Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta"

Transkript

1 Skuleguiden Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta

2 Innholdsfortegnelse 1. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta Dette er skuletilbodet på avdeling Otta kommande skuleår: Helsing frå avdelingsleiar Miljøreglar på skulen for alle Oversikt over basisgrupper og kontaktlærarar Organisering av skuledagen Bussavganger Bokskåp Hybelformidling Elevkort Ottahallen Kantina Biblioteket Tillitselever, elevråd og elevrådsstyre Leiargruppa Kontoret Elevtenesta Spesialundervisning Ansvarsområde for rådgjevarene Assistentar forts Kantina Systemansvarlege Vaktmeistrar Biblioteket Reinhaldarar Pedagogisk personell

3 1. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avd. Otta har ca. 400 elevar og 7 utdanningsprogram fordelt på 23 klasser. Vi har og tilbod om faget naturforvaltning som høyrer til utdanningsprogrammet Naturbruk. I tillegg har skulestaden ein del delkurselevar. Det er totalt ca. 60 lærarar og 30 andre tilsette ved skulen. 3

4 1.1 Dette er skuletilbodet på avdeling Otta kommande skuleår: Avdeling Otta Vg1 Design og handverk Helse- og oppvekstfag Idrettsfag Restaurant- og matfag Service- og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag Helsearbeidarfag Idrettsfag IKT-servicefag Kokk- og servitørfag Kjøretøy Realfag Sal, service og sikkerheit Språk, samf.fag. og økonomi Transport og logistikk Vg3 Idrettsfag Realfag Språk, sam.fag og økonomi Påbygging til generell studiekompetanse 4

5 2. Helsing frå avdelingsleiar Velkomen til eit nytt skuleår! Vi ynskjer deg velkomen til eit år med medvind og motvind, sol og regn, lette og vanskelege utfordringar, men fyrst og fremst eit år i lag med andre på Otta. «Drømmeskolen» er eit verkty vi bruker i skolemiljøarbeidet. Det er og eit stort mål for oss som vi berre kan oppnå i lag med deg og klassekameratane dine. Vi har høge faglege ambisjonar for læringsarbeidet ditt. Det er difor viktig at du legg deg til gode arbeidsvanar frå dag ein. Gode arbeidsvanar omfattar nok søvn, eit godt kosthald og fysisk aktivitet. Ikkje utsett til neste veke eller neste periode og hugs at skippertak er ein dårleg strategi. Khalil Gibran skreiv i boka Profeten om den gode læraren at: «Hvis han virkelig er vis ber han deg ikke komme inn i sin visdoms hus, men leder deg til din forstands dørterskel.» Spør difor ikkje læraren om svaret, men om korleis du kan jobbe slik at du sjølv finn eit svar. Lykke til i skulearbeidet og med skulelivet! Helsing Torgeir Sæteren Avdelingsleiar 5

6 3. Miljøreglar på skulen for alle 1. Vi møter presis og opptrer venleg 2. Pultar og arbeidsbord held vi ryddige. Ubrukt skuleutstyr ligg i sekk eller i bokskåp, og ikkje i klasserommet. Alle har ansvar for å halde klasserom og fellesareal ryddige. 3. Mat et vi i kantina. Servise og koppar ryddar vi etter måltida og sett på ryddestasjonar. Drikkeflaske med vatn i klasserommet er greitt. 4. Mobil, Ipod, Ipad og liknande skal normalt ikkje vere i bruk i timen, og skal leggjast fram på prøver. 5. Bruk av IKT i undervisninga skal skje etter tilvisingar frå læraren. 6. Ingen brukar tobakk i skuletida Norddalsplakaten, skulereglementet og IKT-reglementet ligg til grunn for miljøreglane 6

7 7

8 4. Oversikt over basisgrupper og kontaktlærarar Klasse Kontaktlærere 1DH Vg1 Design og Håndverk Grete Rudningen 1HOA 1HOB Vg1 Helse og oppvekstfag Vg1 Helse og oppvekstfag Kirsti Myrhaug Anne Berit Brun 2BUA Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Anne Mari Høie 2HEA Vg2 Helsearbeiderfag Lisa Resseth 1ID Vg1 Idrettsfag Britt Ingrid Teigen Geir Halmøy 2IDR Vg2 Idrettsfag Eli Kallåk Lene Jevnheim 3IDR Vg3 Idrettsfag Jarle Larsen Rune Bjørnsrud 1RM Vg1 Restaurant og matfag Per Morten Myren 2KOS Vg2 Kokk og Servitørfag Jan Teigen 1TPa Vg1 Teknikk og industriell produksjon Trond Sønsteli 1TPb Vg1 Teknikk og industriell produksjon Hans Asbjørn Saglien 2KJT Vg2 Kjøretøy Tore Olav Holen 1SS Vg1 Service og samferdsel Lene Sørbråten 2ISF Vg2 IKT- servicefag Jan Frode Lindsø 2TRL Vg2 Transport og Logistikk Morten Plassen 2RLV Vg2 Salg, service og sikkerhet Ove Ruud 1ST Vg1 Studiespesialiserende Eva Waaktaar-Kahrs Bente Hårstad 2ST Vg2 Studiespesialiserende Truls Gjefsen 3ST Vg3 Studiespesialiserende Irene Storvik 3PBY Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Astri Einarsen Karl Magnus Fauchald 8

9 5. Organisering av skuledagen Time Tid Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Bussavganger Sjå: For meir informasjon om skyssordninga, sjå fellesdelen i skuleguiden. 7. Bokskåp Skulen har ikkje ansvar for tap av bøker, klede, pengar eller andre verdisaker som elevane tek med på skulen. Vi har derfor ei ordning med bokskåp som elevar kan leiga for kr. 200,- (100, ,- i depositum). Sjå melding på Fronter om når du kan få nøkkel. 8. Hybelformidling Ta kontakt med kontoret for å få liste over hybelvertar. Informasjon om Otta finn du på: 9. Elevkort Alle Vg1-elevar får elevkort etter at fotograferingen er gjennomført i uke 38. Alle Vg2 og Vg3-elevar får nytt gyldighetsoblat for skuleåret ved henvendelse kontoret. Nytt av året er at alle vil få eit oblat til utskriftskontroll. Ved tap av dette må det betalast kr. 50,- for å få nytt. Henvend deg til kontoret. 9

10 10. Ottahallen Skulen leiger lokal i Ottahallen til all kroppsøvingsaktivitet. Dersom du ønskjer å drive eiga trening utanom skuletida, er hallen eit fint utgangspunkt. Her finst svømmehall, styrkerom og badstue du kan bruke. I Ottahallen kan t.d mobiltelefonar og lommebøker låsast inne i små verdiskåp i vestibyla. Dette er svært viktig da garderobene i Ottahallen alltid står ulåste. 11. Kantina Kantina har følgjande opningstider: Måndag Torsdag: Kl kl Fredag: Kl kl Vi serverer gratis havregrøt til alle elevene frå kl måndag, onsdag og fredag. Velkommen innom! 10

11 12. Biblioteket Skulebiblioteket er i 2.etasje og er ope kvar dag frå kl til Biblioteket har mange funksjonar og er eit tilbod for alle på skulen. Biblioteket er staden for: - læring - lekser - bøker, filmar, aviser og blad - lesing - hygge og kvile! 13. Tillitselever, elevråd og elevrådsstyre Kvar klasse skal velje ein tillitselev og ein varatillitselev i starten av skuleåret. Tillitselevane utgjer Elevrådet. Elevrådsstyret er samansett av fem tillitselevar, med leiar og nestleiar, valde innan elevrådet. Val av elevrådsstyre skjer i januar. Elevrådet skal arbeide med saker som gjeld elevane ved skulen. Det tar opp saker som gjeld miljø og trivsel for elevane og arbeider for at elevmedverking blir ivaretatt. Elevrådsleiar ved skulestart er: Daniel Stormo Informasjon frå elevrådet blir lagt ut i eiga mappe i Froner. 11

12 14. Leiargruppa Avdeling Otta Torgeir Sæteren er stadsansvarleg og har overordna ansvar for avdeling Otta. Han er avdelingsleiar for studiespesialisering, IKT og vaktmeistrane, og er teamleiar for leiargruppa på Otta. E-postadresse: Inter tlf.nr.: Avdeling Otta Ivar Bronken har hovedansvar for Extens og timeplanar. Han er avdelingsleiar for Idrettsfag og kontortilsette. E-postadresse: Intern tlf.nr.: Avdeling Otta Hanna Visdal Moen har hovedansvar for spesialundervisning. Ho er avdelingsleiar for Restaurant- og matfag, Helse- og opppvekstfag, rådgjevararne og tilsette innan tilrettelagt opplæring. E-postadresse: Intern tlf.nr. : Avdeling Otta Ingrid Vorkinn har hovedansvar for vernetenesta. Ho er avdelingsleiar for Teknikk- og industriell produksjon, Service- og samferdsel og for bibliotekar. E-postadresse: Intern tlf.nr.: Avdeling Otta Signe S. Stubbrud har hovedansvar for skulens økonomi. Ho er avdelingsleiar for Design- og handverk, reinhaldarar og kantinepersonell. E-postadresse: Inter tlf.nr.: 12

13 15. Kontoret Elin Haugstulen Arkiv Personal for avdeling Otta Lånekassen Kristin Hjørnevik Eksamen Kompetansebevis/ vitnemål Lånekassen Gunn Myrhaugen Skyss Økonomi Fravær Rita Marlèn Sivle 1. årslærling i Kontor- og administrasjonsfaget 13

14 16. Elevtenesta Utdanning- og yrkesrådgjevar / sosial- pedagogiske rådgjevar Torill Utgård Gunn L. Hermansen Anne Berit Brun permisjon 2014/2015 PP-rådgjevar Helserådgjevar Ådne Kvehaugen Kristin Skauge Børud Mae Iris Haarstad Kontortider finn du som oppslag på kontordørene deira. 17. Spesialundervisning Hege C. H. Moen Vibecke Irslinger Monica Løkken 14

15 18. Ansvarsområde for rådgjevarene Torill Utgård Kontaktlærer/e: 1 ST Bente Hårstad/ Eva Waaktaar-Kahrs 2ST Truls Gjefsen 3 ST Irene Hansine Storvik 3 PBY Astri Einarsen/ Karl Magnus Fauchald 1SS Lene Sørbråten 2 ISF vg2 IKT Jan Frode Lindsø 2 TRL vg2 Transport og Logistikk Morten Gunnar Plassen 2 SSS vg2 Salg, service og sikkerhet Ove Ruud 1 HOA Kirsti Olaug Myrhaug 1 HOB Anne Berit Brun 2HEA vg2 Helse- og omsorgsarbeider Lisa Resseth 2 BUA vg2 Barne- og Ungdomsarbeider Anne Mari Høie Gunn L. Hermansen Kontaktlærer/e 1 ID Britt Ingrid Teigen/ Geir Halmøy 2 IDR Eli Kallåk/ Lene Jevnheim/ Elise Flyen 3 IDR Rune Bjørnsrud/ Jarle Larsen 1 DH Vg1 Design og handverk Grethe Rudningen 1 RM Vg1 Restaurant og matfag Per Morten Myren 2 KOS Vg2 Kokk og servitørfag Jan Teigen 1 TPa Vg1 Teknikk og industriell produksjon Trond Sønsteli 1 TPb Vg1 Teknikk og industriell produksjon Hans Asbjørn Saglien 2 KJT Vg2 Kjøretøy Tore Olav Holen 15

16 Lærling Barne- og ungdomsarbeiderfag Assistentar Helene Kveen Helene Martinsen Jonsson Elin T. Furuheim Kjersti Furuli 19. Assistentar forts. Berit Hansen Ingrid A. Sletten 20. Kantina Andre Schweinsberger Laila Bekkemellem Elin Tho Anita Tangen Kantineleder/ arrangementskoordinator 16

17 21. Systemansvarlege Tor Olav B. Steinsvoll Øystein Garmo IKT- lærlingar Torbjørn Skjåk Sondre Kvernes Øyvind A. Lillesæter 22. Vaktmeistrar Bjørn Øihusom Odd Aurmo 23. Biblioteket Britt Josten May Britt Josten 17

18 24. Reinhaldarar Grete Rusten Ingrid Espe Mette Randen Synnøve Thorud Gry Gulbrandsen Renholdsleder Anne Rusten Marlén P. Sagdalen Monika Kissova Erny Volle Olav Salem Hanna 18

19 25. Pedagogisk personell Aasgaard, Ragnhild Basso, Trond Berglund, Cecilie Marie Bjørnsgård, Mari Bjørnsrud, Rune Bjørnstad, Randi Brendløkken, Per Steinar Brun, Anne Berit Carlan, Grigore Radu Dahl, Therese Marvik Einarsen, Astri Fauchald, Karl Magnus Fernandez, Jorge Ruiz Flyen, Elise Fuglum, Bård Atle Gapson, Cheerful Esi K Gjefsen, Truls Hagen, Bård Magne Halmøy, Geir Hermansen, Gunn Løland Holen, Helga Sandbu Holen, Ola Holen, Tore Olav Høie, Anne Mari Hårstad, Bente Jevnheim, Lene Kallåk, Eli Kirkestuen, Ove Knørr, Even Storødegård Larsen, Jarle 19

20 Lindsø, Jan Frode Lusæter, Even Lyngby, Trude Melle, Anita Moen, Hanna Visdal Monshaugen, Jon Myren, Per Morten Myrhaug, Kirsti Olaug Nystuen, Irene Karin P. Plassen, Morten Gunnar Resseth, Lisa Rudningen, Grete Ruud, Ove Ryen, Vigdis Margreth Røe, Ola Iver Røssum, Olav Perm. til 2015 Saglien, Hans Asbjørn Skomakerstuen, Ann Birgitt Storvik, Irene H Sønsteli, Trond Sønstenghaug, Finn Sørbråten, Lene Sørum, Margareth Teigen, Britt Ingrid. Teigen, Jan Vadet, Bjørn Valle, Knut Vorkinn, Ingrid Waaktaar-Kahrs, Eva Wolf, Dirk 20

21 21

Velkommen til Ølen vidaregåande skule

Velkommen til Ølen vidaregåande skule Informasjonshefte skuleåret 2013-2014 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2013-2014 Når august står for døra begynner det å krible litt etter å kome i gong

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Velkomen til eit nytt skuleår!

Velkomen til eit nytt skuleår! 2012-2013 Velkomen til eit nytt skuleår! Det er alltid med ei viss spenning ein møter til nytt skuleår. For dykk på 8. steget er dette overgangen til ein ny skule, og for 10. steget er dette siste året

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Berbare PC ar og

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

PORSGRUNN videregående

PORSGRUNN videregående PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok 09-10 www.porsgrunn.vgs.no Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

INFORMASJONSAVIS. frå FARNES SKULE HAUST 2014. Til heimen kjære elevar og føresette!

INFORMASJONSAVIS. frå FARNES SKULE HAUST 2014. Til heimen kjære elevar og føresette! INFORMASJONSAVIS frå FARNES SKULE HAUST 2014 Farnes skule har dette skuleåret 19 klassar, 3 avdelingar i SFO, 345 elevar og 64 tilsette. Farnes skule har to skulebygg, eitt for barnesteget og eitt for

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

HÅNDBOK FOR SKOLEÅRET 2014/15

HÅNDBOK FOR SKOLEÅRET 2014/15 HÅNDBOK FOR SKOLEÅRET 2014/ Vel møtt til et nytt skoleår side 2 Skoleinformasjon " 3 Skolens ledelse " 3 Basisgruppeoversikt " 4 Ansatte ved Melhus videregående skole 2014/20 " 5 Elevtjenesten " 8 Skoleskyss

Detaljer

Volda vidaregåande skule. Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014

Volda vidaregåande skule. Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014 Volda vidaregåande skule Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014 Kort historikk Skulen vart skipa i 1910 - Alle elevromma er pussa opp - Moderne realfagsavdeling - Flott kantine - Heilt nytt bibliotek

Detaljer

HÅNDBOK FOR SKOLEÅRET 2013/14

HÅNDBOK FOR SKOLEÅRET 2013/14 HÅNDBOK FOR SKOLEÅRET 2013/14 Vel møtt til et nytt skoleår side 2 Skoleinformasjon " 3 Skolens ledelse " 3 Basisgruppeoversikt " 4 Ansatte ved Melhus videregående skole 2013/2014 " 5 Elevtjenesten " 8

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

Steinkjer videregående skole

Steinkjer videregående skole Steinkjer videregående skole Informasjon 2015/2016 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112 Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: 74 11 45 00 E-post:

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole 0 Heimdal videregående skole Informasjonshefte skoleåret 2013 2014 www.heimdal.vgs.no 1 INNHOLD Vel møtt 2 Kort historikk 3 Skolens ledelse og administrasjon 5 Ledelsens arbeidsområder 6 Skolens styringsorganer

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2011/2012 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer