Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt."

Transkript

1 A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter, og for å gi barna større mulighet til å bli bedre kjent med alle på samme alder. Avdelinger Barnehagen har fire avdelinger: Edderkoppen og Marihøna (småbarns), Maurtua og Knotten (storbarns) Allergi Dersom barnet ditt har noen form for allergi er det viktig at barnehagen får vite om det. Vi blir enige om hvordan vi løser ordninger rundt det enkelte barns utfordringer når dere kontakter oss. Administrasjon Barnehagens administrasjon består av styrer og de pedagogiske lederne. Gruppen har møte ca en gang hver 14. dag. Om du lurer på noe, eller ønsker at vi skal ta opp noe i gruppa er du velkommen til å si ifra. Allsidig Nesset barnehage bestreber seg på å gi et allsidig tilbud til alle sine barn. Vi ønsker at alle barn skal finne mye de liker å gjøre på mens de er her, og vi håper vi kan få utvidet erfaringene deres slik at de får stimulert kreativitet, skaperevne, fantasi og nysgjerrighet. B Betaling All innbetaling skal skje senest 15. i hver måned. Månedsbetalingen skjer på forskudd. Manglende betaling kan føre til at plassen mistes. Årssatsen er fordelt med like store beløp i 11 mnd. 15. Juli- 15. august er betalingsfri. Brannvern Barnehagen er opptatt av brannvern og bruker to uker hvert år til brannvernopplæring en uke på våren og en på høsten. Vi bruker da opplegg vi har fått via brannvernforeningen. Dukkene som er med heter Eldar og Vanja. Bøker Nesset barnehage er opptatt av lesing og bøkenes verden. Vi vet at lese-aktiviteter kan gi et godt grunnlag til lese- og skriveopplæringen i skolen, men også at det er porten inn til en fantastisk verden der alt mulig kan skje. Om man blir glad i å lese og å bli lest for vil man aldri bli helt alene Bursdagsfeiring Vi feirer alle bursdager i barnehagen. Vi henger ut flagg og barnet får ha på seg flott bursdagskappe og sitte på fin bursdagsstol vi synger og fokuserer på bursdagsbarnet i samlingsstunden. Vi ønsker ikke at noen tar med kaker eller andre ting til bursdagen, fordi vi ønsker at alle barna våre skal ha en noenlunde lik feiring. Det er også enighet i foreldrerådet om at innbydelser ikke legges i barnas hyller, men at dette ordnes privat

2 C D Celsius Nesset barnehage er en barnehage med sterkt fokus på friluft og utelek. Å være i naturen mener vi er viktig. Barnehagen tar selvfølgelig hensyn til barna når vær setter ekstra utfordringer. Barnehagens ansatte bistår gjerne med veiledning for riktig bekledning for barna, slik at barna får en positiv opplevelse av utetiden. Dagsrytme Det blir lagt opp noen faste holdepunkter i hverdagen som barn kan forholde seg til. Dagsrytmen er opphengt i hver garderobe eller inne på avdelingen. Vi benytter en plan med bilder slik at barna også kan følge denne godt. Dugnad Av og til arrangeres dugnad enten av barnehagen eller foreldregruppa selv. Dokumentasjon. Nesset barnehage jobber med systematisk dokumentasjons og vurderingsarbeid. På hver avdeling finnes en perm der vi setter inn noe pedagogisk dokumentasjon av arbeidet vi gjør. I tillegg tar vi mye bilder disse vises på skjerm i hver garderobe ved dagens slutt. Digitale verktøy Barnehagen bruker en del digitale verktøy, bl.a. fotoapparat, kopimaskin og datamaskin (utenom kjøkkenmaskiner og lignende). Barna på storbarnsavdelingen har aktiviteter på data i små grupper. E E-post E-post er en viktig kommunikasjonskilde i barnehagen. Spesielle arrangement, viktig informasjon, og direkte kommunikasjon med barnehagen benyttes. Barnehagen ber om at foreldre jevnlig oppdaterer sin e-postadresse. Styrer har følgende e- postadresse: Eier: Frøya kommune er eier av Nesset barnehage Ekstradag / bytte barnehagedag Dersom barnet ditt ikke har full plass vil du kanskje ha behov for å bytte barnehagedag eller spørre om ekstradag dersom det oppstår spesielle hendelser. Vi vurderer ut fra gruppestørrelse og bemanningssituasjon ved hver enkelt forespørsel, men ikke vær redd for å spørre. Ofte kan det være lettere å få til på storbarnsavdelingen enn på småbarnsavdelingen rett og slett fordi barna er eldre på storbarns og det er lettere å gjøre om litt på rutinene.

3 F Ferie Barnehagen er åpen hele året, med unntak av julaften og nyttårsaften. Onsdag før påske stenger vi kl I ferier vurderes bemanningen, og barnehagen ber om påmelding i god tid før ferier for å kunne planlegge en fornuftig drift. Vi sender ut skriv om dette på forhånd til påske, sommer og jul. Ved andre ferier, for eksempel høstferie eller vinterferie, ber vi dere om bare å si ifra til personalet på avdelingen dersom dere tar fri. Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av et barnehageår. Fjæra Vi drar av og til på tur til fjæra, for å finne skjell eller studere livet I fjærekanten. Vi benytter oss av forskjellige fjærer, men fjæra I Madsvågen er mye brukt. Her fisker vi også I ny og ne. Barnehagen har fått fiskestenger fra jeger- og fiskeforeninga på Frøya. Vi bruker også av og til å dra på tur til fjæra på Sistranda eller f.eks. Uttian. Frokost Frokosten til barna består av medbrakt matpakke. Vi oppfordrer til sunt kosthold send gjerne med barnet grovt brød og frukt. Melk får barnet I barnehagen. Frukt Barnehagen serverer frukt av ulikt slag hver ettermiddag. Foreldremøter Barnehagen arrangerer som regel 2 foreldremøter pr. År. På høsten samles vi felles og deler oss avdelingsvis etter en stund. På våren har vi gjerne delte foreldremøter med foreldre til barn på omtrent samme alder. Foreldresamtaler Vi gjennomfører 2 faste foreldresamtaler pr år. En kort samtale tidlig på høsten, der vi spesielt ønsker innspill fra dere som foreldre, og en lengre samtale på våren, der vi legger fram en del rundt observasjoner m.m. om barnet. Foreldre kan utenom dette be om samtaler når de måtte ønske det. Førstehjelp Barnehagepersonalet gjennomgår førstehjelpskurs med noen års mellomrom (ca 3), men gjennomgår diverse rutiner hvert år. Barnehagen har en førstehjelpsansvarlig spør personalet dersom du lurer på hvem dette er. Førskoleklubb og aktiviteter Når barnet har startet på sitt siste barnehageår starter vi med førskoleklubb. Vi samles fra september til mai/juni ca en gang pr uke med forskjellige aktiviteter ute eller inne. Vi drar også på noen hjemmebesøk, på besøk til politiet, til tannklinkikken og på turer rundt og til den skolen barnet skal begynne på (mest til Sistranda skole, som er i vår krets). G H Grillfest I juni arrangerer vi som regel grillfest i juni, som en slags avslutning på året. Alle tar da med seg mat og drikke selv, mens barnehagen sørger for å ha griller. Historie Nesset barnehages historie startet i 1992, da den første avdelingen åpnet. I august 2010 startet vi opp vår tredje avdeling og i 2011 vår fjerde - de to siste er lokalisert i en nærliggende bolig. Vi bruker samme uteområde til alle avdelingene.

4 I J Inkluderende arbeidsliv. Frøya kommune er en IA-bedrift Jobbsøker? Ta kontakt med Frøya kommune, servicekontoret på tlf eller på e-post: eller Ta kontakt med barnehagen på telefon eller på e-post: Send helst søknad gjennom jobbnorge. Juletradisjoner Barnehagen feier advent og jul etter norske tradisjoner. Vi arrangerer julenons for foreldre, søsken og barn i begynnelsen av advent. Da serverer vi julegrøt og spekemat. Vi feirer lucia, og går da gjerne på besøk til Næringsparken. Vi feier nissefest på slutten av advent da kler vi oss i rødt eller blått og koser oss sammen. Kanskje kommer også nissen? K Karneval Barnehagen feirer karneval I februar. Vi kler oss ut og har det moro sammen. De som ikke har barnehagedag får som regel invitasjon til å være med noen timer midt i feiringa. Vi ønsker ikke at barna har med masker eller våpen. Klær Når barnet er i barnehagen er det viktig at det har klær som passer til alle værtyper vi har på Frøya. På vinterstid er det viktig med varme klær fra innerst til ytterst, gjerne tynne klær lag på lag og ull innerst. Regnklær har vi også ofte bruk for gjennom hele året. Godt skotøy er minst like viktig og at de er store nok til å få gode sokker nedi. For små sko/støvler gir kalde føtter! Ellers er det viktig at barnet har skifteklær liggende I barnehagen. Om du luer på mer angående klær, så spør gjerne personalet. L Latter, glede og humor preger hverdagen vår! Lek og læring. Lek og læring går hånd i hånd i barnehagen. Barnehagen skal støtte barns vitebegjær, stimulere fantasi, nysgjerrighet og kreativitet. Barn må få tid til å oppdage ting selv, lære ved å prøve og å feile trigge nysgjerrigheten sin. Det er vanskelig for oss voksne å ta ett steg tilbake og la barna få tid til å tenke ut svaret selv uten at vi gir det, men det er noe vi forsøker å gjøre. Læring skjer både i formelle og uformelle situasjoner, og disse glir lett over i hverandre. Det barn er opptatt av tar det også gjerne med seg inn i sin frilek, og der foregår ytterligere læring. Vi kan derfor ikke dra noen skarp strek mellom hva som er lek og hva som er læring for barn, og det har heller ikke noen hensikt.

5 M Mat Barnehagen har 2 organiserte måltider, frokost (ca 08.30), og lunsj (ca ). Utover dette spises det frukt og knekkebrød rundt tiden. Barna har med matpakke til frokost hver dag, melk fås i barnehagen. Av og til lages det varmmat, ellers bruker vi brød og pålegg til lunsj. Mobbing. Vi har nulltoleranse for mobbing, og kommunens barnehager har felles mobbeplan. Merking av klær Barnas klær skal merkes med barnets navn så personalet slipper å leke detektiver. Matpenger Det betales matpenger hver måned samtidig med barnehagebetali ngen. Prisen er pr kr. 279,- for barn med 100 % plass. N Natur Nesset barnehage vil bruke skogen og de andre naturområdene rundt barnehagen aktivt hele året. Navn Avdelingene i barnehagen har navn etter insekter vi har mye av rundt oss: Knotten, Edderkoppen, Maurtua og Marihøna. Nærmiljø Barnehagen nærmiljø består av et boligområde med eneboliger, eldrebolig samt friareal. Det er en liten lekeplass i nærheten (utenom barnehagens egen). I gåavstand har vi også Næringsparken med forskjellige små-bedrifter. Trimhytta på Nesset er også noe vi anser å være i vårt nærmiljø. O Opptak Det er samordnet opptak i kommunen. Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens hjemmesider. Søknadsfrist er 20.mars hvert år. Oppsigelse Det er en måneds oppsigelsestid, men dette kan fravikes dersom vi får nytt barn inn i plassen før den tid.

6 P Planer Til alle foreldre distribueres månedsbrev en gang pr. måned. Denne viser hva den enkelte avdeling vil gjøre i den kommende måned. Utover dette lager også barnehagen en Årsplan, som er et veiledende dokument som legger føringer for innhold i barnehagen. Denne distribueres i august hvert år. Årsplanen inneholder alle viktige datoer og er utformet som en kalender. Planleggingsdager Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Som regel har vi 2 på høsthalvåret og 3 på vårhalvåret. Barnehagen er da stengt. Planleggingsdagene brukes til planlegging av virksomheten eller kompetanseutvikling for personalet. Q R Renhold Frøya kommune har ansatt en renholder som vasker gulv og tømmer søppel hver dag. Regn. Vi er ute i all slags vær! Reidarbu er barnehagens flotte hytte som står på uteområdet utenfor grinda vår ved skogen. Her har vi grillsted og en perle av en plass som vi benytter ofte. Reidarbu har fått navnet sitt etter en far, som var primus motor da hytta ble satt opp. Rutiner Barnehagen har mange rutine- og prosedyrebeskrivelser. Disse står i en perm på kontoret og finnes også elektronisk på systemet Kvalitetslosen. Spør personalet dersom du ønsker å se noen.

7 S Soving Barna som sover på dagen, sover ute i egne eller barnehagens vogner eller inne i senger på soverommet. Sosialt samvær. Vi legger stor vekt på sosialt samspill og vennskap blant barn og voksne. Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget er sammensatt av foreldre, politisk representant og ansatte, og skal tilrettelegge for en god drift, barnehagens innhold. I tillegg også kunne være et organ som det er naturlig å henvende seg til ved både små og store saker. Skogen. Barnehagen ligger tett ved skogen, og derfor er det naturlig for oss å benytte oss mye av denne. Her plukker vi blåbær og tyttebær og har mange utflukter. Vi benytter også andre skogsområder, men den skogen vi ligger inntil er den vi til daglig benytter mest. Samarbeidsteam Barnehagen har et team bestående av deltagere fra helsestasjonen, PPt og barnevern, som kan hjelpe foreldre med små og større saker. Når vi møtes ønsker vi at også foreldre og personal fra avdelingen der barnet går deltar. Ta kontakt med styrer eller personalet dersom du føler du trenger hjelp til noe eller er usikker på om barnet ditt trenger hjelp til noe. Ingen sak er for liten! Samarbeidspartnere Barnehagen samarbeider av og til med andre barnehager og skoler på Frøya ved fadderordninger for førskolebarna, turer og annet. Vi samarbeider med videregående skole (utplassering av elever) og noen ganger Dronning Mauds Minne Høgskolen (utplassering av førskolelærerstudenter). Vi samarbeider med prest og diakon hvert år ved planlegging og gjennomføri ng av barnehagegudstjeneste. Vi samarbeider med forskjellige enkeltpersoner og bedrifter i forhold til temaene vi har i årsplana. Språkgruppe I perioder bruker vi å samle barn som sliter litt med språket i en liten gruppe, der vi trener litt ekstra. Vi spiller spill, leser og gjør andre artige ting sammen. Ofte bruker vi noe hentet fra et pedagogisk opplegg som heter Språksprell. Styringsdokument Barnehagen styres ut fra et styringsdokument der det blant annet fremkommer hvilke hovedsatsingsområder vi har det enkelte år. Dette vil etter hvert bli et elektronisk dokument. Blant annet har kommunalsjefen årlig styringsdialog med hver enkelt barnehages ledergruppe og personalgruppe ut fra dette dokumentet. Sykdom Vi ønsker at barna skal være friske når de er i barnehagen. Dersom du holder barnet hjemme fordi det er sykt vil vi gjerne at du sier ifra til barnehagen om det. Dersom vi oppdager at barnet har feber, har fått utslett eller er i generelt dårlig form vil vi kontakte deg pr telefon.

8 T Telefonnr.: til hus 1 og til hus 2. Trimhytta Trimhytta her på Nesset benytter vi gjerne som mål for turer. Av og til har vi lånt nøkkel og brukt hytten, men som oftest er vi kun utenfor i det nydelige terrenget. Turer. Barnehagen drar på mange turer i løpet av et barnehageår. Foreldrene må skrive under på et tillatelses-skjema før vi tar med barna ut på tur i for eksempel bil. U V Utetid Vi prioriterer at barna skal ha en stund ute hver dag. Dette gjøres for at barna skal få en best mulig tilværelse i barnehagen, og andelen utetid vil tilpasses til været og barnas trivsel. Utetiden vil også være avhengig av barnas alder. Vedtekter Vedtektene sendes alle familier som har fått plass i barnehagen. Vurdering. Ansatte, barn og foreldre deltar i barnehagens vurderingsarbeid. Vandelsattest Alle ansatte må fremvise en godkjent vandelsattest fra Politiet før en ansettelse kan gjøres. Vaktmester / vedlikehold Barnehagen har ingen egen stilling for vaktmester, men en i vaktmesterpoolen har litt mer ansvar for oss. Han er innom ved behov og holder øye med vedlikeholdet av bygget. W X Y Z Æ Ø WWW Nesset barnehage er på nett. Se X-tra klær Barna må ha skiftetøy i barnehagen. Hva, hvilke mengder, og andre tips kan du få av personalet. Yoghurt Barna kan ha med seg yoghurt i barnehagen, men dette er ikke noe vi anbefaler daglig da yoghurt inneholder mye sukker. ZZZzzzummm Insekter som veps, humler, knott, mygg og klegg finnes også i barnehagen. Barnehagen har mygg/knottmaskin som brukes fra april-september. Ærlighet Ærlighet og åpen dialog er viktig i foreldresamarbeidet. Si ifra om det er noe du ikke er fornøyd med, lurer på, trenger hjelp og veiledning til eller bare vil snakke om Økonomi Barnehagens inntekter kommer fra foreldrebetaling, kommunalt tilskudd og statlig

9 tilskudd. På utgiftssiden er lønn den største posten, sammen med driftskostnader. Å Åpningstider: Barnehagen åpner kl 07:00 hver dag, og stenger kl Årets begivenheter Viktige datoer oppgis i årsplanen, men vi henger som regel opp små eller store plakater også når ting skal skje. Se ellers på tavlen i garderoben om opplysninger, eller spør personalet om du er usikker. Årsplan Barnehagen arbeider etter en årsplan. Denne danner rammene for barnehagens drift, innhold, og mål. Vår årsplan er utformet som en kalender.

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2 Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15 Del 2 Ansatte 2014-15 Skomakeren 3-6 år Irene Krydsby pedagogisk leder Linda Skorpholm fagarbeider Ingrid Bekken assistent Lise Vorren støttepedagog Barakken 3-6 år

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer