Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt"

Transkript

1 STF78 A97108 Gradering: Åpen Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt Avd. for ekstreme arbeidsmiljo februar 1997 Unimed

2 Foretaksnr: NO MVA FORFA1TER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Påsche, A. Telefaks: Telefon: Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Ekstreme arbeidsmiljø SINTEF Unimod Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt Demonstrasjon Demonstration Markedsføring Marketing EGENVALGTE Dykkerutstyr Diving Equipment - GRUPPE 2 Dykking Diving GRUPPE Helse Health STII(KORD NOFSK ENGELSK / %; drakten. Flere potensielle kjøpere har Iciart indikert at de kunne tenke seg å anskaffe dette utstyret. Det vil være viktig at de norske utstyrsprodusentene følger opp den kontakten som er etablert. Utstyret er blitt møtt med interesse. Spesielt gjelder dette dykkerhjelmen, varmtvannsdralcten og nød B Arvid Påsche :j 7f ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STI NG, SIGN.) BRASIL.DOC Arvid Påsche Dykkerutstyr som har blitt utviklet med finansiell Øtte fra FU1YF og OMEGA-programmene, ble introdusert for dykkeselskapene som opererer på brasiliansk sokkel og for den brasilianske Marine. Utstyret ble demonstrert og etterlatt i Brasil for en 5 måned lang utprøvingsperiode. Som en ELEKTRONISK AJKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) SAMMENDRAG / / GRADERING 1. SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG RAPPORTNR G1ADERING OPPDRAGSGIVERS REF. Norges Eksportråd; FoU-Dykk (Norsk Hydro, Statoil, Saga Petroleum og Oljedirektoratet) Åpen avslutning ble utstyret utstilt på den store offshoremessen Rio Oil & Gas Expo 96. STF78 A Åpen Leif Helge Salomonsen; Cato Hordnes flej9il TITTEL

3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. PRAKTISK DEMONSTRASJON OG UTPR0VING AV NORSKPRODUSERT DYKKERUTSYR I BRASIL 5 3. DELTAKELSE VED RIO OIL & GAS EXPO 96 12

4 Statoil startet høsten 1995 planlegging av et besøk til Brasil for å presentere status og om dykkeaktivitetene i Brasil, framtidsmulighetene og hvordan operasjonene gjennomføres. framtidspianer for bemannet undervannsintervensjon på norsk sokkel. BesØket ble planlagt i samarbeid med Petrobras, som var ansvarlig for besøksopplegget i Rio og Macaé, hvor Petrobras has sin hovedbase. opplevd som særdeles vellykket og har gitt en vesentlig endring i de oppfatninger man har hatt (2), Norsk Hydro, Oljedirektoratet, Stolt Comex Seaway, NUTEC og SINTEF. Turen ble Besøket ble gjennomført i tidsperioden 1. til 18. mars 1996, og hadde med deltakere fra Statoil 1. BAKGRUiN strategiske beslutninger som norske oljeselskap har fattet vedrørende bemannet dykking, meter. For utstyrsleveranser bør følgelig det brasilianske markedet være så har Petrobras besluttet å opprettholde bemannet undervannsintervensjon for dykking til norsk sokkel er den meget stor. I motsetning til utvildingen på norsk sokkel, og de Dykkeaktiviteten på brasiliansk sokkel er betydelig, og sammenlignet med aktiviteten på Fordelene med en slik utprøvings-/demonstrasjonsperiode for det norskproduserte dykker utstyret ble vurdert å være flere: Klokkedesign, Bokammerdesign, Nødkommunilcasjon, Termisk isolering av dykker klokke presenteres mer omfattende enn den kortfattede beskrivelse som så langt er gitt. Med Save -pakken kanskje være urealistisk, men elementer av denne, som f.eks. evakuerings drakten vil helt klart være aktuelt. de eksisterende klokkestørrelsene i operasjon i Brasil, vil implementering av hele Thermo og pusteventiler. I tillegg burde FUDT-prosjektene for Umbilical ut av klokke, lys, Thermo-Save -nødutstyret for tapt dykkerklokke, FCO-varmtvannsdrakt og OBS BIES I en utstyrspakke for demonstrasjon i Brasil burde man ha med FUDT-hjelmen med integrerte På bakgrunn av den utviste interesse for FUDT/OMEGA-utstyret ble det diskutert i reisegruppen hvordan dette eventuelt best kunne utnyttes. Det var enighet om at for en videre opp følging måtte man bringe inn det aktuelle utstyret slik at de potensielt interesserte kunne gis en anledning til å vurdere utstyret i praktisk bruk. Et slikt opplegg ble luftet overfor både Petrobras og dykkeselskapene, og med resulterende umiddelbar positiv respons. lys), Divex pusteventiler, SLS (Mark 3) eller Boss-bail out, DUI-varmtvannsdrakter, brukte man små dykkerklokker (4,5 m3 for tre dykkere), hvor det indre funksjonsvolum ble Det personlige dykkerutstyret som ble benyttet i Brasil var Superlite 17-hjeim (med påbudt Kinergetics Lost bell utstyr. Sammenlignet med klokkestørrelsene anvendt på norsk sokkel ytterligere redusert ved at man benyttet lengre dykkerumbilicals (60-75 m). Ingen ting av det dykkerutstyret som ble benyttet er produsert i Brasil. FUDT/OMEGA-aktivitetene innen utstyrsutvikling ble presentert både for Petrobras operasjonelle personell i Maca og i møtet med dykkeselskapenes representanter og den brasilianske marines dykkepersonell under møte i Rio. Det framkom betydelig interesse for denne delen av forskningsaktiviteten, som burde kunne videreutnyttes til fordel for flere parter. Erfaringene fra dette besøket har gitt grunnlag for troen på videre samarbeid og erfarings overføring, men også muligheter for norsk industri. 3

5 interessant for norske leverandører. Konkurrerende utstyr produseres i land med teknisk overlegent det konkurrerende utstyret. Brasil har som tidligere nevnt ingen egenproduksjon av slikt utstyr. anvendelse vil være helt i tråd med disse Ønskemålene. I forbindelse med det gjennom aktivitetene skulle implementeres operasjonelt. I utgangspunktet har dette vært rettet mot operasjonene på norsk sokkel, men etter hvert med større fokusering på internasjonal offentliggjøring og anvendelse. En utprøving og forhåpentligvis påfølgende Økt FUDT/OMEGA-programmene har hatt som overordnet målsetting at resultatene fra FoU kostnadsnivå ikke svært forskjellig fra Norge, og det norske utstyret er kvalitetsmessig og også være av interesse ved eventuelle framtidige gjenkjøpsavtaler. kunde for slikt utstyr, og har dessuten innen dykkeaktiviteten på den brasiianske sokkel en funksjon mye til felles med Oljedirektoratets på norsk sokkel Et slik samarbeid kan muligens /utprøvingsaktivitet for det norskproduserte dykkerutstyret. De ville selv være en potensiell Det ville være Ønskelig å trekke den brasilianske Marine med i en slik demonstrasjons planlagt bemannet undervannsintervensjon. Petrobras besitter imidlertid helt klart annen områdene burde ha et styrket grunnlag etter gjennomført aktivitet som planlagt for det norskproduserte dyklcerutstyret. kunnskap om dyp undervannsintervensjon som burde være interessant. Mulighetene for å utvikle og styrke erfaringsoverføringen mellom de aktuelle selskapene innenfor disse er kanskje ikke like interessant på bakgrunn av de norske selskapenes beslutning om å redusere En eventuell erfaringsoverføring fra Petrobras til de norske oljeselskapene vedrørende dykking arbeid hvor man hittil har befunnet seg. konkretisering av et samarbeid, hvor hovedbidraget og teknologioverføringen ville være fra norsk side. Dette burde kunne være et viktig skritt fra intensjonserklæringsstadiet for sam En utprøving og demonstrasjon av norsk dykkerutstyr i Brasil i regi av Petrobras ville være en arrangementene ved vårt besøk i Brasil. Carlos Serra uttrykte personlig stor interesse i å medvirke i en slik aktivitet, og ville arbeide aktivt både innad i Petrobras og mot dykke selskapene for å optimalisere utbyttet av en slik utprøving. Petrobras ville rimeligvis også aktiviteten i Brasil er i ferd med å endres, og med en sannsynlig utvikling mer i retning av hva man har i Nordsjøen. Dette betyr at Petrobras vil måtte ta ansvar for deler av sin demonstrasjons-utprøvingsaktivitet kan ha en kobling mot dette. offshore-aktivitet som i dag ligger hos underleverandørene. Deres interesse for en slik som selskap ha interesse av aktiviteten. De ansvarmessige forholdene vedr. offshore være Ing. Carlos Serra, Petrobras, som demonstrerte stor entusiasme og effektivitet under Petrobras side. Sentralt i koordineringsarbeidet for en slik eventuell demonstrasjon ville Aller viktigst i denne sammenheng var kanskje likevel den interesse som ble utvist fra ble det meget klart - og implementeringstilbud og markedsføring rettet mot Stena og Stolt Comex Seaway i Brasil utstyr nyttet av samme selskap andre steder i verden. Brasil styrkes også av den omfattende og kontinuerlige dykking som pågår der. Et forskjellige verdensdelene, og hvor dårlig orientert man var om praksis, prosedyrer og Corn. Mulighetene for å inkorporere en slik utprøving under operasjonelle forhold i utprøving/demonstrasjon. Fra Marsat ble dette uttrykt meget klart fra adm.dir. William E. og Stolt Comex Seaway uttrykt absolutt velvilje og interesse for en slik svært forbausende - hvor autonomt selskapsenhetene opererer i de førte besøket hadde alle tre dykkeselskapene som opererer i Brasil; Marsat, Sigma-Stena kan kanskje synes merkelig ettersom disse selskapene jo også opererer i Norge. Imidlertid 4

6 PRAKTISK DEMONSTRASJON OG UTPRØVING AV NORSKPRODUSERT DYKKERUTSYR I BRASIL Basert på den positive interesse som ble utvist for utstyret utviklet i FUDT/OMEGA programmet under besøket til Brasil i mars tok S1NTEF umiddelbart etter tilbakekomsten til Norge initiativ til en oppfølgende aktivitet for en praktisk demonstrasjon av utstyret. Aktiviteten ble etter søknad innvilget Økonomisk støtte fra Norsk Eksportråd og Programmet: Dykkerelatert FoU (Statoil, Norsk Hydro, Saga). Den praktiske utprøvingen og demonstrasjonen av utprøvingen ble planlagt i nært samarbeid med Petrobras representert ved Ing. Carlos Serra, som medvirket aktivt under hele oppholdet i Brasil. Reisen ble gjennomført i perioden 26. april-13. mai. Reisegruppen besto av to personer: Arvid Påsche SINTEF Unimed og Severin Sivertsen, NUT. Det utstyret som ble medbrakt for demonstrasjonlutprøving besto av: - i stk. komplett Thermo Save-Nødsystem med rebreather. - 2 stk. FCO-varmtvannsdrakter mlsokker og hansker - i stk. OBS - BIBS-panel mibibs pustemaske - i stk. OBS-HPR-90 1-trinns regulator - i stk. OBS-UBA pusteventil - i stk. FUDT-dykkehjelm m/km Superflow og 3 stk, integrerte AquaLight 35 - i stk. OBS-Back Pack med flasker for reservegass. - 2 stk. Aqua Light 35 - Dokumenter for det medbrakte utstyret. Mannens Hyperbar Senter, som ligger like utenfor sentrum av Rio De Janeiro, ble base for demonstrasjonene. Gjennomgangen av utstyret foregikk i senterets auditorium, mens den praktiske utprøvingen av FUDT-hjelmen ble gjort i senterets basseng. Under klargjøringen av utstyret hadde vi til disposisjon alt teknisk personell ved Hyperbarsenteret, og også teknisk personell fra Marsat ble frigitt til vår disposisjon der dette var nødvendig. Den teoretiske gjennomgangen av utstyret, og også bakgrunnen for utstyrsutviklingen ble gjentatt under to sesjoner på to dager, for å kunne gi flest mulig deltakere anledning til å delta. Samlet under disse teoretiske gjennomgangen medvirket det personell fra: - Marsat - SigmalStena - Stort Comex-Seaway - Petrobras - Operasjonsgruppe - Forskningssenter - Mannens dykkegruppe - Dylckernes Fagforening

7 Samlet over disse to dagene med teoretisk gjennomgang deltok over 40 personer. Basert på responsen som ble utvist under og etter gjennomgangen er det grunnlag for å hevde at dette var vellykket, og at utstyret ble møtt med stor interesse. FUDT-hjelmen ble som forventet sentrum for interessen, men også Thermo-save nødsystemet og FCO-varmtvannsdraktene fikk stor oppmerksomhet. Nødsystemet har elementer som ingen andre konkurrerende utstyr kan framvise. Det ble under gjennomgangen sterkt understreket behovet for nettopp disse elementene, og at behovet var like sterkt i Brasilianske farvann som i Nordsjøen, når dykkedybdene nærmet seg 300 meter. Basert på diskusjonen/interessen under gjennomgangen, og den diskusjon som ble overhørt mellom dykkeselskapenes operasjonelle personell og deres administrative ledelse, bør spesielt evakueringsdralcten, nøddrakten med varmekabler og varmeveksler/scrubber ha et salgspotensiale. Den samme muligheten bør absolutt også FCO-varmtvannsdrakt ha. Denne drakten kan som Termo-Save-systemet vise til operasjonelt bruk i Nordsjøen. Varmtvannsdrakten kan også vise til at den er den drakten som er valgt av den Britiske Marine og den Japanske Marine. Ifølge produsenten kan drakten leveres til en pris som er konkurransedyktig med DUI-drakten som idag benyttes i Brasil. Utprøvingen av FUDT-hjelmen foregikk i bassenget ved Hyperbarsenteret og ble gjennomført over flere dager. Totalt ble hjelmen prøvd av mellom 25 og 30 dykkere. Under de siste 2 dagene forsøkte flere dykkere å ta av hjeimtoppen for deretter å montere hjelmen på plass og drenere hjelmen for vann mens de sto på bassengbunnen. Hjelmen fungerte uten problemer i demonstrasjonsperioden, og ble meget positivt mottatt. Et mulig problem ble imidlertid framlagt for et eventuelt operasjonsbruk. Man fryktet at hjelm-back pack ville bli for volumkrevende til å kunne passere gjennom bunnåpningen for dykkerklokken som ble benyttet. Det ble innhentet nøyaktige mål for bunnlukeåpningen for dykkerklokken som benyttes på dykkeskipet Toisa Sentinel. Det ble deretter laget en mock-up modell av denne bunnåpningen (68.8 cm diameter) og man demonstrerte at hjelm-back pack kunne passere denne åpningen med en klarering på 5 cm. For å Øke klaringen ytterligere ble det avtalt med Marsat om at en endring skulle gjøres for koblingen mellom hjeim og back-pack slik at ytterligere 2,5-3 cm kunne vinnes. Fra Marsat deltok flere fra den dykkeoperasjonelle siden, og disse markerte stor interesse og engasjement, og var meget ivrige på å få sjansen til å utprøve utstyret under operasjonelle forhold. Fra Sigma-Stena var det forut for demonstrasjonene uttalt et behov for at utstyret kunne vise til utprøving ved National Hyperbaric Centre (NHC) i Aberdeen. Under den teoretiske gjennomgangen ble det derfor spesielt gjort oppmerksom på testrapporter fra eksperimentdykkene ved NHC, hvor Thermo Save-systemet, FCO-draktene og OBS-utstyret hadde vært med. Likeledes ble det gjort oppmerksom på at man arbeidet med en avtale om utprøving av FUDT-hjelmene samme sted. Sigma-Stena hadde ingen anmerkninger etter dette. Etter demonstrasjonlutprøving ved Mannens Hyperbarsenter ble alt utstyret overført til Marsat som ville ta i bruk utstyret under operasjonelle forhold. Utstyret ble gjennomgått og aktuelt vedlikehold ble diskutert før Marsat overtok utstyret. Bare to dager etter dette ble Thermo Save-systemet, FCO-draktene, OBS-BIBS-panel og OBS HPR-90 overført til dykkeskipet Toisa Sentinel for operasjonell implementering. Hjeim og back-pack ville bli ettersendt en uke seinere etter at den avtalte endring for koblingen mellom back-pack og hjeim var utført. Det ble videre avtalt hvordan dykkeselskapet skulle følge opp den operasjonelle utprøvingen med spørreskjemaer. 6

8 7 Marinen (brasilianske) kunne fortelle at de ikke har anskaffet nødsystemer for dykkerklokken ombord i det dykkeskipet de nylig har kjøpt, og var følgelig meget interessert i dette. Daglig leder for Mannens Dykkerskole stilte opp for utprøving av FUDT-hjelmene, og gjennomførte flere prøver med å ta av og sette på hjelmtoppen under vann. Etter dette erklærte han at Dykkerskolen måtte ha en slik hjeim og at pristilbud måtte innhentes. Dykkeselskapene markerte at de Ønsket å ta stilling til eventuell anskaffelse etter en operasjonell utprøvings periode. Det er likevel klart at det allerede er meget positiv holdning til utstyret, og kanskje ikke minst viktig: Denne positive holdningen er markert fra det operasjonelle personellet som skal bruke utstyret. Under oppholdet i Rio ble det også arrangert møte med personell fra Petrobras operasjonelle avdeling og forskningsavdeling, hvor NUT gjorde rede for utviklingen av Framo PD-kobling. Det ble markert stor interesse for denne, og den bør absolutt presenteres i større omfang. Petrobras arbeider også med planer for et hyperbart Emergency mottak. Det ble etablert gode kontakter for en eventuell medvirkning i etableringen av dette.

9 12 3. DELTAKELSE VED RIO OIL & GAS EXPO 96 Deltakelse ved Rio Oil & Gas Expo 96 ble gjennomført i henhold til planene i tidsperioden oktober. Utstillingen var lokalisert i den norske utstillingspaviljongen som Norges Eksportråd hadde arrangert. Eksportrådet hadde også arrangert med deltakende personell som snakket portugisisk, og som fikk en hurtigopplæring i bakgrunn og funksjon for det utstyret som var utstilt. Offshoremessen dekket et meget vidt spekter av utstyr og aktiviteter, hvor bemannet dykking representerte et mindre område. I tillegg til det norske dykkerutstyret hadde såvel Comex som Divex sitt dykkerutstyr på utstilling. Ettersom disse representerer konkurrerende utstyr var det helt klart fordelaktig å være tilstede, vurdert ut fra framtidig markedshensyn. r For denne utstillingen ble det valgt å fokusere på FUDT-hjelmen og Thermosave (nødutstyr), som sammen med varmtvannsdraktene fra FCO antas å være mest markedsinteressante. Interessen for FUDT-hjelmen er helt klart betydelig, både blant konkurrentene og potensielle brukere. Et stadig tilbakevendende spørsmål var imidlertid om BOSS og/eller SLS kunne kombineres med denne hjelmen. Dette fordi disse to nødpustesystemene er de eneste aktuelle for dypere dykking. Fra oljeselskapene som har finansiert utviklingen av FUDT-hjelmen er det indilcert at et slikt framstøt ville bli støttet i Comex og Divex, som står bak henholdsvis BOSS og SLS, har bekreftet interesse for en slik kombinasjonsmulighet. Fra dykkeselskaper som opererer på norsk sokkel er det nå plutselig også markert betydelig interesse for et slikt konsept. Det norske dykkerutstyret har også høstet positiv vurdering under den bruksperiode hvor utstyret var til utprøving i Brasil. FCOs varmtvannsdrakter har vært i bruk ombord på dykker fartøyene til MARSAT, og med meget positiv respons tilbake fra dykkerne. MARSATs adm. dir, uttrykte interesse for å kjøpe norske drakter, også nøddrakter, ved fomying og oppdatering av personlig dykkerutstyr til sine dykkerfartøy. Det samme ble uttrykt fra den brasilianske marine. Det samarbeid som her er etablert under 1996 med de brasilianske dykkeselskapene, den L. brasilianske marine og Petrobras er meget godt. Den brasilianske marinen har erklært at de stiller sine treningsdykk (100 m og 30 m) i sitt store hyperbare kammeranlegg til disposisjon og full utnyttelse for tabell-evaluering og utstyrsutprøving. Dette tilbudet er kostnadsfritt relatert til operasjonen av disse dykkene, bare reise, opphold og andre av våre egne kostnader må vi dekke selv. Petrobras har på sin side tilbudt full assistanse om problemer skulle oppstå knyttet til en slik deltakelse i brasilianernes eksperimentelle dykkeaktivitet. Etter at Rio Oil & Gas Expo 96 var avsluttet ble alt utstyret pakket og klargjort for retur forsendelse til Norge med skipstransport. De Brasil-besøkene som har vært gjennomført har skapt meget positive relasjoner som kan og bør utvikles videre. Under besøket i mars ble dette kommentert fra Petrobras side. Under det siste besøket, kunne Carlos Formiga, daglig leder for Marsat, fortelle at besøket hadde vært en stor impuls og svært nyttig for såvel dykkeselskapene som for forholdet mellom dykke selskapene og Petrobras. Han mente at man (dykkeselskapene) etter dette besøket og orienteringen om hva man gjorde på norsk side, ble møtt med større forståelse hos Petrobras. Betydning og nytte av risilco-/sikkerhetsanalyser var likeledes økt. Det at man nå fulgte opp så raskt med nye impulser gjennom utstyrsutprøvingen var ytterligere styrkende.

10 fl11ï 13 Bilder fra utstillingen av det norskproduserte dykkerutstyret under Rio Oil & Gas Expo 96.

11 Bilder fra deomstrasjonene av Termo Save-nødsystemet

12 Bilder fra utprøvingen av FUDT-hjelmen i bassenget i Hyperbarsenteret i Rio. 0

13 0 0 Bilder fra deomstrasjonene av Termo Save-nødsystemet

14 0 Bilder fra utprøvingen av FUDT-hjelmen i bassenget i Hyperbarsenteret i Rio.

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT RT *7 SINTEF UNIMED 1991-02-15 Draft modell fuliskala En ny dykkeklokke: STF23 F91012 OE1Lui Presentasjon av en PPORT stikkord Egenvalgte N - 7034 Gruppe I Gruppe 2 Ekstrakt. 7 vid P he I Draft Antall

Detaljer

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

Nutec. Dykkeseminaret 28. - 29. oktober 1997 STATO IL OLJEDI REKTORATET

Nutec. Dykkeseminaret 28. - 29. oktober 1997 STATO IL OLJEDI REKTORATET I OLJEDI REKTORATET LI STATO IL 28. - 29. oktober 1997 1997 Dykkeseminaret Anne Gurd Lindrup, 9.00 - Helge F. Schjøtt,, Nutcc Cato Hordnes, Norsk Hydro 10.10-10.25 Åpning av seminaret Ordstyrere: Otto

Detaljer

Sikkerhetsforum Sak 10. Hyperbar beredskap v/john Arne Ask og Bjarne Sandvik

Sikkerhetsforum Sak 10. Hyperbar beredskap v/john Arne Ask og Bjarne Sandvik Sikkerhetsforum 27.11.08 Sak 10. Hyperbar beredskap v/john Arne Ask og Bjarne Sandvik Hyperbar evakuering - historikk 1978 Midlertidig dykkeforskrift: Krav til å ha prosedyrer og utstyr for evakuering

Detaljer

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E)

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller

Detaljer

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ STF23 A94034 Gradering: Åpen Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ 1994-09-30 JLUJL OMEGA Foretaksnr.: 948007029 OPPDRAGSGIVER(E) Telefon: 73 596896 Telex: 55 620 sintf

Detaljer

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 rwa ÅRsRAPP0wr 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 NUI as NORSOK U-100 Manned underwater operations Presentert i Dykkenytt nr.2 1999. NUI as NORSOK U-1O1 Diving Respiratory

Detaljer

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 I- NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 Organisasjons kom ité A.Brakstad, NUTEC Finansiering Redaktører Sekretariat 0. Lie, Oljedirektoratet,

Detaljer

Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet

Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet Rapport 16/2009 Utgitt mars 2009 Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som sammen med akvakultur-, fiskeri- og matnæringen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ARBEIDSMILJØ NUTEC RAPPORTER NUTEC Rapport 17-94 NUTEC Rapport 23-94 Djurhuus, R., I. Roseth og H.A. Sundland: Rensemidler for pustegass-rør. Foreløpig

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA RØSTNESVÅGEN,

Detaljer

Agenda: Dykking offshore Hyperbar evakuering Dykking på landanlegg Opplæring Helsemessige forhold AOB/spørsmål

Agenda: Dykking offshore Hyperbar evakuering Dykking på landanlegg Opplæring Helsemessige forhold AOB/spørsmål Agenda: Dykking offshore Hyperbar evakuering Dykking på landanlegg Opplæring Helsemessige forhold AOB/spørsmål Dykking offshore Forventet aktivitet (ca 50.000 manntimer i metning/år) Tre sentrale aktører

Detaljer

Klientikontaktperson referanse: 8. A. Lassen, StatoH 0. Pedersen, Norsk Hydro i. A. Ask, CD Arbeidet utført av:

Klientikontaktperson referanse: 8. A. Lassen, StatoH 0. Pedersen, Norsk Hydro i. A. Ask, CD Arbeidet utført av: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec n Rapportnr.: 35-90 Rapportenstittel: Dato: Prosjekt nr.: 1712.90 11610.02 Godkjentav:

Detaljer

TITTEL. Del 1: Kortversjon FORFATTER(E) Arild Johnsen OPPDRAGSGIVER(E)

TITTEL. Del 1: Kortversjon FORFATTER(E) Arild Johnsen OPPDRAGSGIVER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse, Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: RUSS Prosjektet: Redusert Utstøting og Sykefravær i sykehus

Detaljer

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk Einar Svendsen Tom Smith Einar Lura Arvid Påsche Tjøstolv Lund Leif Aanderud Biblioteket Svein Eidsvik S. Shepard I. Haugland Norsk Hydro Haukeland Sykehus NUTEC Rockwater NUTEC Statoil Saga Stolt Comex

Detaljer

DYKKESEMINARET 2000 III, - et møtested for. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e

DYKKESEMINARET 2000 III, - et møtested for. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e 0 III, DYKKESEMINARET 2000 - et møtested for innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e Bergen Kongressenter, Bergen 28. og 29. november 2000 09.10 09.25 10.10 10.20 10.35 10.45 11.30 11.45 12.00 PROGRAM FOR

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

STF23 Ä95007 Gradering: Åpen. Umbilical ut av dykkerklokken. Ergonomisk studie. 1995-02-Ol OLJW UNIMED

STF23 Ä95007 Gradering: Åpen. Umbilical ut av dykkerklokken. Ergonomisk studie. 1995-02-Ol OLJW UNIMED STF23 Ä95007 Gradering: Åpen Umbilical ut av dykkerklokken Ergonomisk studie 1995-02-Ol OLJW UNIMED Foretaksnr.: 948007029 Telefon: 7359 68 96 Telefax: 73 59 10 05 Telex: 55 620 sintf n Bolstad, G.; Moe,

Detaljer

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on STF23 A9346 Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on 1993-12-2 ULJ9iW ]]rrel Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasjon SINTEF

Detaljer

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke STF23 F93047 Dykkerumbilical ut av dykkerklokke 93-11-26 nrrel.1 RAPPOP Dykkerumbilical ut av dykkerklokke SINTEF Ekstreme arbeidsmiljø Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrresgt. 3 Telefon:

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

Volden, G.; Aarseth, EL: Diver s hand: a. skin disorder common in occupational. Vol. 55, No. 2, p. 141-143, 1998. Ahlén,

Volden, G.; Aarseth, EL: Diver s hand: a. skin disorder common in occupational. Vol. 55, No. 2, p. 141-143, 1998. Ahlén, Ahlén, NUI AS Dykkeseminaret 1998. IMPLEMENTERING Iversen, O.J.: R&D Environmental Control Pseudomonas NUI AS Gravdalsveien 245 Pb. 23 Ytre Laksevåg, NO-58 48 Bergen TIf.+ 47 55 94 28 00 Fax + 47 55 94

Detaljer

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no.

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no. SBF BY A07012 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006 Marit Thyholt www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mai 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk

Detaljer

SLUTTRAPPORT BLINDE KAN SEILE SIN EGEN SJØ! Rehabiliteringsprosjekt 2007/3/0062 Prosjektleder Einar Fiskvik Norges Blindeforbund

SLUTTRAPPORT BLINDE KAN SEILE SIN EGEN SJØ! Rehabiliteringsprosjekt 2007/3/0062 Prosjektleder Einar Fiskvik Norges Blindeforbund SLUTTRAPPORT BLINDE KAN SEILE SIN EGEN SJØ! Rehabiliteringsprosjekt 2007/3/0062 Prosjektleder Einar Fiskvik Norges Blindeforbund Forord Denne rapporten vil oppsummere prosjektet Blinde kan seile sin egen

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

Møte med ledelsen i Tågåkeriet i Bergslagen AB

Møte med ledelsen i Tågåkeriet i Bergslagen AB Møte med ledelsen i Tågåkeriet i Bergslagen AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 14-05 Statens jernbanetilsyn Rapport 14-04 Side 1 av 8 Møte med ledelsen i Tågåkeriet i Bergslagen AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

SBF51 A06015 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav. Marit Thyholt

SBF51 A06015 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav. Marit Thyholt SBF51 A06015 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Marit Thyholt SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk November 2006 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk Vinduer og nye

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet Postboks 7000, St Olavs plass 0130 Oslo Att.: Øyvind Melien Oslo 28.02.13 Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten LFH takker for

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 1 SAMMENDRAG I 2014 ble det innrapportert 134.433 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca. 40% økning i aktivitet sammenlignet med 2013

Detaljer

Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS ArcticPro, januar 2015

Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS ArcticPro, januar 2015 1 Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS ArcticPro, januar 2015 2 2 3 Hvem er Hansen Protection AS Fra SeaAir til SeaAir Barents Prosess endring funksjonalitet

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

YWA DYKKESEMINARET 1999. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e. - et møtested for

YWA DYKKESEMINARET 1999. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e. - et møtested for YWA DYKKESEMINARET 1999 - et møtested for innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e Bergen Kongressenter, Bergen 23. og 24. november 1999 09.00 09.10 09.30 10.00 10.30 10.45 11.15 13.45 14.45 15.30 15.45 generelt,

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Drift av ambulerende sikkerhetsopplæring for fiskere 1.halvår Publiseres 3.desember 2012

Konkurransegrunnlag. Drift av ambulerende sikkerhetsopplæring for fiskere 1.halvår Publiseres 3.desember 2012 Konkurransegrunnlag Drift av ambulerende sikkerhetsopplæring for fiskere 1.halvår 2013 Publiseres 3.desember 2012 Frist for innlevering av tilbud: 12.desember 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Bokprosjekt stortingsbygningen. Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bokprosjekt stortingsbygningen. Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Bokprosjekt stortingsbygningen Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Overordnet... 3 3 Konsept og forfatter... 3 4 Organisering og ansvar... 4 5 Faglig kvalitet... 4 6 Billedredaksjon...

Detaljer

SAMMENDRAG AV FOREDRAG EN E

SAMMENDRAG AV FOREDRAG EN E 9 SAMMENDRAG AV FOREDRAG EN E Da noen av de inviter-te utstyrsprodusentene/foredragsholderne fikk svært kort tidsfrist, vil det for noen presentasjoner ikke foreligge noen sammendrag. gleden av à arrangere

Detaljer

Rapport 46/2009 Utgitt februar 2009

Rapport 46/2009 Utgitt februar 2009 Rapport 46/2009 Utgitt februar 2009 Aker Seafood: Superkjølt torsk og hyse fra Båtsfjord via Dalvik på Island til Bologne sur mer i Frankrike Vurdering av produkter hos Viviers Marins i Boulogne sur mer

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N.

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N. TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 6170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 962 273 Test av barneredningsvester

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse, der et av tildelingskriteriene var kjennskap til SiteEd og OFGs øvrige løsninger. SiteEd viste seg å være et rammeverk

Detaljer

PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 80402684 2010-04-12 Svein Ramstad 8

PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 80402684 2010-04-12 Svein Ramstad 8 NOTAT GJELDER Testing av egenskaper til sorbenten SpillSorb SA SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Brattørkaia 17C, 4. etg. Telefon: 4 373 Telefaks: 93 773 GÅR TIL Ole

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Jeg har lest Høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften. Mine kommentarer er gitt fra meg som privatperson, og er ikke

Detaljer

Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio

Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio Kystradiostasjonen og VHF-radio gir ekstra trygghet Geir Vareberg Telenor Kystradio Telenor Kystradio redder liv og verdier! 2016; ca 6500 assistanser til fritids- og yrkesfartøyer. Sommeren 2016; antall

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

R A P P O R T. Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 00 Telefax: 73 51 50 20 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel 12.10.

R A P P O R T. Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 00 Telefax: 73 51 50 20 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel 12.10. R A P P O R T Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 Telefax: 73 51 5 2 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel Rapport nr Antall sider Dato 12.1.21 Gradering Rapport fra demotur til

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet og pålitelighet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control 2006

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Namsskoganbygg AS Namsskoganveien 10 7890 NAMSSKOGAN Birgit Johansen Deres ref.: Vår ref.: 2016/0108-8 Saksbehandler: Sunniva Mariero Leknes Dato: 07.02.2017

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006 Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre kategorier:

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Entro AS Att. Jorun Eggen Postboks 6064 Sluppen 7434 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2011/180 12.09. 2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mercell Holding AS Karihaugveien 89 1081 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0091-10 17.02.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Erobringen av havrommet

Erobringen av havrommet Erobringen av havrommet Kristiansund, 22. januar 2015 Jo Stein Moen Kommunikasjonssjef, MARINTEK Bergen, 2006 Trondheim, 2005 Marinteknisk senter, Tyholt Velkommen til Marinteknisk senter Norsk Marinteknisk

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 "KVALIFIKASJONSGRUNNLAG" refereres følgende:

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG refereres følgende: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kontrakt vedrørende mottak av restavfall til energiutnyttelse. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS SARINOR, mai 2015

Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS SARINOR, mai 2015 1 Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS SARINOR, mai 2015 2 2 3 Hvem er Hansen Protection AS Fra SeaAir til SeaAir Barents Prosess endring funksjonalitet

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Olje på vann Reell øvelse med olje på havet Gjennomført på Frigg feltet 7. 9.

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Olje på vann Reell øvelse med olje på havet Gjennomført på Frigg feltet 7. 9. Olje på vann 2010 Reell øvelse med olje på havet Gjennomført på Frigg feltet 7. 9. juni Formål OPV 2010 Følgende forsøk ble gjennomført under OPV 2010: Fjernmåling, herunder Securus (for tykke filmer).

Detaljer

S1F23 A92013. Fuliskala dykker klokkemodell. OLJÏiW UNIMED. i992-02-ol

S1F23 A92013. Fuliskala dykker klokkemodell. OLJÏiW UNIMED. i992-02-ol S1F23 A92013 Fuliskala dykker klokkemodell OLJÏiW UNIMED i992-02-ol stikkord Gruppe i Egenvalgte Gruppe 2 forskning ved Norges tekniske høgskole Ekstrakt Oppdr.gwers ref. N - 23 1992-02-Ol Rapportens tittel

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Uttalelse etter marinarkeologisk befaring av sjøområder i Helland sentrum, Vestnes kommune, utført

Uttalelse etter marinarkeologisk befaring av sjøområder i Helland sentrum, Vestnes kommune, utført Vitenskapsmuseet Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Deres dato 1 av 5 Deres referanse Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES Uttalelse etter marinarkeologisk befaring av sjøområder i Helland sentrum,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av gravemaskin. Klagenemnda kom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

A1999-10 11.08.99 Konkurranseloven 3-10, henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse

A1999-10 11.08.99 Konkurranseloven 3-10, henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse A1999-10 11.08.99 Konkurranseloven 3-10, henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse Sammendrag: Konkurransetilsynet har vurdert en klage fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse av

Detaljer

Nutec. JJykkeseminaret 1996. Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec. Programkomité:

Nutec. JJykkeseminaret 1996. Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec. Programkomité: Nutec JJykkeseminaret 1996 Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec Programkomité: Bjørn Aage Lassen, Statoil Odd Pedersen, Norsk Hydro Øivind Lie, Oljedirektoratet Kai Olsen, Direktoratet

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/667 6.6.2013 Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse (FOA Del I) Sak 13/667 Innholdsfortegnelse Kjøp av

Detaljer

Forskningsprosjekt Nattergalen

Forskningsprosjekt Nattergalen Til søkere Forskningsprosjekt Nattergalen Kvalifikasjonsgrunnlag Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring Sak 2008/00066 Postadresse Kontoradresse Telefon Barne- og ungdomsavdelingen Saksbehandler

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr.

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr. Side 1 av 5 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandling vedrørendefjerning av gammelt gulv og legging av nytt i tillegg til diverse endringer/omgjoringer. Klagenemndafant

Detaljer

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G AAK Group i høyden og i dybden Bakgrunn og utvikling Aak Fjellsportsenter stiftet 2. april 1987 som et senter for klatring og fjellsport. Første selskap til å introdusere og få aksept fra myndigheter og

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2016 1 SAMMENDRAG I 2016 ble det innrapportert 44.569 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca 23 % reduksjon i dykkeaktivitet sammenlignet med

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag 02.01.2017 Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3856 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Gevinstrealisering ved kontraktoppfølging..hva er god og nødvendig oppfølging?

Gevinstrealisering ved kontraktoppfølging..hva er god og nødvendig oppfølging? Gevinstrealisering ved kontraktoppfølging.hva er god og nødvendig oppfølging? Rammeavtaler og kontrakter En rammeavtale er ikke en selvstendig kontrakt, men et sett med forhåndsavtalte vilkår som skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Postboks 1150 Sentrum 5811 BERGEN Norge Åshild Fløisand Deres ref.: Vår ref.: 2016/0042-10 Saksbehandler: Agnieszka

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer