Radio Frequency Identification

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radio Frequency Identification"

Transkript

1 Digital kommunikasjon og organisatoriske utfordringer SOS 1008 Høst 2005 Svein-M Sørensen Anders Milch Trond Sørgjerd Roger Tengsareid

2 Forord Denne rapporten er utarbeidet som følge av obligatorisk semesteroppgave i faget SOS1008 digital kommunikasjon og organisatoriske utfordringer. Dette kurset gjennomføres ved NTNU av Per R. Stokke Førsteamanensus ved Inst. For sosiologi og statsvitenskap. Faget er utarbeidet slik at studentene kan delta i kurset som fjernstudenter fra hvor de enn måtte befinne seg, det eneste som kreves er tilgang til Internett. Vi er en gruppe på 4 personer hvor tre befinner seg i Trondheim og en i USA. Vi kommer sammen til å utarbeide denne semesteroppgaven for faget SOS Digital kommunikasjon og organisatoriske utfordringer som avsluttes i desember NTNU Høsten 2005 II

3 Innholdsfortegnelse FORORD II INNHOLDSFORTEGNELSE III INNLEDNING 1 BAKGRUNNEN FOR DENNE RAPPORTEN 1 HVA ER RFID? 1 ANALYSE OG VURDERINGER 4 TIDLIGERE TEKNOLOGI VS. RFID 4 SMÅ BEDRIFTER VS. STORE 6 HVORDAN PÅVIRKER INNFØRINGEN AV RFID VAREKJEDEN 7 HVEM TJENER PÅ INNFØRINGEN AV RFID I VAREKJEDEN 8 SCENARIER VED INNFØRING AV RFID 8 KONKLUSJON 12 REFERANSELISTE 13 III

4 Innledning Bakgrunnen for denne rapporten RFID er en kommende teknologi med mange muligheter. I denne oppgaven vil vi gi en introduksjon til teknologien, samt se på noen av de mulighetene denne kan bringe for varehandel og logististiske organisasjoner. Dette gjør vi spesielt med henblikk på hvordan varekjeden som helhet blir påvirket, og hvordan dette kan påvirke forbrukere. Vi vil også forsøke å belyse noen av mulighetene og problemene rundt bruk av RFID implantert i mennesker som erstatning for forskjellige typer betalings- og tilgangsløsninger. Hva er RFID? RFID er en forkortelse som står for Radio Frequency IDentification, altså radiobølgeidentifisering. Rent generelt kan dette være en hvilken som helst løsning som tilbyr identifisering av personer eller gjenstander ved bruk av radiobølgeteknologi, men uttrykket brukes vanligvis om en spesiell type brikker som kan sende ut informasjonen de har lagret på forespørsel fra en leser. Disse brikkene består av en integrert krets og en antenne som sammen kalles en RFID-tag. Taggen aktiveres når den mottar et signal fra en Avleser som videre kan lese ut de data taggen inneholder. De mest vanlige bruksområdene for slike tagger i dag er ved betaling for passering i bomringsystemer og som en erstatning for strekkoder på større gjenstander som togvogner og containere. [RFID Journal 2005] [Wikipedia 2005] [Accenture 2005] Taggene finnes i mange varianter som både opererer på forskjellige frekvenser og hvor enkelte også kan lagre ny informasjon under bruk. Det er satt av egne frekvensbånd internasjonalt til RFID i både de lave (125 til KHz og 140 til KHz) og høye (13.56 MHz) frekvensområdene, samt i mikrobølgeområdet (2.45 GHz). Mange RFID-tagger bruker også UHF-båndet mellom 868 og 956 MHz, men her er det ikke etablert noen internasjonal enighet om en enkelt frekvens som skal benyttes. Grunnen til at så mange forskjellige frekvenser er i bruk skyldes at signalene har forskjellige egenskaper avhengig av frekvensen. Både dataoverføringshastighet og avlesningsrekkevidde er viktige variabler som er med på å bestemme hvilke frekvenser som er best Nov 24, 2005 Side 1

5 egnet til et gitt bruksområde. Blant problemene som må tas hensyn til er refleksjon av signaler fra metalliske overflater og absorbsjon i væsker. [RFID Journal 2005] [Wikipedia 2005] For avlesning over lange avstander benyttes gjerne aktive tagger som inneholder batterier for å kunne sende ut ekstra kraftige radiosignaler, men den vanligste bruken er en løsning der energien i radiosignalet fra avleseren blir plukket opp av antennen og brukes til å sende ut et svar. På grunn av den begrensede energimengden som er tilgjengelig, samt ønsket om et enkelt og billig design, inneholder slike passive tagger ofte bare et enkelt unikt serienummer som sendes ut til avleseren som en refleksjon av signalet den mottok. Avleseren konverterer radiosignalet om til brikkens serienummer og kan sende dette videre til andre datamaskiner som kan nyttegjøre seg informasjonen om avlesningen. [RFID Journal 2005] [Wikipedia 2005] Radioteknologien som benyttes i RFID har eksistert siden 1920-tallet, og har vært brukt til identifikasjonsformål siden britene utviklet en IFF transponder for å kunne skille mellom allierte og fiendtlige fly i RFID-systemer slik vi kjenner dem i dag ble utviklet i løpet av 1970-tallet og er i dag en solid og gjennomprøvd teknologi. Grunnen til at den ikke har blitt tatt i bruk i stor skala tidligere er at prisen for en enkelt RFID-tag har vært svært høy i forhold til hvor det var aktuelt å bruke taggene, men det ser nå ut til at prisen kan komme til å synke under handelsnæringens smertepunkt i løpet av kort tid. Smertepunktet er normalt anslått å ligge på rundt 5 cent per tag, så vi er fortsatt et stykke unna da prisen for tiden anslås til ligge på omtrent 25 cent per tag, men det er allerede mulig å få taggene ned i en pris på 7.5 cent stykket ved produksjonsvolumer på minst en million [SmartCode Corp. 2005] så vi er ikke langt unna kosteffektiv plassering av RFID-tagger i alt ned til hvert enkelt produkt som selges i butikker. [Wikipedia 2005] [RFID Journal 2005] [McCullagh 2003] En annen ting som bestemmer hvor brikker kan plasseres er størrelsen på dem. De minste aktive brikkene i dag er omtrent like store som en mynt, og er dermed ganske uaktuelle for plassering på små varer som sjokolader og lignende. Mer aktuelle er da passive brikker som i tillegg til å være svært billige nå kan lages på størrelsen av et pepperkorn. Andre passive brikker er laget for å være vaskbare, så dette betyr dette at slike brikker nå kan plasseres omtrent hvor som helst og i Nov 24, 2005 Side 2

6 tilknytning til hva som helst uten å være forstyrrende eller bli ødelagte. [Wikipedia 2005] [McCullagh 2003] På grunn av de vide bruksområdene en teknologi som RFID tillater er det mange problemer relatert til personvern og sikkerhet som må tas hensyn til når man benytter disse. Blant annet kan det være et problem at alle produkter inneholder brikker dersom disse ikke blir deaktiverte før kunden forlater butikken med dem. Hvem som helst med en scanner kan da potensielt analysere hvilke gjenstander en person har med seg, noe som lett kan utnyttes av noen med kriminelle hensikter. Samtidig kan også butikkene dersom du handler med kredittkort enkelt knytte de enkelte kjøp opp mot deg som person, og lett føre oversikt over alt du kjøper i deres butikk. En kombinasjon av dette vil tillate sporing av hvor du befinner deg gjennom å knytte identifikatorene i dine eiendeler opp mot deg som person. Skrekkscenariet her er usikrede RFID-tagger i pass som kan identifisere hvilket land du kommer fra, som så kan benyttes av terrorister til å aktivere bomber stilt inn på enkelte nasjonaliteter. [Wikipedia 2005] Heldigvis kan slikt lett forhindres ved at passet er dekket av et metallisk materiale, f.eks. aluminiumsfolie, som forhindrer at brikken kan leses uten at passet er fysisk åpent. I andre produkter der brikken ikke lengre har noen funksjon for kunden kan denne deaktiveres, enten gjennom en innebygd funksjon eller rett og slett ved å overbelaste kretsene slik at brikken blir fysisk defekt og dermed ikke kan leses. I tillegg har man jo alltid anledning til å fjerne brikken fysisk fra klær og andre ting dersom man ikke ønsker å ha den der. [Wikipedia 2005] [Ferguson 2003] Andre måter å øke sikkerheten på består i å implementere kryptografiske koder og autentisering i brikken, for eksempel PKI eller challenge-response mekanismer, men dette øker dessverre kostnaden for både brikker og avlesere betraktelig. [Wikipedia 2005] Det finnes en rekke ANSI og ISO-standarder for teknologier relatert til RFID, og det finnes en arbeidsgruppe kalt EPCglobal som arbeider for en felles verdensstandard for RFID-brikker som skal fungere som elektronisk produktkode (EPC), arvtageren til strekkoden, men på andre områder er det fortsatt et åpent spørsmål hvordan ting vil fungere i framtiden. [Wikipedia 2005] [EPCglobal 2005] [Accenture 2005] Nov 24, 2005 Side 3

7 Analyse og vurderinger Tidligere teknologi vs. RFID RFID er en teknologi som til tross for å være gammel først nå står på spranget til å bli rulle ut i virkelig stor skala, men det er ikke alt RFID kan gjøre som er nye oppgaver. Mange av oppgavene det forventes at RFID skal brukes til er forbedringer av eksisterende løsninger på noen områder og andre er totalt nye måter å gjøre ting som utklasser eksisterende teknologi. [Accenture 2005] Her kommer en gjennomgang av noen viktige teknologier som vil oppleve utfordringer etter hvert som RFID blir vanligere i markedet. Strekkoder I alle bransjer der de har en rekke produkter som skal identifiseres på type har strekkoden gjort sitt inntog. Strekkoden er en maskinslesbar kode der en serie tegn er representert med tykkelsen og mellomrommet mellom en rekke parallelle linjer. Det finnes en rekke forskjellige standarder for strekkoder som er i bruk i forskjellige områder og industrier, men felles for alle er at de er en optisk lesbar representasjon av en serie tegn. [Wikipedia 2005] De første strekkodene ble utviklet i 1948 men det tok mange år før teknologien var modnet nok til å kunne bli tatt i bruk til vanlig. Dette skjedde først på slutten av sekstitallet, men teknologien var fortsatt en sjeldenhet fram til UPC ble utviklet av IBM i [Seideman] Men til tross for strekkodens suksess har den begrensninger som gjør at den på mange områder med fordel kan bli byttet ut med RFID i framtiden. Dette gjelder spesielt lagerhold og opptelling av varer, da strekkoden krever optisk avlesning av en synlig kode på hver enkelt vare eller eske for seg mens RFID i teorien tillater avlesning av alle varene på en palle eller i en eske samtidig uten at noe trenger å åpnes eller letes fram først. RFID kan også holde automatisk oversikt over typer og antall varer på en hylle, og utsjekkingen av en butikk kan gjøres enklere da man ikke lengre trenger å håndtere hvert enkelt produkt fysisk for å registrere det i kassasystemet. [MIT Technology Insider 2005] [Wikipedia 2005] Magnetkort og smartkort Nov 24, 2005 Side 4

8 Siden 1950-tallet har det vært vanlig å benytte kort av forskjellige typer til å gjennomføre betaling for varer og tjenester, og som adgangskort til områder og funksjoner. De elektroniske utgavene av slike kort varierer fra de helt enkle magnetkortene som kun inneholder en mindre mengde numerisk data på en magnetisk stripe til smartkort som har en liten integrert krets med mulighet for behandling av data i kortet, og hvor kortet selv kan holde oversikt over hva det inneholder, slik som antall tellerskritt i telefonkort for bruk i offentlige telefonbokser. Felles for kortene er at de må ha fysisk kontakt med en leser for å kunne brukes, men i gruppen smartkort finnes det også kontaktfrie kort der kortet kan leses av gjennom induksjon på avstander opp til 10cm. [Wikipedia 2005] RFID har potensiale til å kunne erstatte mange av funksjonene kort som dette har i dag, og det er gjennomført flere tester med RFID som en del av ordinære kort. Mulighetene ligger spesielt relatert til magnetkort da disse akkurat som vanlig passiv RFID bare lagrer et begrenset antall siffer og ikke inneholder noen prosesseringsmuligheter, men i framtiden kan selv passiv RFID få egenskaper lik de smartkortene har i dag, men med den fordelen av avlesningsdistansen er betraktelig større. For det er nettopp i avlesningsdistanse at bruken av RFID kan tilby fordeler over kort da dører kan åpnes og betalinger gjennomføres uten at du må dra kortet fram fra lommeboken. Identifikasjon Siden herskere begynte med skattlegging av sine undersåtter for mange tusen år siden har det vært nødvendig med oversikt over befolkningen i landet, og i store grupper med begrenset adgang ble det etter hvert nødvendig med sikre måter å identifisere medlemmer på. Dette har spredd seg til å gjelde de fleste personer i moderne samfunn, og man har derfor en rekke forskjellige måter å identifisere seg på, fra fødselspapirer til de statlige passene og gjennom førerkort og bankkort. Ettersom forfalskede papirer er ettertraktede har det blitt innført mange måter for å verifisere gyldige papirer på, men felles for alle er at det kreves manuell kontroll for å kunne bekrefte at papirene virkelig tilhører personen som framviser dem. I dag er dette en vesentlig flaskehals i enkelte situasjoner, som f.eks. passkontrollene på flyplasser, men her kan RFID være til en vesentlig hjelp og forbedring. [Wikipedia 2005] Nov 24, 2005 Side 5

9 En mulighet er at man kan få implantert en brikke i kroppen som identifiserer deg og dine data og som ved kontroll kan avleses automatisk av et adgangssystem. En annen måte er at brikken i kroppen kun bekrefter at identifikasjonspapiret du framviser tilhører deg. Videre kan identifikasjonspapiret i seg selv inneholde RFID for automatisk avlesning av informasjonen det inneholder. Muligheten her er mange, men det er spesielt i dette tilfellet at kravene til personvern og sikkerhet i forbindelse med RFID må utredes grundig da potensialet for misbruk er skyhøyt. [Wikipedia 2005] Små bedrifter vs. store Store bedrifter prøver å levere produkter til sine kunder til lavest mulig pris, som er en nødvendighet grunnet konkurranse. En mulighet for å nå dette målet er å forbedre og effektivisere vareflyten mellom leddene i en varekjede. Som årsak av dette er det viktig å til en hver tid vite hvor i varekjeden varen befinner seg, og til dette har bedrifter de siste årene brukt strekkoder. Nå er RFID (radio-frequency indification) på vei som en arvtager etter strekkoden på mange områder. RFID er overlegen strekkoden da den kan gi mer informasjon en strekkoden, som for eks. temperaturer varen blir utsatt for under transport og oversikt over hvor varer befinner seg på store lagre [McClenahen 2005]. Innføringen av RFID er i gang og noen bedrifter ligger flere måneder foran sine konkurrenter på dette området, og har allerede merket fordeler med RFID. Blant annet har Wal-Mart vært en pådriver for denne teknologien i USA. Dette har de kunnet gjøre i kraft av sin størrelse og markedskraft som er et vesentlig maktmiddel over mindre leverandører. Også i Norge har de store varekjedene et klamt grep om sine underleverandører; og dette grepet strammes stadig[evensen 2005]. Det er trolig at også disse lett kan benytte sin markedsmakt til å stille tilsvarende krav ovenfor sine underlverandører som det har blitt gjort i USA. Noen produsenter av billige forbrukerartikler som toalettpapir og tannpasta kan få svært vanskelig for å nå sin return-oninvestment (ROR) hvis de må innføre RFID på sine produkter [McClenahen 2005]. I USA har flere små bedrifter allerede blitt tvunget av store bedrifter til å innføre RFID hvis de fortsatt ønsker å være leverandører på markedet. Dette har for mange av dem blitt en tøff Nov 24, 2005 Side 6

10 økonomisk belastning, og mange små bedrifter går konkurs eller legger ned som en direkte konsekvens av slike krav fra deres hovedleverandører. Dette har ført til mye negativ medieomtale rundt innføringen av RFID. Flere av de store har heller ikke oppnådd sine mål og forventninger med innføringen av RFID, men som med innføring av all ny teknologi vil det alltid være en innkjøringsperiode før bedriftene får full utnyttelse av teknologien. At mange bedrifter nå har startet innføringen av RFID selv om teknologien fortsatt ikke har nådd forventet prisnivå, er at når enkelte bedrifter tok det første stedet følger resten raskt etter for å minske risikoen for å tape markedsandeler, og for å kunne tilby de samme tjenestene som sine konkurrenter. Det er denne perioden vi er inne i nå i år , perioden hvor de første bedriftene har tatt steget for innføring av RFID teknologien. Hvordan påvirker innføringen av RFID varekjeden Wal-Mart som er en av pilotbedriftene i USA i innføring og bruk av RFID i varekjeden har merket en dramatisk forbedring hva gjelder levering av varer til sine kunder. Blant annet har out-of-stock (OOS) gått ned med 16% i følge studier gjort ved University of Arkansas for varegiganten [McClenahen 2005]. Ett annet studie på innføringen av RFID gjennomført av Computer Science Corporation (CSC) viser at 61% av bedriftene i undersøkelsen hadde kuttet kostnadene i varekjeden med opp til 10%, og 52% sier at inntjeningen har økt med 10%. I tillegg sier 11% i undersøkelsen at salg har økt med hele 20% [Ilett 2005]. Studier gjennomført etter at RFID er innført i bedrifter viser at RFID til nå har vært svært vellykket for noen bedrifter, men en stor kostnadsdriver for andre. Siden RFID er en ny teknologi innenfor varekjedeledelse vil nok bedrifter i fremtiden som klarer å overleve denne short-run kostnaden kunne ha stor nytte av teknologien [McClenahen 2005]. Nov 24, 2005 Side 7

11 Hvem tjener på innføringen av RFID I varekjeden RFID lover å revolusjonere hele varekjeden ved å forbedre effektiviteten i hele bedriften og redusere kostnader [Wade 2004]. Foreløpig er det slik at noen distributører krever RFID-merking av varene mens andre ikke krever dette, og det er også i hovedsak distributørene og hovedleverandører som har økonomisk nytte av RFID, mens bedriftene som produserer produktene for hovedleverandørene nå bare ser på RFID som en ekstra kostnad og en nødvendighet for å kunne selge produkter til sine leverandører. Etterhvert ser det derimot ut til at RFID vil føre til lavere kostnader i hele varekjeden, slik at både kundene, hovedleverandørerne og distributørene kan nyte godt av den nye teknologien i form av mer effektiv vareflyt som gir forbrukerne lavere priser. (kilde:http://www.satistar.com/_borders/supply_chain.jpg) Figuren over viser en typisk varekjede bestående av leverandører, bedrift, distributører og kunder. De som har økonomisk nytte av RFID per dags dato er store bedrifter, distribusjons kanaler og forbrukerne. Scenarier ved innføring av RFID Ettersom prisene på RFID-brikker og lesere kommer til å gå ned i fremtiden, og har gått ned vesentlig allerede, ser det ut til at de kan få et bredt bruksområde innen mindre enn ti til femten år. Nov 24, 2005 Side 8

12 Her vil vi se litt på noen muligheter for anvendelse av RFID med utgangspunkt i eksisterende teknologier som RFID kan erstatte, og hvordan dette kan forandre en organisasjon. Dersom vi ser for oss at de fleste varer i butikker blir RFID-merket allerede ved leverandørens lager, slik som allerede foregår hos Wal-marts leverandører i USA, kan dette føre til store kostnader for små bedrifter. (John S. McClenahen, Supplier Scenarios) Noen ganger kan vi se for oss at de utgiftene blir så store at det ikke lenger blir lønnsomt, og da er ikke veien til spesialiserte firmaer for RFID-merking lang. Selskaper kan startes opp som fokuserer på å merke varer for andre leverandører, for deretter å enten sende dem tilbake til disse, eller rett til butikken/grossisten. For at dette skal kunne bli lønnsomt må selvfølgelig slike radiomerke-firmaer ha ganske mange kunder og god tilgang til RFID-brikker til gunstig pris. Skulle alle varer ende opp med å bli RFID-merket kan vi tenke oss en revolusjon innen varehandel. En kan kutte kraftig ned på bemanning i butikker og kunden trenger bare å kjøre handlevognen gjennom en skanner for så å trekke kortet. RFID-merking gjør at en ikke lenger trenger å skanne varer en og en, men kan ta alt i en go. Det er selvfølgelig en del problemer som kommer til å oppstå i en slik butikk, blant annet med tanke på varer som kunden ombestemmer seg om rett etter de har betalt, samt problemene med tyveri og andre ting, men de fleste av disse problemene er løsbare og løsningene kan ofte være mindre arbeidskrevende enn å ha bemanning i kassene som i dag. For eksempel kan de ansatte kun være en sikkerhetsvakt, en butikksjef og en butikkmedarbeider som setter varer i hyllene i en mindre butikk. Store firmaer kan også dra nytte av denne teknologien hvis en tenker seg at kantinene kan være ubemannede og ansatte bare forsyner seg med RFID-merkede porsoner med mat. Når de går ut av forsyningsområdet av kantinen for å sette seg å spise vil det registreres hvor mye den ansatte spiste og hvilken ansatt som spiste takket være RFID-brikken på adgangskortet hans/hennes. Det samme kortet kan også brukes til å spore opp hvilken rom den ansatte befinner seg i når han/hun er på jobben, noe som kan brukes til å finne antall timer jobbet med tanke på lønn, eller bare som en ekstra sikkerhet hos firmaer som driver med sensitiv forskning eller informasjon. Det kan være kostbart å sette opp RFID-lesere i hvert rom i utgangspunktet, men for organisasjoner som Nov 24, 2005 Side 9

13 forsvaret eller andre som må sette sikkerhet og adgangsbegrenselse i høysetet kan dette være verdt investeringen. Fordelene med å ha et system der omtrent alt av logistikk helt ned til småting som flyttes frem og tilbake på kontorer, samt at alle ansatte er integrerte i systemet er store. Sjansen for at ting forsvinner eller blir feilplassert kan bli vesentlig redusert samt at et eneste stort system vil gi mange færre underleverandører å forholde seg til, da en ikke lengre trenger ett system for adgangskort, ett for logistikk, ett for oversikt over antall timer jobbet osv. Også her er det også muligheter for outsourcing. Firmaer kan for eksempel tilby en pakkeløsning for å integrere alle de overnevnte tingene med RFID og et dataprogram utviklet spesielt til dette. Det er allerede systemer som kan gjøre mange av oppgavene som er skissert over, men et enkelt system som kan gjøre det hele enklere, billigere og på en mer robust måte er ennå ikke utviklet. Men siden RFID er et svært gjennomtenkt konsept fra grunnen av er det ikke vanskelig å tenke seg at teknolgien kan være hovedkomponenten i et fullstendig paradigmeskifte. Det er heller ikke vanskelig å tenke seg mange områder, hvorav noen er nevnt ovenfor, der RFID vil kunne effektivisere, kutte ned på kostnader og skape større profitt og sikkerhet i hele verdikjeden for bedrifter og organisasjoner. En noe mer kontroversiell fremtidsvisjon derimot, er et samfunn med RFID-brikker implantert under huden hos mennesker. Allerede i 1998 implanterte professor Kevin Warwick som et eksperiment en RFID-brikke i overarmen[wikipedia 2005].Amal Graafstra er en annen som har implantert en RFID-brikke som han ønsker å bruke som adgangskontroll til sitt eget hus [Ginsberg 2005] og en nattklubb i Barcelona tilbyr en implanterbar Verichip brikke for å identifisere sine VIPmedlemmer[Wikipedia 2005]. Når man har sikre metoder for å beskytte mot misbruk kan et slikt implantat erstatte betalingskort, pass og all annen identifikasjon. Fordelene er mange: Man trenger ikke lenger være bekymret for å miste lommebok og betalingsmidler, informasjon om helsetilstand vil kunne være kritisk for medisinsk personell, dersom det plassere lesere i alle innganger til bygninger vil redningsmannskaper umiddelbart kunne vite hvor mange befinner seg inne i en sammenrast eller overtent bygning og ikke minst; en slik merking vil kunne være til stor Nov 24, 2005 Side 10

14 hjelp i etterforskning av kriminalsaker. Når man tar i bruk RFID som betalingsmiddel og identifikasjon, trenger ikke veien være lang for å gjøre dette til et overvåkningsystem. Et overtramp av personvernet vil mange kanskje si, men mange storbyer i overvåkes allerede i dag av tusenvis av videokameraer, blant annet har undergrunnen i London alene over 6000 kameraer som kontinuerlig overvåker de reisende[sheriff 2005]. En undersøkelse gjort av CBS News viser at mer enn 70% av amerikanere synes det er greit å gi slipp på personvernet for å bekjempe terrorisme[cbs News 2002]. England har vært er et foregangsland i bruk av videoovervåking, men nå investeres det også store summer i CCTV(Closed Circuit TV) i USA[Moore 2005]. USA var først ute med sin Patriot Act som gav myndighetene stort handlingsrom for å innhente informasjon for å bekjempe terrorsime[epic 2001], og siden har en rekke andre land fulgt etter med antiterrorlover som gir etteretningsmyndigheter store friheter mhp personvern[abc News online 2005] [Walker 2005]. RFID på mennesker kan i så måte kun være et skritt videre i kampen mot terrorisme, i tillegg til de andre fordelene det kan tilby. Mellom den kalde krigen og krigen mot terror var menneskerettigheter et av de viktigste temaene i utenrikspolitikk. Men nå har man i mange land gått tilbake til et system med overvåking og angiveri som minner totalitære regimer og vekker minner om STASI [Thune 2005]. Nov 24, 2005 Side 11

15 Konklusjon RFID kommer til å radikalt endre måten man organiserer varehandel på. Andelen manuell arbeidskraft og kostnader knyttet til svinn og treghet i distribusjonskjeden vil sannsynligvis reduseres dramatisk. For butikkunden vil effektene være at man aldri vil møte tomme hyller og man slipper å stå i kø for å betale. Som all annen ny teknologi, er RFID kostbart å innføre og i den tidlige fasen vi er inne i nå, får mange små aktører alvorlige økonomiske problemer når de blir tvunget til å merke sine produkter med RFID. Med de besparelser Wal-Mart har gjort, er det bare et tidsspørsmål før Reitangruppen og ICA Norge får øyene opp for denne teknologien. De vil da benytte sin markedsmakt til å komme med krav til sine leverandører om RFID-merking av varer. Men siden teknologien modnes og blir rimeligere med tiden vil nok den økonomiske belastningen for underleverandørene i Norge bli langt lettere enn det vi ser at skjer i USA i dag. RFID er en teknologi som vil kunne ha mange bruksområder utover det å være en digital strekkode. Selv om det er nettopp i varehandelen den er i ferd med å gjøre sitt inntog er det utenfor butikkene teknologien kan få de største konsekvenser. Mulighetene ved RFID brukt på mennesker er mildt sakt overveldende. Det samme kan sies om mulighetene for misbruk. RFID som pass og betalingsmiddel er et stort skritt for å gjøre hverdagen lettere og mer effektiv og ved å identifisere skadde og lokalisere savnede vil dette kunne være en livreddende teknologi. Skyggesiden er dessverre at etter 9.september 2001 har personvern og menneskerettigheter mange steder måtte vike for antiterrorlover. Det underlige er at så mange mennesker aksepterer å bli fratatt de rettigheter man har fått som individ, og som RFID kan utradere i enda større grad. Og kanskje vil dette komme raskere enn noen kan forestille seg, for utviklingen er allerede i gang i mange land. Nov 24, 2005 Side 12

16 Referanseliste ABC News online, HREOC sees police state under terrorism laws Accenture, Lecturenotes on RFID in SOS1008, 2005, CBS News, (2002), Close Watch Electronic Privacy Information Center(EPIC) (2001), Patriot Act EPCglobal, The EPCglobal Network: Overview of Design, Benefits, & Security, 2004, Evensen, Kjell (2005), Milliardkampen Ferguson, Glover, Seeking first to understand, Ginsberg, Jordan (2005), One small step for hand Ilett, John (2005), RFID cuts supply chain costs McClenahen, John S. (2005) Wal-Mart's Big Gamble McClenahen, John S. (2005) Supplier Scenarios McCullagh, Declan, RFID tags: Big Brother in small packages, 2003, MIT Technology Insider, A sense of place, 2005, Moore, Martha T.(2005), Cities opening more video surveillance eyes Nov 24, 2005 Side 13

17 RFID Journal, Frequently Asked Questions, 2005, Seideman, Tony, A History of Barcodes, Sheriff, Lucy (2005) Smart CCTV for the tubes SmartCode Corp., SMARTCODE CORP. ANNOUNCES the industry lowest cost EPC gen 2 inlays, 2005, Thune, Henrik (2005) Det globale tilbakefallet Wade, Jamie (2004), Ferret, Reports for FOOD Magazine Walker, Peter, UK to beef up anti-terror laws Wikipedia, Barcode, 2005, Wikipedia, Passport, 2005, Wikipedia, RFID, 2005, Wikipedia, RFID, 2005, Wikipedia, Smart card, 2005, (alle online referanser sist besøkt 24.oktober 2005) Nov 24, 2005 Side 14

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hva er RFID-teknologi? RFID Radio Frequency Identification Identifisere Fra

Detaljer

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen Agenda Hva er RFID? Virkemåte EPC Bruksområder Fordeler Utfordringer RFID og Tollpost Globe Hva er RFID Introduksjon Radio Frequency

Detaljer

Bård Myhre SINTEF IKT. Innføringskurs i RFID februar 2008

Bård Myhre SINTEF IKT. Innføringskurs i RFID februar 2008 RFID Et blikk på teknologien Bård Myhre SINTEF IKT Innføringskurs i RFID februar 2008 3 Oversikt Mål Strukturere en lettere kaotisk RFID-verden Gjøre det enklere å forstå hva folk mener når de snakker

Detaljer

Siemens Business Services

Siemens Business Services Siemens Business Services Presentasjon av RFID Fremtidens varehandel 2005 Joachim Stray Forretningsutvikler Kort presentasjon av RFID teknologien RFID = Radio Frequency Identification, en datachip med

Detaljer

New supply chain ICT architecture with RFID

New supply chain ICT architecture with RFID New supply chain ICT architecture with RFID Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar, 18. juni 2008 1 En ny IT-arkitektur for utveksling av RFIDinformasjon i forsyningskjeden Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar,

Detaljer

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen Bernt Håvardsholm Videreutvikling av Utstyrsportalen Hva? Hvordan? Stadig å gjøre Utstyrsportalen enklere mer effektiv og sikrere for våre brukere

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

RFID konsekvenser for forbrukerne

RFID konsekvenser for forbrukerne RFID konsekvenser for forbrukerne SIFO styremøte, 10. desember 2009 RFID (radio-frequency identification) 1) RFID-brikke Brikke som kan festes til eller bygges inn i et produkt, et dyr eller en person.

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM for festivaler, konserter og arrangement Om Espos Norge AS Selskapet ble etablert i 2006 og startet sin virksomhet med utleie av kasser og bankterminaler til festival- og konsertmarkedet.

Detaljer

for lag og foreninger

for lag og foreninger for lag og foreninger for lag og foreninger mcash den digitale lommeboken - er den mest komplette mobilbetalingsløsningen i Norge, og kan blant annet brukes til å ta imot betaling for lag og foreninger,

Detaljer

BIOMETRI OG IDENTIFISERING BRUK AV BIOMETRI FOR IDENTIFISERING AV PERSON/VERIFISERING AV ID SIKKERHET OG PERSONVERN MARS 2006/MA

BIOMETRI OG IDENTIFISERING BRUK AV BIOMETRI FOR IDENTIFISERING AV PERSON/VERIFISERING AV ID SIKKERHET OG PERSONVERN MARS 2006/MA BIOMETRI OG IDENTIFISERING BRUK AV BIOMETRI FOR IDENTIFISERING AV PERSON/VERIFISERING AV ID SIKKERHET OG PERSONVERN MARS 2006/MA BAKTEPPE STARTEN: 11. September 2001 LØSNING: biometri i pass mv. DAGENS

Detaljer

Gode systemer/kontroll Bærekraftig/miljøvennlig = Helt genialt HELT GENIALT

Gode systemer/kontroll Bærekraftig/miljøvennlig = Helt genialt HELT GENIALT HELT GENIALT «Fremtidens lastbærere med ny funksjonalitet» Stikkord er RFID, GPS/sporing, temperaturregistrering og bærekraftig/miljøvennlig. På en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad,

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Kaba TouchGo Økt komfort ved døren.

Kaba TouchGo Økt komfort ved døren. Kaba TouchGo Økt komfort ved døren. Med det elektroniske låssystemet Kaba TouchGo slipper du å lete etter nøkkelen. Det er nok at du berører dørhåndtaket for at låsen skal vite om du har tillatelse til

Detaljer

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er endringskompetanse? Budskap: Marked, teknologi og metode - Ny

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

HRAFN. [eng: raven] [nor: ravn]

HRAFN. [eng: raven] [nor: ravn] HRAFN [eng: raven] [nor: ravn] At dawn, Norse god Odin sent out his ravens to gather information. In the evening they returned to the god's shoulders and whispered the news of the wide world into his ears.

Detaljer

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE FAKTA MENNESKEHANDEL er organisert handel av mennesker, der formålet oftest er tvangsarbeid eller seksuelle tjenester. Som

Detaljer

Bakgrunn for utvikling av Kantinekortet

Bakgrunn for utvikling av Kantinekortet KANTINEKORTET Bakgrunn for utvikling av Kantinekortet Helsedirektoratet utgir retningslinjer for skolemåltidet som er forankret i «Forskrift for miljørettet helsevern i skoler». Retningslinjene skal blant

Detaljer

Personvern eller vern av personopplysninger. Hvem vet hva om oss

Personvern eller vern av personopplysninger. Hvem vet hva om oss Personvern eller vern av personopplysninger Hvem vet hva om oss Vi er i fare overalt Opplysninger fra netthandel misbrukes Kan redusere netthandelen Skattelister brukes til å finne ofre - 2004 Pengeuttak

Detaljer

for konsert og festival

for konsert og festival for konsert og festival for konsert og festival mcash den digitale lommeboken - er den mest komplette mobilbetalingsløsningen i Norge, og kan blant annet brukes til å ta imot betaling på konsert og festivaler,

Detaljer

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se Kassasystem This is Why Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se START din korteste vei til mer effektiv business! Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! START

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

DIREKTELEVERING FORHÅNDSBESTILLING MED HENTING

DIREKTELEVERING FORHÅNDSBESTILLING MED HENTING for kantine for kantine mcash den digitale lommeboken - er den mest komplette mobilbetalingsløsningen i Norge, og kan blant annet brukes til å ta imot betaling for lag og foreninger, i butikk, på nett

Detaljer

"Asset tracking" fancy ord eller redskap for full kontroll på driftsutstyr?

Asset tracking fancy ord eller redskap for full kontroll på driftsutstyr? "Asset tracking" fancy ord eller redskap for full kontroll på driftsutstyr? Daglig leder John Peter Alstad, Grunnarbeid Holding AS Leder region Norden Geir Myrold, TraceTracker AS Agenda Løsningen for

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

DIREKTEBESTILLING FRA BORD TAKE AWAY, HURTIGKØ OG HJEMLEVERING

DIREKTEBESTILLING FRA BORD TAKE AWAY, HURTIGKØ OG HJEMLEVERING for restaurant for restaurant mcash den digitale lommeboken - er den mest komplette mobilbetalingsløsningen i Norge, og kan blant annet brukes til å ta imot betaling på restaurant, i butikk, på nett og

Detaljer

Gruppe 8. Fremtidscamp 2016

Gruppe 8. Fremtidscamp 2016 Delings og sirkulærøkonomi Gruppe 8 Fremtidscamp 2016 1 Innholdsliste: 1. Introduksjon: s.3 2. Delingsøkonomi: 2.1. Problemstillingen s.4 2.2. Hvordan kan problemet løses s.4 5 2.3. Fordeler og utfordringer

Detaljer

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef INTERNET of THINGS (IoT) OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN Hjalmar Wiik, Salgssjef hjalmar@apx-systems.com KORT OM APX SYSTEMS SOFTWARE HUS SYSTEMUTVIKLING OG INTEGRASJON SIDEN 1992 INTELLIGENTE, INTEGRERBARE

Detaljer

Kassesystem for detaljehandel og butikk

Kassesystem for detaljehandel og butikk Kassesystem for detaljehandel og butikk Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål har

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene?

Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene? Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene? Hva skjer internasjonalt? Hvilke muligheter og utfordringer gir kontaktløse kort for kortutstedende banker? Hva skal til for at bankene skal kunne tilby sine

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

RISIKO 2040. Teknologiske drivkrefter i fremtidens Norge. Dag Slettemeås SIFO Arbeidsseminar DSB, 29. januar 2015. Dag Slettemeås

RISIKO 2040. Teknologiske drivkrefter i fremtidens Norge. Dag Slettemeås SIFO Arbeidsseminar DSB, 29. januar 2015. Dag Slettemeås RISIKO 2040 Teknologiske drivkrefter i fremtidens Norge SIFO Arbeidsseminar DSB, 29. januar 2015 Utgangspunkt - Hvilke tre teknologiske utviklinger kan bli viktige de neste 20-30 årene? - Hvilke nye muligheter

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 RFID i praksis RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 NLP fakta NLP driftsmodell NLP lastbærere m/rfid NLP øker intern effektivitet med RFID NLP s RFID-pakke Identifiserte muligheter

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her?

Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her? Fremtidens Verdikjeder Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her? Heidi C. Dreyer NTNU/SINTEF SMARTLOG seminar 4-5. desember 2007 1 Supply chain management 2 Innhold Dagens verdikjeder 2

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN 1990-2010. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger

TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN 1990-2010. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com 1990-2010 Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger Innovative Solutions Since 1990 ACT Gruppen

Detaljer

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er det du utdanner deg til? Min og din tid i faget Er det noe du kan lære fra

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den andre leksjonen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Gjenoppdag musikksamlingen din med Bang og Olufsen

Gjenoppdag musikksamlingen din med Bang og Olufsen BEOSOUND 5 BACKGROUNDER 1/6 Gjenoppdag musikksamlingen din med Bang og Olufsen Med lanseringen av den avanserte MOTS-algoritmen, lar Bang & Olufsen deg få enda mer ut av musikken din. Snurr det magiske

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Online Scale TM Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av vektleverandør Papirløse

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet

Detaljer

Robotinvasjon Introduksjon ComputerCraft PDF

Robotinvasjon Introduksjon ComputerCraft PDF Robotinvasjon Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi har sett enkle datamaskiner. Nå skal vi leke oss med roboter, og finne ut hvordan vi kan få dem til å gjøre forskjellige ting for oss. Steg

Detaljer

Yesterdays network. Security and privacy in RFID applications supporting EPCglobalstandards 4/1/2009

Yesterdays network. Security and privacy in RFID applications supporting EPCglobalstandards 4/1/2009 Security and privacy in RFID applications supporting EPCglobalstandards RiskNet Workshop, 02.04.09 Petter Thune-Larsen petter@rfidlab.no, tlf: 900 74 763 RFID Innovasjonssenter AS Yesterdays network 1

Detaljer

Parkering ved bruk av RFID

Parkering ved bruk av RFID Parkering ved bruk av RFID ACT systems AS, har i samarbeid med Time Park og Cowi, utviklet en fullstendig løsning for parkering i P-hus samt uteområder. Løsningen heter VIZUM. Den fungerer med og uten

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

CLIQ Remote. Energileverandører

CLIQ Remote. Energileverandører CLIQ Remote Energileverandører Kombinasjon av forskjellige sikkerhetsnivåer gir en unik form for sikkerhet Energileverandører har ofte mange forskjellige former for bygninger som skal sikres, og dermed

Detaljer

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser Teknologidagene 6-10 oktober 2014, ITS Gunne Håland TMT, Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn for dronetestene som er gjort i Statens vegvesen Problemstilling

Detaljer

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Records Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Records Draftit Privacy Personvern i Fokus Vi blir stadig mer digitale i alt vi foretar oss. Derfor er vi også blitt mestere på å samle inn og utlevere

Detaljer

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge Morgendagens betalingsløsninger - krav til tjenesteleverandørene Magne Solberg, CIO Coop Norge Vår misjon Coop skal skape medlemsnytte for våre medlemmer og eiere hver dag! Petter... Coop kortversjonen

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Genitalkirurgi i Beograd!

Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro i blå skjorte, her omringet av kirurger fra hele verden som kommer for å lære teknikkene hans. Journalisten snek seg med på bildet. Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro er viden kjent for de fleste

Detaljer

SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre

SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre Adgangskontroll-løsningen for mindre hoteller, pensjonater og hosteller www.trioving.no/smartair Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske

Detaljer

Slik skaper du orden i kaoset

Slik skaper du orden i kaoset Slik skaper du orden i kaoset Ta deg tid til å organisere tingene dine og invester i smarte og praktiske oppbevaringsløsninger. Med alt på rett plass forsvinner et stress- og frustrasjonsmoment, og du

Detaljer

Dagens temaer. Architecture INF ! Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and

Dagens temaer. Architecture INF ! Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Dagens temaer! Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture! Enkoder/demultiplekser (avslutte fra forrige gang)! Kort repetisjon 2-komplements form! Binær addisjon/subtraksjon!

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig.

Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig. Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig. Streaming av musikk, bilder og video Beskytt, organiser og gjør tilgjengelig alle godbitene på dine PC-er Windows Home Server er en helt ny måte

Detaljer

Team BEST I BLEST. «A reaching band»

Team BEST I BLEST. «A reaching band» Team BEST I BLEST «A reaching band» Vi vil hjelpe redningsarbeidet, optimalisere evakuering og minimere kaos ved å gi oversikt med et spesialarmbånd som har posisjoneringsteknologi og pulsmåler. Medlemmenes

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Kloning og genforskning ingen vei tilbake.

Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Sammendrag. Innen genforskning og kloning er det mange utfordringer, både tekniske og etiske. Hvordan kloning gjennomføres, hva slags teknikker som blir brukt

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer