ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår 2014

2

3 Landkreditt Bank As Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten.

4 nøkkeltall Pr 31. desember Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (%) 2,97 3,49 Årsresultat (mill. kr.) 133,5 88,6 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 15,44 13,33 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 91,3 51,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 15,73 13,55 Utlånsvekst (%) 0,61 3,27 Innskuddsvekst (%) 2,92 1,54 Innskuddsdekning (%) 93,74 91,64 Tapsprosent (%) 0,12 0,13 Misligholdsprosent (%) 1,54 1,73 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 21,0 18,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 20,06 19,75 Utlånsvekst (%) 11,22 11,42 Tapsprosent (%) 0,06 0,00 Misligholdsprosent (%) 1,28 1,17 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 21,2 18,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 20,34 21,49 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 0,00 0,00 4 Landkreditt Bank

5 Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS Pr. 31. desember 2014 Konsernsjef Administrasjon Risikostyring Økonomi Marked og IKT salg og kunde JURIDISK regnskap Finans Personal Eiendomsdrift FORRETNINGS- UTVIKLING PLATTFORM Marked Kreditt og spesialengasjement Personmarked Landbruk og NÆring Depot- og låneadm. Distrikts- Sjefer Kundeservice SPARING 5

6 Ren kjernekapitaldekning Ren (%) kjernekapitaldekning 12,25 13,33 15, (%) 2014 Ren kjernekapitaldekning Ren (%) kjernekapitaldekning 12,25 13,33 15,44 Ren (%) (%) Ren kjernekapitaldekning i prosent Ren kjernekapitaldekning (%) Ren kjernekapitaldekning 12,25 13,33 (%) 15,44 15,44 12,25 12,25 12,25 Ren kjernekapitaldekning (%) 13,33 Ren kjernekapitaldekning (%) 13,33 13,33 15,44 15,44 Kommende sterkt økende formelle minimumskrav til kapital har medført at konsernets solidietet er styrket gjennom tiltak for å øke inntjeningen Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. 17 kr.) Forvaltningskapital (mill kr.) Forvaltningskapital (mill. (mill. kr.) kr.) Forvaltningskapital (Mill. kr) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Grafen viser utviklingen i konsernets balanse. Utviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet Kostnader/inntekter (%) Kostnader/inntekter (%) Kostnader/inntekter (%) (%) 68 Kostnader/inntekter 63 (%) Kostnader/inntekter 68 i prosent Kostnader/inntekter (%) 63 Kostnader/inntekter (%) Kostnader/inntekter 68 (%) Kostnader/inntekter (%) Nøkketallet er en indikator på effektivitet. Den positive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll Landkreditt Bank

7 Innskuddsvekst i prosent Innskuddsvekst (%) (%) Innskuddsvekst (%) Innskuddsvekst (%) (%) Innskuddsvekst (%) Innskuddsvekst (%) Innskuddsvekst (%) Innskudd er konsernets viktigste finansieringsform. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet Årsresultat (mill. kr) Årsresultat (mill. kr.) kr.) Årsresultat (mill. kr.) Årsresultat (mill. (mill. kr.) kr.) Årsresultat (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) Den gode resultatutviklingen har i hovedsak vært nødvendig som følge av sterkt økende soliditetskrav fra offentlige myndigheter Utlånsvekst i prosent 5,6 5,6 5,6 Utlånsvekst (%) Utlånsvekst (%) Utlånsvekst (%) (%) Utlånsvekst (%) Utlånsvekst (%) (%) 3,5 3, ,6 5, inntjening ,5 3,5 3 Utlånsvekst (%) 5,6 3,5 3 3,5 3 3 Konsernet har hatt en moderat utlånsvekst. Som følge av økte kapitalkrav må det være en god balanse mellom utlånsvekst og

8 Medarbeidere i landkreditt BAnk Administrasjon Risikostyring Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Administrasjonssekretær Anders Sigstad Organisasjonssjef Trond Solberg Controller Morten Fredrik Amundsen Analytiker Rune Nordbye Analytiker JURIDISK Depot og låneadministrasjon Lars Tore Myklatun Direktør Eva Hopperstad Depotansvarlig Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Hege Enerud Camilla Gimse Petersen Marked og IKT Marked Einar Storsul Direktør Hanne S. Guttormsen Markedssjef Mina Sofie Homstvedt Eldrid Kjernli Skau Kristina Lindberg Line Sollie Karlsen Forretningsutvikling Mariann Baugerud Leder Forretningsutvikling Håvard Andrè Nes Bjørn Anders Gislerud Øyvind Hestnes Øyvind Gulbjørnrud Marianne Rudlang 8

9 Plattform SALG OG KUNDE Personmarked Stian Torp Leder Plattform Fredrik Vik Arooj Imran Emil Inversini Direktør Lars Johannessen Banksjef Personmarked Sissel Skistad Sparing Pernille H. Havaas Pål Alexander Marcussen Maj-Britt Kelle Martin Flaaten Sandra Gadell Hauge Jørgen Østby Kreditt og spesialengasjement Landbruk og Næring Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Per Morten Lønn Marianne Kirchoff Banksjef Landbruk Karianne Lundberg Pettersen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Elisabeth Aune Sundt Une Leirset Tysdal Linda Helgå Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen 9

10 Landbruk og Næring Anne Marit Gjelten Øsmundset Ingrid Fjellstad Luke Andre Halse Klaffmo Line Maria Sandhaug Bertel Hellum-Håkestad Tone Anita Repseth Distriktssjefer Kundeservice Torbjørn Skjeppe Leder distriktssjefer Thomas Engan Peder Skåre Lars Erik Lundby Voung Lu Else-Lill Grønli Leder kundeservice Ola Standish Charlotte Nguyen Madeleine Sorkness Marthe Alman Kaas Harsem Hege Simonsen Henning Hansen Økonomi Petter Fredrik Lindstad Vivian O. Øverstad Geir Idar Røsdal Lene Huus-Hansen Anne Mette Løkken Jon Martin Østby Direktør 10

11 Regnskap Finans Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Personal Eiendomsdrift Siw H. Farstad Personalsjef Pål Svensson 11

12 Landkreditt FInans Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig Kjetil Kummen Brynjar Hestvik Larsen Johnny Johnsen Sissel Farstad Dahle Jostein Gravdal Mette Haavik Janne Longva Holen Heidi Haugen Lyng Øystein Juliussen Foto Finans: Salt Studio 12

13 Landkreditt Bank Representantskap Valgt på generalforsamlingen Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 2013/15 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherrad 2014/16 Arne Holan, Verdal 2013/15 Hilde Mari Bakken, Storforshei 2013/15 Hans Harald Kirkevold, Re 2014/16 Bjørn Brustugun, Trøgstad 2014/16 Lisbeth Nordbye, Selbu 2014/16 Torleif Stople, Vindafjord 2014/16 Vararepresentanter Othild Bakken Tjugen, Eide 2014/16 Ivar Skramstad, Hamar 2014/16 Ola Johansen, Sør-Varanger 2014/16 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Bjørn Gimming, Halden 2013/15 Vara: Knut Hoff, Sørum 2013/15 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2013/15 Vara: Olaf Godli, Oslo 2013/15 Norsk Landbrukssamvirke Sveinung Svebestad, Sandnes 2013/15 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2013/15 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2014/16 Helen Nordahl 2014/16 Torbjørn Skjeppe 2013/15 Inger Neple 2013/15 Vara for de ansatte Anne Mette Løkken 2013/15 Mina Sofie Homstvedt 2014/16 Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i representantskapsmøte 20. februar 2014 Inge Støve (styreleder) 2014/15 Eli Reistad (nestleder) 2014/15 Knut A. Nordmo 2013/15 Elin Schanche 2014/16 Anders Sigstad (ansatt) 2013/15 Anne Mette Løkken (ansatt) 2014/16 Harald Lein (vara) 2014/15 Marianne Rudlang (ansatt vara) 2013/15 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2014/16 Valgkomité Ordfører i representantskapet, Torleif Stople og Torbjørn Skjeppe Revisor PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 27. februar

14 Landkreditt Boligkreditt AS Representantskapet Oddveig Gikling-Bjørnå Hilde Mari Bakken Arne Holan Heidi Synnøve Hvidevold Hans Harald Kirkevold Bjørn Brustugun Lisbeth Nordbye Torleif Stople Inger Neple Per Bjarne Kvande Torbjørn Skjeppe Helen Nordahl Styret Ole Laurits Lønnum (styreleder) Emil Inversini Aase Lømo Lars Johannessen Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt. Revisor PricewaterhouseCoopers AS Varamedlemmer Othild Bakken Tjugen Ivar Skramstad Ola Johansen Mina Sofie Homstvedt Anne Mette Løkken Landkreditt Finans AS Representantskapet Oddveig Gikling Bjørnå, Sunndal 2014/16 Endre Stakkerud, Sørum 2014/16 Inger Amb, Ringsaker 2014/16 Per Ballestad, Skien 2013/15 Børre Børresen, Trøgstad 2013/15 Anne Berit Haga, Nes 2013/15 Vararepresentanter Lisbeth Nordbye, Selbu 2014/16 Per Jacobsen, Gjøvik 2014/16 Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2014/16 Kristen Bartnes, Otestad 2014/16 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2014/16 Halfdan Blytt, Oslo 2014/16 Styret Ole Laurits Lønnum Frode Dahl Terje Johansen Jon Martin Østby Åge Gyland Revisor PricewaterhouseCoopers AS 14 Landkreditt Bank

15 landkreditt bank as Styrets årsberetning for 2014 Landkreditt Bank hadde god utlånsvekst til landbruket i 2014 og forsterket således sin strategiske posisjon i landbruksmarkedet. Årsresultatet i bankkonsernet økte med 51 prosent fra 89 millioner kroner i 2013 til 134 millioner kroner i Vi ligger foran vedtatt utvikling i strategiplanen og bygger kapital som øker vår evne til investeringer, vekst og risikostyring, og til å følge et landbruk i utvikling med økte investeringsbehov. Våre medlemmer verdsetter i kundeundersøkelsen at Landkreditt har ansatte med kompetanse på landbruk. Vår strategi og utvikling gjør at vi i økende grad lykkes med vårt formål om å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter. Eierstyring Landkreditt Bank sin eier Landkreditt SA har en gjennomgående styringsstruktur der våre medlemmer er organisert i 16 valgdistrikter som velger sine representanter direkte til årsmøtet. Vi gjennomfører elektroniske valg for å nå flest mulig medlemmer og sikre en bredest mulig eierstyring. Medlemsmøter holdes sammen med øvrige arrangementer i landbruket, for å møte flest mulig medlemmer og bønder, og på den måten sikre aktiv eierstyring gjennom gode informasjons- og diskusjonsfora i Landkreditt. Representanter for styret og ledelse deltar på samtlige møter. Årsmøtet og styret er besluttende organer. De lokale foraene, årsmøtet og høstmøtet skaper god kontakt mellom den demokratiske og forretningsmessige delen av konsernet. Strategi I henhold til vedtatt strategi for ligger vi foran våre målsetninger i strategiperioden. Kundeundersøkelsen bekrefter at våre medlemmer verdsetter kombinasjonen av bank- og landbruksfaglig kompetanse. Vi lykkes også med økt lokal tilstedeværelse kombinert med konkurransedyktige produkter og betingelser. Dette gjør at vi i 2014 etterlever den ambisjonen vi har om å være det markedsledende finanskonsern på landbruk. Dette skal vi forsterke og videreføre i årene som kommer, samtidig som vi forventer sterkere vekst innen personmarked. Vår lønnsomhet skal fortsette å utvikle seg positivt for å sikre fremtidig vekst og investeringsevne samt øke vår evne til å oppfylle vårt formål som samvirke. Landkreditt har en fantastisk ressurs i sine tillitsvalgte. Dette er våre positive ambassadører. Det ble i 2014 satt i gang en prosess som skal sikre hvordan vi best mulig skaper verdi for Landkreditt gjennom denne viktige gruppen. Styret vil i løpet av 2015 gjøre en evaluering av overordnet strategi, herunder vurdere behov for justeringer. Driftskreditten og 100 års markering Landkreditt Bank har hatt gode vilkår på driftskreditt til landbruket helt siden banken ble startet i I årene 2004 til 2008 var Landkreditt Bank en viktig bidragsyter til at renten på trekket på driftskreditten ble presset ned to prosentpoeng. Dette er dokumentert i tidligere undersøkelser gjort av NILF. I forbindelse med Landkreditts 100-årsjubileum i 2015 ønsker Landkreditt å gi noe tilbake til landbruket, og kutter ved starten av 2015 renten på trekket med ytterligere 0,85 prosentpoeng. Med vår nye driftskredittrente kan landbruket potensielt spare drøye 39 millioner kroner. Et rentekutt på 0,85 prosentpoeng representerer en medlemsfordel på cirka 9 millioner kroner, mens den potensielle besparelsen for det øvrige landbruksmarkedet er cirka 30 millioner kroner. Unge bønder og rekruttering Landkreditt satser på unge bønder, noe som er avgjørende for å sikre rekruttering til landbruket og fortsatt norsk matproduksjon. Det er kapitalkrevende å etablere seg som bonde. Det er ofte også behov for betydelige investeringer for å opprettholde et driftsapparat som gir en effektiv og rasjonell drift. Landkreditt har en rekke produkter som er laget for å hjelpe neste generasjons bønder inn i næringa. Gårdssparing for Unge (GSU) er ett av disse, der vi lar de som ønsker å etablere seg som bonde spare penger til dette formålet til svært gode betingelser. Sammen med Boligsparing for Unge (BSU) legger vi til rette for at det skal kunne spares opp kapital til den dagen gården skal kjøpes. GSU er et forholdsvis nytt produkt, lansert sommeren Ved 15

16 utgangen av 2014 var det til sammen innestående 4 millioner kroner på produktet. For de som er 45 år eller yngre og i ferd med å etablere seg som bonde yter vi generasjonsskiftelån. Disse lånene gis med rabattert rente de første tre årene, samt at vi dekker tinglysningsgebyr på pantobligasjon. Ved utgangen av 2014 hadde vi en saldo på generasjonsskiftelån på 699 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 160 millioner kroner fra året før. Vi samarbeider også med de andre bondeeide samvirkeforetakene i landbruket for å fremheve de fordelene vi, og de andre organisasjonene har for unge bønder. På denne måten bidrar vi både til opplæring om landbruksnæringen og fremmer samvirkeformen for fremtidens bønder. Gjennom vårt gode samarbeid med Norges Bygdeungdomslag støtter vi også deres omfattende skolering av sine tillitsvalgte gjennom fag- og organisasjonskurs på lands- og fylkesplan. Dette er viktig for å skape aktiviteter og sosiale møteplasser for ungdom på bygda. Småbruksdrømmen Gjennom prosjektet Småbruksdrømmen har Landkreditt Bank i 2014 ønsket å inspirere og motivere flere til å sette gårds- eller bygdedrømmen sin ut i livet. Ved å kjøpe småbruket Hjelpesteinstuen på Gjøvik/Toten, hadde vi mulighet til å låne ut et småbruk til småbruksdrømmende familier mot daglige Facebook-oppdateringer fra landbrukslivet som betaling. Nær har fulgt med på småbrukets Facebook-side og 22 familier og grupper med til sammen 95 personer har prøvebodd bruket. Vi fikk betydelig positiv oppmerksomhet i media, i både tv og aviser, rundt prosjektet og lyktes på denne måten med å vise frem og markedsføre oss. Forhåpentligvis bidro vi også til økt rekruttering til landbruket. Rammevilkår Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, med høy arbeidsledighet og offentlig gjeld i Europa, og flere krevende internasjonale konflikter. Europa har en svakere inflasjon enn ventet tross en ekspansiv pengepolitikk og det er fare for deflasjon med en økning av den reelle gjeldsbyrden til husholdningene, bedriftene og EU-landene. I USA og Tyskland er det indikasjoner på at økonomien tar seg opp, mens det i Kina fortsatt er stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen som har vært preget av høy kredittvekst og overinvesteringer. De norske husholdningenes gjeld vokser fortsatt mer enn inntektene og forholdet er historisk høyt. Dette kommer som følge av fortsatt sterk vekst i boligprisene, som har økt husholdningenes formue og dermed gir grunnlag for økt privat forbruk. Et omslag i boligmarkedet vil virke motsatt. Vi forventer et fortsatt lavt rentenivå de kommende årene, noe som trolig vil bidra til å opprettholde en fortsatt høy innenlandsk etterspørsel. Norsk økonomi har som følge av oljeinntektene i en lang periode nytt godt av et positivt bytteforhold overfor utlandet. Dette har samtidig etablert et høyt kostnadsnivå i Norge sammenlignet med våre handelspartnere, noe som gjør oss mer sårbare ved en eventuell nedgangskonjunktur. En varig lav oljepris vil skape utfordringer for norsk økonomi. Denne utviklingen har tvunget politikerne til å løfte blikket og i større grad vurdere behov for tiltak som stimulerer vekst i den norske fastlandsøkonomien. Det er økt oppmerksomhet om «det grønne skiftet» og behovet for industri med basis i bærekraftige fornybare ressurser. Skog- og trenæringen vil ha en nøkkelrolle i å utvikle og realisere dette. Det er betydelig uutnyttede ressurser i norske skoger. En utvikling i denne retningen er etter vår mening med på å skape muligheter for bonden og landbruksindustrien. Økt globalisering av matmarkedene innebærer imidlertid en trussel for det norske jordbruket, som uten tilstrekkelig politiske virkemidler ikke er konkurransedyktig internasjonalt med et norsk kostnadsnivå. Rammevilkår for det norske landbruket Landbruksbarometeret Landkreditt ga våren 2014 ut Landbruksbarometeret 2014 i samarbeid med andre organisasjoner i landbruket. Målet med publikasjonen er å se på utviklingen og måle temperaturen i norsk landbruk. En av konklusjonene kan trekkes av Landbruksbarometeret 2014, er at norske bønder trives godt i yrket sitt. Over 80 prosent svarer at de trives godt eller ganske godt som bonde. Det er også høy investeringsvilje i landbruket, og mer enn hver femte produsent oppgir at de planlegger å investere minst kroner i driftsapparatet i løpet av de neste 12 månedene. Alt dette til tross for at et stort flertall oppgir at norsk landbrukspolitikk er uforutsigbar, og at det ikke er samsvar mellom politikernes mål og bondens mulighet for å oppfylle disse. En styrking av lønnsomheten i landbruksnæringa vil være en av de viktigste forutsetningene for at vi skal nå Stortinget og regjeringens ønsker om en økning av norsk matproduksjon i årene fremover. I Landbruksbarometeret fikk vi svar fra bønder. Av disse oppgir 322 å være kunder i Landkreditt. Blant kundene ser vi generelt en høyere andel heltidsbønder som lever av gårdsdriften. Disse er også mer positive til å være bonde enn de øvrige bøndene, og har betydelig større ambisjoner om å investere og satse videre på landbruksnæring enn gjennomsnittet. Det er positivt å se at Landkreditt lykkes med å tiltrekke seg aktive gårdbrukere med tro på framtiden. Norsk landbruk og næringsmiddelindustri blir stadig viktigere i norsk produksjonsliv. Nesten 20 prosent av industriarbeidsplassene er tilknyttet foredling av norske landbruksvarer. Det er nå like mange sysselsatte i jordbruk og næringsmiddelindustri i Hedmark og Oppland som i all annen industri til sammen i disse fylkene. Tar vi med skogbruk og -industri er primærnæringene viktigere enn annen industri i hele åtte fylker. Kjøttindustrien er den største sektoren innen matindustrien, og sysselsetter om lag arbeidstakere. Dette er mer enn hele fiskeriindustrien. Disse industrisektorene har også omtrent samme omsetning. Til tross for høy verdiskapning er norsk selvforsyning under 40 prosent, og Norge har Vest-Europas laveste selvforsyningsgrad. Gjennom sitt formål jobber Landkreditt aktivt for å bidra til landbruksnæringens og regjeringens mål om økt matproduksjon i Norge. Virksomheten Landkreditt er Norges ledende konsern innen finansielle produkter og tjenester til landbruket. I 2015 fyller vi 100 år, og det var etter etableringen av banken i 2002 at vi utviklet oss til et finanskonsern med full bredde. 16 Landkreditt Bank

17 Landkreditt SA er morselskapet i finanskonsernet, stiftet som en kredittforening i Landkreditt er et samvirkeforetak av låntakere med pant i landbrukseiendom eller driftskreditt. Landkreditt Bank er hovedselskapet i konsernet og betjener våre medlemmer i morselskapet Landkreditt SA som er låneog dagligbankkunder. Det største antall kunder er likevel innenfor personmarkedet. Dette er en svært viktig kundegruppe for Landkreditt og vi skal over tid sikre at også våre personkunder tilbys et av markedets beste totaltilbud. Dette er viktig for å sikre konsernet tilstrekkelig antall kunder for å drive kostnadseffektivt samt sikre økende utlåns- og innskuddsvolum. Banken gjennomfører i de største investeringene siden oppstart av banken i Vi gjør dette for å sikre kundevennlige løsninger og økt effektivitet gjennom å tilrettelegge for en større grad av selvbetjening hos kundene. Bankkonsernets resultat etter skatt øker med hele 51 prosent i 2014 og utgjør 134 millioner kroner mot 89 millioner kroner i Resultatøkningen kommer fra volumvekst, økte marginer og god kostnadsutvikling. Banken lykkes også i 2014 med å øke sitt fondssalg og økte inntektene med 40 prosent i forhold til Det vil fortsatt være fokus på å øke bankens inntekter fra øvrige produkter for å bedre kundelønnsomheten og som kompensasjon for press på bankens nettorente. Landkreditt Finans er et eksempel på et vellykket samarbeid innen Landbrukssamvirket. Landkreditt finansierer en stadig økende andel av Felleskjøpet Agri, som også er medeier, sitt salg av traktorer og landbruksredskap. Landkreditt Finans sitt formål er å tilby objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Selskapet driver kostnadseffektivt og oppnår et godt resultat på 21 millioner kroner i 2014 (19 millioner kroner i 2013). Landkreditt Boligkreditt AS finansierer boliglån gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for å bidra til at konsernets innlånskostnader optimaliseres. Som følge av god innskuddsdekning i banken, har det i 2014 kun vært behov for å utstede to nye obligasjonslån gjennom Landkreditt Boligkreditt. Selskapet kan vise til en positiv resultatutvikling i 2014 som følge av økte utlånsvolumer. Resultatet i 2014 utgjør 21 millioner kroner (19 millioner kroner i 2013 ). Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse samt rapportering om samfunnsansvar er gjennomført for konsernet Landkreditt. Virksomheten i Landkreditt forurenser ikke det ytre miljø. Styret er opptatt av at konsernet i den daglige drift har omtanke for bærekraftig utvikling gjennom energiøkonomisering og god ressursutnytting. Virksomheten er lokalisert i Oslo. Risiko Landkreditt er eksponert mot mange ulike typer risikoer. Det er, både på konsolidert nivå og på foretaksnivå, fastsatt rammer som dekker alle relevante områder. Utviklingen følges opp innen den enkelte resultatenhet med rapporter til de respektive styrer og til morselskapets styre som konsernstyre. I tillegg til de operative enhetene er internrevisjonen og compliance viktige funksjoner. Kredittrisiko er risiko for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. Konsernet har virksomhet i Landkreditt Bank, Landkreditt Finans og Landkreditt Boligkreditt hvor virksomheten er av en slik karakter at det kan oppstå fare for tap på utlån, kreditter eller investeringer i verdipapirer og lignende. Det er i de enkelte selskapene etablert rammer innenfor de områder som er aktuelle. I tillegg er det utarbeidet konsernrammer. Kredittrisiko er primært knyttet til utlån til kunder, sekundært til investeringer i rentebærende verdipapirer. Styret vurderer at virksomhetens samlede kredittrisiko er lav. Markedsrisiko er risiko for økonomiske tap som følge av endringer i markedsvariabler som for eksempel renter, valuta og finansielle instrumenter. Også på dette området er det etablert rammer i de ulike konsernselskapene der dette er relevant samt konsernrammer. I all hovedsak er utlån til kunder gitt til flytende rente. Tilsvarende har finansieringen (innskudd fra allmennheten og verdipapirinnlån) i hovedsak flytende rente. Investeringer med valutarisiko skjer kun i begrenset omfang. Konsernet har samlet en betydelig portefølje av aksje- og renterelaterte verdipapirer. Styret vurderer at den samlede markedsrisikoen er lav. Med likviditetsrisiko forstås risiko for manglende likviditet til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsstrategien omfatter alle selskaper i konsernet. Konsernets samlede likviditetssituasjon er primært avhengig av at banken har en god likviditet. Konsernet har som målsetting å ha en lav likviditetsrisiko. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen er lav. Med operasjonell risiko forstås risiko for tap som følge av utilstrekkelige rutiner eller systemer og menneskelig feil eller svikt. Landkreditt Bank har hatt en lav risikoprofil innen dette området siden oppstart i I dette ligger det at vi har investert i godt kjente og velprøvde banksystemer og satset på enkle produkter som krever lite spesialtilpasning. I all hovedsak er drift av IKT systemer utkontraktert. Landkreditt Bank befinner seg i et marked med høyt fokus på sikkerhet og hvor bedrageri kan oppstå. Det arbeides derfor kontinuerlig med opplæring og holdningsskapende arbeid både blant ansatte og kunder. Med hensyn til bedrageri internt, er det blant annet etablert rutiner ved ansettelser, bestemmelser rundt håndtering av fullmakter, opplæringstiltak, innsynslogg og annen internkontroll. Det er styrets vurdering at den operasjonelle risikoen er lav. Finansiering og egenkapital Likviditet og egenkapital er to av de viktigste styringsparametrene i et finanskonsern. I Landkreditt legger vi derfor stor vekt på god likviditetsstyring og et forsvarlig nivå for kapitaldekning. Likviditeten sikres gjennom en god innskuddsdekning og gode relasjoner med aktørene i verdipapirmarkedene, spesielt det norske obligasjonsmarkedet. Innskuddsdekningen i konsernet utgjør per 31. desember både i 2013 og prosent. Ved opptak av verdipapirinnlån er det lagt vekt på at den gjennomsnittlige løpetiden på gjelden skal være forsvarlig og at det skal være god spredning i 17

18 Styret i Landkreditt Bank, fra venstre: Anders Sigstad, Anne Mette Løkken, Knut A. Nordmo, Ole Laurits Lønnum (konsernsjef), Elin Schanche, Inge Støve og Eli Reistad. forfallsstrukturen. Den gjennomsnittlige løpetiden på obligasjonsgjelden har siden årsskiftet 2013/2014 økt fra 1,7 år til 2,7 år. DNB Markets opprettholder i sin rating av norske banker Landkreditt Bank til A- blant annet som følge av god forfallstruktur på gjelden. Landkreditt Boligkreditt har en tilsvarende rating på AAA. I 2013 og 2014 har styrene i morselskapet og de datterselskapene som er underlagt kapitaldekningsregelverket hatt høyt fokus på at alle enhetene og den samlede virksomheten i konsernet skal ha en forsvarlig soliditet. I 2013 ble den ansvarlige kapitalen i Landkreditt Bank styrket gjennom opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital. I 2014 har Landkreditt SA tilført banken 130 millioner kroner i aksjekapital. I tillegg har banken tatt opp noe mer ansvarlig lånekapital. Soliditeten blir også påvirket av samspillet mellom utlånsvekst og inntjening. Det har derfor vært viktig å sikre at konsernet styrker inntjeningen samtidig med at vi har en kontrollert vekst. Alle de gjennomførte tiltakene har bidratt til at konsernet på alle nivåer oppfyller alle de formelle kravene med god margin. Mennesker og organisasjon I 2014 har banken tatt i bruk et nytt saksbehandlingssystem for lån og kreditt. Dette har vært en krevende prosess som har gitt mye kompetanseheving både for den enkelte medarbeider og for organisasjonen totalt sett. Implementeringen ble gjennomført i henhold til prosjektplanen og innenfor de økonomiske rammene som var satt. Banken bruker også ressurser på andre relevante kompetansehevende tiltak, og det er gjennomført både intern og ekstern opplæring. Et av tiltakene i 2014 var en intern hospiteringsordning som bidrar til at medarbeiderne lærer mer om banken totalt sett, samtidig som man blir bedre kjent på tvers av avdelingene. Ved årsskiftet er det 80 ansatte i banken. Dette er en økning på én medarbeider siden Det er ingen innleide vikarer for tiden. Av våre medarbeidere er 49 prosent kvinner og 51 prosent menn. På ledernivå er kjønnsfordelingen 30 prosent kvinner og 70 prosent menn. Denne fordelingen har vært relativt stabil de siste årene. Landkreditt Finans har 15 medarbeidere fordelt på 6 kvinner og 9 menn. Som arbeidsgiver er Landkreditt opptatt av å fremme likestilling og motvirke diskriminering. Det er spesielt fokus på å legge til rette for at begge kjønn gis like karrieremuligheter og betingelser. Gjennomsnittsalderen på våre ansatte er 43,8 år, som er en liten økning fra 2013 hvor snittalderen var 43,7 år. Den gjennomsnittlige ansettelsestiden i banken er 13,6 år. Banken gjennomfører jevnlig undersøkelser av arbeidsmiljøet for å kartlegge arbeidssituasjonen og måle arbeidsgleden i organisasjonen. Resultatene fra undersøkelsen gir et godt utgangspunkt for å konkretisere tiltak som vil bidra til forbedringer. Undersøkelsen i 2014 viser en økning i arbeidsgleden i banken. Resultatene fra kartleggingen behandles også i styret. Landkreditt Bank har vært med i det nasjonale samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) siden 2011 og fornyet samarbeidsavtalen i Det totale sykefraværet i banken er på 4 prosent. Dette er en økning fra 2013 hvor fraværet var på 2,9 prosent. Det legemeldte fraværet er på 2,4 prosent, en økning fra 1,4 prosent i Banken har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og tilbyr de ansatte årlige helsekontroller. Vi bruker også bedriftshelsetjenesten til arbeidsplassvurderinger i våre lokaler, slik at hver medarbeider kan få individuell veiledning og råd om arbeidsstilling og eventuelle hjelpemidler ved behov. Det har ikke vært ulykker eller personskader i Landkreditt Bank

19 Landkreditt har en rekrutterings- og personalpolitikk som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i Landkreditt er godt. Resultat og balanse Det er styrets vurdering at grunnlaget for videre drift i Landkreditt Bank AS og Landkreditt Bank konsern er meget godt, og årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Landkreditt Bank AS I Landkreditt Bank AS utgjør årsresultatet i millioner kroner (51 millioner kroner i 2013). Totalresultatet utgjør 81 millioner kroner (63 millioner kroner). Resultatet i Landkreditt Bank AS foreslås i sin helhet overført til annen egenkapital som dermed utgjør millioner kroner (1.228 millioner kroner). Sum eiendeler utgjør millioner kroner ( millioner kroner). Aktivasiden består hovedsakelig av utlån til kunder. Passivasiden består i det alt vesentlige av innskudd fra kunder, verdipapirinnlån og egenkapital. Egenkapitalen er hovedsakelig ren kjernekapital. Den rene kjernekapitaldekningen er beregnet til 15,73 prosent (13,55 prosent). Landkreditt Bank Konsern I Landkreditt Bank-konsernet utgjør netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 335 millioner kroner (276 millioner kroner). Netto andre driftsinntekter beløper seg til 36 millioner kroner (39 millioner kroner). Sum driftskostnader utgjør 175 millioner kroner (177 millioner kroner) hvorav tap på utlån og kreditter utgjør 16 millioner kroner (17 millioner). I 2014 viser alle konsernselskapene positiv utvikling. Utlånsporteføljene i Landkreditt Bank, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Finans er etter styrets vurdering robuste i forhold til eventuelle konjunkturnedganger, og det foreligger ingen signaler eller endringer i rammevilkår som tilsier endringer i forventningene til systematiske tap. Det er gjennomført en marginal nedskrivning på grupper av utlån i Landkreditt Finans. Ut over dette kan ikke styret se at det er grunnlag for gjennomføre nedskrivninger på grupper av utlån, i tillegg til de foretatte individuelle nedskrivningene. Konsernet har et årsresultat i 2014 på 134 millioner kroner (89 millioner kroner). Totalresultatet utgjør 123 millioner kroner (100 millioner kroner). Resultatforbedringen i alle konsernselskapene kommer som følge av god utvikling i rentemarginen og god kostnadskontroll. Balansen i konsernet utgjør millioner kroner ( millioner kroner). Netto utlån, inklusive leasingkontrakter, utgjør millioner kroner ( millioner), innskudd fra kunder utgjør millioner kroner ( millioner). Egenkapitalen er hovedsakelig ren kjernekapital og den rene kjernekapitaldekningen er beregnet til 15,44 prosent (13,33 prosent). Styret i Landkreditt Bank AS anbefaler at årets overskudd på 123 millioner kroner i sin helhet overføres til annen egenkapital. Framtidsutsikter Landkreditt ligger foran sine vedtatte mål i overordnet strategi og er inne i en god fase hvor alle selskaper i konsernet viser betydelig fremgang. Vår strategi og utvikling gjør at vi i økende grad lykkes med vårt formål om å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter. Styret er av den oppfatning at denne utviklingen vil fortsette. Det forventes at tapene for Landkreditt Bank og bankkonsernet også i fremtiden vil ligge på lave nivåer. Vi vil opprettholde en god innskuddsdekning samtidig som det ved opptak av obligasjonsinnlån legges sterk vekt på å ha en god forfallsstruktur. Styret forventer en positiv resultatutvikling. Banken og konsernet styrer mot en moderat vekst tilpasset resultatutviklingen. Takk Styret retter en takk til alle kunder og medlemmer, ansatte i konsernet, tillitsvalgte, forretningsforbindelser og andre samarbeidspartnere for innsats og engasjement i Oslo, den 31. desember februar 2015 inge Støve eli Reistad knut A Nordmo styreleder elin Schanche anders Sigstad anne Mette Løkken 19

20 RESULTATREGNSKAP MORBANK KONSERN (Tall i hele tusen kroner) NOTER Renter ol inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter ol inntekter av utlån til og fordringer på kunder 10, Renter ol inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter ol inntekter Renter ol kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter ol kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 10, Renter ol kostnader på utstedte verdipapirer Renter ol kostnader på ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Andre rentekostnader ol kostnader Sum rentekostnader ol kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytter Gebyrer og provisjonsinntekter 11, Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 12, Andre driftsinntekter 12, Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader 12, Tap på utlån Sum andre driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Årsresultat Estimatavvik pensjoner Skatt av innregnede kostnader Sum resultatelementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt Verdiendring eiendeler tilgjengelig for salg Øvrige resultatelementer som senere kan bli reklassifisert til resultat, etter skatt Totalresultat Fordeling av periodens resultat Majoritetseiere Minoritetseiere Sum Fordeling av totalresultatet Majoritetseiere Minoritetseiere Sum Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal Halvår 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2015 utgjør 70,6 millioner kroner (70,6 millioner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1.. Kvartal 2012 2015 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2015 utgjør 30,4 millioner kroner (35,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal Halvår 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. halvår 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2013 utgjør 33,9 millioner kroner (24,2 millioner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1. Kvartal halvår 2012 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2012 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2012 utgjør 33,2 millioner kroner (32,3 millioner kroner

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår 2015 LANDKREDITT BANK AS Årsberetning 2015 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2015 utgjør 72,1 millioner kroner, sammenlignet med 73,7 millioner kroner i samme

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer