Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.isfjordenil.no Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007"

Transkript

1 Nr. 62 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2007 Foto: Åndalsnes Avis Gulljenta Karoline Bjerkeli Grøvdal Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 27. februar 2007 kl i Furulia

2 Bli medlem i Isfjorden idrettslag! Isfjorden IL er et lag med stor og allsidig aktivitet som fotball, håndball, friidrett, ski, orientering og trim m.m. Skal vi kunne oppretthold denne aktiviteten også i framtida til glede for bygdas unge og eldre trenger vi din støtte. Antall betalende medlemmer danner grunnlaget for hvor stor offentlig støtte vi får. Dersom du ikke allerede er medlem oppfordres du derfor til å bli medlem i Isfjorden IL. Kontonr Kontingentsatser: Voksne kr 100,- Barn kr 50,- Familie kr 250,- Hovedstyret i Isfjorden IL 2006 Leder: Jan Peter Valde Nestleder: Edvin Torgeir Sæther Sekretær: Nils Birger Mittet Medlem: Karen Novik Medlem. Beate Grøvdal Medlem: Knut Hoem Medlem: Odd Tokle Sæbø Leder i skigruppa: Rolf H Bjerkeli Leder i fotballgruppa: Jack Morstøl Leder i orientering/friidrett/trim: Ole Johan Sæther Leder i handballgruppa: Kari Runde Leder i allidretten: Åshild Åsgård Leder for Ullmax: Sølvi Westrum Grøvdal ÅRSMØTE i Isfjorden Idrettslag Tirsdag 27. februar 2007 kl i Furulia. SAKLISTE: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling og sakliste 3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle lagets årsmelding, herunder alle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle lagets regnskap, herunder alle grupperegnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent Vedta budjett. 9. Behandle organisasjonsplan. 10. Valg av medlemmer til grupper (2 år) Hovedstyre (2 år) 2 revisorer. Representanter til ting og møter. Side nr. 2

3 NYE ÆRESMEDLEMMER I ISFJORDEN IL Etter årsmøtet i Isfjorden IL den ble denne pressemeldingen sendt ut: På årsmøtet i Isfjorden IL ble langrennsløper Håvard Bjerkeli og telemarkkjører Kjetil Søvik og telemarkkjører Børge Søvik utnevnt til æresmedlemmer i Isfjorden IL. Utnevnelsen er begrunnet med deres store idrettslige prestasjoner på høgt nasjonalt og internasjonalt nivå i tilegg til at de har vært og er gode ambassadører for Isfjorden IL Både Børge og Kjetil har flere seire i Norgescup, World cup og NM i telemark å vise til. Kjetil har bronsemedalje i VM og Børge har VM-sølv. Børge kjemper fortsatt om sammenlagtseieren i årets World cup og Kjetil har overtatt som landslagstrener i telemark. Håvard har prestert på høgt nivå både nasjonalt og internasjonalt nivå i langrenn. Han har oppnådd topp resultater helt siden 12-åralderen. Han er Norsk mester i sprint, har VM-sølv i sprint og han har flere verdenscupseire å vise til. Han er dessuten Isfjorden idrettslags eneste deltaker i de olympiske leker. Disse tre idrettsutøverne har i hele sin idrettslige karriere vært medlemmer av Isfjorden IL. De har i tillegg til sine idrettslige prestasjoner vært gode ambassadører for Isfjorden IL, de har profilert idrettslaget på en utmerket måte og de har vært gode forbilder og inspiratorer for idrettslagets unge medlemmer. Håvard og Kjetil spretter kaka under prisutdelinga I Isfjorden IL sin 89-årige historie har disse personene blitt utnevnt til æresmedlemmer: Olav Kavli (1958), Karl Hatlen (1968), Reidar Nybo (1975), Oddmund Unhjem (1982) Odd Kavli (1982) Julius Slørdal (1992), Eilert Kavli (1992), Egil Erlandsen (1992), Ivar Skotvoll (1992), Knut Hoem (2001) Håvard Bjerkeli 2006, Kjetil Søvik (2006), Børge Søvik (2006. Side nr. 3

4 Referat frå årsmøtet i Isfjorden I.L Kl i Klubbhuset Ledar i IIL Knut Hoem ønska velkommen 1. Godkjenning av medlemmar med stemmerett Desse 24 medlemmane med stemmerett møtte: Viktor Tokle, Svein Grøvdal, Heidi Remen Holm, Dag Unhjem, Berta Bjerkeli, Edvin Torgeir Sæther, Lars Rikard Morstøl, Bjørn Nord, Beate Elin Grøvdal, Liv Eli Kringstad, Anne Beate B Ytterli, Oddmund Unhjem, Ingar Sølsnes, Odd Leif Morstøl, Tor Sannes, Ivar E Skotvoll, Kjetil Sæther, Henry Jostein Hatlen, Tommy Unhjem, Knut Hoem, Rolf H Bjerkeli, Aud Toril Dahle, Kurt Brevik, Jan P Valde. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste Annonse i Åndalsnes Avis IIL avisa har vore tilgjengeleg på nettet i ca ei veke. Innkalling og sakliste godkjent 3. Valg av møteledar, møtesekretær og to representantar til å underskrive protokollen Enstemmig valg av Møteledar: Rolf Herman Bjerkeli Møteledar ved behandling av innkomne saker: Edvin Torgeir Sæther Møtesekretær: Jan P. Valde To medlemmar til å skrive under møteprotokollen: Bjørn Nord, Lars Rikard Morstøl 4. Lagets årsmelding og gruppeårsmeldingane 4.1. Hovudstyret Arbeidsgruppene er fordelt i samsvar med hovudstyrevedtak, sak betalende medlemmer i laget pr 28.feb 2006 Årsmeldinga frå hovudstyret vart enstemmig godkjent Fotballgruppa Utdanning: Både Henrik Sannes og Matias Sannes deltok på rekruttdommarkurs. Henrik er nemnt i årsmeldinga, medan Matias er falle ut (tilføyes). Antidoping Norge hadde foredrag for IIL, fotballgruppa stod for arrangementet. Tor Sandnes er medlem i dommarkomiteen i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. Trolltindcup (side 15; 2. avsnitt): Veblungsnes skal være Veblungsnes/ÅIF (samarbeidslag). Kommentar frå årsmøtet om at spelarovergangar skulle være med, men dei er framleis ikkje med. Sekretær bemerka at dette ikkje står i årsmøtereferatet frå Med merknadane over vart årsmelding frå fotballgruppa enstemmig godkjent Skigruppa Ein del gode plasseringar i langrenn og telemark. Olav Lien og Gunn Bjerkeli Unhjem er ikkje blitt med over deltakarar i Birken. Med merknadane over vart årsmelding frå skigruppa enstemmig godkjent Handball Jenter 15 og Born 10 år manglar! Hovudstyret får fullmakt til godkjenner dei to del-meldingane seinare. Tre nye dommarar må leggas til: Borgny Moldsvor, Silje Brevik og Tove Marie Langnes. Med merknadane over vart årsmelding frå handballgruppa enstemmig godkjent Allidretten Årsmelding frå allidretten vart enstemmig godkjent Orientering / Friidrett / Trim (OFTgruppa) Kommentar frå årsmøtet: Aktiviteten til trim har kollidert med fotball, dette kan være årsak til dårleg deltaking. Det er ønske om å ta opp igjen opplegget med å trekke ut namn på trimboksane og ta dette med i årsmeldinga. Antall besøkande på trimboksane bør også med i årsmeldinga. Løparane frå IIL som deltok på Åndalsnesløpet burde vore med i Side nr. 4

5 årsmeldinga. Deltakarar i Birken på sykkel burde også vore med i årsmeldinga. Kommentar frå årsmøtet om at turrenn og mosjonssløp m.m. ofte lever sitt eige liv og at dei som melder seg på ordnar dette sjølv. Dermed kan det bli vanskelig for dei respektive gruppene å fange opp denne aktiviteten. Deltakarar i turrenn og mosjonsløp bør rapportere inn til gruppene når dei deltek på renn/løp. Med merknadane over vart årsmelding frå OFT-gruppa enstemmig godkjent. Årsmeldingane vart til slutt tatt opp til samla godkjenning: Vedtak: Med dei ulike merknadane vart årsmeldingane for IIL enstemmig godkjent. 5. Regnskap Formannen meddelte at alle regnskapa er revidert og godkjent av revisorane. Eit samla rekneskap viser eit totalt overskot i laget på litt over ,- Kommentar frå årsmøtet: Revisorane bør legge fram revisjonsberetning. Det høyrer med i regnskapet. Ullmax er lagets forretningsdrift. Orienteringsgruppa hadde eige regnskap fram til mai. Då vart regnskapet overført til OFT-gruppa. Fotball: Hovudinntekt frå småtroll stortroll turneringa. Handball: Handball fekk ikkje overført overskot frå Ullmax i (fekk ,- i januar2006). Ski: Kommentar frå årsmøtet. Arrangementa kostar. Før var Isfjorden Rundt ei god inntektskjelde for skigruppa. Brukar lite på trening/instruksjon. Allidretten: God økonomi, har difor redusert treningsavgifta inneverande år. Treningssenteret: Fleire grupper gjekk inn med kapital når IIL overtok treningssenteret, Dette står i regnskapet til treningssenteret som lån. Med merknadane over var regnskapet med alle grupperegnskapa enstemmig godkjent. 6. Innkomne forslag: Nye æresmedlemmar i IIL Rolf Herman var inhabil og forlet årsmøtet når denne saka vart behandla. Edvin Sæther overtok som ordstyrar. Det var kome forslag frå medlem i IIL Henry Jostein Hatlen om at Håvard Bjerkeli, Kjetil Søvik, og Børge Søvik blir utnemnt til æresmedlemmar i IIL ut frå sine idrettslige prestasjonar i tillegg til at dei er gode ambassadørar for IIL. Vedtak: Årsmøtet beslutta enstemmig å utnemne Håvard, Børge og Kjetil til æresmedlemmar i IIL. Applaus! Formannen fekk i oppgåve å meddele dette til kandidatane. 7. Fastsette medlemskontingent 2007 Hovudstyret sitt forslag var å behalde medlemskontingenten som no. Det var ein kort diskusjon om deltakarar i aktivitet krev medlemsskap. Dette bør gruppene sjekke med kretskontora i dei ulike idrettane. Enstemmig vedtak: Kontingenten blir uendra: Barn kr 50,- Vaksne kr 100,- Familie kr 250,- 8. Budsjett 8.1. Hovudstyret Budsjett utan avskrivingar: inntekter: ,- utgifter: ,- overskot: ,- Alpinanlegget er ikkje satt opp med noko beløp i budsjettet. Alpin/telemark etterlyser meir struktur på anleggsida slik at dei som driv aktivitet har anlegg klart. Alpinanlegget bør inn på budsjettet slik at det er midlar til å drive anlegget når det er nok snø. Årsmøtet foreslår å plusse på ,- i budsjettet på posten skitrekk. Sum utgifter blir då ,- og overskotet ,- Med merknadane over vart budsjettet til hovudstyret enstemmig godkjent. Samtidig vedtok årsmøtet enstemmig at Furulia skal gjerast driftsklar. (Furulia treng to nye driftsledarar som må kursas med tanke på drift av anlegget) 8.2. Skigruppa Inntekter: ,- utgifter ,- Balanse Side nr. 5

6 Hovudinntektskjelde: Skibasar, utdeling av telefonkatalogar, julekalendrar, LAMmidlar. De må plussast på kr ,- til trening/instruksjon i forhold tilframlagt budsjettforslag. Med merknadane over vart budsjettet til skigruppa enstemmig godkjent Fotballgruppa Inntekter: ,- utgifter ,- Balanse Vedtak: budsjettet godkjent 8.4. OFT-gruppa Budsjett ikkje lagt fram 9. Organisasjonsplan for Isfjorden IL Utfordringa for Isfjorden IL er å få mest mulig samordna aktivitet. Ansvarsfølelsen er viktig. Viktig å tenke gjennom organisasjonsstrukturen. Ledar, nestledar og sekretær blir satt på organisasjonskartet som del av arbeidsutvalget (AU). Kort diskusjon om organiseringa av Allidretten. Den er ikkje slik den opprinneleg skulle være ved at ein frå kvar av dei andre gruppene skulle være med i allidretten. Organisasjonplana er ikkje til hinder for at Allidretten kan organiserast annleis slik at den er meir i tråd med idrettsforbundet. Vedtak: Det framlagte forslag frå hovudstyret til organisasjonsplan for IIL enstemmig vedtatt. 10. Valg Det kom fram forslag frå valgkomiteen om å utsette valget i to veker for å få meir tid til å få på plass eit godt ledarteam i IIL. Det vart bemerka at alt for liten prosent av medlemmane møter på årsmøte. Kva kan vi gjere for at fleire skal møte på årsmøtet? Enstemmig vedtak: Valg på nye styrer blir halde på nytt møte innan utgangen av mars. Hovudstyret kallar inn til eit slikt valgmøte. Valg av representantar til idrettsrådet: Enstemmig valg på Knut Hoem og Jan Peter Valde til møtet i Rauma idrettsråd den 14. mars Underskriding av protokollen: Lars Rikard Morstøl Bjørn Nord Referat frå årsmøtet del 2 i Isfjorden IL Kl i Klubbhuset Ledar i IIL Knut Hoem ønska velkommen 1. Godkjenning av medlemmar med stemmerett Desse 16 medlemmane med stemmerett møtte: Henry Jostein Hatlen, Ole Johan Sæther, Egil Erlandsen, Oddmund Unhjem, Johan Slettvåg Hoel, Berta Bjerkeli, Liv Eli Kringstad, Ivar E. Skotvoll, Ingar Sølsnes, Edvin Torgeir Sæther, Jim Cato Lysgård, Arnstein Salthammer Eide, Knut Hoem, Aud Toril Dahle, Bjørn Nord, Jan P Valde. 2. Valg av møteledar Enstemmig valg av møteledar: Edvin Torgeir Sæther 3. Valg Følgjande vart enstemmig valgt inn i dei ulike gruppene: Fotballgruppa Ledar: Jack Morstøl (ikkje på valg) Sportslig ledar:liv Kringstad (ikkje på valg) Kasserar : Anne Beate Brevik (ikke p v) Styremedlem: Roy Ramskeid (ikkje på valg) Økonomiutvalg i fotball: Marit Scheide (ikkje på valg) Janny Flydahl (ikkje på valg) Sigfrid Bjerkeli (ikkje på valg) Monika Gjertsen (ikkje på valg) Skigruppa Ledar: Rolf H. Bjerkeli (2 år) Sekretær: Wenche Kavli (ikkje på valg) Regnskap: Henry Jostein Hatlen (2 år) Representant Allidrett: Allidretten oppnemner repr. sjølv Langrennsutvalg Ledar: Dag Unhjem (ny 2 år) Medlem: Vebjørn Bale (ny 2 år) Medlem: Viktor Tokle (ny 2 år) Medlem: Jan P Valde (ikke p v) Side nr. 6

7 Alpint/Telemark: Ledar: Lars Rikard Morstøl (2 år) Medlem: Jim Cato Lysgård (ny 2 år) Medlem: Ingar Skotvoll (2 år) Medlem: Terje Bjerkeli (ny 2 år) Hopp: Ingen valgt Skigruppa kompletterer ved behov og melder eventuelle endringar til hovudstyret Friidrett, orientering, merke og trim Ledar: Ingen valgt Medlem: Bobby Belowsky (ikkje på valg) Medlem: Berta Bjerkeli (2 år) Medlem: Ole Johan Sæther (ny 2 år) Medlem: Andy Kays (ikkje på valg) Medlem: Gunder Ølstadløkken (Ikkje p v) Merkeansvarlig: Oddmund Unhjem Handball Ledar: Ingen valgt Medlem: Kurt Brevik (ikkje på valg) Sekretær: Elin Brandsæther (ny 2 år) Sportslig ledar: Kari Runde (ikkje på valg) Medlem: Wenche Helmersen (ikkje p v) Medlem (kiosk) Ann Elin Torvik (ikkje p v) Økonomiutvalg i handball: Medlem: Gunn Svendsvik (ny 1 år) Medlem: Ann Kristin Stavem (ny 2 år) Handballgruppa konstituerer seg sjølv og melder resultatet til hovudstyret Allidretten. Medlem: Åshild Åsgård Nord (ikkje p v) Medlem: Oddrun Einang (ikkje på valg) Medlem: Kjetil Sæther (ikkje på valg) Medlem: Terje Bjerkeli (ikkje på valg) Medlem: Anne Grete Grøtta (ny 2 år) Medlem: Jonny Hansen (ny 2 år) Allidretten konstituerer seg sjølv og melder resultatet til hovudstyret Valkomité for idrettslaget med hovudansvaret for valet neste år Hovudstyret foreslår Heidi Skaug, Bjørn Aandal og Aud Dahle. Dei har alle sagt seg villig. Desse vart enstemmig valgt: Ledar: Heidi Skaug Medlem: Bjørn Aandal Medlem: Aud Toril Dahle Hovudstyret Val av ledar: Valgkomiteen la fram forslag på Jan P Valde som ledar i IIL for eit år. Jan P Valde vart valgt inn i skigruppa (langrennsgruppa) for to år i fjor. Førutsetninga for å stille som ledarkandidat er at årsmøtet og skigruppa er innforstått med at hans innsats i skigruppa fell vekk dersom han blir valg til ledar i laget. Årsmøtet gav enstemmig samtykke i dette. Enstemmig vedtak: Ledar: Jan P Valde (ny 1 år) Nestledar: Edvin Torgeir Sæther (ny 2 år) Sekretær: Nils Birger Mittet (ny 2 år) Medlem: Karen Novik (ikkje på valg) Medlem. Beate Grøvdal (ikkje på valg) Medlem: Odd Tokle Sæbø (ikkje på valg) Medlem: Knut Hoem (ny 1 år) Revisorer: Bente Friisvoll (ny 2 år) Årsmøtet i samarbeid med Bente Friisvoll skaffar ein revisor til. Underskriving av protokollen: Lars Rikard Morstøl Bjørn Nord ÅRSMELDING 2006 FRÅ HOVUDSTYRET Organisasjon Arbeidsutvalget har i 2006 bestått av: Ledar: Jan Peter Valde Nestledar: Edvin Torgeir Sæther Sekretær: Nils Birger Mittet Styremedlem: Beate Grøvdal Styremedlem: Odd Tokle Sæbø Styremedlem: Knut Hoem Styremedlem: Karen Novik Administrasjon Det har vore 6 møter i Hovudstyret og eit møte i Arbeidsutvalget. I tillegg har ledar, nestledar og sekretær hatt eit arbeidsmøte. Dei viktigaste sakene som er behandla i hovudstyret i løpet av året er: Plan for idrett og fysisk aktivitet - høringsuttale Innkjøp av nye belter til trakkemaskina Side nr. 7

8 Retningslinjer for kjøring til arrangement Fordeling av innkomne midlar Søknad om LAM midlar I tillegg har det vore jobba aktivt med tanke på å få til nytt skianlegg på vestsida av Steinberget og Stormyraområdet. Medlemstal Pr var det 571 betalande medlemmar i Isfjorden I L. Meldemstalet har gåt ned dei siste par åra. Dette kan skuldast at vi ikkje har klart å profilere laget overfor potensielle støttemedlemmar. Denne IIL-avisa blir derfor trykt opp og delt ut til alle husstandane i Isfjorden saman med giro for innbetaling av kontingent. Medlemstalet fordelte seg slik: 187 barn/unge til og med 19 år. (98 jenter og 89 gutar) og 384 vaksne (149 kvinner og 235 menn). Det er først og fremst talet på barn og unge som har gått ned (Medlemstalet i 2004 var slik: 149 jenter og 188 gutar, 133 kvinner og 239 menn). Representasjon Rolf Herman Bjerkeli er Isfjorden IL sin representant i Rauma Idrettsrådet som ha også er ledar av. I tillegg har IIL har vore representert på desse møta: Åpent møte om trafikktryggleik arrangert av ÅIF. Åpent temamøte om spesialklubbar i Rauma i regi av Rauma idrettsråd. Møteplassen i regi av Møre og Romsdal Idrettskrets. Årsmøtet i Rauma idrettsråd. Årsmøtet i Isfjordshallen. Støtte frå næringslivet. IIL ved hovudstyret har i tillegg til offentlege midlar fått kroner frå Gjensidige Normøre og Romsdal til innkjøp av nye belter til trakkemaskina. Vi har fått kroner får Sparebanken Møre. I tillegg har vi fått tre førstehjelpskoffertar og to førstehjelpsryggsekkar frå Vitusapotek Åndalsnes. Vitusapoteket har også gitt tilbod om førstehjelpskurs. I tillegg til støtte til gruppene har vi også fått støtte til å kunne trykke opp årets IIL-Avis (sjå sponsorsidene i avisa). IIL takkar for all støtte vi får frå næringslivet. Furulia I haust vart det rydda i bakkane. Ein ivrig dugnadsgjeng har sett alpinanlegget i god stand. På grunn av liten hoppinteresse dei siste åra har ikkje hoppbakkane vore halde i like god stand. Dette gjeld særleg den største hoppbakken. Dei minste hoppbakkane vart rydda i haust. Vi har fått ny driftsledar for skitrekket. Viktor har tatt på seg den oppgåva og i skrivande stund har anlegget alt fått ein god del besøk. Takk til alle ivrige som har gjort dette mogleg. Treningssenteret Bruken av Treningssenteret har gått kraftig ned siste året. Berre 28 personar har trena og betalt treningsavgift i Dette har gitt eit underskot i regnskapet på ca 9000 kroner. Økonomi. Økonomien i hovudstyret er brukbar. Gjelda vart betalt ned med kroner slik at gjelda pr var på At speleautomatane kjem heilt vekk frå 1. juli bekymrar, men vi håper at myndigheitene held det dei lovar og gir oss kompensasjon for tapte inntekter. I følgje samla rekneskap for heile laget betalte vi i 2006 om lag ,- koner i MVA. Dette er langt meir enn det vi har fått i offentleg støtte. At dugnadsarbeidet på denne måten blir skattlagt er feil og vi håpar idrettstinget til våren maktar å overbevise regjering og storting om ein viss momskompenasjon. Nye Æresmedlemmar: På Årsmøtet i 2006 vart Håvard Bjerkeli, Kjetil Søvik og Børge Søvik utnemnt til nye æresmedlemmar i Isfjorden IL. Bakgrunnen var deira store idrettslege prestasjonar. (sjå eige referat i avisa). Medaljer og diplom til dei nye æresmedlemmane vart delt ut samtidig med premieutdelinga for allidretten i Samfunnssalen den 24. april. Side nr. 8

9 Sluttord Mange gjer ein stor innsats for å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet i Isfjorden. Dugnadsånda lever i aller høgste grad. Enkelte av dei tradisjonsrike arrangementa trekker mykje folk. Småtroll-Stortrollturneringa er eit godt eksempel på det. Isfjorden Rundt har tatt seg litt opp saman med Mini Isfjorden Rundt. Isfjordsrennet hadde over 150 deltakarar. Også Vengedalsrennet vart ein suksess sjølv om været ikkje var det aller beste. At vi har profilar som Håvard, Kjetil, Børge og Karoline i laget inspirere. Håpet er at vi med nytt skianlegg skal kunne utnytte Bjerkeliog Søvik-effekten fullt ut. Takk til alle ildsjeler som på fritida har vore med å lagt til rette for idrett og fysisk aktivitet i Isfjorden i 2006! Jan Peter Valde Ledar i Isfjorden IL ÅRSMELDING 2006 FRA FOTBALLGRUPPA 1. Organisasjon Tillitsvalgte for 2006: Styret: Gruppeleder Jack Morstøl Sportslig leder Liv Eli Kringstad Kasserer Anne Beate B. Ytterli Utdanningskontakt Roy Ramskeid Dommerkontakt Tor Sannes Økonomiutvalg Sigfrid Bjerkeli Oppmenn J 10 Unni Johnsen J 10 Astrid Farkvam G 10 Gunn Berit Hatlen G 10 Jan Karsten Einang J 12 Anne Høyseth J 12 Kristel Magerøy J 12 Roy Ramskeid G 12 Jim Cato Lysgård G 12 Inge Håvard Unhjem / Ingar Sølsnes J 14 Kjell Ove Bjerkeli J 14 Liv Eli Kringstad Senior Jan Arve Antonsen (Langfjorden FK) Senior konsulent Ivar Skotvoll Spillere Vi har hatt 130 aktive spillere, 20 herrer, 37 gutter og 63 jenter 2. Administrasjon Det har blitt avviklet mange arbeidsmøte i løpet av året. Lagvise foreldremøte etter behov. Planleggingsmøter i forbindelse med Små- og StorTroll-turneringen. 3. Sonesamlinger Følgende spillere har vært innkalt til sonesamlinger: J 14 Marte L Sigerset, Maria Flydahl, Katrine Olsen, Jannike S Brevik, Silje Karin Grøtta, Sareeya Insungnoen, Åshild Tokle 4. Dommere Rune Johnsen 3 div. kamper og 1 div. linje Tor Sannes 3 div. kamper Henrik Sannes Rekruttdommer Matias Sannes Rekruttdommer I tillegg har vi et bra utvalg med klubbdommere. Tor Sannes er medlem i dommerutvalget i kretsen. 5. Trenere Følgende har fungert som trenere på de forskjellige lagene: J 10 Johan Høgset og Dag Kåre Mjelva G 10 Tommy Unhjem, Hugo Nybo og Paul Solåt J 1 Modolf Holm, Andy Kays og Bjørn Helge Ytterli G 12 Roger Melbø og Ingar Skotvoll J 14 Kjell Ove Bjerkeli Senior Kim Hugo Nyheim (IIL) og Per Egil Eide (LFK) 6. Overgang Følgende spiller har meldt overgang til annen klubb Til Åndalsnes IF Henrik Sannes, Mikael Bue Jordbræk, Chris Engaas, Mads Brevik, Silje Svensvik, Thea M L Heen Side nr. 9

10 Til Veblungsnes FK Linn J Jonassen H, Daniel Emami, Daniel A Grøvdal Novik, Jack-Andre Morstøl, Sigurd Singelstad, Johan L Gjerdset, Torkil Høgset, Kristian Belovsky, Patrick DaSilva Sæther Følgende spillere har meldt overgang til Isfjorden IL Markus Hop, Tom Andres Brevik, Dani Erlandsen og Johan Høgset (ÅIF), Jone Ree (Rosseland BK), Marius Enstad Trana (Vestnes/Varfjell IL), Alex Trosky (FC Lübars, Tyskland) og Tim Butler (Australia) 7. Ferdighetsmerke Rødt Tøymerke: Fredrik Nybo, Lars Odin Iversen, Alette Ytterli, Håvard Heen Brovold, Eirik Iversen, Simen Oshaug, Eirik Leander Kipperberg, Sofie Nybo, Thale Falster Hoel. Blått Tøymerke: Fredrik Nybo, Lars Odin Iversen, Alette Ytterli, Håvard Heen Brovold, Eirik Iversen, Simen Oshaug, Eirik Leander Kipperberg, Sofie Nybo, Thale Falster Hoel. Blått ferdighetsmerke: Sindre Ramskeid, Helle Falster Hoel, Serina Ramskeid, Daniel L Gjerdset, Eirik L Kipperberg, Lars Odin Iversen, Fredrik Nybo, Håvard Heen Brovold, Emilie Ytterli, Aud Irene Bredeli, Eline Søvik, Sander Bale, Keanu dewit, Odin Falck, Elias G Novik, Erlend Einang, Eirik Iversen, Eirik A Hagen, Jørgen Wæraas, Simen Grøvdal. Rødt ferdighetsmerke: Ola Brevik, William Lysgård Bronse ferdighetsmerke: Martin Melbø, Robin Sølsnes, Simen T Unhjem, Sindre B Ramskeid og Markus Erlandsen. 8. Utdanning Klubbdommerkurs med følgende nye klubbdommere: Andy Kays, Magnus K Tokle, Martin Melbø, Vegard D Unhjem, Robin Sølsnes, Jannike S Brevik, Anne- Cathrine G Johnsen, Maria Flydahl, Marte L Sigerset, Helle Falster Hoel og Serina Ramskeid. Rune Johnsen har deltatt på dommersamling, vår og dommerutredningsmøte. Keepertrening i hallen før jul, 4 økter på tvers av lagene. 9. Økonomi De regnskapsmessige driftsresultatene for 2006 er tilfredstillende. De viktigste inntektskildene våre er Småtroll/Stortrollturneringa, Rauma Rock (festivalcamp.) og sponsorene våre, samt påskelotteriet. 10. Utstyr Vi har i år investert i ett nytt sett med mål, samt nye trenings- og matchballer. 11. Småtroll/Stortroll Den 20. turneringen ble gjennomført helga oktober. Det var påmeldt 58 lag m/ca 500 utøvere fra hele kommunen, som til sammen spilte 110 kamper. Finaleresultat J14 MIL/VIL/IIL 1 - ÅIF 2-0, pga manglende påmelding i G14 (kun to påmeldte lag) gikk de ut. Pokaler til vinnere, 2.pl og 3.pl, Jubileums T-skjorte til alle deltagere og dommere. I forbindelse med klubbdommerkurset fikk de ferske dommerne debutert under veiledning av erfarne dommere. Blomster og stor takk til Ivar Skotvoll for all hjelp i forbindelse med turneringen og ellers i sesongen. Foreldre stilte velvillig opp på alle de forskjellige vaktene. Ellers var jubileumsarrangement meget vellykket. Det ble spilt en meget morsom fotballkamp mellom ÅIF Isfjorden med utøverne som deltok i første turneringen for 20 år siden- Seier 3-2 til arrangørklubben Isfjorden IL. 12. Avslutning Det har vært stor aktivitet på Isfjorden Stadion. I år hadde vi hele 12 lag fordelt på 1 herrelag, 7 jente- og 4 guttelag. I tillegg aktiviserer allidretten ivrige jenter og gutter i alderen 6-8 år. Pga av få gutter og jenter i alderen år kunne vi ikke stille lag i G 14 og G/J 16, men vi hadde hele to lag i J14. Side nr. 10

11 Seniorfotball, sammen med Langfjorden FK stilte vi lag i 5.div, positivt med lag på seniornivå igjen, men : vi trenger flere som kan hjelpe til når det er A-lagskamper på hjemmebane. I år måtte styret selv ta kiosken og Ivar Skotvoll måtte for det meste organisere både billettsalg, speakertjeneste, bane og garderobe. En stor takk til alle spillere, støtteapparat, foreldre og publikum i For styret i IIL Fotballgruppa Jack Morstøl Liv Eli Kringstad Anne Beate B Ytterli Roy Ramskeid Kampstatistikk totalt i fotballgruppa pr Kamper Navn Kamper i år totalt Kavli Jan 425 Sannes Cato 425 Nybo Odd 401 Kavli Jan Birger 359 Bredeli Jan 356 Venge John H 351 Eriksen Svein 343 Høgset Johan Sæter Einar 328 Nord Geir 314 Frøyset Olav 307 Herje Aksel 304 Østigård Geir Inge 287 Tokle Lars Idar 259 Sæther Kjetil Nord Bjørn 245 Dahle Ole S 240 Hagen Kjell Magne 240 Dahle Torstein Grøvdal David 229 Brudeseth Bjørn 225 Riksfjord Asbjørn 210 Helgetun Halvor 207 Rakvåg Atle 207 Meyer Arvid 202 Tokle Lyder 200 Flydahl Odd Erling 192 Mittet Sindre Flydahl Oddbjørn 188 Helland Frank 184 Aandahl Bjørn L 182 Heen Torbjørn 180 Ytterli Ivar Olav 178 Unhjem Øyvind 174 Navn Kamper i år Kamper totalt Kavli Einar 170 Kavli Odd 170 Unhjem Johan 170 Dahle Frank 168 Ellingseter Rune 159 Heen Roar 159 Unhjem Tommy 144 Hatlen Ingard 140 Straume Ole 134 Tokle Olav Magnus 130 Nybo Willy 123 Skotvoll Ingar 123 Torp Joachim Horn 122 Lysgård Eiliv 115 Bjerkeli Kjell Ove 106 Grøvdal Leif Birger 106 Morstøl Torbjørn 106 Helland Nils 104 Johnsen Rune 104 Tjelle Sverre 102 Sannes Tor 2 71 Nyheim Kim Hugo Tokle Børge 5 23 Erlandsen Dani 5 22 Sæther Knut Leo Hop Markus Lien Mats Sannes Matias Brevik Tom Andres Morstøl Svein Tokle Odd Sæbø 9 13 Trana Marius Ree Jone 4 4 Side nr. 11

12 Årsberetning fra lagene Fotball J16- Vi har ikke lag her ennå men det kommer, en aktuell spiller som gikk over til Åndalsnes IF J14 Vi har i år deltatt med to 7er lag, Kjell Ove Bjerkeli har vært trener for begge lagene og Liv Eli Kringstad har vært oppmann. Jentene har spilt i Nordea serien. De har deltatt på Faaberg-Turneringen, Trolltinncup og Små- og Stortroll turneringen. På Fåberg kom Isfjorden 1 til A-sluttspillet og ble nr 8, Isfjorden 2 gikk til B-sluttspillet og endte til sist som nr 13 av totalt 16 lag. I Stortrollturneringen ble Isfjorden1 nr 3 og Isfjorden 2 nr 4. Trening to ganger i uka ute og en gang inne frem til jul. Kjell Ove takket for seg etter Stortroll, Rune Johnsen har trent laget frem til jul. De eldste jentene har nå gått over til ÅIF, da vi ikke har nok spillere til J16 i En minnerik sesongavslutning i Furulia med pizza og brus. Isfjorden 1 Laget har bestått av Rikke Grøvdal, Guro Ringen, Karina Vognild, Marthe G Bjerkeli, Silje Karin Grøtta, Åshild F Stavem, Marte L Sigerset, Charlotte Linderud og Katrine Olsen Isfjorden 2 Laget har bestått av Jannike Brevik, Maria J Flydahl, Marina H Erlandsen, Frida Furmyr, Anne-Cathrine G Johnsen, Sareeya Insungnoen, Emilie Sitanggang, Ingrid G Rødskar og Åshild D Tokle J14 7er avd 3 NORDEA-serien Lag S V U T Mål Poeng 1. Langfjorden Åndalsnes Veblungsnes MIL/VIL/Innfj Isfjorden Skåla Isfjorden J12 Mange jenter i denne aldersgruppen, hele tre lag som har spilt 7er fotball. Isfjorden Rovers har hatt Modolf Holm som trener og Roy Ramskeid som oppmann Isfjorden United har hatt Bjørn Helge Ytterli som trener og Kristel Magerøy som oppmann. Isfjorden City har hatt Andrew Kays som trener og Anne Høyseth som oppmann. Lagene har deltatt på de obligatoriske turneringen, Faaberg-Turneringen, Trolltinn-cup og Småtrollturneringen. I tillegg deltok United og City på M åndalscup i juni. Ivrige jenter som har trent en til to ganger i uken ute og en gang i uken inne. Sesongavslutning med pizza og brus med mer, dessuten ble det noen turer i bassenget på Fåberg. Isfjorden Rovers bestod av Marielle S Holm, Helle F Hoel, Serina Ramskeid, Martine Ringen, Lone R Grøvdal, Heidi K Kipperberg, Ida M N Oshaug, Anja Morstøl, Silje A H Skotvoll, Ida Katrin Slettaøyen og Julie Grøvdal. Isfjorden United bestod av Vibecke Hjelvik, Emilie Ytterli, Eline Søvik, Kine Flydahl, Silje Morstøl, Live Aandal, Pernille Myklebostad, Emilie A Myklebostad, Mia Slettaøyen og Renate Torvik. Isfjorden City bestod av Julia Kays, Maren Bjerkeli, Marita Dithlevsen, Tiril Holm, Ida Aak Kavli, Kine M Kittelsen, Victoria Runde, Aud Irene Bredeli og Helene Johansen. J10 Treningen startet opp i Isfjordshallen med en økt i uka. Når våren kom og gresset ble grønt fortsatte vi på stadion. Treningsoppmøtet har vært veldig bra gjennom hele sesongen. En ivrig og lærevillig gjeng med jenter som hadde det gøy både på trening og kamper. Motto: Tap og vinn med samme sinn. Vi har spilt dobbel serie mot Vågstranda, Åndalsnes 1 og Åndalsnes 2. Årets høydepunkt var i år Faaberg- Turneringen den august. Med 3 Side nr. 12

13 seiere, 1 uavgjort og 1 tap var vi kjempefornøyde. Topp helg med sosialt samvær, kamper og ikke minst turer i svømmebassengene. Videre deltok vi i Trolltinn-cup oppe på Setnesmoa. Sesongen ble avslutta med Småtroll-turneringen i Isfjordshallen. Takk til foreldre, besteforeldre etc. for støtte gjennom sesongen. Trener Johan Høgset og Dag Kåre Mjelva Oppmenn Unni Johnsen og Astrid Farkvam Stagnes To 5er lag Isfjorden Celtic og Rangers bestod av: Sofie Johnsen Lynghaug, Cecilie Runde, Anne Stagnes, Melissa Engås, Tiril Høgset, Sofie Nybo, Alette Ytterli, Anne Sofie Brenden, Ida Charlotte Skredderhaug, Thale Falster Hoel, Emma Oline Unhjem og Ragnhild Grytten Johnsen. Johan og Dag Kåre, Unni G16 Ikke nok spillere til lag i denne gruppen. Aktuelle spiller gikk over til Åndalsnes IF som hadde samarbeidslag med Veblungsnes FK G14 Ikke nok spillere til eget lag. Guttene i denne gruppen gikk over til Veblungsnes FK som hadde samarbeidslag med Åndalsnes IF G12 To 7er lag. Isfjorden 1 ble trent av Roger Melbø med Inge H Unhjem og Ingar Sølsnes som oppmenn Isfjorden 2 ble trent av Ingar Skotvoll og med Jim Cato Lysgård som oppmann. Lagene har trente sammen 1-2 ganger i uka. Deltakelse på Måndalscup, Faaberg- Turneringen, TrollTinn-cup og Småtrollturneringen. I perioder har det vært trangt om plassen på stadion, ved trening og mangel på mål. En fin gjeng, Avslutning med pizza etc i Furulia. Fellestur til Aker Stadion på tippeligacamp. Fåberg og vår egen Småtroll-Stortroll som årets høydepunkt. Isfjorden 1: Steinar Sæther, Robin Sølsnes, Marius Ytterli, Vegard Unhjem, Martin Melbø, Nopparat Insungnoen, Nicolas Salamonsen og Hans Erik Hamre Isfjorden 2: Haakon Brandsæter, Eirik Skotvoll, Bred D Tokle, Henning K Tokle, Patrick Hareide, Ola Brevik, Lattiphan Melbø, Daniel Gjerdset, William Lysgård og Nikolas E Myklebostad. G10 To 5er lag. Lagene har trent sammen og delt utstyr. Fornøyd med baneforholdene, selv om bygninger og noe av utstyret begynner å bli nedslitt. Lagene har deltatt på Måndalscupen, Faaberg-Turneringen, Trolltinn-cup og Småtrollturneringen. I tillegg har de vært på tippeligakamp på Aker Stadion. Sesongen ble avsluttet med storarrangement i ungdomssalen, samfunnshuset. Utøvere, foreldre, besteforeldre og medhjelpere hygget seg sammen, det var fin underholdning, deilig servering og en absolutt vellykket sesongavslutning. Alle spillerne har hatt en fin utvikling i løpet av sesongen. Isfjorden 2 er trent av Tommy Unhjem med Jan Karsten Einang som oppmann. Isfjorden 2 er trent av Hugo Nybo og Paul Solåt med Gunn Berit Hatlen som oppmann. Lagene bestod av Isfjorden 1: Simen Unhjem, Sindre Ramskeid, Erlend Einang, Simen Grøvdal, Vegard Melbø, Eirik A Hagen, Markus Erlandsen, Jørgen Wæraas, Ole Jakob Tokle Havstein og Øyvind Vik. Isfjorden 2: Håvard Brovold Heen, Lars Odin Iversen, Eirik L Kipperberg, Odin Falck, Fredrik Nybo, Sander Bale Hatlen, Keanu DeWit og Elias Chr. Grøvdal Novik. Side nr. 13

14 SENIORLAGET Oppsummering av sesongen 2006 Langfjorden/Isfjorden 1. Sportslig resultat 5.div Menn avd 2 Lag S V U T Mål Poeng 1. Batnfjord Rival Eidsvåg Hjelset-Kleive Langfjorden/Isfjord Øksendal Skåla Nordbyen Vår sesongen Spilt Vunnet Uavgjort Tap Mål Poeng Høst sesongen Spilt Vunnet Uavgjort Tap Mål Poeng Bortetabell Spilt Vunnet Uavgjort Tap Mål Poeng Hjemmetabell Spilt Vunnet Uavgjort Tap Mål Poeng Størstedelen av sesongen har vi ligget på andreplass i serien. Men utover høsten har nok ikke formen vært like bra som tidligere, og vi falt således til femteplass etter siste serierunde. Av negative opplevelser vi først og fremst husker, er hjemmetapet mot Eidsvåg 2 etter at vi ledet 2-0. I tillegg klarte vi kun uavgjort hjemme mot Øksendal, da de spilte store deler av andre omgang med ti spillere. Vi fikk null poeng mot Batnfjord og Eidsvåg 2, noe som er for dårlig. Spesielt i hjemmekampene mot disse burde vi hatt minst 2 poeng, kanskje Spillere I løpet av sesongen har vi brukt totalt 32 spillere. 19 av disse tilhører Isfjorden IL. Den eneste som har spilt alle 14 kampene er Knut Leo Sæther. Markus Hop, Tom Andres Brevik og Kim Hugo Nyheim har spilt 13 av 14 kamper. Årets toppskorer ble Mats Andre Lien med 8 mål på 12 kamper. Jeg vil takke alle for god innsats sesongen Likevel vil jeg spesielt nevne laget eldste spiller, Torstein Brevik. Han var sporty og stilte opp for laget i tre kamper. Ikke verst for en kar over 50! Kim Hugo Nyheim. Nr. Navn: Kamper Mål Gule kort 1 Markus Hop Anders Alfarnes Kim Hugo Nyheim Kjetil Sæther Jone Ree Marius Trana Steinar Sandnes Per Egil Eide Tor - Bjørn Øverbø 8 10 Alex Trosky Odd Tokle Sæbø Mats Lien Roger Gråberg Johan Skomsø Dani Erlandsen 3 16 Vegard Stensland 4 17 Børge Tokle 5 18 Tom Andres Brevik Svein Morstøl Torstein Brevik 3 21 Knut Leo Sæther Øyvind Hovde 8 23 Matias Sannes Tim Butler 4 25 Sindre Mittet 1 26 Johan Høgseth 1 27 Daniel Sæther 1 28 Tor Sannes 2 29 Arnt Olav Hønsvik Alf Roger Antonsen Roar Mittet 1 32 Bjørn Håvard Mittet 2 Side nr. 14

15 ÅRSMELDING 2006 FRA SKIGRUPPA Organisasjon Styret har i 2006 bestått av: Leder: Rolf H. Bjerkeli Sekretær: Wenche Kavli Regnskap: Henry Hatlen Repr Allidrett: Åshild Åsgård Nord Langrennsutvalg: Leder: Dag Unhjem Medlem: Jan P Valde Medlem: Vebjørn Bale Medlem: Victor Tokle Alpint/Telemark: Leder: Lars Rikard Morstøl Medlem: Jim Cato Lysgård Medlem: Ingar Skotvoll Medlem: Terje Bjerkeli Hopp: Ikke i drift dette året. Administrasjon Styret har hatt 6 møter i løpet av året og behandlet 32 saker. De fleste sakene har vært planlegging av ulike arrangement og organisering av dugnader i forbindelse med vedlikehold av løyper og anlegg. Langrennsutvalget har naturlig nok hatt størst ansvar i de tradisjonsrike arrangementene. Alpint /telemark har jobbet svært aktivt i samarbeid med ÅIF for å arrangere Skarvenrittet og Vengedalsrennet. Begge rennene ble en suksess, og vil bli arrangert også i 2007 som norgescup i fjelltelemark. Deler av traseen i Vengedalen ble i løpet av høsten ryddet. Arbeidet med nytt skianlegg opp mot vestsida av Steinberget og langrennsstadion går videre. Møter med grunneierne er positive, men ved utgangen av året er det ennå ikke fattet endelige beslutninger. Asfaltert helårsveien til skytebanen er på plass, og gir dermed et fint utgangspunkt for skiaktiviteter og skirenn. En eventuell tilkomstløype langs denne veien står fortsatt høyt på prioriteringslista til tippemidler (kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet). For å få midler er vi avhenging av å få til avtale med grunneierne langs traseen. Økonomi Økonomien i skigruppa er god. Vi har mange som gjør en god innsats på dette området. Skibasaren 4. november ga en god del inntekter pluss julekalendrene i desember. I tillegg har gruppa hatt inntekter fra utdeling av telefonkataloger. Skigruppa fikk i høst tildelt i LAM midler, som i hovedsak skal brukes til aktivitet for barn og unge. Årsmelding Alpin/telemark I sesongen 05/06 har vi arrangert treningsrenn på Skorgedalen i samarbeid med ÅIF hver lørdag i januar, februar og mars. Det samlet mange ivrige skiløpere i alle aldersgrupper, og vi håper at treningen vil resultere i at flere utøvere vil prøve seg i skisporten. Klubbmesterskapet ble arrangert 19. mars i Skorgedalen av IIL og ÅIF, det samlet 41 startende. Klubbmester i alpint ble Lars Rikard Morstøl og i telemark tok Dag Unhjem seieren. Vengedalsrennet begynner å bli en tradisjon på palmesøndag. Rennet i 2006 hadde for første gang status som Norgescup renn. Arrangementet gikk veldig bra, og vi fikk skryt fra deltakerne for å ha laget et godt renn med krevende og variert løype, samt god speaker og resultatservice. Kjetil Søvik fra arrangør klubben IIL ble raskeste løper ned den knallharde løypa på IIL tok flere klasseseire i rennet, se for komplett resultatliste. Lars Erik Kavli kjørte godt på fjelltelemarkrenna med klasseseier 14-15år alpint både på Skarvenrittet og Vengedalsrennet. Odd Tokle Sæbø vant klasse år alpint både på Skarvenrittet og Vengedalsrennet. Side nr. 15

16 Magnus Landre Heen kjørte inn til seier i klasse år i Vengedalsrennet og nr. 4 i Skarvenrittet. Kjetil Søvik har kjørt fjelltelemark denne sesongen med gode resultat: Alperittet nr 2, Skarvenrittet nr. 1, Vengedalsrennet nr.1, Galdhøpiggrennet nr.2, Sammenlagt Norgescup fjelltelemark nr.2. Under Veteran NM i alpint på Bjorli tok Kjetil seier i klasse i super G, han hadde andre beste tid uansett klasse, bare slått av tidligere toppalpinst Lasse Arnesen. I storslalåm fikk han andre plass. Lars Rikard Morstøl deltok også under veteran NM i klasse og fikk 8. plass i Super-G og 12. plass i Storslalåm. Børge Søvik har hatt en imponerende sesong, han har 9 første plasser og 2 andre plasser i WC noe som resulterte i sammenlagtseier i World Cup telemark. Norges Cup sammenlagt vant han også. Under NM i Hafjell ble det første plass i NM klassisk og kongepokal, samt tredje plass i storslalåm. I fjelltelemark har Børge andre plass i Skarvenrittet, nr. 6 i Vengedalsrennet, nr 3. i Galdhøpiggrennet. Sammenlagt i Norges cup fjelltelemark nr. 9. En imponerende sesong av Børge, vi gratulerer så mye! Fjelltelemark: Alperittet(NM): Kjetil nr 2 Skarvenrittet(NC): Kjetil nr 1og Børge nr 2 Vengedalslsr (NC): Kjetil nr 1 og Børge nr 6 Galdhøpiggr (NC): Kjetil nr 2 og Børge nr 3 NC-sammenlagt Fj.telem.: Kjetil nr 2 og Børge nr 9. Sist men ikke minst: Jeg ble jo norgesmester i Super-G og sølv i storslalåm under veteran-nm i alpint! Løperne fra Isfjorden Idrettslag har kjørt godt i sesongen 05/06 og vi håper på minst like god innsats for neste sesong. Lars Rikard Morstøl Leder alpin/telemark Årsmelding langrennsgruppa Isfjorden idrettslag har et lite, men aktivt langrennsmiljø. Gode snøforhold og stabilt vær ga gode treningsmuligheter i fjorårssesongen. Verd å merke seg er at antall løpere denne sesongen har blitt mindre enn tidligere. Nedenfor følger en kort omtale av de aktive løperne og rennplasseringer: Plasseringer i kretsrenn/ KM, gutter : Amund Morstøl Valde (14 år) : Plasseringer i kretsrenn/ KM, jenter : Karen Kavli Setnes, jenter 15 år: Karoline Bjerkeli Grøvdal, jenter 16 år: Aud Irene Bredeli, jenter 11år: 1-2 Som en kan se av resultatene var det stort sett Karoline og Karen som deltok på renn denne sesongen, Amund var dessverre mye syk. Karoline ble kretsmester både i fristil og sprint, deltok ikke i klassisk pga sykdom. Både Karen og Karoline vant SBM- cupen sammenlagt i sine klasser. Under Vestlandsmesterskapet i Stryn fikk Karen en 3. og 4. plass, Karoline en 1. og 2. plass. I Alta under Hovedlandsrennet fikk Karoline følgende plasseringer: Sølv (2. plass) i klassisk, 7. plass i fri og 11. plass i sprint. Karen ble nr 58 i klassisk, nr. 52 i fristil og nr. i sprint. Karen deltok også på kretsens lag under Holmennkollens Ungdomsstafett. Klubbmestere i 2006 ble Magnor Rypdal og Karoline Bjerkeli Grøvdal (begge stilarter). I seniorklassen la som kjent landslagsløperen Håvard Bjerkeli opp etter endt sesong våren 2006, etter at han har slitt med sykdom. Før det rakk han å delta i WC i Canada, China, Tyskland og Novemesto. Han deltok også på fis renn på Skrim, Sjusjøen og Gålå. Her ble beste plasseringer rundt ti / elleve. Sesongen ble avsluttet med 13.plass i NM sprint i slutten av februar. Side nr. 16

17 Laget har også en trofast gjeng som hvert år deltar på turrenn. I 2006 deltok følgende på Birkebeineren: Magnor Rypdal, Kåre Gunnar Bakke, Gunn Bjerkeli Unhjem; Olav Lien, Egil Fredriksen og Odd Egil Fredriksen. Magnor Rypdal, Egil Frederiksen og Odd Egil Frederiksen deltok også på Vasaloppet., Det ble gjennomført noen lysløyperenn. I tillegg arrangerte Isfjorden Idrettslag ved langrennsgruppa et kretsrenn/ KM i fristil og turrennet Isfjorden Rundt. Høsten 2006 har vi på dugnadsbasis fått ryddet løypetraseene på Stormyra for busker og kvister, samt at den er merket med bambusstikker for enklere å kunne kjøre løypemaskin på riktig sted. Videre er deler av Isfjorden Rundt traseen også ryddet, samt at det har vært foretatt service på løypemaskina. Barmarkstrening for jenter og gutter år kom i gang etter høstferien. Til tider har det vært opp mot 25 deltakere, derav de aller fleste jenter! Stor honnør til Nina som har trent dem mest, samt bidratt sterkt til at så mange har deltatt. Med snømangel kom denne sesongen seint i gang. Barmarkstreninga fortsatte også noen ganger etter nyttår, og de første løypene ble ikke oppkjørt før rundt 20. januar. Målsettingen er som et minimum å ha oppkjørte løyper på Stormyra i helgene og i lysløypa på hverdagene. Fra ca. 1 mars blir aktiviteten i større grad flyttet til Stormyra. Mange har etterspurt en annonsering av når/hvor det er oppkjørte løyper å finne. Vi forsøker å finne en ordning på dette med annonsering på lagets hjemmesider. I skrivende stund har vi bra med snø både i lysløypa og på Stormyra, og vi må håpe det vil vare sesongen ut. Noen utøvere har allerede vært ute og konkurrert, og de første lysløyperenn og organiserte treninger er unnagjort. IIL står som arrangør av blant annet kretsrenn 24. mars, samt at vi skal forsøke å avvikle en karusell med 3 barnearrangementer godt sponset av Telenor. Turrennet Isfjorden Rundt er terminfestet til 18. februar Leder langrenn Svein Grøvdal ( sesongen) Dag Unhjem ( sesongen) ÅRSMELDING 2006 FRA HANDBALLGRUPPA Vi har i år 2 lag med i de forskjellige seriene her i fylket. Det å få voksne trenere og oppmenn i år har ikke vært helt enkelt. Derfor har vi unge trenere i år og det har fungert veldig bra. Vi har i år måttet benytte foreldre på treninger da hallens reglement sier at minst en voksen må være til stede på hver eneste trening. Vi er helt avhengige av foreldres innsats for å kunne stille lag og gi ungene et håndball tilbud her i Isfjorden. J 12: 12 års laget er trenes av Lisa Keys og Emely Brevik. Laget har bestått av følgende spillere denne sesongen: Eline Søvik Tiril Holm Pernille Myklebostad Silje Morstøl Ida Aak Kavli Emilie Ytterli Lone Grøvdal Silje Skotvoll Selina Ramskeid Andrea Dragenes Martine Ringen Helle Falster Hoel Marielle Holm Carmen Pedersen Ida Marie Oshaug Anja Morstøl Oppmann for laget er May Kristin Brevik. Side nr. 17

18 Jentene startet treningene i høst, To treninger i uka med 1,5 time pr. gang. 12 års serien: Den første kampen de hadde var mot Elnesvågen denne kampen endte med stort tap. De har spilt mot lag som Molde, Rival Skåla,Treff, Vestnes og Åndalsnes. De har ikke pr. dags dato ikke vunnet noen kamp, men det har vært nære på, særlig i kampen mot Åndalsnes der de spilte uavgjort. Trener har gjort en kjempejobb og viljen og innsatsen til å spille håndball er der. Hun synes treningen har vært artig og det har vært en trivelig å positiv gjeng og ha på trening / kamper. De har vært flittige til å møte opp på trening. J10 år: 10 års laget som er trenes av Thove Langness og Linn Pettersen. Laget har bestått av følgende spillere denne sesongen; Sofie Johnsen Lynghaug Cecilie Runde Victoria Runde Tiril Høgset Anne Stangnes Thale Falster Hoel Markus Erlandsen Melissa Enger Engås Emilie Myklebostad Catrine Mostøl Anne Sofie Brenden Eirik Andre Hagen Sindre Ramskeid Julie Oshaug Unni Johnsen er oppmann for dette laget. 10 års arrangement: 29/10 Idrettens hus mot Molde. 19/11 i Fræna hallen, Elnesvågen 9/12 i Rauma hallen. 21/01.07 isfjordshallen. Det er mulig det blir deltagelse i Molde 10. februar og i Raumahallen i mars. Inntektsbringende tiltak som håndballgruppa har tatt på seg: Isfjordsdagen: Håndballgruppa deltok med salg av kaffe og kake og det gav oss en bra inntekt til klubben. Loddsalg: Vi er pålagt av Norges håndballforbund til å selge skrapelodd. Vi arrangerte derfor en felles loddsalgkveld for barna i hallen tirsdag 24 okt. Vi hadde en sosial kveld hvor vi med god hjelp fra foreldre serverte brus og pølse mens barna solgte lodd. Det var et vellykket arrangement hvor barna fikk solgt loddene i fellesskap. Salg av Ullmax produkter på tirsdagskvelder. Foreldre har stått i Ullmax butikken på enkelte tirsdagskvelder. Ullmax hadde et meget bra år i fjor og vi fått overført midler fra deres overskudd som har gått til dommerkurs og trenerkurs. Kakelotteri blir arrangert i februar. Følgende har deltatt på dommerkurs og bestått: Silje Svensvik Brevik Borgny Moldsvor Thove Langness Alle har fått dommerdrakter og må være tilgjengelig for klubben i 2 år. De må dømme minst 15 kamper. Rekruttering av gutter: Vi hadde kun 5 gutter som melde sin interesse for håndball i høst. Hva kan vi gjøre for å rekruttere guttene til håndball? For tiden trener 3 gutter fra Isfjorden på ÅIF. Nikolas Myrbostad, Haakon Brandsæter og William Lysgård. Håndballstyret har i år bestått av: Leder/sportslig leder: Kari Runde Kasserer: Wenche Helmersen Sekretær: Elin Brandsæter Styremedlem/kioskansvarlig: Ann Elin Torvik Økonomiutvalget. Gunn Svensvik Lisbeth Heggem Vi vil få takke foreldre, oppmenn og trenere som har stilt opp på treninger, kiosksalg, sekretariat og bortekamper. Side nr. 18

19 Vi vil tilslutt få ønske spillere lykke til videre i sesongen. Vi er avhengige av hverandre for å skape et godt miljø både på og utenfor banen. Håndball er gøy!! Elin Brandsæter, Sekretær i Håndballstyret. ÅRSMELDING 2006 FRA ALLIDRETTEN Året 2006 begynte med rundeskirenn i Furulia i samarbeid med ÅIF. Flotte snøforhold gjorde at 9 rundeskirenn kunne arrangeres. Totalt 222 unger deltok, av disse fikk 183 premie for deltakelse i 4 eller flere renn I forbindelse med Isfjorden Rundt (februar) arrangerte vi etter tradisjonen Mini Isfjorden Rundt på Tokle-markene. Nærmere 75 barn stilte til start, og det ble som vanlig en trivelig dag med diplomer, pølser og brus og det som skal til ved slike anledninger. Ved premieutdeling i april ble det delt ut plakett for deltakelse i alle aktiviteter alle sesongene. 2 hadde gjort seg fortjent til denne: Eirik Hagen og Vegard Melbø. I mai hadde vi 2 runder orientering, start ved Moabøen. Her var Oddmund Unhjem løypelegger og medarrangør. Denne våren var det også 2 tirsdager med sykling, som vanlig med skolen som startområde.kort og lang løype etter alder eller ambisjon. Omlag 70 barn deltok. Populære gavepremier ble trekt ut blant deltakerne. Før sommerferien ble det også arrangert noen fotballtreninger i allidrettens regi, inntil 30 barn deltok på disse treningene. Fram til høsten 2006 har styret vært som følgende: Åshild Åsgård Nord, leder Kjetil Sæther, nestleder Johan Slettvåg Hoel, økonomiansvarlig Vebjørn Bale, sekretær Oddrun Einang, styremedlem Terje Bjerkeli, styremedlem/materialforvalter Fra august 2006 ble nytt styre: Åshild Åsgård Nord, leder Kjetil Sæther, nestleder Solfrid Sandnes, økonomiansvarlig Anne Grete Grøtta, sekretær Jonnhy Hansen, styremedlem Oddrun Einang, materialforvalter Gruppa har en god økonomi, og har ved utgangen av 2006 en beholdning på kr 75261,65. Gruppas inntekter er basert på medlemsavgifter og diverse loddsalg i forbindelse med premieutdeling, juletrefest etc. Fra skolestart i august til høstferien hadde allidretten fotballtreninger ute, noe som var populært for både jenter og gutter. Tom Erik Erlandsen/Oddbjørn Eide hadde treneransvaret for treningene i allidrettens regi (6-8 år). Tre lag fra denne gruppen deltok på Troll-Tinn cup i august (Setnesmoa). I tillegg deltok 3 lag på innendørscup i Isfjordshallen (november) I denne perioden ble det også arrangert 2 orienteringskvelder med startsted Remmabrauta, Oddmund Unhjem var ansvarlig for disse. Ny sesong for innetreningene startet uke 41, det ble 9 uker med treninger i Isfjordshallen. Trenere har vært Bjørn Nord/Silje og Kim Hugo Nyheim for 01-kullet, Jan Møllerhaug for 00-kullet, Ulla og Kåre Tokle/Bjarte Mittet for 99-kullet og Tom Erik Erlandsen/Jonnhy Hansen for 98/97-kullet. 5. juledag arrangerte allidretten tradisjonell juletrefest for alle barnefamilier. Som vanlig var det brukbart frammøte. I skrivende stund arrangeres første runderenn, det er totalt planlagt 11 renn.. Følgende unger har i 2006 vært med på allidrettens halltreninger: Side nr. 19

20 1997-kullet: Jørgen Brevik, Håvard Heen Brovold, Erlend Einang, Marie Grøvdal, Lars Odin Iversen, Ragnhild G Johnsen, Bård Anders Kjølmoen, Jon Olav Kvalsund, Alette Ytterli, Erling Sæther Jordal kullet: Liv Agnete Aagård-Nielsen Hamre, Sander Hatlen Bale, Ludvik Bjerkeli, Julie Roald Eide, Ask W Furmyr, Herborg Hatlen, Synne Nord, Elias C Grøvdal Novik, Steffen Nymo, Magnus Vollan, Malin Ytterli, Hanne Brandli, Lea Ruth Erlandsen, Sindre Myklebostad, Marie Slettaløkken Ane Aandal, Marie Havstein kullet: Malin Doseth, Ranja Doseth, Ann Kristin Gruner, Nora Grøvdal, Elias Grøtta, Rebekka Landre Heen, Lasse Hunnes, Eirik Mareno Iversen, Jens Jordal, Marius Mittet, Ingrid Nord, Simen Oshaug, June Heggem, William Melbø, Sunniva Singelstad, Emil Sæther, Egil Ytterli Tokle, Amelia Morstøl Valde, Synne Must kullet: Live Grøtta, Ingeborg Nybo, Mia Nord, Trym Falster Hoel, Job den Dikken, Emilia Helle Sæther, Jonas Frøyshov, Elisabeth Einang, Natalie Iselin Sletten, Oddne Grøtta, Stein Olav Dahle, Kristian Vik kullet Ingvild Hatlen, Annabell Rekdal Sandnes, Even Ytterli Tokle, Caylee Desiree Grøvdal Novik, Celine Noelle Grøvdal Novik, Magnus Nord, Anette Bergsvik Melbø, Christian Andre Sundt Hansen, Oskar Flatlandsmo, Øyvind Christiansen Sæther, Emil Mattias Nyheim, Øyvind Tokle Havstein, Jørgen Slettaløkken, Oline Kavli Ree, Erlend Hatlen Bale, Elise Hatlen Bale, Kristiane Brenden Nilsen, Lone Skorgen, Karoline Skorgen, Sanne den Dikken, Maria Sølsnes, Marcus Aleksander Pedersen, Sander Nymo, Johanne Brendmo, Tuva Grøvdal, Hanne Klee Kjølmoen, Maria Klungnes. Takk for innsatsen! Åshild Åsgård Nord Leder Allidrett ÅRSRAPPORT 2006 FRA ORIENTERING / FRIIDRETT / TRIM (OFT) Styret har bestått av: Leder: Ole Johan Sæther Kasserer: Gunder Ølstadløkken Sekretær: Berta Bjerkeli Styremedlem: Andy Kays Styremedlem: Bobby Belowsky Merkeansvarlig: Oddmund Unhjem Trimgruppa har hatt ansvaret for trim, merke, friidrett og orientering. Det har vært gjennomført 3 treningsløp og klubbmesterskap i orientering. Turorientering har vært gjennomført med 35 poster fordelt på Stuguflåten, Stormyra og Isfjorden Syd. I friidrett er det gjennomført klubbmesterskap med start og mål på Travbanen. Et kombinert terrengløp og trimarrangement ble gjennomført med utgangspunkt fra Skytebanen. Arrangementet ble kalt Stormyradilten og hadde god tilslutning. Merkeprøvene ble gjennomført på tradisjonelt vis. Skimerkeprøver ble gjennomført på Stormyra på ettervinteren. Prøver til friidrettsmerke ble gjennomført på stadion både vår og høst. Trimgruppa har hatt ansvar for å legge ut turbøker på Brevikskaret, ved skytebana og på Vårseterhjellen. Det har vært stor trimaktivitet og mange har registrert seg i bøkene. På friidrettsbanen og i terrengløypa har Karoline Bjerkeli Grøvdal vunnet nesten alt. En rekke Norske og Nordiske mesterskap samt mange topplasseringer i internasjonale mesterskap er det blitt i løpet av sesongen. Karoline er tatt ut til Friidrettsforbundets Team DnBNOR Mesterskapsprosjekt for Side nr. 20

Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006

Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006 Nr. 61 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2006 Gullvinner Børge Søvik Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte tirsdag 28. februar 2006 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004

Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 VM-medaljer til Isfjorden Her har vi to glade Isfjordinger, begge med sølvmedalje frå VM forrige vinter ÅRSMØTE Isfjorden Idrettslag

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2011 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Navn Tom Horntvedt anlegg, løyper og snøproduksjon Christian Anholt - arrangement

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Arild Vårvik ønsket velkommen. Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Sak 2.

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl Side 1 Referat fra Årsmøte i Hegra IL Hegra stadion 19.03.15 kl. 19.00 Tilstede: Svein Åge Nesbø, Leif Holm, Rolf Einar Pedersen, Eva Stensholm, Odd Roar Husbyn, Odd Robert Johnsen, Brit Sivertsen, Ida

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 Dugnadsgjengen på toppen på "Nesaksla rett opp" Fra venstre: Henry Hatlen, Rune Haga, Ørger Thokle, Wenche Jacobsen,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Eidsvåg il

Protokoll fra årsmøtet i Eidsvåg il Protokoll fra årsmøtet i Eidsvåg il. 10.02.2016 Kommunestyresalen kl 19 21.30. 8 stemmeberettigede Sak 1. Godkjenning av innkalling. Innkalling enstemmig godkjent. Sak 2. Valg av ordstyrer, referent og

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG Årsmøte 2005 i Fagernes idrettslag ble avholdt på Blåbærmyra den 28. februar 2005. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 22.00 Tilstede

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl Referat fra Årsmøte i Hegra IL Hegra stadion 28.02.17 kl. 19.00 Tilstede: Rolf Einar Pedersen, Frank Ole Johansen, Kristin Verket, Monika Wennberg Lian, Gerda Vik, Janne Iren Sørmo, Monica Leinslie-Walsøe,

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Alpin og snowboardgruppa 3 juni 04 på Trolltun

Alpin og snowboardgruppa 3 juni 04 på Trolltun Årsmøte Dombås Idrettslag Alpin og snowboardgruppa 3 juni 04 på Trolltun Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og 2 som skal underskriver protokoll 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

IL Norodd Hovudlaget Årsmelding 2012

IL Norodd Hovudlaget Årsmelding 2012 IL Norodd Hovudlaget Årsmelding 2012 13. mars 2013 NM-lagene i Triatlon under Toppidrettsveka. Sølvlaget til venstre, og gullaget i midten. F.v.: Vegar Ulseth, Tron Kjønnø (delvis skjult) og Knut Visnes.

Detaljer

Arsmøte i Eidsvåg Idrettslag 24.02.2014

Arsmøte i Eidsvåg Idrettslag 24.02.2014 o Arsmøte i Eidsvåg Idrettslag 24.02. Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1900-2200 Antall stemmeberettigede tilstede: 11 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Sak 2

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer