Oppland Nei til EU. Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl på Mølla Hotell, Lillehammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer"

Transkript

1 Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre Holdal, Inga Marie Norderhus, Dag Seierstad, fylkesleder Kari Engebretsen, Even A. Hagen, Anne Marthe Kolbjørnshus, Morten Djupdal, Turid Thomassen, Petter Malmo

2 FORORD Mangt har skjedd i løpet av året som har gått. EU-motstanden har nådd rekordhøyder. Over 70% av den norske befolkning vil nå at Norge holder seg utenfor EU. EU opplever ei økonomisk krise med stor arbeidsløshet, kutt i velferdsordninger og privatisering av fellesskapsverdier. Dette har ført til stor sosial uro. Euroen er i dyp krise. Makt flyttes fra EU-land til EU, ved ei økende sentralisering som er preget av markedsliberalisme. Nei til EU har i utkjempet kamper om ulike direktiver som Datalagringsdirektiv, Postdirektiv og Vikarbyrådirektiv. Vi er fremdeles ikke i mål. I januar la Seierstedsutvalget fram sitt utredningsarbeide om EØS-avtalen. Nei til EU har parallelt støttet samarbeidsprosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale», som legges fram mars Resultatene av disse arbeidene må løftes inn i debatten framover. I Oppland holdt vi i fjor høst en konferanse med tema Hvordan påvirker EØS-avtalen kommunene og lokaldemokratiet. Her var foruten medlemmer, alle folkevalgte i ulike kommuner samt fylkeskommune invitert. Fylkesstyret har i disse dager besøkt Valdres og Hadeland, hvor vi har forsøkt å gjenstarte lokallag. Det ser ut til å lykkes. Styret i Oppland vil til slutt takke våre samarbeidspartnere i henholdsvis Neialliansen og fagbevegelsen for et godt samarbeid i året som har gått. Kari Engebretsen, fylkesleder

3 Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet ved leder Kari Engebretsen 2. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder, Valg av referent Valg av to protokoll underskrivere. 3. Årsmelding for 4. Regnskap Revisjonsberetning 5. Arbeidsplan 2012 og Budsjett Innkomne saker og årsmøteuttalelser. 7. Valg 8. Avslutning

4 Årsmelding Forrige Årsmøte Årsmøtet ble avholdt lørdag 12. mars på Bjørns Kro og Hotell. Det var 20 medlemmer og gjester på møtet. Gjester: Hildegunn Gjengedal, Nestleder Nei til EU Nils Brodahl, Postkom Hedmark og Oppland Årsmøtetema: Postdirektivet Nils Brodahl fra Postkom i Hedmark og Oppland orienterte om det arbeidet som er gjort til nå i forhold til postdirektivet, og hva som må gjøres i den videre prosess mot et vedtak, og spesielt fram mot landsmøtet i Ap. Årsmøtetema: EØS og «Alternativer til EØS» Nestleder i Nei til EU, Hildegunn Gjengedal holdt innledning på temaet. Prosjektet skal legge fram sin innstilling først på 2012, like etter at Europautredningen legger fram sin evaluering av EØS-avtalen. Årsmøtemiddagen.

5 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kari Engebretsen Aksel Hagen Bente Sandaker Even A. Hagen Olav Ødegård Arnfinn Storsveen Anne Marte Kolbjørnshus Gjøvik Lillehammer Øyer Otta Gjøvik Lillehammer Dokka Dag Seierstad har tiltrådt styret i kraft av å være sentralstyremedlem i Nei til EU 1. Varamedlem 2. Varamedlem 3. Varamedlem 4. Varamedlem Kari Jægersletten Ståle Hansen Petter Malmo Sigmund Andresen Vinstra Vinstra Lillehammer Lillehammer Hedmark og Oppland Nei til EU har felles regionsekretær i 100% stilling, og det er p.t Karl-Sverre Holdal. AU har bestått av Kari Engebretsen, Aksel Hagen og Karl-Sverre Holdal. Styret har i meldingsåret avholdt 8 styremøter,. I tillegg har der i nært samarbeid med lokallagene vært arrangert 2 åpne møter hvor EØS-avtalen har vært tema. Vi arrangerte en 2-dagers konferanse i oktober hvor temaet var EØS-avtalen og lokaldemokratiet. Ellers har det vært gjennomført sommerpatrulje og en høstturné i fylket. Noe av de viktigste sakene som har vært behandlet og som laget har jobbet med kan nevnes: Medlemsverving Oppland til topps i medlemsverving i Nei til EU sentralt hadde en målsetting om å nå medlemmer innen utgangen av. Dette ble etterhvert nedjustert til å opprettholde medlemstallet fra Organisasjonen har gjennom hele året hatt en fokus på dette, både med gjenverving og nyverving. Styret har også hatt et fokus på verving i Oppland, selv om en kanskje hele tiden bør bestrebe seg på å bli bedre. Det er viktig å ha et spesielt fokus på gjenverving. Men gjennom året ble det vervet 195 nye medlemmer, av disse betalte 155 sin kontigent før årsskiftet. Dette førte til at Oppland ble det beste fylket i verving av nye medlemmer, noe man kan være stolt av. En del av disse medlemmene er vervet via vervegiro fra sentralt, noe fylkene er med på gjennom å dekke utgifter for dette. Men de fleste medlemmer er vervet gjennom stand, gjennom telefonverving og ved personlig verving. Vi klarte dessverre ikke å nå målet, hverken i Oppland eller nasjonalt.

6 Totalt medlemstall pr var 1661 mot 1682 året før. Dette betyr at vi hadde en nedgang på 21 medlemmer i. Vedlagt ligger oversikt over totalt medlemstal i fylket, pr. lokallag, samt medlemsverving. Studietur til Brüssel I mai måned arrangerte Nei til EU sentralt en studietur til Brüssel. Dette var en studietur for fylkes og regionsekretærer, og tillitsvalgte i fylkene. Vi var innom bl.a EUkommisjonen, EU-parlamentet og Nord-Norges Brüsselkontor og fikk orienteringer. Vi fikk også orientering fra representant for LOkontoret i Brüssel. Fra Oppland deltok regionsekretær Karl-Sverre Holdal, fylkesleder Kari Engebretsen og styremedlem Olav Ødegård. Deltakerne fra Oppland og Hedmark, fra venstre; Kari Engebretsen, Olav Ødegård, Knut Røe og Idar Tollan.

7 Sommerpatrulje gjennom fylket I samarbeid med Nei til EU sentralt, ble det i sommer gjennomført en sommerpatrulje gjennom deler av fylket. Patruljen startet i Valdres. Hvor vi deltok med stand i 4 dager på Valdres-festivalen. En av dagene deltok Morten Djupdal, Even Hagen og Anne Marte Kolbjørnshus. Også Kari Jægersletten og et par aktivister fra Vinstra var innom standen en dag. Ellers var det en god del folk innom og fikk med seg materiell. Aktive ungdommer, fra venstre; Even A. Hagen, Anne-Marte Kolbjørnshus og Morten Djupdal Etter Valdres-festivalen gikk turen til Skjåk og Våga, og videre på denne turen deltok også Lene Ness fra Nei til EU sentralt. I Skjåk og Våga hadde vi gjennom en dag stand utenfor kjøpesenter. Turen gikk videre nedover Gudbrandsdalen hvor vi gjennom en dag hadde stand utenfor kjøpesenteret på Vinstra, samt utenfor Coop'en i Ringebu. På begge plassene hadde vi lokale aktivister med oss. Lene Ness i aksjon i Vågå

8 Neste dag gikk turen videre sørover mot Hadeland. Det hadde vi en heldagsstand utenfor et av kjøpesentrene i Gran. Her deltok Marianne Trøyflat Granheim fra sentralt, samt fylkesleder Kari Engebretsen. Regionsekretæren hadde hovedansvaret, og deltok under hele sommerpatruljen. Vi traff mye folk under hele patruljen, kom i prat med mange, og vervet noen nye medlemmer. Folk var begeistret over at vi er synlige ute i fylket. Bilde til høyre, Marianne og Kari på stand på Gran Stands og Martna turné i Hedmark og Oppland Sammens med regionsekretæren ble det mellom begge fylkeslagene planlagt en turné i begge fylkene med utgangspunkt i å delta på stands, martnaer og andre arrangementer. Dette ble så en realitet hvor turnéen gikk i månedskiftet september og oktober. I en innleid bobil fullastet med utstyr og materiell reiste regionsekretæren rundt i begge fylker og hadde mange lokale aktivister med underveis. Turen startet opp gjennom Gudbrandsdalen med stands på Vinstra og i Ringebu, vi hadde sammens med lokallaget i Nord-Fron et åpent møte på Vinstra. Videre med deltakelse på Otta Martn, for deretter å dra opp gjennom Østerdalen hvor et åpent møte om EØS-avtalen ble avholdt. Turnéen ble avsluttet med deltakelse på Tynset Martn. Stand på Vinstra Her hadde vi en heldagsstand utenfor Per Gynt-senteret på Vinstra. Lokallaget stille med mange aktivister. Mange folk var innom standen, og det gikk unna på varme vafler og kaffen, noe som var veldig populært og trakk ekstra med folk til standen. Det ble vervet noen medlemmer også. Mange aktive medlemmer i Nord-Fron i aksjon på Vinstra. Kari steiker vafler.

9 Stand i Ringebu Her hadde vi stand utenfor Coop'en i Ringebu. Kontaktperson i Sør-Fron og Ringebu, Bård Valberg, hadde lagt til rette for stand her. Fylkesstyremedlem fra Nord-Fron, Kari Jægersletten deltok også. Det ble servert kaffe og kake til folk som var innom, samt delt ut en del materiell På kort tid ble det vervet 7-8 nye medlemmer. Kari Jægersletten og Bård Valberg i samtale med folk som var innom standen for en prat og kaffe Otta Martn En stund så det ut til at det ikke ble noe av Otta Martn, da tidligere arrangør avlyste det hele. Men på kort tid, tok næringsforeningen grep og fikk stablet på bena en «Ny OttaMartn». Hele arrangementet ble flyttet tilbake til sentrum, der hvor det opprinnelig hadde vært arrangert. Det ble en veldig suksess, og det var rundt 100 utstillere som deltok. Og under hele arrangementet hadde vi værgudene med oss, men sol hver dag. Gjennom hele Martn serverte vi kaffe og vafler/kaker, samt delte ut mye materiell. Mange var innom standen vår og ga også utrykk for glede over vår deltakelse og at vi syntes ute i fylket. Iløpet av Martn så ble det vervet mellom 15 og 20 nye medlemmer. Fra lokallaget deltok Ragnhild Næprud, Kjell Madsen og Inga Norderhus.

10 Kjell Madsen i samtale med Eva-Marie Mathisen som var innom og besøkte standen på Otta Martn Seminar om EØS-avtalen og lokaldemokatiet Seminaret ble avholdt i samarbeid med Hedmark Nei til EU, og ble avholdt på Lillehammer oktober. Seminaret hadde som tema; Hvordan påhvirker EØSavtalen kommunene og lokaldemokratiet? - med fokus på EØS-avtalens innhold og Alternativer til dagens EØS-avtale. Seminaret hadde som målgruppe både medlemmer og lokale folkevalgte i kommuner og fylker. Det ble sendt ut informasjon til mesteparten av de folkevalgte i begge fylker, men responsen var utrolig skuffende. Av de ca 30 deltakerne var de aller fleste egne tillitsvalgte i begge fylker. Noen av de, er jo i tillegg også folkevalgte i kommuner/fylker. Til seminaret hadde vi veldig gode innledere, Heming Olaussen, leder i Nei til EU, Mette Nord, nestleder i Fagforbundet, vår egen Dag Seierstad, Jan Olav Andresen, leder i «Alternativer til dagens EØS-avtale og varaordfører i Elverum, Arnfinn Uthus. Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord

11 Postdirektivet Postdirektivet har delvis vært i fokus i, men vi la jo ned et betydelig arbeid på dette gjennom Men vi har gjennom egne og lokale tillitsvalgte bidratt til at kommunestyrerepresentanter i noen kommuner har fremmet saken i kommunestyrene, hvor bl.a følgende kommuner har avgitt uttalelse mot EUs 3. postdirektiv, Etnedal, Vestre Slidre, Nord-Fron og Gjøvik. Disse kommuner, har sammen med bondeorganisasjoner, partier, fagbevegelsen og mange andre lagt press på regjeringen for å si nei til EUs 3. postdirektiv. Direktivet kunne satt all postombæring ut på anbud, og skadet næringsliv, sysselsetting, billig postombæring og avisdistribusjon over hele landet. Ettersom at både SV og SP på et tidlig tidspunkt, var det AP som var det avgjørende i forhold til regjeringens endelige standpunkt. Postansattes forbund, Postcom og mange lokale og sentrale AP-folk, jobbet veldig godt opp mot AP og landsmøtet. Saken ble av flere fylkeslag i AP fremmet overfor landsmøtet, så det var klart at saken kom til å avgjøres på Aps landsmøte våren. Fram mot landsmøtet gjorde det ene fylkeslaget etter det andre vedtak om veto mot postdirektivet. I forkant av landsmøtet hadde hele 17 fylkeslag sagt nei til postdirektivet. Men spenningen varte gjennom det meste av landsmøtet, ettersom ledelsen i partiet ikke ønsket et veto, men jobbet for et kompromiss i saken. Men under avstemningen siste dag, ble det med overveldende flertall bestemt at AP skulle legge ned veto mot postdirektivet. En tid etter landsmøtet, bestemte regjeringen seg for at Norge skulle bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot EUs 3. postdirektiv. Norges første veto var et faktum. Vikarbyrådirektivet. Også i har laget hatt fokus på Vikarbyrådirektivet. Sekretariatet i LO ga en positiv høringsuttalelse tidlig på året. Men etterhvert som det kom mere kunnskap på bordet, gjorde det ene forbund etter det andre vedtak om at det måtte legges ned veto mot direktivet. Etter at de ulike forbund hadde gjort vedtak, fattet et LO et enstemmig vedtak om at regjeringen måtte bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktivet. SV hadde på et tidlig tidspunkt gjort vedtak om at reservasjonsretten måtte benyttes mot dette direktivet. Aps stortingsgruppe fattet vedtak om å gå inn for direktivet. SP har vist sin motstand, men utsatte behandlingen, og har nylig vedtatt at også de går inn for å benytte reservasjonsretten. 18. januar 2012 gikk en rekke forbund ut i politisk streik mot innføringen av vikarbyrådirektivet. I Oslo var det en stor markering på Youngstorget og demonstrasjon utenor Stortinget.

12 Rundt om i landet var det også mange demonstrasjoner og markeringer, og her i Oppland var det slike markeringer på bl.a Raufoss og Gjøvik. På Gjøvik holdt fylkesleder Kari Engebretsen og styremedlem Olav Ødegård appeller. Etter at Aps stortingsgruppe gjorde sitt vedtak, har en rekke lokale AP-lag fulgt opp oppfordringen fra en samlet fagbevegelse, og gjort vedtak om at regjeringen må benytte reservasjonsretten. Spenningen står og faller på om AP er villig til å snu i denne saken. Lokallag med åpne møter Gjennom året har lokallagene i Nord-Fron og Gjøvik og Toten Nei til EU i samarbeid med fylkeslaget arrangert åpne møter. På begge plassene var EØS-avtalen og lokaldemokratiet tema. I NordFron ble det åpne møtet arrangert i kombinasjon med lokallagets årsmøte. Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, innledet til debatt. Møtet i samarbeid med Gjøvik og Toten Nei til EU, ble arrangert på Hoff Gjestgiveri, Østre Toten. Tema: Hvordan påvirker EU lokaldemokratiet? Spesialrådgiver Helene Bank fra For Velferdsstaten innledet i tillegg til ordførerne i Gjøvik og Østre, og varaordfører i Vestre Toten. Møtet var veldig godt besøkt. Både i innleggene og gjennom debatten ga ordførerne klart uttrykk for at kunnskapen og EØSavtalen og dens påvirkning på lokaldemokratiet var mangelfull. Kunnskaps bygging på EØS-avtalen er svært viktig. Ordfører i Gjøvik, Bjørn Illberg, innledet på møtet i Østre Toten. Landskonferanse, seminarer, rådsmøter og fylkesleder-møter Flere av Opplands tillitsvalgte har deltatt på de ulike samlingene som har vært arrangert av Nei til EU sentralt. Deltakelsen på slike samlinger er svært viktig for det arbeidet som gjøres ute i fylkene, og skaper inspirasjon for ekstra innsats.

13 Landsmøtet Landsmøtet ble avholdt i Molde den november. Hovedtema på landsmøtet var EØS og Alternativer til EØS. Oppland stilte med en fulltallig delegasjon ledet av Kari Engebretsen. Heming Olaussen (bildet) ble gjenvalgt som leder. Hildegunn Gjengedal ble gjenvalgt som nestleder. Britt Tønne Haugan ble valgt som ny nestleder. Jens Kihl ble valgt som nytt AU-medlem. Andre fra Oppland i styret: Tale Marte Dæhlen, styremedlem, fra Hadeland men studerer/jobber i Oslo. Marte Gustad Iversen, styremedlem, fra Toten og er leder i Ungdom mot EU. Dag Seierstad, varamedlem til styret, fra Lillehammer Deltakere fra Oppland på landsmøtet var følgende: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre Holdal, Inga Marie Norderhus, Dag Seierstad, fylkesleder Kari Engebretsen, Even A. Hagen, Anne Marthe Kolbjørnshus, Morten Djupdal, Turid Thomassen, Petter Malmo. UD-søknader Ut fra vedtak er det følgende søknader utarbeidet og innsendt: 1. EØS-avtalens innhold. En eller to-dagers seminar. Budsjett kr ,Søknadsbeløp kr ,2. Vikarbyrådirektivets innvirkning på arbeids og næringslivet. Budsjett kr ,Søknadsbeløp kr ,3. EØS-avtalens nødvendighet for Opplands eksportnæringer? Budsjett kr ,Søknadsbeløp kr ,Vi har som håp om at vi får innvilget en av søknadene, da det er stor pågang på midlene som departementet utlyser til slike prosjekter.

14 Mediearbeid Fylkeslaget har ved ulike anledninger prøvd å komme til i avisene med ulike pressemeldinger og forhandsomtaler. Dette er ikke noen enkel oppgave, men av og til har vi lykkes med at media tar dette inn. Leserbrev er en effektiv måte å nå publikum på, og avisene tar leserbrev mye oftere inn enn pressemeldinger. En rekke tillitsvalgte rundt i fylket har vært svært aktive på det, og noen av de leserbrev som er registrert kan nevnes: Vetotrussel mot EU-direktiv Ja til personvern nei til DLD! Bakveien inn i EU Strømregninga Veto mot EU s Postdirektiv En fantastisk seier Norge må bruke vetoretten, Hellas den greske tragedie Krisen i Euroland EU, EØS og direktivene Veto mot vikarbyrådirektivet Høyt spill om EØS-avtalen Vikarbyrådirektivet Si nei du også Vikarbyrådirektivet Kampanjedatoer 9. og 18. januar Representasjoner Fylkeslaget har v/ regionsekretær Karl-Sverre Holdal vært representert på felles årskonferanse og årsmøter i Oppland, Hedmark og Buskerud Bonde og Småbrukerlag. Konferansen foregikk på Gjøvik. Der ble det holdt stand og hilsningstale fra fylkeslaget. Norges Bondelag avholdt landsmøte på Lillehammer i juni. Fylkeslaget var representert der med stand, og regionsekretær Karl-Sverre Holdal og Lene Ness fra Nei til EU sentralt deltok.

15 Oppland Nei til EU Regnskap Resultatregnskap Budsjett 2010 Inntekter Kontingenter/gaver fra enkeltpersoner Gaver fra lag/foreninger ) 0 Sum driftsinntekter Utgifter Lønnsutgifter Kostnader lokaler Annonser Telefon og porto Møter og reiser Bevilgninger og gaver Markedsføring, deltakelse stand Støtte lokallag Renteugifter ) ) ) ) 59 Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter Årsoverskudd/-underskudd Regnskap : 1) Kontingent kr ,- faste gaver kr 4.716,2) Lønnsutgifter for perioden mai-desember ) Nei til EU's historieprosjekt og støtte til Lisboatraktaten, honorar og gaver ved EØS-seminar. 4) Utgifter til stand på bl.a. Gjøvik-Marken og Otta-Martnan og sommerturne Gudbrandsdalen 5) Støtte til Gjøvik-Toten lokallag Regnskap 2010: 1) Kontingent kr ,- faste gaver kr ) Lønnsutgifter for perioden mai-desember ) Nei til EU's historieprosjekt og støtte til Heimsyn Island, gaver til avtroppende tillitsvalgte. 4) Utgifter til stand på bl.a. Gjøvik-Marken og Otta-Martnan 5) Støtte til Nord-Fron lokallag

16 Oppland Nei til EU Regnskap Balanse Egenkapital Underskudd Utestående fordringer Egenkapital Saldo brukskonto Saldo sparekonto Sum bankkonti

17

18 Forslag til budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 Inntekter Kontingenter/gaver fra enkeltpersoner Gaver fra lag/foreninger Sum driftsinntekter Utgifter Lønnsutgifter Kostnader lokaler Annonser Telefon og porto Møter og reiser Bevilgninger og gaver Markedsføring, deltakelse stand Støtte lokallag Renteugifter 53 Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter Årsoverskudd/-underskudd

19 Fylkeslag Oppland Nei til EU Lid Lagsnamn Betalande medlemer Gjeldande år 0501 Lillehammer Nei til EU Gjøvik - Toten Nei til EU Dovre Nei til EU Lesja Nei til EU Skjåk Nei til EU Lom Nei til EU Vågå Nei til EU Nord-Fron Nei til EU 0517 Sel og Heidal Nei til EU Sør-Fron Nei til EU Ringebu Nei til EU Øyer - Tretten Nei til EU Gausdal Nei til EU Jevnaker Nei til EU Gran - Lunner Nei til EU Søndre Land Nei til EU Nordre Land Nei til EU Valdres Nei til EU Utmeldte som har betalt: 6 Oppsummering for Oppland Nei til EU (18 lokallag) Sum 1661

20 Oversyn over nye medlemer Fylkesvis oversikt: Alle nyvervingar Betalande nyvervingar Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Studentar mot EU Andre betalande 109 betalande 93 betalande 119 betalande 155 betalande 92 betalande 68 betalande 56 betalande 51 betalande 46 betalande 130 betalande 100 betalande 150 betalande 150 betalande 116 betalande 89 betalande 104 betalande 57 betalande 23 betalande 29 betalande 1 betalande Samla nyvervingar betalande

21 Fylkeslag Oppland Nei til EU Lid Lagsnamn Medlemstal 0501 Lillehammer Nei til EU Betalande medlemergjeldande år Dovre Nei til EU Lesja Nei til EU Skjåk Nei til EU Lom Nei til EU Vågå Nei til EU Nord-Fron Nei til EU Sel og Heidal Nei til EU Sør-Fron Nei til EU Ringebu Nei til EU Øyer - Tretten Nei til EU Gausdal Nei til EU Jevnaker Nei til EU Gran - Lunner Nei til EU Søndre Land Nei til EU Nordre Land Nei til EU Gjøvik - Toten Nei til EU 0550 Valdres Nei til EU Oppsummering for Oppland Nei til EU (18 lokallag) Sum

22 Maleriet av Rolf Groven "Sorrya Euroia" (fritt etter Kittelsen)

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. Desember 2011 Medlemsblad for Troms Nei til EU Troms Nei til EU inviterer til konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU Harstad Nei til EU 20 år Helene Bank gjestet Tromsø og Internasjonalt

Detaljer

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Formål Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s 2 0 1 1 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2010 4. Regnskap 2010 5. Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte! Velkommen til årsmøte! Vi kaller med dette inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 12. februar kl. 11-15 på Havly hotell i Stavanger. Politisk punkt på årsmøtet: EUs landbrukspolitikk hva nå? Den

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Liljekonvallen Medlemsbladet til Østfold Nei til EU 3.årgang juni 2011

Liljekonvallen Medlemsbladet til Østfold Nei til EU 3.årgang juni 2011 Liljekonvallen Medlemsbladet til Østfold Nei til EU 3.årgang juni 2011 POSTANSATTE, GRATULERER! Erfaringene fra land som har innført full konkurranse om posttjenester, viser at postansatte har fått betydelig

Detaljer

40 år i regnskapsførernes tjeneste

40 år i regnskapsførernes tjeneste 40 år i regnskapsførernes tjeneste STYRET: Bak fra venstre: Grete Alise Storli, Helge Strømskag, Morten Wehn. Foran fra venstre: Rolf Jule, Ingunn M. Søvik, Anniken Walaunet. ANSATTE Bak fra venstre: Oddbjørn

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet.

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Nytt styre som ble valgt: Leder: Daniel Mekki (valgt for

Detaljer