Påsken 2014 UTGAVE 105

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påsken 2014 UTGAVE 105"

Transkript

1 Påsken 2014 UTGAVE 105

2

3 Lederen har ordet Da kan vi i ØIL igjen by på en flott påskeutgave av ØIL-nytt. Takket være Siri som redaktør, bidrag fra gruppene i laget og andre lag og foreninger i bygda, sekretær Mari og trykker Eva så har vi nå en nok en innholdsrik utgave av ØIL-nytt å kose oss med! Mye av infoen som dere finner i ØIL-nytt er nyttig info som ikke går så fort ut på dato. Det være seg opplysninger om alt fra telefonnummer til ledere eller priser på treningsdresser, så jeg vil derfor oppfordre dere til å samle på ØIL-nytt og ta disse fram hvis det er info dere ønsker å finne. Vi gjennomførte årsmøte 26. februar der resultatet ble at vi ikke fikk valgt tillitspersoner inn i flere sentrale posisjoner i ØIL. Valgkomiteen lyktes ikke å få på plass ny leder og nestleder i laget, og i tillegg fikk vi ikke leder for fotball og barneidrett. Vi har utfordringer i forbindelse med å engasjere enda flere foreldre til å bidra ved arrangementer og andre tiltak som skal til for å drifte aktivitetene våre. Når jeg spør meg rundt så sliter de fleste idrettslag med de samme problemene og jeg må si at jeg føler meg rådvill på hva vi bør gjøre. ØIL har en knippe med frivillige som jobber mye for laget, men aktiviteten er så stor at vi trenger flere frivillige på flere plan. Vi ønsker å få med flere foreldre, men vi ønsker også andre som kan tenke seg å ta i et tak, for eksempel pensjonister som kanskje har litt bedre tid enn småbarnsforeldre. Jeg mener likevel at hovedansvaret for å ha et aktivt idrettslag ligger hos foreldrene som har unger som trenger et aktivitetstilbud, men hvis vi kan få med andre ressurspersoner som også kan bidra, så tror jeg at vi kan komme over kneika. Det er lett å tro at det å være aktiv i en forening kun er slit, og man glemmer gjerne at det også er gøy å bidra. Det er jo gøy å få til noe sammen med andre! Med å stille opp og bidra er man et godt forbilde for ungene, man er med på å skape et aktivitetstilbud og samtidig gjør man noe sammen med ungene! Det er ikke alle som kan tenke seg å ta lederverv, jeg forstå det, men det er jo så mye annet man kan bidra med. Tilby deg å gjøre noe du liker og noe du er god på! Vi skal gjennomføre et hovedstyremøte før påske og da kommer vi til å legge en strategi fram mot et ekstraordinært årsmøte, for skal vi fortsatt ha drift i laget så må vi få på plass en leder og nestleder. Vi bør også få på plass en leder for fotballgruppa, for dette er en viktig rolle da vi har en flott ny kunstgressbane som skal driftes og som vi håper skal skape mye aktivitet i bygda. Det er vanskelig å få på plass et styre hvis man ikke har en lederkandidat, og selv har jeg sagt at jeg ikke ønsker gjenvalg som leder, men at jeg kan fortsette som styremedlem. Jeg har vært leder i 2 år og ser at jeg ikke får tiden til å strekke til med lederverv, jobb og husbygging. Jeg håper at noen kan tenke seg å ta over ledervervet for da tror jeg det blir lettere å få på plass en nestleder. Jeg kan love at jeg skal sørge for en ryddig overlapping!

4 Følg med på info om ekstraordinært årsmøte, engasjer deg og møt opp! Helt til slutt: Gi skryt for det som blir gjort framfor å klage på det som ikke blir gjort! Og: ha ei riktig god påske og en fin idrettsvår i Øverbygd! Med hilsen Styremedlem: Hans-Jacob Wasserfall Styremedlem: Mikael Ritman Styremedlem: Vidar Berg Vara: Joar Dahlkvist Vara: Hanss Nerdrum Leder Skigruppa: Kjell Arve Elvevold Leder Fotballgruppa: Bjørn Ove Sletten Leder Orientering: Liv-Iris Sørgård Leder Håndballgruppa: : Ingen driftt i 2013 Leder Barneidrett: Ingen valgt Leder Hyttestyret: Tove Olsen Merete Fosslund Leder, Øverbygd idrettslag Revisor: Fredrik Hansen Revisor: Alf Bjørkeng Valgkomite: Tove Olsen (leder), Anne-Berit Simonsenn (fotball) og Joar Dahlkvist (hovedstyret). Møter Vi gjennomført 3 hovedstyremøter (med gruppeledere) og 1 styremøte. Øverbygd IL: Årsmelding 2013 Tillitsvervene i ØIL Hovedstyret: : Leder: Merete Fosslund Nestleder: Vanja Simonsen, trakk segg i mai Sekretær: Mari Tollefsen Kasserer: Thor-Helge Bråthen Medlemmer Medlemstallet pr er 246 stk. Dette er en liten nedgang på 30 stk. fra i Det err viktig at gruppene følger opp at de aktive medlemmene betaler medlemskon ntingent og at man legger med giro i ØIL-nytt Ø sitt julenummer. ØIL-NYTT ØIL-nytt er lagets l lille avis og kom ut to ganger i 2013, til påskee og til jul med Siri Rydningen som redaktør. I utgavene fikk vi god hjelp til trykking fra Eva Sørgård på LMS-Skjold. ØIL-nyttt deles ut til alle husstander i Øverbygd og medlemmer som ikke borr i Øverbygdd får bladett tilsendt

5 i posten. Utgifter til trykking dekkes hovedsakelig opp av reklameinntekter som vi får inn via annonser i bladet. Anlegg Gimlebanen: 5. juli sto Øverbygd sin kunstgressbane ferdig, og i august hadde vi offisiell åpning der vi feiret oss selv og den nye flotte banen. Noe etterarbeid i forbindelse med tippemiddelsøknaden og drift av banen må følges opp. Lysløypa Holt: En del dugnadsinnsats ble gjennomført i forbindelse med rydding av skog og en ny løypetrase via grustaket er laget på Råvatntraseen. Rydding av skog er en kontinuerlig prosess som må følges opp videre i Strømskapet i løypa er dårlig og en del deler må snarest mulig byttes ut, og hovedstyret er i dialog med Øverbygd Elektro. Joar har felt en del skog ved Speiderhytta, og denne kan kappes opp til ved for bruk på Lagshytta. Dette følges opp av hyttestyret til våren. Mange lyspærer er byttet ut og nye går stadig, vi er nok inne i en syklus der alle må byttes ut etter ca. 5 års levetid. Skigruppa følger opp bytte og fører logg av pærer som byttes. Bjørkeng anleggsdrift har rettet opp stolper ved jordkanten til Fjelde, men det er ennå noen stolper som er skjeve ved Holt. Disse må rettes og støttes opp til sommeren. Ny ATV er innkjøpt og er med på å sørge for at Frode og Mikael kjører opp superflotte skiløyper! ATVen skal også brukes til vedlikehold av kunstgressbanen på sommerstid. Lysløypa Skjold: Her har Forsvaret ansvaret for å kjøre skispor. De sørger også for noe rydding av skog. Det er fortsatt noen skjeve stolper som vi planlegger å rette opp til våren. ØIL må inngå en ny leieavtale med Forsvaret der man må avklare ansvarsforhold opp mot leiepris. Lagshytta: Hadde en flott sesong for 2013 som startet tidlig med åpningshelg første helga i februar med stort oppmøte. Hytta kan med fordel brukes mer av lagets medlemmer gjennom hele sesongen, dette bør vi reklamere for utover året. Speiderhytta: Samme status som sist årsmøte: Etter vannskader på hytta gjenstår det mye arbeid før den kan tas i bruk. Vi har kr ,- gjenstående av forsikringspengene til hytta. Dette må brukes til utbedring av skadene innen. På grunn av mye annen aktivitet i laget og at vi ikke helt vet hva laget kan bruke hytta til, har vi ikke prioritert å jobbe på hytta. De foreløpige planene er å lage et våtrom nede i bakre høyre hjørne, en kjøkkenkrok i salen og innrede soverom på loftet slik at hytta kan leies ut. Men før vi investerer tid og penger på prosjektet bør vi ta en avklaring på hva laget ønsker å bruke hytta til i fremtiden og hvordan dette skal organiseres. Speidere fra Balsfjord har tatt kontakt da de er interessert i å samarbeide med ØIL om drift av hytta. Arrangement Midsommerfesten: ved Rostavannet ble også i 2013 gjennomført med gruppa Violet Road. Frivillige fra ØIL og UL Freidig stod for et flott arrangement. Mye god stemning blant de ca. 500 festdeltakerne som tok turen, og mange av disse valgte også å campe i Rostadalen. En ekstra stor takk til 5 kjempeflinke soldater fra Ingbn Maskin

6 tr som hjalp oss med vaktholdet. ØIL fikk ca. kr ,- i overskuddet etter festen. Dette var penger som hovedlaget hadde bestemt skulle gå til kunstgressbanen. Det er fortsatt noe usikkert om det blir Midtsommerfest i Gruppene Aktive grupper i laget er: orientering, ski, fotball, hyttestyret og barneidrett. Håndball har ikke vært aktiv i Se for øvrig årsmeldinger fra de ulike gruppene. Aktivitetsdagen 2013: ble for fjerde året arrangert på Råvatn med deltakelse fra mange lag og foreninger i Øverbygd; ØIL, Øverbygd Jeger- og fiskerforening, Kickbokserklubben, Skytterlaget, Hundeklubben og Sanitetsforeninga. Høydepunktet for ØIL var gjennomføringen av terrengløpet «Råvatn rundt» med god deltakelse av små og store. O-gruppa hadde også mange deltakere på sine løyper. ØIL ønsker at dette skal bli en tradisjon og kommer til å være en pådriver for aktivitetsdagen i 2014 også. Økonomi Hovedlagets økonomi er anstrengt. Det er mye aktivitet på mange forskjellige områder. Vi har vedtatt et driftsbudsjett for å kunne sette av midler til drift av anleggene våre, og dette tror vi vil gi oss bedre økonomistyring. Vi må så snart som mulig skaffe oss en bedre oversikt over hvilke økonomiske avtaler som er gjort mellom gruppene og hovedlaget for å kunne se på om dette må gjøres om på. Hovedlaget hovedinntektskilde har vært momskompensasjon og andre støtteordninger, ellers er det dårlig med inntekter. Vi er derfor avhengig av at gruppene er mest mulig økonomisk selvstendig. Vi har brukt en del tid på å sette oss inn i støtteordninger og jeg føler at vi i det siste året har sørget for å søke på det som har vært mulig å søke på. Leders tilbakeblikk Mitt andre år som leder av ØIL er gjennomført. Det har vært et spennende og utfordrende år. Høydepunktet var når jeg utover høsten så hvor mange unger som samla seg på kunstgresset for å spille fotball. Jeg opplever at vi har en flott og positiv driv i laget, og vi er også heldige å ha et næringsliv og andre organisasjoner i Øverbygd som stiller opp og hjelper oss økonomisk til å realisere store og små prosjekter. Jeg opplever også at vi har et ekstremt godt samarbeid med Forsvaret i Skjold leir, og dette samarbeidet kommer ofte mange i Øverbygd idrettslag til gode. Vi har utfordringer i forbindelse med å engasjere enda flere foreldre til å bidra ved arrangementer og andre tiltak som skal til for å drifte aktivitetene våre, og dette er noe vi må jobbe med i tida framover. Hovedstyret i Øverbygd Idrettslag: Merete Fosslund Leder

7 Kommentarer til årsmeldinga: - Grasrotandelen: Det bemerkes at vi har vært litt sent ute og at vi kan være mer offensiv i promoteringa av ØIL i grasrotandelen. Referat årsmøte i Øverbygd Idrettslag Tilstede: Merete Fosslund, Mari Tollefsen, Thor- Helge Bråthen, Bengt Magne Luneng, Per Bjørnar Carlsen, Ståle Solberg, Mikael Ritman, Kjell Arve Elvevold, Vidar Berg, Bjørnar Rostad, Bjørn Ove Sletten, Tove Olsen, Liv-Iris Sørgård, Anders Jernberg Saker: 1. Godkjenning av innkalling: Innkallinga er godkjent. 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer for underskriving av protokoll. Ordstyrer: Merete Fosslund Referent: Mari Tollefsen Medlemmer til underskriving av protokoll: Ståle Solberg og Per Bjørnar Carlsen. 3. Fastsetting av kontingent, ingen endring: Familie kr. 450,- Enkeltmedlem kr. 200,- Barn kr.150,- Senior kr. 150,- 4. Årsmeldinger Leder og gruppeledere informerte kort om årsmelding med utdrag fra årsmeldingene. Saken er tatt til orientering. 5. Regnskap 2013 Kasserer la fram ei forenkla forklaring av regnskapet. - Revisorene har kun ei bemerkning: Føring av kostnadene ved byggingen av Gimle Kunstgress. - Videre bemerkes det fra årsmøtet av vi må følge opp utestående fordringer. - Kasserer ønsker og oppfordres til, både fra ØIL og revisorer, å få kursing i regnskapsføring for lag og foreninger. Idrettskretsen har ansvaret for å tilby dette. - Dersom noen har behov for innsikt i regnskapsrapporten for 2013 kan de ta direkte kontakt med kasserer Thor- Helge Bråthen. Regnskapet for 2013 er godkjent. 6. Budsjett 2014 Kasserer og leder gikk igjennom budsjett for Budsjettet for 2014 er godkjent. 7. Organisering - Nestleder for hver av gruppene. Gruppelederne har hatt ansvar å utpeke dette. Nestledere mangler fortsatt. - Opprettelse av anleggskomité, ref. vedlagt forslag til organisering. Hovedstyret setter opp en anleggskomité. Dette evalueres til neste år. 8. Innkomne saker a) Ny lovnorm for idrettslag: Hovedstyret har laget et forslag til ny lov, og denne må sendes til idrettsforbundet for

8 godkjenning. Hovedstyret legger fram det godkjente lovforslaget i forbindelse med årsmøtet til neste år. Saken er tatt til orientering. b) Midtsommerfest. UL Freidig har fått et tilbud om Sie Gubba 28. juni. Ut fra oppsatt budsjett må vi selge 500 billetter for å gå i pluss med dette. 800 solgte billetter vil gi et overskudd på Årsmøtet diskuterte forskjellige ideer om hvordan vi kan motivere og mobilisere til dugnadsinnsats for avvikling av Midtsommerfesten. «Honorar etter innsats» til de respektive gruppene, kursing av trenere, ledere, dommere, etc., synliggjøring av hva pengene går til, er noen av forslagene som kom opp og ble drøftet. Hovedstyret bør se på en fordelingsnøkkel slik at regnestykket blir noenlunde rettferdig. Årsmøtet har enstemmig vedtatt å takke ja til et samarbeid med UL Freidig om å arrangere Midtsommerfest med Sie Gubba 28. juni Valg - Hovedstyret: Enstemmig vedtatt, ref. oversikt. Situasjonen er per i dag at vi ikke har kandidater til leder og nestleder. Når ikke årsmøtet i dag kan velge en leder må vi holde et ekstraordinært årsmøte. I forkant av dette må det holdes et hovedstyremøte hvor det diskuteres hvordan vi skal synliggjøre budskapet på en balansert og konstruktiv måte. Avtroppende leder tar initiativ til, og kaller inn til forberedende hovedstyremøte. - Gruppene: Fotball: Ingen kandidat Orientering: Liv Iris Sørgård Skigruppa: Kjell Arve Elvevold Barneidrett: Ingen kandidat - Revisorer: Alf Bjørkeng (1 år), Reidar Karlsen - Valgkomité for neste årsmøte: Anne Berit Simonsen, Joar Dahlkvist Referent Mari Tollefsen, Øverbygd Leserinnlegg: Noen tanker om årsmøtet 2014 Øverbygd Idrettslag avholdt i februar årsmøte med ordinære årsmøtesaker og valg. Årsmøtesakene gikk sin gang med få merknader. Idrettslaget hadde et aktivt 2013 med ferdigstilling av Gimle Kunstgress, flere investeringer i utstyr, gode resultater både økonomisk og prestasjonsmessig og generelt høy aktivitet i gruppene. Uten leder Valget, derimot, ble noe amputert. Valgnemnda hadde gjort en grundig jobb med å skaffe kandidater til de vervene som var på valg. Likevel måtte valgnemnda meddele at de ikke har lykkes i å skaffe kandidater til flere, bærende verv. Ståa er nå at ØIL står uten leder, nestleder, leder for fotballgruppa og leder

9 for barneidrett. De få som møtte opp til årsmøtet er i den situasjon at de enten allerede innehar verv, går av etter lang og god innsats eller har hatt bærende roller i idrettslaget tidligere. Årsmøtet så dermed ingen annen mulighet enn vedta at det skal holdes et ekstraordinært årsmøte. Lagshytta ved Storvatnet Av Tove Olsen (tekst) og Siri Rydningen (foto/bildetekst) Oppfordringa er klar Når innkallinga til ekstraordinært styremøte kommer, bør ethvert medlem i idrettslaget vurdere sin rolle og innsats i laget, spesielt de som selv er aktive eller har barn som er aktive og benytter seg av ett eller flere tilbud idrettslaget gir. Oppfordringa er klar: still opp på årsmøtet! Den neste oppfordringa lyder som følger: Still til valg i et verv. Vi trenger deg! Dersom vi ikke lykkes med å fylle vervene som nå står vakant, må årsmøtet diskutere hva konsekvensene av dette er. Spørsmålet er enkelt: Ønsker du å opprettholde aktivitetsnivået i bygda? Vi ses på ekstraordinært årsmøte! Mari Tollefsen Lagshytta bada i fin marssol. Etter ein litt trøblet start på skisesongen innover til Lagshytta, er vi no i gjenge. Løypekjørarane gjør ein kjempejobb med å preparere og sette spor innover, sjølv om vêrforholda ikkje alltid har vært medgjørlege og vi har måtte stenge hytta enkelte helger. Myrområda fram mot hytta og Storvatnet kan by på mye frisk bris og motvind begge vegar, men også dei finaste naturopplevingar. Her er sola i ferd med å gå ned bak Ruten. Vi er heldige som har flotte folk som tar på seg å være vertskap. I år har det komet mange nye til på lista vår, og det er gledeleg. Spesielt fint er det å sjå at folk tar med seg ungane på hyttevakt. Det er med på å sikre rekruttering til vertskap i framtida. Vi er avhengige av å ha vante, serviceinnstilte folk med godt humør i

10 vertskapsrolla, og den beste opplæringa er jo når man får vere med frå man er barn. Hytta er kvar vinter brukt av skoleklasser på alle trinn frå skulene i bygda. Dette er viktig for gje elevane fleire alternativ til fysisk aktivitet. Om dei ikkje er aktiv i den organiserte delen av idretten, er kanskje Lagshytta med på å vise ein veg til ei aktiv fritid ute i naturen? Og natur er det mykje av i området - av alle kategoriar. Frå fiske på Storvatnet, på isen eller med Lagshytta sin båt. Lange turar innover Benelvdalen og Langdalen. Rundt Ruten eller opp på den. Nyte utsikten frå solveggen på hyttetrappa eller med ei god bok på rygg i blåbærlyngen. Kjekt med mye besøk når ein er vertskap og har vaflane klare. Knut kjøper kaffi og vaflar hos vertskapet Georg og Gretha. Hytta er eit fint turmål som fremmer fysisk aktivitet også dei dagane været er litt ruskut og ikkje straks fristar til uteaktivitetar. Det at folk veit at det venter ei varm hytte med litt servering og sosialt samvær med andre turgåarar, gjer det lettare å ta på tur. Om du tenker deg på lenger turar innover, er hytta eit naturleg pausestopp på både på tur ut og heim. Praten går over kaffikoppen om kor turen har gått og når gode turopplevingar delas, inspireras fleir til å prøve nye turmål. Vi har ei utfordring i barmarksesongen. Det har vært prøvd med helgeåpent noen helger på hausten, men utan det store besøket. Det er eit flott turterreng innover også utan ski på beina, og å leige hytta er sjølvsagt mulig året rundt. Om du vil vere vertskap, leige hytta eller lurer på noe, er det bare å ta kontakt med hyttestyret: Tove Olsen tlf / Mona Gjerdrum tlf

11 Midtsommerfest ved innerenden av Rostavatnet Lørdag 28.juni 2014 Nydeleg utsikt på veg til uthuset Hytta har 4 soverom på loftet med god plass for ca. 20 personar. Madrassar finnes der, men sovepose/sengetøy bringes med sjølv. Det er tilrettelagt med barnestol og reiseseng for eit barn. Prisar: Medlemmer ØIL: kr. 50,- per døgn. Ikkje-medlem: kr. 100,- per døgn. Grupper over 10 personar: kr. 1000,- per døgn. Dei som best kan svare på spørsmål om løypeforholda er: Thor Eirik Bakken tlf Per Inge Aspenes tlf Det blir kjørt løype frå Diviåsen og Skjeggesnes. Nokre helger køyrer også UL Håpet løype frå ungdomshuset i Dividalen. Følg dei på Facebook for oppdateringar! Også ØIL har løypeoppdateringar på si Facebook-side. Logg deg inn der! Vil du gje eit bidrag til løypekjøringa, kan du sette inn ditt bidrag på kontonr og merke giroen "løyper Lagshytta". På forhand takk! UL. Freidig og Øverbygd idrettslag har siden 2008 samarbeidet om arrangementet Midtsommerfest. Arrangementet viser at vi ved å jobbe sammen også kan få til store arrangementer i lille Øverbygd. På de seks årene vi har samarbeidet om Midtsommerfesten, er det solgt i overkant av 4600 billetter. Dette har gitt lagene et overskudd på over ,- kroner til bruk på gode tiltak i bygda. Hovedstyret retter en stor takk til alle som har bidratt. Til sommerens arrangement har vi booket bandet Sie Gubba. Hovedstyret ber om at flest mulig setter av tid til å bidra til arrangementet! God tur og velkommen til Lagshytta ved Storvatnet!

12 Litt nytt fra O-gruppa Av Liv-Iris Sørgård Siden forrige ØIL-nytt har det forståelig nok vært liten aktivitet i O-gruppa. Men nå kan vi se fram mot at det våres og da begynner orienteringsløperne å våkne til liv. O-gruppa har investert i nytt utstyr som vi nå har fått siden sist. Dette skal gjøre at vi ikke lenger trenger å låne utstyr når vi skal arrangere løp. Vi har også fått flere løperbrikker slik at vi kan låne ut til de som ønsker å prøve orientering. Vi er blitt tildelt et kretsløp som vi skal arrangere i slutten av august. Vi håper å få dette til med støtte fra folk fra bygda som kan bidra med alt fra kaffekoking til løypelegging. O-gruppa er per i dag veldig liten, og vi er helt avhengig av gode hjelpere. Å arrangere o-løp er viktig for oss både med tanke på å holde aktiviteten oppe, bidra til rekruttering og til økonomien i gruppa. Løpet er en mellomdistanse og vi håper på bra deltakelse, også fra bygda. Mer info om treningsløpene O-trimmen og terminlista for 2014 på O-gruppa håper at vi får med flere o- løpere på løp rundt om både i kretsen og lokalt sesongen Hvis du kan tenke deg å være med i o-gruppa eller ønsker mer info om orientering i Øverbygd, ta kontakt med leder Liv-Iris Sørgård, tlf , mail: - Orientering er sporten som holder deg sprek både i kroppen og hodet! Salg av ØILs treningsdresser Av Anne Elvevold Vi har følgende ØIL-dresser til salgs: TRIMTEX Training Plus TRX: God vinterdress med tynt fòr. Smal modell (litt liten på størrelse). Leveringstid: ca. 5-6 uker. Fås kjøpt i størrelse: Junior 130, 140 og 150. Voksenstørrelse XS tom XXXL. Vi regner med å arrangere to treningsløp i O-trimmen i løpet av sesongen. Dette er treningsløp som arrangeres i Midt-Troms med ulike vanskelighetsgrader på løypa og man kan springe med eller uten tidtaking. Junior Voksen Merknad A86 Jakke 805,- 805,- Pris inkl. ØIL-trykk. ØIL sponser 250,- for medlemmer, trekkes fra prisen. A87 Vest 675,- 725,- Pris inkl. ØIL-trykk. ØIL sponser 250,- for medlemmer, trekkes fra prisen. A85 Bukse 596,- 569,- Glidelås helt opp TRIMTEX Motion TX: Litt tynnere dress enn TRX modellen, som egner seg for vår-sommer-høst. Litt

13 videre i modellen. Leveringstid ca. 5-6 uker. Fås kjøpt i størrelse Junior 130, 140 og 150. Voksenstørrelse XS tom XXXL. A90 Jakke A95 Bukse Junior Voksen Merknad 555,- 675,- Pris inkl. ØIL-trykk. ØIL sponser 250,- for medlemmer, trekkes fra prisen. 329,- 399,- Glidelås opp til under kneet Det er mulig å kombinere fritt mellom de to modellene og på størrelser. Nesten likt design på de to modellene, men ulikt stoff og fòr. For bestilling: Send følgende mail til: Type jakke - type bukse - størrelse og antall Navn på bestiller og tlf.nr til kontaktperson. Vi vil sende bestilling på dresser så snart som mulig, men dette er avhengig om det kommer inn nok bestillinger. Vi må ha minimum 10 stk. dresser for å få prisene som er oppgitt her. Jeg har begge modellene hjemme hos meg (i ulike størrelser), slik at det er mulig å prøve jakke/bukse før bestilling. Det samme gjelder også ØIL-luene som finnes i størrelse M og L. Prisen er 200,- kr. Kontaktperson for ØIL-bekledning: Anne Elvevold, tlf Leserinnlegg: Idrettslaget er avhengig av foreldreengasjement Hvis dere ikke har lest siste del av "ØILnytt for 20 år siden" i dette bladet, så gjør det før dere går videre her. Som en ser, hadde laget også den gang visse problemer med å få foreldre til å gjøre en innsats for laget. Enkelte foreldre stilte "alltid" opp, men altfor mange sluntret unna. Dermed ble det mye jobb på relativt få, og det sliter i lengden. På siste årsmøte viste det seg at problemet ikke har blitt mindre med årene. Ikke alle styreverv ble besatt, og så vidt jeg forsto, var det heller ikke funnet nok folk i alle gruppene. Synes det burde være en selvfølge at hvis en har unger som er aktive i laget, burde også foreldrene vise interesse, og hjelpe til. Et idrettslag driver ikke seg selv. Vi to, (Grethe og jeg), fant det iallfall helt naturlig å "trø til" så lenge ungene våre var med i aktiviteter i regi av laget, i første rekke da i ski- og orienteringsgruppa. En kan vel si at vi var "gjengangere" de 10 første årene av Øverbygdserien. En spesiell interesse gjorde at vi fortsatte med O-gruppa i ytterligere ca. 15 år, men det er nå en annen sak. Men foreldre: Vis interesse for det ungene gjør i idrettslaget, og gjør det på den måten at dere møter opp på aktivitetene, og ikke sier nei når laget har behov for deres hjelp! Bjørnar Rostad

14 dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres! Støtt ØIL ved hjelp av Grasrotandelen! Ta kontakt med nærmeste tippekommisjonær for registrering av ØIL til ditt tippekort. Bruk organisasjonsnummer Vaskerommet til en «tilfeldig» forelder i skigruppa i skrivende stund: en haug med våte og skitne startnumre som ligger til tørk! Arbeidsoppgavene i et idrettslag er mange og varierte, og det er alltids noe man kan klare. I dette tilfellet gjelder det bare å «røre rundt» noen ganger i døgnet for å unngå muggsoppangrep! Så er det bare å vaske, tørke og sortere. Og vips har du bidratt med verdifull dugnadsinnsats! Siste nytt fra skigruppa Av Kjell Arve Elvevold Når dette leses er skisesongen på hell for de aktive, mens for andre skisesongen er sesongen så vidt startet De unge aktive i Øverbygd har deltatt på sonerenn og kretsrenn rundt omkring i fylket siden før jul. Om Grasrotandelen Av Merete Fosslund Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at Pål Reidar har hatt treneransvaret for de eldste, men Svein Tore og Kristel har hatt de yngre løperne. De eldste har hatt to treninger per uke, mandag og onsdag. Der har det har vært en kjerne på 7 løpere. I slutten av januar deltok Hanna, Sigrid, Alva, Kristin og Emma i første del av KM på Skjervøy. Det var utfordrende og bratte løyper - noe annet enn det de er vant med til daglig. De gjorde en fin figur både i det individuelle rennet og stafetten. I andre del av KM deltok alle jentene og i tillegg Toralf. Både resultatene og tidsdifferansen til de beste i kretsen har pekt i riktig retning i løpet av sesongen. Flere av løperne begynner å snuse på toppen i

15 kretsen. Dette gjør at vi ser positivt på utviklingen. Toralf og Georg har til og med «debutert» utenlands. De deltok i et sprintrenn i St.Moritz i vinterferien. Det har vært flere i tillegg til de som har gått KM som har deltatt på sonerenn; Georg, Benjamin og Andreas. I tillegg debuterte Thor, Elise, Hanna A og Karoline på sonerennet i sprint på hjemmebane. Det viser at rekrutteringen er bra, men det er plass til mange flere. Det har vært dårlig oppslutning om årets Øverbygdserie. På de fleste rennene har det vært totalt mellom deltagere. Det har vært nedgang både blant unge og gamle. Aldri har det vært så få som har deltatt i fire renn eller mer. Dette er en trend som vi ikke kan være stolte over. Det kan være mange årsaker til dette, men det som er sikkert er at ingen barn setter seg i bilen for å kjøre på skirenn. De voksne må være med. Styret i skigruppa vil ta dette opp på neste styremøte, og se på hvordan vi kan få flere til å være aktive på ski. Skigruppa har en ganske stor omsetning hvert år. Loppemarked, salg av toalettpapir og Øverbygdserie og Øverbygdsprinten som de største inntektskildene. Vi tjener mye penger, men er bevisst på at pengene skal gå tilbake til ungene. Vi betaler blant anna startkontigent på alle løpene, og deler av samlingene i Helligskogen og Kiruna som en del av sesongoppkjøringa. En del utsyr må kjøpes inn, samtidig som det koster å holde en lysløype i topp stand 6 måneder i året. I løpet av de siste årene har vi hatt en kjerne på 5-6 familier, men vi ønsker å få med flere. Vi tar gjerne imot tips som kan gjøre at flere blir skiinteressert. Vi arrangerer gjerne smørekvelder, skiskole, dametrening del 2 osv. Se egen sak om Øverbygdsprinten som gikk av stabelen et par helger før påske. Skigruppa ønsker alle sammen en riktig fin påske med mange fine turopplevelser Resultater fra Øverbygdserien 2014 Resultater fra de første rennene i årets Øverbygdserie: 2. februar i Dividalen, klassisk: 0-5 år Martin Buan, Jørgen Heiskel, Sverre Frihetsli, Olivia Roskifte 6-7 år Alexander Jernberg, Tor Bjerke, Oscar Roskifte 8-10 år 1 km Karoline Rostadmo 12:41, Emil Andreas Henriksen 9:52, Hemming Evensen 18: år 2,5 km Astrid Evensen 15: år 5 km Kristin Elvevold 19: år 5 km Anders Jernberg 18:06, Kai Wiik 19:16, Emma Ritman 20:30 Uten tid Karl Einar Brønn, Bjørnar Rostad, Ole Sørensen, Oddvar Thune 9. februar på Råvatn: Fellesstart skøyting 0-5 år Martin Buan, Olivia Roskifte, Hans Andreas Sørensen, Ingrid Lina Solbu Sorsell, Magnus Frihetsli, Olea Fladeby, Linde Fladeby

16 6-7 år Alexander Jernberg, Tor Bjerke, Oscar Roskifte, Thea Emelie Henriksen, Audun Frihetsli 8-10 år 1,2 km Karoline Rostadmo 7:14, Emil Andreas Henriksen 8:09, Hemming Evensen 11:21, Markus Nesvik Kihle 9:55, Elise Berg 6:42, Georg Martinsen 4:53, Jon Kristian Sørensen 8:06, Harald Frihetsli 12:27, Andreas Fosslund Karlsen 4: år 2,4 km Astrid Evensen 19:50, Jørgen Skogstad Carlsen 8:45, Hanna Berg 8:40, Toralf Martinsen 7:09, Sigrid Elvevold 7:48, Benjamin Nordheim 7: år 4,8 km Kristin Elvevold 14:52, Alva Sletten 14: år 4,8 km Anders Jernberg 20:40, Kai Wiik 15:01, Emma Ritman 17:09, Svein Tore Skogstad 12:20, Torgeir Frihetsli 17:35 på fjellski Uten tid Karl Einar Brønn, Oddvar Thune, Per Bjørnar Carlsen, Vidar Berg, Bente Frihetsli, Torgeir Frihetsli, Kjell Arve Elvevold, Merete Fosslund, Petter Karlsen år 3 km Kristin Elvevold 9:24, Alva Sletten 9: år 5 km Anders Jernberg 19:04 (klassisk), Emma Ritman 16:25, Svein Tore Skogstad 13:32, Mikael Ritman 16:22 (dansk), Tobias Ritman 16:32, Espen Rubbås 15:12 Emma Myrseth 14: år 10 km Pål Reidar Martinsen 27:02, Reidar Martinsen 37:33 (klassisk) Uten tid Karl Einar Brønn, Oddvar Thune, Vidar Berg, Kjell Arve Elvevold, Petter Karlsen, Anette Vatle, Ole Sørensen, Bjørnar Rostad Avslutningsrennet i årets Øverbygdserie arrangeres torsdag 10. april kl på Råvatnet. Fristil. Premieutdeling etter løpet! 20. februar på Råvatn: Fellesstart skøyting 0-5 år Martin Buan 6-7 år Alexander Jernberg, Tor Bjerke, Oscar Roskifte, Thea Emelie Henriksen, Henry Andreas Hartridge 8-10 år 1 km Emil Andreas Henriksen 10:21, Elise Berg 7:41, Georg Martinsen 5:51, Andreas Fosslund Karlsen 5:02, Hanna Elisabeth Aspenes 8:22, Maia Isabell Hartridge år 2 km Hanna Berg 8:30, Toralf Martinsen 7:35, Sigrid Elvevold, Benjamin Nordheim 7:56 Kaffe, saft og vafler som vanlig! Velkommen til sesongavslutning!

17 Øverbygdsprinten 2014 Av Siri Rydningen (tekst), Merete Fosslund, Mari Tollefsen og Sigrid Andrea Thoresen (foto). og derfor et populært tiltak blant småsøsken som har blitt med til Øverbygd, men som er for unge til å delta i det ordinære rennet. I tillegg deltar alltid noen lokale kommende skistjerner. Det var fellesstart og stor stas med kommentarer fra speaker Roar inne på stadion. For de som ikke har vært på Råvatnet på et av ØILs skirenn, kan vi fortelle at vi har et usedvanlig flott anlegg med fin-fine løyper, artig trase med kuler laget av Maskinkompaniet og Ågård-produsert stadionmateriell. Alle minisprinterne fikk Øverbygdsprinten-medalje og saft etter målgang. Søndag 30. mars arrangerte skigruppa i ØIL årets Øverbygdsprint på Råvatnet. På grunn av «krasj» med Reistadløpet og andre renn, var deltakerantallet litt lavere enn tidligere år. Men ca. 90 løpere i alle aldre stilte til start på Råvatnet i helt greit marsvær. Rennleder var skigruppas leder Kjell Arve en oppgave han klarte fint til tross for litt slitne «Reistadløpsbein». Maskinkompaniet i Ingbn stilte opp og hjalp oss med brøyting og løypetrase i dagene før løpet. Først ut var de yngste i aldersgruppa 0-7 år som gikk minisprint inne på stadion. Dette er et tilbud vi er nokså alene om på sonerennene som arrangeres i området, Det er viktig å holde seg varm når man skal gå prolog og to heat. Her er det Sigrid og Hanna B (begge jenter 12 år) som holder på med lystbetont oppvarming! Løperne i den ordinære Øverbygdsprinten gikk først prolog og deretter to heat i fristil i tre ulike løypelengder. Dette er et artig, men krevende arrangement. Men til tross for litt kluss med tidtakinga i et par av

18 klassene, fikk vi gode tilbakemeldinger fra naboklubbene. Når det gås heat, med fighting løper mot løper, er jo tidene underordna. Med Mikael og Frode i spissen for stadion og løypepreparering, viste skistadion på Råvatnet seg fra si beste side. Og snøværet kom først under aller siste heat! Inne på skytterhuset viste vi bilder fra rennet på storskjerm mens deltakerne ventet på premieutdelinga. Det var Mari Tollefsen og Sigrid Andrea Thoresen som tok bilder under løpet. Dette er en tradisjon vi har, og noe løpere og foreldre setter stor pris på. I kafeen solgte vi hjemmelaga pizzasnurrer, pizzastykker og kaker i ulike varianter - i tillegg til vanlig «skirennmeny»: pølser, brus, kaffe og vafler. Pizzaene var kjempepopulære hos deltakerne. På premiebordet stod det fine skåler, glass og presskanner. Noe av premiene fikk vi sponsa fra Kitch n, og det er et fint bidrag til skigruppas økonomi. Arrangørstaben til skigruppa begynner å bli dreven. Stort sett går det meste på skinner, og Råvatnet er ei fin ramme rundt rennet. Takk til alle som bidro! Og: Både egne og andre løpere gav uttrykk for å trives på Øverbygdsprinten også i år, og det er jo det aller viktigste. Kom gjerne å se på når vi arrangerer nytt sprintrenn neste år! Sprint er god underholdning sjøl om det ikke konkurreres om OLmedaljer Deler av startfeltet på minisprinten. Alexander Jernberg med ØIL-lue lengst til høyre. Resultater: Hanna Elisabeth (jenter 10 år) i fint driv! Minisprint 0-7 år Alexander Jernberg - Øverbygd ski, William Ramsland - Narvik Skiklubb, Amanda Leiknes Sivertsen - Pioner, Birk Henning Wintervoll - Pioner, Marte Kattem Rubbås - Øverbygd ski, Sebastian Nordmann - BOIF, Edvard Sørensen - Lyngen Karnes, Hanna Leonora Sørensen - Lyngen Karnes, Hans Andreas Sørensen - Øverbygd ski, Jon Kristian Sørensen - Øverbygd Ski, Frida Iselvmo - Mellembygd, Harald Guldbrandsen - Pioner Jenter 8 år Vilde Christine Karlsen - Senja ski, Tuva Bjørnsund - Bardu IL, Elise Berg - Øverbygd ski, Synne Katrine Lindberg - Vesterfjell og omegn ski.

19 Gutter 8 år Even sellevoll - Senja ski, Simon Kornelius Johansen - Senja ski, Balder Henriksen - Senja ski, Alexander Hansen - Pioner ski, Torgeir Bjørnsund - Bardu IL, Thor Bakken - Øverbygd ski, Johannes Fuglem - Bardu IL Jenter 10 år Karoline Rostadmo - Øverbygd ski, Marie Elise Sagen - Bardu IL, Karoline Normann - BOIF, Ragnhild Rochmann - Vesterfjell og omegn ski, Hanna Elisabeth Aspenes - Øverbygd ski Thor (gutter 8 år) tar ut det han har over målstreken! Jenter 9 år Fredrikke Bie - Pioner ski, Tuva Mathea Guldbrandsen - Pioner ski, Hanna Viken - Senja ski, Stine Storaa - BOIF Gutter 9 år Mathias Einan - Bardu IL, Magnus Finnbakken - Målselv, Odin Elias Sørensen - Lyngen Karnes, Georg Martinsen - Øverbygd ski, Ivar Finnbakken Målselv IL, Marius Eriksen Lund - Målselv IL Karoline (jenter 10 år) debuterte med fin innsats på sitt første sonerenn. Gutter 10 år Brage Oscar Wintervoll - Pioner ski, Ole Kristian Kvanli - BOIF, Nikolai Takle Iselvmo - Mellembygd, Andreas Fosslund Karlsen - Øverbygd ski, Kristian Trælvik - Pioner ski, Julian Andre Lorentsen - Pioner ski, William Ramsland - Narvik, Jonas Fuglem - Bardu IL Georg (gutter 9 år) (til høyre) i en tett duell mot mål i prologen.

20 Starten i et av heatene i gutter 10 år. Andreas med gul lue og energisk start i midten av feltet. Jenter 11 år 1. Astrid Undheim - Senja ski, 2. Martine Undheim - Pioner ski Gutter 11 år 1. Brage Karlsen - Senja ski, 2. Odin Iselvmo - Mellembygd, 3. Tobias Hansen - Pioner ski, 3. Edvard Uteng - Senja ski, 3. Magnus Nesvold - Mellembygd, 6. Kristoffer Eriksen Lund - Målselv IL, 7. Nikolai Ånesen - Salangen ski, 7. Daniel Sellevoll - Senja ski, 9. Hans Henrik Antonsen - Senja ski, 10 Ivar Fredheim - Salangen ski. Jenter 12 år 1. Johanne Schjølset - Målselv IL, 2. Marlene Undheim - Pioner ski, 3. Sigrid Elvevold - Øverbygd Ski, 4. Karoline Kvåle - Vesterfjell og omegn ski, 5. Hanna Berg - Øverbygd ski, 6. Amanda Leiknes Sivertsen -Pioner ski, 7. Hanna Helen Moeng Sagen - Bardu IL. Gutter 12 år 1. Johan Erik Lindberg - Vesterfjell og omegn ski, 2. William Markus Sørensen - Lyngen Karnes, 3. Gard Hansa Wintervoll - Pioner ski, 4. Jacob Fuglem - Bardu IL, 5. Ivar Løwø - Unglyn, 6. Sindre Einan - Bardu IL, 6. Toralf Martinsen - Øverbygd ski, 6. Nicolai Voll - BOIF, 9. Vebjørn Moen - Mellembygd, 10, Benjamin Nordheim Heggelund - Øverbygd IL ski, 11. Ferdinand Bie - Pioner ski, 12. Kristian Rochmann - Vesterfjell og omegn ski. Toralf (gutter 12 år) i fint driv med målretta blikk! Jenter 13 år 1. Oda Isaksen - Lyngen Karnes, 2. Edvarda Iselvmo - Mellembygd, 3. Ane Granheim Øvergård - Målselv IL, 4. Alva Sletten - Øverbygd ski, 4. Vilje Guldbrandsen - Pioner ski, 6. Thea Kvåle Bjørkli - Vesterfjell og omegn ski. Alva (jenter 13 år) har hatt en god sesong, og her leder hun an over en av kulene inne på stadion. Gutter 13 år 1. Tord Takle Iselvmo - Mellembygd Jenter 14 år 1. Ingrid Andrea Guldbrandsen Pioner ski 2. Lise Amalie Valnes - BOIF, 3. Silje Storaa - BOIF, 4. Adelie Hoel - Pioner, 5. Ingunn Moen - Mellembygd.

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Junior VM Hoppskole Håndballkamp Vintersport Snøen kom tilbake i Mars Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30. oktober

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE I N N H O L D : 3 Leder 3 Medlemskontingent og medlemsfordeler 4 Årsmøtet 2010 5 Opp Kantebakk

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, våren 2008. 23. årgang, 48. utgave

Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, våren 2008. 23. årgang, 48. utgave GRØNN GENSER Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, våren 2008. 23. årgang, 48. utgave Historisk Elitelag på småguttenivå Se side 43 Faddere i FIL Se side 47 Til VM i fotball Thomas Berntsen, FIL-historiens

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

RINDØL N 2010 30. årg.

RINDØL N 2010 30. årg. MEDLEMSAVIS FOR I.L RINDØL RINDØL N 2010 30. årg. Hovedsponsor 2 Fra redaksjonen Da er omsider Rindøl n for 2010 klar. Som leseren vil forstå er det gjort en del endringer i forhold til tidligere år. Den

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30 Røros Idrettslag Nr.2 Desember 2006 37. årgang Dyrisk turnjente i hundre Se side 8 Ung med rett til å påvirke Se side 22 Skihopping er kjempegøy Se side 30 HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE Røros Idrettslag Organ

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer