GUS-lekene Midnattsåpen hall fredag 31. oktober. Juleball onsdag 3. desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GUS-lekene 2014. Midnattsåpen hall fredag 31. oktober. Juleball onsdag 3. desember"

Transkript

1 I dette nummeret finner du blant annet Råd og utvalg 2 GUS-lekene 2014 GUS-lekene ble i år arrangert i øs, pøs regnvær, og vi vil rose elevene for en hederlig innsats. Selv om det var mange utfordringer med været, var det ingen sure miner, og vi hadde totalt sett en fin dag med mange positive opplevelser og gode resultater. Særskilt tilrettelegging på eksamen Nye UMMere og teambuilding Valgfag på alle trinn trinn 7 9. trinn trinn 11 Midnattsåpen hall fredag 31. oktober YouMe-lederne, i samarbeid med Akershus idrettskrets og GUS, inviterer alle skolens elever til midnattsåpen hall fredag 31. oktober kl Det blir mange morsomme aktiviteter, som blackminton, innebandy og trampoline, og det blir salg av mat og drikke. Inngang koster 50 kr, og betales fortrinnsvis til kontaktlærer på forhånd, men det er også mulig med drop in. Velkommen! Dette er årets YouMeledere, som ønsker velkommen til midnattsåpen hall. Juleball onsdag 3. desember

2 FAU, SU/SMU og foreldrekontakter FAU-representanter Foreldrekontakter 8.1 Mette Lien Nina Flatner/Hege Nordli 8.2 Leif Haugland Stein Vegar Hansen 8.3 John Anders Skoglund Line Luka 8.4 Unni Martinsen Kesia Sveholt/Elin Løvstad 9.1 Karianne Thorseng Mari-Anne Wahl 9.2 Tone Ulland Hege Granlund 9.3 Bjørn Christophersen Anita Amundsen Grue/Ellen Nyhagebråten 9.4 Kristin Tveit Ragnhild Holmgren 10.1 Hans Arthur Sandum Marianne Bjørtomt/Kjersti Borgaard 10.2 Gry Flingtorp Anna Louthander Haug 10.3 Anne-Lena Sundt Iversen Anne Grete Eriksen 10.4 Eli Mogstad Ranger Anita Mork Nilsen FAU FAU FAU Lærer personal Andre ansatte Gjerdrum kommune Elev Elev Elev SU/SMU-representanter Leder Gry Flingtorp Hans Arthur Sandum Ingrid Wiik Eli Elle Hilde Pedersen Kjersti Stundal Arild Aasen Kristine Bang Thori Oscar Arnesen Kristine Sundli Næss Elevrådsrepresentanter Kristine Bang Thori er valgt til leder av elevrådet. Vi ønsker lykke til med den viktige oppgaven! Representant Vararepresentant 8.1 Sondre Uthaug Jacob Døhlen Hægh 8.2 Håkon Kristiansen Framnes Anna Hammer 8.3 Nora Yttri Edvard Fiskum 8.4 Fabian Rud Gundersen Oline Dahl Alkvist 9.1 Kristine Sundli Næss Sofie Helene Karlsen 9.2 Michelle Khokhar Annica Smedbakken 9.3 Emilie V. Karang Guldsvaag 9.4 Marie Helene Johannessen 10.1 Jenny Korsmoe Hansen Maria Håheim Straaberg 10.2 Oskar Arnesen (nestleder) Dessireé Søhagen Buskerud 10.3 Agnethe Korsell Heidi Skolseg Holm 10.4 Kristine Bang Thori (leder) Irene Dysthe Kontaktlærer for elevrådet er Anni Dreier Fladby. Side 2

3 Legeerklæringer Vi har en del gamle legeerklæringer liggende, f.eks. om fritak for aktiviteter i kroppsøving. Derfor har vi kontaktet kommuneoverlege Anne Stine Garnes om hvor lenge en slik er gyldig, og her følger hennes svar: - Det bør i utgangspunktet fremgå av legeerklæringen hvor lenge/hvilken periode dette fritaket bør gjelde for, med mindre det er gjort en medisinsk vurdering av at et fritak er nødvendig for hele skoleløpet. I så fall bør dette fremgå spesielt. Dette betyr at dersom det foreligger en gammel legeerklæring som ikke angir varighet, og det ikke er helt åpenbart at det er en varig tilstand, vil vi be om en fornyet vurdering fra lege, der det fremgår hvor lenge et fritak bør gjelde. Særskilt tilrettelegging på eksamen 10. trinn Forskrift til opplæringsloven 3-32 sier: Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er. Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget. Alle på 10. trinn, som mener de har behov for og rett til særskilt tilrettelegging på eksamen, må søke om dette innen 1. februar. Det gjelder også elever med spesialundervisning. Søknaden må dokumenteres, og dette står det om på søknadsskjemaet dere finner i GUS / Skjema/søknader på ITL. Foreldreundersøkelsen Undersøkelsen ble sendt èn forelder til hver elev i uke 42. Vi oppfordrer alle til å gi oss disse nyttige tilbakemeldingene, som vi tar med oss i videre utvikling av skolen. Siste frist er 9. januar, men ta den gjerne tidligere. Ny miljøarbeider og IKT-ansvarlig Gudmund Andrè Kogstad er ansatt som miljøarbeider og IKT-ansvarlig ved skolen. Miljøarbeiderstillingen er økt til 70%, og skolen har fått støtte til dette gjennom prosjektmidler fra Bufdir. Øvingsskole De siste ukene har vi hatt mange studenter her, som har hatt praksis i våre klasser, med lærerne som veiledere. Så langt har det vært 10, og det kommer flere. Vi er glad for det samarbeidet vi har med både Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Hedmark og Universitetet i Oslo, og vi synes det er fint å få være med i skoleringen av framtidige lærere. Les om foreldrebruker på ITL på siste side! Vi er glade for å kunne ønske Gudmund velkommen til den flotte skolen vår, og gleder oss til å samarbeide med ham. Side 3

4 Nye UMMere Endelig er vi i gang! I år var det rekordmange elever som søkte om å få bli UMM-ere (Ungdom med MOT), hele 40 stykker! Etter intervjurunden satt vi fremdeles igjen med langt flere enn de fem vi skulle velge. Det ble mange og lange diskusjoner før vi til slutt klarte å lande hvilke av de mange, utrolig gode kandidatene vi skulle velge. Årets nye UMMere ble: Matias Rogstad Aadnøy, Patrycja Sapijaszka, Karl Oskar Oserud Bentzen, Kristine Sundli Næss og Magnus Granheim Narten. I skrivende øyeblikk er vi på skolering på Haraldvangen i Hurdal. Gjennom diskusjonsoppgaver, teambuildingsaktiviteter, MOTs historie, forberedelser til MOT-besøk i 7. klassene og planlegging av resten av MOT-året, håper vi at vi skal få et godt og sammenspleiset MOT-team. Med oss på skoleringa har vi alle 10-erene (UMM-erne som går på 10.trinn), Thea Kogstad fra MOTs ungdomsstyre i Gjerdrum, MOT-koordinator Tom Andreas Kristensen og MOT-informatørene Lasse Søreide og Maren Røse Snerlebakken. Vi gleder oss til et år fylt med MOT! Hele flokken med UMMere, ungdomsstyremedlem Thea, MOT-koordinator Tom Andreas, MOT-informatører Lasse og Maren og tidligere MOT-mann Kim. De nye UMMerne på 9. trinn: Patrycja, Matias, Karl Oskar, Kristine og Magnus. Lykke til! Teambuilding på Vikingegarden Fredag 10. oktober var Elevrådet, YouMe-lederne og Ungdom med MOT på Vikingegarden i Nannestad. Hensikten med dagen var å bli godt kjent med hverandre og hvordan de ulike gruppene kan bidra til et trygt og godt skolemiljø. Teambuilding, konstituering av Trivselsrådet, grillmat og hygge var poster som stod på programmet. Det var en flott dag med mange engasjerte, modige og hyggelige trivselsagenter. Side 4

5 Valgfag på alle trinn I år er første året der alle trinn har valgfag, og her følger noen glimt fra både 8., 9. og 10. Øverst fra venstre: teknologi i praksis - fysisk aktivitet og helse - design og redesign Nederst fra venstre: natur, miljø og friluftsliv - fysisk aktivitet og helse - natur, miljø og friluftsliv Foreldremøter om videregående opplæring v/rådgiver 9. trinn: onsdag 7. januar kl (gjennomgang av strukturen og utdanningsprogrammene i vgo, samt en oversikt over hva som skjer framover mot søknadsfristen på 10. trinn) 10. trinn: onsdag 26. november kl (rettigheter, søknadsprosess og valget elevene skal ta) Arrangementer før jul MOT til å glede-dagen med signering av mobbemanifest mandag 24. november. 9. trinn skal ha temadag og foreldremøte i samarbeid med helse, politi, MOT og barnevern 30. oktober 9. trinn skal ha elevbedriftsmesse tirsdag 16. desember. Se egen omtale på 9. trinns side. Tradisjonen tro kan elevene velge mellom julegudstjeneste i Gjerdrum kirke og julehygge her på skolen en av dagene før jul (dato er ikke bestemt). Elever på 8. og 9. trinn som vil være på skolen, tar med en kort melding fra foresatte. Elever på 10. trinn bestemmer selv, og de gir beskjed til kontaktlærer. Fredag 19. desember har vi juleavslutning for alle elevene i Campus. Det blir elevunderholdning og sang. Side 5

6 Design og redesign i samarbeid med LANDART Representanter fra GateAkademiet og oslo HageCrew kom for å holde workshop for Design og Redesign-elevene på 9. og 10. trinn på Eikeberg gård, i regi av LANDART. Først fortalte GateAkademiets Mathias Michelsen og Monika Ellefsen om hvordan man lager mosegraffiti, og hva som var temaet for dagen, nemlig grunnlovens paragraf om miljøvern. Oppgaven ble deretter å velge ut et parti fra miljøvernsparagrafen som skulle kombineres med forenklede tegninger som kunne forbindes med miljøvern. Mens tegningen pågikk, fikk to og to elever gleden (!?) av å lage selve mosegraffitien. Her blandet man sammen mose, kefir, vann og litt sukker i en blender, til det ble en herlig, brungrønn guffe med malingskonsistens. Tankene er at gjæret og bakteriene i kefiren spiser opp sukkermolekylet, og får mosen til å gro på det underlaget det blir malt på. Når tegning og mosemalingen var ferdig, gikk hele gjengen ut for å begynne med selve verket. Elevene skisset først opp med kritt, for å så gå i gang med mosemaling på det oppkrittede området. Etter å ha fylt to store vegger med maling, er det nå bare å lene seg tilbake og vente til naturen går sin gang, og om alt går etter planen, vil følgende sitat fra Grunnloven vokse fram i mose om noen måneder Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares." Ungdomstrinn i utvikling Skolen er nå godt i gang med den nasjonale satsningen. Høgskolen i Lillehammer (HiL) har hatt foredrag om læringsfremmende vurdering og lesing som grunnleggende ferdighet. Lærerne har vurdert egen praksis og satt seg treningsmål for hvordan de vil utvikle engasjerte og motiverte lesere i sitt fag. I de neste ukene kommer lærerne til å observere hverandres praksis i klasserommet og dele erfaringer. Å jobbe praksisnært med støtte og veiledning fra HiL, har så langt vært interessant og engasjerende, og vi gleder oss til fortsettelsen. Frokost er godt og sunt! Også i år serverte de hyggelige damene i Gjerdrum sanitetsforening frokost til alle elever og ansatte, en tidlig morgen i september. Vi takker og bukker, dette er en veldig populær tradisjon! Side 6

7 En god start Nå har vi gjennomført en fjerdedel av dette skoleåret. I denne perioden har vi jobbet mye med å legge et godt grunnlag for et positivt skolemiljø. Elevene har laget trivselsregler, og de har fått første leksjon i det holdningsskapende arbeidet MOT. Vi har også jobbet mye med å bli kjent med fagene og lage gode rutiner for læring. Tidlig i høst hadde vi en fin skogstur til Gruvebakken. Dette var en super dag for teambuilding. Elevene fikk testet formen, og de fikk laget masse god mat. Vi er nå ferdige med nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og elev og foresatte vil få tilbakemelding på utviklingssamtalene når resultatene er klare. Vi synes at det har vært en god start på ungdomsskolen for ungdommene deres, og vi jobber fortsatt aktivt for et godt læringsmiljø. Bokskap, innesko og rutiner begynner å falle på plass, men det er noen som trenger å øve litt mer. Skole-hjem-samarbeid Skolen vil takke for et meget godt oppmøte på foreldremøtet. Det er kjempeviktig at dere fortsetter med å involvere dere i barnas skolegang. Vi ser fram til et godt og nært samarbeid med dere foreldre, og det er bare å ta kontakt om det er noe dere lurer på. Samtaler mellom elev, foresatte og kontaktlærer er i gang. Dette er en fin arena for å bli enda bedre kjent. 7. oktober hadde vi et møte med kontaktlærer, foreldrekontakter og tillitsvalgte på trinnet, der hensikten var å legge en plan for skole-hjem-samarbeidet dette året. Referatet fra møtet og for liknende møter i framtida - finner dere på ITL. Viktige datoer: Matematikkundervisningen På 8. trinn vektlegger vi praktisk jobbing med matematikk. Annenhver onsdag er vi samlet i Campus, to og to klasser samtidig. Elevene jobber i grupper på fire, med oppgaver som tar utgangspunkt i emnene vi holder på med i matematikk. Hittil i år har vi jobbet med å bygge en enkel drage, og å regne med målestokk. På bildene ser dere noen av resultatene når dragene var klare for take-off. I disse timene må elevene anvende kunnskapen sin, og de må også samarbeide om å løse problemene vi gir dem. Alle må gjøre alle oppgavene, men de skal diskutere seg fram til en løsning sammen med de andre medlemmene på gruppa : Foreldremøte/klassemøte 21.11: Fridag 03.12: Juleball Terminprøver vil foregå i uke 47/48. Følg med på ITL. Vurderingsperm I samarbeid med sin kontaktlærer og sine faglærere samler elevene all dokumentasjon på underveisvurdering og halvårsvurdering uten karakter, i en perm. Permen oppbevares på skolen i låsbare skap. I vurderingspermen skal elevene sette inn lærerens vurdering av skriftlige prøver, presentasjoner, innleveringer, egenvurderinger, logger, avtaler/oppsummeringer fra utviklingssamtaler, elevsamtaler, refleksjonsnotater med mer. Hva skjer på 8. trinn framover? I uke 1 og 2 blir det halvårsvurdering uten karakter. Dette er en samtale hvor elev og kontaktlærer snakker om elevens utviklingsmål, faglig, sosialt, i grunnleggende ferdigheter og i orden og oppførsel. I løpet av den neste perioden skal det være et tema i MOT-programmet. Det vil handle om «positivt fokus». Vi kommer til å jobbe videre med positivt skolemiljø, og i den forbindelse skal hele skolen ha en kampanjeuke mot mobbing. Følg med på læringsplanene og på ITL! Frivillig tid Eleven som ønsker å benytte seg av frivillig tid, skal jobbe kl , ikke komme seinere eller gå tidligere, for å få godskrevet 60 min. Bøker og annet utstyr de trenger, skal være med når de kommer til frivillig tid. Elever som lager uro, eller på annen måte ikke forholder seg til det lærer/ assistent sier, bortvises, og får ikke godskrevet tid. Elevene har selv ansvaret for å ta vare på skjemaet sitt. Mistes det, er det tapt. Side 7

8 Fremmedspråkene hva er spesielt med dem? I motsetning til i de fleste andre fag, har elevene få eller ingen forkunnskaper i fremmedspråkene tysk og fransk. Elevene befinner seg på begynnernivå, og de må være tålmodige i møtet med et nytt språk. Fransk virker nok mer fremmedartet enn tysk, men uansett må elevene legge ned mye arbeid i faget for å oppnå en viss grad av mestring. Et nytt språk læres ikke over natta. Det er mye grunnleggende kunnskap elevene må tilegne seg. Velger de å se bort fra dette, vil faget virke mer og mer meningsløst etter hvert. Hvis de derimot forstår at de må sette av nok tid til innlæring av gloser, bøyningsmønstre, uttale og kulturkunnskap, vil faget bli mye morsommere og mer meningsfylt. De skal kunne forstå og gjøre seg forstått på fremmedspråket. Noen elever kan få hjelp hjemme i disse fagene, men om mor eller far ikke kan fremmedspråk, bør ikke det være til hinder for å tilegne seg noe nytt. Det lureste elevene kan gjøre, er å være til stede med hodet i språktimene. Da får de med seg mye i faget. De må våge å spørre faglærer om hjelp, og mye hjelp kan de også få i samarbeid med medelever. I fremmedspråk gis det bare èn terminkarakter, og det betyr at muntlig og skriftlig inntrykk slås sammen til èn karakter. Det er faktisk en del som må pugges for å oppnå framgang. Beste råd er å vise god og positiv innsats i timene og jobbe godt med læringsplanen. Mange elever er trygge på at de har valgt rett tilvalgsspråk, men noen er usikre. Nå har disse tida fram til nyttår på å finne ut av om de skal satse på tysk eller fransk ut 10. klasse, eller om det er lurt å bytte til noe annet enn fremmedspråk. I 8. klasse har vi bare ett treffpunkt med elevene i fremmedspråk i uka. Det er noe uheldig i innlæringen av et nytt språk. Da trenger elevene påfyll av kunnskap i små drypp, ikke bare en stor dose hver fredag. Dette betyr at god egeninnsats blir ekstra verdifullt. Øving gjør mester, heter det så fint, og det er mye sant i det. Øve øve øve! Det gir resultater. Språk og kultur er spennende! Aldri har nordmenn, herunder norsk ungdom, reist mer enn nå. Aldri har de kommunisert mer enn nå via andre kanaler særlig de sosiale nasjonalt og på tvers av landegrensene. Vi ønsker å gi elevene et godt grunnlag i fremmedspråk på ungdomsskolen, slik at de kan utvikle språket og ta det i bruk videre i ulike sammenhenger. I engelsk har elevene mye kunnskap allerede. I tysk og fransk er de i startgropa. En dårlig start gir ofte dårlig sluttresultat. En god start sikrer ofte et godt resultat. Hvis elevene føler seg noe hjelpeløse og som nybegynnere i fransk og tysk, så er det helt greit, for det er jo der de er i læringsløpet nå. Men vi håper at vi som lærere og dere som foreldre - sammen kan motivere 8.klassingene til god innsats videre i fremmedspråkene. Så kommer både trygghet og resultater etter hvert! De som tenker å gå studiespesialisering, musikk, dans og drama eller idrettsfag på videregående, bør fullføre tre år med tysk eller fransk på ungdomsskolen. Natur, miljø og friluftsliv på 8. trinn Natur, miljø og friluftsliv er et nytt valgfag ved GUS. I dette valgfaget er det er mål at eleven skal bli kjent med hvordan man kan bruke naturen, og hvordan vi skal behandle den. Fokuset i år vil være på lokalt nivå, men etter hvert skal man lære å se naturen i et mer globalt perspektiv. Oppstart i år ga eleven en innføring i læreplanen og et møte med en Lars Monsens-formidling av friluftslivet. Opplevelsene skal være praktiske og gi elevene følelse av mestring. Det vil trolig bli et samarbeid med noen organisasjoner og grupper i lokalmiljøet. Faget skal ha karakter, og i dette halvåret blir det blant annet en mappelevering av bilder med ulike temaer fra timene. Så langt har vi også øvd på samarbeid ved å sette opp lavvo. Det klarte elevene godt, og de raskeste brukte bare drøyt 3 minutter. Ofte bruker vi Gjerdrum Almenning som vårt klasserom, det blir således lite innetid i dette faget, noe mange ser ut til å sette pris på selv om det alt har vært litt regn. Ikke helt heldig med grilling? Bålkos ved A-brua Side 8

9 Ut i naturen I uke 36 var elevene på overnattingstur. De kunne velge mellom kort tur som gikk til Gjermeningene, og lang tur som gikk til Storøyungen. Både elever og lærere var storfornøyd med å leve ut villmarksdrømmen i to dager. Været var storartet, og kompetansemålene i kroppsøving ble nådd. Her er noen stemningsbilder fra turen. Leserinnlegg 9.trinn har jobbet med leserinnlegg, og mange av dem ble gode. Vi har pratet om at det går an å sende inn leserinnlegg til for eksempel til RB eller andre aviser. Leserinnlegget til høyre er skrevet av Pernille Hogstad Stene, og det har et veldig flott budskap til ungdommen. Hva har skjedd med verden? Hvorfor er det sånn at vi alltid må se bra ut til enhver tid, være flink i alt og ha masse «likes» på bilder for å bli likt? Hva har skjedd med verden? Dette er noe vi ungdommer har klart å lage, og dette er ikke bra. Hver eneste dag forventer alle alltid det beste fra deg. Du skal alltid ha på deg fine klær og du skal alltid ha fint og glansfullt hår. Sminken må være på plass og «likesa» på instagram må være på det høyeste. Har du ikke rukket å sminke deg på morgningen må du fortelle alle det så folk ikke skal tro du ser sånn ut til vanlig. Har du ikke tynne nok lår er du feit, har du tynne lår er du for tynn. Har du ikke markerte muskler på magen så er du for tykk, og hvis ikke så er du spinkel. Har du ikke fått gode karakterer er du dum, har du gode karakterer er du nerd. Hva er det vi egentlig skal være? Dette er ikke sånn vi skal ha det. Folk har rett og slett blitt så redde for og ikke passe inn at de har begynt og rakke ned på andre. Vi må begynne å tenke på oss selv og hva vi gjør mot andre. Vi er mennesker, ikke en Barbiedukke. Vi ser ut som vi gjør og vi er forskjellige. Hvis vi klarer og tro på oss selv og stå opp for våre meninger og klarere å være glade på andre sine vegne, tror jeg vi kommer til og få det så utrolig bra. Vi må bare slutte å bry oss så mye om kropp og utseende, vi må lære å være oss selv. Slutte med den baksnakkinga og utestenginga, vi kan heller ta dem med og la få føle seg som en del av denne verdenen og føle seg gode nok. For det er vi, det er bare at vi ikke helt tørr å være oss selv for vi er redde for å være annerledes. Men det så utrolig bra å være annerledes, for vi er ikke skapt likt. Det finnes ingen fasit på hvordan du skal se ut, vi er som vi er og det er mer enn bra nok. Så drit litt i «liksa» på instagram, spis masse sjokolade, kos deg skikkelig, inkluder andre og ha det sykt morsomt. For vi er bare mennesker og vi lever bare én gang. Pernille Hogstad Stene Side 9

10 Ikke halloween, men øyedisseksjon på 9. trinn Hjertesukk! Nødvendig utstyr og bøker Vi minner om viktigheten av at elevene har med seg nødvendig utstyr til timene. Med nødvendig utstyr mener vi lærebøker, kladdebøker, PC (om du skal bruke dette), passer, linjal, gradskive, kalkulator og skrivesaker. Arbeid Arbeid elevene har jobbet med digitalt hjemme, som også skal jobbes med på skolen, må lastes opp på ITL slik at de også har tilgang til det på skolen. Vær Ny lærer på trinnet nøye med frister for innleveringer. Info om uka Hver fredag legges det ut informasjon om det som skal skje kommende skoleuke, på ITL. Aktivitetsplan for uke 44-2 ligger også på GUS /2015. ITL og fag Vi forventer at elevene følger med på fagsidene på ITL. Her legges det ut fagstoff og linker. Erik Borander er ny faglærer på skolen. Han har 9.1 og 9.2 i matematikk og naturfag, samt to klasser på 10. trinn i naturfag. Vi ønsker ham velkommen til GUS! Viktige datoer finner du på aktivitetsplanen som ligger på ITL. Her er noen: Torsdag 30/10 temadag for elevene og foreldremøte på kvelden. Uke 48 og 49 terminprøver Onsdag 3/12 juleball Uke 49 og 50 elevbedrift Tirsdag 16/12 elevbedriftsmesse Mandag 5/1 første skoledag etter ferien Uke 2 halvårvurdering uten kkarakter Onsdag 7/2 foreldremøte med info om videregående skole GUS EB Elevbedrift er en arbeidsmetode hvor en gruppe elever etablerer, driver og avvikler en bedrift som tilbyr enten varer eller tjenester. Skolen gjennomfører elevbedrift for alle elevene på 9. trinn hvert skoleår, og vi samarbeider med Ungt entreprenørskap Akershus. Les mer om elevbedrift på og følg med på skolens planer og informasjon som kommer på ITL. Tirsdag 16/12 blir det elevbedriftsmesse på skolen på dag- og kveldstid. Egen invitasjon kommer. Skolen premierer beste stand, beste logo, mest veldrevne bedrift, publikumsprisen og mest nyskapende ide. Førsteprisvinnerne vil få tilbud å delta på fylkesmesterskap for elevbedrifter. Side 10

11 Kraftproduksjon på Rånåsfoss Som en del av Akershus Energi sitt samfunnsansvar, driver de holdningsskapende arbeid ved å invitere distriktets ungdomsskoleelever på besøk. Undervisningen tar utgangspunkt i den generelle delen av Kunnskapsløftet: Det miljøbevisste menneske. Elevene lærer om temaer innen natur- og samfunnsfag som dekker deler av kompetansemålene i skolens fagplaner. De har en stor utstilling som tar for seg energiproduksjon, alternative energikilder, energiøkonomisering, miljøutfordringer og vannkraftens historie. Norske låver Elevene i arbeidslivsfag på 10. trinn har produsert skiltene som er brukt i årets LANDART. Her er bilen fylt til randen, før de ble satt opp. Halvårsvurdering Det er fortsatt en stund igjen av halvåret, men vi nevner likevel allerede nå at elevene også etter denne terminen, skal få vurdering både med og uten karakter. Dette er fortsatt underveisvurdering - de endelige karakterene settes først til våren. Halvårsvurdering uten karakter gjennomføres i slutten av uke 2, mens karakterene deles ut ei uke seinere. For elever som søker private videregående skoler, teller karakterene etter 1. termin. For alle andre, teller standpunktkarakterene de får til våren. Alltid beredt! Husk å følge med på aktivitetsplanen i GUS 10 på ITL. Der står alle prøver, innleveringer og andre spesielle ting som skjer. Hver uke legges det ut ny info på oppslagstavla. Terminprøver og eksamen Alle datoer er lagt ut på ITL i GUS / Aktivitetsplaner. Eksamensdatoene i muntlig er i skrivende stund ikke klare, men de vil komme om ikke lenge. Eksamensdatoer blir det ingen endring på, men vi forbeholder oss retten til små justeringer i datoene for terminprøver. Ingen må planlegge reiser eller annet i de periodene det er terminprøver eller eksamen. Fram mot søknadsfristen... I skrivende stund har de aller fleste hatt veiledningssamtale med Dagrun, og resten gjennomføres i løpet av en ukes tid. Deretter blir det rom for mer hjelp for dem som trenger det. Onsdag 26. november kl er det foreldremøte, så hold av datoen. 2. og 3. desember arrangeres utdanningstorg på Norges varemesse i Lillestrøm. Der blir det presentasjon av alle utdanningsprogrammene, og en del skoler. Ta gjerne med deg din ungdom en tur dit. Vi har juleball onsdag, så det er lurt å sette av tirsdag. I uke 3 og 4 arrangerer alle de videregående skolene Åpen skole, og vi oppfordrer elever og foresatte til å besøke skoler som er aktuelle. Tidspunktene legges ut på ITL når vi får dem. I januar vil vi også invitere noen skoler til Rett valg, ei minimesse på dagtid, som i fjor. For mange på 10. er valget tatt på det tidspunktet, men vi vil likevel gi dem tilbudet. Ta kontakt med rådgiver Dagrun dersom dere har spørsmål eller andre ting dere vil ta opp. Side 11

12 Svarslipp Gjerdrum ungdomsskole Kontaktinformasjon Postboks Gjerdrum Besøksadresse: Brådalsgutua Gjerdrum Skolens sentralbord/kontor Kjersti Stundal, rektor Mette Tandberg, avd.leder 9. trinn Dagrun Agnete Ødegaard, avd.leder 10. trinn Heidi Rustadbakken, avd.leder 8. trinn Gudmund Andrè Kogstad, miljøarbeider/ikt Helsesøster Telefon: Telefaks: E-post: Vaktmester Telefaks Arbeidsrom lærere 8. trinn /91 Arbeidsrom lærere 9. trinn /93 Arbeidsrom lærere 10. trinn /95 gjerdrumungdomsskole Pga undervisning vil ikke alle telefonene være bemannet til en hver tid, men på kontoret vil det som oftest være folk. På skolens hjemmesider finner du e-postadresser til alle ansatte. It s learning Vi viser til epost som gikk ut til alle foresatte før høstferien. Der skrev vi at foreldrebrukeren vil bli stengt, og at dere oppfordres til å benytte elevens pålogging. Her kommer en presisering/endring: Foreldrebrukeren vil fortsatt være tilgjengelig, og med den kan dere komme inn i hvert trinns infofag ; GUS 10, GUS 9 og GUS 8, der dere blant annet finner timeplaner, læringsplaner og forskjellig info. Ønsker dere tilgang til alle elevens fag, f.eks. GUS 10 Norsk, GUS 8 Naturfag osv, må dere bruke elevens pålogging. Så vil det etter hvert komme foreldrebrukere til hver enkelt, men som vi skrev i eposten, vet vi ikke ennå når det blir. Elevene må til en hver tid holde seg oppdatert om det som ligger på It s learning (ITL), og vi oppfordrer alle foresatte til å gjøre det samme. Gå til nettsiden https://www.itslearning.com,velg Øvre Romerike og logg på med brukernavn og passord 10GUS, 9GUS eller 8GUS (store bokstaver). Elevbrukere velger Logg på med Gjerdrum kommune, og foreldrebrukere Logg på med Itslearning. Vi har lest Bindeleddet nr x. Mange elever er veldig flinke til å bruke ITL, men vi ser også at det er en del som er sjeldent pålogget. Du som lar det være, går glipp av viktig informasjon. Når du logger deg på, kommer du rett til dashbordet, og der kan du se hva som er oppdatert siden sist du var inne. Følg med! Gjerdrum, Elevens navn: Basisgruppe: foresattes underskrift Leveres kontaktlærer innen

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook! I dette nummeret finner du bl.a. Råd og utvalg 2 Skolen i bygda MOT/YouMe 3 Vi kunne nok ha ønsket oss bedre fremmøte, men de som kom, hadde mange gode ideer og et stort engasjement for ungdommene våre.

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6 Elevhåndbok 2014/15 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5 Ved begynnelsen av skoleåret! 5 Litt om Strand vgs 5 Vår visjon 6 Våre mål og satsingsområder 6 Klasseledelse

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole Skolehåndbok Akademiet videregående skole 2012/2013 SKOLENS REGELVERK SKOLEMILJØ FAGLIG INFO GENERELL INFO INNHOLD VISJON s. 4 SKOLERUTE s. 5 TIMEOPPSETT s. 6 LÆRINGSPLAKATEN s. 7 LÆREMIDLER s. 8 SKOLESKYSS

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer