Oppland Nei til EU. Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl på Mølla Hotell, Lillehammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer"

Transkript

1 Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre Holdal, Inga Marie Norderhus, Dag Seierstad, fylkesleder Kari Engebretsen, Even A. Hagen, Anne Marthe Kolbjørnshus, Morten Djupdal, Turid Thomassen, Petter Malmo

2 FORORD Mangt har skjedd i løpet av året som har gått. EU-motstanden har nådd rekordhøyder. Over 70% av den norske befolkning vil nå at Norge holder seg utenfor EU. EU opplever ei økonomisk krise med stor arbeidsløshet, kutt i velferdsordninger og privatisering av fellesskapsverdier. Dette har ført til stor sosial uro. Euroen er i dyp krise. Makt flyttes fra EU-land til EU, ved ei økende sentralisering som er preget av markedsliberalisme. Nei til EU har i utkjempet kamper om ulike direktiver som Datalagringsdirektiv, Postdirektiv og Vikarbyrådirektiv. Vi er fremdeles ikke i mål. I januar la Seierstedsutvalget fram sitt utredningsarbeide om EØS-avtalen. Nei til EU har parallelt støttet samarbeidsprosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale», som legges fram mars Resultatene av disse arbeidene må løftes inn i debatten framover. I Oppland holdt vi i fjor høst en konferanse med tema Hvordan påvirker EØS-avtalen kommunene og lokaldemokratiet. Her var foruten medlemmer, alle folkevalgte i ulike kommuner samt fylkeskommune invitert. Fylkesstyret har i disse dager besøkt Valdres og Hadeland, hvor vi har forsøkt å gjenstarte lokallag. Det ser ut til å lykkes. Styret i Oppland vil til slutt takke våre samarbeidspartnere i henholdsvis Neialliansen og fagbevegelsen for et godt samarbeid i året som har gått. Kari Engebretsen, fylkesleder

3 Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet ved leder Kari Engebretsen 2. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder, Valg av referent Valg av to protokoll underskrivere. 3. Årsmelding for 4. Regnskap Revisjonsberetning 5. Arbeidsplan 2012 og Budsjett Innkomne saker og årsmøteuttalelser. 7. Valg 8. Avslutning

4 Årsmelding Forrige Årsmøte Årsmøtet ble avholdt lørdag 12. mars på Bjørns Kro og Hotell. Det var 20 medlemmer og gjester på møtet. Gjester: Hildegunn Gjengedal, Nestleder Nei til EU Nils Brodahl, Postkom Hedmark og Oppland Årsmøtetema: Postdirektivet Nils Brodahl fra Postkom i Hedmark og Oppland orienterte om det arbeidet som er gjort til nå i forhold til postdirektivet, og hva som må gjøres i den videre prosess mot et vedtak, og spesielt fram mot landsmøtet i Ap. Årsmøtetema: EØS og «Alternativer til EØS» Nestleder i Nei til EU, Hildegunn Gjengedal holdt innledning på temaet. Prosjektet skal legge fram sin innstilling først på 2012, like etter at Europautredningen legger fram sin evaluering av EØS-avtalen. Årsmøtemiddagen.

5 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kari Engebretsen Aksel Hagen Bente Sandaker Even A. Hagen Olav Ødegård Arnfinn Storsveen Anne Marte Kolbjørnshus Gjøvik Lillehammer Øyer Otta Gjøvik Lillehammer Dokka Dag Seierstad har tiltrådt styret i kraft av å være sentralstyremedlem i Nei til EU 1. Varamedlem 2. Varamedlem 3. Varamedlem 4. Varamedlem Kari Jægersletten Ståle Hansen Petter Malmo Sigmund Andresen Vinstra Vinstra Lillehammer Lillehammer Hedmark og Oppland Nei til EU har felles regionsekretær i 100% stilling, og det er p.t Karl-Sverre Holdal. AU har bestått av Kari Engebretsen, Aksel Hagen og Karl-Sverre Holdal. Styret har i meldingsåret avholdt 8 styremøter,. I tillegg har der i nært samarbeid med lokallagene vært arrangert 2 åpne møter hvor EØS-avtalen har vært tema. Vi arrangerte en 2-dagers konferanse i oktober hvor temaet var EØS-avtalen og lokaldemokratiet. Ellers har det vært gjennomført sommerpatrulje og en høstturné i fylket. Noe av de viktigste sakene som har vært behandlet og som laget har jobbet med kan nevnes: Medlemsverving Oppland til topps i medlemsverving i Nei til EU sentralt hadde en målsetting om å nå medlemmer innen utgangen av. Dette ble etterhvert nedjustert til å opprettholde medlemstallet fra Organisasjonen har gjennom hele året hatt en fokus på dette, både med gjenverving og nyverving. Styret har også hatt et fokus på verving i Oppland, selv om en kanskje hele tiden bør bestrebe seg på å bli bedre. Det er viktig å ha et spesielt fokus på gjenverving. Men gjennom året ble det vervet 195 nye medlemmer, av disse betalte 155 sin kontigent før årsskiftet. Dette førte til at Oppland ble det beste fylket i verving av nye medlemmer, noe man kan være stolt av. En del av disse medlemmene er vervet via vervegiro fra sentralt, noe fylkene er med på gjennom å dekke utgifter for dette. Men de fleste medlemmer er vervet gjennom stand, gjennom telefonverving og ved personlig verving. Vi klarte dessverre ikke å nå målet, hverken i Oppland eller nasjonalt.

6 Totalt medlemstall pr var 1661 mot 1682 året før. Dette betyr at vi hadde en nedgang på 21 medlemmer i. Vedlagt ligger oversikt over totalt medlemstal i fylket, pr. lokallag, samt medlemsverving. Studietur til Brüssel I mai måned arrangerte Nei til EU sentralt en studietur til Brüssel. Dette var en studietur for fylkes og regionsekretærer, og tillitsvalgte i fylkene. Vi var innom bl.a EUkommisjonen, EU-parlamentet og Nord-Norges Brüsselkontor og fikk orienteringer. Vi fikk også orientering fra representant for LOkontoret i Brüssel. Fra Oppland deltok regionsekretær Karl-Sverre Holdal, fylkesleder Kari Engebretsen og styremedlem Olav Ødegård. Deltakerne fra Oppland og Hedmark, fra venstre; Kari Engebretsen, Olav Ødegård, Knut Røe og Idar Tollan.

7 Sommerpatrulje gjennom fylket I samarbeid med Nei til EU sentralt, ble det i sommer gjennomført en sommerpatrulje gjennom deler av fylket. Patruljen startet i Valdres. Hvor vi deltok med stand i 4 dager på Valdres-festivalen. En av dagene deltok Morten Djupdal, Even Hagen og Anne Marte Kolbjørnshus. Også Kari Jægersletten og et par aktivister fra Vinstra var innom standen en dag. Ellers var det en god del folk innom og fikk med seg materiell. Aktive ungdommer, fra venstre; Even A. Hagen, Anne-Marte Kolbjørnshus og Morten Djupdal Etter Valdres-festivalen gikk turen til Skjåk og Våga, og videre på denne turen deltok også Lene Ness fra Nei til EU sentralt. I Skjåk og Våga hadde vi gjennom en dag stand utenfor kjøpesenter. Turen gikk videre nedover Gudbrandsdalen hvor vi gjennom en dag hadde stand utenfor kjøpesenteret på Vinstra, samt utenfor Coop'en i Ringebu. På begge plassene hadde vi lokale aktivister med oss. Lene Ness i aksjon i Vågå

8 Neste dag gikk turen videre sørover mot Hadeland. Det hadde vi en heldagsstand utenfor et av kjøpesentrene i Gran. Her deltok Marianne Trøyflat Granheim fra sentralt, samt fylkesleder Kari Engebretsen. Regionsekretæren hadde hovedansvaret, og deltok under hele sommerpatruljen. Vi traff mye folk under hele patruljen, kom i prat med mange, og vervet noen nye medlemmer. Folk var begeistret over at vi er synlige ute i fylket. Bilde til høyre, Marianne og Kari på stand på Gran Stands og Martna turné i Hedmark og Oppland Sammens med regionsekretæren ble det mellom begge fylkeslagene planlagt en turné i begge fylkene med utgangspunkt i å delta på stands, martnaer og andre arrangementer. Dette ble så en realitet hvor turnéen gikk i månedskiftet september og oktober. I en innleid bobil fullastet med utstyr og materiell reiste regionsekretæren rundt i begge fylker og hadde mange lokale aktivister med underveis. Turen startet opp gjennom Gudbrandsdalen med stands på Vinstra og i Ringebu, vi hadde sammens med lokallaget i Nord-Fron et åpent møte på Vinstra. Videre med deltakelse på Otta Martn, for deretter å dra opp gjennom Østerdalen hvor et åpent møte om EØS-avtalen ble avholdt. Turnéen ble avsluttet med deltakelse på Tynset Martn. Stand på Vinstra Her hadde vi en heldagsstand utenfor Per Gynt-senteret på Vinstra. Lokallaget stille med mange aktivister. Mange folk var innom standen, og det gikk unna på varme vafler og kaffen, noe som var veldig populært og trakk ekstra med folk til standen. Det ble vervet noen medlemmer også. Mange aktive medlemmer i Nord-Fron i aksjon på Vinstra. Kari steiker vafler.

9 Stand i Ringebu Her hadde vi stand utenfor Coop'en i Ringebu. Kontaktperson i Sør-Fron og Ringebu, Bård Valberg, hadde lagt til rette for stand her. Fylkesstyremedlem fra Nord-Fron, Kari Jægersletten deltok også. Det ble servert kaffe og kake til folk som var innom, samt delt ut en del materiell På kort tid ble det vervet 7-8 nye medlemmer. Kari Jægersletten og Bård Valberg i samtale med folk som var innom standen for en prat og kaffe Otta Martn En stund så det ut til at det ikke ble noe av Otta Martn, da tidligere arrangør avlyste det hele. Men på kort tid, tok næringsforeningen grep og fikk stablet på bena en «Ny OttaMartn». Hele arrangementet ble flyttet tilbake til sentrum, der hvor det opprinnelig hadde vært arrangert. Det ble en veldig suksess, og det var rundt 100 utstillere som deltok. Og under hele arrangementet hadde vi værgudene med oss, men sol hver dag. Gjennom hele Martn serverte vi kaffe og vafler/kaker, samt delte ut mye materiell. Mange var innom standen vår og ga også utrykk for glede over vår deltakelse og at vi syntes ute i fylket. Iløpet av Martn så ble det vervet mellom 15 og 20 nye medlemmer. Fra lokallaget deltok Ragnhild Næprud, Kjell Madsen og Inga Norderhus.

10 Kjell Madsen i samtale med Eva-Marie Mathisen som var innom og besøkte standen på Otta Martn Seminar om EØS-avtalen og lokaldemokatiet Seminaret ble avholdt i samarbeid med Hedmark Nei til EU, og ble avholdt på Lillehammer oktober. Seminaret hadde som tema; Hvordan påhvirker EØSavtalen kommunene og lokaldemokratiet? - med fokus på EØS-avtalens innhold og Alternativer til dagens EØS-avtale. Seminaret hadde som målgruppe både medlemmer og lokale folkevalgte i kommuner og fylker. Det ble sendt ut informasjon til mesteparten av de folkevalgte i begge fylker, men responsen var utrolig skuffende. Av de ca 30 deltakerne var de aller fleste egne tillitsvalgte i begge fylker. Noen av de, er jo i tillegg også folkevalgte i kommuner/fylker. Til seminaret hadde vi veldig gode innledere, Heming Olaussen, leder i Nei til EU, Mette Nord, nestleder i Fagforbundet, vår egen Dag Seierstad, Jan Olav Andresen, leder i «Alternativer til dagens EØS-avtale og varaordfører i Elverum, Arnfinn Uthus. Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord

11 Postdirektivet Postdirektivet har delvis vært i fokus i, men vi la jo ned et betydelig arbeid på dette gjennom Men vi har gjennom egne og lokale tillitsvalgte bidratt til at kommunestyrerepresentanter i noen kommuner har fremmet saken i kommunestyrene, hvor bl.a følgende kommuner har avgitt uttalelse mot EUs 3. postdirektiv, Etnedal, Vestre Slidre, Nord-Fron og Gjøvik. Disse kommuner, har sammen med bondeorganisasjoner, partier, fagbevegelsen og mange andre lagt press på regjeringen for å si nei til EUs 3. postdirektiv. Direktivet kunne satt all postombæring ut på anbud, og skadet næringsliv, sysselsetting, billig postombæring og avisdistribusjon over hele landet. Ettersom at både SV og SP på et tidlig tidspunkt, var det AP som var det avgjørende i forhold til regjeringens endelige standpunkt. Postansattes forbund, Postcom og mange lokale og sentrale AP-folk, jobbet veldig godt opp mot AP og landsmøtet. Saken ble av flere fylkeslag i AP fremmet overfor landsmøtet, så det var klart at saken kom til å avgjøres på Aps landsmøte våren. Fram mot landsmøtet gjorde det ene fylkeslaget etter det andre vedtak om veto mot postdirektivet. I forkant av landsmøtet hadde hele 17 fylkeslag sagt nei til postdirektivet. Men spenningen varte gjennom det meste av landsmøtet, ettersom ledelsen i partiet ikke ønsket et veto, men jobbet for et kompromiss i saken. Men under avstemningen siste dag, ble det med overveldende flertall bestemt at AP skulle legge ned veto mot postdirektivet. En tid etter landsmøtet, bestemte regjeringen seg for at Norge skulle bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot EUs 3. postdirektiv. Norges første veto var et faktum. Vikarbyrådirektivet. Også i har laget hatt fokus på Vikarbyrådirektivet. Sekretariatet i LO ga en positiv høringsuttalelse tidlig på året. Men etterhvert som det kom mere kunnskap på bordet, gjorde det ene forbund etter det andre vedtak om at det måtte legges ned veto mot direktivet. Etter at de ulike forbund hadde gjort vedtak, fattet et LO et enstemmig vedtak om at regjeringen måtte bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktivet. SV hadde på et tidlig tidspunkt gjort vedtak om at reservasjonsretten måtte benyttes mot dette direktivet. Aps stortingsgruppe fattet vedtak om å gå inn for direktivet. SP har vist sin motstand, men utsatte behandlingen, og har nylig vedtatt at også de går inn for å benytte reservasjonsretten. 18. januar 2012 gikk en rekke forbund ut i politisk streik mot innføringen av vikarbyrådirektivet. I Oslo var det en stor markering på Youngstorget og demonstrasjon utenor Stortinget.

12 Rundt om i landet var det også mange demonstrasjoner og markeringer, og her i Oppland var det slike markeringer på bl.a Raufoss og Gjøvik. På Gjøvik holdt fylkesleder Kari Engebretsen og styremedlem Olav Ødegård appeller. Etter at Aps stortingsgruppe gjorde sitt vedtak, har en rekke lokale AP-lag fulgt opp oppfordringen fra en samlet fagbevegelse, og gjort vedtak om at regjeringen må benytte reservasjonsretten. Spenningen står og faller på om AP er villig til å snu i denne saken. Lokallag med åpne møter Gjennom året har lokallagene i Nord-Fron og Gjøvik og Toten Nei til EU i samarbeid med fylkeslaget arrangert åpne møter. På begge plassene var EØS-avtalen og lokaldemokratiet tema. I NordFron ble det åpne møtet arrangert i kombinasjon med lokallagets årsmøte. Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, innledet til debatt. Møtet i samarbeid med Gjøvik og Toten Nei til EU, ble arrangert på Hoff Gjestgiveri, Østre Toten. Tema: Hvordan påvirker EU lokaldemokratiet? Spesialrådgiver Helene Bank fra For Velferdsstaten innledet i tillegg til ordførerne i Gjøvik og Østre, og varaordfører i Vestre Toten. Møtet var veldig godt besøkt. Både i innleggene og gjennom debatten ga ordførerne klart uttrykk for at kunnskapen og EØSavtalen og dens påvirkning på lokaldemokratiet var mangelfull. Kunnskaps bygging på EØS-avtalen er svært viktig. Ordfører i Gjøvik, Bjørn Illberg, innledet på møtet i Østre Toten. Landskonferanse, seminarer, rådsmøter og fylkesleder-møter Flere av Opplands tillitsvalgte har deltatt på de ulike samlingene som har vært arrangert av Nei til EU sentralt. Deltakelsen på slike samlinger er svært viktig for det arbeidet som gjøres ute i fylkene, og skaper inspirasjon for ekstra innsats.

13 Landsmøtet Landsmøtet ble avholdt i Molde den november. Hovedtema på landsmøtet var EØS og Alternativer til EØS. Oppland stilte med en fulltallig delegasjon ledet av Kari Engebretsen. Heming Olaussen (bildet) ble gjenvalgt som leder. Hildegunn Gjengedal ble gjenvalgt som nestleder. Britt Tønne Haugan ble valgt som ny nestleder. Jens Kihl ble valgt som nytt AU-medlem. Andre fra Oppland i styret: Tale Marte Dæhlen, styremedlem, fra Hadeland men studerer/jobber i Oslo. Marte Gustad Iversen, styremedlem, fra Toten og er leder i Ungdom mot EU. Dag Seierstad, varamedlem til styret, fra Lillehammer Deltakere fra Oppland på landsmøtet var følgende: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre Holdal, Inga Marie Norderhus, Dag Seierstad, fylkesleder Kari Engebretsen, Even A. Hagen, Anne Marthe Kolbjørnshus, Morten Djupdal, Turid Thomassen, Petter Malmo. UD-søknader Ut fra vedtak er det følgende søknader utarbeidet og innsendt: 1. EØS-avtalens innhold. En eller to-dagers seminar. Budsjett kr ,Søknadsbeløp kr ,2. Vikarbyrådirektivets innvirkning på arbeids og næringslivet. Budsjett kr ,Søknadsbeløp kr ,3. EØS-avtalens nødvendighet for Opplands eksportnæringer? Budsjett kr ,Søknadsbeløp kr ,Vi har som håp om at vi får innvilget en av søknadene, da det er stor pågang på midlene som departementet utlyser til slike prosjekter.

14 Mediearbeid Fylkeslaget har ved ulike anledninger prøvd å komme til i avisene med ulike pressemeldinger og forhandsomtaler. Dette er ikke noen enkel oppgave, men av og til har vi lykkes med at media tar dette inn. Leserbrev er en effektiv måte å nå publikum på, og avisene tar leserbrev mye oftere inn enn pressemeldinger. En rekke tillitsvalgte rundt i fylket har vært svært aktive på det, og noen av de leserbrev som er registrert kan nevnes: Vetotrussel mot EU-direktiv Ja til personvern nei til DLD! Bakveien inn i EU Strømregninga Veto mot EU s Postdirektiv En fantastisk seier Norge må bruke vetoretten, Hellas den greske tragedie Krisen i Euroland EU, EØS og direktivene Veto mot vikarbyrådirektivet Høyt spill om EØS-avtalen Vikarbyrådirektivet Si nei du også Vikarbyrådirektivet Kampanjedatoer 9. og 18. januar Representasjoner Fylkeslaget har v/ regionsekretær Karl-Sverre Holdal vært representert på felles årskonferanse og årsmøter i Oppland, Hedmark og Buskerud Bonde og Småbrukerlag. Konferansen foregikk på Gjøvik. Der ble det holdt stand og hilsningstale fra fylkeslaget. Norges Bondelag avholdt landsmøte på Lillehammer i juni. Fylkeslaget var representert der med stand, og regionsekretær Karl-Sverre Holdal og Lene Ness fra Nei til EU sentralt deltok.

15 Oppland Nei til EU Regnskap Resultatregnskap Budsjett 2010 Inntekter Kontingenter/gaver fra enkeltpersoner Gaver fra lag/foreninger ) 0 Sum driftsinntekter Utgifter Lønnsutgifter Kostnader lokaler Annonser Telefon og porto Møter og reiser Bevilgninger og gaver Markedsføring, deltakelse stand Støtte lokallag Renteugifter ) ) ) ) 59 Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter Årsoverskudd/-underskudd Regnskap : 1) Kontingent kr ,- faste gaver kr 4.716,2) Lønnsutgifter for perioden mai-desember ) Nei til EU's historieprosjekt og støtte til Lisboatraktaten, honorar og gaver ved EØS-seminar. 4) Utgifter til stand på bl.a. Gjøvik-Marken og Otta-Martnan og sommerturne Gudbrandsdalen 5) Støtte til Gjøvik-Toten lokallag Regnskap 2010: 1) Kontingent kr ,- faste gaver kr ) Lønnsutgifter for perioden mai-desember ) Nei til EU's historieprosjekt og støtte til Heimsyn Island, gaver til avtroppende tillitsvalgte. 4) Utgifter til stand på bl.a. Gjøvik-Marken og Otta-Martnan 5) Støtte til Nord-Fron lokallag

16 Oppland Nei til EU Regnskap Balanse Egenkapital Underskudd Utestående fordringer Egenkapital Saldo brukskonto Saldo sparekonto Sum bankkonti

17

18 Forslag til budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 Inntekter Kontingenter/gaver fra enkeltpersoner Gaver fra lag/foreninger Sum driftsinntekter Utgifter Lønnsutgifter Kostnader lokaler Annonser Telefon og porto Møter og reiser Bevilgninger og gaver Markedsføring, deltakelse stand Støtte lokallag Renteugifter 53 Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter Årsoverskudd/-underskudd

19 Fylkeslag Oppland Nei til EU Lid Lagsnamn Betalande medlemer Gjeldande år 0501 Lillehammer Nei til EU Gjøvik - Toten Nei til EU Dovre Nei til EU Lesja Nei til EU Skjåk Nei til EU Lom Nei til EU Vågå Nei til EU Nord-Fron Nei til EU 0517 Sel og Heidal Nei til EU Sør-Fron Nei til EU Ringebu Nei til EU Øyer - Tretten Nei til EU Gausdal Nei til EU Jevnaker Nei til EU Gran - Lunner Nei til EU Søndre Land Nei til EU Nordre Land Nei til EU Valdres Nei til EU Utmeldte som har betalt: 6 Oppsummering for Oppland Nei til EU (18 lokallag) Sum 1661

20 Oversyn over nye medlemer Fylkesvis oversikt: Alle nyvervingar Betalande nyvervingar Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Studentar mot EU Andre betalande 109 betalande 93 betalande 119 betalande 155 betalande 92 betalande 68 betalande 56 betalande 51 betalande 46 betalande 130 betalande 100 betalande 150 betalande 150 betalande 116 betalande 89 betalande 104 betalande 57 betalande 23 betalande 29 betalande 1 betalande Samla nyvervingar betalande

21 Fylkeslag Oppland Nei til EU Lid Lagsnamn Medlemstal 0501 Lillehammer Nei til EU Betalande medlemergjeldande år Dovre Nei til EU Lesja Nei til EU Skjåk Nei til EU Lom Nei til EU Vågå Nei til EU Nord-Fron Nei til EU Sel og Heidal Nei til EU Sør-Fron Nei til EU Ringebu Nei til EU Øyer - Tretten Nei til EU Gausdal Nei til EU Jevnaker Nei til EU Gran - Lunner Nei til EU Søndre Land Nei til EU Nordre Land Nei til EU Gjøvik - Toten Nei til EU 0550 Valdres Nei til EU Oppsummering for Oppland Nei til EU (18 lokallag) Sum

22 Maleriet av Rolf Groven "Sorrya Euroia" (fritt etter Kittelsen)

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Oppland Nei til EU. Fra venstre: sentralstyremedlem Eivind Brenna, regionssekretær

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum Hedmark Nei til EU Årsmelding 2010 Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum Deler av fylkesstyret, bak fra venstre: Kjell Bjørseth, Olav Horten, Knut Røe. Foran fra venstre: Rigmor

Detaljer

Årsmøte 2017 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2017 Oppland Nei til EU Årsmøte 2017 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 1. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2016. Bak fra venstre: Terje Enger (observatør) Kai Werner Evensen, Dag Seierstad, Marit

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2012. Årsmøte lørdag 9. mars 2013 kl 11.00 på Mølla Hotel, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2012. Årsmøte lørdag 9. mars 2013 kl 11.00 på Mølla Hotel, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding 212 Årsmøte lørdag 9. mars 213 kl 11. på Mølla Hotel, Lillehammer Oppland Nei til EUs landsmøtedelegasjon. Foto: Nei til EU Fra venstre: Karl-Sverre Holdal, regionsekretær,

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 24. mars 2012 kl 11.00 på Elgstua Gjestgiveri, Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 24. mars 2012 kl 11.00 på Elgstua Gjestgiveri, Elverum Hedmark Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 24. mars 2012 kl 11.00 på Elgstua Gjestgiveri, Elverum Hedmarkinger på Nei til EUs landsmøte. Bak fra venstre:, Knut Røe, Idar Tollan og Per Rønning. Foran

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Årsmøte Hordaland Nei til EU

Årsmøte Hordaland Nei til EU Årsmøte Hordaland Nei til EU På Sentralbadet Litteraturhus, Odda, fredag 4. mars 2016 Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2015 Bak fra venstre: Toril Mongstad, Gunnar Rutle,

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011 Oppland Sau og Geit - Regionmøter 10-11-12 jan 2011 Faktatall om småfenæringa i Oppland Orientering om FKTgjennomførte tiltak i 2010, aktuelle tiltak i 2011 Oppland innlandsfylke med store utmarksressurser.

Detaljer

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 - Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 1. Innledning Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallagene når det gjelder politisk og organisatorisk aktivitet i arbeidsåret. 2016 er et

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmøte lørdag 20. februar kl på Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmøte lørdag 20. februar kl på Elverum Hedmark Nei til EU Årsmøte lørdag 20. februar kl 11.00 på Elverum Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Hedmark Nei til EU. Fra venstre: Regionssekretær Karl-Sverre Holdal, fylkesleder Merete Furuberg, Ole Jan

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl 11.00 på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte 2012. Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre

Detaljer

Årsmøte Hedmark Nei til EU

Årsmøte Hedmark Nei til EU Årsmøte Hedmark Nei til EU Lørdag 25. februar 2017 Hedmark Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2016 Bak fra venstre: Lars Erik Hyllvang, Ludvig Bjerke-Narud og Per Martin Sandtrøen.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Medlemsorientering fra Oppland Nei til EU Nr. 1 - Feb. 2013 Innkalling til Årsmøte Oppland Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 9. mars kl. 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer. Møterom: Møllaloftet,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Årsmøte 2015 8. Valg

Årsmøte 2015 8. Valg . Valg 0 Valgnemnda for denne årsmøteperiode har bestått av:, GSK, Utdanningsforbundet Vestre Toten Halvard Fredheim, VGO, Utdanningsforbundet Lillehammer Eyvor Jahren, GSK, Utdanningsforbundet Jevnaker

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Årsmøte Hordaland Nei til EU

Årsmøte Hordaland Nei til EU Årsmøte Hordaland Nei til EU På Sentralbadet Litteraturhus, Odda, fredag 4. mars 2016 Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2015 Bak fra venstre: Toril Mongstad, Gunnar Rutle,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Vi har de elevene vi har

Vi har de elevene vi har Vi har de elevene vi har Ungdomsskolekonferanse Gyldendal 28. oktober 2011 Jarl Inge Wærness www.laeringslaben.no Tre mål for kvalitet i opplæringen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Paul Chaffey, Statssekretær Fylkesmannen i Oppland, Fagernes, 01.11.17 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Kommunereform i Oppland Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 SOSIALISTISK VENSTREPARTI I OPPLAND

ÅRSMELDING 2011 SOSIALISTISK VENSTREPARTI I OPPLAND ÅRSMELDING 2011 SOSIALISTISK VENSTREPARTI I OPPLAND INNHOLD: Fylkesstyret 2011 Representasjon i diverse styrer og utvalg Organisasjonen Møter og aktiviteter Valgkampen 2011 Økonomi og drift 1 S i d e FYLKESSTYRET

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2015 er nå avviklet. Nedenfor vises Dagsorden med utfall av avstemningen. DAGSORDEN: 1. Årsberetning 2014-2015 2. Regnskap 2014-2015 3. Oppfølging

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Beretning for Oppland SV 2015

Beretning for Oppland SV 2015 Beretning for Oppland SV 2015 Organisasjon Fylkespartiet I løpet av 2015 jobbet fylkespartiet mye med å forberede og gjennomføre valgkampen i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget. Lokallagene

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Protokoll fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland Comfort Hotel Hunderfossen, 16. januar 1999 2 Protokoll fra konstituerende årsmøte for NJFF-Oppland, avholdt på

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Årsmøte Hordaland Nei til EU

Årsmøte Hordaland Nei til EU Årsmøte Hordaland Nei til EU Best Western Plus Hotell Hordaheimen, Bergen fredag 17. februar 2017 Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2016 Bak fra venstre: Gunnar Rutle,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer