Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp)"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 8:40 13:20. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp) Peder Ingolf Grønnestad (Sp), Magne Hunsbedt (Frp) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap), Line Vennesland Fraser (FrP) og Bernt Slettedal (H) Eivind Drivenes (Sp) fikk permisjon fra møtet fra kl. 12:30 og deltok ikke på behandlingen av sak 43 og 44 samt tilleggssak. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Organisasjonssjef Heidi Engestøl (sak 32-33), økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 31-33). På sak 31 deltok Tor Ole Holbæk og Monica Smith-Tønnesen fra Kristiansand Revisjonsdistrikt. Rådmann Svein Skisland Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede på sakene På sakene var 8 representanter til stede. Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent. SAKSKART Side Saker til behandling 1

2 31/15 14/ Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3 32/15 15/ tertialrapport investering 4 33/15 15/ tertialrapport drift 6 34/15 13/ /15 11/ /15 13/ /15 13/ /15 15/ Utvidelse av Vennesla ungdomsskole - sluttrapport fra plan- og byggekomiteen Gjenoppbygging av Øvrebøhallen - sluttrapport fra plan og byggekomiteen. Utvidelse av Klokkerstua barnehage - sluttrapport fra plan- og byggekomiteen Utvidelse av Skarpengland skole - sluttrapport fra plan- og byggekomiteen Delegasjonsreglement for Vennesla kommune - revisjon /15 15/ Områderegulering Stølen 12 40/15 15/ Midlertidige ansettelser 13 41/15 15/ Bymiljøavtale Kristiansandsregionen 14 42/15 15/ Vurdering av framtidig bruk av bolig på Nesodden 15 43/15 15/ /15 15/ Høring - forslag til endring i helligdagsloven - søndagsåpne butikker. Høring planprogram, Kristiansand kommune - revisjon av kommuneplanens bestemmelser for parkering Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 31/15 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vennesla kommune stiller simpel kausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Eksportfinans. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Vennesla kommune stiller selvskyldnerkausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Kommunalbanken. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Vennesla kommune som regulerer det kausjonstekniske slik at Vennesla kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for Returkraft. 4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende avtaler. 5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret når alt det formelle er i orden. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 3

4 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Vennesla kommune stiller simpel kausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Eksportfinans. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Vennesla kommune stiller selvskyldnerkausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Kommunalbanken. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Vennesla kommune som regulerer det kausjonstekniske slik at Vennesla kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for Returkraft. 4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende avtaler. 5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret når alt det formelle er i orden. 4

5 32/15 1. tertialrapport investering 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr til orientering. 2. Låneopptak økes med kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet i henhold til finansreglementet av Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget. Behandling i møtet: Daniel Bakken (KrF) fremmet på vegne av KrF, Ap og Sp følgende forslag til nytt pkt 4: Prosjekt 9846 Ny Svømmehall: Det bevilges inntil kr ,- ekstra til fullfinansiering av boblekaret. Beløpet dekkes inn i budsjett for Ved votering ble rådmannens innstilling samt tilleggspunktet fra Daniel Bakken (KrF) enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr til orientering. 2. Låneopptak økes med kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet i henhold til finansreglementet av Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget Prosjekt 9846 Ny Svømmehall. Det bevilges inntil kr ,- ekstra til fullfinansiering av boblekaret. Beløpet dekkes inn i budsjett for

6 33/15 1. tertialrapport drift 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport pr vedrørende driftsregnskapet til orientering. 2. Det foretas budsjettendringer i samsvar med saksframlegget. Behandling i møtet: Liv Lauvsland (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Økt bevilgning til kulturuka vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett for Ved votering ble rådmannens forslag samt forslaget til Liv Lauvsland (Ap) enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret tar tertialrapport pr vedrørende driftsregnskapet til orientering. 2. Det foretas budsjettendringer i samsvar med saksframlegget. 3. Økt bevilgning til kulturuka vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett for

7 34/15 Utvidelse av Vennesla ungdomsskole - sluttrapport fra plan- og byggekomiteen 1 Plan- og økonomiutvalget /15 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Plan- og byggekomiteens sluttrapport for Vennesla ungdomsskole datert godkjennes. 2. Merforbruk i forhold til budsjett på kr ,- dekkes inn i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: 1. Plan- og byggekomiteens sluttrapport for Vennesla ungdomsskole datert godkjennes. 2. Merforbruk i forhold til budsjett på kr ,- dekkes inn i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. 7

8 35/15 Gjenoppbygging av Øvrebøhallen - sluttrapport fra plan og byggekomiteen. 1 Plan- og økonomiutvalget /15 Rådmannens forslag til vedtak: Plan- og byggekomiteens sluttrapport for Øvrebøhallen datert godkjennes. Prosjektet gjøres opp i balanse. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: Plan- og byggekomiteens sluttrapport for Øvrebøhallen datert godkjennes. Prosjektet gjøres opp i balanse. 8

9 36/15 Utvidelse av Klokkerstua barnehage - sluttrapport fra plan- og byggekomiteen 1 Plan- og økonomiutvalget /15 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Plan og økonomiutvalget godkjenner plan og byggekomiteens sluttrapport av Regnskapet er gjort opp med en besparelse på kr ,-. Disponeringen av dette vedtas i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: 1. Plan og økonomiutvalget godkjenner plan og byggekomiteens sluttrapport av Regnskapet er gjort opp med en besparelse på kr ,-. Disponeringen av dette vedtas i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. 9

10 37/15 Utvidelse av Skarpengland skole - sluttrapport fra plan- og byggekomiteen 1 Plan- og økonomiutvalget /15 Rådmannens forslag til vedtak: Plan- og byggekomiteens sluttrapport for utvidelse av Skarpengland skole datert godkjennes. Merforbruk i forhold til budsjett på kr ,- dekkes inn i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: Plan- og byggekomiteens sluttrapport for utvidelse av Skarpengland skole datert godkjennes. Merforbruk i forhold til budsjett på kr ,- dekkes inn i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. 10

11 38/15 Delegasjonsreglement for Vennesla kommune - revisjon Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til delegasjonsreglement for Vennesla kommune. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til delegasjonsreglement for Vennesla kommune. 11

12 39/15 Områderegulering Stølen 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: Vennesla kommune åpner for at Rambøll Norges AS på vegne av Bulk Eiendom AS kan varsle og igangsette områderegulering for utvikling av datalagringstjenester som omsøkt på Støleheia. Bulk Eiendom AS forutsettes å dekke plankostnader. Planarbeidet forutsettes gjennomført i tett dialog med kommunens plantjeneste og planmyndighet. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Vennesla kommune åpner for at Rambøll Norges AS på vegne av Bulk Eiendom AS kan varsle og igangsette områderegulering for utvikling av datalagringstjenester som omsøkt på Støleheia. Bulk Eiendom AS forutsettes å dekke plankostnader. Planarbeidet forutsettes gjennomført i tett dialog med kommunens plantjeneste og planmyndighet. 12

13 40/15 Midlertidige ansettelser 1 Arbeidsmiljøutvalget /15 2 Administrasjonsutvalget /15 3 Plan- og økonomiutvalget /15 4 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret påpeker viktigheten av at det i all hovedsak tilsettes i faste stillinger. 2. I de tilfeller det foreligger et permanent behov for arbeidskraft og hvor det ansettes etter ordinære kriterier skal det foretas faste ansettelser. Behandling i møtet: Liv Lauvsland (Ap) fremmet følgende forslag: Vennesla kommune som arbeidsgiver fortsetter å praktisere Arbeidsmiljølovens 14.9 om midlertidige ansettelser, slik den er pr. i dag. Ved votering ble forslaget fra Liv Lauvsland (Ap) vedtatt med 6 stemmer (KrF,Ap,Sp) mot 3 stemmer (Frp,H) for rådmannens forslag. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Vennesla kommune som arbeidsgiver fortsetter å praktisere Arbeidsmiljølovens 14.9 om midlertidige ansettelser, slik den er pr. i dag. 13

14 41/15 Bymiljøavtale Kristiansandsregionen 1 Plan- og økonomiutvalget /15 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Vennesla kommune tar notat dat statusrapport bymiljøavtale til orientering. 2 Vennesla kommune gir følgende innspill til det videre arbeidet: Det gis tilslutning til gs-stier som er tatt med i avtalen. I tillegg vurderes også gs-sti på følgende strekninger: FV 1 (Sødalsiden), FV 405 Holtevegen Granlivegen, FV 453 Snømyr Piningen, FV 66 Erkeivvegen samt separering gående/syklende Auravegen. Økt frekvens på kollektivtrafikken langs fv 1 (Sødalsiden) samt gode muligheter for overgang til andre mål enn Kr.sand sentrum. Vurdere etablering av lokaltog Vennesla Kr.sand ATP-planen videreføres i forhold til arealpolitikk. Behandling i møtet: Eivind Drivenes (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Det forutsettes fullfinansiering av gang/sykkelveg Grovane Samkom. Ved votering ble rådmannens innstilling samt tilleggsforslaget til Eivind Drivenes (Sp) enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: 1 Vennesla kommune tar notat dat statusrapport bymiljøavtale til orientering. 2 Vennesla kommune gir følgende innspill til det videre arbeidet: Det gis tilslutning til gs-stier som er tatt med i avtalen. I tillegg 14

15 vurderes også gs-sti på følgende strekninger: FV 1 (Sødalsiden), FV 405 Holtevegen Granlivegen, FV 453 Snømyr Piningen, FV 66 Erkeivvegen samt separering gående/syklende Auravegen. Økt frekvens på kollektivtrafikken langs fv 1 (Sødalsiden) samt gode muligheter for overgang til andre mål enn Kr.sand sentrum. Vurdere etablering av lokaltog Vennesla Kr.sand ATP-planen videreføres i forhold til arealpolitikk. 3 Det forutsettes fullfinansiering av gang/sykkelveg Grovane Samkom. 15

16 42/15 Vurdering av framtidig bruk av bolig på Nesodden 1 Plan- og økonomiutvalget /15 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Huset på Nesodden gnr 6, bnr 67 rives. 2 Kostnaden beregnet til kr dekkes inn i 1. tertialrapport. Behandling i møtet: Magne Hunsbeth (Frp) fremmet følgende forslag: 1. Bygget beholdes inntil videre og det bevilges inntil kr ,- til nødvendig vedlikehold for å sikre dette. 2. Kostnaden på inntil kr ,- dekkes inn i 1. tertialrapport. Ved votering ble forslaget til Magne Hunsbeth (Frp) enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: 1. Bygget beholdes inntil videre og det bevilges inntil kr ,- til nødvendig vedlikehold for å sikre dette. 2. Kostnaden på inntil kr ,- dekkes inn i 1. tertialrapport. 16

17 43/15 Høring - forslag til endring i helligdagsloven - søndagsåpne butikker. 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1 Vennesla kommune anbefaler ikke den foreslåtte endringen i Helligdagsloven. Det er ikke ønskelig å åpne opp for en generell liberalisering for å kunne tillate søndagsåpne butikker. 2 Vennesla kommune ønsker ikke at det åpnes opp for å delegere myndighet til å kunne fastsette mulighet for søndagsåpne butikker til den enkelte kommune. Helligdagsloven er et nasjonalt anliggende, og man mener ikke det er hensiktsmessig med ulikt lovverk rundt om i landet. Behandling i møtet: Alexander Etsy Jensen (Frp) fremmet følgende forslag: 1 Vennesla kommune anbefaler den foreslåtte endringen i Helligdagsloven. Det er ønskelig å åpne opp for en generell liberalisering for å kunne tillate søndagsåpne butikker. 2 Vennesla kommune ønsker ikke at det åpnes opp for å delegere myndighet til å kunne fastsette mulighet for søndagsåpne butikker til den enkelte kommune. Helligdagsloven er et nasjonalt anliggende, og man mener ikke det er hensiktsmessig med ulikt lovverk rundt om i landet. Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer (KrF,Ap,Sp,H) mot 2 stemmer (Frp) for forslaget fra Alexander Etsy Jensen (Frp). Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1 Vennesla kommune anbefaler ikke den foreslåtte endringen i Helligdagsloven. Det er ikke ønskelig å åpne opp for en generell liberalisering for å kunne tillate søndagsåpne butikker. 17

18 2 Vennesla kommune ønsker ikke at det åpnes opp for å delegere myndighet til å kunne fastsette mulighet for søndagsåpne butikker til den enkelte kommune. Helligdagsloven er et nasjonalt anliggende, og man mener ikke det er hensiktsmessig med ulikt lovverk rundt om i landet. 18

19 44/15 Høring planprogram, Kristiansand kommune - revisjon av kommuneplanens bestemmelser for parkering 1 Plan- og økonomiutvalget /15 Rådmannens forslag til vedtak: Vennesla kommune tar forslag til planprogram til orientering. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: Vennesla kommune tar forslag til planprogram til orientering. 19

20 Tilleggssak: I tillegg til saklisten ble det behandlet følgende tilleggssak: Områdereguleringsplan Sandripheia Plan- og økonomiutvalget gir sin tilslutning til at det utarbeides en områdereguleringsplan for Sandripheia slik som skissert i mail datert 6. juni 2015 fra styreleder i Sandripheia Fritidspark Eivind Drivenes. 20