Kvalitetskontroll av gassmonitorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetskontroll av gassmonitorer"

Transkript

1 Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer beskrives her med utgangspunkt i den sporbare kjeden av kalibreringer, der vi begynner på det laveste nivået på målestasjonen. Null og spankontroll på målestasjonen På målestasjonen kontrolleres periodisk, typisk en gang i uka, null og spanresponsen til monitoren. Dette er bare en kontroll der responsen observeres, men ingen justeringer utføres. En arbeidstandard brukes som referanse ved null og spankontroll. Nulluft brukes ved kontroll og justering av nullpunktet. Nulluften er fri for den gassen/ parameteren som monitoren skal måle. Det er forskjellige måter å generere nulluft på avhengig av gassen som skal fjernes. Tabell 1 viser metoder for å lage nulluft for parameterene NO 2, SO 2, CO, O 3 og HC. Tabell 1. Nulluftgeneratorer. Scrubber Gass som fjernes Monitor Purafil NO NO 2 NO x UV-lampe NO NO 2 NO x Aktivt kull NO 2, SO 2, O 3 NO x, SO 2, O 3 Katalytisk ovn CO, HC CO, HC Syntetisk luft CO CO Nulluftssytemene renser vanligvis vanlig uteluft. Purafil og aktivt kull oppbevares i små sylindere som luften går igjennom. UV-lampen er plassert i en sylinder som luften passerer igjennom. Sylinderene vil være en del av en integrert nulluftgenerator. Syntetisk luft kjøpes på gassflasker og fødes direkte inn i monitoren fra flasken. Spangassen inneholder en kjent konsentrasjon og brukes til kontroll av monitorens respons. Forfattere Ansvarlig leder Kvalitetsleder Leif Marsteen Utskrift

2 Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 2 of 7 Tabell 2 viser forskjellige metoder for å produsere spangass. Tabell 2. Spangasskilder. Automatiske metoder kan også brukes manuelt. For automatiske metoder kan perioden være lengere enn en dag. Kilde Fortynning Gass/ monitor Periode Metode Gassflaske Nei NO, NO 2, SO 2, CO, HC Uke Manuell (uteluftkonsentrasjon) Gassflaske Ja NO, NO 2, SO 2, CO, HC Dag Autom. (høy konsentrsjon) Permeasjonsrør Ja NO 2, SO 2 Dag Autom. Generator Ja O 3 Dag Autom. Når kilden er en gassflaske med uteluftkonsentrasjon kobles denne rett på monitoren ved atmosfærisk trykk. For å oppnå atmosfæretrykk ventileres overtrykket bort før gassen når monitoren. Nulluften produseres i en separat nulluftgenerator. Når kilden er en gassflaske med konsentrasjon kobles flasken via en fortynningsenhet som blander gassen med nulluft til passende konsentrasjon. Fortynningsenheten kan enten være av typen som tillater produksjon av fritt valgte konsentrasjoner eller den produserer bare et nivå. På målestasjonen er det siste mest vanlig. Gassflaska kan inneholde enten en komponent eller en blanding av flere, f.eks. NO 2 og SO 2, for bruk mot flere monitorer. Nulluftgeneratoren vil være en del av fortynningsenheten. Permeasjonsrør inneholder ren gass som slippes fri gjennom en permeabel hinne. Gassen blandes så med nulluft til passende konsentrasjon. Fordi utslippet av gass fra permeasjonsrøret er temperaturavhengig må røret ligge i en temperaturregulert ovn. Permeasjonsovnen kan enten være en ekstern enhet eller den kan være en integrert del av monitoren. Legg merke til at det ikke er mulig å teste NO x -monitorer med NO når en bruker permeasjonsrør. Nulluftgeneratoren vil være en del av fortynningsenheten. Fordi O 3 er meget reaktiv kan gassen ikke oppbevares i sylindere eller permeasjonsrør. O 3 må produseres på stedet i en O 3 -generator. Denne består av en UV-lampe som sørger for at oksygen reagerer med seg selv til O 3. Deretter blandes gassblandingen med nulluft til passende konsentrasjon. O 3 -generatoren er alltid en integrert del av monitoren. Mengden O 3 som produseres i en O 3 -generator er avhengig av spenningen over UV-lampa. Nulluftgeneratoren vil være en del av fortynningsenheten. Utskrift

3 Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 3 of 7 Tabell 3 viser typiske konsentrasjoner for arbeidstandarder. Konsentrasjonen vil avhenge av hvilke konsentrasjoner en forventer å måle på målestedet. Tabell 3. Typiske konsentrasjoner for arbeidstandarder. Spangass Direkte til monitor Topunkts kalibrator Kons. Sylindervolum Kons. Sylindervolum Fortynning SO ppb 10 liter 8 ppm 50 liter 1 10 NO 800 ppb 10 liter 8 ppm 50 liter 1 10 NO ppb 10 liter 4 ppm 50 liter 1 10 CO 45 ppb 10 liter 450 ppm 50 liter 1 10 O ppb X X X X Når permeasjonsrør benyttes skal konsentrasjonen ut av permeasjonsovnen være omtrent som for konsentrasjonene angitt for gassflaske koblet direkte til monitor. I dette tilfellet regnes hele permeasjonesovnen med permeasjonsrør som arbeidstandarden. Den interne O 3 -generatoren i O 3 -monitorer regnes som arbeidstandard. Kalibrering av gassmonitorer Gassmonitorer kalibreres ved flere anledninger, see Tabell 4. Tabell 4. Kalibrering av gassmonitorer. Anledning Kalibrering Ref.std. Sted Periode Institusjon Ny Dynamisk Primær Mon. lab X Mon. lab Instrumentfeil Topunkt Reise/arb. Stasjon X Mon. lab Etter reparasjon Dynamisk Primær Mon. lab X Mon. lab Periodisk Topunkt Reise Stasjon 6 mnd. Mon. lab Periodisk Dynamisk Primær Mon. lab 1 år Mon. lab Ytelsestest Topunkt Reise Stasjon 1 år Ref. lab Mon.lab indikerer her et laboratorium med nødvendig utstyr og erfaring til å utføre kalibreringer. Topunkts kalibreringer utføres alltid på målestasjonen med en reisestandard som referanse. Dynamiske kalibreringer utføres alltid i laboratoriet med en primærstandard som referanse. Nullnivået kalibreres med renset luft. Rutinemessig kalibrering av en monitor inkluderer egentlig to kalibreringer. Den første kalibreringen utføres for å dokumentere monitorens respons etter siste måleperiode. Denne kalibreringen utføres uten å justere monitoren. Den andre kalibreringen utføres etter vedlikehold og eventuelt bytte av slitasjedeler for å dokumentere monitorens Utskrift

4 Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 4 of 7 respons før neste måleperiode. Denne kalibreringen invloverer justering av monitorens respons. Ved normal drift faller monitorens følsomhet over tid på grunn av elektronisk drift og opphoping av skitt i slanger og målesystem. Mellom de planlagte servisene kan fallet i følsomhet kompenseres ved å kalibrere instrumentet periodisk. Dette kan man enten gjøre hver uke på bakgrunn av resulatetene fra null og spansjekken eller sjeldnere ved hjelp av reisestandarden. I det første tilfellet korrigeres måledata matematisk ukentlig med arbeidstandarden som referanse. Instrumentet justeres ikke. I det andre tilfellet justeres monitoren når følsomheten har falt under ytelseskriteriet, med reisestandarden som referanse.. Lineariteten til monitoren må kontrolleres årlig. Dette gjøres i en dynamisk kalibrering der monitorens respons ved flere konsentrasjoner kontrolleres. En gang per år skal monitoren gjennomgå en ytelsestest på målestasjonen. Dette utføres av Referanselaboratoriet for å kontrollere at målenettoperatøren opererer instrumentene innenfor ytelseskriteriene. Referanselaboratiet bruker sin egen reisestandard ved testen. Kalibrering av arbeidstandarder Det er viktig å ha kontroll med tilstanden til arbeidstandardene da monitorens respons kontrolleres periodisk mot disse. En ustabil arbeidstandard vil forårsake målinger med dårlig kvalitet. Tabell 5. Reisestandarder som brukes ved kalibrering av arbeidstandarden på målestasjonen. Kalibreringsobjekt Referanse Periode Arbeidstandard Monitor Reisestandard Gassflaske NOx, SO 2, CO Gassflaske 6 mnd. Gassflaske m/fort. NOx, SO 2, CO Gassflaske 6 mnd. Permeasjonsrør NOx, SO 2 Gassflaske 6 mnd. O 3 -generator O 3 Fotometer 1 år Hvis arbeidstandarden som brukes ved null og spankontroll er en gassylinder vil konsentrasjonen normalt falle over tid. Dette er ikke noe problem så lenge arbeidstandarden kalibreres jevnlig. På denne måten kan sertifikatet til gasstandarden fornyes og standarden kan brukes etter at produsentens sertifikat har gått ut. Periodisk kalibrering av permeasjonsenheter er viktig for å ha kontroll med stabiliteten til temperaturreguleringen og eventuelle lekkasjer eller blokeringer. Gassylindere må alltid kalibreres før de tas i bruk første gang. Av erfaring er produsentens sertifikat ofte feil og heftet med for stor usikkerhet. Permeasjonsrør må Utskrift

5 Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 5 of 7 kalibreres sammen med permeasjonsovnen som røret skal stå i. Det samme gjelder gassflasker med høy konsentrasjon som kal brukes sammen med en fortynningsenhet. I disse tilfellene er det konsentrasjonen i gassblandingen som kommer ut av enheten som må bestemmes. Arbeidstandarden kalibreres på målestasjonen hver sjette måned. En reisestandard brukes som referanse. Kalibreringen utføres ved først å kalibrere monitoren mot reisestandarden og så bestemme arbeidstandarden ved hjelp av den nykalibrerte monitoren. Når gasstrykket i gassylinderen er mindre enn 15 Bar regnes den som tom. Den bør da returneres til laboratoriet for en siste kalibrering. Hvis flaska brukes til langt under 15 Bar kan det bli umulig å sluttkalibrere den. Sluttkalibrering av gassflasker med høy konsentrasjon (som er koblet til en fortynnigsenhet) må utføres med flaska koblet til fortynningsenheten som den har blitt brukt sammen med. Sluttkalibrering er ikke aktuelt for permeasjonsrør da det ikke er mulig å forutsi når de er tomme, men vanlig levetid for permeasjonsrør er ca. 15 måneder uansett om de brukes eller ei. O 3 -monitorer kalibreres i felt ved å bringe et fotometer til målestasjonen. Kontroll av nulluftgeneratorer Nulluft for null og spansjekk og til nullnivåkalibrering lages ved å rense uteluft, see Tabell 1. Purafil og aktivt kull kontrolleres ved en first registrerer nullresponsen til monitoren ved nulluftkontrollen. Deretter erstatter filterene med sylindre med nytt scrubbermateriale og testen gjentas. Hvis nulluftresponsen er lavere ved den siste kontrollen tyder det på at det gamle scrubber-materialet var oppbrukt. Nulluftgeneratoren i O 3 -monitorer kontrolleres mot nulluftgeneratoren i fotometeret som bringes med til stasjonen som referanse. Kalibrering av reisestandardene Reisestandardene er, med untak for O 3 -monitoren, gassflasker som inneholder gass med en konsentrasjon omtrent lik forventet uteluftkonsentrasjon. Arbeidstandarden og reisestandarden er vanligvis av samme kvalitet, men reisestandarden kontrolleres oftere. Reisestandarden kontrolleres i laboratoriet mot primærstandarden. Kalibreringen foregår ved at en laboratoriemonitor først kalibreres mot referansestandarden. Deretter bestemmes gassflaskas innhold ved hjelp av monitoren. Utskrift

6 Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 6 of 7 Tabell 6 viser kalibreringsplanen for reisestandarder. Tabell 6. Kalibreringsplan for reisestandarder. Kalibreringsobjekt Referanse Periode Reisestandard Monitor Primærstandard Gassflaske NOx, SO 2, CO Gassflaske m/ Før bruk fortynningsenhet O 3 -generator X Fotometer Før bruk Tabell 7 viser typiske konstrasjoner for reisestandarder. Konsentrasjonen vil avhenge av nivået i utelufta omkring stasjonen. Den bør være omtrent lik konsentrasjonen til arbeidstandarden på målestasjonen. Tabell 7. Typical concentrations for travelling gas standards. Kal. gas Konsentrasjon Syl. vol. SO2 800 ppb 10 litre NO 800 ppb 10 litre CO 45 ppm 10 litre Kalibrering av primærstandardene Primærstandardene består av gassflasker med høye konsentrasjoner og en fortynningsenhet (kalibrator).gass fra en flaske blandes med nulluft til passende konsentrasjon i fortynningsenheten før den fødes inn i en monitor som skal kalibreres/ kontrolleres. Den sporbarekjeden av kalibreringer ender her på lokalt målenettnivå hvis målenettoperatøren disponerer slikt utstyr. På nasjonalt nivå ender den sporbare kjeden av kalibreringer ved samme type utstyr i Referanselaboratoriet. Alle kalibreringer og dermed målinger i målenettet avhenger av kvaliteten på primærstandardene og fortynningsenhetens evne til å blande gassen korrekt. Tabell 8 viser typiske konsentrasjoner for referansestandarder. Tabell 8. Typiske konsentrasjoner for referansestandarder. Gassen blandes i en fortynningsenhet (kalibrator) i det antydede blandingsforholdet. Kal. gas Konsentrasjon Sylinder- Fortynningsenhet volum Fortynning Kons. ut SO2 100 ppm 10 liter > 1100 < 1 ppm NO 100 ppm 10 liter > 1100 < 1 ppm CO 5000 ppm 10 liter > 1100 < 50 ppm Utskrift

7 Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 7 of 7 Primærstandarden for O 3 -monitorer er en O 3 -generator med fotometer. O 3 -blandingen som genereres av O 3 -generatoren fødes både til fotometeret og til O 3 -monitoren som skal kalibreres. Fotometeret måler og rapporterer den genererte O 3 -konsentrasjonen. Kvaliteten på kalibreringen av O 3 -monitorer avhenger av fotometerets evne til å måle den genererte O 3 -konsentrasjonen korrekt. Fortynningsenhetens evne til å blande korrekt den høykonsentrerte referansegassen med nulluft bestemmer kvaliteten på gassblandingen som kommer ut av systemet. Denne fortynningen avhenger av flow-kontrollerene i fortynningsenheten. Derfor må flowkontrollerene kontrolleres og kalibreres jevnlig. Flowkontrollerene i kalibratoren kalibreres årlig mot en sporbar referansemåler for gasstrømshastighet. Dette kan skje i laboratoriet hvis man disponerer slikt utstyr eller hos en ekstern institusjon. Hvis laboratoriet disponerer slikt utstyr så skal utstyret kalibreres jevnlig mot en sporbar referanse hos en ekstern institusjon. O 3 -fotometeret som brukes som referanse ved kalibrering av O 3 -monitorer skal kalibreres årlig mot en sporbar referanse hos en ekstern institusjon. Tabell 9 viser kalibreringsplanen for laboratoriets primærstandarder. Tabell 9. Kalibreringsplan for primærstandarder. Med Sted menes i eget laboratorium (internt) eller hos et annet laboratorium (eksternt). Kalibreringsobjekt Referanse Sted Periode Kalibrator Fortynningsenhet Gasstrømsmåler Eksternt/ 1 år internt O 3 -Fotometer Fotometer Eksternt 1 år Gassflaskene med primærstandarder brukes aldri etter at produsentens sertifikat har gått ut på dato.når flasketrykket går under 15 Bar anses gassflaska som tom. I begge tilfeller kalibreres standarden mot den nye referansestandarden. Hvis det fremkommer avvik må begge flaskene kalibreres mot en tredje standard av samme kvalitet. Tabell 10 viser kalibreringsplanen for primærgasstandardene. Tabell 10. kalibreringsplanen for primærgasstandardene. Kalibreringsobjekt Sted Referanse Primærgasstandard Sertifikatet gått ut Laboratoriet Ny primærgasstandard Tom gassflaske Laboratoriet Ny primærgasstandard Utskrift

Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor

Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Dokument Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 12 Feltkalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Formålet med SOPen Å verifisere

Detaljer

Vurdering av kvalitetsystemet på målestasjonen

Vurdering av kvalitetsystemet på målestasjonen Dokument Vurdering av kvalitetsystemet på målestasjonen Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 5 Vurdering av kvalitetsystemet på målestasjonen Formålet med SOPen Å foreta en

Detaljer

Dynamisk kalibrering av en ML9841 (A/B) NOxmonitor

Dynamisk kalibrering av en ML9841 (A/B) NOxmonitor Dokument Dynamisk kalibrering av en ML9841 (A/B) NOx-monitor Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 13 Dynamisk kalibrering av en ML9841 (A/B) NOxmonitor Formål med SOPen Å dokumentere

Detaljer

Referanselaboratoriet og organiseringen av luftkvalitetsmålinger i Norge

Referanselaboratoriet og organiseringen av luftkvalitetsmålinger i Norge Referanselaboratoriet og organiseringen av luftkvalitetsmålinger i Norge Bedre Byluft 2017.11.03 Leif Marsteen NILU Målenett i Norge Kommunene initierer målinger Kommuner og veimyndigheter eier stasjonene

Detaljer

Rutinemessig vedlikehold av en ML9841 (A/B) NO x - monitor

Rutinemessig vedlikehold av en ML9841 (A/B) NO x - monitor Doku ment Rutinemessig vedlikehold av en ML9841 (A/B) NOxmonitor Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 10 Rutinemessig vedlikehold av en ML9841 (A/B) NO x - monitor Formålet

Detaljer

Fra Finnmark til Frankrike: Felles måling av luftkvalitet

Fra Finnmark til Frankrike: Felles måling av luftkvalitet Fra Finnmark til Frankrike: Felles måling av luftkvalitet Kjersti Tørnkvist Avdelingsdirektør Måle- og instrumentteknologi 26.april 2017, Frokostseminar i CIENS: Hvor, hvordan og hvorfor måler vi luftkvalitet

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NO x -monitor

Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NO x -monitor Dokument Error! Reference source not found. Seksjon Standard operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 10 Rutinemessig drift og vedlikehold av en API T200 NO x -monitor Formålet med SOPen Å holde

Detaljer

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier Norsk akkreditering NA Dok 26C: Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk Mandatory/Krav Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: Morten Bjørgen Versjon: 1.01 Gjelder fra: 01.03.2012 Sidenr: 1 av

Detaljer

Ark nr: Stasjonsvurdering. 1. Generell informasjon

Ark nr: Stasjonsvurdering. 1. Generell informasjon Stasjonsvurdering 1. Generell informasjon Stasjon:... St. Id:... Dato:... Assessor:... Sign:... Vurderende institusjon:... Operatør:... Til stede j/n:... Målenettoperatør:... Lokal stasjonsholder:... Til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Oppgave 1 Eksamen i: GEF2210 Eksamensdag: 10. desember 2008 Tid for eksamen: 14.30 17.30 Oppgavesettet er på 3 sider Vedlegg: Ingen

Detaljer

Månedsrapport juli 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juli 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport juli 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i juli. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Månedsrapport august 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport august 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport august 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i august. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013 Nobio Driftsseminar oktober 2013 Forskriften om forurensing fra forbrenning av rene brensler. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Bioen as Mats Rosenberg

Detaljer

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass IFEA On-Line Analyse September 2011 Sesjon 2: Målemetoder Prøvetaking og Prøvebehandling Gass Sampling og Sample handling GAS Hva er viktig for en vellykket Prøvebehandling? Hvorfor? Hvordan? Alle har

Detaljer

Side 1 Versjon

Side 1 Versjon Side 1 BEHANDLING AV AVVIKENDE EKV-RESULTAT Ekstern kvalitetsvurdering (EKV) er en viktig del av kvalitetssikringen ved medisinske laboratorier fordi resultatene herfra kontinuerlig forteller noe om kvaliteten

Detaljer

Årlig service skal utføres i sommerhalvåret mellom 1. juni og 30. september da det ikke er forventet høye verdier ved de virksomme stasjonene.

Årlig service skal utføres i sommerhalvåret mellom 1. juni og 30. september da det ikke er forventet høye verdier ved de virksomme stasjonene. Vedlegg 1b Teknisk spesifikasjon Drift Oslo kommune ved Bymiljøetaten eier sju målestasjoner for lokal luftkvalitet: Alnabru, Bygdøy allé, Åkebergveien, Kirkeveien, Grønland, Skøyen og Sofienbergparken.

Detaljer

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier.

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier. Side: 1 av 6 Norsk akkreditering NA Dok. 26b: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 03.03.2008 Sidenr:

Detaljer

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2010-10-25 BA000818 Godkjent av: Organisasjonsenhet: Einar

Detaljer

Intern kalibrering av termometre

Intern kalibrering av termometre Nordic Committee on Food Analysis www.nmkl.org Intern kalibrering av termometre for Vannringen på Svalbard 03.05.12 Urd Bente Andersen leder Nnk 1 Intern kalibrering av termometre NMKL prosedyre nr 2 (1995).

Detaljer

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Smart måler CO 2 - og fuktighetsnivået innendørs ved hjelp av innebygde sensorer og kan i tillegg reagere på sterke og ubehagelige lukter. 2 Behovet for

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS VEDLEGG 9 Måleprogram for Grieg Seafood Finnmark F480 Opprett av: Dato: Revidert av: Dato: Revisjonsnummer: MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg

Detaljer

«Laboratoriets rolle, samt krav og utfordringer».

«Laboratoriets rolle, samt krav og utfordringer». «Laboratoriets rolle, samt krav og utfordringer». Analytic AS: Solutions and consulting services "From the grab To the lab" Edmund Arnold Myhr; Analytic as: «Specialist Engineer, sampling & analysis» 33

Detaljer

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon Kalibrering og instrument service Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon IKM Instrutek AS IKM Instrutek AS er en ledende salgs- og service leverandør innen test- og måleinstrumenter.

Detaljer

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Eli Hunnes, Senioringeniør Molab Vi er en ledende leverandør i Norge av tjenester

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere Risikoanalyse Versjon: 1.00 Opprettet: 23.09.2016 Skrevet av: EVH Godkjent av: JYT Gjelder fra: 16.06.2017 Sidenr: 1 av 7 1 Ombordtakning av gassbeholdere.

Detaljer

Capability Presentation. Utforming, drift og vedlikehold av prøvetaking i hurtigsløyfe

Capability Presentation. Utforming, drift og vedlikehold av prøvetaking i hurtigsløyfe Capability Presentation Utforming, drift og vedlikehold av prøvetaking i hurtigsløyfe Utforming, drift og vedlikehold av prøvetaking i hurtigsløyfe Standarder for oljeprøvetaking Utfordringer knyttet til

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE. 24. september 2008 i Hamar.

FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE. 24. september 2008 i Hamar. FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. INNHOLD Brenselanalyser l Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test Før du setter i gang med test som medfører vannføring, må visse forhåndsregler tas. 1. Sjekk stedet der vannet slippes ut,

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Subsea flerfasemåling. Kåre Kleppe Specialist Pipeline Technology SMT PTT FA Statoil ASA Classification: Internal 2012-01-18

Subsea flerfasemåling. Kåre Kleppe Specialist Pipeline Technology SMT PTT FA Statoil ASA Classification: Internal 2012-01-18 Subsea flerfasemåling Kåre Kleppe Specialist Pipeline Technology ST PTT FA Statoil ASA Topics Innledning Hvorfor må vi ha et overordnet system Typisk design. Flerfasemålere brukt til allokeringsmåling.

Detaljer

GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere

GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere id.: KS&SMS-3-2.13.1-13 Risikoanalyse Side 1 av 6 1 Ombordtakning av gassbeholdere. Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, X X X Ref: RA- 2 Transport av gass

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. Innhold Brenselanalyser Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning /

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM Medisinsk gass,

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Side UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: GEF0 Eksamensdag: 0. oktober 04 Tid for eksamen: 0.00-.00 Oppgavesettet er på sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Instruks for kalibrering av ER60

Instruks for kalibrering av ER60 Ref.id.: KS&SMS-4-2-05 Standard Side 1 av 5 Instruks for kalibrering av ER60 1. Hensikt Hensikten med kalibrering er å kontrollere ekkoloddets yteevne og stabilitet og om nødvendig justere parametrene

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk (Fastsatt av Justervesenet 22.10.2004 i medhold av lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 9 og forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering 23

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Månedsrapport juni 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juni 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport juni 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i juni. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund Instrumentering for ph turbiditet klorrest Prosess Styring As Rune Heggelund Universaltransmitter SC200 Kan tilkobles et antall forskjellige sensorer. Har 1 eller 2 innganger, analoge eller digitale. Kan

Detaljer

Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet

Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet M39-2014 VEILEDER åndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet Del 1: Beskrivelse av kvalitetssystemet åndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet Utførende institusjon: Miljødirektoratet

Detaljer

Flytskjema. - for behandling av avvikende EKV-resultat. Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013. Hva skal jeg snakke om?

Flytskjema. - for behandling av avvikende EKV-resultat. Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013. Hva skal jeg snakke om? Flytskjema - for behandling av avvikende EKV-resultat Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013 Hva skal jeg snakke om? Flytskjemaet et redskap for å behandle avvikende EKV-resultat EKV-avvik Oppfølging og evaluering

Detaljer

a) Forklar hva som menes med variert programvare («diverse software») og hvordan dette kan oppnåes. (5%)!

a) Forklar hva som menes med variert programvare («diverse software») og hvordan dette kan oppnåes. (5%)! Oppgave 1 Diverse: (30%) a) Forklar hva som menes med variert programvare («diverse software») og hvordan dette kan oppnåes. (5%) I tillegg er det to uavhengige team (2.5%) og forskjellige programmeringsspråk

Detaljer

ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (100T) 7C ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (500T) 7C

ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (100T) 7C ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (500T) 7C Produktinformasjon Dato 30. april 2015 Produkt Produktbeskrivelse Nytt bestillingsnummer Nytt GTIN ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (100T) 7C18-27 00380740105358 ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (500T) 7C18-37

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

Teknisk informasjon. Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt. Test og vedlikeholds veiledning. Test

Teknisk informasjon. Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt. Test og vedlikeholds veiledning. Test INNSTIKK:http://kruge.httpd.kruge2.webon.net/mediabank/store/2098/Teknisk-Sprinklersentral-Vaat.pdf id=7639 sourcepage=1 Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test

Detaljer

FOR nr 1398: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under

FOR nr 1398: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under Side 1 av 7 FOR 2004-10-22 nr 1398: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk. DATO: FOR-2004-10-22-1398 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Justervesenet PUBLISERT:

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Lokalisering av målested

Lokalisering av målested Dokument Lokalisering av målested Seksjon Standard Operasjonsprosedyrer Del Operasjonelt nivå 1 of 5 Lokalisering av målested Formålet med SOPen Å gi anvisninger om lokalisering av målesteder for luftforurensning

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 HbA1c Kvalitetskrav Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hvordan sikre god diabetesdiagnostikk

Detaljer

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann HMS og Kvalitetsavdelingen Rapport Til: Kopi: Fra: Vedlegg til Måleplan for Pulverlimfabrikken Miljødirektoratet Audhild Bø (HMS avdelingen) Dato: 11.04.2014 Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for

Detaljer

Industrielle måleprogram

Industrielle måleprogram Industrielle måleprogram Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata Hanne Høgmoen Åstrand Innholdet i veilederen Del 1: Måleprogram og usikkerhetsvurderinger av enkeltmålinger Kravene er knyttet til denne

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: GEF2210 Eksamensdag: 12. desember 2016 Tid for eksamen: 14:30-17:30 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

- DOM Group Safety AS

- DOM Group Safety AS Made in Italy - DOM Group Safety AS Presenterer Supertech Den eneste løsningen som virker direkte inne i tanken Spar Miljøet med opp til 75% reduksjon i avgasser Spar opp til 12% drivstoff «SUPERTECH optimaliserer

Detaljer

FRL Kontroll Hva går en FRL kontroll ut på: Hvorfor bør vi utføre regelmessig FRL kontroll:

FRL Kontroll Hva går en FRL kontroll ut på: Hvorfor bør vi utføre regelmessig FRL kontroll: FRL Kontroll Hva går en FRL kontroll ut på: FRL kontroll er en permanent merking, analysering av tekniske data og tilstand av alle filterenheter, filterregulatorer og oljetåkesmørere lokalisert i deres

Detaljer

Kartlegging av Inneklima

Kartlegging av Inneklima Kommunehuset i Leirfjord Kommune v/ Asle Skog Leland 8890 Leirfjord kopi: Britt Jonassen Stamina Helse AS, avd. Helgeland Postboks 156 8801 Sandnessjøen Tlf: 02442 / 977 37 352 www.stamina.no Kartlegging

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i GEF2210 (10 studiepoeng) Eksamensdag: 9. Desember 2004 Tid for eksamen: 1430-1730 Oppgavesettet er på 6 sider (Vedlegg 0 sider)

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: GEF2210 Eksamensdag: 9. oktober 2017 Tid for eksamen: 09:00-11:00 Oppgavesettet er på 2 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kontroller

Detaljer

ph kurs teori og praksis

ph kurs teori og praksis ph kurs teori og praksis 1. Definisjon av ph begrepet. 2. ph måles potentiometrisk. ph elektroden - referanse elektroden - instrument og målemedie som en strømkrets. 3. Oppbygning og virkemåte til elektroden.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A Revidert 08.11.2015 Atle Hjelmerud Katalytisk gassensor SGM595/A Introduksjon SGM595 / A er en katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Propan gassylinder 2209, 400 g, 788 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

Mikrosensorer - på vei fra leketøy til anerkjent verktøy

Mikrosensorer - på vei fra leketøy til anerkjent verktøy Mikrosensorer - på vei fra leketøy til anerkjent verktøy Muligheter utfordringer veien videre 26. april 2017, Frokostseminar i CIENS Britt Ann K. Høiskar Núria Castell Franck René Dauge Philipp Schneider

Detaljer

Vedlegg til «Måleplan for KH (Kunst Harpiksfabrikken)» Miljødirektoratet Audhild Bø (HMS avdelingen)

Vedlegg til «Måleplan for KH (Kunst Harpiksfabrikken)» Miljødirektoratet Audhild Bø (HMS avdelingen) HMS og Kvalitetsavdelingen Rapport Til: Kopi: Fra: Vedlegg til «Måleplan for KH (Kunst Harpiksfabrikken)» Miljødirektoratet Audhild Bø (HMS avdelingen) Dato: Begrunnelse for KHs måleprogram for utslipp

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Jodklokke. Utstyr: Kjemikalier: Utførelse:

Jodklokke. Utstyr: Kjemikalier: Utførelse: Jodklokke Noe å veie i 2 stk 3L erlenmeyerkolber eller lignende 600 ml begerglass 2 stk 250 ml målesylindere Flasker til oppbevaring Stoppeklokke Stivelse, løselig HIO 3 (evt. KIO 3 ) Na 2 S 2 O 5 (evt.

Detaljer

Månedsrapport januar 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport januar 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Sammendrag Månedsrapport januar 2011 i Grenland Det har vært 1 overskridelse av svevestøv PM10 i januar. De høyeste målingene er gjort på Lensmannsdalen målestasjon. Vurderingen i forhold til

Detaljer

Akkrediteringsdag Medisin 2017

Akkrediteringsdag Medisin 2017 Akkrediteringsdag Medisin 2017 07 Desember 2017 Krav til kalibrering og kontroll av utstyr Maarten Aerts (NA) Kalibrering og sporbarhet hva og for hvem? Hva er en kalibrering Definisjonen, forståelsen,

Detaljer

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015 Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving Akkrediteringsdagen 2. desember 2015 Temaer som vil berøres Forskjellen på verifisering og validering av kjemiske analysemetoder. Hvorfor, når

Detaljer

Månedsrapport mai 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 6 Månedsrapport mai 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i mai. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 I september ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall

Detaljer

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Tonerkassetter Rekvisita 1 Advarsel: Du må ikke berøre kassettvalsen som ligger under dekslet. Deksel Skriveren bruker fire separate tonerkassetter, en for hver farge: cyan, magenta, gul og sort. De er

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Lukt fra poller, etc. Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås november 2012

Lukt fra poller, etc. Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås november 2012 Lukt fra poller, etc Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås 20. 21. november 2012 Prøvetaking i avløpsrenseanlegg Et par små tips på veien. 1) Prøvetakingen skal omfatte hele renseprosessen, dvs

Detaljer

Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput.

Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput. Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput. (e.g fravær av gass fra gassdannende bakterier). GRETHE KARIN MADSEN* *Konsulentfirma, medisinsk forskning og utvikling. Tillegg til

Detaljer

7 t 11 t 14 t kr. 350 t kr. 1 Returkraft mottar avfall 2 [FUNKSJONER PÅ RETURKRAFT HEFTE B]

7 t 11 t 14 t kr. 350 t kr. 1 Returkraft mottar avfall 2 [FUNKSJONER PÅ RETURKRAFT HEFTE B] 2 [FUNKSJONER PÅ RETURKRAFT HEFTE B] 1 Returkraft mottar avfall Les dette høyt og svar på spørsmålene: Mathur er på avdeling A. Her tømmes søpla i en stor bunker. I løpet av ett år leveres ca 130 000 tonn

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Fremtidens energiteknologi

Fremtidens energiteknologi Fremtidens energiteknologi Prototech: et firma i CMR-konsernet CMR-konsernet består av CMR (Industriell R&D), Gexcon AS (Prosess & sikkerhet) og Prototech AS CMR-konsernet har levert innovative tekniske

Detaljer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Post Occupancy Evaluation -Evaluering av bygninger i bruk -Evaluering av bruken av bygninger Trondheim 20. november 2003 Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Hans Martin Mathisen Energiprosesser

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen

Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen Aanderaa Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen INGER M. GRAVES Aanderaa Hvem er vi? Ca 80 medarbeidere lokalisert på Midttun Teknisk miljø med overvekt av ingeniører og sivilingeniører

Detaljer

Svein Erling Hansen

Svein Erling Hansen Svein Erling Hansen For fastsettelse av strømhastighetenes skal enten 5.2.2,5.2.3 eller 5.2.4 brukes 5.2.2 Tidsserie på et år, bruk av harmonisk analyse, sammensetning av fragmenterte tidsserier. 5.2.3

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Mongstad - LPG lekkasje i reaktor og varmeveksler 12.09.2010. Presentasjonspakke

Mongstad - LPG lekkasje i reaktor og varmeveksler 12.09.2010. Presentasjonspakke Mongstad - LPG lekkasje i reaktor og varmeveksler 12.09.2010 Presentasjonspakke T K B V A Mongstad består av: Raffineri, delt inn i A og B-området Ytre anlegg, kaier og tankanlegg Vestprosess, Kraftvarmeverk/EVM

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn Side 1 Høgskolen i Oslo Avdelingfor ingeniørutdanning Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn Les igjennom ~ oppgaver før du begynner

Detaljer

Experiment Norwegian (Norway) Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng)

Experiment Norwegian (Norway) Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng) Q2-1 Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng) Vennligst les de generelle instruksjonene som ligger i egen konvolutt, før du begynner på denne oppgaven. Introduksjon Faseoverganger

Detaljer