VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID"

Transkript

1 VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

2 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID INNENFOR FELLES AVFALLSHÅNDTERING I REGI AV HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP. I 1990 ble selskapet etablert av 11 kommuner for å ha et felles deponi i Hålogalandsregionen. Det meste av avfallet ble den gang lagt på deponiet. I dag legges maksimalt 3 % på deponi, mens de resterende 97% går til material- eller energigjenvinning. Vi snakker ikke lenger om søppel, men om råstoff som skal utnyttes på en miljømessig god måte. Sortering i like avfallstyper er svært viktig for å holde god kvalitet på råstoffet som skal material- eller energigjenvinnes. God sortering vil også gi bedre lønnsomhet og lavere gebyrer i tillegg til å være en styrke for miljøet. Fra å være et felles deponi har HRS utviklet seg til å bli en solid bedrift med over 100 ansatte. Selskapet har 75% av sin omsetning i konkurransemarkedet og er en viktig aktør innenfor avfallsbransjen i Nord-Norge. Avfallsbransjen har de siste årene gjennomgått en betydelig omstilling preget av konkurranse mot store nasjonale og internasjonale aktører. Selskapets muligheter i et presset marked er avhengig av fortsatt å ha gode og langsiktige eiere som støtter opp om selskapet. Selskapet tilfører et betydelig antall lokale arbeidsplasser og gir et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Vårt jubileumsår begynte med at alle våre 11 eierkommuner nå har overført ansvaret for innsamlingen av husholdningsavfall til HRS, en viktig milepæl for selskapet og for det gode samarbeidet i regionen. Resultatet er at HRS nå har ansvar for hele avfallsstrømmen fra innsamling til gjenvinning. Dette gir oss gode muligheter til effektiv drift kombinert med gode miljø-løsninger. HRS er en flott arbeidsplass med et godt samarbeid på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Vi vil påstå at HRS er det mest vellykkede samarbeidsprosjektet mellom våre 11 eierkommuner et samarbeid vi må bygge videre på for å styrke Hålogalandsregionen. Kirsti Hienn Kirsti Hienn Adm.dir HRS Halvar Hansen Halvar Hansen Styreleder HRS OM HRS HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS ER ET INTERKOMMUNALT SELSKAP SOM EIES AV 11 KOMMUNER I NORDRE NORDLAND OG SØR-TROMS. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik. Gjennom datterselskap driver selskapet avfallsanlegg for husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. Produksjonen omfatter mottak, sortering og prosessering av avfall. I dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/metaller og EE-avfall. I tillegg driver selskapet med innsamling av husholdningsavfall i 10 av kommunene (i Narvik kommer innsamlingen i gang 1. januar 2016) samt innsamling av næringsavfall. Konsernet håndterte tonn avfall i Vår visjon: GRENSELØST MILJØSAMARBEID Våre verdier: VI SKAL HA MOT TIL Å TENKE NYTT OG UTRADISJONELT M = Miljøfokusert Vi skal skape vekst og trivsel gjennom arbeid med og for miljøet. Ved å ta vare på miljøet, legger vi til rette for de som kommer etter. O = Omtenksom Vi skal ha omsorg for våre kollegaer. Vi skal lojalt følge gjeldende lover og regler innenfor vårt virkeområde. Vi skal finne de riktige miljømessige løsninger ut fra kundens behov. T = Tett på Vi skal bistå våre eiere og kunder med god kompetanse innenfor miljøspørsmål og miljøhåndtering. Vi skal yte god service og ha høy kvalitet på alle våre tjenester. Vi skal drive lønnsomt, men med fokus på gode miljøløsninger. Vi skal ha fokus på kvalitet og HMS VÅRE HOVEDMÅL: HRS skal: Ha en gjenvinningsgrad (inklusive energiutnyttelse) på 97 % av mottatt avfall. Gjennomføre lovpålagte tjenester til selvkost. Ha minst 5% overskudd på konkurranseutsatt virksomhet. Være den foretrukne samarbeidspartner innen avfallshåndtering hos eierkommunene. Utvikles til å være et mellomstort nasjonalt avfallsselskap. Fundamentet for selskapets utvikling skal bygge på en trygg og kontrollert vekst. Ha en effektiv verdikjede/optimalisere driften i alle selskaper. Ha et godt omdømme i markedet. Ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Ved utgangen av 2017 ha en egenkapitalgrad på 50% i konsernet.

3 4 5 HISTORIEN OM HRS FRA KOMMUNALT MOTTAKSANLEGG TIL KOMMERSIELT KONSERN. MYE HAR SKJEDD MED SELSKAPET SIDEN ETABLERINGEN I VI TAR EN TITT PÅ DE MEST SENTRALE UTVIKLINGSTREKKENE. Et interimsstyre bestående av rådmenn og tekniske sjefer i Harstad og Narvik, samt representanter fra to av distriktskommunene la i 1989 frem sin tilråding om å danne et interkommunalt avfallsselskap. Arbeidet ble støttet av Fylkesmannen i Troms og Nordland. Slikt samarbeid mellom kommuner og på tvers av to fylkesgrenser var den gang relativt nytt. Interimsstyret konsentrerte seg i første omgang om å få etablert et selskap for å komme kom i gang med felles behandlingsløsning. Det var behovet for deponiløsning for Harstad som det var mest prekært å få løst. I Narvik var kapasiteten på anlegget og deponiet på Djupvik stort. Anbefalingen var at kommunene i første omgang burde beholde ansvaret for innsamlingen av avfall og at selskapet senere etter avtale også kunne overta innsamlingsansvaret i de kommunene som ønsket det. HRS ble stiftet 1. mars 1990 som et selskap med delt ansvar (DA). 1. juli 1991 overtok selskapet driften på Djupvik utenfor Narvik, og 1. mars året etter var HRS også etablert på Stangnes i Harstad. 1. januar 2004 ble selskapsformen endret fra DA til Interkommunalt selskap (IKS). Etter etableringen i 1990 fokuserte selskapet på å utvikle gode miljømessige løsninger og imøtekomme myndighetenes stadig strengere utslippskrav. HRS satset tidlig på å utvikle brennbare fraksjoner til industrien av både husholdningsog næringsavfall. Teknologien til denne prosessen var uprøvd og selskapet investerte utover 90-tallet flere millioner på prosessutstyr. Erfaringene var imidlertid ikke gode, og etter flere år med ressurskrevende tilpasninger måtte selskapet innse at denne satsingen ikke ga de forventede resultater. Etter 10 års drift hadde selskapet opparbeidet seg en betydelig lånegjeld, ingen fri egenkapital og satt med et produksjonsanlegg som ikke genererte inntekter. Det måtte derfor tas grep for å forbedre driftsresultat og styrke egenkapitalen. FIRE AVGJØRENDE MILEPÆLER Fire milepæler ble avgjørende for den videre utviklingen. Høsten 2001 kjøpte HRS Harstad-bedriften SP Maskin. SP Maskin hadde inngått en tiårig avtale med Tekniska Verken i Kiruna om leveranser av brennbart avfall. I tillegg til at leveransene var en økonomisk gunstig løsning, var det også et miljømessig godt alternativ. Mange avfallstyper kunne leveres til forbrenning, noe som igjen betød fordelen med reduserte mengder til deponiet på Djupvik. Kjøpet av SP Maskin var en dristig, men fremsynt handling. Inntil 2004 hadde avfall fra næringsvirksomhet, på lik linje med husholdningsavfallet, vært en kommunal oppgave. Men i 2004 ble næringsavfall konkurranseutsatt. For HRS ga dette en ny mulighet til å videreutvikle den kommersielle satsingen i selskapet. Retura HRS - selskapet som i dag heter HRS Miljø ble etablert for å betjene næringslivet i regionen. Dette ga HRS ny og større aktivitet i samme retning som kontraktene med Tekniska Verken i Kiruna Som mange vil huske ble avfallssorteringen lagt om sommeren Avfall som inntil da hadde havnet i svartsekken, skulle heretter sorteres i avfallstypene matavfall og brennbart avfall. HRS KÅRET TIL ÅRETS BEDRIFT I 1993 Fra venstre Eilev Hansen (tillitsvalgt), Eva Opshaug Teigen (styrets leder), Tor-Fredrik Saue (direktør HRS) og Geir Mosti (leder Norsk kommuneforbund). All slik sortering skulle skje hjemme hos abonnentene. Dette var en omfattende omlegging som betød at HRS kunne avvikle et gammeldags sentralsorteringsanlegg. Omleggingen medførte en forenklet produksjon og en mye mer tidsmessig og miljøriktig avfallshåndtering. Ut fra motivet om en bedre miljømessig avfallshåndtering ble det sommeren 2009 innført forbud mot å deponere gjenvinnbart avfall. Forbudet innebar at biologisk nedbrytbart avfall som eksempelvis papir, tre, matavfall og tekstiler måtte behandles på andre måter enn ved deponering. Konsekvensen for mange avfallsselskap var at de måtte finne nye løsninger for store mengder avfall. Avtalen med blant annet Tekniska Verken i Kiruna gjorde at HRS i utgangspunktet la lite på deponi. Forbudet ga dermed HRS et fortrinn i forhold til andre avfallsselskap. Nå i jubileumsåret har vi nådd en femte milepæl; samtlige 11 eierkommuner gitt oss ansvaret for innsamlingen av husholdningsavfallet. Dermed får vi muligheten til i enda større grad å effektivisere driften ved hjelp av helhetlige og miljøvennlige løsninger. GOD STEMNING PÅ STANGNES Fra venstre Julius Andreassen, Øystein Iversen, Tor-Fredrik Saue og Bjørn Ørnsrud ANLEGGSARBEID Miljøparken på Djupvik bygges om til et moderne avfallsanlegg i 1994.

4 6 EN DEL AV ARBEIDSGJENGEN SOM OPPGRADERTE FAB- ANLEGGET I Fra venstre Gunnar Mikalsen, Hans Eivind Jakobsen, Torbjørn Johansen, Ronald Karoliussen og Kenneth Hågensen. STATSMINISTERBESØK Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland besøkte Djupvik i Her sammen med Eilev Hansen. FIRE DATTERSELSKAP For å møte de markedsmessige utfordringene har HRS fortløpende etablert fire datterselskap. HRS Miljø ble etablert som en direkte følge av at innsamling av næringsavfall ble konkurranseutsatt i Da landkommunene i HRS-regionen i 2007 valgte å gå ut med et felles anbud på innsamling av husholdningsavfallet, vant HRS Miljø konkurransen. Selskapet har etablert omfangsrike logistikkløsninger med blant annet transport av brennbart avfall og matavfall til Kiruna. HRS Metallco ble etablert i Selskapet kjøper og selger jern og metaller til gjenvinningsformål; fra mindre metallskrap til store jernkonstruksjoner og tankanlegg. Metallet samles inn fra Tysfjord i sør til Kirkenes i nord, og skipes ut med hele verden som marked. De siste årene har bedriften i tillegg satset sterkt på mottak og sanering av bilvrak. HRS Metallco har sine behandlingsanlegg på Stangnes i Harstad og en avdeling i Tromsø. HRS Elektroretur ble etablert i Selskapet har for tiden kontrakt med Elretur og Elsirk, to selskap som administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall. HRS Elektroretur inngår som et behandlingsanlegg i disse to kjedenes retursystemer. I tillegg til hovedanlegget på Stangnes er bedriften etablert med en avdeling i Tromsø. HRS Husholdning ble etablert i Selskapet står for driften av miljøparkene på Stangnes og Djupvik, miljøstasjonene i landkommunene og deponiet på Djupvik. Selskapet håndterer innsamling, mottak og behandling av avfall fra husholdninger. Til sammen betyr virksomhetene i disse selskapene at HRS i dag har aktiviteter og samarbeidende selskap over store deler av Nord-Norge. I ÅRENE SOM ER GÅTT... har bedriften sakte, men sikkert bygget seg opp til et selskap med over 100 ansatte fordelt på morselskapet HRS IKS og de fire datterselskapene HRS Miljø, HRS Elektroretur, HRS Metallco og HRS Husholdning. Til sammen var omsetningen i 2014 på 223,5 millioner kroner netto. Svært mange av de ansatte har fagbrev, blant annet i gjenvinningsfaget. Det betyr at en skal ha grunnleggende kunnskaper om mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall. Faget dreier seg også om ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning.

5 8 9 OMSETNING 75 PROSENT AV OMSETNINGEN KOMMER FRA KONKURRANSEMARKEDET. SLIK BEHANDLER VI AVFALLET De første 10 årene fikk vi inn forholdsvis like mengder husholdningsavfall og næringsavfall. Men etter endringene som skjedde på 2000-tallet og etableringene av datterselskap, har avfallet fra næring økt betraktelig. Denne fordelingen gir også et godt bilde på omsetningen hos oss. 75 prosent av omsetningen kommer i dag fra nærings- og konkurransemarkedet, mens de resterende 25 prosentene stammer fra det kommunale husholdningsavfallet. Virksomheten i konkurransemarkedet skal gi overskudd, mens virksomheten for mottak og behandling av det kommunale avfallet er en lovpålagt oppgave som skal gå til selvkost. NETTO OMSETNING SIDEN OPPSTARTEN Det betyr at når konsernregnskapet viser at HRS går med x antall kroner i overskudd, så kommer dette resultatet fra overskuddet i konkurransemarkedet. Overskuddet har ingen innvirkning på renovasjonsgebyrene. Det som imidlertid har innvirkning på renovasjonsgebyrene er følgende: Jo mer avfall HRS får inn, jo flere tonn kan selskapet fordele kostnadene på. Og der en ser muligheten til å få inn mer avfall er i konkurransemarkedet. Kort sagt; en økning i avfallsmengdene bidrar til å holde kostnadene nede for alle. 97 PROSENT GJENVINNING AVFALLSPYRAMIDEN, ELLER AVFALLSHIERARKIET, ER EN FIGUR SOM ILLUSTRERER PRIORITERINGENE I NORSK AVFALLSPOLITIKK OG EUS RAMMEDIREKTIV FOR AVFALL. PYRAMIDEN SKAL LESES FRA ØVERST TIL NEDERST, OG MÅLET ER AT AVFALLET SKAL BEHANDLES SÅ NÆR TOPPEN AV PYRAMIDEN SOM MULIG. HVA SKJER MED AVFALLET? UNDER FINNER DU EN OVERSIKT OVER HVA SOM FOR TIDEN SKJER MED EN DEL AV VÅRE VANLIGSTE AVFALLSTYPER. AVFALLSREDUKSJON Det fremste målet er å redusere avfallsmengdene, og sikre at veksten i avfallsmengdene er lavere enn den økonomiske veksten. MATAVFALL Av matavfallet produseres det fjernvarme ved Tekniska Verken i Kiruna. 1991: kroner 1993: kroner 1995: kroner 2000: kroner 2005: kroner 2010: kroner 2014: kroner I dag gjenvinner vi 97 prosent av alt avfallet vi mottar. I 1993 håndterte HRS tonn avfall tonn ble lagt på deponi. Kun tonn gikk til gjenvinning. I 2014 håndterte vi tonn, hvorav tonn ble lagt på deponi og hele tonn gikk til gjenvinning GJENBRUK Mål nummer to er å bruke tingene om igjen framfor å kaste dem. For den vanlige forbruker er gjenbruk og reparasjon viktige stikkord. MATERIALGJENVINNING Å materialgjenvinne betyr å gjenvinne avfallet slik at de ulike materialene kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. For eksempel kan en cornflakeseske bli til en ny cornflakeseske, og et jogurtbeger kan bli til en kleshenger. ENERGIGJENVINNING Når avfallet blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm, snakker vi om forbrenning med energiutnyttelse. Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass til oppvarming. AVFALLSDEPONERING Å deponere avfall vil si å gi det en forsvarlig sluttbehandling. Søppelfyllinger, nå kalt deponier, var lenge den vanligste måten å kvitte seg med avfall på. Fra 1. juli 2009 ble det innført et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall i Norge. Det betyr at alt avfall som inneholder biologisk nedbrytbart avfall for eksempel restavfall, hageavfall, papir, kartong og trevirke ikke lenger kan deponeres. BRENNBART AVFALL Av det brennbare avfallet produseres det fjernvarme ved Tekniska Verken i Kiruna. PAPIR Alt av papir leveres Norske Skog AS som gjør returpapiret om til nytt papir. BØLGEPAPP Ved Peterson Ranheim AS blir papp gjenvunnet til emballasje, kartong etc., og noe av bølgepappen leveres til material-gjenvinning i Umeå. TREVIRKE Trevirke benyttes til energigjenvinning i Sverige. JERN OG METALLER Leveres HRS Metallco. Sorteres og skipes ut til videreforedling. GLASS- OG METALLEMBALLASJE Blir gjenvunnet til nye glass- og metallprodukter i Fredrikstad. DRIKKEKARTONGER Blir materialgjenvunnet til ny emballasjekartong eller teknisk papir ved Norske Skogs fabrikker på Skogn i Nord-Trøndelag.

6 10 11 HILSNINGER FRA ORDFØRERNE HILSNINGER FRA ORDFØRERNE 7562/7591 KVÆFJORD MARIANNE BREMNES ORDFØRER HARSTAD KOMMUNE TORBJØRN LARSEN ORDFØRER KVÆFJORD KOMMUNE Til lykke med feiring av 25 års jubileum for Hålogaland Ressursselskap! Gjennom HRS har vi fått til et selskap som viser at ved å samle våre krefter kan kommunene få til det meste. HRS er et selskap med høy kvalitet der miljøet står i fokus. Intensjonen med å ha 90 % gjenvinning av avfallet viser at ved å kraftsamle 11 kommuner kan også vi møte fremtidens miljøkrav med hevet hode. På vegne av Kvæfjord kommune vil jeg gratulere så mye med 25 årsjubileet. Selskapet gjør en stor og viktig jobb for mange kommuner med avfallshåndtering, og selskapets slagord om at alt avfall er ressurser på avveie harmonerer godt med vårt slagord, og er en klar bidragsyter til «Kvæfjord kommune en ren fornøyelse». Vi takker selskapet for god innsats og håper på godt samarbeid også i fortsettelsen. Jeg er stolt av arbeidet HRS gjør og ønsker lykke til videre. TORE NYSÆTER ORDFØRER NARVIK KOMMUNE HRS ble etablert i vår region for 25 år siden for å løse regionens utfordringer med deponering av avfall. Mye har skjedd siden da, og i dag fremstår selskapet som et av landsdelens ledende selskap innen avfallshåndtering, med fokus på gjenvinning og energiutnyttelse. Som ordfører i Narvik er jeg stolt over å være vertskap for selskapets administrasjon. Jeg ønsker HRS til lykke med de første 25 årene, og ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer. EINAR AUNE ORDFØRER SKÅNLAND KOMMUNE Hålogaland Ressursselskap, gratulerer med 25-års jubileum! Skånland kommune setter stor pris på den jobben som er gjort og som gjøres av HRS. Fra søppel til ressurs. HRS sine eierkommuner har vist at by og land kan gå an. Skånland kommune ser positivt på hvordan selskapet har bygget seg opp til i dag. En solid aktør i bransjen. Skånland kommune er svært fornøyd med mottaket på Moan. Innbyggerne setter pris på å få levere her. Det har resultert til at mange har fått ryddet og tømt i og rundt sine hus. En takk til HRS og renovatørene som daglig utfører en viktig samfunnsoppgave; en forsvarlig håndtering av avfallet vårt. DAG SIGURD BRUSTIND ORDFØRER IBESTAD KOMMUNE Jeg er stolt av å være eier av et av de ledende konsernene på miljø og gjenvinning i vår landsdel. Konsernet har siden 1990 utviklet seg til en fremtidsrettet bedrift som tar våre miljøutfordringer på alvor. Samarbeidet med ledelse og ansatte har i disse årene vært utmerket. Det viser at interkommunalt samarbeid lønner seg for alle parter. Ibestad kommune har nettopp fått en moderne miljøstasjon. Denne var etterlengtet og ble til med felles innsats. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med HRS. Jeg gratulerer bedriften, de ansatte og eierne med 25 års jubileet. SVEIN ERIK KRISTIANSEN ORDFØRER EVENES KOMMUNE Evenes kommune gratulerer HRS med de første 25 år. Gjennom dette interkommunale samarbeidet klarer kommunene å ta hand om avfall på en miljøfaglig forsvarlig måte, og vi dreier også fokus fra søppel til utnyttelse av ressurser. Evenes kommune er fornøyd med at alle kommunene nå har sagt ja til at HRS skal få et utvidet ansvar. Vi forventer at dette både gir bedre ressursutnyttelse og bedre løsninger for våre innbyggere.

7 12 GRATANGEN KOMM -et sted å bli 13 HILSNINGER FRA ORDFØRERNE HILSNINGER FRA ORDFØRERNE BJØRNAR PETTERSEN ORDFØRER TJELDSUND KOMMUNE Gratulerer med jubileet På vegne av Tjeldsund kommune vil jeg med dette gratulere HRS med sine første 25 år. Bedriftens slagord «Grenseløst miljøsamarbeid» gir en god beskrivelse av virksomheten. Bedriften har gjennom alle disse årene fremstått som et lysende eksempel på at interkommunalt samarbeid er av det gode. Ikke bare på tvers av kommunegrenser, men også over fylkesgrensen. I tillegg har HRS fokus på miljøet ved at mest mulig av avfallet skal gå til energiutnyttelse og gjenvinning. Det gjør oss trygg på at innbyggerne også i fremtiden gis økonomisk gode og miljøvennlige avfallsløsninger. RONNY GRINDSTEIN ORDFØRER GRATANGEN KOMMUNE Som ordfører i Gratangen er det en glede å kunne få tiljuble dette grenseløse samarbeid mellom kommunene som har eksistert i hele 25 år. Samarbeid over kommune- og fylkesgrenser er en forutsetning for at kommunene skal kunne levere best mulig tjenester til lavest mulig pris til våre innbyggere, -noe våre innbyggere naturligvis forventer. Samarbeidet som Hålogaland Ressursselskap IKS er tuftet på er derfor et glimrende utgangspunkt for å utvikle både selskapet og samarbeidsformen ytterligere i årene fremover til beste for innbyggerne i våre kommuner. Gratangen kommune vil med dette gratulere jubilant HRS IKS med 25 års jubileum. GRATANGEN KOMMUNE -et sted å bli glad i ERLING BRATSBERG ORDFØRER LAVANGEN KOMMUNE Hålogaland Ressursselskap IKS feirer i 2015, 25 års jubileum. I løpet av disse årene har HRS som et interkommunalt selskap, på en utmerket måte løst eiernes behov for avfallshåndtering på en god og miljømessig måte. Samtidig har HRS fulgt med på utviklingen og fremstår i dag som et moderne, solid og veldrevet selskap. Vil på vegne av Lavangen kommune gratulere HRS med 25 års jubileum og ønsker lykke til de neste 25 år. TOR ASGEIR JOHANSEN ORDFØRER TYSFJORD KOMMUNE Jeg vil på vegne av Tysfjord kommune gratulere Hålogaland Ressursselskap IKS med sitt 25 års jubileum. HRS har i løpet av disse årene løst eiernes behov for avfallshåndtering utmerket, samt på en god og miljømessig måte. HRS har samtidig fulgt med på den rivende utviklingen som har vært på området og fremstår i dag som et moderne, solid og veldrevet selskap. Tysfjord kommune ønsker lykke til videre, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid! GRATANGEN KOMMUNE ANNE-RITA NICKLASSON ORDFØRER BALLANGEN KOMMUNE På vegne av Ballangen kommune vil jeg med dette gratulere HRS med sine første 25-år! HRS er et godt eksempel på et suksessrikt interkommunalt «Grenseløst miljøsamarbeid» mellom 11 kommuner med miljø i fokus. 90% gjenvinning av avfallet er et mål vi alle kan være stolte over. Ballangen kommune ser frem imot fortsatt godt samarbeid, god energiutnyttelse, gjenvinning og en sunn økonomi til beste for våre innbyggere. Slik kan vi sammen møte fremtidas miljøkrav med hevet hode. Lykke til med jubileet, og lykke til med de neste 25 år!

8 14 15 HRS METALLCO HRS MILJØ SKRAPJERN OG METALLER VAR TIDLIGERE ET SATSNINGSOMRÅDE I SELSKAPET SP MASKIN. SP MASKIN BLE OPPKJØPT AV HRS I 2001 OG FIKK DERETTER NAVNET HRS MASKIN AS. FRA LITEN TIL STØRST PÅ 10 ÅR! I 2004 BLE HÅNDTERING AV NÆRINGSAVFALL SOM TIDLIGERE HADDE VÆRT EN KOMMUNAL OPPGAVE KONKURRANSEUTSATT. DET VAR SPIREN TIL ETABLERINGEN AV DAGENS HRS MILJØ. JOHN SKOG DAGLI G LEDER I 2004 ble John Skog ansatt som daglig leder i HRS Maskin as, og arbeidet med å rendyrke skraphandlervirksomheten ble satt i gang. Målsetningen var å etablere et bærekraftig selskap innen kjøp og salg av jern og metaller som skulle ha sitt marked i de tre nordligste fylkene. - For å lykkes i denne strategien var det viktig å tilføre bedriften høy faglig- og internasjonal kompetanse, samt sikre gode nedstrømsløsninger. Et langt og godt samarbeid mellom Metallco AS og HRS Maskin ble i 2005 formalisert i et felles selskap HRS Metallco AS, der HRS eide 50,1 % og Metallco 49,9 % av aksjene. Metallco AS er Norges største aktør i bransjen og har sikre og gode nedstrømsløsninger for salg av jern og metaller til smelteverk over hele verden, sier john Skog. ETABLERING I HAMMERFEST HRS Metallco AS etablerte seg i Hammerfest i 2004 og var en viktig nedstrømsaktør for jern og metaller under Statoils utbygging i Finnmark. Om lag samtidig gikk bedriften inn med en mindre aksjepost i Masternes Metallco AS i Øst-Finnmark. - Etter hvert som Melkøya ble ferdig utbygd ble også jern og metall-volumet kraftig redusert slik at vi i 2013 trakk oss ut fra Hammerfest mot et fortsatt godt samarbeid med Finnmark Ressursselskap som er stedets avfallsselskap. Det samme skjedde også i Tana etter at Øst-Finnmark Avfallsselskap ble den største eieren etter oppkjøp av Masternes Transport. Fortsatt er HRS Metallco en betydelig aktør i Finnmark gjennom et godt og innarbeidet samarbeid med ulike kunder både i Øst- og Vest-Finnmark. MILJØET I FOKUS - Våre anlegg er bygget slik at de skal sikre miljøet mot forurensning. Vi har etablert betongdekke som sikrer at all avrenning samles opp og ledes til oljeavskiller. Selskapet har etter hvert startet med bilmottak i Harstad og Tromsø, og har topp moderne utstyr for miljøsanering av biler og maskiner. Vi er ISO sertifisert, og omsetter flere titusener av tonn jern og metaler hvert år som gjenvinnes og smeltes om til nye produkter. - Vi har egne biler som er utstyrt med kran og grabb, slik at vi kan hente inn skrapjern ute i distriktet hvor enn det skulle være. Sammen med HRS Miljø tilbyr vi totalløsninger som omfatter hele bredden i markedet. Vi er også i stand til å gi landsdekkende tilbud på jern og metaller sammen med Metallco AS. I løpet av disse årene har selskapet også hatt store oppdrag på Svalbard, samt store opphuggingsprosjekt av forskjellige slag for eksempel panservogner for forsvaret og broer på veg og bane bare for å nevne noen. HRS Metallco har 17 ansatte og omsetter for 59 mill kr pr år. KENNETH HÅGENSEN DAGLI G LEDER - Her måtte vi gå på hver enkelt kunde i Hålogalandsregionen og tilby dem våre løsninger. I tillegg kjøpte vi aktivitetene og avtalene til andre små aktører i markedet, sier Kenneth Hågensen, daglig leder i HRS Miljø. Og satsingen lykkes. Fra en omsetning på 20 millioner kroner og 12 ansatte i 2004 til dagens 117 millioner og 36 ansatte har selskapet utviklet seg til den desidert største aktøren innen innsamling og behandling av næringsavfall i Hålogalandsregionen. KOMPLETTE AVFALLSLØSNINGER Selskapet tilbyr komplette avfallsløsninger til sine næringskunder. - Eksempelvis salg og utleie av innsamlingsutstyr, transportløsninger, rådgivning, dokumentasjon og utarbeidelse av rapporter, sier Hågensen. - Vi retter oss i første rekke mot næringslivet, avfallsselskaper, kommuner og offentlig virksomhet. For å kunne håndtere den store kundemassen disponerer bedriften ni komprimatorbiler, fire liftdumpere, to stykkgodsbiler, seks vogntog og omlag 600 konteinere. I tillegg har selskapet et utstrakt samarbeid med ulike partnere med lignende materiell. Det geografiske nedslagsfeltet er Hålogalandsregionen, Lofoten, Vesterålen og Tromsø. En viktig samarbeidspartner for HRS Miljø har vært Tekniska Verken i Kiruna som vi leverer brennbart avfall til. - Via avtalen med dem har vi maktet å feste grep om store avfallsvolumer i hele Nord-Norge. Da vi i tillegg i 2008 vant det felles anbudet på innsamling i landkommunene forsterket det ytterligere vår posisjon i markedet, sier Hågensen. OPPKJØP AV HARSTAD GJENVINNING I mars 2010 ble Harstad Gjenvinning kjøpt opp fra Metall og Gjenvinning i Bodø og Perpetuum. - Bakgrunn for kjøpet var både for å få tilgang til en ny kundeportefølje, men også for å få hånd om tomtearealet selskapet disponerte på Stangnes, rett ved siden av vårt anlegg. Siden 2003 har HRS Miljø vært franchisetaker og deleier i Retura Norge. - Her har vi et regionsansvar for å utføre Retura Norges forpliktelser overfor kundene, sier Hågensen. - HRS Miljøs regionsansvar strekker seg fra Å i Lofoten i vest til svenskegrensen i øst og fra Hamarøy i sør til indre Troms i nord. Frem mot 2017 ser Hågensen for seg at selskapet skal ha en omsetning på rundt 130 mill kr som skal gi et forventet overskudd på 7,5 mill kr. ETABLERING I TROMSØ I 2006 etablerte HRS Metallco seg i Tromsø og drev skrapmottak i leide kommunale lokaler i Tromsdalen. Etter hvert ble det dannet et eget eiendomsselskap (HRS Metallco Eiendom Tromsø AS) som kjøpte eiendommen til Mesta i Tromsø. 2. juli 2012 flyttet selskapet inn i egne lokaler i Ringveien 88 på nordøstsiden av Tromsøya. SOLID ARBEIDSSTOKK Ansatte i HRS Metallco og HRS Elektroretur samlet på Stangnes. STOLT SJÅFØR Roger Pedersen ved en av HRS Miljøs liftbiler.

9 16 17 HRS ELEKTRORETUR HRS HUSHOLDNING I 1998 VEDTAR MILJØVERNDEPARTEMENTET EN NY FORSKRIFT OM KASSERTE ELEKTRISKE- OG ELEKTRONISKE PRODUKTER (EE-FORSKRIFTEN) SOM SKULLE TRE I KRAFT SOMMEREN DETTE VAR PÅ MANGE MÅTER STARTSKUDDET TIL DET SOM I DAG ER HRS ELEKTRORETUR AS. HRS HUSHOLDNING HET TIDLIGERE HRS PRODUKSJON. HRS HUSHOLDNING ER VÅRT SELVKOSTSELSKAP SOM IVARETAR VÅRE OFFENTLIGE FORPLIKTELSER. DET BLE ETABLERT FOR Å TA IMOT OG BEHANDLE ALT AVFALLET SOM KOM INN TIL MILJØPARKENE OG MILJØSTASJONENE. JOHN SKOG DAGLI G LEDER - Vi søkte og fikk konsesjon og etablerte vårt første behandlingsanlegg for EE-avfall i garasjeanlegget utenfor administrasjon på Djupvik, sier daglig leder John Skog. - I løpet av våren 1999 vant vi anbud og signerte behandlingskontakt med RENAS. Og den 1. juli samme år trådte den nye forskriften i kraft, og da var også HRS klar til å behandle EE-avfall for returselskapet RENAS. En ny epoke i avfallsbransjen var startet, det var innført forbud mot å eksportere eller deponere EE-avfall, dette skulle nå miljøsaneres ved godkjente anlegg. De første årene var det et meget omfattende og godt samarbeid mellom de 7 behandlingsanleggene som da eksisterte i Norge. Jakten på miljøgifter var startet og det var om å gjøre å kartlegge varene og fjerne alle komponenter som inneholdtkvikksølv, PCB, beryllium og andre miljøgiftige stoffer, tungmetaller og radioaktive kilder. Alt skulle dokumenteres med bilder og vekter. SOLIDE SAMARBEIDSPARTNERE - For å bygge opp god og bred kompetanse på EE-avfall trengte vi solide samarbeidspartnere å spille på lag med. I løpet av de første årene startet et tett samarbeid vi med Elektro Gjenvinning Norge (EGN) og sammen utviklet vi kvalitetssystemet som senere holdt til ISO sertifisering som det ble krav om i Samarbeidet med EGN gikk etter hvert mot et felles selskap, HRS Elektroretur AS som ble etablert i I 2004 ble John Skog daglig leder i HRS Maskin AS og i denne sammenheng ble behandlingsanlegget for EE-avfall flyttet til Harstad. - I 2009 etablerte vi behandlingsanlegg i Tromsø, Hammerfest og Tana. Den gode utviklingen medførte at Dagens Næringsliv i 2012 kåret oss til årets Gasellebedrift i Troms. Anleggene i Tana og Hammerfest ble imidlertid lagt ned i 2014, og selskapet har i dag to behandlingsanlegg, ett i Harstad og ett i Tromsø. Bedriftens 13 medarbeidere omsatte i 2014 for 23 mill kroner. LINE DALHAUG DAGLI G LEDER Etter hvert ble det bestemt at selskapet kun skulle håndtere husholdningsavfall fra eierkommunene, og skiftet dermed navn til HRS Husholdning. - Frem til og med 2014 drev vi kun med mottak og behandling, sier Line Dalhaug, daglig leder i HRS Husholdning. - Men etter at kommunene i 2014 fattet vedtak om at HRS også skal stå for innsamlingen, har vi nå i 2015 hånd om hele verdikjeden ved avfallshåndteringen. Etter at avfallet er kommet inn, pakket og klargjort sendes avfallet videre til sluttbehandling. Det er nesten ingenting som legges på deponi. ANSATTE MED HØY KOMPETANSE HRS Husholdning hadde ved utgangen av ansatte. 1.januar 2015 var tallet steget til 30 ansatte. - Forklaringen på den dramatiske økningen ligger i at vi fra 1. januar i år overtok innsamlingen i Harstad og de ni landkommunene. Vi overtok arbeidsgiveransvaret for åtte renovatører fra Harstad kommune og åtte renovatører fra HRS Miljø som tidligere hadde arbeidet med innsamlingen i landkommunene. De er nå en del av HRS Husholdning, sier Dalhaug. Fra og med 1. januar 2016 vil arbeidsstokken øke ytterligere i og med at HRS Husholdning overtar innsamlingen i Narvik kommune DRIFT AV MILJØSTASJONENE - Målet med de lokale miljøstasjonene har vært å etablere en felles standard for avfallstjenestene i eierkommunene, sier Line Dalhaug. I årevis var det slik at beboerne i distriktene hadde en eller to årlige innsamlinger av grovavfall, mens innbyggerne i Narvik og Harstad kunne kvitte seg med avfall fem dager i uken. Ordningen med miljøstasjonene har dermed gitt innbyggerne i distriktene langt oftere mulighet til å kvitte seg med grovavfallet. - Nå har vi på plass miljøstasjoner som dekker samtlige innbyggere i alle eierkommunene. Til å drifte disse har vi et godt samarbeid med ulike tiltaksbedrifter og lokale entreprenører, sier Dalhaug. MILJØSANERING Ved HRS Elektroreturs anlegg på Stangnes miljøsaneres elektrisk avfall. STORT AKTIVITET På Djupvik losses avfall før det sendes videre til sluttbehandling.

10 19 TILSAMMMEN HAR DE VÆRT 50 ÅR I HRS YNGVE TORBERGSEN SVART BELTE I TAEKWONDO, LIKER Å REISE OG LYTTE TIL MUSIKK. JOHN SKOG LIKER Å TILBRINGE TID SAMMEN MED FAMILIEN, SLAPPE AV PÅ HYTTA OG HAR DEN ÅRLIGE ELGJAKTEN SOM HØYDEPUNKT. FELLES FOR DEM BEGGE ER AT DE HAR VÆRT MED I HRS SIDEN STARTEN, OG OPPLEVD BÅDE OPP- OG NEDTURER MED KONSERNET. FREMTIDEN Yngve Torbergsen har i dag stillingen som seniorkonsulent i HRS Miljø. Han fremhever tre hendelser som svært viktige for konsernet. - Den største oppturen jeg har opplevd er nok da vi høsten 2001 overtok SP Maskin og fikk tilgang til den gunstige avtalen bedriften hadde med Tekniska Verken i Kiruna. Det sikret oss avsetning i lang tid for våre brennbare produkter, sier Torbergsen som også trekker frem stiftelsen av Retura HRS (nåværende HRS Miljø) som et stort pluss. - Da fikk vi muligheten til å håndtere næringsavfallet selv. Og for det tredje; dagens situasjon der vi har fått avtale med alle eier-kommunene om innsamling av avfallet er med på å sikre utviklingen i selskapet. John Skog har i sine 25 år i konsernet vært innom absolutt alt innen avfallsbehandling. Han har vært driftssjef på Djupvik, hatt ansvaret for utbyggingen på Stangnes, jobbet som utviklingssjef, og vært daglig leder samtidig i de tre selskapene HRS Maskin, HRS Elektroretur og HRS Metallco. - Her følte jeg vel etter hvert at kapasiteten ikke strakk til. Jeg trakk meg ut av HRS Maskin og har de siste 10 årene kun vært daglig leder i HRS Elektroretur og HRS Metallco. For John Skog er det spesielt to positiv begivenheter som trekkes frem. - Da vi kjøpte Mesta-anlegget i Tromsø og fikk bygget opp et moderne og miljømessig godt anlegg er den ene. Den andre er da vi var med i Hammerfest i forbindelse med utbyggingen av Melkøya. Da hadde vi stor aktivitet med gode betingelser - I motsatt ende av skalaen da, har det vært noen nedturer? - Det må nok bli at vi ikke fikk til satsingen vår på 90-tallet med å utvikle brennbare avfallsfraksjoner til industrien, sier Yngve Torbergsen. John Skog har skrekkscenarioet i forbindelse med finanskrisen i 2008 friskt i minne. - I løpet av seks måneder falt prisen på jern fra 3000 kr pr tonn til 450 kr. Ingen ville kjøpe, og vi måtte nedskrive varelageret vårt med store summer I løpet av de 25 årene Yngve Torbergsen har vært ansatt har han hatt flere oppgaver i konsernet. Regnskap, lønn, fakturering, utforming av lånesøknader og personalpolitikk. Aller best trives han når det er nok å gjøre. - En god arbeidsdag kjennetegnes av når det er skikkelig «trøkk» og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er John Skog enig i. - Jeg trives når det er mye å gjøre, når det skjer ting rundt en. Og jeg stortrives med kjøp og salg. Å skape gode resultater sammen med positive medarbeidere er en fantastisk drivkraft. VETERANER Både Yngve Torbergsen (til venstre) og John Skog har arbeidet 25 år i HRS. 25 ÅR ER GÅTT SIDEN OPPSTART. VI ER STOLTE OVER HVA VI I LØPET AV DISSE ÅRENE HAR FÅTT TIL I FELLESSKAP, OG VI GLEDER OSS TIL Å TA FATT PÅ EN NY EPOKE MED INTERKOMMUNALT AVFALLSSAMARBEID I VÅR REGION. De kommunale tjenestene er vårt fundament, og vi vil bestrebe oss på å forbedre tjenestene som vi tilbyr våre eierkommuner ytterligere. Flere ulike utredningsprosesser og forbedringstiltak står for tur. Både Harstad og Narvik har bedt oss om å vurdere ulike fremtidige løsninger for levering av grovavfall. Samtidig vil vi vurdere ulike løsninger for hytte- og fritidsrenovasjon samt hva som kan gjøres med tanke på å forbedre sorteringskvaliteten i det avfallet som blir levert til dagens etablerte returpunkter. HRS vil som faginstans på avfallsområdet kartlegge og presentere anbefalinger overfor våre eiere. Det er eierne selv som beslutter de overordnede rammene for de tjenestene som HRS leverer. Vi er også i startfasen av en større anskaffelsesprosess hvor vi skal bytte ut flere renovasjonsbiler. Her er det viktig å se behovene og ruteplanleggingen i hele regionen under ett for å sikre oss en bilpark som gir god og stabil drift i årene som kommer. Når det gjelder hovedanleggene våre på Djupvik og Stangnes så pågår det en prosess hvor vi ser på optimalisering og mest mulig effektiv arealdisponering. Vi har behov for anleggsstrukturer som er egnet for fremtiden. I den forbindelse er det allerede vedtatt i våre investeringsbudsjetter å oppføre et nytt administrasjons- og garderobebygg på Stangnes. Det skal også prosjekteres et helt nytt og moderne kundetorg på Stangnes. På Djupvik er vi allerede i gang med å sprenge ut fjell og forflytte masser for å sikre bedre logistikk og tilgjengelighet på anleggsområdet, samt at det vil bli oppført et nytt vektbygg. På sikt vil det også prosjekteres en ny funksjonell mottaks- og sorteringshall for farlig avfall. På næringssiden vil vi bygge videre på vår solide fagkompetanse. Det arbeides kontinuerlig med å sikre nye oppdragskontrakter og sørge for best mulig drift til enhver tid. HRS Miljø vil videreutvikle samarbeidet på svensk side, og ser også på andre markedsmuligheter innenfor næringsavfall som kan styrke selskapets posisjon for fremtiden. HRS Miljø vil i løpet av våren 2015 ha oppnådd sertifisering i henhold til ISO-standardene for kvalitet og miljøledelse. HRS Metallco og HRS Elektroretur har nylig foretatt flere viktige grep for å forbedre driftssituasjonen. I et marked med hyppige svingninger må man være fleksibel og tilpasse seg situasjonen raskt. For øvrig vil det også fokuseres på videreutvikling av anlegget og virksomheten som er etablert i Tromsø. Avfalls- og gjenvinningsbransjen er spennende og i stadig utvikling. Vi opplever både skjerpede miljøkrav og stor innovasjon innenfor prosessteknologi og ulike behandlingsløsninger. Når rammevilkårene endres som en følge av endringer i lover og forskrifter så er vi som organisasjon nødt til å være omstillingsdyktige. Styrken i HRS-konsernet gjør at vi, på vegne av våre eiere, også i fremtiden vil være en viktig avfallsaktør både i regionen og i landsdelen.

11 VI LEGGER TIL RETTE FOR DE SOM KOMMER ETTER

Hålogaland Ressursselskap

Hålogaland Ressursselskap BYGGBØRS 2017 Hålogaland Ressursselskap v/ adm dir Kirsti Hienn Dagsorden Kort presentasjon av Hålogaland Ressursselskap (HRS) Våre aktiviteter Våre anlegg Gjennomførte prosjekter siste 2 år Planlagte

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2012 Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern 22 Balanse

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2011 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap

Detaljer

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Representantskapet Vedlegg 1 Sak 5-2015 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Informasjon

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS

ÅRSBERETNING 2014 Hålogaland Ressursselskap IKS ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Innhold Årsberetning 2012 3 Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 13 Resultatregnskap - HRS IKS konsern

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Avdelinger: Kristiandsund - Florø - Ålesund - Vartdal www.vartdalgjenvinning.no Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 4-5 Side 6 Om mottaket Avdelinger og bedrifter

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Vedtaksprotokoll representantskapsmøte nr. 2/ november

Vedtaksprotokoll representantskapsmøte nr. 2/ november Hålogaland Ressursselskap IKS 13 FEB. 2012 SAKSNR. DOK NR. ARKNR. Vedtaksprotokoll representantskapsmøte nr. 2/11 23. november Representantskapsmøte nr 2/2011 23.november Quality Hotell Grand Royal, Narvik

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

Avfallsdagene 2015. Konkurranse på ulike vilkår

Avfallsdagene 2015. Konkurranse på ulike vilkår Avfallsdagene 2015 Konkurranse på ulike vilkår ØFAS Litt om ØFAS og organisering Skillet næring og husholdning Endringer underveis ØFAS-konsernet ØFAS-konsernet i dag Omsetning på +90 millioner hvor ca.

Detaljer

IRIS SALTEN IKS. Leif Magne Hjelseng. Adm. Dir.

IRIS SALTEN IKS. Leif Magne Hjelseng. Adm. Dir. IRIS SALTEN IKS Leif Magne Hjelseng. Adm. Dir. IRIS SALTEN IKS Eies av ni kommuner i Salten eierandel regnes etter innbyggertall. Representantskapet på 18 politikere er selskapets øverste organ. Arbeider

Detaljer

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør Orientering fra Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, administrerende direktør Om Innherred Renovasjon Nord-Trøndelag Inderøy Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Levanger Verdal Sør-Trøndelag Malvik

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Avfall ressurser på av-veie?

Avfall ressurser på av-veie? Avfall ressurser på av-veie? Sandnes og Stavanger renovasjon har blitt IKS, Næring AS, Egenregi AS tilbyr henting og behandling av restavfall, papp & papir, organisk avfall, glass, metall, farlig avfall,

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 05.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.09.2014 RENOVASJONSORDNING FOR

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Gjenvinningsfaget. Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 16.03.2011

Gjenvinningsfaget. Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 16.03.2011 Gjenvinningsfaget Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 16.03.2011 Drammen Lindum Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Kurs i

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

otodden kommune DEL 2: Saksbehandling fra 11.30, i Formannskapssalen, Notodden rådhus

otodden kommune DEL 2: Saksbehandling fra 11.30, i Formannskapssalen, Notodden rådhus Notodde otodden kommune Vår ref. 15/631-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 02.06.2015 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 09.06.2015 Tid: 09.00 13.00

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Strategiimplementering i døtre BIR

Strategiimplementering i døtre BIR Strategiimplementering i døtre BIR 24.11.2011 Innhold Strategiimplementering... 2... 2 Eiere... 3 Stabil renovasjonspris... 3 Godt omdømme... 3 Miljøfremmende tjenester... 4 Avkastning... 4 Kunde og omverden...

Detaljer

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det!

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det! FARLIG AVFALL Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall vi ordner det! 1 Komplette og sikre løsninger for farlig avfall vi ordner det! I Norsk Gjenvinning er det rom for både de store,

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier HOVEDPLAN FOR AVFALL 2005-2016 Mål og strategier INNHOLD INNLEDNING 3 STRATEGISK MÅL 4 MÅLSETTINGER OG TILTAK 5 Avfallsreduksjon 5 Sortering og gjenvinning 5 Oppsamling, innsamling og transport 5 Behandling

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Sirkulære forretningsmodeller. Thomas Mørch Sjef forretningsutvikling, avd. Strategi & Bærekraft, Norsk Gjenvinning Norge

Sirkulære forretningsmodeller. Thomas Mørch Sjef forretningsutvikling, avd. Strategi & Bærekraft, Norsk Gjenvinning Norge Sirkulære forretningsmodeller Thomas Mørch Sjef forretningsutvikling, avd. Strategi & Bærekraft, Norsk Gjenvinning Norge Agenda Lineær økonomi vs Sirkulærøkonomi Det «grønne skiftet» og muligheter for

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Figur 1 Avfallspyramiden

Figur 1 Avfallspyramiden Sammendrag Utgangspunktet for avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi ligger i mandatet til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Vi ønsker gjennom

Detaljer

De lokale aktørene Utfordringer og muligheter

De lokale aktørene Utfordringer og muligheter De lokale aktørene Utfordringer og muligheter Avfallsdagene Torsdag 8. mars 2012 Kari Merete Moen Volle Daglig leder J O Moen Miljø AS Jeg vil si litt om : Hvem er J O Moen? Hva kjennetegner de lokale

Detaljer

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum.

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum. Det er spennende å snakke til en så mangfoldig forsamling innenfor avfallsfeltet, som sitter på mye kunnskap og

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4)

Detaljer

SeSammen regional avfallsstrategi. Stiklestad, Gunhild Flaamo Strategikoordinator

SeSammen regional avfallsstrategi. Stiklestad, Gunhild Flaamo Strategikoordinator SeSammen regional avfallsstrategi Stiklestad, 24.8.2016 Gunhild Flaamo Strategikoordinator Visjon: Sammen om fremtidens avfallsløsning! «Vi vil jobbe for en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse

Detaljer

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø STRATEGI 2010-2016 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø INNHOLD ROAFS VISJON... 2 FORMÅL MED STRATEGIEN... 3 RAMMEBETINGELSER... 5 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER... 8 1. Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri EUs sirkulærøkonomipakke Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi: Utnyttelse av biprodukter fra industrien til

Detaljer

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje vår 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vårrydding vi har gjort det lettere for deg. miljøbrølet alex fronter landsdekkende sorteringskampanje farlig avfall vi ser nærmere på

Detaljer

Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen. 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill.

Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen. 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill. Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill. Visjon NordMiljø AS skal innen 2011 være det største næringsavfallsselskapet i Nord Norge Forretningsidè Tilfredsstille nåværende og fremtidige

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE Innledning Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund og Harstad kommuner tar sikte på å slå seg sammen senest 01.01. 2020. Det er kommunestyrene i de respektive

Detaljer

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet.

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet. Styret for Iris Salten IKS MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2017 År 2017, fredag 10. mars klokken kl. 10.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte Vikan etter forutgående innkalling. Deltakere: Ragnar Pettersen.

Detaljer

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 Likelydende brev Oslo, 09.07.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1169 Saksbehandler: Torkil Bårdsgjerde Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer