ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL"

Transkript

1 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde mars 2012.

2 Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport fra styret 2011 side 6-24 Årsmelding fra troppsgymn.utvalget 2011 side Årsmelding fra turn kvinner/ turn menn 2011 side Årsrapport fra Rytmisk gymnastikk utvalg 2011 side Årsrapport bredde/ gymnastikk utvalget 2011 side Årsberetning sportsdrill 2011 side Utdanning 2011 side Sak nr 6: behandle revidert regnskap 2011 side Sak nr 7: Forslag side Sak nr 8: fastsette kontingent side 67 Sak nr 9: Budsjett 2012 side 62 Sak nr 10: Fordele stevner/ konkurranser side Sak nr 11: Valg side 71 Vedlegg nr 1: ny lovnorm for sær-kretser, side Vedlegg nr 2: Forslag til ny organisasjonsplan side ( den er under arbeid, så dette er bare utdrag på hvordan det kan se ut)

3 INNLEDNING Side 3 Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets innkaller representantene fra lagene, utvalgsledere, gjester til det 38. ordinære kretsting Rica Seilet, Molde mars Innkallingen til tinget datert ble sendt på e-post og publisert på kretser (Møre og Romsdal) Frist for innsending av forslag fra lagene er: søndag 19. februar. Dagsorden i henhold til MRGTKs 11 Representantene som møter må være valgt på ordinært eller ekstra ordinert årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste. Lagene kan stille med så mange observatører de selv ønsker utover lovbestemte representanter.

4 SAKSLISTE 1. åpning hilsninger 2. Opprop godkjenne representantene 3. Godkjenne innkallingen, sakslisten, dagsorden/ møteregler: Side 4 Dirigentene leder tinget, - sekretærene fører protokollen representantene kan få ordet maks 3 ganger i samme sak. Taletid: 5, 3,2 minutt. En kan foreslå å kutte ned taletiden. - En kan foreslå å sette strek. Representanter som ber om ordet til dagsorden, får 1 minutt taletid. Forslag må være skriftelige med navn/ lagets navn, nye forslag må komme før strek. Forslag kan ikke trekkes etter strek, eller etter at saken er gått til avstemming Forslag om lovendring skal ha ¾ flertall. Andre forslag: alminnelig flertall. Forslag og vedtak skal skrives ned med tall på stemmer for og i mot. Avstemming etter 12 i loven. 4: Konstituering og valg av dirigenter og 2 sekretærer/ skriver 2 til å skrive under protokollen, 2-3 til tellekorps, 2-3 til reisefordeling 5. Behandle årsrapporten fra Behandle revidert regnskap Forslag til tinget Fra styret Innkomne forslag fra lagene Andre forslag kan bli tatt opp dersom 2/3 av de godkjente repr. krever dette Disse må være representerte før godkjenning av sakslisten.

5 8. Fastsette kontingent 9. Budsjett Fordele stevner og mesterskap/ større konkurranser, bestemme tid/ sted for: Side 5 a) Kretsturnstevner for barn/ungdom b) kretsturnstevnet for voksne c) Kretsmesterskap i turn kvinner/ turn menn, lagskonkurranse og ev. apparatfinaler d) Kretsmesterskap Troppsgymnastikk (nasjonal klasse) e) Kretsmesterskap for Rytmisk Gymnastikk (RG) individuelt, tropp og ev redskapsfinaler f) Kretsmesterskap sportsdrill g) andre kretskonkurranser/salto/ stevner/ samlinger 11. Valg Leder Nest leder 3 styremedlemmer (samlet) 3 varamedlemmer (samlet) 2 revisorer og 2 vara-revisorer Representasjon til Forbundsting og Idrettskretsting valgkomite m/ leder, medlemmer og 1. varamedlem Avsluttning- gjennomgang og underskriving av protokollen

6 Årsrapport 2011 Side 6

7 5. TILLITSVALGTE I PERIODEN: STYRET Leder (bredde) Nest leder,(tuk/tum) Kasserer/ økonomi Styremedlem Styremedlem 1.varamedlem 2.varamedlem 3.varamedlem Revisor Revisor 1.vara revisjon Liv Lia Pedersen, Kristiansunds turnforening Vidar Fosse, IL Hødd turngruppe Olea Sølvik Godø, Molde turnforening Anette Nakken, Molde turnforening Elsa Debess Kårstad, IL Hødd turngruppe Monica Molvær, Ålesund sportsdrill Ragnhild Kriken Garnes, Il Hødd turngruppe Ann Kristin Urke, Il Hødd turngruppe Kari Skudal Aase, Aalesunds turnforening Brit Andreassen, Aalesunds turnforening Perly Anita Haram Side 7 Kretskonsulent Gill Helen Johannessen. Utdannings utvalget UDU: UTVALG/ KOMITEER Leder Medlem Kari Jenset Frisvold, Molde TF Liv Lia Pedersen, KTF Gymnastikk utvalget, GU: Turbo kontakt Bredde/ stevner Randi Flem Ulvestad, Sykkylven turngruppe Britt von Løwensprung, Aalesunds turnforening Ungdomskontakt

8 Turn kvinner/turn menn TUK/TUM Leder Medlem Medlem Rytmisk Gymnastikk- RG: Medlem Medlem Medlem Troppsgymnastikk TRG: Leder Medlem Medlem Sportsdrill: Kontakt Anlegg/ utstyrs kontakt: Kontakt Sindre Kavli, Molde turnforening Arve Moen, Kristiansunds turnforening Vidar Fosse, IL Hødd turngruppe Kristin Wangensten, Aalesunds turnforening Jorunn Lundanes Ragnhild kriken Garnes, IL Hødd turngruppa Hildegunn Utgård, IL Hødd turngruppa Maria Therese Heltne, Thomas Rytter Pedersen, Atlanten turnforening Monica Molvær, Ålesund sportsdrill Har ikke hatt anlegg/ utstyrskontakt i denne perioden Side 8 Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets har hatt følgende personer i verv innen forbundet, Norges gymnastikk og turnforbund.(ngtf) Monica Molvær Margunn Øverås Liv Lia Pedersen Leder teknisk komité sportsdrill NGTF Medlem i bygg og anleggs komité NGTF Medlem i regionaliserings gruppa opprettet av NGTF

9 STYRETS BERETTNING 2011 Side 9 I 2011 har krets- styret hatt 8 styremøter og behandla 90 saker. Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets har mange grener og det er stor aktivitet rundt i fylket vårt. Kretsen vår har grener innen: Turn kvinner, Turn menn, Rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk, bredde partier som har Idrettens grunnstige og SALTO, gymlek for de minste, og sportsdrill. I år 2011 har vi også hatt to telefonmøter og noen saker via e-post. Det brukes lang tid for enkelte å komme på et styremøte, så derfor har vi prøvd ut diverse andre ordninger. Det ble i begynnelsen av mars 2011 opprettet en facebook side, MRGTK 1, her ligger det informasjon og oppdateringer om hva som skjer i kretsen. Det har vært et år med mange aktiviteter rundt om i fylket vårt, takker dere som står på for gymnastikk og turn. Vi jobber alle sammen stort sett som frivillige og legger ned mange tusen arbeidstimer til sammen i løpet av et år. Uten ildsjelene så hadde vi nok ikke hatt en så fin organisasjon som vi nå har. Medlemstallene har økt en god del og det viser at vi er på god vei med våre målsetninger som vi satte oss i Kristiansunds Turnforening fylte i år, og det ble en flott jubileums forestilling i Braatthallen. Det er i 2012 flere store arrangementer som kretsen/ lag/ utvalgene skal arrangere, og dette arbeidet har startet i flere mnd i forkant; Convention i Trondheim februar Dette var et samarbeid mellom de fire kretsene: Sogn og Fjordane, Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets. Dette ble et flott resultat og alle de fire kretsene stod på for at dette skulle bli en flott og inspirerende helg for alle lag og foreninger. Vi har ennå ikke den hele oversikten ennå, men det skal bli et overskudd som skal fordeles på de 4 kretsene. Vil nevne at vår kretskonsulent Gill H Johannessen gjorde en formidabel jobb, uten at Gill hadde jobbet så mye med Convention, så hadde vi nok ikke klart dette. 1 Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

10 Vil også nevne Ålesund Sportsdrill som skal arrangere NM i Ålesund helgen16-18 mars 2012, Kretsturnstevnet for barn og Ungdom i Kristiansund, og til slutt men ikke minst; Vestlandsturnstevnet for voksne i Ålesund helgen 9-10 juni. Vil samtidig nevne at Aalesunds turnforening i 2012 fyller 125 år og det var da naturlig å arrangere VTST 2, og dette er kretsens eldste turnforening/ lag. Her har kretsen v/ Randi Flem Ulvestad i spissen og Britt Von Løwensprung gjort en fantastisk jobb, det er laget en presentasjons DVD som er sendt ut til alle lag og den ligger også på Her er det nå godt og vel over 750 påmeldte deltagere og dette er så flott! En stor takk til arrangører og de andre som står på for at dette skal bli et flott stevne. Side 10 Vi kan og er best på basistrening, dette må vi markedsføre og ta gjerne kontakt med andre idretter for et samarbeid. Vi bør nok bli flinkere til å markedsføre vår flotte idrett, oppvisninger, DM, omtale etter en lokal konkurranse, nasjonale konkurranser, juleshow, sommershow etc., alt bidrar til at det kan bli mer PR for vår idrett. Send også stoff til kretskonsulent Gill H Johannessen slik at vi får publisert alle våre aktiviteter på hjemmesidene til MRGTK. Noen tanker/visjoner videre for kretsen i Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets: Skal vi arrangere Forbundstinget, i 2014? Mener at dette bør være en flott anledning til å ønske hele turn Norge velkommen til Møre og Romsdal var i Tromsø, 2012 Hamar og ? Dette bør vi kunne arrangere, hva mener dere? Langtidsplan for MRGTK skal være ferdig sommeren Det er kun en klubb som driver aktivt med turn menn, Molde TF. Vet det er flere klubber som har rene guttepartier, men som ikke driver med konkurranse turn. Noe av problemet er at det er vanskelig å få tak i trenere, kan vi finne en løsning? NGTF har turn menn som toppidretts satsning, kretsen burde også ha samme mål. Målsetning: minst en klubb til, i løpet av 2012 som driver med turn menn(konkurranse partier) 2 Vestlandsturn stevnet for voksne

11 Vitaliserings prosess : I året som har gått har det vært en stor diskusjon på både forbundsplan, kretsplan og på lags plan angående vitaliseringsprosessen. Denne saken vil nå komme opp på forbundstinget på Hamar april 2012.(husk påmeldingsfristen 18. mars 2012) det vil komme et forslag fra forbundsstyret på en økning av forbundsavgiften, kretsene skal selv fra betale alle kostnader vedr kretskonsulent stillingen. Vi har til nå fått alle utgifter dekket av NGTF 3 vedr vår 25 % stilling, kretskonsulent Gill H Johannessen. Dette vil igjen medføre til at kretsen, MRGTK 4 må heve sine kontingenter. Det er sendt ut et høringsnotat ut til alle lag/ foreninger tilsluttet MRGTK, har ikke fått noen tilbakemeldinger ennå, men regner med at vi diskuterer dette på kretstinget. Hva vil dette bety for oss som krets? Vi vil få en økning på utgifter på ca kroner, disse midlene må vi igjen ta et annet sted enn bare å øke medlemskontingenten. NGTF har også betalt alle reiser og telefonutgifter til kretskonsulentene som ble ansatt etter Husleie, lønnskostnader med mer, og dette må vi som krets betale for fra Side 11 I det første forslaget som kom fra forbundsstyret så foreslo de en felles kontingent, kun en felles kontingent, foreslått sum var da pr medlem. Forbundsavgiftene, tre kategorier barn, ungdom og voksne og kretsavgift for barn og voksne skulle da gå ut. NGTF skulle da ta alle utgifter vedr kretskonsulent stillingen, lønnskostnader, telefon, reiser med mer, samt 2 kretsledermøter pr år, kretsenes seminar, Forbundsting og andre kostnader. Dette første forlaget ble dessverre forkastet da en del kretser gav uttrykk for misnøye til det nye forslaget, MRGTK har vel stort sett vært positive til det første forslaget. Vi vil med det første forslaget få mindre utgifter, i og med at vi får flere møter dekket av NGTF. Forbundet skulle da også dekke alle utgifter angående regnskap, slik at kretsene slipper regnskap og bilagsføring, og dette ville igjen føre til at kretsene fikk frigjort en del av kapasiteten slik at vi kunne jobbe mer med aktivitetene. 3 NGTF- Norges Gymnastikk og turnforbund 4 Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

12 Nå må vi dekke alle kostnader selv, hva ønsker dere der ute i lagene? Hva vil dette bety for kretsen? Målet var å øke aktivitetene, og bruke mindre tid på det administrative, derfor er det meget viktig at dere ute i lagene leser godt igjennom alle e-post som dere får fra vår kretskonsulent og fra kretsen. Mange viktige e-poster har allerede kommet og vil komme, det er dere ute i lagene som er kretsen og vi er NGTF, hva vil vi og hva skal vi gjøre? Side 12 Ønsket vårt vil jeg tro er; ha et best mulig tilbud til alle som vil drive med gym og turn, øke aktivitetene også på breddepartiene Vil takke dere for tillitten og ønske dere alle et godt kretsting. Styret i MRGTK, v/ kretsleder Liv Lia Pedersen Herretropp fra Kristiansund, Danmark 1970 tallet

13 Utdanning/ kurs: her har det vært stor aktivitet, men vi har avlyst noen kurs pga for få påmeldte. Kari Frisvold Jenset og Liv Lia Pedersen har hatt hovedansvaret for utdanningen i Det er nok bedre at vi har en i styret som kun tar ansvaret for utdanning i tillegg til den som har hovedansvaret, utdanning av trenere er veldig viktig og vi bruker lang tid på å planlegge kurs i forkant. Vil gjerne ha tilbakemeldinger fra lagene om hva de ønsker av kurs. Det er veldig dumt å måtte avlyse kurs grunnet liten interesse. Har i året 2011 hatt et tett samarbeid mellom de 4 kretsene også når det gjelder utdanning, har laget en felles kurskatalog og dette fungerer så bra at vi vil fortsette med dette samarbeidet. En ting som muligens vil gå ut; godkjenningsheftene på kurs, dere kan nå logge dere inn på eget bruker navn og passord, der vil dere finne alle kurs som er godkjente under deres navn og tilknytning. Her kan dere også få ut en egn idretts CV. Side 13 Turn kvinner/ turn menn: Det har vært mye aktivitet i dette året, konkurranser, samlinger både i egen krets og utenfor. Nye endringer i forhold til Landsfinalen/ Norgesfinalen, endret navn til Twenty four cup, nå deltar vi med kretslag, ikke områder. Dette vil på sikt igjen medføre at kretsen må betale noe mer for laget (kretslaget) enn før og det vil igjen påvirke vår økonomi. Når det gjelder regions finale så er det nå 2 gangen vi gjennomfører dette og dette vil bli et fast samarbeid i turn kvinner/ turn menn, region Midt Norge. På gutte siden så har vi mange talenter, Knut Anders Dalseng Øverland, Molde TF og Marit Eiken Fosse, IL Hødd Turngruppa vant AF cupen 2011 i henholdsvis jente og gutteklassen. Jesper Frisvold Jenset ble nummer 2 i Norgescupen 2011 totalt. Han tok også en sterk 5. plass i mangekamp under Nordisk Mesterskap u/14 og en sølvmedalje i hopp. Det bør også nevnes en sterk 8. plass i sitt første NM junior. Kretslaget til Møre og Romsdal ble nummer 4 i Norgesfinalen 2011 Nå ligger Nasjonal Basisstige og Nasjonal Turnstige ute for nedlasting. Ny Nasjonal Basisstige og Turnstige skal benyttes fra Basisstigen er et opplæringsreglement for rekrutter og til bruk på klubb, krets og regionsplan. Turnstigen er for viderekommende gymnaster på et nasjonalt nivå. Nasjonal Turnstige generell del, Nasjonal Basisstige og Turnstige kan lastes ned under turn kvinner, reglement.

14 RG: Rytmisk gymnastikk har hatt et flott år, med mange aktiviteter. Det er 3 foreninger i MRGTK som har RG, Hødd, Sykkylven og Aalesund.. Totalt har vi 216 gymnaster som driver med RG. En solid økning fra 2010 (159)tallene i rødt er fra Vi håper også på et samarbeid mellom Sør-Trøndelag gymnastikk og turnkrets, de har 139 utøvere i RG. Også her vil vi på sikt få til et bedre samarbeid, vi kan og bør kunne samarbeide på treningssamlinger og konkurranser. Det er et forslag til det nye RG utvalget og til det nye styret i kretsen om at det kan settes opp en regions konkurranse en gang hvert år. Tror dette vil bety at vi får et tettere samarbeid mellom de 4 kretsene. Mener at dette bør RG utvalget og det nye styret i kretsen jobbe hardt for å få til et tettere samarbeid med eks Sør-Trøndelag GTK, RG utvalget Side 14 Landsfinalen i RG, 20. november 2011 ble det en semifinaleplass er det ble det en flott 2 plass og i finalen ble det en strek plassering på 2 plass. Sportsdrill: En klubb i vår krets driver med sportsdrill og det er Ålesund sportsdrill. De gjør en formidabel innstas, de skal i mars 2012 holde NM i sportsdrill. Ålesund sportsdrill ligger høyt opp på stort sett alle konkurranser de er med på, et meget høyt nivå på våre jenter fra Ålesund sportsdrill. Troppsgymnastikk: Det er nå fire klubber som har tropps gymnastikk, Elnesvågen, Molde, Aalesunds TF og Kristiansund TF. Utvalget har forsøkt flere ganger i samarbeid med utdanning å gjennomføre dommerkurs, men de har blitt avlyst. Det er synd, for å få deltatt i større konkurranser så må vi stille opp med dommere. Håper at vi kan få til et kurs i løpet av våren/ høsten Lagene har deltatt på flere konkurranser. Også innen troppsgymnastikk vil det komme et samarbeid mellom de 4 kretsene. Henstiller til klubbene til å sende sine

15 trenere på dommerkurs innen troppsgymnastikk. Troppsgymnastikk er et sosialt og inkluderende gren inn gym og turn familien og det passer godt til klubber som har ungdom i sine klubber. Trenerlisens/ konkurranselisens: Side 15 Kretskonsulenten og styret har økt fokus på trenerlisensene og de fleste lagene har trenerlisens til sine trenere. Fordelene med at dere har trenerlisens er, billigere kurs/utdanning, trenerposten, men det viktigste er at trenerne er forsikret gjennom en grunnforsikring og en pålagt yrkesskadeforsikring. Det er viktig at dere ute i lagene sørger for at deres trenere har denne lisensen. Fokus i 2011 Styrke samarbeidet mellom de 4 kretsene, samarbeidet veldig godt angående Convention 2012 i Trondheim. Flere møter og vi har også fått en bedre dialog vedr andre samarbeidsområder. Øke kurs virksomheten, og få UDU og de andre utvalgene til et mer samarbeid. her har utvalgene vært flinke til å sende inn bilder og tekst, men vi håper å få en enda bedre aktivitet på våre hjemmesider. Gjennomførte et lagleder møte i Molde, oktober 2011 Ungdommen er en utrolig viktig ressurs, de er fremtidens ledere. En ungdomssamling bør også bli en prioritert oppgave i En ungdomsrepresentant i styret til MRGTK, Anette Nakken fra Molde TF kom inn som nytt styremedlem i Troppsgymnastikk, må vi sørge for at flere klubber får muligheten til å starte med denne grenen. Show/oppvisning, vi ønsker å få til konkurranser her, og sende en eller to tropper til show/oppvisnings konkurransen i Oslo november 2011.Kjørte dette på turnstevnet i Ulsteinvik juni 2011, første året, men vi håper at flere lag ser at de kan sende flere på Show/oppvisnings konkurransen første anledning til dette er å ta med seg tropper til turnstevnet i Kristiansunds turnforening 2-3 juni dere finner reglemanget på

16 Lagene skal få hjelp og støtte med de spørsmål de måtte ha. Utarbeide en handlings plan som er i tråd med Norges gymnastikk og turnkrets sin handlingsplan. Dette arbeidet har dessverre tatt litt tid, vil bli presentert for lagene på kretstinget. Vi kaller dette for en organisasjons plan for MRGTK og der vil alle opplysninger stå, erstatter den 7 sansen. Side 16 Styret fordelte kontakt- ansvar mellom slik i 2011: Liv Lia Pedersen Vidar Fosse Olea Sølvik Godø Elsa Debess Kårstad Anette Nakken Leder, Bredde/ ungdom SALTO, Show/oppvisning Nestleder Turn kvinner/ Turn menn, PR Styremedlem, Økonomi Styremedlem Rytmisk gymnastikk, sekretær, Styremedlem, Ungdomsrep. Kurslærere fra Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets: Kari Frisvold Jenset, Molde TF, Idrettens grunnstige 1-2 Liv Lia Pedersen SALTO- spesiell del ungdom Kretsdommere og forbunds dommere i MRGTK 2011 Kari Frisvold Jenset, Molde TF Sindre Kavli Molde TF Vidar Fosse, Hødd IL Marthe Riise, Hareid IL Linn Urke, Hareid IL Kine Smørdal Olsen, Molde TF Hilde Kleiven, Hødd IL Marion Dangel, Kristiansunds TF Anett Øyen, Kristiansunds TF Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn menn Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer i turn kvinner Vidar Fosse er i 2011 også godkjent Trener 2 i turn kvinner.

17 Godkjente Kretsdommere i Troppsgymnastikk 2011: - Annette Nakken, Molde TF - Veronica Godø. Klubb? Side 17 Dømt krets- og nasjonale konkurranser i 2011, Rytmisk Gymnastikk: Sportsdrill: Lisa Mari Sæther og Monica Molvær fra kretsen har tatt eksamen som internasjonale dommere i sportsdrill.

18 Økonomi Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets har fått støtte fra: Side 18 Tilskudd fra Møre og Romsdal Fylke NGTF`s tilskudd VO midler Momskompensasjon fra NGTF Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets har gitt stønad til: Landsfinalen i RG Norgesfinalen turn 7.850

19 Representasjoner 2011 Måned: Dato: Arrangement Navn Januar Kretsleder møte NGTF, Oslo Liv Lia Pedersen Side 19 Februar Mars Kretstinget i Loen Styret i MRGTK, utvalg Kretsmesterskap i RG IL Hødd, Ulsteinvik April 2- Kretsmesterskap i turn kvinner/ turn menn,ktf 8-9 Møteplassen, Molde MRIK NM i sportsdrill Ålesund Ragnhild Kriken Garnes Liv Lia Pedersen Liv Lia Pedersen og Olea Sølvik Godø Leder ble invitert, men pga sykdom kom det ingen rep. Fra MRGTK Mai Voksenturnstevnet Randi Flem Ulvestad SIL 28 Kristiansund TF, 120 Liv Lia Pedersen 5 Møre og Romsdal Idrettskrets

20 Juni Kretsturnstevnet for barn & Ungdom, IL Hødd September Kretsledermøte Oslo Oktober SALTO samling i kretsen, Kristiansund November 5 Lagledermøte, Molde Liv Lia Pedersen Vidar Fosse Anette Nakken Vidar Fosse Liv Lia Pedersen Styret i MRGTK, utvalgs ledere Side 20 Notater: Eventuelle forandringer

21 NGTF sine konsepter og MRGTK Side 21 Endelig har vi fått i gang SALTO samlinger/ konkurranser, Kristiansunds turnforening tok den første SALTO samlingen i Møre og Romsdal, og Molde gjennomførte en SALTO konkurranse. Det ser ut til at flere lag holder på med SALTO, og dette er styret i MRGTK veldig glade for. NGTF har flotte konsepter som vi i alle lag bør kunne bruke. Det er også et ønske om å bruke alle konseptene til NGTF i våre lag, og ikke minst bruke navnene/ konseptene. Skal i 2012 starte med en Kretsserie i SALTO, Elnesvågen tar første, Molde TF den andre og KTF den tredje. Salto konseptet er utrolig godt lagt opp, tilpasset ungdommer/ barn fra 3 klasse og oppover. Skal også i år(2012) på turnstevnet for barn & ungdom i Kristiansund, bruke SALTO som en del av stevnet. Første gang prøvd ut i Ulsteinvik på stevnet juni, men etter erfaring fra 1. gangs gjennomføring så kjører vi SALTO konkurransen etter de bestemmelser som står i reglemanget. Deles inn i alders klasser og lagene stiller opp lagvis i grupper. SALTO konkurransen er ikke troppsgymnastikk, men et flott konsept som passer for alle gymnaster uansett hvilken gren den enkelte gymnast til daglig trener på. Basiselementene bør alle gymnaster kunne, enten man driver med troppsgymnastikk, RG, Konkurranse partier eller på breddepartier. Lagt opp til øvelser fra nr 1-10 i hvert apparat; hopp, trampett og matte. SALTO står for: Sosialt, Allsidig, lek, Turn, oppvisning. Trenger dere mer informasjon om SALTO konseptet? Finner dette på eller ta kontakt med Liv Lia Pedersen.

22 Er et konsept for de minste fra 2-5 år. Det skal være lystbetont og passer for barnepartier, lekepartier, barnehager og skolefritidsordninger. På hjemmesiden til NGTF, finner dere flere forslag på trenings timer og opplegg. Side 22 Idrettens grunnstige er et konsept beregnet på barn fra 6-12 år. Dette er et breddekonsept og er delt inn i Idrettens grunnstige 1-2. Målet med dette konseptet er at alle gymnastene skal kunne delta. Det er laget øvelse hefter i 10 trinn etter økende vanskelighets nivå, og dette skal være lystbetont, inspirererende og ikke minst GØY. Gymnastene skal føle at de mestrer noe og at de har en fremgang som er målbar. Dere finner mer info på På kretsturnstevnet for barn & ungdom IL Hødd, juni 2011, tok vi for første gang med Idrettens grunnstige, dette var et flott og ryddig konsept som passer på et turnstevne. Kari Frisvold Jenset hadde hovedansvaret, og gymnastene som deltok viste frem sine øvelser til foreldre og publikum. Treningsaktiviteter for voksne, spennende øvelser, både inne- og ute. TURBO er rettet mot både kvinner og menn. TURBO står for Trening, Utholdenhet, Rytme og Bevegelser gir Overskudd. Her vil det etter hvert komme et nytt navn på TRURBO. Aktivitets konsept for menn og kvinner fra 55 år og oppover. Dere finner mer info på Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets har Randi Flem Ulvestad som kontakt, og høres dette spennende ut for din klubb, ta kontakt så bistår kretsen gjerne.

23 Klubber som er tilsluttet MRGTK og NGTF- 2010/ aktivitetstall: (tallene kommer fra idrettsregistreringen gjelder 2011) Side 23 SK1530 Møre og Romsdal Gymn- og Turnkrets # # # ## # 19 # GR Atlanten Turnforening 0 # # GR Ekko/Aureosen IL - Gymnastikk og Turn 0 0 # GR Elnesvågen Turnforening # # # GR Frei IL 7 # GR Hareid IL # # # # GR Hødd IL # # # GR Kristiansunds TF # # # # GR Molde Turnforening # # # # 11 # GR Sunndal TF # GR Sykkylven IL # # # GR Tredal Husmorgym GR Vartdal TIL # GR Volda T&IL # GR Ålesund Sportsdrill 0 # # GR Aalesunds Turnforening 0 # # # 1 # GR Åndalsnes IF Det er 16 klubber som er tilsluttet Møre og Romsdal gymnastikk og- turnkrets. Det eldste laget er Aalesund turnforening med sine 124 år (2011) og Ekko/ Aureosen er det nyeste laget i vår krets (stiftet 2011). Grenene som vi har i Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets er: Breddeaktiviteter for barn og ungdom (Idrettens grunnstige 1-2, SALTO), Turn kvinner/turn menn, Rytmisk gymnastikk, Troppsgymnastikk og sportsdrill.

24 Oversikt over medlemstall fra 2005, 2006, 2009, 2010 og 2011 MRGTK Side Medl totalt MRGTK jenter Gutter Medlemstall 2005: Medlemstall 2006: Medlemstall 2009: Medlemstall 2010: Medlemstall 2011: Status pr viser en økning på antall medlemmer i Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets. Det bør være et fokus for både lagene og MRGTK, at det arbeides videre med økt medlemstall. Sammen så kan vi sette oss realistiske mål for , 15 % økning.

25 Årsmelding 2011 Troppsgymnastikkutvalget i MRGTK Side 25 Utvalet har bestått av: - Hildegunn Utgård (Hødd) - Maria Therese Heltne (AATF) - Thomas Pedersen Ryther (Atlanten) (kontakt) Møter: Det har ikkje vore møtevirksomheit i utvalet dette året anna enn på e-post og via telefon. Kurs: Sikringskurs: - trampett, Atlanten turnforening feb. - trampett, Molde Turn, sept Dommarkurs: - Annette Nakken og Veronica Godø. Anette Nakken er godkjent kretsdommer! Aktive lag innenfor troppsgymnastikk: - Elnesvågen - Molde (SALTO) - Hødd (rekrutt og jr tropp) - Sykkylven - Ålesund (4 parti, 3 trenere) - Kristiansund (Akrobatikk) - Atlanten

26 Konkurransar som laga har vore med på: Opplandspokalen febr: Elnesvågen Side 26 - Plasseringar: Trampett/tumbling rekrutt: 6.pl/ 7.pl. Trampett/tumbling jr. 5.pl/ 12 pl KM i Elnesvågen 21.mai. Tumbling rekrutt. 1) Elnesvågen 1 2) Molde TF 1 3) Molde TF 2 4) Hødd IL 5) Elnesvågen 2 Trampett rekrutt: 1) Elnesvågen 1 2) Molde 1 3) Molde TF 2 4) Elnesvågen 2 5) Hødd 2 Frittstående rekrutt: 1) Elnesvågen Trampett junior: 1) Hødd IL 1 2) Elnesvågen 3) Molde 4) Hødd IL 2 Frittstående junior: 1) Hødd IL 2) Elnesvågen

27 1) Trampett senior: Atlanten TF Det har vore arrangert regional treningssamling i Malvik. Deltakande lag frå vår krets? Side 27 Generelt har det vore vanskelig å vere i utvalet då det var sagt at det skulle vere ein kontaktperson i kvart lag. Det har vore sendt e-post til laga utan at vi har fått noko særleg respons. Dette gjeld også informasjon til Årsmeldinga. Fleire av laga har gått over til SALTO konseptet, men deltek på konkurransar innan troppsgymnastikk Hildegunn Utgård Maria Therese Heltne

28 Årsmelding Turn Kvinner og Menn 2011 MRGTK Sindre Kavli Leder TUK/TUM MRGTK Side har vært et meget godt år med stor aktivitet både på samlinger og konkurranser og vi har hatt flotte sportslige prestasjoner både i Norges toppen og Nordisk. 5 klubber i Møre og Romsdal har Turn Kvinner aktivitet. Dette gjelder Molde Turnforening. Kristiansunds Turnforening, Turngruppa i Hødd IL, Hareid IL og Atlanten Turnforening. Molde TF er eneste klubb med Turn Menn aktivitet. Vi har hatt to gymnaster på guttegruppen til Turn Menn og en gymnast på Morgendagens gymnaster Turn Kvinner. Sindre Kavli har vært ansvarlig for guttegruppen på landslaget Turn Menn Av gode resultater bør nevnes: Kretslaget til Møre og Romsdal ble nummer 4 i Norgesfinalen Marit Eiken Fosse Hødd IL og Knut Anders Dalseng Øverland, Molde TF vant AF cupen 2011 i henholdsvis jente og gutteklassen. Jesper Frisvold Jenset ble nummer 2 i Norgescupen 2011 totalt. Han tok også en sterk 5. plass i mangekamp under Nordisk Mesterskap u/14 og en sølvmedalje i hopp. Det bør også nevnes en sterk 8. plass i sitt første NM junior. Kristina Eiken Fosse, Hødd IL ble nummer 3 totalt i klasse 1 i Norgescupen Under Norgesfinalen 2011 tok vi til sammen 6 medaljer i enkeltapparater, Jesper Frisvold Jenset tok gull i hopp, sølv i frittstående og Kristina Eiken Fosse, Hødd IL vant bomfinalen mens Hedda Haanæs, Molde TF vant gull i frittstående.

29 Samlinger 2011: - 40 samlingsdøgn for Knut Anders Dalseng Øverland og Jesper Frisvold Jenset med guttegruppen Turn Menn. - 4 Regionale samlinger arrangert for Turn Kvinner. To samlinger for gymnaster 8-12 år og to samlinger for gymnaster 13 år og eldre. - 1 regionssamling for Turn Menn - Kristina Eiken Fosse fra Hødd IL har deltatt på samlinger for morgendagens gymnaster. Et prosjekt fra NGTF for gymnaster år under landslagene. - I tillegg har det blitt avholdt klubbsamlinger i og mellom klubber i løpet av året. Side 29 Konkurranser 2011: Kretskonkurranser: Det har blitt holdt en konkurranse for kretsen i Kretsmesterskap i Kr. Sund, 2. april 2011 Alle fem klubber stilte med gymnaster under Kretsmesterskapet som ble arrangert i Kr. Sund. Rundt 40 konkurransegymnaster og minst like mange aspiranter deltok. Det viser seg at både mengde gymnaster, men også nivået i kretsen er på vei opp. Kretsmestere 2011: Jenter Kl 11 år: Tonje Kvendset, Molde TF Jenter Kl 12 år: Helene Lian Kværner, Kr. Sunds TF Gutter kl år: Knut Anders Dalseng Øverland, Molde TF Jenter Klasse 1: Julie Myrmo Lervik, Molde TF Gutter klasse 1: Jesper Frisvold Jenset Jenter Klasse 2: Marit Eiken Fosse, Hødd IL Jenter Klasse 3: Anett Øyen, Kr. Sunds TF Regionale konkurranser:

30 Det ble i 2011 avholdt 3 regionale konkurranser som inngikk i Alpha Factorcupen. To av disse ble holdt i kretsen med Hareid og Molde som arrangør, den siste var i Trondheim. Molde TF, Hødd IL, Kr. Sunds TF og Hareid IL har deltatt fra kretsen i de regionale konkurransene. Det har vært god deltakelse på konkurransene og nivået har hevet seg betraktelig. 3 av kretsene var topp 5 under Norgesfinalen Gymnastene fra Møre og Romsdal har gjort det meget godt i konkurransene og hevdet seg helt i toppen. Marit Eiken Fosse, Hødd IL vant sammenlagt AFcupen Pallen i regionscupen sammenlagt var det totaldominans fra Møre og Romsdal. Hedda Haanæs, Molde TF ble nummer 2 mens Ida Storbugt, Kr. Sunds TF ble nummer 3. Også Kristina Eiken Fosse markerte seg i regionskonkurransene med seiere i klasse 1 i to av konkurransene. I gutteklassen vant Knut Anders Dalseng Øverland, Molde TF AFcupen 2011 med Jesper Frisvold Jenset på andre plass. Side 30 Pallen i AFC 2011 Regionsfinalen i Trondheim oktober 2011 Trondhjems TF stod som arrangør for Regionsfinalen Dette er andre gang denne konkurransen blir arrangert mellom kretsene Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag. I lørdagens mangekamp fikk M&R flere gode plasseringer. I rekruttklasse 12 år ble Helene Lian Kværner Kr. Sunds TF nr 3. I klasse 1 ble Kristina Eiken Fosse, Hødd IL Midtnorsk mester foran Hedda Haanæs, Molde TF. Det var totalt dominans av Molde guttene. Knut Anders Dalseng Øverland vant rekruttklassen, mens Jesper Frisvold Jenset vant klasse 1. I søndagens enkeltapparatfinaler tok gymnastene fra Møre og Romsdal hele 23 medaljer. I jenter ble rekrutt Helene Lian Kværner, Kr. Sunds TF Midtnorsk Mester i frittstående og hun tok en bronsemedalje i bom. Kristina Eiken Fosse ble Midtnorsk mester i både bom og

31 skranke, mens hun tok en bronse i hopp. I rekruttklassen for gutter tok Knut Anders Dalseng Øverland, Molde TF 5 gullmedaljer, mens Lars Josef Ranheim tok det siste gullet i hopp og 5 sølvmedaljer. Aleksander Araya fikk to bronsemedlajer i hopp og bøylehest. Jesper Frisvold Jenset tok to gull i ringer og skranke og to sølv i bøyle og svingstang. Han stod over hopp og frittstående finalene pga skade. Side 31 Vestlandsmesterskapet Bergen Oktober 2011 Kun 2 jenter fra kretsen deltok på Vestlandsmesterskapet 2011: Klasse 1: Kristina Eiken Fosse, Hødd IL nr 2, Klasse 2: Marit Eiken Fosse, Hødd IL nr 2 Nasjonale konkurranser: Norgescupen 2011 Tre klubber fra Møre og Romsdal har deltatt i nasjonale konkurranser Molde TF, Kr. Sunds TF og Hødd IL har deltatt i Norgescupen (NC). I NC 2011 har gymnastene fra Møre og Romsdal hevdet seg godt. Jepser Frisvold Jenset, Molde TF endte på 2. plass i NC 2011 i gutter klasse 1. Kristina Eiken Fosse, Hødd IL. Med 8. plass, 4. plass og 2. plass i de tre NC konkurransene endte hun tilsutt på en 3. plass sammenlagt i NC jenter klasse 1. Hedda Haanæs, Molde TF tok en flott 9. plass i klasse 1 i siste NC konkurranse og endte dermed på en 12. plass i NC totalt. Marit Eiken Fosse endte på 7. plass totalt i NC jenter klasse 2 etter 7. plass, 10. plass og 5. plass i NC konkurransene. Nasjonal rekruttkonkurranse Kristiansunds TF og Molde TF var eneste med deltakere i Nasjonal Rekruttkonkurranse. Helene Lian Kværner ble nummer 23 i klasse 12 år, mens Martine Bjørshol ble nummer 27 i samme klasse. I gutteklassen tok Lars Josef Ranheim en sterk 8. plass, mens Aleksander Araya,Molde TF ble nr 22.

32 Norgesfinalen, Asker November 2011 Deltakere fra M&R 2011: Kristina Eiken Fosse, Hødd Jesper Frisvold Jenset, Molde TF Kaja Brevik Grudt, Molde TF Hedda Haanæs, Molde TF Marit Eiken Fosse, Hødd Helene Kvalsund, Hareid Side 32 5 jenter og en gutt deltok for M&R i Norgesfinalen Det var i år satt et kvalifiseringskrav til Norgesfinalen Gymnastene måtte i løpet av sesongen ha turnet til 45 poeng eller høyere for jenter og 60 poeng eller høyere for gutter i en regional eller nasjonal konkurranse for å komme med på laget til Møre & Romsdal. I jenteklassen var det 5 jenter som klarte dette og vi kunne stille med et sterkt lag i Norgesfinalen som ble holdt i Asker november Kari Frisvold, Molde TF og Vidar Fosse, Hødd IL var lagledere. Kristina Eiken Fosse, Hødd IL og Jesper Frisvold Jenset, Molde TF turnet Norgescupfinalen fredag. De endte tilslutt på 3 og 2. plass i sine klasser! Lørdag var det kretslagkonkurranse. Laget til M&R turnet en god konkurranse og endte på en sterk 4. plass totalt, kun 0,6 poeng fra en pallplass. Jentene markerte seg også med å kvalifisere seg til flere finaler i enkeltapparater søndag. Tre Gullmedaljer Møre & Romsdal kvalifiserte seg i hele 14. finaler i enkeltapparater under Norgesfinalen Kristina Eiken Fosse var kvalifisert til finaler i alle fire apparatene. Hun tok med seg hjem gull i hopp, hun ble nr 4 i hopp og nr 5 i frittstående og skranke. Hedda Haanæs stilte i klasse 2 for å fylle opp laget, hun tok seg allikevel til to finaler. Det ble et sterkt gull i frittstående og en 5. plass i hopp. Marit Eiken Fosse stilte i klasse 3 og fikk 3. finaler. Der klarte hun 4. plass i frittstående og skranke, mens det ble en 6. plass i bom. Jesper Frisvold Jenset vant gullet i hopp, to sølvmedaljer i frittstående og skranke, mens det ble bronse i svingstang.

33 Side 33 Finalistene fra M&R i Norgesfinalen2011 Kompetanse: Forbundsdommer: Kari Frisvold Jenset Representasjon: Delegasjonsleder Nordisk Junior, Reykjavik Island 1-2. mai 2011: Sindre Kavli Hovedtrener Nordisk Mesterskap u/14, Halmstad, Sverige april 2011: Sindre Kavli

34 Årsrapport Rytmisk gymnastikk har vært et godt år med stor aktivitet på samlinger og konkurranser. Det er kun 3 aktive klubber som driver med RG i Møre og Romsdal. Det er Turngruppa i Hødd IL, Turngruppa i Sykkylven IL og Aalesunds Turnforening. Klubbene har deltatt i krets- og nasjonale konkurranser. Side 34 Reglementskurs RG-utvalget hadde i samarbeid med Bente Bjanes reglementoppdateringskurs for dommere og trenere i Ålesund. Dette var et basiskurs med hovedvekt på rekrutter, junior / senior nasjonalklasse. Bente Bjanes kom fredag og reiste lørdag morgen. Kurset varte fra kl med pizzaservering i pausen. Kurset fikk støtte fra MRGTK med 1000 kr, resten ble delt mellom de deltakende klubber. Det var 5 stykker fra Hødd IL, 7 stykker fra SIL og 3 stykker fra ÅTF. Et nyttig kurs som det ble gitt gode tilbakemeldinger på fra deltakerne. Dommere i kretsen er: Forbundsdommer kat. 2: Tonje Hjertø Hødd IL Forbundsdommer kat. 3: Ulrikke Riise Helga Ramstad Vatsaas ÅTF SIL Sofie Hammernes Strømme SIL Henrikke Nilsen Hovland SIL Kandidat til forbundsdommer: Oda Flaten Lødemel SIL Kretsdommere: Natalie Strandebø Kathrine Håndlykken Hødd IL Hødd IL

35 Benedicte Tolaas ÅTF Side 35 Karoline Eikrem Pauline Kurset Siri Ertesvåg SIL SIL Hødd IL I tillegg til disse dommerne, har følgende dommere dømt krets- og nasjonale konkurranser i 2011: Emte Skjeret Tynes, SIL Anette Klokk Urtegård, SIL Ragnhild Kriken Garnes, Hødd IL Konkurranser og samlinger Barn av regnbuen i Asker Her deltok Hødd IL med 7 stykker: Hedda Nedrelid, Victoria Gustavson, An-Magrit Alvestad, Kaia Rode, Malene Brevik Nesse, Veronica Vingsternes. I tillegg til å delta i konkurransen, fikk de også laget program, som de betalte kr pr- stk. for Njårdpokalen i Njård Her deltok Hødd IL med 4 rekrutter: Sophie Brevik Nesse, Hedda Nedrelid, Victoria Gustavson, An-Magrit Alvestad.

36 Kretskonkurranse i Sykkylven Det var mange deltakere her, med totalt 31 gymnaster. 5 stk. minirekrutter deltok i konkurransen. 15 stk. stillte i klassen for rekrutt 2 kamp: Side 36 Nr. 1 Sophie Brevik Nesse, 2. Hedda Nedrelid 3. Viktoria Gustavsen alle fra Hødd. 8 stk. stillte i klassen for junior nasjonal: Nr. 1 Malene Brevik Nesse, Hødd, 2. Viktoria Vingsternes, Hødd, 3. Sirir Kristin Eidem, SIL 3 stk. stillte i kassen for senior nasjonal: Nr. 1. Sofie H. Strømme, 2. Vanessa F. Lyshol, 3. Hanne Lundanes alle frå SIL Norges Cup Asker Her deltok Hødd IL med Malene Brevik Nesse i junior nasjonal klasse, hvor hun fikk en flott 18. plass av totalt 56 gymnaster i sin klasse Norges Cup Ålesund Her deltok 7 gymnaster frå vår krets i klassen junior nasjonal, to frå Hødd og 5 frå Ålesund, i denne klassen deltok totalt 57 gymnaster. Gymnastene frå vår krets fikk følgende palsseringer: Nr. 13: Malene Brevik Nesse, Hødd, 38: Veronica Wingsternes, Hødd, 39: Julie Heiervang Johnsen, ÅTF, 44: Emma Kristine Lausund, ÅTF, 54: Mathilde Lausund, ÅTF, 56: Kristiane Søvik Vestergaard, ÅTF, 57: Frøya Berg Grønvik, ÅTF

37 Kretsmesterskap i Ulsteinvik Her deltok totalt 43 gymnaster. 4. stk. minirekrutter deltok i konkurransen 18. stk. stillte i klassen for rekrutt 2 kamp: Nr. 1 Sophie B. Nesse, 2. Hedda Nedrelid, 3. Victoria Wingsternes, alle frå Hødd Side stk. stillte i klassen for junior nasjonal: Nr. 1 Malene B. Nesse, Hødd, 2. Victoria Gustavson, Hødd, 3. Emma Lausund, ÅTF 5 stk. stillte i klassen for senior nasjonal: Nr. 1 Sofie H. Strømme, 2. Hanne Lundanes, 3. Henrikke N.Hovland, alle frå SIL Det var også en Duo Tropp senior frå Hødd som deltok. Kretsmesterskapet ble avsluttet med pizza og bowling før de tilreisende klubbene reisete heim Glade RG-dager i Asker På Glade RG dager i Asker deltok 13 stk. frå vår krets i år. Dette var: Frå Sykkylven: Henrikke N. Hovland, Vanessa F. Lyshol, Trine S. Grebstad. Frå Ålesund: Mathilde Lausund, Ane Kynø Wangensteen, Emma Lausund, Kristiane S. Vestergaard. Frå Hødd: Hedda Nedrelid, Victoria Gustavson, An-Magrit Alvestad, Sophie B. Nesse, Malene B. Nesse, Kaia Rode Norges Finalen i Tromsø Her deltok Hødd IL med Malene Brevik Nesse i junior nasjonal klasse. I denne klassen deltok 25 gymnaster og Malene tok en fin 12. plass.

38 Barneturnstevne i Ulsteinvik Her deltok store RG-tropper fra alle 3 foreningene. Side Treningssamling i Sykkylven 54 gymnaster deltok på treningssamling i Sykkylven siste helga i august, og fikk en fin flying start på haustsemesteret. Frå Hødd deltok 10 stk., frå Ålesund deltok 6 stk. og frå Sykkylven deltok 38 stk. Gode trenarar var henta inn og helga vart utbyttesrik både med tanke på trening og det sosiale. Trenarar denne helga var: Hovudtrenarar: Hanna Kristine Bogetveit og Anette Mobråten frå Skjeberg Turn. Dansetrenar: Einar Didriksen frå Fagerlia videregående skule i Ålesund Zumba og kostholdssemina: Linn Eva Indergaard frå Tren i Sykkylven Trenarar: Emte Marie Skjeret Tynes og Anette Klokk Urtegaard frå SIL Treningssamling som start på haustsemesteret har vert fast i mange år. Inntil 2010 var det kretsen som arrangerte denne, men frå og med 2010 har dette gått over til å bli arrangert av klubbene, og roterer mellom disse. Neste år, 2012, er det Hødd sin tur til å arrangere treningssamlinga Kretskonkurranse i Ålesund 39 gymnaster konkurrerte i Blindheimshallen denne dagen. 14 minirekrutter deltok. 15 stk. deltok i klassen rekrutt 2. kamp Nr. 1 Sophie B. Nesse, 2. An-Magritt Alvestad, 3. Hedda Nedrelid, alle frå Hødd 6 stk. deltok i klassen junior nasjonal Nr. 1. Malene Brevik Nesse, Hødd, 2. Kaja Rode, Hødd, 3. Mathilde Lausund, ÅTF 4 stk. deltok i klassen senior nasjonal

39 Nr. 1 Henrikke N. Hovland, 2. Karoline Eikrem, 3. Hanne Lundanes, alle frå SIL Side 39 Mange RG gymnaster i Møre og Romsdal Kretskonkurranse i Ulsteinvik 37 gymnaster konkurrerte i Ulsteinhallen denne dagen 11 minirekrutter deltok. 15 stk. deltok i klassen rekrutt 2. kamp Nr. 1 Sophie B. Nesse, 2. An-Magrit Alvestad, 3. Hedda Nedrelid, alle frå Hødd 9 stk. deltok i klassen junior nasjonal Nr. 1. Malene B. Nesse, Hødd, 2. Kaia Rode, Hødd, 3. Julie Heiervang Johnsen, ÅTF 2. stk. deltok i klassen senior nasjona Nr. 1 Karoline Eikrem, 2. Sofie H. Strømme, begge frå SIL

40 Kretskonkurranse i Sykkylven 34 gymnaster konkurrerte i Storhallen denne dagen 12 minirekrutter deltok. 13 stk. deltok i klassen rekrutt 2. kamp Side 40 Nr. 1 Ingrid Kvam, 2. Thea H. Brustuen, 3. Sara Helseth, alle frå SIL 7 stk. deltok i klassen junior nasjonal Nr. 1 Julie Heiervang Johnsen ÅTF, 2. Emma Lausund ÅTF, 3. Trine S. Grebstad SIL 2 stk. deltok i klassen senior nasjonal Nr. 1 Karoline Eikrem, 2. Hanne Lundanes, begge frå SIL Landsfinalen i Asker Dette er en konkurranse der landet blir delt inn i regioner og Møre og Romsdal hører til i region 4 som er Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Fra vår krets ble Malene Brevik Nesse, Hødd tatt ut i junior nasjonal klasse og Karoline Eikrem og Sofie H. Strømme, begge frå SIL ble tatt ut i senior nasjonal klasse. Rekrutter kunne melde seg på og delta individuellt og her deltok Sophie B. Nesse, Hødd. Individuelle plasseringer for kretsens gymnaster Rekrutt: Sophie B. Nesse nr. 29 av totalt 46 gymnaster Junior nasjonal: Malene B. Nesse nr. 5 av totalt 16 gymnaser Senior nasjonal: Karoline Eikrem nr. 14 og Sofie H. Strømme nr. 15 av totalt 15 gymnaster Malene og Sophie, på Landsfinalen i Asker.

41 Laget frå region 4 ble totalt nr. 2 Møre og Romsdal stilla med en dommar i denne konkurransa, Helga R. Vatsaas. Side 41 Som trener for gymnastane frå kretsen vår stillte Lisbeth Brevik Nesse. MRGTK støttet dommer og trenerkostnader til Landsfinalen med kr ,-. Bilde av Malene Brevik Nesse, nr. 2 i ball, nr. 7 i ring, og sammenlagt nr. 5 i landsfinalen i Rytmisk gymnastikk. Desember 2011 Som avslutning før jul blir det i alle tre turnforeninger som har RG grupper arrangert felles adventsfest/julefest/juleoppvisning. Dette oppleves svært positivt i alle tre laga. Fulle hus på alle tre plassene og dette er en fin anledning for RG jentene å få vist kva RG er. På disse festene kommer det publikum som en ikke finn på de vanlige kretskonkurransene. Disse festene gir også gode penger i klubbkassene, da en nytter anledningen til lodd og kiosksalg. SIL og Hødd hadde sine oppvisninger 4.12, ÅTF hadde sin oppvisning ÅTF hadde sin oppvisning i Parken kulturhus i år, og dette vart en ubetinget suksess.

42 RG-utvalget Første halvår 2011 besto RG utvalget av: Tonje Hjertø, Hødd, Ragnhild K. Garnes, Hødd og Kristin Wangensteen ÅTF Side 42 Andre halvår 2011 besto RG utvalget av: Jorunn Lundanes, SIL, Lisbeth Brevik Nesse, Hødd og Kristin Wangensteen, ÅTF RG aktiviteten i dei tre laga som har RG i MRGTK er god og vi opplever at det er økning i RG- gymnaster, noe som vi gleder oss over. Spesielt i Ålesund er økningen stor i år, her har det kommet til mange yngre gymnaster og her er nå venteliste for å få plass. Den største utfordringa fremover, slik vi ser det, er å finne nok trenere. Dette er en utfordring som nok alle tre klubbene sliter med. Med vennlig hilsen RG- utvalget MRGTK Jorunn Lundanes, Lisbeth Brevik Nesse, Kristin Wangensteen

43 Årsrapport 2011 frå utvalet for Gymnastikk breidde, stemne og oppvisning Medlemmer i utvalet i 2011 Britt Løwensprung Randi Flem Ulvestad Aalesunds Turnforening Sykkylven IL- Turngruppa Side 43 FRÅ 7.sans: Utvalgets arbeidsområde: all leik gymnastikk - og trimvirksomhet : GYMLEIK, IDRETTENS GRUNNSTIGE, SALTO og TURBO- god trening Stevner / TURBO-dag / SALTO-dag / Gøy i gymsal arrangement / andre typer samlinger bør være i fokus Utvalget skal : arbeide med gymnastikk- aspektet innenfor bredde stevner og oppvisninger. Utvalget skal innenfor sitt arbeidsområde være kretsstyrets sakkyndige og rådgivende organ. Hovudansvar barn: Kontakt opp mot arrangøren for stemna for born og ungdom- Britt Løwensprung Hovudansvar ungdom: Medlem manglar Kontakt opp mot arrangørar som vil satse på undommar m. t.d. : SALTO-samlingar og SALTO-konkurransen

44 Turbo- og seniorkontakt Kontakt opp mot arrangøren for stemna for vaksne. Aktuelle oppgåver: LPS ( Lær på stemnet-program) Fellesgymnastikk - program Arbeidet i utvalet: Vi har i 2011 hatt kontakt gjennom korte møte, e- post og telefon. Aasta Folkedal Bru har vore ein god støttespelar for gruppa vaksne i utvalet. Det er sendt epostar til styret og til MTF. Vi har etterlyst ungdomsrepresentanten som MTF påtok seg å skaffe på tinget i Dette er det ikkje kome respons på. Utvalet har dermed vore utan ungdomskontakt, og det er uheldig. Vi har sendt ut til laga all informasjon som er kome frå Gema Cassado, breidde-koordinator i NGTF. Side 44 Representasjon: Kretsleiar Liv Pedersen: Turnstemnet for born og ungdom i Ulsteinvik juni 2011 arrangør IL Hødd. GU breidde: Randi Flem Ulvestad : Turnstemnet for vaksne i Sykkylven mai 2011 Aasta Folkedal Bru representerte utvalet på det årlege møtet for Turbokontakter i Oslo september Her var det nyttige og inspirerande foredrag og kort opplæring i miksing av musikk

45 Stemne 2011: Stemnet for barn og ungdom i Ulsteinvik vart gjennomført med ein del nye element initiert av styret v/ kretsleiar Liv Lia Pedersen og Kari Frisvold Jenset i Molde TF. Utvalet har ikkje mottatt rapport frå dette stemnet, men omtalen i avisene tyda på at deltakarane hadde hatt flotte dagar i Ulsteinvik. Arrangøren IL Hødd hadde lagt ned eit sort arbeid. Side 45 Deltakarane fordelte seg slik (opplysningar frå Olea Sølvik Godø) : Atlanten TF Aalesunds TF 26 Kristiansunds TF 51 Hareid IL Turngruppa 57 Elnesvågen TF 49 IL Hødd Turngruppa 82 Molde TF 63 Sykkylven IL Turngruppa 83 Sunndal TF Totalt 411 Vinnar av oppvisningskonkurransane : (vert å føre på under tinget) Britt Løwensprung kontakt for born-kommenterer året slik: Undertegnede har vært innkalt til 3 styremøter i året som gikk, men disse møtene har dessverre ikke passet inn i min turnus som skift- arbeider. Barneturnstevnet var i Ulsteinvik og foregikk i ny drakt. Det var for første gang SALTO konkurranse på programmet, mange deltok, noen var fornøyd med dette opplegget, andre ikke.( Se egen rapport. ) I barnekurs som har vært arrangert, har ikke utvalget vært deltagende. Som utvalg er det viktig å få info fra klubber som arrangerer stevner, slik at en kan holde seg ajour. Britt Løwensprung-sign. Vaksne :

46 Det 9. felles stemnet for Sogn & Fjordane og Møre og Romsdal vart arrangert i Sykkylven mai Side 46 Deltakarar: Møre og Romsdal Sogn og Fjordane IL Hødd turn 6 Stryn Turn- & IL 7 Hareid IL turn 2 Sandane Turn- & IL 11 Aalesund TF 4 Måløy IL Turn 33 Åndalsnes IF Turn 10 Lærdal IL Turn 7 Sykkylven IL Turn 7 Styret i SoF 3 personar Sum Totalt antal aktive under stemnet 87 Program laurdag : trening kurs festmiddag med underhaldning og medaljeutdeling. Program sundag: trening og oppvisningar. Program Program laga til Gymnaestrada i Lausanne: Instruktør i Sykkylven: Fellesgymnastikk Damer Av: Wenche Havnås Randi Ulvestad, SIL Fellesgymnastikk kvinnelege veteranar Av: Randi Brenne Bodil Andersgård, Lærdal Norges Gymnastikkveteraner Av: Odd Michelsen Sverre Løken, Sandane Lær på stemnet ( LPS) Av: Andrea Rikstad Andrea Rikstad Kurslærar og instruktør / NGTF

47 Særtropp med oppvisningsprogram Måløy Måløy 1 og 2 Torill Eide Tennebø Side 47 Det idrettslege høgdepunkt under turnarfesten er utdeling av stevnemedaljar og lenker: Frå Møre og Romsdal vart desse heidra i Sykkylven: 15. stemne 18.stemne 24. stemne 27. stemne 27.stemne 30.stemne 30. stemne 30. stemne 30. stemne 33.stemne 42. stemne 2.lenke 3.lenke 5.lenke 6.lenke 6.lenke 7.lenke 7.lenke 7.lenke 7.lenke 8.lenke 11.lenke Kirsten Bjerkan, Sykkylven IL Gunn Schølberg,Aalesunds TF Ann Lisbeth Bjerkvik, Hareid IL Turid Sporstøl, IL Hødd Edna Sølsnes, Åndalsnes IF Karin Toven, Åndalsnes IF Ragnhild Kriken Garnes - IL Hødd Brit Andreassen, Aalesunds TF Kari Skudal Aase, Aalesunds TF Marit Prytz Heen, Åndalsnes IF Henny Malones - Åndalsnes IF 50.stemne 14.lenke Signe Bjåstad, Hareid IL

48 I 2009 vart den elegante 25-års-statuetten delt ut for fyrste gong. Dette er ei særskilt utmerking som kretsen gir til dei som deltar på sitt 25.kretsturnstemne for vaksne. Side 48 I 2011 fekk Rigmor Hauge frå Åndalsnes Idrettsforening stauetten for 25.turnstemne for vaksne. Vi gratulerer! Malene Lilleheim frå Stryn deltok på sitt 57.turnstemne for vaksne og fekk lenke nr. 16. Vi gratulerer! Sykkylven IL Turngruppa hadde lagt ned eit godt og grundig førearbeid. Sykkylven Storhall var arena for stemnet. Her var det trening, underhaldning, festmiddag laurdag og oppvisningar sundag. Dei unge turnarane i gruppa gjorde ein formidabel jobb under stemnedagane. Dei deltok på aerobic- og zumba-kurs. Dei stilte på som servitørar om kvelden etter at dei hadde hatt oppvisningar som underhaldningsinnslag før turnfesten. Dei stilte i bunad og danna flott flaggborg i oppmarsjen sundag, og dei fleste var med i fleire oppvisningar under sjølve stemnet. Imponerande er det rette ordet! Opning av stemnet Oppvisning LPS: Lær på stemnet Oppvisning Rytmisk Gymnastikk

49 Laurdag 28.mai: Treningane laurdag gjekk greitt med nokre justeringar. I Vestibylen i Storhallen var det kiosk og sal av diverse gymnastikk-effektar. SIL si jubileumsbok var og til sals her. Populært. Laurdag arrangerte GUbreidde i samarbeid med NGTF KURS med Andrea Rikstad, sertifisert Zumba-instruktør og kurslærar for NGTF Kursdeltakarane fekk vere med på fire innhaldsmetta og utfordrande timar: Danse-aerobic Funksjonell styrke og balanse Zumba Salsa-inspirert time med oppstart på LPS-programmet Side 49 Turnarfesten med middag vart innleia med oppvisningar i Storhallen før gjestene benka seg rundt festpynta bord i Vestibylen. Kvelden vart sikkert og godt leia av Kristin Roald Bjørnøy frå SIL, middagen var god og dessertbordet imponerande. Krinsleiar Janne Alsaker helsa frå Sogn og Fjordane. Det var triveleg taffelmusikk, song og diverse programinnslag. Medalje-utdelinga er alltid eit høgdepunkt på stemne-festen. Janne Alsaker og Randi Ulvestad stod for utdelinga. Sundag 29.mai: Dagen starta med flaggheising ved Storhallen, og styret i turngruppa såg fram til ein flott oppvisningsdag. Veret vart gråare utover føremiddagen, og paraden gjekk i duskregn. Bunadskledde unge jenter danna flott flaggborg, og laga toga gjennom sundagsstille gater til Storhallen. Stemneleiar var Randi Ulvestad. Krinsleiar i Sogn og Fjordane, Janne Elin Alsaker helsa til turnarane og til eit fulltallig publikum. Randi Ulvestad helsa frå krinsleiar Liv Pedersen i Møre og Romsdal, og det var helsingar frå leiar i turngruppa, Silje Hovet og frå Sykkylven kommune. Silje Hovet og Lovise Gjerde overrekte SIL si jubileumsbok til kvart lag. Oppvisningane gjekk slag i slag. Turnarar i alle aldrar frå SIL gjorde sitt til at stemnet vart variert og festleg. Dei fleste vaksne deltok på dei tradisjonelle fellesgymnastikk-programma. Det var program med kvinnelege veteranar, og det var gymnastikken From sunrise till sunset som stod på menyen for damene. Lær på stemnet vart eit flott innslag, dyktig og inspirerande leia av Andrea Rikstad. Herrar veteran frå Sandane imponerte nok eit år med sitt program. Mot slutten av programmet ynskte Randi Flem Ulvestad alle velkomne til Ålesund og Vestlandsturnstemnet Aalesunds Turnforening feirar då 125 år, og i 2012 kan vi også feire det 10. felles-stemnet for krinsane våre. Vi ser dermed fram mot eit aldri så lite stemne-jubileum. Randi Flem Ulvestad sign Biletkavalkade frå Sykkylven

50 Side 50 Dei minste Ein liten RG-gymnast Konsentrasjon Forturnar under LPS- og godt humør! Det er LPS. oppvisninga sundag. Fellesgym Stryn Oppvisningstropp Måløy Fellesgym Stryn-Sandane-Sykkylven Gymnastikkveteranar Sandane Kvinnelege veteranar Hareid,Hødd Eit anna høgdepunkt i 2011 var:

51 Høgdepunktet for alle oppvisningsgymnastar er Gymnaestrada. Frå Møre og Romsdal deltok tre lag i Lausanne juni Tredal Husmorgymnastikk, Aalesunds Turnforening, Sykkylven Idrottslag. Alle gymnastane stilte på fellesgymnastikken From sunrise till sunset. Under Gymnaestrada vart det også litt tid til uformelle møte mellom GU-kontakter i samband med VTS Side 51 Noreg i tett formasjon under opninga. Formasjonsflyginga imponerte under opningsseremonien. Seks fly veksla mellom loops, stup og svingar i brølande og rasande fart over Olympia-stadion i Lausanne. Mange misunte oss det lette paradeantrekket denne dagen! Totalt deltok ca gymnastar. Like populært på kvar einaste Gymnaestrada er bytehandelen : klede / sko / vesker / ryggsekkar byter eigar. Særleg ungdommane synest dette er topp! Dei norske jakkene med flagg var umåteleg populære byteobjekt. NGTF-sekkane likeeins. Underteikna fekk bytta si eine NGTF- jakke mot ei sveitsisk paradejakke! - Kupp! : )

52 Saker i FOKUS i 2012: Vestlandsturnstemnet 2012 går av stabelen i Ålesund juni. Aalesunds Turnforening er då 125 år. Det er påmeldt rundt 700 deltakarar til stemnet, og vi ser fram til spennande og utfordrande dagar i juni. Arbeidet går sin gang, og mykje er på plass pr.d.d. Ein liten reklamefilm om Ålesund og VTS er lag ut på nettsida til MRGTK. Side 52 Vegen vidare: Oppfølging av dei nye utfordringane for stemnet for born og ungdom som styret har sett opp. Korleis få ungdommen med att i våre rekkjer? - Facebook sida som var ein idè frå 2010 med særleg tanke på ungdomsgruppa, har så vidt vi veit ikkje blitt utvikla. GU - kontakter for stemna i 2012 : Born-ungdom: VTS Ålesund juni : Randi Ulvestad. Utfordring til laga: At fleire lag i Romsdal og på Nordmøre sender deltakarar til stemnet for vaksne. At laga utdanne nye trenarar i show- og oppvisningsgymnastikk, senior-gymnastikk og turbo. At alle lag ser det positive ved å arrangere samlingar og stemne for massepartia. At nye arrangørar kjem på banen for å gi born og unge spennande utfordringar med Idrettens Grunnstige og med SALTO. At alle lag nyttar NGTFs logoar for breiddekonsepta ved annonsering av treningane. Randi Ulvestad skal 17. mars 2012 delta på : nettverksamling for kurslærarar og vaksenkontakter i krinsane. Alle med funksjon innan breiddeaktivitetar for vaksne får her utveksle erfaringar, lage strategiar for vidare arbeid, få fagpåfyll og utvikle samarbeid på tvers av krinsgrensene. Innhald: - Nytt navn og logo ( TURBO skal bytast ut), korleis jobbe med og i klubbane, idear til instruktørsamlingar, trenarutdanning for vaksne, utdeling av nytt ferdig treningsprogram m.step & styrke, laste ned musikk fra Itune, etc. - Foredrag med Kasper Lund Kirkegaard, ein dansk forskar frå Idrættens Analyseinstitut (Idan). Han skal foredra om den kommersielle organiserte idretten og foreinings- idretten og kvifor medlemmer vel det eine eller det andre. - Workshop med Else Munthe-Kaas (fra PIL&BUE strategisk kommunikasjon og design) om: Effektiv marknadsføring innanfor økonomiske rammer. Vi ynskjer alle arrangørar av breidde-tiltak lykke til i 2012 Britt Løwensprung sign Randi Flem Ulvestad sign.. GU-breidde, barn GU-breidde vaksne, Senior- og Turbo- kontakt

53 Evaluering av turnstevnet for barn og unge i Ulsteinvik juni 2011: Det var 405 gymnaster fra Il Hødd, Il Hareid, Sykkylven, Aalesunds turnforening, Kristiansunds turnforening, Molde turnforening og Elnesvågen turnforening. Lørdag 11. juni kom alle lagene til Ulsteinvik. Gjennomføringen av Idrettens grunnstige ble gjennomført på en flott og ryddig måte. Startet først med en og en gymnast, men så på tiden at det var gunstig med flere stasjoner underveis. Kari Frisvold Jenset fra Molde TF har gjort en flott jobb i forkant. Gymnastene koste seg og syntes at dette var moro, glade barne- ansikt forteller alt. Side 53 Paraden fra Ulsteinvik Ungdomsskole var et flott skue og det gikk ned til sentrum og der var det mange aktiviteter for alle. Etter paraden var det tid for salto konseptet. I etterkant ser jeg som ansvarlig for dette at en del skal gjøres annerledes neste år. Det må i forkant komme inn eksakte lister på hvilket og trinn som hver enkelt gymnast skal være med på. Vi gjennomfører dette som et tilbud til de unge gymnastene fra år. Vi følger ikke reglene eller bedømmingen som salto konkurransen har pr i dag. Dette skulle vært klart før dommermøtet på lørdags ettermiddag. Det er ikke en troppskonkurranse, ei heller en salto konkurranse. Må gjøre dette litt enklere slik at lagene forstår hva vi mener. Mye tydeligere forklart og dette skal styret i kretsen jobbe mer med til neste års turnstevne. Dette skal være et tilbud som ALLE bør være med på. NGTF ønsker at lagene bruker Idrettens grunnstige og SALTO som benevnelse for partiene og at konseptene brukes. Erfaringen gjort i etterkant gjør at KTF arrangerer SALTO konkurransen ifl. de regler som er satt av NGTF. Lørdagskveld var det servering av mat, hamburgere med tilbehør, og det var delt inn slik at de som var på idrettens grunnstige spiste først og etterpå de store. Det var et flott gjennomført arr på kvelden.

54 Søndag 12. juni var det trening i forkant. Noe som bør endres litt på til neste stevne. Lagene får kjøre gjennom sitt program en gang pr tropp/ stevnepris/ show/oppvisning. Stevnet kan starte klokken Lagene skal trene på sitt program i forkant av stevnet, det er også en fordel for alle sammen. Det bør også lages et skjema på hva slags utstyr den enkelte klubb skal ha, dette må arr vite i god tid før stevnet. Side 54 Åpningen av stevnet ble foretatt av kretsleder Liv Lia Pedersen og leder i IL Hødd turngruppe Ann Kristin Eiken. Det var mange tilskuere og flotte deltagere fra 6 til 18 år. Stevneprisprogram, show/oppvisning og særtropper ble vist fram i en flott ramme. Årets vinnere av stevneprisen ble Kristiansunds turnforening og show/oppvisning ble vunnet av Molde TF. Første året kretsen i samarbeid med arrangør arrangerte show/oppvisnings konkurransen. Det var to lag som deltok, Molde og Hødd IL. Håper at flere lag stiller opp neste år, vinnerne av show/oppvisning kan få anledning til å delta på en nasjonal konkurranse i november. Kretsen må sende inn sitt bidrag til NGTF som da avgjør hvem som kan delta. Kristiansunds Turnforening vant stevnepris programmet Oppsummering: All honnør til Hødd IL, turngruppe som tok på seg dette stevnet og for at de tok inn to konsepter Idrettens grunnstige og SALTO som en del av stevne programmet. Med vennlig hilsen Kretsleder Liv Lia Pedersen Kristiansund

55 Sportsdrillutvalgets årsberetning Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets har to klubber som driver med sportsdrill, Ålesund sportsdrill og Atlanten turnforening. Det er svært gledelig at det er to klubber som driver med sportsdrill, da dette lenge har vært et ønske for kretsen å få til. Side 55 Kretstinget 2010 valgte Atlanten turnforening som kontakt for sportsdrillutvalget. Siden Atlanten turnforening ikke hadde en egen kontaktperson kretsen kunne forholde seg til, så ble Monica Molvær fra Ålesund sportsdrill forespurt av styret om å være kontaktperson for sportsdrill i kretsen. Hun er nå også leder av teknisk komité sportsdrill i forbundet. Ordningen man ble enige om, innbefattet at kontaktpersonen skulle gi oppdateringer om hva som foregikk av sportsdrillaktivitet i kretsen og steppe inn ved faglige spørsmål rundt sportsdrill o.l. Utvalget har i praksis ikke eksistert, men kretsen har hatt en person å forholde seg til i alle spørsmål som angår sportsdrill. Det er svært ønskelig at sportsdrillutvalget kan bestå av personer fra begge klubbene som driver med sportsdrill. Det har ikke vært noe kontakt med Atlanten turnforening siste året for å følge opp sportsdrillaktivitet. Utøvere fra Møre og Romsdal Gymnastikk og Turnkrets har nok en gang gjort seg godt bemerket på nasjonalt plan og har i år satt rekord for antall utøvere som har kvalifisert seg til å delta på internasjonalt plan. Det kommer stadig nye medlemmer til og det har etter hvert blitt en utfordring å få nok trenere til alle utøverne. Representasjon på nasjonale konkurranser Sportsdrillutøvere fra kretsen har dette året deltatt med god oppslutning fra Ålesund på alle konkurransene. Blant annet: - NM, Ålesund Sommerkonkurranse, Fana Sporsdrill Vest, Askøy Opplandspokalen, Lillehammer 2012 EM Sportsdrill 2011 Kretsen ble representert gjennom en delegasjon som kvalifiserte seg til EM i Torino, Italia. Linda og Tonje Aas Molnes fra Ålesund utmerket seg og fikk 6. plass i parklassen. I seniorklassen kom Linda Aas Molnes på 23.plass, Tonje Aas Molnes 32.plass, Kristina N. Haugsbø 36.plass og Hanne L. Fanum 39.plass av hele 49 deltagere. I juniorklassen kom Frida S Pedersen 28.plass, Julia Den Ouden 30.plass og Camilla M Skog 38.plass av hele 44 deltagere. Julia den Ouden og Frida Sylthe Pedersen fikk 9. plass i parklassen. I troppsklassen fikk vi 10. plass. Alle utøverne nevnt ovenfor kommer fra Ålesund sportsdrill.

56 Kursvirksomhet i kretsen Det ble avholdt kurs i Ålesund med utøver Cathrin Moua fra Frankrike. Moua reiste rundt til flere klubber i Norge og det ble sendt informasjon til alle landets sportsdrillklubber med tilbud om å delta. Høsten 2011 ble det avholdt en nasjonal samling for å få utdannet flere trenere med trener1 sportsrill. Den ble arrangert i Ålesund og hadde deltagere fra Askøy, Ålesund og en klubb i oppstartsfasen fra Trøndelag. Side 56 Det ble arrangert dommerkurs for sportsdrill i Oslo høsten Det var kun én deltager fra kretsen som deltok på den ene helgen. Lisa Mari Sæther og Monica Molvær fra kretsen har tatt eksamen som internasjonale dommere i sportsdrill. Monica Molvær Kontaktperson sportsdrill Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets

57 Utdanning i 2011 Kari Frisvold Jenset og Liv Lia Pedersen har hatt ansvaret for utdanningen i kretsen, kretskonsulent Gill H Johannessen har også vært til stor hjelp. Utdanningen av trenere/ ledere er noe av det viktigste kretsen skal gjøre, vi er da også avhengige av dere ute i lagene slik at vi får lagt opp kursene etter hva dere ønsker. Side 57 Så vi håper at dere ute i lagene kommer med forespørsler om kurs. Det har vært vanskelig å få ut rapporter på hvilke kurs hver enkelt deltager har fra før av, men det ligger en idretts cv på hvis du har laget en profil, alle kurs fra og med 2001 ligger i registret. Her melder du deg enkelt på, opprett et brukernavn og passord og registrer deg, her ligger all informasjon om kurs som du/dere har fått godkjente.

58 Kurs 2011 Kurs Del- kurs Dato Sted Antall deltagere Trener 1, turn kvinner Del 2 Del 3 og januar Molde Side 58 Trampett sikrings kurs februar Kristiansund Trener 1, basis 5-6 mars Ålesund Avlyst Trener 1, turn kvinner Del 1,4 og mai Molde Idrettens grunnstige september 15 oktober Molde Avlyst Trampett Sikringskurs November Molde Alle kurs blir publisert på kretser, utdanning og Gill sender ut invitasjoner til alle lag i de 4 kretsene. Laget felles kurskatalog til høst semesteret og dette er noe vi skal videreføre. Samarbeidet innen utdanning gjør at lagene får flere tilbud og har da flere valg muligheter. Vi gratulerer Vidar Fosse, IL Hødd, turngruppa Trener 2, turn kvinner

59 Den nye trenerløypa blir et prosjekt nå våren 2012/høst 2012, det vil bli utdannet nye kurslærere etter hvert. Følg med på nyhets brevene fra kretsen, eller les om det som skjer på våre hjemmesider. Endringer vil sikkert komme i forhold til oppstart med mer. Side 59 Kristiansund Liv Lia Pedersen Medlem i utdanning komité MRGTK Kari Frisvold Jenset, leder i utdanning MRGTK

60 Sak 6 Behandle revidert regnskap Side 60 Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets REGNSKAP Inntekter Budsjett Inntekter Budsjett Budsjett pr. 31. desember INNTEKTER: 3000 Kontingent fra laga ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3010 Tilskudd fra M&R Fylke (20 000,00) (12 000,00) (19 000,00) (15 000,00) (20 000,00) 3020 NGTF`s kretstilskudd - (6 000,00) NGTF`s momskompensasjon (5 608,00) - (7 288,00) - (7 000,00) 3080 NGTF`s tilskudd VO-midler (5 940,00) (3 000,00) (1 620,00) (5 000,00) (2 000,00) 3150 Kretsavgift Gym.festivalen voksne (3 000,00) (5 000,00) 3160 Kretsavgift Gym.festivalen barn/ungdom (12 640,00) (10 000,00) (12 820,00) (13 000,00) (14 000,00) 3260 Salg av treningstopper (220,00) Treningssamlinger - (30 000,00) Egne kursinntekter (76 900,00) (50 000,00) (69 890,00) (70 000,00) (70 000,00) 3605 Egne dommerkurs RG (25 200,00) , Renteinntekter (247,95) - (282,96) - - Sum inntekter: , , , , ,00 Overskudd: (44 935,57) (63 657,86) (25 000,00) Underskudd: ,00

61 Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets Side 61 Balanse pr Inng. balanse Eiendeler: pr Utg. balanse pr Andelsbrev i Turnsportens Venner 1 000, ,00 Kontanter 296,50 296,50 Bankinnskudd DNB , ,19 Bankinnskudd Nordea ,71 - Kundefordringer , ,00 Sum eiendeler: , ,69 Egenkapital og gjeld: Leverandørgjeld (6 992,50) (773,00) Årets resultat (63 657,86) Egenkapital ( ,83) ( ,83) ( ,69) Sum egenkapital og gjeld: ( ,33) ( ,69) Molde /Kristiansund 23. februar 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Liv Lia Pedersen (sign) (kretsleder) Olea Sølvik Godø (sign) (kasserer)

62 Møre og Romsdal Gymnastikk og Turnkrets Side 62 REVISJONSBERETNING Vi har revidert regnskapet for 2011 i henhold til alle tilsendte bilag og kontoutskrifter for kretsens bankkonti. Bankkontiene er avstemt og funnet i orden. Regnskapet for 2011 er ført på data og dette forenkler både føring og revisjon. Vi er ikke kjent med at det er ting som endrer det oppsatte regnskapet, som viser OVERSKUDD KR ,86 Dette viser kretsens økonomiske stilling. Overskuddet foreslås avsatt til egenkapital. Ålesund, 22. februar 2012 Kari Skudal Aase revisor Brit Andreassen revisor

63 Sak 7 Forslag fra styret i MRGTK FORSLAG Side 63 Nr 7 A: Forslag fra styret i MRGTK: Ha kretsting 2.hvert år, kretsting det året det ikke er forbundsting, dvs si at vi skal ha kretsting i 2013, 2015,2017 osv. Det året vi ikke har kretsting vil det bli et lagledermøte over eks to dager, med kurs, info og gjennomgåelse av årsrapportene for kretsen. Nr 7 A: Endring av kretsens vedtekter - 8 Kretsting hvert annet år? Det er ikke obligatorisk med ettårig tingperiode. Tinget kan vedta at tingperioden eksempelvis skal være toårig. Styrets forslag til vedtak i lov for Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets: Endring i 8 første ledd første punktum Kretsens øverste organ er tinget som holdes hvert annet år (oddetallsår) innen utgangen av mars. Nytt 8 a Overgangsbestemmelser Kretsting, med tingperiode hvert annet år, har sin oppstart ved kretstinget i Valg av medlemmer og varamedlemmer som foretas på kretstinget i 2012 jf 11, velges for ett år Vedtak: Nr 7 B: Lovene for Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets. Den nye lovnormen for sær - krets, særforbund, og lag ble vedtatt av NIF 28. november (vedlegg nr 1) Vedtak;

64 Nr 7 C: Turn kvinner/ turn menn og Rytmisk gymnastikk, styret foreslår at disse utvalgene får kroner i året. Det skal leveres et eget budsjett og regnskap fra utvalgene. Det bør også holdes inntektsbringende tiltak i utvalgene slik at utvalgene kan få økt sine inntekter. Utvalgene bestemmer selv hva pengene skal gå til, Landsfinalen, Norgesfinalen, regions finale, etc. Side 64 Vedtak: Nr 7 D: Styret foreslår en kretsavgift på følgende arr/konkurranser: KM alle grener, Krets konkurransen i SALTO. Foreslår 30.- pr gymnast pr konkurranse. Vedtak: Nr 7 E: Styret foreslår en avgift på kretsturnstevnet for barn og Ungdom innen: - 1)Stevneprisprogrammet økes fra pr tropp til kroner kr går til kretsen. Vedtak: - 2)Sær- tropp økes fra 75.- pr tropp til kr pr tropp, 100.-går til arr, til kretsen Vedtak: - 3)Show/Oppvisnings konkurransen; 100, Kr pr tropp (har ikke hatt noen avgift på dette tidligere da dette er et nytt konsept som vi innførte på stevnet i Ulsteinvik juni 2011) 50.- kr til kretsen. Vedtak: - 4) SALTO konkurransen 20.- pr deltager, går til arr. laget Vedtak: - 5) Idrettens grunnstige 20.- pr deltager, går til arr. laget. Vedtak: Nr 7 F: Styret foreslår å øke satsene for reisegodtgjørelse i henhold til statens regelverk. MRGTK har til nå hatt 3,00 pr km, passasjer 0,75 pr km. Statens satser er følgende: 3,90.- pr km, passasjer 1,00 pr km. Vedtak:

65 Ting forslag nr 1.Fra Rytmisk Gymnastikk utvalget i MRGTK Vi ønsker at start kontingenter ifh til kretskonkurranser økes. Dette fordi vi mener at en konkurranse ikke skal baseres på andre inntekter ut over startkontigene. Side 65 Vi har mye større kostnader ifh dommere dette fordi de har nå dommerhonorar a 500 kr pr dommer + reisekostnader pr dommer. Det gjør igjen at konkurransen blir mye dyrere å arrangere. I tillegg har preimiekostnadene økt betraktelig ifht da prisene på startkontigentene ble satt for flere år siden(10-15år) Dette er statkontingent satsene pr i dag; Oppvisningsgymnast individuelt, pr.program 50 kr Forslag til økning 100 kr Oppvisning tropp, pr program gymnast 200 kr Forslag til økning 100 kr pr Minirekrutt, pr program 50 kr Forsalg til økning 100 kr Individuelle gymnaster, pr program 100 kr Forsalg til økning 150 kr Tropp 1-/2 program 500/ 800 kr Forslag til økning 800/1200 kr Duo/ trio,pr gymnast 100kr Forslag til økning 150 kr RG for alle, pr gymnast 50 kr Forslag til økning 100 kr Sak 2 Ting forslag nr 2. Vi foreslår at det skal være en kontrolldommer på alle Kretsmesterskap. Og at MRGTK kan dekke kostnadene ved å ta inn en kontrolldommer til KM. ( ekstern kontrolldommer) Ved kretskonkurranser bør det være en kontrolldommer fra kretsen, dette er det arrangør som dekker utover de 25 % som MRGTK dekker.

66 Sak 3 Vi bestemmer at det bør taes inngangspenger a kr 50 pr voksen, barn gratis. Aldersgrense 16 år Side 66 Dette bør det opplyses om på de invitasjonene som sendes ut til gymnastene Treningssamling i Ulsteinvik arr. Hødd IL Kretskonkurranse i Ålesund arr. Aalesunds Turnforening Kretskonkurranse i Sykkylven arr. SIL Sak 5 Vi er blitt oppfordret fra TKRG (NGTF) om at vi bør stille med en representant på Forbundstinget på Hamar Her ønsker vi at kretsen kan sende en representant i fra RG-utvalget i MRGTK. Sak 6 Vi ønsker at i løpet av dette året og kommende år at det skal satses mer på dommer- og trener utdannelse, spesielt ifht reglementsforståelse. Det vil i fra komme er nytt RG-reglement og dette krever god opplæring. Vi mener det er viktig at det satses på lokal opplæring her i MRGTK, da det er dyrt å sende mange dommerkandidater og trenere ut av kretsen. Dvs. at vi henter inn lærerkrefter.

67 8. Fastsette kontingent Styret foreslår en økning på 10.- kr pr medlem, 45.- for barn og 75.- for voksne. Det er nødvendig med en økning hvis vi fra må dekke alle kostnader vedr stillingen til kretskonsulenten vår. Husleie, telefon, lønn, reiser med mer skal da dekkes av MRGTK. NGTF har nå dekket alle utgifter av vår kretskonsulent 25 % stilling. Side 67 Sak 9 Budsjett 2011 Se side 62

68 Sak 10 Fordele stevner og mesterskap/ større konkurranser, bestemme tid/ sted a) Kretsturnstevner for barn/ungdom Side 68 b) kretsturnstevnet for voksne c) Kretsmesterskap i turn kvinner/ turn menn, lags konkurranse og ev. apparatfinaler d) Kretsmesterskap Troppsgymnastikk (nasjonal klasse) e) Kretsmesterskap for Rytmisk Gymnastikk (RG) individuelt, tropp og ev redskapsfinaler f) Kretsmesterskap sportsdrill g) andre kretskonkurranser/salto/ stevner/ samlinger Dametropp fra Kristiansund på 1950 tallet

69 Sak 10 Fordele stevner og mesterskap/ større konkurranser, bestemme tid/ sted Side 69 KM 1- Turn gutter 2- Turn jenter 3- RS / RG 4- Sportsdrill 5- Tropp Molde TF 3 Ålesund? Hareid? VM RG Rogaland MRGTK Hordaland Rogaland Vestlandsmester Midtnorsk Rytmisk regionsfinal Gymnastikk TUK/TUM Landsfinale Turn, STGTK MRGTK KTF NTGTK STGTK MRGTK (Twenty four) Landsfinale (Twenty four) RG Stevner VTS SFGTK voksne Ålesund 9-10 juni Vestlands- Turnstevne: MRGTK9-10 juni Ålesund Hamar juni

70 VTS,LTS Kretsturn Stevne- B. & U. KTF 2-3 juni Molde TF IL Sykkylven IL Hareid Side 70 Krets serie i SALTO, 3 konkurranser 2012 Elnesvågen 18 mars 2012 Molde TF, Mai 2012 KTF Oktober Notat: (VÅRkonk. KAN haldast under turnstem n et )

71 Sak 11 Valg Valgkomiteens innstilling til kretstinget 11.mars 2012 Side 71

72 Vedlegg nr:1 Forslag fra kretsstyret: Følgende lovtekst, hvor tilsvarende vedtak på kretstinget innarbeides, vedtas som ny lov for Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets og sendes Norges Gymnastikk- og Turnforbund for godkjenning. Side 72 Lov for Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets Lov for Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets (MRGTK), stiftet , med senere endringer senest av , godkjent av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) (dato). I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Kretsens formål er å arbeide for gymnastikk og turnidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) i alle spørsmål som gjelder gymnastikk og turnidrett innen kretsen. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Kretsen er opprettet av NGTF, og består av alle idrettslag innen MRGTKs grenser som er medlem av NGTF. (2) Gjennom NGTF er kretsen et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund (NIF).

73 (3) MRGTK er den faglige myndighet under NGTF innen kretsens grenser. Kretsens grenser fastsettes av NGTF. (4) Kretsen skal følge NIFs og NGTFs regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for kretsen uavhengig av hva som måtte stå i kretsens egen lov. Side 73 (5) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen. 3 Oppgaver Kretsen skal: a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til gymnastikk og turn. b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver gymnastikk og turn. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. c) Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets. 4 Kontingent (1)Kontingenten fastsettes av MRGTKs ting og betales forskuddsvis. (2)Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på kretstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og forbundet at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap 6. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. II TILLITSVALGTE OG ANSATTE 6 Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden.

74 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i kretsen skal det velges personer fra begge kjønn. Side 74 (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen 7. 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i kretsen: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. (4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i kretsen. (6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under kretstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag kan fremme forslag til behandling på kretstinget. 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 7 Se forskrift til NIFs lov 2-4.

75 (1) Arbeidstaker i kretsen er ikke valgbar til verv i kretsen eller overordnede organisasjons-ledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i kretsen plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) Arbeidstaker i kretsen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Side 75 (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med kretsen. (4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at kretsen gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til kretsens styre. (5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon. (6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til kretsen (1) Person som har en avtale med kretsen som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av kretsen er ikke valgbar til verv innen kretsen eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av kretsen. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av kretsen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 9 Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i kretsen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

76 d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. Side 76 (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i kretsen. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i kretsen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte 8. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 8 For eksempel møte per telefon/videokonferanse

77 11 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeids-fortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. Side 77 III. ØKONOMI 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Kretsen er regnskaps- og revisjonspliktig. (2) Kretser med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige kretser skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov (3) Bankkonti skal være knyttet til kretsen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) For kretser som avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. (5) For kretser som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom ting. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet. (6) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

78 (7) Kretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. (8) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til kretsens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. Side 78 IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 13 Kretstinget (1) Kretsens øverste myndighet er kretstinget som holdes hvert år innen utgangen av mars måned. (2) Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til de idrettslag som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før tinget. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. (4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

79 14 Representasjon på kretstinget (1) På kretstinget møter med stemmerett: Side 79 a) Kretsens styre. b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: For medlemstall til og med 50: 1 representant For medlemstall 51 til og med 100: 2 representanter For medlemstall over 100: 3 representanter (2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer. d) Revisorer. (3) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av kretstinget etter målbare kriterier. (4) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt kretsen senest en uke før tinget. (5)Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 15 Ledelse av kretstinget Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er).

80 16 Kretstingets oppgaver (1) Kretstinget skal: Side Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent(er) 9 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle beretning. 5. Behandle regnskap for kretsen i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette kontingent. 8. Behandle budsjett for kretsen. 9. Foreta følgende valg 10 : a) Leder og nestleder. b) 3 styremedlemmer 11 og 3 varamedlemmer. c) 2 revisorer og 2 vararevisorer. d) Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste kretsting. f) Andre faglige utvalg og komitéer, jf. kretsens organisasjonsplan (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 17 Stemmegivning på kretstinget (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 9 Referenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt (e) representant(er). 10 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på kretstinget. Kretstinget kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. Dette skal i tilfelle fremgå av kretsen egen lov. 11 Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, og som da velges enkeltvis. Alternativet er at styret konstituerer seg selv i forhold til styremedlemmers spesifikke oppgaver.

81 (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Side 81 (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 5 til Ekstraordinært kretsting (1) Ekstraordinært kretsting innkalles av kretsstyret med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av kretsstyret. b) Vedtak av kretstinget. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i kretsen. (2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. (3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (4)Ekstraordinært kretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 19 Møter/fellesmøter Kretsen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen. 20 Kretsens styre (1) Kretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. (2) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

82 (3)Styret skal: 1. Iverksette kretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå kretsens daglige administrasjon, representere kretsen utad og utøve faglige myndighet innen kretsens grenser. 3. Påse at kretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at kretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 4. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide terminlister for dette. 5. Utvikle kretsens organisasjon og aktivitetstilbud. 6. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. 7. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister. Side Komiteer (1) Valgkomiteen velges på kretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på kretstinget, med unntak av valgkomité. (2) Andre faglige utvalg og komiteer velges og arbeider i følge kretsens organisasjonsplan. 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Avtaler og samarbeid mellom kretsen og næringslivet Avtaler og samarbeid mellom kretsen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

83 Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel Bestemmelser om konkurranseforbud Side 83 Idrettsstyret og styret i NGTF kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 26 Lovendring (1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært kretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av kretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av NGTF. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (3)I forbindelse med godkjenningen kan NGTF pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i 26 og 27 kan ikke vedtas av kretsen selv. 27 Nedlegging Sammenslutning (1) Kretsen kan bare nedlegges av NGTF. (2) NGTF har myndighet til å foreta sammenslutning av særkretser. Sammenslutning regnes ikke som nedlegging. (3) Ved nedlegging eller annet opphør av MRGTK tilfaller kretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av NGTF.

84 Vedlegg nr: 2 Side /2014 Møre og Romsdal Gymnastikk- og turnkrets FORORD 7 sans er Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets sin håndbok for alle tillitsvalgte og for utvalgene. Lagene kan også dra nytte av den 7 sans. For et nyvalgt tillitsvalgt er dette en flott måte å få sette seg inn i kretsens arbeid. Skal få kjennskap til MRGTK sine administrative oppgaver, kretsens lover og regler, instrukser for utvalgene. Det er viktig at den 7 sansen blir oppdatert etter endringer, og dette kan gjøres av styret i samråd med utvalgene. Justeringer fra NGTF må til enhver tid skje fortløpende slik at en får ut gammelt stoff med nytt. Leder sørger for at den 7 sans alltid er oppdatert med det siste nye innen lover og regler. Dere vil også finne diverse skjemaer som reiseregning, rapportskjemaer til barnekretsturnstevnet og voksenturnstevnet, budsjett skjema for utdanning, med mere

85 FORORD INNHOLD: Side Side Organisasjonskart Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets Funksjonsbeskrivelse av styret i MRGTK Funksjonsbeskrivelse for Leder av MRGTK Funksjonsbeskrivelse for nestleder av MRGTK Funksjonsbeskrivelse for kasserer i MRGTK 6

86 1.1 Organisasjonskart Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets Møre og Romsdal gymnastikk og Turnkrets. Side 86 MRGTK ting Styret i MFGTK Kretskonsulent Breddekomiteen Turn Kvinner/ Turn menn ( TU/TUM Rytmisk Gymnastikk RG Sportsdrill Utdannings utvalget Tropps gymnastikk Norges Idrettsforbund LAGENE I MRGTK Norges idrettsforbund NIF IdrettskretsenMRIK Særforbund NGTF Idrettsråd Lag/ foreninger Særkretser MRGTK

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no 2151014 Bolt Communication AS boltcommunication.no Oslo Turnforening ÅRBOK 2014 ÅRBOK 2014 Oslo Turnforening Oslo Turnforening Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80 www.osloturn.no 2151014_Omslag.indd

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

KURSHEFTE Høsten 2011

KURSHEFTE Høsten 2011 KURSHEFTE Høsten 2011 Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets Oversikt: Høst termin:

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag har tatt i bruk ny hjemmeside 11. januar 2014 www.nlinett.no INFORMASJON

NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag har tatt i bruk ny hjemmeside 11. januar 2014 www.nlinett.no INFORMASJON INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 2 2014 - ÅRG 20 Nordre Land Idrettslag har tatt i bruk ny hjemmeside 11. januar 2014 www.nlinett.no 2 NORDRE LAND IDRETTSLAG NORDRE LAND

Detaljer