Hobøl i Fremtiden Tingvoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15"

Transkript

1 Hobøl i Fremtiden Tingvoll

2 Hobøl kommune Samlet areal: 140,4 km 2 Jordbruksareal : 30,0 km 2 Produktivt skogareal: 93,3 km : 5187 innbyggere 2020: 6064 innbyggere 2040: 9127 innbyggere 3 tettsteder: Ringvoll, Knapstad, Tomter Skoler: 2 barneskoler 1-7, 1 b/u-skole 1-10 Næringsområder: Ringvoll, Holt, Hollebøltangen

3 Kommunereformen Regjeringserklæringen - Sundvolden: "Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden"

4 Stortingets oppdrag til kommunene : 1. Kommunene skal gjennomføre en egen vurdering av om de oppfyller forventningene som Stortinget har til robuste kommuner 2. I tilfeller hvor kommunene ikke oppfyller forventningene, skal kommunene vurdere sammenslåing med andre kommuner, slik at det kan dannes en ny kommune som er mer robust.

5 Hovedkriterier til vurdering 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet

6 Kriteriene vurdert i forhold til kommunens rolle som: Tjenesteyter Myndighetsutøver Samfunnsutvikler Demokratisk arena

7 Prosess i Hobøl: Prosjektplan for utredning: Fase 1: Utredning av mulige veivalg (des.2014 juni 2015 Fase 2: Spissing av retningsvalg, forhandlinger, vedtak om ny kommunestruktur (aug.2015 juni 2016) Ny kommune iverksettes fra Om det blir sammenslåing over fylkesgrense, mulig fra 2021

8 Prosess i Hobøl Kommunestyret nedsatte følgende arbeidsgruppe: Håvard W. Osflaten (AP) leder Signe Øye (AP) Simen Saxebøl (V) Georg Ståle Brødholt (SP) Olav Breivik (H) Hilde Borger (H) Håvard Jensen (FRP) Inge Herman Rydland (KRF) avløst av Anne Karine Gramen fra april Ylva Bræck (HTV Utdanningsforbundet) Anette Freixas (HTV Fagforbundet) Bjørn Sjøvold (rådmann) sekr.

9 Prosess i Hobøl Vedtatte alternativer for utredning: Alt. 1: Askim, Spydeberg og Hobøl Alt. 2: Hobøl, Ski og evt. Spydeberg + evt. andre kommuner i Follo Alt. 3: Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Våler + evt. Råde/Enebakk ("Landkommunealternativet") Alt. 4: Kommunene i Indre Østfold Alt. 5: Hobøl og Spydeberg Alt. 6: Hobøl kommune opprettholdes som egen kommune

10 Prosess i Hobøl Gjennomført sonderingsmøter med kommunene i alle alternativer Hobøl kommune drøftes som helhet i alle alternativer Informasjonsmøte prosjektplan Informasjon på hjemmeside Halvdagskonferanse med kommunestyre, enhetsledere og tillitsvalgte Fellesutredning med øvrige IØ-kommuner i regi av regionrådet presentert på regionrådsmøte Folkemøte i dag Vedtak om videre utredning/forhandlinger knyttet til de mest aktuelle alternativer 15.juni Spørreundersøkelse til høsten Avklaring om folkeavstemming til høsten

11 Alt. 1 Hobøl, Spydeberg, Askim (evt.skiptvet) Fordeler: - Samarbeider tett på mange områder i dag - Mulighet for større fagmiljøer. Askim har et kompetent fagmiljø på areal- og samfunnsplanlegging - Gode kommunikasjoner - Tilrettelagt for næringsutvikling (Ringvoll, Holt, Hoen/Sekkelsten) - Tett politisk samarbeid som det kan bygges videre på - Oppfyller krav til en funksjonell modell - Reduksjon i selskapsdannelser - Økonomisk relativt robust Ulemper: - Vil bli en robust kommune kortsiktig, men fare ved å bli for liten på lengre sikt med en mulig svakere Østkommune, og med store kommuner i Follo, i Mosseregionen og på Nedre Romerike. - Usikkert hvor mye utkantene vil bli prioritert i en slik modell (Ringvoll, Meieribyen)

12 Alt. 2: Hobøl, Ski og evt. Spydeberg + evt. andre kommuner i Follo Fordeler: - Tilfredsstiler krav til kapasitet og robusthet i tjenesteyting - Store fagmiljøer - Større likeverdighet i vurderinger og likeverdighet i tjenester - Mindre behov for interkommunale selskaper - Økonomisk robust Ulemper: - Mulighet for at prosess tar lengre tid - Lite samarbeid med Ski/Follo i dag - Lokalsamfunnene i Hobøl og evt. Spydeberg blir ytterkanter i en storkommune - Fare for større sentralisering av tjenester - Risiko for større forskjeller mellom land og bymessige lokalsamfunn - Vil trolig ta lang tid å bygge identitetsfølelse i en ny storkommune - Landbruksområde mellom Ski og Hobøl/Spydeberg som danner et fysisk skille, og som trolig ikke vil endres/utvikles i fremtiden - Sterk utvikling mellom Ski og Langhus (bolig/næring/follotunnel)

13 Alt. 3: Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Våler + evt. Råde/Enebakk ( Landkommunealternativet ) Fordeler: - Alternativ modell landbrukspreg, behov for dette i en hovedstadsregion med kommuner som søker mot regionale bykjerner kan bli attraktivt i fremtiden - Gode muligheter for næringsutvikling, mange tilgjengelige arealer Ulemper: - Mange mindre lokalsamfunn uten et naturlig kommunesenter - Lite samarbeid mellom flere av kommunene i dag - Interkommunale samarbeid må opprettholdes i vesentlig grad - Noe større fagmiljøer - Få tjenestemessige stordriftsfordeler - Vil ta tid å bygge en egen identitet - Sårbare økonomiske forutsetninger

14 Alt. 4: Kommunene i Indre Østfold Fordeler: - Tett samarbeid i tjenesteytingen - Helhetlig samfunnsutvikling i en funksjonell region - Robust nok til å kunne konkurrere med Mosse- og Folloregionen - Betydelig større fagmiljøer - Behov for få interkommunale tiltak - Mange felles identitetsbærere allerede - Bedret økonomisk handlingsrom - Tilgjengelige arealer for bolig- og næringsutvikling Ulemper: - Mange kulturer som skal smelte sammen (6-7 kommuner) - Fare for at enkelte lokalsamfunn kan føles som ytterkanter (Ringvoll, Ørje ) - Fare for at nærhet til befolkning reduseres ved at politikk og mange fellestjenester trolig vil lokaliseres til bymessige kjerner (Askim/Eidsberg)

15 Alt. 5: Hobøl og Spydeberg Fordeler: - Historisk tett samarbeid på mange tjenesteområder - Tett politisk samarbeid - Knapstad og Spydeberg vil etter hvert bli like stort som Askim og Eidsberg i befolkning - Tilgjengelige arealer for bolig- og næringsutvikling - Gode kommunikasjoner - Opprettholder nærhet til befolkningen Ulemper: - Modellen vil bli liten med tanke på store omkringliggende kommuner - Kortsiktige betydelige økonomiske utfordringer, vil kunne bedres på lang sikt med økt vekst i skatteinngang - Marginal økning i fagmiljøer, rekrutteringsutfordringer - Vil ha behov for å opprettholde en rekke interkommunale tiltak - Vil trolig ikke være tilstrekkelig robust til å opprettholde et fremtidig godt velferdsnivå

16 Alt. 6: Hobøl kommune opprettholdes Fordeler: - Stor arealkapasitet til bolig- og næringsutvikling - Stort engasjement for etablerte lokalsamfunn - Nærhet til folkevalgte og kommune - Variert og aktivt kulturliv - Attraktive bomiljøer Ulemper: - Små fagmiljøer og sårbarhet i tjenesteytingen - Behov for å opprettholde et betydelig interkommunalt samarbeid - Økonomiske utfordringer - Vil ikke motta engangsstøtte eller reformtilskudd - Risiko for å bli en enklave mellom en rekke storkommuner - Får ikke tatt ut stordriftsfordeler - Reduserte muligheter for en helhetlig samfunnsutvikling

17 Hvor finner jeg info om kommunereformen?

18 Summeoppgave: Når foreløpige retningsvalg er vedtatt av kommunestyret 15.juni: hva er det viktig at politikerne fremforhandler for deg?

19 Informasjon Hvordan vil du bli informert om den videre prosessen?

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold Mai 2015 CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold 1 2 Innhold Forord............................................ 4 1. Bakgrunn for utredningen............................... 5 2. Kommuneinndeling,

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Fokus: Tjenesteyting Nærhet til tjenestene Oversiktlighet Lett å tilpasse seg til behovene, eks. rekruttering God kompetanse i basistjenestene

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN - SØKELYS PÅ KOMMUNEREFORMEN / GJØVIKHALLEN - 29.AUGUST 2014 PROSESSEN I OPPLAND SÅ LANGT - Bjørn Iddberg Ordfører Bjørn Iddberg orienterte kort om de forskjellige

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet. Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bystyresalen, Sandefjord rådhus Tid: 9. desember 2014 kl. 08.30-15.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt 1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch

Detaljer

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag Dokumentet er ferdigstilt etter det siste arbeidsmøtet mellom kommunene i Kongsvik, 13. mai 2015. 1 Innledning Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bristol hotel, Oslo Tid: 20. oktober 2014 kl 09.45-17.45 21. oktober 2014 kl 09.00-14.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt INNLEDNING

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.04.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer