SVs alternative budsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVs alternative budsjett 2015"

Transkript

1 SVs alternative budsjett 2015 Kap Navn Forklaring Drift Investering 53 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjektering av nye svømmebasseng, tilknyttet skoler Tilfeldige utgifter etter bystyrets 102 bestemmelse Reduksjon Byrådsavdelingene Effektivisering, redusert bruk av konsulenter. Fordeles ut over de ulike etatene Utviklings- og kompetanseetaten Økt inntak lærlinger i kommunens virksomheter Utviklings- og kompetanseetaten Effektivisering og redusert arbeid med OPS og konkurranseutsetting Div. avsetning. Byrådsavd Reduksjon Div. virksomheter og prosjekter under byrådsavdelingen for 122 finans Effektivisering Rådhusets forvaltningstjeneste Utgifter redusert kemneren Økt ramme Boligbygg Oslo kf - overføringer Rehabilitering av boliger, herunder brannforebygging Boligbygg Oslo kf - overføringer Presteboliger Bundne driftsfond Utgifter redusert til avsetning tapsfond Undervisningsbygg Oslo KF Nytt Manglerud Bad- prosjektering Omsorgsbygg Oslo KF overføring rehabilitering av barnehager Omsorgsbygg Oslo KF overføring Nye kommunale barnehager Diverse avsetninger 0g tilfeldige inntekter Reduksjon, avsetning til OPS, avvikling Omsorg KF, samt gen reduksjon avsetning

2 191 Tilf utg. etter byrådets best Reduksjon Utdanningsetaten Tiltak mot mobbing i skole og barnehage Utdanningsetaten Utleie av gratis skolelokaler til barn og unge Utdanningsetaten redusere OPS Utdanningsetaten Leksehjelp til alle trinn fra 1-10 trinn. Innføring Utdanningsetaten Effektivisering - administrasjon, PPT Styrke PPT- tjenesten, økt innsats og innsats mot mobbing i skole og barnehage utdanningsetaten Gratis kulturskoletime Utdanningsetaten Innføre gratis halvdagsplass i AKS i 8. bydeler; Søndre Nordstrand, Gamle Oslo, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Grünerløkka og Alna Grunnskole Flere ansatte i grunnskolen, kompensasjon for elevtallsøkning Leksehjelp til frivillige 210 organisasjoner Leksehjelp til frivillige organisasjoner, økt støtte Grunnskole Frukt og grønt ordning i Osloskolen for skoler med ungdomstrinn voksenopplæring Økte midler til voksenopplæringen Grunnskole Etterutdanning av lærere Oslo musikk- og kulturskole kulturskolesatsning Videregående skole Hindre frafall i vg skole og satse på videregående skole Videregående skole Utstyr for yrkesfag Bydelene - diverse avsetninger Riverside Diverse barnehagetiltak ABF, arbeidsplass barnehagelærerutdanning Diverse barnehagetiltak Språksatsing Byomfattende tiltak Kveldsåpen barnehage på Grünerløkka Diverse barnehagetiltak Kurs, kompetanseheving for ansatte Sykehjemsetaten Økt fagopplæring Helseetaten Overgrepsmottak på legevakten 1 000

3 Byomfattende tiltak Byomfattende barnepark, Grünerløkka Sykehjemsetaten Innsparing ved ikke å konkurranseutsette- utgifter redusert Velferdsetaten Opprettholde plasser og kvalitet rusomsorgen Velferdsetaten Redusert konkurranseutsetting Velferdsetaten, div tilskudd Fattighuset Velferdsetaten, div tilskudd Amathea Velferdsetaten, div tilskudd SUB Church Velferdsetaten, div tilskudd Operasjon ved Velferdsetaten, div tilskudd Gatejuristen Velferdsetaten, div tilskudd Blåkors, steg for steg Velferdsetaten, div tilskudd Foreningen 2 foreldre Velferdsetaten, div tilskudd Flyktningeguiden, Røde kors Velferdsetaten, div tilskudd Fontenehuset i Oslo Velferdsetaten, div tilskudd Fontenehuset Øst Velferdsetaten, div tilskudd Fransiskushjelpen-pleietjenesten Velferdsetaten, div tilskudd Fransiskushjelpen-sykepleie på hjul Velferdsetaten, div tilskudd Migrasjonssentret, frelsesarmeen Velferdsetaten, div tilskudd Fyrlyset, frelsesarmeen Velferdsetaten, div tilskudd Barne- og ungdomssentret på Holmlia Velferdsetaten, div tilskudd Home start Frelsesarmeen Velferdsetaten, div tilskudd Home start, Sanitetsforeningen Velferdsetaten, div tilskudd Home start kirkens bymisjon Velferdsetaten, div tilskudd Frelsesarmeen Jobben Velferdsetaten, div tilskudd Lønn som fortjent, kirkens bymisjon Velferdsetaten, div tilskudd Juss-Buss 80

4 315 Velferdsetaten, div tilskudd Kirkens bymisjon Natthjemmet Velferdsetaten, div tilskudd LPP Oslo/ PIO - drift Velferdsetaten, div tilskudd LPP Oslo/ PIO - personlig ombud Velferdsetaten, div tilskudd Maritabo Velferdsetaten, div tilskudd Marita Ung Velferdsetaten, div tilskudd Nasjonalforeningen for folkehelse, seniorsentrene Velferdsetaten, div tilskudd Oslo Idrettskrets, senior Velferdsetaten, div tilskudd Oslo Idrettskrets, Aktiv på dagtid Velferdsetaten, div tilskudd Ullern frivillighetssentral, sosiale søndagsmiddager Velferdsetaten, div tilskudd Ullern frivillighetssentral, tiltak for eldre Velferdsetaten, div tilskudd Ullern frivillighetsentral, tur til tusenfryd Velferdsetaten, div tilskudd Vestre aker frivillighetssentral Velferdsetaten, div tilskudd Reform, mannstelefonen Velferdsetaten, div tilskudd Robust Velferdsetaten, div tilskudd Sex og samfunn Velferdsetaten, div tilskudd Stiftelsen Retretten Kriminalitetsforebygging 362 ungdom Ungdom mot vold 400 Kriminalitetsforebygging 362 ungdom Gatemekling - salto - røde Kors Kriminalitetsforebygging 362 ungdom Oslo Røde Kors (ressurssenter Groruddalen og Mortensrud Velferdsetaten Pro-sentret, økt tilskudd til drift Helseetaten Helseforum for kvinner Eiendoms- og byfornyelsesetaten Utvikling av nye boligområder, forsert planlegging Ny post Eiendomsskatt Innføre eiendomsskatt fra

5 502 Kulturetaten, kulturtilskudd Hønse-Lovisas hus Kulturetaten, kulturtilskudd BOA Kulturetaten, kulturtilskudd Oslo kunstforening Kulturetaten, kulturtilskudd Grønn skjerm. Ny visningsarena for ung, ny film Kulturetaten, kulturtilskudd Attenhundre og femtisju, Tøyen Kulturetaten, kulturtilskudd Norsk billedhuggerforening Skulpturarena Øst- Kunst i offentlig rom. Carl Berner Kulturetaten, kulturtilskudd Fellesverkstedet Kulturetaten, kulturtilskudd Oslo Barnemuseum - stiftelsen, konseptutvikling for museum på tøyen Kulturetaten, kulturtilskudd Geitmyra matkultursenter Kulturetaten, kulturtilskudd Oslo Dokumentarkino Kulturetaten, kulturtilskudd Oslo Open Kulturetaten, kulturtilskudd Kunstnernes hus Kulturetaten, kulturtilskudd Hovedøya dukke - og fortellerteater, Øyateatret Kulturetaten, kulturtilskudd Minken barneteater Kulturetaten, kulturtilskudd Nordic Black Theater Kulturetaten, kulturtilskudd Annes dukketeater( Frognerparken) Kulturetaten, kulturtilskudd Danseinformasjonen Kulturetaten, kulturtilskudd Dramatikkens hus Kulturetaten, kulturtilskudd Oslo Nye Teater Kulturetaten, kulturtilskudd Oslo Teatersenter Kulturetaten, kulturtilskudd PRODA Kulturetaten, kulturtilskudd Rom for Dans Kulturetaten, kulturtilskudd Sinsen kulturhus, Kulturetaten, kulturtilskudd Global Music Oslo Kulturetaten, kulturtilskudd Det andre teatret Kulturetaten, kulturtilskudd Oslo Griegselskap 50

6 502 Kulturetaten, kulturtilskudd Oslo Museum( drift og utstilling) Kulturetaten, kulturtilskudd Parkteateret scene Kulturetaten, kulturtilskudd Josefine Visescene Kulturetaten, kulturtilskudd Fortidsminneforeningen Kulturetaten, kulturtilskudd Film fra Sør Kulturetaten, kulturtilskudd Oslo Jazzfestival Kulturetaten, kulturtilskudd Miniøya Kulturetaten, kulturtilskudd Hønse-Lovisas hus Kulturetaten, kulturtilskudd CODA- Oslo internasjonale Dansefestival Kulturetaten, kulturtilskudd Eras Kulturetaten, kulturtilskudd Pride Kulturetaten, kulturtilskudd Abloom filmfestival Kulturetaten, kulturtilskudd Grunerløkka lufthavn, mir og Galleri Kulturetaten, kulturtilskudd Unginfo Kulturetaten, kulturtilskudd Ungorg Kulturetaten, kulturtilskudd Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Kulturetaten, kulturtilskudd Forbundet frie fotografer Bydelene Øremerkede midler for å styrke helsestasjonenemed 50 mye stillinger. Styrket fødselsomsorg Bydelene Øremerkede stillinger til barnevernet(fo2) Bydelene Utvidelse av kommunale institusjonsplasser i barnevernet Kompetanseheving for ansatte og ledere i barnevernet 015 Bydelene Kulturetaten, kulturtilskudd Kompani Camping (DOK*LAND) Kulturetaten, kulturtilskudd åpent hus Kulturetaten, kulturtilskudd Norwegian Wood

7 502 Kulturetaten, kulturtilskudd SubChurch Utdanningsetaten Tilskudd til Mirasentret 800 Bydelen St. Hanshaugen, 315 byomfattende tiltak Fri rettshjelp Kulturetaten økt tilskudd til Popsenteret Schaus plass kulturetaten barnerom litteraturhuset Kulturetaten Litteraturhuset, tilskudd Kulturetaten Deichmanske bibliotek, lokale filialer Kulturetaten Avsetning til løpende kunst- og kulturtiltak Kulturetaten Avsetning til innovasjon Enhet for mangfold og 354 integrering Ekstra tilskudd for LLH oppfølgning av handlingsplanen Enhet for mangfold og 354 integrering Økt driftsbudsjett Byantikvaren økt saksbehandlingsresurskartlegging av bygårder i indre sentrum, arkeologi Bymiljøetaten Svømmetilbud: åpningstider svømmebasseng Bymiljøetaten Nye lekeplasser Bymiljøetaten Torg og møteplasser Bymiljøetaten Tilskudd til Alna Ridesenter Bymiljøetaten Oslomarkas Fiskeadministrasjon investeringstilskudd resirkuleringsanlegg Bymiljøetaten Åsland innendørs skytebane Bymiljøetaten Benker i Oslo sentrum Kjøp av transporttjenester Økt gjennomføring av Ruters 100 fremkommelighetstiltak Sykkelprosjektet Nye sykkelveier utover hovedsykkelveinettet 7 000

8 542 Bymiljøetaten Rehabilitering av Holmlia bad Bymiljøetaten Prosjektering av svømmeanlegg i Oslo, områdebad Sogn/Nydalen Bymiljøetaten Belysning i Rommen parken Bymiljøetaten Voldsløkka landhockey-/kunstisbane inkl. klubbhus Bymiljøetaten Bydelsrusken etableres i alle bydeler Bymiljøetaten Startbevilgning til Stovner bad Bymiljøetaten Innføre parkeringsavgift utover kvelden Midlertidig etat, kultur- og 505 idrettsbygg Ikke opprette ny etat Undervisningsbygg Oslo KF Opprettelse av egen avdeling for idrettsanlegg og eiendommer Bymiljøetaten Tryggere skoleveier Bymiljøetaten Økt renhold av gater og parker i indre by Bymiljøetaten Program gateopprustning, Olav Vs gt redusert. Nr Bymiljøetaten Økning av parkeringsgebyr med 60% Brann- og redningsetaten Bemanning - brann- og redningsetaten Vann og avløpsetaten Vedlikehold av dammer og fontener Bymiljøetaten Redusert konsulentbruk Oslo OL 2022 Reduksjon av støtte til søknadsarbeidet Den norske kirke og andre 581 trossamfunn Redusert driftstilskudd Den norske kirke og andre 581 trossamfunn Reduserte utgifter Plan og bygningsetaten Økte saksbehandlingsressurser Plan- og bygningsetaten Kjøp av transporttjenester Styrking av kollektivtransporten, økt kapasitet på buss og stengning av gater Kjøp av transporttjenester Effektivisering av organiseringen av kollektivtransporten - reduksjon av selskaper Kjøp av transporttjenester Ny t-banetunell i sentrum, prosjektering 4 000

9 761 Sykkelprosjektet Nye sykkelveier utover hovedsykkelveinettet Mottatte overføringer fra KF Redusert inntekt - redusert inntektskrav fra Boligbygg Oslo KF Bruk av lån Økt bruk av lån Disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Overføring fra drift til 980 investering Redusert avsetning Bydelene Økt velferd Næringsetaten Ungt entreprenørskap VM skiskyting- reduserte utgifter div avsetninger. Freedom Forum Reduksjon i opparbeidelse av nye parkeringsp med 10 mill. 542 Div. investeringer samt med 10 mill Investeringsbudsjettet Bedre prosjektstyring.- 1% reduksjon av investeringsbudsjettet. (12,442) Byantikvaren Tilskuddsmidler til istandsetting av private boliger = Manko/ - = Til overs

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 1 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2015

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2015 Venstre i byråd Politisk regnskap 2011-2015 Kollektivtrafikk, idrett, blågrønn by, sykkel, kultur, næring, finans, utdanning, helse og sosial, eldreomsorg og byutvikling 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Budsjett Trondheim 2014 1 innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni BERGEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 ............... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni Innhold 4 Byrådets forord 10 Kommentarer til regnskapet 20

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013 Venstre i byråd Politisk regnskap 2011-2013 Kollektivtrafikk, idrett, blågrønn by, sykkel, kultur, næring, finans, utdanning, helse og sosial, eldreomsorg og byutvikling 27. februar 2014 Forord Venstre

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE

MILJØPARTIET DE GRØNNE MILJØPARTIET DE GRØNNE VALGPROGRAM FOR GRORUDDALEN 2015-2019 2 «Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme

Detaljer

BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING... 4

BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING... 4 Innholdsfortegnelse 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING... 4 Funksjonsområder...4 Bydelens organisering...6 BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG... 7 Byrådets overordnede målsettinger

Detaljer

Haldensere, bruk makten

Haldensere, bruk makten Halden Venstres forslag til jett Haldensere, bruk makten Venstre vil i 2011 trygge oppvekst, eldre, psykisk helse og kommunens økonomi Innhold i budsjettet 2 et på tre minutter 7 Undervisning og oppvekst

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

100 små og store tiltak regjeringen har bidratt til som har betydning for Oslo:

100 små og store tiltak regjeringen har bidratt til som har betydning for Oslo: 100 små og store tiltak regjeringen har bidratt til som har betydning for Oslo: Bypolitikk: 1 Regjeringen har lagt fram Hovedstadsmeldingen til Stortinget, med en visjon om en Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion.

Detaljer

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksfremlegg 3 Vedtak..6 Saksprotokoll kommunestyret 8 Saksprotokoll byrådet..18 Hovedoversikt tjenesterammer 21 Økonomisk oversikt driftsbudsjett......

Detaljer

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10.

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10. Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014, revidert 10. november 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Del 1 Bærum kommunestyrets vedtak 10. desember 2014 (blå del) A Tekstvedtak 4 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet 2015-2018 5 C Hovedoversikter 6 C.1 Handlingsprogram 2014

Detaljer