NTNU Discovery. Resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU Discovery. Resultater 2011-2014"

Transkript

1 NTNU Discovery Resultater Impello Management, 9. februar 2015

2 Om Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello er ledende i Midt-Norge på M&A med et bredt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Kontaktpersoner: Guttorm Nygård, Frode Iglebæk, Trondheim, 9. februar 2015 Foto: Synlig design og foto AS (www.synlig.no) 2 IMPELL0 Impello Management AS 2015

3 Sammendrag NTNU Discovery er en finansieringsordning for utvikling, verifisering og kvalitetssikring av kommersialiserbare forskningsresultater fra ansatte og studenter ved NTNU og Helse Midt-Norge. Siden 2011 har 78 prosjekter har fått tildelt 35 mill. kr i økonomisk støtte. Dette har resultert i 30 aksjeselskaper som skal videreutvikle og kommersialisere resultatene. Ved utgangen av 2014 hadde disse bedriftene 70 ansatte. Samlet har prosjektene fått utløst 160 mill. kr i finansiering fra investorer og det offentlige virkemiddelapparatet, noe som tilsvarer en multiplikatoreffekt på 4,6 ganger den initielle støtten fra Discovery. Tilbakemeldingene fra prosjektene dokumenterer at finansieringsordningen til NTNU Discovery dekker en svært kritisk fase i overgangen fra forskningsprosjekt til kommersialisering og bedriftsetablering. Nøkkeltall for : 78 prosjekter har mottatt støtte fra Discovery 35 mill. kr er tildelt prosjektene i én eller flere faser 34 bedrifter (30 aksjeselskaper og fire ENK/DA-selskaper) 70 registrerte ansatte i aksjeselskapene pr /3 av selskapene har hatt kommersielle inntekter pr patenter innvilget. 43 patentsøknader levert og 33 under utarbeidelse. 160 mill. kr utløst i ekstern tilleggsfinansiering (egenkapital, tilskudd, lån) 600 personer har vært aktivt involvert i prosjektene 300 årsverk (akkumulert) er utført (120 lønnet, 60 innleid og 120 ulønnet) 40 % av prosjektene har samarbeidet med eksterne miljø utover NTNU Om NTNU Discovery Tilbyr økonomisk støtte til utvikling og verifisering av kommersialiserbare forskningsresultater fra NTNU og Helse Midt-Norge. Tildeler midler til vitenskapelig ansatte og studenter på uavhengig grunnlag. Finansiert av NTNU, SpareBank 1 SMN, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Helse Midt-Norge. Varighet Har 45 mill. kr tilgjengelig for prosjektperioden. 35 mill. kr tildelt 78 prosjekter pr Gjennomsnittlig omsetning [knok] Discovery-selskapene gjør det minst like bra som sammenliknbare selskaper. Discovery-selskapene er sammenliknet med 263 teknologibedrifter fra Impello-analysen, og 73 FoU-intensive selskaper Discovery-portefølje FoU-portefølje Impello-portefølje År 1 År 2 År NTNU Discovery prosjekter resultater og historisk oversikt Årstallene refererer til «kull», dvs. det året prosjektet mottok støtte. Antall selskaper innkluderer Atla Lasers AS og Norsk Automatisering AS som har inngått avtale med NTNU om videreutvikling og kommersialisering av prosjektene Remote Presence og Tunable Polarised Laser. K 2011 K 2012 K 2013 K 2014 SUM 39 søknader 43 søknader 41 søknader 62 søknader 185 søknader 12 forprosjekt 8 hovedprosjekt 8 mill. kr tildelt 9 forprosjekt 10 hovedprosjekt 8 mill. kr tildelt 11 forprosjekt 8 hovedprosjekt 8 mill. kr tildelt 9 forprosjekt 11 hovedprosjekt 11 mill. kr tildelt 78 prosjekter Tildelt 35 mill. kr 10 AS 1 ENK 1 konkurs (AS) 7 AS 1 DA 9 AS 1 ENK 1 slettet (ENK) 4 AS 1 ENK 34 selskaper 30 AS 4 DA/ENK Patenter: 43 søknader innlevert (hvorav 9 innvilget) + 33 søknader under planlegging 9 patenter Status alle prosjekter uavhengig om de tilhører samme teknologi/selskap K 2011 K 2012 K 2013 K 2014 Impello 6 i kommersielt Management salg AS i kommersielt salg 1 i kommersielt salg IMPELL0 9 patenter 3 3 under uttesting/pilot 5 under uttesting/pilot 12 under uttesting/pilot 6 under uttesting/pilot 3 i utviklingsfase 3 i utviklingsfase 4 i utviklingsfase 13 i utviklingsfase 8 ikke videreført 7 ikke videreført 2 ikke videreført 1 ikke videreført

4 Oppnådd ekstern finansiering etter Discovery-perioden Pr har prosjektene og selskapene fått utløst mer enn 160 mill. kr i ekstern finansiering fra investorer og det offentlige virkemiddelapparatet. Norges forskningsrådet representerer 42 % og investorer 28 %. Ekstern tilleggsfinansiering til Discovery-prosjektene pr [mill. kr] Årstallene angir «kull», dvs. første år prosjektet mottok Discovery-støtte. Første år for mottatt Discovery-støtte K 2011 K 2012 K 2013 K 2014 Sum Innovasjon Norge 9,8 7,2 4,4 0,4 21,8 Norges forskningsråd 35,6 16,7 15,0 0,3 67,6 Investorer (egenkapital) 33,7 8,9 2,6-45,2 Lån 4,6-0,8-5,4 Andre aktører 5,7 12,2 2,7-20,6 Sum 89,4 45,0 25,5 0,7 160,6 Andel selskaper med eksterne eiere 12 av 30 aksjeselskaper (40 %) har fått inn eksterne eiere. Eierne representerer venturefond (Norsk Innovasjonskapital), såkornfond (Tidligfasefondet), pre-seed investorer (CoFounder), NTNU Technology Transfer og ulike private investorer. 60 % 40 % Eksterne eiere Uten eksterne eiere Discovery gir troverdighet og er utløsende for annen finansiering Impello har mottatt skriftlige tilbakemeldinger fra et tjuetalls prosjekter om deres vurdering av NTNU Discovery. Tilbakemeldingene er utelukkende positive. Mange fremhever at Discovery-finansieringen har bidratt til å redusere risiko, har gitt kredibilitet, og har vært utslagsgivende for å utløse ekstern finansiering fra investorer og offentlige virkemiddelordninger. Discovery-selskapene Seram Coating AS: «Discovery-finansiering var svært avgjørende for at prosjektet fikk god fart tidlig. Minst like viktig er at Discovery har vært helt avgjørende for forankring og troverdighet.» Assitech AS: «Uten Discovery-midlene på det aktuelle tidspunktet ville ikke risikoen i prosjektet blitt senket nok til at vi kunne fått med privat kapital. EIR Health: «Det var helt avgjørende å motta støtte fra Discovery det løste ut mulighet for annen betydelig pre-seed finansiering.» Haukr AS: «Prosjektet ville ha tatt mye lenger tid siden vi ikke kunne kjøpt inn alt nødvendig utstyr og måtte fortsatt å jobbe deltid ved siden av.» Optimeering Aqua AS: «Discovery har betydd at vi kunne sette i gang utvikling og testing av pilot med en gang. Det gjør det mulig å komme i kontakt med potensielle kunder fra dag 1, noe som vil være avgjørende for å verifisere kvaliteten og brukergrensesnittet. Hurra for Discovery!» Apraxim AS (2013) Crayonano AS (2012) InnSep AS (2011) Optimeering Aqua AS (2014) Solution Seeker AS (2013) AssiTech AS (2012) Feat. AS (2013) Kahoot! AS (2011) PI Medical ENK (2013) Tind Technologies AS (2013) Atla Lasers AS (2012) GEM Radon Detectors (2014) Kunnskapsløypa AS (2012) Rockseis AS (2014) Unitimer AS (2011) Beatstack AS (2014) Glucoset AS (2011) Legade ENK (2012) Searis AS (2012) Voico AS (2014) Bitreactive AS (2011) Haukr AS (2014) Morpho Solar AS (2014) Seram Coating AS (2014) Vorn Equipment AS (2012) Compbuoy AS (2011) Havtek AS (2012) MOSE Innovation AS (2010) Simis AS (2013) Aalberg Audio AS (2013) Connect LNG AS (2012) Hoopla AS (2011) Norsk Automatisering AS (2009) Skypen DA (2012) Norsk Automatisering og Atla Lasers inngår i oversikten, men er etablert uavhengig av NTNU Discovery. Begge har inngått avtale med NTNU om videreutvikling og kommersialisering av to prosjekter som har mottatt Discovery-støtte. Pr er MOSE Innovation konkurs og PI Medical slettet. 4 IMPELL0 Impello Management AS 2015

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Prosjektportefølje Resultater Økonomisk analyse Vedlegg A: Tillegg til den økonomiske analysen Vedlegg B: Datagrunnlag og metode Vedlegg C: Impello-portefølje Vedlegg D: FoU-portefølje Vedlegg E: Discovery-portefølje Vedlegg F: Spørreskjema Impello Management AS 2015 IMPELL0 5

6 Connect LNG AS. Testing ved Marinteknisk Senter på Tyholt, Trondheim. 1 Innledning NTNU Discovery Tilbyr økonomisk støtte til utvikling og verifisering av kommersialiserbare forskningsresultater fra NTNU og Helse Midt-Norge. Tildeler midler til vitenskapelig ansatte og studenter på uavhengig grunnlag. Finansiert av NTNU, SpareBank 1 SMN, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Helse Midt-Norge. Varighet Har 45 mill. kr tilgjengelig for prosjektperioden. 35 mill. kr tildelt 78 prosjekter pr NTNU Discovery er en finansieringsordning for utvikling, verifisering og kvalitetssikring av kommersialiserbare forskningsresultater fra ansatte og studenter ved NTNU og Helse Midt-Norge. Fondet ble opprettet i 2011 og er finansiert ut 2015 av NTNU, SpareBank 1 SMN, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Helse Midt- Norge. I perioden har Discovery bidratt med 34,6 mill. kr i finansiering til 78 prosjekter. 1.1 Mandat og målsetting I forbindelse med at NTNU planlegger å videreføre Discovery i ny periode ( ) har Impello Management utarbeidet en rapport som oppsummerer resultatene for prosjektene for perioden Målsettingen med rapporten er å beskrive kvantitative og kvalitative resultater fra NTNU Discoverys virksomhet, effekter og ringvirkninger: Kvantitativ analyse: Faktabasert bilde av Discoverys resultater, herunder antall prosjekter, selskapsetableringer, lisensavtaler, patenter, sysselsatte, omsetning og oppnådd tilleggsfinansiering i prosjektene (tilskudd, lån og egenkapital). Kvalitativ analyse og vurdering av resultatene blant annet ved å sammenlikne Discoverys selskapsetableringer med Impello-analysens portefølje av teknologiselskaper. Det er også et mål å synliggjøre ringvirkninger for regionen. 6 IMPELL0 Impello Management AS 2015

7 1.2 Datagrunnlag Datautvalget som ligger til grunn for analysen er 78 prosjekter. Regnskapsdata finnes for 21 av aksjeselskaper som er etablert i perioden De økonomiske nøkkeltallene for aksjeselskapene er sammenliknet med to referanseporteføljer: 263 teknologiselskaper som inngår i Impello-analysen, og et underutvalg av 73 FoU-baserte selskaper. Formålet har vært å gi et bilde av hvordan Discovery-selskapene har prestert økonomisk sammenliknet med andre tilsvarende selskaper. Den korte levetiden til NTNU Discovery gjør at antall selskaper som har mottatt støtte er begrenset og har kort regnskapshistorikk. Resultatene fra den økonomiske analysen må derfor tolkes med varsomhet. I november 2014 gjennomført Impello en spørreundersøkelse hos prosjektene. Mottatte svar representerer 91 % av prosjektene. I tillegg har Impello mottatt førstehåndsinformasjon om prosjektene fra NTNU Discovery og NTNU Technology Transfer. Den foreliggende informasjonen er analysert så langt som Impello mener det er formålstjenelig og faglig forsvarlig ut fra kvaliteten på datagrunnlaget. 1.3 NTNU Discoverys rolle og formål Discovery skal stimulere til å øke antallet vellykkede kommersialiseringer fra NTNU gjennom å finansiere ideer og prosjekter som har potensial for å bli kommersielt levedyktige, og på sikt kan bidra til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og investeringer i regionen. Discovery gir økonomisk støtte til utvikling, verifisering og kvalitetssikring av kommersialiserbare forskningsresultater forut for selskapsetablering. Målet er at prosjektene skal utvikles frem til det stadium der næringsliv og kapitalaktører kan bidra til den videre kommersialiseringen. Et viktig funksjon til Discovery er å dekke opp noe av finansieringsgapet i idé- og prosjektutviklingsfasen forut for bedriftsetablering. I dag er det et udekket finansieringsbehov i perioden etter at at det foreligger et potensielt kommersialiserbart forskningsresult internt i fagmiljøet, og frem til det er dokumentert et forretningsmessig grunnlag for selskapsetablering. Etter bedriftsetablering er finansieringstilbudet større og består blant annet av ulike tilskudds- og låneordninger fra Innovasjon Norge, forskningsmidler fra Norges forskningsråd, og egenkapital fra private investorer, såkorn- og venturefond og industrielle investorer. NTNU Discoverys prosjekttyper Forprosjekt: Målet er å avklare organisasjonsmessig og/eller teknologisk grunnlag for et hovedprosjekt, eksempelvis avklaringer for å redusere teknisk og kommersiell risiko. Forprosjektet har en søknadsramme på inntil kr (inntil kr i spesielle tilfeller), maksimal varighet på 6 mnd og løpende søknadsfrist. Hovedprosjekt omfatter aktiviteter knyttet til utvikling, kvalitetssikring og verifisering med den hensikt å redusere teknisk og kommersiell risiko. Hovedprosjektet har en søknadsramme på inntil 1 mill. kr (inntil 1,5 mill. kr i spesielle prosjekter), maksimal varighet på 12 mnd og søknadsfrist to-tre ganger i året. Impello Management AS 2015 IMPELL0 7

8 Figur 1: NTNU Discovery et viktig supplement til offentlige virkemiddelordninger, investorkapital og industrifinansiering Offentlig ansvar Felles ansvar Næringslivets ansvar Utdanning Forskning Idé og prosjektutvikling Oppstarts- og vekstfase Marked og børs Statlig finansiering Forskningsmidler Såkorn Venture Offentlige virkemidler Industri og finans EU Horizon 2020 Før selskapsetablering Etter selskapsetablering Discovery støtter ikke forskningsaktiviteter og/eller utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter/tjenester. Discovery støtter faktiske prosjektkostnader knyttet til kvalitetssikring, utvikling og verifisering av teknisk og kommersiell risiko. Vitenskapelig ansatte og studenter ved NTNU og Helse Midt-Norge kan søke om prosjektstøtte. Søknadene administreres av NTNU, og to-tre ganger i året beslutter en ekstern tildelingsjury hvilke prosjekter som skal godkjennes. Den eksterne juryen består av seks profesjonelle, uavhengige medlemmer. Juryens uavhengighet skal sikre at det ikke er noen tvil om at det er kun prosjektets kvalitet og ikke fag, fakultet eller personlige kontakter som avgjør hvor midlene går. Før søknadsbehandling har NTNU Discoverys sekretariat møte med alle søkere. Når prosjektet er godkjent stilles det krav om kvartalsvis rapportering om fremdrift og milepæler. Den tette oppfølgingen er en viktig faktor for å sikre god fremdrift og gode resultater i prosjektene. 8 IMPELL0 Impello Management AS 2015

9 Havtek AS. Elektrisk not der feil og skader oppdages automatisk. 2 Prosjektportefølje I perioden har NTNU Discovery innvilget støtte til 78 prosjekter. Totalt har prosjektene mottatt 35 mill. kr i økonomisk støtte i én eller flere faser. Finansieringen pr. prosjekt varierer fra kr til 2,5 mill. kr. Siden 2011 har ca. 20 prosjekter mottatt støtte hvert år. Frem til 2013 var samlet støtte ca. 8 mill. kr pr. år, mens i 2014 ble tildelingen økt til 11 mill. kr, blant annet på grunn av at Helse Midt-Norge kom inn som samarbeidspartner. Tabell 1: Prosjekter som har mottatt støtte fra NTNU Discovery ( ) Årstallene refererer til «kull», dvs. det året prosjektet fikk innvilget økonomisk støtte. Prosjekttype K 2011 K 2012 K2013 K 2014 Sum Forprosjekter Hovedprosjekter Antall prosjekter Sum tildelt støtte [knok] Den økonomiske støtten har blitt tildelt prosjekter fra alle fakultetene ved NTNU. Prosjektene representerer derfor et bredt teknologispekter som har potensial til å anvendes innen flere sektorer. Eksempler på næringer er helse, medisin, undervisning, olje og gass, musikk, ekstremsport, havbruk, humanitær hjelp, prosessindustri, fornybar energi, tjenesteyting, matvarer og halvlederteknologi. Noen prosjekter er basert på banebrytende teknologi, som Crayonanos grafénteknologi, mens andre videreutvikler eksisterende teknologi med formål om å Impello Management AS 2015 IMPELL0 9

10 sammenstille produkter med helt nye anvendelser. Et eksempel er selskapet Haukr som har utviklet en autonom drone som kan følge etter en person som kjører ski eller sykkel. Mange prosjekter er IKT-baserte, herunder flere mobil-apper. Eksempler er Beatstack sin aktivitetsmåler-app, billettbestillingssystemet til Hoopla, og Tinds søkemotorteknologi. Innen helse er har MultiGuide utviklet et nytt instrument for behandling av clusterhodepine, prosjektet Drug Candidates har utviklet betennelsesdempende medisin, og EIR Health har utviklet et databasert fagsystem for smertelindring i forbindelse med kreftbehandling. Mange av prosjektene har resultert i selskapsetableringer som har potensial for å bidra med nye arbeidsplasser og verdiskapning, regionalt og nasjonalt. Tabell 2: Prosjekter som har mottatt støtte fra NTNU Discovery ( ) Tabellen viser alle prosjektene som har mottatt økonomisk støtte fra NTNU Discovery i perioden 2011 til Prosjektene er sortert på prosjektnavnet til første søknad. Prosjektnavn Støtteår Prosjekttype Støtte [knok] Selskap Acidic Edible Coating 2011 Hovedprosjekt Aftersearch 2014 Forprosjekt 100 Air Separation 2012 Forprosjekt 100 Arctis Entourance 2011 Hovedprosjekt Bitreactive AS Ashes 2012 Hovedprosjekt 720 Simis AS Assistep 2013 Hovedprosjekt 900 AssiTech AS Assistep 2013 Forprosjekt 100 BeatStack 2013 Hovedprosjekt Beatstack AS BedSim 2013 Forprosjekt 25 Apraxim AS Billett Hoopla 2011 Forprosjekt 100 Hoopla AS CERN software 2013 Forprosjekt 100 Tind Technologies AS Tind 2014 Hovedprosjekt Compbouy 2012 Hovedprosjekt Compbuoy AS Oppdriftsmateriale 2014 Hovedprosjekt 790 CPTR 2013 Forprosjekt 25 Haukr AS Haukr 2014 Hovedprosjekt 700 Drug Candidate 2011 Hovedprosjekt 560 Drug 2012 Hovedprosjekt 363 EIR (smertelindring) 2013 Hovedprosjekt Elektromagnetisk komposittmateriale 2011 Forprosjekt 100 Elektronisk blink 2011 Forprosjekt 100 ElNot 2012 Forprosjekt 25 Havtek AS Havtek (elnot) 2013 Hovedprosjekt 975 Feat.fm 2013 Forprosjekt 64 Feat. AS Gem radon sniffer 2014 Forprosjekt 175 GEM Radon Detectors ENK Glucose monitoring 2011 Hovedprosjekt 818 Glucoset AS Glucose mål 2012 Hovedprosjekt 182 G-Blocks 2012 Hovedprosjekt G-Blocks 2014 Hovedprosjekt 800 HeaveLock 2014 Forprosjekt 200 HeaveLock 2014 Hovedprosjekt Hybrid Centrifuge 2011 Hovedprosjekt InnSep AS KassApp 2012 Forprosjekt 25 Kinasehemmere 2014 Hovedprosjekt IMPELL0 Impello Management AS 2015

11 Prosjektnavn Støtteår Prosjekttype Støtte [knok] Selskap Kunnskapsløypa 2012 Forprosjekt 60 Kunnskapsløypa AS Lecture Quiz 2011 Forprosjekt 100 Kahoot! AS Lecture Quiz 2012 Hovedprosjekt 800 Mooses Multiplayer 2011 Forprosjekt 100 Mooses 2012 Hovedprosjekt 490 Legade - Digital Cleanup 2011 Forprosjekt 100 Legade ENK Metrox passiv vannmåler 2011 Forprosjekt 100 Mose oljeoppsuging 2011 Hovedprosjekt Mose Innovation AS MultiGuide (migrene) 2013 Hovedprosjekt MultiGuide 2014 Hovedprosjekt Multimo Organ Phantom 2014 Forprosjekt 150 NanoRadar 2013 Forprosjekt 25 Next Step 2012 Hovedprosjekt Solution Seeker AS Optimera Aqua 2014 Hovedprosjekt Optimeering Aqua AS OptiNet 2013 Forprosjekt 90 OptiNet 2013 Hovedprosjekt 550 PI Multidose 2013 Forprosjekt 25 PI Medical ENK Polyelectric gel 2012 Forprosjekt 100 Prosess solcelle 2011 Forprosjekt 100 PryJector 2012 Forprosjekt 100 QRR 2011 Forprosjekt 75 Vorn Equipment AS Remote Presence 2011 Forprosjekt 65 Norsk Automatisering AS SeaRis 2012 Forprosjekt 100 Searis AS Sic Coating 2013 Forprosjekt 100 Seram Coating AS ThermaSic 2013 Hovedprosjekt 900 ThermaSic 2014 Hovedprosjekt 500 Semiconductor SE 2011 Forprosjekt 100 Crayonano AS Semiconductor Nanowire 2011 Hovedprosjekt 900 SkyPen 2012 Forprosjekt 84 Skypen DA Solovn 2014 Forprosjekt 200 Morpho Solar AS SSWD (Seismic O&G Drilling) 2013 Hovedprosjekt Rockseis AS SwiM 2014 Hovedprosjekt 900 Tiles 2014 Forprosjekt 150 Tunable Polarised Laser 2014 Forprosjekt 100 Atla Lasers AS UniTimer 2011 Forprosjekt 100 Unitimer AS Universal Boyance 2012 Hovedprosjekt 900 Connect LNG AS Universal Boyance 2012 Forprosjekt 100 Vanabin 2014 Forprosjekt 150 Vertical Rod 2011 Hovedprosjekt 600 Voico 2014 Forprosjekt 91 Voico AS Water Treatment 2012 Hovedprosjekt 950 Wave Spring 2013 Forprosjekt 100 Wave Spring 2014 Hovedprosjekt 450 Aalberg Audio 2013 Forprosjekt 25 Aalberg Audio AS SUM [knok] Impello Management AS 2015 IMPELL0 11

12 2.1 Eksempler på bedrifter og prosjekter Kahoot! AS Virksomhet: Utvikler en spillbasert læringsplattform til undervisningsformål. Har 25 millioner brukere i 180 land Ansatte: 6 i Oslo Eiere: Jamie Brooker (15,1 %) Wesmann Hawkins AS (15,1 %) Versvik Invest AS (13,5 %) KAM Holding AS (13,0 %) K! Invest AS (12,9 %) AS Real-Forvaltning (12,4 %) Øvrige (18,1 %) Web: Kahoot! AS (tidligere Mobitroll AS) er et selskap som utvikler en spillbasert læringsplattform til bruk i undervisning og til opplæringsformål i bedrifter. Med Kahoot! kan klasserommet gjøres om til et stort gameshow. Læreren og studentene kan være verten, og deltakerne kan bruke en hvilken som helst enhet, enten det er en smarttelefon, et nettbrett eller en laptop. Kahoot! AS P [1000 kr] Driftsinntekter Driftsresultat Crayonano AS Virksomhet: Utvikler halvlederteknologi av nanotråder basert på karbonmaterialet grafén. Ansatte: 5 i Trondheim Eiere: NIK III AS (51,4 %) CoFounder AS (15,1 %) Helge Weman (15,1 %) Bjørn Ove Fimland (7,5 %) Dong Chul Kim (7,5 %) Øvrige (3,4 %) Web: Kahoot! er en internasjonal suksess med over 25 millioner brukere i 180 land. Teknologien bak Kahoot! ble opprinnelig utviklet av tidligere masterstudent Morten Versvik og NTNU-professor Alf Inge Wang. I 2014 mottok Wang prisen «Årets teknologibragd» fra Teknisk Ukeblad. Forløperen for Kahoot! er prosjektene Lecture Quiz og Mooses. Senere har bedriften fått utløst 15 mill. kr i finansiering fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Startstøtte (Partnere for nyskaping), interne prosjektmidler ved NTNU, og egenkapital fra gründere og investorer. I 2014 ble selskapet priset til 55 mill. kr da NTNU Technology Transfer gjennomførte nedsalg av sin aksjepost. Crayonano AS utvikler halvlederteknologi av nanotråder basert på det banebrytende karbonmaterialet grafén. Teknologien har et stort kommersielt potensial og forventes å ta over for silisium i mange fremtidige elektroniske produkter. Crayonano AS P [1000 kr] Driftsinntekter Driftsresultat IMPELL0 Impello Management AS 2015

13 Nanotrådene fremstilles ved å tilføre ulike grunnstoff under høye temperaturer som krystalliseres på grafénoverflaten. Dagens metode for å gro nanotråder gjøres på en overflate som er en halv millimeter tykt. Med grafén som underlag, reduseres denne tykkelsen til et atom. Metoden er dermed ikke bare kostnadseffektiv, men gir også et underlag som er fleksibelt, strømledende og gjennomsiktig. Dette gir enorme muligheter, blant annet innen solcelle- og LEDteknologi. Teknologiplattformen til Crayonano er sikret gjennom seks underliggende patenter. Resultatene fra forskningen er publisert i det amerikanske tidsskriftet, Nano Letters. Selskapet har fått stor oppmerksomhet og har hentet inn nærmere 15 mill. kr. fra Innovasjon Norge og forskningsrådet, og 10 mill. kr fra Norsk Innovasjonskapital III og CoFounder. Assitech AS har utviklet AssiStep som er et hjelpemiddel som skal gjøre det tryggere for eldre og funksjonshemmede å gå i trapper. Håndtaket er festet til trappens gelender og er et alternativ til trappeheis. AssiStep gir dermed brukerne mulighet til å gå selv og samtidig få viktig styrke- og balansetrening. Ideen har bakgrunn i statistikk som viser at det årlig skjer skader og 50 dødsfall som følge av fall i trapper. Assitech AS Virksomhet: Utvikler AssiStep som hjelper eldre og funksjonshemmede til å gå i trapper. Har utspring fra Entreprenørskolen ved NTNU Ansatte: 4 i Trondheim/Stockholm Eiere: Hesi Invest AS (82,3 %) Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS (7,2 %) Ontogeni AB (6,8 %) Øvrige (3,8 %) Web: Assitech AS P [1000 kr] Driftsinntekter Driftsresultat Glucoset AS Selskapet, som er en studentbedrift fra Entreprenørskolen ved NTNU, har fått stor oppmerksomhet, også blant investorer. I 2014 fikk Assitech inn kr under en live crowdfunding event i Trondheim. Samlet har selskapet fått inn 3,9 mill. kr fra Innovasjon Norge, forskningsrådet, investorer og ulike priser/stipender. Glucoset AS utvikler et produkt for kontinuerlig måling av blodsukkernivået hos intensivpasienter. I dag tar sykehusene punktvise målinger, typisk annenhver time. På grunn av potensielle fluktuasjoner i blodsukkernivå mellom måletidspunktene, unngår man i dag å normalisere nivået for å redusere risikoen. Mens for lave nivåer kan medføre hypoglykemi, noe som kan være dødelig for intensivpasienter, så kan for høye nivåer øke risikoen for livstruende infeksjoner, nyresvikt og blodforgiftning. Virksomhet: Utvikler metode for kontinuerlig måling av blodsukkernivå Ansatte: 3 i Trondheim Eiere: NTNU Technology Transfer AS (36,4 %) Nicolas Elvemo (17,6 %) Sondre Volden (10,3 %) Kjell Arne Ingebrigtsen (7,3 %) Øvrige (28,4 %) Web: Glucoset AS P [1000 kr] Driftsinntekter Driftsresultat Teknologien er basert på en tynn optisk fiber, med en smart hydrogel, som føres inn i pasientens blodårer. Lys fra fiberen måler dermed lengdeendringer i hydrogelen som utvider og trekker seg sammen basert på pasientens blodsukkernivå. Selskapet har utløst totalt 12 mill. kr i ekstern finansiering fra blant andre Norges forskningsråd, NTNU, St. Olavs Hospital og Innovasjon Norge. Impello Management AS 2015 IMPELL0 13

14 Glucoset AS. Kontinuerlig blodsukkermåling 3 Resultater NTNU Discovery har innvilget totalt 35 mill. kr i støtte til 78 prosjekter i perioden Fra denne porteføljen har det blitt etablert 34 selskaper som samlet har fått utløst mer enn 160 mill. kr i ekstern tilleggsfinansiering. Discovery har hatt en jevn pågang av av henvendelser siden fondet ble startet i Frem til 2014 har Discovery mottatt 185 søknader. I tillegg har nærmere 200 potensielle søkere vært i kontakt med Discovery uten at dette foreløpig har resultert i konkrete søknader. Søkerne består av vitenskapelig ansatte og studenter ved NTNU og der prosjektene har utgangspunkt i masteroppgaver eller resultater fra forskningsprosjekter og doktorgradsarbeider. Mange av prosjektene har vært utviklet i samarbeid med NTNU Technology Transfer. Nøkkeltall: 78 prosjekter har mottatt støtte fra Discovery 35 mill. kr er tildelt prosjektene i én eller flere faser 34 bedrifter (30 aksjeselskaper og fire ENK/DA-selskaper) 70 registrerte ansatte i aksjeselskapene pr /3 av selskapene har hatt kommersielle inntekter pr patenter innvilget. 43 patentsøknader levert og 33 under utarbeidelse. 160 mill. kr utløst i ekstern tilleggsfinansiering (egenkapital, tilskudd, lån) 600 personer har vært aktivt involvert i prosjektene 300 årsverk (akkumulert) er utført (120 lønnet, 60 innleid og 120 ulønnet) 40 % av prosjektene har samarbeidet med eksterne miljø utover NTNU 14 IMPELL0 Impello Management AS 2015

15 Figur 2: NTNU Discovery prosjekter historisk oversikt Årstallene refererer til «kull», dvs. det året prosjektet mottok støtte. Antall selskaper innkluderer Atla Lasers AS og Norsk Automatisering AS som har inngått avtale med NTNU om videreutvikling og kommersialisering av prosjektene Remote Presence og Tunable Polarised Laser. K 2011 K 2012 K 2013 K 2014 SUM 39 søknader 43 søknader 41 søknader 62 søknader 185 søknader 12 forprosjekt 8 hovedprosjekt 8 mill. kr tildelt 9 forprosjekt 10 hovedprosjekt 8 mill. kr tildelt 11 forprosjekt 8 hovedprosjekt 8 mill. kr tildelt 9 forprosjekt 11 hovedprosjekt 11 mill. kr tildelt 78 prosjekter Tildelt 35 mill. kr 10 AS 1 ENK 1 konkurs (AS) 7 AS 1 DA 9 AS 1 ENK 1 slettet (ENK) 4 AS 1 ENK 34 selskaper 30 AS 4 DA/ENK Patenter: 43 søknader innlevert (hvorav 9 innvilget) + 33 søknader under planlegging 9 patenter Status alle prosjekter uavhengig om de tilhører samme teknologi/selskap 3.1 Bedriftsetableringer K 2011 K 2012 K 2013 K 2014 I perioden 6 i kommersielt salg har 28 nye 4 i kommersielt aksjeselskaper salg (AS), tre 1 enkeltpersonforetak i kommersielt salg 3 under uttesting/pilot 5 under uttesting/pilot 12 under uttesting/pilot (ENK) og ett ansvarlig selskap (DA) blitt etablert med utgangspunkt i prosjekter 3 i utviklingsfase 3 i utviklingsfase 4 i utviklingsfase som 8 ikke har videreført mottatt økonomisk støtte 7 ikke fra videreført Discovery. Av disse 2 ikke er ett videreført selskap konkurs og ett slettet i samme periode. I tillegg er det inngått avtale med to eksisterende selskaper om videreutvikling og kommersialisering av to prosjekter. 6 under uttesting/pilot 13 i utviklingsfase 1 ikke videreført 9 patenter Åtte av prosjektene planlegger å etablere selskap i løpet av Tabell 3: Datagrunnlag for porteføljene per år etter selskapsetablering Tabellen viser alle selskaper som er etablert etter at de har mottatt økonomisk støtte fra NTNU Discovery. Norsk Automatisering AS og Atla Lasers AS var etablert forut for Discovery-støtte, men har inngått avtale med NTNU om videreutvikling og kommersialisering av prosjektene Remote Prensence og Tunable Polarised Lasers. I perioden har Mose Innovation AS gått konkurs og enkeltpersonforetaket PI Medical er slettet. Selskap Beskrivelse Etablert Web Apraxim AS Undervisningsspill i bedriftsøkonomi AssiTech AS Hjelpemiddel for at eldre skal kunne gå i trapper Atla Lasers AS Kostnadseffektive lasere for ulike formål Beatstack AS App for å måle brukerens aktivitetsnivå Bitreactive AS Prosjekteringsverktøy som utnytter reaktive byggeklosser Compbuoy AS Oppdriftsløsninger til risere og undervannsinstallasjoner Connect LNG AS Bøyeløsning for distribusjon av LNG Crayonano AS Halvlederteknologi basert på grafén Feat. AS Streamingtjeneste for konserter GEM Radon Detectors ENK Har som mål å fjerne radonfremkalt kreft Glucoset AS Kontinuerlig blodsukkermåling Haukr AS Dronehelikopter som automatisk følger og filmer personer 2014 Havtek AS Elektrisk not der feil og skader oppdages automatisk Hoopla AS App og programvare for billettering InnSep AS Skalerbar og fleksibel separator for veske fra gass Kahoot! AS Spillbasert responssystem for mobile enheter i undervisning Kunnskapsløypa AS E-læringsverktøy Legade ENK Sletter digitale spor i et dødsbo Morpho Solar AS Grill som går på solvarme MOSE Innovation AS Utstyr for rengjøring av oljeutslipp på land 2010 Impello Management AS 2015 IMPELL0 15

16 Selskap Beskrivelse Etablert Web Norsk Automatisering AS Overvåkningssystemer tilpasset ulike industrielle behov Optimeering Aqua AS Optimeringsprogramvare for oppdrettsnæringen PI Medical ENK Multidosedispenser av medisiner for private 2013 Rockseis AS Ny sikker og presis metode analysere seismiske data 2014 Searis AS Software for marin datainnsamling og beslutningstagerstøtte Seram Coating AS Termisk sprøyting av silisiumkarbid som coating i industrien 2014 Simis AS Software for analyse av on- og offshore vindturbiner Skypen DA System for bruk av bærbare PC-er på eksamen 2012 Solution Seeker AS Beslutningstagerverktøy for optimalisering av oljeproduksjon Tind Technologies AS Søkemotorteknologi for større institusjoner Unitimer AS Fakturerings- og timelistesoftware for flere plattformer Voico AS Headset som skal redusere støy fra telefonsamtaler Vorn Equipment AS Utvikling og salg av robuste fritidsklær med smarte løsninger Aalberg Audio AS Trådløs effektpedal til el-gitar av 30 aksjeselskaper (40 %) har fått inn eksterne eiere. Eierne representerer blant annet venturefond (Norsk Innovasjonskapital), såkornfond (Tidligfasefondet), pre-seed investorer (CoFounder), NTNU Technology Transfer og ulike private investorer. Figur 3: Andel Discovery-selskaper med eksterne eiere 60 % 40 % Eksterne eiere Uten eksterne eiere 47 Discovery-prosjekter er videreutviklet gjennom 34 selskaper. Dette kan forklares ved at noen av prosjektene har mottatt økonomisk støtte i flere omganger, og at prosjekter er slått sammen og inngår i samme selskap. Eksempel er Kahoot! som består av prosjektene Lecture Quiz og Mooses. Begge har mottatt støtte til forprosjekt og hovedprosjekt. Åtte av prosjektene som besvarte Impellos spørreundersøkelse opplyser at de planlegger å etablere selskap i 2015 eller senere. Tabell 4: Selskaper som planlegger selskapsetablering i løpet av 2015 Prosjektnavn Planlagt etablering Navn på nytt selskap Aftersearch 2H-2015 EIR 1H-2015 EIR Health AS HeaveLock 2H-2015 Heavelock AS Multiguide Tidspunkt ikke avklart Multimodal Organ Phantom Tidspunkt ikke avklart Optinet 1H-2015 SpliceCode AS SwimM 1H-2015 SwimM AS Tiles Tidspunkt ikke avklart 16 IMPELL0 Impello Management AS 2015

17 3.2 Status for prosjektene 18 av de 78 innvilgede prosjektene er ikke videreført. 11 av prosjektene er i kommersielt salg og de resterende 49 prosjektene er enten i utviklingsfase eller i uttesting/pilotfase. Tabell 5: Status på prosjektene i dag Årstallene («kull») henviser til det året prosjektet første gang fikk støtte fra NTNU Discovery. År tildelt støtte K 2011 K 2012 K 2013 K 2014 Sum Ikke videreført eller konkurs I utviklingsfasen Under uttesting/pilot I kommersielt salg Sum Patenter og lisenser Discovery-prosjektene har sterk fokus på å sikre IPR (intellektuelle rettigheter). Hittil er 43 patentsøknader innlevert, og ni patenter er innvilget. I tillegg er ytterligere 33 søknader under planlegging eller utarbeidelse. Pr har ingen prosjekter resultert i lisensavtaler. Patenter fra prosjektene 43 innleverte søknader 9 er innvilget Ytterligere 33 søknader under utarbeidelse eller planlegging 3.4 Sysselsetting i prosjektene Ved utgangen av 2014 var det registrert 70 ansatte i de 34 Discovery-selskapene. Impello har estimert at nærmere 600 personer har vært aktivt involvert i prosjektene siden oppstart. Akkumulert antall utførte årsverk er 300, hvorav 40 % er utført av lønnet personell (ansatte), 20 % av innleid personell og 40 % av ulønnet personell. I snitt har åtte personer (tilsvarende fire årsverk) vært involvert i hvert prosjekt. Tabell 6: Akummulert sysselsetting i prosjektene per Tabellen viser et estimat for akkumulert antall årsverk utført i prosjektene frem til Tall i parentes er beregnet gjennomsnitt pr. prosjekt. Datagrunnlaget baserer seg på 51 svar som representerer 71 prosjekter (noen prosjekter er slått sammen). For de øvrige åtte prosjektene er sysselsettingen estimert. År tildelt støtte K 2011 K 2012 K 2013 K 2014 Sum Årsverk utført av lønnet personell 30 (1,5) 50 (2,6) 15 (0,8) 25 (1,3) 120 (1,7) Årsverk utført av innleid personell 10 (0,5) 35 (1,8) 10 (0,5) 5 (0,3) 60 (0,9) Årsverk utført av ulønnet personell 40 (2,0) 15 (0,8) 30 (1,5) 35 (1,8) 120 (1,7) Sum antall årsverk 80 (4,0) 100 (5,3) 55 (2,8) 65 (3,3) 300 (4,3) Aktive personer i prosjektene 135 (6,8) 200 (10,5) 100 (5,0) 165 (8,3) 600 (8,6) Ansatte i Discovery-selskapene 2011: : : : 70 (9 selskaper) (18 selskaper) (26 selskaper) (34 selskaper) Ansatte i Atla Laser AS og Norsk Automatisering AS inngår i tallene. Enkeltpersonforetak (ENK) og ansvarlige selskap (DA) hadde ingen registrerte ansatte pr Samarbeid og eksterne sysselsettingseffekter Flere av prosjektene har benyttet seg av kompetanse utenfor NTNU og Helse Midt-Norge. Gjennom kjøp av tjenester innen forretningsutvikling, markedsføring, juss og økonomi/finans har prosjektene bidratt til eksterne sysselsettingseffekter i regionen. Impello Management AS 2015 IMPELL0 17

18 All forskningen foregår heller ikke utelukkende på NTNU. I undersøkelsen oppgir over halvparten av prosjektene at de har benyttet Discovery-midlene til kjøp av teknisk bistand og forskningstjenester utenfor NTNU. Hoveddelen av denne kompetansen leveres av regionale og nasjonale aktører, eksempelvis SINTEF. Selskapet TIND Technologies som er en spin-off fra CERN har benyttet forskningskompetanse fra dette miljøet. Samarbeid med miljø utenfor NTNU Samarbeid 40 % 60 % Ikke samarbeid 40 % av respondentene i undersøkelsen sier at de har hatt prosjektsamarbeid utenfor NTNU. De fleste har samarbeidet med andre FoU-miljø, men også sluttbrukere, systemintegratorer/totalleverandører, distributører og underleverandører har vært involvert i prosjektene. Figur 4: Eksterne samarbeidspartnere Respondentene har hatt mulighet til krysse av flere svaralternativer FoU-miljø 13 Sluttbruker 8 Distributør 5 Underleverandør 4 Systemintegrator, totalleverandør 2 Impello har ikke tilstrekkelige data til å beregne størrelsen på de eksterne sysselsettingseffektene fra Discovery. Med utgangspunkt i at de 78 prosjektene samlet har utløst nærmere 200 mill. kr (Discovery-støtte + ekstern tilleggsfinansiering) så kan det antas at en signifikant andel av dette beløpet har blitt brukt til kjøp av eksterne tjenester. 3.6 Ekstern tilleggsfinansiering Discovery-prosjektene fått utløst mer enn 160 mill. kr i tilleggsfinansiering fra Innovasjon Norge, forskningsrådet, investorer og andre finansieringsordninger. Dette er 4,6 ganger så mye som støtten fra Discovery. Den høye multiplikatoreffekten viser at det er substans i Discovery-porteføljen og at prosjektene har et høyt teknologi- og innovasjonsinnhold. Den høye andelen finansiering fra forskningsrådet (utgjør 42 %), og det faktum at 40 % av selskapene har eksterne investorer, viser at mange av prosjektene fremdeles er i tidlig fase når de er ferdig med Discovery-perioden. I spørreundersøkelsen har respondentene oppgitt en samlet ekstern finansiering på 142,7 mill kr. I tillegg har Impello ettergått vedtak i Innovasjon Norge og Norges forskningsråd og har dokumentert 17,9 mill. kr. i ikke oppgitt finansiering. Den samlede finansieringen utgjør dermed over 160,6 mill. kr for hele porteføljen. 18 IMPELL0 Impello Management AS 2015

19 Tabell 7: Ekstern tilleggsfinansiering til Discovery-prosjektene [mill. kr] Tabellen viser sum oppnådd ekstern tilleggsfinansiering pr Tallene inkluderer finansieringen som respondentene har oppgitt (142,7 mill. kr) og annen (ikke oppgitt) finansiering som Impello har identifisert (17,9 mill. kr). Første år for mottatt Discovery-støtte K 2011 K 2012 K 2013 K 2014 Sum Innovasjon Norge 9,8 7,2 4,4 0,4 21,8 Norges forskningsråd 35,6 16,7 15,0 0,3 67,6 Investorer (egenkapital) 33,7 8,9 2,6-45,2 Lån 4,6-0,8-5,4 Andre aktører 5,7 12,2 2,7-20,6 Sum 89,4 45,0 25,5 0,7 160,6 Forskningsrådets andel utgjør 67,6 mill. kr av den dokumenterte tilleggsfinansieringen, og disse midlene kommer hovedsakelig fra FORNY2020, SkatteFUNN og de store programmene (BIA, EnergiX, m.fl.). 45,2 mill. kr kommer fra egenkapitalinvestorer (såkorn, venture og business angels). Deretter følger Innovasjon Norge med 21,8 mill. kr der etablerertilskudd utgjør den største andelen. Finansiering fra «andre aktører» består av prosjektmidler til JIPprosjekter (Joint Industry Projects) i oljeindustrien, prosjektfinansiering fra CERN, Spark*NTNU, strategiske prosjektmidler fra NTNU, Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU, samt prispenger fra ulike konkurranser. Tabell 8: Ekstern tilleggsfinansiering fordelt på finansieringskilde [mill. kr] Innovasjon Norge Lån Etablerertilskudd 15,4 Lån fra Innovasjon Norge 0,4 Forprosjektstøtte 1,1 Lån fra bank 0,4 IFU/OFU 4,4 Private lån 0 Miljøteknologiordningen 0 Annet (aksjonærlån; ikke oppgitt) 4,6 Annet (ikke oppgitt) 0,9 Sum 5,4 Sum 21,8 Norges forskningsråd Andre aktører SkatteFUNN 9,4 EU-midler 0 Forprosjektstøtte 0,2 Enova 0 Store programmer (BIA, EnergiX, etc.) 37,2 Interne prosjektmidler ved NTNU 6,6 FORNY 16,8 Annet (JIP-finansiering, CERN, priser og konkurranser, Spark* NTNU, strategiske Annet (MedTech Trondheim; ikke oppgitt) 4,0 midler, annen ikke oppgitt finansiering) Sum 67,6 Sum 20,6 14,0 Egenkapital Business Angel 10,0 Såkorn/Venture 28,3 Industriell investor 3,7 Annet (ikke oppgitt) 3,2 Sum 45,2 SUM EKSTERN TILLEGGSFINANSIERING 160,6 Impello Management AS 2015 IMPELL0 19

20 3.7 Bruk av Discovery-midlene En stor andel av finansieringen prosjektene mottar fra Discovery går i realiteten tilbake til NTNU. Midlene blir benyttet til frikjøp av egne timer og til leie av laboratorier ved NTNU. 40 % av respondentene oppgir at de har samarbeidet med eksterne miljø (utenfor NTNU) og brukt midlene på kjøp av FoU- og tekniske tjenester. Midlene blir også brukt til kjøp av tjenester innen markedsføring og forretningsutvikling i tillegg til utstyrsinnkjøp. Noen få har også oppgitt at de bruker midlene til juridisk, økonomisk og finansieringsbistand. Figur 5: Hva har Discovery-midlene blitt brukt til Her har respondenten hatt mulighet til å krysse av flere svar Frikjøp av forskertimer 32 Ekstern FoU/tekniske tjenester 30 Markedsføring, forr.utvikling Laboratorieleie Utstyr 9 Juridiske tjenester 4 Økonomi/finansiering Hva hadde skjedd uten Discovery? I følge respondentene ville 43 % av prosjektene ikke blitt gjennomført dersom de ikke hadde fått finansiering fra Discovery. Dette betyr at mange forretningsideer fra NTNU og Helse Midt har fått muligheten til å verifisere teknologien og dokumentere det kommersielle potensialet forut for neste fase. 51 % opplyser at prosjektet ville blitt gjennomført i et mer begrenset omfang. De resterende 6 % oppgir at prosjektet ville blitt gjennomført i samme omfang. Flere av respondentene i spørreundersøkelsene kommenterer at Discoverymidlene har gjort det mulig å bruke mer av egne timer på prosjekter. I tillegg trekkes det frem at støtten og statusen som «Discovery-prosjekt» har vært avgjørende for at prosjektet har fått ytterligere finansiering for å videreføre prosjektet etter verifiseringsfasen. Figur 6: Hva hadde skjedd med prosjektet uten finansiering fra Discovery? 43 % 6 % Gjennomført i samme omfang Gjennomført i mer begrenset omfang Ikke gjennomført 51 % 20 IMPELL0 Impello Management AS 2015

Gode FortellInGer 2015

Gode FortellInGer 2015 Gode FortellInGer 2015 discovery 1 SUKSeSSen FortSetter NTNU Discovery har siden 2011 vært fødselshjelper for kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialiseringer fra NTNU. Vi har søknadsfrist flere ganger

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

15 gode fortellinger fra 2011

15 gode fortellinger fra 2011 15 gode fortellinger fra 2011 dette er ntnu discovery ntnu discovery er en ordning som skal hjelpe gründere med gode ideer å finne ut om disse ideene er potensielle for et marked lokalt, nasjonalt og globalt.

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen Notat Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle Roger Sørheim Espen Isaksen Juli 2008 Innhold Innledning... 3 1. Metode... 3 2. Hvilke bedrifter har behov for ekstern finansiering?... 4 Aktuelle

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter 2012 Årsrapport Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Mange og viktige skritt framover Norge er et

Detaljer