Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009"

Transkript

1 Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars 2009 kl i Furulia Sparebanken Møre

2 Bli medlem i Isfjorden idrettslag! Isfjorden IL er et lag med stor og allsidig aktivitet som fotball, håndball, friidrett, ski, orientering og trim m.m. Skal vi kunne oppretthold denne aktiviteten også i framtida til glede for bygdas unge og eldre trenger vi din støtte. Antall betalende medlemmer danner grunnlaget for hvor stor offentlig støtte vi får. Dersom du ikke allerede er medlem oppfordres du derfor til å bli medlem i Isfjorden IL. Kontonr Kontingentsatser: Voksne kr 100,- Barn kr 50,- Familie kr 250,- Hovedstyret i Isfjorden IL 2008: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Medlem. Medlem: Ungdomsrepresentant: Leder i skigruppa: Leder i fotballgruppa: Leder i orientering/friidrett/trim: Leder i handballgruppa: Leder i allidretten: Leder for Ullmax: Jan Peter Valde Knut Hoem Nils Birger Mittet Bent Kvalsund Heidi Heen Brovold Elin Kipperberg Sondre Heen Brovold Rolf H Bjerkeli Kim Hugo Nyheim Berta Bjerkeli May Kristin Brevik Jan Møllerhaug Sølvi Westrum Grøvdal ÅRSMØTE i Isfjorden Idrettslag Tirsdag 3. mars 2009 kl i Furulia. SAKLISTE: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling og sakliste 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle lagets årsmelding, herunder alle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle lagets regnskap, herunder alle grupperegnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent Vedta budjett. 9. Behandle organisasjonsplan. 10. Valg av medlemmer til grupper (2 år) Hovedstyre (2 år) 2 revisorer. Representanter til ting og møter. Side nr. 2

3 NYE ÆRESMEDLEMMER I ISFJORDEN IL Etter årsmøtet i Isfjorden IL den ble denne pressemeldingen sendt ut: På årsmøtet i Isfjorden Idrettslag ble Edvin Torgeir Sæther og Rolf Herman Bjerkeli utnevnt til æresmedlemmer i Isfjorden IL. Utnevnelsen er begrunnet med deres svært store dugnadsinnsats for Isfjorden IL gjennom mange år. Begge kom inn i arbeidet i laget tidlig på 1970-tallet. Da var de ansvarlig for lagets bingo som ble arrangert på Gjerdset pensjonat. Det gikk tre kvelder hver uke i bingoperioden, en til å skaffe gevinster, en til selve arrangementet og en til å rydde opp igjen. I 1972 fikk de sine første tillitsverv: Rolf Herman som styremedlem i Hovedstyret og Edvin som kasserer i Skigruppa. Siden den gang har begge bortimot kontinuerlig hatt verv i laget. Rolf har vært leder av langrennsutvalget, leder i Skigruppa, styremedlem og leder i Hovedstyret. Edvin har vært kasserer i Skigruppa, leder i langrenn, leder i Skigruppa, kasserer i Hovedstyret og nestleder i Hovedstyret. I tillegg har Rolf på vegne av laget hatt verv i Skikretsens langrennskomite og i Rauma Idrettsråd. Begge to har vist en formidabel dugnadsånd. De har deltatt i de fleste av lagets dugnader, enten det gjelder arrangement eller anlegg. I anledning lagets 90-årsjubileum er derfor disse to ildsjeler verdige kandidater til å bli Isfjorden Idrettslag sine nye æresmedlemmer. De nye æresmedlemmene vil bli hedret med æresmedalje og diplom i forbindelse med markeringen av Isfjorden Idrettslag sitt 90-årsjubileum i Rauma Kulturhus lørdag den 5. april I Isfjorden IL sin over 90-årige historie har disse personene blitt utnevnt til æresmedlemmer: Olav Kavli (1958) Karl Hatlen (1968) Reidar Nybo (1975) Oddmund Unhjem (1982) Odd Kavli (1982) Julius Slørdal (1992) Eilert Kavli (1992) Egil Erlandsen (1992) Ivar Skotvoll (1992) Knut Hoem (2001) Håvard Bjerkeli 2006 Kjetil Søvik (2006) Børge Søvik (2006) Edvin Torgeir Sæther (2008) Rolf Herman Bjerkeli (2008) Æresmedlemmer Edvin Torgeir Sæther og Rolf Herman Bjerkeli Side nr. 3

4 Referat fra årsmøtet i Isfjorden IL kl i klubbhuset Leder Jan P. Valde ønsket velkommen. 1. Godkjenning av medlemmer med stemmerett Disse 30 medlemmene med stemmerett møtte: Rolf H. Bjerkeli, Terje Bjerkeli, Lars R. Morstøl, Kari B. Runde, Bjørn Aandal, Liv Eli Kringstad, Svein Grøvdal, Ivar E. Skotvoll, Egil Erlandsen, Knut Hoem, Aud Toril Nordtug Dahle, Kim Hugo Nyheim, Anne Beate B. Ytterli, Henry J. Hatlen, Oddmund Unhjem, Inge Morstøl, Ole Johan Sæther, Harald Hole, Kjell Magne Hagen, John Oshaug, Kristel Magerøy, May Kristin Brevik, Tor Sannes, Bent Kvalsund, Jan Karsten Einang, Berta Bjerkeli, Bjørn Nord, Edvin Torgeir Sæther, Nils B. Mittet, Jan P. Valde 2. Godkjenning av innkalling og sakliste Annonsering på IIL sine nettsider fra 19. januar Annonse i Åndalsnes Avis torsdag 21. februar Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 3. Valg av møteleder, møtesekretær og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen Møteleder: Edvin Sæther enstemmig valgt Møtesekretær: Nils B. Mittet enstemmig valgt To medlemmer til å skrive under møteprotokoll: Bjørn Aandal enstemmig valgt og Liv Kringstad enstemmig valgt. 4. Lagets årsmelding og gruppemeldingene Leder Jan. P. Valde orienterte om medlemstall. Pr var det 566 betalende medlemmer i IIL. Årsmøtet ble enige om at bilder i IILavisa for framtida skal inneholde navn på alle som er med. 4.1 Hovedstyret Årsmeldinga for hovedstyret ble enstemmig godkjent. 4.2 Fotballgruppa Korrigering 4. Strukturen i Fotballgruppa (s. 9): Kolonne til høyre, som er svart, skal i de tre radene, ovenfra og ned, ha teksten A-lag, oppmann og trener. Tilføyelse ang. spillere B8 (s. 7): Simen Oshaug Tilføyelse ang. deltakere AkerAkademiet (s. 10): Robin Sølsnes og Martin Melbø Tilføyelse ang. aktive dommere (s. 10): Maria Flydahl På spørsmål fra salen ang. manglende ferdighetsmerker ble det fra fotballgruppas representanter svart at dette ble avlyst på grunn av dårlige baneforhold. Fotballgruppas årsmelding ble enstemmig godkjent med de rettelser og tilføyelser som ble fremlagt. 4.3 Skigruppa Rolf H. Bjerkeli orienterte om aktivitetsnivået i gruppa og om utfordringene vedrørende anleggssituasjonen. Skigruppas årsmelding ble enstemmig godkjent. 4.4 Håndballgruppa Håndballgruppas årsmelding ble enstemmig godkjent. 4.5 Allidretten Årsmøtet ønsker at navn på deltagere i runderenn bør være med i årsmeldingene. Allidrettgruppas årsmelding ble enstemmig godkjent. 4.6 Orientering/friidrett/trim (OFT) Korrigering under idrettsmerker: Teksten sølvmerket skal ikke stå under Torkild Aandal Teksten sølvmerket skal ikke stå under Nina Ellingseter Aandal OFTs årsmelding ble enstemmig godkjent med de rettinger som er fremlagt. 4.7 Samlet godkjenning av årsmeldingene Vedtak: Med de ulike korrigeringer og tilføyelser ble årsmeldingen for IIL enstemmig godkjent Side nr. 4

5 5. Regnskap 5.1 Fotballgruppa Fotballgruppas regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.2 OFT OFTs regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.3 Håndballgruppa Håndballgruppas regnskap ble enstemmig godkjent og skal tilføyes i regnskapssammendraget. 5.4 Ullmax Ullmax sitt regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.5 Skigruppa Henry Hatlen orienterte om skigruppas regnskap. Tilfredsstillende økonomi. Skigruppas regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.6 Allidretten Allidrettens regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.7 Treningssenteret Treningssenteret er nedlagt fra oktober Treningssenterets regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.8 Hovedstyret Leder orienterte kort om hovedpostene. Man må se regnskapet for Furuli-anleggene og hovedstyrets regnskap under ett. Hovedstyrets regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.9 Samlet godkjenning av regnskapene Møteleder Edvin Sæther leste opp revisjonsberetningene for alle gruppene. De enkelte gruppene og hovedstyret bør ta en gjennomgang av sine respektive revisjonsberetninger og ta disse til etteretning. Årsmøtet mener at de enkelte gruppene og hovedstyret for framtiden bør fremlegge et detaljert oppsett av regnskapet under årsmøtet, gjerne muntlig. Årsmøtet ber hovedstyret samle gruppenes regnskapsansvarlige for å utarbeide en felles kontoplan for hele idrettslaget. Håndballgruppas regnskap må innarbeides i det endelige regnskapet. Hovedstyret gis fullmakt til samlet godkjenning de endelige regnskapene. Vedtak: Med de ulike korrigeringer ble regnskapet for IIL enstemmig godkjent, forutsatt at hovedstyret godkjenner regnskapene samlet. 6. Innkomne forslag Informerer om at Rolf H. Bjerkeli og Edvin Sæther forlater årsmøtet midlertidig. Jan P. Valde overtar som møteleder inntil videre. Ett innkommet forslag er registrert: Det framlegges forslag til årsmøtet om at Rolf Herman Bjerkeli og Edvin Sæther utnevnes til æresmedlemmer av IIL. Arbeidsutvalgets innstilling: Som nye æresmedlemmer utnevnes Edvin Torgeir Sæther og Rolf Herman Bjerkeli. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon. Pressemelding ble vedtatt sendt til utvalgte aviser. 7. Fastsette medlemskontingent for 2008 Hovedstyrets forslag: Barn kr 100,- Voksne kr 200,- Familie kr 400,- Opprinnelig forslag ble trukket under årsmøtet og hovedstyrets forslag ble endret til: Barn kr 50,- Voksne kr 100,- Familie 250,- Hovedstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 8. Budsjett 8.1 Fotball Kim Hugo Nyheim orienterte om fotballgruppas budsjett. Inntekter kr ,- Utgifter kr ,- Budsjett i balanse. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. Side nr. 5

6 8.2 Skigruppa Rolf Herman Bjerkeli orienterte om skigruppas budsjett. Inntekter kr ,- Utgifter kr ,- Budsjett i balanse. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. 8.3 Hovedstyret Jan Peter Valde orienterte om budsjettet Inntekter kr ,- Utgifter kr ,- Kr 39600, - i overskudd. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. 8.4 OFT Budsjett ikke framlagt for årsmøtet. 8.5 Allidrettsgruppa Budsjett ikke framlagt for årsmøtet. 8.6 Ullmax Budsjett ikke framlagt for årsmøtet. 8.7 Håndballgruppa Budsjett ikke framlagt for årsmøtet. 8.8 Godkjenning av budsjett for gruppene som ikke har framlagt disse for årsmøtet OFT, allidrettsgruppa, Ullmax og håndballgruppa legger frem budsjett for 2008 på neste hovedstyremøte. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å evt. godkjenne disse. 9. Organisasjonsplan IIL Forslag fra hovedstyret: Det er ønskelig å endre organisasjonsplan slik at arbeidsutvalget også får en kasserer. Tekst i organisasjonsplan under punktet arbeidsutvalg (AU) endres/tilføyes (tilføyelse understreket): Leder, sekretær, kasserer og styremedlemmer utgjør hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) og ivaretar de løpende sakene som ikke krever idrettspolitiske eller økonomiske vedtak. AU fordeler arbeidsoppgavene seg imellom. Leder og nestleder velges av årsmøtet (Lagets lover 11). Også sekretær og kasserer bør velges av årsmøtet. Vedtak: Det framlagt forslag ang. organisasjonsplan for IIL fra hovedstyret ble enstemmig vedtatt. 10. Valg 10.1 Fotballgruppa Valgkomiteens innstilling: Leder: Kim Hugo Nyheim (ikke på valg) Sportslig leder: Jone Ree (ny). Tor Sannes går ut etter 1 år. Kasserer: Anne Beate Brevik Ytterli (ikke på valg) Styremedlem: Liv Kringstad (ny) Styremedlem: Roy Ramskeid (ikke på valg) Styremedlem: Lars Kristian Haugan (ny) Styremedlem: Michael Bue Jordbræk (ny) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Håndball Valgkomiteens innstilling: Leder: Valgkomiteen har ikke funnet en kandidat. Håndballgruppas styre får fullmakt til å finne en kandidat som legges fram for hovedstyret for godkjennelse Sportslig leder: May Kristin Brevik (ikke på valg) Sekretær: Monica Nilsen Oshaug (ny) Medlem: Kristel Magerøy (ikke på valg) Medlem: Unni Johnsen (ikke på valg) Medlem økonomiutvalg håndball: Ingrid Helde Kjølseth (ny) Medlem økonomiutvalg håndball: Jack Morstøl (ikke på valg) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med de forbehold som her er tatt Allidretten Valgkomiteens innstilling: Leder: Jan Møllerhaug (ikke på valg) Nestleder: Stian Sæther (ikke på valg) Økonomiansvarlig: Solfrid Sandnes (på valg til høsten) Sekretær: Anne Grete Grøtta (på valg til høsten) Medlem: Anne Marte Slettaløkken (ikke på valg) Medlem: Åse Melbø (ny) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side nr. 6

7 10.4 Orientering, friidrett, trim (OFT) Valgkomiteens innstilling: Leder: Jo Unhjem (ny) Sekretær: Berta Bjerkeli (tar gjenvalg for en ny periode) Kasserer: Aud Torill Nordtug Dahle (ikke på valg) Medlem: Guttorm Furmyr (ikke på valg) Merkeansvarlig: Oddmund Unhjem (tar gjenvalg for 1 nytt år) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Hovedstyrets arbeidsutvalg Valgkomiteens innstilling: Leder: Jan P. Valde (ikke på valg) Nestleder: Knut Hoem (valgt for 2 år som nestleder) Sekretær: Nils Birger Mittet (gjenvalg 2 år) Kasserer: Bent Kvalsund (ny) Medlem: Elin Kipperberg (ikke på valg) Medlem: Heidi Heen Brovold (ikke på valg) Ungdomsrepresentant: Sondre Heen Brovold (ikke på valg) 10.5 Skigruppa Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble Valgkomiteens innstilling: enstemmig vedtatt. Leder: Rolf H. Bjerkeli (gjenvalg for 1 år) Sekretær: Dag Unhjem (ny) 10.8 Representanter fra IIL til Rauma Kasserer: Edvin Sæther (ny 1 år) idrettsråd To representanter ble foreslått: Langrennsutvalg: Jan P. Valde Medlem: Vebjørn Bale (gjenvalg for 1 år) Knut Hoem Medlem: Anne Kristi Bredeli (ny) Medlem: Ragnhild Amundsen (ny) Vedtak: Jan P. Valde og Knut Hoem ble Medlem: Torill Hanekamhaug (ikke på valg) enstemmig valgt. Medlem: Bjørn Aandal (ny) Alpint/telemark: 10.8 Valgkomité for IIL til årsmøtet 2009 Leder: Lars Richard Morstøl (gjenvalg - 2 år) Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å velge en valgkomite for 2009 på kommende hovedstyremøte. Medlem: John Oshaug (ny 2 år) Medlem: John Olav Slettaløkken (ny 1 år) Medlem: Terje Bjerkeli (gjenvalg 1 år) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Revisorer Valgkomiteens innstilling: Revisor: Barbro Sandnes (ny) Revisor: Torgeir Silseth (ikke på valg) Vedtak: Hovedstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. Møtet hevet kl Underskriving av protokollen: Liv Kringstad Bjørn Aandal Side nr. 7

8 ÅRSMELDING 2008 FRÅ HOVUDSTYRET Organisasjon Hovudstyret har i 2008 bestått av: Ledar: Jan Peter Valde Nestledar: Knut Hoem Sekretær: Nils Birger Mittet Kasserar: Bent Kvalsund Styremedlem: Heidi Heen Brovold Styremedlem: Elin Kipperberg Ungdomsrepr: Sondre Heen Brovold Gruppeledarane. Administrasjon Det har vore 6 møter i Hovudstyret og 3 møter i Arbeidsutvalget. Det meste av året har gått med til den daglege drifta av laget. Alpinanlegget krev ein god del administrering. I løpet av hausten vart vestveggen på klubbhuset kledd med papp og panel. Takk til Knut som utførte det meste av arbeidet. Det viktigaste arbeidet for hovudstyret var planlegging og gjennomføring av jubileumsarrangementet i samband med at Isfjorden IL var 90 år den 18. mars. Også i år arrangerte IIL ved hovudstyret i samarbeid med Norsk fjellfestival Nesaksla rett opp! Med god hjelp også utanom laget vart løpet ein suksess. Nesaksla rett opp! var første løpet i Tour de Romsdal. 90-års jubileet Jubileumsfeiringa vart eit svært vellukka arrangement laurdag 5. April. Dagen starta med aktivitetar i Isfjordshallen i regi av fotballgruppa og handballgruppa. Det vart sett opp hinderløyper som alle fekk prøve seg i. Deretter var det aktivitetar og skikrosskonkurranse i Furulia i regi av skigruppa, trimgruppa og allidrettsgruppa. Det vart delt ut jubileumsmedalje til alle som deltok. Stemning var god både i Isfjordshallen og i Furulia og folk kosa seg. Om kvelden var Rauma Kulturhus fylt med feststemte idrettsentusiastar. På festen fekk alle gruppene presentere sin aktivitet, Mari Unhjem framførte prolog, Isfjorden Hornmusikk, Åndalsnes Damekor og Rauma kammerkor deltok. Tommy Høgset og Frode Årsbog hadde laga kavalkade over ulike hendingar i Isfjorden IL si historie. Det var gåver og helsingar og to nye æresmedlemmar, Rolf Herman Bjerkeli og Edvin Sæther, fekk sine velfortjente medaljer. Lars Kristian Singlestad hadde redigert jubileumsfilmen som også vart vist. Liv Sølvi M Valde laga scenedekoren som symboliserte lagets medlemmar. Det heile vart leda og knytt saman på ein flott måte av konferansier Geir Grav. Etter festen var det stor jubileumskake i hallen. Å markere Isfjorden IL på denne måten er med på å styrke samholdet i laget og gjere laget enda meir synleg i lokalmiljøet. Takk til alle som stod på for at jubileumsarrangement skulle bli minneverdig. Takk til alle sponsorane som støtta jubileet. Medlemstal Pr var det 583 betalande medlemmar i Isfjorden IL. I løpet av året har vi fått 87 nye betalande medlemmar medan avgangen har vore på ca 70 (netto auke på 17 medlemmar). Medlemstalet fordelte seg slik: 176 barn/unge t.o.m. 19 år (84 jenter og 92 gutar) og 407 vaksne (162 kvinner og 245 menn). Dynamikken i medlemstala (avgang og tilgang) viser at ein del medlemmar sluttar å betale medlemskontingenten når eigen aktivitet går ned sjølv om ein framleis bur i bygda. Dette er i samsvar med tendensar i samfunnet der det har vore påvist eit skifte frå ideelt medlemskap til kundemedlemskap. Kundemedlemskap er ein type medlemskap som gir tilgang til goder og når ein ikkje lenge har bruk for godene melder ein seg ut. Isfjorden IL har mange entusiastar og talet på kundemedlemmar er nok lavt om ein samanliknar seg med andre større stader. Det er entusiastane som stiller opp for å gjære ein dugnadsinnsats. Følelsen av å høyre til og ha felles mål og verdiar er viktig for å bevare frivilligheita. Side nr. 8

9 Representasjon Rolf Herman Bjerkeli er Isfjorden IL sin representant i Rauma Idrettsrådet. Aud Dahle er nestledar i M og R skikrets. I tillegg har IIL vore representert på desse møta: Møteplassen i regi av Møre og Romsdal Idrettskrets Årsmøtet i Rauma idrettsråd Årsmøtet i Isfjordshallen Støtte frå næringslivet. IIL har fått støtte til å kunne trykke opp årets IIL-Avis (sjå sponsorsidene i avisa). Nytt i år er at vi har fått ein treårig avtale med Sparebanken Møre som vår hovudsponsor. Dette har gitt oss verdifulle kroner i pengestøtte. I tillegg har sparebanken sørga for eit startnummersett til allidretten og eit til konkurransane våre. Sparebanken Møre har også støtta oss med heilt nye portflagg til Vengedalsrennet. Dei ulike gruppene har også fått kjærkommen støtte til sin aktivitet. IIL takkar for all støtte vi får frå næringslivet. Støtte frå næringslivet er avgjerande for at vi skal kunne oppretthalde aktiviteten i laget. Ein komité er i gang med å samle inn midlar til ny trakkemaskin for bruk på Stormyra og Kalviheia området. Også her håpar vi å få støtte frå det lokale næringslivet. Rauma kommune bør også kunne bidra med eit betydeleg beløp til ny løypemaskin i dette snøsikre området av kommunen. Furulia anlegg Alpinbakken i Furulia er i god stand takka være god dugnadsinnsats. Også maskinparken med trakkemaskin og scooter hat blitt rusta opp. Dessverre har ikkje snøforholda vore gode nok til at vi kunne starte skitrekket. Den eldste trakkemaskina vart delvis reparert og solgt. Gledeleg var det at våre målingar av PCB i lysarmatur viste verdiar godt under den grensa som er sett for utfasing. Isfjorden IL treng difor ikkje skifte ut lysarmaturen i lysløypa. Økonomi. Økonomien i hovudstyret har vore brukbar siste året. I følgje regelverket er anlegget i Furulia saman med Ullmax (laget si forretningsdrift) registreringspliktig med tanke på MVA. Anleggsgruppa og Ullmax har difor eige rekneskap som er ført av Regnskapservice v/arne Hop. Sluttord Isfjorden IL har stor aktivitet og er den viktigaste bidragsytaren til fysisk aktivitet i bygda. Også mange utanfor Isfjorden nyt godt av aktivitetane i Isfjorden Idrettslag. I lengre periodar om vinteren er det berre Isfjorden av bygdene i Rauma som har gode skiløyper tilrettelagt for både skøyting og klassisk langrenn. Nesten alt arbeidet blir gjort på dugnad. Dugnadsånda lever i aller høgste grad. Under jubileumsmarkeringa den 5. April vart den store aktiviteten i idrettslaget presentert på ein framifrå måte og mange også utanfor idrettslaget let seg imponere og begeistre! Vi har all grunn til å være fornøgd og stolte over det Isfjorden Idrettslag har fått til gjennom mange år. Mottoet for jubileumsmarkeringa skulle være samhold og begeistring. La nettopp samhold og begeistring være drivkrafta i dei komande åra! Støtt opp om ledarane og trenarane i idrettslaget, gi oppmuntring til alle som brukar fritida si for å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet i Isfjorden! Takk til alle som på ulike måtar har jobba for idrettslaget og idretten i Isfjorden i 2008! Jan Peter Valde Ledar i Isfjorden IL Side nr. 9

10 ÅRSMELDING FRA FOTBALLGRUPPA Organisasjon Fotballgruppa har videreført den formelle organiseringen fra tidligere år med en gruppeleder, en sportslig leder, en kasserer og fire styremedlemmer. Av ulike årsaker har kun fire av sju valgte representanter ivaretatt det daglige arbeidet i styret. I tillegg til fotballstyret har følgende funksjoner vært underlagt rapportering direkte til styret: Dommerkontakt Sponsoransvarlig Oppmenn for de ulike lagene. Organiseringen er i tråd med den vedtatte sportsplanen for IIL-fotball. Tillitsvalgte i 2008 Fotballstyret Gruppeleder: Kim Hugo Nyheim Sportslig leder: Jone Ree Kasserer: Anne Beate Ytterli Styremedlem: Liv Eli Kringstad Styremedlem: Roy Ramskeid Styremedlem: Lars K. Haugan (søkte om fritak fom november 2008). Styremedlem: Mikael Jordbræk Andre tillitsvalgte: Dommerkontakt: Rune Johnsen Banemester: Eirik Gjerdset Konsulent/speaker: Ivar Skotvoll. Oppmenn: Jone Ree (J08) Kim Hugo Nyheim (G08), Ola Nord (J10) Gunn Berit Hatlen (G10) Jan Karsten Einang (G12) Mariann Doseth (J12) John Oshaug (J14) Wenche Nyseth/Jim C. Lysgård (G14) Liv Eli Kringstad (J16) Tor Sannes (Junior ÅIF/IIL) Olav Lien/Lars K. Haugan (A-lag). Spillere Vi har hatt ca 152 aktive spillere, 72 jenter, 49 gutter og 31 seniorer. Fotballgruppa har drevet fotballdelen til Allidretten. Administrasjon Vi har avholdt 12 styremøter i perioden: 17. mars, 7. april, 27. april, 22. mai, 1. juli, 12. august, 24. august, 24. september, 30. oktober, 15. desember, 6. januar og 29. januar. I tillegg har vi hatt følgende møter der hele eller deler av styret har deltatt: sesongoppstartsmøte (16. april) to møter ang. G14 (hhv. 2. juni og 1. september) arbeidsmøter, Rauma Rock og Små- og stortrollturneringen tre samarbeidsmøter med ÅIF og Måndalen ang. fotballkampen Rauma Molde og fotballskolen i tilknytning til kampen. De ulike lagene har avholdt foreldremøter etter behov, både før, under og etter sesongen. Fotballgruppa var representert på Kretstinget i Molde med Tor Sannes og Kim Hugo Nyheim. Representasjon Raumalaget mot Molde FK på Øran stadion: Ole Tommy Holm, Ruben Rostille og Jens Are Hagen. Sonesamlinger: Aud Irene Bredeli, Eline Søvik, Marita Dithlevsen, Emilie Ytterli, Julia Kays, Nikolas Myklebostad, Kristoffer Bakke, Alexander Jonassen, Daniel Gjerdset og William Lysgård. Aker-Akademiet: Side nr. 10

11 Simen Unhjem, Sindre Ramskeid, William Lysgård, Alexander Jonassen, Kristoffer Bakke, Daniel Gjerdset, Markus Erlandsen, Keanu dewit, Sander Hatlen Bale, Elias Grøvdal Novik. Bylagssamlinger: Emilie Ytterli og Martine Ringen. Isfjorden Samfunnshus A/L: Kim Hugo Nyheim. Hovedstyremøter: Kim Hugo Nyheim Dommere Dommerkontakten vår har vært Rune Johnsen. Han har gjort en god jobb for dommerne våre. Dommersituasjonen er under kontroll, men det er alltid ønskelig med bedre rekruttering. Vi har avhold et klubbdommerkurs i forbindelse med Små- og stortrollturneringen oktober. Instruktør var Rune Johnsen, og det var med tre deltakere: Sindre Ramskeid, William Lysgård og Simen Grøvdal. Den praktiske delen av kurset fikk de i Isfjordshallen under turneringen vår, og i den forbindelse må det nevnes at alle tre gjorde et meget solid inntrykk! Følgende dommere har vært aktive i sesongen: Modolf Holm (3. divisjon) Rune Johnsen (4. divisjon) Tor Sannes (5. divisjon) Magnus K. Tokle (rekruttdommer) Helle Falster Hoel (klubbdommer) Serina Ramskeid (klubbdommer) Therese Solberg Holm (klubbdommer) Andy Kays (klubbdommer) Sindre Ramskeid (klubbdommer) William Lysgård (klubbdommer) Simen Grøvdal (klubbdommer). Dommerobservatører for kretsen: Modolf Holm Rune Johnsen Tor Sannes. Medlem i NRFKs dommerkomite: Tor Sannes Trenere Vi har mange dyktige trenere i klubben som gjør en uvurderlig innsats. Jone Ree, Bjarte Mittet, Bjørn Nord, Johnny Hansen, John Olav Slettaløkken, Kim Hugo Nyheim (G/J 08). Tom-Erik Erlandsen, Oddbjørn Eide, Bjørn Aandal (J10) Paul Solåt (G10). Johan Høgset (J12) Paul Solåt (G12) Andy Kays, Jack Morstøl (J14) Tommy Unhjem, Jarle Kavli, Kjetil Tollefsrud (G14) Thomas Brekken (J16) Kim Hugo Nyheim, Tor Sannes (junior ÅIF/IIL, kampledere) Jone Ree, Kim Hugo Nyheim (A-lag). Spilleroverganger Til Isfjorden: Hjelle, Sjur Berild (ÅIF) Price, Kim David (ÅIF) Hegdahl, Lars Morten (Namdalseid) Eidsvåg, Filip (Tynset) Blø, Chris Anton Engaas (ÅIF) Meyer, Jonas (ÅIF) Arstim, Eric Samir (ÅIF) Hagen, Jens Are (ÅIF) Hagen, Cato (ÅIF) Jordbræk, Mikael Bue (ÅIF) Rostille, Ruben (ÅIF) Lund, Andreas (ÅIF) Eide, Per Egil (LFK) Alfarnes, Anders (LFK) Mikalsen, Levi (LFK) Gjerdset, Johan (15 år) (ÅIF) Hustad, Eirik (13) (ÅIF, des. 08) Andersen, Jonatan (12) (ÅIF, des. 08) Tollefsrud, Magnus (13) (ÅIF) Jonassen, Alexander (13) (ÅIF) Bakke, Kristoffer (13) (ÅIF) Hole, Sivert (13) (ÅIF) Fedje, Geir Arne (utlån) (ÅIF) Side nr. 11

12 Utdanning Det har vært arrangert to dommersamlinger i Besøk på hjemmesida i 2008 NRFKs regi i løpet av sesongen, vår og høst: Tor Sannes (begge) Modolf Holm (begge) Rune Johnsen (vår). Økonomi På årsmøtet presenterte vi et offensivt budsjett for 2008 som balanserte på kr, noe som innebar en økning på kr fra regnskapet for Når vi nå kan vise til inntekter på ,50 og et overskudd på ,15 kr, må vi si oss svært godt fornøyd med Vi kan faktisk vise til en inntektsvekst på 88 % på et år. De økte inntektene har gitt fotballgruppa nye muligheter i forhold til vår satsing og vårt tilbud til barn og unge: Vi har investert i drakter, shorts og strømper til de fleste lag. Vi har investert i trygghet på veiene i form av buss for alle til bortekampene. Fotballgruppa har flere bein å stå på når det gjelder økonomien, og våre største inntektskilder er Rauma Rock, Småtroll/Stortroll, Prosjekt Tilhørighet (MFK) og sponsorene våre. Vår sponsorsjef, Tor Sannes, skal ha en stor del av æren for at vi har fått inn i godt i overkant av kr fra våre sponsorer gjennom nytegnede sponsoravtaler. I tillegg er det betryggende å vite at en stor del av sponsoravtalene våre strekker seg over flere år. Med penger på bok og en sunn drift vil det derfor være riktig å si at fotballgruppa har en sunn og god økonomi, noe også tabellen over økonomisk utvikling fra 2003 og fram til i dag viser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I desember 2007 fikk fotballgruppa egen hjemmeside gjennom Klubben Online. Tidligere var ikke hjemmesiden særlig brukervennlig, men den nye siden ga oss store muligheter for å profilere oss. Det er enkelt å legge ut artikler og bilder, og siden er leservennlig for alle. I 2007 var det totalt 1574 treff på hjemmesiden vår, mens det i 2008 var TOTALT TREFF! Den beste måneden var mai med 3375 treff. Andre gode måneder var oktober (2882), juni (2318) og september (2243). Det viser seg helt tydelig at jo flinkere vi er til å publisere artikler, jo flere treff får vi på siden. I tillegg ser vi at treffrekvensen er høyest i de månedene med høyest aktivitet. Positivt er det jo også at media bruker hjemmesiden vår aktivt for å holde seg oppdatert om fotballgruppas aktiviteter. For å øke besøkstallene ytterligere må vi ha sterkt fokus på skolering av tillitsvalgte, trenere, oppmenn og andre som kan tenke seg å publisere stoff på siden. Hjemmesiden bør i stor grad være brukerstyrt. Sponsorer Fotballgruppa har vært så heldige å ha mange gode samarbeidspartnere gjennom året. Vår hovedsponsor er Sparebanken Møre Regnskap 03 Regnskap 05 Regnskap 06 År Regnskap 07 Regnskap 08 Inntekter (1000 kr) Utgifter (1000 kr) Andre viktige sponsorer er: Rema 1000, IKTsupport, Nett Bygg AS, Tollpost Globe AS, Rauma Energi AS, Grand Hotel AS, Unhjemskraft AS, Eide og Frilund AS, Nils Heggem AS, Volvo Maskin Service, Montér, SB-produksjon, Kristiseter AS, Åndalsnes Side nr. 12

13 Bilverksted, Westnofa, Timpex, DNB, Nordmøre og Romsdal Felleskjøp, Tjelles Møbelverksted, Brødrene Sæth AS, A. Skare AS, Skadinavisk Treimport AS, Tommy Jensen, Sentrum Bil AS, Kroken Caravan. Tusen takk til alle dere for verdifull støtte gjennom året! Utstyr Fotballgruppa har inngått en treårig utstyrsavtale med Comet Sport Ålesund. De var til stede i Isfjordshallen før seriestart med eget utsalg. Alle lag har gode drakter, som er sponset av lokale bedrifter. Alle lag har fått nye baller, vester, kjegler og annet nødvendig utstyr til trening og kamp. Hovedbanen fikk to nye innbytterbenker finansiert gjennom Gjensidigefondet og Rauma kommune. Hovedbanen fikk også to flyttbare 11-ermål som erstattet de gamle, fastmonterte målene. Samlede investeringer må sies å ha vært meget høye denne sesongen, sett i forholdt til tidligere år. Det er også verdt å nevne at vi har investert i velvære på stadion, gjennom å få på plass fem parkbenker som publikum fritt kan benytte under trening og kamp. Småtroll/Stortroll Vi arrangerte turneringen i Isfjordshallen 25. og 26. oktober. Dette var 22. gang turneringen ble arrangert. I tillegg til Isfjorden var følgende klubber representert: Måndalen IL, Veblungsnes FK, Åndalsnes IF, Lesja IL, Lesjaskog IL, Langfjorden FK og Rival. Totalt stilte 48 lag. Alle spillerne i barneklassene ble premiert med en glassfigur. I klassen G14 var det pokal til de to beste lagene. Det er verdt å nevne at Isfjorden IL tok hjem både første- og andreplassen i klassen G14. I klassen J14 må det trekkes fram at kun Isfjorden IL stilte, men til gjengjeld klarte jentene å stable på beina hele fire lag. Årets turnering opplevde en aldri så liten nedgang i deltakelsen, spesielt i ungdomsklassene. En uheldig kollisjon med en konfirmasjonssamling må nok ta en stor del av skylda for dette. I tillegg har vi en stor jobb å gjøre for å profilere turneringen bedre utenfor kommunegrensa, slik at vi får med flere interessante eksterne lag i turneringen. Vi hadde mange dyktige personer i nøkkelroller under turneringen: Heidi Remen Holm (kjøkkensjef) Anne B. Ytterli/Ivar Skotvoll (sekretariat/kontrollrom). Liv Eli Kringstad (hovedansvarlig) Arrangementet ble gjennomført på en meget god måte, og de nærmere 200 personene som stilte til dugnad disse dagene gjorde en flott jobb for klubben. Tusen takk til dere. Rauma Rock Festivalcampen Fotballgruppa har vært engasjert som arrangører av Rauma Rocks festivalcamp de tre siste årene. I 2008 foregikk festivalen i tidsrommet 31. juli til 3. august. Fotballgruppas kjernearbeid dekker i hovedsak fotballaktiviteter. Under Festivalcampen er det sportslige totalt fraværende, noe som gjør dette arrangementet til et noe spesielt arrangement for gruppa. Likevel har vi hittil vurdert det økonomiske tilskuddet fra arrangementet som så viktig for fotballgruppas drift at vi har kunnet forsvare å bruke tid og krefter på dette. Tidspunktet i slutten av fellesferien gjør det noe vanskelig å skaffe nok dugnadsfolk til arrangementet, men vi har likevel klart å levere et godt produkt til vår oppdragsgiver, Rauma Rock. Totalt hadde vi rundt 1000 overnattende gjester på Festivalcampen, noe som var en kraftig økning fra året før. Side nr. 13

14 Gruppeleders oppsummering IILs 90-årsjubileumssesong har vært god på mange områder for oss. Sesongen har vært et godt år for Isfjorden IL sportslig sett. Vårt sportslige team omfatter omkring 182 personer som er knyttet direkte opp mot lagene. (152 spillere, 19 trenere og 11 oppmenn). Mange gode sportslige prestasjoner har preget året som har gått, og mange lag har opplevd stor framgang. Det er spesielt artig å kunne gratulere A-laget med opprykket til 4. divisjon etter en meget spennende siste serierunde. Jubileumsfesten i kulturhuset var et flott arrangement som fikk alle medlemmene til å føle seg litt stolte over å tilhøre IIL. Det er viktig å gi all honnør til idrettslaget for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Markeringen bar bud om et mer samlet idrettslag i Isfjorden, med hovedstyret som en sterk overbygning. Det er nok likevel riktig å si at den felles identitetsbyggingen vi var godt i gang med stoppet opp i det øyeblikket Rauma kulturhus stengte sine dører denne kvelden. Resultatet er nok at vi fortsatt må innse at tilhørigheten til de enkelte gruppene er vel så stor som tilhørigheten til Isfjorden Idrettslag som helhet. Håpet er at vi i framtida får oppleve at hovedstyret klarer å samle gruppene rundt et felles og overordnet mål som går på tvers av gruppetilhørighet, og som samtidig bevarer gruppenes egenart. Jeg oppfatter at omgivelsene stiller stadig større krav til idrettslaget etter hvert som valgmulighetene blir større når det gjelder fritidstilbud. Hver mor og far forventer at vi i fotballgruppa skal skape gode spillere, gode lag, gode holdninger, gode forbilder og gode mennesker. Alle foreldre vil det beste for sitt barn. Det er utvilsomt positivt at man faktisk forventer en del av oss, at vi må strekke oss litt for å bli bedre. For vi kan helt klart bli bedre på det meste. Men da syns vi det er rimelig å forvente at alle minimum engasjerer seg i sitt barn, eller i sin ungdom, slik at alle barn føler en solid støtte hjemmefra, og at de blir sett og satt pris på for sin innsats og framgang på fotballbanen. Ikke spør hva Isfjorden IL kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for Isfjorden IL! (Fritt etter John F. Kennedy). I vår gruppe jobber vi hele tiden i spennet mellom topp og bredde. Vår vedtatte sportsplan har som uttalt hovedmål å gi flest mulig et godt tilbud lengst mulig. Samtidig vet vi alle godt at mange har en drøm om å bli en toppspiller. Denne drømmen bør også Isfjorden IL kunne oppfylle, på samme måte som andre småklubber tidligere har klart det. Fotballgruppa bør presse fram en debatt innad i idrettslaget om hva vi vil og hvordan vi skal komme dit i framtida. Vi må nok erkjenne at vi har mye å gå på når det gjelder å tenke helhetlig i forhold til spillerne. For å få til denne differensieringen til alle spilleres beste, tror jeg vi må ha på plass en faglig sterk trenerkoordinator som ikke har interesser knyttet til et spesielt lag, og som avgjør hvor de ulike spillerne hører hjemme til enhver tid. Å få til en god spillerflyt i klubben har vært en stor utfordring mellom de ulike lagene. Isfjorden stadion har fått en solid oppløftning i løpet av sesongen. Vårt speakertårn har fått en utvendig renovering som gjør at vi kan være bekjent av å vise fram bygget. Tusen takk til Terje Ivar Kavli og Ola Nord, som har stått for renoveringen helt gratis! Fotballgruppa har i tillegg kjøpt inn to innbytterbenker, fem rastebenker og to nye, flyttbare 11-ermål, med Rauma kommune som hovedinvestor. Når vi i tillegg har opplevd at kommunen har fylt igjen den dype vannfyllte grøfta på sørsiden av treningsbanen, som over flere år har skapt problemer for oss, er vi selvsagt fornøyd. Man vil alltid finne faktorer vi ikke har lyktes godt nok med gjennom året. Slik jeg ser det er en av gruppelederens viktige oppgaver å følge opp aktiviteten i laget, bl.a. gjennom å være til stede på trening og i kamp. Selv om jeg har prøvd, må jeg innrømme at tida ikke har tillatt meg å være så mye til stede som jeg skulle ønske. Men i all hovedsak håper jeg alle kan være litt stolt over å tilhøre ISFJORDEN IL. Side nr. 14

15 Tusen takk til alle de fantastiske ildsjelene som står på for Isfjorden IL, tusen takk for den uvurderlige innsatsen som hver og en av dere har gjort og fortsatt gjør! Kim Hugo Nyheim Årsmelding fra lagene A-laget Trenere: Kim Hugo Nyheim og Jone Ree. Oppmenn: Lars Kristian Haugan (administrativ), Olav Lien (praktisk), Ivar Skotvoll (konsulent). Spillere: Kjetil Sæther, Levi Mikalsen, Kim Hugo Nyheim, Per Egil Eide, Mats Andre Lien, Svein Morstøl, Matias Sannes, Marius Trana, Knut Leo Sæther, Sondre Heen Brovold, Markus Hop, Odd Tokle Sæbø, Stian Marius E. Mjelva, Tom Andres Brevik, Ole Tommy Holm, Sjur Grøtta, Mikael Bue Jordbræk, Eric Samir Arstim, Ruben Rostille, Jone Ree, Jens Are Hagen, Cato Hagen, Jonas Meyer, Arnt Kotsbakk, Geir Arne Fedje, Andreas Lund, Magnus Nekstad, Johan Gjerdset, Daniel Sæther, Tom Christian D. Nekstad, Chris Antoni Engaas Blø. Seriekamper A-laget gjennomførte 22 obligatoriske kamper i løpet av sesongen. I tillegg deltok vi på Langfjordballen i Isfjordshallen 28. desember med to 5-erlag. Før seriestart spilte deltok IIL i Partners Cup på Øran stadion 8. og 9. februar. Motstandere var Måndalen (2-3), ÅIF (0-0) og Vestnes Varfjell (2-1). I tillegg spilte vi mot Vestnes Varfjell på Vestnes kunstgress den 2. april (6-4) og mot ÅIF på Øran den 5. april (0-5). Isfjorden IL spilte totalt 17 seriekamper. Seriespillet i 5. divisjon gikk i en vårserie/kvalifisering med åtte lag. De to beste etter en enkel serie fra hver av de tre 5. divisjonsavdelingene gikk videre til et finalespill med 6 lag på høsten. 22. april var det klart for seriestart mot Bjørset på Øran kunstgress. IIL leverte en god kamp og vant 4-0. Med 6 seire og en uavgjort ble det klart at IIL gikk videre til finalespillet. I første kamp i finalespillet møtte vi Smøla/Tustna på Isfjorden stadion. Resultatet ble 0-5, noe som ga oss en tankevekker etter en god start på sesongen. Og da vi kun klarte 2-2 borte mot Frei i siste kamp før ferien, visste vi alle at det ville bli tøft å klare opprykk. Høstsesongen ble innledet 15. august da vi fikk Malmefjorden på besøk. I en tett og jevn kamp viste vi at vi ville være med å kjempe om opprykket. Kampen endte 4-2 til IIL. Med litt varierende resultatet hang vi med inn til siste serierunde. Høydepunkter på veien må sies å være 3-1 seieren borte mot Smøla/Tustna, og det største tilbakeslaget var nok uavgjortresultatet mot Skåla på Isfjorden stadion, da vi kunne avgjøre opprykkskampen til vår fordel. Foran siste kamp kunne vi rykke opp dersom vi vant, eller dersom Skåla klarte poeng mot Smøla/Tustna. Selv spilte vi borte mot Bøfjord/Beverfjord. Allerede etter 6 minutter fikk vi vårt første baklengsmål, og da kampen endte 1-7 måtte vi stole på Skåla. Heldigvis presterte Skåla over evne og vant 3-2 i sin kamp, noe som ga Isfjorden IL det etterlengtede opprykket til 4. divisjon! Side nr. 15

16 Turneringer Partners Cup på Øran stadion: februar. Langfjordballen, Isfjordshallen: 28. desember. Treningskamper Måndalen (2-3) ÅIF (0-0, 0-5), Vestnes Varfjell (2-1, 6-4). Årets spiller: Toppscorer: Jens Are Hagen Ole Tommy Holm Deltok i kampen Rauma Molde FK: Ole Tommy Holm (spiss) Ruben Rostille (midtbane) Jens Are Hagen (venstreback). Offisiell kampstatistikk (utdrag pr ): NAVN 2008 Tot 1 Sannes, Cato Kavli, Jan Nybo, Odd Kavli, Jan Birger Bredeli, Jan Sæther, Kjetil Mikalsen, Levi Nyheim, Kim Hugo Eide, Per Egil Lien, Mats Andre Morstøl, Svein Sannes, Matias 6 34 Trana, Marius E Sæther, Knut Leo 3 32 Hop, Markus 5 31 Brovold, Sondre Heen Sæbø, Odd Tokle 2 29 Brevik, Tom Andres 6 27 Mjelva, Stian Holm, Ole Tommy Grøtta, Sjur 1 23 Jordbræk, Mikael Rostille, Ruben Arstim, Eric Samir Ree, Jone 8 19 Haugan, Martin Hagen, Jens Are Hagen, Cato Fedje, Geir Arne Meyer, Jonas Kotsbakk, Arnt 3 11 Ny bordkledning på speakertårnet på stadion ble besørget av Ola Nord og Terje Ivar Kavli, mens Olav Lien og Ivar Skotvoll foretok beisearbeidet Side nr. 16

17 Jenter 16 år (J16) Trener Thomas Brekken Oppkvinne Liv Eli Kringstad Spillere: Katrine Olsen, Maria Flydahl, Marina Erlandsen, Marte Løvik Sigerset, Silje Karin Grøtta, Åshild F. Stavem, Frida Furmyr, Siri Cathrine Meyer, Charlotte Linnerud, Martine Ringen, Marielle Holm, Helle Falster Hoel, Lone Grøvdal, Ida Katrin Slettaøyen, Serina Ramskeid, Silje Skotvoll, Ida Aak Kavli, Ingvill Aasheim, Sareeya Insungnoen. Trening og kamp: Treningene startet opp med godt oppmøte i oktober I teorien var det nok jenter til å kunne stille et 11'er lag i 2008-sesongen, men det ble likevel besluttet å stille lag i 7'er klassen. Det viste seg at teori og praksis som så ofte før var to helt forskjellige ting. Da våren og seriestarten kom, hadde nemlig 5-6 jenter valgt å prioritere bort fotballen. Vi hadde dermed en kjerne på kun 6-8 spillere som ville satse på fotballen. Tross problemer med antall spillere har "den harde kjerne" holdt et godt nivå og utviklet seg veldig bra. Vi har trent spesielt mye på basisferdighetene pasninger, skudd og også vektlagt generell fotballforståelse - "enkle" ferdigheter som vil gi jentene mye glede av fotballen de kommende årene. Jentene har lidd under manglende mulighet til å spille fotball på treningene, og vi har måttet låne spillere fra lagene under oss for å ha tilstrekkelig med spillere til kampene. Takk til Jack og Andy for velvillig utlån, og til ivrige unge spillere som gjerne ville prøve seg i 16-årsklassen. I serien startet vi noe tregt og formen lot vente på seg. Det tok lang tid før vi ble vant til utefotball med større baner som krevde mer bevegelse enn Isfjordshallen. Vi røk 2-10 for Langfjorden i vår eneste treningskamp og gikk til sommerferie som tabelljumbo med bare to poeng. På høsten snudde det og jentene fant virkelig storformen. 4 sterke seirer og mange mål løftet oss til tredjeplass av 7 lag, kun slått av Langfjorden og Veblungsnes. Spesielt siste kampen borte mot Måndalen ble minnerik. Godt spill, høy arbeidsmoral og et viktig seiersmål i sluttminuttene som smakte godt og sikret jentene fortjente bronsemedaljer. Målscorere: Silje Karin 8 Ida Katrin 7 Marte 5 Serina 4 Siri 2 Maria 2 Frida 2 Charlotte 2 Katrine 2 Marina 2 Silje S. 2 Åshild S. 1 Lone G. 1 Selvmål 1 Jenter 14 år 11-er (J14-11): Trener: Jack Morstøl og Andy Kays Oppmann: John Oshaug Spillere: Maren H. Bjerkeli, Julie Grøvdal, Lone R. Grøvdal, Heidi Kristin Kipperberg, Helle F. Side nr. 17

18 Hoel, Marielle S. Holm, Ida Marie N. Oshaug, Julia Kays, Anja Morstøl, Serina Ramskeid, Martine Ringen, Silje Skotvoll, Ida Katrin Slettaøyen, Mia Slettaøyen, Emilie Ytterli. I tillegg har Live Aandal og Ingvill Aasheim (1996) deltatt på et par av kampene våre. Seriekamper: Stort sett bra oppmøte og innsats helt fra første trening og til sesongslutt. Noen av jentene har gjennom hele kampsesongen i tillegg til egne kamper også deltatt på J-16 sine kamper. De har manglet spillere og vært avhengige av vår hjelp for å gjennomføre sesongen. J14 7-er (J14-7): Trener/oppmann: Andy Kays (Jack Morstøl vikar) Jentene har gjennomført en kjempeflott sesong og ble til slutt nr. to i serien, bare slått på målforskjell av vinneren Skåla 2. Turneringer: Sesongen ble innledet med turnering i Sunnmørshallen, veldig god innsats. Årets høydepunkt, Faaberg-turneringen, var ikkje fullt så vellykket resultatmessig, men vi delte oss i to lag og hadde en trivelig helg. Vi stilte med de samme to lagene under Trolltinn-cup på Setnesmoa. Lagene møttes i finalen og sørget altså for dobbeltseier. Årets siste utfordring i år var vår egen Stortroll-turnering. Den ble noe amputert i 14- års klassen p.g.a. kollisjon med konfirmantleir, ingen andre klubber deltok i vår klasse. Men vi skrapet sammen hele 4 lag fra 1994 og -95 årgangene her i Isfjorden og fikk i alle fall god kamptrening. Treningskamper: Vi spilte en treningskamp mot erkefienden og klassevenninnene fra ÅIF før sesongstart. Bylagsspillere: Emilie Ytterli og Martine Ringen ble plukket ut til å representere Bylaget på treninger og kamper i Molde utover høsten. Annet Jentene startet oppkjøring mot sesongen med innetreninger i Isfjordshallen i november, med Tommy Unhjem som sporadisk tilleggstrener. Spillere: Victoria Runde, Kine Malen Kittilsen, Eline Søvik, Vibecke Bratshaug, Pernille Myklebostad, Marita Dithlevsen, Aud Irene Bredeli, Erika Jacobs, Silje Morstøl, Kine Flydahl, Ida Aak Kavli, Tiril Holm, Helena Johansen. Seriespill: Turneringer: Faabergturneringen (Vant gruppen) Trolltinncup (tapte i trekningen) Små- og stortroll Mørecup (Sølv og Bronse) Sonetrening: Aud Irene Bredeli, Eline Søvik, Marita Dithlevsen, Emilie Ytterli, Julia Kays. Annet: Det som var mest imponerende var at alle ga 100%. Vi hadde en del kjempegode resultater gjennom sesongen. Den første kampen borte mot MFK var helt fantastisk og endte 0-0. Jentene hadde ikke et pust igjen i kroppen etter full tid. Må nevne Victoria Runde som var helt suveren i mål, Marita Dithlevsen og Vibecke Bratshaug som kamikaze-partnere i forsvar. Side nr. 18

19 Gutter 14 år (G14) Trenere: Tommy Unhjem (hovedtrener), Jarle Kavli, Kjetil Tollefsrud. Oppmenn: Jim Cato Lysgård og Wenche Nyseth. Spillere: Kristoffer Bakke, Joe Berild, Haakon Brandsæther, Ola Brevik, Markus Erlandsen, Daniel Gjerdset, Patrick Hareide, Sivert Hole, Noppharat Insungnoen, Alexander Jonassen, William Lysgård, Lattiphan Melbø, Nikolas Myklebostad, Sindre Ramskeid, Eirik Skotvoll, Magnus Tollefsrud, Brede Tokle, Henning Tokle, Simen Unhjem, Marius Ytterli. Seriespill: Turneringer: Faabergturneringen Trolltinncup Små- og stortroll Bendit Cup. Treningskamper: G 14 har arrangert et par treningskamper denne sesongen. Det har vært mot Måndalen og Veblungsnes. Seirer til Isfjorden på begge. Sonespillere/Aker Akademiet: Nikolas Myklebostad, Kristoffer Bakke, Alexander Jonassen, Daniel Gjerdset og William Lysgård (sonespillere). Simen Unhjem, Sindre Ramskeid, William Lysgård, Alexander Jonassen, Kristoffer Bakke, Daniel Gjerdset, Markus Erlandsen (Aker Akademiet). Annet: Laget har forsøkt å gjøre en innsats på dugnadsiden. Det ble kjøpt inn to nye mål disse ble montert av frivillige foreldre. Vi var også med på opprydding i garasjen innlevering/panting av bokser/flasker etter Rauma Rock noe som bidro til penger til IIL. Vil også få rette en takk til frivillige under Rauma Rock og Små- og stortrollturneringen. Samtidig en takk til foreldre som har bidratt med kaffe og kaker for kiosksalg. Dette salget har vært så bra at vi kunne dra til MAMA ROSA og spandere pizza, brus og is til alle gutan. Vi hadde en koselig sammenkomst der i november. Under Faabergturneringen var guttene delt i 2 lag. Lag 1 fikk 4 plass i sin pulje. Under Småog stortrollturn. i Okt.ble det gull til Lag 2 og sølv til Lag 1. Side nr. 19

20 Jenter 12 år (J12) Småtrollturneringen (to lag) Annet: Jentene fikk tilbud om keepertreninger vinteren Thale F. Hoel, Anne Stagnes og Victoria Runde deltok på treningene på søndager i februar og mars. Gutter 12 år (G12) Trenere: Paul Solåt Trenere: Johan Høgset og Lars Roger Runde Oppkvinne: Mariann Doseth Spillere: Delphi Roseval, Ingvill Aasheim, Live Aandal, Victoria Runde, Thale Falster Hoel, Anne Stagnes, Alette Ytterli, Marie Grøvdal, Sofie J. Lynghaug, Emma Oline Unhjem, Sofie Nybo, Cecilie Runde, Tiril Høgset, Ida Charlotte Skredderhaug, Melissa Engaas, Ragnhild Grytten Johnsen. Seriekamper: Har deltatt i serien for J12, avd 6. Vi startet med to lag, men valgte etter hvert å trekke det ene laget. I serien møtte vi Langfjorden, Vågstranda, Åndalsnes 1 og Åndalsnes 2. Resultatmessig var det en bra sesong. Turneringer: Faabergturneringen: Vi var påmeldt med to lag, noe som viste seg å være i overkant. Ved hjelp av to tidligere spillere klarte vi likevel å gjennomføre turneringen. Takk til Julie Oshaug, Emilie M. Myklebostad og Synne Nord, som stilte opp. De gjorde en kjempeinnsats. Lag 2 ble også trukket ut og premiert med lagspremie. Resultatmessig ble det både seier, tap og uavgjort. Trolltinn cup (to lag) Oppmann: Jan Karsten Einang Spillere: Elias Grøvdal Novik, Lars Odin Iversen, Eirik L. Kipperberg, Håvard Heen Brovold, Sander Hatlen Bale, Keanu dewit, Erlend Einang, Simen Grøvdal, Eirik Hagen, Sindre Ramskeid, Markus Erlandsen. Jenter 10 år (J10) Trenere: Tom Erik Erlandsen, Oddbjørn Eide og Bjørn Aandal. Oppmann: Ola Nord. Spillere: Hanne Brandli, Lea Ruth Brude Erlandsen, Liv Agnete Aagård-Nilsen Hamre, Synne Nord, Julie Eide, Marie Slettaløkken, Malin Ytterli, Ane Aandal og Mia Merlid Seriekamper: Her har vi spilt mot ÅIF 1, 2, 3, Tresfjorden og Måndalen. Jentene gjennomførte kampene på en særdeles bra måte og alle lagene måtte se seg slått av 10-årslaget fra Isfjorden Turneringer: Faabergturneringen Side nr. 20

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 Dugnadsgjengen på toppen på "Nesaksla rett opp" Fra venstre: Henry Hatlen, Rune Haga, Ørger Thokle, Wenche Jacobsen,

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007

www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007 www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007 Foto: Åndalsnes Avis Gulljenta Karoline Bjerkeli Grøvdal Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 27. februar 2007

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 67 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2012

www.isfjordenil.no Nr. 67 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2012 www.isfjordenil.no Nr. 67 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2012 Ildsjelen Ivar Skotvoll Rauma kommunes kulturpris for 2011 ble tildelt Ivar Skotvoll under en tilstelning på

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013

www.isfjordenil.no Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013 www.isfjordenil.no Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013 Frå åpningen av skøytebanen i Furulia 29. desember 2012 Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Mandag 4. mars 2013 kl.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006

Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006 Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006 Gullvinner Børge Søvik Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte tirsdag 28. februar 2006 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Arild Vårvik ønsket velkommen. Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Sak 2.

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Onsdag 29. februar kl 12 på møterom 111 Sakskart 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2011 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Navn Tom Horntvedt anlegg, løyper og snøproduksjon Christian Anholt - arrangement

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG Årsmøte 2005 i Fagernes idrettslag ble avholdt på Blåbærmyra den 28. februar 2005. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 22.00 Tilstede

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Fotballsesongen 2015 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Runar Mikalsen Mette Aarnes Ann Kristin Jacobsen Solveig Lund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen May Bente Eriksen Båtsfjord 12. april 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 12.april

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer