FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN"

Transkript

1 FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet

2 Innhold 1. Innledning Overordnet ramme og budskap for året Sentral kommunikasjon Digitale flater i FÅ Nettside Twitter Facebook Instagram Nyhetsbrev Media Medieallianse/ team av friluftsinteresserte journalister Betalt oppmerksomhet og synlighet Fortjent oppmerksomhet Nyhetsrom Profileringsmateriale Ambassadører Synlighetstiltak Åpningsarrangement Aktivitetskampanje Allemannsretten kampanje Avslutningsarrangement Nasjonale satsningsområder i Friluftslivets år Tursti Barn og ungdom Barnehage, skole og SFO Friluftsskoler Friluftslivets dag og Friluftslivets uke Minoritetsgrupper Andre nasjonale satsinger Samarbeid med andre kampanjer/markeringsarrangementer Organisasjonenes øvrige satsninger Tiltak i regi av offentlige aktører Nasjonale tiltak Lokale og regionale tiltak

3 3

4 1. Innledning Denne tiltaksplanen er utarbeidet som ledd i oppfølgingen av gjennomføringsplanen og kommunikasjonsstrategien for Friluftslivet år Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er et nasjonalt markerings år med visjonen å få «Flere ut oftere». Året har som hovedmål å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og å skape varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. For å konkretisere disse to hovedmålene er det satt opp syv delmål for prosjektet. FÅ15 skal øke interessen for friluftsliv FÅ15 skal øke bevisstheten om friluftslivets positive helseeffekter FÅ15 skal øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv FÅ15 skal få flere mennesker i aktivitet oftere FÅ15 skal motivere til aktivitet med fokus på glede og naturopplevelse FÅ15 skal bidra til økt rekruttering til friluftslivet over tid FÅ15 skal øke kjennskapen til og bruken av nærmiljøet til friluftslivsaktiviteter i hverdagen Friluftslivets år 2015 vil slik som skissen nedenfor viser bestå av mange forskjellige tiltak og aktiviteter på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan, som alle bindes sammen av en felles ramme og budskap. Denne tiltaksplanen har som hensikt å beskrive de ulike nivåene av tiltak som er planlagt for året og hvordan disse skal sikre mest mulig måloppnåelse for prosjektet. Skissen viser oppbygging av Friluftslivets år

5 2. Overordnet ramme og budskap for året Friluftsliv i nærmiljøet vil løpe som en rød trå gjennom hele året og bygge opp under prosjektets visjon «Flere ut oftere». Dette vil gå igjen både i prosjektets sentrale kommunikasjon, i synliggjøring av tilbud og i aktiviteter og støtte av prosjekter. Det vil også bli lagt vekt på å synliggjøre fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi. For å sikre at FÅ15 blir et år som folk flest husker er det viktig at alle aktører som bidrar kommuniserer et felles budskap. For FÅ15 er det valgt følgende budskap «Nå er det din tur». Budskapet er utviklet for å virke aktiviserende og kommunisere direkte til enkeltindividet. Det er et budskap som kan tilpasses de ulike aktørenes behov, dette for å sikre mest mulig spredning og synliggjøring, samtidig som det skal virke samlende og gjenkjennelig. Sammen med prosjektets logo vil det skape en felles ramme for all aktivitet som foregår i Prosjektets logo er utformet som en «tagg» for at det slik som budskapet skal være enkelt å ta i bruk av forskjellige typer av aktører. Designet er gjort enkelt og stilrent slik at det kan fungere for alle aldersgrupper og ikke vil virke forstyrende sammen med andre loger og designelement. 3. Sentral kommunikasjon Den sentrale kommunikasjonen i Friluftslivets år vil bli koordinert fra FÅ15-sekretariatet og har som mål å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og inspirere til varig økt deltagelse. Dette skal gjøres gjennom syv kommunikasjonsprinsipper som er nærmere beskrevet i kommunikasjonsstrategien for prosjektet. Målgruppen for kommunikasjonen er den brede befolkningen om det ikke står annet. Kommunikasjonen skal bidra til å løfte frem og synliggjøre friluftslivsaktivitet som skjer i 2015, samtidig som den skal bygge opp under den overordnende rammen og budskapet for året. Kommunikasjonsarbeidet vil skje gjennom følgende kanaler: 3.1 Digitale flater i FÅ15 Et av kriteriene når vi skal gi friluftslivet økt oppmerksomhet og synlighet, er at det skal være kommunikasjon med mulighet for respons. Her vil tilstedeværelse på sosiale medier/digitale flater, for dialog og deling av informasjon, og for presentasjon på en oversiktlig måte være viktig Nettside Målet med nettsiden til FÅ15 er at den skal være hovedsenteret for informasjon om året. Den skal være en konkret veiviser til forskjellige aktiviteter og arrangementer man kan delta på, og den skal gjenspeile markeringsåret ved å gi inspirasjon og motivasjon. Hovedfokuset vil være på aktivitet, opplevelse og deltagelse hvordan man kan ta del i året, både som deltager og arrangør. En aktivitetskalender vil være sentral her. Landingssiden skal være en form for kalender som viser hva som skjer, hvor og når. Nettsiden skal også fungere som sentralleddet i de øvrige digitale kanalene for FÅ15, og de sosiale kanalene vil fungere som trafikkdrivere inn til nettsiden. Planlagt lansering av nettsiden er satt til høsten Twitter Twitter er et gratis nettsamfunn og en mikrobloggingstjeneste som lar brukerne sende og lese andre brukeres oppdateringer som er tekstbaserte meldinger bestående av inntil 140 tegn. Målet for vår tilstedeværelse på Twitter er å kunne dele kortere budskap typisk rettet mot beslutningstakerne. Kanalen vil bli lansert sammen med nettsiden høsten

6 3.1.3 Facebook Det viktigste ved bruk av Facebook, er dialogen mellom følgere og dialogen mellom «Friluftslivets år» og følgere. I 2015 vil Facebook siden ha en sentral rolle i alt som skjer. Kommunikasjonen til Friluftslivets år på Facebook, vil være tilpasset denne venners venner kanalen. Facebook siden vil bli lansert sammen med nettsiden høsten Instagram Instagram vil være et strategisk verktøy i Friluftslivets år, både når det gjelder å få dokumentert kampanjer og arrangementer. Folk legger ut bilder, tagger med «Friluftslivets år» og deler med hverandre. Den offisielle hastagen for FÅ15 er #få15. Instagram vil også være sentral i diverse konkurranser, av f.eks. typen «del ditt beste turbilde- vinn utstyr! ««Hva gjør din bedrift for å holde seg i form? Send ditt morsomste bidrag til» osv. Kanalen vil bli lansert sammen med nettsiden høsten Nyhetsbrev Nyhetsbrev er en enkel og effektiv måte å gi skreddersydd eller generell informasjon, rett «hjem» til mottakeren. Nyhetsbrev vil primært fungere som en kommunikasjonskanal for bidragende aktører eller andre aktører med interesse for prosjektet. Det er nødvendig å sende ut forskjellige typer nyhetsbrev for å dekke det totale informasjonsbehovet for denne målgruppen. Mottakene er derfor delt inn i tre ulike grupper: aktivitetsskapere, tilretteleggere/beslutningstakere og påvirkere. Nyhetsbrev vil sendes ut fra og med våren 2014 til sommeren Det er mulig å melde seg på nyhetsbrev gjennom nettsiden til FÅ Media For å sikre synlighet for FÅ15 er media er spesielt viktig, både som en prioritert kanal, en samarbeidspartner og samtidig en egen målgruppe. Prosjektet planlegger å bruke følgende mediekanaler Medieallianse/ team av friluftsinteresserte journalister Et kontaktnett av friluftsinteresserte journalister (fagmedia og kommersiell media) vil bli etablert, og jobbet målrettet med for å sikre bredest og hyppigst mulig pressedekning. FÅ15 skal være en inspirerende kilde til oppdatert informasjon om aktiviteter, arrangementer og nyheter for journalistene. Det er et ønske om å nå ut til en fast gruppe journalister der de store regionavisene er representert i samarbeidet, samt uke og månedsutgivelsene som har aktivitet eller friluftsliv som fokusområde Betalt oppmerksomhet og synlighet For å kunne sikre bred kjennskap om året og ikke minst eksponering er det ønskelig å ta i bruk betalt kommunikasjon som kanal i Betalt kommunikasjon skal brukes til å kommunisere prosjektets overordnende ramme og budskap og forsterke de planlagte synlighetstiltakene som er beskrevet nærmere i kapitel Fortjent oppmerksomhet Det er aktivitetene som danner grunnlaget for Friluftslivets år. FÅ15-sekretariatet har en viktig oppgave når det gjelder å løfte frem de aktivitetene som skjer i Friluftslivets år, og selge dem inn til media. Fra sekretariatets side skal det som nevnt opprettes samarbeid med frilufts interesserte journalister i en medieallianse. Samtidig skal FÅ15-sekretariatet og Miljødirektoratet gjennom sine tildelingsbrev til dem som får økonomisk støtte sørge for at organisasjonene selv også selger inn sine aktiviteter til media og at de aktiv bruker sine kanaler for å markedsføre året. De organisasjonene som trenger det vil få veiledning til hvordan de best kan gjøre dette. 6

7 3.2.4 Nyhetsrom Fra sekretariatets side vil det være nødvendig å produsere et antall nyhetssaker og pressemeldinger hver måned. Her benyttes Mynewsdesk som er et PR og publiseringsverktøy som strukturerer arbeidet og som gir økt synlighet for vårt budskap. Gjennom Mynewsdesk kommer man i kontakt med interessenter som journalister og viktige opinionsledere. Med bare ett klikk kan kommunikatører gi interesserte medier, kunder og bloggere direkte tilgang til relevante pressemeldinger, høyoppløselige bilder, videoer og mer i relevante kanaler, til rett tid, på deres egne premisser. Interessenter kan også følge selskaper direkte på Mynewsdesk, engasjere seg i nyhetsinnholdet og bli en del av et nettverk med innflytelsesrike interessenter Profileringsmateriale Et av kommunikasjonsprinsippene for Friluftslivets år 2015, er at året skal kommuniseres helhetlig og gjenkjennelig. Det er et sterkt ønske om at flest mulig aktuelle aktører skal se, og selv ta i bruk logoen og budskapet for FÅ15. Prosjektet har utviklet grunnleggende profileringsmateriell slik som roll-ups, reklamebanner, brosjyrer osv. for bruk på de sentrale synlighetstiltakene. Det er også laget en digital verktøykasse på nettsidene til FÅ15 for bidragende aktører der de kan laste ned grafiske element slik som logo, bilder og ferdige maler til brosjyrer, kampanjer osv. Vi oppfordrer alle aktuelle aktører til å ta dette i bruk på nasjonale, regionale og lokale friluftslivstiltak og aktiviteter. 3.3 Ambassadører Ambassadører som går i front for friluftslivet, gjør det lettere å skape gode og inspirerende mediehistorier med lang levetid og høy «viral» faktor (historier som gjør at folk deler lett via sosiale medier). Ambassadører er en nyttig ressurs for FÅ15 som skal hjelpe oss å nå ut til nye målgrupper. For å nå målgrupper som f.eks. ungdom og minoritetsgrupper er det engasjert personer som kan fungere som påvirkere og forbilder. Prosjektet har knyttet til seg både kjente og ukjente ambassadører som skal hjelpe oss å nå ut med vårt budskap. Ambassadørene gjenspeiler bredden av befolkningen i Norge i dag. Ambassadørene skal engasjeres gjennom å bli med på forskjellige aktiviteter i regi av organisasjonene, selv utforske mulighetene i sitt nærmiljø og delta i prosjektets nasjonale kampanjer. Historiene kan f.eks. fortelles gjennom en blogg. 7

8 4. Synlighetstiltak Dette er tiltak som er ment for å skape synlighet om Friluftslivet år 2015 på et overordnet og nasjonalt nivå. Samtidig skal tiltakene bidra til å fremheve og løfte de ulike arrangementene og aktivitetene som blir gjennomført, og sette fokus på de temaområdene som er definert for året. Tiltakene initieres, organiseres og administreres av FÅ15-sekretariatet, men med god støtte og forankring i organisasjonene. 4.1 Åpningsarrangement Åpningsarrangementet er et tiltak med hovedmål om å nå media. Arrangementet skal skape oppmerksomhet og gjøre det kjent at 2015 er Friluftslivets år, samt skape interesse og entusiasme for resten av året. Åpningsarrangementet er satt til tirsdag 13.januar 2015 i Tøyen Kulturpark, Oslo. Årsaken til at man har valgt en vanlig ukedag er for å oppnå maksimal mediedekning. Arrangementet skal finne sted der folk ferdes og i byen da hovedmålet med dette arrangementet er å få oppmerksomhet fra media. Et sentralt grøntområde i Oslo er et naturlig valg da det er her som potensialet er størst og i nærheten av FÅ-sekretariatet som skal administrere arrangementet. I tillegg vil det utvikles et konsept slik at alle kan markere åpningen av Friluftslivets år med flere små arrangementer andre steder i landet Arrangementet skal være helt alkoholfritt da hovedmålgruppen for FÅ15 er barn, ungdom og barnefamilier. Arrangementet skal bli til et utgangspunkt for aktivitet og underholdning, der folket får en smak av friluftslivet. Med bakgrunn i at januar og februar har et stort fokus på trening ser vi for oss et konsept der vi tar naturen/friluftslivet ned til byen og skaper aktiviteter i 24 timer. Tanken bak denne modellen er å vise bredden av aktiviteter og friluftsliv, og ikke minst at dette er gratis. Dette er også en modell som lett kan benyttes av andre og arrangeres andre steder samtidig. I tillegg til aktiviteter planlegger vi å ha underholdning med artister og inspirerende friluftsfolk på scenen, invitere på bålkaffe og overnatting ute. Konseptet vil også kunne knyttes opp mot mobilisering av skoler, barnehager, lokale lag og foreninger og bedrifter, der vi oppfordrer disse til å ta en utedag/utetime i løpet av de 24 timene som arrangementet holder på. 4.2 Aktivitetskampanje Våren 2015 lanseres en aktivitetskampanje med mål om å få flere mennesker til å ta i bruk naturen til aktivitet i hverdagen. Kampanjen skal løfte og fremheve arrangementer og aktiviteter i regi av organisasjoner og andre, og skape oppmerksomhet rundt friluftsliv og de mangfoldige tilbudene som eksisterer, og Friluftslivets år. Som utgangspunkt for kampanjen vil vi å bruke slagordet for året «Nå er det din tur». Vi ser for oss en kampanje som oppfordrer den enkelte til konkret handling, som for eksempel: «ta med en venn ut på tur!» Kampanjestart med en oppvarming er planlagt til påsken (mars/april) i Kampanjen skal bygges opp slik at den både kan kommuniseres direkte ut til målgruppen gjennom FÅ15-sekretariatet, men også tas aktivt i bruk av alle deltagende organisasjoner/aktører og kobles opp mot deres spesifikke tiltak og aktiviteter. 4.3 Allemannsretten kampanje Som et konkret tiltak for å øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv vil vi høsten 2015 ha en informasjonskampanje om allemannsretten. Ved dette tidspunktet vil det være mange aktiviteter, både organiserte og uorganiserte som kan knyttes opp mot en slik kampanje. Blant annet e-læringsopplegget på 8

9 allemannsretten som utvikles av Gyldendal i samarbeid med blant annet Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet. 4.4 Avslutningsarrangement For å få fram de ulike erfaringene fra året, dele og synliggjøre disse og sikre videreføring i årene som kommer, vil året bli avsluttet med en erfaring/veien videre konferanse. Arrangementet skal ha fokus på friluftsliv som virkemiddel for bedre folkehelse. Det vil bli en konferanse med tilhørende aktiviteter som både skal feire alt det vi har fått til i løpet av 2015, sikre kompetansedeling mellom bidragende aktører og bidra til å sette opp nye mål for friluftslivsarbeidet i årene som kommer. Målgruppe for arrangementet er organisasjoner, beslutningstakere på alle nivå, forskere, media og andre som har interesse av temaet. 5. Nasjonale satsningsområder i Friluftslivets år 2015 Dette kapitelet beskriver større nasjonale satsningsområder i forbindelse med FÅ15. Enkelte av tiltakene er initiert og vil administreres av FÅ15-sekreteriatet, mens andre av organisasjonene. I hovedsak er dette tiltak/satsinger som flere organisasjoner står sammen om, og som vi håper at så mange aktører som mulig ønsker å ta del i. 5.1 Tursti Som en del av årets fokus på nærmiljø og kulturminner og delmål «å øke kjennskapen til og bruken av nærmiljøet til aktivitet i hverdagen» vil vi ha en definert satsning mot tursti i Turgåing er en viktig lavterskel aktivitet som representerer en stor del av den uorganiserte friluftsaktiviteten i Norge. Stien er også et kulturminne og en ferdselsåre til andre former av friluftsaktiviteter slik som fiskevann, hytter osv. Det foregår allerede en sterk satsing knyttet til stier. Først og fremst gjennom Turskiltprosjektet i regi av Fylkeskommunene, Gjensidigestiftelsen, DNT, Norsk Friluftsliv og FL, i tillegg til en rekke andre tiltak. Ved å samle alle disse positive tiltakene under en felles ramme og markedsføring har satsningen potensial til å nå bredt ut. Satsningen har som formål å skape varig økning i friluftslivsaktivitet gjennom økt fokus på tilrettelegging, synliggjøring av tilbud og fremfor alt aktivitet koblet til bruken av stier (ferdselsårer). Satsningen skal foregå gjennom hele markeringsåret og flest mulig aktører med tiltak og aktiviteter koblet opp mot sti skal bli en del av satsningen. Av disse kan blant annet nevnes: Naturlos (FL), Turorientering (Orienteringsforbundet), Ti på topp (Bedriftsidrettsforbundet), Telltur - turregistrering (FL), Opptur (DNT), Historiske vandreruter (DNT+Riksantikavren), Naturgledeturer (Naturvernforbundet), og Friluftsporter (FL). På våren 2015 vil det bli arrangert et stiseminar i regi av DNT og FL for å sette stien på dagsorden og styrke det faglige grunnlaget og forståelsen. Stien vil også naturlig kunne kobles opp mot planlagt vårog høst kampanje som er beskrevet i kap.4. Gjennom hele året vil fokuset i tillegg ligge på å registrere og vedlikeholde stier. Dette kan blant annet gjøres i Kartverket sin tjeneste 5.2 Barn og ungdom Forskningen peker på at positive naturopplevelser i tidlig alder øker sjansene for at et aktivt forhold til friluftsliv også senere i livet. Derfor er også hovedmålgruppen for FÅ15 barn, ungdom og barnefamilier. Gjennom hele året vil kommunikasjon og aktiviteter tilpasses denne målgruppen. Vi planlegger også en rekke fellessatsinger spesielt rettet mot barn og ungdom. 9

10 5.2.1 Barnehage, skole og SFO En av de få plassene i samfunnet der vi treffer barn og ungdom uansett bakgrunn, geografi og interesse er gjennom barnehage og skole. Her vil det gjennomføres en samling av tiltak som sammen skal danne rammen for en skole/barnehage satsning i FÅ15. Felles markedsføring av tilbud og aktiviteter og gjennomføring av aktiviteter koblet opp mot FÅ15s sentralt styrte synlighetstiltak Mange organisasjoner har allerede vel fungerende aktiviteter og tilbud rettet mot skole og barnehager, men har et behov for økt synliggjøring for å nå ut til flere. Det største problemet for skoler og barnehager er ikke at de ikke mottar tilbud om hjelp fra frivilligheten, men at disse tilbudene ofte kommer ukoordinert, er av forskjellig kvalitet og ikke når frem til den rette mottakeren. Gjennom å gå sammen og markedsføre forskjellige tema og aktiviteter med fokus på glede og naturopplevelser som naturlig følger årstidene håper vi å kunne gjøre det enklere for lærere og pedagoger å ta i bruk disse tilbudene. Vi ønsker også å sikre at alle tilbud som blir presentert som en del av skolesatsingen i FÅ15 holder en høy faglig kvalitet og er utviklet i tråd med gjeldende læreplaner. Vi planlegger at satsningen skal følge synlighetsplanen for Friluftslivets år, der barnehager og skoler skal inkluderes aktivt i både åpningsarrangementet, vår- og høst kampanje og der det utover dette måtte passe. Den overordnende rammen vil først og fremst gå på felles synliggjøring av tilbud og aktiviteter rettet mot barnehage og skole. Satsningen skal bidra til å markedsføre og løfte organisasjonenes tilbud i 2015 gjennom både egne og nye kanaler. Lansering av digitalt opplæringsprogram i allemannsretten Allemannsretten er beskrevet som et tydelig kompetansemål for grunnskolen i både 4 og 10 trinn. Et av delmålene til FÅ15 er også at vi skal «øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv». Som et spesifikt tiltak for å nå dette målet så utvikler vi et undervisningsopplegg for grunnskolen som er inspirerende, spennende og motiverende, samtidig som det sikrer at målgruppen tilegner seg viktige basiskunnskaper. Undervisningsopplegget vil bli utviklet digitalt for å sikre at det enkelt kan tas i bruk, oppdateres og videreutvikles. Det gjør det også lett tilgjengelig for alle og kan derfor også brukes av andre aktører enn skoler. Kurs for pedagoger i skole og barnehage Landslaget for Fysisk Fostring (LFF) vil gjennomføre 10 regionale 2-dagerskonferanser for lærere, pedagoger og andre interesserte mellom april og oktober Konferansene vil ta for seg 4 tema: 1.Digital opplæring i allemannsretten, 2. Kartkunnskap og orientering, 3. Uteskole, og 4. Utesvømming. I punkt 1 vil man bruke det digitale opplæringsprogrammet som nevnt foran. Private barnehagers landsforbund vil gjennomføre dagskurs for barnehageansatte i både private og kommunale barnehager i alle fylker i løpet av Målet med kurset er å gjøre arbeid med natur og naturopplevelser til en meningsfull del av barnas og barnehagens hverdag. Fokus for kurset vil være på bruk av naturen i nærmiljøet Friluftsskoler Som en del av satsningen mot barn og ungdom i 2015 planlegger Friluftsrådenes landsforbund (FL) et nytt konsept ved navn Friluftsskoler som de har gjennomført som en pilot i 2014 og lansere fullt ut i Hensikten er å gi barn og ungdom grunnleggende opplæring i friluftslivsaktiviteter, og 10

11 miljøvennlige holdninger til bruk av naturen med sikt på å legge grunnlag for friluftsliv som en livslang fritidsaktivitet. Konseptet er tenkt som et enkelt og standardisert opplegg slik at det kan arrangeres mange friluftsskoler over hele landet. Friluftskolen er tenkt å gjennomføres i sommerferien på dagtid slik at den kan bli et alternativ til allerede eksisterende sommer skoler så som Tine fotballskole og DNB idrettsuke. Lengden på skolen vil være fra tre til fem dager med en eventuell overnatting siste dag. Tilbudet skal rette seg mot barn på skoletrinn og deltageravgiften skal holdes så lav som mulig. I hovedsak vil friluftsrådene være ansvarlige for skolen, og de vil knytte til seg de lokale organisasjoner som har lyst til å bidra. Men konseptet skal holdes åpnet slik at alle som vil skal kunne arrangere en friluftsskole. Det vil lages en mal for hvilket innhold en friluftsskole skal ha, men med stor mulighet til å lage lokale variasjoner. Skiforeningen, DNT, Naturvernforbundet og Oslofjordens Friluftsråd (OF) vil blant annet tilby en utgave av friluftskole i Skiforeningen med «Friluftsglede i ferien», Naturvernforbundet med «Naturskole for jenter» og OF med «Oslofjordens friluftskole» Friluftslivets dag og Friluftslivets uke Friluftslivets uke/dag er Norsk Friluftsliv allerede et vel fungerende tiltak rettet mot barn og barnefamilier. Tiltaket har som mål å stimulere til at barn og unge med familier kommer seg ut og får et aktivt og helsefremmende liv ute i naturen og å skape økt rekruttering til friluftslivet. I FÅ15 er det hensiktsmessig å løfte Friluftslivets dag og Friluftslivets uke som en samlet, nasjonal feiring av friluftslivet, ikke bare for markeringsåret, men for fremtiden. Her vil det være godt rammeverk for flere store arrangement over hele landet. 5.3 Minoritetsgrupper Et av suksesskriteriene for FÅ15 er at vi klarer å nå ut til nye målgrupper og vi planlegger derfor en ekstra satsning mot minoritetsgrupper i For å nå denne gruppen, er det viktig at vi blir klar over hva minoriteter anser som meningsfulle friluftslivsopplevelser og hvordan vi kan motivere til økt bruk av naturen til aktivitet i hverdagen. Friluftslivet har et stort potensiale som integreringsarena og det skal gjennom FÅ15 kommuniseres som enkelt og inkluderende, et friluftsliv der det er rom for alle, der vi kan møtes på «felles grunn». For å nå frem til målgruppen ønsker vi å finne nøkkelpersoner som kan fungere som forbilder og påvirkere i sine miljø. Når det kommer til utvikling av aktivitetstiltak samarbeider vi med organisasjoner som har god erfaring fra å jobbe mot målgruppen. Det finnes allerede mange gode tiltak der ute som vi kan inspireres av, samarbeide med og utvikle videre. Et slikt eksempel er til eksempel integreringsprosjektet «Til Topps» som arrangeres av Røde kors, IMDI, KS og DNT. FÅ15-sekreteriatet jobber med en kampanje rettet mot de med minoritetsbakgrunn parallelt og i sammenheng med aktivitetskampanjen våren 2015 som beskrevet i kap.4. I samband med denne vil det også arrangeres aktiviteter. I tillegg vil Innvandrerens landsorganisasjon (INLO) gjennomføre prosjektet «Innvandrere i og for naturen» i samband med FÅ15. Prosjektet vil bestå av informasjonsmøter samt arrangerte turer. 5.4 Andre nasjonale satsinger Visjonen for Friluftslivets år 2015 er «Flere ut oftere!». Som et ledd i å oppnå dette og delmålene; «få flere mennesker i aktivitet oftere», «motivere til aktivitet med fokus på glede og naturopplevelse» og «øke kjennskapen til og bruken av nærmiljøet til friluftsaktivitet i hverdagen», vil det bli arrangert en mengde aktivitetsdager og andre organiserte aktiviteter. Disse aktivitetene kommer i tillegg til de 11

12 ulike organisasjonenes vanlige drift, eller er vanlige aktiviteter som det satses ekstra på i Noen som kan nevnes er: - 4H Norge, Åpen dag på naturmøteplassen. Aktivitetsdager på ulike geografiske steder. - Forbundet Kysten, KystkulTUR. Opplæring i roing og seiling. - NJFF, Oslo internasjonale fiske festival. - Norges Friidrettsforbund, Bruk nærmiljøet! Opprettelse av turgrupper. - KFUK-KFUM Speideren, Haikeligaen. - Norges Padleforbund, Padlingens dag. - Norges Røde Kors, Røde Kors 150 år Til Topps over hele landet - Norges Speideforbund, Hundremeterskogen friluftsliv i nærmiljøet - Syklistenes landsforbund, Sykkelturer i bynære områder. - Pensjonistforbundet, Pensjonistenes Holmenkolldag 10.mai. 6. Samarbeid med andre kampanjer/markeringsarrangementer Friluftslivets år ønsker å opprette samarbeid med allerede eksisterende kampanjer med sammenfallende formål som markeringsåret. Det er blant annet opprettet samarbeid med Sportsfiskets år 2014, Hold Norge Rent og Strandrydderdagen, Miniøya, Barnehagedagen 2015 samt Camp Villmark. 7. Organisasjonenes øvrige satsninger Utover de sentrale synlighetstiltakene og de nasjonale fellessatsingene som er beskrevet i kapitel 4. og 5. vil det foregå en mengde aktivitet i regi av de enkelte organisasjonene og deres lokale lag og foreninger. Her oppfordres det til å fortsette å styrke det gode arbeidet som allerede gjøres. 8. Tiltak i regi av offentlige aktører En rekke offentlige aktører, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå arbeider med friluftsliv eller tema relatert til friluftsliv. Relaterte tema er f.eks. helsefremmende arbeid, kulturminneforvaltning, idrett, tilrettelegging for gange og sykling som transportform m.v. Markering av Friluftslivets år kan inngå som ledd i dette arbeidet eller det kan gjennomføres egne tiltak for å bidra til markeringen av Friluftslivets år. 8.1 Nasjonale tiltak I tillegg til Miljødirektoratet er flere offentlige aktører på statlig nivå aktuelle som bidragsytere i Friluftslivets år. Det kan forventes bidrag i regi av bl.a. Riksantikvaren, Helsedirektoratet, Vegdirektoratet, Statens landbruksforvaltning, Husbanken og Statskog. Flere av disse aktørene har allerede satsinger som kan bidra til markeringen av Friluftslivets år. Dette gjelder f.eks. Husbankens områdeløftsatsing, Vegdirektoratets satsing på gange og sykling (jfr. sykkelstrategi og gå strategi), Helsedirektoratets satsing på fysisk aktivitet og samarbeidet mellom Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet om Den naturlige skolesekken. Landbruksmyndighetene forvalter en egen tilskuddsordning som bl.a. går til tilrettelegging for ferdsel i jordbrukets kulturlandskap, og Statskog bidrar med tilrettelegging for friluftsliv i utmark. Mulige konkrete tiltak er bl.a. åpning av eller annen markering knytet til større pågående nasjonale prosjekter. Dette gjelder bl.a. nasjonale tur-sykkelruter som Vegdirektoratet arbeider med og historiske ferdselsårer som er en satsing i samarbeid mellom Riksantikvaren og Den Norske Turistforening. Det kan også være aktuelt å inkludere tiltak i regi av pilotprosjektene i 12

13 Miljødirektoratets nærmiljøsatsing. Flere nasjonale offentlige aktører vil også være aktuelle bidragsytere i tiltakene beskrevet i kap.4 og 5. Gjennom videre planlegging og dialog med de ulike aktørene vil det bli klarlagt hvilke tiltak og satsinger som vil inkluderes i markeringen av Friluftslivets år. 8.2 Lokale og regionale tiltak Miljødirektoratet har potensielt viktige bidragsytere til lokale og regionale markeringer i Friluftslivets år gjennom lokalt ansatte i Statens naturoppsyn og gjennom dialog med en rekke nasjonalparksentre og andre informasjonssentre knyttet til viktige naturområder. Disse aktørene kan bidra både generelt med informasjon om natur og turmuligheter samt til å arrangere ulike typer utstillinger, organiserte turer og andre friluftslivsaktiviteter, konferanser m.v. Flere andre nasjonale offentlige aktører har også underliggende etater, regionkontorer og lignende som er aktuelle for å bidra. Fylkeskommunene og kommunene vil ellers være de viktigste offentlige bidragsyterne til gjennomføring av lokale og regionale aktiviteter. Både fylkeskommunene og kommunene er og vil bli utfordret av Miljødirektoratet til å bidra til markeringen av friluftslivets år. 13

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR!

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 ORGANISERING Klima- og Miljødepartementet

Detaljer

Friluftslivets år 2015 Nå er det din tur! Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet. Friluftsliv i framtiden - Trondheim 23.10.14

Friluftslivets år 2015 Nå er det din tur! Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet. Friluftsliv i framtiden - Trondheim 23.10.14 Friluftslivets år 2015 Nå er det din tur! Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet. Friluftsliv i framtiden - Trondheim 23.10.14 BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal

Detaljer

Organisering. Klima- og Miljødepartementet (Prosjekteier) Miljødirektoratet (Prosjektledelse)

Organisering. Klima- og Miljødepartementet (Prosjekteier) Miljødirektoratet (Prosjektledelse) Bakgrunn Har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005 Er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014 2020 Prosjektet startet opp i august 2013 med to ansatte Organisering Klima- og Miljødepartementet

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 DAGSEMINAR FYSISK AKTIVITET OG FRILVILLIGHET HELSEDIREKTORATET 23 OKTOBER 2014

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 DAGSEMINAR FYSISK AKTIVITET OG FRILVILLIGHET HELSEDIREKTORATET 23 OKTOBER 2014 FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 DAGSEMINAR FYSISK AKTIVITET OG FRILVILLIGHET HELSEDIREKTORATET 23 OKTOBER 2014 BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal strategi for et aktivt

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Innhold 1 Innledning... 2 2 HVORFOR kommunikasjon... 2 3 HVA skal kommuniseres... 3 4 HVEM skal nås med kommunikasjon... 4 4.1 Hovedmålgrupper... 4 4.2 Strategiske

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

AKTIVITETSKAMPANJE 2014

AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Helsedirektoratet AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Presentasjon Muligheter Hva vil vi Haugesund 18. mars 2014 Friluftsrådenes Landsforbund Marianne Sanderud og Lise-Berith Lian Tlf 67815180, e-post marianne@friluftsrad.no

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Friluftsmeldinga Meld.St.18 (2015-2016) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Morten Dåsnes daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund morten@friluftsrad.no, tlf 41618459 Nasjonale mål

Detaljer

Gardermoen 18. desember 2013

Gardermoen 18. desember 2013 Oppstartsmøte pilotprosjekter og FRILUFTSPORTER To satsinger mot Friluftslivets år 2015 Gardermoen 18. desember 2013 Oppstartsmøte pilotprosjekter PROGRAM 09.30 Velkommen og presentasjon 09.45 Hovedrammer

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 GJENNOMFØRINGSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 GJENNOMFØRINGSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 GJENNOMFØRINGSPLAN Friluftslivets år 2015 Gjennomføringsplan Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 4 2 Bakgrunn og rammer for året... 4 3 Visjon for året... 5 4 Mål og målgrupper...

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI HØRINGSDOKUMENT KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016-2020 Side 1 av 11 Innhold INNLEDNING... 3 1. PRINSIPPER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 4 2. KOMMUNIKASJONSKANALER... 5 3. MÅL FOR KOMMUNIKASJON I NBBF... 6 3.1

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Friskliv 2012, Terningen arena 27.09.12 Aktuelt Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene Kapittel 2, 4: Kommunen skal

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Strategi, men også handlingsplan - to sentrale dokument Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Detaljer

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet

Detaljer

Budsjett 2014 Friluftsliv

Budsjett 2014 Friluftsliv Budsjett 2014 Friluftsliv Seniorrådgiver Erlend Smedshaug Værnes 28. oktober 2013 Budsjett 2014 - friluftsliv Statsbudsjettet 2014 - friluftsliv Bevilgningene til friluftsliv på post 78 øker med 15,3 mill.

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Friluftsliv i skolen. En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner

Friluftsliv i skolen. En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner Friluftsliv i skolen En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner Friluftslivets fellesorganisasjon Paraplyorganisasjon for 15 friluftslivsorganisasjoner Til sammen over 720.000 medlemskap

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan Seniorrådgiver Erlend Smedshaug Granavolden 15. oktober 2013 1 Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Den Norske Turistforening 57 medlemsforeninger + lokallag 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! Over

Detaljer

Vedlegg 3 Digital strategi

Vedlegg 3 Digital strategi Vedlegg 3 Digital strategi -hvordan og hva skal kommuniseres på digitale plattformer. Side 1 av 13 Innhold 1. BASKET.NO... 3 1.1 BASKET.NO SKAL BASERES PÅ FØLGENDE VERDIER... 3 1.2 ANSVAR OG OPPFØLGING...

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

Til fots og på hjul- plass til alle Marka?

Til fots og på hjul- plass til alle Marka? Til fots og på hjul- plass til alle Marka? Kort om OOF - Paraplyorganisasjon etablert i 1936 43 medlemsorganisasjoner 17 kommuner - Vern og Bruk av Marka - Markaloven, vedtatt i 2009, regulerer bruken

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Rehabiliteringskonferansen 2013, Haugesund Lise Corwin, folkehelsesjef DNT Roller i folkehelsearbeidet

Detaljer

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Hvorfor er friluftsliv så viktig? Ferske tall viser at. - KUN 3 av 10 barn og voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Side 1 av 13

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Side 1 av 13 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016-2020 Side 1 av 13 Innhold INNLEDNING... 3 1. PRINSIPPER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 4 2. KOMMUNIKASJONSKANALER... 5 3. MÅL FOR KOMMUNIKASJON I NBBF... 6 3.1 PUBLISERINGER...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Mai 2016 Telefon: 33 40 20 00 (Nøtterøy) 33 06 78 00 (Tjøme) E-post: postmottak@notteroy.kommune.no post@tjome.kommune.no Innledning Tiltakene

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Vestoppland krets av Norges Speiderforbund FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Forslag til strategiplan for kretsen bygger på strategiplan for Norges Speiderforbund Forslag til strategiplan for kretsen

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24. DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.0412 AKTUELT Ny folkehelselov Ansvar: kommunene og fylkeskommunene Kapittel

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Presentasjon for Drammen kommune

Presentasjon for Drammen kommune Presentasjon for Drammen kommune Agenda Kort om DNTD og Torgersen Samarbeid med kommunen DNTs rolle i bysamfunnet Drammen Fremtid / Friluftslivets år Agenda Kort om DNTD og Torgersen Samarbeid med kommunen

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Friluftsporter - vi åpner for friluftsliv

Friluftsporter - vi åpner for friluftsliv Friluftsporter - vi åpner for friluftsliv Prosjektbeskrivelse Pilotprosjekt Vesledammen «Huldreparken» (desember 2013) Eyvind Lyches vei 23B, 1338 SANDVIKA Tlf 67 81 51 80 E-post liseberith@friluftsrad.no

Detaljer

DNS: Hva skal skolene gjøre?

DNS: Hva skal skolene gjøre? Den naturlige skolesekken og nettstedet friluftsliv i skolen Janne Teigen Braseth, Møte Forum for friluftsliv i skolen, Trondheim, 20.10.2010 DNS: Hva skal skolene gjøre? Skal lage ett eller flere undervisningsopplegg

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014

Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014 Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014 Planlegging av kommunikasjonstiltak mot prioriterte målgrupper for deltakende byer, Statens vegvesen og samarbeidsparter Utarbeidet av

Detaljer

ÅSKOLLEN, TANGEN, KNIVE OG RØYSJØMARKA

ÅSKOLLEN, TANGEN, KNIVE OG RØYSJØMARKA ÅSKOLLEN, TANGEN, KNIVE OG RØYSJØMARKA Innhold i presentasjonen Hva er Friluftsløftet? Metoden Verktøy Friluftsløftet på Åskollen/Tangen/Knive/Røysjø Resultatet Fordeler og ulemper Veien videre Hva er

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Rapportering MØS-midler 2014

Rapportering MØS-midler 2014 Rapportering MØS-midler 2014 DNT Drammen og Omegn har fått tildelt 350.000,- i MØS- midler i 2014. Midlene skal brukes til å rekruttere flere til friluftslivet og målgruppen er flerkulturelle og barn og

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 RAPPORT M-607 2016 Friluftslivets år 2015 Gjennomføring og resultater Friluftslivets år 2015 Gjennomføring og resultater Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-607 2016 År: 2016 Sidetall:

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd - skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser

Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd - skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser Økt fysisk aktivitet i hverdagen en utfordring som krever samarbeid + Friluftsrådene = bedre livskvalitet Hva

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Den norske friluftslivstradisjonen - historie, utvikling, rekruttering, fremtid

Den norske friluftslivstradisjonen - historie, utvikling, rekruttering, fremtid Den norske friluftslivstradisjonen - historie, utvikling, rekruttering, fremtid v/seniorrådgiver Erlend Smedshaug Samling for fylkeskommunene Trondheim, 30. november 2011 Foto: Marianne Gjørv Historisk

Detaljer

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2014 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv kst. avdelingsdirektør Øivind Dannevig Værnes 28. oktober 2013 1 Politisk ledelse Departementsråden Gjelder fra 1.7.2013 Kommunikasjonsenheten (KOMM) Naturforvaltningsavdelingen

Detaljer

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig?

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? Samarbeid med Norsk Orientering Visjon Orientering en idrett for alle Virksomhetsidé Norsk Orientering skal vokse gjennom gode opplevelser

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Orienteringsglede for flere! Rekrutteringsturneen

Orienteringsglede for flere! Rekrutteringsturneen Orienteringsglede for flere! Rekrutteringsturneen 2016 HVORFOR REKRUTTERINGSTURNE? Utforske temaer om hvordan vi kan bli flere Inspirere gjennom gode eksempler Erfaringsoverføring mellom klubber dialog

Detaljer

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge»

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» Læring i Friluft - Hovedmål Stimulere til mer og bedre uteaktivitet som en naturlig del av hverdagen i barnehage,

Detaljer

Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017

Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017 Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017 Sildråpen barnehager er en enhet som består av tre hus: Angelltrøa barnehage har 36 plasser for barn i alderen 3-6 år, fordelt på to avdelinger Lohove

Detaljer

Friluftsporter - vi åpner for friluftsliv

Friluftsporter - vi åpner for friluftsliv Friluftsporter - vi åpner for friluftsliv Prosjektbeskrivelse Nasjonalt pilotprosjekt (desember 2013) Eyvind Lyches vei 23B, 1338 SANDVIKA Tlf 67 81 51 80 E-post friluft@obnline.no www.friluftsrad.no 1

Detaljer

Samarbeidet med Asker kommune Partenerskapsavtalene

Samarbeidet med Asker kommune Partenerskapsavtalene Asker Turlag Samarbeidet med Asker kommune Partenerskapsavtalene Styreleder Gabriel J. Lund Asker Turlag Oslo, 19. januar 2017 Agenda Asker Turlag 10 år Generelt samarbeid og medvirkning Tall for 2016

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen LO Media 20.april v/ Hanne Josefsen Inspirerende kilder: Ove Dalen, Ida Jackson og Ida Aalen, Netlife research Scott Stanchak, The New York Times Heather Kaminetsky, NET - A - PORTER Afif Khoury, SOCi

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer