Fra administrasjonen på sine saker; Daniel Angelstad, Silvio Krieger, Trude Engesland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra administrasjonen på sine saker; Daniel Angelstad, Silvio Krieger, Trude Engesland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland."

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: kl. 9: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (Kr F), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H), Peder Ingolf Grønnestad (Sp) Olav Eivindson (Krf) Celina Hagen (KrF) Fra administrasjonen på sine saker; Daniel Angelstad, Silvio Krieger, Trude Engesland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland. Kommunalsjef Aslak Wegge Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede. Møteprotokoll fra møtet ble godkjent. SAKSKART Side Saker til behandling 68/14 11/ Skiltplan Smiheia boligfelt 4 69/14 14/ Skiltplan Vennesla Kirke 5 70/14 14/ Skiltplan Oterstien 6 71/14 13/ Drift og Vedlikeholdsansvar for veglys 7 72/14 14/ Gnr/bnr 23/254 - Tjønnvollvegen - søknad om rammetillatelse til oppføring av enebolig i kjede med parkering i kjeller. Tiltakshaver: Øystein Myrvold 8 1

2 73/14 14/ /14 11/ /14 14/ /14 14/ Gnr/bnr 23/661 - Tjønnvoldvegen 6 - forespørsel vedr. 2- mannsbolig. Tiltakshaver: Helge Ulstein Gnr/bnr 24/126 - Ravnåsvegen søknad om fradeling av tomt til bolig med sekundærleilighet. Tiltakshaver: Gaute Ruenes Gnr/bnr 5/812 - Vigeland Bruksveg 21 - Dispensajonssøknad vedrørende bruksendring av deler av Mariknotten AS til bruk for Vennesla musikkgymnas. Søker: Mariknotten AS Gnr/bnr 5/557 - Bakhei - søknad om fradeling av tomt til enebolig /14 13/ Gnr/bnr 67/5 - Einstabland - søknad om dispensasjon 13 78/14 13/ Gnr/bnr 67/3 - Einstabland - søknad om dispensasjon 14 79/14 14/ Søknad om dispensasjon på Kvarstein gnr/bnr 2/ /14 14/ Gnr/bnr 2/8 - klagesak - søknad om omdisponering 16 81/14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 14/ Søknad om deling av landbrukseiendom - Bjørndalen, gnr/bnr 103/1 Gnr/bnr 92/4 og 92/55, Eldsnes - søknad om oppretting av ny grunneiendom og dispensasjon fra planbestemmelser Gnr/bnr 44/15 og 32, Greibesland - søknad om dispensasjon fra planbestemmelser for oppføring av nytt bolighus etter brann Gnr/bnr 11/2, Bjellåsen - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom i Vennesla kommune Gnr/bnr 52/2, Horrisland - søknad om fradeling av to boligtomter - jordloven 12 Gnr/bnr 52/2 - Horrisland - Søknad om oppretting av ny grunneiendom og dispensasjon fra LNF formål/planbestemmelser 2. gangs politisk behandling - 13/01166 Gnr/bnr 24/68 m.fl - Heisel 2 Gnr/bnr 6/1945, 1946, Revestien 1,3 og 5 - søknad om dispensasjon for 2-manns bolig

3 89/14 12/ /14 11/ /14 14/ /14 13/ Gnr/bnr 23/421 og 461 m.fl. - Bruvegen 3 og 5 m.fl. - forslag til detaljregulering. Gnr/bnr 23/315, 507, Ringvegen 1 og 3- detaljregulering Gnr/bnr 79/118 - Øvre Smiheia - forslag til detaljregulering Gnr/bnr 6/ Sentrumsvegen 41 - søknad om dispensasjon for utvidelse av Helse og Velferdssenter Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 3

4 Saker til behandling 68/14 Skiltplan Smiheia boligfelt 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Skiltplan for Smiheia Boligfelt godkjennes og sendes politiet for høring og Statens Vegvesen for skiltvedtak. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Skiltplan for Smiheia Boligfelt godkjennes og sendes politiet for høring og Statens Vegvesen for skiltvedtak. 4

5 69/14 Skiltplan Vennesla Kirke 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Skiltplan for parkeringsplasser for Vennesla kirke godkjennes og sendes politiet for høring og Statens Vegvesen for skiltvedtak. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Skiltplan for parkeringsplasser for Vennesla kirke godkjennes og sendes politiet for høring og Statens Vegvesen for skiltvedtak. 5

6 70/14 Skiltplan Oterstien 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Skiltplan for Oterstien godkjennes og sendes politiet for høring og Statens Vegvesen for skiltvedtak. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Skiltplan for Oterstien godkjennes og sendes politiet for høring og Statens Vegvesen for skiltvedtak. 6

7 71/14 Drift og Vedlikeholdsansvar for veglys 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Saken tas foreløpig til orientering og vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett og økonomiplan. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Saken tas foreløpig til orientering og vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett og økonomiplan. 7

8 72/14 Gnr/bnr 23/254 - Tjønnvollvegen - søknad om rammetillatelse til oppføring av enebolig i kjede med parkering i kjeller. Tiltakshaver: Øystein Myrvold 1 Bygg- og miljøutvalget /14 I medhold av Pbl 19 2 gis det dispensasjon på vilkår fra reguleringsbestemmelser for Moseidmoen for godkjenning av rammetillatelse for oppføring av omsøkt bolig. Vilkår: Det må foreligge bindende avtale og vegtiltak må være godkjent av vegmyndighet før byggetiltak kan behandles. Vegutbedring må være gjennomført før brukstillatelse kan gis. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt I medhold av Pbl 19 2 gis det dispensasjon på vilkår fra reguleringsbestemmelser for Moseidmoen for godkjenning av rammetillatelse for oppføring av omsøkt bolig. Vilkår: Det må foreligge bindende avtale og vegtiltak må være godkjent av vegmyndighet før byggetiltak kan behandles. Vegutbedring må være gjennomført før brukstillatelse kan gis. 8

9 73/14 Gnr/bnr 23/661 - Tjønnvoldvegen 6 - forespørsel vedr. 2- mannsbolig. Tiltakshaver: Helge Ulstein 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Bygg- og miljøutvalget gir faglig råd om å søke fradeling og byggetiltak med tilhørende søknad om dispensasjoner. Søknad må fremmes, begrunnes, nabovarsles og behandles i samsvar med krav i plan- og bygningsloven. 2 Bygg- og miljøutvalget varsler at det som vilkår for eventuell etablering av nye boenheter i tilknytning til gnr/bnr 23/30 og 661 vil bli satt krav om utbedring av vegparsell og kryss med Drivenesvegen. Det må foreligge bindende avtale og godkjenning fra vegmyndighet før byggetiltak kan behandles. Utbedring må være gjennomført før brukstillatelse kan gis. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1 Bygg- og miljøutvalget gir faglig råd om å søke fradeling og byggetiltak med tilhørende søknad om dispensasjoner. Søknad må fremmes, begrunnes, nabovarsles og behandles i samsvar med krav i plan- og bygningsloven. 2 Bygg- og miljøutvalget varsler at det som vilkår for eventuell etablering av nye boenheter i tilknytning til gnr/bnr 23/30 og 661 vil bli satt krav om utbedring av vegparsell og kryss med Drivenesvegen. Det må foreligge bindende avtale og godkjenning fra vegmyndighet før byggetiltak kan behandles. Utbedring må være gjennomført før brukstillatelse kan gis. 9

10 74/14 Gnr/bnr 24/126 - Ravnåsvegen søknad om fradeling av tomt til bolig med sekundærleilighet. Tiltakshaver: Gaute Ruenes 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Søknad om fradeling av parsell fra gnr 24, bnr 126 med formål etablering av enebolig uten tilleggsenhet innvilges med hjemmel i PBL For byggetiltaket sin del må det sendes inn vanlig byggesøknad innenfor rammene av planbestemmelsenes forutsetninger for unntak fra plankravet Følgende vilkår må tilfredsstilles før det kan gis igangsettingstillatelse for bolig: Sikring og fremtidig vedlikehold av utløpssone for stein- og snøras må tilfredsstille TEK 10, 7-3, sikkerhetsklasse S2 som anbefalt av geolog. Vilkår i Vegvesenets tillatelse må følges i den rekkefølge som nevnt i brevet. Privatrettslige forhold må være avklart. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 1 Søknad om fradeling av parsell fra gnr 24, bnr 126 med formål etablering av enebolig uten tilleggsenhet innvilges med hjemmel i PBL For byggetiltaket sin del må det sendes inn vanlig byggesøknad innenfor rammene av planbestemmelsenes forutsetninger for unntak fra plankravet Følgende vilkår må tilfredsstilles før det kan gis igangsettingstillatelse for bolig: Sikring og fremtidig vedlikehold av utløpssone for stein- og snøras må tilfredsstille TEK 10, 7-3, sikkerhetsklasse S2 som anbefalt av geolog. Vilkår i Vegvesenets tillatelse må følges i den rekkefølge som nevnt i brevet. Privatrettslige forhold må være avklart. 10

11 75/14 Gnr/bnr 5/812 - Vigeland Bruksveg 21 - Dispensajonssøknad vedrørende bruksendring av deler av Mariknotten AS til bruk for Vennesla musikkgymnas. Søker: Mariknotten AS 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Omsøkt bruksendring av deler av Mariknotten AS til skoleformål tillates ikke. Bruk av næringsbygget skal være i henhold til formålet i reguleringsplanen. 2 Vedtaket er hjemlet i pbl 19-2 og 3. Behandling i møtet: Det ble i møtet orientert om brev fra Filadelfia datert hvor det opplyses at det ikke lenger er aktuelt for Musikkgymnaset å leie lokaler hos Mariknotten AS. Steinar Holbek bekreftet telefonisk at det da ikke var aktuelt for han å opprettholde søknaden. Søknaden ble på denne bakgrunn ikke behandlet. 11

12 76/14 Gnr/bnr 5/557 - Bakhei - søknad om fradeling av tomt til enebolig. 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Bygg- og miljøutvalget innvilger på vilkår, søknad om dispensasjon etter PBL 19-2 fra reguleringsplan for Bakhei, samt fra veglovens krav til 15 m avstand fra senterlinje i kommunal veg, for fradeling av parsell på ca. 830 m² fra gnr/bnr 5/557, samt ca. 150 m 2 fra gnr/bnr 5/536. Samtidig godkjennes oppretting av ny grunneiendom på ca. 980 m 2 i henhold til PBL Vilkår: Det skal minimum være 4,5 m avstand fra senterlinje kommunal veg til mur samt 6 meter til bygg. Dispensasjon gis kun for enebolig uten tilleggsenhet. 2 Bygg- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter PBL 19-2 fra reguleringsplan for Bakhei som omsøkt når det gjelder takvinkel på bygget og høyde på mur langs kommunal veg. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1 Bygg- og miljøutvalget innvilger på vilkår, søknad om dispensasjon etter PBL 19-2 fra reguleringsplan for Bakhei, samt fra veglovens krav til 15 m avstand fra senterlinje i kommunal veg, for fradeling av parsell på ca. 830 m² fra gnr/bnr 5/557, samt ca. 150 m 2 fra gnr/bnr 5/536. Samtidig godkjennes oppretting av ny grunneiendom på ca. 980 m 2 i henhold til PBL Vilkår: Det skal minimum være 4,5 m avstand fra senterlinje kommunal veg til mur samt 6 meter til bygg. Dispensasjon gis kun for enebolig uten tilleggsenhet. 2 Bygg- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter PBL 19-2 fra reguleringsplan for Bakhei som omsøkt når det gjelder takvinkel på bygget og høyde på mur langs kommunal veg. 12

13 77/14 Gnr/bnr 67/5 - Einstabland - søknad om dispensasjon 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Vennesla kommune gir ikke dispensasjon som omsøkt på gnr. 67, bnr. 5 ved Einstablandsvannet. 2 Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven Behandling i møtet: Utvalget foretok behandling før behandling av saken. Forslag til vedtak fremsatt av Olav Eivindson (Krf) 1 Vennesla kommune gir dispensasjon som omsøkt på gnr. 67, bnr. 5 ved Einstablandsvannet. 2 Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer ( Ap, Frp, Sp, Oddvar Steinsland (Krf) mot 3 stemmer for forslag fremsatt av Olav Eivindson (Krf) (H, Olav Eivindson (Krf)) 1 Vennesla kommune gir ikke dispensasjon som omsøkt på gnr. 67, bnr. 5 ved Einstablandsvannet. 2 Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven

14 78/14 Gnr/bnr 67/3 - Einstabland - søknad om dispensasjon 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Vennesla kommune gir dispensasjon til anleggelse av ny vei på gnr. 67, bnr. 3. Det gis ikke dispensasjon til øvrige omsøkte tiltak på gnr. 67, bnr. 3 ved Einstablandsvannet. 2 Vilkår for dispensasjon til anleggelse av vei: - Det blir gitt avkjørselstillatelse fra FV 60 - Eksisterende bom fjernes Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven Behandling i møtet: Utvalget foretok behandling før behandling av saken. Forslag til vedtak fremsatt av Olav Eivindson (Krf) 1 Vennesla kommune gir dispensasjon til anleggelse av ny vei på gnr. 67, bnr. 3. Det gis dispensasjon til øvrige omsøkte tiltak på gnr. 67, bnr. 3 ved Einstablandsvannet. 2 Vilkår for dispensasjon til anleggelse av vei: - Det blir gitt avkjørselstillatelse fra FV 60 - Eksisterende bom fjernes Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer ( Ap, Frp, Sp, Oddvar Steinsland (Krf) mot 3 stemmer for forslag fremsatt av Olav Eivindson (Krf); (H, Olav Eivindson (Krf)) 1 Vennesla kommune gir dispensasjon til anleggelse av ny vei på gnr. 67, bnr. 3. Det gis ikke dispensasjon til øvrige omsøkte tiltak på gnr. 67, bnr. 3 ved Einstablandsvannet. 2 Vilkår for dispensasjon til anleggelse av vei: - Det blir gitt avkjørselstillatelse fra FV 60 - Eksisterende bom fjernes Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven

15 79/14 Søknad om dispensasjon på Kvarstein gnr/bnr 2/7 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 19-2 avslår Vennesla kommune søknad om dispensasjon for oppføring av bolig nummer to på gnr/bnr 2/7 som omsøkt. 2 Med hjemmel i Jordloven 9 gir ikke Vennesla kommune samtykke til omdisponering av dyrkbar jord på gnr/bnr 2/7 for oppsetting av bolighus. Behandling i møtet: Forslag til vedtak fremsatt av Åse Eikeland (H) 1 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 19-2 godkjenner Vennesla kommune søknad om dispensasjon for oppføring av bolig nummer to på gnr/bnr 2/7 som omsøkt på tomt ved gartneriet. Fordelene vurderes samlet sett som større enn ulempene. 2 Med hjemmel i Jordloven 9 gir Vennesla kommune samtykke til omdisponering av dyrkbar jord på gnr/bnr 2/7 for oppsetting av bolighus. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer(krf, Frp, Sp, Solveig Robstad (Ap), Geir Wehus (Ap) mot forslag framsatt av Åse Eikeland (H) 3 stemmer (H, Dzemal Martinovic (Ap)). 1 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 19-2 avslår Vennesla kommune søknad om dispensasjon for oppføring av bolig nummer to på gnr/bnr 2/7 som omsøkt. 2 Med hjemmel i Jordloven 9 gir ikke Vennesla kommune samtykke til omdisponering av dyrkbar jord på gnr/bnr 2/7 for oppsetting av bolighus. 15

16 80/14 Gnr/bnr 2/8 - klagesak - søknad om omdisponering 1 Bygg- og miljøutvalget /14 I medhold av jordlova 9, avslår Vennesla kommune søknad om omdisponering på gnr/bnr 2/8 på Kvarstein. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. I medhold av jordlova 9, avslår Vennesla kommune søknad om omdisponering på gnr/bnr 2/8 på Kvarstein. 16

17 81/14 Søknad om deling av landbrukseiendom - Bjørndalen, gnr/bnr 103/1 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Vennesla kommune tillater ikke omdisponering av 11,5 dekar dyrkbar jord på gnr/bnr 103/1, Bjørndalen. 2 Vennesla kommune avslår søknad om deling på gnr/bnr 103/1, Bjørndalen. 3 Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 9 og 12. Behandling i møtet: Utvalget foretok behandling før behandling av saken. Forslag til vedtak fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf) 1 Vennesla kommune tillater omdisponering av 11,5 dekar dyrkbar jord på gnr/bnr 103/1, Bjørndalen. 2 Vennesla kommune godkjenner søknad om deling på gnr/bnr 103/1, Bjørndalen. 3 Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 9 og Det settes som vilkår at søker har hjemmel til begge bruk før oppmåling kan rekvireres. Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf) enstemmig vedtatt. 1 Vennesla kommune tillater omdisponering av 11,5 dekar dyrkbar jord på gnr/bnr 103/1, Bjørndalen. 2 Vennesla kommune godkjenner søknad om deling på gnr/bnr 103/1, Bjørndalen. 3 Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 9 og Det settes som vilkår at søker har hjemmel til begge bruk før oppmåling kan rekvireres. 17

18 82/14 Gnr/bnr 92/4 og 92/55, Eldsnes - søknad om oppretting av ny grunneiendom og dispensasjon fra planbestemmelser 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om byggegrense langs vann og vassdrag. Vilkår er at det ikke skal anlegges privatiserende innretninger som gjerder, plattinger, brygge eller lignende på arealene mellom fritidshytte og vann. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 gis det tillatelse til oppretting av ny grunneiendom gnr/bnr 92/55, som omsøkt. Vilkår er at det kan tinglyses en bruksrett for atkomst fra offentlig veg til omsøkte eiendom. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om byggegrense langs vann og vassdrag. Vilkår er at det ikke skal anlegges privatiserende innretninger som gjerder, plattinger, brygge eller lignende på arealene mellom fritidshytte og vann. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 gis det tillatelse til oppretting av ny grunneiendom gnr/bnr 92/55, som omsøkt. Vilkår er at det kan tinglyses en bruksrett for atkomst fra offentlig veg til omsøkte eiendom. 18

19 83/14 Gnr/bnr 44/15 og 32, Greibesland - søknad om dispensasjon fra planbestemmelser for oppføring av nytt bolighus etter brann 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om maks BYA på 225 m² per enhet, som omsøkt. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om maks BYA på 225 m² per enhet, som omsøkt. 19

20 84/14 Gnr/bnr 11/2, Bjellåsen - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom i Vennesla kommune 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1. I medhold av konsesjonsloven av gis herved Katarina Mykjåland og Henrik Syvertsen, Oterstien 20, 4700 Vennesla, konsesjon for erverv av gnr. 11 bnr. 2, Bjellåsen i Vennesla kommune til en pris av kr ,-. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 1. I medhold av konsesjonsloven av gis herved Katarina Mykjåland og Henrik Syvertsen, Oterstien 20, 4700 Vennesla, konsesjon for erverv av gnr. 11 bnr. 2, Bjellåsen i Vennesla kommune til en pris av kr ,-. 20

21 85/14 Gnr/bnr 52/2, Horrisland - søknad om fradeling av to boligtomter - jordloven 12 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1. I medhold av jordloven 12 gis det ikke samtykke til fradeling av to boligtomter på inntil 1 daa. hver fra gnr/bnr 52/2, Horrisland som omsøkt. Behandling i møtet: Forslag til vedtak fremsatt av Olav Aasen (H) 1. I medhold av jordloven 12 gis det samtykke til fradeling av to boligtomter på inntil 1 daa. hver fra gnr/bnr 52/2, Horrisland som omsøkt. Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Olav Aasen (H) vedtatt med 8 stemmer (H, Krf, Frp, Sp, Solveig Robstad (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), mot rådmannens forslag 1 stemme (Geir Wehus Ap). 1. I medhold av jordloven 12 gis det samtykke til fradeling av to boligtomter på inntil 1 daa. hver fra gnr/bnr 52/2, Horrisland som omsøkt. 21

22 86/14 Gnr/bnr 52/2 - Horrisland - Søknad om oppretting av ny grunneiendom og dispensasjon fra LNF -formål/planbestemmelser 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra LNF formål som omsøkt på gnr/bnr 52/2. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 avslås søknaden om oppretting av to nye grunneiendommer på gnr/bnr 52/2 som omsøkt. Behandling i møtet: Forslag til vedtak fremsatt av Olav Aasen (H) 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknaden om dispensasjon fra LNF formål som omsøkt på gnr/bnr 52/2. Dette med begrunnelse i ønsket om å opprettholde bosetting og styrke grenda. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 godkjennes søknaden om oppretting av to nye grunneiendommer på gnr/bnr 52/2 som omsøkt. 3 Det settes følgende vilkår for godkjenningen. Det må sikres lovlig adkomst til tomtene før deling kan rekvirerers Det må sikres tilfredstillende vannkvalitet og mengde samt lovlige avløp før deling kan rekvirerers Tillatelsen faller bort dersom deling ikke er rekvirerert innen Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Olav Aasen (H) vedtatt med 8 stemmer (H, Krf, Frp, Sp, Solveig Robstad (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), mot rådmannens forslag 1 stemme (Geir Wehus Ap) 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknaden om dispensasjon fra LNF formål som omsøkt på gnr/bnr 52/2. Dette med begrunnelse i ønsket om å opprettholde bosetting og styrke grenda. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 godkjennes søknaden om oppretting av to nye grunneiendommer på gnr/bnr 52/2 som omsøkt. 3 Det settes følgende vilkår for godkjenningen. Det må sikres lovlig adkomst til tomtene før deling kan rekvireres. Det må sikres tilfredstillende vannkvalitet og mengde samt lovlige avløp før deling kan rekvirerers Tillatelsen faller bort dersom deling ikke er rekvirerert innen

23 87/14 2. gangs politisk behandling - 13/01166 Gnr/bnr 24/68 m.fl - Heisel 2 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Med hjemmel i PBL godkjenner Vennesla kommune detaljreguleringsplan med tilhørende beskrivelse, kart og bestemmelse for Heisel 2, GNR/BNR 24/68, 24/80, 220/3 og 24/1, datert 26. mai Tekniske planer skal være godkjent før utbygging starter. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 1 Med hjemmel i PBL godkjenner Vennesla kommune detaljreguleringsplan med tilhørende beskrivelse, kart og bestemmelse for Heisel 2, GNR/BNR 24/68, 24/80, 220/3 og 24/1, datert 26. mai Tekniske planer skal være godkjent før utbygging starter. 23

24 88/14 Gnr/bnr 6/1945, 1946, Revestien 1,3 og 5 - søknad om dispensasjon for 2-manns bolig. 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Bygg- og miljøutvalget innvilger dispensasjon etter PBL 19-2, fra detaljregulering for Hellåsflaten/Skådane, for endring av eneboligtomter til tomannsboligtomter på gnr/bnr 6/1945, 1946 og 1947, med begrunnelse som framkommer i rådmannens merknader. Behandling i møtet: Innspill til saken innkommet etter saksutsendelse er ettersendt medlemmene av utvalget i forkant av møtet. Dette gjelder dokumentene; 14/ tom. 10 Forslag til vedtak fremsatt av Solveig Robstad (Ap) Bygg- og miljøutvalget innvilger ikke dispensasjon etter PBL 19-2, fra detaljregulering for Hellåsflaten/Skådane, for endring av eneboligtomter til tomannsboligtomter på gnr/bnr 6/1945, 1946 og Reguleringsplanen for området er forholdsvis ny, og det vurderes som vesentlig å sikre forutsigbarhet i forhold til denne. Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Solveig Robstad (Ap) enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalget innvilger ikke dispensasjon etter PBL 19-2, fra detaljregulering for Hellåsflaten/Skådane, for endring av eneboligtomter til tomannsboligtomter på gnr/bnr 6/1945, 1946 og Reguleringsplanen for området er forholdsvis ny, og det vurderes som vesentlig å sikre forutsigbarhet i forhold til denne. 24

25 89/14 Gnr/bnr 23/421 og 461 m.fl. - Bruvegen 3 og 5 m.fl. - forslag til detaljregulering. 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Bygg- og miljøutvalget kan gi sin tilslutning til planforslag datert for Bruvegen 3 og 5 m.fl., på vilkår om at planforslag endres ved at 4. etg. fasade mot Bruvegen trekkes tilbake ca. 1 meter i forhold til 3. etg. fasade. 2 Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn når det er innsendt endret plan i samsvar med pkt. 1 i vedtaket. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1 Bygg- og miljøutvalget kan gi sin tilslutning til planforslag datert for Bruvegen 3 og 5 m.fl., på vilkår om at planforslag endres ved at 4. etg. fasade mot Bruvegen trekkes tilbake ca. 1 meter i forhold til 3. etg. fasade. 2 Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn når det er innsendt endret plan i samsvar med pkt. 1 i vedtaket. 25

26 90/14 Gnr/bnr 23/315, 507, Ringvegen 1 og 3- detaljregulering 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Bygg- og miljøutvalget vedtar å legge ut til offentlig ettersyn, detaljregulering for gnr/bnr 23/315, 507, 508 Ringvegen 1 og 3, datert Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalget vedtar å legge ut til offentlig ettersyn, detaljregulering for gnr/bnr 23/315, 507, 508 Ringvegen 1 og 3, datert

27 91/14 Gnr/bnr 79/118 - Øvre Smiheia - forslag til detaljregulering 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Bygg- og miljøutvalget legger detaljregulering for Øvre Smiheia, datert , ut til offentlig ettersyn. 2 Vedtaket er hjemlet i PBL Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 1 Bygg- og miljøutvalget legger detaljregulering for Øvre Smiheia, datert , ut til offentlig ettersyn. 2 Vedtaket er hjemlet i PBL

28 92/14 Gnr/bnr 6/ Sentrumsvegen 41 - søknad om dispensasjon for utvidelse av Helse og Velferdssenter 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Bygg- og miljøutvalget gir med hjemmel i PBL 19-2 dispensasjon på vilkår fra reguleringsplan for Vennesla sentrum, for omsøkt tiltak i rammesøknad av , om utvidelse av helse- og velferdssenter på gnr/bnr 6/1208 Sentrumsvegen 41. Vilkår: Tiltaket må justeres slik at det ikke er til hinder for realisering av kommunedelplan for sykkel og med en grøntkorridor mellom vegformål og bygg. Eventuelle parkeringsplasser innenfor bestemmelsene for frikjøpsordningen må ligge på bakkeplan. Behandling i møtet: Uttalelse til søknaden fra God Driv var sendt medlemmene i forkant av møtet. Dzemal Martinovic (Ap) fratrådte under behandling av saken som inhabil, (nabo). Forslag til vedtak fremsatt av Geir Wehus (Ap) Bygg- og miljøutvalget gir med hjemmel i PBL 19-2 ikke dispensasjon fra reguleringsplan for Vennesla sentrum, for omsøkt tiltak i rammesøknad av , om utvidelse av helse- og velferdssenter på gnr/bnr 6/1208 Sentrumsvegen 41. En eventuell realisering må skje via en detaljreguleringsplan. Ved votering fikk rådmannens forslag til vedtak 4 stemmer (Krf, H), mens vedtak fremsatt av Geir Wehus fikk 4 stemmer (Sp, Frp, Ap). Forslaget fremsatt av Geir Wehus ble dermed vedtatt med leders dobbeltstemme. Bygg- og miljøutvalget gir med hjemmel i PBL 19-2 ikke dispensasjon fra reguleringsplan for Vennesla sentrum, for omsøkt tiltak i rammesøknad av , om utvidelse av helse- og velferdssenter på gnr/bnr 6/1208 Sentrumsvegen 41. En eventuell realisering må skje via en detaljreguleringsplan. 28

29 Delegerte saker Delegerte saker tatt til orientering. 29

30 Eventuelt Daniel Svendsen orienterte i utvalget om planene for etablering av kjøpesenter nord i sentrum v/trekanten. 30

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland,

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 13:00 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) for Celina Hagen (KrF) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Trude Engesland, Rune Iveland.

Olav Eivindson (Kr F) for Celina Hagen (KrF) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Trude Engesland, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 08.05.2014 kl. 9:00 12:15 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: kl. 9:00 11:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: kl. 9:00 11:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 13.03.2014 kl. 9:00 11:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato:

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.09.2013 kl. 9:00 10:30 behandling av saker. Etter behandling av saker; var utvalget på befaring til Odderøya renseanlegg. Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035

Detaljer

Solveig Robstad (Ap), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (Kr F), Celina Hagen (Kr F), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H)

Solveig Robstad (Ap), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (Kr F), Celina Hagen (Kr F), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H) VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 11:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2012 kl. 09:00-14:30 Opplæring i Plan- og bygningslov 08.03.2012 kl. 09:00 11.30 Behandling av saker. Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode:

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Leif R. Sakariassen, Rune Iveland, Trude Engesland, Eirik Aarrestad.

Fra administrasjonen møtte: Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Leif R. Sakariassen, Rune Iveland, Trude Engesland, Eirik Aarrestad. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2013 kl. 9:00 12:30 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:35 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

Anders Føreland (Ap) for Geir Wehus. Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal,

Anders Føreland (Ap) for Geir Wehus. Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 11:55 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Dzemal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Rune Iveland.

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.02.2015 kl. 9:00 15:15 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Oddbjørn Sagedal, Jan Erik Heddeland, Eirik Aarrestad, Trude Engesland, Rune Iveland.

Fra administrasjonen på sine saker; Oddbjørn Sagedal, Jan Erik Heddeland, Eirik Aarrestad, Trude Engesland, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.05.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Nina Sotkajervi.

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Nina Sotkajervi. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 11.09.2014 kl. 9:00 12:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus

Detaljer

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.05.2010 kl. 9:00-15:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (KrF), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H)

Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (KrF), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 17.09.2015 kl. 9:00 14:45 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt

Detaljer

Ingvald R. Ingebretsen (H) for Åse Eikeland (H) Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Trude Engesland, Ingrid Sæter Konsmo

Ingvald R. Ingebretsen (H) for Åse Eikeland (H) Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Trude Engesland, Ingrid Sæter Konsmo VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 11:30 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 14.06.2012 kl. 9:00 15:15 Sted: sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 14.06.2012 kl. 9:00 15:15 Sted: sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 14.06.2012 kl. 9:00 15:15 Sted: sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt

Detaljer

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.09.2010 kl. 9:00 13:45 16.09.2010 kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede:

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) for Peder Ingolf Grønnestad (Sp)

Olav Eivindson (KrF) for Peder Ingolf Grønnestad (Sp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) og Knut Arne Løvdal (KrF) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Celina Hagen (KrF)

Olav Eivindson (KrF) og Knut Arne Løvdal (KrF) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Celina Hagen (KrF) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 04.09.2014 kl. 18:00-1935 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) og Knut Føreland (Sp) Oddvar Steinsland (KrF) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp)

Olav Eivindson (KrF) og Knut Føreland (Sp) Oddvar Steinsland (KrF) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 08.10.2015 kl. 18:00 18:20 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker: Arne Vatne, Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal. 43/12 11/01798-4 Detaljreguleringsplan for Bruvegen 1.

Fra administrasjonen møtte på sine saker: Arne Vatne, Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal. 43/12 11/01798-4 Detaljreguleringsplan for Bruvegen 1. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 19.04.2012 kl. 9:00 13.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

Inger Turid Tonstad (KrF), Solveig Robstad (Ap), Emma Martinovic (Ap) og Line Skøii Vennesland (FrP)

Inger Turid Tonstad (KrF), Solveig Robstad (Ap), Emma Martinovic (Ap) og Line Skøii Vennesland (FrP) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 26.09.2013 kl. 18:00 18.20 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F), Berit Kittelsen

Detaljer

Oddvar Steinsland (KrF), Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Line Vennesland Fraser (FrP)

Oddvar Steinsland (KrF), Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Line Vennesland Fraser (FrP) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.03.2015 kl. 18:00 20:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) og Anders Føreland (Ap) Inger Turid Tonstad (KrF) Solveig Robstad (Ap)

Olav Eivindson (KrF) og Anders Føreland (Ap) Inger Turid Tonstad (KrF) Solveig Robstad (Ap) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 15.11.2012 kl. 18:00 20:05 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 18.08.2010 kl. 9:00-13.40 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 18.08.2010 kl. 9:00-13.40 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 18.08.2010 kl. 9:00-13.40 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Bjørn Trygve Nordhagen (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Else-Lill

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 04.01.2012 kl. 09:00 13:00 05.01.2012 kl. 09:00 13:00; dagen ble brukt til gjennomgang av reglemet for utvalget, samt befaring i nedre Vennesla. Sted: Sal

Detaljer

Ketil Wiik (Frp) møtte på sak 44/13. Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Trude Engesland

Ketil Wiik (Frp) møtte på sak 44/13. Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Trude Engesland VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.05.2013 kl. 9:00 12:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus

Detaljer

Anders Føreland (Ap) for, Bjørnar Rimereit (Frp) Geir Wehus, (Ap) og Line Skøii Vennesland, (FrP)

Anders Føreland (Ap) for, Bjørnar Rimereit (Frp) Geir Wehus, (Ap) og Line Skøii Vennesland, (FrP) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 05.09.2013 kl. 18:00 19:45 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 17.08.2011 kl. 9:00-11:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 11/01583 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 17.08.2011 kl. 9:00-11:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 11/01583 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 17.08.2011 kl. 9:00-11:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 11/01583 Arkivkode: 033 Tilstede: Bjørn Trygve Nordhagen (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Tom Bjelland

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 19:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 19:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 19:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Bjørnar Rimereit (Frp)

Bjørnar Rimereit (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 31.10.2013 kl. 18:00-22:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.05.2012 kl. 18:00 21:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 31.10.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Torhild Bransdal (KrF), Line Vennesland Fraser (FrP) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp)

Torhild Bransdal (KrF), Line Vennesland Fraser (FrP) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 19.02.2015 kl. 18:00 19:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Berit Kittelsen

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) Kjetil Wiik (Frp) Oddvar Steinsland (Krf), Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (KrF) Kjetil Wiik (Frp) Oddvar Steinsland (Krf), Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 20:15 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Else-Lill Skuland (KrF), Solveig Robstad (Ap), Knut Føreland (Sp), Tor Vidar Hansen (Frp)

Else-Lill Skuland (KrF), Solveig Robstad (Ap), Knut Føreland (Sp), Tor Vidar Hansen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.05.2010 kl. 18:00 21:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H)

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 18:10 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ikke møtt Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Celina Hagen (KrF), Line Skøii Vennesland (FrP), Tor Søren Drivenes (H) og Oddbjørn Hagen (V)

Celina Hagen (KrF), Line Skøii Vennesland (FrP), Tor Søren Drivenes (H) og Oddbjørn Hagen (V) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 19:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Anne Marie Mortensen (Ap) Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Oddbjørn Sagedal og Jan Erik Heddeland

Anne Marie Mortensen (Ap) Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Oddbjørn Sagedal og Jan Erik Heddeland VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 13.01.2010 kl. 9:00-11:30 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp)

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl. 18:00 18.55 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 4

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 4 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 13:15 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Magne Hunsbedt (Frp),

Detaljer

Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP)

Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 18.06.2015 kl. 18:00-20:25 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 07.02.2013 kl. 9:00 12:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 07.02.2013 kl. 9:00 12:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.02.2013 kl. 9:00 12:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp)

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 15.01.2013 kl. 9:00 11:15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 10.11.2011 kl. 18:00 20.30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 10.11.2011 kl. 18:00 20.30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 10.11.2011 kl. 18:00 20.30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 28.01.2010 kl. 18:00 21.00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Trude Engesland. 11/50 09/01617-28 Gnr. 5, bnr. 68, Bjørkelivegen 11B - Reguleringsplan.

Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Trude Engesland. 11/50 09/01617-28 Gnr. 5, bnr. 68, Bjørkelivegen 11B - Reguleringsplan. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 04.05.2011 kl. 9:00 14:05 Sted: Sal 1 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Bjørn Trygve Nordhagen (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Else-Lill

Detaljer

Leif H. Nilsen, Arne Vatne; Ingid Konsmo, Eirik Aarrestad, Oddbjørn Sagedal

Leif H. Nilsen, Arne Vatne; Ingid Konsmo, Eirik Aarrestad, Oddbjørn Sagedal VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 14.04.2010 kl. 9:00 13.30 15.04.2010 kl. 9:00 11.30 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Bjørn Trygve Nordhagen (Ap),

Detaljer

Tommy Røinås Ingebretsen (KrF), Solveig Robstad (Ap), Olav Aasen (H) Peder Ingolf Grønnestad og Oddbjørn Hagen.

Tommy Røinås Ingebretsen (KrF), Solveig Robstad (Ap), Olav Aasen (H) Peder Ingolf Grønnestad og Oddbjørn Hagen. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 03.09.2015 kl. 18:00 20:40 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.03.2010 kl. 9:00. 11:30 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.03.2010 kl. 9:00. 11:30 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.03.2010 kl. 9:00. 11:30 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Oddvar Steinsland(KrF), Celina Hagen(KrF), Alexander Etsy Jensen(FrP), Peder Ingolf Grønnestad(Sp) og Oddbjørn Hagen(V)

Oddvar Steinsland(KrF), Celina Hagen(KrF), Alexander Etsy Jensen(FrP), Peder Ingolf Grønnestad(Sp) og Oddbjørn Hagen(V) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 19.06.2014 kl. 18:00 19:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 14.09.2011 kl. 9:00 13:30 15.09.2011 kl. 9:00 11:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 11/01583 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aslak Wegge. 54/12 11/04927-2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aslak Wegge. 54/12 11/04927-2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.09.2012 kl. 9:00 11:30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 19.05.2011 kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 19.05.2011 kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 19.05.2011 kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Torhild Bransdal (KrF), Else-Lill Skuland (KrF),

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om Agder Energi AS v/konsernsjef Tom Nysted. Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om Agder Energi AS v/konsernsjef Tom Nysted. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.05.2010 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21-23) og Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 21-22).

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21-23) og Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 21-22). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.05.2011 kl. 10.00 14.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 26.08.2014 kl. 9:00 16.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 1-2), Kommunalsjef Aslak Wegge (sak 3-5).

Andre: Rådmann Svein Skisland, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 1-2), Kommunalsjef Aslak Wegge (sak 3-5). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:45 11:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 13:00 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 13:00 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 13:00 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 37) Møteprotokoll fra møtet 07.06.2011 ble enstemmig godkjent.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 37) Møteprotokoll fra møtet 07.06.2011 ble enstemmig godkjent. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.06.2011 kl. 9:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 20.04.2010 kl. 9:00 15.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Ingrid Konsmo, Eirik Aarrestad, Rune Iveland, Eivind Mauland

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Ingrid Konsmo, Eirik Aarrestad, Rune Iveland, Eivind Mauland VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg og miljøutvalget Dato: 08..02.2012 kl. 9:00 14.10 (behandling av saker) 09.02.2012. kl. 10:00 13:00 (orientering ved Jordskifteretten samt Enhet for byggforvaltning)

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANUTVALGET Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Andre: Fra

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20)

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 09:30 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

Saker til behandling. 68/14 11/03159-7 Skiltplan Smiheia boligfelt 6. 69/14 14/01241-2 Skiltplan Vennesla Kirke 8

Saker til behandling. 68/14 11/03159-7 Skiltplan Smiheia boligfelt 6. 69/14 14/01241-2 Skiltplan Vennesla Kirke 8 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Daniel Byklum Kristensen (Frp) for Tom Bjelland, Christina Bergstøl Jacobsen (Frp) for Tor Vidar Hansen

Daniel Byklum Kristensen (Frp) for Tom Bjelland, Christina Bergstøl Jacobsen (Frp) for Tor Vidar Hansen VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 01.09.2011 kl. 18:00 18:08 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Torhild Bransdal (Kristelig folkeparti),

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 04.06.14 ble godkjent. Sak 27/14 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 11.06.2014 Etter ønske fra utvalget ble melding 11 og 18 referert. Asbjørn Leraand stilte spørsmål

Detaljer

Oddvar Steinsland (Kr F), Åse Eikeland (H). Torhild Bransdal (KrF), Line Skøii Vennesland (Frp).

Oddvar Steinsland (Kr F), Åse Eikeland (H). Torhild Bransdal (KrF), Line Skøii Vennesland (Frp). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 08.04.2014 kl. 11.15 13.00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp)

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:40 13:20. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 20.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-14:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 91/15 Til sak: PS 104/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.03.2010 Tid: 14:00-16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Diskusjon næringsarbeidet i Tynset kommune

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Diskusjon næringsarbeidet i Tynset kommune TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: Kl. 09.00 Diskusjon næringsarbeidet i Tynset kommune Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om internettstemmegivning og valgstyrets oppgaver Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

Fra administrasjonen; Eivind Mauland, Trude Engesland, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal.

Fra administrasjonen; Eivind Mauland, Trude Engesland, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 14:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om rusutfordringer v/lensmann, helse- og omsorgssjef og fagleder psykiatri. Til stede

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14 Side 2 Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 29.04.2014. Befaring på Børsøra, Lia og Myrind ble gjennomført etter sak 13/14. Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen.

Fra administrasjonen møtte: Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen. Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 18.10.2016 Møtetid: 10:00 12:30 Møtested: Hadsel rådhus - formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Sp Trude Lind Ap Margareth Bentzen

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 47/13).

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 47/13). VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 27.08.2013 kl. 9:15 11.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer