Q Delårsrapport Januar-Juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013"

Transkript

1 Q2 213 Delårsrapport Januar-Juni 213 Jeg er svært fornøyd med å se et fortsatt sterkt resultat og tosifret vekst i programvare- og tjenestesegmentene. Vanskelige forhold i hardwaremarkedet har imidlertid påvirket EBITDA negativt i Q Claus Hougesen konsernsjef i Atea

2 Hovedpunkter Driftsinntekter på NOK 5 51,8 millioner, opp 3, % fra året før EBITDA på NOK 14,4 millioner, opp 9, % fra året før EBITDA-margin på 2,6 %, ned fra 2,9 % fra året før Kontantstrøm fra driften på NOK 158,2 millioner, opp fra NOK 64,2 millioner fra året før Utbetalt utbytte på NOK 5,5 per aksje, opp fra NOK 5, fra året før Tatt opp lån på DKK 5 millioner over 5 år, og utstedt 5-årige obligasjoner for NOK 3 millioner Driftsinntekter EBITDA Kontantstrøm (hittil i år) 8, 6, 4, 5,34 4,451 6,321 5,85 5, , , Nøkkeltall Q2 Q2 H1 H1 Året Driftsinntekter (NOK millioner) 5 51, , , ,9 2 93,3 Bruttomargin (%) 24,3 23,7 24,7 24,7 24,4 EBITDA (NOK millioner) * 14,4 154,3 281,3 317,5 824,1 EBITDA margin (%) 2,6 2,9 2,7 3,1 3,9 EBIT (NOK millioner) 53,2 91,8 121,8 193,5 559,7 Resultat per aksje (NOK) **,38,67,9 1,46 5,8 Utvannet resultat per aksje (NOK) **,38,66,9 1,45 5,4 Kontantstrøm drift (NOK millioner) 158,2 64,2-65,9-357,3 812,4 Fri kontantstrøm (NOK millioner) 11,2 7,3-2, -464,9 565,5 31. mar mar jun jun des 212 Netto finansiell posisjon (NOK millioner) -772,8-844,3-772,8-844,3 49,3 Likviditetsreserve (NOK millioner) *** 1 189, 1 12, , 1 12, ,6 Arbeidskapital (NOK millioner) 275,7 67, 275,7 67, -57, Arbeidskapitalandel (%) 1,3 2,9 1,3 2,8 -,2 Egenkapitalandel (%) 36,8 38,2 36,8 38,2 38,9 Antall ansatte * Før aksjebaserte opsjons- og oppkjøpskostnader ** Fratrukket Atea ASAs beholdning av egne aksjer (73 61 ved utgangen av Q2 213). *** Begrenset av finansiell betingelse med fremmedkapitalandel på maksimalt 2,5 (netto gjeld/siste 12 måneders EBITDA) 2

3 Markedsoppdatering Den finansielle uroen i Europa fortsatte å påvirke det nordiske IT-infrastrukturmarkedet i Q Markedet har vært svakt, og marginene har vært under press. Dette gjelder spesielt hardwaresegmentet, der etterspørselen etter servere og PCer har gått ned. Ifølge IDC vokste markedet som Atea sikter seg inn på (Blue Box), med,4 % i Norden i Q Hardwaremarkedet sank med 4,1 %, programvaremarkedet vokste med 4,6 %, og tjenestemarkedet vokste med 3,2 %. Sammenlignet med IDCs vekstprognose for Q2 213 på,4 % hadde Atea en vekst i konstant valuta på 1,7 % og en organisk vekst på,4 % i Norden. I første halvdel av 213 sank markedet som Atea sikter seg inn på (Blue Box), med,2 % i Norden. Atea oppnådde en vekst i konstant valuta på 3,6 % og en organisk vekst på 2,4 % i Norden. Det viser at Atea har vunnet markedsandeler. Finansiell gjennomgang Q2 og H1 213 Konsernet Konsernets driftsinntekter steg med 3, % (opp 1,3 % i konstant valuta) fra NOK 5 339,7 millioner i Q2 212 til NOK 5 51,8 millioner i Q Hardwareinntektene sank med 3,4 %, programvareinntektene økte med 1,5 %, og tjenesteinntektene økte med 1,1 %. Driftsinntektene sank organisk med,3 % i konstant valuta. Nedgangen i hardwareinntekter gjenspeiler vanskeligere markedsforhold, særlig innen PC- og serversegmentene. EBITDA i Q2 213 endte på NOK 14,4 millioner, ned 9, % fra året før. Nedgangen i EBITDA skyldes mindre hardwaresalg og lavere hardwaremargin som følge av utfordrende markedsforhold. Nedgangen i hardwaresegmentet ble til en viss grad utlignet av gode resultater i programvare- og tjenestesegmentet. Samlet bruttomargin for konsernet var 24,3 %, opp fra 23,7 % i Q2 212, hovedsakelig som følge av en høyere andel tjenesteinntekter. I lys av markedsutviklingen, vil Atea fortsette å fokusere på kostnader og har initiert tiltak for å redusere kostnadsbasen fremover. Konsernets driftsinntekter var NOK 1 586,6 millioner i første halvdel av 213, opp 4,2 % (opp 3,4 % i konstant valuta) sammenlignet med samme periode året før. Hardwareinntektene sank med 2,4 %, programvareinntektene økte med 16,7 %, og tjenesteinntektene økte med 8,7 %. Organisk vekst i konstant valuta var 1,7 %. EBITDA endte på NOK 281,3 millioner i første halvdel av 213, ned 11,4 % fra året før, noe som gjenspeiler lavere hardwareinntekter og lavere hardwaremargin i et utfordrende marked. 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1,8 1,6 1,4 1,2 1, ,4 1,2 1, ,683 2, Hardwareinntekter og vekst -9,5% +5,5% -1,4% 3,941 3,566 2,897 2,856 2,842 2,744 Q3 Q4 Q1 Q2 63 Sammenlignbart kvartal 1,389 1, ,17 Siste kvartal Programvareinntekter og vekst +15,4% +8,1% -3,4% 1,53 1,385 Q3 Q4 Q1 Q2 +12,% 1,16 Sammenlignbart kvartal 1,19 1, ,5% Tjenesteinntekter og vekst +5,3% Siste kvartal +1,5% 1,226 1,46 1,121 1,113 Q3 Q4 Q1 Q2 Sammenlignbart kvartal +7,2% Siste kvartal +1,1% 3

4 Norge Driftsinntektene i Q2 213 var på NOK 1 555,4 millioner, opp 2, % sammenlignet med Q Hardwareinntektene steg med,2 %, programvareinntektene sank med 4,9 %, og tjenesteinntektene steg med 11,3 %. Driftsinntektene sank organisk med,7 % i et marked som ifølge IDC sank med 1, %. Hardwareinntektene sank organisk med 3,1 %, sammenlignet med et marked som sank med 7,4 %. Programvareinntektene sank organisk med 5,3 % i et marked som vokste med 3,6 %. Nedgangen i programvareinntekter er sesongavhengig. Tjenesteinntektene økte organisk med 8,4 %, sammenlignet med et marked som vokste med 3,7 %. Den positive utviklingen i tjenesteinntektene er et resultat av økt fokus. Atea i Norge fortsetter å vinne markedsandeler. 2,5 2, 1,5 1,524 1,55 Driftsinntekter 1,922 1,435 1, EBITDA Driftsinntektene var NOK 2 99,6 millioner i første halvdel av 213, opp 2,2 % sammenlignet med samme periode året før. Hardwareinntektene sank med 4,6 %, programvareinntektene økte med 14,7 %, og tjenesteinntektene økte med 11,2 %. Driftsinntektene sank organisk med,1 % i et marked som ifølge IDC sank med 1,2 %. EBITDA endte på NOK 85,4 millioner i første halvdel av 213, sammenlignet med NOK 19,1 millioner året før. Nedgangen gjenspeiler lavere hardwareinntekter og lavere hardwaremargin , 5 EBITDA i Q2 213 endte på NOK 52,1 millioner, sammenlignet med NOK 57,5 millioner i Q Produktmarginene endte på 13,4 %, ned fra 13,7 % i Q2 212, som følge av flere leveranser til det offentlige i Q Samlet bruttomargin endte på 28,5 %, opp fra 27,3 % i Q2 212, hovedsakelig som følge av en høyere andel tjenesteinntekter. Den organiske veksten i driftskostnader på 5, % gjenspeiler organisk vekst i gjennomsnittlig antall årsverk på 88 ansatte, hovedsakelig innen tjenester. EBITDA-marginen i Q2 213 endte på 3,3 %, mot 3,8 % året før. 4

5 Sverige Driftsinntektene i Q2 213 endte på NOK 2 13,3 millioner, opp 23,7 % (opp 18,4 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene økte med 4,9 %, programvareinntektene økte med 42,4 %, og tjenesteinntektene økte med 12,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 16,7 % i konstant valuta i et marked som ifølge IDC var flatt. Den organiske veksten i hardwareinntekter på 4,1 %, sammenlignet med et marked som sank med 5, %, var drevet av spesielt høye inntekter fra offentlig sektor. Programvareinntektene økte organisk med 41,9 %, sammenlignet med en markedsvekst på 5,6 %. Atea har en sterk posisjon innen lisenssalg og vinner mange nye kunder. Tjenesteinntektene økte organisk med 7,3 %, sammenlignet med et marked som vokste med 3,3 %. Atea i Sverige fortsetter å vinne markedsandeler i alle markedssegmenter. 2,5 2, 1,5 1,722 1,42 Driftsinntekter 2,34 1,785 2, EBITDA Driftsinntektene var NOK 3 914,9 millioner i første halvdel av 213, opp 22,9 % (opp 18,9 % i konstant valuta) sammenlignet med samme periode året før. Hardwareinntektene økte med 11, %, programvareinntektene økte med 43, %, og tjenesteinntektene økte med 9,8 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 17,4 % i et marked som ifølge IDC sank med 1,4 %. EBITDA endte på NOK 91,4 millioner i første halvdel av 213, sammenlignet med NOK 88,4 millioner året før, og gjenspeiler økte driftsinntekter , 5 EBITDA i Q2 213 endte på NOK 44,8 millioner, sammenlignet med NOK 39,5 millioner i Q Produktmarginen endte på 11,4 %, ned fra 12,6 % i Q2 212 ettersom Atea har vunnet mange store offentlige avtaler med lavere produktmarginer enn gjennomsnittet. Tjenestemarginen endte på 58,6 %, sammenlignet med 62,2 % i Q Lavere tjenestemargin er et resultat av økt bruk av underleverandører på en rekke prosjekter. Samlet bruttomargin for Q2 213 var 2,8 %, ned fra 23, % i Q EBITDA-marginen endte på 2,1 %, mot 2,3 % året før. 5

6 Danmark Driftsinntektene i Q2 213 endte på NOK 1 354,8 millioner, ned 1,9 % (ned 11,3 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene sank med 14,3 %, programvareinntektene sank med 14,2 %, mens tjenesteinntektene økte med,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 11,3 % i konstant valuta. Nedgangen i hardwareinntekter gjenspeiler hovedsakelig lavere aktivitet i privat sektor EBITDA I henhold til IDC vokste markedet med 1,7 % i Danmark i Q2 213, fordelt på -,4 % for hardware, 4,3 % for programvare og 3, % for tjenester, noe som indikerer at Atea mister markedsandeler. 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, ,521 1,157 Driftsinntekter 1,742 1,332 1,355 Driftsinntektene var NOK 2 686,5 millioner i første halvdel av 213, ned 5,1 % (ned 4,2 % i konstant valuta) sammenlignet med samme periode året før. Hardwareinntektene sank med 9, %, programvareinntektene økte med 5,1 %, og tjenesteinntektene økte med 1,3 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 4,6 % i et marked som ifølge IDC økte med 1,4 %. EBITDA endte på NOK 92,6 millioner i første halvdel av 213, sammenlignet med NOK 11, millioner året før. Nedgangen gjenspeiler lavere hardwareinntekter og lavere hardwaremargin. EBITDA i Q2 213 endte på NOK 36,2 millioner, sammenlignet med NOK 44,5 millioner i Q Produktmarginen endte på 9,8 %, sammenlignet med 1,2 % i Q Vanskelige markedsforhold skaper økt prispress innen hardware. Tjenestemarginen steg til 64,9 % fra 6,4 % i Q Økningen kan tilskrives mindre bruk av underleverandører. Samlet bruttomargin for Q2 213 var 22,5 %, opp fra 2,5 % i Q Samlet EBITDA-margin endte på 2,7 %, sammenlignet med 2,9 % året før. Resultatene er lavere enn forventet, men ordrereserven indikerer forbedrede resultater fremover. 6

7 Finland Driftsinntektene i Q2 213 endte på NOK 34,7 millioner, ned 17,2 % (ned 18,1 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene sank med 16,4 %, programvareinntektene sank med 22,1 %, og tjenesteinntektene sank med 8,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 18,1 % i konstant valuta i et marked som ifølge IDC økte med,6 %. Nedgangen i driftsinntekter skyldes sterk konkurranse i både privat og offentlig sektor. Baltikum Driftsinntektene i Q2 213 var NOK 155,5 millioner, ned 7,8 % (ned 8,4 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Driftsinntektene sank organisk med 17,3 % prosent i konstant valuta. Driftsinntektene i Q2 213 er påvirket av utsatte offentlige investeringer grunnet en midlertidig makroøkonomisk usikkerhet som følge av en mulig innføring av euro i Litauen i nær fremtid. Driftsinntekter Driftsinntekter EBITDA i Q2 213 endte på NOK 3,9 millioner, sammenlignet med NOK 4,7 millioner i Q Nedgangen i driftsinntekter ble til en viss grad utlignet av en høyere hardwaremargin og lavere driftskostnader. Bruttomarginen endte på 17,1 %, opp fra 15,7 % i Q EBITDA i Q2 213 endte på NOK 8,3 millioner, sammenlignet med NOK 8,4 millioner i Q Nedgangen i hardwareinntekter ble utlignet av en høyere hardwaremargin enn året før samt en høyere andel av tjenesteinntekter. Samlet bruttomargin endte på 23, %, sammenlignet med 18, % i Q EBITDA Driftsinntektene var NOK 764,7 millioner i første halvdel av 213, ned 17,4 % (ned 16,9 % i konstant valuta) sammenlignet med samme periode året før, i et marked som ifølge IDC økte med 1,5 %. EBITDA endte på NOK 8,8 millioner i første halvdel av 213, sammenlignet med NOK 5,5 millioner året før EBITDA Driftsinntektene var NOK 298,2 millioner i første halvdel av 213, ned 2,4 % (ned 1,7 % i konstant valuta) sammenlignet med samme periode året før. EBITDA endte på NOK 12, millioner i første halvdel av 213, sammenlignet med NOK 15,2 millioner året før, og gjenspeiler lavere hardwareinntekter

8 Egenkapital og kontantstrøm Per 3. juni 213 var aksjonærenes egenkapital på NOK 3 524,3 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 36,8 %, ned fra 38,2 % sammenlignet med 3. juni 212. Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften på NOK 158,2 millioner i Q2 213, opp med NOK 94, millioner fra samme kvartal året før. Dette skyldes hovedsakelig forbedringer i arbeidskapitalen i forholdet mellom kundefordringer og leverandørgjeld. Per 3. juni 213 var arbeidskapitalandelen 1,3 %, ned fra 2,8 % per 3. juni 212. I Q2 213 var ordinære investeringer på NOK 57, millioner og gjelder generelle vedlikeholdsinvesteringer inkludert videreutvikling av interne systemer og investeringer i konsernets hostingsentre. Ved utgangen av Q2 213 var konsernets netto finansielle posisjon på NOK -772,8 millioner, ned fra NOK -266,7 millioner ved utgangen av Q Endringen i netto finansiell posisjon inkluderer effekten av utbetalingen av utbytte på NOK 561,6 millioner den 14. mai 213, tilsvarende NOK 5,5 per aksje. Aksjer Atea ASA hadde aksjonærer per 3. juni 213, sammenlignet med per 31. mars 213. De 1 største aksjonærene per 3. juni 213 var: Aksjonærer * Aksjer % Systemintegration ApS ** ,1 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM8 *** ,82 % JPMorgan Chase Bank A/C Columbia Wanger *** ,54 % JPMorgan Chase Bank Nordea Treaty Acct *** ,22 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM4 *** ,73 % The Bank of New York Mellon *** ,61 % Skandinaviske Enskilda Banken A/S *** ,39 % JPMorgan Chase Bank Special Treaty Lending *** ,21 % Odin Norge ,92 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM6 *** ,64 % Andre ,91 % Totalt antall aksjer , % * Kilde: Verdipapirsentralen ** Inkludert aksjer eid av Ib Kunøe *** Inkluderer klientkonti Per 3. juni 213 kontrollerer styreleder Ib Kunøe og hans nærstående totalt 28,3 % av aksjene, herunder aksjene i Systemintegration ApS. Per 3. juni 213 var likviditetsreserver, inkludert ubenyttede kredittfasiliteter, NOK 1 189, millioner. På grunnlag av Ateas sterke kontantstrøm og lave gjeldsgrad tok selskapet en grundig gjennomgang av sin finansieringsstrategi den siste perioden for å maksimere aksjonærverdiene og beholde en robust kapitalstruktur. Atea har tidligere kun vært finansiert med kortsiktige bankfasiliteter. For å redusere avhengigheten av kortsiktig finansiering og diversifisere finansieringskildene, besluttet Atea å hente langsiktig bankgjeld og obligasjonslån i tillegg til eksisterende fasiliteter. Atea tok derfor opp et avdragsfritt lån på DKK 5 millioner med en løpetid på 5 år hos Nordea. I tillegg har Atea utstedt totalt NOK 3 millioner usikrede seniorobligasjoner med en løpetid på 5 år i det norske obligasjonsmarkedet. Gjeldsgraden (netto rentebærende gjeld/ebitda) for banklånet og obligasjonene er begrenset til 2,5 ved kvartalsslutt. Se note 8 for mer informasjon. 8

9 Fremtidsutsikter IDCs siste prognose for andre halvdel av 213 for markedet som Atea sikter seg inn på (Blue Box) i Norden, viser en vekst på 3,7 %. Tjenestemarkedet forventes å vokse med 4,2 % og programvaremarkedet med 5,7 %. Det forventes en betydelig forbedring i hardwaremarkedet, fra en nedgang på 4,5 % i første halvdel av 213 til en vekst på 2,7 % i andre halvdel av 213. IDC tror hardwaremarkedet i andre halvdel av 213 vil bli drevet av en fortsatt nedgang i PC- og servermarkedene, mens nettverk, smarttelefoner, nettbrett osv. vil vokse. Dette understøttes av det pågående skiftet i klientmarkedet, der bruken av stasjonære PC-er går ned, bruken av bærbare PCer stagnerer, og bruken av smarttelefoner og nettbrett stiger. Vekst i produktmarkedet vil være drevet av en gradvis økning i utrulling av Windows 8-prosjekter og de nye produktene med berøringsskjerm som i den forbindelse lanseres i andre halvdel av 213. Ateas syn på hardwaremarkedets utvikling i andre halvdel av 213 er mer konservativt enn IDCs prognose, ettersom Atea fortsatt opplever forsinkelser i salgsprosessene med kundene. Outsourcing av interne IT-funksjoner til eksterne partnere utgjør en sterk trend i tjenestemarkedet, og spesielt outsourcing av klienthåndtering. Denne trenden forsterkes av en økende kompleksitet i klientmiljøet, med flere og nye typer utstyr, flere operativsystemer og programmer, samt økt etterspørsel etter tilgang og tilgjengelighet. Atea er godt posisjonert for ytterligere vekst på dette området. Investeringer i IT-infrastruktur er en integrert del av løsningen for den store utfordringen som Vesten står overfor, som er å øke effektiviteten. IDC mener derfor at IT-infrastrukturmarkedet i Norden vil vokse raskere enn BNP, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 3, % frem til 217. Atea er godt posisjonert til å dra fordel av de mulighetene som ligger foran oss. I november 211 lanserte Atea strategien "Together Towards the Top", som utgjør rammen for Ateas utvikling frem mot 215. Blant de viktigste tiltakene i strategien er markedsrettede tiltak for å øke tjenesteinntektene, og særlig avtaleinntektene, dedikert salgsfokus på mellommarkedet og internasjonale kundegrupper, samt interne tiltak for å forbedre bruttomarginen, forbedre prosesser og senke kostnadsbasen. Atea forventer derfor å vinne markedsandeler og øke lønnsomheten de kommende årene. Målet i strategien er å øke driftsinntektene til NOK 3 milliarder og EBITDA til NOK 1,8 milliarder innen 215. En viktig forutsetning for å nå dette økonomiske målet var gunstige markedsforhold og en gjennomsnittlig markedsvekst på 4,3 % fra 211 til 215. I lys av markedsutviklingen i 212 og IDCs forventninger for 213 vil Atea følge utviklingen i 213 og komme tilbake til målet senere på året. Usikkerhet i fremtidsutsiktene er hovedsakelig knyttet til utviklingen i makroøkonomien. En nedgang i makroøkonomien eller økt usikkerhet kan føre til at selskapene avventer større investeringsprogrammer. Den relativt korte livslengden til ITinfrastrukturmiljøer gjør imidlertid at investeringer ikke kan utsettes over lengre tid. 9

10 Utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) Q2 Q2 H1 H1 Året Beløp i NOK millioner Note Driftsinntekter , , , ,9 2 93,3 Varekostnader 4 163,2 4 74, ,7 7 65, ,2 Personalkostnader 1,6 996,4 919, ,1 1 85,3 3 58,6 Andre driftskostnader 21,8 191,4 395,6 385,4 765,3 EBITDA før opsjonskostnader 2 14,4 154,3 281,3 317,5 824,1 Opsjonskostnader 4,8,6 6,9 6,9 11,4 Oppkjøpskostnader 4,2 1,4 2,7 1,8 1,4 EBITDA 131,4 152,2 271,7 38,7 811,3 Avskrivninger og amortisering 78,2 6,4 149,9 115,2 251,6 Driftsresultat (EBIT) 2 53,2 91,8 121,8 193,5 559,7 Finansinntekter 17,5 14,4 38,2 31,5 76,1 Finanskostnader 28,1 29, 58,5 51,2 114,4 Netto finansposter -1,6-14,6-2,3-19,7-38,3 Resultat før skatt for videreført virksomhet 42,6 77,2 11,5 173,8 521,4 Skatt for videreført virksomhet 1 4, 1,4 9,8 27,5 11,6 Resultat for videreført virksomhet 38,6 66,8 91,7 146,3 59,7 Utvidet resultat Revurdering av pensjonsforpliktelser 1,6, 7,, 14, 28, Skatteeffekt OCI relatert til elementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet 1,6, -2,, -3,9-7,8 Elementer som ikke senere vil bli reklassifisert til resultatregnskapet, 5,, 1,1 2,2 Valutaendringer 81,2-13, 173,3-59,4-11,1 Terminkontrakter - kontantstrømsikring -,6 5,3 4,7 -,4-7,1 Skatteeffekt OCI relatert til elementer som kan bli reklassifisert til resultatregnskapet -15,2 1,6-4,4 14, 26,2 Elementer som senere kan bli reklassifisert til resultatregnskapet 65,4-6,1 137,6-45,8-91, Totalt utvidet resultat 65,4-1,1 137,6-35,7-7,8 Totalresultat for perioden 13,9 65,8 229,3 11,5 438,9 Hvorav ikke-kontrollerende eierinteresser,2,4,1 1,4 2,2 1

11 Konsolidert balanse Beløp i NOK millioner Note 3. jun jun des 212 Eiendeler Varige driftsmidler 398,3 248,3 33,5 Utsatt skattefordel 1,6 58,2 517, 58,2 Goodwill 3 1, , ,5 Andre immaterielle eiendeler 347,7 328,4 33,3 Andre langsiktige fordringer 1,4 35,2 1, Anleggsmidler 4 338, ,7 4 74,6 Varelager 533,1 642,5 58,6 Kundefordringer , , ,8 Andre kortsiktige fordringer 7 752, 74,7 68,3 Andre finansielle eiendeler 7 1,1 2,7,4 Kontanter og kontantekvivalenter 7 282,8 2,9 18,4 Omløpsmidler 5 244,1 5 68, ,5 Sum eiendeler 9 582,3 9 35,5 9 81,1 Egenkapital og gjeld Aksjekapital og overkurs , , ,1 Annen egenkapital, ikke resultatført 66,6-46,4-71, Opptjent egenkapital 1, , ,7 2 18,7 Egenkapital henførbar til aksjonærer i Atea ASA 3 524, , 3 815,8 Ikke-kontrollerende eierinteresser,,, Egenkapital 3 524, , 3 815,8 Rentebærende langsiktig gjeld 7,8 911,3 28,2 64,6 Annen langsiktig gjeld 7 15,7 34,4 1,4 Pensjonsforpliktelser 1,6 3,2 46,6 3,3 Utsatt skatteforpliktelse 271, 168,9 21,5 Langsiktig gjeld 1 228,1 278, 315,8 Leverandørgjeld ,5 2 63, 3 616, Rentebærende kortsiktig gjeld 7 144,3 86,7 66,5 Mva, skatt og offentlige avgifter 396,7 441,2 524,8 Andre avsetninger for forpliktelser 69,2 64,4 16,8 Annen kortsiktig gjeld , , 1 358,4 Annen finansiell gjeld 7-3,3, 6, Kortsiktig gjeld 4 829,9 5 31, ,6 Sum gjeld 6 58, , ,3 Sum egenkapital og gjeld 9 582,3 9 35,5 9 81,1 11

12 Endringer i konsernets egenkapital Beløp i NOK millioner 3. jun jun 213 Egenkapital ved årets begynnelse 3 815, ,4 Valutaomregningseffekter 134,2-45,5 Terminkontrakter - kontantstrømsikring 3,4 -,3 Revurdering av pensjonsforpliktelser, 1,1 Resultat av andre inntekter og kostnader 137,6-35,7 Resultat for perioden 91,7 146,3 Totale inntekter og kostnader for perioden 229,3 11,6 Opsjonsprogrammer 5,5 5,1 Utbetalt utbytte -561,6-5,9 Emisjoner 35,2 21,1 Ikke-kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp, -9,3 Egenkapital ved periodens slutt 3 524, , Konsolidert kontantstrøm Q2 Q2 H1 H1 Beløp i NOK millioner Kontantstrøm ordinært resultat 121,2 147,7 269,9 33, Endring i arbeidskapital/tidsavgrensede poster 37, -83,5-335,8-687,3 Kontantstrøm drift 158,2 64,2-65,9-357,3 Ordinære investeringer -57, -56,9-134,1-17,6 Kjøp og salg datterselskap/investeringer -4,9-42,9-82,8-17, Kontantstrøm investeringer -61,9-99,8-216,9-214,6 Endring i gjeld 571, 45,5 874, 595,5 Egenkapitaltransaksjoner -56, -491, -526,4-479,8 Kontantstrøm finansiering 11, -85,5 347,6 115,7 Endring kontanter 17,3-121,1 64,8-456,2 Kontanter, periodestart 163,7 144,8 18,4 485,4 Kontanter, periodeslutt 282,8 2,9 282,8 2,9 Valutaeffekt på kontanter, bankinnskudd og lignende 11,7-2,7 37,5-8,3 12

13 Noter NOTE 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper Ateakonsernet består av Atea ASA og datterselskaper. Atea ASA er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge. Aksjene er registrert ved Oslo Børs. Delårsregnskapet for 6 måneder med avslutning pr. 3. juni 213 har blitt utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for 212 som er utarbeidet i henhold til IFRS. Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet for 212, unntatt endringen nedenfor: Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger med effekt fra 1. januar 213: IAS 1 Presentations of items of Other Comprehensive Income er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. IAS 19 Employee Benefits ble endret i juni 211. Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Effekten av overgang til IAS 19R er bokført 1. januar 213 og fremgår av ny balanse pr. 31. desember 212. Effekten av endringene fremgår av note 6. IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Endringene vil ikke ha noe betydning for utarbeidelsen av utvidet resultatregnskap eller balanse for konsernet. Fair Value Measurement er tatt med i note 7. Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Skattekostnaden inkluderer både skatt på videreført virksomhet og skatteeffekter ført under utvidet resultat. Styret bekrefter at denne finansielle delårsrapporteringen fremlegges på bakgrunn av fortsatt drift. Denne finansielle delårsrapporteringen har ikke vært gjenstand for revisjon eller begrenset revisjon. Som et resultat av avrundingsdifferanser, kan tall og prosenter ikke alltid summeres. 13

14 NOTE 2 Segmentinformasjon Atea er en komplett tilbyder av datautstyr og programvare samt relaterte konsulenttjenester. Konsernet har aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Konsernet har egne ledere for disse geografiske områdene. Resultatene i de geografiske områdene blir regelmessig gjennomgått av Atea s konsernledelse. I tillegg omfatter konsernet fellestjenester: Atea Logistikk og Atea Globale tjenester. Transaksjoner mellom segmentene avtales på vilkår etter prinsippet om armlengdes avstand og på tilsvarende måte som om kunden befant seg utenfor konsernet. Konsernkostnader er kostnader relatert til gruppe- og eierfunksjoner som utføres av ledere og øvrige ansatte i Atea ASA. 14

15 Driftsinntekter Q2 Q2 H1 H1 Året Beløp i NOK millioner % endring % endring 212 Norge 1 555, ,5 2,% 2 99, ,2 2,2% 6 353,4 Sverige 2 13, ,5 23,7% 3 914, ,2 22,9% 6 637,5 Danmark 1 354,8 1 52,7-1,9% 2 686,5 2 83,6-5,1% 5 729,6 Finland 34,7 411,4-17,2% 764,7 926,3-17,4% 1 67,5 Baltikum 155,5 168,6-7,8% 298,2 35,5-2,4% 648,4 Konsernets fellestjenester 785,8 824,4-4,7% 1 715, ,8 5,4% 3 514,3 Elimineringer * -82,8-831, ,3-1 64,7-3 56,5 Konsern total 5 51, ,7 3,% 1 586, ,9 4,2% 2 93,3 EBITDA Q2 Q2 H1 H1 Året Beløp i NOK millioner % endring % endring 212 Norge 52,1 57,5-9,5% 85,4 19,1-21,8% 275,4 Sverige 44,8 39,5 13,6% 91,4 88,4 3,4% 21, Danmark 36,2 44,5-18,6% 92,6 11, -8,3% 282,1 Finland 3,9 4,7-15,9% 8,8 5,5 6,% 23,6 Baltikum 8,3 8,4 -,4% 12, 15,2-21,5% 37,8 Konsernets fellestjenester 5,2 6,8-23,1% 11,6 13,4-13,4% 34,4 Konsernkostnader -1,1-7, -44,5% -2,4-15,2-34,5% -3,2 EBITDA 14,4 154,3-9,% 281,3 317,5-11,4% 824,1 EBITDA margin (%) 2,6% 2,9% 2,7% 3,1% 3,9% EBIT Q2 Q2 H1 H1 Året Beløp i NOK millioner % endring % endring 212 Norge 32,4 44,3-26,7% 48,1 8,9-4,5% 215,7 Sverige 31,8 32,7-2,8% 67,7 71,5-5,4% 168,5 Danmark -,9 13,6 22,9 44, -47,9% 155,9 Finland -,6 -,3-99,8% -, -4,1 99,2% 6, Baltikum 2,7 4,7-42,1% 1,9 8,7-78,8% 21,4 Konsernets fellestjenester 3,5 4,9-28,8% 8,6 9,5-8,7% 27,4 Konsernkostnader -15,7-7,9-97,3% -27,4-17,1-6,5% -35,2 Driftsresultat (EBIT) 53,2 91,8-42,1% 121,8 193,5-37,1% 559,7 Finansinntekter 17,5 14,4 21,7% 38,2 31,5 21,3% 76,1 Finanskostnader 28,1 29, -3,% 58,5 51,2 14,1% 114,4 Resultat før skatt for videreført virksomhet 42,6 77,2-44,8% 11,5 173,8-41,6% 521,4 Driftsinntekter og bidrag/margin Q2 Q2 H1 H1 Året Beløp i NOK millioner % endring % endring 212 Produktinntekter 4 274, ,3 1,1% 8 238, 7 999,2 3,% 16 51,8 Tjenesteinntekter 1 225, ,2 1,1% 2 346, ,5 8,7% 4 428,1 Totale driftsinntekter 5 51, ,7 3,% 1 586, ,9 4,2% 2 93,3 Brutto dekningsbidrag 1 338, ,5 5,8% 2 69,9 2 58,2 4,1% 5 98, Produktmargin 12,1% 12,5% 12,4% 13,1% 12,9% Tjenestemargin 66,9% 66,4% 67,7% 67,5% 67,% Bruttomargin 24,3% 23,7% 24,7% 24,7% 24,4% Kvartalsvise driftsinntekter og bidrag/margin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Beløp i NOK millioner Produktinntekter 3 772, , ,8 5 67, , ,4 Tjenesteinntekter 1 46, ,2 1 15, , 1 121, ,6 Totale driftsinntekter 4 819, ,7 4 45,5 6 32,9 5 84,8 5 51,8 Brutto dekningsbidrag 1 242, , ,2 1 46, , ,6 Produktmargin 13,9% 12,5% 13,% 12,5% 12,7% 12,1% Tjenestemargin 68,7% 66,4% 67,3% 65,9% 68,6% 66,9% Bruttomargin 25,8% 23,7% 25,4% 23,1% 25,% 24,3% Merk: Alle EBITDA-tall er før aksjebaserte opsjonskostnader og oppkjøpskostnader. *Mesteparten av Ateas internsalg er relatert til konsernets fellestjenester, som består av Atea Logistikk og Atea Global Services. 15

16 NOTE 3 Foretaksintegrasjon Konsernet har kjøpt fire selskaper i løpet av første halvår 213. Resultat og omsetning i de oppkjøpte enhetene i perioden fra oppkjøpstidspunktene og fram til kvartalsavslutning regnes som uvesentlig fra et konsernperspektiv. Exait AB Kjøpet vil styrke Atea's markedsposisjon i den nordlige delen av Sverige og skalere opp tjenesteorganisasjonen i denne regionen betydelig. Mobility Invest AS Kjøpet av Itale AS gjennom morselskapet Mobility Invest AS inngår i konsernets strategi om å ta en betydelig posisjon i det mobile terminal markedet. Konsernet leverer både produkter og tjenester i et sterkt voksende marked basert på smartphones og tablets. Som følge av ny informasjon I forbindelse med beregning av kostpris på aksjene, har goodwill i forbindelse med oppkjøpet blitt redusert med NOK 9,5 millioner sammenliknet med foreløpige tall publisert i kvartalsrapporten for Q Prezentaciju spektras UAB Oppkjøpet vil styrke Atea s posisjon innenfor audio/video i Litauen. Onsite services forretning til Data Center Finland Oppkjøpet vil styrke eksisterende virksomhet innenfor Onsite services og vil tilføre nye kunder innenfor SMB markedet i Atea Finland. Goodwill fra foretaksintegrasjon Goodwillen kan henføres til flere forskjellige faktorer som forventet synergieffekter som følge av merverdier ved overtakelse av høyt kvalifiserte ansatte, økte markedsandeler, innkjøpsmakt og kostnadsreduksjoner. Alle balanseverdier i de oppkjøpte selskapene er foreløpig beregnet fordi ny informasjon kan fremkomme. 16

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Årsrapport 2013 Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Investor Relations: Telefon: + 47 21548100 Faks: + 47 21548101 Epost: ir@24sevenoffice.com www.24sevenoffice.com Årsrapport 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer