Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk."

Transkript

1 Norsk Kommunalteknisk Forening Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

2 VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US. DETTE ER FLYGT EXPERIOR: l Adaptive N (tidl. Flying-N) bransjens eneste mekaniske selvrensende pumpehjul som gjør frekvensstyring meget velegnet! l IE3 motorer, verdens første LSPM motorer for avløpspumper. Opptil 4% bedre virkningsgrad enn andre typer IE3 motorer! l SmartRun TM patentert ny pumpestyring med innebygget frekvensomformer som automatisk finner det optimale driftspunkt. Samtidig sikres daglig rensing av pumpesump og rør. Du får en problemfri drift uten tilstoppinger. Xylem OSLO Stålfjæra Oslo Tlf Fax HAMAR Birkebeinerveien Hamar Tlf Fax KRISTIANSAND Skibåsen 42 C 4636 Kristiansand Tlf Fax STAVANGER Jakob Askelands vei Sandnes Tlf Fax BERGEN Hardangerveien Nesttun Tlf Fax ÅLESUND Myrabakken 6022 Ålesund Tlf Fax TRONDHEIM Fossegrenda 13 B 7038 Trondheim Tlf Fax BODØ Påls vei Bodø Tlf TROMSØ Evjenveien Tomasjord Tlf Fax

3 kommunal LEDER teknikk 107. årgang Mer effektivitet og bedre ressursutnyttelse! HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening Tlf.: Besøksadr.: Borggata 1A 0650 Oslo Av Kari Myhre Hellem Vi styres og måles på kvalitet og effektivitet. Utfordres på å forbedre brukerfokus, fleksibilitet og evner til å utnytte våre tilgjengelige ressurser bedre. Er dette reelt målbart og kan vi få til alt på en bedre måte med de ressurser vi har? Forventingene er høye og det er klart vi ønsker å innfri forventninger fra våre ledere, politikere og ikke minst alle brukerne av våre tjenester. REDAKSJON: Redaktør: Aslaug Koksvik Tlf: Ans. redaktør: Torbjørn Vinje Prosess og saksbehandling av reguleringsplaner og byggesaker opptar meg stadig mer. Bakgrunn er at jeg ikke er sikker på at vårt nåværende regelverk helt ut er samfunnstjenelig. Foregående og nåværende regjering har varslet at de vil effektivisere og forenkle regelverk og prosesser. Mine erfaringer gjennom mange års jobb innen disse fagfeltene, er at tidligere «forenklinger» har medført mer formaliserte krav til medvirkning og saksbehandling. Formålet har vært at kvalitet og forutsigbarhet i plan skulle bli bedre, og gi bedre kvalitet i byggeprosjekter. Jeg mener at det er stor usikkerhet om vi har nådd disse målene. Årsabonnement kr. 570, for 10 utgaver. ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B, 1170 Oslo Tlf: Fax: Grafisk utforming: Pluss Design Tlf TRYKK: Zoom Grafisk AS Tlf ØMERKE ILJ T M Trykksak Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkings kriterier i ht. lisens nr ISSN x FORSIDE: Sunniva Vold og Sunniva Hoff. Fra Thor Heyerdahl vgs. Deres første møte med vannbransjens Rekrutteringssymbol «ROAR». Jeg mener vi må våge å ta konsekvensen når et område reguleres med tilhørende medvirkningsprosses, så er retten til å bygge avklart og naboer må forholde seg til dette uten ny rett til nabovarsling. Det vil tvinge fram en mer forpliktende deltakelse i planprosessene. Resultat av dette vil være mindre klagebehandling og mer ressurser til å følge opp at planer blir fulgt og at kvalitet i byggeprosjekter blir oppnådd. Jeg mener at det kan være større forskjell på hva som kreves av søknad og behandling på store byggeprosjekter i forhold til små. Kanskje burde uthus, tilbygg og øvrige prosjekt som nå kun er fritatt søknadsplikt i regulerte områder med tilhørende kriterier, også vært fritatt i uregulerte områder. Hva vil egentlig konsekvensen av dette være? Mange uthus, tilbygg og småprosjekt som «står der ute» og som er bygget ulovlig, vil bli «frikjent». Naboer må ordne opp privatrettslig og ikke bruke offentlige ressurser. Plan- og bygningsmyndigheten vil kunne bruke mer ressurser på de større byggeprosjektene. Fokus på ulovligheter kan rettes mot de store samfunnsmessige utfordringer og byggeprosjekter. Jeg tror vi må utfordre våre myndigheter slik at vi kan innfri forventningen om effektivitet og god ressursutnyttelse. Vi kan ikke forvente at teknisk sektor er vinnerne når ressursene i det offentlig fordeles. Derfor må vi gis muligheten til å forbedre kvaliteten på bygg- og anleggsprosjekter som er viktigst for utviklingen av vårt samfunn. Vår visjon i NKF er «Kunnskapsdeling for et bedre samfunn». Vi må fortsette kontinuerlig å dele kunnskap og derved også påvirke våre myndigheter og andre med de kunnskaper og erfaringer vi har til forenkling og forbedring. Neste utgave kommer 20. juni Annonsefrist 28. mai SK luftdrevet tørrslampumpe For transport av avvannet slam fra sentrifuger og filterpresser og annet materiale med høy TS (%), uavhengig av viskositet. Systemet er lukket og i henhold til god HMS- og arbeidsmiljøpraksis. NO_kommunalteknikk 2014.indd 2 Kommunalteknikk nr tel :15:08 3

4 Gå ikke glipp av Kommunevegdagene 2014 Park Hotell Vossevangen mai Tirsdag 20. mai Møteleder alle dager Jørn Gjennestad Registrering / utstilling Arbeidsvarsling og skilting Foredragsholder v/ Euroskilt Trafikksikringsplaner v/harald Heierås, Trygg Trafikk Hordaland Bli kjent treff med servering og underholdning, Kulturhuset på Voss Vi trekker ut 4 heldige vinnere som får prøve vindtunnelen onsdag 21. mai. Hjå Voss Vind kan du oppleva følinga av fritt fall, og fly som supermann! Onsdag 21. mai Registrering /utstilling Velkommen til Voss og Kommunevegdagene 2014! v/ordfører Hans Erik Ringkjøb, Voss kommune Tema - Voss sentrum Hovednett for sykkelveger v/planlegger Magnhild Gjengedal, Voss kommune Valg av gateprofil v/plansjef Berit Marie Gaalåen, Voss kommune Varelevering Gateparkering v/reinertsen Etablering av kommunalt parkeringsselskap v7hermann Saue, Voss Parkering AS Spørsmål diskusjon Juridiske krav til forvaltning og vedlikehold av bruer v/ Seksjonssjef Morten Wright Hansen, Bruforvaltning og beredskap, Vegdirektoratet Praktiske krav til forvaltning og vedlikehold av bruer. v/daglig leder Odd Harald Kile, Safecontrol Pause Nytt fra utstillere og leverandører Presentasjon av NKF v/aslaug Koksvik NKF v/øyvind Hardeland NKF veg og trafikk Årsmøte NKF veg og trafikk Bygdevandring i Voss m/guide Middag m/underholdning og sosialt samvær Kulturinnslag Torsdag 22. mai Nytt fra utstillere og leverandører Vegforsterkning, grusdekker og asfaltdekker v/ivar Faksdal, Rambøll Pause Plenumsdiskusjon v/jostein Vandaskog, Statens vegvesen Oppsummering og avslutning Lunsj/utsjekking Lunsj/Utstilling 2014 Påmeldingsfrist: 15. mai Kontaktperson: Påmelding:

5 INNHOLD 5 Kommunevegdagene Aktuelt 8 Kurs og konferanser 10 Forskning gjør vannsektoren sikrere 12 Fordrøyningsmagasin med størrelse Hitra kommune 16 Nytt fra NKF 18 Skolerer i BIM 20 Minimum 15 tusen innbyggere Gigantavtale 26 Vannbransjen, mulighetenes marked 28 Når flomstore elver møtes Klare for eldrebølgen 32 Best i Skandinavia på infrastruktur 34 Verneverdige bygg 36 Profilen Bransjenytt 42 Forenklinger i TEK 10 Batteridrevet datalogger med modem Måling av nivå og regnmengde Beregning av overløp Kommunikasjon som , RTU eller database mjk.no Kommunalteknikk nr

6 Aktuelt Krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplassen Den nye brosjyren «Forstår du hva jeg sier?» viser regelverkets krav til språk og kommunikasjon på byggeog anleggsplassen. Den presiserer også hvem som til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringer blir en risikofaktor. Bygge- og anleggsnæringen er kompleks med mye spesialisert kunnskap, behov for varierende mengde mannskap og tøffe krav til fremdrift. Næringen har utstrakt bruk av underentreprenører og innleid arbeidskraft. Mange ulike aktører er inne for å utføre spesifiserte arbeidsoppgaver. Det er viktig at det tas hensyn til kommunikasjonsutfordringer i planleggings- og gjennomføringsfasen av bygge- og anleggsarbeidet. Omkommet i branner 13 personer er registrert omkommet i branner her i landet i løpet av årets tre første måneder. Dette er ni færre branndøde enn i første kvartal i fjor, ifølge tall fra DSB. Det er gledelig å registrere at tallet på omkomne i brann går ned. Vi må tilbake til 2003 for å finne færre branndøde i første kvartal, opplyser administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannverforening. Selv om året har startet bra, vil Kalheim nødig forskuttere en dødsbrannstatistikk med få omkomne for året som helhet. Han peker på at statistikken inneholder relativt små tall og at det derfor kan forekomme til dels store statistiske variasjoner fra måned til måned. Vi vet av erfaring at dødsbrannstatistikken kan forverre seg dramatisk fra et kvartal til det neste. Med ni måneder igjen av året er det derfor altfor tidlig å heise flagget, sier Kalheim. I fjor omkom 61 personer i brann her i landet. De aller fleste omkom i boligbranner. Ifølge DSB tilhørte tre av fire av de omkomne såkalte risikogrupper. Eldre, bevegelseshemmede, rusmisbrukere og arbeidsinnvandrere er eksempler på slike risikogrupper. Norsk brannvernforening planlegger et nytt informasjonsprosjekt rettet mot pårørende til eldre personer som tilbringer seniorlivet i egen bolig. Hensikten er å gi de pårørende økt kunnskap og bevissthet om enkle brannverntiltak for hjemmeboende eldre. Pårørende til eldre personer som tilbringer livet i egen bolig er en viktig ressurs som må utnyttes bedre i brannvernarbeidet. Får vi de pårørende med på laget, er jeg overbevist om at vi også vil se en varig nedgang i antall omkomne i brann, fremholder Kalheim. Kilde: Norsk brannvernforening Bygningseieres offentligrettslige ansvar En oversikt over alle lover og forskrifter som gjelder for eiere, brukere og leietakere i bygg, viser at regelverket i flere tilfeller er overlappende. I enkelte tilfeller synes det også å være motstrid. Føyen advokatkontor har laget oversikten på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet. Det er også gjennomført en juridisk vurdering av eiers ansvar der ansvaret er lagt på leietaker. Denne uttømmende oversikten over regelverket er viktig for myndigheter, eiere og leietakere, sier Fredrik Horjen i Direktoratet for byggkvalitet. For både eiere og leietakere er det nyttig å ha tilgang til en oversikt over gjeldende regelverk ikke minst ved inngåelse av leiekontrakter der det offentligrettslige ansvaret fordeles mellom eier og leietaker. DiBK har bidratt til finansiering av et internkontrollsystem for byggeiere der de ulike regelverkene er samlet i ett felles verktøy (IK bygg). 6 Kommunalteknikk nr

7

8 KURS & KONFERANSER Dato Kursnavn Sted MAI Byggesaker der kommunen er tiltakshaver Oslo Bruk av NVDB i kommunen (Nasjonal VegDataBank), Trondheim Innføringkurs og videregående kurs, 2 dager LCC - LIVSSYKLUSKOSTNADER - Basiskurs Bergen LCC - LIVSSYKLUSKOSTNADER - Basiskurs Tromsø Kommunevegdagene 2014 Voss Drift av svømmebasseng Stange Videregående kurs i bruk av NVDB i kommunen Oslo JUNI Kommunaltekniske fagdager 2014: Bergen Det kommunaltekniske Norge i endring! Bruk av NVDB i kommunen, Bergen innføringkurs og videregående kurs, 2 dager AUG Bruk av NVDB i kommunen (Nasjonal VegDataBank) Molde SEPT Bruk av NVDB i kommunen (Nasjonal VegDataBank) Oslo Bruk av NVDB i kommunen (Nasjonal VegDataBank) Stavanger OKT Drifts- og renholdslederkonferansen Oslo Kiel NOV IK-Bygg-konferansen Lederkonferansen 2014 Gardermoen På forespørsel IK-Bygg innføringskurs Uavhengig kontroll LCC - LIVSSYKLUSKOSTNADER - Basiskurs Spesialtilpasset kurs for førstelinjetjenesten i kommunene De tillitsvalgtes kalender Dato Aktivitet Sted Kommentar Årsmøte NKF byggesak Oslo Årsmøte NKF veg og trafikk Voss Kommunaltekniske fagdager 2014 Bergen NKS-styremøte Bergen Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomité NKFs årsmøte Bergen Medlemmer NKFs budsjettmøte Oslo Hovedstyret, lederne av fagfora og regionalavd, adm 8 Kommunalteknikk nr

9 NYHET! Stikkledningskum fra Basal Basal Manifold F og Kongsberg Esco samleflens Tilkobling i kum, med separate og merkede stikkledninger til hver bolig, gir unik oversikt. Koblingsflens for stikkledninger eliminerer bruken av anboringsklammer. Reduserer lekkasje og gjør lekkasjesøk langt enklere. Løsningen gir en ryddig, lite frostutsatt og svært driftsvennlig vannkum. Basal Manifold, gir en enklere tilkobling til betydelig redusert kostnad. IngEn anboring - redusert lekkasje - unik oversikt = HElt EnKElt genialt! Betongkum og pakning leveres fra Basals 20 bedrifter i hele Norge. Kongsberg Esco leverer samleflens via sine salgskanaler. Kongsberg Esco samleflens: DN150 med mulighet for 4 stikkledninger DN200 med mulighet for 6 stikkledninger Basal Manifold F911-5: En borepakning for tilkobling av opptil 6 stikkledninger. DN32 eller DN40. basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va Beisfjord Sementvarefabrikk AS BetoNor AS Bodø Betong AS Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS Førde Sementvare AS Hedrum Cementstøperi AS Heimdal Granitt & Betongvare AS Holmen Betong AS Loe Rørprodukter AS Midt-Norsk Betong Mosjøen AS Midt-Norsk Betong Verdal AS Narmo Betong AS Jaro AS NOBI Norsk Betongindustri AS Ryfoss Betong AS Skjæveland Cementstøperi AS Sortland Sementvarefabrikk AS Sylteosen Betong AS Ølen Betong AS Østfold Betongprodukter AS Bare betong varer evig Lille Grensen 3, 0159 Oslo

10 Forskning gjør vannsektoren i Oslo sikrere Et nylig avsluttet forskningsprosjekt har medført store forbedringer på flere områder i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV). Prosjektet SMS from OSLO VAV (Secure and Monitored Service from Oslo VAV) har hatt som mål å forbedre effektivitet og sikkerhet ved å overvåke og kontrollere det urbane vann- og avløpssystemet i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV). Prosjektet har bidratt til å forbedre pålitelighet og robusthet ved avløpsnettet i Oslo, og har sørget for instrumenter for å bedre IT-sikkerheten og overvåke tilstanden til utstyr som pumpestasjoner og behandlingsanlegg. I tillegg har det blitt etablert rutiner og spesifikasjoner for bedre datahåndtering. Forskningen har også resultert i en dokumentert metodologi som kan implementeres ved andre vannverk. Veldig nyttig Oslo kommune har nå brukt resultatene i sin nye hovedplan for avløpssystem og vannmiljø. Prosjektet har vært veldig nyttig for Oslo. Det har hjulpet oss med å forbedre datasystemet vårt, samt med investeringsplanlegging og generell planlegging for å forbedre rørkvali- 10 Kommunalteknikk nr

11 teten, sier prosjektleder i Oslo VAV, Arnhild Krogh. Som en bonus har prosjektet blant annet medført at nye markedsmuligheter for bruk av IKT innen vann- og avløp har åpnet seg. Dette inkluderer uttesting av systemer for tilstandsbasert vedlikehold av kritiske pumpestasjoner i Oslo. Bortfall av slike pumpestasjoner vil kunne få umiddelbare konsekvenser for vannforsyning til deler av Oslo. Det er også mye å spare på mer effektiv drift av pumpestasjonene. Det er ingen tvil om at mer bruk av IKT innen vannbransjen vil kunne hjelpe til med å løse noen av de store utfordringene som bransjen står foran. Dette er også prioriterte forskningstema både nasjonalt og internasjonalt, sier seniorforsker Rita Ugarelli ved SINTEF Byggforsk. Forskning og utvikling Prosjektet, som er finansiert av de regionale forskningsfondene, har skapt og inspirert mange nye FoU-initiativ ved å vise de gode mulighetene som finnes ved samarbeid mellom vanneksperter og IKT-eksperter. Prosjektet har også medført et nytt, internasjonalt ekspertnettverk på begge områder. Kunnskapsoverføringen mellom eksperter på vannsystemer og IKT som er generert av prosjektet har skapt nye forskningsretninger som vi ønsker å følge for å gi samfunnet tryggere og mer pålitelige urbane vannsystemer, sier Ugarelli. En viktig del av forskningsprosjektet har vært å formidle resultatene internt i Oslo VAV. Oslo VAV har mer enn 500 ansatte, og organisasjonen FAKTA SMS from Oslo VAV (Secure and Monitored Service from Oslo VAV) Finansiert av det Regionale forskningsfond Hovedstaden (RFF) Varighet: Samlet økonomisk ramme: ca 7 millioner kroner, hvorav 75% fra RFF Partnere: Oslo VAV, SINTEF, ABB, IRSTEA (Frankrike) og 3S (Tyskland) har allerede hatt god nytte av forskningsresultatene i praksis. Kilde: Sintef Offentlige toaletter tilpasset by og landskap Brutt vannspeil Tilbakestrømingsbeskytter Toaletthus den beste løsningen for alle behov Moderne toalettbygg med fleksibel konstruksjon og design Modulet mulighet til å oppgradere eksisterende anlegg til moderne og hygieniske offentlige toaletter Radonett AirGap tilbakestrømningsbeskyttere har vi produsert siden 1994 basert på Radonett radonutskiller som idag har mer enn 40 miloner driftstimer i 7 europeiske land. Radonett Airgap oppfyller NS-EN 1717 kategori 5. Radonett AirGap finnes i 5 modeller. Radonett AirGap Ikke behov for trykktank! + innvendig monterte rustfrie dykkpumper, beskyttet for agrressive miljø + Leveres komplett og testkørt fra fabrikk med førmontert trykkvakt og magnetventil. + Driftsikker og rask og enkel installasjon + Typegodkende i hht NS-EN Mykstart eller frekvensregulert + Larmovervakning, alarm ved højt nivå och pumpe feil + Tank i syrefast stål (Aisi 316) + Kapasitet opp til 100 m 3 /h 5 forskjellige modeller Danfo AS Tel: Tlf: Tlf: Kommunalteknikk nr

12 HÅNDMAKT: Stormtech-modulene håndteres med med håndmakt. (Alle foto: Jørn Søderholm) VA overvann Fordrøyningsmagasin med størrelse Norges første fordrøyningsbasseng med Stormtechs kammerbaserte løsning for infiltrasjon og fordrøyning av overvann. Park & Anlegg AS har bygget Norges største fordrøyningsmagasin med det amerikanske Stormtech-systemet. 550 kubikk basseng tok en formiddag å montere. Anleggsområdet som skal bli Nygård Handelspark, noen kilometer fra Ski i Akershus. En del av oppdraget med grunnarbeider på næringsområdet er å bygge et 550 kubikkmeters magasin for mottak og fordrøyning av lokalt overvann. Her har Park & Anlegg AS valgt å installere det amerikanske systemet Stormtech, levert av Vågå-firmaet VA-Systemer AS. Det er en kammerbasert løsning med plastmoduler som settes sammen til tunneler, og kan brukes til både fordrøyning og infiltrasjon. Systemet skal være mye brukt i hjemlandet. Vi har veldig stor tro på dette produktet. Det er enkelt å bygge med. Det legges med minimal overdekning, selv under sterkt trafikkerte arealer. Oppbygningen gjør at det er massen rundt kamrene som bærer overliggende vekt. Sammenlignet med pukkfylte bassenger gir denne løsningen større lagringsvolum og bedre infiltrasjonsevne. Det kan tømmes for slam, og gir dermed mulighet for lang levetid. Relevant Simen Larssen er ansvarlig for innkjøp og markedsføring i entreprenørselskapet. Larssen mener Stormtech-systemet er svært relevant for vannmengdene som følger med et «våtere og villere» klima, og behovet for lokal overvannshåndtering som er i ferd med å tvinge seg fram i Norge. Installeringen av systemet har vakt stor interesse hos mange kunder og miljøer. God arealeffektivitet og kort byggetid gir veldig god totaløkonomi. Dette er et system som vil komme for fullt, sier han. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås er et av disse interesserte miljøene. Vi planlegger å benytte dette anlegget til undervisning og forskning, sier amanuensis Jon Arne Engan ved NMBUs institutt for matematiske realfag og teknologi. Han jobber med utdanning av sivilingeniører i vann- og miljøteknikk, og var selv til stede da Park & Anlegg AS monterte de to tunnelene. Anleggsleder Helge Solbrekke i Park & Anlegg er imponert over hvor enkelt det var å bygge med Stormtech. 12 Kommunalteknikk nr

13 Stormtech Monteres på underlagt av mm selvkomprimerende masse, tildekket av geotekstil. Minimum overdekning 46 cm, pluss belegningsmateriale (asfalt, stein e.l.). Maksimal overdekning 244 cm. Kan brukes under veier og trafikkerte arealer. Tåler 14,5 tonn akseltrykk ved minimum overdekning. Ett kammer ferdig installert (inkludert porevolum i omliggende masse) lagrer 2100 liter. En formiddag, så er jobben gjort. Det er utrolig! Det er en god erfaring for oss videre, når vi kommer borti noe lignende senere, sier Solbrekke. Enkle komponenter Det er enkle komponenter som kan håndteres med håndmakt. Man bruker ca to minutter pr kammer, og da har man installert fire kubikkmeter. Dermed kan man montere store basseng på kort tid. Bassenget på Nygård er på ca 550 kubikkmeter. Det er det største som er montert i Norge til nå. Sammenlignet med magasiner av LEVERANDØR: Rune Holen i VA-Systemer AS, som leverer Stormtech i Norge. stein og pukk trenger Stormtech bare 40 prosent av arealet for å ta imot samme mengde overvann, opplyser VA-Systemer AS. Et magasin på 350 kubikkmeter ble montert i desember 2012 i Trondheim. Da med LINK Entreprenør som utførende. VA-systemer opplyser at dette var det første anlegget i Europa som ble bygget med Stormtech-systemet Park & Anlegg når har bygget en 550 kubikks versjon av. At det er et nokså nytt system i norsk jord er det altså ingen tvil om. Men det er også velprøvd, gjennom mye bruk i USA. Tyske DiSt (ca tilsvarende Det Norske Veritas) sies å jobbe med en godkjenning for bruk av systemet i Tyskland. Nygård Handelspark er under utbygging nå, med Coop Eiendom som byggherre. Området skal blant annet huse Coop Obs bygg, Plantasjen og et flerbrukerbygg. Kilde: VA-systemer, Jørn Søderholm RASKT: En formiddag tok det å montere de to tunnelene, på totalt 550 kubikkmeter. KUMMER: I nederste ende kobles kummer til på denne måten. Her er det tilgang for inspeksjon og rengjøring. Kommunalteknikk nr

14 Hitra kysthavn og industripark. Foto: Hitra kommune Hitra kommune tilrettelegger for aktørene i havbruksnæringen Hitra kommunen investerer ca. 150 millioner i transportknutepunkt og industripark, primært tilrettelagt for havbruksnæringen. Kommunen er medlem av Kristiansund og Nordmøre havn IKS (KNH). Av Ole Sundnes Kultur og næringssjef. Hitra kommune Hitra Kysthavn, nært knyttet til Hitra Industripark (regulert areal på ca. 750 daa), er under bygging på Sandstad midt mellom Trondheim og Kristiansund i regi av KNH og kommunen. Havnen, som er lokalisert i hovedskipsleia, vil være klar for trafikk ved årsskiftet , og blir en viktig kysthavn for Trondheimregionen og Midt-Norge forøvrig. Vi henvender oss til aktører innen marin sektor, maritim næring, og olje/gass for etablering, eller bruk at havnefasilitetene. Vi har tilgjengelige tomter til selvkost, og arbeidsgiveravgift med laveste sats (5,1%). Her vil investorer finne attraktive havne- og næringsarealer i et naturlig knutepunkt for sjø- og landverts trafikk i tilknytning til Fv. 714 gjennom Hitratunellen til Orkanger og Trondheim, sier Kommunalsjef Ole Sundnes. De EU-finansierte prosjektene Strat- MoS og Food-Port, hvor KNH er norsk deltager, viser at båttransport av sjømat til kontinentet er overlegen på miljø (CO2 utslipp), og konkurransedyktig på transporttid og kostnad. Betydelig økning i produksjonsvolum for sjømat og annet gods vil kreve nye transportløsninger som er bærekraftige for miljø, trafikksikkerhet og veislitasje. Det er opprettet kontakt med mottakerhavner, som Zeebrugge Havn og Esbjerg Havn, for videretransport til sluttkunder. Frukt og grønt er eksempler på varer for returlast, som kan fraktes med skip til Midt-Norge i stedet for på lastebil gjennom hele Sør-Norge fra Oslo. Havnens første byggetrinn vil være klart i oktober 2014 allerede fire år etter at planprosessen ble påbegynt. Havnearealet her er på ca. 40 daa, som allerede er disponert. Reguleringsarbeid for utvidelse på minimum 200 daa er i gang. Hurtigbåtene mellom Kristiansund og Trondheim anløper tre ganger daglig. Hitra Turistservice bygger nytt terminalbygg for hurtigbåttrafikken ved havnen som vil inneholde venterom og lokaler for servering, samt reiselivsorienterte 14 Kommunalteknikk nr

15 Hitra kysthavn og industripark. Foto: Hitra kommune virksomheter. Målet er å utvikle området til en «stor-resepsjon» for øygruppen Hitra og Frøya med fokus på transport, reiseliv og passasjertrafikk, sier ordfører Ole Laurits Haugen. Hitra Kysthavn og Industripark er et utmerket eksempel på etablering av et miljørettet logistikknutepunkt for transport av sjømat og annet gods sjø/land. En oppgradering av Fv. 714 til riksvei, vil også gjøre Hitra Kysthavn interessant som stamnetthavn. Volumet av fersk fisk som transporteres med bil ut av øyregionen Hitra/Frøya er allerede nå ca tonn per år, og kan øke til ca. det dobbelte innen 10 år. Denne typen transport gjennom Norge er ikke bærekraftig, ikke minst med tanke på veislitasje og framtidige vedlikeholdskostnader. Myndighetene har lenge hatt som målsetting å få mer gods over fra bil til båt. På Hitra har kommunen lagt til rette for at det kan skje til fordel for klima/ miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet. Fra Food-Port-konferansen i Oostende. Kommunalteknikk nr

16 Norsk Kommunalteknisk Forening Kunnskapsdeling for et bedre samfunn NYTT FRA NKF NKF bygg og eiendom ikbygg.no Revisjon: Revisjonsgruppen hadde møte 3. april, og det nedsatte brukerutvalget hadde arbeidsmøte 23. april. Nyheter i 2014: Generell tiltaksplan vedlikeholdsplan / Tilstandsbarometer (0 100 %) Arbeidsordre/avviksmeldinger (tilleggsmodul) Styret har bedt om et estimat på integrering med ikbygg.no Hente matrikkelen for byggene Gi innsyn til myndighetene Egen HMS-sjekkliste for boliger Integrering med Byggnett fremtidig samhandlingsplattform for byggesektoren Årsmøte ble avholdt 23. april i Oslo, og det nye styret har følgende sammensetning: Leder: Jan-Egil Clausen, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune (gjenvalg) Nestleder: Beate Németh, Faveo prosjektledelse AS (gjenvalg) Medlem: Rune Grindstuen, Vågå kommune (gjenvalg) Medlem: Torfinn Myklebust, Eid kommune (opprykk fra vara) Medlem: Arvid Tangerås, Kvam herad (opprykk fra vara) Varamedlem: Anne Aaker, Trondheim Eiendom, Trondheim kommune (ny) Varamedlem: Håvard Heistad, Levanger kommune (ny) Tor Espnes (tidl. Trondheim) og Jan Ivar Jensen (Aurskog-Høland) har gått ut av styret, og vi retter en takk til dem for deres innsats. NKFs strategiplan for perioden Ny integrasjon: IK-bygg skal integreres med KF kvalitetsstyring (et verktøy for kommuneledelsen), som eies av KS. NKF veg og trafikk Opplæring i NVDB I samarbeid med Triona AS har vi satt opp en rekke NVDB kurs. Innføringskurs: Trondheim 6. mai Bergen 3. juni Molde 21. august Oslo 4. september Videregående kurs Trondheim 7. mai Oslo 26. mai Bergen 4. juni Molde 22. august Se kursoversikten for mer informasjon. Tillitsvalgte inviteres til å komme med innspill og synspunkter på høringsversjonen av NKFs strategiplan for perioden Planen revideres og vedtas av hovedstyret hvert andre år, og legges fram for årsmøtet til orientering. Grunnlaget for revisjonen skjer i samråd med de årlige leder- og samhandlingsmøtene. I perioden vil det legges Kommunevegdager på Voss Det nærmer seg Kommunevegdager på Voss mai. Programkomiteen har satt sammen et veldig interessant og godt program og deltakelsen ser ut for å bli stor. Påmelding på våre kurssider: kommunalteknikk.no Påmeldingsfrist 15. mai. spesiell vekt på å utvikle organisasjonen til bedre å ivareta rollen som samfunnsaktør. Det er en fordel om tilbakemeldinger kanaliseres gjennom fagstyrene, men det er også anledning til å komme med innspill som enkeltpersoner; alle meldinger sendes direkte til meg. Frist for tilbakemelding: 26. mai Kommunalteknikk nr

17 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn Norsk Kommunalteknisk Forening NYTT FRA NKF NKF byggesak Etablering av ny boenhet i eksisterende bygning Etablering av ny boenhet i eksisterende bygning er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) 20-1 g) og SAK Bakgrunnen for dette er at ny boenhet i eksisterende bygg kan medføre nye krav til bygnings- og bruksmessige forhold annen påvirkning på omgivelsene enn opprinnelig forutsatt, spesielt dersom boenheten skal være i bygg der det ikke er bolig i dag annet forhold til gjeldende plan enn eksisterende situasjon Årsmøte i Norsk Kommunalteknisk Forening 2014 Sted: Radisson BLU Royal Hotel, Bryggen, Bergen Dato/tid: Tirsdag 3. juni 2014 kl Dagsorden 1. Velkommen og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 4. Valg av to representanter som skal føre og underskrive protokollen sammen med møtelederen 5. Godkjenne årsberetning og regnskap fra hovedstyrevisjonsberetninger og kontrollkomitéens beretninger 6. Behandle hovedlinjene for foreningens virksomhet og økonomiplan for kommende årsmøteperiode 7. Fastsette medlemskontingenten i foreningens ulike organer 8. Velge leder, nestleder, tre medlemmer 9. Velge valgkomité med tre medlemmer 10. Velge offentlig godkjent revisor 11. Velge kontrollkomité med tre medlemmer 12. Behandle innkomne saker Valgkomitéen består av: Elisabeth Kynbråthen, Hallgeir Strifeldt og Turid P Ødegaard Nye boenheter i eksisterende boligbygg er det vanligste, men det hender også at det er ønske om ny boenhet i annen type bygg, som f.eks. forretnings- eller industribygg. Ved etablering av ny boenhet i eksiterende boligbygg er det oftest kjeller/underetasje og loft som benyttes kjeller/underetasje oftest i småhusbebyggelse, loft oftest i flermannsboliger/boligblokker. Noen ganger bygges 1 større leilighet om til 2 eller flere mindre. Etablering av ny boenhet i eksisterende bygning må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for å kunne godkjennes. Er den ikke det har tiltakshaver anledning til å søke om dispensasjon jf pbl 19-2, og kommunen må gjøre en konkret vurdering i den enkelte saken. Dispensasjon kan bare innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Hva som er lovlig bruk før etableringen av ny boenhet vurderes ut fra de bestemmelser og de forutsetninger som gjaldt den gang nåværende bruk ble lovlig etablert, herunder eventuelle vilkår i tillatelsen som ble gitt. Ny ønsket bruk må vurderes opp mot gjeldende plan- og bygningslovgivning for å se om nye krav vil komme inn i forhold til den nye bruken. Dersom etableringen av ny boenhet i eksisterende bygning medfører utvendige arbeider som kan innebære trussel mot miljøverdier, så som natur- eller kulturminneverdier, kan dette utløse krav om særskilt tillatelse etter annet regelverk. Kommunen har da ansvar for å samordne saksbehandlingen mot særlovsmyndighetene, jf SAK Dersom det er etablert ny boenhet i eksisterende bygning uten forutgående tillatelse er kommunen forpliktet til å følge opp forholdet når de blir kjent med det. Dette jf pbl 1-4. Slike etableringer skjer oftest i pressområder, der det er stor etterspørsel etter boliger og leieprisene er relativt høye. Ved etablering av ny boenhet i eksisterende bygning gjelder kravene i TEK10 som for nybygg. I eksisterende bygg kan dette noen ganger være vanskelig eller uforholdsmessig kostbart å gjennomføre. Kommunen har derfor anledning å tillate etablering av ny boenhet i eksisterende bygning der tekniske krav til en viss grad tilpasses til eksisterende byggverk, jf pbl 31-2 fjerde ledd som sier at «Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring. av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen. er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen.» Alle kommunene som deltar i nettverkssamarbeidet i regi av NKF byggesak kan laste ned temapakken med alle hjelpemidlene. Er din kommune ikke med i nettverket? Ta kontakt med: Kommunalteknikk nr

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets delrapport Halvor Holmli Medlem ekspertutvalget Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Molde - 15.5.2014 Mandatet Sentralt mål med kommunereformen

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Delrapport 1 fra ekspertutvalg, 24.3.14 Tom Egerhei ass. fylkesmann Mandatet Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentralt prinsipp Kommunestrukturen

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand 19. Juni

Detaljer

NKF bygg og eiendom ÅRSMØTE 2012 3. SEPTEMBER, TRONDHEIM

NKF bygg og eiendom ÅRSMØTE 2012 3. SEPTEMBER, TRONDHEIM NKF bygg og eiendom ÅRSMØTE 2012 3. SEPTEMBER, TRONDHEIM NKF BYGG OG EIENDOMS ÅRSBERETNING 2011 (INNLEDNING FRA HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING) NKF BYGG OG EIENDOMS REGNSKAP 2010/ 2011 BUDSJETT 2012 AKTIVITETSPLAN

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars- Erik Borge Ins0tu3 for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Kommunaltekniske fagdager, Bergen 3. Juni 2014 Ekspertutvalgets

Detaljer

Faglige perspektiver på kommunereformen

Faglige perspektiver på kommunereformen Faglige perspektiver på kommunereformen Lars Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Generalforsamling Samfunnsøkonomene 12. juni 2014 DISPOSISJON Hva sier økonomisk teori

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets delrapport Halvor Holmli Medlem ekspertutvalget Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Helgelandskonferansen 10.4.2014 Utvalget og referansegruppen

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Kriterierfor god kommunestruktur

Kriterierfor god kommunestruktur Kriterierfor god kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig kompetanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Detaljer

Kommunereformen Tilrådingene fra ekspertgruppa

Kommunereformen Tilrådingene fra ekspertgruppa Kommunereformen Tilrådingene fra ekspertgruppa Terje P. Hagen Ekspertutvalget for kommunereformen Mandatet Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentrale prinsipp Generalistkommuneprinsippet

Detaljer

NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2014

NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2014 NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2014 NKF bygg og eiendom hadde årsmøte 23. april 2014. Etter dette har styret bestått av: Styreleder Jan-Egil Clausen seksjonsleder, EBY, Oslo kommune Nestleder Beate Németh

Detaljer

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag.

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag 03.10.2014 søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Attraktiv hovedstad i Nord

Attraktiv hovedstad i Nord Attraktiv hovedstad i Nord 50.200 innbyggere 3.800 ansatte Havørn på jakt Foto: Audun Rikardsen Politisk styring Bodø kommune 25 skoler 20 kommunale barnehager + 40 private 7 sykehjem/institusjoner 6

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12.

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12. 1 VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. 1 Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider

Detaljer

Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon

Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon Bare betong varer evig Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon BASAL STORM-SERIEN Basal storm-serien Basal har et komplett program for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann.

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Kommunestruktur og oppgaver. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD,

Kommunestruktur og oppgaver. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD, Kommunestruktur og oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD, 02.12.14 Ekspertutvalget Utviklingen etter siste reform i kommunestrukturen Betydelig utvidelse av kommunenes oppgaver

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kommunereformen. Statssekretær Paul Chaffey. LFH bransjetreff, 12. juni Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereformen. Statssekretær Paul Chaffey. LFH bransjetreff, 12. juni Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen Statssekretær Paul Chaffey LFH bransjetreff, 12. juni 2014 fornye forenkle forbedre uledelse og gjennomføringskraft ufjerne tidstyver uenklere regelverk uøkt valgfrihet udigitalisering

Detaljer

Basal slamavskiller type baga

Basal slamavskiller type baga Bare betong varer evig Fremtidens slamavskiller! Basal slamavskiller type baga Kjøresterk konstruksjon Ingen oppdriftsfare Kan bygges om til minirenseanlegg Høy rensegrad Basal slamavskiller type Baga

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet

Detaljer

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling.

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Hogne Hjelle, Bergen kommune Norsk Vanns årskonferanse 1. 2. september 2015 Kommuneplanens

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Nye oppgaver for kommunene. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø,

Nye oppgaver for kommunene. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø, Nye oppgaver for kommunene Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Vadsø, 21.01.15 Ekspertutvalget Utviklingen etter siste reform i kommunestrukturen Betydelig utvidelse av kommunenes oppgaver

Detaljer

Velkommen. til seminar. 1. mars 2016

Velkommen. til seminar.  1. mars 2016 Velkommen til seminar http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 1. mars 2016 Målsetting Bredere innsikt i kommunereformen og de alternativene vi inngår i: For det videre arbeidet med prosessen

Detaljer

23. April, Thon Hotel Opera, Oslo

23. April, Thon Hotel Opera, Oslo ÅRSMØTE NKF BYGG OG EIENDOM 2014 23. April, Thon Hotel Opera, Oslo Årsberetning 2013 Resultatregnskap 2012 og 2013 Budsjett 2014 Aktivitetsplan 2014 Valgkomiteens innstilling Styrets innstilling til valgkomite

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Kommunesammenslåinger: Frivillighet eller tvang? Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

Kommunesammenslåinger: Frivillighet eller tvang? Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Kommunesammenslåinger: Frivillighet eller tvang? Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Ekspertutvalget Utvalgets anbefalinger 1. Kommunene bør ha minst 15.000-20.000 innbyggere for å sikre

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest Kommunereform Samnanger kommune 18.06.14 Victor Ebbesvik, KS Vest Hvorfor har vi debatten om kommunereform? Alle politiske partier sier noe om dette i sine programmer for denne perioden KS landstinget

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Arkivlederseminar IKA Kongsberg 22.04.15 ordfører Thorvald Hillestad 1 Disposisjon Bakgrunn Sentrale prinsipper Evaluering - effekter Ny sammenslåing hvorfor tidsplan

Detaljer

Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15

Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15 Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15 Hobøl kommune Samlet areal: 140,4 km 2 Jordbruksareal : 30,0 km 2 Produktivt skogareal: 93,3 km 2 2014: 5187 innbyggere 2020: 6064 innbyggere 2040: 9127 innbyggere 3

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Verran kommune 29. januar 2015 Seniorrådgivere Trude Mathisen og Sigrid Hynne Ca år 1900 I dag En øy 2 fylker 3 kommuner Nasjonal kommunereform

Detaljer

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen UTREDNING AV SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET VERRAN KOMMUNE Kommunereformen PROSESS Kommunestyret sitt vedtak av mars 2014 Statsråd Sanner sin invitasjon til alle kommunene Vedtatt mandat, mars 2015 (4K, 4K+)

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

Kommunereform i Folloregionen. Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015

Kommunereform i Folloregionen. Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015 Kommunereform i Folloregionen Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015 13.05.2015 2 Agenda Mandat og organisering av prosjektet Mål med kommunereformen Hvordan fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag? Hvilke

Detaljer

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen?

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen? Kommunereform i Drammensregionen Hva mener du om kommunereformen? Bystyret i Drammen har vedtatt å snakke med kommuner i Drammensregionen om muligheter for å danne en ny kommune sammen. Svelvik og Drammen

Detaljer

En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS. 15. April 2010. Medlem av

En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS. 15. April 2010. Medlem av En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS 15. April 2010 MIDT- NORSK BETONG MOSJØEN AS MNBM etablert i 1952 En av kommunens eldste industribedrifter Samme lokalisering som ved oppstart

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging Planseminar Vestfold Guro Andersen 3. Desember 2015 DSB og klimatilpasning Kort om DSB Klimatilpasning og samfunnssikkerhet Ny bebyggelse Eksisterende

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Statssekretær Per-Willy Amundsen Bodø, 11.06.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

BASAL slamavskiller. Bare betong varer evig

BASAL slamavskiller. Bare betong varer evig Produktbrosjyre BASAL slamavskiller Bare betong varer evig Hvorfor velge Basal slamavskiller type Baga? Basal slamavskiller type Baga har meget stor evne til å skille ut og sedimentere faste partikler

Detaljer

IK-bygg. Inneklimafagdag, NAAF. !l formålsbygg og boliger. Stavanger, tirsdag 25. november 2014

IK-bygg. Inneklimafagdag, NAAF. !l formålsbygg og boliger. Stavanger, tirsdag 25. november 2014 IK-bygg!l formålsbygg og boliger Inneklimafagdag, NAAF Stavanger, tirsdag 25. november 2014 Hva er IK- bygg? IK- bygg er et internkontrollsystem (ikke FDV- system) som synliggjør byggets =lstand og skaderisiko

Detaljer

Sprinklerregelverket i teori og praksis

Sprinklerregelverket i teori og praksis Sprinklerregelverket i teori og praksis v/ Einar Melheim Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) Detaljblad levering av vann til sprinkleranlegg rammebetingelser ved planlegging, installasjon og

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen PROGRAM 13. MARS Registrering fra kl. 0930 1000 Velkommen til deltagere og utstillere som er tilgjengelige hele seminaret

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune?

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune? Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune? Noen betraktninger fra rådmannen Ingen objektiv analyse Finnes ingen anerkjent metodikk for å vurdere dette Temmelig enkle analyser hos andre

Detaljer

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE): Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk med Presentasjon av Oslo kommunes Metodehåndbok for Eiendomsutvikling

Detaljer

NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning

NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning Cathrine Andersen Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning i Norge - historikk Nasjonal

Detaljer

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper?

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? TROND S. ANDERSEN 08.09.2015, BRANNFOREBYGGENDE FORUM, 2015 Tema Brannsikkerhet i eksisterende bygninger - grunnlaget

Detaljer

-Vi kan ikke leve med et vannledningsnett i så sterkt forfall

-Vi kan ikke leve med et vannledningsnett i så sterkt forfall Helse- og omsorgsdepartementet -Vi kan ikke leve med et vannledningsnett i så sterkt forfall Kjetil Tveitan Hallingtreff, 12. januar 2017 Vannledningsnettets alder Lekkasjer i en del land Danmark 2002

Detaljer

NKF bygg og eiendom - aktivitetsplan 2016

NKF bygg og eiendom - aktivitetsplan 2016 Kurs og seminarer Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng 13.1. 13.1. Asker Samarb med Pocessing AS Renhold av offentlige bad Asker Samarb med Pocessing AS Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng 27.1.

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Erna, Stein Ove, Karen og Even R5, 14. mai 2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Lørenskog kommune, Kommunalteknikk v/yvona Holbein, Stort fordrøyningsområde/park, Fourth Ward Park, Atlanta, USA 1 Agenda 1. Strategi

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014

Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014 Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014 Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer? Magnar Sekse Fagdirektør VA-etaten Anleggsdagene 2014 msekse 1 15.

Detaljer

Kommunereformen. Barnevernlederforum. 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Barnevernlederforum. 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Barnevernlederforum 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.» H, Frp, V, KrF Begrunnelse:

Detaljer

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Jeg tenker at jeg Innledningsvis må si noe om hvordan KS ser på sin rolle i dette samarbeidet. Jeg skal

Detaljer

IK-bygg. !l formålsbygg og boliger. Universell Utforming, KS Agenda. Oslo, onsdag 4. november 2014

IK-bygg. !l formålsbygg og boliger. Universell Utforming, KS Agenda. Oslo, onsdag 4. november 2014 IK-bygg!l formålsbygg og boliger Universell Utforming, KS Agenda Oslo, onsdag 4. november 2014 Hva er IK- bygg? IK- bygg er et internkontrollsystem (ikke FDV- system) som synliggjør byggets =lstand og

Detaljer

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Nyheter IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Agenda IK-bygg Kort presentasjon Nasjonalt tilstandsbarometer Integrasjon med Boligmappa FDV-bygg Revisjon Spørsmål fra salen Kort presentasjon av

Detaljer

Norsk Vann årskonferanse 2013

Norsk Vann årskonferanse 2013 Norsk Vann årskonferanse 2013 Klimatilpasningsarbeidet i kommunene m/eksempler fra Bergen Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune Norsk Vann 020913 MSekse 1 Tilpasning til klimaendringer Definisjon: "Den

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Kommunesammenslåing og konsekvenser

Kommunesammenslåing og konsekvenser Kommunesammenslåing og konsekvenser Foredrag Kommunekonferansen - Politikk og Plan 31.1.2014 B Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk Framtidas kommunestruktur Nasjonalt prosjekt i regi av KRD og KS fra 2003

Detaljer