Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009"

Transkript

1 Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars 2009 kl i Furulia Sparebanken Møre

2 Bli medlem i Isfjorden idrettslag! Isfjorden IL er et lag med stor og allsidig aktivitet som fotball, håndball, friidrett, ski, orientering og trim m.m. Skal vi kunne oppretthold denne aktiviteten også i framtida til glede for bygdas unge og eldre trenger vi din støtte. Antall betalende medlemmer danner grunnlaget for hvor stor offentlig støtte vi får. Dersom du ikke allerede er medlem oppfordres du derfor til å bli medlem i Isfjorden IL. Kontonr Kontingentsatser: Voksne kr 100,- Barn kr 50,- Familie kr 250,- Hovedstyret i Isfjorden IL 2008: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Medlem. Medlem: Ungdomsrepresentant: Leder i skigruppa: Leder i fotballgruppa: Leder i orientering/friidrett/trim: Leder i handballgruppa: Leder i allidretten: Leder for Ullmax: Jan Peter Valde Knut Hoem Nils Birger Mittet Bent Kvalsund Heidi Heen Brovold Elin Kipperberg Sondre Heen Brovold Rolf H Bjerkeli Kim Hugo Nyheim Berta Bjerkeli May Kristin Brevik Jan Møllerhaug Sølvi Westrum Grøvdal ÅRSMØTE i Isfjorden Idrettslag Tirsdag 3. mars 2009 kl i Furulia. SAKLISTE: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling og sakliste 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle lagets årsmelding, herunder alle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle lagets regnskap, herunder alle grupperegnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent Vedta budjett. 9. Behandle organisasjonsplan. 10. Valg av medlemmer til grupper (2 år) Hovedstyre (2 år) 2 revisorer. Representanter til ting og møter. Side nr. 2

3 NYE ÆRESMEDLEMMER I ISFJORDEN IL Etter årsmøtet i Isfjorden IL den ble denne pressemeldingen sendt ut: På årsmøtet i Isfjorden Idrettslag ble Edvin Torgeir Sæther og Rolf Herman Bjerkeli utnevnt til æresmedlemmer i Isfjorden IL. Utnevnelsen er begrunnet med deres svært store dugnadsinnsats for Isfjorden IL gjennom mange år. Begge kom inn i arbeidet i laget tidlig på 1970-tallet. Da var de ansvarlig for lagets bingo som ble arrangert på Gjerdset pensjonat. Det gikk tre kvelder hver uke i bingoperioden, en til å skaffe gevinster, en til selve arrangementet og en til å rydde opp igjen. I 1972 fikk de sine første tillitsverv: Rolf Herman som styremedlem i Hovedstyret og Edvin som kasserer i Skigruppa. Siden den gang har begge bortimot kontinuerlig hatt verv i laget. Rolf har vært leder av langrennsutvalget, leder i Skigruppa, styremedlem og leder i Hovedstyret. Edvin har vært kasserer i Skigruppa, leder i langrenn, leder i Skigruppa, kasserer i Hovedstyret og nestleder i Hovedstyret. I tillegg har Rolf på vegne av laget hatt verv i Skikretsens langrennskomite og i Rauma Idrettsråd. Begge to har vist en formidabel dugnadsånd. De har deltatt i de fleste av lagets dugnader, enten det gjelder arrangement eller anlegg. I anledning lagets 90-årsjubileum er derfor disse to ildsjeler verdige kandidater til å bli Isfjorden Idrettslag sine nye æresmedlemmer. De nye æresmedlemmene vil bli hedret med æresmedalje og diplom i forbindelse med markeringen av Isfjorden Idrettslag sitt 90-årsjubileum i Rauma Kulturhus lørdag den 5. april I Isfjorden IL sin over 90-årige historie har disse personene blitt utnevnt til æresmedlemmer: Olav Kavli (1958) Karl Hatlen (1968) Reidar Nybo (1975) Oddmund Unhjem (1982) Odd Kavli (1982) Julius Slørdal (1992) Eilert Kavli (1992) Egil Erlandsen (1992) Ivar Skotvoll (1992) Knut Hoem (2001) Håvard Bjerkeli 2006 Kjetil Søvik (2006) Børge Søvik (2006) Edvin Torgeir Sæther (2008) Rolf Herman Bjerkeli (2008) Æresmedlemmer Edvin Torgeir Sæther og Rolf Herman Bjerkeli Side nr. 3

4 Referat fra årsmøtet i Isfjorden IL kl i klubbhuset Leder Jan P. Valde ønsket velkommen. 1. Godkjenning av medlemmer med stemmerett Disse 30 medlemmene med stemmerett møtte: Rolf H. Bjerkeli, Terje Bjerkeli, Lars R. Morstøl, Kari B. Runde, Bjørn Aandal, Liv Eli Kringstad, Svein Grøvdal, Ivar E. Skotvoll, Egil Erlandsen, Knut Hoem, Aud Toril Nordtug Dahle, Kim Hugo Nyheim, Anne Beate B. Ytterli, Henry J. Hatlen, Oddmund Unhjem, Inge Morstøl, Ole Johan Sæther, Harald Hole, Kjell Magne Hagen, John Oshaug, Kristel Magerøy, May Kristin Brevik, Tor Sannes, Bent Kvalsund, Jan Karsten Einang, Berta Bjerkeli, Bjørn Nord, Edvin Torgeir Sæther, Nils B. Mittet, Jan P. Valde 2. Godkjenning av innkalling og sakliste Annonsering på IIL sine nettsider fra 19. januar Annonse i Åndalsnes Avis torsdag 21. februar Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 3. Valg av møteleder, møtesekretær og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen Møteleder: Edvin Sæther enstemmig valgt Møtesekretær: Nils B. Mittet enstemmig valgt To medlemmer til å skrive under møteprotokoll: Bjørn Aandal enstemmig valgt og Liv Kringstad enstemmig valgt. 4. Lagets årsmelding og gruppemeldingene Leder Jan. P. Valde orienterte om medlemstall. Pr var det 566 betalende medlemmer i IIL. Årsmøtet ble enige om at bilder i IILavisa for framtida skal inneholde navn på alle som er med. 4.1 Hovedstyret Årsmeldinga for hovedstyret ble enstemmig godkjent. 4.2 Fotballgruppa Korrigering 4. Strukturen i Fotballgruppa (s. 9): Kolonne til høyre, som er svart, skal i de tre radene, ovenfra og ned, ha teksten A-lag, oppmann og trener. Tilføyelse ang. spillere B8 (s. 7): Simen Oshaug Tilføyelse ang. deltakere AkerAkademiet (s. 10): Robin Sølsnes og Martin Melbø Tilføyelse ang. aktive dommere (s. 10): Maria Flydahl På spørsmål fra salen ang. manglende ferdighetsmerker ble det fra fotballgruppas representanter svart at dette ble avlyst på grunn av dårlige baneforhold. Fotballgruppas årsmelding ble enstemmig godkjent med de rettelser og tilføyelser som ble fremlagt. 4.3 Skigruppa Rolf H. Bjerkeli orienterte om aktivitetsnivået i gruppa og om utfordringene vedrørende anleggssituasjonen. Skigruppas årsmelding ble enstemmig godkjent. 4.4 Håndballgruppa Håndballgruppas årsmelding ble enstemmig godkjent. 4.5 Allidretten Årsmøtet ønsker at navn på deltagere i runderenn bør være med i årsmeldingene. Allidrettgruppas årsmelding ble enstemmig godkjent. 4.6 Orientering/friidrett/trim (OFT) Korrigering under idrettsmerker: Teksten sølvmerket skal ikke stå under Torkild Aandal Teksten sølvmerket skal ikke stå under Nina Ellingseter Aandal OFTs årsmelding ble enstemmig godkjent med de rettinger som er fremlagt. 4.7 Samlet godkjenning av årsmeldingene Vedtak: Med de ulike korrigeringer og tilføyelser ble årsmeldingen for IIL enstemmig godkjent Side nr. 4

5 5. Regnskap 5.1 Fotballgruppa Fotballgruppas regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.2 OFT OFTs regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.3 Håndballgruppa Håndballgruppas regnskap ble enstemmig godkjent og skal tilføyes i regnskapssammendraget. 5.4 Ullmax Ullmax sitt regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.5 Skigruppa Henry Hatlen orienterte om skigruppas regnskap. Tilfredsstillende økonomi. Skigruppas regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.6 Allidretten Allidrettens regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.7 Treningssenteret Treningssenteret er nedlagt fra oktober Treningssenterets regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.8 Hovedstyret Leder orienterte kort om hovedpostene. Man må se regnskapet for Furuli-anleggene og hovedstyrets regnskap under ett. Hovedstyrets regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt. 5.9 Samlet godkjenning av regnskapene Møteleder Edvin Sæther leste opp revisjonsberetningene for alle gruppene. De enkelte gruppene og hovedstyret bør ta en gjennomgang av sine respektive revisjonsberetninger og ta disse til etteretning. Årsmøtet mener at de enkelte gruppene og hovedstyret for framtiden bør fremlegge et detaljert oppsett av regnskapet under årsmøtet, gjerne muntlig. Årsmøtet ber hovedstyret samle gruppenes regnskapsansvarlige for å utarbeide en felles kontoplan for hele idrettslaget. Håndballgruppas regnskap må innarbeides i det endelige regnskapet. Hovedstyret gis fullmakt til samlet godkjenning de endelige regnskapene. Vedtak: Med de ulike korrigeringer ble regnskapet for IIL enstemmig godkjent, forutsatt at hovedstyret godkjenner regnskapene samlet. 6. Innkomne forslag Informerer om at Rolf H. Bjerkeli og Edvin Sæther forlater årsmøtet midlertidig. Jan P. Valde overtar som møteleder inntil videre. Ett innkommet forslag er registrert: Det framlegges forslag til årsmøtet om at Rolf Herman Bjerkeli og Edvin Sæther utnevnes til æresmedlemmer av IIL. Arbeidsutvalgets innstilling: Som nye æresmedlemmer utnevnes Edvin Torgeir Sæther og Rolf Herman Bjerkeli. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon. Pressemelding ble vedtatt sendt til utvalgte aviser. 7. Fastsette medlemskontingent for 2008 Hovedstyrets forslag: Barn kr 100,- Voksne kr 200,- Familie kr 400,- Opprinnelig forslag ble trukket under årsmøtet og hovedstyrets forslag ble endret til: Barn kr 50,- Voksne kr 100,- Familie 250,- Hovedstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 8. Budsjett 8.1 Fotball Kim Hugo Nyheim orienterte om fotballgruppas budsjett. Inntekter kr ,- Utgifter kr ,- Budsjett i balanse. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. Side nr. 5

6 8.2 Skigruppa Rolf Herman Bjerkeli orienterte om skigruppas budsjett. Inntekter kr ,- Utgifter kr ,- Budsjett i balanse. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. 8.3 Hovedstyret Jan Peter Valde orienterte om budsjettet Inntekter kr ,- Utgifter kr ,- Kr 39600, - i overskudd. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. 8.4 OFT Budsjett ikke framlagt for årsmøtet. 8.5 Allidrettsgruppa Budsjett ikke framlagt for årsmøtet. 8.6 Ullmax Budsjett ikke framlagt for årsmøtet. 8.7 Håndballgruppa Budsjett ikke framlagt for årsmøtet. 8.8 Godkjenning av budsjett for gruppene som ikke har framlagt disse for årsmøtet OFT, allidrettsgruppa, Ullmax og håndballgruppa legger frem budsjett for 2008 på neste hovedstyremøte. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å evt. godkjenne disse. 9. Organisasjonsplan IIL Forslag fra hovedstyret: Det er ønskelig å endre organisasjonsplan slik at arbeidsutvalget også får en kasserer. Tekst i organisasjonsplan under punktet arbeidsutvalg (AU) endres/tilføyes (tilføyelse understreket): Leder, sekretær, kasserer og styremedlemmer utgjør hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) og ivaretar de løpende sakene som ikke krever idrettspolitiske eller økonomiske vedtak. AU fordeler arbeidsoppgavene seg imellom. Leder og nestleder velges av årsmøtet (Lagets lover 11). Også sekretær og kasserer bør velges av årsmøtet. Vedtak: Det framlagt forslag ang. organisasjonsplan for IIL fra hovedstyret ble enstemmig vedtatt. 10. Valg 10.1 Fotballgruppa Valgkomiteens innstilling: Leder: Kim Hugo Nyheim (ikke på valg) Sportslig leder: Jone Ree (ny). Tor Sannes går ut etter 1 år. Kasserer: Anne Beate Brevik Ytterli (ikke på valg) Styremedlem: Liv Kringstad (ny) Styremedlem: Roy Ramskeid (ikke på valg) Styremedlem: Lars Kristian Haugan (ny) Styremedlem: Michael Bue Jordbræk (ny) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Håndball Valgkomiteens innstilling: Leder: Valgkomiteen har ikke funnet en kandidat. Håndballgruppas styre får fullmakt til å finne en kandidat som legges fram for hovedstyret for godkjennelse Sportslig leder: May Kristin Brevik (ikke på valg) Sekretær: Monica Nilsen Oshaug (ny) Medlem: Kristel Magerøy (ikke på valg) Medlem: Unni Johnsen (ikke på valg) Medlem økonomiutvalg håndball: Ingrid Helde Kjølseth (ny) Medlem økonomiutvalg håndball: Jack Morstøl (ikke på valg) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med de forbehold som her er tatt Allidretten Valgkomiteens innstilling: Leder: Jan Møllerhaug (ikke på valg) Nestleder: Stian Sæther (ikke på valg) Økonomiansvarlig: Solfrid Sandnes (på valg til høsten) Sekretær: Anne Grete Grøtta (på valg til høsten) Medlem: Anne Marte Slettaløkken (ikke på valg) Medlem: Åse Melbø (ny) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side nr. 6

7 10.4 Orientering, friidrett, trim (OFT) Valgkomiteens innstilling: Leder: Jo Unhjem (ny) Sekretær: Berta Bjerkeli (tar gjenvalg for en ny periode) Kasserer: Aud Torill Nordtug Dahle (ikke på valg) Medlem: Guttorm Furmyr (ikke på valg) Merkeansvarlig: Oddmund Unhjem (tar gjenvalg for 1 nytt år) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Hovedstyrets arbeidsutvalg Valgkomiteens innstilling: Leder: Jan P. Valde (ikke på valg) Nestleder: Knut Hoem (valgt for 2 år som nestleder) Sekretær: Nils Birger Mittet (gjenvalg 2 år) Kasserer: Bent Kvalsund (ny) Medlem: Elin Kipperberg (ikke på valg) Medlem: Heidi Heen Brovold (ikke på valg) Ungdomsrepresentant: Sondre Heen Brovold (ikke på valg) 10.5 Skigruppa Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble Valgkomiteens innstilling: enstemmig vedtatt. Leder: Rolf H. Bjerkeli (gjenvalg for 1 år) Sekretær: Dag Unhjem (ny) 10.8 Representanter fra IIL til Rauma Kasserer: Edvin Sæther (ny 1 år) idrettsråd To representanter ble foreslått: Langrennsutvalg: Jan P. Valde Medlem: Vebjørn Bale (gjenvalg for 1 år) Knut Hoem Medlem: Anne Kristi Bredeli (ny) Medlem: Ragnhild Amundsen (ny) Vedtak: Jan P. Valde og Knut Hoem ble Medlem: Torill Hanekamhaug (ikke på valg) enstemmig valgt. Medlem: Bjørn Aandal (ny) Alpint/telemark: 10.8 Valgkomité for IIL til årsmøtet 2009 Leder: Lars Richard Morstøl (gjenvalg - 2 år) Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å velge en valgkomite for 2009 på kommende hovedstyremøte. Medlem: John Oshaug (ny 2 år) Medlem: John Olav Slettaløkken (ny 1 år) Medlem: Terje Bjerkeli (gjenvalg 1 år) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Revisorer Valgkomiteens innstilling: Revisor: Barbro Sandnes (ny) Revisor: Torgeir Silseth (ikke på valg) Vedtak: Hovedstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. Møtet hevet kl Underskriving av protokollen: Liv Kringstad Bjørn Aandal Side nr. 7

8 ÅRSMELDING 2008 FRÅ HOVUDSTYRET Organisasjon Hovudstyret har i 2008 bestått av: Ledar: Jan Peter Valde Nestledar: Knut Hoem Sekretær: Nils Birger Mittet Kasserar: Bent Kvalsund Styremedlem: Heidi Heen Brovold Styremedlem: Elin Kipperberg Ungdomsrepr: Sondre Heen Brovold Gruppeledarane. Administrasjon Det har vore 6 møter i Hovudstyret og 3 møter i Arbeidsutvalget. Det meste av året har gått med til den daglege drifta av laget. Alpinanlegget krev ein god del administrering. I løpet av hausten vart vestveggen på klubbhuset kledd med papp og panel. Takk til Knut som utførte det meste av arbeidet. Det viktigaste arbeidet for hovudstyret var planlegging og gjennomføring av jubileumsarrangementet i samband med at Isfjorden IL var 90 år den 18. mars. Også i år arrangerte IIL ved hovudstyret i samarbeid med Norsk fjellfestival Nesaksla rett opp! Med god hjelp også utanom laget vart løpet ein suksess. Nesaksla rett opp! var første løpet i Tour de Romsdal. 90-års jubileet Jubileumsfeiringa vart eit svært vellukka arrangement laurdag 5. April. Dagen starta med aktivitetar i Isfjordshallen i regi av fotballgruppa og handballgruppa. Det vart sett opp hinderløyper som alle fekk prøve seg i. Deretter var det aktivitetar og skikrosskonkurranse i Furulia i regi av skigruppa, trimgruppa og allidrettsgruppa. Det vart delt ut jubileumsmedalje til alle som deltok. Stemning var god både i Isfjordshallen og i Furulia og folk kosa seg. Om kvelden var Rauma Kulturhus fylt med feststemte idrettsentusiastar. På festen fekk alle gruppene presentere sin aktivitet, Mari Unhjem framførte prolog, Isfjorden Hornmusikk, Åndalsnes Damekor og Rauma kammerkor deltok. Tommy Høgset og Frode Årsbog hadde laga kavalkade over ulike hendingar i Isfjorden IL si historie. Det var gåver og helsingar og to nye æresmedlemmar, Rolf Herman Bjerkeli og Edvin Sæther, fekk sine velfortjente medaljer. Lars Kristian Singlestad hadde redigert jubileumsfilmen som også vart vist. Liv Sølvi M Valde laga scenedekoren som symboliserte lagets medlemmar. Det heile vart leda og knytt saman på ein flott måte av konferansier Geir Grav. Etter festen var det stor jubileumskake i hallen. Å markere Isfjorden IL på denne måten er med på å styrke samholdet i laget og gjere laget enda meir synleg i lokalmiljøet. Takk til alle som stod på for at jubileumsarrangement skulle bli minneverdig. Takk til alle sponsorane som støtta jubileet. Medlemstal Pr var det 583 betalande medlemmar i Isfjorden IL. I løpet av året har vi fått 87 nye betalande medlemmar medan avgangen har vore på ca 70 (netto auke på 17 medlemmar). Medlemstalet fordelte seg slik: 176 barn/unge t.o.m. 19 år (84 jenter og 92 gutar) og 407 vaksne (162 kvinner og 245 menn). Dynamikken i medlemstala (avgang og tilgang) viser at ein del medlemmar sluttar å betale medlemskontingenten når eigen aktivitet går ned sjølv om ein framleis bur i bygda. Dette er i samsvar med tendensar i samfunnet der det har vore påvist eit skifte frå ideelt medlemskap til kundemedlemskap. Kundemedlemskap er ein type medlemskap som gir tilgang til goder og når ein ikkje lenge har bruk for godene melder ein seg ut. Isfjorden IL har mange entusiastar og talet på kundemedlemmar er nok lavt om ein samanliknar seg med andre større stader. Det er entusiastane som stiller opp for å gjære ein dugnadsinnsats. Følelsen av å høyre til og ha felles mål og verdiar er viktig for å bevare frivilligheita. Side nr. 8

9 Representasjon Rolf Herman Bjerkeli er Isfjorden IL sin representant i Rauma Idrettsrådet. Aud Dahle er nestledar i M og R skikrets. I tillegg har IIL vore representert på desse møta: Møteplassen i regi av Møre og Romsdal Idrettskrets Årsmøtet i Rauma idrettsråd Årsmøtet i Isfjordshallen Støtte frå næringslivet. IIL har fått støtte til å kunne trykke opp årets IIL-Avis (sjå sponsorsidene i avisa). Nytt i år er at vi har fått ein treårig avtale med Sparebanken Møre som vår hovudsponsor. Dette har gitt oss verdifulle kroner i pengestøtte. I tillegg har sparebanken sørga for eit startnummersett til allidretten og eit til konkurransane våre. Sparebanken Møre har også støtta oss med heilt nye portflagg til Vengedalsrennet. Dei ulike gruppene har også fått kjærkommen støtte til sin aktivitet. IIL takkar for all støtte vi får frå næringslivet. Støtte frå næringslivet er avgjerande for at vi skal kunne oppretthalde aktiviteten i laget. Ein komité er i gang med å samle inn midlar til ny trakkemaskin for bruk på Stormyra og Kalviheia området. Også her håpar vi å få støtte frå det lokale næringslivet. Rauma kommune bør også kunne bidra med eit betydeleg beløp til ny løypemaskin i dette snøsikre området av kommunen. Furulia anlegg Alpinbakken i Furulia er i god stand takka være god dugnadsinnsats. Også maskinparken med trakkemaskin og scooter hat blitt rusta opp. Dessverre har ikkje snøforholda vore gode nok til at vi kunne starte skitrekket. Den eldste trakkemaskina vart delvis reparert og solgt. Gledeleg var det at våre målingar av PCB i lysarmatur viste verdiar godt under den grensa som er sett for utfasing. Isfjorden IL treng difor ikkje skifte ut lysarmaturen i lysløypa. Økonomi. Økonomien i hovudstyret har vore brukbar siste året. I følgje regelverket er anlegget i Furulia saman med Ullmax (laget si forretningsdrift) registreringspliktig med tanke på MVA. Anleggsgruppa og Ullmax har difor eige rekneskap som er ført av Regnskapservice v/arne Hop. Sluttord Isfjorden IL har stor aktivitet og er den viktigaste bidragsytaren til fysisk aktivitet i bygda. Også mange utanfor Isfjorden nyt godt av aktivitetane i Isfjorden Idrettslag. I lengre periodar om vinteren er det berre Isfjorden av bygdene i Rauma som har gode skiløyper tilrettelagt for både skøyting og klassisk langrenn. Nesten alt arbeidet blir gjort på dugnad. Dugnadsånda lever i aller høgste grad. Under jubileumsmarkeringa den 5. April vart den store aktiviteten i idrettslaget presentert på ein framifrå måte og mange også utanfor idrettslaget let seg imponere og begeistre! Vi har all grunn til å være fornøgd og stolte over det Isfjorden Idrettslag har fått til gjennom mange år. Mottoet for jubileumsmarkeringa skulle være samhold og begeistring. La nettopp samhold og begeistring være drivkrafta i dei komande åra! Støtt opp om ledarane og trenarane i idrettslaget, gi oppmuntring til alle som brukar fritida si for å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet i Isfjorden! Takk til alle som på ulike måtar har jobba for idrettslaget og idretten i Isfjorden i 2008! Jan Peter Valde Ledar i Isfjorden IL Side nr. 9

10 ÅRSMELDING FRA FOTBALLGRUPPA Organisasjon Fotballgruppa har videreført den formelle organiseringen fra tidligere år med en gruppeleder, en sportslig leder, en kasserer og fire styremedlemmer. Av ulike årsaker har kun fire av sju valgte representanter ivaretatt det daglige arbeidet i styret. I tillegg til fotballstyret har følgende funksjoner vært underlagt rapportering direkte til styret: Dommerkontakt Sponsoransvarlig Oppmenn for de ulike lagene. Organiseringen er i tråd med den vedtatte sportsplanen for IIL-fotball. Tillitsvalgte i 2008 Fotballstyret Gruppeleder: Kim Hugo Nyheim Sportslig leder: Jone Ree Kasserer: Anne Beate Ytterli Styremedlem: Liv Eli Kringstad Styremedlem: Roy Ramskeid Styremedlem: Lars K. Haugan (søkte om fritak fom november 2008). Styremedlem: Mikael Jordbræk Andre tillitsvalgte: Dommerkontakt: Rune Johnsen Banemester: Eirik Gjerdset Konsulent/speaker: Ivar Skotvoll. Oppmenn: Jone Ree (J08) Kim Hugo Nyheim (G08), Ola Nord (J10) Gunn Berit Hatlen (G10) Jan Karsten Einang (G12) Mariann Doseth (J12) John Oshaug (J14) Wenche Nyseth/Jim C. Lysgård (G14) Liv Eli Kringstad (J16) Tor Sannes (Junior ÅIF/IIL) Olav Lien/Lars K. Haugan (A-lag). Spillere Vi har hatt ca 152 aktive spillere, 72 jenter, 49 gutter og 31 seniorer. Fotballgruppa har drevet fotballdelen til Allidretten. Administrasjon Vi har avholdt 12 styremøter i perioden: 17. mars, 7. april, 27. april, 22. mai, 1. juli, 12. august, 24. august, 24. september, 30. oktober, 15. desember, 6. januar og 29. januar. I tillegg har vi hatt følgende møter der hele eller deler av styret har deltatt: sesongoppstartsmøte (16. april) to møter ang. G14 (hhv. 2. juni og 1. september) arbeidsmøter, Rauma Rock og Små- og stortrollturneringen tre samarbeidsmøter med ÅIF og Måndalen ang. fotballkampen Rauma Molde og fotballskolen i tilknytning til kampen. De ulike lagene har avholdt foreldremøter etter behov, både før, under og etter sesongen. Fotballgruppa var representert på Kretstinget i Molde med Tor Sannes og Kim Hugo Nyheim. Representasjon Raumalaget mot Molde FK på Øran stadion: Ole Tommy Holm, Ruben Rostille og Jens Are Hagen. Sonesamlinger: Aud Irene Bredeli, Eline Søvik, Marita Dithlevsen, Emilie Ytterli, Julia Kays, Nikolas Myklebostad, Kristoffer Bakke, Alexander Jonassen, Daniel Gjerdset og William Lysgård. Aker-Akademiet: Side nr. 10

11 Simen Unhjem, Sindre Ramskeid, William Lysgård, Alexander Jonassen, Kristoffer Bakke, Daniel Gjerdset, Markus Erlandsen, Keanu dewit, Sander Hatlen Bale, Elias Grøvdal Novik. Bylagssamlinger: Emilie Ytterli og Martine Ringen. Isfjorden Samfunnshus A/L: Kim Hugo Nyheim. Hovedstyremøter: Kim Hugo Nyheim Dommere Dommerkontakten vår har vært Rune Johnsen. Han har gjort en god jobb for dommerne våre. Dommersituasjonen er under kontroll, men det er alltid ønskelig med bedre rekruttering. Vi har avhold et klubbdommerkurs i forbindelse med Små- og stortrollturneringen oktober. Instruktør var Rune Johnsen, og det var med tre deltakere: Sindre Ramskeid, William Lysgård og Simen Grøvdal. Den praktiske delen av kurset fikk de i Isfjordshallen under turneringen vår, og i den forbindelse må det nevnes at alle tre gjorde et meget solid inntrykk! Følgende dommere har vært aktive i sesongen: Modolf Holm (3. divisjon) Rune Johnsen (4. divisjon) Tor Sannes (5. divisjon) Magnus K. Tokle (rekruttdommer) Helle Falster Hoel (klubbdommer) Serina Ramskeid (klubbdommer) Therese Solberg Holm (klubbdommer) Andy Kays (klubbdommer) Sindre Ramskeid (klubbdommer) William Lysgård (klubbdommer) Simen Grøvdal (klubbdommer). Dommerobservatører for kretsen: Modolf Holm Rune Johnsen Tor Sannes. Medlem i NRFKs dommerkomite: Tor Sannes Trenere Vi har mange dyktige trenere i klubben som gjør en uvurderlig innsats. Jone Ree, Bjarte Mittet, Bjørn Nord, Johnny Hansen, John Olav Slettaløkken, Kim Hugo Nyheim (G/J 08). Tom-Erik Erlandsen, Oddbjørn Eide, Bjørn Aandal (J10) Paul Solåt (G10). Johan Høgset (J12) Paul Solåt (G12) Andy Kays, Jack Morstøl (J14) Tommy Unhjem, Jarle Kavli, Kjetil Tollefsrud (G14) Thomas Brekken (J16) Kim Hugo Nyheim, Tor Sannes (junior ÅIF/IIL, kampledere) Jone Ree, Kim Hugo Nyheim (A-lag). Spilleroverganger Til Isfjorden: Hjelle, Sjur Berild (ÅIF) Price, Kim David (ÅIF) Hegdahl, Lars Morten (Namdalseid) Eidsvåg, Filip (Tynset) Blø, Chris Anton Engaas (ÅIF) Meyer, Jonas (ÅIF) Arstim, Eric Samir (ÅIF) Hagen, Jens Are (ÅIF) Hagen, Cato (ÅIF) Jordbræk, Mikael Bue (ÅIF) Rostille, Ruben (ÅIF) Lund, Andreas (ÅIF) Eide, Per Egil (LFK) Alfarnes, Anders (LFK) Mikalsen, Levi (LFK) Gjerdset, Johan (15 år) (ÅIF) Hustad, Eirik (13) (ÅIF, des. 08) Andersen, Jonatan (12) (ÅIF, des. 08) Tollefsrud, Magnus (13) (ÅIF) Jonassen, Alexander (13) (ÅIF) Bakke, Kristoffer (13) (ÅIF) Hole, Sivert (13) (ÅIF) Fedje, Geir Arne (utlån) (ÅIF) Side nr. 11

12 Utdanning Det har vært arrangert to dommersamlinger i Besøk på hjemmesida i 2008 NRFKs regi i løpet av sesongen, vår og høst: Tor Sannes (begge) Modolf Holm (begge) Rune Johnsen (vår). Økonomi På årsmøtet presenterte vi et offensivt budsjett for 2008 som balanserte på kr, noe som innebar en økning på kr fra regnskapet for Når vi nå kan vise til inntekter på ,50 og et overskudd på ,15 kr, må vi si oss svært godt fornøyd med Vi kan faktisk vise til en inntektsvekst på 88 % på et år. De økte inntektene har gitt fotballgruppa nye muligheter i forhold til vår satsing og vårt tilbud til barn og unge: Vi har investert i drakter, shorts og strømper til de fleste lag. Vi har investert i trygghet på veiene i form av buss for alle til bortekampene. Fotballgruppa har flere bein å stå på når det gjelder økonomien, og våre største inntektskilder er Rauma Rock, Småtroll/Stortroll, Prosjekt Tilhørighet (MFK) og sponsorene våre. Vår sponsorsjef, Tor Sannes, skal ha en stor del av æren for at vi har fått inn i godt i overkant av kr fra våre sponsorer gjennom nytegnede sponsoravtaler. I tillegg er det betryggende å vite at en stor del av sponsoravtalene våre strekker seg over flere år. Med penger på bok og en sunn drift vil det derfor være riktig å si at fotballgruppa har en sunn og god økonomi, noe også tabellen over økonomisk utvikling fra 2003 og fram til i dag viser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I desember 2007 fikk fotballgruppa egen hjemmeside gjennom Klubben Online. Tidligere var ikke hjemmesiden særlig brukervennlig, men den nye siden ga oss store muligheter for å profilere oss. Det er enkelt å legge ut artikler og bilder, og siden er leservennlig for alle. I 2007 var det totalt 1574 treff på hjemmesiden vår, mens det i 2008 var TOTALT TREFF! Den beste måneden var mai med 3375 treff. Andre gode måneder var oktober (2882), juni (2318) og september (2243). Det viser seg helt tydelig at jo flinkere vi er til å publisere artikler, jo flere treff får vi på siden. I tillegg ser vi at treffrekvensen er høyest i de månedene med høyest aktivitet. Positivt er det jo også at media bruker hjemmesiden vår aktivt for å holde seg oppdatert om fotballgruppas aktiviteter. For å øke besøkstallene ytterligere må vi ha sterkt fokus på skolering av tillitsvalgte, trenere, oppmenn og andre som kan tenke seg å publisere stoff på siden. Hjemmesiden bør i stor grad være brukerstyrt. Sponsorer Fotballgruppa har vært så heldige å ha mange gode samarbeidspartnere gjennom året. Vår hovedsponsor er Sparebanken Møre Regnskap 03 Regnskap 05 Regnskap 06 År Regnskap 07 Regnskap 08 Inntekter (1000 kr) Utgifter (1000 kr) Andre viktige sponsorer er: Rema 1000, IKTsupport, Nett Bygg AS, Tollpost Globe AS, Rauma Energi AS, Grand Hotel AS, Unhjemskraft AS, Eide og Frilund AS, Nils Heggem AS, Volvo Maskin Service, Montér, SB-produksjon, Kristiseter AS, Åndalsnes Side nr. 12

13 Bilverksted, Westnofa, Timpex, DNB, Nordmøre og Romsdal Felleskjøp, Tjelles Møbelverksted, Brødrene Sæth AS, A. Skare AS, Skadinavisk Treimport AS, Tommy Jensen, Sentrum Bil AS, Kroken Caravan. Tusen takk til alle dere for verdifull støtte gjennom året! Utstyr Fotballgruppa har inngått en treårig utstyrsavtale med Comet Sport Ålesund. De var til stede i Isfjordshallen før seriestart med eget utsalg. Alle lag har gode drakter, som er sponset av lokale bedrifter. Alle lag har fått nye baller, vester, kjegler og annet nødvendig utstyr til trening og kamp. Hovedbanen fikk to nye innbytterbenker finansiert gjennom Gjensidigefondet og Rauma kommune. Hovedbanen fikk også to flyttbare 11-ermål som erstattet de gamle, fastmonterte målene. Samlede investeringer må sies å ha vært meget høye denne sesongen, sett i forholdt til tidligere år. Det er også verdt å nevne at vi har investert i velvære på stadion, gjennom å få på plass fem parkbenker som publikum fritt kan benytte under trening og kamp. Småtroll/Stortroll Vi arrangerte turneringen i Isfjordshallen 25. og 26. oktober. Dette var 22. gang turneringen ble arrangert. I tillegg til Isfjorden var følgende klubber representert: Måndalen IL, Veblungsnes FK, Åndalsnes IF, Lesja IL, Lesjaskog IL, Langfjorden FK og Rival. Totalt stilte 48 lag. Alle spillerne i barneklassene ble premiert med en glassfigur. I klassen G14 var det pokal til de to beste lagene. Det er verdt å nevne at Isfjorden IL tok hjem både første- og andreplassen i klassen G14. I klassen J14 må det trekkes fram at kun Isfjorden IL stilte, men til gjengjeld klarte jentene å stable på beina hele fire lag. Årets turnering opplevde en aldri så liten nedgang i deltakelsen, spesielt i ungdomsklassene. En uheldig kollisjon med en konfirmasjonssamling må nok ta en stor del av skylda for dette. I tillegg har vi en stor jobb å gjøre for å profilere turneringen bedre utenfor kommunegrensa, slik at vi får med flere interessante eksterne lag i turneringen. Vi hadde mange dyktige personer i nøkkelroller under turneringen: Heidi Remen Holm (kjøkkensjef) Anne B. Ytterli/Ivar Skotvoll (sekretariat/kontrollrom). Liv Eli Kringstad (hovedansvarlig) Arrangementet ble gjennomført på en meget god måte, og de nærmere 200 personene som stilte til dugnad disse dagene gjorde en flott jobb for klubben. Tusen takk til dere. Rauma Rock Festivalcampen Fotballgruppa har vært engasjert som arrangører av Rauma Rocks festivalcamp de tre siste årene. I 2008 foregikk festivalen i tidsrommet 31. juli til 3. august. Fotballgruppas kjernearbeid dekker i hovedsak fotballaktiviteter. Under Festivalcampen er det sportslige totalt fraværende, noe som gjør dette arrangementet til et noe spesielt arrangement for gruppa. Likevel har vi hittil vurdert det økonomiske tilskuddet fra arrangementet som så viktig for fotballgruppas drift at vi har kunnet forsvare å bruke tid og krefter på dette. Tidspunktet i slutten av fellesferien gjør det noe vanskelig å skaffe nok dugnadsfolk til arrangementet, men vi har likevel klart å levere et godt produkt til vår oppdragsgiver, Rauma Rock. Totalt hadde vi rundt 1000 overnattende gjester på Festivalcampen, noe som var en kraftig økning fra året før. Side nr. 13

14 Gruppeleders oppsummering IILs 90-årsjubileumssesong har vært god på mange områder for oss. Sesongen har vært et godt år for Isfjorden IL sportslig sett. Vårt sportslige team omfatter omkring 182 personer som er knyttet direkte opp mot lagene. (152 spillere, 19 trenere og 11 oppmenn). Mange gode sportslige prestasjoner har preget året som har gått, og mange lag har opplevd stor framgang. Det er spesielt artig å kunne gratulere A-laget med opprykket til 4. divisjon etter en meget spennende siste serierunde. Jubileumsfesten i kulturhuset var et flott arrangement som fikk alle medlemmene til å føle seg litt stolte over å tilhøre IIL. Det er viktig å gi all honnør til idrettslaget for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Markeringen bar bud om et mer samlet idrettslag i Isfjorden, med hovedstyret som en sterk overbygning. Det er nok likevel riktig å si at den felles identitetsbyggingen vi var godt i gang med stoppet opp i det øyeblikket Rauma kulturhus stengte sine dører denne kvelden. Resultatet er nok at vi fortsatt må innse at tilhørigheten til de enkelte gruppene er vel så stor som tilhørigheten til Isfjorden Idrettslag som helhet. Håpet er at vi i framtida får oppleve at hovedstyret klarer å samle gruppene rundt et felles og overordnet mål som går på tvers av gruppetilhørighet, og som samtidig bevarer gruppenes egenart. Jeg oppfatter at omgivelsene stiller stadig større krav til idrettslaget etter hvert som valgmulighetene blir større når det gjelder fritidstilbud. Hver mor og far forventer at vi i fotballgruppa skal skape gode spillere, gode lag, gode holdninger, gode forbilder og gode mennesker. Alle foreldre vil det beste for sitt barn. Det er utvilsomt positivt at man faktisk forventer en del av oss, at vi må strekke oss litt for å bli bedre. For vi kan helt klart bli bedre på det meste. Men da syns vi det er rimelig å forvente at alle minimum engasjerer seg i sitt barn, eller i sin ungdom, slik at alle barn føler en solid støtte hjemmefra, og at de blir sett og satt pris på for sin innsats og framgang på fotballbanen. Ikke spør hva Isfjorden IL kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for Isfjorden IL! (Fritt etter John F. Kennedy). I vår gruppe jobber vi hele tiden i spennet mellom topp og bredde. Vår vedtatte sportsplan har som uttalt hovedmål å gi flest mulig et godt tilbud lengst mulig. Samtidig vet vi alle godt at mange har en drøm om å bli en toppspiller. Denne drømmen bør også Isfjorden IL kunne oppfylle, på samme måte som andre småklubber tidligere har klart det. Fotballgruppa bør presse fram en debatt innad i idrettslaget om hva vi vil og hvordan vi skal komme dit i framtida. Vi må nok erkjenne at vi har mye å gå på når det gjelder å tenke helhetlig i forhold til spillerne. For å få til denne differensieringen til alle spilleres beste, tror jeg vi må ha på plass en faglig sterk trenerkoordinator som ikke har interesser knyttet til et spesielt lag, og som avgjør hvor de ulike spillerne hører hjemme til enhver tid. Å få til en god spillerflyt i klubben har vært en stor utfordring mellom de ulike lagene. Isfjorden stadion har fått en solid oppløftning i løpet av sesongen. Vårt speakertårn har fått en utvendig renovering som gjør at vi kan være bekjent av å vise fram bygget. Tusen takk til Terje Ivar Kavli og Ola Nord, som har stått for renoveringen helt gratis! Fotballgruppa har i tillegg kjøpt inn to innbytterbenker, fem rastebenker og to nye, flyttbare 11-ermål, med Rauma kommune som hovedinvestor. Når vi i tillegg har opplevd at kommunen har fylt igjen den dype vannfyllte grøfta på sørsiden av treningsbanen, som over flere år har skapt problemer for oss, er vi selvsagt fornøyd. Man vil alltid finne faktorer vi ikke har lyktes godt nok med gjennom året. Slik jeg ser det er en av gruppelederens viktige oppgaver å følge opp aktiviteten i laget, bl.a. gjennom å være til stede på trening og i kamp. Selv om jeg har prøvd, må jeg innrømme at tida ikke har tillatt meg å være så mye til stede som jeg skulle ønske. Men i all hovedsak håper jeg alle kan være litt stolt over å tilhøre ISFJORDEN IL. Side nr. 14

15 Tusen takk til alle de fantastiske ildsjelene som står på for Isfjorden IL, tusen takk for den uvurderlige innsatsen som hver og en av dere har gjort og fortsatt gjør! Kim Hugo Nyheim Årsmelding fra lagene A-laget Trenere: Kim Hugo Nyheim og Jone Ree. Oppmenn: Lars Kristian Haugan (administrativ), Olav Lien (praktisk), Ivar Skotvoll (konsulent). Spillere: Kjetil Sæther, Levi Mikalsen, Kim Hugo Nyheim, Per Egil Eide, Mats Andre Lien, Svein Morstøl, Matias Sannes, Marius Trana, Knut Leo Sæther, Sondre Heen Brovold, Markus Hop, Odd Tokle Sæbø, Stian Marius E. Mjelva, Tom Andres Brevik, Ole Tommy Holm, Sjur Grøtta, Mikael Bue Jordbræk, Eric Samir Arstim, Ruben Rostille, Jone Ree, Jens Are Hagen, Cato Hagen, Jonas Meyer, Arnt Kotsbakk, Geir Arne Fedje, Andreas Lund, Magnus Nekstad, Johan Gjerdset, Daniel Sæther, Tom Christian D. Nekstad, Chris Antoni Engaas Blø. Seriekamper A-laget gjennomførte 22 obligatoriske kamper i løpet av sesongen. I tillegg deltok vi på Langfjordballen i Isfjordshallen 28. desember med to 5-erlag. Før seriestart spilte deltok IIL i Partners Cup på Øran stadion 8. og 9. februar. Motstandere var Måndalen (2-3), ÅIF (0-0) og Vestnes Varfjell (2-1). I tillegg spilte vi mot Vestnes Varfjell på Vestnes kunstgress den 2. april (6-4) og mot ÅIF på Øran den 5. april (0-5). Isfjorden IL spilte totalt 17 seriekamper. Seriespillet i 5. divisjon gikk i en vårserie/kvalifisering med åtte lag. De to beste etter en enkel serie fra hver av de tre 5. divisjonsavdelingene gikk videre til et finalespill med 6 lag på høsten. 22. april var det klart for seriestart mot Bjørset på Øran kunstgress. IIL leverte en god kamp og vant 4-0. Med 6 seire og en uavgjort ble det klart at IIL gikk videre til finalespillet. I første kamp i finalespillet møtte vi Smøla/Tustna på Isfjorden stadion. Resultatet ble 0-5, noe som ga oss en tankevekker etter en god start på sesongen. Og da vi kun klarte 2-2 borte mot Frei i siste kamp før ferien, visste vi alle at det ville bli tøft å klare opprykk. Høstsesongen ble innledet 15. august da vi fikk Malmefjorden på besøk. I en tett og jevn kamp viste vi at vi ville være med å kjempe om opprykket. Kampen endte 4-2 til IIL. Med litt varierende resultatet hang vi med inn til siste serierunde. Høydepunkter på veien må sies å være 3-1 seieren borte mot Smøla/Tustna, og det største tilbakeslaget var nok uavgjortresultatet mot Skåla på Isfjorden stadion, da vi kunne avgjøre opprykkskampen til vår fordel. Foran siste kamp kunne vi rykke opp dersom vi vant, eller dersom Skåla klarte poeng mot Smøla/Tustna. Selv spilte vi borte mot Bøfjord/Beverfjord. Allerede etter 6 minutter fikk vi vårt første baklengsmål, og da kampen endte 1-7 måtte vi stole på Skåla. Heldigvis presterte Skåla over evne og vant 3-2 i sin kamp, noe som ga Isfjorden IL det etterlengtede opprykket til 4. divisjon! Side nr. 15

16 Turneringer Partners Cup på Øran stadion: februar. Langfjordballen, Isfjordshallen: 28. desember. Treningskamper Måndalen (2-3) ÅIF (0-0, 0-5), Vestnes Varfjell (2-1, 6-4). Årets spiller: Toppscorer: Jens Are Hagen Ole Tommy Holm Deltok i kampen Rauma Molde FK: Ole Tommy Holm (spiss) Ruben Rostille (midtbane) Jens Are Hagen (venstreback). Offisiell kampstatistikk (utdrag pr ): NAVN 2008 Tot 1 Sannes, Cato Kavli, Jan Nybo, Odd Kavli, Jan Birger Bredeli, Jan Sæther, Kjetil Mikalsen, Levi Nyheim, Kim Hugo Eide, Per Egil Lien, Mats Andre Morstøl, Svein Sannes, Matias 6 34 Trana, Marius E Sæther, Knut Leo 3 32 Hop, Markus 5 31 Brovold, Sondre Heen Sæbø, Odd Tokle 2 29 Brevik, Tom Andres 6 27 Mjelva, Stian Holm, Ole Tommy Grøtta, Sjur 1 23 Jordbræk, Mikael Rostille, Ruben Arstim, Eric Samir Ree, Jone 8 19 Haugan, Martin Hagen, Jens Are Hagen, Cato Fedje, Geir Arne Meyer, Jonas Kotsbakk, Arnt 3 11 Ny bordkledning på speakertårnet på stadion ble besørget av Ola Nord og Terje Ivar Kavli, mens Olav Lien og Ivar Skotvoll foretok beisearbeidet Side nr. 16

17 Jenter 16 år (J16) Trener Thomas Brekken Oppkvinne Liv Eli Kringstad Spillere: Katrine Olsen, Maria Flydahl, Marina Erlandsen, Marte Løvik Sigerset, Silje Karin Grøtta, Åshild F. Stavem, Frida Furmyr, Siri Cathrine Meyer, Charlotte Linnerud, Martine Ringen, Marielle Holm, Helle Falster Hoel, Lone Grøvdal, Ida Katrin Slettaøyen, Serina Ramskeid, Silje Skotvoll, Ida Aak Kavli, Ingvill Aasheim, Sareeya Insungnoen. Trening og kamp: Treningene startet opp med godt oppmøte i oktober I teorien var det nok jenter til å kunne stille et 11'er lag i 2008-sesongen, men det ble likevel besluttet å stille lag i 7'er klassen. Det viste seg at teori og praksis som så ofte før var to helt forskjellige ting. Da våren og seriestarten kom, hadde nemlig 5-6 jenter valgt å prioritere bort fotballen. Vi hadde dermed en kjerne på kun 6-8 spillere som ville satse på fotballen. Tross problemer med antall spillere har "den harde kjerne" holdt et godt nivå og utviklet seg veldig bra. Vi har trent spesielt mye på basisferdighetene pasninger, skudd og også vektlagt generell fotballforståelse - "enkle" ferdigheter som vil gi jentene mye glede av fotballen de kommende årene. Jentene har lidd under manglende mulighet til å spille fotball på treningene, og vi har måttet låne spillere fra lagene under oss for å ha tilstrekkelig med spillere til kampene. Takk til Jack og Andy for velvillig utlån, og til ivrige unge spillere som gjerne ville prøve seg i 16-årsklassen. I serien startet vi noe tregt og formen lot vente på seg. Det tok lang tid før vi ble vant til utefotball med større baner som krevde mer bevegelse enn Isfjordshallen. Vi røk 2-10 for Langfjorden i vår eneste treningskamp og gikk til sommerferie som tabelljumbo med bare to poeng. På høsten snudde det og jentene fant virkelig storformen. 4 sterke seirer og mange mål løftet oss til tredjeplass av 7 lag, kun slått av Langfjorden og Veblungsnes. Spesielt siste kampen borte mot Måndalen ble minnerik. Godt spill, høy arbeidsmoral og et viktig seiersmål i sluttminuttene som smakte godt og sikret jentene fortjente bronsemedaljer. Målscorere: Silje Karin 8 Ida Katrin 7 Marte 5 Serina 4 Siri 2 Maria 2 Frida 2 Charlotte 2 Katrine 2 Marina 2 Silje S. 2 Åshild S. 1 Lone G. 1 Selvmål 1 Jenter 14 år 11-er (J14-11): Trener: Jack Morstøl og Andy Kays Oppmann: John Oshaug Spillere: Maren H. Bjerkeli, Julie Grøvdal, Lone R. Grøvdal, Heidi Kristin Kipperberg, Helle F. Side nr. 17

18 Hoel, Marielle S. Holm, Ida Marie N. Oshaug, Julia Kays, Anja Morstøl, Serina Ramskeid, Martine Ringen, Silje Skotvoll, Ida Katrin Slettaøyen, Mia Slettaøyen, Emilie Ytterli. I tillegg har Live Aandal og Ingvill Aasheim (1996) deltatt på et par av kampene våre. Seriekamper: Stort sett bra oppmøte og innsats helt fra første trening og til sesongslutt. Noen av jentene har gjennom hele kampsesongen i tillegg til egne kamper også deltatt på J-16 sine kamper. De har manglet spillere og vært avhengige av vår hjelp for å gjennomføre sesongen. J14 7-er (J14-7): Trener/oppmann: Andy Kays (Jack Morstøl vikar) Jentene har gjennomført en kjempeflott sesong og ble til slutt nr. to i serien, bare slått på målforskjell av vinneren Skåla 2. Turneringer: Sesongen ble innledet med turnering i Sunnmørshallen, veldig god innsats. Årets høydepunkt, Faaberg-turneringen, var ikkje fullt så vellykket resultatmessig, men vi delte oss i to lag og hadde en trivelig helg. Vi stilte med de samme to lagene under Trolltinn-cup på Setnesmoa. Lagene møttes i finalen og sørget altså for dobbeltseier. Årets siste utfordring i år var vår egen Stortroll-turnering. Den ble noe amputert i 14- års klassen p.g.a. kollisjon med konfirmantleir, ingen andre klubber deltok i vår klasse. Men vi skrapet sammen hele 4 lag fra 1994 og -95 årgangene her i Isfjorden og fikk i alle fall god kamptrening. Treningskamper: Vi spilte en treningskamp mot erkefienden og klassevenninnene fra ÅIF før sesongstart. Bylagsspillere: Emilie Ytterli og Martine Ringen ble plukket ut til å representere Bylaget på treninger og kamper i Molde utover høsten. Annet Jentene startet oppkjøring mot sesongen med innetreninger i Isfjordshallen i november, med Tommy Unhjem som sporadisk tilleggstrener. Spillere: Victoria Runde, Kine Malen Kittilsen, Eline Søvik, Vibecke Bratshaug, Pernille Myklebostad, Marita Dithlevsen, Aud Irene Bredeli, Erika Jacobs, Silje Morstøl, Kine Flydahl, Ida Aak Kavli, Tiril Holm, Helena Johansen. Seriespill: Turneringer: Faabergturneringen (Vant gruppen) Trolltinncup (tapte i trekningen) Små- og stortroll Mørecup (Sølv og Bronse) Sonetrening: Aud Irene Bredeli, Eline Søvik, Marita Dithlevsen, Emilie Ytterli, Julia Kays. Annet: Det som var mest imponerende var at alle ga 100%. Vi hadde en del kjempegode resultater gjennom sesongen. Den første kampen borte mot MFK var helt fantastisk og endte 0-0. Jentene hadde ikke et pust igjen i kroppen etter full tid. Må nevne Victoria Runde som var helt suveren i mål, Marita Dithlevsen og Vibecke Bratshaug som kamikaze-partnere i forsvar. Side nr. 18

19 Gutter 14 år (G14) Trenere: Tommy Unhjem (hovedtrener), Jarle Kavli, Kjetil Tollefsrud. Oppmenn: Jim Cato Lysgård og Wenche Nyseth. Spillere: Kristoffer Bakke, Joe Berild, Haakon Brandsæther, Ola Brevik, Markus Erlandsen, Daniel Gjerdset, Patrick Hareide, Sivert Hole, Noppharat Insungnoen, Alexander Jonassen, William Lysgård, Lattiphan Melbø, Nikolas Myklebostad, Sindre Ramskeid, Eirik Skotvoll, Magnus Tollefsrud, Brede Tokle, Henning Tokle, Simen Unhjem, Marius Ytterli. Seriespill: Turneringer: Faabergturneringen Trolltinncup Små- og stortroll Bendit Cup. Treningskamper: G 14 har arrangert et par treningskamper denne sesongen. Det har vært mot Måndalen og Veblungsnes. Seirer til Isfjorden på begge. Sonespillere/Aker Akademiet: Nikolas Myklebostad, Kristoffer Bakke, Alexander Jonassen, Daniel Gjerdset og William Lysgård (sonespillere). Simen Unhjem, Sindre Ramskeid, William Lysgård, Alexander Jonassen, Kristoffer Bakke, Daniel Gjerdset, Markus Erlandsen (Aker Akademiet). Annet: Laget har forsøkt å gjøre en innsats på dugnadsiden. Det ble kjøpt inn to nye mål disse ble montert av frivillige foreldre. Vi var også med på opprydding i garasjen innlevering/panting av bokser/flasker etter Rauma Rock noe som bidro til penger til IIL. Vil også få rette en takk til frivillige under Rauma Rock og Små- og stortrollturneringen. Samtidig en takk til foreldre som har bidratt med kaffe og kaker for kiosksalg. Dette salget har vært så bra at vi kunne dra til MAMA ROSA og spandere pizza, brus og is til alle gutan. Vi hadde en koselig sammenkomst der i november. Under Faabergturneringen var guttene delt i 2 lag. Lag 1 fikk 4 plass i sin pulje. Under Småog stortrollturn. i Okt.ble det gull til Lag 2 og sølv til Lag 1. Side nr. 19

20 Jenter 12 år (J12) Småtrollturneringen (to lag) Annet: Jentene fikk tilbud om keepertreninger vinteren Thale F. Hoel, Anne Stagnes og Victoria Runde deltok på treningene på søndager i februar og mars. Gutter 12 år (G12) Trenere: Paul Solåt Trenere: Johan Høgset og Lars Roger Runde Oppkvinne: Mariann Doseth Spillere: Delphi Roseval, Ingvill Aasheim, Live Aandal, Victoria Runde, Thale Falster Hoel, Anne Stagnes, Alette Ytterli, Marie Grøvdal, Sofie J. Lynghaug, Emma Oline Unhjem, Sofie Nybo, Cecilie Runde, Tiril Høgset, Ida Charlotte Skredderhaug, Melissa Engaas, Ragnhild Grytten Johnsen. Seriekamper: Har deltatt i serien for J12, avd 6. Vi startet med to lag, men valgte etter hvert å trekke det ene laget. I serien møtte vi Langfjorden, Vågstranda, Åndalsnes 1 og Åndalsnes 2. Resultatmessig var det en bra sesong. Turneringer: Faabergturneringen: Vi var påmeldt med to lag, noe som viste seg å være i overkant. Ved hjelp av to tidligere spillere klarte vi likevel å gjennomføre turneringen. Takk til Julie Oshaug, Emilie M. Myklebostad og Synne Nord, som stilte opp. De gjorde en kjempeinnsats. Lag 2 ble også trukket ut og premiert med lagspremie. Resultatmessig ble det både seier, tap og uavgjort. Trolltinn cup (to lag) Oppmann: Jan Karsten Einang Spillere: Elias Grøvdal Novik, Lars Odin Iversen, Eirik L. Kipperberg, Håvard Heen Brovold, Sander Hatlen Bale, Keanu dewit, Erlend Einang, Simen Grøvdal, Eirik Hagen, Sindre Ramskeid, Markus Erlandsen. Jenter 10 år (J10) Trenere: Tom Erik Erlandsen, Oddbjørn Eide og Bjørn Aandal. Oppmann: Ola Nord. Spillere: Hanne Brandli, Lea Ruth Brude Erlandsen, Liv Agnete Aagård-Nilsen Hamre, Synne Nord, Julie Eide, Marie Slettaløkken, Malin Ytterli, Ane Aandal og Mia Merlid Seriekamper: Her har vi spilt mot ÅIF 1, 2, 3, Tresfjorden og Måndalen. Jentene gjennomførte kampene på en særdeles bra måte og alle lagene måtte se seg slått av 10-årslaget fra Isfjorden Turneringer: Faabergturneringen Side nr. 20

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

RINDØL N 2010 30. årg.

RINDØL N 2010 30. årg. MEDLEMSAVIS FOR I.L RINDØL RINDØL N 2010 30. årg. Hovedsponsor 2 Fra redaksjonen Da er omsider Rindøl n for 2010 klar. Som leseren vil forstå er det gjort en del endringer i forhold til tidligere år. Den

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 1. Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Junior VM Hoppskole Håndballkamp Vintersport Snøen kom tilbake i Mars Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30. oktober

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer