ÜBER DIE ORIGINALE ZU PALAEACMAEA COMPRESSA KoKEN UND PALAEACMAEA CONSTRICTA EICHWALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÜBER DIE ORIGINALE ZU PALAEACMAEA COMPRESSA KoKEN UND PALAEACMAEA CONSTRICTA EICHWALD"

Transkript

1 MINDRE MELDINGER ÜBER DIE ORIGINALE ZU PALAEACMAEA COMPRESSA KoKEN UND PALAEACMAEA CONSTRICTA EICHWALD n der Arbeit von KoKEN und PERNER "Die Gastropoden des I Baltischen Untersilurs" (Mem. de 1' Acad. des Seiences de Russie, Tom. 37, Nr. I, Leningrad 1925) ist auf Seite 274 die Beschreibung eines neuen Palaeacmaea - P. compressa KoKEN - gegeben. einer Anmerkung schreibt PERNER über diese neue Art: "Unter dem Materiale KOKEN's, welches ich zur Verfügung hatte, war keine Patellide, auf welche die obige Beschreibung passen würde, und auch auf keiner Tafel oder unter den vorhandenen Zeichnungen fand ich ein ähnliches Stück. Möglicherweise wurde das Original schon vor dem Tode KoKEN's an den mir unbekannten Eigentümer durch Versehen returniert und wird sich später finden. Darum ließ ich die obige Beschreibung KOKEN's ohne Abbildung." Bei der Ordnung des Original-Materiales zur obengenannten Arbeit KoKEN's und PERNER's, das aus Norwegen stammt und in dem Paläontologischen Museum zu Oslo aufbewahrt wird, habe ich zwei Exemplare von kleinen Patelliden gefunden, die mit Etiquetten "Palaeacmaea compressa KoKEN" versehen waren. Da es sehr wahrscheinlich war, daß wir es hier gerade mit Original-Exemplaren zu tun haben, sandte ich die beiden Stücke an Professor PERNER, der sie liebenswürdigst untersucht und der Definition für P. compressa KoKEN entsprechend gefunden hat. In Eines von diesen Exemplaren hat Professor PERNER als L e c tot y p u s für die neue Art gewählt (Pa!. Mus. Oslo, Nr ). Auf beiliegender Abbildung ist der L e c tot y p u s von drei verschiedenen Seiten dargestellt: von oben (a), von der Seite (b) und von hinten (c). Die von KoKEN gegebene Beschreibung von P. compressa lautet folgendermassen:

2 312 ÜBER DIE ORIGINALE ZU PALAEACMAEA a b c Palaeacmaea compressa KOKEN. Lectotypus Pa!. Mus. Oslo Nr a, Vestre Svartö, Ringerike. a von oben, b von der Seite, c von hinten gesehen. Ca. x 3,5 vergrößert. "Klein, mit hohem, subcentralem, etwas nach hinten gerücktem Scheitel. Umriss oval. Die Seiten abgeflacht. Nur feine concentrische Anwachsstreifen. Die typischen Palaeacmaea-Arten haben schärfere, concentrische Skulptur und selbst bei der in dieser Beziehung abweichenden P. humilis ULR. ScoF. treten concentrische Ringwülste oder Rippen stärker hervor. Es ist möglich, daß unsere Art nähere Beziehung mit Metoptema scutum KoKEN hat, die ja auch nur ganz provisorisch in die Gattung eingestellt ist. Man kann bei diesen indifferenten Formen nur bei günstiger Erhaltung zu einer sicheren Definition der Gattung kommen. Vorkommen: 5 a, Vestre Svartö, Ringerike." Das zweite vorliegende Exemplar stammt von der selben Lokalität. Zwischen unserem Material habe ich auch ein Exemplar von Palaeacmaea constricta ErcHw. gefunden. Beim Vergleich mit den Abbildungen dieser Form, die auf Tafel XXXIX Figur 19 a, b und c gegeben sind, hat es sich erwiesen, daß gerade unser Exemplar abgebildet ist. Herr Professor PERNER, der so freundlich war auch dieses Stück zu untersuchen, ist mit mir einverstanden, daß unser Exemplar als Original für obenerwähnte Abbildung betrachtet werden muß. Im Text (Seite 273) und in der Erklärung zur Tafel ist jedoch angegeben, daß das vorliegende Stück aus "C1. obere Linsenschicht Karrol" stammt. Dies erweist sich also jetzt nicht der Fall zu sein. Das Original zu Tafel XXXIX. Figur 19 a, b und c ist in 5 a, Vestre Svartö, Ringerike, Norwegen, gefunden und wird im Paläontologischen Museum zu Oslo aufbewahrt (Pa!. Mus. Oslo, Nr ). Paleontologisk museum, oktober A. Heintz.

3 KOMSAKU LTU RENS ALDER Nogen ord om Rolf Nordha gens bok: De senkvartære klimavekslinger i Nordeuropa og deres betydning for kulturforskningen. - Inst. sam.-1. kulturforsk. Oslo, A, 12, T eorien om de "interglasiale overvintrere" i Norges flora og fauna er i denne boka av NORDHAGEN lagt klart tilrette. Og forfatteren har tilført den nytt bevismateriale fra sine egne undersøkelser, som viser, at interglasiale fjellplanter har gjennomlevt istida på isolerte steder og under isolasjonen utviklet lokale varieteter og arter. fleste vil vel være enig med ham i, at vi no må rekne med denne teorien som en vitenskapelig realitet. Når NORDHAGEN vil utvide teorien til også å gjelde menneskene, er det et interessant og morsomt tankeeksperiment. De Det er sannsynligvis mulig, at et veidefolk på eskimovis kunde holde livet oppe istida igjennom på gode steder langs kysten. hypotese, som ikke er støttet av et eneste fund. Men det er bare en Og når forfatteren setter denne hypotesen i samband med Komsakulturen, har han ikke noget fast holdepunkt blandt kjensgjerninger. Den uklarheten, som i det siste har grodd op omkring Komsakulturen, kommer først av, at NuMMEDAL ikke har holdt noget fast standpunkt til alderen. Forfattere, som ikke har undersøkt forekomstene i naturen, har derved fått den tro, at det kan være nogen tvil om deres alder. Men både A. BJØRN 1, V. TANNER2 og johs. BøE3 kom til den "eneste naturlige opfatning" 4, at Komsa-folket er innvandret i postglasial tid. Det var også NuMMEDALS oprinnelige stand punkts. Skal Komsakulturen være definert av det, vi til idag gjennom NuMMEDALS utforsking kjenner av steinaldersrester, da er det ikke t Norsk geo!. tidsskr. 10, 1928, p Finska fornminnesforen. tidskr. 39, 1 931, no. l, p Bergen mus. årb hist..ant. r. no Bøe l. c. p Norsk geo!. tidsskr. 9, 1926, p. 44.

4 314 HALVOR ROSENDAHL plass for uklare hypoteser om glasial eller interglasial alder. For alderen av disse fund er geologisk entydig bestemt. En annen sak er det, at en kan tenke sig en hypotetisk forløper for Komsakulturen. Men den er som sagt ikke støttet av et eneste fund. Det er enighet blandt arkeologene om, at Komsakulturens kronologi bare kan baseres på de geologiske forhold 1 Da den siste tids publikasjoner om Komsakulturen kunde gi inntrykk av, at det fra geologisk side er nogen tvil om dens alder, vil følgende korte tilrettelegging av fakta få plass i Norsk geol. tidsskr. Som NoRDHAGEN gjør opmerksom på, er Varangerneset et viktigt område for dette spørsmålet. både på N- og på S-sida av Varangerneset. Vi har Komsakulturen i rik utvikling Strandlinjene er godt utviklet, fordi havets virkning har vore sterk, og de trer tydelig fram, fordi det som regel ikke er skog. Det er på N-sida av Varangerneset, HoLTEDAHL har påvist de undersjøiske randmorenene utenfor kysten, og her har vi også NoRDHAGENS viktigste valmuefelt. Der den ytre rand av det kvartære nedisingsområde vender mot hav, vil vi finne to strandlinjer, som trer særlig sterkt fram, en øvre eldre seinglasiallinje, Yoldia-linja [M (GRØNLIE), I e (TANNER 1907), f (TANNER 1930)], og en yngre postglasial linje, Tapes- (eller Littorina-)linja [T (GRøNLIE), Il A (TANNER 1907), b (TANNER 1930)]. Yoldia-linja kom på et tidligt trin av issmeltinga, og Tapes-linja i den postglasiale varmetida, da havet i begge tilfeller steig så raskt, at det førte til transgresjon i de ytre deler av landhevingsområdet. Begge disse linjene er tydelig å se på Varangerneset. Ved N-kysten omkring den ytre del av Kongsøyfjord ligger de ca og m o. h., og ved S-kysten i strøket Vadsøy--Nesseby ca. 25 og 70 m o. h. I begge disse områder er det rike steinalders-forekomster av Komsakulturen. Forekomstene ligger i særlig stor mengde noget over Tapes-linja, men ligger tildels også opover i større høgd, i N sjelden over 27 m, i S sjelden over 60 m o. h.2 Det karakteristiske ved steinaldersmaterialet, det som gjør det så lett å skille ut fra det rundslitte strandmateriale, det ligger iblandt, er, at det er absolut skarpkantet. Det har ikke fått nogen mekanisk t BJØRN l. c. nederst p. 56. BøE l. c. p. Il og Norsk geo!. tidsskr. 12, p. 504.

5 KOMSAKULTURENS ALDER 315 slitasje, etterat det var tilslått. Derimot er det tildels temmelig sterkt kjemisk forvitret. Dette siste tyder naturligvis på en viss alder. Hvad det betyr kvantitativt, vet vi desverre enda lite om. Men hvad det betyr, at steinaldersmaterialet er uten mekanisk påvirkning, er det ingen tvil om. Det har aldri ligget i strand, etterat det var tilslått, er altså tilslått, etterat havet sist stod her. Forekomstene går ned til Tapes-linja og er særlig rikt representert langs Tapes-linja og nogen meter opover. De kan ikke være eldre enn den tida, havet stod i dette nivået før Tapes-transgresjonen. Men alt tyder på, at disse forekomstene langs Tapes-stranda virkelig er fra Tapes-tida. Forekomster eldre enn Tapes-transgresjonen skulde vi vente å finne som strandslitt Komsa-materiale ned til Ancylus-tidas boreale strandlinje. Slike steinalderssaker er ikke funne på Varangerneset, men det er sannsynlig, at de eksisterer. Det er bare så vanskelig å erkjenne dem som artefakta, fordi de er deformert. At det ligger Komsa-materiale et stykke opover landet, trenger ikke å vise annet, enn at menneskene den gangen likesom i våre dager kunde ferdes på tørt land. De har slått til sine redskap, der de fant brukbart råstoff, og det var ofte lett å finne på de gamle strandlinjene. Men at det virkelig også finnes eldre materiale, viser NuMMEDALS fund mellom strandlinjene M1 og M2 (GRØNLIE) i Alta. Her fant han, at noget av materialet hadde ligget i stranda og blitt slitt, og drog av det den slutning, at det måtte skrive sig fra den tida, havet gikk så høgt op. Det fører det tidligste av Komsa-kulturen tilbake til begynnelsen av den bo reale tid (BL YTT) eller kanskje slutten av den foregående subarktiske tid. Denne alderen fastslog NuMMEDAL allerede og den er utvilsomt riktig. Dette standpunktet, at Komsakulturen er en postglasial, relikt paleolitisk kultur fra boreal og atlantisk tid har også A. BJØRN i samhøve med NuMMEDAL hevdet2. Ingen fenomener ved forekomstene forblev uforklart ved denne kronologiske tolking. De strandformene som utmerker Komsakulturens landskap, er utarbeidt i den siste istids morenemateriale. Fjellet har friske skuringsstriper, og randmorener, sannsynligvis I Norsk geo!. tidsskr. 9, p Norsk geo!. tidsskr. 10, 1928, p fra siste istid, ligger

6 316 HALVOR ROSENDAHL i sjøen utenfor, som HoLTEDAHL har påvist 1 Komsakulturens postglasiale alder. Det er bevis nok for At det også på Varangerneset var små isfrie områder, hvor planter kunde overleve istida, er etter NORDHAGENS undersøkelser sannsynlig. Men ingen av Komsaforekomstene ligger der. Om det lå nogen der, betyr det ingenting, når forekomstene også ligger innenfor siste istids område. NORDHAGEN diskuterer alderen av de øvre gamle strandlinjene op til den marine grense, over den seinglasiale linje, f-linja (TANNER), og hvorledes disse skal tolkes etter HoL TE DAHLS fund av undersjøiske endemorener, gjennomgravt av elv, på N-sida av Varangerneset. Som sikkert kan vi si, at ingen av stranlinjene er preglasiale, for de er inngravt i siste istids morene og er ikke ødelagt av bre. Kunde det kanskje være tvil om, at isen gikk like til N-kysten av Varangerneset, er det ingen tvil om, at isen gikk ut i Varangerfjorden og fyllte den2. Men også her har vi de samme øvre strandlinjene. Er de undersjøiske randmorenene den siste istids randmorener. kan vi stille to alternativer for gjennomgravinga av elv: gjennomgravt straks etter avleiringa i glasial tid. l. De er Det forutsetter en etterfølgende transgresjon på bortimot 200 m op til marine grense. Den seinglasiale linja skriver sig da fra en seinere oscillasjon. 2. De er gjennomgravt i den boreale fastlandstida, Ancylus-tid. Det forutsetter en etterfølgende Tapes-transgresjon på 140 m. Det første alternativ er det sannsynligste, og det skulde ikke støte mot for store hindringer å godta det. Aldersproblemet hører altså ikke blandt problemene omkring Komsakulturen. Men ellers har vi nok av problem. Hvad slags folk var det, og hvor kom de fra? For de langs Finnmarkstrendene i veiding, eller hadde de faste bustader der? Det ser ut som om de iallfall hadde faste bustader ved Tapes-havets (steinaldershavets) strand 3. Men hvorfor stanser Komsakulturen så brått ved Tapeslinja? Her er det en tydelig overgang til en ny kultur. Under Tapes-linja er steinalderssakene av andre typer, som hører til en t Avh. Vi.-ak. Oslo, I, 1929, no. 12. Om alderen av disse morener kan det være tvil, men det rører ikke ved Komsakulturens kronologi. Se herom i næste avsnitt. 2 Norsk geo!. tidsskr. 12, p Norsk geo!. tidsskr. 12, p. 505.

7 KOMSAKUL TURENS ALDER 31 7 mer utviklet teknikk. Komsakulturens mennesker må være komne i kontakt med andre folk, de kan være blitt opblandet med eller kanskje fordrevet av fremmede. Komsakulturen har vore fattig, isolert og stagnerende. De gamle typer har holdt sig lenge etterat kulturfolkene i syd var nådd fram til nye moderne typer. Det blev reliktkultur. Vi kunde da tenke oss, som NuMMEDAL holder på, at Komsakulturen hadde en forløper her i nord, som fører tilbake til en tid, da Komsakulturens former var typiske. Men det er ingen nødvendighet, og vi må vel si, det er lite sannsynlig, at denne forløper skal søkes i Finnmark. Oslo 7 desember Halvor Rosendahl.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen.

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen. Quartett Berømte nordmenn Lernziel Einübung der Ordnungszahlen Wiederholung Satzstellung Vorbereitungen Sie benötigen einen Satz Spielkarten für 4 Spieler bei Gruppen von 3 Spielern werden nur 24 Karten

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn: O Alder: 52 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, eg er kanskje det. Ja, das bin ich! Liker du reglar? Nei, det er eg

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt)

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) Für zwischen 01.01.2007 und 31.12.2008 eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren 15 65.880,88 72.657,71 75.180,62

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

TY Tysk språk 1

TY Tysk språk 1 TY-125 1 Tysk språk 1 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 TY-125 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum 2 TY-125 15/12-15 Aufgabe 1: Satzanalyse Skriveoppgave Manuell poengsum 3 TY-125 15/12-2015 Aufgabe

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet manglar det nokre ord. Kan du finne ut kva for ord som skal stå kvar? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

EKSAMEN. Moderne og eldre språk. Eksamenstid: kl 9.00 til kl (5 timer)

EKSAMEN. Moderne og eldre språk. Eksamenstid: kl 9.00 til kl (5 timer) EKSAMEN Emnekode: SFT 20102 Emne: Moderne og eldre språk Dato: 11.12.06 Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 (5 timer) Hjelpemidler: Ingen Faglærer: Steinar Nybøle Kåre Solfjeld Frode Lundemo Eksamensoppgaven:

Detaljer

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS 0130 OSLO Telefon.: Fax.: E-post: Foretaksreg: Bankgiro: Swiftcode: IBAN: 22 00 32 00 22 03 45 24 salg@ntb.no NO914797497MVA 1644 14 74397 DNBANOKKXXX

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn:J Alder:49 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, og greier meg sjølv. Ja und ich bin selbständig Liker du reglar? Nei Kva

Detaljer

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang Nelly Sachs Dikt i utvalg gjendiktet av Astrid Nordang Om forfatteren: Nelly Sachs (1881 1970) var en tysk-jødisk poet og dramatiker som i sitt svenske eksil fra nazistenes Tyskland studerte kabbalaen

Detaljer

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser....................................................... 3 Abkürzungen.....................................................

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

K ollektion Herbst / Winter. Collection Fall / Winter 2016 /17. Reine Männersache. Made in Germany

K ollektion Herbst / Winter. Collection Fall / Winter 2016 /17. Reine Männersache. Made in Germany K ollektion Herbst / Winter Collection Fall / Winter 2016 /17 Reine Männersache Made in Germany Jado man s home steht für Manufaktur, Handwerk und höchste Qualität. Unsere Tag- und Nachtwäsche hat Charakter

Detaljer

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Språk, tekst og situasjon. Dato: Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Språk, tekst og situasjon. Dato: Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 EKSAMEN Emnekode: SFT 10102 Dato: 8.12.2006 Hjelpemiddel: Ingen Emne: Språk, tekst og situasjon Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 Faglærere/Faglærarar: Kåre Solfjeld Frode Lundemo Eksamensoppgava/Eksamensoppgåva:

Detaljer

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Einige Mautgesellschaften haben vollautomatische Mautstationen installiert, an denen man nicht mehr bar bezahlen kann. Die Spuren sind mit Do not stop ausgeschildert.

Detaljer

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder!

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder! Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendforen 2007, 2008 und 2009!! Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in

Detaljer

Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie. bei sich ändernden Rahmenbedingungen. sozialer Arbeit

Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie. bei sich ändernden Rahmenbedingungen. sozialer Arbeit Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie bei sich ändernden Rahmenbedingungen sozialer Arbeit Fachreferat beim 11. DEVAP Bundeskongress am 21.09.2011 in Berlin 1 Gliederung 1) Veränderte sozialstaatliche Rahmenbedingungen

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

November 2009. Die Auswertung Evaluering

November 2009. Die Auswertung Evaluering November Die Auswertung Evaluering 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 98 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen Jugendforums wurden gebeten, an einer Online-Befragung zur Veranstaltung teilzunehmen.

Detaljer

TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt

TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt Z E R T I F I Z I E R T E S DIN EN ISO 9001 Q M - S Y T S E M BINZEL. Für jede Aufgabe den richtigen Schweißbrenner. BINZEL-Schweißbrenner

Detaljer

1. året 1. termin går over ca 18 uker. Terminen deles inn i 3 perioder.

1. året 1. termin går over ca 18 uker. Terminen deles inn i 3 perioder. Årsplaner Læreverket Weitblick 1 er ment å kunne brukes gjennom hele begynnerkurset i fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram. Timetallet i faget er på 225 klokketimer fordelt over to år (Vg1

Detaljer

KEIM Design-Lasur. Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit

KEIM Design-Lasur. Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit KEIM Design-Lasur Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit transparente Transparent eleganse Eleganz mit med Lasuren laseringsteknikker Faszination Fascinerende lebendiger levende vegger Wände Lasuren

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK (certolizumab pegol) ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines

Detaljer

Nr 1-2007. Glassmosaikk Mosaikk på netting eller med papirfront? Hva skal brukes i våte arealer

Nr 1-2007. Glassmosaikk Mosaikk på netting eller med papirfront? Hva skal brukes i våte arealer informerer Nr 1-2007 Glassmosaikk Mosaikk på netting eller med papirfront? Hva skal brukes i våte arealer Av Arne Nesje, Byggkeramikkforeningen Glass og keramikkmosaikk har blitt et populært materiale

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier TYSK GRUNNFAG Språk, tekst og situasjon skriftlig eksamen (fonetikk, grammatikk I og skriftlig språkferdighet

Detaljer

ØSTFOLD DISTRIKTSHØGSKOLE

ØSTFOLD DISTRIKTSHØGSKOLE ØSTFOLD DISTRIKTSHØGSKOLE TILLEGGSSTUDIUM I TYSK (MELLOMFAGSTILLEGG) Språkferdighet Onsdag.. timer Oppgavesettet består av ialt nummererte sider. Hjelpemidler: Ingen. . Übersetzung aus dem Norwegischen

Detaljer

: og betyr det samme. Begge er divisjonstegn. 1 pizza eller 1 : 4 = 4. 1 pizza : 4 = 1 teller brøkstrek 4 nevner

: og betyr det samme. Begge er divisjonstegn. 1 pizza eller 1 : 4 = 4. 1 pizza : 4 = 1 teller brøkstrek 4 nevner Kapittel BRØK pizza : pizza eller : teller brøkstrek nevner : og betyr det samme. Begge er divisjonstegn. Ofte bruker vi divisjonstegnet : når mange eller mye skal fordeles på et visst antall, og brøkstrek

Detaljer

Aktualisierte Margin-Anforderungen

Aktualisierte Margin-Anforderungen Aktualisierte Margin-Anforderungen Inhaltsverzeichnis 1. Zeitplan... 2 1.1 Wichtige Umstellungstermine... 2 2. Marginanforderungen... 3 2.1 Marginanforderungen für EUR-Konten.... 3 2.2 Marginanforderungen

Detaljer

Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der FF - Lackenhof

Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der FF - Lackenhof Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der Verhalten im Brandfall Verhalten im Brandfall Reihenfolge der Maßnahmen: - Alarmieren - Retten - Löschen - Feuerwehr erwarten und informieren Feuerwehr

Detaljer

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag!

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag! LEKTION 1 Wer bist du? 1 Hallo! Guten Tag! a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Morgen! Tschüss! Wir sehen uns. Auf Wiedersehen! Bis später.

Detaljer

Modell: Allround. Einkaufspreisliste bestehend aus 8 Seiten

Modell: Allround. Einkaufspreisliste bestehend aus 8 Seiten Einkaufspreisliste bestehend aus 8 Seiten Modellbeschreibung: Gestell: Polsterung: Tragende Teile Buchenholz Federkern im Sitz Rückenkissen wahlweise: A B Bodenkissen Spitzkissen Bitte bei jeder Bestellung

Detaljer

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Tysk språk I. Dato: Hjelpemiddel: Ingen. Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Tysk språk I. Dato: Hjelpemiddel: Ingen. Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 EKSAMEN Emnekode: SFT 11507 Dato: 28.11.2011 Hjelpemiddel: Ingen Emne: Tysk språk I Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 Faglærere/Faglærarar: Truls Berggren Frode Lundemo Eksamensoppgava/Eksamensoppgåva:

Detaljer

LEKTION 5. Das Jahr. 1 Meine Lieblingsfarbe. a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen.

LEKTION 5. Das Jahr. 1 Meine Lieblingsfarbe. a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen. LEKTION 5 Das Jahr 1 Meine Lieblingsfarbe a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen. Johannes: Hast du eine Lieblingsfarbe? Jakob: Ja, ich mag blau. Johannes:

Detaljer

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over for fattene og udgivere aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen

Detaljer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 11. Februar 1997 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 11. Februar 1997 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1997 Ausgegeben am 11. Februar 1997 Teil III 10. Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden

Detaljer

TriCOM XL / L. Energie. Ausdauer. Leistung.

TriCOM XL / L. Energie. Ausdauer. Leistung. TriCOM XL / L Energie. Ausdauer. Leistung. L und XL - die neue Generation Beispiel-Ladestation mit Ladegeräten TriCOM L / XL Innovative Ladetechnik Die neuen Ladegeräte TriCOM L - XL werden von einer hochmodernen

Detaljer

Begrep Forklaring Eksempel

Begrep Forklaring Eksempel Adjektiv Adverb Akkusativ Ord som beskriver et substantiv (navn på ting, dyr, personer). Ord som beskriver et verb (det noen gjør eller det som hender). Adverbet sier noe mer om handlingen. Som på norsk

Detaljer

STENALDERSFUNDENE I ALTA

STENALDERSFUNDENE I ALTA STENALDERSFUNDENE I ALTA AV A. NUMMEDAL (Foredrag i Norsk geolog. forening 8. april 1926) ed stipendium av Instituttet for sammenlignende kulturforskning foretok foredragsholderen siste sommer M arkeologiske

Detaljer

Årsplan i tysk 9.klasse 2015-2016. Læringsmål Organisering Vurdering kompetansemål. Elevane skal lære. Individuell vurdering av 34-40

Årsplan i tysk 9.klasse 2015-2016. Læringsmål Organisering Vurdering kompetansemål. Elevane skal lære. Individuell vurdering av 34-40 Årsplan i tysk 9.klasse 2015-2016 Kompetansemåla innanfor Arbeidet blir i hovudsak 34-40 Lektion 1 - navnet på ulike land, organisert i storgruppe eller Meine Sommerferien språk og nasjonaliteter toargrupper

Detaljer

Fall 1: Entsendungsfall

Fall 1: Entsendungsfall 1 Fall 1: Entsendungsfall - Steuerklasse 2 - Keine Sozialversicherung in Norwegen - Arbeitgeber hat keine steuerfreien Verpflegungsmehraufwendungen gezahlt Der Montagearbeiter, Herr Berberich, wurde von

Detaljer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 9. Jänner 1997 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 9. Jänner 1997 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1997 Ausgegeben am 9. Jänner 1997 Teil III 1. Abkommen zwischen der Republik Österreich und

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN

Høgskoleni østfold EKSAMEN Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFT 11507 Dato: 5.12.2013 Hjelpemiddel: Ingen Emne: Tysk språk I Eksamenstid:kl 9.00 til kl 14.00 Faglærere/Faglærarar: Truls Berggren Frode Lundemo Eksamensoppgava/Eksamensoppgåva:

Detaljer

Unterrichtsphase Das Triadenspiel eignet sich zur Einführung und Vertiefung der Wörterkiste»Essen«.

Unterrichtsphase Das Triadenspiel eignet sich zur Einführung und Vertiefung der Wörterkiste»Essen«. Triaden Wörterkiste»Essen«Lernziel Wortschatz: Erweiterung des Wortschatzes»Essen«Vorbereitung Sie benötigen einen Satz Spielkarten pro Gruppe (2 4 Spieler) für jeden TN* die Karte Det hører sammen. Verlauf

Detaljer

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Tysk språk I. Dato: Hjelpemiddel: Ingen. Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Tysk språk I. Dato: Hjelpemiddel: Ingen. Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 EKSAMEN Emnekode: SFT 11507 Dato: 7.12.2012 Hjelpemiddel: Ingen Emne: Tysk språk I Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 Faglærere/Faglærarar: Truls Berggren Frode Lundemo Eksamensoppgava/Eksamensoppgåva:

Detaljer

Zylinderrollenlager. Zylinderrollenlager 292

Zylinderrollenlager. Zylinderrollenlager 292 Zylinderrollenlager 292 Definition und Eigenschaften 292 Baureihen 292 Ausführungen 293 Toleranzen und Lagerluft 294 Berechnungsgrundlagen 296 Einbaurichtlinien 297 Nachsetzzeichen 297 Lagerdaten 298 Zylinderrollenlager

Detaljer

Teil 1 - Frageformular

Teil 1 - Frageformular Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Tysk side 1 av 6 Språk: Tysk Oversatt av: Kristina ritt Hempel Dato: Juni 2010 Teil 1 - Frageformular Del 1 Spørreskjema: Guten Tag! Wir möchten Ihnen

Detaljer

Kongress Deutscher Lokalzeitungen 2012

Kongress Deutscher Lokalzeitungen 2012 Kongress Deutscher Lokalzeitungen 2012 Visiolink ein wachsendes Unternehmen... Visiolink ist Ihr professioneller Partner für E-Publishing und haben seit 2006 digitale Lösungen sowohl für Zeitung und Verlagshäuser

Detaljer

Großer-Gott-Weg 21 Hötting

Großer-Gott-Weg 21 Hötting Wohnen Großer-Gott-Weg 21 Wohnen auf Innsbrucks Sonnenseite Innsbruck das Herz Tirols Wohnen Großer-Gott-Weg 21 Aussichtslage N Lageplan Lichthof Zugang A1 A1 Haus A5 A A5 A4 A3 A2 A4 A3 A2 Nahe am Zentrum

Detaljer

Mülltrennung. Kildesortering

Mülltrennung. Kildesortering Mülltrennung In unserer Gemeinde sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Abfälle vor dem Wegwerfen zu sortieren. Dadurch soll ein möglichst großer Teil davon wiederverwertet werden, und auf diese Weise

Detaljer

Nivå 1 VG 1 læringsmål grammatikk vurdering. Hallo!

Nivå 1 VG 1 læringsmål grammatikk vurdering. Hallo! Forslag til årsplaner LINGUA PLANET tysk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Ekstra uttaleøvelser og glosetrening finnes under Aussprache og Vokablen. Nivå 1 VG 1 læringsmål grammatikk

Detaljer

Fortunios Lied Oversettelse Seite 1 von 17. 03 Fortunio. 02 No 2 Chor und Trinklied (S14)

Fortunios Lied Oversettelse Seite 1 von 17. 03 Fortunio. 02 No 2 Chor und Trinklied (S14) s Lied Oversettelse Seite 1 von 17 02 No 2 Chor und Trinklied (S14) Ich kann nicht mehr ich auch nicht mehr Die Taschen leer Die Börse leer Der Alte schindet uns zu sehr Ja, ja er schindet uns zu sehr

Detaljer

DNSZ Såkornmidler 2016

DNSZ Såkornmidler 2016 DNSZ Såkornmidler 2016 Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser med dette ut DNSZ Såkornmidler for våren og sommeren 2016. Såkornmidlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom

Detaljer

Fjord Terne 24 28 Heritage

Fjord Terne 24 28 Heritage Fjord Terne 24 28 Heritage Home is, where the water is. Ein traditioneller Holzriss mit hervorragenden Rauwassereigenschaften war das Vorbild für die klassische Linienführung dieser Yacht. Die üppige Verwendung

Detaljer

Grammatisk ordliste Los geht s!

Grammatisk ordliste Los geht s! Grammatisk ordliste Los geht s! Omegrep Forklaring Døme Adjektiv Adverb Akkusativ Analyse Artikkel Dativ Direkte objekt (DO) Eigennamn Eigedomsord Ord som skildrar eit substantiv (namn på ting, dyr, personar).

Detaljer

norsk! nyheter fra Norge Zeitschrift für die norwegische Sprache

norsk! nyheter fra Norge Zeitschrift für die norwegische Sprache norsk! Zeitschrift für die norwegische Sprache Norwegen-Service, Martin Schmidt www.norwegeninfo.net post@norwegeninfo.net Tel. 0174/3058797 05/Januar/01 2013 Anfänger nyheter fra Norge [Nachrichten aus

Detaljer

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 123/2004. vom 24. September 2004

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 123/2004. vom 24. September 2004 BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 123/2004 vom 24. September 2004 zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) und des Anhangs IV (Energie) des

Detaljer

EFxfe. EFxfe. li e b e r d e uts c h 1. Camilla Bjørke Kari Handeland Marianne Lysaker Christine Hofbauer Annika Karnland Joakim Vasiliadis.

EFxfe. EFxfe. li e b e r d e uts c h 1. Camilla Bjørke Kari Handeland Marianne Lysaker Christine Hofbauer Annika Karnland Joakim Vasiliadis. EFxfe li e b e r d e uts c h 1 FASIT EFxfe Camilla Bjørke Kari Handeland Marianne Lysaker Christine Hofbauer Annika Karnland Joakim Vasiliadis Gyldendal Lieber Deutsch - Einstieg SIDE 7 Wort und Bild 5.

Detaljer

9A Arbeidsplan for uke 22

9A Arbeidsplan for uke 22 Matematikk Norsk Uke 24 Uke 23 Uke 22 Nye Kirkevei 26 4645 Nodeland Tlf.9. trinn: 381 85 972 9A Arbeidsplan for uke 22 Navn: Informasjon: Vil du ha planen på nett eller e-post? Gå inn på skolens hjemmeside

Detaljer

FRIDTJOF NANSEN SOM GEOLOG

FRIDTJOF NANSEN SOM GEOLOG FRIDTJOF NANSEN SOM GEOLOG Foredrag i Norsk geologisk forening 4. desember 1930. AV W. WERENSKIOLD ridtjof Nansen tok artium i 1880 og begynte straks å studere F naturfag, spesielt zoologi. Men det er

Detaljer

En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren

En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren Problemet som skal løses Les en lengre tekst skrevet i et bestemt språk, f.eks. engelsk eller tysk Registrer data som på en eller annen måte beskriver

Detaljer

14. GNN Meeting in Frankfurt am Main, 10. 12. November 2011

14. GNN Meeting in Frankfurt am Main, 10. 12. November 2011 Das diesjährige Herbsttreffen fand in Frankfurt am Main statt. Göril Olsen und Sebastian Balzter, unsere Frankfurter Mitglieder, haben die Organisation übernommen. Insgesamt haben 14 Mitglieder und 5 Gäste

Detaljer

Im Januar 2014 hat Herr Berberich die nachfolgende L+T bekommen:

Im Januar 2014 hat Herr Berberich die nachfolgende L+T bekommen: 1 Fall 2: : Dauerhaft in Norwegen, pendelt zur Familie in Deutschland - Pendlerkosten ansetzen - Steuerklasse 2 beantragen - Sozialversicherung in Norwegen - 90% Regel Der Montagearbeiter, Herr Berberich,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier

HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier TYSK GRUNNFAG Fonetikk, grammatikk I og skriftlig språkferdighet I Ny prøve fredag 24.1.1997 9 00

Detaljer

50 Jahre ASF in Norwegen 50 år ASF i Norge

50 Jahre ASF in Norwegen 50 år ASF i Norge 50 Jahre ASF in Norwegen 50 år ASF i Norge........ Dem Frieden eine Wurzel geben / Gi fred en grobun Liebe Jubiläumsgäste, diese Broschüre möge Sie gut und hilfreich durch die Jubiläumswoche anlässlich

Detaljer

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Detaljer

En faglig idé fra tanke til gjennomføring

En faglig idé fra tanke til gjennomføring En faglig idé fra tanke til gjennomføring Hvordan utvikle og tilpasse storgruppeundervisning til norske forhold? Fra Jedem Kind ein Instrument til Hvert barn sitt kunstuttrykk Bakgrunn Jedem Kind ein Instrument"

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Wer ist wo wer? Was ist wo was? Identitet: menneske og sted. Identität von Mensch und Ort

Wer ist wo wer? Was ist wo was? Identitet: menneske og sted. Identität von Mensch und Ort Wer ist wo wer? Was ist wo was? Identitet: menneske og sted. Identität von Mensch und Ort 1 Impressum Wer ist wo wer? Was ist wo was? Identitet: menneske og sted. Identität von Mensch und Ort PUBLISHER

Detaljer

Det heter ikke: Dere har et problem! Det heter: Vi løser det sammen! Gjestene har prioritet! De har rett! En service-person svarer ikke:

Det heter ikke: Dere har et problem! Det heter: Vi løser det sammen! Gjestene har prioritet! De har rett! En service-person svarer ikke: In dieser ersten Lektion beschäftigen Sie sich mit: Begrüßungen und Höflichkeitsphrasen Verben im Infinitiv und Präsens den drei grammatikalischen Geschlechtern dem unbestimmten Artikel den Personalpronomen

Detaljer

Inhaltsverzeichnis. Vorwort ... XI. Einleitung ... XIII. Lektion 1... 1. Lektion 2... 8. Lektion 3... 15. Lektion 4... 23

Inhaltsverzeichnis. Vorwort ... XI. Einleitung ... XIII. Lektion 1... 1. Lektion 2... 8. Lektion 3... 15. Lektion 4... 23 Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung... XI... XIII Lektion 1... 1 På språkkurs i Oslo Hva kan man gjøre i Norge? Hvem er du? Subjektform des Personalpronomens Infinitiv und Präsens Wortstellung: Im einfachen

Detaljer

Grüne Gemeinde Oslo. Präsentation auf der Kirchenvorstehertagung der EKD in Hannover 03.-06.02.11

Grüne Gemeinde Oslo. Präsentation auf der Kirchenvorstehertagung der EKD in Hannover 03.-06.02.11 Grüne Gemeinde Oslo Präsentation auf der Kirchenvorstehertagung der EKD in Hannover 03.-06.02.11 Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. 1.

Detaljer

Lehrer, Professor für histor. Hilfswiss. an der Univ. Ffm

Lehrer, Professor für histor. Hilfswiss. an der Univ. Ffm 1 Maschinenschriftliche Abschriften der Briefe Otto Schumanns an Martin Havenstein und Havensteins an Schumann aus dem Zeitraum 1930 1944. Die Originalbriefe befinden sich im Besitz der Schumann-Erben.

Detaljer

- i.rb-- A Arpmlium (Col. S-tap~Bnfdau). A reviaon bf' WC, b-

- i.rb-- A Arpmlium (Col. S-tap~Bnfdau). A reviaon bf' WC, b- NORSK ENTOMOLOGISK FORENING INNHOLD Side 1. aber dret HalI&xen~~~~VeSb&dn nus aerm piid- Men NorwegPn (Shqwtpt.). Von ihr; *.5ch 2% 2, MML de~ in SiebLe'r OataIop Dipterml~~ -- f,> angemhrten 'llpud8m~

Detaljer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1998 Ausgegeben am 3. Dezember 1998 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1998 Ausgegeben am 3. Dezember 1998 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1998 Ausgegeben am 3. Dezember 1998 Teil III 202. Abkommen zwischen der Republik Österreich

Detaljer

Bare spør! Få svar. Und Sie bekommen Antworten. Viktige råd for pasienter og pårørende Wichtige Tipps für Patientinnen, Patienten und Angehörige

Bare spør! Få svar. Und Sie bekommen Antworten. Viktige råd for pasienter og pårørende Wichtige Tipps für Patientinnen, Patienten und Angehörige Viktige råd for pasienter og pårørende Wichtige Tipps für Patientinnen, Patienten und Angehörige Bare spør! Fragen Sie einfach! Undersøkelse Die Untersucheung Spør til du forstår! Fragen Sie, bis Sie alles

Detaljer

En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren

En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren Problemet som skal løses Les en lengre tekst skrevet i et bestemt språk, f.eks. engelsk eller tysk Registrer data som på en eller annen måte beskriver

Detaljer

Michael Möbius Annette Ster. Norwegen. Der Süden. Mit ungewöhnlichen Entdeckungstouren. Gratis-Download: Updates & aktuelle Extratipps der Autoren

Michael Möbius Annette Ster. Norwegen. Der Süden. Mit ungewöhnlichen Entdeckungstouren. Gratis-Download: Updates & aktuelle Extratipps der Autoren Michael Möbius Annette Ster Norwegen Der Süen Mit ungewöhnlichen Enteckungstouren Gratis-Downloa: Upates & aktuelle Extratipps er Autoren Norwegen Der Süen: Die 10 Highlights Haugesun Skueneshavn Bergen

Detaljer

Geoprobenverzeichnis Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark

Geoprobenverzeichnis Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark Geoprobenverzeichnis Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark Nr Beschreibung eigene Untersuchungen Fundort Aquirierung lxbxh(cm) m(g) Bemerkungen Literatur 26 Aragonit XX Geschenk Horst Wörnschimmel,

Detaljer

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012 aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012 Inhaltsverzeichnis: Vorwort der Redaktion Seite 02 TYSKFORUM - offener Brief an die Deutschlehrer Seite 03 Referat fra årsmøtet 2011

Detaljer

FL YTTBLOKKER LANGS NC)RGES KYST

FL YTTBLOKKER LANGS NC)RGES KYST FL YTTBLOKKER LANGS NC)RGES KYST L AV J. REKSTAD angs Norges kyst finner man ofte blokker av bergarter, fremmede for det sted, hvor de Jigger. Man har således funnet blokker av den karakteristiske rombeporfyr

Detaljer

Skriving og vurdering i fremmedspråkene. Lise Vikan Sandvik Førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk PLU, NTNU

Skriving og vurdering i fremmedspråkene. Lise Vikan Sandvik Førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk PLU, NTNU 1 Skriving og vurdering i fremmedspråkene Lise Vikan Sandvik Førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk PLU, NTNU lise.sandvik@plu.ntnu.no 2 Etter denne forelesningen Større kunnskap om ulike tilnærminger

Detaljer

Working Paper Investments in the Human Capital of the Socially Disadvantaged Children - Effects on Redistribution

Working Paper Investments in the Human Capital of the Socially Disadvantaged Children - Effects on Redistribution econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lohse,

Detaljer

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014 Inhaltsverzeichnis aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014 Inhaltsverzeichnis Seite 01 Vorwort der Redaktion Seite 02 Die Vorsitzende hat das Wort Seite 03 Jahresversammlung

Detaljer

PORTABLE RADIO / REISERADIO

PORTABLE RADIO / REISERADIO PORTABLE RADIO / REISERADIO The travelling companion Begleiter auf Reisen Light enough to carry in your rucksack and robust enough to take out into the courtyard. Once you ve washed the car and the lawn

Detaljer

forordet. Hvorfor tror du det er slik? Skriv ned de mest åpenbare grunnene, men ikke skriv kjedelig foreløpig.

forordet. Hvorfor tror du det er slik? Skriv ned de mest åpenbare grunnene, men ikke skriv kjedelig foreløpig. MINIKURS: DEL 2 Disse tre små minikursene kan fordeles utover et semester eller gjøres med kortere mellomrom. Oppgavene løses ved hjelp av Cappelen Damms tyske ordbøker. Hvert av minikursene tar ca. 40

Detaljer

Vorwort. Wortstellung: ikke im Hauptsatz

Vorwort. Wortstellung: ikke im Hauptsatz Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung XI XIII Lektion 1 1 Pä spräkkurs i Oslo Hva kan man gjare i Norge? Hvem er du? Subjektform des Personalpronomens Infinitiv und Präsens Wortstellung: Im einfachen Hauptsatz

Detaljer

lt,kpakrafjorden Søknad om tilskott til deltaking på Norwegian Travel Workshop 2011 27 DES. 2010 Oppleving

lt,kpakrafjorden Søknad om tilskott til deltaking på Norwegian Travel Workshop 2011 27 DES. 2010 Oppleving lt,kpakrafjorden Oppleving Kvinnherad kommune, Næringsfondet Søknad om tilskott til deltaking på Foto: Espen Mills Norwegian Travel Workshop 2011 27 DES. 2010 _OMMUNE api: Kva? Norwegian Travel Workshop

Detaljer

Årsplan Tysk for ungdomstrinnet

Årsplan Tysk for ungdomstrinnet Hovedområdene i læreplanen Språklæring, Kommunikasjon og Språk, kultur og samfunn jobbes det med gjennomgående i alle kapitlene. Se eget dokument Læreplan i fremmedspråk nivå 1. 1 Das bin ich 6 uker august-september

Detaljer

ELBILISTENE. Vår EL-angivelse for 2013

ELBILISTENE. Vår EL-angivelse for 2013 ELBILISTENE MEDLEMSBREV FRA NORSK ELBILFORENING FEBRUAR 2014 Tesla Model S redefinerte det norske elbilmarkedet da den kom i august. Vår EL-angivelse for 2013 Ikke bare ble det registrert over 10.000 elbiler

Detaljer

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Lytting lytte til lærer (opplesning, fortelling, spørsmål) lytte til medelever (når de forteller, stiller spørsmål, deltar i rollespill, dramatisering, intervju,

Detaljer

Elsker Gud oss virkelig? Elsker Gud oss virkelig?

Elsker Gud oss virkelig? Elsker Gud oss virkelig? Elsker Gud oss virkelig? 1 2 Elsker Gud oss virkelig? Elsker Gud oss virkelig? En motsigelse? Gud er kjærlighet. 1.Johannes 4,16. Denne bibelteksten fra brevet av disippelen Johannes er vel kjent for mange.

Detaljer

Varenr.: 102222 Intern Nr.: 45577-6012 -2

Varenr.: 102222 Intern Nr.: 45577-6012 -2 Colortec C-41 Negativ-Kit Rapid Utskriftsdato: 17-10-2002 Versjon : 25-04-2002 Side 1/4 I flg. 91/155/EU 1. Identifikasjon av preparatet og firmaet 1.1 Opplysninger om produktet Produktnavn:Colortec C-41

Detaljer

Kapittel 3: Herbst. (Auf Deutsch 1, side 40 55)

Kapittel 3: Herbst. (Auf Deutsch 1, side 40 55) Kapittel 3: Herbst (Auf Deutsch 1, side 40 55) Når du og tyskgruppen din arbeider med dette kapitlet, finner dere tips, ideer og materiell i følgende komponenter av læreverket Auf Deutsch: Ressurspermen

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Deutscher Bundestag Drucksache 14/4300 14. Wahlperiode 12. 10. 2000. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Deutscher Bundestag Drucksache 14/4300 14. Wahlperiode 12. 10. 2000. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Deutscher Bundestag Drucksache 14/4300 14. Wahlperiode 12. 10. 2000 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Zusatzabkommen vom 19. Mai 1999 zum Europipe-Abkommen vom 20. April 1993

Detaljer