Nr. 67 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.isfjordenil.no Nr. 67 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2012"

Transkript

1 Nr. 67 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2012 Ildsjelen Ivar Skotvoll Rauma kommunes kulturpris for 2011 ble tildelt Ivar Skotvoll under en tilstelning på Rauma Kulturhus fredag 13, januar Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Mandag 27. februar 2012 kl i Furulia

2 Bli medlem i Isfjorden idrettslag! Isfjorden IL er et lag med stor og allsidig aktivitet som fotball, håndball, friidrett, ski, orientering og trim m.m. Skal vi kunne oppretthold denne aktiviteten også i framtida til glede for bygdas unge og eldre trenger vi din støtte. Antall betalende medlemmer danner grunnlaget for hvor stor offentlig støtte vi får. Dersom du ikke allerede er medlem oppfordres du derfor til å bli medlem i Isfjorden IL. Kontingentsatser: Voksne kr 200,- Barn kr 100,- Familie kr 400,- Kontonr.: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Medlem: Medlem. Medlem: Leder i skigruppa: Leder i fotballgruppa: Leder i volleyballgrtuppa: Leder i handballgruppa: Leder i allidretten: Hovedstyret i Isfjorden IL 2011 Jan Møllerhaug Knut Hoem Nils B. Mittet Bent Kvalsund Elin Kipperberg Sven Ramstad Johnny Haga Jan Møllerhaug Kim Hugo Nyheim Joar Kavli May Kamsvåg Alf Kristian Grøvdal Årsmøte i Isfjorden Idrettslag avholdes Mandag 27. februar 2012 kl i Furulia SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge møteleder, sekretær, samt to representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder alle gruppenes årsmeldinger 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontigent Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle Idrettslagets organisasjonsplan 10. Valg a. Valg styremedlemmer/funksjoner i henhold til liste b. To revisorer c. Representanter til ting og møter Side 2

3 Årsmøte i Isfjorden Idrettslag, Det møtte 18 medlemmer på årsmøtet. Rettelse til IIL avisas framside: Nederst på siden står det at årsmøtet er torsdag, Dette skal selvfølgelig være Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Jan Møllerhaug ønsket velkommen. Alle frammøtte godkjent. Sak 2. Godkjenne innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjent med en kommentar fra Ivar Skotvoll: Årsmeldinga bør være tilgjengelig før. Avisa har ligget ute på nettsida i 14 dager. Noe sein trykking i år, avisas papirutgave ferdig først i dag. Beklager dette. Sak 3. Velge møteleder, sekretær, samt to representanter til å underskrive protokollen Jan møteleder, Heidi sekretær, Jan Valde og Nils Birger underskriver protokollen. Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder alle gruppenes årsmeldinger. Papirversjon av avisa utdelt til alle og gjennomgås. Årsmelding fra Hovedstyret v/ Jan Møllerhaug: Årsmelding fra Hovedstyret godkjent med en kommentar fra Jan Møllerhaug: Nederste avsnitt på side 8 Skitrekket skal bort. Årsmelding fra fotballgruppa v/ Kim Hugo Nyheim: Kommentar til side 13, øverste avsnitt: Jenter 16 ble avdelingsmester, ikke kretsmester. Årsmelding godkjent. Årsmelding fra skigruppa v/ Rolf Hermann Bjerkeli: Tillegg 1: Aud Dahle er leder i skikretsen og Nina Åndahl er medlem i langrennsutvalget i skikretsen. Tillegg 2: Innkjøp av tråkkemaskin. Kommentar fra Jan Valde til side 24, 2. spalte 1. avsnitt: Amund Valde med på regionlag, ikke kretslag. Årsmelding godkjent. Årsmelding fra håndballgruppa v/ May Kamsvåg: Årsmelding godkjent uten kommentarer eller tillegg. Årsmelding allidrett v / Alf Kristian Grøvdal: Årsmelding godkjent uten kommentarer eller tillegg. Årsmelding trim v / Berta Bjerkeli: Årsmelding godkjent uten kommentarer eller tillegg. Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Regnskapet fra de forskjellige gruppene gjennomgås: Regnskap fotball godkjennes. Regnskap trim godkjennes. Regnskap håndball godkjennes. Regnskap Ullmax godkjennes. Hovedstyret ser nærmere på fordelinga av momsrefusjonen. Regnskap skigruppa godkjennes. Regnskap allidrett godkjennes. Regnskap anlegg godkjennes. Regnskap hovedstyret godkjennes. Konklusjon: Vi er et økonomisk sunt lag! Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker. Etablering av volleygruppe i Isfjorden Idrettslag. Forslagsstiller Joar Kavli redegjorde for ønsket om å etablere volleyballgruppe i Isfjorden Idrettslag. Forslaget ble godkjent ved akklamasjon. Side 3

4 Bygging av utstyrshus / garasje ved skytebanen. Forslagsstiller Rolf Hermann Bjerkeli redegjorde for prosjektet. Forslag til vedtak godkjent. Opphør av trimgruppa (Trim, Merke og Friidrett). Forslagsstiller Jan Møllerhaug redegjorde for bakgrunnen for forslaget, at det er vanskelig å fylle de vervene som kreves. Tillegg til forslaget: Kontoen for trim beholdes, legges under hovedstyret og medlemskap i Friidrettsforbundet beholdes. Dette forslaget fikk 11 stemmer. Forslag 2: Et sovende utvalg fikk 3 stemmer. Det kreves 2/3 flertall for endring, altså ingen av forslagene vedtatt. Situasjonen for trimgruppa blir uendret. Sak 7. Fastsette medlemskontigent for Forlag fra hovedstyret er å opprettholde prisene fra i fjor. Forslaget vedtas. Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett. Fotballgruppas budsjett vedtatt. Håndballgruppas budsjett vedtatt. Budsjettet for Ullmax vedtatt. Skigruppas budsjett vedtatt. Allidrettens budsjett vedtatt. Anleggsgruppas budsjett vedtatt. Hovedstyres budsjett vedtatt. Kommentar / spørsmål fra Joar: Volleyballgruppa legger ikke fram budsjett i år. Kan ei nyoppstartet gruppe regne med økonomisk støtte til oppstart, innkjøp av utstyr og lignende fra hovedstyret? Ja, dette kan påregnes. Budsjett bør framlegges etter hvert. Sak 9. Behandle Idrettslagets organisasjonsplan. Forslag til ny organisasjonsplan vedtatt med over 2/3 flertall. Sak 10. Valg Johnny gikk gjennom de ulike vervene. Mange poster er fylt, men noen står fortsatt tomme. Ny organisasjonsplan fungerer først når sesongen er over, de gamle gruppestyrene fungerer ut sesongen, altså fram til sommeren. Hovedstyret: Leder mangler. Vedtak: Johnny Haga er konstituert leder inntil vi har en annen løsning på plass. Volleyballgruppas styre konstituerer seg selv. Fotballstyret konstituerer seg selv. Skigruppas styre sitter ut sesongen og gruppa konstituerer seg selv. Håndballgruppa fungerer som nå ut sesongen. Allidrettens styre vedtatt. Trim: Berta sitter som merke- og turmålsansvarlig. Hovedstyret innkaller etter behov. Johnny og Nils Birger er Isfjorden Idrettslags representanter i Idrettsrådet. Gruppene må snarest velge en representant til valgkomiteèn. Ref. Heidi Heen Brovold Side 4

5 ÅRSMELDING 2011 FRA HOVEDSTYRET Hovedstyret har i 2010 bestått av: Konst. leder: Johnny Haga Nestleder: Knut Hoem Sekretær: Nils Birger Mittet Kasserer: Bent Kvalsund Styremedlem: Sven Ramstad Styremedlem: Elin Kipperberg Styremedlem: Jonny Haga Gr. l Ski: Rolf H. Bjerkeli Gr. l Fotball: Kim Hugo Nyheim Gr. l Håndball: May Kamsvåg Gr. l Vollyball: Joar Kavli Administrasjon Aktiviteten i hovedstyret har ikke vært så høy i 2010, og det er avholdt 8 hovedstyremøter. Valg og besetning av verv Styrebesetningen har vært stabil i 2011, men det har dessverre ikke lykkes å få på plass en fast leder. Medlemstall Antall medlemmer i IIL pr : Totalt 2011: 544 (2010: 605) Nye i 2011: 56 Avgang i 2011: 117 Reduksjon i 2011: 10 % Reduksjonen kan ha sammenheng med at medlems kontigenten ble økt en del i fjor. Fordeling av medlemmer fordelt på kjønn og alder ser slik ut: Kvinner Menn 0-5 år år år år år Barn 202 Voksne 342 Nesaksla Rett Opp ble arrangert for 5. gang i 2011, med denne gangen kun med trim klasse. Det var 17 deltakere. Været var bra og arrangementet gikk fint. Det er besluttet å ikke arrangere dette løpet igjen i forbindelse med Norsk Fjellfestival. Det er ikke fattet endelig beslutning om løpet skal arrangeres på et annet tidspunk. Skøytebane Hovedstyret har besluttet at det skal opparbeides ei skøytebane ved Furulia. Denne skal være ferdig til neste vinter. Idrettslaget har god økonomi Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med å holde aktiviteten på et høyt nivå i året som har gått. Johnny Haga Konstituert leder Isfjorden Idrettslag Side 5

6 ÅRSMELDING 2011 FRA FOTBALLGRUPPA Organisasjon Fotballstyret består av sju personer ledet av gruppeleder. De øvrige posisjonene er sportslig leder, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer. For andre år på rad har gruppeleder også innehatt funksjonen som sportslig leder. Dommerkontakt og oppmennene for de ulike lagene rapporterer direkte til styret. Tillitsvalgte i 2010 Fotballstyret Gruppeleder: Kim Hugo Nyheim Sportslig leder: Ikke valgt Kasserer: Bente Frisvoll Styremedlemmer: Johan Slettvåg Hoel (sekretær), Anne Lise Melbø, Kristin Dahle og Oddgeir Brandsæter og Roger Melbø. Andre tillitsvalgte Dommerkontakt: Modolf Holm Administrasjon Det har vært avholdt styremøter månedlig i perioden. I tillegg har styret vært til stede på foreldremøter i lagene, på sesongoppstartsmøte og ved behov ellers. Representasjon Kretstinget Kim Hugo Nyheim. Tor Sannes var til stede som representant for kretsens dommerkomité. NRFK sin dommerkomité Tor Sannes er medlem i og har deltatt på åtte dommerkomitémøter i år. Akerakademiet: Oddne Grøtta, Jonas Frøyshov, Trym Falster Hoel, Erlend Hatlen Bale, Øyvind C. Sæther, Christian André Sundt Hansen, Oskar M. Flatlandsmo, Sander Nymo, Emil Mattias Nyheim og Bawan Hussaini. Isfjorden Samfunnshus A/L: Kim Hugo Nyheim Hovedstyremøter: Kim Hugo Nyheim og Anne Lise Melbø. Baneansvarlige: Ivar Skotvoll, Olav Lien og Roger Melbø. Oppmenn/-kvinner: Grethe Brude (G07), Kamilla Grøvdal (G08), Jan Einar Willa og Jan Møllerhaug (G09), Hilde Kavli Ree og Gunn Berit Hatlen (J10), Oddrun Einang (J12), Silje Anette Nyheim og Lisbeth Dahle (G12), Kari Bjørneberg Runde og Unni Johnsen (J14), Andy Kays (J16), Liv Eli Kringstad (G16), Svein Morstøl (A-lag), Therese Solberg Holm (damelag) Side 6

7 Dommere Modolf Holm, Tor Sannes, Therese Solberg Holm, Thale Falster Hoel, Ane Aandal, Fredrik Nybo, Tobias Setzer, Eirik Leander Kipperberg, Tiril Holm og Julie Roald Eide. Utdanning Fotballederkurs 2: Kim Hugo Nyheim Dommerkurs: Tor Sannes har vært instruktør på et rekruttdommerkurs og et klubbdommerkurs. Trenere Trenerne i fotballgruppa har vært: Bjørn Nord (G06), Stein Hatlen, Sissel Kamsvåg og Tom-Erik Heimen (G07), Ingar Skotvoll og Joachim Torn Torp (G08), Kim Hugo Nyheim (G09), Hilde Kavli Ree og Gunn Berit Hatlen (J10), Kjetil Sæther og Kim Hugo Nyheim (G11), Marita Dahle og Richard Merlid (J12), Johan Høgset (J14), Andy Kays (J16), Kim Hugo Nyheim (G16), Kim Hugo Nyheim (Alag), Torkil Høgset (damelag) Økonomi Fotballgruppa har en sunn økonomi. Siden vi sa fra oss festivalcampen på Rauma Rock, måtte vi nedjustere kostnadene kraftig. På et år klarte vi å redusere de samlede driftsutgiftene fra om lag kr ,- til kr ,- ( ,-). Med samlede inntekter på kr ,00, leverte vi et samlet positivt resultat på kr ,55. Sum egenkapital og gjeld er pr på ca. kr ,-. I 2012 må vi gjøre nødvendige investeringer. Det nye fotballstyret bør muligens lage en overordnet investeringsplan for de nærmeste årene når det gjelder fotballmål, drakter og annet utstyr. På anleggssiden ligger det også et betydelig investeringspotensial i de nærmeste årene. Fotballgruppa rår over et stort antall drakter, men med svært varierende sponsorlogoer på. Det bør vurderes om man skal synkronisere alle sponsorlogoer, slik at alle Isfjorden IL sine drakter ser like ut. Det vil utvilsomt lette draktlogistikken og bedre graden av gjenbruk og draktlån mellom de ulike lag. Sponsorer Våre sponsorer er svært viktige for oss. De gir sin støtte i form av drakter, annonsering og gjennom tilskudd til lagsdresser og IILgensere. Sparebanken Møre er Isfjorden IL sin hovedsponsor, og fotballgruppa får tildelt sin andel via hovedstyret hvert år. I tillegg har følgende firmaer støttet IILfotball: Rema 1000, IKT-support, Intersport, Rauma Elektro AS, Montér AS, Eide og Frilund AS, Nils Heggem AS, Tollpost Globe AS, Westnofa Industrier AS, Felleskjøpet, avdeling Nordmøre og Romsdal, Åndalsnes Bilverksted AS, Entreprenør M. Kristiseter AS, Volvo Maskin Service AS, A. Skare AS, Skandinavisk Treimport AS, Bunnpris Isfjorden, Kunderegnskap AS, Timpex AS, Rauma Blikk AS, Rauma Regnskapsservice AS, Rauma Energi AS, E. Remmem AS, SB-produksjon AS, Elementpartner AS. Småtrollturneringen Småtrollturneringen feiret 25-årsjubileum i Jubileumsturneringen hadde 46 lag (35 i 2010), hvorav 31 (24 i 2010) var fra andre klubber. Deltakende klubber var Isfjorden IL: 15 lag (11), Åndalsnes IF:12 (9), Langfjorden FK: 9 (8), Måndalen IL/Innfjorden IL: 3 (3), Vestnes Varfjell: 1 (0), Lesjaskog: 1 (0), Dombås: 2 (0) og Lesja IL: 3 (2). Lesjaskog og Dombås var nye lag i turneringen, mens Frei var den eneste klubben fra 2010 som ikke var med Side 7

8 i år. Det ble spilt 48 kamper på lørdag og 39 kamper på søndag, totalt 87 kamper. 18 timer og 51 minutter fotball på to dager! De største nyvinningene dette året var at vi hadde flyttet kiosken bort fra vestibylområdet og til klasserommet nærmest kjøkkenet. I tillegg serverte vi rømmegrøt og kjøttsuppe, noe som var svært populært. Overskuddet av årets turnering ble på kr ,-. Det må vi si oss godt fornøyd med. Selve arrangementet fungerte prikkfritt. De frivillige gjorde en eksemplarisk innsats, og alle dugnadsvaktene var besatt med blide ansikter som gjorde en flott jobb. Sportslig må turneringen sies å være tilbake på vinnersporet etter noe lav deltakelse over flere år. 46 lag er noe i nærheten av makskapasiteten for to dager. Aktiviteten på hjemmesida vår har hatt en jevn negativ utvikling Utviklingen i besøk har gått fra i toppåret 2008, via (2009) og (2010), til (2011). Vi ser at de ulike lagene har opprettet grupper på facebook som fungerer bra, men som ikke gir den samme samlede framstilling av aktiviteten i gruppa. Isfjorden IL har gått over til ei ny nettside. Det eneste som gjenstår før den kan brukes er kursing og opplæring av de som skal ha tilgang til siden. Gruppeleders oppsummering Barnefotballen (6-12 år) i Nordmøre og Romsdal fotballkrets har opplevd en omlegging. Foran 2010-sesongen ble det tradisjonelle seriespillet vraket til fordel for turneringsspill, muligens inspirert av håndballen. Den største forskjellen for klubbene er at all organisering blir desentralisert fra fotballkretsen til klubbene selv. Dessverre var erfaringene med turneringsspill så dårlige at Isfjorden IL fremmet forslag på Kretstinget i Molde om å gå tilbake til vanlig seriespill. Vårt forslag falt dessverre med 17 mot 19 stemmer. Dette var skuffende for oss, særlig siden verken Måndalen, Åndalsnes eller Langfjorden var representert på Kretstinget (de var enige med oss). Resultatet ble til slutt at klubbene i Rauma innførte et internt seriespill for alle lagene i Dette må sies å ha fungert svært godt. I 2012 må man igjen vurdere hvordan man kan gi barna i Rauma et godt nok fotballtilbud. Turneringsspillet er det som gjelder fra fotballkretsens side, og vi vil sannsynligvis bli nødt til å innordne oss i denne organiseringsmåten. Sportslig sett kan Isfjorden IL være stolt av sesongen Jenter 14-laget vårt gikk hen og ble kretsmestere i 7-erserien. Aldri før har et jentelag fra Isfjorden blitt kretsmestere! Det samme laget klarte den bragden at de vant Faabergturneringen overlegent etter å ha beseiret MIL/VIL 3-0 i finalen. Jeg gratulerer den flotte jentegjengen. Mye av æren for framgangen må tilskrives trener Johan Høgset. Jeg er imponert over hva han fikk til med jentelaget. Tusen takk for de gode opplevelsene! A-laget vårt i 5. divisjon klarte det kunststykket å kvalifisere seg for spill om opprykk uten å være kandidat. Grunnen var at vi hadde et samarbeidslag IIL/ÅIF 2. Samarbeidslag hvor den ene klubben spiller kun en divisjon over, kan aldri rykke opp. 2. plassen på tabellen med et svært ungt lag var uansett oppløftende. Øvrige utmerkelser det er verdt å nevne: Side 8

9 Ivar E. Skotvoll fikk Rauma kommunes kulturpris for sitt mangeårige frivillige arbeid for Isfjorden IL. Tiril Høgset fikk Raumastatuetten for sine prestasjoner innen fotball og håndball. Modolf Holm ble kåret til årets fotballdommer i Nordmøre og Romsdal fotballkrets. Kim Hugo Nyheim ble kåret til månedens ildsjel for mai 2011 for sitt arbeid i Isfjorden IL fotball av avisa Romsdal. Det ga fotballgruppa kr og positiv omtale i media. Vi gratulerer så mye med prisene! I år arrangerte vi TINE-fotballskole for første gang. Vi hadde satt et tak på 100 påmeldte. 89 barn meldte seg på fotballskolen. Spillere fra damelaget, G16, J16 og A-laget var dyktige instruktører. I forbindelse med fotballskolen arrangerte vi et meget vellykket St. Hans-arrangement på stadion. Vi inviterte bygdefolk og spillere til båltenning og grillkveld. Det gikk unna med rømmegrøt og grillmat, selv om været ikke viste seg fra sin beste side. Hele arrangementet ga fotballgruppa et pent overskudd på rundt kr ,-. I 2011 har Isfjorden IL registrert 238 aktive medlemmer barn, unge og voksne. Økningen er størst i de yngste klassene, og vi har for første gang på lenge hatt visse utfordringer i forhold til trenings- og kamplogistikk. Med mange smålag (5- erfotball), blir det mange kamper, noe som kan skape litt plasstrøbbel. I tillegg så vi også at vi manglet nok fotballmål. Foran 2012-sesongen blir det dermed investert i fotballmål for de yngste, slik at man aldri opplever at lag står uten mål når man trener eller spiller. Lojaliteten til Fotballgruppa er svært stor rundt om i de ulike lagene. Vi i fotballstyret føler at vi har alle lag bak oss i det vi gjør. Alle tilbakemeldinger mellom styret og de ulike lagene har vært positive, noe som gjør vervet i fotballgruppa lystbetont og givende for alle parter. Vi føler at vi har dyktige trenere og oppmenn som virkelig står på for lagene, og vi er stolt av den jobben Isfjorden IL fotball gjør for barn og unge i Isfjorden! Årsmelding fra lagene A-laget Trener: Kim Hugo Nyheim Oppmenn: Svein Morstøl, Ivar Skotvoll, Olav Lien. Spillere: Ola Brevik, Lars Morten Hegdahl, Mats André Lien, William Selmer Lysgård, Stian Marius Engen Mjelva, Svein Morstøl, Daniel Novik, Kim Hugo Nyheim, Matias Scheide Sannes, Knut-Leo Sæther, Brede Digernes Tokle og Sjur Grøtta. Seriekamper: Isfjorden/Åndalsnes 2 spilte i 5. divisjon avd. 3. Det ble en svært interessant sesong i 5. divisjon. Laget vant samtlige sju hjemmekamper, de fleste med til dels god margin. I 7. serierunde kom imidlertid det første av i alt to tap da vi tapte 0-8 borte mot Tomrefjord. Og da vi i siste serierunde før sommeren tapte 1-7 borte mot Molde 5, fikk utvilsomt selvtilliten en liten knekk. Men med seriens yngste lag måtte man regne med stor variasjon i prestasjonene. Det var derfor ekstra gledelig at vi klarte å vinne hjemme mot både Molde 5 og Tomrefjord. Seriens eneste direkte feilskjær kom borte mot Fiksdal/Rekdal. Hjemmelaget stilte med en formasjon der Kjetil Rekdals lange 5-metersspark var det største angrepsvåpenet til Fiksdal/Rekdal. Etter å Side 9

10 ha brent sjanse på sjanse, fikk plutselig hjemmelaget en ufortjent scoring etter en kontring. Heldigvis klarte Mats Lien å utligne over 5 minutter på overtid til Rekdals store irritasjon. Kjennetegnet på laget var stor spilleglede, mye finspill, flotte angrep og vakre mål. Både Isfjorden og ÅIF bidro med spillere, og det var aldri spillermangel. 1 Molde 5 2 Isfjorden/ÅIF 2 3 Tomrefjord Vestnes Varfjell Bjørset 6 Fiksdal/Rekdal 7 Rival 2 8 Meek V U T Mål Poen g Molde Turneringer: Langfjordballen. Isfjorden IL stilte med to lag under turneringen. Ingen av lagene gikk videre fra gruppespillet. Oppsummering av sesongen: Laget trente to ganger i uka gjennom hele sesongen. De fleste treningene ble etter hvert samordnet med A-laget til ÅIF. Gjennom sesongen var kanskje det største savnet å ha en egen treningsgruppe som man kunne jobbe med. Utover det må det sies at samarbeidet med ÅIF fungerte knirkefritt. Laget spilte fire kamper på Isfjorden stadion og tre kamper på Øran. Ungguttene storkoste seg i divisjonen, og ettersom resultatene var så gode var stemningen på topp. I mange tilfeller hadde vi så god tilgang på spillere at vi måtte utelate noen fra kamptroppen. Snakk om luksusproblem! Dessverre blir det ingen offisiell kampstatistikk i årets IIL-avis. Den får vi komme tilbake til. Det ble heller ikke kåret noen årets spiller eller årets toppscorer. Damelaget (3. divisjon kvinner): Trener: Torkil Høgset Oppkvinne: Therese Solberg Holm Spillere: Therese Solberg Holm, Marielle Solberg Holm, Åshild Stavem, Elen Nyløkken, Charlotte Holm, Silje Grøtta, Kaja Moa, Katrine Olsen, Cecilie Aak, Martine Ringen, Lone Grøvdal, Silje Skotvoll, Maria Flydahl, Ida K. Slettaøien, May K. Setnes, Caroline Indergård, Heidi Kipperberg, Emilie Ytterli og Torill Horvli. Side 10

11 Seriekamper: Det ble dessverre bare tap denne sesongen, og laget endte derfor på sisteplass i divisjonen. Målforskjellen ble Laget spilte mot Bud/Elnesvågen, Kårvåg/Havørn, Molde, Surnadal og Træff 2. Men laget var alltid i godt humør, og samarbeidet mellom trener og oppkvinne fungerte veldig bra. Oppsummering av sesongen: Sesongen har gått fint, mye folk på treningen på begynnelsen, dabbet litt av mot slutten av sesongen. Har hatt nok folk på kampene, noe jeg ser på som svært positivt. Vi har blitt godt kjent og hatt det gøy sammen på treningene. Tross mange tap har det ikke vært noe å si på humøret. Synes det har fungert godt mellom alle leddene i Isfjorden. (Leie av buss, merking av bane osv..) Jenter 16 år (J16, 7-er): Trenere: Andy Kays Oppmann: Andy Kays Spillere: Maren Bjerkeli, Aud Irene Bredeli, Marita Dithlevsen, Kine Flydahl, Tiril Holm, Ida Aak Kavli, Julia K. Kays, Silje Morstøl, Pernille Myklebostad, Mia Slettaøyen, Emilie Ytterli. Seriekamper: Isfjorden IL spilte totalt 12 kamper i årets serie. Vi møtte Åndalsnes, Vestnes Varfjell, Eidsvåg, Langfjorden, Skåla og Hjelset-Kleive. S U T Mål Poeng 1 Åndalsnes Vestnes V Eidsvåg Isfjorden Langfjorden Skåla Hjelset-Kleive Gutter 16 år (G16, 2. divisjon, 11-er) Trener: Kim Hugo Nyheim og Cato Svendson Oppmann/-kvinne: Liv Eli Kringstad Spillere: Henning K Tokle, Erlend Klinge Husøy, Tobias Setzer, Brede D Tokle, Ola Brevik, Simen Grøvdal. Endre Skiri, Sindre Ramskeid, Jonas Hovde Nuncic, Sivert Hole, Fredrik Rognan, Sigurd Hatlen, Ove Frøyshov, Isac Svendson, Patrick Hareide, Magnus Tollefsrud, William Lysgård, Noppharat Insungnoen, Jonas Klinge Husøy, Eirik Andre Hagen og Emilie Ytterli (1 kamp) Seriespill: Tabell Lag S U T Mål Poeng 1 Vestnes/ Varfjell KFK Molde Isfjorden Træff Rival MIL/IIL/VIL Isfjordens kamper MIL/IIL/VIL 2-4 Isfjorden Isfjorden 5-1 Rival KFK 1-2 Isfjorden Molde Isfjorden Isfjorden 2-4 Vestnes V Træff Isfjorden Isfjorden 7-5 MIL/IIL/VIL Rival Isfjorden Isfjorden 0-2 KFK Isfjorden 2-3 Molde Vestnes V 6-0 Isfjorden Isfjorden 4-2 Træff 2 Side 11

12 Oppsummering av sesongen: Sesongen startet veldig bra med tre strake seiere. Ved sesongstart hadde vi spillere disponible. Noen av spillerne har også deltatt på kamper for ÅIF/IIL j 5.divisjon Jenter 14 år (J14, 7-er): Trenere: Johan Høgset Oppkvinner: Kari Bjørneberg Runde og Unni Johnsen Spillere: Anne Stagnes, Thale Falster Hoel, Alette Ytterli, Marie Grøvdal, Cecilie Runde, Emma Unhjem, Synne Nord, Ane Aandal, Marie S. Tokle, Liv Agnethe Hamre, Lea Ruth Erlandsen, Julie Eide, Malin Ytterli, Sofie L. Johnsen, Marie Slettaløkken og Tiril Høgset. Seriekamper: Lag Mål Poeng 1 Isfjorden VIL/MIL Ekko/Aureosen Åndalsnes Skåla 0 6 Hjelset Kleive 0 7 Træff 0 Ut fra denne tabellen gikk Isfjordsjentene til KM sluttspill 7-er fotball: R 1: Isfjorden - Aure/Tusna/Ertvågøya 4-2 R 2: Reinsfjell Isfjorden 1-3 R 3: Isfjorden - Elnesvågen/Omegn 9-4 VI BLE KRETSMESTER JENTER 14 ÅR som det første jentelaget i Isfjorden. Stort!! Turneringer: Faaberg-turneringen. Vinner!! Oppsummering av sesongen: Vi startet sesongen i januar med treninger i Isfjordshallen. Ettersom nesten alle jentene spiller håndball, fikk vi bare til en trening i uka på vinteren. Da la jeg opp til kun teknisk trening med ball, og vi øvde på pasninger, skudd og finter. Tidlig på våren før banen på stadion ble snøfri trente vi nedi fjøra. En ny opplevelse for jentene. Forsesongen startet veldig bra og vi hadde en uavgjort og resten seiere før ferien. Jentene spilte bedre og bedre utover sesongen, og vi gleda oss veldig til Faaberg-turneringen. Her stilte vi med to lag som gjorde en glimrende innsats. Begge lagene gikk videre fra sin pulje og til A-sluttspillet, her ble 2. laget utslått, men førstelaget gikk helt til finalen. Der møtte de VIL/MIL, og etter en overbevisende 3-0 seier hentet de hjem den gjeveste pokalen til Isfjorden. Da kan vi smykke oss med første lag fra Rauma i jenteserien som har vunnet Faabergturneringen. Dette er vi utrolig stolt av og jeg vil igjen takke alle jentene for en utrolig innsats både på og utenfor banen. Med masse ny selvtillit gikk vi for seier i høstsesongen og sluttspillplass. Vi vant alle kampene, og var dermed klar for å kjempe om kretsmestertittelen. Etter tre harde runder med seier i alle kampene, fikk vi en stor drøm oppfylt. Første lag fra jentesiden i Isfjorden som ble kretsmester. En stor prestasjon av alle sammen. Ser vi tilbake på denne sesongen må vi bare innrømme at det har vært en kanonsesong for jentene. De har vært en sammensveiset og treningsvillig gjeng som det har vært en fryd å trene. Etter å ha vunnet Faaberg-turneringen og tatt hjem kretsmesterskapstittelen, ble jentene påskjønnet av fotballgruppa: De fikk gavekort, ble hyllet under Småtrollturneringen i Isfjorden før ferden gikk videre med en alle tiders busstur og ble påspandert pizza på Mama Rosa. Høydepunktet for meg som trener er da vi Side 12

13 tok turen til vår store ildsjel Ivar hvor vi sang og selvfølgelig ble tatt bilde av. En stolt trener og like stolt Ivar. Dette varmet et fotballhjerte. Tusen takk til alle fotballjentene mine og lykke til videre med fotballen. Takk også til oppkvinner, foreldre og styret, og en spesiell takk til Oddbjørn Eide som har vært en kjempegod støttespiller både for meg og jentene hele sesongen. Maken til fotballinteresse skal man lete lenge etter. Lykke til videre. De beste hilsninger fra trener Johan Jenter 12 år (J12, 7-er): Trenere: Marita Dahle og Richard Merlid Oppkvinne: Oddrunn Hunnes Einang Spillere: Nora Grøvdal, Sunniva Singelstad, Amelia Morstøl Valde, Liss Therese Ulset, Rannveig Ragnarsdottir, Rebekka Landre Heen, Mia Merlid, Live Mittet Grøtta, Vilde Møllerhaug, Mia Nord, Elisabeth Einang, Emilia Helle Sæther, Ingeborg Dahle Nybo og Natalie Sletten. Seriekamper: Denne sesongen har jentene spilt mot Måndalen IL, Træff 3, Træff 4, Molde 1 og Rival. 3/5: Træff 4-IIL: /5: IIL-MIL: /5: Rival-IIL: /5: IIL-Molde 1: /6: Træff 3-IIL: /8: MIL-IIL: /8: IIL-Træff 4: /8: IIL-Rival: 1-7 6/9: Molde 1-IIL: /9: IIL-Træff 3: 0-1 Turneringer: Bend it cup på Øran (28.05): IIL- Langfjorden 2: 2-0, IIL-Måndalen: 3-3, IIL-Langfjorden 1: 0-3. Fåbergturneringen ( ): Også her var alle 5 kampene jevnspilt, men seieren uteble. Diadora cup i Måndalen (10.09): Endelig ble det en seier igjen!! Langfjorden 2-IIL: 1-0, IIL- Langfjorden 1: 2-1, Måndalen-IIL: 1-0 Småtrollturnering (23.10): J12 stilte med 2 lag, delt etter fødselsår. Jentene født i år 2000, vant over Måndalen 2-1, slo LFK 5-0 og tapte 3-0 mot det andre LFK-laget. De vant også over IIL født Jentene født i 1999 tapte sine kamper mot de samme motstanderne. Oppsummering av sesongen: Det ble en ny opplevelse for jentene født i år 2000 å spille 7-er fotball. Jentene spilte de fleste kampene sine mot lag fra Molde, som trener på fine kunstgressbaner hele året. Dette ble derfor en litt vanskelig sesong for jentene resultatmessig. Jentene har i mange av seriekampene spilt bra og jevnt med motstanderen, men seieren har uteblitt. Likevel har jentene hatt et utrolig humør og vist stor spilleglede. Og da det endelig ble en seier igjen på Diadoracup i september, var både spillere, trenere, oppmann og resten av heiagjengen meget glad og fornøyd! Men uansett om jentene har tapt mange kamper, har de knust motstanderen med sine kamprop, både før og etter kamp. Jentene hadde ei koselig fotballavslutning i Furulia 7. nov, der de fikk utdelt premie, og koste seg med pizza og brus. Takk til spillere og trenere for årets innsats! En stor takk til foreldre/foresatte som velvillig har stilt opp med kakebaking og kjøring. Jenter 10 år (J10, 5-er): Trenere: Hilde Kavli Ree og Gunn Berit Hatlen Oppkvinner: Gunn Berit Hatlen og Hilde Kavli Ree Side 13

14 Spillere: Annabel Sannes, Elise Hatlen Bale, Ingvild Hatlen, Oline Kavli Ree, Caylee Grøvdal Novik, Celine Grøvdal Novik, Maria Kathrin Sølsnes, Anette Melbø, Tuva Grøvdal, Hanne Kjølmoen Klee, Jhia Moa, Melina Nymo, Freeke Hofma, Hannah Rekdal, Åsne Nord Seriekamper: Laget har deltatt i serien og spilt kamper mot ÅIF 1, 2 og 3, Langfjorden og Måndalen. Turneringer: De har deltatt på Bend It cup på Åndalsnes, Faaberg-Turneringen, Diadora Cup og Småtrollturneringen (vi stilte med to lag på alle turneringene). interesse og gitt god oppslutning rundt laget - både i turneringer og seriekamper. Sesongen avsluttet vi på Mama Rosa med pizza og brus. Utdeling av diplomer og positive tilbakemeldinger. Gutter 11 år (G11, 7-er): Trenere: Kim Hugo Nyheim og Kjetil Sæther. Oppkvinner: Silje Anette Nyheim og Lisbet Børset Dahle. Spillere: 2000: Oddne Frisvoll Grøtta, Trym Falster Hoel, Sindre Markus Kipperberg, Kristian Vik, Job den Dikken, Jonas Frøyshov og Stein Olav Dahle. 2001: Sander Nybo, Erlend Hatlen Bale, Christian André Sundt Hansen, Oskar Flatlandsmo, Øyvind C. Sæther, Emil Mattias Nyheim, Jørgen Slettaløkken, Bawan Hussaini, Edvin Da Silva Sæther (2002) og Thomas N. Nyheim (2002) Seriespill: Oppsummering av sesongen: Vi stilte med ett 5 er lag inneværende sesong. Spillergruppen har vært forholdsvis stor; og mange av jentene driver også med annen idrett. Rullerte på nye og gamle spillere uavhengig av fødselsår! Jentene har vokst med oppgavene og har hatt en veldig bra sesong. Jentene har vist stor treningsiver og oppmøte på treningene har vært ekstremt godt. Noen av jentene f har også fått spille kamper med J11. Det sosiale miljøet i denne spillergruppen må karakteriseres som svært bra. Godt humør og mye latter har preget denne jentegjengen! Foreldre og foresatte har vist G 11 har i år stilt med to lag i serien. Isfjorden 1: Samtidig som det er kjekt å få kjempe mot "nabolaga" i egen kommune, har det vært veldig spennende for guttene å få møte nye lag fra Molde. Og ikke minst å få delta på så mange turneringer, der høgdepunktet var å få bade på Jorekstadbadet etter endt Fåberg-cup! Isfjorden 2 har bestått av spillere født i Guttene skulle egentlig spille lokal serie i G10, men p.g.a. få påmeldte lag i denne serien (kun ÅIF og MIL) ble det besluttet å melde guttene på i G11. De fikk dermed spille seriekamper mot flere lag fra Rauma og Molde. Kampene har vært lagt til tirsdager. De har gjennomført sesongen med gode resultater, men lagene fra Molde/Rival ble for sterke for oss. Side 14

15 Turneringer: Januar: Frei-cup. 16.april: Turnering på Lesja 28. mai: Bend-it cup Åndalsnes august: Fåberg-turnering. 10.september: Diadora-cup Måndalen 23.oktober: Småtrollturnering i Isfjorden Oppsummering av sesongen: Guttene på Isfjorden 2 er en sammensveiset gjeng som alle har stor interesse for fotball. De samarbeider godt sammen og alle viser gode holdninger på fotballbanen. Foreldrene er ivrige supportere på sidelinja og det har aldri vært problem å finne nok sjåfører til bortekampene/turneringene. Dessverre har Isfjorden 1 bare hatt 7 spillere i "stallen", og derfor vært helt avhengig av innbyttere utenfra i hver kamp. Men guttene har hatt det kjekt i lag på hver kamp, ingen har skadet seg mer enn det isspray, plaster og saft har reparert. Etter siste turneringa, ble det skikkelig sesongavslutning på Mama Rosa i lag med Isfjorden 2, med pizza, brus og diplomutdeling. En stor takk fra laget til trenerne for oppmuntring, humør, pågangsmot og stor trenerinnsats gjennom hele sesongen! Gutter 9 år (G09, 5-er): Trener: Kim Hugo Nyheim Oppmenn: Jan Einar Willa og Jan Møllerhaug Spillere: Isfjorden 1: Adrian Mittet, Aleksander Vik, Anders Werner Hoem, Edvin Sæther, Isak Søvik Grøtta, Kristian Myklebostad, Marcus Røeggen, Thomas Nyheim, Vetle Møllerhaug. Isfjorden 2: Simen Brandsæter, Jonas Frisvold, Hans Peter Grüner, Lasse Frisvold, Asgeir Heggem Steinan, Markus Elias Røset, David Willa og Ronald Dutra Paiva (vårsesongen). Seriekamper: Serien har vært organisert med turneringsspill i stedet for rene seriekamper. Lagene i kommunen har møttes i turneringer i Måndalen, i Hjelvika og på Åndalsnes. Denne gruppa har vært inndelt i to lag under disse turneringene. Lagoppsettet har variert gjennom hele sesongen. Turneringer: G09 har deltatt på Bendit Cup, Måndalscupen, Fåbergturneringen og Småtrollturneringen. Resultatene har variert mye, men det har blitt mange seirer gjennom sesongen. Oppsummering av sesongen: Isfjorden 1: Sesongen har vært bra for laget, med ukentlige treninger. Innsatsen, oppmøte, fremgang og resultat har vært jevnt over bra. Trener har allikevel vært nødt til å jobbe med disiplin i tillegg til det fotballtekniske. Når det gjelder keeper, så må vi fra neste sesong ha faste keepere og gi dem spesiell oppfølging og trening. Takk til alle som har stilt opp for laget denne sesongen, og spesielt til Trener Kim Hugo! Isfjorden 2: Laget har fungert godt. Spillerne har hatt ukentlige treninger sammen med Isfjorden 1. Både oppmøte og innsats har vært bra både på treninger og kamper, og laget har hatt en jevn positiv utvikling gjennom hele sesongen. Av naturlige årsaker har treneren kun fulgt Isfjorden 1 på seriekamper og turneringer. Det har vært ønskelig for enkelte spillere/foresatte på IIL 2 at treneren deltok på noen av kampene deres, men det er forståelse for at treneren ikke kan være på to steder samtidig. Side 15

16 Vartdal, Benjamin Velde, Mathias Remen Torp, Sander Ytterli, Martin Aak Kavli, Herman Hagen. Oppmann har hatt hovedansvaret for laget under seriekamper og turneringer i samarbeid med forelder Ann-Mari Heggem. Ann-Mari har også stilt opp som hovedansvarlig for laget på seriekamper og i turneringer ved oppmannens fravær og takkes for innsatsen. Under kamper har spillerne rullert slik at alle har fått mest mulig lik spilletid. IIL 2 har hatt fire keepere som har rullert jevnt. Det er viktig at det fra neste sesong av gis spesiell oppfølging og trening til keeperne, da dette kan virke motiverende for å ta på seg denne oppgaven fast, samt at ferdighetsnivået kan heves. Sesongavslutningen ble i år på Mama Rosa, hvor alle guttene på både Isfjorden 1 og 2 koste seg med pizza og brus, og fikk utdelt diplomer og premier. Stor takk rettes til alle som har stilt opp for laget denne sesongen! Gutter 8 år (G08, 5-er): Trenere: Ingar Skotvoll og Joachim Horn Torp. Oppmann/-kvinne: Kamilla Grøvdal og Jannike Endrerud Spillere: Arne Frisvoll Grøtta, Ivar Frisvoll Grøtta, Birk Grøvdal, Haakon Hansen, Syver Kvam, Jackie Melbø, Sjur Merlid, Kristian Dahle Nybo, Leon Nymo, Sander Skotvoll, Emil Sæter, Elias H. Sæther, Emil Unhjem, Lars Andreas Vartdal, Sondre Normann Seriespill/turneringer: Bendit Cup, Måndalscupen (Diadora cup) og Småtrollturneringen. I cupene har gutta fått prøve seg mot litt andre lag, som Fiksdal/Rekdal, Vestnes Varfjell og Lesja. Vi har deltatt med tre lag i alle cupene, og lagene har vært forskjellig inndelt fra cup til cup. Laget har spilt seriekamper mot ÅIF 1, ÅIF 2 og Langfjorden. Vi har deltatt med to lag som har spilt ca 12 kamper hver. Vi byttet litt på lagene mellom vår- og høstsesongen. Keeperplassen har blitt rullert mellom de som har hatt lyst til å stå i mål. Under kampene har det blitt servert kaffe, kaker og annen drikke, et populært tiltak. Oppsummering av sesongen: Vi har trent en gang i uka i Isfjordshallen fra mars/april til midten av mai, deretter to ganger i uka på Isfjorden stadion ut september. Deretter trente vi litt i Isfjordshallen fram mot Småtrollturneringen. Vi har under treningene og i sesongen 2011 lagt vekt på: Disiplin. Basisferdigheter og viktigheten av å lære seg dette. Jobbet for å få opp engasjement, innsats og vilje til å stå på hos alle. Få hele spillergruppen til å være en sammensveiset gjeng og ha en positiv tone overfor hverandre. Treningsoppmøtet har vært bra, gjennomsnittlig ca på trening. Det er mange spillere med stor innsatsvilje og gode ferdigheter. Men det er fortsatt en del spillere det må jobbes med for å få opp engasjement og treningsvilje. Side 16

17 Resultatmessig vil jeg grovt anslå at guttene har fått oppleve ca. 60/10/30- fordeling mellom seirer, uavgjort og tap. Sesongen ble avsluttet i Furulia med pizza, saft, kaker, bordspill (fotball), utdeling av diplomer og et gavekort for god innsats til alle spillerne. Gutter 7 år (G07, 5-er): Trenere: Stein Hatlen, Sissel Kamsvåg og Tom Erik Heimen Oppkvinne: Grethe Brude Spillere: Karl Bernhard Slettaøyen, Preben Heggem Steinan, Magnus Sæther Jordal, Jonas Brandsæther, Marcus Grøvdal, Jonas Hatlen, Jonathan Kamsvåg Heimen, Håkon Marius Melbø Reppen, Sigmund Haltvik Sletta, Jacob Hanset Willa, Iver Heinåli, Trym Andreas Flatlandsmo, Erle Aandal, Sunniva Rognerud, Dina Iselin Ytterli Alfei, Emil Melbø og Webjørn Hagen Melbø. Seriespill/turneringer: Har i år deltatt i seriespill, nytt av året for de minste ungene. Har stilt med 2 lag, de har spilt 8 kamper hver i løpet av sesongen. Vi har møtt ÅIF 1 og 2, MIL, LFK og Innfjorden. Oppsummering av sesongen: Guttene har hatt ei fin utvikling fra de startet å trene i vår, og frem til oktober. Har blitt mye kamp i år, og det har gått ut over treninger, da kamp og trening kom på samme dag. Alle ungene er født i oktober avslutter vi sesongen med hjemmelaget pizza og brus i Furulia. Ungene får tildelt diplom for deltagelse i seriespill, innrammet lagsbilde og gavekort fra Intersport. Takk til foreldrene som stilte med kjempegode kaker til kakesalget, og som gjør at vi kan gi ungene en påskjønnelse etter endt sesong. Gutter 6 år (G06, 5-er): Trener: Bjørn Nord Oppkvinne: Silje Anette Nyheim Spillere: Elise Heinåli, Sæbjørn Ragnarsson, Odin Brenden Nielsen, Fredrik Aleksander Nyheim, Lina Marie Sletten, Sebastian Sunde-Tjelle, Thea Unhjem, Gabriel Rødset, Henrik Nord, Simon Vollan Kvam, Emma Beck Erlandsen, Tobias Rekdal Sandnes og Marie Vestgård. Seriespill: Deltok ikke i seriespill. Startet opp med treninger før Småtrollturneringen. Turneringer: Småtrollturneringen. Oppsummering av sesongen: Laget begynte med treninger på høstparten. Det var en ivrig gjeng som trente i Isfjordshallen en gang i uka. Det var en nervøs og spent gjeng som skulle kampdebutere i Småtrollturneringen, men man må si at det var svært morsomt å se de yngste spillerne i Isfjorden IL vise like stor entusiasme som de andre lagene. Kanskje så vi glimt av framtidas helter? Side 17

18 ÅRSMELDING 2011 FRA SKIGRUPPA Organisasjon Rolf H. Bjerkeli leder (frem til sommeren 2011 Jan Møllerhaug overtok) Edvin Sæther regnskap Åshild Åsgård Nord sekretær (frem til sommeren 2011 Håvard Rognerud overtok) Langrennsutvalg Bjørn Aandal Heidi Skaug Jan P. Valde Alpinutvalg Lars R Morstøl leder John Oshaug Terje Bjerkeli I tillegg har følgende personer fått innkalling til en del av møtene: Skikretsens leder Aud T. Dahle og Alf K. Grøvdal som representant for allidretten. Aktivitet Viser til rapporten fra utvalgene. Økonomi Skigruppas økonomi er god. Basar og salg av julekalendere gir bra utbytte. Anlegg Skigruppa preparer skiløypene I Furulia, på Stormyra og opp mot Kavliheian. Disse løypene er veldig populære, folk fra hele kommunen bruker dem. Det var en stabil snøvinter, og slalåmbakken i Furulia var i god stand det meste av vinteren. Til sammen ble det 49 driftsdager for vinteren Arrangement Skigruppa arrangerte også i år turrennet Isfjorden Rundt, søndag Det var fine forhold og god stemning på skytebana. Sluttord Vi benytter anledningen til å takke alle dem som har gjort en stor innsats for skigruppa. Referat: Åshild Åsgård Nord Årsmelding for langrennsgruppa sesongen 2011 Det var en fin sesong med stabile snøforhold. Sju lysløyperenn (Telenorkarusell) ble gjennomført i lyslypa og veldig mye trening ble gjennomført med hodelykt på Stormyra. Nina har tatt seg av trenerarbeidet fra IILs side, men det har vært et samarbeid med ÅIF hva gjelder innetreningene. Det har vært ca en ukentlig fellestrening frem til sesongen startet. Dette har både vært løping, rulleski og styrketrening i hallen. Live Aandal, Olivia Ragna Rypdal og Magnor Rypdal har representert IIL på kretsrenn. Olivia deltok også på hovedlandsrennet som gikk av stabelen i Granåsen. Hun plasserte seg ca midt på resultatlisten. Hun deltok også på Møre og Romsdal skikrets sitt 2.-lag på ungdomsstafetten som gikk under VM i Holmenkollen. På seniorsiden, gjorde som vanlig Magnor mange gode løp, med ny topplassering i birkebeinerrennet og deltagelse og fin plassering i Vasaloppet som høydepunkt.nina fikk også topplassering i sin klasse i Birkebeinerrennet, samt at hun var raskeste dame både i Isfjorden Rundt og Skardilten. Det ble flere merker til IIL i Birkebeinerrennet. Klubbmesterskapet ble arrangert på Stormyra i april. Nina og Magnor ble klubbmestere i klassisk normaldistanse mens Live (Aandal) og Amund (Valde) ble klubbmestre i sprint fristil. Side 18

19 Det var en usedvanlig tidlig sesongåpning på Stormyra denne vinteren og skiføret var stabilt godt gjennom hele sesongen. Dette førte til mye folk på ski i Isfjorden. Tusen takk til alle som har bidratt med økonomiske bidrag og til alle flinke løypekjørerene! ÅRSMELDING 2011 FRA HANDBALLGRUPPA Håndballstyret 2011/2012: Gruppeleder: May Kamsvåg Kasserer: Inger Johanne Fedje Sportslig leder: Ivan Erlandsen Sekretær: Inger Johanne Fedje Styremedlem: Astrid Farkvam Økonomiutvalg: Jan Tore Flovikholm Håndballen har også i år hatt en sesong med stor aktivitet. I år har vi hatt 6 lag påmeldt i serien og vi har også fortsatt mange med på minihåndball. Lagene som har deltatt er: Jenter 10 år, Gutter 10 år, Jenter 11 år, Jenter 14 år, Jenter 16 år og Damer 4.div Trenere Klubben har følgende trenere denne sesongen: Stian Sæther, Emilie Myklebostad, Julie Oshaug(mini) William Lysgård(gutter 10) Emma Julie Jensen(jenter 10) Marita Dahle/Kristin Dahle(J11) Tor Erling Vik(J14 og J 16) Ivan Erlandsen (D 4 div og J 16.) Jim Cato Lysgård(J 16 og D 4.div) Dommere Klubben har hatt følgende dommere denne sesongen: Jan Kavli, Viktoria Runde, Pernille Myklebostad Økonomi Økonomien i gruppa er god. Vi har fortsatt en del sponsoravtaler gjeldende. I tillegg har vi Ullmax som hovedsponsor og dette hjelper godt på økonomien. Vi har hatt varetelling dette året også:2 ganger på KIWI, og en gang på COOP og Bunnpris Isfjorden. Dette er penger som kommer godt med i løpet av sesongen. Det er foreldre/spillere som stiller opp på dette og oppmøte er godt. Nytt av året er at det er slutt på Norges Håndballforbund sitt lotteri og da har vi planer om ett lotteri til våren. I tillegg mottar vi sponsorpenger fra hovedstyret sin hovedsponsor, Sparebanken Møre. Vi takker alle så mye for støtten. Ullmax Ullmax har nå flyttet sitt utsalg fra Hjellegjerdebygget til samme hus/inngang som Beate frisør. Dette for å komme mer sentralt og i håp om å øke salget. Det er blitt slik med Ullmax at salget er gått veldig mye ned, så det er under vurdering om en skal legge ned hele Ullmax. Men de har fortsatt oppe hver torsdag , og vi håper fortsatt at riktig mange finner veien til Ullmax sitt utslag. Styret i Ullmax: Sølvi W. Grøvdal-leder Arna Haga-kasserer Kjell Magne Hagen-styremedlem Vi har hatt 2 stk. på trenerkurs i høst og har planer om ytterlige kurs, både for trenere og dommere. Gruppa har hatt styremøter Side 19

20 IIL-AVISA * Nr. 65 * Februar 2009 en gang i mnd.og annen hver mnd.har oppmenn deltatt. Ellers er denne sesongen preget av mange endringer/flytting av kamper. Nytt av året er at for jenter 14 år og oppover, er sesongen delt i serieperiode 1(fram til jul) og serieperiode 2 (etter jul). Disse lagene melder seg på i nivåer, alt etter hvor mye de vil satse. Vårt jenter 14 års lag er påmeldt i nivå 1 og spiller dermed i 1.div.etter jul. Jenter 16 år er påmeldt i nivå 2 og spiller 2.div. Dette er første sesongen med denne formen for seriespill, og mye av hensikten er å hindre alt for mange kamper på hver enkelt spiller og at flere slutter i ung alder. Jeg vil til slutt takke trenere, oppmenn og foreldre som stiller opp på våre arrangement, og kjører til kamper. Uten dere hadde det ikke vært mulig å drive med håndball. Vil takke alle som møter opp på våre kamper og heier fram våre lag, det varmer og gir en stor moralsk støtte og kjempe stemning i hallen. Fortsett med det. Vil også ønske alle spillere lykke til videre i sesongen og håper riktig mange vil spille håndball videre framover. May Kamsvåg Mini: Årets minihåndballag har vært en gjeng med engasjerte og flinke unger. De har trent en dag i uken og deltatt på 3 turneringer som har vært i Skåla og på Vestnes. De har gjort det veldig bra i kampene på turneringene, guttene har blant annet vunnet ALLE sine kamper med god margin og jentene også har vunnet mange kamper. Trener for guttelaget har vært Stian Sæther og for jentelaget Emilie Myklebostad og Julie Oshaug. Oppkvinne for begge lag har vært Sissel Kamsvåg. Det har vært totalt 9 gutter og 6 jenter som har vært med i årets sesong og disse er: Elias Sæther, Preben Heggem Steinan, Håkon Melbø Reppen, Jonathan Kamsvåg Heimen, Erlend Høgset, Emil Grøvdal Sæther, Sjur Merlid, Jakob Willa, Marcus Grøvdal, Melissa Sæther, Erle Aandal, Mathea Kavli Ree, Dina Iselin Ytterli Alfei, Anna Henriksen og Mia Elise Remen Næss. Jenter 10 år: Jenter 10 spiller i år sin første sesong i vanlig serie, resultatene har variert litt med både seiere og tap. Laget består av jenter født i både 2001, 2002 og Vi trener en gang i uka og er en flott gjeng med jenter som syns det er stas å spille på «stor» bane og reise på bortekamper slik de større jentene gjør. Det er en morsom gjeng å følge, vi ser masse talenter og gleder oss til fortsettelsen. Trener er Emma Julie Jensen og oppmann er Vivian Kamsvåg. Side 20

21 IIL-AVISA * Nr. 65 * Februar 2009 Disse jentene har vært med og spilt denne sesongen: Thea Hanset, Jovie Ann Nerland, Elise Hatlen Bale, Åsne Nord, Oline Kavli Ree, Hannah Kamsvåg Rekdal, Anette Melbø, Ingvild Hatlen, Caylee Grøvdal Novik, Melina Jonette Nymo, Annabell Sandnes Gutter 10 år: Trener: William Lysgård Oppmann: Ann Mari Heggem Spillere: Asgeir H. Steinan, Kristian E. Myklebostad, Simen A Brandseter, Thomas Nyheim, David H. Willa, Erlend H Bale, Øyvind Sæther, Emil Nyheim, Oskar Flatlandsmo, Christian Andre Sundt Hansen. G10 har spilt i serie sammen med lagene: Elnesvågen, Molde, Åndalsnes, Vestnes/Varfjell, Elnesvågen 2, Kr.sund/Averøy, Kr.sund 2 og Kr.sund 3. De spiller i Trønderenergi-serien. Laget består av ivrige 9- og 10-åringer. De spiller sine kamper på stor bane for første gang, så resultatene er variert med både stor seiere og tap. De har hatt 2 arrangement denne sesongen i Isfjordshallen hvor foreldre har trådd til på dugnad. Foreldrene har også tatt initiativ til sosialt samvær f.eks. tur til Burger King. Disse guttene er ivrige og dyktige så vi håper de fortsetter med håndball fremover. De har det veldig kjekt sammen og synes håndball er GØY Jenter 11 år: Laget består av 11 jenter født i 2000, fire kommer fra Nordsida. Det er de samme spillerne som var med på 10-årslaget i fjor, så de begynner å kjenne hverandre godt. Det er en fantastisk fin gjeng, stabilt treningsoppmøte og med stor foreldreoppslutning. I år møter de lagene Vestnes/Varfjell, Kristiansund, Kristiansund-Averøy, Midsund, Skåla, Molde 1 og 2 og Rival. Side 21

22 IIL-AVISA * Nr. 65 * Februar 2009 Laget består av følgende spillere: Guro Dahle, June Herje, Thea Hatlen, Isabel Flovikholm, Natalie Iselin Sletten, Elisabeth Einang, Vilde Møllerhaug, Mia Merlid, Emilia Helle Sæther, Live Mittet Grøtta og Ingeborg Dahle Nybo. Trenere er Marita Monsås Dahle og Kristin Dahle. Oppmann: Anne Grete Mittet Grøtta Jenter 14 år: Jentene i denne gruppen har spilt sammen i flere år nå, og de er en kjempefin gjeng med god treningsmoral og godt humør! I år er det litt nytt for jentene i denne aldersgruppen. Serien deres er delt i to. Det er innledende kamper før jul og etter jul blir de slått sammen med Sunnmøre og delt i første og andre divisjon utfra resultatene før jul. Før jul spilt jentene i serie med Elnesvågen, Molde, Molde2, Rival, Åndalsnes, Træff og Kristiansund, de gjorde det så godt at de kvalifiserte seg til spill i første divisjon! Nå etter jul skal de møte Molde, Træff, Rival, Aksla 2, Mauseidvåg/Solevåg, Blindheim og Spjelkavik. Vi går spennende tider i møte! Laget har bestått av følgende spillere denne sesongen: Heidi D. Iversen, Ane Aandal, Cecilie Runde, Sofie Lynghaug, Anne Stagnes, Ida Charlotte Skredderhaug, Alette Ytterli, Lene Dahle, Tiril Høgset, Thale Hoel, Melissa Engås, Marie Tokle Havstein, Synne Nord, Julie Roald Eide, Therese Flovikholm. Trener har vært Tor Erling Vik, og oppmann Bente Alfarnes. Jenter 16 år: J 16 består i år av disse spillerne: Live Marie Trippestad, Jasmin Arstim, Julie Oshaug, Pernille Myklebostad, Emilie Myklebostad, Marte Yue Indrebø, Chawan Hussaini, Victoria Runde, Kristina Teige Setnes, Ingvill Aasheim, Ina Prestegård, Julie Hanset, Martine Brevik, Anna Søvik(slutta til jul) Vi har hatt 2 treninger i uka, stort sett sammen med damelaget og det har fungert Side 22

www.isfjordenil.no Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013

www.isfjordenil.no Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013 www.isfjordenil.no Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013 Frå åpningen av skøytebanen i Furulia 29. desember 2012 Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Mandag 4. mars 2013 kl.

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 Dugnadsgjengen på toppen på "Nesaksla rett opp" Fra venstre: Henry Hatlen, Rune Haga, Ørger Thokle, Wenche Jacobsen,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

SkiTour Molde Jaktstart

SkiTour Molde Jaktstart Skaret 0.04.206 Felles 6 år 0,5 km Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 06:23 Ida Synstnes Hole Åndalsnes IF - Ski 2 03:55 Felles 7 år 0,5 km DNS Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 3 Fullførte: 0 Påmeldte:

Detaljer

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Fotballsesongen 2015 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Foreldremøte April 2013

Foreldremøte April 2013 Foreldremøte April 2013 10. April 2013 emblemg04@gmail.com Agenda 1. Sammenslåing - hensikt og utfordringer 2. Trenere og oppmenn 3. Treninger og spillerutvikling 4. FairPlay - på trening og kamp 5. Sesongaktiviteter

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

TEKST INNHOLDSLISTE 3. FØR AVSPARK: Vanvik Rissa 4 FAKTA & INFO 5 SPILLERSTALL VANVIK IL 6 SPILLERSTATISTIKK 7

TEKST INNHOLDSLISTE 3. FØR AVSPARK: Vanvik Rissa 4 FAKTA & INFO 5 SPILLERSTALL VANVIK IL 6 SPILLERSTATISTIKK 7 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 FØR AVSPARK: Vanvik Rissa 4 FAKTA & INFO 5 SPILLERSTALL VANVIK IL 6 SPILLERSTATISTIKK 7 DAGENS SPILLERPROFIL: Stian Solstad 10 11 KLUBBINFO 12 13 Vanvik G14 vant alt på Bergstad

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug G 8 år 1 km fri Elias Haugstad Kverneland Ski 257 07:11,0 Vetle Idland Gjesdal IL 253 05:18,0 Torbjørn Koksvik Figgjo IL 254 05:14,0 Jakob Brun Rekeland Bjerkreim IL 256 04:32,0 Adrian Ueland Gjesdal IL

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende. Den gode sirkel

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende. Den gode sirkel SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak

Detaljer

Midsundleikane 2014 Resultatliste

Midsundleikane 2014 Resultatliste G-0 00 m Midsundleikane 0 Resultatliste 0.06.0 Vind: +, 6 Edvard Roppen (0) Dimna IL, 06 Even Singdahlsen Johnsen (0 Ålesund FIK 5, G-0 60 m Vind: -0,5 06 Even Singdahlsen Johnsen (0 Ålesund FIK 0,5 G-0

Detaljer

Kan Grovfjord true Medkila?

Kan Grovfjord true Medkila? Kan Grovfjord true Medkila? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 25.09.2012 Grovfjord har ikke vunnet over Medkila siden siste kamp i 2009 da Richard Normann (scorer her) og Thomas Haugland gjorde hver sin

Detaljer

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Fremmøtte: Thor, Mona, Kjell Erik, Håvard, Jørn Harald, Bård og Elisabeth 1. Referatet fra forrige styremøte: godkjent. 2. Økonomi: - Avtalen

Detaljer

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) Møtedato: 10. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 21 deltakere foreldre Ikke avtalt Innhold I. Status så langt I 2010... 2 II. Kampansvar

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Arild Vårvik ønsket velkommen. Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Sak 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Grovfjord reiste seg. 4.divisjon avd. Hålogaland. Grovfjord - Landsås 1-1 (1-1) Sletta gress - ennå ujevn. Dommer: Reidar Grønbeck, Kvæfjord IL

Grovfjord reiste seg. 4.divisjon avd. Hålogaland. Grovfjord - Landsås 1-1 (1-1) Sletta gress - ennå ujevn. Dommer: Reidar Grønbeck, Kvæfjord IL Grovfjord reiste seg Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 23.05.2015 Jonas gjorde sitt tredje mål (ikke i denne situasjonen) for sesongen da han ga hjemmelaget ledelsen mot Landsås (1-1) i ettermiddag. 4.divisjon

Detaljer

Grovfjord IL. Iflg. dommerrapporten ble også Fredrik Siem gitt to gule, men ikke rødt kort på banen av dommeren.

Grovfjord IL. Iflg. dommerrapporten ble også Fredrik Siem gitt to gule, men ikke rødt kort på banen av dommeren. Endelig poeng Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 17.05.2016 Tøft oppgjør mot Kabelvåg i går for Viktor Framvik og grovfjordgutta. Men ett poeng fulgte med i bagasjen hjem etter 2-2 i Lofoten. 4.divisjon

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

NBK Jenter 89/90/91 sesongen 2006. Laget

NBK Jenter 89/90/91 sesongen 2006. Laget NBK Jenter 89/90/91 sesongen 2006 Laget Glade jenter etter å ha slått Hordabø 2-0 Vi startet sesongen med 23 spillere på trening i begynnelsen av januar og avsluttet med 20 stk i midten av oktober. Vi

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder)

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder) Da er det klart for nok èn Bringhelg med mange spennende oppgjør. IK Grane Arendal Håndball ønsker dere alle velkommen til 4. runde i denne landsomfattende serien spesielt dommerne og våre gjestende lag

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

Overbevisende av hjemmelaget

Overbevisende av hjemmelaget Overbevisende av hjemmelaget Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 20.08.2015 Selv om Runar Normann har kontroll på Jonas her var det Grovfjord som var klart best i lokaloppgjøret på Sletta i går kveld. 4.divisjon

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

file://c:\documents and Settings\thorbjørn\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\...

file://c:\documents and Settings\thorbjørn\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\... Page 1 of 5 Klubbmesterskap Fristil Arrangør Sel IL Ski Sted Tolstadåsen Vanlig renn Dato 31032011 Plas Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter/gutter født 2007-2008 LEIRFLATEN Eilev Magnus SEL IL Mangler EIDE

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA Styret i fotballgruppa Leder: Leder aldersbestemte: Trenerkoordinator: Sekretær: Kenneth Bergstad Geir Atle Røen Torgeir Kvendset Knut Haugen Innledning Fotballgruppa

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning Årsmelding 2013 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Knut Nytun Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Ikke besatt Styremedlem: Ola Holen Styremedlem: Tor Egil Selsjord Varamedlem: Are Bakkhag Møter

Detaljer

Ull/Kisa Fotball. Evaluering 2013

Ull/Kisa Fotball. Evaluering 2013 Ull/Kisa Fotball Evaluering Ull/Kisa Fotball Spørreskjema sendt ut til alle lagledere og trenere i Ull/Kisa Fotball (ca stk) innkomne svar per / Totalinntrykk 8 Det sportslige tilbudet Det organisatoriske

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Håndballstyret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem arrangement Styremedlem oppstartsansvarlig Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: I tillegg til styret: Dommerkontakt:

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer