SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte."

Transkript

1 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008 USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.no side 6

2 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008 USAs medisinerte forsvar side 4 F R A R E D A K T Ø R E N : L E D E R : Nr ISSN: Ansvarlig utgiver: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Veteranlov et skritt i riktig retning President: Odd Helge Olsen Alkeveien 3, 4623 Kristiansand S Mob.: (p) Tlf.: e-post: Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Generalsekretær: Vidar Falck Tlf.: Mob.: e-post: Informasjonssjef/redaktør: Kristin Bjerkli Tlf.: Mob.: e-post: Redaksjonskomite: Dan Viggo Bergtun Erling Hoém Odd Sverre Knutsen Øystein Frøiland Ekspedisjon: Jan Steen Tlf.: e-post: Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Tlf.: e-post: Forbundssekretær: Berit Magnussen Tlf.: Mob.: e-post: Forbundets hjemmesider: Husk å melde adresseforandring til FNVLF, telefon eller faks Neste nummer av Sjekkposten (nr 5) kommer ut i oktober, og deadline for bidrag er 3. oktober. FNVLFS KAMERATSTØTTEORDNING vekker nå interesse i utlandet etter at WVFs internasjonale utvalg for å se på veteraners helse og velferd la frem sin sluttrapport i april i år, der kameratstøtteordningen er et av hovedområdene. -Norge er et foregangsland på dette området, og nå er det flere land som vil kopiere vårt system, forteller DR. Bjørn Bakke, som satt i utvalget på vegne av FNVLF. Med over 10 års erfaring med kameratstøttearbeid og kameratstøttetelefonen, vet vi at tilbudet om å snakke med en likemann virker forebyggende og hjelper mange av de veteranene som sliter, og deres pårørende. Og det er derfor gledelig at FNVLF, i samarbeid med Mental Helse, nå kan tilby ytterligere en tjeneste til disse, når vi 1. september lanserer den nettbaserte tjenesten Kamerattøtte.no. Et lavterskeltilbud der tanken er at man kan skrive seg ut av problemene og få svar fra en likemann. FNVLF har i en årrekke jobbet for bedre rettigheter for veteraner, og for at Bæreia skal bli et veteransenter. 1. juni tok Forsvaret offisielt over Bæreia, og arbeidet mot et veteransenter er i gang. 14. juli la Forsvarsdepartementet ut på høring forslag til ny Veteranlov, som lang på vei innebærer en vesentlig heving av veteraners status og en styrking av veteraners rettigheter. Dette er positive milepæler vi har oppnådd og får ta med oss idet videre arbeidet bl.a med de problemer mange veteraner har i møte med NAV som det også står om i dette nummeret. Kristin Bjerkli Medlemskort/ Medlemsfordeler 2008 FNVLF lanserte i fjor en prøveordning med eget medlemskort med noen fordeler. Intensjonen var at vi også i år skulle gjenta dette, men grunnet landsmøtets bestemmelse over navne endring fra FN-Veteranenes Landsforbund til Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner har vi valgt å vente med nytt kort til neste år. Det er en stor investering å bytte navn på ett forbund, og av økonomiske hensyn med tanke på årets budsjett har vi valgt å utsette dette til Dette gir oss dessuten god tid til selv å sette sammen avtaler om landsdekkende fordeler for våre medlemmer. Vi har allerede tre gode leverandører, og vi jobber for å kunne presentere 6-8 leverandører av varer og tjenester for våre medlemmer i TA VETERANENES KRAV PÅ ALVOR var overskriften på Aftenpostens leder 15. september Denne lederen slår bl.a. fast at det tok mange år før politiske og militære ledere aksepterte at noen veteraner kom hjem fra utenlandstjeneste med større problemer enn da de reise ut. Viljen til å erkjenne at psykiske senskader, samt ulike former for problemer med å tilpasse seg det sivile samfunn kunne ha sammenheng med opplevelser under utenlandstjenesten, satt langt inne. Også mediene brukte altfor lang tid før de tok veteranenes klager på alvor, og at Norge som mange andre land hadde et veteranproblem. Videre er det også gledelig å lese i den samme leder at Aftenposten tar det seriøst når FNVLF i 2004 foreslår en egen veteranlov som bl.a. skal øke hjemvendte veteraners status og sikre at samfunnet gir dem som har behov for det en verdig oppfølgning og behandling. Dette er en sak som FNVLF har arbeidet lenge med og har hatt som sin høyeste prioritet. Aftenposten skriver også i den samme leder at det er grunn til å gi honnør til den holdningsendring som har funnet sted, ikke minst i forsvaret. Etter min mening har det ikke verken i Forsvarsdepartementet eller i Forsvaret vært noen holdningsendringer av betydning før 2005, med unntak av UNI- FIL-undersøkelsen og daværende Forsvarsminister Jørgen Kosmo som på 1990-tallet fikk FNVLF inn på forsvarsbudsjettet og støttet FNVLF med vekt på kameratstøttearbeidet. Først i 2005 med ny Forsvarssjef og senere ny regjering ble det en markert holdningsendring innen de to tidligere nevnte ansvarsområder (statusøkning, oppfølg ing/behandling/erstatning ). FNVLF har jobbet systematisk og utrettelig de siste 15 årene for akkurat dette. Bergens Tidende hadde en riktig oppsummering 18. juni i år da de skrev Veteranene jublet med Anne-Grete. FNVLF og SIOPS sparte ikke på kruttet da de skrøt av hvor fornøyde de var med de forskjellige lovforslagene som nå President Odd-Helge Olsen Kristiansand Alkeveien 3, 4623 Kristiansand S Tlf: Mobil: Visepresident Jon Birger Berntsen Bygning 8 Oslo MIL 0015 Oslo Tlf Fax: Mobil: Styremedlem Svein Dyrvik Trønderlag 7105 Stadsbygd Tlf Styremedlem Anne Kari Andreassen, Sunnmøre Postboks 1114 Sentrum 6001 Ålesund Tlf P Mobil: skal bedre veteranenes rettigheter og klargjøre arbeidsgivers plikter. 14. juli i år mottok forbundet ovennevnte lovforslag til høring. Utkastet vil bli grundig behandlet blant medlemmene i lokalforeningene, sekretariatet og forbundsstyret. Høringsfristen er satt til 8. september. Mye arbeid gjenstår også etter 8. september, men det viktigste nå er å fortsette det positive og konstruktive samarbeidet med regjeringen ved Forsvarsministeren og Forsvarssjefen, slik at vi endelig får en veteranlov som vil omfatte arbeidsgivers plikter og veteranenes rettigheter. For tiden er jeg optimist og tror at vi i fellesskap skal få dette til IKKE EN DAG FOR TIDLIG. Odd Helge Olsen President F O R B U N D S S T Y R E T I F N V L F / Styremedlem Heidi J. Brudal Ringerike Steinliveien Hønefoss Mobil: Styremedlem Ola van der Eynden, Midt-Finnmark 9710 Indre Billefjord Tlf Mobil: Kontor Banak Mil tlf Styremedlem Olav Tofte Larssen, Rana og omegn Olderveien 14, 8622 Mo i Rana Tlf: , Mobil: Varamedlem Kjell Brosten Rogaland Øvre Stokkavei Stavanger Tlf Mobil: Varamedlem Frank Freding Bodø Langstranda 5, 8003 Bodø Tlf: Mobil: Varamedlem Jon Hildrum Namdal Prestekrageveien Namsos Mobil: Varamedlem Odd J. Bentsen Haugaland Kvednahaugveien Torvastad Tlf.: M.: Varamedlem Johnny Brenna Vestfold og Telemark Gårdsbakken 39 F, 3256 Larvik Tlf Mobil: Fax Teknisk produksjon: Høegh as Trykk: Nr1Arktrykk as 3

3 : A K T U E L T : U T E : A K T U E L T : U T E Antidepressiva har blitt en viktig del av krigsutrustningen til USA. Snart kan psykiske sår kvalifisere til krigsmedalje på linje med fysiske skader i strid. Sergent Christopher LeJeune fikk problemer med det han opplevde i tjeneste etter 7 måneder i Irak, og opplevelser begynte etter hvert å påvirket ham mer enn han hadde trodd. Han oppsøkte militærlegen i Irak og fikk diagnosen depresjon. Legen skrev ut resepter på antidepressiva som Zoloft og angstmedisin som Clonazepam. For første gang i historien tar et, stigende, antall soldater daglige doser av antidepressiva for å roe nervene som er strukket etter stadige, og lange oppdrag i Irak og Afghanistan. Medisinene er ment å hjelpe troppene til å bevare roen, men også for å hjelpe militæret å bevare deres viktigste ressurs: soldater ved front linjen. Skjulte data. I følge en anonym undersøkelse av the US Army, får ca 12% av soldatene i kamp i Irak og 17 % av de i Afghanistan antidepressiva eller sovepiller utskrevet av legene for å holde det gående. En økning i volden, og en mer øde misjon, har drevet troppene til å stole mer på medisinering i Afghanistan enn i Irak, sier militære representanter. Pentagon, som vanligvis fører statistikker på alt, har ingen sentral oppsamling av data for denne typen informasjon, og militæret har ikke alltid spurt om reseptbelagt medisin bruk, noe som gjør det vanskelig å redegjøre for. Tar man hensyn til stigma ifm soldater som søker mental hjelp, er det grunn til å tro at rapporten undervurderer bruken av antidepressive tabletter. Men om disse tallene fra Hæren reflekterer de andre våpengrenene, går ca av de tjenestegjørende i Irak og Afghanistan på denne typen medisinering. Medisineringen fordeler seg likt mellom antidepressiva (Prozac og Zoloft) og sovepiller (Ambien). Bruk av ulike medikamenter i krig er ikke ukjent i historien, aller minst for USA som hadde et betydelig narkotikaproblem blant soldatene i Vietnamkrigen, en krig der amfetamin dessuten var et middel militærlegene skrev ut til soldater. På 1700-tallet delte George Washington ut rom rasjoner til soldatene ved Valley Forge. Under den 2. verdenskrig ga Nazistene sine tropper amfetamin under blietzkriegen. Militærets økte bruk av antidepressiva reflekterer også den sivile befolkningen. USAs medisinerte forsvar Utdrag fra artikkel i TIME Magazine 16. juni Men når det kommer til krig har tropper historisk sett vært forhindret fra å bruke medisiner/stoffer i kamp. Soldater- som i hovedsak er yngre og sunnere enn resten av befolkningen- har vært gjennom for-undersøkelser for mentale problemer før de blir tatt opp i det militæret. Slagmarkens traumer Økningen av bruken av medisiner kan indikere den høye mentale og psykologiske prisen soldatene betaler i Irak og Afghanistan. Pentagon undersøkelser viser at alle soldater som deployerer til et krigsområde vil føle stress. 70% vil klare å komme tilbake til hverdagen. Men ca 20 % vil lide av det forsvaret kaller midlertidig stress skader, og 10% vil lide av stress sykdommer. Slike lidelser begynner med mild angst og irritabilitet, vanskeligheter med å sove, og en økende følelse av pessimisme og apati. Når det blir verre varer følelsene lengre og kan også inkludere panikk, sinne, ukontrollert risting og midlertidige lammelser. Symptomene fortsetter ofte hjemme og spiller en nøkkel rolle ved skilsmisser, selvmord og sammenbrudd. Mentale traumer har blitt så vanlig at Pentagon kanskje må utvide listen over kvalifiserte skader for en Purple Heart - historisk kun tildelt de med fysiske skader på slagmarken - til også å inkludere PTSD. Forsvarsminister Robert Gates har uttalt at dette klart er noe som må vurderes, og Pentagon overveier endringen. Å bruke medisiner mot slagmarkens traumer er ikke diskutert mye utenfor det militære, men innenfor har det vært snakket om dette i flere år. Ingen pille kan slette minnet av en død venn. står det i COMBAT STRESS INJURY, en medisinsk bok av 2006 redigert av Figley og Nash, som skriver om hvordan tropper kan bli hjulpet av slike piller. Dette betyr at enhver medisin som kan opprettholde en soldats deployering og kamp, også sparer penger på trening og deployering av nye. Men det er også en hake ved dette: antallet soldater som har behov for langtids hjelp øker med antall deployeringer og lange oppdrag. Hvis troppene ikke får nok tid vekk fra kamphandlinger er det mulig at antidepressiva og sovepiller vil bli brukt for å forlenge en allerede strekt tropp. Dette er hva som skjer når du forsøker å kjempe en lang krig med et forsvar som ikke var laget for lang krig sier Lawrence Korb, Pentagon personell sjef under Reagan Administrasjonen. Krig og selvmord Militære familier undrer seg over forandringen. Og profesjonelle har sin tvil. Forsøker vi å bandasjere opp det som egentlig er en utilfredstillende styrke? spør Dr. Frank Oschberg, en veteran psykiater og medlem av International Society for Traumatic Stress Studies. Slike spørsmål har fått økende viktighetsgrad når ytterligere sider av medisin- effekten har blitt vist. I fjor oppfordret US Food and Drug Administration (FDA) produsentene bak antidepressiva å lage en notis med advarsel om faren for økt selvmordsfare blant barn og unge voksne. Byrået spurte- og fikk- en utvidet advarsel som inkluderte unge voksne mellom 18 og 24 år. Spørsmålet er nå om det er en link mellom den økte medisinbruken i Irak og Afganistan og en økning i selvmord der. Det har vært 164 militær selvmord i Afhganistan og Irak fra krigens start til ut Minst 115 soldater tok selvmord i fjor, inkludert 36 i Irak og Afghanistan. Det er det høyeste tallet siden man begynte statistikken over dette i Nesten 40% av alle ofrene i 2006 gikk på psykomotoriske medisiner. Mens det militæret legger hovedskylden på skilsmisser sier noen eksperter på utsiden at det kan være en link mellom selvmord og reseptbelagt medisinering- selv om det ikke er mulig å vite med sikkerhet hvor mange selvmords forsøk antidepressiva har forhindret ved å forbedre soldatenes spirit. In a Total Daze De gamle antidepressive medisinene medførte dårlig hukommelse, svimmelhet, søvnighet m.m - mao dårlig tilpasset tropper i kamp. De nye medisinene - såkalt selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) som Prozac og Zoloft - har færre side effekter og er generelt ikke avhengighetsskapende eller giftig. I 1994 var Major Cameron Richie den første militær psykiateren som foreslo at antidepressiva skulle sendes med tropper som skulle i kamp. Militære leger debatterte saken i 1999, og var da sterkt uenige i å la kjempende tropper bruke antidepressiva i krigssoner. De nye medisinene kom i søkelyset etter invasjonen i Irak i Detaljer fra USAs medisinerte kriger kommer fra en medisinsk undersøkelse som Hæren har gjennomført hvert år siden krigen begynte. Hvis undersøkelsen er riktig opplever soldatene en mismatch i kamp livet: Mens nesten 2/3 av soldatene i undersøkelsen fra Irak i 2006 kjente noen som hadde blitt drept eller såret, var det færre enn 15% som med sikkerhet visste at de hadde drept en fiende. Denne ubalansen mellom det å se krigens pris på nært hold, og ha følelsen av å ikke kunne gjøre noe, fører til en intens frykt og hjelpeløshet i følge undersøkelsen. Gjentatte deployeringer til krigssoner er også en faktor for mental problemer. Nesten 30% av troppene som er ute i sin 3 deployment lider av forskjellige mental helse problemer. Colonel Joseph Horam sier at bruken av antidepressiva har ført til en betydelig forandring i måte å behandle tropper i krig på. Under Gulf krigen hadde vi ikke disse medisinene og vår basis filosofi var 3 hotte og ut - man ga stressede tropper litt hvile for å se om de bedret seg. Hvis de ikke ble umiddelbart bedre måtte de gå bakover og kanskje forlate basen sier en doktor i Wyoming som tjenestegjorde i den første Gulfkrigen og har siden vært deployert i Irak 2 ganger. Det var først i 2006 at Pentagon laget en felles policy for alle forsvarsgrener. Men den nevnte ikke de nye antidepressiva, den forhindret kun troppene fra å ta gamle medisiner, inkludert lithium etc. Målet var å gi nye medisiner (SSRIs) grønt lys uten å si det med klare ord. Sist juli publiserte 3 militære psykiatere en artikkel i MILITARY MEDICINE hvor de anmodet militær leger som skulle til Afghanistan og Irak om å anmode om mye SSRIs. Medisinen hjelper til å bevare kamp evnen i følge legene. Richie, idag psykiatrisk konsulent for hæren mener at SSRIs har hjulpet til å destigmatisere mentale problemer, Vi prøver å gjøre depresjon og PTSD normalt for soldaternesten rutine. Richie sier at hun ikke kjenner til noen dårlig utfall av soldaters bruke av SSRIs. Christopher LeJeuene derimot, som var 15 måneder i Irak mener at mange tropper trenger hjelp, men at de ikke får det i frykt for at dette kan forhindre en forfremmelse. De vil ikke ødelegge karrieren sin. Ca 1/3 av soldatene i Afghanistan og Irak sier at de har tilgang til å se en profesjonell mental helse arbeider. Når antallet soldater i Irak økte til i fjor forble antallet mentale helsearbeidere det samme ca noe som gjorde konsultasjoner og behandling enda vanskeligere å få. I tillegg er soldatene ofte stasjonert på utposter som gjør det vanskelig å få oppfølging. Nå som stadig flere soldater tar disse medisinene, er det ny tvil om medisinenes effektivitet. Et par nye rapporter fra Rand og det Føderale Instituttet for Medisin (IOM) sår tvil om akkurat hvor mye medisiner kan redusere PTSD plager. Rand studien sier at den generelle effekten av SSRIs, selv i de største kliniske testene, er moderat. IOM konkluderte med at det er uadekvat bevis for å bestemme effektiviteten for SSRIs behandling av PTSD. Christopher LeJeune kunne ha fortalt dem det. Med PSTD fortsatte han på antidepressiva etter at han kom hjem i Men PTSD kureres ikke med piller de gjør deg bare nummen sier han nå. Han følte seg konstant dopet, og for ett år siden bestemte han seg for å slutte med medisinene og bekjempe sine demoner selv, med hjelp fra VA rådgivning. Han er nå sitt gamle jeg igjen. 4 5

4 : A K T U E L T : H J E M M E : A K T U E L T : H J E M M E Kameratstøtte.no Endelig går startskuddet for FNVLFs nye nettjeneste Kameratstøtte.no. Mandag 1. september 2008 åpnes nettsiden for alle av Forsvarsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen på Akershus Festning. Av Kristin Bjerkli Om nettjenesten På lik linje med Kameratstøttetelefonen, skal nettjenesten Kameratstøtte.no være et lavterskeltilbud til deltakere i internasjonale operasjoner, veteraner fra internasjonale operasjoner, pårørende og andre som har behov for gjøre noe med sine tanker og følelser i forbindelse med tjenesten. For unge soldater er Internett en naturlig arena, og eldre veteraner har kanskje barn som søker hjelp og støtte på nettet. Ved hjelp av Kameratstøtte.no skal alle kunne skrive anonymt om sine opplevelser, tanker, spørsmål, usikkerhet, uro eller hva annet de måtte ha på hjertet, og få svar fra et medmenneske. For Kameratstøtte.no er det ingen problemer som er for små eller for store, eller tanker og følelser som er dumme. Alle som skriver inn skal bli møtt av et medmenneske som er innstilt på å bruke all sin erfaring og sine kunnskaper til å hjelpe. Nettjenesten Kameratstøtte.no bygger på Mental Helses nettjeneste Sidetmedord.no, som henvender seg til alle, men skiller seg fra den, ved at de som svarer alle har erfaring fra internasjonal tjeneste andre veteraner. De kan gi kameratstøtte og forståelse, men har også oversikt over hjelpeapparatet og kan gi råd om hva skriveren kan gjøre. Om prosjektet Prosjektets opprinnelse var å se på mulighetene for et samarbeid mellom Mental Helse og FNVLF, bl.a mellom Mental Helses Hjelpetelefon-tjeneste og FNVLFs Kameratstøttetelefon, om dette var praktisk mulig.våren 2007 ble det i et møte utarbeidet et utkastet til intensjonsavtale som ble forelagt Forbundsstyret og godkjent. - Under dette møtet ble jeg orientert om Mental Helses nye prosjekt Sidetmedord.no av Prosjektleder Lene Pettersen, og ble meget interessert. Og da det viste seg at et mulig samarbeid mellom hjelpetelefonene raskt bød på mange utfordringer, fant vi ut at vi heller skulle satse på et samarbeid om en nettjeneste, og ideen om Kameratstøtte.no var født. Forteller Leder Kameratstøtte, Knut Østbøll. Det er hovedsakelig takket være penger fra Prosjektleder Lene Pettersen stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) som nettjenesten kommer i gang som et samarbeid mellom Mental Helse Norge og FNVLF. Lene Pettersen sto sentralt i arbeidet med å søke HR om prosjektstøtte og gjorde en utmerket jobb med søknaden. Den 22. november 2007 kom svaret fra HR om at prosjektet hadde fått full støtte i forhold til det man hadde søkt om. Forsvarets Veteranadministrasjon har bidratt med FNVLFs egenandelsbeløp i prosjektet. Etter dette er det oppsatt ett styre i prosjektet, ledet av vår Generalsekretær Vidar Falck, og en prosjektgruppe ledet av Lene Pettersen bestående av deltakere fra både FNVLF og Mental Helse. Prosjektstyret har hatt flere møter i oppstartfasen av prosjektet. Veien videre skal drives fra Mental Helses kontorer i Skien, side om side med Det er nå tilsatt 3 menn med bakgrunn fra internasjonal tjeneste, som skal betjene tjenesten. 24. og 25. juni 2008 ble det arrangert oppstartseminar for disse (se egen artikkel). Disse blir fast ansatt i turnus fra 18. august, hvor også prøveperioden for nettjenesten starter (uke 34 og 35). Styrkene som nå drar til Afghanistan vil få med seg en brosjyre om Kameratstøtte.no. Denne vil også bli sendt ut til alle lokalforeninger (og er vedlagt dette nummeret). Et lavterskeltilbud som nettjenesten innebærer, kan bidra til å forebygge alvorligere sykdom. Det viser erfaring fra nettsiden Alle om er involvert i prosjektet har derfor stor tro på at nettjenesten Kameratstøtte.no vil være et verdifullt supplement til andre tilbud, for alle som sitter alene med vanskelige tanker og følelser knyttet til internasjonale operasjoner, og ser med spenning frem til lanseringsdagen 1. september Besøk fra 1.september 2008 Seminardeltakerne f.v.: Arne Kjær, Odd Vidar Rui, Sven Stave, Inger Ellingsen, Ragnar Holm, Lene Pettersen, Jan William Steen, Knut Østbøll, Vidar Falck Oppstartseminar for Kameratstøtte.no Utviklingsprosjektet Kameratstøtte.no, som er et samarbeid mellom Mental Helse og FNVLF, og er støttet av stiftelsen Helse og rehabilitering og Forsvarets veteranadministrasjon, er nå på veg over fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen. Alle medarbeiderne er på plass, og i august blir det alvor. Av Vidar Falck For å forberede deltakerne på gjennomføringsfasen, ble det gjennomført et oppstartseminar på Vindfjelltunet Gjestegård i Lardal, den 24. og 25. juni 2008, der hele prosjektgruppen og deler av styringsgruppen deltok, sammen med erfarne medarbeidere i Sidetmedord.no. Hensikten med seminaret var å bevisstgjøre deltakerne om de utfordringene vi kan få når meldingene strømmer inn, ved siden av å bli bedre kjent med hverandre. Første dag ble innledet ved at Jan William Steen snakket om sine erfaringer og problemer etter tjenesten, etterfulgt av gjenomgang av systemet, grunnleggende svarmetodikk og kvalitetssikring av svarene. Dette ble fulgt opp neste dag med et foredrag av psykolog Simen Hiorth Sulejewski om det vi vet om å dele skriftlig materiale med hverandre og hvordan det kan være til hjelp i å håndtere vanskelige tanker og følelser. Seminaret ble avsluttet med praktiske øvelser og diskusjoner om hvordan ulike henvendelser skal håndteres. Nettjenesten lanseres mandag 1. september De to ukene før det skal en mindre gruppe personer teste ut systemet, både for å sikre at teknologien virker som den skal, og ikke minst for å gi de som skal svare en siste trening i å håndtere små og store saker som kommer inn. 6 7

5 Av Bjørn Bakke, Kommuneoverlege Elverum Men slik er det ikke for alle. Ettersom årene går blir det stadig flere som får problemer. For noen av dem er det langvarig og alvorlig. Vi visste at dette hadde skjedd med veteraner, sjøfolk og krigsfanger fra 2. verdenskrig, men det tok tid før man ble klar over at lignende også kunne skje med veteraner fra fredsbevarende tjeneste. Og Norge er ikke alene om å erfare dette. Land etter land opplever det samme. Verdens Veteranforbund (World Veteran Federation WVF), der FN- Veteranenes Landforbund er medlem, har grepet tak i dette. WVFs komite for europeiske saker (SCEA) nedsatte i oktober 2004 en internasjonal gruppe for å se på problemet. Hva er de viktigste helse- og velferdsspørsmål som gjelder veteraner? Hvor kan man få mer informasjon om forskning og erfaringer? Hva kan gjøres med dette? Gruppen har bestått av i alt fire mann, Prof. Avi Ohry fra Israel, Mai. Gen. David S Jolliffe fra Storbritannia, Mr Jos Weerts fra Nederland og Dr. Bjørn Bakke fra Norge. Utvalget kom sammen første gang i 2005 og i april i år la den frem sin sluttrapport (ref. Sjekkposten nr. 2-2/2008). red. Etter å ha sendt en forespørsel til de europeiske medlemsorganisasjonene, kom gruppen frem til at man må se nærmere på fire hovedområder: Posttraumatisk stress-syndrom Medisinsk uforklarlige fysiske : A K T U E L T : U T E : A K T U E L T : H J E M M E Veteraners helse og velferd For de aller fleste av oss har felttjeneste under fremmede himmelstrøk vært en stor og spennende opplevelse. Kameratskapet, samholdet, møtet med enkeltmennesker fra andre kulturer er noe vi tenker tilbake på med glede. Dramatiske opplevelser er ikke noe vi er blitt skremt av, særlig når vi har fått dem på trygg avstand. plager etter felttjeneste For tidlig aldring og sykelighet hos veteraner Kameratstøtte At Kameratstøtteordningen kom med som ett av de fire hovedområdene var spesielt gledelig, da Norge og FNVLF står i en særstilling som foregangsland på dette området. Posttraumatisk stress-syndrom Posttraumatisk stress-syndrom (PTSD) er det de fleste forbinder med alvorlige ettervirkninger etter dramatiske hendelser og harde påkjennelser. Og dette er vanligvis den viktigste årsaken til at veteraner får alvorlige problemer. Man klarer ikke å mestre hverdagen og et normalt liv igjen. Det kan være søvnproblemer, mareritt, vanskeligheter i forhold til andre mennesker, både i familielivet og på arbeidet, konsentrasjonsvansker, angst, depresjon og rusproblemer. I verste fall kan det ende med selvmord. Det har vært forsket mye på dette området og det finnes en rikholdig faglitteratur. Man må kunne finne frem i denne stadig oppdaterte informasjonen og det er identifisert flere databaser med tilgang til det meste (USA, Australia, en rekke europeiske land). Gruppen anbefaler at det lages en oversikt over eksisterende kunnskapskilder om PTSD og en oppdatert oversikt over opplæring og hvordan man skal hjelpe dem som rammes. Videre anbefales det at man tar i bruk en internasjonal standard for screening og diagnostisering, samt retningslinjer for behandling og oppfølging. Medisinsk uforklarlige fysiske plager Medisinsk uforklarlige fysiske plager etter felttjeneste (MUPS) er et kjent, men omdiskutert tema. Det mest kjente i nyere tid er Gulf-syndromet. Plagene varierer fra vanlige og ikke så kraftige symptomer til alvorlige og invalidiserende tilstander. Det er vanskelig å forstå sammenhengen på grunnlag av medisinsk viten. Hva er det som forårsaker dette? Hva kan man gjøre med det? Gruppen anbefaler at det opprettes en database for pågående forskning på dette feltet og en oversikt over eksperter på feltet i forskjellige land. For tidlig aldring og sykelighet For tidlig aldring og sykelighet hos veteraner er et mindre kjent fenomen. Hvilket omfang har det? Hvilken betydning vil det ha for veteranene? Det israelske medlemmet i gruppen, som er professor i rehabilitering og tidligere krigsfange, har arbeidet med dette spørsmålet. For oss her hjemme er det grunn til å se på hva dette kan bety for blant annet pensjons- og trygdespørsmål. Her anbefaler gruppen at veteraner blir tilbudt en årlig screening i form av et spørreskjema. Videre anbefales det at man finner frem til ekspertene på dette temaet i forkjellige land og ber om å få en oppdatert oversikt over relevant kunnskap. Denne kunnskapen bør bli allment tilgjengelig på samme måte som for PTSD. Felles for disse tre områdene er at det kreves mer viten. Og denne kunnskapen må kunne omsettes i tiltak for dem som rammes, først og fremst i mulige forebyggende tiltak. Kameratstøtte For oss var det naturlig å bringe inn kameratstøtteordningen. Her har de norske veteranene gjennom FNVLF vært pionerer siden den ble innført i Vi har nå 12 års erfaring å kunne dele med andre. Danske veteraner startet sin egen kameratstøtteordning i 2001, Sverige og Finland har fulgt etter, og flere land er nå interessert i og planlegger en lignende ordning. Dette krever ikke forskning og utredning, det er et spørsmål om å organisere. Og nettopp det at veteranene selv har grepet tak i problemet og laget et slikt opplegg blir lagt merke til. Først og fremst er det et forebyggende tiltak og det kan iversettes raskt. Gruppen anbefaler at erfaringene med kameratstøtte blir gjort kjent for veteranorganisasjoner i medlemslandene og at disse organisasjonene blir oppmuntret til å etablere en tilsvarende ordning. Videre anbefales det at veteranorganisasjonene tar initiativ til kurs og seminarer for dem som skal delta i kameratstøtteordningen, gjerne på grunnlag av de erfaringer FN-Veteranenes Landsforbund har med å arrangere dette. Arbeidet fremover Da rapporten ble lagt frem på møtet til SCEA i Lisboa i april i år, ble det bestemt at arbeidet skal fortsette. Noe av det viktigste med dette arbeidet i regi av World Veteran Federation er at saken nå for alvor er satt på dagsorden rundt om i verden.. Det første problemet man støter på i internasjonalt arbeid er: Hva er egentlig en veteran? Det er slett ikke noe entydig begrep og det varierer fra land til land. Og ikke alle land erkjenner at veteraner kan få alvorlige problemer lenge etterpå som har sin rot i tidligere tjeneste. Mediene har fokusert på dette i den senere tid, både her hjemme og i utlandet, og gjerne med utgangspunkt i enkeltsaker. Dessverre er det altfor ofte triste historier om manglende hjelp og oppfølgning. Vi håper at vi får mer kunnskap og kompetanse, og at dette kan settes ut i praktiske tiltak. De som reiser ut må kunne være trygge på at de vil få god hjelp hvis det skulle bli nødvendig. «Veteranlov» på høring Når forslaget om endringer i Lov av 2. juli 2004 nr 59 om personell i Forsvaret (Forsvarspersonelloven) nå er sendt ut på høring, er en viktig milepæl i arbeidet for å styrke veteranenes rettigheter passert. Av Vidar Falck Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen FNVLF har i en årrekke arbeidet med å heve veteranenes status, og med å sette fokus på og dokumentere de problemene av helsemessig, økonomisk og praktisk art som mange veteraner møter i hverdagen, og som skyldes opplevelser under løsningen av oppdrag som våre politiske myndigheter har besluttet at vi skal være med på. Arbeidet har skutt fart de siste to årene. I februar 2006 ble Forsvarets veteranadministrasjon etablert, og senere samme år nedsatte Forsvarsdepartementet to arbeidsgrupper som skulle se på henholdsvis veteranenes økonomiske rettigheter og arbeidsgivers ansvar i forbindelse med deltakelse i internasjonale operasjoner. FNVLF deltok i arbeidet med begge rapportene. Arbeidsgruppene leverte sine rapporter sommeren 2007, og FD tok umiddelbart tak i dem for å kartlegge hva som burde og kunne gjøres for å bedre veteranenes rettigheter. FD har tatt denne saken meget alvorlig, og forsvarsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen har gjort det helt klart at Regjeringen nå ønsker å gjøre noe for veteranene. FD valgte å begynne med å feie for egen dør. Det ble gjort ved å gå gjennom forsvarspersonelloven for å se hva som kunne gjøres med den for å bedre veteranenes kår. Forsvarspersonelloven er en særlov for Forsvaret og de endringene som foreslås gjelder derfor bare for sivile og militære som er, eller har vært, i Forsvarets tjeneste. Arbeidet har imidlertid vært forankret i Regjeringen, og det har vært et krav at forslagene skulle være koordinert med andre berørte departementer, herunder Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Arbeidsog inkluderingsdepartementet (AID), og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Dette ble understreket på et pressemøte på Akershus den 17. juni, der blant andre statsrådene fra FD og HOD deltok, sammen med statssekretæren i AID og Statens personaldirektør fra FAD, ved siden av representanter for veteranorganisasjonene og tjenestemannsorganisasjonene i Forsvaret. Veteranorganisasjonene (FNVLF og SIOPS) og tjenestemannsorganisasjonene har deltatt i arbeidet som medlemmer i referansegruppen, der vi i en rekke møter har fått komme med våre vurderinger og synspunkter, og har fått mulighet til å påvirke innholdet i høringsnotatet, inkludert de foreslåtte endringene i selve lovteksten. Under arbeidet i referansegruppen har det vært gledelig å oppleve hvordan veteranorganisasjonene og tjenestemannsorganisasjonene har støttet og utfordret hverandre, og hvor lydhøre FDs representanter har vært for våre argumenter. Selv om vi ikke har fått gjennomslag for alle ønsker og krav, er det viktig å understreke at dersom forslaget blir vedtatt slik det står i dag, vil vi ha kommet et langt stykke på veg mot å realisere noen av de viktige målene som landsmøtet har satt for arbeidet med å styrke veteranrettighetene, i og med at lovforslaget blant annet innebærer: Understrekning av at Forsvaret har et særlig ansvar for at personell som deltar i internasjonale operasjoner og deres pårørende blir godt ivaretatt før, under og etter tjenesten Fortsettes på neste side 8 9

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» Soldater som gir sitt liv for fedrelandet «Betaler den nest høyeste

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

Forbundsstyret 2005. B-blad

Forbundsstyret 2005. B-blad Sjekkposten_01-36 19.01.05 14:58 Side 36 B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 1-2006 1-2005 Forsvarets legitimitet s. 4 5 Kameratstøtte s. 6 8 Veteran og hva så? s. 10 11 Veteranene sliter s. 13 Historien om UNIFIL

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

B-blad. Styremedlem Einar Ulleberg Blåklokkeveien 3, 9325 Bardufoss m. 97 04 80 65 eulleberg@mil.no

B-blad. Styremedlem Einar Ulleberg Blåklokkeveien 3, 9325 Bardufoss m. 97 04 80 65 eulleberg@mil.no B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adresse. Forbundsstyret

Detaljer

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Sjekk NR 6-2009 posten Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6 Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Aktuelt

Detaljer

Tjeneste i internasjonale operasjoner rapport om økonomiske rettigheter ved personskade

Tjeneste i internasjonale operasjoner rapport om økonomiske rettigheter ved personskade 2/83 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 SAMMENDRAG OG BAKGRUNN 1 SAMMENDRAG... 9 2 OM UTREDNINGEN... 10 2.1 Innledning... 10 2.2 Bakgrunn for nedsettelse av arbeidsgruppen... 10 2.3 Arbeidsgruppens sammensetning,

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 06-10-06 07:27 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2006 5-2005 Observatør på Balkan UNPREDEP s. 4 6 Erfaringer fra Afghanistan s. 8 11 Forsvarets Veteranadministrasjon

Detaljer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 4-2009 posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11 Foto: ERIK SKJERVE Baltikum inn for LANDING med norsk hjelp side 23-3o nr. 14/15 13. august 2003 24. årgang ISSN 0332-9062 Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21 Ikke forsikret under Kfor-ferie

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

1. Navn på journalistene som har gjort jobben: Håvard Bjelland (fotograf) Bjørn Asle Nord (journalist) 2. Tittel på arbeidet, prosjektet

1. Navn på journalistene som har gjort jobben: Håvard Bjelland (fotograf) Bjørn Asle Nord (journalist) 2. Tittel på arbeidet, prosjektet Den uendelige krigen «I februar 2005 ringer en fortvilet mann regjeringsbygget i Oslo og truer med å sette fyr på militærleiren i Bjerkvik. Det er Tore Møllers rop om hjelp, 13 år etter FNoppdraget i Irak»

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer