MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS"

Transkript

1 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte Styrets beretning Årsrapporter fra utvalgene GU breidde Rytmisk Gymnastikk Turn kvinner / Turn menn Troppsgymnastikk Tillitsvalgte Styrets beretning Årsrapporter fra utvalgene GU breidde Turn kvinner / Turn menn Troppsgymnastikk Regnskap m/noter 2013 og revisjonsberetning Regnskap m/noter Budsjett 2015 / Innkomne tingsaker.. 68 Kontingent 68 Stevne-fordeling.. 69 Valg.. 70 Vedlegg nr. 1 MRGTK lover, godkjent dato Vedlegg nr. 2 Protokoll fra det 39. kretsting Ålesund 2013 Vedlegg nr. 3 Resultatlister RG

3 Sak 2. Godkjenne fremmøtte representanter Representanter Kretsting 2015 Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets: Lag: Navn: Rolle: Representant/vara: MRGTK Vidar Fosse Fung.leder/nestleder Representant MRGTK Jorunn Lundanes Styremedlem Representant MRGTK Veronika Settem Styremedlem Representant MRGTK Randi Flem Varamedlem/Styremedlem Representant Ulvestad MRGTK Ragnhild Krinken Varamedlem/Styremedlem Representant Garnes Molde Turnforening Kurt Holsæter Representant Molde Turnforening Ingeborg Representant Kvammen Tomrefjord Il Turn Hedvig Solbakken Representant Tomrefjord IL Turn Bjørnar Bech Representant Jensen Tomrefjord IL Turn Siri Misfjord Observatør Sykkylven Il Turn Silje Hovet Leder Representant Sykkylven Il Turn Iris Aurdal Medlem Representant Sykkylven IL Turn Caroline Medlem Representant Thommassen Elnesvågen Tone Rånes Representant Turnforening Elnesvågen Elin Ivabakken Representant Turnforening Elnesvågen Ole Per Nøsen Representant Turnforening Hareid Il Turn Linn Urke Leder Representant Hareid Il Turn Alice Medlem Representant Strømmegjerde Il Hødd Turn Ann Kristin Eiken Representant Aalesunds Turnforening Ikke navngitt Representant Aalesunds Turnforening Ikke navngitt Representant Kari Skudal Aase Revisor Observatør Brit Andreassen Revisor Observatør Britt Valgkomite Observatør Løwensprung Asta Folkestad Ærestegnkomite Observatør Bru MRIK Heidi Folkestad Ordstyrer NGTF Veronika Fadder Observatør Reinhaug NGTF Gill Johannessen Kretskonsulent Observatør 3

4 Sak 3. Godkjenne innkallingen, saklisten, dagsorden/møteregler Til Foreninger og lag i MRGTK Styret i MRGTK Utvalg i Kretsen Representant NGTF Representant MRIK Valgkomite INNKALLING TIL KRETSTING 2015 Trondheim, 23.januar 2015 I henhold til kretsens lov 13 innkaller Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets til Kretsting Tid: Lørdag 28.februar 2014 klokken Sted: Thon Hotel Moldefjord. Adresse: Storgata 8, 6413 Molde, Telefon Molde. Innen 12.februar klokken må kretsstyret ha mottatt følgene: 1. Fullmaktsskjema for representanter m/varamenn til tinget etter følgende skala: For lag til og med 50 medlemmer 1 representant For lag fra medlemmer 2 representanter For lag med over 100 medlemmer 3 representanter - som er det høyeste antall representanter et lag kan ha. Representanter som står på Fullmaktsskjema anses som påmeldt til tinget. 2. Forslag som ønskes behandlet på tinget. Representasjon kjønnsfordeling: Ved valg av representanter skal det i henhold til NIFs lov 2-4 velges representanter fra begge kjønn; Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. (For representasjon på vårt ting betyr det at hvis man stiller med 2 representanter, må det være en av hvert kjønn). Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Det er anledning å ta med så mange observatører som laget ønsker. (Husk at disse ikke har stemmeog talerett under selve tingforhandlingene. Fullmaktsskjema og saker som ønskes behandlet sendes på e-post til; eller per post til Gill Johannessen, Idrettens hus Trondheim. Postboks 9465 Sluppen, 7495 Trondheim, innen 12.februar klokken

5 Sak 4. Konstituering og valg av dirigent og sekretærer Valg av dirigent og 2 sekretærer 2 til å skrive under protokollen, 2 til tellekorps Sak 5. Behandle årsrapportene fra 2013 og

6 Årsrapport

7 TILLITSVALGTE I MRGTK 2013 Leder (Utdanning-utstyr/anlegg) Liv Lia Pedersen, Kristiansunds TF Nest leder, (TUK/TUM) Vidar Fosse, IL Hødd Turngruppa Styremedlem (RG) Jorunn Lundanes, Sykkylven IL Turn Styremedlem (tropp) Veronica Settem Gule, Elnesvågen TF Styremedlem (utdanning) Linda A Riise, IL Hareid 1 varamedlem Randi Flem Ulvestad, Sykkylven IL Turn 2 vara medlem Ina Anda, Molde TF 3 vara medlem Ragnhild Kriken Garnes, Il Hødd Turngruppa Revisor Kari Skudal Aase, Aalesunds Turnforening Revisor Brit Andreassen, Aalesunds Turnforening 1. vara revisjon Kretskonsulent Utdannings utvalget UDU: Leder Medlem Gymnastikk utvalget, GU: GymX kontakt SALTO, stevner Ungdomskontakt Turn kvinner/turn menn TUK/TUM Leder Medlem Rytmisk Gymnastikk- RG: Leder Medlem Medlem Troppsgymnastikk TR: Leder Anlegg/ utstyrs kontakt: Kontakt Gill Helen Johannessen. Liv Lia Pedersen, KTF Linda A Riise, IL Hareid Randi Flem Ulvestad, Sykkylven IL Turn Veronica Settem Gule, Elnesvågen TF Ina Anda, Molde TF Vidar Fosse, IL Hødd Turngruppa Jorunn Lundanes, Sykkylven IL Turn Kristin Wangensten, Aalesunds Turnforening Lisbeth Brevik Nesse, IL Hødd Turngruppa Veronica Settem Gule, Elnesvågen TF Liv Lia Pedersen Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets har hatt følgende personer i verv innen forbundet, Norges gymnastikk og turnforbund.(ngtf) Liv Lia Pedersen Tom Erik Erlandsen Medlem i arbeids komité for kretsenes seminar,ngtf Medlem i teknisk komité bredde NGTF, Molde TF 7

8 Styrets beretning 2013 I 2013 har kretsstyret hatt 7 styremøter og behandla 68 saker, 8 orienteringssaker, og 8 oppfølgningssaker. Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets har mange grener og det er stor aktivitet rundt i fylket vårt. Kretsen har grener innen: Turn kvinner, Turn menn, Rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk, bredde partier som har Idrettens grunnstige og SALTO, Gymlek for de minste. Styret og utvalgslederne har deltatt på kretsenes seminar i regi av NGTF og dette er en viktig møteplass for alle de som driver med turn aktiviteter. MRGTK har en egen Facebook side: her ligger det informasjon og oppdateringer om hva som skjer i kretsen. Noe kretsen har jobbet med er kretsserie i SALTO konkurransen, lagene som har tatt ansvaret for gjennomføring er: Molde TF, Elnesvågen TF og Kristiansunds Turnforening, det er gjennomført 4 konkurranser der den 4. konkurransen var under kretsturnstevnet for barn og ungdom. MRGTK fikk i 2013 to nye lag: Ekko Aureosen og Tomrefjord IL, disse klubbene driver med mosjons aktiviteter for voksne (Ekko/Aureosen) og aktviteter for barn, ungdom og voksne ( Tomrefjord IL) laget har også deltatt på konkurranser i turn kvinner. Det jobbes meget godt i disse klubbene og kretsen ønsker lagene velkommen. Jesper Frisvold Jenset deltok på ungdoms OL i Nederland, dette er en stor ære for Jesper og for Molde TF, og kretsen gratulerer med deltagelsen. Molde TF er kretsens største klubb og jobber på alle nivå, både for bredde og konkurranse aktiviteter innen turn kvinner/ turn menn. Det er stor aktivitet rundt om i vårt fylke og med 17 lag med geografisk spredning kan det være vanskelig å få kontakt med alle lagene i vår krets. Vi oppfordrer lagene til å ta mere kontakt med kretsen, vi kan bidra med mye. MRGTK er NGTF sin forlengende arm og skal bidra til økt kompetanse og få ut viktig informasjon. Grunnlag økonomisk rapport til Årsberetning 2013 Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge, Regnskapet føres av idrettens Regnskapskontor (IRK). Utgående faktura skjer fra IRK, mens betalinger av faktura gjøres fra kretskontoret. Kretsens inntekter er i hovedsak aktivitets tilskudd fra idrettskretsen, inntekter fra Idrettsbingo AS, stevneinntekter og kursinntekter. Kretsens utgifter består i hovedsak av kostnader i forhold til stevne, aktivitets og dommerkostnader, samt møte og reisekostnader. Regnskapet for 2013 viser driftsinntekter på kr ,-, driftskostnader på kr ,-, samt finansinntekter på kr 1.478,-. Dette gav et underskudd på kr ,- Underskuddet reduserer egenkapital. Egenkapital pr er på kr ,-. Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til kretsleder eller styret i

9 Representasjoner 2013 Måned Dato Arrangement Navn Januar Kretsledermøte i Oslo, Liv Lia Pedersen NGTF Mars 2-3 Kretsting Ålesund Hele styret April KM i TUK/TUM/tropp Vidar Fosse Hareid Mai Kretsturnstevnet for barn/ ungdom Molde TF KM RG Sykkylven Liv Lia Pedersen Jorunn Lundanes August Arbeidshelg Hele styret September Kretsenes seminar Oslo, NGTF Oktober Utstyrs reise Danmark November Midtnorsk regions finale Kristiansund Hele styret Liv Lia Pedersen Liv Lia Pedersen Aktivitetstall 2013 fra idrettsregistreringene i MRGTK (aktive medlemmer) Kvinner Menn Sum Sum Atlanten Turnforening Ekko/Aureosen IL Gymnastikk og Turn Elnesvågen Turnforening Frei IL Hareid IL Hødd IL Kristiansunds TF Molde Turnforening Sunndal TF Surnadal IL Sykkylven IL Tomrefjord IL Tredal Husmorgym Vartdal TIL Volda T&IL Aalesunds Turnforening Åndalsnes IF Møre og Romsdal Gymog Turnkrets 17 lag Total

10 Aktiviteter fordelt på grener 2013 Aktivitetstall fordelt på gren Kvinner Menn Sum Sum Sum Gymnastikk og Breddeaktivitet Rytmisk gymnastikk Troppsgymnastikk Turn MRGTK Oversikt over medlemstall fra 2006, 2009, 2010,2011,2012, 2013 MRGTK Medlemmer Kvinner Herrer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Utdanning/kurs 2013 I løpet av 2013 ble det satt opp 5 kurs i kretsens regi. Kun 2 kurs ble gjennomført. Tre ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Det var 18 deltakere på det nye trener 1 kurset, og som gikk opp til eksamen. 16 av disse besto og har fått tildelt trener 1 kompetanse. Kurs: Dato: Sted: Kurslærer. Antall deltakere: Sikringskurs jan Ålesund Stian Nalum 21 trampett Tvetene Gymnastikk feb Kristiansund Liv Lia Pedersen Avlyst ungdom Idrettens april Molde Kari Jenset Avlyst Grunnstige 1 Frisvold Trener 1 kurs ny sept Molde Kari Jenset 18 løype Frisvold Sikringskurs tumbling Elnesvågen Trond Grønås Avlyst 10

11 Kurslærere fra Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets 2013 Kari Frisvold Jenset, Molde TF Gymlek og Idrettens grunnstige 1-2, trener 1 Liv Lia Pedersen SALTO- spesiell del ungdom Vidar Fosse Trener 1 Kretsdommere og forbundsdommere i MRGTK 2013 Forbundsdommer turn kvinner: Ina Anda Kari Frisvold Jenset Vidar Fosse Pia Dangel Anette Nakken Marthe Riise, Hareid IL Linn Urke, Hareid IL Kine Smørdal Olsen, Molde TF Hilde Kleiven, Hødd IL Marion Dangel, Kristiansunds TF E-dommer D-dommer D-Dommer D-dommer D-dommer Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Godkjente kretsdommere i Troppsgymnastikk 2013 Annette Nakken, Molde TF Godkjente dommere RG- krets/forbund: Helga Ramstad Vatsaas SIL forbundsdommer kategori 2 Karoline Eikrem SIL forbundsdommer kategori 3 Silje Klokk Urtegård SIL forbundsdommer kategori 3 Lisa Marie K. Urke SIL forbundsdommer kategori 3 Lisbeth Brevik Nesse HØDD forbundsdommer kategori 3 Tonje Hjertø HØDD forbundsdommer kategori 1 Ulrikke Riise AATF forbundsdommer kategori 2 Frøya Berg Grønvik AATF kretsdommer Julie Heiervang Johnsen AATF kretsdommer Utstyr/anleggs tur til Danmark oktober 2013 NGTF v/utstyr og anleggs komiteen inviterte lag og kretser til anlegg i Danmark, og kretsleder fikk delta her. De var på besøk flere steder hvor utstyret var plassert og dette var en tur til inspirasjon og ikke minst fikk de se mulighetene som er tilstede når det gjelder haller og utstyr. 11

12 Styret i Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets takker for året som har vært, og takker for tillitten som er vist til oss i styret. Samarbeidet med Norges gymnastikk - og turnforbund har vært meget godt og vi får alltid hjelp og støtte ved behov. Møre og Romsdal Idrettskrets (MRIK) bistår oss ved leie av møterom, oppbevaring av regnskap og andre spørsmål vi kommer med. MRGTK setter stor pris på at MRIK alltid er representert ved våre kretsting. Kretskonsulent Gill H. Johannessen er til stor hjelp og støtte og har bidratt til økt aktivitet i vår krets. I og med at vi har en kretskonsulent fordelt på fire kretser: SFGTK 1, STGTK 2, NTGTK 3 og MRGTK 4 så bidrar dette til et meget godt samarbeid i de fire kretsene. Samarbeid om felles kurskatalog, felles rutiner, Convention, ønsker også på sikt å ha felles lagledermøter og ev. felles kretsting. På vegne av styret i Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets takker vi alle for samarbeidet. Kristiansund Liv Lia Pedersen Vidar Fosse Veronica Settem Gule Linda A Riise Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Randi Flem Ulvestad Ina Anda Ragnhild Kriken Garnes Varamedlem Varamedlem Varamedlem Styret i MRGTK og kretskonsulent, bildet er tatt under arbeidsmøtet i august Bak fra venstre: Gill H. Johannessen ( kretskonsulent MRGTK), Veronica Settem Gule, Jorunn Lundanes, Randi Flem Ulvestad, Ragnhild Kriken Garnes, Vidar Fosse og Liv Lia Pedersen 1 Sogn og Fjordane GTK, 2 Sør-Trøndelag GTK 3 Nord- Trøndelag GTK 4 Møre og Romsdal GTK 12

13 Årsrapport 2013 frå GU breidde Medlemmer i utvalget Veronica Settem Gule Randi Flem Ulvestad Kontakter: Ragnhild Kriken Garnes Åsta Folkedal Bru Elnesvågen Turnforening Sykkylven IL- Turngruppa I.L. Hødd Aalesunds Turnforening FRÅ 7.sans: Utvalgets arbeidsområde: all leik - gymnastikk - og trim - virksomhet : GYMLEIK, IDRETTENS GRUNNSTIGE, SALTO og GymX Stevner/ SALTO-dag / Gøy i gymsal - arrangement / andre typer samlinger bør være i fokus Utvalget skal : - arbeide med gymnastikk- aspektet innenfor bredde stevner og oppvisninger. - innenfor sitt arbeidsområde være kretsstyrets sakkyndige og rådgivende organ. Hovudansvar barn og ungdom: Veronica Settem Gule Kontakt opp mot arrangøren for stemna for born og ungdom Aktuelle oppgåver: SALTO- samlingar og SALTO- konkurranse SALTO-helg Hovudansvar vaksne og GymX - kontakt Randi Flem Ulvestad Kontakt opp mot arrangøren for stemna for vaksne Aktuelle oppgåver: LPS ( Lær på stemnet- program) og Fellesgymnastikk program Initiativ til GymX kurs. Arbeidet i utvalet: Vi har i 2013 hatt kontakt gjennom e-post og telefon. Vi har hatt arbeidsmøte og diskusjonar kring ordninga for stemna m.a. Utvalet har vore representert på alle møte i kretsen. Veronica Settem Gule har jobba mykje for SALTO-konseptet. Åsta Folkedal Bru og Ragnhild K. Garnes har vore gode støttespelarar for gruppa vaksne i utvalet. Kontakt med laga via telefon, e-post, brev og mobilmeldingar. November-brevet til alle lag i 2013 var særleg viktig. Her informerte vi spesielt om GymX -konseptet og understreka laga sitt eige ansvar for å tilby gode og fengande aktivitetar for vaksne. Potensialet for laga til også å få godt økonomisk utbytte av å tilby gode treningstimar for vaksne er stort! Representasjon: juni 2013 Turnstemnet for born og ungdom i Molde Veronica Settem Gule Liv Lia Pedersen juni 2013 Det. 10. felles Turnstemnet for vaksne i Lærdal Randi Flem Ulvestad sept NGTF: Kretsenes seminar i Lillestrøm Randi Flem Ulvestad 13

14 STEVSSTEMNET FOR BARN OG UNGDOM 8.-9.juni 2013 Turnstevnet for barn og ungdom 2013 ble arrangert av Molde Turnforening helga 8.-9.juni i Træffhuset, Molde. Deltagende klubber kom fra Kristiansund, Elnesvågen, Molde, Ålesund, Sykkylven, Hareid og Ekko-Aureosen. Lørdag var det «Lær på stevnet» for de yngste barna i alderen 6-12 år. De hadde fått en vanskestige i forskjellige apparater som de kunne forhåndsøve på hjemme. Her var både bom, svingstang, benk, matte og hoppøvelser på trampett og kasse. RG gymnastene fikk egen tid til å øve på sine apparater. For de eldre gymnastene fra år ble det arrangert Salto- konkurranse. Her ble det konkurrert i matte, hopp og trampett. Senere på kvelden var det hyggekveld for alle gymnastene med mat og musikk. Søndag formiddag fikk laga øve på de ulike oppvisningsdansene sine før stevnet ble offisielt åpnet av kretsleder Liv Lia Pedersen. Norges Gymnastikk og Turnforbunds kretsfortjeneste medalje i sølv med diplom ble utdelt til Veronica Settem Gule fra Elnesvågen Turn. Alle laga fikk vise fram sine kreative og flotte danser. Her var det stor variasjon i både kostymer og tema. Et flott gjennomført arrangement av Molde Turn. Vinner av oppvisningskonkurransene: Stevneprisen: Hareid Show & Oppvisning: Kristiansund Saltokonkurranse rekrutt og junior: Elnesvågen Deltakende lag i Molde : Molde TF 117 Ekko-Aureosen 12 Elnesvågen TF 55 Kristiansund TF 34 Hareid IL Turngruppa 48 Aalesunds TF 63 Sykkylven IL Turngruppa 47 Totalt 376 Veronica Settem Gule (s) 14

15 STEMNET FOR VAKSNE Den Juni 2013 vart stemnet for vaksne halde i Lærdal i Sogn & Fjordane Arrangør var Dette var det 10. felles turnstemnet for MoR og SoF, og vi kunne altså feire 10-årsjubileum! Begge fellesgymnastikk programma skulle seinare brukast under Landsturnstemnet ( LTS) på Hamar. Etter trening i den flotte nye Lærdalshallen laurdag vart det fest på hotellet. Her mangla ingenting: Godt program, god mat og medalje seremoni som vanleg. Lenkegjengen aukar år for år, og det betyr at vi held oss i form med gymnastikk og turn! Festkake Randi F.U. GU i MoR Festbord Leidulf Eide frå Måløy og tidligare medlem i styret i NGTF MRGTK sin eigen statuett: I 2009 vart den elegante 25-årsstatuetten delt ut for fyrste gong. Dette er ei særskilt utmerking som Møre og Romsdal gir til dei som deltar på sitt 25.kretsturnstemne for vaksne. I 2013 var det ingen deltakar som var på sitt 25.stemne. Deltakarmedaljen m. NGTFs emblem: 45.stemne og lenke nr.12 Randi Flem Ulvestad Sykkylven IL 42.stemne og lenke nr.11 Ragnhild Kriken Garnes - IL Hødd 21.stemne og lenke nr.4 Ragnhild Ask - Aalesunds TF 15

16 Veteranar ein glad gjeng Monica Hille stemneleiar frå veterantreninga Heile veterantroppa klare til innmarsj. Mange stramme turnarar her! 16

17 Dametroppa leia av Aud Hool Egge, Stryn ikkje så mange, men vi greidde oss! Bra presisjon her ser de. Stemnedeltakarar i kafeen etter stemnet Ordføraren var med i oppmarsjen Takk for i år vi sjåast neste år på Sunnmøre Randi Flem Ulvestad (s) 17

18 SALTO KONKURRANSER 2013 To egne saltokonkurranser ble arrangert i løpet av Det var også en spesiell SALTO konkurranse under stevnet i Molde. Februar i Elnesvågen, deltakere fra Elnesvågen TF, Molde TF og Kristiansunds TF Desember i Molde, deltakere fra Molde TF, Elnesvågen TF og Aalesunds TF. Saltokonseptet skal være et lav - terskel konsept der alle kan delta. Gymnastene blir inndelt i oppvisningsklasser (8-10 år), rekrutt (11-12 år) og junior (13-18 år). Det er lag- konkurranse med minimum 5-fem - deltakere på hvert lag. Dersom det er under 5 deltakere fra en klubb, kan de stille individuelt i apparata. Det konkurreres i trampett, hopp og matte. Deltaker -premie til alle. Norges Gymnastikk og Turnforbund har laga et eget salto-konsept som vi bruker i kretsen. GU - breidde ønsker er at flere klubber i M & R Gymnastikk- og Turnkrets skal delta på disse konkurransene. Veronica Settem Gule (s) GU-breidde barn og ungdom 18

19 Saker i FOKUS i 2014 SALTO er trinn 2 i Norges Gymnastikk- og Turnforbunds opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom - en videreføring av Idrettens Grunnstige. SALTO vil gi barn og ungdom i turnforeningene og turngruppene nye utfordringer og målsettinger fra basisferdigheter som er viktig for å beherske gym og turnaktiviteter - til konkurranser og oppvisninger eller rett og slett gym og turnlek. SALTO skal være et verktøy for trenerne i våre gymnastikk- og turnforeninger og skal gi hjelp og inspirasjon til å planlegge og gjennomføre treningstimene. SALTO er et totalt trenings- og konkurransekonsept for ungdom som skal dekke opp om det SALTO står for; Sosialt - Allsidig - Leik - Turn Oppvisning Salto konseptet inneholder over 200 ulike aktiviteter/øvelser. Dette er ferdigheter som er avgjørende for å mestre gymnastikk- og turnferdigheter på en riktig måte. Disse ferdighetene og grunnelementene er: Fiksering - Balanse - Rotasjon Fraskyv / stem - Landinger. Parøvelser/Pyramider - Rytmisk arbeid med små - apparat. Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampett. Saltokonkurransar: «ALLE alle vil vi ha med» som det står i ein barnesang! Overgangen mai/juni: Det 11. Krinsturnstemnet for Møre og Romsdal / Sogn og Fjordane arrangør? Korleis få med fleire deltakarar på stemna for vaksne? Utfordringa sender vi ut til alle lag: gå i tenkjeboksen- engasjer ein ung, dynamisk trenar. Då kjem medlemmene! mai 2014: Stemnet for born og ungdom vert arrangert i Sykkylven. Vegen vidare: Oppfølging av dei nye utfordringane for stemnet for born og ungdom som styret har sett opp. GU - kontakter for stemna i 2014: Born-ungdom i Sykkylven: Vaksne: kanskje på Åndalsnes? Veronica Settem Gule Randi Ulvestad. Utfordring til laga: At fleire lag i Romsdal og på Nordmøre sender deltakarar til stemnet for vaksne. At laga utdanne nye trenarar i show- og oppvisningsgymnastikk, senior- gymnastikk og turbo. At alle lag ser det positive ved å arrangere samlingar og stemne for massepartia. At nye arrangørar kjem på banen for å gi born og unge spennande utfordringar med Idrettens Grunnstige og med SALTO. At alle lag nyttar NGTFs logoar for breiddekonsepta ved annonsering av treningane. Lykke til med GYMNASTIKK OG TURN FOR ALLE I 2014 Veronica Settem Gule (sign) Randi Flem Ulvestad ( sign. ). 19

20 Årsmelding for Rytmisk Gymnastikk MRGTK 2013 og 2014 I 2013 og 2014 har det vært stor og god aktivitet på samlinger og konkurranser i rytmisk gymnastikk. Det er fortsatt kun 3 klubber som driver med RG i MRGT. Det er Hødd IL turn, Sykkylven IL turn og Aalesunds Turnforening. Klubbene har deltatt i krets- og nasjonale konkurranser. Nivået på gymnastene stiger og det har blitt større deltagelse i nasjonale konkurranser disse to åra. Det er tydelig at det blir lagt ned mye og god trening i klubbene. Antall gymnaster øker og høsten 2014 hadde Aalesund Turnforening 110 RG gymnaster, Sykkylven IL Turn 80 RG gymnaster og Hødd IL turn 35 RG gymnaster. I januar og februar 2013 tok mange fra vår krets dommerkurs, nye regler krevde at alle måtte ta nytt kurs og ny eksamen og følgende bestod og ble godkjent Helga Ramstad Vatsaas SIL forbundsdommer kategori 2 Karoline Eikrem SIL forbundsdommer kategori 3 Silje Klokk Urtegård SIL forbundsdommer kategori 3 Lisa Marie K. Urke SIL forbundsdommer kategori 3 Lisbeth Brevik Nesse HØDD forbundsdommer kategori 3 Tonje Hjertø HØDD forbundsdommer kategori 1 Ulrikke Riise AATF forbundsdommer kategori 2 Frøya Berg Grønvik AATF kretsdommer Julie Heiervang Johnsen AATF kretsdommer Høsten 2014 tok Kristin Wangensteen dommerkurs og bestod eksamen Kristin Wangensteen AATF forbundsdommer kategori 3 Konkurranser og samlinger gymnaster fra kretsen har deltatt på i 2013 og Dommerkurs Dommerkurs Kretskonkurranse Ulsteinvik, arr Hødd IL NM på Lillehammer cup, Bergen Kretskonkurranse i Ålesund, arr.aaft cup og Glade RG-dager, Asker cup i Malvik KM i Sykkylven, arr. SIL Norgesfinalen i Asker Treningssamling i Fagerlihallen, arr. Aatf Trener 1 kurs Kretskonkurranse i Ulsteinvik, arr. Hødd IL Trener 1 kurs Landsfinalen i Haugesund Kretskonkurranse i Sykkylven, arr. SIL 20

21 Njårdpokalen Kretskonkurranse i Ålesund, arr. Aatf cup i Stavanger Kretskonkurranse i Sykkylven, arr. SIL cup i Malvik Mars cup i Bergen Vårspretten i Skjeberg NM i Rakkestad KM i Ulsteinvik, arr. Hødd IL Glade RG-dager i Asker Norgesfinalen i Njård August 13 Landslagsamling Asker cup (internasjonal konkurranse) i Asker Kretskonkurranse i Ulsteinvik, arr. Hødd IL Landsfinalen i Ålesund, arr Aatf Kretskonkurranse i Ålesund Til noen konkurranser må gymnastene kvalifisere seg og følgende gymnaster har kvalifisert seg til konkurranser disse to årene. NM på Lillehammer Sofie Brevik Nesse, Hødd Malene Brevik Nesse Yngre junior internasjonal klasse 4 kamp Junior internasjonal klasse 4 kamp Norgesfinalen i Asker Viktoria Gustavson, An-Margritt Alvestad, Andrine Kleiven alle fra Hødd Vilde Bergslid og Julie Heiervang Johnsen fra AATF Landsfinale i Haugesund gymnaster var tatt ut til regionslaget frå MRGTK Fra Hødd: Viktoria Gustavson, An-Margritt Alvestad, Sofie Brevik Nesse og Malene Brevik Nesse. Fra Ålesund: Vilde Bergslid og Julie Heiervang Johnsen. NM Rakkestad Fra Hødd: Sofie Brevik Nesse og Malene Brevik Nesse Junior tropp med Malene, Sofie, An-Margritt, Hedda og Viktoria 21

22 Norgesfinalen i Njård Fra Hødd junior nasjonal klasse: Viktoria Gustavson, An-Margritt Alvestad og Andrine Kleiven. Her tok Viktoria 1. plassen i sin klasse! Viktoria Gustavson Landsfinalen i Ålesund gymnaster var tatt ut til regionslaget fra MRGT Fra Hødd: Malene Brevik Nesse, Sofie Brevik Nesse, Viktoria Gustavson, An-Margritt Alvestad og Andrine Keiven. Viktoria Gustavson tok 1. plass i junior nasjonal klasse. Sofie Brevik Nesse tok 4. plass i junior internasjonal klasse. Malene Brevik Nesse tok 4. plass i senior internasjonal klasse. Regionslaget ble nr. 2 i landsfinalen. Søstrene Malene og Sofie Brevik Nesse IL Hødd turn, RG gruppa fikk støtte fra NGTF både i 2013 og 2014 for å arbeide med gymnaster i internasjonal klasse. Søstrene Malene og Sofie Brevik Nesse gikk i 2013 opp i internasjonal klasse. Malene som siste års junior og Sofie som yngre junior. Dette medførte at deltagelsen i nasjonale konkurranser økte betydelig, som igjen gjorde at jentene ble flinkere si sine klasser og førte til uttak på landslaget i Der har de deltatt på landslagssamling og internasjonal konkurranse i Asker. Dette samarbeidet med toppidrettsmiljøet i RG har vært med å løfte den sportslige kvaliteten til disse gymnastene. Malene og Sofie Brevik Nesse, her med mor og trener Lisbeth Brevik Nesse 22

23 Glade RG gymnaster på kretskonkurranse i Sykkylven. Foto: Hanne Lundanes Som en ser av oppsettet så er aktiviteten stor. Kretskonkurransene har i dag jevnt over ca. 120 deltagere og konkurransedagene blir lange, men blir flott gjennomført og går på omgang mellom klubbene som har RG. Klubbene er flinke å sende trenere på kurs og flere har tatt Trener 1 utdanning. Vi ser også at flere og flere gymnaster deltar på nasjonale konkurranser. Alle tre klubbene har vært med i fadderordningen til NGTF og høstet god hjelp derifra. Samarbeidet mellom klubbene fungerer godt og vi opplever kjekke treff og konkurranser både for barn, ungdom og lederne. Resultatlister for RG 2013 og 2014, gymnaster fra MRGT ligger ved som vedlegg. RG utvalget Møre og Romsdal 2013 og 2014 Kristin Wangensteen, Lisbeth Brevik Nesse og Jorunn Lundanes 23

24 Årsmelding Turn Kvinner og Menn 2013 Vidar Fosse: Leder TUK / TUM MRGTK 2013 har vært et meget godt år med stor aktivitet både på samlinger og konkurranser og vi har hatt flotte sportslige prestasjoner både regionalt og nasjonalt. 5 klubber i Møre og Romsdal har Turn Kvinner - aktivitet. Dette gjelder Molde Turnforening, Kristiansunds Turnforening, Turngruppa i Hødd IL, Turngruppa i Hareid IL og Atlanten Turnforening. Gledelig er det at Molde TF har bidratt til å øke interessen for gutte-turn i fylket gjennom prestasjonene til Jesper F. Jenset. Dette har ført til at Aalesunds Turnforening nå har gutte-turn, i tillegg til at Kristiansunds Turnforening og IL Hødd Turn nå tilbyr gutte-turn i sine klubber. Av gode resultater bør nevnes: Kretslaget til Møre og Romsdal vant sølvmedalje i Norgesfinalen Martine Bjørshol Kristiansunds Turnforening ble nr. 2 i AF-cupen 2013 i jenteklassen. Marit Eiken Fosse, Hødd IL ble nummer 2 totalt i klasse 3 i Norgescupen 2013 og Helene Kvalsund ble nr. 5 i samme klasse. Under Norgesfinalen 2013 tok vi til sammen 8 medaljer i enkeltapparater, 1 gull 3 sølv og 4 bronsemedaljer. På Unni og Haralds pokalkonkurranse ble Edel Charlotte Eiken Fosse nr. 3 i FIG Youth, hun kvalifiserte seg til 3 finaler og tok gull i alle tre finalene, hopp, skranke og frittstående. Marit Eiken Fosse ble nr. 14 i Fig Senior og Kristina Eiken Fosse nr. 13 i FIG Junior. På NM Junior i Fredrikstad ble Kristina Eiken Fosse (Hødd) nr. 12 i 4-kampen, kun 2 tideler fra hoppfinaleplass. Samlinger 2013: - En regions-samling og to krets-samlinger arrangert for Turn Kvinner. - To krets-samlinger for gymnaster 8-12 år og en samling for gymnaster 13 år og eldre. - En regions -samling for Turn Menn i Ålesund Treningssamling i Ulsteinvik november

25 Konkurranser 2013: Kretskonkurranser: Det har blitt holdt en konkurranse for kretsen i Kretsmesterskap på Hareid, april 2013 Alle seks klubber stilte med gymnaster under Kretsmesterskapet. Rundt 45 konkurransegymnaster og over 50 aspiranter deltok. Det viser seg at både mengde gymnaster, men også nivået i kretsen er på vei opp. Kretsmestere 2013: Jenter kl. 11 år: Edel Charlotte Eiken Fosse, IL Hødd Jenter kl. 12 år: Mari Bakkemyr Hagbø, Molde Turnforening Jenter Kl. 1: Martine Bjørshol, Kristiansunds Turnforening Jenter klasse 2: Kristina Eike Fosse, IL Hødd Jenter klasse 3: Marit Eiken Fosse, IL Hødd Gutter kl år: Leon Frostad, Aalesunds Turnforening Gutter klasse 1: Isak Gjelsten, Aalesunds Turnforening Gutter klasse 2: Jesper Frisvold Jenset, Molde Turnforening Regionale konkurranser: Det ble i 2013 avholdt 3 regionale konkurranser som inngikk i Alpha Factor - cupen. En i Nord- Trøndelag, en i Trondheim og en i Molde. Molde TF, Hødd IL, Kristiansunds TF, Atlanten Turn, Aalesunds Turnforening og Hareid IL har deltatt fra kretsen i de regionale konkurransene. Det har vært god deltakelse på konkurransene, og nivået har hevet seg betraktelig. Gymnastene fra Møre og Romsdal har gjort det meget godt i konkurransene og hevdet seg helt i toppen. Regionfinalen i Kristiansund 8-9. november 2013 Kristiansunds Turnforening stod som arrangør for Regionfinalen Det er 4. gang denne konkurransen blir arrangert mellom kretsene Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I lørdagens mangekamp fikk M& R flere gode plasseringer. I rekruttklasse 11 år vant Edel Charlotte Eiken Fosse og nr 2 ble Maren Slotterøy Kleiven begge frå IL Hødd. I rekrutt 12 år ble Maiken Møst, Kristiansunds TF nr 2 og Amanda Nes Bjørsvik, Molde TF nr 3. I klasse 1 ble Martine Bjørshol, Kristiansunds TF nr 2. I Kl. 1 Kaja Brevik Grudt, Molde TF nr 2, og Helene Kvalsund, Hareid IL nr. 3 i Kl Rekruttene til IL Hødd Turn vant lag konkurransen. I søndagens enkeltapparatfinaler tok gymnastene fra Møre og Romsdal hele 18 medaljer for jenter. I jenter rekrutt 11 år: Edel Charlotte Eiken Fosse, Hødd vant gull i skranke, bom, hopp og fikk sølvmedalje i frittstående. Maren Slotterøy Kleiven, Hødd vant sølv i bomfinalen, Amanda Nes Bjørsvik vatn sølv i hopp, Anna Bekkelund Sannes bronse, begge Molde TF. 25

26 I klasse 1 vant Martine Bjørshol, KTF gull i bom, hopp og frittstående. Tonje Kvendseth, MTF tok bronse i bom kl. 1, Solveig Eline Aspehaug Kjøl nr 2 i frittstående Kl.1. I Klasse 2-3 vant Kaja Brevik Grudt bronse i skranke, gull i frittstående og hopp. Helene Kvalsund ble nr. 3 i frittstående og hopp Nasjonale konkurranser: I Norgescupen har fem klubber fra Møre og Romsdal deltatt i nasjonale konkurranser Molde TF, Kristiansunds TF, Aalesunds Turnforening, Hareid IL Turn og Hødd IL Turn har deltatt i Norgescupen (NC). I NC har gymnastene fra Møre og Romsdal hevdet seg godt. Marit Eiken Fosse, Hødd IL med 2. plass, 2. plass og 2. plass i alle de tre NC konkurransene endte hun til slutt på en 2. plass sammenlagt i NC jenter klasse. Hedda Haanæs, Molde TF tok en flott 1. plass i klasse 2 i første NC konkurranse og Kaja Brevik Grudt på 2.plass i siste NC konkurranse. Edel Charlotte Eiken Fosse fra Hødd, vant 2 av 3 konkurranser og ble nr. 2 i den første konkurransen i rekrutt 11 år. Edel Charlotte Eiken Fosse, Hødd gjorde det svært godt i Norges Cupen for 11-åringer i 2013, med 2 seire og 1 andreplass. I tillegg ble hun nr. 3 i Nasjonal rekrutt-konkurranse og nr 3 på Unni & Haralds pokalkonkurranse i Oslo, hvor hun i tillegg tok 3 individuelle gull i apparatfinalene. Hun ble Midtnorsk mester med 3 gull og 1 sølv i Midtnorsk mesterskap. Bilde er fra norgescupkonkurransen i Asker juni

27 Nasjonal rekruttkonkurranse IL Hødd Turn, Kristiansunds TF og Molde TF var eneste med deltakere i Nasjonal Rekruttkonkurranse i Elverum. Edel Charlotte Eiken Fosse fra IL Hødd Turn vant bronse i kl. rekrutt 11 år, Maren Slotterøy Kleiven ble nr. 13 i samme klasse. I klasse rekrutt 12 år ble Amanda Nes Bjørsvik (Molde) nr. 17, Maiken Møst fra Kristiansund TF ble nr. 21, Anna Bekkelund Sannes, Molde TF nr. 28, Maren Strand Flemmen, Molde TF nr. 34, Thale Veddegjerde, Hødd nr. 39 og Sofie Fylsvik, Hødd nr. 43. Edel Charlotte i favorittapparatet sitt bom, NC i Bergen Norgesfinalen, Asker november 2013 Deltakere fra M & R 2013: Marit Eiken Fosse, IL Hødd, Kaja Brevik Grudt, Molde TF, Gunnhild Hånes, Hedda Haanæs og Tonje Kvenseth alle Molde TF, Helene Kvalsund, Hareid og Martine Bjørshol og Eline Aspehaug Kjøl fra Kristiansunds Turnforening. 7 jenter deltok for M & R i Norgesfinalen Det var i år som i fjor satt et kvalifiseringskrav til Norgesfinalen Gymnastene måtte i løpet av sesongen ha turnet til 45 poeng eller høyere for jenter og 60 poeng eller høyere for gutter i en regional eller nasjonal konkurranse for å komme med på laget til Møre & Romsdal. I jenteklassen var det 7 jenter som klarte dette, og vi kunne stille med et sterkt lag i Norgesfinalen som ble holdt i Asker november Vi, Molde TF og Vidar Fosse, Hødd IL var lagledere. Marit Eiken Fosse, Hødd IL, Helene Kvalsund (Hareid) og Hedda Haanæs, Molde TF turnet Norgescupfinalen lørdag. Marit vant sølv i Kl. 3 og Helen ble nr. 5 i samme klasse. Hedda som har slitt mye med skade i år, ble nr. 5 i Kl.2. Lørdag var det også kretslagkonkurranse. Laget til M & R turnet en god konkurranse og endte på en sterk 2. plass totalt, kun 4 poeng fra 1.plass. Jentene markerte seg også med å kvalifisere seg til flere finaler i enkeltapparater søndag. 27

28 1 Gull, 3 sølv og 4 bronsemedaljer Møre & Romsdal kvalifiserte seg i hele 13 finaler i enkeltapparater under Norgesfinalen Marit Eiken Fosse var kvalifisert til finaler i hopp, skranke og frittstående. Hun tok med seg hjem sølv i hopp, hun ble nr. 4 i skranke og sto over i frittståendefinalen. Helene Kvalsund (Hareid) i Kl. 3 vant bronse i hopp og bomfinalen. I Kl. 1 vant Martine Bjørshol hoppfinalen og fikk bronsemedalje i skranke. Tonje Kvendseth, Molde vant bronse i bom kl. 1 Det ble sølv i hoppfinalen til Kaja Brevik Grudt i Kl. 2 og en sølvmedalje i bom også. Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets vant sølvmedalje i Norgesfinalen for kretslag for jenter. På laget deltok, Solveig Eline Aspehaug Kjøl og Martine Bjørshol fra Kristiansund, Kaja Brevik Grudt, Tonje Kvendseth, Gunnhild Hånes og Hedda Haanæs fra Molde, Marit Eiken Fosse fra Hødd og Helene Kvalsund fra Hareid NM JUNIOR Fredrikstad 4-5 mai Jesper Frisvold Jenset, Molde Turnforening kvalifiserte seg til to apparatfinaler under årets junior NM i Oslo. Jesper hadde en nærmest perfekt gjennomkjøring i 2 apparater, og var dermed kvalifisert i hopp og frittstående finalene, som er hans sterkeste apparater. Jesper turnet til en fin 9.plass i 6- kampen. God gjennomkjøring også på søndag resulterte i 2. plass i hopp. Kristina Eiken Fosse gjorde en god konkurranse og med et fall mindre i bom hadde det blitt finaleplass der. Kristina ble nr 12 i 4-kampen. Kristina Eiken Fosse (Hødd) var kun 2 tideler fra finale i hopp, og er motivert for videre innsats. Kompetanse: Forbundsdommer: Ina Anda E-dommer Pia Dangel D-dommer Kari Frisvold Jenset D-dommer Anette Nakken D-dommer Vidar Fosse D-Dommer 28

29 Årsmelding Troppsgymnastikk 2013 Nasjonale klasser består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det er separate konkurranser i hvert apparat / øvelse (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. Det arrangeres lokale, regionale og nasjonale konkurranser i nasjonal klasse. Team Gym består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det konkurreres sammenlagt i alle tre øvelser/apparater (3-kamp). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter,gutter eller miks konkurrerer i separate apparater/øvelser. Aldersklassene er inndelt i junior og senior. I tillegg til lokale, regionale og nasjonale konkurranser arrangeres det også nordiske mesterskap og europamesterskap i Team Gym. Troppsgymnastikk - konkurranser 2013 I vår krets er det Elnesvågen, Molde og Hødd som har hatt aktiviteter innen troppsgymnastikk. Det har vært få konkurranser i egen krets, så laga har måttet konkurrere både regionalt og nasjonalt. Opplandspokalen, mars: Elnesvågen stilte med 2 rekrutt- og 2 juniorlag, Molde Turn stilte med 1 rekrutt - lag. Elnesvågens resultater: Rekrutt: 4.plass i frittstående, 6.og 12. plass i tumbling og 17.plass i trampett (36 lag med) Junior: 6.plass i frittstående, 6. og 15.plass i tumbling og 12. og 17.plass i trampett Moldes resultater: 23.plass i tumbling og 26.plass i trampett KM Hareid, april: Molde, Elnesvågen (saltoparti) og Hødd deltok Kretsmester rekrutt: Molde Kretsmester junior og senior: Hødd KM kvalifiseringskonkurranse for Trøndelag, april Elnesvågen deltok for å få konkurransetrening Rekrutt: 3.plass i frittstående Junior: 3.plass i trampett NM kvalifisering junior, Bergen, september: Elnesvågen deltok Beste plassering ble 16.plass i trampett. Greide ikke å kvalifisere seg til NM. Buskerudtrampetten, november: Elnesvågen stilte med 2 rekrutt og 1 juniorlag Rekrutt: 17. og 18 plass i tumbling og 20. og 36.plass i trampett (63 lag med) Junior: 5.plass i tumbling og 6.plass i trampett (25 lag med) Veronica Settem Gule sign 29

30 Årsrapport

31 TILLITSVALGTE I MRGTK 2014 Leder (Utdanning-utstyr/anlegg) Liv Lia Pedersen, Kristiansunds TF (frem til ) Nest leder, (TUK/TUM) Vidar Fosse, IL Hødd Turngruppa (fung. leder fra ) Styremedlem (RG) Jorunn Lundanes, Sykkylven IL Turn Styremedlem (Tropp) Veronica Settem Gule, Elnesvågen TF Styremedlem (utdanning) Linda A Riise, IL Hareid (permisjon fra feb.-juni 14, sa fra seg vervet) 1. varamedlem Randi Flem Ulvestad, Sykkylven IL Turn (styremedl. fra jan. 2014) 2. varamedlem Ina Anda, Molde TF (gikk ut av styret aug p.g.a. flytting/skole 3. varamedlem Ragnhild Kriken Garnes, Il Hødd Turngruppa (1. vara frå aug 14, styremedl. fra nov. 14) Revisor Kari Skudal Aase, Aalesunds Turnforening Revisor Brit Andreassen, Aalesunds Turnforening 1.vara revisjon 2. vara revisjon Kretskonsulent Gill Helen Johannessen. Utdannings utvalget UDU: Leder Medlem Gymnastikk utvalget, GU: GymX kontakt SALTO, stevner Ungdomskontakt Turn kvinner/turn menn TUK/TUM Leder Medlem Rytmisk Gymnastikk- RG: Leder Medlem Medlem Troppsgymnastikk TR: Leder Liv Lia Pedersen, KTF Randi Flem Ulvestad, Sykkylven IL Turn Veronica Settem Gule, Elnesvågen TF Ina Anda, Molde TF Vidar Fosse, IL Hødd Turngruppa Jorunn Lundanes, Sykkylven IL, Turn Kristin Wangensten, Aalesunds Turnforening Lisbeth Brevik Nesse, IL Hødd Turngruppa Veronica Settem Gule, Elnesvågen TF Anlegg/ utstyrs kontakt: Kontakt Liv Lia Pedersen Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets har hatt følgene personer i verv innen forbundet, Norges gymnastikk og turnforbund.(ngtf) Liv Lia Pedersen Leder i arbeidet for felles håndbok alle kretser i NGTF Medlem i arbeids komité for kretsenes seminar,ngtf Medlem i utvalget for trener1-2 bredde ungdom Tom Erik Erlandsen Medlem i teknisk komité bredde NGTF, Molde TF 31

32 STYRETS BERETTNING 2014 I 2014 har krets- styret hatt 6 styremøter og behandla 59 saker, 38 orienterings-saker, og 32 oppfølgings-saker. Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets har mange grener og det er stor aktivitet rundt i fylket vårt. Kretsen har grener innen: Turn kvinner, Turn menn, Rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk, bredde-partier som har Idrettens grunnstige og SALTO, Gymlek for de minste. Utfordringene er å møte lagene på deres arena. Det er et stort fylke å reise i, og det er mye som skjer på alle kanter. MRGTK arrangerte lagsmøte lørdag 27. september Dette ble arrangert på Molde og hadde brukbart oppmøte, men vi hadde gjerne sett at alle klubbene deltok på slike møter. Det var lagsmøte først og så kurs i My Soft fra kl og utover. Kurslærer her var Stig Nilssen, utviklingskonsulent i NGTF med ansvar for anlegg og MY Soft. Forbundstinget april 2014 NGTF Kretsleder rep MRGTK, forbundstinget ble avholdt i Tønsberg. En flott helg, og tinget ble avholdt uten noen særlige diskusjoner. Det var fire lag som var rep på forbundstinget fra vår krets: Aalesunds TF, Molde TF, Sykkylven IL og Tomrefjord IL. Randi Flem Ulvestad, representant for Sykkylven, hun holdt en flott takk for maten tale. Vi vil gjerne presisere viktigheten av å delta på forbund og kretsting, det er her alle viktige saker blir vedtatt og diskutert, dette er for alle våre medlems-lag og medlemmer. For å være med og ha bestemmelsesrett bør man delta. Vi vil gjerne trekke frem ting-vedtaket fra Forbundsstyret foreslår: Medlemsdatabaseverktøyet My Soft Idrett innføres for alle lag innen NGTF med oppstart fra og med Innen skal alle lag ha tatt i bruk systemet. Sak 6 B 4 Innføring av medlemsdatabaseverktøy, nå er My Soft oppe og går, og vedtaket må gjennomføres i vår krets. Pr. desember 2014 er det to klubber som bruker My Soft, Kristiansunds TF og Aalesunds TF. Kretsen har ansvaret for all utdanning i våre konsepter og kretsdommere innen konkurransegrenene, sikringskurs, Trener 1 og bredde konseptene. Utdanning av trenere er meget viktig og det er kretsen sitt ansvar å utdanne trenere, men lagene har ansvaret for å sende trenere på kurs. Vi oppfordrer lagene til å delta mere aktivt og komme med ønsker. MRGTK har en egen Face book side: her ligger det informasjon og oppdateringer om hva som skjer i kretsen. Det jobbes nå godt i alle konkurransegrener i kretsen. Dyktige trenere legger ned svært mye innsats og med treningsvillige gymnaster kommer resultatene. Vi har nå gymnaster i alle grenene som hevder seg godt i nasjonale konkurranser. Vi viser til årsrapportene fra de forskjellige utvalgene for flere detaljer. 32

33 Utdanning/ kurs 2014 I løpet av 2014 ble det satt opp 11 kurs i regi av kretsen. 4 kurs ble gjennomført. 7 kurs ble avlyst på grunn av for få påmeldte deltakere innen påmeldingsfristen. På trener 1 kurset i Ulsteinvik var det 11 som gikk opp til eksamen og alle besto. Disse har nå blitt registrert og er tildelt trener 1 kompetanse. På trener 1 kurset i Molde var et 11 deltakere, alle disse gikk opp til eksamen. 10 besto eksamen og vil få tildelt trener 1 kompetanse når de har levert inn praksis skjema. I tillegg var det en som tok eksamen for andre gang og en som tok eksamen ut fra godkjent tidligere praksis og kompetanse. Kurs: Dato: Sted: Kurslærer: Antall deltakere: Gym X kurs 4.-5.jan Ålesund Elita Bjørknes Avlyst Kurs i Akrobatikk jan Kristiansund Liv Lia Pedersen Avlyst Hjelpetrenerkurs 26.januar Ålesund Kari Brandal Avlyst SALTO kurs 8.-9.feb Kristiansund Liv Lia Pedersen Avlyst Trener 1 kurs april Ulsteinvik Vidar Fosse mai Gym X kurs mars Ålesund Elita Bjørknes Avlyst Hjelpetrenerkurs 16.mars Ulsteinvik Kari Brandal 16 Trener 1 kurs okt Molde Kari Jenset Frisvold nov Hjelpetrenerkurs 2.november Ålesund Kari Brandal Avlyst Idekurs Sikrings 2.november Elnesvågen Trond Granås 9 Tumbling Sikringskurs Trampett nov Molde Stian Nalum Tvetene Avlyst For begge disse årene har kretsen vært uten et utdanningsutvalg. Her har kretsleder Liv Lia Pedersen tatt ansvar og jobbet med kursplaner med hjelp fra kretskontoret. Det er å anbefale at kretsen har et utdanningsutvalg. Kurs og utdanning av våre medlemmer og trenere er noe av det viktigste kretsen kan jobbe med. Når det er sagt så har kretsen kommet godt i gang med å utdanne trenere med trener 1 kompetanse, og det vil også være første prioritet i tiden framover. 33

34 Aktivitetstall 2014 fra idrettsregistreringene MRGTK (aktive medlemmer ) Kvinner Menn Sum Sum Atlanten Turnforening Ekko/Aureosen IL Gymnastikk og Turn Elnesvågen Turnforening Total Frei IL Hareid IL Hødd IL Kristiansunds TF Molde Turnforening Sunndal TF Surnadal IL Sykkylven IL Tomrefjord IL Tredal Husmorgym Vartdal TIL Volda T&IL Aalesunds Turnforening Åndalsnes IF Møre og Romsdal Gymog Turnkrets 17 lag Aktiviteter fordelt på grener 2014 Aktivitetstall fordelt på gren Kvinner Menn Sum Sum Sum Gymnastikk og Breddeaktivitet Rytmisk gymnastikk Troppsgymnastikk Turn MRGTK

35 Oversikt over medlemstall fra 2006, 2009, 2010,2011,2012, 2013, Medlemmer Kvinner Herrer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Representasjoner 2014 Måned Dato Arrangement Navn Januar Kretsledermøte Liv Lia Pedersen Februar Mars April KM Tropp, TUK/TUM Ålesund NGTF, Forbundsting, Tønsberg KM RG Hareid Liv Lia Pedersen Kretsturnstevnet barn & Randi Flem Ulvestad Mai ungdom,sykkylven 31-1 juni Kretsturnstevnet for Randi Flem Ulvestad voksne Åndalsnes Juni 5 Hallfordelingsmøte Liv Lia Pedersen MRIK August Arbeidshelg Hele styret September Kretsenes seminar NGTF, Lillestrøm AFC, Kristiansund Lagsmøte, Molde Liv Lia Pedersen Liv Lia Pedersen Randi Flem Ulvestad, Jorunn Lundanes, Veronica Settem Gule, Liv L Pedersen. Gill H Johannessen Oktober November Landsfinalen RG Randi Flem Ulvestad Desember 35

36 Kurslærere fra Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets: Kari Frisvold Jenset, Molde TF Gymlek og Idrettens grunnstige 1-2, trener 1 Liv Lia Pedersen SALTO- spesiell del ungdom, Gymlek og Idrettens grunnstige 1, Styrearbeid i praksis Vidar Fosse Trener 1 Kretsdommere og forbundsdommere i MRGTK 2014 Forbundsdommere: Ina Anda E-dommer Kari Frisvold Jenset D-dommer Vidar Fosse D-Dommer Pia Dangel D-dommer Anette Nakken D-dommer Kretsdommere: Marthe Riise, Hareid IL Linn Urke, Hareid IL Kine Smørdal Olsen, Molde TF Hilde Kleiven, Hødd IL Marion Dangel, Kristiansunds TF Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Godkjente kretsdommere i Troppsgymnastikk 2014: Inger Line Hammerøy, Elnesvågen TF Marita Groven, Elnesvågen TF Godkjente dommere RG- krets/ Forbund: Helga Ramstad Vatsaas SIL forbundsdommer kategori 2 Karoline Eikrem SIL forbundsdommer kategori 3 Silje Klokk Urtegård SIL forbundsdommer kategori 3 Lisa Marie K. Urke SIL forbundsdommer kategori 3 Lisbeth Brevik Nesse HØDD forbundsdommer kategori 3 Tonje Hjertø HØDD forbundsdommer kategori 1 Ulrikke Riise AATF forbundsdommer kategori 2 Frøya Berg Grønvik AATF kretsdommer Julie Heiervang Johnsen AATF kretsdommer Kristin Wangensteen AATF forbundsdommer kategori 3 Grunnlag økonomisk rapport til Årsberetning 2014 Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsløven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge, Regnskapet føres av idrettens Regnskapskontor (IRK). Utgående faktura skjer fra IRK, mens betalinger av faktura gjøres fra kretskontoret. Kretsens inntekter er i hovedsak aktivitets tilskudd fra idrettskretsen, stevneinntekter og kursinntekter. Kretsens utgifter består i hovedsak av kostnader i forhold til stevne, aktivitets og dommerkostnader, samt møte og reisekostnader. Regnskapet for 2014 viser driftsinntekter på kr ,-, driftskostnader på kr ,-, samt finansinntekter på kr 1.675,-Dette gav et Årsresultat på kr ,- Overskudd tilføres egenkapital. Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til kretsleder eller styret i

37 Styret i Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets takker for året som har vært, og takker for tillitten som er vist til oss i styret. Samarbeidet med Norges gymnastikk og turnforbund har vært meget godt og vi får alltid hjelp og støtte ved behov. Møre og Romsdal Idrettskrets (MRIK) bistår oss ved leie av møterom, oppbevaring av papir, og rådgivning. MRGTK setter stor pris på at MRIK alltid er representert ved våre kretsting. Kretskonsulent Gill H Johannessen er til stor hjelp og støtte og har bidratt til økt aktivitet i vår krets. I og med at vi har en kretskonsulent fordelt på tre kretser: STGTK 5, NTGTK 6 og MRGTK 7 så bidrar dette til et meget godt samarbeid i de tre kretsene. Samarbeid om felles kurskatalog, felles rutiner, Convention, ønsker også på sikt å ha felles lagledermøter og ev. felles kretsting. Det har vært et ønske om å ha et tettere samarbeid mellom disse tre, og det nye styret bør se på mulighetene dette kan gi. I november 2014 ble det en endring i styret MRGTK, kretsleder Liv Lia Pedersen flyttet fra Kristiansund til Skien. Styret, revisorer, NGTF, MRIK ble informert og det ble det gjort noen endringer i styret. Vidar Fosse ble fungerende kretsleder, varamedlem Ragnhild Kriken Garnes gikk inn som fast medlem i styret. Tidligere kretsleder Liv Lia Pedersen avslutter sitt verv på det 40. kretstinget, og vil takke dere ute i lag og foreninger, Idrettskretsen, NGTF, og styret med utvalg for samarbeidet gjennom årene jeg har vært kretsleder. Vi ønsker det nye styret velkommen og lykke til, en flott og givende oppgave står foran dere. På vegne av styret i Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets takker vi alle for samarbeidet. Skien Liv Lia Pedersen Vidar Fosse Veronica Settem Gule Leder Nestleder Styremedlem (til ) (fung. leder fra nov. 2014) Jorunn Lundanes Randi Flem Ulvestad Ragnhild Kriken Garnes Styremedlem 1. varamedlem 2 varamedlem frem til aug Styremedlem jan varamedlem fra aug Styremedlem fra 10 nov Sør-Trøndelag GTK 6 Nord- Trøndelag GTK 7 Møre og Romsdal GTK 37

38 Årsrapport 2014 frå GU breidde Medlemmer i utvalget Veronica Settem Gule Elnesvågen Turnforening Randi Flem Ulvestad Sykkylven IL- Turngruppa Kontakter: Ragnhild Kriken Garnes I. L. Hødd Åsta Folkedal Bru Aalesunds Turnforening FRÅ 7.sans: Utvalgets arbeidsområde: all leik - gymnastikk - og trim - virksomhet : GYMLEIK, IDRETTENS GRUNNSTIGE, SALTO og GymX Stevner/SALTO-dag /Gøy i gymsal arrangement/andre typer samlinger bør være i fokus Utvalget skal : - arbeide med gymnastikk- aspektet innenfor bredde stevner og oppvisninger. - innenfor sitt arbeidsområde være kretsstyrets sakkyndige og rådgivende organ. Hovudansvar barn og ungdom: Veronica Settem Gule Oppgåver: Kontakt opp mot arrangøren for stemna for born og ungdom. Gjere Stemnemalen kjent for stemne arrangøren. Vere til hjelp under planlegginga av stemne og SALTO-konkurransar ved behov. Ha ansvar for å vidareutvikle innhaldet i stemna slik at det fenger born og ungdom av i dag. Ta initiativ til kurs i Idrettens Grunnstige 1 og 2 og SALTO. Sende rapportskjema til arrangørane. Hovudansvar vaksne og GymX - kontakt: Randi Flem Ulvestad Oppgåver: Kontakt opp mot arrangøren for stemna for vaksne. Gjere Stemnemalen kjent for stemne arrangøren Vere til hjelp under planlegginga av stemne og evt. GymX samlingar Stå for / hjelpe til med utforming og utsending av innbyding etc. Ha ansvar for fellesgymnastikk programma for kvinner og kv. Veteranar I samarbeid med arrangør: skaffe instruktør for fellesprogramma på sjølve stemnet I samarbeid med arrangør: skaffe koreograf / instruktør til LPS (Lær på stemnet program) Ta initiativ til GymX kurs ( BASIS og ide-kurs) og andre ide-kurs. Arbeidet i utvalet: Vi har i 2014 hatt jamn og god kontakt gjennom e-post og telefon. Vi har hatt to arbeidsmøte og diskusjonar kring ordninga for stemna m.a. I 2014 vart ordninga med work shops utprøvd på stemnet for born og ungdom i Sykkylven. Utvalet har vore representert på alle møte i kretsen. Veronica Settem Gule har hatt ansvar for SALTO- konkurransar. Åsta Folkedal Bru og Ragnhild K. Garnes har hatt med - ansvar for fellesgymnastikkane på stemnet for vaksne på Åndalsnes. 38

39 Kontakt med laga: via telefon, e- post- brev og mobilmeldingar. Det viser seg at kretsen si nettside vert lite nytta. Berre få lag er innom sidene for å finne informasjon der. Årsaken til dette kan vi berre spekulere i. Direkte kontakt via telefon eller møte er den metoden som fungerer! I samband med stemna 2014 var GU-breidde tungt inne i førebuinga, særleg i samband med stemnet for vaksne. Representasjon: mai 2014 Stemnet for born & ungdom i Sykkylven Randi Flem Ulvestad juni 2014 Det 11.felles st. for vaksne i Åndalsnes Randi Flem Ulvestad Saltokonkurransar Veronica Settem Gule Stemne 2014: mai 2014 Stemnet for barn og ungdom i Sykkylven. Stemneleiar var: Randi Flem Ulvestad Sykkylven IL frå innbydinga til stemnet: Vi saksar Nytt i år: workshops. Kvar workshop vil vare i minutt. Ein til to instruktørar har ansvaret for desse workshopane. Kvar gymnast får vere med på ein workshop. Ved påmelding rangerer kvar gymnast eit førsteval og eit andreval. SALTOKONKURRANSE: for dei eldre deltakarane, år. SJØLVE STEMNET: Sykkylven IL Turngruppa ønsker seg eit variert program og oppmodar alle lag til å vere med i stemnepriskonkurransen. I tillegg håper vi at laga melder på fleire særtropper og lag innan show og oppvisning. Eit utsnitt av rapport-skjemaet (nytt skjema frå GU 2014) frå Anne Mona Eikrem i Sykkylven: Deltakarane fordelte seg slik: Sum alder alder SALTO Sær- Stemne- Show WORK lag SUM konk. tropp pris & oppvisn. SHOPS 1 Elnesvågen TF Hareid Idrettslag IL Hødd Kristiansunds TF Molde TF 0 1 Sykkylven IL Sunndal TF 0 1 Tomrefjord IL Aalesunds TF Ekko - Aureosen 0 7 Sum deltakarar:

40 Tilbodet med workshops som Gymnastikk utvalet (GU) hadde lagt opp til, vart godt mottatt av gymnastane. SIL hadde fire workshop - tilbod: Tema Troppsgymnastikk Rytmisk Gymnastikk Dans Akrobatikk Ansvar for instruksjonen Elnesvågen TF Sykkylven IL Treningsstudio Stamina Hot Kristiansunds TF EVALUERING: GU er svært fornøgde med at opplegget workshops fungerte så godt. Flott jobba av Sykkylven som tok utfordringa på strak arm! Med eit opplegg for workshops der dei laga som er med på stemnet tar instruksjonen for nokre av tilboda, vil gevinsten kunne bli mangesidig: Fleire får prøve ein aktivitet dei ikkje er med på til vanleg på turn. Fleire får øve meir på det dei kanskje likar best. Instruktørar/utøvarar ser kvarandre og blir litt kjende med dei andre. Med workshops håper vi å byggje ei enno meir positiv utvikling av samhald mellom lag, trenarar og gymnastar. Aktivitetar av eit anna slag enn gym & turn kan og bli med: symjing / hopp & stup / hest / line dance / badminton / bordtennis / friidrett / UTE : / leikar friidrett / sporleik / idrettens Grunnstige som rundløype o.s.b Med å leggje til rette for workshop aktivitet ute, frigjer ein sal og kan dermed tilby fleire aktivitetar. Med MANGE aktivitetstilbod får ein færre pr. gruppe, og det er positivt for både aktivitet og blikjent kjensle! Særleg dei minste treng å føle på tryggleik i ei ikkje altfor stor gruppe. I SALTO konkurransen stilte eitt lag med gymnastar som var for unge. Borna som stilte til start hadde sjølvsagt inga skuld i dette, og dei fekk delta. Viktig melding til alle: Les innbydinga og reglane for SALTO på stemne nøye. Stemnefesten laurdag var vellukka, med god mat og vellukka underhaldning. Sundag var det diverse trening og øving på program. Turntoget gjekk frå sentrum til Storhallen, og stemnet vart høgtideleg opna. Oppvisningane gjekk slag i slag, og publikum fekk sjå svært mykje god turning. Kreativiteten var stor mellom dei påmelde deltakarane i så vel oppvisningskonkurransane som i særtropp programma! Show og oppvisnings konkurransen hadde berre to deltakande lag. I 2015 håper GU at fleire stiller i denne kategorien! Nokre stemningar frå stemnet: - foto: Robert Kvam Både store og små utmerka seg under stemnet i Sykkylven. Konsentrasjon og smil såg vi mykje av. 40

41 Frittståande Ingrid RG SIL Flott bru! Luftig svev godt m. trygg sikring flinke jenteturnarar alle må konse Synsarane i oppvisningskonkurransane hadde ei vanskeleg oppgåve. Resultatet var slik i 2014: Vinnar av: Stemneprisen: Elnesvågen TF Show & oppvisning: Elnesvågen TF Salto konkurranse rekrutt og junior: Elnesvågen TF Flott jobba Elnesvågen! Her er det kvalitet på mange plan. Foto: Sykkylvsbladet 41

42 Avslutnings- formasjon! - Kristiansunds TF Foto: Sykkylvsbladet Arrangør- laget si store tropp med si avslutningspyramide i stemnepris-konkurransen Foto: Sykkylvsbladet Oppmarsjen laurdag med flott flaggborg! Foto: Robert Kvam GU takkar Turngruppa i SIL for eit godt gjennomført stemne! 42

43 Vaksne Det 11.felles turnstemnet for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane vart arrangert i Raumahallen i Åndalsnes 31.mai 1.juni 2014 Program laurdag : trening øving på LPS - festmiddag med underhaldning. Program sundag: Defilering - opning av stemnet - oppvisningar. Program: Progr. laga av: Instruktørar på Åndalsnes Anne Lise Ødegård Åsta Folkedal Bru AaTF og Fellesgymnastikk kvinner ( Dornbirn 2007) Randi F. Ulvestad Sykkylven Fellesgymnastikk kvinnelege veteranar Randi Brenne (LTS Hamar 2013) Oddbjørg Walaunet og Ragnhild K.Garnes IL.Hødd Lær på stemnet ( LPS) Gro Malones Gro Malones Åndalsnes IF GRO er utdanna ballettpedagog og dansar ved L academie International de la Dance Paris og Den Norske Balletthøyskole i Oslo. Stemneleiar var Gro Malones Deltakarar frå Møre og Romsdal Deltakarar frå Sogn og Fjordane Hareid Idrettslag 3 Måløy IL 11 Idrottslaget Hødd 4 Lærdal IL 8 Sykkylven Idrottslag 2 Stryn Turn & IL 7 Aalesunds Turnf. 3 Åndalsnes Idrettsf. 9 Heider: Æresteiknutvalet v/randi Ulvestad og Åsta Folkedal Bru hadde gleda av å tildele Henny Malones og Lydia Mork Norges Gymnastikk- og Turnforbunds Kretsfortjenestemedalje i SØLV med diplom. Dei er begge æresmedlemmer i Åndalsnes Idrettsforening etter årelang innsats med gymnastikk og turn for utøvarar i alle aldrar. Det var ei svært populær utdeling! 43

44 MRGTK sin eigen statuett: I 2009 vart den elegante 25-årsstatuetten delt ut fyrste gong. Statuetten er ei særskilt utmerking for deltaking på det 25.kretsturnstemne for vaksne. I 2014 vart Amalie Furholm Sykkylven tildelt 25-års- statuetten. Deltakarmedaljen m. NGTFs emblem: 33.stemne og lenke nr.8 Kari Skudal Aase Aalesunds TF Brit Andreassen Aalesunds TF 50. stemne Åsta Folkedal Bru Aalesunds TF Ho fekk NGTFs jubileumsbok : NGTF 100 år. Åsta F.Bru Brit Andreassen Kari S. Aase Sundag kom med vind og kjølig ver, så at stemneplassen var inne i Raumahallen vart svært vellukka. Oppmarsj frå jernbanen og til hallen gav oss god oppvarming, og oppvisningane kunne ta til etter at underteikna hadde stått for den offisielle opninga av oppvisningsdelen av stemnet. Fellesgymnastikk Kvinnelege veteranar og Kvinner gjekk godt. Turnarane kunne programmet, og vi viste oss sikkert nok fram frå vår beste side. Humør var det i alle fall! Gro Malones styrte Lær på stemnet- programmet. Her var det futt og fart og over 20 deltok på LPS i tillegg til å stille på fellesgymnastikk. Gro Malones hadde også fleire framsyningar av sine barnegrupper som ho trenar fast på Åndalsnes. Snakk om å vere ambulerande trenar i dansen si teneste! Tomrefjord IL, Turngruppa under sin leiar Siri Misfjord stilte sporty opp og viste fram eit flott turnprogram. Takk Siri! GU håper dette kanskje kan spore til ny innsats i ÅIF for gymnastikk og turn for barn! Med den flotte nåla for stemnet i Åndalsnes på jakkeslaget, kunne vi vende nasen heimover. Takk til Gro Malones for hennar innsats og takk til Randi Roald og dei andre i arrangements - komitèen for vel gjennomført stemne! Randi Flem Ulvestad sign 44

45 SALTO KONKURRANSER 2014 I alt tre saltokonkurranser ble arrangert i løpet av februar 2014 i Molde, deltakakere fra Molde TF, Elnesvågen TF og Aalesunds TF. November i Elnesvågen, deltakere fra Elnesvågen TF, Molde TF og Kristiansunds TF Oktober i Molde, deltakere fra Molde TF Saltokonkurranse i Molde Deltagere fra Molde, Elnesvågen, Kristiansund og Aalesunds TF Saker i FOKUS i 2015 Saltokonkurransar - Dette er framleis ei stor utfordring. Fleire lag vil vi ha med her! Stemne for UNGDOM år Sykkylven IL blir den første arrangøren av ungdomsstemnet i våre to fylke. 45

46 Stemnet for vaksne: mai / juni Det 12. Krinsturnstemnet for Møre og Romsdal / Sogn og Fjordane vert dessverre ikkje arrangert i 2015 vi mangla arrangør. I staden vil fleire lag delta på krinsturnstemnet for Oppland, Hedmark, Nord- og Sør-Trøndelag som vert arrangert av Stjørdals Blink Dermed står vi fast ved det spørsmålet vi har stilt oss dei seinare åra: Korleis få med fleire deltakarar på stemna for vaksne? Utfordringa sender vi igjen ut til alle lag: gå i tenkjeboksen- engasjer ein ung, dynamisk, engasjert og engasjerande trenar. Då kjem medlemmene! Vegen vidare: Oppfølging av dei nye utfordringane for stemnet for born og ungdom som styret har sett opp. GU - kontakter for stemna i 2015: ( fyllast ut under tinget etter valet) Born-ungdom i Hareid: Vaksne: Utfordring til laga: At fleire lag i Romsdal og på Nordmøre sender deltakarar til stemnet for vaksne. At laga utdanne nye trenarar i show- og oppvisningsgymnastikk, senior- gymnastikk og turbo. At alle lag ser det positive ved å arrangere samlingar og stemne for massepartia. At nye arrangørar kjem på banen for å gi born og unge spennande utfordringar med Idrettens Grunnstige og med SALTO. At alle lag nyttar NGTFs logoar for breiddekonsepta ved annonsering av treningane. Vi ynskjer alle eit godt JUBILEUMSÅR med GYMNASTIKK OG TURN i 2015 Veronica Settem Gule sign Randi Flem Ulvestad sign 46

47 Årsmelding Turn Kvinner og Menn 2014 Vidar Fosse Leder TUK/TUM MRGTK 2014 har vært et meget godt år med stor aktivitet både på samlinger og konkurranser og vi har hatt mange flotte sportslige prestasjoner både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 6 klubber i Møre og Romsdal har Turn Kvinner aktivitet. Dette gjelder Molde Turnforening, Kristiansund Turnforening, Turngruppa i Hødd IL, Hareid IL, Aalesunds Turnforening og Tomrefjord IL (ny klubb i turnmiljøet 2014). Gledelig er det at interessen for gutte-turn har tatt seg opp. Molde TF har bidratt til å øke interessen for gutte-turn i fylket gjennom prestasjonene til Jesper F Jenset siste åra. Dette har ført til at Aalesunds Turnforening nå har gutte-turn, i tillegg til at Kristiansunds Turnforening og IL Hødd Turn nå tilbyr gutte- turn i sine klubber. Inneværende år har IL Hødd Turn investert i gutte-apparater slik at klubben nå har et komplett tilbud til både jenter og gutter. Av gode resultater bør nevnes: Jesper Jenset fra Molde Turnforening vant sølvmedalje under årets junior NM i Asker og i tillegg vant han gull i hoppfinalen og sølv i svingstangfinalen. I tillegg vant Jesper siste FIG konkurranse i Norgescupen og turnet 5 finaler og fikk gull i skranke, sølv i hopp, gull i frittstående og bronse i svingstang. Jesper har dessuten vært med landslaget og turnet landskamp inneværende år. Kaja Brevik Grudt, Molde Turn ble nummer 4 totalt i klasse 2 i Norgescupen 2014 og nr. 6 i NM for seniorer. Under Norgesfinalen 2014 tok Møre og Romsdal krets til sammen 3 medaljer i enkeltapparater, 1 sølv og 2 bronsemedaljer. På Unni og Haralds pokalkonkurranse ble Edel Charlotte Eiken Fosse, Hødd nr. 3 i FIG Youth, hun kvalifiserte seg til 2 finaler og tok bronse i skranke og sølv i hopp, Edel Charlotte Eiken Fosse, IL Hødd Turn vant sølv i 4-kampen på Mälarcupen i Stockholm i tillegg kvalifiserte hun seg til finale i frittstående og skranke. I tillegg har hun en 1, 2 og 3 plass på norgescupkonkurransene i år Jesper Jenset i aksjon for Juniorlandslaget på EM i Sofia

48 Samlinger 2014: - To regionale samlinger og to kretssamlinger arrangert for Turn Kvinner. - To kretssamlinger for gymnaster 8-13 år og to samlinger for gymnaster 13 år og eldre. - En regionsamling for Turn Menn i Ålesund Treningssamling i Ulsteinvik november 2014 Konkurranser 2014 Kretskonkurranser Det har blitt holdt en konkurranse for kretsen i Kretsmesterskap i Ålesund 5-6. April. Alle seks klubber stilte med gymnaster under Kretsmesterskapet som ble arrangert i Ålesund. Rundt 43 konkurransegymnaster og 122 aspiranter deltok. Kretsmestere 2014: Jenter Kl. 11 år: Sigrid Aspehaug Kjøl, Kristiansunds Turnforening Jenter Kl. 12 år: Maren Slotterøy Kleiven, IL Hødd Turn Jenter Kl. 1: Gunnhild Hånes, Molde Turnforening Jenter Kl. 2 og 3: Kaja Brevik Grudt, Molde Turnforening Gutter Kl år: Leon Frostad, Aalesunds Turnforening Gutter Kl. 2: Ådne Storlykken Gjul, Aalesunds Turnforening Regionale konkurranser Det ble i 2014 avholdt to regionale konkurranser som inngikk i Alpha Factor-cupen. En i Trondheim og en i Kristiansund. Molde TF, Hødd IL, Kristiansunds TF, Tomrefjord IL, Aalesunds Turnforening og Hareid IL har deltatt fra kretsen i de regionale konkurransene. Det har vært god deltakelse på konkurransene, og nivået har vært bra. Gymnastene fra Møre og Romsdal har gjort det godt i konkurransene og noen har hevdet seg helt i toppen. 48

49 Midtnorsk mesterskap/regionfinalen i Ulsteinvik 8-9. november 2014 IL Hødd Turn stod som arrangør for Region-finalen Dette er 5. gang denne konkurransen blir arrangert mellom kretsene Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I lørdagens mangekamp fikk M & R flere gode plasseringer. I rekrutt klasse 11 år vart Sigrid Aspehaug Kjøl, Kristiansunds TF nr. 2 og Anna Lovise Lien, Molde Turn nr. 3. I rekruttklasse 12 år vant Edel Charlotte Eiken Fosse, og nr.2 ble Maren Slotterøy Kleiven begge fra IL Hødd. I Kl.1 ble vant Tonje Kvendseth fra Molde Turn og Gunhild Hånes ble nr. 3. I klasse 2-3 ble, Kaja Brevik Grudt, MTF nr 2 og Martine Bjørshol, KTF nr. 3. I gutteklassen rekr år ble Leon Frostad, Aalesunds Turnforening nr. 2. I klasse 2 vant Ådne Storlykken Gjul, Aalesunds Turnforening Rekruttene til IL Hødd Turn vant sølv medalje i rekruttenes lagkonkurranse. I søndagens enkeltapparat - finaler tok gymnastene fra Møre og Romsdal 23 medaljer for jenter. I klasse jenter rekr. 11 år vant Sigrid A Kjøl, Kristiansunds TF sølv i hopp og frittstående samt bronsemedalje i skranke og bom. I samme klasse vant Madeleine Sletvold, Aalesunds TF bronse i hopp, Anna Lovise Lien, Molde TF sølvmedalje i skranke. Tuva Ø Pedersen, Aalesunds TF fikk sølv i bom og Maria Moen, Kristiansunds Turnforening sølv i frittstående. I klasse jenter rekrutt 12 år: Edel Charlotte Eiken Fosse, Hødd vant gull i skranke, bom, hopp og frittstående. Maren Slotterøy Kleiven, Hødd vant sølv i bom og hoppfinalen og bronsemedalje i skranke. I Klassse 1: Amanda Nes Bjørsvik vant bronse i skranke, Gunnhild Hånes vant hoppfinalen. Tonje Kvendseth vant bomfianlen og tok sølv i frittstående, - Molde Turn I klasse 2-3 vant Martine Bjørshol gull i bom, hopp og frittstående og tok sølvmedalje i skrankefinalen. Kretslaget til Møre og Romsdal vant regionfinalen for kretslag. Nasjonale konkurranser Fem klubber fra Møre og Romsdal har deltatt i nasjonale konkurranser Molde TF, Kristiansunds Turnforening, Aalesunds Turnforening, Hareid IL Turn og Hødd IL har deltatt i Norgescupen (NC). To gymnaster har konkurrert i FIG. Jesper Jenset fra Molde og Martine Bjørshol fra Kristiansund. I NC 2014 har gymnastene fra Møre og Romsdal hevdet seg godt. Kaja Grudt, Molde TF tok en flott 4. plass i klasse 2. Edel Charlotte Eiken Fosse fra Hødd, vant 1 av 3 konkurranser og ble nr. 2 og 3 i de to andre i klasse rekrutt 12 år. Edel Charlotte vant sølv i 4-kampen i Youthklassen på MälarCupen i Stockholm i nov I tillegg kvalifiserte hun seg til finale frittstående og skranke. 49

50 Edel Charlotte Eiken Fosse, Hødd gjorde det svært godt i Norges Cupen for 12-åringer i 2014, med 1 seier og 1 andreplass og 1 tredjeplass. I tillegg ble hun nr. 4 i Nasjonal rekrutt- konkurranse og nr. 3 på Unni & Haralds pokalkonkurranse i Oslo, hvor hun i tillegg tok 2 individuelle medaljer i apparatfinalene. Hun ble Midtnorsk mester og tok 4 gull i regionfinalen på Midtnorsk mesterskap. Nasjonal rekruttkonkurranse IL Hødd Turn og Kristiansunds TF var eneste lag med deltakere i Nasjonal Rekruttkonkurranse i Oslo. Edel Charlotte Eiken Fosse fra IL Hødd Turn ble nr. 4 i kl. rekrutt 12 år. I tillegg deltok Sigrid Aspehaug Kjøl i rekrutt 11 år. Norgesfinalen, Elverum November 2014 Deltakere fra M & R 2014: Kaja Brevik Grudt, Molde TF, Gunhild Hånes, Hedda Haanæs og Tonje Kvenseth og Amanda Nes Bjørsvik alle Molde TF, Julie Kvalsund, Hareid og Maiken Møst og Solveig Eline Aspehaug Kjøl fra Kristiansunds Turnforening. 7 jenter deltok for M&R i Norgesfinalen Det var i år som i fjor satt et kvalifiseringskrav til Norgesfinalen I jenteklassen var det 7 jenter som klarte dette og vi kunne stille med lag i Norgesfinalen som ble holdt i Elverum november Madelen Øverås Andersen, Molde TF var lagleder. Kaja Brevik Grudt og Gunhild Hånes, Molde TF turnet Norgescupfinalen lørdag. Kaja ble nr. 4 Kl. 2. Lørdag var det også kretslagkonkurranse. Laget til M&R turnet en grei konkurranse litt under det vi kunne forvente og ble nr sølv og 2 bronsemedaljer Møre & Romsdal kvalifiserte seg til 6 finaler i enkeltapparater under Norgesfinalen I kl. 1 vant Gunhild Hånes sølvmedalje hoppfinalen. I samme klasse fikk Tonje Kvendset en 5 plass i frittstående. Det ble bronse i skrankefinalen til Kaja Brevik Grudt i Kl. 2 og en bronsemedalje i hopp også. Hun fikk også en 5. plass i frittstående. Kretslaget fra Møre og Romsdal Dommer Pia Dangel, Julie Kvalsund, Hareid, Gunhild Hånes, Molde, Maiken Møst,Kristiansund, Tonje Kvendseth, Molde, Kaja Brevik Grudt, Molde, Amanda Nes Bjørsvik, Molde og Solveig Aspehaug Kjøl, Kristiansund. Lagleder Madelen Ø Andersen 50

51 NM Senior på Stord september Kaja Brevik Grudt deltok i sitt første senior NM og oppnådde en flott 6 plass i 4-kampen. NM JUNIOR Asker Mars Jesper F. Jenset fra Molde Turnforening vant sølvmedalje i årets junior NM Jesper Frisvold Jenset kvalifiserte seg til fire apparatfinaler under årets junior NM i Asker. Jesper kvalifiserte seg til finale i hopp, svingstang, bøylehest og skranke. Jesper turnet til en fin 9.plass i 6- kampen. God gjennomkjøring også på søndag resulterte i gullmedalje i hopp og sølvmedalje i svingstang. Martine Bjørshol, Kristiansunds TF deltok også og ble nr. 24 i 4-kampen for jentene. Kompetanse: Forbundsdommere: Ina Anda Kari Frisvold Jenset Vidar Fosse Pia Dangel E-dommer ( flyttet til Trondheim i august) D-dommer D-Dommer D-dommer Det er i tillegg utdannet mer enn 10 nye kretsdommere høsten 2014 for Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets. 11 trenere har avlagt og bestått eksamen på Trener 1 kurs. Gratulerer. 51

52 Årsmelding Troppsgymnastikk 2014 Troppsgymnastikk er en av de mest populære grenene i Norge for tiden og er Norges Gymnastikk- og Turnforbunds største gren med noen tusen troppsturnere. Nasjonale klasser troppsgymnastikk og teamgym består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Nasjonale klasser har enklet-karakterer mens teamgym har sammenlagt karakter i alle 3 øvelser. Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Aldersklassene er inndelt i rekrutt (11-13år), junior (13-18år) og senior (16 år og oppover). (Det året en gymnast fyller 13 år kan hun/han stille som både rekrutt og junior). Det arrangeres lokale, regionale og nasjonale konkurranser i nasjonal klasse. Kvinner, herrer og mix konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse i rekrutt klassen. I junior og senior konkurrerer de i rene kvinne-, herre- og mix-klasser. I Møre og Romsdal er det tre klubber som deltar i grenen Troppsgymnastikk: Elnesvågen, Molde og Hødd. Opplandspokalen 2014: Elnesvågen turnforening deltok i helga (28/2-2/3) på Opplandspokalen 2014 i Håkons hall på Lillehammer. Dette er en nasjonal troppsgymnastikk- konkurranse med over 550 deltakende gymnaster fra hele landet fordelt på 30 turnforeninger. Elnesvågen turn deltok med 26 gymnaster fordelt på 12 tropper i tumbling, trampett og frittstående. 5 junior tropper (13-17 år) og 7 rekrutt tropper (11-13 år). Rekruttene som turnet frittstående vant 1.plass og gull. Rekruttene tok også en solid 4.plass og en 10.plass i tumbling av 34 deltakende tropper. I tillegg tok de en 7.plass i trampett av 39 deltakende tropper. 1.laget i juniorklassen tok bronse (3.plass) både i tumbling og trampett av 22 deltagende tropper. Totalt ble det med 6 pokaler hjem. 1.plass frittstående rekrutt troppsgymnastikk: Elnesvågen Turn 52

53 KM i april, Ålesund Deltagende klubber: Hødd, Molde og Elnesvågen Det ble konkurrert i frittstående og tumbling. Trampett ble avlyst grunnet tidspress. KM mestere: Frittstående: Elnesvågen vant både i junior kvinner og rekruttlag Trampett: Elnesvågen vant både junior kvinner, rekrutt og junior mix lag NM i troppsgymnastikk nasjonale klasser og team gym april 2014 deltok Elnesvågen turn for første gang på norgesmesterskap (NM) i troppsgymnastikk nasjonale klasser og team gym. Junior mix troppen vår kvalifiserte seg i tumbling under NM-kvalik på Holmen siste helga i mars. Det var de beste gymnastene i hvert apparat som ble tatt ut til å konkurrere i NM. Vi reiste nedover med 9 gymnaster, 2 trenere og 1 hjelpetrener/lagleder. Gymnastene presterte godt i trampett med ny beste karakter! Tumbling og frittstående gikk ikke like bra denne gangen, men troppen er faktisk Norges 10. beste i tumbling og det i seg selv er en prestasjon å være stolt av! Gratulerer til gymnastene med vel overstått deltakelse i NM Bak: Brage Eltvik 2.rekke fra venstre: Jeanett Brevik Haukås, Maria Gule og Oline Nøsen 1.rekke fra venstre: Eirin Taftø, Nina Stenødegård og Oda Moen Sand 53

54 Regional konkurranse og samling i Trondheim 4-5. oktober. 1 gull og 2 sølv rundt halsen Elnesvågen -troppen har hatt ei kjempefin helg i Trondheim med gode prestasjoner. Junior kvinner - troppen ble regions- mestere i tumbling og tok sølv i trampett mens junior mikstroppen tok sølv i tumbling. Rekrutt 1 tok sølv i tumbling mens rekrutt 2 fikk en 4. plass i tumbling. Gode prestasjoner for rekruttene også i trampett. På søndag var vi alle på plass i turnhallen for ei god treningsøkt. Vi brukte mye tid i gropene og fikk jobbet mye med blant annet doble saltoer. Kjekke jenter fra senior -troppen til Trondhjems turn deltok som trenere. Molde Turn stilte i samme konkurransen med ett rekruttlag. Buskerudtrampetten mye god turning og mange bra plasseringer! 15 gymnaster fra Elnesvågen turn var i Drammen for å delta på årets største konkurranse med over 1000 deltakende gymnaster fordelt på 373 tropper. Et meget godt gjennomført arrangement og en god konkurranse for Elnesvågens del. Rekruttene våre tok en imponerende 4. plass av 84 tropper i tumbling, tross 2 fall og en støtte. Vi var bare 0,10 poeng fra bronsen, noe som var litt kjipt, men med litt mer trening så satser vi på en enda bedre karakter neste gang sier trener Inger Line Hammerøy. Junior miks tok 5. plass av 32 tropper og junior kvinner tok 6.plass av 36 tropper. I trampett gjorde vi også en god konkurranse, men her ble det dessverre litt for mye rot og fall og vi endte til slutt på en 18. plass av 85 tropper i rekrutt klassen. Vi fikk 16. plass av 37 tropper i junior kvinner og 13. plass av 32 tropper i junior miks klassen. Både gymnaster, trener og foreldre som var med har hatt ei kjempefin helg i Drammen og ser allerede frem til neste konkurranse. 54

55 Sak 6. Behandle reviderte regnskap for 2013 og

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 Sak 7. Behandle budsjett for 2015 og

67 67

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets Idrettens Hus Trondheim, Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim. Org nr: 997 378 725 Bankkonto: 7435.05.04560 Leder Liv Lia Pedersen, Milnveien 28 a, 6512 Kristiansund,

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Møre og Romsdal Gymnastikk - og Turnkrets Til Kristiansund 2302.2012

Møre og Romsdal Gymnastikk - og Turnkrets Til Kristiansund 2302.2012 Til Kristiansund 2302.2012 Alle lag MRGTK Utvalg i MRGTK Kretsstyret med vara medlemmer Revisorer Valgkomiteen Norges gymnastikk og turnforbund Reidun Skretting, fadder Møre og Romsdal idrettskrets Dato:

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx NY TEKNISK KOMITÉ RYTMISK GYMNASTIKK Det er nå kommet på plass en ny TKRG komité og vi i komiteen gleder oss til å jobbe med spennende oppgaver, og bidra til utvikling i rytmisk gymnastikk. Komiteen består

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 14. mars 2016 Folkets Hus kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering 1.1. Opptak av navnefortegnelse. 1.2. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 1.3. Valg av møteleder. 1.4. Valg

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600 Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 20.-22. juni 2014 Programmet starter fredag kl.1800 og slutter

Detaljer

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning ved leder Kristian Bjugan 2. Godkjenning av

Detaljer

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk og turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 For trenere for barn og ungdom Vi i Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk- og turnkrets ønsker

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.5 2015

Infoskriv TKRG nr.5 2015 Uttakskriterier Nordisk Mesterskap 2016 Nordisk Mesterskap arrangeres i Taastrup, Danmark 12.-13.mars. Mesterskapet er et mesterskap for junior og senior tropp, individuelt og lag. Nordiske bestemmelser

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år +

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år + Sotra Turn & IL og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom på Sotra 12.-14. juni 2015 For deltakere født i 2002 eller tidligere. Programmet

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand Kristiansand Quality Hotel & Resort Lørdag 21. mars 2015 Gymnastikk og Turnkrets Kretsting AustAgder Protokoll AustAgder Cymnastikk og Turnkrets stipend; Tildelt Utdanning 2. Godkjenning av saksliste Det

Detaljer

Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside

Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside Deltakere: Bente Bjanes Trond Evertsen Gry Berge Haanes Kari Brandal Siv Kleiberg Admin

Detaljer

PRODUKT katalogen 2 0 1 0

PRODUKT katalogen 2 0 1 0 PRODUKT katalogen 2010 Generell i n f o r m a s j o n... I dette heftet vil du finne beskrivelse av litteratur, DVD, klær, medaljer, diplomer mm som Norges Gymnastikk- og Turnforbund selger. Vil du bestille?

Detaljer

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO!

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! 2015 MIF TURN Turngruppa er en del av Mjøndalen Idrettsforening. Vi holder til på Turnloftet i Ryghgata i Mjøndalen. Vi drømmer om og jobber målretta for en ny turnhall

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Figenschau Hege

Detaljer

Arrangør: Borge Turnforening

Arrangør: Borge Turnforening Arrangør: Borge Turnforening 1 Innhold Hilsen fra Borge Turnforening... 3 Treningstider lørdag 6. juni... 4 Aktiviteter lørdag 6.juni... 5 Gymnaster 9-12år... 5 Gymnaster 13+... 5 Treningstider søndag

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 MUSIKK-REGLER FRA 1.JUNI 2014 Fra 1.juni 2014 er det tillatt med sangtekst for alle individuelle juniorklasser. I likhet med seniorklassene og

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Sted: Sør Amfi, kl. 19.30 Tilstede: Kristian, Linda, Caroline, Kari Beate og Stian Sak 16-15 Referat fra forrige styremøte

Detaljer

Langtidsplan. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024

Langtidsplan. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024 Langtidsplan Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024 1 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side 3 3. Verdier side 3 DEL II, PERSPEKTIV MOT 2024 4. Prioriterte

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 YNGRE JUNIOR 2015 Redskap i Twenty-four cup for yngre junior 2015 er: Nivå 3: Nivå 4: Yngre junior 2-kamp : Tau og Køller i alle konkurranser

Detaljer

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 Stavanger Turnforening Stiftet 17. mai 1861 RGTK Norges Gymnastikk og Turnforbund feirer sitt 125-års jubileum i år, og Stavanger Turnforening vil benytte

Detaljer

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET 2015 Styrets sammensetning: Leder: Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder: Petter Glorvigen Elverum Turn Kasserer: Anne Lene

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mange aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Vi hadde også dette

Detaljer

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 1 MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VEST-AGDER TURNKRETS VEST-AGDER IDRETTSKRETS FEIRER 125 ÅRS JUBILEUM Vi har gleden av å invitere

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

Aktivitetskatalog. Høst 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

Aktivitetskatalog. Høst 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Aktivitetskatalog Høst 2011 FOR Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Terminliste høst 2011 August 17. kl.17-21 Basiskurs trener 1, Anatomi, fysiologi Idrettens Hus 18. kl.17-21 Basiskurs trener 1, Treningslære,

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no LØRDAG 15. MARS: SØNDAG 16. MARS: HASLEHALLEN KL 10.45 Teamgym Senior KL 14.20 Individuell Junior/Senior KL 11.00 Teamgym Rekrutt KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- Oslo Turnforening

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort Kristiansand

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 21. mars 2015 Quality Hotel & Resort Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets KRETSTINGET Quality Hotel

Detaljer

ENDRING I VALGKOMITEENS INNSTILLING

ENDRING I VALGKOMITEENS INNSTILLING 1 TIL: Norges Gymnastikk- og Turnforbunds ting 2012 FRA: Valgkomiteen ENDRING I VALGKOMITEENS INNSTILLING FORBUNDSSTYRET President Kristin Gilbert, Hammer Turn Ny (tidl. styremedlem) Visepresident Rolf

Detaljer

Aktivitetskatalog. Vår 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

Aktivitetskatalog. Vår 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Aktivitetskatalog Vår 2011 FOR Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Terminliste Vår 2011 Dato Aktivitet Påmeldingsfrist Pris Sted Januar 8. 9. Treningssamling tropp; Rekrutt, junior og senior 9. Programgjennomgang

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM Infoskriv nr.2 januar 2015 Vi er kommet et lite stykke inn i 2015 og derfor også et stykke inn i ny komité periode.

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Aalesunds Turnforening inviterer til Landsfinale 2014 rytmisk gymnastikk

Aalesunds Turnforening inviterer til Landsfinale 2014 rytmisk gymnastikk Aalesunds Turnforening inviterer til Landsfinale 2014 rytmisk gymnastikk Dato: 14 16. November 2014 Sted: Borgundhallen Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund 12 km fra sentrum Takhøyde: 9 meter Konkurranse

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Til: * Teknisk komité rytmisk gymnastikk 5.november 2013 REFERAT Fellesmøtemøte rytmisk gymnastikk, fredag 1.november kl.18.00-21.00, Ullevål rom 2004 Tilstede: Navn: Bente Bjanes Marit Sørensen Mette

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet.

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet. RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST UNGDOM 13 18 ÅR (25 ÅR) SAMARBEID MELLOM KRETSENE I HORDALAND OG ROGALAND Stevnene tildeles etter søknad fra

Detaljer

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Side2 Velkommen til OpplandsPokalen 2015 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen til OpplandsPokalen 2015. Dette gjelder

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB Soma Ryttersportsklubb 2014 Side 1 Styret i Soma Ryttersportsklubb 2014 har hatt følgende sammensetning Leder Frode Knoph Nestleder (kasserer) Kjersti Fotland Styremedlem Mikael Kolind Styremedlem Hilde

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE HILSEN FRA ORDFØRER Velkommen til Sola! Med en beliggenhet som strekker seg fra innerst i fjorden til ytterst i havgapet, er Sola

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Til: * Teknisk komité rytmisk gymnastikk REFERAT Fellesmøtemøte rytmisk gymnastikk, fredag 31.oktober kl.18.00-21.00, NIH rom 107 4.november 2014 Tilstede: Navn: Marit Sørensen Mette Sivertsen Hanna Kristine

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Dato: 4-6.april Sted: Rakkestadhallen, Skoleveien 12, 1890 Rakkestad Takhøyde: 9 m. Konkurranse Yngre

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

VÅREN 2006. Sesongstart 9. januar

VÅREN 2006. Sesongstart 9. januar VÅREN 2006 Sesongstart 9. januar Sesongslutt 11. mai Vårmønstring 12. mai Påmelding ved oppmøte Sesongavgift barn/ungdom: 3-5 år en gang pr. uke: kr.400,- fri trening kr.600,- 6-9 år en gang pr. uke: kr.500,-fri

Detaljer

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker!

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup ASKER 2.-4. MAI 2014 For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt i følgende konkurranseopsett.

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING FOR VESTFOLD GYMNASTIKK OG TURNKRETS Rica Havna Hotell 10. og 11. mars 2012

REFERAT FRA KRETSTING FOR VESTFOLD GYMNASTIKK OG TURNKRETS Rica Havna Hotell 10. og 11. mars 2012 KRETSTING DEL 1 DAG 1 Fellesdel sammen med Telemark og Vestfold Gymnastikk og Turnkrets. Kretslederne Ragnhild Havenstrøm og Erik R. Hagen åpnet fellesdelen på årets Kretsting. Det ble vist en flott presentasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015.

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer