Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.isfjordenil.no Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013"

Transkript

1 Nr. 68 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2013 Frå åpningen av skøytebanen i Furulia 29. desember 2012 Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Mandag 4. mars 2013 kl i Furulia Bli medlem i Isfjorden idrettslag! Isfjorden IL er et lag med stor og allsidig aktivitet som fotball, håndball, friidrett, ski, orientering og trim m.m. Skal vi kunne oppretthold denne aktiviteten også i framtida til glede for bygdas unge og eldre trenger vi din støtte. Antall betalende medlemmer danner grunnlaget for hvor stor offentlig støtte vi får. Dersom du ikke allerede er medlem oppfordres du derfor til å bli medlem i Isfjorden IL.

2 Kontingentsatser: Voksne kr 200,- Barn kr 100,- Familie kr 400,- Kontonr.: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Medlem: Medlem. Medlem: Leder i skigruppa: Leder i fotballgruppa: Leder i volleyballgrtuppa: Leder i handballgruppa: Leder i allidretten: Hovedstyret i Isfjorden IL 2012 Johnny Haga Knut Hoem Elin M. Kipperberg Odd Erling Hoem Sven Ramstad Jan Møllerhaug John Oshaug May Kamsvåg Alf Kristian Grøvdal Årsmøte i Isfjorden Idrettslag avholdes Mandag 4. mars 2013 kl i Furulia SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge møteleder, sekretær, samt to representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder alle gruppenes årsmeldinger 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontigent Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle Idrettslagets organisasjonsplan 10. Valg a. Valg styremedlemmer/funksjoner i henhold til liste b. To revisorer c. Representanter til ting og møter Side 2

3 3 Referat fra årsmøtet i Isfjorden IL søndag kl i klubbhuset Leder Johnny Haga ønsket velkommen. 1. Godkjenning av medlemmer med stemmerett Disse 24 medlemmene med stemmerett møtte: Rolf H. Bjerkeli, Bjørn L. Aandal, Inger Johanne Fedje, Olav Lien, Bente Frisvoll Grøtta, Jan Einar Willa, Joar Kavli, Sven Ramstad, May Kamsvåg, Inge Morstøl, Ivar E. Skotvoll, Kim Hugo Nyheim, Jan P. Valde, Une Hanekamhaug, Therese Holm, Ivan Erlandsen, Jim Cato Lysgård, Edvin Sæther, Bent Kvalsund, Jan Møllerhaug, Arna Haga, Johnny Haga, Nils B. Mittet, Knut Hoem 2. Godkjenning av innkalling og sakliste Annonsering på IIL sine nettsider fra 27. januar Annonse i Åndalsnes Avis tirsdag 14. februar og påminningsannonse i ÅA tirsdag 21. februar. Det er ingen innkomne saker utenom annonsert sakliste. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 3. Valg av møteleder, møtesekretær og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen Møteleder: Edvin Sæther enstemmig valgt Møtesekretær: Nils B. Mittet enstemmig valgt To medlemmer til å skrive under møteprotokoll: Jim Cato Lysgård enstemmig valgt og Ivan Erlandsen enstemmig valgt. 4. Lagets årsmelding og gruppemeldingene 4.1 Hovedstyret Korrigering: Rette årstall i årsmeldingen til Tilføye idrettsmerkeoversikt for 2011 Årsmeldinga for hovedstyret ble enstemmig godkjent de korrigeringer som ble fremlagt 4.2 Fotballgruppa Korrigering s. 6: Overskrift tillitsvalgte: Rette årstall til 2011 Fotballgruppas årsmelding ble enstemmig godkjent med de korrigeringer som ble fremlagt. 4.3 Skigruppa Skigruppas årsmelding ble enstemmig godkjent med de tilføyelser som ble framlagt som løsblad fra alpin/telemark. 4.4 Håndballgruppa Håndballgruppas årsmelding ble enstemmig godkjent. 4.5 Allidretten Allidrettgruppas årsmelding ble enstemmig godkjent. 4.6 Volleyballgruppa Volleyballgruppa sin årsmelding framlagt som løsblad ble enstemmig godkjent. 4.7 Samlet godkjenning av årsmeldingene Retting: Korrigere navn med hensyn til hovedstyrets verv for 2011 Vedtak: Med de ulike korrigeringer og tilføyelser ble årsmeldingen for IIL enstemmig godkjent Side 3

4 4 5. Regnskap Lagets regnskap har ikke vært revidert i år. Edvin Sæther orienterte kort om hovedpostene. 5.1 Hovedstyret Hovedstyrets regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt med forbehold om at det blir revidert av valgte revisorer. 5.2 Fotballgruppa Fotballgruppas regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt med forbehold om at det blir revidert av valgte revisorer. 5.3 Trimgruppa FT sitt regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt med forbehold om at det blir revidert av valgte revisorer. 5.4 Håndballgruppa Håndballgruppas regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt med forbehold om at det blir revidert av valgte revisorer. 5.5 Ullmax Ullmax sitt regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt med forbehold om at det blir revidert av valgte revisorer. 5.6 Volleyballgruppa Volleyballgruppa sitt regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt med forbehold om at det blir revidert av valgte revisorer. 5.7 Skigruppa Skigruppas regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt med forbehold om at det blir revidert av valgte revisorer. 5.8 Allidretten Allidrettgruppas regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt med forbehold om at det blir revidert av valgte revisorer. 5.9 Anleggsgruppa Det er ønskelig at det lages en note på beløpet kr ,- i posten leverandørgjeld. Anleggsgruppas regnskap ble enstemmig godkjent slik det er framlagt med forbehold om at det blir revidert av valgte revisorer Samlet godkjenning av regnskapene Samlet regnskap for gruppene skal revideres valgt revisor. Hovedstyre pålegges å fremlegge revidert regnskap for hele laget for godkjenning på ekstraordinært årsmøte. 6. Innkomne forslag og saker Det var ingen innkomne forslag og saker utenom sakslista 7. Fastsette medlemskontingent for Hovedstyrets innstilling vedrørende kontingenten for 2012: Barn kr 100,- Voksne kr 200,- Familie kr 400,- Vedtak: Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt 8. Budsjett 8.1 Hovedstyret Bent Kvalsund orienterte om hovedstyrets budsjett. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. 8.2 Anleggsgruppa Det blir ikke eget budsjett for anleggsgruppa for Dette går som en Side 4

5 5 følge av ny organisasjonsplan inn budsjettet for skigruppa 8.3 Fotball Kim Hugo Nyheim orienterte om fotballgruppas budsjett. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. 8.4 Trimgruppa Bent Kvalsund orienterte om trimgruppas budsjett. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. 8.5 Håndball Inger Johanne Fedje orienterte om håndballgruppas budsjett. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. 8.6 Volleyballgruppa Joar Kavli orienterte om volleyballgruppas budsjett. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. 8.7 Skigruppa Skigruppa ved Edvin Sæther ber om at budsjett kan utarbeides etter sesongen og at hovedstyret får fullmakt til å godkjenne budsjettet når dette er framlagt. Enstemmig vedtak: Budsjett godkjennes av hovedstyret senere. 8.8 Ullmax Arna Haga orienterte om Ullmax sitt budsjett Enstemmig vedtak: Budsjett godkjent. 8.9 Allidrettsgruppa Budsjett for allidrett er ikke framlagt. Budsjett for allidrett må legges frem for hovedstyret for godkjenning Samlet godkjenning av budsjettene Samlet budsjett for gruppene ble enstemmig godkjent, med det det forbehold om at de to manglende budsjettene blir framlagt for hovedstyret når disse er klar og hovedstyret får myndighet til å godkjenne disse. 9. Organisasjonsplan IIL Forslag: Organisasjonsplanen for IIL holdes uforandret Vedtak: Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt 10. Valg Valgkomiteens leder Nils B. Mittet orienterte. Det er stadig tyngre å skaffe kandidater til verv og særlig lederverv. Forslag: Hovedstyret og de gruppene som ikke har kandidater til alle verv skal velges på ekstraordinært årsmøte. I perioden fram til ekstraordinært årsmøte skal hovedstyret inklusiv gruppelederne jobbe videre med å finne kandidater til verv, samt med å utarbeide og evaluere en modell som innebærer en administrativt ansatt og/eller endring av organisasjonsplan for å avlaste arbeid i styrene. Framlegging av modell skal gjøres på ekstraordinært årsmøte som skal holdes innen 1. mai. Hovedstyret får mandat til å bestemme dato for årsmøte. Forslaget ble enstemmig vedtak Fotballgruppa Vedtak: Valg utsettes til ekstraordinært årsmøte 10.2 Håndball Vedtak: Valg utsettes til ekstraordinært årsmøte 10.3 Allidretten Valgkomiteens innstilling: Leder: Alf Kristian Grøvdal (ikke på valg) Nestleder: Jan Einar Willa (ny 2 år) Side 5

6 6 Sekretær: Kjetil Heinåli (ny 2 år) Kasserer: Henry Melbø (ny 2 år) Medlem: Grethe Brude (ikke på valg) Medlem: Ole Haltvik (ikke på valg) Medlem: Hilde Kavli Ree (ny 2 år) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Gjelder fra skolestart Orientering, friidrett, trim (OFT) Ikke aktivt styre Skigruppa Valgkomiteens innstilling: Leder: Jan Møllerhaug (gjenvalg 2 år) Sekretær: Håvard Rognerud (ikke på valg) Kasserer: Edvin Sæther (gjenvalg 2 år) Langrennsutvalg: Leder: Bjørn Aandal (ikke på valg) Medlem: Jan P. Valde (gjenvalg 2 år) Medlem: Heidi Skaug (gjenvalg 2 år) Alpint/telemark: Leder: John Oshaug (ny - 2 år) Medlem: Jan P. Valde (gjenvalg 2 år) Anlegg Furlia: Leder: Knut Hoem (ny - 2 år) Anlegg Stormyra: Leder: Rolf Hermann Bjerkeli (ny 2 år) Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Volleyballgruppa Styremedlem: John Oshaug (ny - 1 år) Styremedlem: Terje Hovde (ny 1 år) Styremedlem: Oskar Bøe (ny 2 år) Styremedlem: Fred Husøy (ny 2 år) Vedtak: Hovedstyret skal jobbe videre med å finne en ny revisor Hovedstyrets arbeidsutvalg Vedtak: Valg utsettes til ekstraordinært årsmøte 10.9 Representanter fra IIL til Rauma idrettsråd 2012 To representanter ble foreslått: Sven Ramstad Elin Kipperberg Vedtak: Sven Ramstad og Elin Kipperberg ble enstemmig valgt. Gruppene gis fullmakt til selv å utpeke sine representanter til ting (eks. fotball- og håndballting osv.) Valgkomité for IIL til årsmøtet 2011 Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å velge valgkomite for 2012 på kommende hovedstyremøte. Vedtak: Hovedstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. Møtet hevet kl Underskriving av protokollen: Jim Cato Lysgård Ivan Erlandsen Gruppa vil konstituere seg selv ved neste møte. Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Revisorer Side 6

7 Hovedstyre Fotball 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 ISFJORDEN IDRETTSLAG Furulia 7. mai 2012 Leder Johnny Haga ønsket de fremmøtte velkommen til møtet som var en videreføring av det ordinære Årsmøtet 2011 avholdt i Furulia den 27. februar Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Leder ba om innvendinger dersom man ikke kunne godkjenne de fremmøtte som stemmeberettigede. Vedtak: Årsmøtet godkjente alle 5 fremmøtte som stemmeberettigede. Sak 2. Godkjenne innkalling og saksliste Leder ba om kommentarer dersom det var innsigelser mot innkalling eller agenda. Det ble da reist innvending mot at sak om etablering av skøytebane og sandvolleyballbaner tidligere vedtatt i Hovedstyremøte var uteglemt fra agendaen. Vedtak: Årsmøtet vedtok å tilføye sak om etablering av skøytebane og sandvolleyballbaner. For øvrig ingen innvendinger, og innkalling og agenda ble så godkjent. Sak 3. Velge møteleder, sekretær, samt to representanter til å underskrive protokollen Leder ba om forslag til møteleder, sekretær samt to representanter til å medunderskrive protokollen. Vedtak: Johnny Haga ble enstemmig valgt til møteleder, Joar Kavli ble enstemmig valgt til sekretær og May Kamsvåg og Sven Ramstad ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen. ak 4. Valg (hovedstyre, håndball, fotball) I forrige ordinære Årsmøte manglet kandidater til enkelte verv. Følgende valg ble så gjennomført: Verv Leder Johnny Haga (Konst) På valg Johnny Haga (1 år igjen) Nestleder Knut Hoem På valg Knut Hoem (2 år) Sekretær Nils B. Mittet På valg Elin Kipperberg (2 år) Styremedlem Johnny Haga Ikke på valg Odd Erling Hoem (2 år) Styremedlem Sven Ramstad Ikke på valg Sven Ramstad (1 år igjen) Styremedlem Elin Kipperberg På valg Kasserer Bent Kvalsund På valg Leder Kim Hugo Nyheim På valg Sportlig leder Ikke besatt På valg Kim Hugo Nyheim (2år) Sekretær Johan S. Hoel På valg Åshild Åsgård (2år) Styremedlem Roger Melbø Ikke på valg Roger Melbø (1 år igjen) Styremedlem Anne Lise Melbø Ikke på valg Anne Lise Melbø (1 år igjen) Styremedlem Oddgeir Brandsæter Ikke på valg Oddgeir Brandsæter (1 år igjen) Kasserer Bente Frisvoll Grøtta På valg Bente Frisvoll Grøtta (2år) Side 7

8 Håndball 8 Leder May Kamsvåg På valg May Kamsvåg (1 år) Sportlig leder Ivan Erlandsen På valg Thorbjørn Hansen (2år) Kasserer Inger Johanne Fedje På valg Inger Johanne Fedje (2 år) Sekretær På valg På valg Une Hanekamhaug (2 år) Styremedlem/kioskansvarlig Astrid Farkvam På valg Lisbet Heggem (2 år) Styremedlem/mat.forvalter På valg På valg Sissel Kamsvåg (2 år) Økonomiutvalg Jan Tore Flovikholm På valg Jan Tore Flovikholm (2 år) Økonomiutvalg På valg På valg Johan Hoel (2 år) Det forutsettes at Fotballgruppa konstituerer seg selv og utnevner en person som leder som skal representere de i Hovedstyret. Sak 5. Behandle Idrettslagets organisasjonsplan Det var forslag om at Idrettslaget skulle gjeninnføre ordningen med et Arbeidsutvalg (AU) som skulle bestå av de tillitsvalgte som ikke også var leder av en av undergruppene, samt et Hovedstyre (HS) hvor også lederne av undergruppene var representert. AU får da ansvar for å tilrettelegge saker som skal behandles i HS. AU skal normalt ha møter første mandag i hver måned kl. 19:00 HS skal normalt ha møter første mandag i annenhver måned (f.o.m. februar) kl. 20:00 Brovold Juli og august er normalt møtefrie måneder. Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig det fremlagte forslaget. Sak 6. Skøytebane og volleyballbaner i Furulia Det har i tidligere Hovedstyremøte blitt vedtatt at Idrettslaget skal etablere 3 sandvolleyballbaner og en skøytebane på det området som de i dag eier ved klubbhuset i Furulia. Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig det fremlagte forslag. Referent Joar Kavli Side 8

9 ÅRSMELDING 2012 FRA HOVEDSTYRET Hovedstyret har i 2012 bestått av Leder: Johnny Haga Nestleder: Knut Hoem Sekretær: Elin Kipperberg Kasserer: Styremedlem: Sven Ramstad Styremedlem: Odd Erling Hoem Gr.l. Ski: Jan Møllerhaug Gr.l.Fotball: Gr.l. Handball: May Kamsvåg Gr.l.Volleyball: John Oshaug Gr.l. Allidrett: Alf Kristian Grøvdal Administrasjon Det har vært avholdt 8 hovedstyremøter i 2012 Bente Frisvoll har møtt for fotballgruppa i hovedstyret. Medlemstall Antall medlemmer pr : Totalt 2012: 653 (2011:544) Nye i 2012: 109 Skøytebane Denne høsten har vi realisert planene om å opparbeide ei skøytebane i Furulia. Dette arbeidet er drevet av hovedstyret. Bana var i drift fra tidlig i desember og lysene kom på plass til jul. vi hadde offisiell åpning i romjula (29. desember) med stort oppmøte av skøyteglade medlemmer. Bana har vært en stor suksess med gode is forhold og mange besøkende hele vinteren. Valg og besetning av verv Styrebesetningen har vært stabil i 2012, men hovedstyret har manglet kasserer og forballgruppa leder. Bent Kvalsund og Knut Hoem har tatt seg av regnskapet, mens Idrettslaget har god økonomi. Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med å holde aktiviteten oppe i året som har gått. Johnny Haga Leder Side 9

10 ÅRSMELDING FRA FOTBALLGRUPPA 2012 Organisasjon Fotballstyret har i 2012 bestått av 6 personer. Ved sesongstart hadde ingen tatt på seg å være leder av gruppa/sportslig leder. Styret har dermed fungert som en flat organisasjon. Tillitsvalgte i 2012 Fotballstyret: Kasserer: Bente Frisvoll Banemester: Roger Melbø Sponsoransvarlig: Anne Lise Melbø Styremedlemmer. Johan Slettvåg Hoel, Odd-Geir Brandsæter, Åshild Åsgård Nord Andre tillitsvalgte Dommerkontakt: Tor Sannes Baneansvarlige: Roger Melbø, Olav Lien. Speaker A-lag Ivar Skotvoll Oppmenn/-kvinner: Silje Nyheim ( B 7 ), Sissel Kamsvåg ( G 8 Lag 1), Anne Lise Melbø ( G 8 Lag 2), Jannice Endrerud ( G9), Åshild Nord (J10), Jan Møllerhaug ( G 10- Lag1), Jan Einar Willa ( G 10 Lag 2), Silje Nyheim ( G 11), Bente Frisvoll ( G 12 Lag 1) Eli Brusdal ( G 12 Lag -2), Gunn Berit Hatlen og Hilde Kavli Ree (J11), Oddrun Einang (J12), Magny Landre (J 14), Svein Morstøl ( A- Laget), Therese Holm ( Damer). Administrasjon Det har vært avholdt flere styremøter i løpet av året. Representasjon Kretstinget Kim Hugo Nyheim deltok på kretstinget i februar. Akerakademiet 2000: Jonas Frøysov, Stein Olav Dahle, Oddne Frisvoll Grøtta, Trym Falster Hoel, Per Gabriel Nieto Brusdal, Ludvik Aarøe Scarfi og Sander Hjelvik har representert Isfjorden på Aker Akademiet på samlinger. 2001: Øyvind Sæther, Christian Hansen, Sander Nymo, Erlend Hatlen Bale, Bawan Hussaini og Emil Mattias Nyheim har representert Isfjorden på Aker Akademiet enten på samlinger eller ukentlige treninger Ny sesong nå, 2002: Edvin da Silva Sæter, Ronald Dutra Paiva. Hovedstyremøter: Anne Lise Melbø, Åshild Nord, Bente Frisvoll. Dommere: Tor Sannes, Modolf Holm, Therese Solberg Holm, Elias Søvik Grøtta, Oddne Frisvoll Grøtta, Job Den Dikken, Trym Falster Hoel, Sinder Markus Kipperberg, Mia Merlid, Stein Olav Dahle, Mathias Sannes, Mads Lien, Richard Merlid. Tor Sannes har gjort en god jobb som dommeransvarlig, takk til Tor! NRFK Mats Lien og Matias Sannes har blitt oppnevnt til kretsdommere. Side 10

11 Utdanning Kurs organisert gjennom kretsen som er dekket gjennom fortballgruppa: Kursavgift C-lisens 1 stk Kretsdommersamling april (1 stk) Kretsdommersamling november (4 stk) Kursavgift 3.div samling 1 stk Klubbdommerkurs i Furulia 25. april 2012 Kursholder: Tor Sannes. Mange oppmøtte en del unge nye som gikk dommerkurset og de fleste fikk prøvd seg som dommere i løpet av sesongen. Trenere: Trenere i fotballgruppa har vært: B7: Bjørn Nord. G8: Fok Melbø,Tom Erik Heimen, Sissel Kamsvåg og Bjørn Jordal. G 9: Ingar Skotvoll og Joachim Horn Torp. G 10: Kim Hugo Nyheim, J 10: Remko Hoffma, J 11:Hilde Kavli Ree og Gunn B. Hatlen. J 12: Marita Dahle og Richard Merlid. G 11og G12: Kim Hugo Nyheim, Kjetil Sæther. J 14:Sigurd Hatlen og Ola Brevik. A-lag damer: Torkil Høgset og Therese Holm. A-lag herrer Kim Hugo Nyheim Økonomi Regnskapet gjort opp med underskudd. Skyldes hovedsakelig manglende overføringer fra hovedstyret. Fotballgruppa har investert i småmål og hadde budsjettert med underskudd for 2012, da gruppen hadde positiv egenkapital å bruke. Sponsorer: Vi vil rette en stor takk til våre lokale sponsorer. Wonderland A/S Elementpartner AS Sparebanken Møre Rema 1000 IKT Support Eide og Frilund AS Nils Heggem AS Rauma Elektro MonterAS SB Produksjon Timpex AS Skandinavisk Treimport AS Entreprenør M. Kristiseter AS Rauma Blikk Kroken Caravan AS Åndalsnes Bilverksted A.Skare A/S Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal avd. Åndalsnes Intersport Åndalsnes Umbro Norge Ungdomspanelet i Møre og Romsdal En stor takk til dere alle som bidrar med grasrotandelen til IIL. Det kommer også fotballen til glede. Takk til alle som støtter oss gjennom prosjekt tilhørighet på Aker Stadion. Vi setter pris på all støtte og samarbeid i Småtrollturneringen På grunn av mangel på leder/sportslig leder ble det i år ikke noe av Småtrollturneringen. Fotballstyret håper at det blir mulig å gjennomføre turneringen igjen, når alle vervene blir besatt. Lag fra Isfjorden deltok som vanlig på Faaberg-turneringen og Hydro-cup Sunndal. Rauma 2000 Høsten 2012 ble det satt i gang et ekstra tilbud for jenter født 2000/2001. Hovedansvarlig er Jarle Kavli. Jentene har hatt treningssamlinger på Åndalsnes og i Isfjorden. Etter nyttår har tilbudet kommet i gang igjen, og de har nå treninger annenhver uke. Oppsummering For de som har sittet i fotballstyret har året vært preget av at det ikke har vært leder/sportslig leder på plass. Det har nok ført til at antall møter har gått ned fra årene før, og at det har vært litt vanskelig å vite hvilken ende man skal gripe an sakene i så lenge ingen administrator sitter på toppen. Til tross for dette synes styret at den daglige aktiviteten har fungert godt. Det er mye takket være veldig dyktige trenere og oppmenn, mange av dem med lang erfaring. På grunn av lite spillergrunnlag i enkelte årskull har man samarbeidet med ÅIF. Dette har gått begge veier; spillere fra Side 11

12 Isfjorden spiller på ÅIF-lag og spillere fra Åndalsnes spiller på IIL-lag. Det ser ut til at dette vil fortsette i årene framover også. Fotballstyret håper at de organisatoriske utfordringene løser seg i Vi benytter anledningen til å takke alle som har bidratt til at hjula har gått rundt. Det legges ned mange dugnadstimer på stadion, til stor glede for ungene i bygda. Tusen takk!! A- Laget: Årsrapport fra A-Laget vil bli presentert på Årsmøtet. Isfjorden damelag Trener: Torkil Høgset Oppkvinne: Therese Solberg Holm Spillere: Lone Grøvdal, Martine Ringen, Caroline Indergård, Therese Solberg Holm, Marielle Solberg Holm, Charlotte Holm, Cecilie Klypen, Kaja Moa, Cecilie Aak, Emilie Ytterli, Ida Katrin Slettaøien, May Kristin Setnes, Serina Ramskeid. Seriekamper: Startet sesongen 26. april med snø på Isfjorden Stadion. Derfor ble sesongåpningen flyttet til Øran, der vi slo Tingvoll 2-0. Ambulansen entret også banen denne kampen, noe som resulterte i to brudd i en skulder hos en Isfjordsjente. 2-1 tap mot Gossen borte, 1-2 tap mot Eide, 3-3 mot Midsund, 3-1 seier over Malmefjorden, 3-4 tap mot Sunndal. Siste kamp før sommerferien dro vi av sted til Averøya der vi møtte Kårvåg/Havørn med kun 4 spillere og 4 lånte jenter på grunn av stort forfall, dette resulterte i ett 9-2 tap. Høstsesongen endte med 4 seiere og 3 tap. Vi endte på en femte plass av ni lag på tabellen. Eide, Misund, Gossen og Kårvåg/Havørn var de lagene over oss på tabellen. Turneringer. Stilte med spillere fra damelaget på «Langfjordsball» i romjulen, der vi kom på andre plass, utslått i finalen av jenter fra ÅIF. Oppsummering av sesongen Vi valgte i år å satse på et 7`er lag i dameserien. I begynnelsen av sesongen var jentene delaktig og ivrig på treningene. Vi hadde en dårlig oppkjøring til sesongstart, men hadde en god åpningskamp og fortsatte i samme gode trend utover vårsesongen. Høsten kom og mange av spillerne uteble. Noe som førte til knapt med folk og en del frustrasjon. Tross dette spilte vi gode kamper med flere jevne kamper. En del av spillerne i høstsesongen lånte vi inn til kamper for å kunne fullføre sesongen. Vi hadde god innsats i kampene, humøret var på topp og det har vært en lærerik sesong. Vi fikk ved to anledninger låne Øran som kamparena, noe vi setter stor pris på, siden værgudene ikke var med oss. Har hatt en god dialog med dommerne, som har stilt opp på kort varsel. Side 12

13 Lag: J14 Trenere: Ola Brevik og Sigurd Hatlen Oppkvinne: Magny Landre Spillere: Marie Grøvdal Sandra Bjørg Ragnarsdottir Lea Ruth Erlandsen Malin S. Ytterli Liv Agnethe Hamre Marie Slettaløkken Marie T. Havstein Herborg Hatlen Rebekka Landre Heen Nora Grøvdal Amelia M. Valde Liss Ulseth Sunniva Singelstad Rannveig Jensine Ragnarsdottir. Seriekamper: Laget har deltatt i serien i Romsdal og har spilt kamper mot lag fra Molde, Misund og Rauma. Innsatsen til alle på laget har vært god, og mange positive foresatte har vært med på kampene. Turneringer Laget har vært med på følgende turneringer: Hessa cup i august Oppsummering av sesongen Isfjorden J14 har 1 lag som har fungert godt sammen, med spillere fordelt på 3 årskull. Vi har hatt 2 flinke og positive trenere, som har bidratt mye til laget. Spillerne har hatt ukentlige treninger. Både oppmøte og innsats har vært bra både på treninger og kamper, og laget har hatt en jevn positiv utvikling gjennom hele sesongen. Spillere, trenere og oppkvinne har delt informasjon via facebook-side, og det har vært effektivt. Oppkvinne har hatt hovedansvaret for laget under seriekamper og turneringer i samarbeid med trenere og foreldre. Under kamper har spillerne rullert slik at alle har fått mest mulig lik spilletid. Under Hessa cup bodde laget på Valle, med mye tid til sosialt samvær. Sesongavslutningen ble i år på Moldebadet med mat og drikke. Stor takk rettes til alle som har stilt opp for laget denne sesongen, og en stor takk til Ola og Sigurd som har stilt opp som trenere! LAG: Isfjorden J12 TRENERE: Marita Monsås Dahle/ Richard Merlid OPPMANN: Oddrunn Hunnes Einang SPILLERE: Mia Nord, Vilde Møllerhaug, Live Mittet Grøtta, Emilia Helle Sæther, Mia Merlid, Natalie Sletten, Elisabeth Einang og Ingeborg Dahle Nybo(vårsesong). SERIESPILL: Laget har spilt tredelt serie med ÅIF, LFK 1, LFK 2, MIL og Eidsvåg, og har spilt følgende kamper: 1.5: IIL- Eidsvåg: : ÅIF J11 IIL: : Langfjorden 1 IIL: : IIL Måndalen: : Langfjorden 2 IIL: : Eidsvåg IIL: : IIL ÅIF J11: : Langfjorden 1 IIL: : Måndalen IIL: : IIL Langfjorden 2: : IIL Eidsvåg: : ÅIF J11 IIL: : Langfjorden 1 IIL: : IIL Måndalen: : Langfjorden 2 IIL: 3-5 TURNERINGER: Laget har deltatt på følgende turneringer: Bend It cup 19.5 Fåberg Side 13

14 OPPSUMMERING AV SESONGEN: 2012-sesongen har vært en fin sesong for jentene, med god utvikling, mange gode kamper og flotte resultater. I seriespillet ble det 11 seire, 1 uavgjort og 3 tap. På Bend it cup ble det 3 seire og 1 tap. På Fåberg ble det 3 seire og 2 tap. J12 har hatt to treninger i uka, og har gjennom hele sesongen trent sammen med J11. J12 har hatt akkurat med spillere i årets sesong, og har måtte derfor låne 2-3 spillere fra J11 til hver kamp. Begge lagene fikk kampdag samme dag, så det ble mye flytting av J12 kampene for å kunne stille lag. Må få skryte av motstanderlagene for deres forståelse og vilje til å flytte kampdag gjennom hele sesongen, for å få gjennomført kampene! All kampflyttingen førte til at vi måtte ta kampoppsettet uke for uke, og det ble derfor vanskelig å få oversikt lang tid i forveien. En stor takk til jentenes foreldre, som har stilt opp på kort varsel og baka, kjørt og heia!! Foreldrene til J12 har denne sesongen hatt ansvaret for vasking av garderobene på stadion. Dette fikk vi betaling for, og det førte til ekstra penger i lagets kasse. Vaskinga og kiosksalg under kampene, førte til at jentene fikk ei flott avslutning i Furulia med pizza, brus og fine premier. Vil også takke våre to engasjerte trenere, Marita og Richard for innsatsen i årets sesong! Seriekamper: Laget har deltatt i serien og spilt kamper mot Skåla, Bolsøya, Rival, Træff, Molde 4 og Vistdal/Eresfjorden Turneringer. De har deltatt på Bend It cup på Åndalsnes, Faaberg-Turneringen, Oppsummering av sesongen Vi stilte med ett 7 er lag inneværende sesong. Spillergruppen har vært forholdsvis stor; da vi har kjørt treningene våre sammen med J12. Jentene har vokst med oppgavene og har hatt en veldig bra sesong. Jentene har vist stor treningsiver og oppmøte på treningene har vært ekstremt godt. Noen av jentene f har også fått spille kamper med J kamper, med 11 seiere og 1 uavgjort. Hele i målforskjell. Det mest positive med dette er at alle spillerne skåret mål Det sosiale miljøet i denne spillergruppen må karakteriseres som svært bra. Godt humør og mye latter har preget denne jentegjengen! Foreldre og foresatte har vist interesse og gitt god oppslutning rundt laget - både i turneringer og seriekamper. Sesongen avsluttet vi på Furulia med pizza og brus. Utdeling av diplomer/gavekort og positive tilbakemeldinger. Lag: Jenter 11 (født 2001) Trenere: Hilde Kavli Ree og Gunn Berit Hatlen Oppmenn/oppkvinner: Hilde Kavli Ree og Gunn Berit Hatlen Spillere: Annabel Sannes, Elise Hatlen Bale, Ingvild Hatlen, Oline Kavli Ree, Caylee Grøvdal Novik, Celine Grøvdal Novik, Anette Melbø, Tuva Grøvdal, Vi benyttet også følgende spillere født i 2002 i enkelte kamper: Jhia Moa, Melina Nymo, Freeke Hofma, Hannah Rekdal, Side 14

15 Lag: G12 Isfjorden 1 og 2 Trener: Kim Hugo Nyheim/Kjetil Sæther. På kampene har velvillige foreldre vært med som trenere, her vil vi spesielt nevne Christian, Marco, Geir Arne og Johan. Oppkvinner: Bente Frisvoll (G12 1) og Eli Brusdal (G12 2) Spillere G12 1: Trym Falster Hoel Oddne Frisvoll Grøtta Job den Dikken Ruben Berg Hansen Kristian Runde Sivert Andre Reiten Dale Mathias Bøe Jansen Sander Hjelvik Spillere G12 2: Stein Olav Dahle Jonas Frøyshov Sindre Markus Kipperberg Kristian Vik Marcus Varhaugvik Per Gabriel Nieto Brusdal Ludvik Aarøe Scarfi Adrian Schulz Seriekamper: Laget har spilt 7er-fotball mot lag i Rauma og Molde. Kampene har vært spilt på mandager. G 11 har spilt 14 kamper denne sesongen Turneringer Laget har vært med på følgende turneringer: Bendit cup 19. mai 2012 Hydro cup 2.-3.juni 2012 (avlyst søndag pga regn) Fåbergturneringen august 2012 Diadoracup (Måndalen) 10.september 2012 (ble avlyst pga regn) Fra Benditcup Åndalsnes, G11/G12-lag fra venstre: Emil Nyheim, Erlend Hatlen Bale, Øyvind C. Sæther, Oddne Frisvoll Grøtta, Ruben Hansen, Sivert R. Dahle, Trym Falster Hoel, Sander Hjelvik, Mathias Bøe Jansen, Kristian Runde. Representasjon Jonas Frøysov, Stein Olav Dahle, Oddne Frisvoll Grøtta, Trym Falster Hoel, Per Gabriel Nieto Brusdal, Ludvik Aarøe Scarfi og Sander Hjelvik har representert Isfjorden på Aker Akademiet på samlinger. Oppsummering av sesongen 9 G12 spillere fra Åndalsnes meldte overgang til Isfjorden, og det var spente spillere både fra Isfjorden og Åndalsnes som møtte på de første treningene. G12 gruppen bestod av til sammen 16 spillere og det ble bestemt at det skulle meldes på to lag- åtte spillere på hvert lag. Det gjorde oss veldig sårbare ved frafall, men vi har vært så heldige å kunne låne spillere fra G11 og også i noen tilfeller fra G10. Til tider ble det utfordringer med å få med trenerforeldre og nok spillere på kampene men vi kom noenlunde i mål. Isfjorden G11 og G12 har trent sammen hele sesongen. Til sammen utgjorde spillergruppen ca 25 spillere. Se for øvrig oppsummering av sesongen fra G11. Stor takk rettes til alle som har stilt opp for lagene denne sesongen, det være seg Side 15

16 kjøring eller salg av kaffe og kaker og ellers engasjerte foreldre som har støttet guttene våre. En stor takk til Kim Hugo og Kjetil som har lagt opp til harde og gode treninger! Sesongen ble avsluttet med pizza og brus på Mama Rosa med velvalgte ord fra den supre treneren Kim Hugo Eli Brusdal /Bente Frisvoll Lag: G11 Trener: Kim Hugo Nyheim og Kjetil Sæther Oppmann: Silje Nyheim Spillere: Oskar Flatlandsmo Sander Nymo Jørgen Slettaløkken Øyvind Christiansen Sæther Christian Andre Sundt Hansen Erlend Hatlen Bale Emil Mattias Nyheim Bawan Hussaini Even Ytterli Tokle I tillegg har Thomas Nyheim og Edvin Sæther fra G10 stilt opp ved behov. Seriekamper: Laget har spilt 7er-fotball mot lag i Rauma og Molde. Kampene har vært spilt på tirsdager. G 11 har spilt 14 kamper denne sesongen. Med 14 seire, 0 uavgjorte og 0 tap i bagasjen må det sies å ha vært en god sesong for laget. Uoffisiell registrering viser at målforskjellen ble i Isfjordens favør. Kampoppsettet har vært slik: Isfjorden-Rival MIL/IIL/VIL - Isfjorden Isfjorden -Molde Hjelset/Kleive - Isfjorden Isfjorden-Skåla Åndalsnes-Isfjorden Isfjorden-Træff Rival Isfjorden Isfjorden MIL/IIL/VIL Molde 4 - Isfjorden Isfjorden Hjelset/Kleive Skåla - Isfjorden Isfjorden - Åndalsnes Træff 3 - Isfjorden Turneringer Laget har vært med på følgende turneringer: Bendit cup 19. mai 2012 Hydro cup 2.-3.juni 2012 (avlyst søndag pga regn) Fåbergturneringen august 2012 Diadoracup (Måndalen) 10.september 2012 (ble avlyst pga regn) Representasjon Øyvind Sæther, Christian Hansen, Sander Nymo, Erlend Hatlen Bale, Bawan Hussaini og Emil Mattias Nyheim har representert Isfjorden på Aker Akademiet enten på samlinger eller ukentlige treninger. Side 16

17 Oppsummering av sesongen Isfjorden G11 og G12 har trent sammen hele sesongen. Laget startet treninga tidlig på vinteren 2012 og har trent gjennom hele året, med fotballferie i juli. Tilsammen er de 25 spillere. På grunn av antallet spillere har 2001-gutten spilt i G11-serien og guttene spilt i G12-serien. På noen turneringer har Isfjorden deltatt med to lag i G12 klassen og gutter fra 2000 og 2001 har vært blandet. Siden guttene trener sammen to ganger i uka, er det bare positivt å blande lagene ved turneringsspill. Laget har hatt ulike treningstilbud og treningsbaner gjennom sesongen. Laget har trent i Isfjordshallen og Måndalshallen vinterstid. Våren 2012 trente Isfjorden på Øran fram til treningsforholdene på Isfjorden stadion ble gode nok. Foreldrene har vært en viktig støttespiller til å få til et positivt miljø rundt laget. Foreldrene har vært flinke å stille opp på hjemmekampene med kake, kaffe, heia-rop og positive oppmuntringer. Adrian Mittet Aleksander Vik Anders Hoem Edvin Sæther Isak Søvik Grøtta Kristian Myklebostad Marcus Røeggen Thomas Nyheim Vetle Møllerhaug Seriekamper: Laget har deltatt i serien i Rauma, og spilt totalt 10 kamper, 5 før sommerferien og 5 etter. Innsatsen har vært god, og det har blitt flest seire. Kampoppsettet har vært som tabellen viser under. G-11 Fåberg turneringa 2012: bak:even Y.Tokle, Sander Nymo, Øyvind Sæther, Erlend Bale Foran: Christian Hansen, Bawan Hussaini, Emil Nyheim, Jørgen Slettaløkken Lag: G10 Isfjorden 1 Trener: Kim Hugo Nyheim Oppmann: Jan Møllerhaug Spillere: Side 17

18 Lag: G10 Isfjorden 2 Trener: Kim Hugo Nyheim Oppmann: Jan Einar Willa Spillere: Asgeir Heggem Steinan Lasse Frisvold Jonas Frisvold Hans Peter Grüner Simen Anshus Brandsæter Marcus Elias Vestnes Rødseth David Hanset Willa Ronald Dutra Paiva Turneringer. Laget har vært med på følgende turneringer: Bendit cup Fåberg turneringen Seriekamper: Laget har deltatt i serien i Rauma og har spilt totalt 9 kamper - 5 før sommerferien og 4 etter. Innsatsen til alle på laget har vært god, og mange positive foresatte har vært med på kampene. Kampoppsettet har vært slik: Isfjorden 2 Langfjorden ÅIF 1 Isfjorden 2 (Avlyst) ÅIF 2 Isfjorden Isfjorden 1 Isfjorden Isfjorden 2 MIL/IIL Langfjorden Isfjorden 2 Sommerferie Isfjorden 2 ÅIF Isfjorden 2 ÅIF Isfjorden 2 Isfjorden MIL/IIL Isfjorden 2 Oppsummering av sesongen Sesongen har vært bra for laget, med ukentlige treninger. Innsatsen, oppmøte, fremgang og resultat har vært jevnt over bra. Trener Nyheim sluttet som trener etter sesongslutt, og det har ikke lykkes å få ny trener. Det er derfor uvisst med hensyn på videre satsning. Takk til alle som har stilt opp for laget denne sesongen, og spesielt til Trener Kim Hugo! Sesongavslutning ble markert med en Gocart kveld, hvor guttene også fikk utdelt årspremier. Turneringer Laget har vært med på følgende turneringer: Bendit cup 19. mai 2012 Fåberg Turneringen august 2012 Side 18

19 Oppsummering av sesongen Isfjorden G10 lag 2 har fungert godt. Spillerne har hatt ukentlige treninger sammen med Isfjorden G10 lag 1. Både oppmøte og innsats har vært bra både på treninger og kamper, og laget har hatt en jevn positiv utvikling gjennom hele sesongen. Oppmann har hatt hovedansvaret for laget under seriekamper og turneringer i samarbeid med forelder Ann-Mari Heggem. Ann-Mari har også stilt opp som hovedansvarlig for laget på seriekamper og i turneringer ved oppmannens fravær og takkes for innsatsen. Under kamper har spillerne rullert slik at alle har fått mest mulig lik spilletid. Sesongavslutningen ble i år på Go-cart banen, hvor alle guttene på både Isfjorden G10 lag 1 og lag 2 deltok og fikk utdelt diplomer og premier. Kim Hugo Nyheim sluttet som trener etter endt sesong og vi er derfor på utkikk etter en ny trener. Stor takk rettes til alle som har stilt opp for laget denne sesongen, og en stor takk til Kim Hugo som har stilt opp som trener gjennom mange år! ÅRSMELDING J10 ISFJORDEN Lag: J10 Isfjorden Trener: Remko Hoffma Oppmann: Åshild Åsgård Nord Spillere: Hannah Kamsvåg Rekdal Sylvia Svendsen Åsne Nord Jhia Pelone Freeke Hoffma Melina Nymo Thanawan Chumsa-Ard Erle Aandal Dina Iselin Ytterli Alfei Sunniva Rognerud Serie: J10 har spilt i serie med ÅIF J10, ÅIF J9, LFK og Vestnes/Varfjell 1 og 2. Mange av kampene har vært veldig målrike, og dermed underholdende for publikum. Jentene har vært i godt humør enten det har vært seier, uavgjort eller tap. Turnering: J10 deltok på Bendit-cup (Åndalsnes). Her spilte de kamper mot ÅIF og LFK. Oppsummering av sesongen: J10 har hatt en stabil spillergruppe på 10 jenter; 7 fra 5.klasse og 3 fra 3.klasse. Jentene har vist god innsatsvilje, og humøret har vært på topp. Vi avsluttet sesongen med premieutdeling, pizza, kaker og disco i Furulia. Takk til jentene og foreldre/foresatte som bidro til at det ble en fin sesong! Lag: G09 Trener: Joachim Horn Torp og Ingar Skotvoll Oppkvinne: Jannicke Endrerud Spillere: Sondre S Vartdal Lars S Vartdal Leon Nymo Kristian Dahle Nybo Emil Unhjem Sander Skotvoll Håkon Sundt Hansen Sjur Merlid Benjamin Velde Ivar F Grøtta Arne F Grøtta Matias Remen Torp Emil Grøvdal Sæther Birk Grøvdal Herman Hagen Syver Kvam Elias H Sæther Jackie Melbø Side 19

20 Treninger Vi startet opp med trening i begynnelsen av mars, 1 innetrening i uka i Isfjordshallen. Etter at stadion ble åpnet i april til i begynnelsen av oktober har vi hatt to treninger i uka, med unntak av sommerferien da vi hadde en trening i uka. Fra begynnelsen av oktober til midten av november har vi hatt en innetrening i uka i Isfjordshallen. Treningsoppmøte har for de fleste vært veldig bra. Gutter 8 år. Født er fotball. 2 lag. Seriespill / turneringer: Bendit cup Lag 1: (Foran til venstre: Karl Bernhard Slettaøyen, Jonathan Heimen, Iver heinåli, Jakob Hanset Willa, Emil Kampanat Melbø) Trenere G 8: Fok Melbø Bjørn Jordal Tom Erik Heimen Sissel Kamsvåg Fok var trener for lag 1 frem til høsten, da han reiste bort på skole. Tom Erik og Sissel tok over som trenere på lag 1. Bjørn Jordal ble trener for lag 2. Lagene trente sammen. Oppkvinner: Sissel Kamsvåg lag 1. Anne Lise Melbø- lag 2. Spillere: Karl Bernhard Slettaøyen Preben Heggem Steinan Magnus Sæther Jordal Jonas Brandsæther Marcus Grøvdal Jonas Hatlen Jonathan Kamsvåg Heimen Håkon Marius Melbø Reppen Sigmund Haltvik Sletta Jakob Hanset Willa Iver Heinåli Trym Andreas Flatlandsmo Emil Kampanat Melbø Webjørn Hagen Melbø Bendit cup Lag 2: (Foran til venstre: Preben Heggem Steinan, Jonas Hatlen, Magnus Sæther Jordal, Håkon Marius Melbø Reppen, Sigmund Haltvik Sletta Gutter 8 har deltatt i seriespill, og har deltatt med 2 lag. Lag 1 har spilt 5 antall kamper.. Lag 2 har spilt 4 hjemmekamper. Derav en mot lag 1. De har møtt lagene: ÅIF 1,ÅIF 2, MIL, LFK, IIL 1. ÅIF 3 måtte trekke sitt lag. Guttene har deltatt på Bendit cup og Måndalsturneringen. Side 20

21 Oppsummering: Alle Guttene er født i Jentene fra 2004 spilte i J 10. Dette året har guttene trenet 1 gang i uken 1,5 timer, og har hatt kamper utenom dette. Dette gjorde at de fikk trenet mye mer enn året før. De kom litt sent i gang på våren. På høsten ble det litt frafall av guttespillere, så det kan bli fare for at det blir bare ett lag i Foreldrene er flinke til å stille opp med gode kaker og kaffe til kiosksalget på kampene. De er positive, flinke, og stiller alltid opp. En stor takk rettes til alle som har stilt opp for laget denne sesongen. registrert resultater etter at kampslutt for lagene. Men; for hvert mål inn, var det full jubel i Isfjords-bataljonen. Med 15 spillere sier det seg selv at Isfjorden måtte stille to lag: Isfjorden 1 og Isfjorden 2. Jamnt fordelt med jenter og gutter på hvert lag. Bjørn Nord fulgte som lagleder på Isfjorden 1, da sønnen Henrik spilte der. Det andre laget har benyttet seg Lag: Gutter og jenter 07 Trener: Bjørn Nord Oppmann: Silje Nyheim Spillere: Thea Unhjem Lina Marie Sletten Gabriel Rødset Melissa Johnsen Hakbilen Simon Vollan Kvam Tobias Rekdal Sandnes Henrik Nord Helene Hagen Emil Eikebø Sæbjørn Mani Ragnarsson Marie Vestgård Emma Beck Erlandsen Elise Heinåli Odin Brenden Nielsen Fredrik Nyheim Seriekamper: Laget har spilt i Raumaserien hvor kampene har vært spilt mot ÅIF 1, ÅIF 2, ÅIF 1 j7/j8, ÅIF 2 j7/j8, Innfjorden og Vågstranda. Med kun ei trening i forkant av første kamp, har innsatsen vært på topp gjennom hele sesongen. Det ble ikke av foreldre som lagledere på ulike kamper, og dette har fungert bra. Turneringer Laget har vært med på følgende turneringer: Bendit cup 19. mai 2012 Diadoracup (Måndalen) 10.september 2012 (ble avlyst pga regn) Oppsummering av sesongen Guttene og jentene har hatt ei fin utvikling utover sesongen. Fra at noen av ungene nesten ikke hadde sparket en ball før første kamp til å bli knalltøffe på bana utover sesongen. Vi håper at alle som deltok i sesongen, møter opp når 2013-sesongen starter til våren. Isfjorden 2 under premieutdelingen på BendIt-cup, Åndalsnes. Fredrik Nyheim, Odin Nielsen, Thea Unhjem, Marie Vestgård, Sæbjørn Mani Ragnarsson og Helene Hagen. Side 21

22 ÅRSMELDING 2012 FRA SKIGRUPPA Organisasjon Leder - Jan Møllerhaug Kasserer - Edvin Sæther Sekretær Håvard Rognerud Langrennsutvalg Bjørn Aandal (leder), Heidi Skaug, Jan P. Valde Alpin/Telemark John Oshaug (leder), Jan P. Valde Anlegg Furulia Knut Hoem Driftsansvarlig Skitrekk Terje Bjerkeli Anlegg Stormyra Rolf H. Bjerkeli Styret i Skigruppa er besatt at meget flinke og innsatsvillige medlemmer! Økonomi Gruppa har god økonomi, selv om årets regnskap viser et underskudd. Årets underskudd skyldes dels manglende fordeling av felles midler fra Hovedstyret, samt meget høye driftskostnader på trakkemaskin. Montering av nye belter Slalombakken i Furulia var ikke i drift grunnet for lite snø sesongen Gapahuk ved skileikområdet Skigruppa har i 2012 bygd gapahuk ved skileikområdet I tilknytning til Stormyra. Gapahuken er tiltenkt allmenn bruk, samt som base ved diverse arrangement. Gapahuken var også Inær-turmål i turmålskonkurransen Snekkere har vært Ole Haltvik, Trym Sæland og Jan Møllerhaug. På inntektsiden er de viktigste inntektene fra basar og julekalender, samt sponsorstøtte og tippemidler til prosjekter. Anlegg Skigruppa preparer skiløypene I Furulia, på Stormyra og opp mot Kavliheian. Disse løypene er veldig populære, folk fra hele kommunen bruker dem. Høsten 2012 ble det gjennomført omfattende service og vedlikehold på trakkemaskinen vi bruker på Stormyra. Blant annet ble det byttet belter og utført rammesveising. Arrangement Skigruppa arrangerte også i år turrennet Isfjorden Rundt, for 38. gang søndag Det var fine forhold og god stemning på skytebana. 48 stk startet i turrennet og ca 60 i trimklassen. Side 22

23 Resultater Isfjorden rundt på ski 2012: Damer lang løype: 1 Nina E. Aandal, Isfjorden IL 1:42:43 2 Elisabeth O. Hole, Noteam 1:46:46 3 Kristin Solberg, Stordal 1:48:25 Menn kort løype: 1- Jo B. Nørstegård, Lesja IL 55:17 Menn lang løype: 1 Tryg Arne Løkkeborg Emblem IL1:26:11 2 Magnor Rypdal, Isfjorden IL 1:27:35 3 Finn T. Kjos, ÅIF 1:27:40 Stormyrsdilten ble arrangert , med god deltagelse. Isfjordstrippelen ble i 2012 gjeninført I samarbeid med Rauma Sykkelklubb, bestående av Isfjorden Rundt på ski, Isfjorden rundt på sykkel ( ), samt Stormyrsdilten (terrengløp). Trippelen blir videreført i Resultater Isfjordstrippelen 2012 Side 23

24 Birkebeinerrennet. Birkebeinerdebutanten Olivia Rypdal sikret klubbens tredje topplassering denne sesongen med en 6.- plass i sin klasse i rennet. Det ble flere merker til IIL i Birkebeinerrennet. Klubbmesterskapet i klassisk ble arrangert på Stormyra. Resultater fra klubbmesterskap: Damer: 1 Nina Aandal 2 - Olivia Ragna Rypdal 3 Gunn Bjerkeli Unhjem Herrer: 1 Magnor Rypdal 2 Bjørn Aandal 3 Jan Møllerhaug 4 Edvin T. Sæther Vinnerne av Isfjordstrippelen 2012 Gunn Bjerkeli Unhjem og Frode Dahle Årsmelding for langrennsgruppa 2012 Det var en relativt fin sesong med stabile snøforhold. Ingen renn ble gjennomført i lysløypa og veldig mye trening ble gjennomført med hodelykt på Stormyra. Etter høstferien startet innetreningene i hallen opp igjen med over 60 deltagere på det meste. Det har ikke vært deltagere fra IIL på ordinære kretsrenn, men en mengde løpere har deltatt i mange turrenn. På seniorsiden, gjorde som vanlig Magnor Rypdal mange gode løp, med ny topplassering i birkebeinerrennet og deltagelse og fin plassering i Vasaloppet som høydepunkt. Nina fikk også topplassering i sin klasse i Vinteren og høsten 2012 har hatt varierende skiforhold, men når snøen er på plass og løypene kjørt, er det mye folk ute på ski i bygda. Takk til alle som har bidratt med økonomiske bidrag og til alle flinke løypekjørerne! ÅRSMELDING FRA ALPIN/TELEMARK 2012 Telemark Vengedalsrennet ble arrangert under flotte forhold. Løperne startet på veg oppover mot Hurrungen i tett tåke, men etter hvert lettet skodda og hele rennet ble avviklet under flotte forhold i solskinnet. 47 aktive deltok i rennet (13 kvinner/jenter og 34 menn/gutter). Amund Morstøl Valde og Kjetil Søvik delte seieren. Kvinneklassa ble vunnet av Mathilde Olsen Ilebrekke fra Hafjell Telemark. Barnas Vengedalsrenn telte 20 deltakere. Skarvenrittet i Skorgedalen ble tildelt Norgesmesterskapet i Fjelltelemark. Her ble Børge Søvik norgesmester med Kjetil Søvik på bronseplass. Amund Morstøl Valde ble norgesmester for juniorer. Side 24

25 Amund Morstøl Valde var eneste aktive løper i Telemark racing i Isfjorden IL i Han har deltatt i flere renn både nasjonalt og internasjonalt. Beste prestasjon i racing var bronsemedalje klassisk sprint i junior NM og finaleplass i World cup sprint der han gav vinneren Philippe Lau fra Frankrike kamp til siste meter i 8-delsfinalen. Amund deltok i Team Morgendagens helter, noe som tilførte skigruppa en del økonomiske midler. Etter endt sesong ble Amund tatt ut til landslaget i Telemark og har i høst deltatt sammen med landslaget på ulike samlinger. Dessverre pådro Amund seg et beinbrudd på en av samlingene, noe som ødela store deler av sesongoppkjøringen høsten Amund har vært engasjert som trener for regionlaget i Telemark. Børge og Kjetil deltok på Galdhøpiggrennet. Børge vant seniorklassen (nr 2 totalt) og Kjetil ble nr 4. Sesongen 2011/2012 var Kjetil trener for Norges rekruttlag i skicross og var Norges skicrosstrener under ungdoms-ol i Innsbruck i januar. I tillegg har Kjetil vært engasjert som trener for Telemark regionlag i Møre og Romsdal. Børge har ved flere samlinger fungert som assisterende trener for landslaget i Telemark. Både Børge og Kjetil deltok på den årvisse treningssamlingen i Hintertux i Østerrike. Fra Vengedalsrennet: Glade deltakere har fått sine premier fra Amund, Kjetil og Børge. Alpint Alle våre tidligere alpinister meldte overgang til Rauma Alpinklubb som ble stiftet før fjorårets sesong, dvs at vi ikke hadde noen aktive løpere i IIL i 2012 sesongen. Vi forsøkte å gjennomføre klubbmesterskap i alpint og telemark sammen med Rauma Alpinklubb, men annonsering kun på hjemmesiden og Facebook to dager i forveien gjorde nok sitt til at ingen fra IIL deltok. Vi vil forsøke å samarbeide om klubbmesterskap i 2013, i tilfelle på Bjorli som er Rauma Alpinklubb s hjemmearena. Bakken i Furulia var et trist kapittel sist vinter, det kom aldri nok snø til at det var mulig å sette den i drift. Håper på en lang og snørik vinter i år som igjen får det til å yngle i Furulia. Sluttord Vi benytter anledningen til å takke alle dem som har gjort en stor innsats for skigruppa. Jan Møllerhaug Amund i svevet under junior VM i Spania. Side 25

26 ÅRSMELDING 2012 FRA HÅNDBALLGRUPPA. Håndballstyret 2012/2013: Gruppeleder: May Kamsvåg Kasserer:Inger Johanne Fedje Sportslig leder: ikke besatt. Sekretær: Une Hanekamhaug Styremedlem: Sissel Kamsvåg og Lisbeth Heggem Økonomiutvalg: Jan Tore Flovikholm Rep.til sponsorgruppe: Johan Hoel. Trenere Klubben har følgende trenere denne sesongen: Stian Sæther, Ann Mari Heggem, Sofie Lynghaug og Silje Nyheim(mini) Marita Dahle (J12) Tove Høgset (J16) Tor Erling Vik(Damer 4.div. Tina Johannessen(samarbeidslag J 14) Dommere Klubben har hatt følgende dommere denne sesongen: Jan Kavli, Viktoria Runde, Pernille Myklebostad, Emilie Myklebostad, Ida Skredderhaug og Melissa Engås. Økonomi Økonomien i gruppa er god, men resultatet i år viser ett underskudd. Dette skyldes i hovedsak at gruppa ikke har fått overført noe fra hovedstyret og at vi har en del penger utestående. Dette er varetellinger, treningsavgifter og en del sponsormidler. De fleste av våre sponsoravtaler går ut denne sesongen, men vi håper på å fornye de fleste. Ellers er det ei felles sponsorgruppe for hele idrettslaget, som vi håper kan jobbe aktivt på sponsorsiden. Vi er avhengig av sponsorer for å kunne drive med idretten vår. Vi har også fått en del sponsormidler fra Ullmax, men nå har de slutta( se egen sak) så det blir ikke noe mer fra dem. Deres støtte har hjulpet godt på økonomien i mange år, TAKK for det. Vi har hatt varetelling dette året også, på COOP og Bunnpris Isfjorden. Dette er penger som kommer godt med i løpet av sesongen. Det er foreldre/spillere som stiller opp og oppmøte er godt. Vi hadde også ett lotteri i vår, der vi fikk inn I tillegg mottar vi sponsorpenger fra hovedstyret sin hovedsponsor, Sparebanken Møre. Vi takker alle så mye for støtten. Håndballen har i år hatt en sesong med mindre aktivitet enn foregående sesong. I år har vi hatt 3 lag påmeldt i serien, der det ene laget, J16, er ett samarbeidslag med Åndalsnes, der vi har hatt ansvaret for laget. I tillegg har vi hatt ett samarbeidslag, J 14, der Åndalsnes har hatt ansvaret. På minihåndballsiden er det fortsatt stor aktivitet, med over 30 stk. på treningene. Lagene som har deltatt utenom foran nevnte er: Jenter 12 år og Damer 4.div. Når det gjelder samarbeidslagene, er dette gjort for å gi ett best mulig tilbud til alle og for å hindre at noen slutter. Det er stort frafall i håndball og vi må prøve å holde på alle som vil spille. Vi måtte dessverre trekke vårt J 11 lag og G 12 lag, da det ble for lite spillere. Noen av gutta spiller på Åndalsnes, og 2 jenter spiller på J 10 på Åndalsnes. På sikt er det kanskje best med en felles klubb for kommunen. Side 26

27 Vi har også hatt ett felles barnekamplederkurs med Åndalsnes, der en del unge jenter deltok og dømmer for klubben, og nå skal vi ha ett dommer 1 kurs. Dette er positivt, for dommere trengs. Gruppa har hatt styremøter en gang i mnd, og annen hver måned har oppmenn deltatt. Ellers har det også i år vært en del flytting av kamper, særlig jenter 16 års kamper. De har spilt i 2.div. og har hatt delt serieperiode. En fram til jul og en ny fram til sesongslutt. De har spilt de fleste av sine kamper i Isfjordshallen, men skal spille noen kamper i Raumahallen nå etter jul. De er også påmeldt i forskjellige nivåer alt etter alder og ambisjoner. Nå er det tid for årsmøte og der oppfordrer jeg foreldre/spillere til å takke ja til ett verv i gruppa. Det viser seg at det er vanskeligere og vanskeligere å få noen til å sitte i styret. Jeg vil til slutt takke trenere, oppmenn, styret og foreldre som stiller opp på våre arrangement og kjører på kampene. Uten dere hadde det ikke vært mulig å drive med håndball. Vi takker alle som møter opp på våre kamper og heier fram våre lag, det varmer og gir en stor moralsk støtte og kjempe stemning i hallen. Fortsett med det. Det er ingen andre lag som har så stort og entusiastisk publikum som oss. Det ser vi som er en del rundt omkring i andre haller. Vil også ønske alle spillere lykke videre i sesongen og håper riktig mange vil spille håndball framover. May Kamsvåg Damer 4.div. Årets lag består av de fleste som spilte i fjor og noen nykommere. Det er totalt 23 spillere i stallen, men ikke alle er med å spiller kamper. Det er spillere fra alderen 16 til 44 år. Etter 7 spilte kamper, har vi 6 seire og 1 uavgjort mot serieleder. Vi har 2 kamper mindre spilt og ligger 4 poeng bak Tingvoll. Så langt har damene gjort det veldig bra og de har det veldig morsomt på trening og kamp. Vi er også sosiale på fritiden, som er en faktor i lagmoralen. Vi har en veldig engasjert trener ved navn Tor Erling Vik og han har veldig stor tru på at laget skal vinne serien i år. Spillere: Gry Tøndel, Lise Sandnes, Charlotte Holm, Kristina Setnes Teige, Sisssel Kamsvåg, Evy Åndal, Vivian Kamsvåg, Kristin Dahle, Inger- Johanne Fedje, Marielle Rostille, Jeanette W. Pedersen, Marita M. Dahle, Jasmin Arstim, Linn Jonassen, Kamilla Grøvdal, Une Hanekamhaug, Emma Julie Jensen, Monica Rypdal, Live Marie Trippestad, Anja Neraas, Irene Myklebost, Linn Jeanette R.Unhjem. Trener:Tor Erling Vik. Oppmann:Cato Hagen. Ullmax, IIL håndball Ullmax har solgt ull og microprodukter i 10 år, og etter nøye overveielse har vi bestemt at vi legger ned, og selger ut det vi har på lager til halv pris. Vi har flyttet ut fra lokalene vi har leid på Hen, og varene som er igjen står p.t. i Furulia.Arna Solheim Haga og Sølvi Westrum Grøvdal har vært med i Ullmax i alle år, i tilegg har det vært rullering på de andre plassene i styret. Tusen takk til alle som har hatt verv i Ullmax i disse årene. Vi takker også alle håndballspillere og foreldre som har vært med på dugnad og alle kunder som har støttet oss. I disse årene har håndballgruppa fått et årlig bidrag til drift fra Ullmax, ca hvert år. Vi takker for oss, og håper vi får kunder som hjelper oss å få tømt varelageret! Sølvi Westrum Grøvdal, Adm.Leder Arna Solheim Haga, Kasserer Kjell Magne Hagen, Syremedlem Jenter 16 år I år har vi et samarbeid med Åndalsnes IF på jenter 16. Laget vårt heter Isfjorden IL/Åndalsnes IF, og dette innebærer at det er Isfjorden som har ansvaret for laget. Side 27

www.isfjordenil.no Nr. 67 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2012

www.isfjordenil.no Nr. 67 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2012 www.isfjordenil.no Nr. 67 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2012 Ildsjelen Ivar Skotvoll Rauma kommunes kulturpris for 2011 ble tildelt Ivar Skotvoll under en tilstelning på

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011

www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 www.isfjordenil.no Nr. 66 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2011 Dugnadsgjengen på toppen på "Nesaksla rett opp" Fra venstre: Henry Hatlen, Rune Haga, Ørger Thokle, Wenche Jacobsen,

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

ÅRSMØTE. Fotballgruppa

ÅRSMØTE. Fotballgruppa Fotballgruppa ÅRSMØTE REFERAT. Blindheim IL fotballgruppa Mandag 10. november 2008 kl 19.00 Klubbhuset Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av de to som signerer årsmøteprotokoll

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Arild Vårvik ønsket velkommen. Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Sak 2.

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) Møtedato: 10. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 21 deltakere foreldre Ikke avtalt Innhold I. Status så langt I 2010... 2 II. Kampansvar

Detaljer

SkiTour Molde Jaktstart

SkiTour Molde Jaktstart Skaret 0.04.206 Felles 6 år 0,5 km Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 06:23 Ida Synstnes Hole Åndalsnes IF - Ski 2 03:55 Felles 7 år 0,5 km DNS Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 3 Fullførte: 0 Påmeldte:

Detaljer

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 1. Åpningsinnlegg Åsmund Sjøberg, Daglig leder MNBR Gunnar Olsen, Kretskonsulent Norges Bandyforbund 2. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjent uten

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

For trivsel og utvikling i nærmiljøet

For trivsel og utvikling i nærmiljøet Protokoll fra Årsmøtet 2012 i Flaktveit IK avholdt i Vi bryr oss salen 2. mai 2012. Vi hadde den ære og glede å ha Trond Mohn til stede ved innledningen av vårt årsmøte. Engasjert og inspirerende sa han

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede. Behandling Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede

Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede. Behandling Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 20 stemmeberettigede. Sak 02/2014 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Fotballsesongen 2015 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016 Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14 Sesongen 2016 Agenda Sesongen 2015 Spillerstallen Vintersesongen 2015/2016 Sommersesongen 2016 Dugnader (og andre inntekter) Kommunikasjon Julegavetips Eventuelt Sesongen

Detaljer