Åpning av gangbroene på Furuset. Peab satser på service. Side 6-7. Side 15. Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena. Peabnytt. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning av gangbroene på Furuset. Peab satser på service. Side 6-7. Side 15. Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena. Peabnytt. Nr. 2 2010 14."

Transkript

1 Nr årgang Åpning av gangbroene på Furuset Side 15 Peab satser på service Side 6-7 Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena Side 8-9 Peabnytt 1

2 Adm. direktør har ordet Peab frifunnet nå satser vi offensivt Vi er halvveis i 2010, og det har vært et travelt og begivenhetsrikt første halvår. Det er med lettelse jeg kan si at vannverkssaken nå er historie for Peab. Frifinnelsen for korrupsjon i Eidsivating Lagmannsrett innebærer at Peab tok en korrekt avgjørelse ved å ikke akseptere dommen fra Tingretten i Det er viktig å få opphevet enhver fellende straffedom man mener er uriktig. Vannverkssaken har medført at Peab AS er blitt utestengt fra enkelte offentlige anbudskonkurranser og vi har vært forhåndsdømt i flere sammenhenger til tross for at dommen ikke har vært rettskraftig. På sviktende faktisk og rettslig grunnlag har dette svekket vårt omdømme og vårt inntektsgrunnlag. Dette har gjennom flere år blitt opplevd som svært urettferdig. Økokrim og retten har lagt til grunn at samtlige handlinger er begått av en tidligere administrerende direktør som sluttet i selskapet for åtte år siden. De aktuelle handlingene var illojale mot selskapet og de var ikke på noen måte representative for Peab. Jeg er glad for at retten og juryen har bekreftet det vi hele tiden har ment er riktig og det er bra at rettferdigheten har seiret. Jeg vil også benytte anledningen til å takke både medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder som har stått sammen med oss og trodd på oss i denne vanskelige perioden. Vi kan nå endelig legge saken bak oss og se fremover. Peab legger nå til grunn en offensiv satsing i Norge. Konsernet vil legge til rette for videre utvikling og vekst av Peab i Norge både gjennom organisk vekst og ved en eventuell utvidelse av virksomheten. Vi står foran en spennende høst hvor ekspansjon er et viktig stikkord og mulighetene for vekst og utvikling er definitivt til stede. Mange prosjekter overlevert Våren har vært preget av overlevering av mange store prosjekter. Både Signatur Bekkestua og Sognsveien 66 er overlevert med meget god kvalitet og kundene er fornøyde. I disse dager ferdigstilles også Strømmen Zerom, Øvre Ullern Terrasse og Sentrum Scene. I tillegg leverer vi en nyskapende og energivennlig brannstasjon i Tromsø, en flott etappe på Kolsåsbanen og i august et helt spesielt massivtrehusprosjekt på Rena. Samtlige er blitt flotte prosjekter som jeg er stolt av at vi står bak. Vi er også godt i gang med ledelsesbygget på Setermoen og vi ligger godt an med bygging av P-huset på Fornebu. Vi har solgt bra på våre egenutviklede boligprosjekter, som er lagt ut for salg nå. Jeg håper at vi kommer til å sette i gang seks egenutviklede prosjekter i løpet av året. Det jobbes også godt med andre prosjekter, og vi håper på flere positive avklaringer før vi tar sommerferie. Det er betryggende å ta med seg at kundene vi bygger for er fornøyde og gir oss hyggelige tilbakemeldinger. Nytt styringssystem Vi har nettopp lansert vårt nye felles styringssystem, og det har vært spennende å få delta på kick off-møtene i regionene. Det er viktig at alle nå tar i bruk det nye systemet. Det vil gi oss en mer effektiv hverdag. Sykefravær på vei ned Arbeidet med HMS gir resultater. Våre H- og F-verdier er nå lave. Sykefraværet er på vei ned, og målet om sykefravær under seks prosent er innen rekkevidde. God sommer Jeg vil gjerne takke alle for innsatsen i første halvår. Innsatsen har vært upåklagelig og resultatene vil være godt synlige i mange år fremover. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer og håper dere får noen fine ferieuker med avkobling, venner og familie. Vi sees over sommeren til spennende oppgaver. 2 Peabnytt

3 INNHOLD 2/10 01 Nytt styringssystem innført side Ny leder i Peab Bedriftsidrettslag side Peab etablerer distrikt Byggservice side Byggservicefaggruppe opprettet side Rik på erfaring side Samarbeid med Innovasjon Norge side Massivt og miljøvennlig på Rena side Feilfritt på Sognsveien side Første spadestikk på Varden side...10 ANSVARLIG UTGIVER: Line Fredriksen I REDAKSJONEN: Line Fredriksen Audun Andreassen Bidrag fra: Jan Erlend Innselset Christina Skorge Kenneth Johnsen Lill Heidi Jensen DESIGN: Lene Hannevig Redaksjonen 10 P-hus holder tiden side Vikar i tøffe tider side «She Lies» avduket side Anlegg satser på infra og styrker seg innen lokalmarkedet side Åpning av gangbroene på Furuset side...15 DEADLINE FOR STOFF TIL NESTE NR: september Tom Arne Grødtlien ny HR-sjef side Brenner for miljøet side Oslo bussterminal åpnet side IT for alle side Fortsatt høye boligpriser side Tøff kamp i nord side Peab i mediene side Nytt fra Planken side Videreutvikling av Kunde- og markedssystemet side Notiser side...25 PEAB NORGE AS Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo 25 Notiser side Nyansatte og jubilanter side...27 Peabnytt 3

4 nytt styringssystem SAMLET PÅ SUNDHAUGEN: Deltakerne fra Raaen Entreprenør og Senter-Bygg Entreprenør samlet utenfor Sundhaugen på Åmot. Nytt styringssystem innført Nå tas Peabs nye styringssystem i bruk på alle nye prosjekter, og alle regioner har i løpet av våren hatt kick off-møter. Av Line Fredriksen Hele virksomheten får nå et nytt felles styringssystem som gjør hverdagen enklere og mer forutsigbar. Det har i flere måneder vært jobbet iherdig med å få systemet på plass, og alle regioner har vært involvert. HOVEDPROSESSER: Deltakerne på Sundhaugen var konsentrerte i sin oppgave med å systematisere hovedprosessene. Endelig var det nye systemet klart for lansering. Det har vært ettermiddagsmøter med funksjonærene i samtlige regioner, som har kjørt et identisk opplegg. Dermed skulle alle være godt rustet til å ta systemet i bruk. Det nye systemet er blitt godt mottatt av de som skal ta det i bruk, sier direktør for Virksomhetsutvikling og HR, Morten Stjern. Han har hatt ansvaret for implementeringen av systemet og har sammen med adm dir Stein Eriksen deltatt på mange kick off-samlinger i vår. Det er lærerikt og spennende å møte hele organisasjonen, og se hvilke tilnærminger de har til det nye styringssystemet. Jeg har inntrykk av at dette er etterlengtet og at alle gleder seg til å implementere systemet. Det gamle har gått ut på dato, men nå er vi oppdaterte og står langt bedre rustet til å møte dagens krav og jobbe strukturert og effektivt, sier Morten. Nå er Ærbas, nye skal-momenter og de fem hovedprosessene blitt familiære begreper for mange i Peab. Både Peab, Raaen Entreprenør, Senter-Bygg Entreprenør og Bjørn Bygg får nå et 4 Peabnytt

5 nytt styringssystem Ny leder i Peab Bedriftsidrettslag Jan Erlend Innselset tar over som leder i Peab Bedriftsidrettslag (Peab BIL) etter Brit Tove Hansen. Brit Tove har vært sentral i oppbyggingen av et velfungerende bedriftsidrettslag, og de siste årene primus motor. Det er bra at nye krefter tar over, og jeg har troen på at bedriftsidrettslaget nå kan få en ny giv, sier Brit Tove. Påtroppende leder Jan Erlend sier han først og fremst vil takke Brit Tove for den innsatsen hun har lagt ned for Peab BIL over mange år, og sier videre at han har mange tanker rundt bedriftsidrettslaget. Vi ønsker blant annet å lage egne sider for Peab BIL på Planken slik at informasjon om aktiviteter blir lettere tilgjengelig for våre medarbeidere. Ledelsen er opptatt av at midlene i bedriftsidrettslaget skal nå flest mulig medarbeidere og få flest mulig i aktivitet, og da er informasjonen viktig, poengterer Jan Erlend. Det finnes også muligheter for å gjøre mer ut av profileringen, noe vi allerede er godt i gang med gjennom sykkeltøykolleksjonen som kom i vår. Til høsten vil det bli mulighet til å bestille Peab treningsdress og skidress. Vi skal også se på hvordan vi kan støtte de som profilerer Peab med dette tøyet i ulike idrettsaktiviteter, sier den påtroppende lederen. For å få bedriftsidrettslaget best mulig trenger Jan Erlend hjelpere. Har PÅTROPPENDE LEDER: Jan Erlend Innselset, Peab bedriftsidrettslag. du noe å bidra med, eller innspill til hva som kan gjøres, ta kontakt! Jeg ønsker også å komme i kontakt med personer med tilsvarende rolle i andre virksomheter i Peab-konsernet i Norge. Slik kan vi både samarbeide og konkurrere. Jeg utfordrer herved andre virksomheter i Peab i Norge til å stille lag i Holmenkollstafetten 2011, sier en offensiv Jan Erlend. felles rammeverk og gode verktøy for å gjennomføre prosjektene. Jeg håper at dette vil gi resultater både for medarbeiderne og kundene våre. Peab skal være kjent for å ha et solid styringssystem som gir trygghet og kvalitet i prosjektgjennomføringen, sier Morten Stjern. Kick off-møtene har inneholdt en gjennomgang av styringssystemet, hvordan organisasjonen vil tilrettelegge for en best mulig implementering og etterlevelse av systemet, samt en presentasjon av produksjonscoachene, Ærbas og skal-momentene. Alle deltakerne har deltatt i gruppeoppgaver og kommet med innspill i forhold til egen organisasjon. Peabnytt 5

6 byggservice SATSER PÅ SERVICE: Regionsdirektør Geir Skoglund og distriktssjef Ola Jørgensen i Peab Bolig Entreprenør lanserer distrikt Byggservice. Peab etablerer distrikt Byggservice Peab Bolig Entreprenør etablerte 1. juni distrikt Byggservice i Oslo. Arbeidsområdet er mindre serviceoppdrag innenfor både privat og offentlig sektor. Av Audun Andreassen Peab Bolig Entreprenør etablerte 1. juni distrikstkontor for Byggservice i Oslo, og er nå godt i gang med rekrutteringsprosessen. Byggservice ønsker å ha på plass serviceleder samt fem servicesnekkere i løpet av september i år. Distriktssjef Ola Jørgensen melder om god respons på søknad etter serviceleder, og håper å kunne ansette i løpet av august. Etter ferien søker vi også etter fem servicesnekkere i Byggservice. Servicesnekkerne vil være svært viktige og danne grunnlaget for suksess for denne delen av virksomheten vår, sier Ola. I tillegg til å etablere eget distriktskontor overtar Byggservice denne våren og sommeren ansvaret for oppfølging i reklamasjonstiden for fire nye prosjekter. Det har vært en spennende prosess for oss å få lov til å være med så tidlig i de nyeste prosjektene våre, sier Christian Kyhn, som er ansvarlig for oppfølging på Bekkestua. Han roser samarbeidet mellom Bolig Utvikling og Entreprenør. Vi skal nå i gang med brukerkurs på prosjektet. Av erfaring har vi sett at mange boligeiere har manglende kunnskap om boligens bygningsmessige og tekniske installasjoner. Byggservice tilbyr én times frivillig og gratis kurs der man gjennomgår beboerperm og kort informerer om forskjellen på vedlikehold og reklamasjoner i alle nye prosjekter. Jeg tror kurset vil medføre færre reklamasjoner og flere tilfredse boligkjøpere, avslutter Christian. Porteføljen vil bestå av mange små enkle oppdrag som krever minimalt med administrasjon, uten arbeidsledelse og lite prosjektering, sier regionsdirektør Geir Skoglund. Han forteller at størrelsesorden på prosjektene vil være opptil 5 millioner, og at det er mulig å ta markedsandeler innenfor dette området. Håpet er å få på plass minst en stor kunde i løpet av kort tid. Målgruppen er først og fremst store byggherrer og eiendomsbesittere. Eksempelvis er forsikringsselskaper aktuelle, sier Ola Jørgensen. Markedet er Stor-Oslo, inkludert kommunene Oslo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski og Bærum. 6 Peabnytt

7 byggservice Byggservicefaggruppe opprettet Peab har opprettet en faggruppe innen byggservice som hadde sin første fagdag i Oslo i juni. Regionsdirektør Jon Andersen er som fagansvarlig for byggservice i Norge leder for gruppen. Av Line Fredriksen Gruppen er opprettet etter modell fra Sverige og ambisjonene for gruppen er at byggservice skal utvikles til å bli en betydelig del av virksomheten i Norge, sier Jon Andersen. Deltakere i gruppen er linjeansvarlige i de enkelte enhetene. I dag er det etablert Byggservice i Vestfold, Oslo, Troms og Finnmark. NY FAGGRUPPE: Peab har opprettet en ny fagruppe for byggservice. Gruppen består av f.v. Petter Kveil, Trond Aas, Tom Undrum, Ola Jørgensen, Gro Skaar Knutsen, Jon Andersen og Jan-Roar Andreassen. Rik på erfaring Byggservice har mange erfarne medarbeidere, men ingen matcher Roar Hagen. Han har snart 30 års erfaring med byggservice. Av Audun Andreassen Jeg begynte i byggserviceavdelingen i Fagbygg i 1981, og har siden det jobbet med service og garantier, sier Roar. Vi treffer han på Røatunet, der han for tiden jobber med en takterrasse. Denne jobben er av de lengre Roar har jobbet med. Vanligvis tar jobbene mellom fem minutter og tre timer, og han møter mange mennesker i løpet av en arbeidsdag. - Det er spennende å møte så mange mennesker i løpet av dagen. Så godt som alle er hyggelige og blide, og glade når jeg kommer. Og er de ikke hyggelige, så blir de det, ler Roar. Boligene er bedre nå enn før, mener Roar. Det er færre service- og garantisaker, noe han tror kommer av blant annet tilbakemeldingene fra Byggservice. - For tiden handler det mest om justering av dører og vinduer, og trekk fra kontakter og balkongdører. Entreprenøren er blitt flinkere med finishen inne i leilighetene, og jobbene er derfor mindre nå enn før. Roar har ukependlet i 30 år, og trapper denne sommeren ned til 80 % stilling. Nå skal han ta igjen det han har forsømt på småbruket sitt, kjøpe en minigraver og kjøre mer motorsykkel. - Som yrkesaktiv blir nok dette min siste stopp, sier Roar. TROFAST: Roar Hagen har vært tro i Peabs farger. Peabnytt 7

8 aktuelle prosjekter MASSIVT PÅ RENA: Forsvarsbyggs pilotprosjekt tar form. Samarbeid med Innovasjon Norge Innovasjon Norge ønsker å utvikle høyhus i massivtre, og de er svært fornøyde med Senter-Bygg som entreprenør. Vi trenger sånne som dere for å utvikle denne nisjen, sier Ola Øyen, som er frittstående konsulent og treteknolog. OPPARBEIDER SEG KOMPETANSE: Senter-Byggs Jan Petter Hansen og Ivan Holm har fått god erfaring med massivtre i forbindelse med Rena-prosjektet. Han reiser rundt i Norge og initierer trehusprosjekter. Massivtrehusprosjektet på Rena følges nøye på oppdrag fra Innovasjon Norge. Norske produsenter ønsker å fremme bygging i massivtre, og utvikling av høyhus i massivtre står høyt på agendaen. 8 Peabnytt

9 aktuelle prosjekter Massivt og miljøvennlig på Rena Senter-Bygg har i snart et år vært travelt opptatt med å bygge et av Europas tre største gjennomgående massivtrehus-prosjekter. Av Line Fredriksen I august overleves det miljøvennlige og innovative prosjektet til Forsvarsbygg, som skal huse soldater som til vanlig er utestasjonert. De skal integreres i Rena sentrum når de er hjemme for å trene, og soldatene kan se frem til å flytte inn i solide leiligheter med helt spesielle kvaliteter. Og det er ikke helt tilfeldig at dette massivtrehusprosjektet blir oppført nettopp i trefylket Hedmark. Her har trebygg lange tradisjoner og Forsvarsbygg ønsker å ligge i forkant når det gjelder å satse på miljø og massivtre. Prosjektet inneholder 20 leiligheter fordelt på seks bygningskropper. Fire hus har tre etasjer, to har fire etasjer. I tillegg bygges det 1000 m 2 p-kjeller. Husene er bygget etter tørt byggprinsippet med telt. Veggene er hele 37 cm tykke. 25 cm består av treverk og 12 cm er trefiberplate. Husene inneholder ikke plast som diffusjonssperre, noe som gjør dem veldig miljøvennlige, forteller daglig leder i Senter-Bygg, Jan Petter Hansen. Prosjektet har standard kledning utvendig, og alle tekniske fremføringer i vegger er utfreset og ferdigstilt på fabrikker i Tyskland og fraktet til Rena på lastebil. Logistikk og fremføring har fungert optimalt. Over 20 lastebiler har kjørt fra Tyskland til Rena med materialer. Det viste seg faktisk å være det mest økonomisk gunstige. Dette har vært en spennende reise, sier Jan Petter, som er glad for erfaringen prosjektet har gitt. Massivtre krever større nøyaktighet enn vanlig bindingsverk, og prosjektet er bygget på en slik måte at fukt som dannes går gjennom veggen og forsvinner ut. Etasjeskillerne, som vanligvis er i betong, finner vi her i massivt tre. Totalt er etasjeskillerne nesten 40 cm brede, for best mulig lyddemping. Det er tilrettelagt for fjernvarme, men vi venter på kommunens godkjenning for realisering. Prosjektet er tegnet i BIM et tredimensjonalt tegningsverktøy, sier anleggsleder Ivan Holm, som har pendlet fram og tilbake fra Åmot i snart et år. Det er langt å reise, men det er klart vi må bygge der det er jobb å få, påpeker Ivan, som har lært mye av massivtreprosjektet. Det er kjent metodikk for en trehusbygger som Senter-Bygg, men likevel stiller det større krav til oss i forhold til presisjon og utførelse. Fremdriften er stram, det hadde vært fint med litt bedre tid, men vi skal klare det likevel, sier Ivan Holm. Ola Rolfstad har vært prosjektleder for prosjektet, som har en prislapp på ca. 70 MNOK og har gitt Senter-Bygg en unik kompetanse. Nå ønsker de et videre samarbeid med underentreprenøren Montasje om videre utvikling av massivtrehus. Aslak Mygland er ansvarlig for å utarbeide en rapport som skal leveres til Innovasjon Norge om prosjektet, siden det er et definert satsingsområde med massiv tre i Norge og det betegnes som et pilotprosjekt for Forsvarsbygg. Massivtre er en vinner hvis vi kan bygge industrielt og repetere, sier Ola Øyen, som syns det er altfor mye skreddersøm og høyt kostnadsnivå i Norge. Han skryter av regionsdirektør Jon Andersen og Peab når det gjelder vilje til å satse på denne typen prosjekter. Det er klart at dette er både spennende og utfordrende for oss å være med på, sier Jon Andersen. Han ser ikke bort fra at dette kan bli en nisje for Peab i fremtiden, dersom utbyggerne vil satse på massivtre. Vi har lært mye, og det er flott om vi kan videreutvikle kompetansen vi nå har opparbeidet oss, sier Jon. Ola Øyen brenner for å bygge i massivtre, og helst vil han over fra de tradisjonelle luksusvillaene til større prosjekter, gjerne for offentlige byggherrer. SKRYTER AV PEAB OG SENTER-BYGG: Treteknolog Ola Øyen, som representerer Innovasjon Norge, er fornøyd med samarbeidet med Jon Andersen (t.v.) og Aslak Mygland (t.h.). Vi får ikke fart på massivtre før Peab og andre store entreprenører tar tak og opparbeider seg kompetanse på området, sier Ola. Dette er en god begynnelse og et flott prosjekt som jeg håper vi kan bygge videre på. Slik jeg ser det er Peab nå den eneste ekte massivtreaktøren, avslutter Ola Øyen. Peabnytt 9

10 aktuelle prosjekter Feilfritt på Sognsveien Sognsveien 66 er overlevert uten feil og mangler, og alle leiligheter solgt. Av Audun Andreassen I midten av mai kunne Geir Egil Nordang og Terje Hjelseth konstatere at alle leilighetene i Sognsveien 66 var solgt, og overlevert uten feil eller mangler. Samarbeidet mellom entreprenør og Peab Bolig er veldig bra, og avgjørende for at et prosjekt av en slik størrelse kan overleveres feilfritt, sier distriktssjef i Peab Bolig Entreprenør, Hans Petter Semlitsch. Han roser prosjektorganisasjonen for en fantastisk innsats, og er glad for at alle blir med videre til Vålerenggata 22. For oss er det viktig med gode team, og dette teamet har vi stor tro på at gjentar suksessen også på Oslos østkant. Vi har jobbet tett sammen med Bolig Utvikling både i kalkulasjonsprosessen og prosjekteringen, og nå mangler bare to leiligheter for å kunne sette i gang full utbygging, sier Hans Petter. Riggingen starter rett etter ferien. Ved overtakelsen kunne Peab igjen presentere den nye håndboka som følger leilighetene. En prosjektgruppe bestående av Sonja Bødker, Preben Holst, Gunnar Rinde og Hans Petter Semlitsch har jobbet aktivt for å komme frem til en brukerhåndbok hvor kjøperen kan lese alt fra «Kom i gang med din nye bolig» til mer teknisk informasjon om boligen. Vi er stolte av dette produktet, og kommer til å jobbe kontinuerlig med å oppdatere malen i fremtiden for å tilfredsstille tilbakemeldinger og krav, forteller Hans Petter. Første spadestikk på Varden Av Line Fredriksen 25. juni ble den første spaden stukket i jorden for å starte byggingen på Varden. Samtlige leiligheter på første byggetrinn er solgt, og både ordfører, kunder og representanter fra Peab var til stede for å markere byggestart. Dette er første fase av et større prosjekt som vil bygges over lang tid, og de første åtte leilighetene vil få høy standard med store balkonger og kveldssol. Dette er et første del av et spennende leilighetsprosjekt på en veldig attraktiv tomt, sier prosjektleder Einar Thorsrud i Peab. Vi gjennomførte i fjor en kundeundersøkelse, og basert på tilbakemeldinger fra kundene får leilighetene nå en oppgradert standard samtidig som kvadratmeterprisen blir noe lavere enn den opprinnelige, forteller Thorsrud. 10 Peabnytt

11 aktuelle prosjekter HOLDER TIDEN: Prosjektgjengen på P-huset på Fornebu fikk besøk av byggherren. IT Fornebu var så fornøyde at de delte ut klokker til alle på prosjektet, og poengterte at de var imponert over stå-på-vilje og fremdrift. P-hus holder tiden Peab er godt i gang med å bygge nytt P-hus på Fornebu. Byggherren IT Fornebu er så fornøyd med prosjektgjennomføringen at de gjerne ville møte medarbeiderne og markere sin tilfredshet. Av Line Fredriksen Jeg vil gjerne få takke for muligheten til å møte dere som virkelig gjør jobben. Jeg er imponert over hva dere får til, sa adm dir Erik Løfsnes i IT Fornebu. Sammen med utviklingsdirektør Kjell Kalland hadde han tatt turen til brakkeriggen for å skryte av prosjektleder Ole K. Herlofsen og hans mannskap. Med kontor i umiddelbar nærhet har IT Fornebu god anledning til å følge prosjektet omtrent fra time til time. Og de er imponerte over hva de ser. Man skal like å jobbe, og jeg følger dere hver dag, sa Erik Løfsnes. Dere er tidlig i gang om morgenen og dere gjør det dere kan for å blidgjøre kunden. Vi skal sammen ferdigstille prosjektet i januar 2011, og jeg vet at dere har knapp tid. Vi skal naturligvis legge forholdene til rette for at dere skal få en god hverdag, men samtidig holde tiden, smilte Erik Løfsnes og delte ut IT Fornebu-klokker til alle medarbeiderne i prosjektet. Også adm dir i Peab Stein Eriksen og regionsdirektør Rune Hangeland satte pris på besøket fra IT Fornebu. De var enige om at åpenhet og felles mål er viktige faktorer når man har en streng tidsramme og høy aktivitet. Det er enorme mengder stein og løsmasse som skal forflyttes, samtidig som det skal støpes, lages P-hus og klargjøres for et helt nytt Statoil-hovedkvarter. Det er klart det var viktig for oss å få denne jobben, sa Stein Eriksen. Vi skal gi våre kunder og medarbeidere en bedre framtid. Vi skal naturligvis gjøre vårt ytterste for at dette skal bli bra, og vi har nå over 50 personer i sving ute på byggeplassen, sa Stein. Vi satset mye for å få jobben, supplerte Rune Hangeland, regionsdirektør i Peab Næring. Vi har A-laget med oss på jobben, og vi skal klare å holde tiden samtidig som vi leverer kvalitet, sa Rune. Peabnytt 11

12 personal FORNØYDE ELEVER: Tomlene opp for Sjur! Vikar i tøffe tider Da forskallingssnekker Sjur Alvsåker skulle permitteres dukket i stedet et spennende tilbud opp. Dette skoleåret har han vært lærer ved Bjørnholt videregående skole. Av Audun Andreassen Da Sjur Alvsåker skulle permitteres fra sin stilling som forskallingssnekker i Peab, var det en usikker jobbfremtid han gikk i møte. Men en tekstmelding en sen fredagskveld fikk han til å ta en ny utfordring, som lærer ved Bjørnholt videregående skole. Det har vært en spennende tid som lærer her på Bjørnholt, sier Sjur. Han har blant annet vært med å bygge opp betongklassen på skolen, og har hatt mye å bidra med. Mange har ingen eller liten formening om hva de skal bli når de begynner på skolen. Det er derfor viktig å tilrettelegge slik at de kan gjøre et valg basert på bakgrunn av erfaringer og hva de liker å gjøre, fortsetter Sjur. Harald Braathen er hovedtillitsvalgt og verneombud for bygg, og har kjent Sjur gjennom flere år. Han er ikke overrasket over den gode jobben Sjur har gjort på Bjørnholt. Sjur har alltid vært veldig flink med lærlinger, og vært en enestående fadder. I tillegg er han lærevillig. Jeg var derfor aldri i tvil om at han ville klare denne utfordringen, sier Harald. Etter over ti år i Peab har Sjur lang fartstid, og gleder seg til å komme tilbake i vante omgivelser på byggeplassen. Til høsten blir han å finne i oransje og grønne arbeidsklær igjen, nok en erfaring rikere. I følge Harald planlegges et formelt samarbeid med Bjørnholt videregående skole, og at dette vil formaliseres i løpet av høsten da nye samtaler skal holde sted. NYE UTFORDRINGER: Sjur Alvsåker tok utfordringen på strak arm, og tok et halvår som lærer. 12 Peabnytt

13 aktuelle prosjekter ORIGINALEN: Caspar David Friedrichs maleri Das Eismeer. «She Lies» avduket Fredag 7. mai ble skulpturen «She Lies» tauet fra Horten til Oslo, en skulptur Raaen Entreprenør har bidratt til å ferdigstille. Av Audun Andreassen Den 335 tonn tunge skulpturen ble i mai fraktet fra Horten til Oslo, hvor den fortsatt er å finne ved Den norske opera i Bjørvika. Skulpturen er laget av italienske Monica Bonvicini, som vant utsmykkingskonkurransen foran 152 andre kunstnere med sitt verk, «She Lies», basert på tyske Caspar David Friedrichs maleri «Ishavet». Hortensfirmaet Sias, som hadde alle stål og metallkonstruksjoner i Operabygget i Bjørvika, ble spurt om det var mulig å få realisert kunstnerens ideer til en flytende skulptur. Med hjelp av to andre hortensfirmaer, Raaen Entreprenør til sokkelen og Kvams Glass til glassleveransene, kunne skulpturen avdukes av Dronning Sonja uken etter. Men skulpturen rakk å avdukes midtfjords ved Hurumlandet, da naturkreftene rev i stykker presenningen. Planene ble derfor endret for Dronningen, som likevel kunne presentere kunstverket noen dager etter at den var gjort tilgjengelig for Oslos befolkning og de mange turistene. «She Lies» er bygget i betong, stål og glass, og er drøyt 13 meter høy. Raaen Entreprenør har støpt og laget pongtongene. Skulpturen har kostet om lag 13 millioner kroner, og er delvis sponset av investoren Christen Sveaas og hans selskap Kistefoss. MONTERES: Skulpturen monteres ferdig før den fraktes til Oslo. Peabnytt 13

14 anlegg GOD DIALOG: Anleggsdirektør Thorbjørn Eng har en klar ambisjon om å få flere oppdrag innen infrastruktur fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Anlegg satser på infra og styrker seg innen lokalmarkedet Peab Anlegg styrker seg innen lokalmarkedet og satser sterkt på infrastrukturprosjekter og vil ta større andeler av markedet knyttet til jernbane og vei. Av Line Fredriksen Vi har ansatt flere dyktige medarbeidere for å styrke og utvide eksisterende virksomhet innen lokalmarkedet og vil nå også stå bedre rustet til å ta infrastrukturprosjekter, sier anleggsdirektør Thorbjørn Eng. Han forteller at Anlegg vil posisjonere seg for å vokse, og det er viktig for den norske anleggsdivisjonen å stå rustete for det markedet vi ser framover. Vi ser at det kommer mange muligheter på infrastrukturmarkedet fremover, og vi ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner for sentrale utbyggere som Jernbaneverket og Vegvesenet. Det er veldig bra at vi nå får overført kompetanse fra den svenske Anleggsvirksomheten, og vi ser frem til at Johan Hansson kan bidra med sin erfaring fra oppbygging av tilsvarende virksomhet i Sverige. I tillegg ansetter vi Øyvind Trydal, som har spisskompetanse på infrastruktur. Han vil fra august gå inn sammen med Johan og lede dette distriktet, sier Thorbjørn, som ser frem til en anleggsekspansjon innen infrabygging. Vi i Anlegg har som en del av vår strategi å bygg opp en egen stikningstjeneste og har således den senere tiden ansatt flere personer i denne tjenesten. For å møte det markedet vi ser og klare målsetningen for vekst, har Anlegg gjennomført flere ansettelser og justert noe på organisasjon. Følgende nye medarbeidere er ansatt: Bensaha Chikh stikningsingeniør Mats Bettvik stikningsingeniør Sofia Lindhoff stikningsingeniør Tor Eilert Navestad stikningsingeniør Malin Schultz prosjektingeniør Mattias Edstrøm arbeidsleder Eivind Gjøystdal arbeidsleder Bartosz Ledzinski arbeidsleder Johan Hansson distriktsleder infrastruktur Øyvind Trydal distriktsleder infrastruktur Andre organisasjonsendringer: Distriktssjef Trond Tvedt slutter i Peab for å flytte tilbake til Haugesund, hvor han opprinnelig kommer fra. Han erstattes ikke, og medarbeiderne i dette distriktet overføres til andre distrikter. Arbeidsleder Petter Hannevold slutter i Peab for å utdanne seg videre innen IT. Peab takker for god innsats fra Trond og Petter. 14 Peabnytt

15 aktuelle prosjekter FORNØYD MED PEAB: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet de nye gangbroene på Furuset og var fornøyd med Peabs innsats. Her i samtale med Thorbjørn Eng, Ulf Myhra og Geir Erik Nilssen. Åpning av gangbroene på Furuset Det ble en værmessig kald åpning av gangbroene på Furuset, men oppmøtet av prominente personer kunne knapt vært bedre. Av Line Fredriksen Både samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og byråd Jøran Kallmyr kastet glans over arrangementet og sammen klippet de snoren som markerte den offisielle åpningen. Kleppa, Kallmyr og BU-leder i bydel Alna, Knut Røli, holdt taler, mens Samferdselsetatens direktør, Knut O. Gabestad, takket entreprenører og samarbeidspartnere for innsatsen. Samferdselsministeren åpnet sin tale med første vers av Rolf Jakobsens dikt Broenes skjønnhet, før hun gratulerte med dagen og med dei to vakre gangbruene som no er meisla inn i landskapen her i Groruddalen!» Ministeren uttrykte glede på vegne av alle som nå har fått en enklere, bedre og tryggere vei til og fra jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Mange i bydel Alna har gjennom flere år vist stort engasjement for å få til den sammenhengende gang- og sykkelforbindelsen fra Karihaugen til Furuset, som de nye bruene nå gir. Flere av talerne påpekte bruenes viktighet for innbyggerne i bydel Alna. En utlyst navnekonkurranse har resultert i at bruene nå har fått navnene Trygve Lies bru og Fjellstadbrua. Peab Anleggs representanter var naturligvis til stede under åpningen. De var stolte av det endelige resultatet og glade for hederlig omtale av bruene, som virkelig er blitt landemerker i Groruddalen. Fakta om broene på Furuset: Kostnadsramme og finansiering Bygging av broer og gangvei har totalt kostet 35 mill NOK. Prosjektet er finansiert av Samferdselsetaten, Statens vegvesen og Groruddalsmidler. Byggeperiode Grunnarbeider og generell tilrigging startet høsten Selve byggearbeidet ble ferdigstilt medio februar Byggherre Oslo kommune Samferdselsetaten Entreprenører Peab Anlegg hovedentreprenør Hjellnes Consult AS veikonsulent Johs. Holt AS brokonsulent Peabnytt 15

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

Åpning av Nordby kjøpesenter

Åpning av Nordby kjøpesenter Nr. 2 2009 13. årgang Åpning av Nordby kjøpesenter Side 6-7 Tema: Mobilitet fra Alta til Horten Side 6-7 Tenk før du kjøper Side 6-7 Peabnytt 1 Adm. direktør har ordet Målsetningene for 2009 innen rekkevidde

Detaljer

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

Ser lysning i boligmarkedet Side 6

Ser lysning i boligmarkedet Side 6 Nr. 1 2009 13. årgang Ser lysning i boligmarkedet Side 6 HMS- og KS-leder ønsker innspill og engasjement Side 20 Storslagent kranselag på Schous Side 8 PROFILEN Hekta på fysiske utfordringer Side 28-29

Detaljer

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey Peabnytt Nr. 3 2011 15. årgang Peab sponser Vålerenga Ishockey Møt Erik Løfsnes, adm dir IT Fornebu Reportasje HMS-aksjonen Tema: HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere.

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2014 Fire eksperter om bygg- og anlegg: DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN Prosjekt: VARMER OG TØRKER NYE GARDERMOEN Produktnyhet:

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #02 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Veien videre Vi er i dag en av de ledende aktørene i norsk bygg- og anleggsnæring, og vi kan være stolt av vår posisjon

Detaljer

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet SidE 18 boligforum SidE 22 sandnes ulf til tippeligaen Gratulerer, Sandnes Ulf! Bærebjelken

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #03 Magasinet for Skanska-ansatte Det viktigste av alt I denne lederen vil jeg fokusere på det som er viktigst for deg og for meg som jobber i Skanska; nemlig at vi kan gå trygt og uskadet

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune

internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune Innhold Frå redaksjonen 2 Fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4-5 Kenneth Skrettingland, prosj. leder 6 Leif Jarle Vigre, driftsleder 7 Espen Woldstad,

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009 Relasjon Dugnad Fra E18 Bommestad-Langåker Etter å ha jobbet fem år internasjonalt, gleder jeg meg til utfordringen som nå ligger foran meg. Å lede Skanska Norge er

Detaljer