Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap?"

Transkript

1 Advokatfirmaet G-Partner AS din partner for god virksomhetsstyring Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Kursdagene NTNU den v/ Bjørn Tore Saltvik

2 En kort presentasjon av Advokatfirmaet G-Partner AS Et uavhengig advokatfirma med hovedformål å arbeide for god virksomhetsstyring, forebygging og avdekking av økonomiske misligheter Tverrfaglig kompetanse: Advokater, medarbeidere med politi- og /eller påtalebakgrunn, siviløkonom og revisor. Flere har tilleggskompetanse innen IT og ulike samfunnsfag som ledelse/prosjektledelse/statsvitenskap Nasjonal og internasjonal erfaring fra offentlige og private virksomheter Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

3 Temaer. Hvilke utfordringer møter en offentlig eiendomsforvalter? Hvordan foregår uønsket påvirkning fra leverandører? e e Erfaringer fra varslingsordninger g Er korrupsjonsproblemene løst?

4 God eiendomsforvaltning. God eiendomsforvaltning manifesterer seg gjennom god forståelse av ansvaret for verdiene (eiendomsverdier og omdømmeverdier), og i samsvar med dette, f. eks. ved å sørge for atferd, at lover og regler følges slik at disse verdiene ikke forringes Påse at alt foregår etter plan- og bygningslov, gs anskaffelsesregelverk, HMS-lover m.v.

5 Hvilke utfordringer møter en offentlig eiendomsforvalter? Bygningsarealer på ca 45 mill m2 Total gjenanskaffelsesverdi minst mrd kr ( kr), eller godt over et vanlig statsbudsjett Betydelige beløp går til FDV Dette krever godt eierskap og god eierstyring Der ligger utfordringene!

6 Utfordringer grunnet særtrekk ved offentlig eiendomsforvaltning Fravær av en; tydelig ansvarlig og krevende eier Store verdier store budsjetter Svakheter i eiendomsforvalternes kontrollrutiner manglende fokus For få ressurser

7 Hvordan foregår uønsket påvirkning fra leverandører? Utgangspunktet er at det må foreligge en relasjon som regel en for tett relasjon. Leverandøren må føle seg noenlunde trygg på at et tilbud har en sjanse til å lykkes Derfor ser vi ofte en glidende/gradvis d d i utvikling i slike forhold Det er ganske umulig å gi en oversikt som er dekkende, da oppfinnsomheten er stor

8 Uønsket påvirkning.. Fordeler, gaver, billetter, reiser, medeierskap til gunstige betingelser, penger i kontanter, på utenlandsk konto Åpenhet også om evt. tilbud eller mottak av fordeler/gaver Husk: Rammene for hva som er akseptabelt er snevrere og straffene strengere..

9 Hvordan forebygge irregulære forhold og uønsket påvirkning? i Forebygging forutsetter tt kunnskap, k bevissthet og ikke minst en vilje til å forebygge!

10 Satsingsområder for god forebygging Organisasjonsmodeller og organisasjonsutvikling Systemutvikling, planleggingssystemer, informasjonsbehandling Budsjettering, regnskap og økonomiske k nøkkeltall Innkjøpskompetanse, bestillerkompetanse og avtaler

11 Første og andre bud Skaff kunnskap om risikoene! Ta kunnskapen på alvor!

12 Konkrete tiltak Bytte ansvarshavende med visse mellomrom, roteringsordninger, 4-øyne-prinsippet Tørre å sette de ubehagelige sannheter på agendaen i egen organisasjon Gjennomføre fakturakontroll k t Organisere en effektiv, troverdig og uavhengig varslingsordning

13 Habilitet Rotasjon i viktige funksjoner Tenk habilitet ved gjennomføring av transaksjoner (Prinsippet om armlengdes avstand) Ved inngåelse av avtaler Hvem har innsyn og hvem har stor påvirkningskraft? Husk 4-øyne-prinsippet

14 Fakturakontroll k Hvor godt kjenner virksomheten leverandøren? Er bakgrunnssjekk utført? Hvilket renommé har lev.? Forhold ved bestillingen? Er bestillingen god nok? Er faktura i henhold til avtale/kontrakt? Er den i henhold til leveranse? Er arbeidet utført? Etterspørres timelister? Stemmer de? Hvilke forklaringer gis på avvik?

15 Erfaringer fra varslingsordninger Er korrupsjonsproblemene løst?

16 En henvendelse mottatt. I vår virksomhet (med mange hundre ansatte) jobber vi med å få til en god ordning for mottak og behandling av varslingssaker. Vi er særlig opptatt av at det skal være en løsning med uavhengig behandling av sakene, altså mottak pluss evt. henleggelse/ferdigstillelse, slik at dette er tillitvekkende og trygt. Også anonyme varslinger må håndteres. Selve problemet må naturligvis løses lokalt, men vi tenker oss at det vil være mest tillitvekkende at en uavhengig instans gir føringer og avgjør når saken er løst. Vi har erfaringer med hvor vanskelig en varslingssak kan bli hvis man ikke klarer å håndtere den godt nok, både for ansatte som blir offer og for vår virksomhets omdømme.

17 Varsling i praksis Det varsles om hovedsakelig to kategorier saker: Økonomiske k misligheter HR-relaterte problemer Dårlig ledelse, maktmisbruk, trakassering, diskriminering Bedragerier, underslag, andre økonomiske misligheter, korrupsjon, tyverier

18 Varsling i praksis handler først og fremst om. Tillitt og troverdighet Til den som skal ta imot og vurdere varslingen Tillitt og troverdighet til at ordningen er etablert for å: Få frem fakta Ivareta varslerens interesser for eksempel i f.t. evt. ønske om anonymitet, det å bli lyttet til, tatt på alvor og trodd Rette opp i kritikkverdige forhold

19 Hvordan kan det varsles? INTERNT Ledelse i linjen Tillitsvalgte Verneombud Revisjonen Annen intern enhet EKSTERNT Kontaktpunkt utenfor virksomheten

20 Om organiseringen i av varslingstjenester.. De fleste varslingsordninger er organisert internt Av erfaring vet vi at de er lite effektive, fordi: Anonymitetsklausuler har for lav troverdighet Varslere frykter hevn fra arbeidsgiver eller kolleger Virksomheten mangler erfaring og kompetanse på håndtering av varslere, den det varsles om og sensitive varslingssaker Det er en reell fare for ledelsen ikke makter å skille mellom de ulike roller og ansvar den har Altså; En generell mangel på tillit og troverdighet til varslingsordningen

21 Og resultatet er.. Varslingsordningen fungerer ikke som ønsket Ansatte unnlater å varsle når de skulle ha gjort det eller de velger andre kanaler Ledelsen kan forbli ukjent med den reelle situasjon i virksomheten Eller.

22 Kanaler for varsling? Elektronisk skjema Telefon Samtale Brev Via andre, eks. tillitsvalgt, kollega, advokat

23 Betydningen av en ekstern leverandør Virksomheten får bistand til implementering i og bevisstgjøring i Terskelen for å varsle skal være lav Tredjepartsrollens betydning man varsler til en uavhengig part Profesjonell veiledning av varslere og rådgivning til ledelsen Reduserer faren for gjengjeldelse, lekkasjer og vilkårlighet Erfaringsbasert vurdering og rapportering til oppdragsgiver samt evt. gransking Høyere grad av tillit og troverdighet til ordningen

24 Varsling i praksis Eksempel på saksgang g G-Partners varslingstjeneste

25 Noen kjente saker..

26

27 Varsling..en kort oppsummering. En god varslingsordning er lønnsomt Bidrar til åpenhet og bedre bedriftskultur Gir trygge rammebetingelser og sikrer at saker håndteres på en ryddig måte Gir forutsigbarhet Bidrar til å styrke tilliten mellom partene Ivaretar og forbedrer omdømmet En god varslingsordning som basert på tillit og troverdighet t gir en verdifull forebyggende effekt

28 Hovedpunkter - kort oppsummering Gjør deg kjent med utfordringene virksomheten har som eiendomsforvalter Gjør en innsats for å bevisstgjøre deg selv og andre om risiko for irregulære handlinger i virksomheten Sørg for et system slik at ledelsen (styret) er kjent med realitetene (varsling) Sørg for gode kontrollrutiner (fakturakontroll) Sanksjonsmidlene må være intakte og kjent av aktørene (ikke aksept for irregulære forhold) Lykke til!

29 Spørsmål?

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter

Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter Vedtatt av Riksrevisjonens leder 21.06.2007. Innhold 1 FORMÅLET MED SUPPLERENDE RETNINGSLINJER OM FOREBYGGING OG AVDEKKING AV MISLIGHETER

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

VARSLING I KOMMUNENE

VARSLING I KOMMUNENE VARSLING I KOMMUNENE Oppsummering TNS Gallup har gjennomført en kartlegging av varsling i norske kommuner for Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon

Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon 1. Innledning Stavanger kommune skal ha en høy etisk standard. Arbeidet med etikk er viktig, både for å sikre ønsket atferd og for å forhindre

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 5 2 0 0 6 6 1. å r g a n g Det kan være fristende å forsyne seg av godene Korrupsjon kan ramme kommunene av Erling Grimstad, advokat side 4 Hvordan avdekke

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer