Åpning av gangbroene på Furuset. Peab satser på service. Side 6-7. Side 15. Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena. Peabnytt. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning av gangbroene på Furuset. Peab satser på service. Side 6-7. Side 15. Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena. Peabnytt. Nr. 2 2010 14."

Transkript

1 Nr årgang Åpning av gangbroene på Furuset Side 15 Peab satser på service Side 6-7 Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena Side 8-9 Peabnytt 1

2 Adm. direktør har ordet Peab frifunnet nå satser vi offensivt Vi er halvveis i 2010, og det har vært et travelt og begivenhetsrikt første halvår. Det er med lettelse jeg kan si at vannverkssaken nå er historie for Peab. Frifinnelsen for korrupsjon i Eidsivating Lagmannsrett innebærer at Peab tok en korrekt avgjørelse ved å ikke akseptere dommen fra Tingretten i Det er viktig å få opphevet enhver fellende straffedom man mener er uriktig. Vannverkssaken har medført at Peab AS er blitt utestengt fra enkelte offentlige anbudskonkurranser og vi har vært forhåndsdømt i flere sammenhenger til tross for at dommen ikke har vært rettskraftig. På sviktende faktisk og rettslig grunnlag har dette svekket vårt omdømme og vårt inntektsgrunnlag. Dette har gjennom flere år blitt opplevd som svært urettferdig. Økokrim og retten har lagt til grunn at samtlige handlinger er begått av en tidligere administrerende direktør som sluttet i selskapet for åtte år siden. De aktuelle handlingene var illojale mot selskapet og de var ikke på noen måte representative for Peab. Jeg er glad for at retten og juryen har bekreftet det vi hele tiden har ment er riktig og det er bra at rettferdigheten har seiret. Jeg vil også benytte anledningen til å takke både medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder som har stått sammen med oss og trodd på oss i denne vanskelige perioden. Vi kan nå endelig legge saken bak oss og se fremover. Peab legger nå til grunn en offensiv satsing i Norge. Konsernet vil legge til rette for videre utvikling og vekst av Peab i Norge både gjennom organisk vekst og ved en eventuell utvidelse av virksomheten. Vi står foran en spennende høst hvor ekspansjon er et viktig stikkord og mulighetene for vekst og utvikling er definitivt til stede. Mange prosjekter overlevert Våren har vært preget av overlevering av mange store prosjekter. Både Signatur Bekkestua og Sognsveien 66 er overlevert med meget god kvalitet og kundene er fornøyde. I disse dager ferdigstilles også Strømmen Zerom, Øvre Ullern Terrasse og Sentrum Scene. I tillegg leverer vi en nyskapende og energivennlig brannstasjon i Tromsø, en flott etappe på Kolsåsbanen og i august et helt spesielt massivtrehusprosjekt på Rena. Samtlige er blitt flotte prosjekter som jeg er stolt av at vi står bak. Vi er også godt i gang med ledelsesbygget på Setermoen og vi ligger godt an med bygging av P-huset på Fornebu. Vi har solgt bra på våre egenutviklede boligprosjekter, som er lagt ut for salg nå. Jeg håper at vi kommer til å sette i gang seks egenutviklede prosjekter i løpet av året. Det jobbes også godt med andre prosjekter, og vi håper på flere positive avklaringer før vi tar sommerferie. Det er betryggende å ta med seg at kundene vi bygger for er fornøyde og gir oss hyggelige tilbakemeldinger. Nytt styringssystem Vi har nettopp lansert vårt nye felles styringssystem, og det har vært spennende å få delta på kick off-møtene i regionene. Det er viktig at alle nå tar i bruk det nye systemet. Det vil gi oss en mer effektiv hverdag. Sykefravær på vei ned Arbeidet med HMS gir resultater. Våre H- og F-verdier er nå lave. Sykefraværet er på vei ned, og målet om sykefravær under seks prosent er innen rekkevidde. God sommer Jeg vil gjerne takke alle for innsatsen i første halvår. Innsatsen har vært upåklagelig og resultatene vil være godt synlige i mange år fremover. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer og håper dere får noen fine ferieuker med avkobling, venner og familie. Vi sees over sommeren til spennende oppgaver. 2 Peabnytt

3 INNHOLD 2/10 01 Nytt styringssystem innført side Ny leder i Peab Bedriftsidrettslag side Peab etablerer distrikt Byggservice side Byggservicefaggruppe opprettet side Rik på erfaring side Samarbeid med Innovasjon Norge side Massivt og miljøvennlig på Rena side Feilfritt på Sognsveien side Første spadestikk på Varden side...10 ANSVARLIG UTGIVER: Line Fredriksen I REDAKSJONEN: Line Fredriksen Audun Andreassen Bidrag fra: Jan Erlend Innselset Christina Skorge Kenneth Johnsen Lill Heidi Jensen DESIGN: Lene Hannevig Redaksjonen 10 P-hus holder tiden side Vikar i tøffe tider side «She Lies» avduket side Anlegg satser på infra og styrker seg innen lokalmarkedet side Åpning av gangbroene på Furuset side...15 DEADLINE FOR STOFF TIL NESTE NR: september Tom Arne Grødtlien ny HR-sjef side Brenner for miljøet side Oslo bussterminal åpnet side IT for alle side Fortsatt høye boligpriser side Tøff kamp i nord side Peab i mediene side Nytt fra Planken side Videreutvikling av Kunde- og markedssystemet side Notiser side...25 PEAB NORGE AS Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo 25 Notiser side Nyansatte og jubilanter side...27 Peabnytt 3

4 nytt styringssystem SAMLET PÅ SUNDHAUGEN: Deltakerne fra Raaen Entreprenør og Senter-Bygg Entreprenør samlet utenfor Sundhaugen på Åmot. Nytt styringssystem innført Nå tas Peabs nye styringssystem i bruk på alle nye prosjekter, og alle regioner har i løpet av våren hatt kick off-møter. Av Line Fredriksen Hele virksomheten får nå et nytt felles styringssystem som gjør hverdagen enklere og mer forutsigbar. Det har i flere måneder vært jobbet iherdig med å få systemet på plass, og alle regioner har vært involvert. HOVEDPROSESSER: Deltakerne på Sundhaugen var konsentrerte i sin oppgave med å systematisere hovedprosessene. Endelig var det nye systemet klart for lansering. Det har vært ettermiddagsmøter med funksjonærene i samtlige regioner, som har kjørt et identisk opplegg. Dermed skulle alle være godt rustet til å ta systemet i bruk. Det nye systemet er blitt godt mottatt av de som skal ta det i bruk, sier direktør for Virksomhetsutvikling og HR, Morten Stjern. Han har hatt ansvaret for implementeringen av systemet og har sammen med adm dir Stein Eriksen deltatt på mange kick off-samlinger i vår. Det er lærerikt og spennende å møte hele organisasjonen, og se hvilke tilnærminger de har til det nye styringssystemet. Jeg har inntrykk av at dette er etterlengtet og at alle gleder seg til å implementere systemet. Det gamle har gått ut på dato, men nå er vi oppdaterte og står langt bedre rustet til å møte dagens krav og jobbe strukturert og effektivt, sier Morten. Nå er Ærbas, nye skal-momenter og de fem hovedprosessene blitt familiære begreper for mange i Peab. Både Peab, Raaen Entreprenør, Senter-Bygg Entreprenør og Bjørn Bygg får nå et 4 Peabnytt

5 nytt styringssystem Ny leder i Peab Bedriftsidrettslag Jan Erlend Innselset tar over som leder i Peab Bedriftsidrettslag (Peab BIL) etter Brit Tove Hansen. Brit Tove har vært sentral i oppbyggingen av et velfungerende bedriftsidrettslag, og de siste årene primus motor. Det er bra at nye krefter tar over, og jeg har troen på at bedriftsidrettslaget nå kan få en ny giv, sier Brit Tove. Påtroppende leder Jan Erlend sier han først og fremst vil takke Brit Tove for den innsatsen hun har lagt ned for Peab BIL over mange år, og sier videre at han har mange tanker rundt bedriftsidrettslaget. Vi ønsker blant annet å lage egne sider for Peab BIL på Planken slik at informasjon om aktiviteter blir lettere tilgjengelig for våre medarbeidere. Ledelsen er opptatt av at midlene i bedriftsidrettslaget skal nå flest mulig medarbeidere og få flest mulig i aktivitet, og da er informasjonen viktig, poengterer Jan Erlend. Det finnes også muligheter for å gjøre mer ut av profileringen, noe vi allerede er godt i gang med gjennom sykkeltøykolleksjonen som kom i vår. Til høsten vil det bli mulighet til å bestille Peab treningsdress og skidress. Vi skal også se på hvordan vi kan støtte de som profilerer Peab med dette tøyet i ulike idrettsaktiviteter, sier den påtroppende lederen. For å få bedriftsidrettslaget best mulig trenger Jan Erlend hjelpere. Har PÅTROPPENDE LEDER: Jan Erlend Innselset, Peab bedriftsidrettslag. du noe å bidra med, eller innspill til hva som kan gjøres, ta kontakt! Jeg ønsker også å komme i kontakt med personer med tilsvarende rolle i andre virksomheter i Peab-konsernet i Norge. Slik kan vi både samarbeide og konkurrere. Jeg utfordrer herved andre virksomheter i Peab i Norge til å stille lag i Holmenkollstafetten 2011, sier en offensiv Jan Erlend. felles rammeverk og gode verktøy for å gjennomføre prosjektene. Jeg håper at dette vil gi resultater både for medarbeiderne og kundene våre. Peab skal være kjent for å ha et solid styringssystem som gir trygghet og kvalitet i prosjektgjennomføringen, sier Morten Stjern. Kick off-møtene har inneholdt en gjennomgang av styringssystemet, hvordan organisasjonen vil tilrettelegge for en best mulig implementering og etterlevelse av systemet, samt en presentasjon av produksjonscoachene, Ærbas og skal-momentene. Alle deltakerne har deltatt i gruppeoppgaver og kommet med innspill i forhold til egen organisasjon. Peabnytt 5

6 byggservice SATSER PÅ SERVICE: Regionsdirektør Geir Skoglund og distriktssjef Ola Jørgensen i Peab Bolig Entreprenør lanserer distrikt Byggservice. Peab etablerer distrikt Byggservice Peab Bolig Entreprenør etablerte 1. juni distrikt Byggservice i Oslo. Arbeidsområdet er mindre serviceoppdrag innenfor både privat og offentlig sektor. Av Audun Andreassen Peab Bolig Entreprenør etablerte 1. juni distrikstkontor for Byggservice i Oslo, og er nå godt i gang med rekrutteringsprosessen. Byggservice ønsker å ha på plass serviceleder samt fem servicesnekkere i løpet av september i år. Distriktssjef Ola Jørgensen melder om god respons på søknad etter serviceleder, og håper å kunne ansette i løpet av august. Etter ferien søker vi også etter fem servicesnekkere i Byggservice. Servicesnekkerne vil være svært viktige og danne grunnlaget for suksess for denne delen av virksomheten vår, sier Ola. I tillegg til å etablere eget distriktskontor overtar Byggservice denne våren og sommeren ansvaret for oppfølging i reklamasjonstiden for fire nye prosjekter. Det har vært en spennende prosess for oss å få lov til å være med så tidlig i de nyeste prosjektene våre, sier Christian Kyhn, som er ansvarlig for oppfølging på Bekkestua. Han roser samarbeidet mellom Bolig Utvikling og Entreprenør. Vi skal nå i gang med brukerkurs på prosjektet. Av erfaring har vi sett at mange boligeiere har manglende kunnskap om boligens bygningsmessige og tekniske installasjoner. Byggservice tilbyr én times frivillig og gratis kurs der man gjennomgår beboerperm og kort informerer om forskjellen på vedlikehold og reklamasjoner i alle nye prosjekter. Jeg tror kurset vil medføre færre reklamasjoner og flere tilfredse boligkjøpere, avslutter Christian. Porteføljen vil bestå av mange små enkle oppdrag som krever minimalt med administrasjon, uten arbeidsledelse og lite prosjektering, sier regionsdirektør Geir Skoglund. Han forteller at størrelsesorden på prosjektene vil være opptil 5 millioner, og at det er mulig å ta markedsandeler innenfor dette området. Håpet er å få på plass minst en stor kunde i løpet av kort tid. Målgruppen er først og fremst store byggherrer og eiendomsbesittere. Eksempelvis er forsikringsselskaper aktuelle, sier Ola Jørgensen. Markedet er Stor-Oslo, inkludert kommunene Oslo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski og Bærum. 6 Peabnytt

7 byggservice Byggservicefaggruppe opprettet Peab har opprettet en faggruppe innen byggservice som hadde sin første fagdag i Oslo i juni. Regionsdirektør Jon Andersen er som fagansvarlig for byggservice i Norge leder for gruppen. Av Line Fredriksen Gruppen er opprettet etter modell fra Sverige og ambisjonene for gruppen er at byggservice skal utvikles til å bli en betydelig del av virksomheten i Norge, sier Jon Andersen. Deltakere i gruppen er linjeansvarlige i de enkelte enhetene. I dag er det etablert Byggservice i Vestfold, Oslo, Troms og Finnmark. NY FAGGRUPPE: Peab har opprettet en ny fagruppe for byggservice. Gruppen består av f.v. Petter Kveil, Trond Aas, Tom Undrum, Ola Jørgensen, Gro Skaar Knutsen, Jon Andersen og Jan-Roar Andreassen. Rik på erfaring Byggservice har mange erfarne medarbeidere, men ingen matcher Roar Hagen. Han har snart 30 års erfaring med byggservice. Av Audun Andreassen Jeg begynte i byggserviceavdelingen i Fagbygg i 1981, og har siden det jobbet med service og garantier, sier Roar. Vi treffer han på Røatunet, der han for tiden jobber med en takterrasse. Denne jobben er av de lengre Roar har jobbet med. Vanligvis tar jobbene mellom fem minutter og tre timer, og han møter mange mennesker i løpet av en arbeidsdag. - Det er spennende å møte så mange mennesker i løpet av dagen. Så godt som alle er hyggelige og blide, og glade når jeg kommer. Og er de ikke hyggelige, så blir de det, ler Roar. Boligene er bedre nå enn før, mener Roar. Det er færre service- og garantisaker, noe han tror kommer av blant annet tilbakemeldingene fra Byggservice. - For tiden handler det mest om justering av dører og vinduer, og trekk fra kontakter og balkongdører. Entreprenøren er blitt flinkere med finishen inne i leilighetene, og jobbene er derfor mindre nå enn før. Roar har ukependlet i 30 år, og trapper denne sommeren ned til 80 % stilling. Nå skal han ta igjen det han har forsømt på småbruket sitt, kjøpe en minigraver og kjøre mer motorsykkel. - Som yrkesaktiv blir nok dette min siste stopp, sier Roar. TROFAST: Roar Hagen har vært tro i Peabs farger. Peabnytt 7

8 aktuelle prosjekter MASSIVT PÅ RENA: Forsvarsbyggs pilotprosjekt tar form. Samarbeid med Innovasjon Norge Innovasjon Norge ønsker å utvikle høyhus i massivtre, og de er svært fornøyde med Senter-Bygg som entreprenør. Vi trenger sånne som dere for å utvikle denne nisjen, sier Ola Øyen, som er frittstående konsulent og treteknolog. OPPARBEIDER SEG KOMPETANSE: Senter-Byggs Jan Petter Hansen og Ivan Holm har fått god erfaring med massivtre i forbindelse med Rena-prosjektet. Han reiser rundt i Norge og initierer trehusprosjekter. Massivtrehusprosjektet på Rena følges nøye på oppdrag fra Innovasjon Norge. Norske produsenter ønsker å fremme bygging i massivtre, og utvikling av høyhus i massivtre står høyt på agendaen. 8 Peabnytt

9 aktuelle prosjekter Massivt og miljøvennlig på Rena Senter-Bygg har i snart et år vært travelt opptatt med å bygge et av Europas tre største gjennomgående massivtrehus-prosjekter. Av Line Fredriksen I august overleves det miljøvennlige og innovative prosjektet til Forsvarsbygg, som skal huse soldater som til vanlig er utestasjonert. De skal integreres i Rena sentrum når de er hjemme for å trene, og soldatene kan se frem til å flytte inn i solide leiligheter med helt spesielle kvaliteter. Og det er ikke helt tilfeldig at dette massivtrehusprosjektet blir oppført nettopp i trefylket Hedmark. Her har trebygg lange tradisjoner og Forsvarsbygg ønsker å ligge i forkant når det gjelder å satse på miljø og massivtre. Prosjektet inneholder 20 leiligheter fordelt på seks bygningskropper. Fire hus har tre etasjer, to har fire etasjer. I tillegg bygges det 1000 m 2 p-kjeller. Husene er bygget etter tørt byggprinsippet med telt. Veggene er hele 37 cm tykke. 25 cm består av treverk og 12 cm er trefiberplate. Husene inneholder ikke plast som diffusjonssperre, noe som gjør dem veldig miljøvennlige, forteller daglig leder i Senter-Bygg, Jan Petter Hansen. Prosjektet har standard kledning utvendig, og alle tekniske fremføringer i vegger er utfreset og ferdigstilt på fabrikker i Tyskland og fraktet til Rena på lastebil. Logistikk og fremføring har fungert optimalt. Over 20 lastebiler har kjørt fra Tyskland til Rena med materialer. Det viste seg faktisk å være det mest økonomisk gunstige. Dette har vært en spennende reise, sier Jan Petter, som er glad for erfaringen prosjektet har gitt. Massivtre krever større nøyaktighet enn vanlig bindingsverk, og prosjektet er bygget på en slik måte at fukt som dannes går gjennom veggen og forsvinner ut. Etasjeskillerne, som vanligvis er i betong, finner vi her i massivt tre. Totalt er etasjeskillerne nesten 40 cm brede, for best mulig lyddemping. Det er tilrettelagt for fjernvarme, men vi venter på kommunens godkjenning for realisering. Prosjektet er tegnet i BIM et tredimensjonalt tegningsverktøy, sier anleggsleder Ivan Holm, som har pendlet fram og tilbake fra Åmot i snart et år. Det er langt å reise, men det er klart vi må bygge der det er jobb å få, påpeker Ivan, som har lært mye av massivtreprosjektet. Det er kjent metodikk for en trehusbygger som Senter-Bygg, men likevel stiller det større krav til oss i forhold til presisjon og utførelse. Fremdriften er stram, det hadde vært fint med litt bedre tid, men vi skal klare det likevel, sier Ivan Holm. Ola Rolfstad har vært prosjektleder for prosjektet, som har en prislapp på ca. 70 MNOK og har gitt Senter-Bygg en unik kompetanse. Nå ønsker de et videre samarbeid med underentreprenøren Montasje om videre utvikling av massivtrehus. Aslak Mygland er ansvarlig for å utarbeide en rapport som skal leveres til Innovasjon Norge om prosjektet, siden det er et definert satsingsområde med massiv tre i Norge og det betegnes som et pilotprosjekt for Forsvarsbygg. Massivtre er en vinner hvis vi kan bygge industrielt og repetere, sier Ola Øyen, som syns det er altfor mye skreddersøm og høyt kostnadsnivå i Norge. Han skryter av regionsdirektør Jon Andersen og Peab når det gjelder vilje til å satse på denne typen prosjekter. Det er klart at dette er både spennende og utfordrende for oss å være med på, sier Jon Andersen. Han ser ikke bort fra at dette kan bli en nisje for Peab i fremtiden, dersom utbyggerne vil satse på massivtre. Vi har lært mye, og det er flott om vi kan videreutvikle kompetansen vi nå har opparbeidet oss, sier Jon. Ola Øyen brenner for å bygge i massivtre, og helst vil han over fra de tradisjonelle luksusvillaene til større prosjekter, gjerne for offentlige byggherrer. SKRYTER AV PEAB OG SENTER-BYGG: Treteknolog Ola Øyen, som representerer Innovasjon Norge, er fornøyd med samarbeidet med Jon Andersen (t.v.) og Aslak Mygland (t.h.). Vi får ikke fart på massivtre før Peab og andre store entreprenører tar tak og opparbeider seg kompetanse på området, sier Ola. Dette er en god begynnelse og et flott prosjekt som jeg håper vi kan bygge videre på. Slik jeg ser det er Peab nå den eneste ekte massivtreaktøren, avslutter Ola Øyen. Peabnytt 9

10 aktuelle prosjekter Feilfritt på Sognsveien Sognsveien 66 er overlevert uten feil og mangler, og alle leiligheter solgt. Av Audun Andreassen I midten av mai kunne Geir Egil Nordang og Terje Hjelseth konstatere at alle leilighetene i Sognsveien 66 var solgt, og overlevert uten feil eller mangler. Samarbeidet mellom entreprenør og Peab Bolig er veldig bra, og avgjørende for at et prosjekt av en slik størrelse kan overleveres feilfritt, sier distriktssjef i Peab Bolig Entreprenør, Hans Petter Semlitsch. Han roser prosjektorganisasjonen for en fantastisk innsats, og er glad for at alle blir med videre til Vålerenggata 22. For oss er det viktig med gode team, og dette teamet har vi stor tro på at gjentar suksessen også på Oslos østkant. Vi har jobbet tett sammen med Bolig Utvikling både i kalkulasjonsprosessen og prosjekteringen, og nå mangler bare to leiligheter for å kunne sette i gang full utbygging, sier Hans Petter. Riggingen starter rett etter ferien. Ved overtakelsen kunne Peab igjen presentere den nye håndboka som følger leilighetene. En prosjektgruppe bestående av Sonja Bødker, Preben Holst, Gunnar Rinde og Hans Petter Semlitsch har jobbet aktivt for å komme frem til en brukerhåndbok hvor kjøperen kan lese alt fra «Kom i gang med din nye bolig» til mer teknisk informasjon om boligen. Vi er stolte av dette produktet, og kommer til å jobbe kontinuerlig med å oppdatere malen i fremtiden for å tilfredsstille tilbakemeldinger og krav, forteller Hans Petter. Første spadestikk på Varden Av Line Fredriksen 25. juni ble den første spaden stukket i jorden for å starte byggingen på Varden. Samtlige leiligheter på første byggetrinn er solgt, og både ordfører, kunder og representanter fra Peab var til stede for å markere byggestart. Dette er første fase av et større prosjekt som vil bygges over lang tid, og de første åtte leilighetene vil få høy standard med store balkonger og kveldssol. Dette er et første del av et spennende leilighetsprosjekt på en veldig attraktiv tomt, sier prosjektleder Einar Thorsrud i Peab. Vi gjennomførte i fjor en kundeundersøkelse, og basert på tilbakemeldinger fra kundene får leilighetene nå en oppgradert standard samtidig som kvadratmeterprisen blir noe lavere enn den opprinnelige, forteller Thorsrud. 10 Peabnytt

11 aktuelle prosjekter HOLDER TIDEN: Prosjektgjengen på P-huset på Fornebu fikk besøk av byggherren. IT Fornebu var så fornøyde at de delte ut klokker til alle på prosjektet, og poengterte at de var imponert over stå-på-vilje og fremdrift. P-hus holder tiden Peab er godt i gang med å bygge nytt P-hus på Fornebu. Byggherren IT Fornebu er så fornøyd med prosjektgjennomføringen at de gjerne ville møte medarbeiderne og markere sin tilfredshet. Av Line Fredriksen Jeg vil gjerne få takke for muligheten til å møte dere som virkelig gjør jobben. Jeg er imponert over hva dere får til, sa adm dir Erik Løfsnes i IT Fornebu. Sammen med utviklingsdirektør Kjell Kalland hadde han tatt turen til brakkeriggen for å skryte av prosjektleder Ole K. Herlofsen og hans mannskap. Med kontor i umiddelbar nærhet har IT Fornebu god anledning til å følge prosjektet omtrent fra time til time. Og de er imponerte over hva de ser. Man skal like å jobbe, og jeg følger dere hver dag, sa Erik Løfsnes. Dere er tidlig i gang om morgenen og dere gjør det dere kan for å blidgjøre kunden. Vi skal sammen ferdigstille prosjektet i januar 2011, og jeg vet at dere har knapp tid. Vi skal naturligvis legge forholdene til rette for at dere skal få en god hverdag, men samtidig holde tiden, smilte Erik Løfsnes og delte ut IT Fornebu-klokker til alle medarbeiderne i prosjektet. Også adm dir i Peab Stein Eriksen og regionsdirektør Rune Hangeland satte pris på besøket fra IT Fornebu. De var enige om at åpenhet og felles mål er viktige faktorer når man har en streng tidsramme og høy aktivitet. Det er enorme mengder stein og løsmasse som skal forflyttes, samtidig som det skal støpes, lages P-hus og klargjøres for et helt nytt Statoil-hovedkvarter. Det er klart det var viktig for oss å få denne jobben, sa Stein Eriksen. Vi skal gi våre kunder og medarbeidere en bedre framtid. Vi skal naturligvis gjøre vårt ytterste for at dette skal bli bra, og vi har nå over 50 personer i sving ute på byggeplassen, sa Stein. Vi satset mye for å få jobben, supplerte Rune Hangeland, regionsdirektør i Peab Næring. Vi har A-laget med oss på jobben, og vi skal klare å holde tiden samtidig som vi leverer kvalitet, sa Rune. Peabnytt 11

12 personal FORNØYDE ELEVER: Tomlene opp for Sjur! Vikar i tøffe tider Da forskallingssnekker Sjur Alvsåker skulle permitteres dukket i stedet et spennende tilbud opp. Dette skoleåret har han vært lærer ved Bjørnholt videregående skole. Av Audun Andreassen Da Sjur Alvsåker skulle permitteres fra sin stilling som forskallingssnekker i Peab, var det en usikker jobbfremtid han gikk i møte. Men en tekstmelding en sen fredagskveld fikk han til å ta en ny utfordring, som lærer ved Bjørnholt videregående skole. Det har vært en spennende tid som lærer her på Bjørnholt, sier Sjur. Han har blant annet vært med å bygge opp betongklassen på skolen, og har hatt mye å bidra med. Mange har ingen eller liten formening om hva de skal bli når de begynner på skolen. Det er derfor viktig å tilrettelegge slik at de kan gjøre et valg basert på bakgrunn av erfaringer og hva de liker å gjøre, fortsetter Sjur. Harald Braathen er hovedtillitsvalgt og verneombud for bygg, og har kjent Sjur gjennom flere år. Han er ikke overrasket over den gode jobben Sjur har gjort på Bjørnholt. Sjur har alltid vært veldig flink med lærlinger, og vært en enestående fadder. I tillegg er han lærevillig. Jeg var derfor aldri i tvil om at han ville klare denne utfordringen, sier Harald. Etter over ti år i Peab har Sjur lang fartstid, og gleder seg til å komme tilbake i vante omgivelser på byggeplassen. Til høsten blir han å finne i oransje og grønne arbeidsklær igjen, nok en erfaring rikere. I følge Harald planlegges et formelt samarbeid med Bjørnholt videregående skole, og at dette vil formaliseres i løpet av høsten da nye samtaler skal holde sted. NYE UTFORDRINGER: Sjur Alvsåker tok utfordringen på strak arm, og tok et halvår som lærer. 12 Peabnytt

13 aktuelle prosjekter ORIGINALEN: Caspar David Friedrichs maleri Das Eismeer. «She Lies» avduket Fredag 7. mai ble skulpturen «She Lies» tauet fra Horten til Oslo, en skulptur Raaen Entreprenør har bidratt til å ferdigstille. Av Audun Andreassen Den 335 tonn tunge skulpturen ble i mai fraktet fra Horten til Oslo, hvor den fortsatt er å finne ved Den norske opera i Bjørvika. Skulpturen er laget av italienske Monica Bonvicini, som vant utsmykkingskonkurransen foran 152 andre kunstnere med sitt verk, «She Lies», basert på tyske Caspar David Friedrichs maleri «Ishavet». Hortensfirmaet Sias, som hadde alle stål og metallkonstruksjoner i Operabygget i Bjørvika, ble spurt om det var mulig å få realisert kunstnerens ideer til en flytende skulptur. Med hjelp av to andre hortensfirmaer, Raaen Entreprenør til sokkelen og Kvams Glass til glassleveransene, kunne skulpturen avdukes av Dronning Sonja uken etter. Men skulpturen rakk å avdukes midtfjords ved Hurumlandet, da naturkreftene rev i stykker presenningen. Planene ble derfor endret for Dronningen, som likevel kunne presentere kunstverket noen dager etter at den var gjort tilgjengelig for Oslos befolkning og de mange turistene. «She Lies» er bygget i betong, stål og glass, og er drøyt 13 meter høy. Raaen Entreprenør har støpt og laget pongtongene. Skulpturen har kostet om lag 13 millioner kroner, og er delvis sponset av investoren Christen Sveaas og hans selskap Kistefoss. MONTERES: Skulpturen monteres ferdig før den fraktes til Oslo. Peabnytt 13

14 anlegg GOD DIALOG: Anleggsdirektør Thorbjørn Eng har en klar ambisjon om å få flere oppdrag innen infrastruktur fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Anlegg satser på infra og styrker seg innen lokalmarkedet Peab Anlegg styrker seg innen lokalmarkedet og satser sterkt på infrastrukturprosjekter og vil ta større andeler av markedet knyttet til jernbane og vei. Av Line Fredriksen Vi har ansatt flere dyktige medarbeidere for å styrke og utvide eksisterende virksomhet innen lokalmarkedet og vil nå også stå bedre rustet til å ta infrastrukturprosjekter, sier anleggsdirektør Thorbjørn Eng. Han forteller at Anlegg vil posisjonere seg for å vokse, og det er viktig for den norske anleggsdivisjonen å stå rustete for det markedet vi ser framover. Vi ser at det kommer mange muligheter på infrastrukturmarkedet fremover, og vi ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner for sentrale utbyggere som Jernbaneverket og Vegvesenet. Det er veldig bra at vi nå får overført kompetanse fra den svenske Anleggsvirksomheten, og vi ser frem til at Johan Hansson kan bidra med sin erfaring fra oppbygging av tilsvarende virksomhet i Sverige. I tillegg ansetter vi Øyvind Trydal, som har spisskompetanse på infrastruktur. Han vil fra august gå inn sammen med Johan og lede dette distriktet, sier Thorbjørn, som ser frem til en anleggsekspansjon innen infrabygging. Vi i Anlegg har som en del av vår strategi å bygg opp en egen stikningstjeneste og har således den senere tiden ansatt flere personer i denne tjenesten. For å møte det markedet vi ser og klare målsetningen for vekst, har Anlegg gjennomført flere ansettelser og justert noe på organisasjon. Følgende nye medarbeidere er ansatt: Bensaha Chikh stikningsingeniør Mats Bettvik stikningsingeniør Sofia Lindhoff stikningsingeniør Tor Eilert Navestad stikningsingeniør Malin Schultz prosjektingeniør Mattias Edstrøm arbeidsleder Eivind Gjøystdal arbeidsleder Bartosz Ledzinski arbeidsleder Johan Hansson distriktsleder infrastruktur Øyvind Trydal distriktsleder infrastruktur Andre organisasjonsendringer: Distriktssjef Trond Tvedt slutter i Peab for å flytte tilbake til Haugesund, hvor han opprinnelig kommer fra. Han erstattes ikke, og medarbeiderne i dette distriktet overføres til andre distrikter. Arbeidsleder Petter Hannevold slutter i Peab for å utdanne seg videre innen IT. Peab takker for god innsats fra Trond og Petter. 14 Peabnytt

15 aktuelle prosjekter FORNØYD MED PEAB: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet de nye gangbroene på Furuset og var fornøyd med Peabs innsats. Her i samtale med Thorbjørn Eng, Ulf Myhra og Geir Erik Nilssen. Åpning av gangbroene på Furuset Det ble en værmessig kald åpning av gangbroene på Furuset, men oppmøtet av prominente personer kunne knapt vært bedre. Av Line Fredriksen Både samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og byråd Jøran Kallmyr kastet glans over arrangementet og sammen klippet de snoren som markerte den offisielle åpningen. Kleppa, Kallmyr og BU-leder i bydel Alna, Knut Røli, holdt taler, mens Samferdselsetatens direktør, Knut O. Gabestad, takket entreprenører og samarbeidspartnere for innsatsen. Samferdselsministeren åpnet sin tale med første vers av Rolf Jakobsens dikt Broenes skjønnhet, før hun gratulerte med dagen og med dei to vakre gangbruene som no er meisla inn i landskapen her i Groruddalen!» Ministeren uttrykte glede på vegne av alle som nå har fått en enklere, bedre og tryggere vei til og fra jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Mange i bydel Alna har gjennom flere år vist stort engasjement for å få til den sammenhengende gang- og sykkelforbindelsen fra Karihaugen til Furuset, som de nye bruene nå gir. Flere av talerne påpekte bruenes viktighet for innbyggerne i bydel Alna. En utlyst navnekonkurranse har resultert i at bruene nå har fått navnene Trygve Lies bru og Fjellstadbrua. Peab Anleggs representanter var naturligvis til stede under åpningen. De var stolte av det endelige resultatet og glade for hederlig omtale av bruene, som virkelig er blitt landemerker i Groruddalen. Fakta om broene på Furuset: Kostnadsramme og finansiering Bygging av broer og gangvei har totalt kostet 35 mill NOK. Prosjektet er finansiert av Samferdselsetaten, Statens vegvesen og Groruddalsmidler. Byggeperiode Grunnarbeider og generell tilrigging startet høsten Selve byggearbeidet ble ferdigstilt medio februar Byggherre Oslo kommune Samferdselsetaten Entreprenører Peab Anlegg hovedentreprenør Hjellnes Consult AS veikonsulent Johs. Holt AS brokonsulent Peabnytt 15

16 personal Tom Arne Grødtlien ny HR-sjef Tom Arne Grødtlien (48) er ansatt som ny HR-sjef i Peab. Av Line Fredriksen Tom Arne kommer fra stillingen som HR-manager i Kraft Foods Norway, hvor han har vært ansatt siden Tom Arne har hatt ulike roller knyttet til personalområdet i selskapet. I perioden var Tom Arne personalkonsulent i Selmer-Furuholmen, hvor han bl.a. hadde HR-ansvaret for Boligbygg-avdelingen. Han har også vært kaptein i Forsvaret, og har utdanning fra Krigsskolen og BI. Som HR-sjef blir hans oppgaver bl.a. å: støtte linjelederne i å utøve deres personalansvar, og ha en nøkkelrolle i forhold til videre utvikling av organisasjonen og Peab-kulturen lede et eget team og samarbeide tett med HR-ansvarlige i linjen og andre stabs-/støttefunksjoner delta i et større nordisk HR-nettverk Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven som HR-sjef i Peab, sier Tom Arne Grødtlien. Jeg har fått et godt inntrykk av selskapet og det blir spennende å komme tilbake til entreprenørbransjen. Jeg har etter hvert opparbeidet meg bred og relevant erfaring innen HR-området og håper at jeg har noe å tilføre Peab, sier Tom Arne, som vil rapportere til Morten Stjern. Jeg er svært tilfreds med at vi har ansatt Tom Arne Grødtlien som HRsjef i Peab Norge. Gjennom ansettelsen har vi fått en HR-sjef som har lang og allsidig erfaring innen HR-området. Tom Arne tiltrer en stilling som blir særdeles viktig bidrag i den videre positive utviklingen av Peabs virksomhet i Norge, og jeg ser fram imot å få ham med på laget, sier direktør for Virksomhetsutvikling og HR, Morten Stjern. Tom Arne bor i Strømmen, er gift og har to barn. Han er ofte å se i alpinbakkene i Trysil og liker å være hobbysnekker til hjemmebruk. Han tiltrer stillingen som HR-sjef i Peab i midten av august. Vi ønsker Tom Arne velkommen. 16 Peabnytt

17 aktuelle prosjekter FASADE: Brannstasjonen er godt synlig i terrenget. Brenner for miljøet I Tromsø sentrum bygger Bjørn Bygg byens nye brannstasjon. I og bak fasaden er alle miljøhensyn ivaretatt. Av Audun Andreassen DISKUSJON: Materialvalg og miljøvennlige løsninger har vært i fokus. I samarbeid med arkitekt Stein Halvorsen vant Bjørn Bygg i 2008 en omfattende anbudskonkurranse om å få bygge ny brannstasjon i Tromsø sentrum. Den nye brannstasjonen, som skal erstatte den gamle sentrumsstasjonen i Tromsø og brannstasjonen i Tromsdalen, ferdigstilles før sommeren, og er innflyttingsklar tidlig i høst. Tromsø kommune, som er oppdragsgiver, fokuserte i anbudskonkurransens innbydelse på et tidsriktig bygg som bidrar til å heve områdets kvalitet som en del av den bymessige strukturen, som etter hvert strekker seg ut over Tromsø bys sentrum. Ved utforming av den nye stasjonen er det viktig å gjenspeile dagens bygningsteknologi og arkitektoniske uttrykk. Så langt det har latt seg gjøre, har alle miljøhensyn blitt ivaretatt. Dette gjelder alt fra fraktdistanse til valg av materialer og avfallsbehandling, sier utviklingssjef i Bjørn Bygg, Stig Tore Johnsen. Vi har en målsetting om 80 % kildesortert avfall, og har i løpet av prosjektet vært over 90 % noen måneder. Det er vi veldig fornøyde med. Men miljøtenking er vanskelig, fastslår Bjørn Allan Hall, som er innkjøpssjef i Bjørn Bygg. Vanskelig og utfordrende. Ikke alle steder har det vært mulig å la miljøhensyn avgjøre alle materialvalg, både på grunn av pris og tilgjengelighet. Men i alle valg er miljøbetraktninger foretatt, og det alene er et langt steg i riktig retning, mener Bjørn. Han er sikker på at det lønner seg å velge energiøkonomisk på sikt. Brannstasjonen har et energiforbruk på DISKUSJON: Materialvalg og miljøvennlige løsninger har vært i fokus. 105 kw pr kvadratmeter i året. Det er godt under kravet på 150. Fasaden består av gjenvinnbare plastikkplater. Disse er gjennomsiktige, og setter derfor enda større krav til jobben som gjøres i reisverket. Johnsen forteller også at betongmassen er fylt med plastkuler, såkalt bubbledeck. Disse er igjen fylt med luft, som gjør vekten mindre, og sparer inntil 40 % betong. Jeg både håper og tror det kommer flere lignende prosjekter i tiden fremover, da dette er nye og interessant utfordringer for alle involverte parter, avslutter Stig Tore Johnsen i Bjørn Bygg. Peabnytt 17

18 aktuelle prosjekter KLARE FOR FEST: Peab fikk skryt av det gode arbeidet ved Oslo Bussterminal. Oslo bussterminal åpnet Oslo Bussterminal ble åpnet 1. juni etter ombyggingen som har pågått siden august i fjor. Av Audun Andreassen Peab Næring har stått for ombyggingen av bussterminalen, og har vært totalentreprenør med ansvar for rigg, drift og underentreprenører. Ombyggingen har skjedd etappevis mens terminalen har vært åpen og i full drift. Terminalen hjelper om lag reisende til og fra sine destinasjoner hvert døgn. I tillegg til åpningstaler av representanter fra departement og Akershus Kollektivterminaler, takket regionsdirektør Rune Hangeland og distriktssjef Roger Nygård for et godt samarbeid, og overleverte en Peab-buss i miniformat, med håp om nye reiser med involverte samarbeidspartnere. UT PÅ TUR: Rune Hangeland og Roger Nygård overleverte Peab-buss. 18 Peabnytt

19 kommunikasjon IT for alle I løpet av høsten har alle medarbeidere i Peab hver sin e-postadresse og tilgang til Planken fra sine private datamaskiner. Av Audun Andreassen Våren 2008 ble det besluttet at alle medarbeidere i Peab-konsernet skulle ha samme tilgang til informasjon. Løsningen er blitt en portal med innlogging via egen peab.no-adresse og tildelt passord. Men det startet krunglete. Pilotprosjektet besto av 200 håndverkere i Sverige. De fikk hver sin datamaskin levert i posten, men etter en omfattende spørreundersøkelse viste det seg at svært få brukte maskinen, og beslutningen ble derfor revidert. Ved å skape en portal med tilgang til Planken og e-post fra privat datamaskin ville man likevel kunne nå ut med informasjon til alle. Dermed var arbeidet med prosjektet «IT for alle» i gang. IT-service fikk i oppdrag å finne en teknisk løsning og support, personal samlet alle ansattgoder, mens kommunikasjonsavdelingen tok ansvar for informasjonsmateriell. Etter en vellykket integrasjon i Sverige står Norge for tur, og i løpet av høsten skal alle håndverkere i Norge få hver sin e-postadresse med mulighet for å logge på Planken og lese e-post. Hensikten med «IT for alle» er å gi alle tilgang til samme informasjon. På den måten skaper vi større delaktighet, og det er enklere, raskere og mer effektivt å informere samtlige medarbeidere, sier direktør for kommunikasjon Line Fredriksen. Hun er overbevist om at dette vil være med å samle Peab. I tillegg til Planken og e-post vil det også for håndverkerne være mulig å bruke tjenesten Hvem er hvem, og dermed søke opp kontaktinformasjon og se bilder av andre medarbeidere. Ansattgodene er også samlet på én side. Det er sendt informasjonsbrev til alle håndverkere, og i løpet av høsten kommer brukernavn og passord i eget brev. IT FOR ALLE: Prosjektleder Mats Ström fra IT-service gleder seg til å få samtlige medarbeidere på nett. Peabnytt 19

20 MARKEDSSITUASJON Fortsatt høye boligpriser Høye priser og mange utbyggere preger et fortsatt spent boligmarked. Av Audun Andreassen I et utfordrende marked legger utbyggerne ut sine beste prosjekter i håp om å kapre kundene. Resultatene er svært forskjellige, og slik vil det nok se ut en god stund fremover. Markedssjef i Peab Bolig, Einar Amundsen, mener tung målrettet markedsføring og tettere oppfølging av kundene gjennom hele prosessen er viktig for å lykkes. Et godt eksempel er familieboliger i Vålerenggata, hvor vi sammen med entreprenøren har laget et spesielt produkt til markedsriktige priser. Engasjementet og innsatsen i prosjektteamet har vært veldig god. Dette er en av flere suksessoppskrifter, mener Einar. Ved Sollistrand Allè i Horten arbeider vi mot en annen målgruppe og et annet marked. Ni av totalt 18 leiligheter i første byggetrinn er så langt solgt. I prosjektet Sjøhaven i Trondheim har vi spisset markedsføringen kraftig mot barnefamilier. Sjøhaven fremstår som et veldig annerledes prosjekt, et havebykonsept basert på stor valgfrihet, egeninnsats, mange tilvalg, og med uvanlig stort fokus på utomhusarealene. Her er det tegnet åtte forhåndskontrakter, og ti gjenstår for å kunne sette i gang prosjektet, som i første byggetrinn består av 29 familiehus. På Varden er første byggetrinn solgt før spaden er satt i jorda, og også her peker markedssjefen på samarbeidet med bolig entreprenør som avgjørende. Vi håper å kunne starte salget av andre byggetrinn allerede i september, sier Einar, som mener tomten er førstevalget for boligkjøpere på Nesodden. Andre salgsstarter til høsten er Bondistranda med 84 leiligheter for salg i september, og i Tønsberg er det håp om salgsstart for et boligprosjekt bestående av tolv leiligheter i Olav Trygvasons gate. Vi avslutter nå salget på Sognsveien som er overlevert uten feil eller mangler, og alle leiligheter er solgt. På Bekkestua gjenstår én leilighet som vi SPENT MARKED: Markedssjef Einar Amundsen tror på et fortsatt spent marked. regner med å selge før sommerferien. På Strømmen Zerom gjenstår de siste 27 av totalt 124 leiligheter. Det er hyggelig å kunne si at vi har lykkes godt så langt i år. Vi ligger jevnt med budsjett takket være knallhard teamjobbing, sier Einar, som ser en hektisk og spennende høst foran seg. 20 Peabnytt

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Innledning SBE ble på senvinteren 2009 prekvalifisert sammen med tre andre til å være med i dialogfasen som skulle ende ut i

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

NYE IMPULS NR NOVEMBER 2007

NYE IMPULS NR NOVEMBER 2007 NYE IMPULS NR. 2. NOVEMBER 27 Hvorfor er DU medlem i JCI, Hanne Sofie Løkkevik? Hanne Sofie har vært medlem siden 26. Les mer side 6-7 Antall faglige aktiviteter Barometre Hvordan er aktiviteten i lokalforeningene

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

ET RÅDSLAG OM STRATEGI

ET RÅDSLAG OM STRATEGI ET RÅDSLAG OM 1 INNLEDNING i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har siden september 2016 jobbet med ny strategi. Dette arbeidet har vært utfordrende og engasjerende! Det er alltid vanskelig å se inn i

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Morgendagens helter-rittet 2014

Morgendagens helter-rittet 2014 Morgendagens helter-rittet 2014 Norges Cykleforbund, Arctic Race of Norway og Statoil har gleden å invitere til en spennende konkurranse mellom Regionslag bestående av juniorer søndag 17. august i Tromsø.

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

En dag for fremtidens soldater i Gompen.

En dag for fremtidens soldater i Gompen. En dag for fremtidens soldater i Gompen. Torsdag 13 november 2008 I dag skal to hele 10ende klasse elever være med på en dag i Gompen, det er lagt opp en gjennomført plan for dagen fylt av aktiviteter,

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Kirkevollprofeten Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Nå er tiden for den årlige humanitæraksjonen på Kirkevoll Skole. Dette er det 8. året på rad at Kirkevoll har dette arrangement, og vi har

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Proffleverandør av trebygg Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Gründerne av TS Elementer AS, Atle Solberg og Kenneth Trollsås ELEMENTBYGG I vårt rette element

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

V elkommen til HOVEDSPONSOR

V elkommen til HOVEDSPONSOR V elkommen til 2005 HOVEDSPONSOR Sunn idrettsglede BAMA har i en årrekke hatt et nært og tett samarbeid med idretten. Flere kjente idrettsutøvere har i denne tiden vært flotte ambassadører for våre produkter.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Jeg har cerebral parese

Jeg har cerebral parese Mine kognitive vansker består blant annet i at jeg bruker lengre tid enn andre på å løse oppgaver. Derfor bør noen andre ta seg av hastesakene. Jeg er flink med detaljer, nøyaktighet og systematisering,

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Velkommen til boligkonferansen 2013

Velkommen til boligkonferansen 2013 Velkommen! Velkommen til boligkonferansen 2013 På vegne av Boligprodusentenes Forening ønsker jeg velkommen til Boligkonferansen 2013. Dette er 4. gang vi arrangerer Boligkonferansen der vi setter rammebetingelser,

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living.

Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living. Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living. Malthus Living er vår satsing på hoteller, studenthybler og leiligheter. Vi sørger for en permanent og fullverdig

Detaljer

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015 Infomøte ESK-UCK 17 DSSP 2015 13. januar 2015 Ressursgruppe Stian Ørbæk Anton Brandsø Jan Åge Tømte Britt T. Lund Logistikk Tor Olav Trefjord Alle har et ansvar med å skaffe følgebiler Vi trenger minst

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG Om Hagespesialisten AS Hagespesialisten AS er en anleggsgartnerbedrift med serviceorienterte, kreative og velutdannede medarbeidere med fagbrev og mesterbrev. Vi tar

Detaljer

Estatia Resort AS. Presentasjon september 2007

Estatia Resort AS. Presentasjon september 2007 Estatia Resort AS Presentasjon september 2007 Trendanalyser viser at opplevelsesøkonomien vil bli større enn service sektoren som igjen er større enn den industrielle sektor Future Consumer Tendencies

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager?

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? DEtte bilaget er en annonse fra dytt.no Helse & Teambuilding Høstens Store Aktivitetskonkurranse! Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? Start: 15. september Målgang: 15. november 2011 Dytt.no

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Søknad om støtte. Åfjord Kommune 7170 ÅFJORD. Øvre Årnes ÅFJORD. «møtene» skjer via skjerm). Prosjekt møteplass

Søknad om støtte. Åfjord Kommune 7170 ÅFJORD. Øvre Årnes ÅFJORD. «møtene» skjer via skjerm). Prosjekt møteplass Åfjord Kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Prosjekt møteplass V/lngvill Hoås Butli Stordalsveien 1 7170 ÅFJORD Søknad om støtte Søker med dette tilskudd fra Refses Laks' idretts og kulturfond. Prosjekt møteplass,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer