Q Delårsrapport Januar-Juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013"

Transkript

1 Q2 213 Delårsrapport Januar-Juni 213 Jeg er svært fornøyd med å se et fortsatt sterkt resultat og tosifret vekst i programvare- og tjenestesegmentene. Vanskelige forhold i hardwaremarkedet har imidlertid påvirket EBITDA negativt i Q Claus Hougesen konsernsjef i Atea

2 Hovedpunkter Driftsinntekter på NOK 5 51,8 millioner, opp 3, % fra året før EBITDA på NOK 14,4 millioner, opp 9, % fra året før EBITDA-margin på 2,6 %, ned fra 2,9 % fra året før Kontantstrøm fra driften på NOK 158,2 millioner, opp fra NOK 64,2 millioner fra året før Utbetalt utbytte på NOK 5,5 per aksje, opp fra NOK 5, fra året før Tatt opp lån på DKK 5 millioner over 5 år, og utstedt 5-årige obligasjoner for NOK 3 millioner Driftsinntekter EBITDA Kontantstrøm (hittil i år) 8, 6, 4, 5,34 4,451 6,321 5,85 5, , , Nøkkeltall Q2 Q2 H1 H1 Året Driftsinntekter (NOK millioner) 5 51, , , ,9 2 93,3 Bruttomargin (%) 24,3 23,7 24,7 24,7 24,4 EBITDA (NOK millioner) * 14,4 154,3 281,3 317,5 824,1 EBITDA margin (%) 2,6 2,9 2,7 3,1 3,9 EBIT (NOK millioner) 53,2 91,8 121,8 193,5 559,7 Resultat per aksje (NOK) **,38,67,9 1,46 5,8 Utvannet resultat per aksje (NOK) **,38,66,9 1,45 5,4 Kontantstrøm drift (NOK millioner) 158,2 64,2-65,9-357,3 812,4 Fri kontantstrøm (NOK millioner) 11,2 7,3-2, -464,9 565,5 31. mar mar jun jun des 212 Netto finansiell posisjon (NOK millioner) -772,8-844,3-772,8-844,3 49,3 Likviditetsreserve (NOK millioner) *** 1 189, 1 12, , 1 12, ,6 Arbeidskapital (NOK millioner) 275,7 67, 275,7 67, -57, Arbeidskapitalandel (%) 1,3 2,9 1,3 2,8 -,2 Egenkapitalandel (%) 36,8 38,2 36,8 38,2 38,9 Antall ansatte * Før aksjebaserte opsjons- og oppkjøpskostnader ** Fratrukket Atea ASAs beholdning av egne aksjer (73 61 ved utgangen av Q2 213). *** Begrenset av finansiell betingelse med fremmedkapitalandel på maksimalt 2,5 (netto gjeld/siste 12 måneders EBITDA) 2

3 Markedsoppdatering Den finansielle uroen i Europa fortsatte å påvirke det nordiske IT-infrastrukturmarkedet i Q Markedet har vært svakt, og marginene har vært under press. Dette gjelder spesielt hardwaresegmentet, der etterspørselen etter servere og PCer har gått ned. Ifølge IDC vokste markedet som Atea sikter seg inn på (Blue Box), med,4 % i Norden i Q Hardwaremarkedet sank med 4,1 %, programvaremarkedet vokste med 4,6 %, og tjenestemarkedet vokste med 3,2 %. Sammenlignet med IDCs vekstprognose for Q2 213 på,4 % hadde Atea en vekst i konstant valuta på 1,7 % og en organisk vekst på,4 % i Norden. I første halvdel av 213 sank markedet som Atea sikter seg inn på (Blue Box), med,2 % i Norden. Atea oppnådde en vekst i konstant valuta på 3,6 % og en organisk vekst på 2,4 % i Norden. Det viser at Atea har vunnet markedsandeler. Finansiell gjennomgang Q2 og H1 213 Konsernet Konsernets driftsinntekter steg med 3, % (opp 1,3 % i konstant valuta) fra NOK 5 339,7 millioner i Q2 212 til NOK 5 51,8 millioner i Q Hardwareinntektene sank med 3,4 %, programvareinntektene økte med 1,5 %, og tjenesteinntektene økte med 1,1 %. Driftsinntektene sank organisk med,3 % i konstant valuta. Nedgangen i hardwareinntekter gjenspeiler vanskeligere markedsforhold, særlig innen PC- og serversegmentene. EBITDA i Q2 213 endte på NOK 14,4 millioner, ned 9, % fra året før. Nedgangen i EBITDA skyldes mindre hardwaresalg og lavere hardwaremargin som følge av utfordrende markedsforhold. Nedgangen i hardwaresegmentet ble til en viss grad utlignet av gode resultater i programvare- og tjenestesegmentet. Samlet bruttomargin for konsernet var 24,3 %, opp fra 23,7 % i Q2 212, hovedsakelig som følge av en høyere andel tjenesteinntekter. I lys av markedsutviklingen, vil Atea fortsette å fokusere på kostnader og har initiert tiltak for å redusere kostnadsbasen fremover. Konsernets driftsinntekter var NOK 1 586,6 millioner i første halvdel av 213, opp 4,2 % (opp 3,4 % i konstant valuta) sammenlignet med samme periode året før. Hardwareinntektene sank med 2,4 %, programvareinntektene økte med 16,7 %, og tjenesteinntektene økte med 8,7 %. Organisk vekst i konstant valuta var 1,7 %. EBITDA endte på NOK 281,3 millioner i første halvdel av 213, ned 11,4 % fra året før, noe som gjenspeiler lavere hardwareinntekter og lavere hardwaremargin i et utfordrende marked. 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1,8 1,6 1,4 1,2 1, ,4 1,2 1, ,683 2, Hardwareinntekter og vekst -9,5% +5,5% -1,4% 3,941 3,566 2,897 2,856 2,842 2,744 Q3 Q4 Q1 Q2 63 Sammenlignbart kvartal 1,389 1, ,17 Siste kvartal Programvareinntekter og vekst +15,4% +8,1% -3,4% 1,53 1,385 Q3 Q4 Q1 Q2 +12,% 1,16 Sammenlignbart kvartal 1,19 1, ,5% Tjenesteinntekter og vekst +5,3% Siste kvartal +1,5% 1,226 1,46 1,121 1,113 Q3 Q4 Q1 Q2 Sammenlignbart kvartal +7,2% Siste kvartal +1,1% 3

4 Norge Driftsinntektene i Q2 213 var på NOK 1 555,4 millioner, opp 2, % sammenlignet med Q Hardwareinntektene steg med,2 %, programvareinntektene sank med 4,9 %, og tjenesteinntektene steg med 11,3 %. Driftsinntektene sank organisk med,7 % i et marked som ifølge IDC sank med 1, %. Hardwareinntektene sank organisk med 3,1 %, sammenlignet med et marked som sank med 7,4 %. Programvareinntektene sank organisk med 5,3 % i et marked som vokste med 3,6 %. Nedgangen i programvareinntekter er sesongavhengig. Tjenesteinntektene økte organisk med 8,4 %, sammenlignet med et marked som vokste med 3,7 %. Den positive utviklingen i tjenesteinntektene er et resultat av økt fokus. Atea i Norge fortsetter å vinne markedsandeler. 2,5 2, 1,5 1,524 1,55 Driftsinntekter 1,922 1,435 1, EBITDA Driftsinntektene var NOK 2 99,6 millioner i første halvdel av 213, opp 2,2 % sammenlignet med samme periode året før. Hardwareinntektene sank med 4,6 %, programvareinntektene økte med 14,7 %, og tjenesteinntektene økte med 11,2 %. Driftsinntektene sank organisk med,1 % i et marked som ifølge IDC sank med 1,2 %. EBITDA endte på NOK 85,4 millioner i første halvdel av 213, sammenlignet med NOK 19,1 millioner året før. Nedgangen gjenspeiler lavere hardwareinntekter og lavere hardwaremargin , 5 EBITDA i Q2 213 endte på NOK 52,1 millioner, sammenlignet med NOK 57,5 millioner i Q Produktmarginene endte på 13,4 %, ned fra 13,7 % i Q2 212, som følge av flere leveranser til det offentlige i Q Samlet bruttomargin endte på 28,5 %, opp fra 27,3 % i Q2 212, hovedsakelig som følge av en høyere andel tjenesteinntekter. Den organiske veksten i driftskostnader på 5, % gjenspeiler organisk vekst i gjennomsnittlig antall årsverk på 88 ansatte, hovedsakelig innen tjenester. EBITDA-marginen i Q2 213 endte på 3,3 %, mot 3,8 % året før. 4

5 Sverige Driftsinntektene i Q2 213 endte på NOK 2 13,3 millioner, opp 23,7 % (opp 18,4 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene økte med 4,9 %, programvareinntektene økte med 42,4 %, og tjenesteinntektene økte med 12,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 16,7 % i konstant valuta i et marked som ifølge IDC var flatt. Den organiske veksten i hardwareinntekter på 4,1 %, sammenlignet med et marked som sank med 5, %, var drevet av spesielt høye inntekter fra offentlig sektor. Programvareinntektene økte organisk med 41,9 %, sammenlignet med en markedsvekst på 5,6 %. Atea har en sterk posisjon innen lisenssalg og vinner mange nye kunder. Tjenesteinntektene økte organisk med 7,3 %, sammenlignet med et marked som vokste med 3,3 %. Atea i Sverige fortsetter å vinne markedsandeler i alle markedssegmenter. 2,5 2, 1,5 1,722 1,42 Driftsinntekter 2,34 1,785 2, EBITDA Driftsinntektene var NOK 3 914,9 millioner i første halvdel av 213, opp 22,9 % (opp 18,9 % i konstant valuta) sammenlignet med samme periode året før. Hardwareinntektene økte med 11, %, programvareinntektene økte med 43, %, og tjenesteinntektene økte med 9,8 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 17,4 % i et marked som ifølge IDC sank med 1,4 %. EBITDA endte på NOK 91,4 millioner i første halvdel av 213, sammenlignet med NOK 88,4 millioner året før, og gjenspeiler økte driftsinntekter , 5 EBITDA i Q2 213 endte på NOK 44,8 millioner, sammenlignet med NOK 39,5 millioner i Q Produktmarginen endte på 11,4 %, ned fra 12,6 % i Q2 212 ettersom Atea har vunnet mange store offentlige avtaler med lavere produktmarginer enn gjennomsnittet. Tjenestemarginen endte på 58,6 %, sammenlignet med 62,2 % i Q Lavere tjenestemargin er et resultat av økt bruk av underleverandører på en rekke prosjekter. Samlet bruttomargin for Q2 213 var 2,8 %, ned fra 23, % i Q EBITDA-marginen endte på 2,1 %, mot 2,3 % året før. 5

6 Danmark Driftsinntektene i Q2 213 endte på NOK 1 354,8 millioner, ned 1,9 % (ned 11,3 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene sank med 14,3 %, programvareinntektene sank med 14,2 %, mens tjenesteinntektene økte med,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 11,3 % i konstant valuta. Nedgangen i hardwareinntekter gjenspeiler hovedsakelig lavere aktivitet i privat sektor EBITDA I henhold til IDC vokste markedet med 1,7 % i Danmark i Q2 213, fordelt på -,4 % for hardware, 4,3 % for programvare og 3, % for tjenester, noe som indikerer at Atea mister markedsandeler. 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, ,521 1,157 Driftsinntekter 1,742 1,332 1,355 Driftsinntektene var NOK 2 686,5 millioner i første halvdel av 213, ned 5,1 % (ned 4,2 % i konstant valuta) sammenlignet med samme periode året før. Hardwareinntektene sank med 9, %, programvareinntektene økte med 5,1 %, og tjenesteinntektene økte med 1,3 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 4,6 % i et marked som ifølge IDC økte med 1,4 %. EBITDA endte på NOK 92,6 millioner i første halvdel av 213, sammenlignet med NOK 11, millioner året før. Nedgangen gjenspeiler lavere hardwareinntekter og lavere hardwaremargin. EBITDA i Q2 213 endte på NOK 36,2 millioner, sammenlignet med NOK 44,5 millioner i Q Produktmarginen endte på 9,8 %, sammenlignet med 1,2 % i Q Vanskelige markedsforhold skaper økt prispress innen hardware. Tjenestemarginen steg til 64,9 % fra 6,4 % i Q Økningen kan tilskrives mindre bruk av underleverandører. Samlet bruttomargin for Q2 213 var 22,5 %, opp fra 2,5 % i Q Samlet EBITDA-margin endte på 2,7 %, sammenlignet med 2,9 % året før. Resultatene er lavere enn forventet, men ordrereserven indikerer forbedrede resultater fremover. 6

7 Finland Driftsinntektene i Q2 213 endte på NOK 34,7 millioner, ned 17,2 % (ned 18,1 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene sank med 16,4 %, programvareinntektene sank med 22,1 %, og tjenesteinntektene sank med 8,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 18,1 % i konstant valuta i et marked som ifølge IDC økte med,6 %. Nedgangen i driftsinntekter skyldes sterk konkurranse i både privat og offentlig sektor. Baltikum Driftsinntektene i Q2 213 var NOK 155,5 millioner, ned 7,8 % (ned 8,4 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Driftsinntektene sank organisk med 17,3 % prosent i konstant valuta. Driftsinntektene i Q2 213 er påvirket av utsatte offentlige investeringer grunnet en midlertidig makroøkonomisk usikkerhet som følge av en mulig innføring av euro i Litauen i nær fremtid. Driftsinntekter Driftsinntekter EBITDA i Q2 213 endte på NOK 3,9 millioner, sammenlignet med NOK 4,7 millioner i Q Nedgangen i driftsinntekter ble til en viss grad utlignet av en høyere hardwaremargin og lavere driftskostnader. Bruttomarginen endte på 17,1 %, opp fra 15,7 % i Q EBITDA i Q2 213 endte på NOK 8,3 millioner, sammenlignet med NOK 8,4 millioner i Q Nedgangen i hardwareinntekter ble utlignet av en høyere hardwaremargin enn året før samt en høyere andel av tjenesteinntekter. Samlet bruttomargin endte på 23, %, sammenlignet med 18, % i Q EBITDA Driftsinntektene var NOK 764,7 millioner i første halvdel av 213, ned 17,4 % (ned 16,9 % i konstant valuta) sammenlignet med samme periode året før, i et marked som ifølge IDC økte med 1,5 %. EBITDA endte på NOK 8,8 millioner i første halvdel av 213, sammenlignet med NOK 5,5 millioner året før EBITDA Driftsinntektene var NOK 298,2 millioner i første halvdel av 213, ned 2,4 % (ned 1,7 % i konstant valuta) sammenlignet med samme periode året før. EBITDA endte på NOK 12, millioner i første halvdel av 213, sammenlignet med NOK 15,2 millioner året før, og gjenspeiler lavere hardwareinntekter

8 Egenkapital og kontantstrøm Per 3. juni 213 var aksjonærenes egenkapital på NOK 3 524,3 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 36,8 %, ned fra 38,2 % sammenlignet med 3. juni 212. Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften på NOK 158,2 millioner i Q2 213, opp med NOK 94, millioner fra samme kvartal året før. Dette skyldes hovedsakelig forbedringer i arbeidskapitalen i forholdet mellom kundefordringer og leverandørgjeld. Per 3. juni 213 var arbeidskapitalandelen 1,3 %, ned fra 2,8 % per 3. juni 212. I Q2 213 var ordinære investeringer på NOK 57, millioner og gjelder generelle vedlikeholdsinvesteringer inkludert videreutvikling av interne systemer og investeringer i konsernets hostingsentre. Ved utgangen av Q2 213 var konsernets netto finansielle posisjon på NOK -772,8 millioner, ned fra NOK -266,7 millioner ved utgangen av Q Endringen i netto finansiell posisjon inkluderer effekten av utbetalingen av utbytte på NOK 561,6 millioner den 14. mai 213, tilsvarende NOK 5,5 per aksje. Aksjer Atea ASA hadde aksjonærer per 3. juni 213, sammenlignet med per 31. mars 213. De 1 største aksjonærene per 3. juni 213 var: Aksjonærer * Aksjer % Systemintegration ApS ** ,1 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM8 *** ,82 % JPMorgan Chase Bank A/C Columbia Wanger *** ,54 % JPMorgan Chase Bank Nordea Treaty Acct *** ,22 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM4 *** ,73 % The Bank of New York Mellon *** ,61 % Skandinaviske Enskilda Banken A/S *** ,39 % JPMorgan Chase Bank Special Treaty Lending *** ,21 % Odin Norge ,92 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM6 *** ,64 % Andre ,91 % Totalt antall aksjer , % * Kilde: Verdipapirsentralen ** Inkludert aksjer eid av Ib Kunøe *** Inkluderer klientkonti Per 3. juni 213 kontrollerer styreleder Ib Kunøe og hans nærstående totalt 28,3 % av aksjene, herunder aksjene i Systemintegration ApS. Per 3. juni 213 var likviditetsreserver, inkludert ubenyttede kredittfasiliteter, NOK 1 189, millioner. På grunnlag av Ateas sterke kontantstrøm og lave gjeldsgrad tok selskapet en grundig gjennomgang av sin finansieringsstrategi den siste perioden for å maksimere aksjonærverdiene og beholde en robust kapitalstruktur. Atea har tidligere kun vært finansiert med kortsiktige bankfasiliteter. For å redusere avhengigheten av kortsiktig finansiering og diversifisere finansieringskildene, besluttet Atea å hente langsiktig bankgjeld og obligasjonslån i tillegg til eksisterende fasiliteter. Atea tok derfor opp et avdragsfritt lån på DKK 5 millioner med en løpetid på 5 år hos Nordea. I tillegg har Atea utstedt totalt NOK 3 millioner usikrede seniorobligasjoner med en løpetid på 5 år i det norske obligasjonsmarkedet. Gjeldsgraden (netto rentebærende gjeld/ebitda) for banklånet og obligasjonene er begrenset til 2,5 ved kvartalsslutt. Se note 8 for mer informasjon. 8

9 Fremtidsutsikter IDCs siste prognose for andre halvdel av 213 for markedet som Atea sikter seg inn på (Blue Box) i Norden, viser en vekst på 3,7 %. Tjenestemarkedet forventes å vokse med 4,2 % og programvaremarkedet med 5,7 %. Det forventes en betydelig forbedring i hardwaremarkedet, fra en nedgang på 4,5 % i første halvdel av 213 til en vekst på 2,7 % i andre halvdel av 213. IDC tror hardwaremarkedet i andre halvdel av 213 vil bli drevet av en fortsatt nedgang i PC- og servermarkedene, mens nettverk, smarttelefoner, nettbrett osv. vil vokse. Dette understøttes av det pågående skiftet i klientmarkedet, der bruken av stasjonære PC-er går ned, bruken av bærbare PCer stagnerer, og bruken av smarttelefoner og nettbrett stiger. Vekst i produktmarkedet vil være drevet av en gradvis økning i utrulling av Windows 8-prosjekter og de nye produktene med berøringsskjerm som i den forbindelse lanseres i andre halvdel av 213. Ateas syn på hardwaremarkedets utvikling i andre halvdel av 213 er mer konservativt enn IDCs prognose, ettersom Atea fortsatt opplever forsinkelser i salgsprosessene med kundene. Outsourcing av interne IT-funksjoner til eksterne partnere utgjør en sterk trend i tjenestemarkedet, og spesielt outsourcing av klienthåndtering. Denne trenden forsterkes av en økende kompleksitet i klientmiljøet, med flere og nye typer utstyr, flere operativsystemer og programmer, samt økt etterspørsel etter tilgang og tilgjengelighet. Atea er godt posisjonert for ytterligere vekst på dette området. Investeringer i IT-infrastruktur er en integrert del av løsningen for den store utfordringen som Vesten står overfor, som er å øke effektiviteten. IDC mener derfor at IT-infrastrukturmarkedet i Norden vil vokse raskere enn BNP, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 3, % frem til 217. Atea er godt posisjonert til å dra fordel av de mulighetene som ligger foran oss. I november 211 lanserte Atea strategien "Together Towards the Top", som utgjør rammen for Ateas utvikling frem mot 215. Blant de viktigste tiltakene i strategien er markedsrettede tiltak for å øke tjenesteinntektene, og særlig avtaleinntektene, dedikert salgsfokus på mellommarkedet og internasjonale kundegrupper, samt interne tiltak for å forbedre bruttomarginen, forbedre prosesser og senke kostnadsbasen. Atea forventer derfor å vinne markedsandeler og øke lønnsomheten de kommende årene. Målet i strategien er å øke driftsinntektene til NOK 3 milliarder og EBITDA til NOK 1,8 milliarder innen 215. En viktig forutsetning for å nå dette økonomiske målet var gunstige markedsforhold og en gjennomsnittlig markedsvekst på 4,3 % fra 211 til 215. I lys av markedsutviklingen i 212 og IDCs forventninger for 213 vil Atea følge utviklingen i 213 og komme tilbake til målet senere på året. Usikkerhet i fremtidsutsiktene er hovedsakelig knyttet til utviklingen i makroøkonomien. En nedgang i makroøkonomien eller økt usikkerhet kan føre til at selskapene avventer større investeringsprogrammer. Den relativt korte livslengden til ITinfrastrukturmiljøer gjør imidlertid at investeringer ikke kan utsettes over lengre tid. 9

10 Utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) Q2 Q2 H1 H1 Året Beløp i NOK millioner Note Driftsinntekter , , , ,9 2 93,3 Varekostnader 4 163,2 4 74, ,7 7 65, ,2 Personalkostnader 1,6 996,4 919, ,1 1 85,3 3 58,6 Andre driftskostnader 21,8 191,4 395,6 385,4 765,3 EBITDA før opsjonskostnader 2 14,4 154,3 281,3 317,5 824,1 Opsjonskostnader 4,8,6 6,9 6,9 11,4 Oppkjøpskostnader 4,2 1,4 2,7 1,8 1,4 EBITDA 131,4 152,2 271,7 38,7 811,3 Avskrivninger og amortisering 78,2 6,4 149,9 115,2 251,6 Driftsresultat (EBIT) 2 53,2 91,8 121,8 193,5 559,7 Finansinntekter 17,5 14,4 38,2 31,5 76,1 Finanskostnader 28,1 29, 58,5 51,2 114,4 Netto finansposter -1,6-14,6-2,3-19,7-38,3 Resultat før skatt for videreført virksomhet 42,6 77,2 11,5 173,8 521,4 Skatt for videreført virksomhet 1 4, 1,4 9,8 27,5 11,6 Resultat for videreført virksomhet 38,6 66,8 91,7 146,3 59,7 Utvidet resultat Revurdering av pensjonsforpliktelser 1,6, 7,, 14, 28, Skatteeffekt OCI relatert til elementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet 1,6, -2,, -3,9-7,8 Elementer som ikke senere vil bli reklassifisert til resultatregnskapet, 5,, 1,1 2,2 Valutaendringer 81,2-13, 173,3-59,4-11,1 Terminkontrakter - kontantstrømsikring -,6 5,3 4,7 -,4-7,1 Skatteeffekt OCI relatert til elementer som kan bli reklassifisert til resultatregnskapet -15,2 1,6-4,4 14, 26,2 Elementer som senere kan bli reklassifisert til resultatregnskapet 65,4-6,1 137,6-45,8-91, Totalt utvidet resultat 65,4-1,1 137,6-35,7-7,8 Totalresultat for perioden 13,9 65,8 229,3 11,5 438,9 Hvorav ikke-kontrollerende eierinteresser,2,4,1 1,4 2,2 1

11 Konsolidert balanse Beløp i NOK millioner Note 3. jun jun des 212 Eiendeler Varige driftsmidler 398,3 248,3 33,5 Utsatt skattefordel 1,6 58,2 517, 58,2 Goodwill 3 1, , ,5 Andre immaterielle eiendeler 347,7 328,4 33,3 Andre langsiktige fordringer 1,4 35,2 1, Anleggsmidler 4 338, ,7 4 74,6 Varelager 533,1 642,5 58,6 Kundefordringer , , ,8 Andre kortsiktige fordringer 7 752, 74,7 68,3 Andre finansielle eiendeler 7 1,1 2,7,4 Kontanter og kontantekvivalenter 7 282,8 2,9 18,4 Omløpsmidler 5 244,1 5 68, ,5 Sum eiendeler 9 582,3 9 35,5 9 81,1 Egenkapital og gjeld Aksjekapital og overkurs , , ,1 Annen egenkapital, ikke resultatført 66,6-46,4-71, Opptjent egenkapital 1, , ,7 2 18,7 Egenkapital henførbar til aksjonærer i Atea ASA 3 524, , 3 815,8 Ikke-kontrollerende eierinteresser,,, Egenkapital 3 524, , 3 815,8 Rentebærende langsiktig gjeld 7,8 911,3 28,2 64,6 Annen langsiktig gjeld 7 15,7 34,4 1,4 Pensjonsforpliktelser 1,6 3,2 46,6 3,3 Utsatt skatteforpliktelse 271, 168,9 21,5 Langsiktig gjeld 1 228,1 278, 315,8 Leverandørgjeld ,5 2 63, 3 616, Rentebærende kortsiktig gjeld 7 144,3 86,7 66,5 Mva, skatt og offentlige avgifter 396,7 441,2 524,8 Andre avsetninger for forpliktelser 69,2 64,4 16,8 Annen kortsiktig gjeld , , 1 358,4 Annen finansiell gjeld 7-3,3, 6, Kortsiktig gjeld 4 829,9 5 31, ,6 Sum gjeld 6 58, , ,3 Sum egenkapital og gjeld 9 582,3 9 35,5 9 81,1 11

12 Endringer i konsernets egenkapital Beløp i NOK millioner 3. jun jun 213 Egenkapital ved årets begynnelse 3 815, ,4 Valutaomregningseffekter 134,2-45,5 Terminkontrakter - kontantstrømsikring 3,4 -,3 Revurdering av pensjonsforpliktelser, 1,1 Resultat av andre inntekter og kostnader 137,6-35,7 Resultat for perioden 91,7 146,3 Totale inntekter og kostnader for perioden 229,3 11,6 Opsjonsprogrammer 5,5 5,1 Utbetalt utbytte -561,6-5,9 Emisjoner 35,2 21,1 Ikke-kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp, -9,3 Egenkapital ved periodens slutt 3 524, , Konsolidert kontantstrøm Q2 Q2 H1 H1 Beløp i NOK millioner Kontantstrøm ordinært resultat 121,2 147,7 269,9 33, Endring i arbeidskapital/tidsavgrensede poster 37, -83,5-335,8-687,3 Kontantstrøm drift 158,2 64,2-65,9-357,3 Ordinære investeringer -57, -56,9-134,1-17,6 Kjøp og salg datterselskap/investeringer -4,9-42,9-82,8-17, Kontantstrøm investeringer -61,9-99,8-216,9-214,6 Endring i gjeld 571, 45,5 874, 595,5 Egenkapitaltransaksjoner -56, -491, -526,4-479,8 Kontantstrøm finansiering 11, -85,5 347,6 115,7 Endring kontanter 17,3-121,1 64,8-456,2 Kontanter, periodestart 163,7 144,8 18,4 485,4 Kontanter, periodeslutt 282,8 2,9 282,8 2,9 Valutaeffekt på kontanter, bankinnskudd og lignende 11,7-2,7 37,5-8,3 12

13 Noter NOTE 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper Ateakonsernet består av Atea ASA og datterselskaper. Atea ASA er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge. Aksjene er registrert ved Oslo Børs. Delårsregnskapet for 6 måneder med avslutning pr. 3. juni 213 har blitt utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for 212 som er utarbeidet i henhold til IFRS. Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet for 212, unntatt endringen nedenfor: Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger med effekt fra 1. januar 213: IAS 1 Presentations of items of Other Comprehensive Income er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. IAS 19 Employee Benefits ble endret i juni 211. Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Effekten av overgang til IAS 19R er bokført 1. januar 213 og fremgår av ny balanse pr. 31. desember 212. Effekten av endringene fremgår av note 6. IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Endringene vil ikke ha noe betydning for utarbeidelsen av utvidet resultatregnskap eller balanse for konsernet. Fair Value Measurement er tatt med i note 7. Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Skattekostnaden inkluderer både skatt på videreført virksomhet og skatteeffekter ført under utvidet resultat. Styret bekrefter at denne finansielle delårsrapporteringen fremlegges på bakgrunn av fortsatt drift. Denne finansielle delårsrapporteringen har ikke vært gjenstand for revisjon eller begrenset revisjon. Som et resultat av avrundingsdifferanser, kan tall og prosenter ikke alltid summeres. 13

14 NOTE 2 Segmentinformasjon Atea er en komplett tilbyder av datautstyr og programvare samt relaterte konsulenttjenester. Konsernet har aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Konsernet har egne ledere for disse geografiske områdene. Resultatene i de geografiske områdene blir regelmessig gjennomgått av Atea s konsernledelse. I tillegg omfatter konsernet fellestjenester: Atea Logistikk og Atea Globale tjenester. Transaksjoner mellom segmentene avtales på vilkår etter prinsippet om armlengdes avstand og på tilsvarende måte som om kunden befant seg utenfor konsernet. Konsernkostnader er kostnader relatert til gruppe- og eierfunksjoner som utføres av ledere og øvrige ansatte i Atea ASA. 14

15 Driftsinntekter Q2 Q2 H1 H1 Året Beløp i NOK millioner % endring % endring 212 Norge 1 555, ,5 2,% 2 99, ,2 2,2% 6 353,4 Sverige 2 13, ,5 23,7% 3 914, ,2 22,9% 6 637,5 Danmark 1 354,8 1 52,7-1,9% 2 686,5 2 83,6-5,1% 5 729,6 Finland 34,7 411,4-17,2% 764,7 926,3-17,4% 1 67,5 Baltikum 155,5 168,6-7,8% 298,2 35,5-2,4% 648,4 Konsernets fellestjenester 785,8 824,4-4,7% 1 715, ,8 5,4% 3 514,3 Elimineringer * -82,8-831, ,3-1 64,7-3 56,5 Konsern total 5 51, ,7 3,% 1 586, ,9 4,2% 2 93,3 EBITDA Q2 Q2 H1 H1 Året Beløp i NOK millioner % endring % endring 212 Norge 52,1 57,5-9,5% 85,4 19,1-21,8% 275,4 Sverige 44,8 39,5 13,6% 91,4 88,4 3,4% 21, Danmark 36,2 44,5-18,6% 92,6 11, -8,3% 282,1 Finland 3,9 4,7-15,9% 8,8 5,5 6,% 23,6 Baltikum 8,3 8,4 -,4% 12, 15,2-21,5% 37,8 Konsernets fellestjenester 5,2 6,8-23,1% 11,6 13,4-13,4% 34,4 Konsernkostnader -1,1-7, -44,5% -2,4-15,2-34,5% -3,2 EBITDA 14,4 154,3-9,% 281,3 317,5-11,4% 824,1 EBITDA margin (%) 2,6% 2,9% 2,7% 3,1% 3,9% EBIT Q2 Q2 H1 H1 Året Beløp i NOK millioner % endring % endring 212 Norge 32,4 44,3-26,7% 48,1 8,9-4,5% 215,7 Sverige 31,8 32,7-2,8% 67,7 71,5-5,4% 168,5 Danmark -,9 13,6 22,9 44, -47,9% 155,9 Finland -,6 -,3-99,8% -, -4,1 99,2% 6, Baltikum 2,7 4,7-42,1% 1,9 8,7-78,8% 21,4 Konsernets fellestjenester 3,5 4,9-28,8% 8,6 9,5-8,7% 27,4 Konsernkostnader -15,7-7,9-97,3% -27,4-17,1-6,5% -35,2 Driftsresultat (EBIT) 53,2 91,8-42,1% 121,8 193,5-37,1% 559,7 Finansinntekter 17,5 14,4 21,7% 38,2 31,5 21,3% 76,1 Finanskostnader 28,1 29, -3,% 58,5 51,2 14,1% 114,4 Resultat før skatt for videreført virksomhet 42,6 77,2-44,8% 11,5 173,8-41,6% 521,4 Driftsinntekter og bidrag/margin Q2 Q2 H1 H1 Året Beløp i NOK millioner % endring % endring 212 Produktinntekter 4 274, ,3 1,1% 8 238, 7 999,2 3,% 16 51,8 Tjenesteinntekter 1 225, ,2 1,1% 2 346, ,5 8,7% 4 428,1 Totale driftsinntekter 5 51, ,7 3,% 1 586, ,9 4,2% 2 93,3 Brutto dekningsbidrag 1 338, ,5 5,8% 2 69,9 2 58,2 4,1% 5 98, Produktmargin 12,1% 12,5% 12,4% 13,1% 12,9% Tjenestemargin 66,9% 66,4% 67,7% 67,5% 67,% Bruttomargin 24,3% 23,7% 24,7% 24,7% 24,4% Kvartalsvise driftsinntekter og bidrag/margin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Beløp i NOK millioner Produktinntekter 3 772, , ,8 5 67, , ,4 Tjenesteinntekter 1 46, ,2 1 15, , 1 121, ,6 Totale driftsinntekter 4 819, ,7 4 45,5 6 32,9 5 84,8 5 51,8 Brutto dekningsbidrag 1 242, , ,2 1 46, , ,6 Produktmargin 13,9% 12,5% 13,% 12,5% 12,7% 12,1% Tjenestemargin 68,7% 66,4% 67,3% 65,9% 68,6% 66,9% Bruttomargin 25,8% 23,7% 25,4% 23,1% 25,% 24,3% Merk: Alle EBITDA-tall er før aksjebaserte opsjonskostnader og oppkjøpskostnader. *Mesteparten av Ateas internsalg er relatert til konsernets fellestjenester, som består av Atea Logistikk og Atea Global Services. 15

16 NOTE 3 Foretaksintegrasjon Konsernet har kjøpt fire selskaper i løpet av første halvår 213. Resultat og omsetning i de oppkjøpte enhetene i perioden fra oppkjøpstidspunktene og fram til kvartalsavslutning regnes som uvesentlig fra et konsernperspektiv. Exait AB Kjøpet vil styrke Atea's markedsposisjon i den nordlige delen av Sverige og skalere opp tjenesteorganisasjonen i denne regionen betydelig. Mobility Invest AS Kjøpet av Itale AS gjennom morselskapet Mobility Invest AS inngår i konsernets strategi om å ta en betydelig posisjon i det mobile terminal markedet. Konsernet leverer både produkter og tjenester i et sterkt voksende marked basert på smartphones og tablets. Som følge av ny informasjon I forbindelse med beregning av kostpris på aksjene, har goodwill i forbindelse med oppkjøpet blitt redusert med NOK 9,5 millioner sammenliknet med foreløpige tall publisert i kvartalsrapporten for Q Prezentaciju spektras UAB Oppkjøpet vil styrke Atea s posisjon innenfor audio/video i Litauen. Onsite services forretning til Data Center Finland Oppkjøpet vil styrke eksisterende virksomhet innenfor Onsite services og vil tilføre nye kunder innenfor SMB markedet i Atea Finland. Goodwill fra foretaksintegrasjon Goodwillen kan henføres til flere forskjellige faktorer som forventet synergieffekter som følge av merverdier ved overtakelse av høyt kvalifiserte ansatte, økte markedsandeler, innkjøpsmakt og kostnadsreduksjoner. Alle balanseverdier i de oppkjøpte selskapene er foreløpig beregnet fordi ny informasjon kan fremkomme. 16

17 Forklaring til anskaffede netto eiendeler og goodwill i 213 er som følger: Beløp i NOK millioner Exait AB Mobility Invest AS Prezentaciju spektras UAB Data Center Finland Total Overtagelsesdato 21. feb feb mar mai 213 Land Sverige Norge Litauen Finland Stemmerett/eierandel 1, % 1, % 1, % 1, % Anskaffelseskost: Vederlag 1) 44,1 36,6 5,7 3,2 89,6 Korreksjon av kjøpesum Overtatte forpliktelser - 6, 1,5,8 8,3 Direkte kostnader i forbindelse med oppkjøpene Virkelig verdi av utstedte aksjer Total anskaffelseskost 44,1 42,5 7,2 4, 97,9 Bokført verdi av egenkapitalen (se tabell nedenfor) 1,6 8,2 3,1-21,9 Identifisering av merverdier: - Kontrakter og kunderelasjoner 7,6 13,4 4,9 2,2 28,1 IT-programvare og rettigheter Virkelig verdi varige driftmidler Utsatt skatt -1,7-3,8 -,7 -,5-6,7 Netto merverdi 5,9 9,7 4,1 1,7 21,4 Virkelig verdi av netto anskaffede eiendeler eks. goodwill 16,6 17,9 7,2 1,7 43,3 Kontrollerende eierinteresser - 2, ,4 Ikke-kontrollerende eierinteresser Goodwill 27,5 24,7-2,3 54,5 1) Vederlag som er betinget av fremtidig resultat innregnes som en forpliktelse basert på virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpene i 213 er som følger: Data Beløp i NOK millioner Mobility Prezentaciju Center Exait AB Invest AS spektras UAB Finland Total Goodwill 1, ,6 IT-programvare og rettigheter -,4, -,4 Varige driftsmidler 2,5,9 1,3-4,7 Varelager - 1,7,7-2,4 Forskudd til leverandører -,1 - -,1 Kundefordringer 13,7 1,6,5-24,8 Ikke fakturerte inntekter,,5 - -,5 Avsetning til tap på fordringer - -, ,2 Andre kortsiktige fordringer og investeringer 1,8 2,7,5-5, Kontanter og kontantekvivalenter 6,1 8,2 2,1-16,5 Ikke-kontrollerende eierinteresser - 1, - - 1, Utsatt skatteforpliktelse -1, ,4 Rentebærende langsiktig gjeld - -, ,1 Leverandørgjeld -5,9-8,3-1, ,5 Rentebærende lånefasiliteter -,5 - -,5 Rentebærende kortsiktig leasing forpliktelser - - -,1 - -,1 Annen kortsiktig gjeld og avsetninger -7,9-9,8 -, ,4 Netto anskaffede eiendeler 1,6 8,2 3,1-21,9 Netto kontantutbetalinger i forbindelse med oppkjøpene er som følger: Data Beløp i NOK millioner Mobility Prezentaciju Center Exait AB Invest AS spektras UAB Finland Total Vederlag og kostnader i kontanter og kontantekvivalenter 44,1 36,6 5,7 3,2 89,6 Kontanter og kontantekvivalenter i ervervede selskaper -6,1-8,2-2, ,5 Netto kontantutbetalinger ved oppkjøpene 38, 28,4 3,5 3,2 73,1 Dersom oppkjøpene hadde funnet sted den 1. januar 212, ville konsernets beregnede proforma resultatregnskaper 213 vist følgende inntekter og resultat: H1 H1 Beløp i NOK millioner Driftsinntekter 1 617, ,7 Driftsresultat (EBIT) 118,8 196,1 17

18 NOTE 4 Nærstående parter Det er ikke inngått vesentlige avtaler om transaksjoner med nærstående parter i løpet av første halvår 213. NOTE 5 Innskutt egenkapital Antall aksjer Aksjekapital Utstedt Egne aksjer Utstedt Egne aksjer Overkurs Sum innskutt egenkapital Hele tall Hele tall NOK millioner NOK millioner NOK millioner NOK millioner Pr. 1. januar ,5 -,7 766, ,1 Emisjoner *) ,9-26,3 35,2 Pr. 3. juni ,4 -,7 792, ,3 *) Emisjoner knytter seg til utstedelse av aksjer i forbindelse med opsjonsordninger til ledelsen og utvalgte ansatte. NOTE 6 Endring i regnskapsprinsipp som følge av anvendelse av IAS 19R - Pensjonsforpliktelse I kvartalsrapporteringen for 213 anvender konsernet IAS 19R med tilbakevirkende kraft. Som en følge av dette har konsernet justert egenkapitalen i åpningsbalansen for 1. januar 212, og tallene for 212 har blitt omarbeidet som om IAS 19R alltid har blitt anvendt. Beløp i NOK millioner Pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel Egenkapital Balanse rapportert 31.desember 212 3,9 572, ,8 Effekt som følge av anvendelse av IAS 19R 26,3 7,3-19, Omarbeidet balanse pr. 31. desember 212 3,3 58, ,8 Effektene i utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) er som følger: Resultatet pr. 3. juni 213 er ikke påvirket fordi aktuarberegninger ikke blir innhentet før i slutten av året. 212 Beløp i NOK millioner Reduksjon i personalkostnader 2,1 Økning i skatt for videreført virksomhet -,6 Økning i resultat for videreført virksomhet 1,5 Utvidet resultat Revurdering av pensjonsforpliktelser 28, Skatteeffekt OCI relatert til elementer som ikke kan bli reklassifisert til resultatregnskapet -7,8 Økning i utvidet resultat 2,2 Økning i totalresultat for perioden 21,7 18

19 NOTE 7 Kategorisering av finansielle instrumenter Pr. 3. juni 213 Beløp i NOK millioner Lån og fordringer Amortisert kost Virkelig verdi 1) Finansielle eiendeler Kundefordringer 3 675, ,2 Andre fordringer 2) 194,7 194,7 Derivatkontrakter,6,6 Kontanter og kontantekvivalenter 282,8 282,8 Finansiell gjeld Rentebærende langsiktig gjeld 911,3 911,3 Annen langsiktig gjeld 3) 15,7 14,8 Leverandørgjeld 2 779, ,5 Rentebærende kortsiktig gjeld 144,3 144,3 Derivatkontrakter -3,3-3,3 Annen kortsiktig gjeld 4) 1 445, 1 445, 1) Bokført beløp er en rimelig beregning av virkelig verdi i de tilfeller disse tallene er like. 2) Fratrukket forskuddsbetalte utgifter. 3) Rentebelastes ikke, diskontert amortisert kost med 3M NIBOR pr. 3. juni 213 med forutsetning om en gjennomsnittlig tilbakebetalingstid på 1 år. 4) Fratrukket restruktureringsavsetninger og andre avsetninger. NOK 14,2 millioner relaterer seg til terminkontrakt på kjøp av gjenværende aksjer fra ikke-kontrollerende eierinteresser i Atea Baltic UAB. NOTE 8 Lån Konsernet har inngått to nye langsiktige låneavtaler i Q Usikret obligasjonslån, NOK 3 millioner Lånet ble inngått i juni 213 og tilrettelagt av Norsk Tillitsmann. Forfallsdato på lånet er i juni 218. Rentesatsen er 3M NIBOR pluss 2,1 %. Lånet er registrert ved Oslo Børs og forventes å bli omsatt fra august 213. I forbindelse med utstedelse av obligasjoner har Atea fått frigitt konserngarantier og pantstillelser til fordel for Nordea. Pantsettelser av aksjer i datterselskap har blitt fjernet, og pantsettelse av kundefordringer har blitt redusert til NOK 1 25 millioner. Gjenstående sikkerhet i kundefordringene fungerer som sikkerhet for factoringfasilitet på NOK 1 millioner. Langsiktig banklån, DKK 5 millioner Lånet ble inngått i juni 213 og arrangert av Nordea Bank, Danmark. Forfallsdato er i juni 218. Lånet er sikret gjennom en konserngaranti fra Atea ASA. Rentesatsen er fast på 2,59 %. Finansiell betingelse knyttet til lånene Den finansielle betingelsen knyttet til de to lånene er en fremmedkapitalandel for konsernet på mindre enn 2,5 Med fremmedkapitalandel menes andelen av netto rentebærende gjeld over EBITDA. EBITDA skal rapporteres på pro forma basis og justeres for nye selskaper i konsernet i den relevante rapporteringsperioden (f. eks. også før selskapet ble en del av konsernet), og for eventuell salg av eksisterende selskap i konsernet. Den finansielle betingelsen blir målt ved hver kvartalsavslutning. Konsernet overholder den finansielle betingelsen på balansedatoen. 19

20 Erklæring fra styrett og konsernsjef Vi erklærer etter bestee overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 3. juni 213 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at regnskapsopplysningene gir g et rettvisende bilde av konsernets k eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultatt som helhet, samt at halvårsberetninh ngen, etter vår v beste overbevisning, gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, nærstående vesentlige transaksjoner og de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomhetene står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 11. juli 213 Sven Madsen Ib Kunøe Chairman of the Board Kristine M. Madsen Marthe Dyrud Jørn I. Goldstein Marianne Urdahl Morten Jurs Claus Hougesen CEO Lisbeth T. Kvan 2

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013 Q1 213 Delårsrapport Januar-Mars 213 Jeg er svært fornøyd med at vi til tross for vanskelige markedsforhold i Q1 har fortsatt å vinne markedsandeler. Claus Hougesen konsernsjef i Atea Hovedpunkter Driftsinntekter

Detaljer

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013 Q4 213 Delårsrapport Januar-Desember 213 Jeg er fornøyd med å se at både driftsinntektene og EBITDA har økt i forhold til samme kvartal i fjor, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene.

Detaljer

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014 Q1 214 Delårsrapport Januar-Mars 214 Jeg er fornøyd med å se en EBITDA-vekst på 28 prosent. EBITDA-forbedringen har blitt oppnådd gjennom kombinasjonen av inntektsvekst og positive effekter fra programmet

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Q2-2012. Delårsrapport Januar-Juni 2012

Q2-2012. Delårsrapport Januar-Juni 2012 Q2-2012 Delårsrapport Januar-Juni 2012 1 "Vi har vært aggressive i Q2 og fortsatte å vinne markedsandeler under vanskelige markedsforhold. Denne tilnærmingen har påvirket produktmarginene negativt, men

Detaljer

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012 Q3-2012 Delårsrapport Januar-September 2012 1 " Vi har videreført vår aggressive tilnærming til markedet i Q3 og har hatt en inntektsvekst på mer enn det dobbelte av vekstraten i markedet for øvrig. Denne

Detaljer

Q4-2011. Kvartalsrapport Januar-Desember 2011

Q4-2011. Kvartalsrapport Januar-Desember 2011 Q4-2011 Kvartalsrapport Januar-Desember 2011 1 Jeg er svært fornøyd med den sterke veksten i resultater og særlig den solide kontantstrømmen, som innebærer at Atea har en positiv netto kontantbeholdning

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 Delårsberetning 3. tertial 2014 Konsernets resultat før skatt for 2014 ble på 671 millioner kroner mot 701 millioner kroner i 2013. Resultatet er belastet med nedskrivninger

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA - rapporterer sterk resultatvekst Styret i Blom er tilfreds med å kunne presentere et resultatregnskap for 2. kvartal med en omsetning på Nok 46,6 millioner, mot

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 2. Kvartal Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 2dre kvartal 2007 Hovedpunkter Søknad for notering

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2013

Kvartalsrapport oktober desember 2013 Kvartalsrapport oktober desember 2013 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 438,8 436,9 1 668,9 1 759,5 EBITDA 48,2 53,9 134,7 149,9 Driftsresultat 32,9 37,6 68,7 85,6 Netto finans (8,2) (6,4) (27,4) (34,8)

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Kvartalsrapport juli - september 2006

Kvartalsrapport juli - september 2006 Kvartalsrapport juli - september 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 et 1. halvår 2009 Omsetningen i første halvår 2009 var på 1 653 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 525 MNOK i første halvår 2008. EBITDA i første halvår 2009 var

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer