønsker Landkreditt å gi noe tilbake til landbruket, og kutter ved starten av 2015 renten på trekket med ytterligere 0,85 prosentpoeng. Med vår nye driftskredittrente kan landbruket potensielt spare drøye 39 millioner kroner. Et rentekutt på 0,85 prosentpoeng representerer en medlemsfordel på cirka 9 millioner kroner, mens den potensielle besparelsen for det øvrige landbruksmarkedet er cirka 30 millioner kroner. Unge bønder og rekruttering Landkreditt satser på unge bønder, noe som er avgjørende for å sikre rekruttering til landbruket og fortsatt norsk matproduksjon. Det er kapitalkrevende å etablere seg som bonde. Det er ofte også behov for betydelige investeringer for å opprettholde et driftsapparat som gir en effektiv og rasjonell drift. Landkreditt har en rekke produkter som er laget for å hjelpe neste generasjons bønder inn i næringa. Gårdssparing for Unge (GSU) er ett av disse, der vi lar de som ønsker å etablere seg som bonde spare penger til dette formålet til svært gode betingelser. Sammen med Boligsparing for Unge (BSU) legger vi til rette for at det skal kunne spares opp kapital til den dagen gården skal kjøpes. GSU er et forholdsvis nytt produkt, lansert sommeren Ved 15

16 utgangen av 2014 var det til sammen innestående 4 millioner kroner på produktet. For de som er 45 år eller yngre og i ferd med å etablere seg som bonde yter vi generasjonsskiftelån. Disse lånene gis med rabattert rente de første tre årene, samt at vi dekker tinglysningsgebyr på pantobligasjon. Ved utgangen av 2014 hadde vi en saldo på generasjonsskiftelån på 699 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 160 millioner kroner fra året før. Vi samarbeider også med de andre bondeeide samvirkeforetakene i landbruket for å fremheve de fordelene vi, og de andre organisasjonene har for unge bønder. På denne måten bidrar vi både til opplæring om landbruksnæringen og fremmer samvirkeformen for fremtidens bønder. Gjennom vårt gode samarbeid med Norges Bygdeungdomslag støtter vi også deres omfattende skolering av sine tillitsvalgte gjennom fag- og organisasjonskurs på lands- og fylkesplan. Dette er viktig for å skape aktiviteter og sosiale møteplasser for ungdom på bygda. Småbruksdrømmen Gjennom prosjektet Småbruksdrømmen har Landkreditt Bank i 2014 ønsket å inspirere og motivere flere til å sette gårds- eller bygdedrømmen sin ut i livet. Ved å kjøpe småbruket Hjelpesteinstuen på Gjøvik/Toten, hadde vi mulighet til å låne ut et småbruk til småbruksdrømmende familier mot daglige Facebook-oppdateringer fra landbrukslivet som betaling. Nær har fulgt med på småbrukets Facebook-side og 22 familier og grupper med til sammen 95 personer har prøvebodd bruket. Vi fikk betydelig positiv oppmerksomhet i media, i både tv og aviser, rundt prosjektet og lyktes på denne måten med å vise frem og markedsføre oss. Forhåpentligvis bidro vi også til økt rekruttering til landbruket. Rammevilkår Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, med høy arbeidsledighet og offentlig gjeld i Europa, og flere krevende internasjonale konflikter. Europa har en svakere inflasjon enn ventet tross en ekspansiv pengepolitikk og det er fare for deflasjon med en økning av den reelle gjeldsbyrden til husholdningene, bedriftene og EU-landene. I USA og Tyskland er det indikasjoner på at økonomien tar seg opp, mens det i Kina fortsatt er stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen som har vært preget av høy kredittvekst og overinvesteringer. De norske husholdningenes gjeld vokser fortsatt mer enn inntektene og forholdet er historisk høyt. Dette kommer som følge av fortsatt sterk vekst i boligprisene, som har økt husholdningenes formue og dermed gir grunnlag for økt privat forbruk. Et omslag i boligmarkedet vil virke motsatt. Vi forventer et fortsatt lavt rentenivå de kommende årene, noe som trolig vil bidra til å opprettholde en fortsatt høy innenlandsk etterspørsel. Norsk økonomi har som følge av oljeinntektene i en lang periode nytt godt av et positivt bytteforhold overfor utlandet. Dette har samtidig etablert et høyt kostnadsnivå i Norge sammenlignet med våre handelspartnere, noe som gjør oss mer sårbare ved en eventuell nedgangskonjunktur. En varig lav oljepris vil skape utfordringer for norsk økonomi. Denne utviklingen har tvunget politikerne til å løfte blikket og i større grad vurdere behov for tiltak som stimulerer vekst i den norske fastlandsøkonomien. Det er økt oppmerksomhet om «det grønne skiftet» og behovet for industri med basis i bærekraftige fornybare ressurser. Skog- og trenæringen vil ha en nøkkelrolle i å utvikle og realisere dette. Det er betydelig uutnyttede ressurser i norske skoger. En utvikling i denne retningen er etter vår mening med på å skape muligheter for bonden og landbruksindustrien. Økt globalisering av matmarkedene innebærer imidlertid en trussel for det norske jordbruket, som uten tilstrekkelig politiske virkemidler ikke er konkurransedyktig internasjonalt med et norsk kostnadsnivå. Rammevilkår for det norske landbruket Landbruksbarometeret Landkreditt ga våren 2014 ut Landbruksbarometeret 2014 i samarbeid med andre organisasjoner i landbruket. Målet med publikasjonen er å se på utviklingen og måle temperaturen i norsk landbruk. En av konklusjonene kan trekkes av Landbruksbarometeret 2014, er at norske bønder trives godt i yrket sitt. Over 80 prosent svarer at de trives godt eller ganske godt som bonde. Det er også høy investeringsvilje i landbruket, og mer enn hver femte produsent oppgir at de planlegger å investere minst kroner i driftsapparatet i løpet av de neste 12 månedene. Alt dette til tross for at et stort flertall oppgir at norsk landbrukspolitikk er uforutsigbar, og at det ikke er samsvar mellom politikernes mål og bondens mulighet for å oppfylle disse. En styrking av lønnsomheten i landbruksnæringa vil være en av de viktigste forutsetningene for at vi skal nå Stortinget og regjeringens ønsker om en økning av norsk matproduksjon i årene fremover. I Landbruksbarometeret fikk vi svar fra bønder. Av disse oppgir 322 å være kunder i Landkreditt. Blant kundene ser vi generelt en høyere andel heltidsbønder som lever av gårdsdriften. Disse er også mer positive til å være bonde enn de øvrige bøndene, og har betydelig større ambisjoner om å investere og satse videre på landbruksnæring enn gjennomsnittet. Det er positivt å se at Landkreditt lykkes med å tiltrekke seg aktive gårdbrukere med tro på framtiden. Norsk landbruk og næringsmiddelindustri blir stadig viktigere i norsk produksjonsliv. Nesten 20 prosent av industriarbeidsplassene er tilknyttet foredling av norske landbruksvarer. Det er nå like mange sysselsatte i jordbruk og næringsmiddelindustri i Hedmark og Oppland som i all annen industri til sammen i disse fylkene. Tar vi med skogbruk og -industri er primærnæringene viktigere enn annen industri i hele åtte fylker. Kjøttindustrien er den største sektoren innen matindustrien, og sysselsetter om lag arbeidstakere. Dette er mer enn hele fiskeriindustrien. Disse industrisektorene har også omtrent samme omsetning. Til tross for høy verdiskapning er norsk selvforsyning under 40 prosent, og Norge har Vest-Europas laveste selvforsyningsgrad. Gjennom sitt formål jobber Landkreditt aktivt for å bidra til landbruksnæringens og regjeringens mål om økt matproduksjon i Norge. Virksomheten Landkreditt er Norges ledende konsern innen finansielle produkter og tjenester til landbruket. I 2015 fyller vi 100 år, og det var etter etableringen av banken i 2002 at vi utviklet oss til et finanskonsern med full bredde. 16 Landkreditt Bank

17 Landkreditt SA er morselskapet i finanskonsernet, stiftet som en kredittforening i Landkreditt er et samvirkeforetak av låntakere med pant i landbrukseiendom eller driftskreditt. Landkreditt Bank er hovedselskapet i konsernet og betjener våre medlemmer i morselskapet Landkreditt SA som er låneog dagligbankkunder. Det største antall kunder er likevel innenfor personmarkedet. Dette er en svært viktig kundegruppe for Landkreditt og vi skal over tid sikre at også våre personkunder tilbys et av markedets beste totaltilbud. Dette er viktig for å sikre konsernet tilstrekkelig antall kunder for å drive kostnadseffektivt samt sikre økende utlåns- og innskuddsvolum. Banken gjennomfører i de største investeringene siden oppstart av banken i Vi gjør dette for å sikre kundevennlige løsninger og økt effektivitet gjennom å tilrettelegge for en større grad av selvbetjening hos kundene. Bankkonsernets resultat etter skatt øker med hele 51 prosent i 2014 og utgjør 134 millioner kroner mot 89 millioner kroner i Resultatøkningen kommer fra volumvekst, økte marginer og god kostnadsutvikling. Banken lykkes også i 2014 med å øke sitt fondssalg og økte inntektene med 40 prosent i forhold til Det vil fortsatt være fokus på å øke bankens inntekter fra øvrige produkter for å bedre kundelønnsomheten og som kompensasjon for press på bankens nettorente. Landkreditt Finans er et eksempel på et vellykket samarbeid innen Landbrukssamvirket. Landkreditt finansierer en stadig økende andel av Felleskjøpet Agri, som også er medeier, sitt salg av traktorer og landbruksredskap. Landkreditt Finans sitt formål er å tilby objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Selskapet driver kostnadseffektivt og oppnår et godt resultat på 21 millioner kroner i 2014 (19 millioner kroner i 2013). Landkreditt Boligkreditt AS finansierer boliglån gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for å bidra til at konsernets innlånskostnader optimaliseres. Som følge av god innskuddsdekning i banken, har det i 2014 kun vært behov for å utstede to nye obligasjonslån gjennom Landkreditt Boligkreditt. Selskapet kan vise til en positiv resultatutvikling i 2014 som følge av økte utlånsvolumer. Resultatet i 2014 utgjør 21 millioner kroner (19 millioner kroner i 2013 ). Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse samt rapportering om samfunnsansvar er gjennomført for konsernet Landkreditt. Virksomheten i Landkreditt forurenser ikke det ytre miljø. Styret er opptatt av at konsernet i den daglige drift har omtanke for bærekraftig utvikling gjennom energiøkonomisering og god ressursutnytting. Virksomheten er lokalisert i Oslo. Risiko Landkreditt er eksponert mot mange ulike typer risikoer. Det er, både på konsolidert nivå og på foretaksnivå, fastsatt rammer som dekker alle relevante områder. Utviklingen følges opp innen den enkelte resultatenhet med rapporter til de respektive styrer og til morselskapets styre som konsernstyre. I tillegg til de operative enhetene er internrevisjonen og compliance viktige funksjoner. Kredittrisiko er risiko for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. Konsernet har virksomhet i Landkreditt Bank, Landkreditt Finans og Landkreditt Boligkreditt hvor virksomheten er av en slik karakter at det kan oppstå fare for tap på utlån, kreditter eller investeringer i verdipapirer og lignende. Det er i de enkelte selskapene etablert rammer innenfor de områder som er aktuelle. I tillegg er det utarbeidet konsernrammer. Kredittrisiko er primært knyttet til utlån til kunder, sekundært til investeringer i rentebærende verdipapirer. Styret vurderer at virksomhetens samlede kredittrisiko er lav. Markedsrisiko er risiko for økonomiske tap som følge av endringer i markedsvariabler som for eksempel renter, valuta og finansielle instrumenter. Også på dette området er det etablert rammer i de ulike konsernselskapene der dette er relevant samt konsernrammer. I all hovedsak er utlån til kunder gitt til flytende rente. Tilsvarende har finansieringen (innskudd fra allmennheten og verdipapirinnlån) i hovedsak flytende rente. Investeringer med valutarisiko skjer kun i begrenset omfang. Konsernet har samlet en betydelig portefølje av aksje- og renterelaterte verdipapirer. Styret vurderer at den samlede markedsrisikoen er lav. Med likviditetsrisiko forstås risiko for manglende likviditet til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsstrategien omfatter alle selskaper i konsernet. Konsernets samlede likviditetssituasjon er primært avhengig av at banken har en god likviditet. Konsernet har som målsetting å ha en lav likviditetsrisiko. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen er lav. Med operasjonell risiko forstås risiko for tap som følge av utilstrekkelige rutiner eller systemer og menneskelig feil eller svikt. Landkreditt Bank har hatt en lav risikoprofil innen dette området siden oppstart i I dette ligger det at vi har investert i godt kjente og velprøvde banksystemer og satset på enkle produkter som krever lite spesialtilpasning. I all hovedsak er drift av IKT systemer utkontraktert. Landkreditt Bank befinner seg i et marked med høyt fokus på sikkerhet og hvor bedrageri kan oppstå. Det arbeides derfor kontinuerlig med opplæring og holdningsskapende arbeid både blant ansatte og kunder. Med hensyn til bedrageri internt, er det blant annet etablert rutiner ved ansettelser, bestemmelser rundt håndtering av fullmakter, opplæringstiltak, innsynslogg og annen internkontroll. Det er styrets vurdering at den operasjonelle risikoen er lav. Finansiering og egenkapital Likviditet og egenkapital er to av de viktigste styringsparametrene i et finanskonsern. I Landkreditt legger vi derfor stor vekt på god likviditetsstyring og et forsvarlig nivå for kapitaldekning. Likviditeten sikres gjennom en god innskuddsdekning og gode relasjoner med aktørene i verdipapirmarkedene, spesielt det norske obligasjonsmarkedet. Innskuddsdekningen i konsernet utgjør per 31. desember både i 2013 og prosent. Ved opptak av verdipapirinnlån er det lagt vekt på at den gjennomsnittlige løpetiden på gjelden skal være forsvarlig og at det skal være god spredning i 17

18 Styret i Landkreditt Bank, fra venstre: Anders Sigstad, Anne Mette Løkken, Knut A. Nordmo, Ole Laurits Lønnum (konsernsjef), Elin Schanche, Inge Støve og Eli Reistad. forfallsstrukturen. Den gjennomsnittlige løpetiden på obligasjonsgjelden har siden årsskiftet 2013/2014 økt fra 1,7 år til 2,7 år. DNB Markets opprettholder i sin rating av norske banker Landkreditt Bank til A- blant annet som følge av god forfallstruktur på gjelden. Landkreditt Boligkreditt har en tilsvarende rating på AAA. I 2013 og 2014 har styrene i morselskapet og de datterselskapene som er underlagt kapitaldekningsregelverket hatt høyt fokus på at alle enhetene og den samlede virksomheten i konsernet skal ha en forsvarlig soliditet. I 2013 ble den ansvarlige kapitalen i Landkreditt Bank styrket gjennom opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital. I 2014 har Landkreditt SA tilført banken 130 millioner kroner i aksjekapital. I tillegg har banken tatt opp noe mer ansvarlig lånekapital. Soliditeten blir også påvirket av samspillet mellom utlånsvekst og inntjening. Det har derfor vært viktig å sikre at konsernet styrker inntjeningen samtidig med at vi har en kontrollert vekst. Alle de gjennomførte tiltakene har bidratt til at konsernet på alle nivåer oppfyller alle de formelle kravene med god margin. Mennesker og organisasjon I 2014 har banken tatt i bruk et nytt saksbehandlingssystem for lån og kreditt. Dette har vært en krevende prosess som har gitt mye kompetanseheving både for den enkelte medarbeider og for organisasjonen totalt sett. Implementeringen ble gjennomført i henhold til prosjektplanen og innenfor de økonomiske rammene som var satt. Banken bruker også ressurser på andre relevante kompetansehevende tiltak, og det er gjennomført både intern og ekstern opplæring. Et av tiltakene i 2014 var en intern hospiteringsordning som bidrar til at medarbeiderne lærer mer om banken totalt sett, samtidig som man blir bedre kjent på tvers av avdelingene. Ved årsskiftet er det 80 ansatte i banken. Dette er en økning på én medarbeider siden Det er ingen innleide vikarer for tiden. Av våre medarbeidere er 49 prosent kvinner og 51 prosent menn. På ledernivå er kjønnsfordelingen 30 prosent kvinner og 70 prosent menn. Denne fordelingen har vært relativt stabil de siste årene. Landkreditt Finans har 15 medarbeidere fordelt på 6 kvinner og 9 menn. Som arbeidsgiver er Landkreditt opptatt av å fremme likestilling og motvirke diskriminering. Det er spesielt fokus på å legge til rette for at begge kjønn gis like karrieremuligheter og betingelser. Gjennomsnittsalderen på våre ansatte er 43,8 år, som er en liten økning fra 2013 hvor snittalderen var 43,7 år. Den gjennomsnittlige ansettelsestiden i banken er 13,6 år. Banken gjennomfører jevnlig undersøkelser av arbeidsmiljøet for å kartlegge arbeidssituasjonen og måle arbeidsgleden i organisasjonen. Resultatene fra undersøkelsen gir et godt utgangspunkt for å konkretisere tiltak som vil bidra til forbedringer. Undersøkelsen i 2014 viser en økning i arbeidsgleden i banken. Resultatene fra kartleggingen behandles også i styret. Landkreditt Bank har vært med i det nasjonale samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) siden 2011 og fornyet samarbeidsavtalen i Det totale sykefraværet i banken er på 4 prosent. Dette er en økning fra 2013 hvor fraværet var på 2,9 prosent. Det legemeldte fraværet er på 2,4 prosent, en økning fra 1,4 prosent i Banken har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og tilbyr de ansatte årlige helsekontroller. Vi bruker også bedriftshelsetjenesten til arbeidsplassvurderinger i våre lokaler, slik at hver medarbeider kan få individuell veiledning og råd om arbeidsstilling og eventuelle hjelpemidler ved behov. Det har ikke vært ulykker eller personskader i Landkreditt Bank

19 Landkreditt har en rekrutterings- og personalpolitikk som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i Landkreditt er godt. Resultat og balanse Det er styrets vurdering at grunnlaget for videre drift i Landkreditt Bank AS og Landkreditt Bank konsern er meget godt, og årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Landkreditt Bank AS I Landkreditt Bank AS utgjør årsresultatet i millioner kroner (51 millioner kroner i 2013). Totalresultatet utgjør 81 millioner kroner (63 millioner kroner). Resultatet i Landkreditt Bank AS foreslås i sin helhet overført til annen egenkapital som dermed utgjør millioner kroner (1.228 millioner kroner). Sum eiendeler utgjør millioner kroner ( millioner kroner). Aktivasiden består hovedsakelig av utlån til kunder. Passivasiden består i det alt vesentlige av innskudd fra kunder, verdipapirinnlån og egenkapital. Egenkapitalen er hovedsakelig ren kjernekapital. Den rene kjernekapitaldekningen er beregnet til 15,73 prosent (13,55 prosent). Landkreditt Bank Konsern I Landkreditt Bank-konsernet utgjør netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 335 millioner kroner (276 millioner kroner). Netto andre driftsinntekter beløper seg til 36 millioner kroner (39 millioner kroner). Sum driftskostnader utgjør 175 millioner kroner (177 millioner kroner) hvorav tap på utlån og kreditter utgjør 16 millioner kroner (17 millioner). I 2014 viser alle konsernselskapene positiv utvikling. Utlånsporteføljene i Landkreditt Bank, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Finans er etter styrets vurdering robuste i forhold til eventuelle konjunkturnedganger, og det foreligger ingen signaler eller endringer i rammevilkår som tilsier endringer i forventningene til systematiske tap. Det er gjennomført en marginal nedskrivning på grupper av utlån i Landkreditt Finans. Ut over dette kan ikke styret se at det er grunnlag for gjennomføre nedskrivninger på grupper av utlån, i tillegg til de foretatte individuelle nedskrivningene. Konsernet har et årsresultat i 2014 på 134 millioner kroner (89 millioner kroner). Totalresultatet utgjør 123 millioner kroner (100 millioner kroner). Resultatforbedringen i alle konsernselskapene kommer som følge av god utvikling i rentemarginen og god kostnadskontroll. Balansen i konsernet utgjør millioner kroner ( millioner kroner). Netto utlån, inklusive leasingkontrakter, utgjør millioner kroner ( millioner), innskudd fra kunder utgjør millioner kroner ( millioner). Egenkapitalen er hovedsakelig ren kjernekapital og den rene kjernekapitaldekningen er beregnet til 15,44 prosent (13,33 prosent). Styret i Landkreditt Bank AS anbefaler at årets overskudd på 123 millioner kroner i sin helhet overføres til annen egenkapital. Framtidsutsikter Landkreditt ligger foran sine vedtatte mål i overordnet strategi og er inne i en god fase hvor alle selskaper i konsernet viser betydelig fremgang. Vår strategi og utvikling gjør at vi i økende grad lykkes med vårt formål om å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter. Styret er av den oppfatning at denne utviklingen vil fortsette. Det forventes at tapene for Landkreditt Bank og bankkonsernet også i fremtiden vil ligge på lave nivåer. Vi vil opprettholde en god innskuddsdekning samtidig som det ved opptak av obligasjonsinnlån legges sterk vekt på å ha en god forfallsstruktur. Styret forventer en positiv resultatutvikling. Banken og konsernet styrer mot en moderat vekst tilpasset resultatutviklingen. Takk Styret retter en takk til alle kunder og medlemmer, ansatte i konsernet, tillitsvalgte, forretningsforbindelser og andre samarbeidspartnere for innsats og engasjement i Oslo, den 31. desember februar 2015 inge Støve eli Reistad knut A Nordmo styreleder elin Schanche anders Sigstad anne Mette Løkken 19

20 RESULTATREGNSKAP MORBANK KONSERN (Tall i hele tusen kroner) NOTER Renter ol inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter ol inntekter av utlån til og fordringer på kunder 10, Renter ol inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter ol inntekter Renter ol kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter ol kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 10, Renter ol kostnader på utstedte verdipapirer Renter ol kostnader på ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Andre rentekostnader ol kostnader Sum rentekostnader ol kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytter Gebyrer og provisjonsinntekter 11, Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 12, Andre driftsinntekter 12, Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader 12, Tap på utlån Sum andre driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Årsresultat Estimatavvik pensjoner Skatt av innregnede kostnader Sum resultatelementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt Verdiendring eiendeler tilgjengelig for salg Øvrige resultatelementer som senere kan bli reklassifisert til resultat, etter skatt Totalresultat Fordeling av periodens resultat Majoritetseiere Minoritetseiere Sum Fordeling av totalresultatet Majoritetseiere Minoritetseiere Sum Landkreditt Bank

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Landkreditt Bank As Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2014 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Bank 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport for konsernet 2008

Årsrapport for konsernet 2008 Årsrapport for konsernet 28 93. regnskapsår Innhold Styreleders hilsen.................................... 1 Konsern- og selskapsstruktur........................... 2 Personalet..........................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA 2013 ÅRSRAPPORT 1 2 ÅRSRAPPORT 2013 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

Årsrapport 2014. Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA

Årsrapport 2014. Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA Årsrapport 2014 Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA Innhold Side Noter til regnskapet Side Banken bekrefter sin posisjon 3 Årsberetning for Gjensidige Bank ASA Konsern 5 Resultatregnskap 14 Oppstilling

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 2 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 2 Innholdsfortegnelse Side Styrets beretning for 2014... 3 Resultatregnskap 2014... 8 Balanse 2014... 9 Kontantstrøm 2014... 11 Noter... 12

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår 2014 Landkreditt Boligkreditt AS Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

KLP Banken AS årsrapport 2010

KLP Banken AS årsrapport 2010 KLP Banken AS årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 KLP BANKEN AS Innhold Styrets beretning 5 Regnskap KLP Banken konsern Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Egenkapitaloppstilling 13

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Årsregnskap 2014 Skandiabanken AB NUF

Årsregnskap 2014 Skandiabanken AB NUF Skandiabanken AB NUF Styrets årsberetning 2014 Skandiabanken AB Filial Norge (2013 tall i parentes) Virksomhetsområder og drift Virksomheten Skandiabanken AB Filial Norge (heretter kalt «filialen» eller

Detaljer