Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen"

Transkript

1 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn for oppfinnelsen Når metall smeltes for støping vil det typisk flyte materiale til overflaten av det smeltede metallet og oksyderes. Oksydert metall virker som en forurensing i det etterfølgende støpte metallet, idet det har slike sideeffekter som å svekke metallet og gi det støpte metallet andre ugunstige egenskaper. For å håndtere dette problemet har det blitt utviklet spesielle smelteovner og mekaniske rørere som beskrevet i GB A. Sammenfatning av oppfinnelsen Utførelser av oppfinnelsen håndterer problemet med flytende materiale ved å tilveiebringe en innretning som tillater skrap og andre materialer å dykkes ned under overflaten av smeltet metall, og derved beskytte skrapet og det andre materialet mot oksydasjon. 2 Aspekter ved oppfinnelsen vedrører et smelteovnanlegg som omfatter minst et smeltekar omfattende sidevegger, bunn og et tak. Minst et varmeelement er konfigurert til å varme metall i smeltekaret. Et kammer som omfatter sidevegger fôret med ildfast materiale danner en utvidelse av smeltekaret. Minst en elektromagnetisk rører er arrangert utenfor og tilliggende kammeret. En ildfast plate er arrangert inne i kammeret. Den ildfaste platen omfatter en øvre kant innrettet til å posisjoneres nedenfor en menisk av smeltet metall. Den ildfaste platen omfatter også en nedre kant posisjonert adskilt fra en bunn av kammeret. Den ildfaste platen er arrangert slik at et gap mellom den ildfaste platen og en sidevegg i kammeret øker mot bunnen av kammeret. En ildfast vegg er delvis neddykket i det smeltede metallet og tilliggende den øvre kanten av den ildfaste platen for å holde tilbake slagg som flyter på overflaten av det smeltede metallet. Aspekter ved oppfinnelsen vedrører også en fremgangsmåte for neddykking av materiale i flytende metall. Faste metallpartikler ledes inn i et smeltebad av flytende metall inne i et kammer med sidevegger. Kammeret danner en forlengelse

2 2 av et smeltekar. En ildfast plate er arrangert i kammeret slik at et gap mellom den ildfaste platen og en av sideveggene i kammeret øker mot bunnen av kammeret. Den ildfaste platen omfatter en øvre kant innrettet til å posisjoneres nedenfor en menisk av smeltet metall og en nedre kant posisjonert adskilt fra en bunn i kammeret, og hvor en ildfast vegg delvis neddykket i det smeltede metallet, arrangert inne i smeltekaret tilliggende den øvre kanten av den ildfaste platen, er innrettet festet til taket i smeltekaret. En elektromotorisk kraft påføres den flytende aluminiumen i kammeret med et magnetisk felt generert av en elektromagnetisk rører installert nær sideveggene eller nær bunnen i kammeret. Ytterligere hensikter og fordeler, så vel som strukturen og funksjonen til eksempelvise utførelser vil fremgå av en betraktning av beskrivelsen, tegningene og eksemplene. Kortfattet beskrivelse av tegningene Utførelser av oppfinnelsen vil nå bli beskrevet, bare som eksempler, med særlig henvisning til de vedføyde tegninger, hvor: Figur 1 representerer et bilde ovenifra av en utførelse av et smelteovnanlegg ifølge oppfinnelsen, Figur 2 viser et tverrsnitt av en del av utførelsen vist i Figur 1 langs linjen A-A, Figur 3 er en grafe som illustrerer et forhold mellom rørekraft og rørefrekvens ifølge en utførelse av oppfinnelsen, Figur 4 er en grafe som illustrerer et forhold mellom rørekraft og åpningsbredde ifølge en utførelse av oppfinnelsen, Figur er en grafe som illustrerer et forhold mellom rørekraft og ildfast tykkelse ifølge en utførelse av oppfinnelsen, og 2 Figur 6 er en grafe som illustrerer et forhold mellom rørekraft og forskyvning ifølge en utførelse av oppfinnelsen.

3 3 Detaljert beskrivelse av utførelsesformer av oppfinnelsen Utførelsesformer av oppfinnelsen blir diskutert i detalj nedenfor. Ved beskrivelse av utførelser blir det benyttet spesifikk terminologi for klarhets skyld. Oppfinnelsen er imidlertid ikke begrenset til den spesifikke terminologi som er valgt. Mens det er diskutert spesifikke eksempelvise utførelser, er det å forstå at dette bare er gjort for illustrasjonsformål. En fagkyndig innen det relevante område vil innse at andre komponenter og konfigurasjoner kan brukes uten å gå fra ånden og omfanget av oppfinnelsen. Ved smelting av metall for støping, er det ønskelig å varme opp metallet jevnt og å hindre dannelse av slagg og/eller inklusjoner av slagg i det smeltede metallet. For eksempel kan det akkumuleres metallbiter, spon og andre legeringselementer på overflaten av metallsmelten hvor de kan oksyderes. Dette kan redusere ytelsen. Oppfinnelsen vedrører en struktur og fremgangsmåte som kan redusere eller eliminere slike problemer. For å møte disse problemene, omfatter oppfinnelsen en struktur og en fremgangsmåte som hjelper til å røre metallsmelte, introdusere fast metall i metallsmelten og hjelpe til å hindre introduksjon av uønskede materialer i metallsmelten. En struktur ifølge oppfinnelsen omfatter en mer eller mindre typisk smelteovnsstruktur med et ytterligere kammer i forlengelsen av denne. Minst en rører er arrangert for å røre smeltet metall inne i kammeret. En plate arrangert i kammeret hjelper til å kontrollere flyten av smeltet metall inn i kammeret fra smeltekaret og ut av kammeret inn i smeltekaret. 2 Fig. 1 illustrerer en utførelse av et smelteovnsanlegg ifølge oppfinnelsen. Utførelsen av smelteovnsanlegget vist i Fig. 1 omfatter et smeltekar 1. Smeltekaret omfatter sidevegger 2, en bunn 3 og et tak (ikke vist). Under drfit blir smeltet metall inneholdt i det indre rommet i smelteovnsanlegget. Metallet kan oppvarmes med minst en varmekilde. Varmekilden kan drives med forskjellige drivstoff, slik som gass og/eller elektrisitet. Varmekilden varmer metallet ved stråling og/eller konveksjon Varmen fra varmekilden holder metallsmelten i flytende tilstand og smelter fast metall til en smeltet tilstand. Den minst ene varmekilden kan være arrangert på forskjellige steder for å oppnå effektiv oppvarming av metallet og smelting av fast metall.

4 4 Den minst ene varmekilden kan være arrangert på ethvert sted rundt smeltekaret. For eksempel kan den minst ene varmekilden være arrangert på en av veggene. Utførelsen vist i Fig. 1 inkluderer to varmekilder, en arrangert på to forskjellige vegger av smeltekaret. Andre lokasjoner som en eller flere varmekilder kan arrangeres i inkluderer bunnen eller taket av smeltekaret. Smelteovnsanlegget kan inkludere så mange varmekilder som nødvendig. Varmekilden kan være arrangert i enhver lokasjon rundt smeltekaret. For eksempel kan det arrangeres en varmekilde på to forskjellige vegger av smeltekaret, eller i taket og en vegg av smeltekaret, for eksempel. Et smelteovnsanlegg ifølge oppfinnelsen inkluderer også et eller flere kammer som strekker seg fra smeltekaret. Hvert kammer inkluderer et indre rom som er kontinuerlig med det indre rommet til smelteovnsanlegget, slik at smeltet metall kan flyte mellom smelteovnen og kammeret som beskrevet nedenfor. Kammeret eller kamrene kan være arrangert på ethvert sted rundt smeltekaret for å forenkle drift av innretningen. Kammeret/kamrene kan ha enhver ønsket størrelse. Typisk har kammeret/kamrene liten størrelse i forhold til smeltekaret. Dette kan hjelpe til å konsentrere kraften på overflatematerialet. Oppfinnelsen er særlig nyttig med aluminium. Den kan imidlertid være nyttig ved støping av andre metaller, slik som bly, kobber og sink. Utførelser av oppfinnelsen kan utnyttes med ethvert metall hvor det er ønskelig å dykke ned et overflatelag under smelting av metallet. 2 Kammeret kan være festet til eller utformet som en integrert del av en smelteovn. Utførelsen av smelteovnsanlegget illustrert i Fig. 1 og 2 inkluderer et kammer 4 som strekker seg fra smeltekaret 1. Kammeret kan være montert på siden av smelteovnen. Kammeret inkluderer vegger 4a og en bunn 4b. den indre overflaten 4c av bunnen kan være på samme horisontale nivå som den indre overflaten 3a av smeltekaret som illustrert i Fig. 2. Veggene 4a av kammeret er tilstrekkelig høye til å inneholde det smeltede metallet. Veggene til kammeret kan være så høye som veggene til smeltekaret eller kan være kortere som i utførelsen vist i Fig. 1 og 2. Veggene i kammeret kan være laget av ethvert egnet materiale. Hvis smelteovnen brukes til å smelte aluminium, kan veggene til kammeret være laget av stål. Hvis oppfinnelsen utnyttes for andre metaller, kan det brukes andre materialer. Veggene

5 kan være foret med ildfast (refractory) materiale. Eksempler på ildfast materiale som kan utnyttes kan inkludere ildfaste materialer basert på aluminiumoksyd eller ildfaste materialer basert på silisiumkarbid, blant annet. For å forenkle blanding av smeltet materiale og neddykking av fast metall i metallsmelten, er det arrangert en plate 6 av ildfast materiale eller en metallplate kledd med ildfast materiale inne i kammeret. Ethvert egnet materiale kan utnyttes i denne lokasjonen. Ifølge en utførelse kan platen være festet til sideveggen i kammeret, slik at det dannes en klaring i bunnet slik at metallet kan flyte. Den ildfaste platen 6 kan være orientert for å oppnå en ønsket blanding av metallsmelte og/eller neddykking av materiale i metallsmelten. For eksempel kan høyden av den ildfaste platen endres så vel som avstanden av platen ifohold til en eller flere vegger i kammeret. I tillegg kan vinklingen (tilt) av den ildfaste platen endres. den ildfaste platen blir typisk montert i forlengelseskammeret i en vinklet posisjon slik at et gap mellom en sidevegg i kammeret er smalere mot en topp av kammeret sammenlignet med mot bunnen av kammeret, som i utførelsen illustrert i Fig. 1 og 2. For eksempel kan det være et første smalt gap 9 mellom toppen av den ildfaste platen og sideveggen i forlengelseskammeret fjernt fra eller videre vekk fra smeltekaret. Orienteringen av den ildfaste platen kan endres i forhold til den fjerne sideveggen eller den andre sideveggen av forlengelseskammeret. Ifølge en utførelse, er den ildfaste platen minst 0 mm fra veggen i smeltekaret og minst 0 mm under nivået av toppen av badet. 2 Den ildfaste platen kan arrangeres bevegelig eller fast inne i forlengelseskammeret. Hvis den ildfaste platen er bevegelig, kan posisjonen av platen flyttes under driften av smelteovnsanlegget. Dette kan hjelpe til å optimalisere ytelsen av smelteovnsanlegget etter som forholdene endrer seg. Den ildfaste platen blir typisk posisjonert slik at den øvre kanten av platen er lavere enn menisken av smeltet metall inne i kammeret. Det er et gap mellom den ildfaste platen og bunnen av forlengelsen for å oppnå en strøm av metallsmelte fra forlengelsen og inn i smelteovnen. Gapene mellom den ildfaste platen og sideveggene i forlengelseskammeret som strekker seg fra sideveggen i smeltekaret er typisk så små som mulig for å legge til rette for flyt av metall innen kammeret og mellom kammeret og smeltekaret.

6 6 For ytterligere å legge til rette for drift av oppfinnelsen, er det arrangert en vegg 7 av ildfast materiale inne i smelteovnen, tilliggende den øvre delen av den ildfaste platen. Den ildfaste veggen kan være festet på flere forskjellige måter. For eksempel kan den ildfaste veggen være festet til veggen i forlengelseskammeret, veggene i smeltekaret og/eller taket av smeltekaret. Den ildfaste veggen er typisk arrangert slik at den vil bli neddykket i metallsmelten. Når den er posisjonert på denne måten i forhold til kammeret, smeltekaret og den ildfaste platen vil den hjelpe til å hindre slagg fra å komme inn i kammeret. Posisjonen og orienteringen av den ildfaste veggen kan endres for å kontrollere flyten av metall, etter som nivået av metallsmelte i smelteovnsanlegget varierer, og/eller med forandret orientering av den ildfaste platen. En eller flere elektromagnetiske rørere er posisjonert tilliggende forlengelseskammeret. Den ene eller flere rørere kan være posisjonert tilliggende en eller flere vegger og/eller bunnen av forlengelseskammeret. Utførelsen vist i Fig. 1 og 2 inkluderer en rører arrangert tilliggende en vegg av forlengelseskammeret i avstand fra smeltekaret. En vegg av forlengelseskammeret som en rører er arrangert tilliggende kan lages av austenittisk stål i et smelteovnsanlegg for smelting av aluminium. En posisjon av den ene eller flere rørere kan endres. For eksempel kan høyden av enhver rører arrangert tilliggende en sidevegg av forlengelseskammeret være justerbar. Røreren kan orienteres til å operere nedover. I et slikt arrangement kan røreren generere et elektromagnetisk felt som går nedover inn i kammeret med metallsmelte. Magnetfeltet beveger metallsmelten nedover mot bunnen av kammeret og videre inn i smelteovnen. 2 Mesteparten av rørekraften som oppnås av røreren kan påføres i et første område (Område X) bak den ildfaste platen og under menisken av smeltet metall i kammeret. Et andre område (Område Y) er plassert under menisken og over det første området (Område X). Område Y kan gjøres mindre ved å forandre posisjonen av den ildfaste platen. Dette kan gjøre det mulig å akselerere hastigheten av smeltet metall ven menisken i kammeret. Akselerering av metallsmelten tillater i sin tur materiale ført til ved menisken å dykkes ned inn i metallsmelten. Akselerasjonen frembringes ved prinsippet om lik masseflyt. Ifølge lik masseflyt, er massestrøm gjennom Område Y lik massestrømmen gjennom Område X, som tilsvarer Hastighet 1 * Område Y = Hastighet 2 * Område X.

7 7 Rørekraften utvist av røreren(e) på metallsmelten kan variere med frekvensen til røreren(e). Fig. 3 illustrerer et forhold mellom rørekraft og rørefrekvens ifølge en utførelse av oppfinnelsen. Rørekraft utøvd på metallsmelten kan også variere med bredden på åpningen i kammeret. Fig. 4 illustrerer et forhold mellom rørekraft og åpningsbredde ifølge en utførelse av oppfinnelsen. Rørekraft utøvd på det smeltede metallet kan også variere med tykkelsen av smelteovnen. Fig. illustrerer et forhold mellom rørekraft og smelteovntykkelse ifølge en utførelse av oppfinnelsen. Rørekraft utøvd på metallsmelten kan også variere med posisjonen av røreren i forhold til det vertikale senteret av kammeret. Fig. 6 illustrerer et forhold mellom rørekraft og forskyvning ifølge en utførelse av oppfinnelsen. Ifølge en utførelse av oppfinnelsen med den neddykkede ildfaste platen vinklet i forhold til veggen i smeltekaret, kan røreren generere en maksimal hastighet av omtrent 2,7 m/s i nedover røring og omtrent 3,2 m/s i oppover røring. Ifølge en annen utførelse av oppfinnelsen med den neddykkede ildfaste platen parallell med veggen i smeltekaret, kan røreren generere en maksimal hastighet på omtrent 3,8 m/s i nedover røring. Ved å operere den elektromagnetiske røreren oppover, kan røreren utøve et oppover gående elektromagnetisk felt i kammeret, inneholdende smeltet metall. Dette elektromagnetiske feltet beveger smeltet metall oppover mot og over toppen av den ildfaste platen og videre tilbake inn i smelteovnen. 2 Utførelser av oppfinnelsen gjør det mulig å bruke en felles elektromagnetisk rører for å skape en høyere hastighet av smeltet metall, i kammeret, ved menisken tilstrekkelig til å få metallbiter, spon og andre legeringselementer til lett å dykkes ned i badet av smeltet metall i kammeret. Normalt vil disse typer materialer ikke synke under menisken bare ved tyngdekraften. De vil i stedet flyte på menisken eksponert mot overflatemiljøet, som oksyderer materialene og forårsaker mindre utbytte. Utførelsene som her er illustrert og diskutert i denne beskrivelsen er bare ment å lære fagfolk på området den beste måten som oppfinnerne kjenner for å utføre og bruke oppfinnelsen. Det er å forstå at oppfinnelsen kan praktiseres på annen måte enn den som er spesifikt beskrevet, innenfor omfanget av kravene og deres ekvivalenter.

8 8 Patentkrav 1. Smelteovnanlegg, omfattende: minst et smeltekar (1) omfattende sidevegger (4a), en bunn (4b) og et tak, minst en varmekilde konfigurert til å varme opp metall i smeltekaret, et kammer (4) omfattende sidevegger foret med ildfast materiale, idet kammeret (4) danner en forlengelse av smeltekaret, minst en elektromagnetisk rører arrangert på utsiden av og tilliggende kammeret, og en ildfast vegg (7) delvis neddykket i det smeltede metallet og tilliggende den øvre kanten av den ildfaste platen (6) for å holde tilbake slagg som flyter på overflaten av det smeltede metallet, karakterisert ved en ildfast plate (6) arrangert inne i kammeret, idet den ildfaste platen omfatter en øvre kant konfigurert til å posisjoneres under en menisk av smeltet metall og omfattende en nedre kant posisjonert adskilt fra en bunn i kammeret, hvor den ildfaste platen (6) er arrangert slik at et gap mellom den ildfaste platen (6) og en sidevegg (4a) av kammeret (4) øker mot bunnen av kammeret (4). 2. Smelteovnanlegg ifølge krav 1, hvor den ildfaste platen (6) er bevegelig. 3. Smelteovnanlegg ifølge krav 1, hvor den ildfaste platen (6) er fast. 4. Smelteovnanlegg ifølge krav 1, hvor nevnte ildfaste vegg (7) er festet til taket i smeltekaret (1), og arrangert inne i smeltekaret (1).. Smelteovnanlegg ifølge krav 1, hvor den minst ene elektromagnetiske røreren () er arrangert vertikalt og nært inntil sideveggen (4a) i kammeret (4) Smelteovnanlegg ifølge krav, hvor en høyde av den elektromagnetiske røreren () er justerbar. 7. Smelteovnanlegg ifølge krav 1, hvor den minst ene elektromagnetiske røreren () er arrangert under og nært inntil bunnen av smeltekaret (1) for å virke gjennom bunnen og utøve et rørefelt på det smeltede metallet tilstede i smeltekaret.

9 9 8. Smelteovnanlegg ifølge krav 1, hvor sideveggene i kammeret omfatter stålplater. 9. Smelteovnanlegg ifølge krav 1, hvor sideveggen (4a) i kammeret tilliggende røreren () er arrangert i en avstand fra smeltekaret (1)..Smelteovnanlegg ifølge krav 1, hvor den minst ene røreren () omfatter austenittisk stål. 11.Smelteovnanlegg ifølge krav 1, hvor sideveggen (4a) i kammeret er tilliggende røreren (). 12.Fremgangsmåte for å dykke materiale ned i flytende metall, hvor fremgangsmåten omfatter: tilføring av faste deler av metall inn i et smeltebad av flytende metall inne i et kammer (4) omfattende sidevegger (4a), idet kammeret danner en forlengelse av et smeltekar (1), hvor det er arrangert en ildfast plate (6) i kammeret (4), idet den ildfaste platen (6) er arrangert slik at et gap (8,9) mellom platen og en av nevnte sidevegger (4a) i kammeret øker mot bunnen av kammeret (4) og den ildfaste platen (6) omfatter en øvre kant posisjonert adskilt fra en bunn i kammeret (4), og hvor en ildfast vegg (7) delvis neddykket i det smeltede metallet, arrangert inne i smeltekaret (1) tilliggende den øvre kanten av den ildfaste platen, er arrangert festet til taket av smeltekaret (1), og utøve en elektromagnetisk kraft på den flytende aluminiumen i kammeret (4) med et magnetisk felt generert av en elektromagnetisk rører () installert nært inntil sideveggene eller nær bunnen av kammeret (4) Fremgangsmåte ifølge krav 12, videre omfattende: å bevege den ildfaste platen (6). 14.Fremgangsmåte ifølge krav 12, videre omfattende: å holde den ildfaste platen (6) i en fast posisjon..fremgangsmåte ifølge krav 12, videre omfattende: å arrangere en ildfast vegg (7) inne i smeltekaret tilliggende den øvre kanten av den ildfaste platen (6) og delvis neddykket i det smeltede metallet.

10 16.Fremgangsmåte ifølge krav, hvor den ildfaste veggen er posisjonert for å hindre slagg fra å komme inn i kammeret (4). 17.Fremgangsmåte ifølge krav 12, hvor den minst ene elektromagnetiske røreren () er installert vertikalt og nært inntil sideveggen (4a) i kammeret (4). 18.Fremgangsmåte ifølge krav 17, videre omfattende: å justere en høyde av den elektromagnetiske røreren (). 19.Fremgangsmåte ifølge krav 12, hvor den minst ene elektromagnetiske røreren () er installert under og nær bunnen av smeltekaret (1) for å virke gjennom bunnen og utøve et rørefelt på det smeltede metallet tilstede i smeltekaret..fremgangsmåte ifølge krav 12, hvor veggen i kammeret (4) tilliggende røreren () er arrangert på en avstand fra smeltekaret (1). 21.Fremgangsmåte ifølge krav 12, hvor veggen i kammeret (4) er tilliggende røreren ().

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2198228 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C22B 7/00 (06.01) C22B 21/00 (06.01) F27B 3/04 (06.01) F27D 3/00 (06.01) F27D 27/00 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område 1 INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører infrarød stråling-tilberedningsinnretninger, og, mer spesifikt, et infrarødstråling-tilberedningsapparat

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 6. oktober 2014 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.:op2014/00168 Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea

Detaljer

Apparat for fremstilling av multikrystallinske støpeblokker av silisium ved induksjonsmetoden

Apparat for fremstilling av multikrystallinske støpeblokker av silisium ved induksjonsmetoden 1 Apparat for fremstilling av multikrystallinske støpeblokker av silisium ved induksjonsmetoden Teknisk område [0001] Denne oppfinnelse vedrører et apparat for fremstilling av multikrystallinske silisium

Detaljer

- 2 - hullene (32), kan avløpsvannet blir fordelt på torvmaterialsjiktet (1) gjennom de andre hullene (33).

- 2 - hullene (32), kan avløpsvannet blir fordelt på torvmaterialsjiktet (1) gjennom de andre hullene (33). 1 P a t e n t k r a v 1. Behandlingsarrangement for gråvann, for behandling av utslipp av husholdningsgråvann på stedet, hvilket arrangement innbefatter: - en septiktank (3), innbefattende et første innløpet

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av

Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av endoterme reaksjoner som dampreforming av oljefraksjoner eller alkoholer, med tanke på produksjon av

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/02 (06.01) E04D 13/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.18 (80) Dato for Den

Detaljer

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene.

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. 1 SEISMISK KLEMME [0001] Oppfinnelsen angår tilbehør for opphengt himlingsskjelettkonstruksjon og, spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. KJENT TEKNIKK [0002] US-patenter 046294;

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i 1 1 2 3 Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i innledningen til det selvstendige krav 1. Tanken kan

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn:

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn: - 1 - P4461NO00-AGI Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy Bakgrunn: Oppfinnelsen angår et fleksibelt oppheng som er innrettet til å bli anordnet på et fartøy, for eksempel intervensjonsskip.

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A.

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A. Tetningsholderinnretning 1 5 Den foreliggende oppfinnelse vedrører en tetningsholderinnretning tilrettelagt for å bli opptatt i en boring i en konstruksjonsdel designet for å bli neddykket i vann, der

Detaljer

Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene

Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene I TIMSS 95 var elever i siste klasse på videregående skole den eldste populasjonen som ble testet. I naturfag ble det laget to oppgavetyper: en for alle

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2449641 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 (2006.01) H02G 1/11 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.09 (80) Dato for Den

Detaljer

Teknisk område Bakgrunn

Teknisk område Bakgrunn 1 Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører en installasjonsboks i overensstemmelse med innledningen i tilhørende krav 1. Spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse en forbedret installasjonsboks

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf. 93413 BOKMÅL. EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf. 93413 BOKMÅL. EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk Side 1 av 10 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf. 93413 BOKMÅL EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk

Detaljer

1.2 Sveising og materialegenskaper

1.2 Sveising og materialegenskaper 1.2 Sveising og materialegenskaper Et godt resultatet ved sveising av aluminium avhenger av type legering og dens leveringstilstand. Et godt resultat er også avhengig av de fysikalske egenskapene til aluminium

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

PATENTKRAV C01 C11 C12 C21 C22 Cn1 Cn2 (1) C01 C11 C12 C21 C22 Cn1 Cn2 C11 C12 C21 C22 Cn1 Cn2 X11 X21 Xn1 P11 P21 Pn1 P11 P21 Pn1 Y11 Y21 Yn1 C11

PATENTKRAV C01 C11 C12 C21 C22 Cn1 Cn2 (1) C01 C11 C12 C21 C22 Cn1 Cn2 C11 C12 C21 C22 Cn1 Cn2 X11 X21 Xn1 P11 P21 Pn1 P11 P21 Pn1 Y11 Y21 Yn1 C11 1 PATENTKRAV 1. Et filtreringselement (I) for filtrering av et fluidmedium som omfatter en stiv, porøs bærer (1) av sylindrisk form med en langsgående senterakse (A) og som omfatter en flerhet av kanaler

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng.

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 1 Skinne for seng Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 10 1 Bakgrunn for oppfinnelsen I forbindelse med arbeid for å forbedre tilvirkningen

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 Int. Cl. li 04 h 7/20 Kl. 37f-7/20 Patentsøknad nr. 826/69 Inngitt 27.2.1969 Løpedag - STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 28.8.1970

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN

FYSIKK-OLYMPIADEN Norsk Fysikklærerforening I samarbeid med Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO FYSIKK-OLYMPIADEN 01 017 Andre runde: 7. februar 017 Skriv øverst: Navn, fødselsdato, e-postadresse og skolens navn Varighet:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

Således er det et formål med den foreliggende oppfinnelse å skape en kapasitiv komponent som overvinner de ovennevnte ulemper.

Således er det et formål med den foreliggende oppfinnelse å skape en kapasitiv komponent som overvinner de ovennevnte ulemper. 1 Teknisk felt Oppfinnelsen relaterer seg til feltet kapasitive komponenter for elektriske kraftenheter, og spesielt en sammensatt kapasitans som benyttes som en DC-link kapasitans i en frekvensomformer

Detaljer

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN 1 SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN Oppfinnelsen vedrører en betongmasseskruemater for anvendelse i glideforskalingsstøping av betongelementer. Mer spesifikt

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1.

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. 1 Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. Flytende fasiliteter, så som fartøyer for frakt av væsker, så

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 221443 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C21C 1/06 (06.01) C21C 1/ (06.01) C22C 33/ (06.01) F27D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[0005] den indre ende av sylinderen passer inn i nevnte fordypning i låst inngrep med denne for å 20

[0005] den indre ende av sylinderen passer inn i nevnte fordypning i låst inngrep med denne for å 20 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for fremstilling av tomhylse ved kaldforming av sømløse eller skjøtede rør. Oppfinnelsen kommer under klasse F24B5/02 i den internasjonale patent klassifiseringen.

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en slingringsdemper for å dempe slingringsbevegelser mellom to kjøretøydeler, ifølge

Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en slingringsdemper for å dempe slingringsbevegelser mellom to kjøretøydeler, ifølge 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en slingringsdemper for å dempe slingringsbevegelser mellom to kjøretøydeler, ifølge ingressen i krav 1. [0002] En slingringsdemper av denne

Detaljer

UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS.

UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS. UNDERBUKSE FOR MENN MED SEPARAT ROM FOR PENIS. TEKNISK OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører herreundertøy og spesielt underbukser for menn som på innsiden av forsiden har separat rom for fysisk å adskille

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

Søknadsnr.: NO CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. Fôringsrørhengermontasje

Søknadsnr.: NO CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. Fôringsrørhengermontasje Søknadsnr.: NO 08278 Søker: Vetco Gray Inc. Referanse: P08278NO Fullmektig: CURO AS, Vestre Rosten 81, 707 Tiller Tittel: Fôringsrørhengermontasje 1 Oppfinnelsen angår en fôringsrørhengermontasje, slik

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2240687 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 3/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

Selvbygg av badestamp

Selvbygg av badestamp Selvbygg av badestamp På denne siden vil jeg gi en beskrivelse av hvordan jeg bygget meg selv en badestamp. Først startet jeg med å bygge meg en ovn. Jeg brukte 4 mm rustfritt stål. Aluminium kan og benyttes,

Detaljer

P A T E N T K R A V. 3. Brønnhodesammenstilling i henhold til krav 2, hvori den første sideporten er ved en større høyde enn den andre sideporten.

P A T E N T K R A V. 3. Brønnhodesammenstilling i henhold til krav 2, hvori den første sideporten er ved en større høyde enn den andre sideporten. 1 12611/JH P A T E N T K R A V 1 1. Brønnhodesammenstilling omfattende: en rørhenger tilpasset for å bli forbundet med en rørstreng og landet i et brønnhode, som definerer et rørringrom mellom rørstrengen

Detaljer

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører R Thermozone SF Elektrisk varme 6-30 kw Vannbåren varme Lengde: 2,2 meter Thermozone SF Luftporter for vertikal montering i svingdører Thermozone SF er en perfekt løsning for alle miljøer med svingdører.

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Beskrivelse. [0007] Oppfinnelsen vil bli forklart mer detaljert på grunnlag av et utførelseseksempel, og de vedlagte tegningene, som viser;

Beskrivelse. [0007] Oppfinnelsen vil bli forklart mer detaljert på grunnlag av et utførelseseksempel, og de vedlagte tegningene, som viser; 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for fremstilling av tomhylse ved kaldforming av sømløse eller skjøtede rør. Oppfinnelsen kommer under klasse F24B/02 i den internasjonale patent klassifiseringen.

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2331811 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03B 17/06 (06.01) F03B 13/14 (06.01) F03B 13/24 (06.01) F03B 13/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB. 1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,

Detaljer

350 Generell produktkatalog

350 Generell produktkatalog 350 Generell produktkatalog 02 Veggmonterte Veggmonterte EMC Forkortelsen EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet og brukes i sammenhenger der uønsket generering og mottak av elektromagnetiske forstyrrelser

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010]

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010] 1 Beskrivelse 1 2 3 [0001] Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for bruk ved gjennomføring av forbrenning i en industriell ovn. [0002] Mer spesifikt, vedrører oppfinnelsen en slik fremgangsmåte

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711.

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711. Dusjbeslag Dusjbeslag for 6 10 mm herdet glass. Z 3711 Justerbar hengsle Messing 50 55 90 70 90 35 Z 3713 65 Justerbar hengsle 18 55 Messing 50 90 70 90 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer