ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07"

Transkript

1 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A /10 Videregående opplæring FOS RUNDSKRIV UTLYSNING AV OPPLÆRINGSTILBUDET VEDTAK Opplæringstilbudet lyses ut i henhold til saksinnstilling. Siri Halsan Inntaksleder Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76 Siri Halsan 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. nr E post: Telefaks:

2 SAKSINNSTILLING Fastsetting av opplæringstilbudet består av 2 prosesser: Utlysning høsten 2010 og dimensjonering / vedtak om igangsetting våren Ifølge vedtak i sak i Fylkesutvalget skal vedtak om utlysning av opplæringstilbud i hovedsak fattes administrativt av fylkesopplæringssjefen (FOS). Dersom det skal opprettes nye utdanningsprogrammer i en region, skal dette imidlertid behandles av fylkesutvalget. Ifølge opplæringslova 12 4, 4. ledd skal yrkesopplæringsnemnda gi fylkeskommunen råd om tiltak i forbindelse med den årlige fastsettelsen av tilbud. Det er kommet inn forslag om nytt utdanningsprogram, Vg1 Naturbruk ved Valdres vgs. FOS ønsker å avvente en eventuell utlysning av Vg1 Naturbruk ved Valdres vgs til utredningen om Valle vgs / naturbruksopplæringen i Oppland er ferdig. Tilbudet foreslås derfor ikke lyst ut for skoleåret Avgjørelsen er tatt i forståelse med Valdres vgs. Arbeidet med utlysning av opplæringstilbud har følgende tidsplan: Høringsbrev (FOS rundskriv ) sendt videregående skoler, regionråd, opplæringskontor og ringer Høringsfrist, høringsinstans videregående skoler Sak i Yrkesopplæringsnemnda Vedtak om utlysning fattes av FOS (utsatt fra som oppgitt i FOS rundskriv i påvente av sak i FU ) Yrkesopplæringsnemnda gjorde i sak 14/10 følgende vedtak: Yrkesopplæringsnemnda har følgende innspill til sak om opplæringstilbud Yrkesopplæringsnemnda tar saken til orientering 2. Yrkesopplæringsnemnda viser til vedtak i sak 9/10 "Plassering av opplæringstilbudene for bygg og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen" som ble behandlet i ekstraordinært møte 17. september der det ble fattet følgende vedtak; "Yrkesopplæringsnemnda støtter alternativ 1 i saksinnstillingen. Alternativet forutsetter at skolene gis økonomiske rammer til å opprettholde små tilbud". Plassering av skoletilbudene for Bygg og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdal har vært ute til høring (jf. FR vedtak 488/10). Fylkesrådmann la i sak 93/10 i Fylkesutvalget fram følgende forslag til vedtak: 1. Fra og med skoleåret samles opplæringstilbudene innen bygg og anleggsteknikk ved Nord Gudbrandsdal vgs på avdeling Hjerleid. Opplæringstilbudene innen dette utdanningsprogrammet ved avdeling Lom legges ned. 2. Alternativ 3 utredes videre med hensyn til investeringsbehov og kostnader ved en eventuell samling av utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon til NGVGS avdeling Otta. 3. Vinstra vgs og Nord Gudbrandsdal vgs må arbeide videre med å finne tiltak som kan bidra til et utvidet fagsamarbeid mellom skolestedene på studiespesialiserende utdanningsprogram fra skoleåret

3 Fylkesutvalget gjorde i saken følgende vedtak: 1. Saken utsettes. 2. Fylkesutvalget oppnevner følgende som politisk arbeidsgruppe for en bredere utredning av tilbudsstrukturen i Nord og Midt Gudbrandsdal: a. Kjetil Lundemoen b. Anne Marie B. Jøranli c. Eivind Brenna 3. Arbeidsgruppen bes vurdere samlet tilbudsstruktur i Nord og Midt Gudbrandsdal, vurdere begrensninger i tilbudsparalleller, bygge opp under sterkere fagmiljøer og sikre at området i sum tilbyr et mangfold av utdanninger der en tar hensyn til regionalt arbeids og næringsliv og alt basert på kvalitet og driftsøkonomisk bæreevne. 4. Drift av videregående opplæring i Nord og Midt Gudbrandsdal skal ivaretas innenfor økonomiske rammer i RHP Arbeidsgruppen rapporterer fortløpende og legger sin innstilling fram for fylkesutvalget 1. halvår Utdanningstilbudene for Midt og Nord Gudbrandsdal for skoleåret lyses ut som før. 7. Som grunnlag for utredningsarbeidet ligger dagens skolestruktur med skolestedene Lom, Hjerleid, Otta og Vinstra fast. I utgangspunktet var det foreslått i FOS rundskriv at utlysning bygger på vedtak om dimensjonering for Det vil si at de tilbud som er vedtatt igangsatt for vil bli utlyst for med mindre de videregående skolene foreslår noe annet. Tilbud som ble utlyst for men som ikke ble vedtatt igangsatt, vil ikke bli utlyst for med mindre de videregående skolene uttrykkelig foreslår det. Nedenfor følger forslag til utlysning fra FOS. I oversikten er skyggelegging brukt slik: - Nye tilbud i forhold til tilbud vedtatt utlyst og igangsatt for Igangsatte tilbud i som ikke er foreslått utlyst for Vedtaket er i overensstemmelse med skolenes forslag med 2 unntak: 1. Vg2 Barne og ungdomsarbeider ved Lena vgs lyses ikke ut. 2. Vg1 Naturbruk ved Valdres vgs lyses ikke ut. FOS ønsker å avvente en eventuell utlysning av Vg1 Naturbruk i Valdres til utredningen om Valle vgs (naturbruksopplæringen i Oppland) er ferdig. Avgjørelsen er tatt i forståelse med Valdres vgs. Begrunnelser for disse avgjørelsene er gitt i saksinnstillingen til sak i Yrkesopplæringsnemnda Saken ligger på Velg "Aktuelt", deretter "Søk i politiske saker" og "Yrkesopplæringsnemnda". 3

4 NORD GUDBRANDSDAL VGS AVDELING HJERLEID ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/TOPPIDRETT ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/TOPPIDRETT (4 årig) TP 2 Vg2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TP 2 Vg2 KJØRETØY Vg2 KJØRETØY AVDELING LOM 4

5 AVDELING OTTA DH 1 Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK DH 2 Vg2 FRISØR Vg2 FRISØR ID 1 Vg1 IDRETTSFAG Vg1 IDRETTSFAG ID 1 Vg1 IDRETTSFAG M/TOPPIDRETT BADMINTON Vg1 IDRETTSFAG M/TOPPIDRETT BADMINTON ID 2 Vg2 IDRETTSFAG M/TOPPIDRETT BADMINTON Vg2 IDRETTSFAG M/TOPPIDRETT BADMINTON ID 3 Vg3 IDRETTSFAG M/TOPPIDRETT BADMINTON Vg3 IDRETTSFAG M/TOPPIDRETT BADMINTON ID 2 Vg2 IDRETTSFAG Vg2 IDRETTSFAG ID 3 Vg3 IDRETTSFAG Vg3 IDRETTSFAG NA 1 Vg1 NATURBRUK Vg1 NATURBRUK NA 2 Vg2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING NA 3 Vg3 NATURBRUK (STUDIEFORBEREDENDE) NA 3 Vg3 LANDBRUK PB 3 Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE RM 1 Vg1 RESTAURANT OG MATFAG Vg1 RESTAURANT OG MATFAG RM 2 Vg2 KOKK OG SERVITØRFAG Vg2 KOKK OG SERVITØRFAG SS 1 Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL SS 2 Vg2 IKT SERVICEFAG Vg2 IKT SERVICEFAG SS 2 Vg2 REISELIV SS 2 Vg2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET Vg2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET SS 2 Vg2 TRANSPORT OG LOGISTIKK Vg2 TRANSPORT OG LOGISTIKK TP 2 Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI Vg2 Bilskade, lakk og karosseri Lange tradisjoner for dette tilbudet ved skolen, ble ikke igangsatt på grunn av lav søking Vg2 Landbruk og gartnernæring Viktig for å synliggjøre mulighetene innen utdanningsprogrammet. Ble ikke igangsatt på grunn av lav søkning Vg3 Landbruk Konsekvens av vedtak om IKKE igangsetting på Vg Vg3 Naturbruk studieforberedende Viktig for å synliggjøre mulighetene innen utdanningsprogrammet. Ble ikke igangsatt på grunn av lav søkning Vg2 Reiseliv Lange tradisjoner for dette tilbudet ved skolen, ble ikke igangsatt på grunn av lav søking Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett Skolen tilbyr Studiespesialisering med toppidrett skiskyting på avdeling Hjerleid. Tilbudet tilbys som både 3 årig og 4 årig. Vg2 Industriteknologi Lange tradisjoner for dette tilbudet ved skolen, ble ikke igangsatt på grunn av lav søking 5

6 VINSTRA VGS BY 2 Vg2 KLIMA, ENERGI OG MILJØTEKNIKK BY 2 Vg2 OVERFLATETEKNIKK EL 1 Vg1 ELEKTROFAG Vg1 ELEKTROFAG EL 2 Vg2 DATA OG ELEKTRONIKK Vg2 DATA OG ELEKTRONIKK EL 2 Vg2 ELENERGI Vg2 ELENERGI EL 3 Vg3 DATAELEKTRONIKERFAGET Vg3 DATAELEKTRONIKERFAGET MD 1 Vg1 MUSIKK, DANS OG DRAMA, MUSIKK Vg1 MUSIKK, DANS OG DRAMA, MUSIKK MD 1 Vg1 MUSIKK, DANS OG DRAMA, DANS Vg1 MUSIKK, DANS OG DRAMA, DANS MD 1 Vg1 MDD MED FOLKEMUSIKK (landslinje) Vg1 MDD MED FOLKEMUSIKK (landslinje) MD 2 Vg2 DANS Vg2 DANS MD 2 Vg2 MUSIKK Vg2 MUSIKK MD 2 Vg2 FOLKEMUSIKK (landslinje) Vg2 FOLKEMUSIKK (landslinje) MD 3 Vg3 DANS Vg3 DANS MD 3 Vg3 MUSIKK Vg3 MUSIKK MD 3 Vg3 FOLKEMUSIKK (landslinje) Vg3 FOLKEMUSIKK (landslinje) MK 1 Vg1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MK 2 Vg2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MK 3 Vg3 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg3 MEDIER OG KOMMUNIKASJON PB 3 Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/LANGRENN (4 ÅRIG) Vg1 STUDIESPESIALISERING M/LANGRENN (4 ÅRIG) ST 2 Vg2 REALFAG M/LANGRENN (4 ÅRIG) Vg2 REALFAG M/LANGRENN (4 ÅRIG) ST 2 Vg2 SPRÅK, SAMF.FAG OG ØK. M/LANGRENN (4 ÅRIG) ST 3 Vg3 REALFAG M/LANGRENN (4 ÅRIG) ST 3 Vg3 SPRÅK, SAMF.FAG OG ØK. M/LANGRENN (4 ÅRIG) TP 2 Vg2 ARBEIDSMASKINER Vg2 ARBEIDSMASKINER TP 2 Vg2 KJØRETØY Vg2 KJØRETØY TP 2 Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI 3 PLANLAGT Vg3 YRKESFAG SETTES I GANG VED BEHOV PLANLAGT Vg3 YRKESFAG SETTES I GANG VED BEHOV Vg2 Klima, energi og miljøteknikk Vg2 Overflateteknikk Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/langrenn (4 årig) Vg3 Realfag m/langrenn (4 årig) Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi m/langrenn (4 årig) Behov for lærlinger. Ble ikke igangsatt på grunn av lav søkning Behov for lærlinger. Ble ikke igangsatt på grunn av lav søkning Opprettes som søkemulighet Opprettes som søkemulighet Opprettes som søkemulighet 6

7 GAUSDAL VGS ID 1 Vg1 IDRETTSFAG Vg1 IDRETTSFAG ID 2 Vg2 IDRETTSFAG Vg2 IDRETTSFAG ID 3 Vg3 IDRETTSFAG Vg3 IDRETTSFAG MK 1 Vg1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MK 2 Vg2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MK 3 Vg3 MEDIEDESIGN STUDIEFORBEREDENDE 1,5 ÅR Vg3 MEDIEDESIGN STUDIEFORBEREDENDE 1,5 ÅR MK 3 Vg3 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg3 MEDIER OG KOMMUNIKASJON NA 1 Vg1 NATURBRUK Vg1 NATURBRUK ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/TOPPIDRETT Vg1 STUDIESPESIALISERING M/TOPPIDRETT ST 2 Vg2 REALFAG M/TOPPIDRETT Vg2 REALFAG M/TOPPIDRETT ST 2 Vg2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI M/TOPPIDRETT ST 3 Vg3 REALFAG M/TOPPIDRETT ST 3 Vg3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI M/TOPPIDRETT Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett Vg3 Realfag m/toppidrett Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/toppidrett Opprettes som søkemulighet Konsekvens av vedtak om igangsetting på Vg2 Opprettes som søkemulighet MESNA VGS HS 2 Vg2 HELSESERVICEFAG Vg2 HELSESERVICEFAG HS 3 Vg3 HELSESEKRETÆR Vg3 HELSESEKRETÆR PB 3 Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE PB 4 Vg4 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE 1/2 ÅR Vg4 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE 1/2 ÅR RM 1 Vg1 RESTAURANT OG MATFAG Vg1 RESTAURANT OG MATFAG RM 2 Vg2 KOKK OG SERVITØRFAG Vg2 KOKK OG SERVITØRFAG RM 2 Vg2 MATFAG Vg2 MATFAG SS 1 Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL SS 2 Vg2 IKT SERVICEFAG Vg2 IKT SERVICEFAG SS 2 Vg2 REISELIV Vg2 REISELIV SS 2 Vg2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET Vg2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET Ingen endringer 7

8 VARGSTAD VGS BY 2 Vg2 KLIMA, ENERGI OG MILJØTEKNIKK Vg2 KLIMA, ENERGI OG MILJØTEKNIKK BY 2 Vg2 OVERFLATETEKNIKK Vg2 OVERFLATETEKNIKK DH 1 Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK DH 2 Vg2 DESIGN OG TEKSTIL Vg2 DESIGN OG TEKSTIL DH 2 Vg2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Vg2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN DH 3 Vg3 INTERIØR Vg3 INTERIØR DH 3 Vg3 UTSTILLINGSDESIGN EL 1 Vg1 ELEKTROFAG Vg1 ELEKTROFAG EL 2 Vg2 DATA OG ELEKTRONIKK Vg2 DATA OG ELEKTRONIKK EL 2 Vg2 ELENERGI Vg2 ELENERGI PB 3 Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE M/DESIGN OG HÅNDVERK ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/FORMGIVNING Vg1 STUDIESPESIALISERING M/FORMGIVNING ST 2 Vg2 FORMGIVINGSFAG ST 3 Vg3 FORMGIVINGSFAG TP 2 Vg2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI Vg2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TP 2 Vg2 KJØRETØY Vg2 KJØRETØY TP 2 Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI Vg3 Utstillingsdesign Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse med design og håndverk Vg2 Formgivingsfag Vg3 Formgivingsfag Lange tradisjoner for dette tilbudet ved skolen, ble ikke igangsatt på grunn av lav søking Ved å tilby et treårig løp innen Design og håndverk med studiespesialisering ønsker skolen å videreutvikle og gjøre utdanningsprogrammet mer attraktivt. Skolen har ledig kapasitet til å ta imot flere elever. Tilbudet skal rekruttere KUN fra programområdene innenfor Design og håndverk. Konsekvens av vedtak om igangsetting på Vg2 Konsekvens av vedtak om IKKE igangsetting på Vg2 8

9 LILLEHAMMER VGS ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/FOTBALL ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/KULTURAKTIVITET Vg1 STUDIESPESIALISERING M/KULTURAKTIVITET ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/TOPPIDRETT ST 2 Vg2 REALFAG M/ FOTBALL ST 2 Vg2 REALFAG M/KULTURAKTIVITET Vg2 REALFAG M/KULTURAKTIVITET St 2 Vg2 REALFAG M/ TOPPIDRETT ST 2 Vg2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/FOTBALL ST 2 Vg2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/KULTURAKTIVITET Vg2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/KULTURAKTIVITET St 2 Vg2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/TOPPIDRETT ST 3 Vg3 REALFAG M/FOTBALL Vg3 REALFAG M/FOTBALL ST 3 Vg3 REALFAG M/KULTURAKTIVITET Vg3 REALFAG M/KULTURAKTIVITET ST 3 Vg3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/FOTBALL Vg3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/FOTBALL ST 3 Vg3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/KULTURAKTIVITET Vg3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/KULTURAKTIVITET Vg1 Studiespesialisering m/toppidrett Vg2 Realfag m/ toppidrett Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi m/ toppidrett Skolen endrer tilbudet om Studiespesialisering m/forskjellige fordypninger innen idrett til Studiespesialisering med toppidrett Skolen endrer tilbudet om Realfag m/forskjellige fordypninger innen idrett til Realfag med toppidrett Skolen endrer tilbudet om Språk, samfunnsfag og økonomi m/forskjellige fordypninger innen idrett til Språk, samfunnsfag og økonomi med toppidrett 9

10 GJØVIK VGS BY 2 Vg2 KLIMA, ENERGI OG MILJØTEKNIKK Vg2 KLIMA, ENERGI OG MILJØTEKNIKK BY 2 Vg2 OVERFLATETEKNIKK Vg2 OVERFLATETEKNIKK DH 1 Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK DH 2 Vg2 FRISØR Vg2 FRISØR HS 2 Vg2 HUDPLEIE Vg2 HUDPLEIE HS 3 Vg3 HUDPLEIE Vg3 HUDPLEIE MD 1 Vg1 MUSIKK, DANS OG DRAMA, MUSIKK Vg1 MUSIKK, DANS OG DRAMA, MUSIKK MD 1 Vg1 MUSIKK, DANS OG DRAMA, DRAMA Vg1 MUSIKK, DANS OG DRAMA, DRAMA MD 2 Vg2 DRAMA Vg2 DRAMA MD 2 Vg2 MUSIKK Vg2 MUSIKK MD 3 Vg3 DRAMA Vg3 DRAMA MD 3 Vg3 MUSIKK Vg3 MUSIKK MK 1 Vg1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MK 2 Vg2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MK 3 Vg3 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg3 MEDIER OG KOMMUNIKASJON SS 1 Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL SS 2 Vg2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET Vg2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/FORMGIVNING Vg1 STUDIESPESIALISERING M/FORMGIVNING ST 2 Vg2 FORMGIVINGSFAG Vg2 FORMGIVINGSFAG ST 2 1 INTERNATIONAL BACCALAUREATE 1 INTERNATIONAL BACCALAUREATE ST 3 Vg3 FORMGIVINGSFAG ST 3 2 INTERNATIONAL BACCALAUREATE 2 INTERNATIONAL BACCALAUREATE Vg3 Formgivingsfag Konsekvens av vedtak om igangsetting på Vg2 10

11 VALLE VGS NA 1 Vg1 NATURBRUK Vg1 NATURBRUK NA 2 Vg2 ANLEGGSGARTNER/IDRETTSANLEGGSFAG Vg2 ANLEGGSGARTNER/IDRETTSANLEGGSFAG NA 2 Vg2 HESTE OG HOVSLAGERFAG Vg2 HESTE OG HOVSLAGERFAG NA 2 Vg2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING Vg2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING NA 2 Vg2 SKOGBRUK Vg2 SKOGBRUK NA 3 Vg3 LANDBRUK Vg3 LANDBRUK NA 3 Vg3 NATURBRUK (STUDIEFORBEREDENDE) Vg3 NATURBRUK (STUDIEFORBEREDENDE) Ingen endringer LENA VGS BY 2 Vg2 TRETEKNIKK Vg2 TRETEKNIKK DH 1 Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK DH 1 Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK M/TREARBEID Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK M/TREARBEID DH 2 Vg2 DESIGN OG TREARBEID Vg2 DESIGN OG TREARBEID DH 2 Vg2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Vg2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN DH 3 Vg3 INTERIØR Vg3 INTERIØR ID 1 Vg1 IDRETTSFAG Vg1 IDRETTSFAG ID 2 Vg2 IDRETTSFAG Vg2 IDRETTSFAG ID 3 Vg3 IDRETTSFAG Vg3 IDRETTSFAG SS 1 Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL SS 2 Vg2 TRANSPORT OG LOGISTIKK Vg2 TRANSPORT OG LOGISTIKK TP 2 Vg2 ARBEIDSMASKINER Vg2 ARBEIDSMASKINER TP 2 Vg2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI Vg2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI TP 2 Vg2 KJØRETØY Vg2 KJØRETØY Ingen endringer 11

12 RAUFOSS VGS EL 1 Vg1 ELEKTROFAG Vg1 ELEKTROFAG EL 2 Vg2 AUTOMATISERING Vg2 AUTOMATISERING EL 2 Vg2 DATA OG ELEKTRONIKK Vg2 DATA OG ELEKTRONIKK EL 2 Vg2 ELENERGI Vg2 ELENERGI EL 3 Vg3 AUTOMATISERINGSFAGET Vg3 AUTOMATISERINGSFAGET EL 3 Vg3 DATAELEKTRONIKERFAGET Vg3 DATAELEKTRONIKERFAGET HS 2 Vg2 AMBULANSEFAG Vg2 AMBULANSEFAG PB 3 Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE RM 1 Vg1 RESTAURANT OG MATFAG Vg1 RESTAURANT OG MATFAG RM 2 Vg2 KOKK OG SERVITØRFAG Vg2 KOKK OG SERVITØRFAG RM 2 Vg2 MATFAG Vg2 MATFAG ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/FOTBALL Vg1 STUDIESPESIALISERING M/FOTBALL ST 2 Vg2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI M/FOTBALL Vg2 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI M/FOTBALL ST 3 Vg3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI M/FOTBALL Vg3 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI M/FOTBALL ST 4 Vg4 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI M/FOTBALL Vg4 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI M/FOTBALL TP 1 Vg1 TAF (YRKES OG STUDIEKOMPETANSE) Vg1 TAF (YRKES OG STUDIEKOMPETANSE) TP 2 Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI TP 2 Vg2 TAF (YRKES OG STUDIEKOMPETANSE) Vg2 TAF (YRKES OG STUDIEKOMPETANSE) TP 3 Vg3 TAF (YRKES OG STUDIEKOMPETANSE) Vg3 TAF (YRKES OG STUDIEKOMPETANSE) TP 4 Vg4 TAF (YRKES OG STUDIEKOMPETANSE) Vg4 TAF (YRKES OG STUDIEKOMPETANSE) Ingen endringer 12

13 HADELAND VGS BY 2 Vg2 KLIMA, ENERGI OG MILJØTEKNIKK DH 1 Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK DH 2 Vg2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Vg2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN DH 3 Vg3 INTERIØR EL 1 Vg1 ELEKTROFAG Vg1 ELEKTROFAG EL 2 Vg2 DATA OG ELEKTRONIKK Vg2 DATA OG ELEKTRONIKK EL 3 Vg3 DATAELEKTRONIKERFAGET Vg3 DATAELEKTRONIKERFAGET ID 1 Vg1 IDRETTSFAG Vg1 IDRETTSFAG ID 2 Vg2 IDRETTSFAG Vg2 IDRETTSFAG ID 3 Vg3 IDRETTSFAG Vg3 IDRETTSFAG MK 1 Vg1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MK 2 Vg2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON MK 3 Vg3 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Vg3 MEDIER OG KOMMUNIKASJON PB 3 Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE RM 1 Vg1 RESTAURANT OG MATFAG Vg1 RESTAURANT OG MATFAG RM 2 Vg2 KOKK OG SERVITØRFAG Vg2 KOKK OG SERVITØRFAG SS 1 Vg1 SERVICE OG SAMFEDSEL Vg1 SERVICE OG SAMFEDSEL SS 2 Vg2 REISELIV Vg2 REISELIV SS 2 Vg2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET Vg2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET TP 2 Vg2 KJØRETØY Vg2 KJØRETØY TP 2 Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI Vg2 Klima, energi og miljøteknikk Vg3 Interiør Lange tradisjoner for dette tilbudet ved skolen, ble ikke igangsatt på grunn av lav søking. Er planlagt inn i ny skole Lange tradisjoner for dette tilbudet ved skolen, ble ikke igangsatt på grunn av lav søking. Er planlagt inn i ny skole 13

14 DOKKA VGS DH 1 Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK EL 1 Vg1 ELEKTROFAG Vg1 ELEKTROFAG EL 2 Vg2 ELENERGI Vg2 ELENERGI PB 3 Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE RM 1 Vg1 RESTAURANT OG MATFAG Vg1 RESTAURANT OG MATFAG SS 2 Vg2 IKT SERVICEFAG Vg2 IKT SERVICEFAG ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/KULTURAKTIVITET TP 2 Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI Vg2 INDUSTRITEKNOLOGI Vg1 Studiespesialisering m/ kulturaktivitet Skolen ønsker å lyse ut Vg1 studiespesialisering m/kulturaktivitet. FOS er i utgangspunktet positiv men finansiering av tilbudet må avklares. 14

15 VALDRES VGS DH 1 Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK Vg1 DESIGN OG HÅNDVERK EL 1 Vg1 ELEKTROFAG Vg1 ELEKTROFAG EL 2 Vg2 DATA OG ELEKTRONIKK Vg2 DATA OG ELEKTRONIKK EL 2 Vg2 ELENERGI Vg2 ELENERGI ID 1 Vg1 IDRETTSFAG Vg1 IDRETTSFAG ID 2 Vg2 IDRETTSFAG Vg2 IDRETTSFAG ID 3 Vg3 IDRETTSFAG Vg3 IDRETTSFAG PB 3 Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Vg3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE RM 1 Vg1 RESTAURANT OG MATFAG Vg1 RESTAURANT OG MATFAG RM 2 Vg2 KOKK OG SERVITØRFAG Vg2 KOKK OG SERVITØRFAG SS 1 Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL SS 2 Vg2 TRANSPORT OG LOGISTIKK ST 1 Vg1 STUDIESPESIALISERING M/KULTURAKTIVITET Vg1 STUDIESPESIALISERING M/KULTURAKTIVITET ST 2 Vg2 REALFAG M/KULTURAKTIVITET Vg2 REALFAG M/KULTURAKTIVITET ST 2 Vg2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/KULTURAKTIVITET Vg2 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/KULTURAKTIVITET ST 3 Vg3 FORMGIVINGSFAG Vg3 FORMGIVINGSFAG ST 3 Vg3 REALFAG M/KULTURAKTIVITET ST 3 Vg3 SPRÅK, SAMF. OG ØKONOMI M/KULTURAKTIVITET TP 2 Vg2 ARBEIDSMASKINER Vg2 ARBEIDSMASKINER TP 2 Vg2 KJØRETØY Vg2 KJØRETØY Vg2 Transport og logistikk Vg3 Realfag m/kulturaktivitet Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi m/ kulturaktivitet Nytt programfag: Vg1 Idrettsfag, toppidrett Akrobatisk scenekunst Behov for lærlinger. Ble ikke igangsatt på grunn av lav søkning Konsekvens av vedtak om igangsetting på Vg2 Konsekvens av vedtak om igangsetting på Vg2 Skolen ønsker å sette i gang toppidrett Akrobatisk scenekunst som programfag på Idrettsfag. Tilbudet forutsetter et samarbeid med Frikar Akademiet og Hallgrim Hansegård. Videre forutsetter oppstart av tilbudet også at Black Box inkluderes i byggeplanene ved skolen. Tilbudet lyses ikke ut spesielt siden Toppidrett er et av programfagene på Idrettsfag. 15

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 08-09 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene viser

Detaljer

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren.

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren. til videregående skoler i Oppland 07-08 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 2. mai 2014 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 2. mai 2014 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2014,2015,2016,2017 og 2018 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Bergeland videregående skole Helse og oppvekstfag 27,9 Kunst, design og arkitektur 32 Barne og ungdomsarbeider 34,4 Helsearbeiderfag 25,6 Helseservicefag 20 Kunst, design og arkitektur Apotekteknikk 22,2

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske.

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. Dale vidaregåande 1 2 31 20 1 30 36 1 13 26 2 1 15 10 1 30 23 1 12 4 3 Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 10 vg3 1 30 27 9 191 156 Eid vidaregåande 1 Design og håndverk 2 30 18 2 30 34 2 61 48

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde.

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde. SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag Bygg- og anleggsteknikk ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole PR. a REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år ID Spes.u egen gr,.

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag Dataelektronikerfaget Storsteigen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

Plan for videregående opplæring i Oppland

Plan for videregående opplæring i Oppland Plan for videregående opplæring i Oppland - Innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og næringslivets behov Vedtatt av fylkestinget 8.desember 2015 Fylkestinget fattet slikt vedtak: Innstillingen

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

FOS rundskriv Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbud for skoleåret

FOS rundskriv Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbud for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Plan for videregående opplæring i Oppland

Plan for videregående opplæring i Oppland Plan for videregående opplæring i Oppland - Innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og næringslivets behov Innhold: 1. Utdanningsprogram... 4 1.1 Bygg- og anleggsteknikk... 4 1.1.1 Videregående

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

FOS rundskriv Justeringsvedtak dimensjonering av opplæringstilbud for skoleåret

FOS rundskriv Justeringsvedtak dimensjonering av opplæringstilbud for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole, Nedre Smebyveg 3, 2870 DOKKA Erland Sandvik, Gausdal videregående skole, Postboks 33, 2649 ØSTRE GAUSDAL Åse Sletten,

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole, Nedre Smebyveg 3, 870 DOKKA Erland Sandvik, Gausdal videregående skole, Postboks 33, 649 ØSTRE GAUSDAL Åse Sletten, Gjøvik

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Vedtak om fastsatt dimensjonering for skoleåret i henhold til saksinnstilling.

Vedtak om fastsatt dimensjonering for skoleåret i henhold til saksinnstilling. Videregående opplæring FR-sak Intern Til rektor Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Åse Sletten, Gjøvik videregående skole Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

HØRING - Plassering av opplæringstilbudene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen

HØRING - Plassering av opplæringstilbudene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen Videregående opplæring Kommunene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal Vinstra vgs og Nord-Gudbrandsdal vgs Lærerorganisasjonene Regionrådene i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal Yrkesopplæringsnemnda Ungdommens

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

KARTUTSNITT GEOGRAFISK SØKERMØNSTER

KARTUTSNITT GEOGRAFISK SØKERMØNSTER KARTUTSNITT GEOGRAFISK SØKERMØNSTER Innhold Innledning forklaring til kartene... 3 HEDMARK Vg1 Bygg og anleggsteknikk 188 primærsøkere... 5 HEDMARK Vg1 Bygg og anleggsteknikk 180 elever... 6 OPPLAND Vg1

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Foreldremøte 22. og 24. januar.

Foreldremøte 22. og 24. januar. Foreldremøte 22. og 24. januar. Informasjon om videregående opplæring. Foto: Kjell Hansen Polarsirkelen videregående skolestudiestedene Mjølan, Moheia og Kongsvegen. 19.02.2018 2 Drømmeskolen Nærværsteam

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 10. desember 2015 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 10. desember 2015 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Nordskogen, Fagskolen

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. 1 12 13 Service og samferdsel. 1 16 7 Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. 1 12 13 Service og samferdsel. 1 16 7 Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 13 1 16 7 1 30 31 1 13 14 2 Automatisering 1 12 13 1 15 11 vg2 1 30 28 1 12 14 Kjemiprosess 1 12 7 3 Automatiseringsfaget 1 12 11 Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Ikke-igangsetting av klasser i de videregående skolene i Oppland skoleåret

Ikke-igangsetting av klasser i de videregående skolene i Oppland skoleåret Ikke-igangsetting av i de videregående skolene i Oppland skoleåret 2017-2018 Oversikt over som foreløpig vurderes ikke-igangsatt for skoleåret 2017-2018: VEDLEGG 2 Skole Tilbud Konklusjon Potensiell innsparing

Detaljer

Velkommen til Polarsirkelen vgs

Velkommen til Polarsirkelen vgs Velkommen til Polarsirkelen vgs Kort om Polarsirkelen vgs Ca 1150 elever. Nærmere 300 ansatte. http://www.polarsirkelen.vgs.no/skolestart/velkomstbrosjyre/ Samlokalisering! Ferdigstilt høst 2015 Areal

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer