STF23 A Personlig Dykkertustyr. Oppsummerende rapport OLJLLJJEKL UNIMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STF23 A94023. Personlig Dykkertustyr. Oppsummerende rapport 1990-1993 1994-06-11 OLJLLJJEKL UNIMED"

Transkript

1 STF23 A94023 Personlig Dykkertustyr Oppsummerende rapport OLJLLJJEKL UNIMED

2 fltrel UNIMED Personlig dykkenitstyr - Oppsummerende rapport SINTEF UNIMED Ekstreme arbeidsmiljo Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrresgt, 3 Telefon: Telefax: Telex: sintf n Foretaksnr.: FORFATTES(E) - Påsche, A. OPPDRAGIVER(E) FUDT (Norsk Hydro, Statoil, Saga Petroleum og Oljedirektoratet) ARKIVKODE GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. Åpen Cato Hordnes ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTNR ANTALL SIDER OG BILAG M:\BAPAE262.W ISSN PRISGRUPPE FAGLIG ANSVARLIG Arvid Psche RAPPORTNR. DATO ANSVARLIG GNATUR STF23 A Arvid Psche fli7d CL.5C4Ç._ SAMMENDRAG nj Utvikling av personlig dykkerutstyr har vært et hovedele ent i FUDT-programmet i perioden Utstyrsgruppene som har vært tatt med i dette utviklingsprogrammet omfatter nødutstyr, pusteutstyr, kommunikasjonsutstyr og dykkerhjelm. Rapporten oppsummerer bakgrunnen for utviklingsbehovet innen de respektive utstyrsgruppene, resultatene som er oppnådd og anbefalinger for eventuelle oppfølgende aktiviteter. GRUPPE i Marinteknikk Marine Technology GRUPPE 2 Dykking Diving EGENVALGTE Personlig dykicenitstyr Personal diving eguipment

3 C UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 2 NØDUTSTYR FOR DYKKERE Formål Innledning Resultater Finansiering Andre effekter av prosjektet Dagens status for utstyret 6 2 NY DYKKERHJELM Formål Innledning Pågående arbeid Andre effekter av prosjektet Finansiering Anbefalt videre arbeid 18 3 PUSTEUTSTYR Formål Innledning Resultater Finansiering Anbefalt videre arbeid 27 4 KOMMUNIKASJONSUTSTYR Formål Innledning Resultater Finansiering Videre arbeid 30 5 KOORDINERING AV PROSJEKTAKTIVITETER 32 6 KOSTNADERJFINANSIERING 33 VEDLEGG M:\BAPAE262.W5 I

4 1E1I1 UNIMD 3 i NØDUTSTYR FOR DYKKERE 1.1 Formål Målet med prosjektet har vært å utvikle et nytt nødsystem for dykkere i tapte dykkerklokker/ habitater som skal sikre overlevelse på dykkedybder ned til 400 m. Systemet skal kunne anvende aktiv oppvarming, og skal designes for å beholde en optimal funksjonstilstand under lengre tids lagring under forhold som er typiske for dyp metningsdykking. 1.2 Innledning En betydelig oppmerksomhet fra dykkeindustrien, oljeselskaper og myndigheter mot problemene i en potensiell nødsituasjon med dykkere i tapte dykkerklokker/habitater var grunnlaget for prosjekt initieringen om utvikling av nytt nødutstyr. Prosjektet tok som mål å utvikle et komplett nødsystem, hvor den tidligere utviklede evaiueringsdrakten for dykkere inngikk som ett element. Et Ønskemål har vært å kunne involvere norske produsenter både i utviklingsfasen og ikke minst for å stå ansvarlig for en framtidig produksjon. 1.3 Resultater Prosjektet avsluttet 11991, og rapporter for alle delaktiviteter foreligger. I tillegg til den allerede utviklede evakueringsdrakten består nødsystemet av følgende elementer: Ullfroté-underdrakt Isolasjonsdel (kjeledress og sovepose) Varmeveksler/C0 2- scrubber Urinoppsamlingssystem Ullfrotté-underdrakt Dette vil være et standard undertøysett levert av Stoknes Trikotasjefabrikk Isolasjonsdel Utviklingen av denne delen av nødsystemet har utgjort den tyngste del av utviklingsaktiviteten. Arbeidet har inkludert vurdering av 35 ulike isolasjons-fibermaterialer i hyperbar helium-atmosfære, hvor fibermaterialene har vært testet både i tørr og fuktig tilstand. Et utvalgt antall av disse fibermatenalene har så blitt vakuumpakket og lagret over noen uker før prøvene igjen har blitt testet M:\BAPAE262.W51

5 UNIMED 4 () under hyperbare forhold. For denne typen tester har SINTEF UNIMED utviklet et nytt testoppsett som har vist seg hensiktsmessig for evaluering av varmegjennomgang i isolasjonsmaterialer/tekstiler. Testene av isolasjonsmaterialene har dannet grunnlaget for valg av det best egnede materiale til bruk i isolasjonsdelene av nødsystemet. Isolasjonsdelene er laget som to hoveddeler, isolert hel kjeleciress med hette, votter og sokker i en del og en sovepose. Design av disse elementene har tatt hensyn til behovet for integrering av alle elementene i et samlet nødsystem (eks. varmeveksler/c0 2- scrubber, evakueringsdrakt, urin oppsamlingssystem). Design har også tatt hensyn til de spesielle forhold som vil være tilstede i en dykkerklokke/habitat, eks. med våte kontaktflater og kalde stålkonstruksjoner. For isolasjonsdelen har man derfor vamitette tekstiler i deler av systemet, og ekstra isolasjon i regioner som vil bli liggende mot kalde stålfiater. Den nye isolasjonssystemet er utprøvd og sammenlignet med nødsystemene laget av henholdsvis Kinergetics og Sub Sea Services Ltd. De sammenlignende testene har vært gjennomført ved atmosfæretrykk i -40 C, og har innbefattet tester med termodukke såvel som testpersoner. Testene har også omfattet vurdering av fuktete mot tørre isolasjonssystemer. Helsport a.s. har vært medvirkende industripartner i denne utviklingsfasen. Heisport a.s som er en soveposeprodusent har også anvendt erfaringene fra dette prosjektet i sin øvrige produksjon, og har på markedet i vinter en ny soveposemodell som legger til grunn mange av prinsippene i nødsystemets soveposedel Varmeveksler/C0 2- scrubber Den nye varmevekslerenlco 2- scrubber har blitt designet med følgende hovedmål: Varmeveksleren/C0 2- scrubber skulle ha en bedre ergonomisk utforming, som tok hensyn til de øvrige elementene i nødsystemet. Varrneveksleren skulle få en plassering hvor den var mindre direkte eksponert for de kalde omgivelsene i en dykkerklokke/habitat, og følgelig vil tape mindre varme til disse omgivelsene. C0 2- scrubberen skulle designes for å kunne utnytte varmen i scrubber-matenalet for oppvarming av inspirasjonsgass uten samtidig å risikere innånding av støv fra scrubber materialet. Den valgte designiøsning ivaretar alle de forannevnte mål. M:\BAPAE262.W5 i

6 UNIMD 5 Scrubber -effektiviteten av den nye scrubber vil gjennomføres i månedsskiftet januar/februar 1991, i en sammenlignende test med Kinergetics-systemets scrubber, som tidligere har gjennomgått både bemannede og ubemannede tester. Industripartner i utviklingen av varmeveksler/c0 2- scrubber har vært Ottestad Breathing System a.s Urinoppsamlingssystem Dette representerer et nytt element i nødsystemet for dykkere, men er behovsdokumentert gjennom flere bemannede tester av eksisterende nødssytemer. Designkriteriene for et slikt urinoppsamlingssystem har vært at det skal være enkelt å operere, være sikker mhp. urinlekkasjer og utgjøre et lite volum i lagringsfasen. Det nyutviklede urinoppsamlingssystem oppfyller disse målsettingene. Systemer består av en enkel PVC-pose med utvidet hals, og med en enkelt tilbakeslagsventil i halsåpningen. PVC-posen tilsettes et utmålt mengde Salsorb 90, en kommersielt tilgjengelig superabsorbent polymer med store væskebindene kapasitet. Tester er gjort på Salsorb 90 for å bestemme eventuell avgassing av toksiske forbindelser. Unnering i urionoppsamlingssystemet iført de Øvrige elementene av nødsystemet er gjennomførbart uten problemer. PVC-posen lages av Voss Industrier a.s 1.4 Finansiering Prosjektets målsetting ble utvidet i vurderingsfasen. Som en følge av dette ble Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Fransk-norsk stiftelse forelagt søknad om finansiell medvirkning. Søknadene ble innvilget. 1.5 Andre effekter av prosjektet Helsport, som en av de medvirkende industripartnere, har videreført erfaringene fra dett utviklings prosjektet til et produkt for andre deler av sitt marked, sport og fritidsaktiviteter. Det nye produktet er en sovepose for de mest ekstreme klimatiske forhold. M:\BAPAE262.W5 i

7 Ei1i1i UNIMD Dagens status for utstyret Nødutstyret er i salg, og for norsk dykkeaktivitet synes dette utstyret å være det utstyr som velges av dykkeselskapene. Innvendingene mot utstyret er idag i hovedsak konfliktsituasjonen skapt av utstyrspakkens volum og det utilstrekkelige disponible frie volum i dagens små dykkerklokker. Etter utviklingsfasen er nødpakken utstyrt med et sterkere ytre beskyttelsestrekk for å beskytte mot mekaniske skader. Et ettersyn/vedlikeholds-system er etablert av de medvirkende industripartnere. M:\BAPAE262.W5 I

8 UNIMD 7 C 2 NY DYKKERHJELM 2.1 Formål Prosjektets mål er å utvikle en ny dykkerhjelm som kan møte dagens og framtidige krav til kommersiell dypdykking. Gjennom denne utvikling forventer prosjektet å kunne bidra til Økt arbeidseffektivitet, Økt kostnadseffektivitet og sikkerhet ved alle dykkeoperasjoner. 2.2 Innledning C Et av de viltigste elementene av dykkerens personlige utstyr er dykkerhjelmen. I dag benyttes stort sett en standard hjeimtype (Diving Systems International 17B) og på/i denne monteres forskjellige regulatorer og annet utstyr. Det endelige resultat blir ofte en overlesset hjelm som tar lite hensyn til ergonomi og inclividuell tilpassing. Hjelmen er knutepunktet i utstyret og skal i tillegg beskytte dykkerens hode. Hjelmen skal gi dykkeren tilstrekkelig synsvinkel, forsyning av temperert pustegass, god kommunikasjon og termisk isolering. Hjelmen må i tillegg være sikret slik at den ikke kan blåse av, den må hindre vanninntrengning utenfra og fra cirakten, og den må være tilpasset dykkerens hode og balansert for vekt og oppdrift. I tillegg til hjelmens vekt og balanse er ergonomisk utforming, bevegelighet av hjelmen og bevegelighet av hodet i hjelmen viktige punkter. Den nye dykkerhjelmen skal primært optimaliseres for Ottestad Breathing Systems pusteventiler med tilhørende bafl-out, men skal også sekundært forsøkes tilpasses en tradisjonell bail-out og standard ventiler. Resultatene fra første fase av hjelmutviklingsprosjektet er presentert i SINTEF rapport STF23 A I oppsummeringen av første fase anbefalte man som videre arbeid at det ble laget dykkbare hjelmmodeller (både hodebåret og skulderbåret) påmontert OBS pusteventiler. Disse hjelmmodellene skulle anvendes i bassengdykking for videre vurdering. Hjelmens kobling til back-pack skulle likeledes vurderes mhp. fast eller fleksibel forbindelse. Beslutning om videreføring av hjelmutviklingsprosjektet ble vedtatt høsten 1991, fortsatt med FUDT som hovedfinansiør, men nå med finansiering også fra NTNF/KAPOF. NUTEC a.s står som kontraktsmessig ansvarlig overfor FUDT, mens NTNF/KAPOF har hatt kontrakt med Dynoplast a.s direkte. SINTEF UNIMED har stått for den praktiske gjennumføring i samarbeid med Dynoplast a.s, og med Invaco a.s, 013S a.s. og Techno Team a.s. som under leverandør. M:\BAPAE262W5 I

9 UNIMD 8 ( For begge hjelmkonseptene ble procluksjonsverktøyet for hjelmoverdelen framstilt i aluminium heller enn stål av kostnadsmessige hensyn. Lukkemekanismen ble modell-indikert, mens sammenfestingen av de to hjelmhalvdelene i modellen ble gjort med umbrakoskruer. Hjelmmodellenes toppdel ble laget i akryl og utformet ved hjelp av vakuumtrekking. Vekten av de to hjeimmodellene ved ferdigstillelse var følgende: Skulderbåret hjelm: Hodebåret hjelm: 17,5 kg 12,0 kg Begge hjelmmodellene ble utrustet med neck-dam og et forenidet kommunikasjonssystem. Hjelmmode_Ilene var ikke å anse som prototypehjelmer, og manglet f.eks. flere elementer som nødvendigvis vil måtte inngå i en prototyp/produksjonshjelm. Eksempelvis hadde ingen av hjelmene free flow -muligheter, clrainage -ventfler, og som tidligere nevnt heller ikke et låse- og sikrings system. Den hodebårne hjelmen hadde heller ikke yoke. Hjeimmodellene ble likevel vurdert å ha tilstrekkelig sentrale element innebygget til å kunne vurdere de to konseptene (hodebåret og siculderbåret) mot hverandre under aktivitet i vann. Den skulderbårne hjelmen ble på et tidlig stadium koblet mot back-pack i en fast forbindelse (ikke leddet) for å Øke stabiliteten i hjelmens plassering. I dette arrangementet ble hjelmen tiltet noe mere framover enn hva den opprinnelig var ment å skulle være. Hjelmenl back-pack ble også utstyrt med skrittstropp. Da hjelmen ble vurdert litt positiv i forkant ble testene foretatt med 2 kg bly festet til skrittreima i brysthøyde. Den hodebårne hjeimmodellen viste seg å ha en noe trangere åpning enn den skulderbårne. Denne modellen viste seg også å ha betydelig positiv vekt i vann, og måtte under testene vektbelastes med ytterligere 2-3 kg bly. Testingen av denne hjelinmodellen ble noe hemmet av lekkasjer ved koblmgspunktet mellom ventil og hjelm, noe som resulterte i en betydelig grad av free-flowing. Dette vil imidlertid utbedres ved senere utprøving. Under vurdering av eventuelle effekter av lysplassering under øyenivå ble hjelmmodellene utstyrt med lykter på henholdsvis begge eller den ene siden av hjelmmodellen i halsregionen SynsfeJtevaluering Synsfeltet sideveis var generelt godt, men under noen av testene tenderte pustegass-slangen til oral nasal masken på høyre side å komme i en posisjon hvor den tok noe av dykkerens synsfelt i denne retningen. M:\BAPAE262.W5 I

10 i11i1i UNIMD 9 Synsfeltet oppover var ikke tilfredsstillende. For den skulderbårne hjelmen skyltes dette til en viss grad aluminiumsbøylen over hjeimtoppens midtparti, som med hjelmen tiltet forover tok noe av synsfeltet i denne retningen. En flytting av bøylen vil forbedre synsfeltet. For den hodebårne bidro innerhetten til å redusere synsfeltet noe oppover. Dette anses også som en mindre detalj som vil kunne forbedres. Den største begrensingen i synsfeltet var imidlertid nedover. En generell kommentar fra mange av testpersonene var at hjelmen burde tiltes ytterligere framover og ventilen skyves ned og inn mot brystet Synsforvrengning c Resultatene viste en 8-10 prosent reduksjon i prosent riktige svar under testene gjennomført i vann målt mot resultatene oppnådd i luft uten bruk av hjeim og med synsobjektet posisjonert rett i front av testpersonen. FeilØkningen skyldes sannsynligvis en kombinert effekt av at testen er flyttet fra luft til vann og bruken av hjelm. Det ble ikke påvist signifikant forskjell mellom de to hjelm konseptene mhp. synsforvrengning. Resultatene ble vurdert som meget positive sett i forhold til forventede synsforvrenginger. Med synsobjektet posisjonert slik at testpersonen måtte betrakte det gjennom de sterkest buede delene av hjelmen ble feilprosenten doblet. Den hodebårne hjelmen hadde et noe bedre resultat enn den skulderbårne. Forskjellen er ikke signifikante med det foreløpige tallmaterialet Lyspiassering Vurderingen av lyspiassering ble gjennomført under arbeide på en nuts & bolts -testrigg. Testene iniduderte bruk av lys på begge sider av hjelmen og på bare den ene siden. Det framkom ingen sterke innvendinger mot lyspiasseringen i halsregionen. Vinklingen på lyset vil imidlertid være viktig. Dykkerne uttrykte ønske om å kunne utøve en viss vinldingsjustering for lyset. Lys bare på den ene siden syntes uvant. En viktig faktor her vil være lysstyrken og spredningen av lyset. Under testene var det betydelig algevekst i bassenget, men ikke mudder som ble virvlet opp. Bruken av nuts & bolts -testrigg viste seg også meget velegnet for vurdering av avstands bedømmelsen i de to hjeimkonseptene. Alle som har benyttet beae hjelmkonseptene bemerket at det var vanskelig å treffe hullene for boltene når de brukte den hodebårne hjelmen. I en direkte sammenligning gjennomført av en dykker ble det målt at dykkeren trengte 6 minutter og 23 sekunder på å gjøre arbeidsstykket med den skulderbårne hjelmen, mens det behøvdes 7 minutter og 15 sekunder med den hodebårne hjelmen. Den reelle forskjellen var sannsynligvis større enn M:\BAPAE262.W5 I

11 UNIMED 10 disse tallene indikerer ettersom den skulderbårne hjelmen ble benyttet først og derved har gitt læringseffekter for testen med den hodebårne. I tillegg mente dykkeren selv at han hadde arbeidet mere effektivt under testene med den hodebårne hjelmen. Grunnen til den observerte forskjellen i avstandsdømming for de to hjelmene var sannsynligvis å finne i utformingen av frontdelen av hjeimgiasset. For den skulderbårne var denne delen svakt konveks, mens den for den hodebårne var svakt konkav. Denne forskjellen var ikke et resultat av en planlagt forskjell i formgiving for de to hjelmene Hjeimstabilitet Den skulderbårne hjelmen ble gitt gjennomgående god vurdering mhp. stabilitet. Hodebevegelsene inne i hjelmen ble noe påvirket noe av slangene til oral-nasalmasken. Utforming og plass for disse burde vurderes. Den hodebårne hjelmen var hemmet av at den var positiv i vannet, og at det ikke ble benyttet skrittreim for denne. Under disse betingelsene har hjelmen virket noe ustabil og slingrete. Dette er imidlertid forhold som kunne utbedres Hjeimbalanse Den skulderbårne hjelmen var svakt baktung, og dette registrertes i 30 bakoverlent og opprett stilling. I 30 og 60 foroverlent posisjon var dette kompensert for Subjektive vurderinger Flere av de som har benyttet hjelmene har hatt bemerkninger til festingen av den skulderbårne hjelmen til back-packen. Denne har vært en fiksert festeanordning. Flere har påpekt at et leddet feste ville være enda bedre. Testpersonene har vært bedt om å oppsummere sine subjektive synspunkter på hjelmene på endel vesentlige punkter. Vurderingsskjemaene og dykkerens svar er gjengitt for to av testdykkerne i Vedlegg I. Den skulderbårne hjelmen ble bearbeidet videre i en aktivitet for utvikling av en prototyp hjelm. Aktiviteten omfattet en veksling mellom basseng-utprøving og endringer/justeringer av hjeim konseptet. Prototyp-utviklingen ble i 1993 sluttført med produksjon av en 0-serie bestående av 6 hjelmer. M:\BAPAE262.W5 i

12 i1rli1i UNIMD Beskrivelse av hjelmen Den skulderbårne kragen som på mange måter er en basisenhet i selve hjeimkonseptet, er designet av INVACO A/S. Prototypen er støpt i bronse, mens 0-serien ble laget i bronse-aluminiumlegering. Av korrosjonsmessige årsaker vil framtidige krager bli støpt i aluminiumsbronse (etter tilråding fra SINTEF avd. Produksjonsteknikk). I kragen for 0-serien er noe vekt flyttet fra nakkesiden til fronten (ca. 2 kg). Årsaken til dette er de balansemessige innvendingene som kom fra brukerne under testing. Denne endringen har også ført til at det er blitt et noe større volum under sidedeksiene, noe som igjen førte til at det blir mulig å tilpasse deksiene til andre pusteventiler enn OBS. Det er laget por som gjør sammenføyningen mellom sidedeksiene og kragen bedre. Det er laget en ny festemekanisme for pusteventilen. I denne sammenheng blir det nå tt o ringstetning mellom ventilen og kragen (med O-ringspor i ventilinnføringen i kragen). Modellen til kragen er også produsert av INVACO AJS. Selve støpingen er gjort av Christiania Metallstøperi. Råde Verktøy A/S har utført nødvendig maskinering av kragen. Dette inkluderer også ringen som kopler sammen kragen og kuppelen. Tre lyskilder er montert i front av bronsekragen. Symmetrisk på hver side er plassert to lamper beregnet for nærlys (innenfor armlengde). Disse to lampene har av den grunn ikke montert reflelctor. Den tredje lampa er utstyrt med refiektor, og dette fører til at den fokuserer noe lenger fram ( fjernlys ). Lampene som ble benyttet i prototypen (Mag-Lit s Mag Charger Halogen Lamp) ble forsynt med 6 Volt, og alle lampene hadde en effekt på 20 Watt 6 Volt). Lysutstyret til prototypen var levert av DACON Industri Inspeksjon A.S. Det er laget nye lysenheter både for nær- og f]ernlys i 0-serien. Alle lysenhetene blir basert på standard lyspærer (med refiektor). Lysenhetene har termobryter som sikrer lampene ved overoppheting. Lysintensiteten er høyere enn for prototypen. Fjenfflyset er utført slik at det kan justeres i vertikalpianet av dykkeren. Basert på testerfaringene, er nærlysene justert litt opp, slik at de bedre dekker arbeidsområdet for dykkeren. M:BAPAE262.W5 I

13 UNIMD 12 Også videokamera med kontrollenhet er levert av DACON ( Dacon/VIP kaniera ). Selve kameraet er todelt, hvor objektivet, CCD sensoren og noe av elektromlcken er montert på selve hjelmen. Resten av elektronikken er lokalisert i en egen Kamera Kontroll Enhet. Denne forbindes med kameraet med en 75 ohms koaksialkabel. Kabelen kan ha en lengde på 400 meter, og dermed kan kontrollenheten normalt befinne seg i dykkekontrollen på overflaten. Kameraet tilkoples kabelen med en egen undervannskontakt SEACON RMF-C-FS ( female ) og SEACON RMF-C-MP ( male ) fra Nordic Delta AIS. Prototypen er utrustet med ordinær dykkermikrofon (S.G.BROWN COMMS Ltd.) plassert i front av ansiktsmasken (oral-nasal). Videre er det benyttet ørepropper som høyttalere, men disse vil bli erstattet av et egnet headset med bøyle over hode. Både mikrofon og headset er utrustet med plugger inne i hjelmen slik at disse lett kan koples til og fra. Dette fordi begge enheter er planlagt som personlig utstyr. En av målsetmngene da utviklingsprosjektet startet, var at hjelmen skulle kunne integreres med OBS pusteutstyr. Prototypen er tilpasset og testet med OBS UBA Demand Regulator. Denne er vist påmontert hjelmen i Figur 2.1. Figur 2.1 Bronsekragen påmontert OBS UBA Demand Regulator. M:BAPAE262.W5 I

14 UNIMFD 13 I forhold til hjelmmodellen som var forløperen for prototypen, er pusteregulatoren forskjøvet lenger ned og inn mot halsgropen. Hensikten med dette var å bedre synsfeltet nedover. Modifikasjonen ble for øvrig gjort etter flere utprøvninger med dykkere i basseng, hvor både subjektive evalueringer (av dykkerne) og objektive målinger ble gjennomført. Figur 2.2 indikerer størrelsesordenen av denne flyttingen (i forhold til den opprinnelige modellen). Sikringsbøylen over kuppelen ble for 0-serien flyttet 150 bakover for å bedre den optiske sikten oppover. cø - Figur 2.2 Figuren viser størrelsesordenen på utvidelsen av hjelmskallet til prototypen (i forhold til modellen) som ble muliggjort ved å flytte ventilen nedover mot halsgropen. M:\BAPAE262.W5 i

15 UNIMED 14 (J I prototypen er det benyttet en ansiktsmaske som er produsert med tanke på bruk i jagerfly (F-16). Maska er produsert av Scott Aviation, og typebetegnelsen er MBU-121P. Masken finnes i mange ulike størrelser for å gi maksimal tilpasning. I prototypen er valgt størrelsen Regular. Generelt har tilbakemeldingen fra de dykkerne som har testet hjelmen med denne masken, vært svært positiv. For at masken skulle kunne brukes i dykkerhjelmen, måtte det utføres en del modifikasjoner på masken. Da denne skulle bæres fastspent på dykkerens hode (og ikke fast i hjelmen som eksempelvis er tilfelle i Superlite K17), måtte det arrangeres en fleksibel kopling for både eksos og forsyningsgass mellom masken og pusteregulatoren. Det ble derfor laget to bend med enveisventiler som ble montert på hver side av masken. Disse ble forbundet med pusteregulatoren med en fleksibel spiralsiange. Da det er meningen at ansiktsmaska skal være personlig utstyr, er det laget en bajonettkopling som forbinder slangene med pusteventilen. Denne låses/frigjøres ved at den vris 900. Brukt samm,çn med OBS UBA 400, vil gassoppvarming skje ved at varmt vann som tilføres UBA en, føres videre til hjelmen som en utvendig skjerm på forsyning- og eksosslangene mellom UBA en og hjelmen. Dette varme vannet vil bli dumpet under sidedekslene til kragen over forsyningsslange og regulator. En vil dermed oppnå tilsvarende virkning som de vanlige shroudene gir på eksisterende hjelmer. Dette er skissert i Figur 2.3. Her er også indikert at varmt vann tilføres rommet mellom de to doble glassene i kuppelen som danner dykkerens synsfelt. Dette for å hindre dugging på innsiden av glasset. En rørforbindelse som i ene enden koples til vannforsyningen rundt gassforsyningsslangen via en hurtigkopling, leder vann fram til en kopling mellom kragen og kuppelen. Virivil v inn [nr c1iirn.e unrlpr deksini [nr Qv1rininq Di piipi riq (SAS I liii i \/arm[ Figur 2.3 Figuren viser hvordan gassoppvarming er arrangert for hjelmen når denne er brukt sammen med OBS UBA 400. M:\BAPAE262.W5 i

16 0 IxjwUHIMED Free-flow til hjeimvolumet er i hovedsak utført som skissert i Figur 2.4. Gassforsyningen tas fra pustegassen foran OBS s trykkregulator i backpacken, og denne ender i en fleksibel slange som er terminert med en ( female ) syrefast gasskopling på toppen av backpacken. På innsiden av selve bronsekragen er det festet en nåleventil (messing) med manøvreringsrattet plassert på utsiden slik at det kan opereres av dykkeren. Nåleventilens forsymngsside har en fast rørforbindelse til en male gasskopling som tilkoples forsyningsgassen (bak på hjelmen). 15 I prototypen dumpes free-flowgassen rett ut fra nåleventilen og inn i selve hjeimvolumet. For å sikre tilgang av pustegass til dykkeren dersom 2. trinnet (pusteventilen) svikter, er det for 0- serien laget en fast rørforbindelse mellom free-flowventilen og tilkoplingsstussen for pustemaska (på den delen som sitter fast i hjelmen). Denne rørforbindelsen er utstyrt med små hull som sikrer muligheten tjl også å tilføre hjelmvolumet gass. Fast på hj&m OBS Exhaustreg. 0.2 Bar OBS 2. trinn Hurtigkopling (for supply og exhaust) Free flow 0.2 Bar SUPPLY (10 Bar) OTrykkreguIator Hurtigkophng Figur 2.10 En skisse av free-flowsystemet. For å drenere vann som måtte lekke inn i hjelmen, er det laget en dreneringsventil på siden av kragen. På innsiden av kragen er det koplet en slange til dreneringsventilen. Andre enden av slangen er plassert i området under dykkerens hake (antatt laveste punkt når dykkeren er i oppreist posisjon, eller med svakt framoverbøyd overkropp). M:\BAPAE262.W5 I

17 UNIMED 16 ( Dreneringsventllen virker slik av overtrykk inne i hjelmen forårsaket av at free-flow aktiveres, trykker vannet opp gjennom slangen og ut av ventilen. Kuppelen er designet av INVACO AJS. Tegninger av kuppelen ble gjennomført i Autocad, og basert på tegninger/data i Autocad (se Figur 2.13), produserte Tecnoteam AJS en plugg i polertjglanset aluminium som ble brukt til å produsere selve kuppelen. Produksjonsformen som ble. valgt for prototypen, var vakuumtrekking. Dette foregår ved at polykarbonat under høy temperatur, blir trukket ned over pluggen (som også er oppvarmet) ved hjelp av vakuum. Pluggen fungerer dermed som en form for den endelige kuppelen. Denne prosessen ble gjennomført av en svensk bedrift, Wiba AB i Huskvarna. Vakuumtrekking gir ikke spesielt god kontroll på tykkelsen på polykarbonat-materialet etter trekkingen. Kuppelen til prototypen er kontrollmålt, og minste tykkelse som er målt er 2.5 mm. I utgangspunktet (før trekking) var tykkelsen 3.5 mm. Etter renskjæring av kanten, ble kuppelen limt og skrudd mot en egen koplingsring utformet i bronse. Denne ringen ble produsert av Råde Verktøy A/S. Basert på erfaringer gjort operasjonelt med dobbelt glass og tilførsel av varmt vann mellom glassene på Superlite 17, ble det besluttet å legge inn dobbelt glass i kuppelen i den delen som dekker synsfeltet. Dette ble for prototypen gjort ved å skjære ut det aktuelle området av en ekstra kuppel. Dette glasset ble deretter påsatt en avstancls- og tettningsring (ca. x mm tykk) langs ytterkanten, og deretter festet til innsiden av hjeimkuppelen i riktig område. Varmt vann blir tilført mellomrommet mellom glassene via en kopling som skjer automatisk når kuppelen monteres på kragen. Dreneringen av det varme vannet skjer gjennom 3 stk 6mm hull i toppen av kuppelens ytterskall. Hjelmen har tre interface-flater ; en intern mellom kuppel og krage, og to eksterne mellom hjeim og dykker, og hjeim og bail-out. I tillegg kommer selvsagt tilkopling av gass, vann og elektriske signaler, men disse tilkoplingene er dekket tidligere i denne rapporten. Låseanordmngen mellom kuppel og krage, er på mange måter adoptert fra Arrawak-hjelmen. På hver side av hjelmen er det skrudd inn en tapp (syrefast) og et sylindersegment (av bronse). På kuppelen er det plassert motsvarende låsarrangement som aktiveres ved hjelp av en bøyle som går mellom de to låspunktene på hver side av kuppelen, og som opereres innenfor dykkerens synsfelt. Låsing foregår på følgende måte: Med bøylen fullt hevet, plasseres kuppelen på kragen slik at de to låsarrangementene på hver side går inn i hverandre. Bøylen trekkes så nedover slik at kuppelen både låses på plass og presses ned mot tetningsnngen ( 0-ringen ) på toppen av kragen. Når bøylen kommer helt ned, låses denne av to snap-låser slik at den ikke utilsiktet skal gli opp M:\BAPAE262.W5 i

18 U1i1E UNIMED 17 igjen. Under dykket har dykkeren dermed full visuell kontroll på bøylen - status når det gjelder låsinglfesting av kuppelen. og dermed på Åpning foregår på følgende måte: Først må begge de to snap-låsene som sikrer bøylen frigjøres. Deretter heves bøylen ca. 600 til den stoppes av to låsepinner. For ytterligere å heve bøylen slik at kuppelen kan løftes av, må låsepinnene på begge sidene deaktiveres ved at to fjærbelastede tapper trykkes inn samtidig på begge sidene. Deretter kan bøylen heves helt opp, og kuppelen kan løftes av. I utgangspunktet kan hjelm og bail-out / backpack være to uavhengige enheter bare med nødvendige jieksible gassforbindelser. Det er imidlertid også mulig å ha både en leddet forbindelse og en fast (- eventuelt fast justerbar) forbindelse mellom de to enhetene. Det viser seg at brukerne foretrekker en fast forbindelse (eventuelt fast justerbar) framfor løs eller leddet forbindelse. B asert på testerfaringer, er denne koplingen for 0-serien gjort fast-justerbar. I forhold til rattet som ble benyttet på prototypen, er den nye koplingen betydelig enklere. En har valgt å gå bort fra et system som gjorde det mulig for dykkeren selv å justere vinkelen, til et system hvor hjelpedykkeren på en enkel måte justerer dette. Gevinsten ved dette er en bedre strømlinjeform, og en billigere teknisk løsning. SINTEF-rapport STF23 F93055 gir en mer detaljert beskrivelse av FUDT-hjelmen. Rapporten presenterer også den FMECA som er gjennomført for dykkerhjelmen. 2.3 Pågående arbeid De seks hjelmene som utgjør 0-serien vil våren og sommeren 1994 gjennomgå en brukerutprøving ved Statens Dykkerskole ved Bergen. Erfaringene fra denne brukerutprøvingen skal innsamles og bearbeides på en strukturert rnåe, og vil danne grunnlaget for de siste endringer av hjelmen forut for serieproduksjon. En av de viktigste elementene ved brukerutprøvingen er en bestemmelse av anbefalt vekt i hjelmen. vann for 2.4 Andre effekter av prosjektet Hjelmutviklingen har i praksis blitt et flaggprosjekt for norsk dykkeforskning og utstyrsutvikling for denne oljerelaterte aktiviteten. Prosjektet har hatt en meget stor mediaoppmerksomhet, og har markedsført FUDT-prosjektet på en positiv måte. M:\BAPAE262.W5 i

19 UNIMED Finansiering Prosjektet er gjennomført med finansielt støtte fra FIJDT og KAPOF/NTNF (Kapitalisering av offshorerettet forskning). 2.6 Anbefalt videre arbeid Resultatene fra brukerutprøvingen anbefales anvendt for de eventuelt nødvendige justeringer av dykkerhjelmen forut for forberedelsene for en serieproduksjon. M:\BAPAE262.W5 i

20 UEi1I UNIMED 19 3 PUSTEUTSTYR 3.1 Formål Målet med prosjektet var å verifisere funksjonsdyktigheten for OBS HPR-90 og OBS UBA Videre skulle prosjektet utvikle en prototyp OBS PABS med monitoreringssystem, og teste og verifisere denne for dykking til 400 meter. Utstyret skal integreres inn i et totalt konsept for personlig dykkerutstyr og skal kvalifiseres for aksept hos myndigheter, oljeselskap og dykkeselskap. 3.2 Innledning Ottestad Breathing System AJS (OBS AJS) ble etablert i Selskapet har hovedsakelig arbeidet med utvikling av avanserte pustesystem for dypdykking. Behovet for slikt utstyr er klart anerkjent de siste år. Idag er det ikke noe kommersielt tilgjengelig pusteutstyr som oppfyller ODs krav for dykking dypere enn 180 meter. OBS A/S har nedlagt mye innsats i arbeidet med utvikling av nye prinsipp og nøyaktig kontroll for store gasstransporter som imøtekommer kravene i forbindelse med dykkerens lungeventilering på store dyp. Arbeidet har vært meget vellykket, og OBS er nå istand til å designe pustesystemer som imøtekommer de strengeste krav for dykking så dypt som 400 meter. OBS hadde ved prosjektstart for FUDT-Personlig dykkerutstyr arbeidet med tre interessante konsepter: 1. En 1.trinns regulator OBS HPR-90, som under tester utført av Stolt-Nielsen (nå Stolt Comex Seaway) har demonstrert ekstreme kapasiteter for gasstransport kombinert med stabile utgangstrykk. Regulatoren vil med stor sannsynlighet gjøre en standard bail-out istand til å imøtekomme ODs krav for dykking dypere enn 180 meter. Regulatoren består av få deler og har enkelt vedlikehold. Produksjonsprisen vil også være lav, og burde derfor ha meget gode muligheter i det tradisjonelle sportsdykkermarkedet. 2. OBS , nødpustesystem. OBS har utviklet dette nød-pustesystemet som en funksjonell prototyp. Målet har vært å kvalifisere dette systemet for operasjonelt bruk ned til 400 meter. Fullskalatester på NUTEC har vist at systemet oppfyller disse ambisiøse kravene. Systemet leverer varm fuktet gass med lavt pustearbeid. Varigheten av nødgassen i systemet er 10 minutter på maksimumsdybde. Grunn (50 meter) dykkinger gjennomført med godt resultat. 3. OBS PABS (Pneumatically Assisted Breathing System) er en videreføring av OBS UBA Systemet har som grunnlag de samme fortrinn som ODS UBA I tillegg har systemet M:\BAPAE262.W5 i

21 ilflj1i UNIMD 20 et gass-gjennvinningssystem inkorporert i back-pack en. Systemet vil kunne ha klare foririnn både Økonomisk, operasjoner og sikkerhetsmessig. OBS PABS nødvendiggjør utvikling av en monitoreringspakke som kan inngå i det dykker bårne systemet, for monitorering av temperatur, trykk 02 og CO Resultater OBS HPR-90 Målet med verifisering av funksjonsdyktighet for OBS HPR-90 ble nådd i Utstyret er nå kommersiel(tilgjengelig (Se brosjyre - Vediegg) OBS UBA Verifikasjonen av OBS UBA anses gjennomført. Utstyret har vært testet ned til 400 meter i ubemannet tester ved NUTEC. Vibrasjonstester er gjennomført ved DnV. I desember 91 ble det inngått en tilleggsavtale til Kontrakt for Dykkeberedskap der selskapene (Statoil, Hydro og Saga) var enige om å utføre et verifikasjonsdykk med OBS UBA Dykket skulle utføres med DSV Seaway Pelican. Dykket, samt det innledende program ble gjennomført i Bergen i perioden januar Personellopplæringen foregikk som en ukes kurs ved Statens Dykkerskole i Skålevik, mens den operative delen foregikk på Sandviksflaket i Bergen. Største dykkedybde var 180 msw. Etter at den bemannede verifikasjonsprogrammet var gjennomført, var det nødvendig å få til en samlet rapport som alle involverte parter var enige om. Dette ble vurdert som essensielt for sluttutviklingen av utstyret. I tillegg til de erfaringer man fikk under den bemannede dykkingen, satt FUDT UBA prosjektet også med flere testrapporter og risikoanalyser som har framkommet gjennom prosjektet. Det ble derfor besluttet å gjennomføre en grundig gjennomgang av alle relevante dokumenter/rapporter, og utferdige en felles sluttrapport der alle involverte parter deltok: Produsent, dykkeselskap, NUTEC, AODCE og selskapene. Denne gjennomgangen foregikk i Stavanger februar M:\BAPAE262.W5 1

22 UE1 tü1i UNIMED 21 () Gjennomgangen konkluderer at konseptet både teknisk og ergonomisk er mye bedre enn eksisterende løsninger. Endel aktiviteter gjensto imidlertid før apparatet ble ansett å kunne introduseres operasjonelt ble UBA tatt med i et 450 meters eksperimentdykk ved NHC i Aberdeen (AURORA dykket). Utstyret gjennomgikk vellykkede bemannede tester under simulerte lock-out -dykk. Etter dette testdykket er systemet markedsført kommersielt (Se brosjyre - Vedlegg) OBS PABS Arbeidet med dette utstyret har i det alt vesentlige vært konsentrert om utviklingen av monitoreringspakken, DIMON. Firmaet Pressure Test Laboratories a.s har vært ansvarlig for utvikling av monitoreringspakken. Konstruksjonskonseptet for UBA/PABS instrumentering har vært basert på følgende generelle hensyn: 1. Et komplett UBA eller PABS målesystem består av følgende deler: Intelligent transmitter, montert til PABSJUBA Modem, Overfiatemontert transmitter/receiver OBSERVER, Overfiatemontert monitor eller Database-maskin, Overfiatemontert PC (system) 2. Intelligent transmitter er en betegnelse for et mikroprosessor-basert instrument tilkoblet UBAJPABS pustegass-system. Intelligent transmitteren er konstruert for hyperbarisk trykk opptil 61 atmosfærerstrykk eller 61 Bar. 3. Intelligent transmitteren er utstyrt med sensorer, detektorer samt aktuator-utganger for å måle og kontrollere ulike parametre i UBAJPABS under dykkeoperasjon. Instrumenterings funksjonene i intelligent transmitteren kan opereres individuelt og transmitteren sender målinger via en kommunikasjons-link (modem) til overflatemontert monitoreringsutstyr. 4. Forbindelsen mellom intelligent transmitteren og et overfiateonentert modem baseres på en to- eller tre-ledet elektrisk kabel forbindelse (del av umbilical). Forbindelsen er en del av kommunikasjonslinken. 5. Modemet tilkobles en monitor (OBSERVER) eller datamaskin via en RS232C kommunikasjonsport. All kommunikasjon fra/til intelligent transmitteren går over denne porten. Kommunikasjonsllnjen er del av korninunikasjonslinken. M:\BAPAE262.W5 i

23 UNIMED Datatelemetrien i instrumenteringssystemet er seriell, to-veis og asynlcron. Hver intelligent transmitter har en egen lytte/sende adresse. Instrument kommunikasjonen er halv-duplex og baseres på en enkel men kraftig kommunikasjonsprotokoll (kommandoer) som er felles for alle transmittere. 7. En gjør bruk av PTLs Series 1004 System Computer som monitor eller - server mot OBS datautstyr (PC basert database). Intelligent transmitterens operasjon styres av monitoren eller det PC-basert utstyret. 8. Modemet er del av OBSERVER i de applikasjoner der denne brukes som monitor eller server mot annet datautstyr. INTELLIGENT TRANSMITTER Intelligent transmitteren er et hyperbarisk mikroprosessor-basert instrument. Transmitteren er et intelilgent grensesnitt mellom instrumenteringen i UBS/PABS og overfiatemontert kontroll eller monitoreringsutstyr. Transmitteren opereres i to- eller tre-leder modi og de fleste funksjoner/sensorer er bygget inn i et felles t frittstående instrumenthus i rustfritt stål. Instrumenthuset er konstruert slik at det skal lcunne utsettes for raske trykkfall. Intelligent transmitteren måler pustegassens oksygen og karbondioksyd-innhold, varmtvanns temperatur, pustegasstemperatur og dybde (trykk). En innebygget A!D-omformer og mikroprosessor omformer og sender måledata via kommunikasjonslinken (modemet) til en monitor eller datamaskin. Transmitteren (PABS) har i tillegg en D/A-omformer som skal styre en regulenngsventil for 2 injeksjon (dosering). MODEMET For å få seriell kommumkasjon med intelligent transmitteren, samt å operere denne på en to/tre-ledet kabel må en konstruere et dertil egnet modem (kommunikasjonslink). Modemet vil være grensesnitt mellom monitoreringsutstyr og intelligent transmitteren. Modemet konstrueres for overflate installasjon (ikke hyperbarisk miljø) brukt direkte (uten OBSERVERJmonitor) mot en datamaskin (PC). Modemets oppgave blir å omforme signaler fra/til intelligent transmitteren samt å tilføre transmitteren elektrisk energi. OBSERVER OBSERVER er systembetegnelsen for en monitor og felles kommunikasjonslink mot P1] s mikroprosessor-baserte instrumentering. Monitoren kan kommunisere med intelligent tranmittere M:\BAPAE262.W5 I

24 UE1WUNIMD 23 operert i to eller tre-leder modi via et spesialkonstruert modem (beskrevet i foregående avsnitt). OBSERVER eller monitor er konstruert for overfiateinstallasjon (ikke hyperbarisk). DATAMASKIN Datamaskin eller vertsmaskin er beregnet for applikasjoner der en har behov for å ha en sentralisert overvåking/kontroll av flere UBAIPA13S pustegass systemer. Datamaskin er tenkt å være en tradisjonell personlig datamaskin (PC) med RS 232 grensesnitt. PC en må ha software for presentasjon, eventuelt lagring av måledata, samt interaktive driverutiner for kommunikasjon med intelligent transmitteren (terminalprogram). HYPERBAR 0,-MÅLER Intelligent transmitter har to separate 02 sensorer som kontinuerlig overvåker pustegassens 02 innhold. Sensorene er elektro-kjemiske (galvanisk celle) og har en levetid på ca. 18 måneder, derav 12 måneder med garanti. 02-sensorene har innebygget temperaturkompensasjon fra 0 til 50 C og kan benyttes i hyperbariske applikasjoner opptil 61 atm. Sensorens måleområde 0 til 100% referert til oksygen (02) partiell-trykk ved normal atmosfære. Sensor-cellene tåler opptil 95% luftfukt.ighet (RH) og kan skiftes ut enkeltvis. En av02-sensorene er foruten intelligent transniitteren tilkoblet en separat 4 til 20 må 2 transmitter. Sistnevnte er spennignsløs under normal operasjon og skal være back-up for intelligent transmitteren, dvs, den er installert for å gi nødvendig (i nød) informasjon om 02-konsentrasjon i pustegassen dersom det primære måiesystemet feiler under en dykkoperasjon. HYPERBAR C0,-MÅLER C0 2-sensoren baseres på en infrarød absorpsjons teknikk (optisk) og måler partiell-trykket av CO2 i en gassprøve (pustegassen). Den hyperbariske CO2 måleren er miniatyrisert for dette formålet og overvåker kontinuerlig pustegassens CO2 innhold. Måleområdet er 0 til ppm eller 0 til 10% referert til en normal atmosfære. Sensorens arbeidsområde er 0 til 45 C og 1 til 61 atmosfærers trykk. Målingen trykk-kompenseres automatisk ved hjelp av en ekstern irykkmåler (dybdemåler). Sensorhodet konstrueres og monteres slik at en lett kan fjerne dugg fra det optiske systemet (linser/speil). Sensorhodene vil ha en levetid på ca. 3 år i hyperbarisk miljø. M:\BAPAE262.W5 i

25 CODE IDENT.: SIZE. Center sectlon DIMON HOUSING j DRAWING NO.: SCALE: NON SH I. : i OF. : i REV.: I a = SENSOR COVER ELECTRONICS COVER modified C02 sensor O2 sensors INPORMATION IJISCLOSED HEREIN WAS ORIGINATEID BY AND IS THE PROPERTY OF PRESSURE TEST LABORATORIES A.S. WHICH RESERVES ALL PATENT. PROPRIETARY, DESIGN. USE, SAL MANUFACrURJNG. ÅND REPRODUC11ON, RIGHTS THERETO EXEF AS MAY BY SPECIFIED BY CONTRACr BETWEEN THE RECIPIENT ÅND PRESSURE TEST LABORATORIES A.S. DUPIJCATION OF ANY PORTION OF THIS DATA SHALL IN1UDE THIS LEGEND. Pressure Test Laboratories a.s. I TOLERÅNCES MATERIAL FINTSH DR: Trond Hagen CHK.: ISSUED FOR CONSTRUCTJON,: NOTES: SERVICE: 128-FEB-1992

26 (no need for reclaim system onboard the DSV) Gas reclaim inside the backpack PABS 90 40Q r OBS. L f BAIL OUT BflLE 2: BML OUT PRESSURE REDUCER VALVE I 2 3: DML OUT ACflVATTON KNOB 4: BAIL OIJT PRESSURE GAUCE 5: COUNTER WNC ATER DRMN VALVE 6: LJMBIIJCAL TER1NATlON EILOCK 7 : SCRUBBER UDS 8: UIffIIUCAL SUPPLY LINE 9: SCRIIBBER CAN1STERS 10: EXHALATION NON fleturn VALVES Il: PNEUMA1C ACTUATOR 12 : FREE FLOII CAS HEATER 13 REGENERATIVE HEAT EXCHANCER 14: Li. HOSE TERWNATION DLXX OBS AS, Kalvetangvn. 81, N-3132 HUSØYSUND, Norway. Phone: Fax: Commercially available Verification project sponsored by FUDT and NTNF. Complies with NPD specifications. Excellent breathing performanee minutes bail out duration at 400 msw. Advanced breathing technology

27 LP. 9 imi DE.CPJPT1ON I L. ; I 1 1r & pure button ics s:. rferenc çressure I- _ -i :LpLy HOS RETURN HOS txhsr ges (rom Lh prernatic control system nd Ihe diver ere nted Into t.he counter iun inierior 1: 2: q. 4: 6: 8: 9: 10: li: 12: I.,. I J. 14: i i: COIJNTER LUNG PfliF VALVE FREE FLO GAS HEATER COL:NTER LUNG COIPENSAT10N IALVE COUN rer LUNG ACTIJATOR LP. SUPPLY LP. EX}UUST t E.L_\D DELND REGULATOR REGUL&TOR ).LtKE UP GAS SUPPLY REUEF IALVE LKE UP GAS SUPPLY RESERVOIR GAS 0VERFL0 DU.IP VALVE ATER TRAP ATER DP.AIN PUMP COUNTER LUNG INTEPJOR DR.&IN IVE SECONDARY MODE GAS SUPPLY REGUIÄTOR SECOND.RY MODE ACTUATOR ALVE LAIL OIJT BOrILE CHRGE CONNECTION kfi. gas bail oul botue PNEUMATICALLY ASSISTED BREATHING APPARATLJS (PABS ) scuc prinesij

28 C UNIMED 27 Dybdesensoren måler hydrostatisk trykk ned til 600 meter. Sensoren er en del av intelligent transmitteren og er forseilet for å unngå heliuminntrengning med påfølgende målefeil. Utviklingen av monitoreringspakken avdekket betydelige problemer på gassovervåkingssiden. Problemene var spesielt relatert til miniatyriseringen av utstyret for C0 2-overvåkingen. Resultatet av dette har hatt betydelige tidsoverskridelser i forhold til den opprinnelige tidsplanen. Ved slutten av 1993 hadde man gjennomført ubemannede tester av monitoreringspakken alene i OBSs trykk.kammer og ved NUTEC. Konklusjonen på disse testene er at resultatene har vært oppløftende, men det er samtidig helt klart at et betydelig utviklingsarbeid før denne enheten kan nærme seg operasjonelt bruk. Status for PTL er ellers at selskapet har opphørt. 3.4 Finansiering Prosjektet har vært finansiert av FUDT og KAPOF (NTNF) i fellesskap. 3.5 Anbefalt videre arbeid Det anbefales at en gjennomfører en markedsvurdering for en eventuelt sluttført OBS-PABS Denne vurderingen bør sammenholdes med en nøktern uavhengig evaluering av realisme, kostnad og tid for å gjennomføre utviklingsprosjektet. M:\BAPAE262.W5 I

29 C UNIMD KOMMUNIKASJONSUTSTYR Formål Prosjektets første hovedmål er å utvikle en dykkermikrofon som imøtekommer industriens krav til taleforståelighet og kvalitet mhp. levetid i det spesielle miljøet som karakteriserer dyp metnings dykking (høy fuktighet, trykk, helium, etc.). Prosjektet skal videre utvikle et nytt konsept for dykker-høretelefoner som viderefører den teknologi som er lagt til grunn i dykkermikrofonutviklingen. Det primære i dette arbeidet vil være å imøtekomme kravet til robusthet for fysisk behandling under bruk. Både dykkermikrofon og høretelefon skal designes for integrering i FUDT-dykkerhjelm. 4.2 Innledning Dykkerkommunikasjon vurderes som et spesielt kritisk element i dykkerens personlige utstyr. Status idag er at kvaliteten på dette utstyret ikke er akspeptabel. Dykkerkommunikasjonen er kanskje det viktigste enkeltelement innen dykkerovervåkingen. Når dette utstyret ikke fungerer akseptabelt blir heller ikke dykkerovervåkingen akseptabel. Problemene innen denne utstyrskategorien er å finne i flere delelementer. Taleforvrengeren (unscrambleren), som er det sentrale elementet i dypclykker-kommunikasjonen, har lenge vært ansett som hovedproblemet. Betydelig innsats har vært satt inn for å bedre denne situasjonen. Med betydelig grad av norsk finansiering (oljeselskaper) har Stocktronics AB utviklet en taleforvrenger som representerer et stort kvalitetsmessig framskritt. På denne bakgrunnen har det derfor vært naturlig å rette oppmerksomheten mot de neste problemområdene innen denne utstyrs sektoren. Disse vil være mikrofon og høretelefon, hvor levetid o bidrag til taleforståelighet ikke er tilstrekkelig god. Stocktronics har med bakgrunn i sin gode erfaring innen dykkerkommunikasjon, og allerede pågående utviklingsarbeide med mikrofoner og høretelefoner vært et naturlig valg som industripartner. M:\BAPAE262.W5 I

30 UI4IMrD Resultater Mikrofoner Stocktronics har arbeidet med to hoveclretninger innen sitt mikrofonprosjekt: En mikrofon med særdeles gode akustiske kvaliteter, men følsom for mekaniske og miljømessige påvirkninger. En mikrofon med stor styrke for mekanisk påkjenmnger, men dårligere skjerming av pustestøy. Etter en gmlklig vurdering og utprøving av de to mikrofonkonseptene valgte Stocktronics å satse på den først omtalte mikrofontypen. Siden denne mikrofonen er følsom for mekanisk og miljøpåvirkninger har det vært en absolutt nødvendighet å bygge mikrofonen inn i et eget mikrofonhus for å gi den nødvendige beskyttelse. Mikrofonen er en studio-kvalitets mikrofon med innebygget forsterker. Mikrofonen må ha elektrisk energiforsyning som er arrangert via dykkerens kommunikasjonskabel fra dykkerklokke-modulen. Etter omfattende laboratorietester i eget laboratorium fikk Stocktronics installert mikrofonene i dykkerhjelmer ombord på DSV Seaway Pelican i april 1992, Mikrofonene var planlagt uttestet under operasjonell dykking over en to-måneders periode. Dette for å få en vurdering av mikrofonenes levetid og kvalitets-opprettholdelse under reelle brukerforhold. Resultatene fra de første testdagene var me2et oppløftende. Kort tid etter at Lars Liljeryd, Stocktronics, hadde forlatt Seaway Pelican etter installasjon av kommunikasjonsutstyret oppsto svikt i kommunikasjonssystemet. Alle kommunikasjonselementene, både mikrofoner og klokke-modul for kommunikasjonssystemet ble demontert og returnert Stockironics. Ved gjeimomgang av det returnerte utstyret konstaterte Stocktronics en mindre teknisk feil i dykkerklokke-modulen. Ingen defekter ble påvist hos dykkermikrofonene. De planlagte langtidstestene ble ikke fortsatt og er pr. dags dato ikke fullført Dykker-høretelefoner Stocktronics utviklet i 1993 et første prototypesett av en ny dykker-høretelefon (Se figur). Denne prototypen ble forsøkt utprøvd sammen med FUDT-dykkerhjelmen under bassengtesting ved M :\BAPAE262.W5 i

31 UNIMED 30 SLNTEF i Trondheim. I kombinasjon med det øvrige kommunikasjonsutstyret som ble anvendt under denne testingen ble det konstatert at høretelefonene ikke hadde en egnet motstand. Prototypen høretelefon ble returnert Stocktronics for en mulig endring av dette. Testene er ikke tatt opp igjen. 4.4 Finansiering FUDT har vært eneste finansieringskilde for Stocktronics utviklingsarbeide med dykkernikrofoner og høretelefoner. (E 4.5 Videre arbeid Det anbefales at langtidstestingen av dykkermikrofonene under operasjonelle forhold tas opp igjen slik at evalueringen av disse nye dykkermikrofonene kan avsluttes. Prototypen høretelefoner anbefales utbedret av Stocktronics og tatt inn i et nytt testprogram, som også inkluderer langtidstesting forutsatt at de initielle testresultatene er akseptable. M :\BAPAE262.W5 I

32 -.... STOCIKTRONICS AB VEAVAGEN lq S 113 4Q STUCXNOLN SWEDEN EARPHONE I1[ VIII A 9Oa2 ti fl r 0 o 0 0 o q L

Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt

Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt STF78 A97108 Gradering: Åpen Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt Avd. for ekstreme arbeidsmiljo februar 1997 Unimed Foretaksnr: NO 948 007 029 MVA FORFA1TER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Påsche,

Detaljer

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

Dykkerhjelm - Beskrivelse/Tester

Dykkerhjelm - Beskrivelse/Tester STF23 A93055 Dykkerhjelm - Beskrivelse/Tester 1994-03-23 UNIMED TFrTEL A 1 P 0 R T - I UNIMED Dykkerhjelm - Beskrivelse/Tester SINTEF UNIMED Ekstreme arbeidsmiljo Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse:

Detaljer

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT RT *7 SINTEF UNIMED 1991-02-15 Draft modell fuliskala En ny dykkeklokke: STF23 F91012 OE1Lui Presentasjon av en PPORT stikkord Egenvalgte N - 7034 Gruppe I Gruppe 2 Ekstrakt. 7 vid P he I Draft Antall

Detaljer

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N.

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N. TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 6170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 962 273 Test av barneredningsvester

Detaljer

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Vurdering av dykkerhjel m konsepter

Vurdering av dykkerhjel m konsepter STF23 A9224 Vurdering av dykkerhjel m konsepter ULJW UNIMED 1992-3-9 ULiDW RAPPORT Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole Rapportnummer STF23 A9224 Graderln9 1 Apen

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ STF23 A94034 Gradering: Åpen Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ 1994-09-30 JLUJL OMEGA Foretaksnr.: 948007029 OPPDRAGSGIVER(E) Telefon: 73 596896 Telex: 55 620 sintf

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on STF23 A9346 Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on 1993-12-2 ULJ9iW ]]rrel Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasjon SINTEF

Detaljer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E)

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER Brygger Årlig investeres det store beløp i båthavner, kaianlegg og flytebrygger av privatpersoner, båtforeninger/velforeninger/grendalag

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

S1F23 A92013. Fuliskala dykker klokkemodell. OLJÏiW UNIMED. i992-02-ol

S1F23 A92013. Fuliskala dykker klokkemodell. OLJÏiW UNIMED. i992-02-ol S1F23 A92013 Fuliskala dykker klokkemodell OLJÏiW UNIMED i992-02-ol stikkord Gruppe i Egenvalgte Gruppe 2 forskning ved Norges tekniske høgskole Ekstrakt Oppdr.gwers ref. N - 23 1992-02-Ol Rapportens tittel

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere Opprullere Nederman serie H20 - Slangeoppruller Sikre og funksjonelle slangeopprullere for industriell bruk, profesjonelle håndverkere og gjør det selv verksteder. Robust konstruksjon av støtsikre komposittmaterialer.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING

INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING 3 INNHOLD 3 RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET 4 I2I HODESTØTTE RETNINGSLINJER FOR BRUK 5 ANBEFALINGER FOR TILPASNING 5 HAKESTØTTE RETNINGSLINJER FOR BRUK 6 ANBEFALINGER FOR TILPASNING

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

1 Måleprosedyre. I målemoduset jobber du i følgende skjerm:

1 Måleprosedyre. I målemoduset jobber du i følgende skjerm: 1 Måleprosedyre I målemoduset jobber du i følgende skjerm: Fig. 11-1: Målemodus Trykk [Mode] knappen for å endre kombinasjonen for måle funksjonene til Individuelle målinger. De andre parametrene som er

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 337088 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 13/02 (2006.01) B63B 11/02 (2006.01) B63H 21/38 (2006.01) B63B 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130746 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

STF23 Ä95007 Gradering: Åpen. Umbilical ut av dykkerklokken. Ergonomisk studie. 1995-02-Ol OLJW UNIMED

STF23 Ä95007 Gradering: Åpen. Umbilical ut av dykkerklokken. Ergonomisk studie. 1995-02-Ol OLJW UNIMED STF23 Ä95007 Gradering: Åpen Umbilical ut av dykkerklokken Ergonomisk studie 1995-02-Ol OLJW UNIMED Foretaksnr.: 948007029 Telefon: 7359 68 96 Telefax: 73 59 10 05 Telex: 55 620 sintf n Bolstad, G.; Moe,

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

Klientikontaktperson referanse: 8. A. Lassen, StatoH 0. Pedersen, Norsk Hydro i. A. Ask, CD Arbeidet utført av:

Klientikontaktperson referanse: 8. A. Lassen, StatoH 0. Pedersen, Norsk Hydro i. A. Ask, CD Arbeidet utført av: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec n Rapportnr.: 35-90 Rapportenstittel: Dato: Prosjekt nr.: 1712.90 11610.02 Godkjentav:

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering

Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO STANDARD 2009 VEDLEGG C Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Utgitt oktober 2010 Rev. 01, mai 2011 Innhold Forord 1 INNLEDNING

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

Brukerveiledning. Magna-Trak 100. Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander

Brukerveiledning. Magna-Trak 100. Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander Brukerveiledning Magna-Trak 100 Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander Magna Trak 100 og 102 Innhold Side Introduksjon 2 Bruk 2 Beskrivelse 3 Generell bruk og beskrivelse 3 Avvist sone ("erased") 4

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 PROFESONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 HC 60 - HC 65 - HC 75 - HC 100 - HC 135 - HC 165 Nytt design Dørene i matt stål, alle fronter like. Ergonomiske håndtak; lettere å håndtere

Detaljer

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS Materialvalg for in-line instrumenter Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS 1 Ditt måletekniske kompetansesenter 2 Hvem er vi? Leverandør til det norske markedet i mer enn 30 år Hovedkontoret i Moss

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2008-05 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304 PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304 HF 150 - HF 185 - HF 234 - HF 304 Dør Store dører med hele 40 cm diameter, forenkler inn/utlastning Kraftige hengsler Rustfritt materiale i matt

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring

West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring Stavanger 16.oktober 2008 Petroleumtilsynet Entreprenørseminar Frank S.Schieldrop Weatherford Norge AS 0 West Epsilon - Løfteklave hendelse

Detaljer

RAPPORT FRA UTE-MERKETOKT MED DET ISLANDSKE FORSKNINGSFARTØYET ARNI FRIDRIKSSON. 10. til 23. juli 2008. Karl-Erik Karlsen

RAPPORT FRA UTE-MERKETOKT MED DET ISLANDSKE FORSKNINGSFARTØYET ARNI FRIDRIKSSON. 10. til 23. juli 2008. Karl-Erik Karlsen Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503 6294/Nr.10 2008 RAPPORT FRA UTE-MERKETOKT MED DET ISLANDSKE FORSKNINGSFARTØYET ARNI FRIDRIKSSON 10. til 23. juli 2008 Karl-Erik Karlsen Formål: Formålet med

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Brukerveiledning Magna-Trak 102

Brukerveiledning Magna-Trak 102 Brukerveiledning Magna-Trak 102 Enkelt og effektivt søkeutstyr for metall Foto: Tore Wold-Anthonsen Magna Trak 100 og 102 1 Innhold Side Introduksjon 2 Bruk 2 Beskrivelse 3 Generell bruk og beskrivelse

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no Takk for at du valgte Tolmer s produkter til å oppgradere din skorstein. Hva kreves? Arbeid knyttet til skorsteinsrehabilitering er søknadspliktig

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA Tilgang til 230 og 12 Volt strøm hvor som helst Lades automatisk fra solcelle eller aggregat LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY 1500W 100Ah LPS ALL IN ONE + 12V 100Ah Lithium

Detaljer

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører R Thermozone SF Elektrisk varme 6-30 kw Vannbåren varme Lengde: 2,2 meter Thermozone SF Luftporter for vertikal montering i svingdører Thermozone SF er en perfekt løsning for alle miljøer med svingdører.

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva. Rolls-Royce data strictly private

Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva. Rolls-Royce data strictly private Title Rolls-Royce - Arial 28pt Marine Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva DNVs regler er basert på følgende: IEC 60439-1 IEC 60092-302 SOLAS

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer